Picture Style Editor Versie 1.12 Instructiehandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Picture Style Editor Versie 1.12 Instructiehandleiding"

Transcriptie

1 NEDERLANDS Software voor het maken van beeldstijlbestanden Picture Style Editor Versie 1.12 Instructiehandleiding van deze instructiehandleiding PSE staat voor Picture Style Editor. geeft de selectieprocedure aan in het menu. (Bijvoorbeeld: menu [Picture Style Editor] [Quit Picture Style Editor/Picture Style Editor afsluiten].) Verwijzingen naar menu's, knoppen of vensters die op het computerscherm worden weergegeven, staan tussen vierkante haken. Verwijzingen naar toetsen op het toetsenbord worden weergegeven tussen punthaken < >. ** verwijst naar een paginanummer. Klik hierop om naar de desbetreffende pagina te gaan. : Informatie die vóór gebruik moet worden gelezen. : Aanvullende informatie die voor u van nut kan zijn. Door de handleiding bladeren Klik op de pijlen rechtsonder in het scherm. : volgende pagina : vorige pagina : terug naar de laatst weergegeven pagina Klik op de titels rechts op het scherm om naar de pagina met de inhoudsopgave van dat hoofdstuk te gaan. U kunt ook op het gewenste onderwerp in de inhoudsopgave klikken om naar de desbetreffende pagina te gaan. CANON INC CEL-ST6PA280

2 Picture Style Editor (hierna "PSE" genoemd) is software waarmee u beeldstijlen kunt aanpassen aan uw eigen specifieke opnamekenmerken en de bewerkte resultaten kunt opslaan als originele beeldstijlbestanden. Wat is een beeldstijlbestand? Een beeldstijlbestand (extensie.pf2 of ".PF3") is een uitgebreide functie van een beeldstijl. Het verschilt van de zeven vooraf ingestelde beeldstijlen (Auto (Automatisch), Standard (Standaard), Portrait (Portret), Landscape (Landschap), Neutral (Neutraal), Faithful (Natuurlijk) en Monochrome (Monochroom)) en biedt opnamekenmerken die slechts in een beperkt aantal omgevingen worden toegepast. U kunt uw fotografische expressie verder vergroten door een beeldstijlbestand te gebruiken voor een specifieke scène. Voornaamste functies van PSE Met PSE kunt u de onderstaande functies gebruiken om beeldstijlen aan te passen aan uw eigen specifieke opnamekenmerken en de bewerkte resultaten opslaan als beeldstijlbestanden (extensie.pf2 of ".PF3"). Een beeldstijl selecteren die u wilt gebruiken als basis voor uw opnamen De opties [Sharpness/Scherpte], [Contrast], [Color saturation/ Verzadiging] en [Color tone/kleurtoon] instellen Aanpassingen doorvoeren voor een specifieke kleur De helderheid en het contrast aanpassen (gamma-eigenschap) Bovendien kunt u met de beeldstijlfunctie uw opgeslagen originele beeldstijlbestanden registreren op een camera en deze toepassen op opnamen. U kunt ook Digital Photo Professional (hierna "DPP" genoemd) gebruiken om de stijlen toe te passen op RAW-opnamen. Kleurbeheer U kunt PSE gebruiken in een computeromgeving met kleurbeheer. Ook kunt u in het voorkeurenvenster (pag. 19) het profiel instellen van het scherm dat u gebruikt en de kleurruimte van de voorbeeldopname die u wilt aanpassen. Systeemvereisten Besturingssysteem Mac OS X 10.6 t/m 10.7 Computer Macintosh met een van de bovenstaande besturingssystemen geïnstalleerd Processor Intel-processor* 1 RAM-geheugen Minimaal 1 GB Beeldscherm Resolutie: of hoger Kleuren: duizenden of meer * 1 Core 2 Duo of hoger wordt aanbevolen. Dit softwareprogramma is niet compatibel met UFS (UNIX File System) geformatteerde schijven. Raadpleeg de website van Canon voor de meest recente systeemvereisten, waaronder ondersteunde versies van besturingssystemen. Voorbeeldopnamen voor aanpassing In PSE kunt u RAW-opnamen gebruiken die zijn gemaakt met een EOS-camera* (met uitzondering van de EOS DCS1 en EOS DCS3) als voorbeeldopnamen voor aanpassing. U kunt vervolgens de aangepaste resultaten opslaan als originele beeldstijlbestanden. * Compatibel met RAW-opnamen die zijn gemaakt met EOS D6000 of EOS D2000 en in CR2 Converter zijn geconverteerd naar RAWopnamen met de extensie ".CR2". Raadpleeg de website van Canon voor informatie over CR2 Converter. * Picture Style is in deze handleiding vertaald als Beeldstijl. 2

3 ... 2 Systeemvereisten... 2 Voorbeeldopnamen voor aanpassing... 2 Voorbeeldopnamen voorbereiden... 4 PSE starten... 4 Een voorbeeldopname openen Hoofdvenster... 5 Een bepaald gebied vergroten... 6 Opnamen bewerken en tegelijkertijd de bewerkte opname met het origineel vergelijken... 6 Navigatievenster... 7 De waarschuwingen instellen... 7 Het toolpalet... 8 De opnamen vooraf aanpassen... 9 De helderheid aanpassen... 9 De witbalans corrigeren... 9 Basis uitvoeren voor opnamekenmerken Een beeldstijl selecteren die u wilt gebruiken als basis Een gedownload beeldstijlbestand gebruiken voor de scène Sharpness (Scherpte), Contrast, Saturation (Verzadiging) en Color Tone (Kleurtoon) instellen De gamma-eigenschap voor RGB aanpassen Kleur aanpassen Minutieuze kleur maken De kleur rechtstreeks opgeven De kleur opgeven op het kleurenwiel De kleur opgeven door de kleurwaarde in te voeren De lijst met aangepaste kleuren en de functies daarvan weergeven Overlapping van het effectbereik van aangepaste kleuren Een aangepaste kleur verwijderen Kleurweergavemodus De gamma-eigenschap voor helderheid aanpassen De opslaan als een beeldstijlbestand Een beeldstijlbestand gebruiken Een beeldstijlbestand registreren op de camera Een beeldstijlbestand gebruiken met DPP PSE afsluiten Problemen oplossen De software verwijderen (installatie ongedaan maken)

4 Voorbeeldopnamen voorbereiden PSE gebruikt om de verschillende uit te voeren en de aangepaste resultaten op te slaan als origineel beeldstijlbestand. Daarom moet (pag. 2) die u hiervoor wilt gebruiken, vooraf worden gemaakt en opgeslagen op de computer. De die u maakt in PSE, worden opgeslagen als een beeldstijlbestand (pag. 18), los van de voorbeeldopname. De voorbeeldopname die u gebruikt voor het maken van de, blijft ongewijzigd. Een voorbeeldopname openen Open en gebruik deze als basis om verschillende uit te voeren. U kunt ruisreductie toepassen op de voorbeeldopnamen met PSE op de EOS Solution Disk versie 26 of hoger. Sleep naar het hoofdvenster. PSE starten Klik in het Dock op het pictogram [Picture Style Editor]. Het hoofdvenster (zie rechts voor beschrijving) wordt weergegeven wanneer PSE wordt gestart. Slepen De voorbeeldopname wordt weergegeven in het hoofdvenster met de camera-instellingen tijdens de opname. Het [Tool palette/toolpalet] wordt weergegeven. U kunt PSE ook opstarten vanuit de camerasoftware "EOS Utility". Raadpleeg "Functie voor gebruik met de accessoires" in "" in de "EOS Utility Instructiehandleiding" (elektronische handleiding in PDF-indeling) voor meer informatie. Als u een opname opent als met PSE, worden de opname-instellingen van de camera weergegeven in de opname. De instellingen voor Auto Lighting Optimizer (Auto optimalisatie helderheid) worden echter niet weergegeven. Als u een RAW-opname aanpast in DPP en deze vervolgens als voorbeeldopname opent in PSE, bevat deze niet de die in DPP zijn gemaakt. 4

5 Hoofdvenster U kunt onder andere de vergrotingsfactor en de weergavemethode van de voorbeeldopname selecteren. Opname draaien (in stappen van 90 graden, naar links of rechts) Vergelijking van de opname vóór en na de aanpassing (horizontaal gesplitst) (pag. 6) Vergelijking van de opname vóór en na de aanpassing (verticaal gesplitst) (pag. 6) 100%-weergave (ware pixelgrootte) Volledige weergave Normale schermweergave Coördinaten van de cursorpositie Weergave van de te gebruiken kleurruimte (pag. 19) Vergroting van de weergave (5 percentages: 12,5%, 25%, 50%, 100% en 200%) Kleurwaarden van de cursorpositie (vóór aanpassing/na aanpassing/ verschil tussen vóór en na aanpassing) (8-bits conversie) Kleurweergavemodus (pag. 17) 5

6 Een bepaald gebied vergroten U kunt een bepaald gebied in het hoofdvenster vergroten tot 100%. Dubbelklik in het hoofdvenster op het gebied dat u wilt vergroten. Opnamen bewerken en tegelijkertijd de bewerkte opname met het origineel vergelijken U kunt de onbewerkte en de bewerkte opname in één venster weergeven, uitvoeren en het resultaat daarvan direct controleren. Selecteer [ ] of [ ]. Dubbelklik hierop Het scherm wordt horizontaal of verticaal gesplitst. Het desbetreffende gebied wordt vergroot tot 100% (ware pixelgrootte). Na enkele ogenblikken wordt de weergave duidelijker. U kunt de weergavepositie wijzigen door over de opname te slepen of door de vergrotingsweergavepositie (pag. 7) in het venster [Navigator/Navigatie] te slepen. Dubbelklik nogmaals op het gebied om terug te keren naar de volledige schermweergave. [ ] Horizontaal gesplitste weergave [ ] Verticaal gesplitste weergave De opname voor aanpassing wordt bovenaan weergegeven en de opname na aanpassing onderaan. De opname voor aanpassing wordt links weergegeven en de opname na aanpassing rechts. 6

7 Navigatievenster U kunt de weergavepositie van een opname die is vergroot in het hoofdvenster en het opnamehistogram weergeven in het navigatievenster. Bovendien kunt u waarschuwingen instellen om te voorkomen dat uw instellingswaarden buiten het bereik vallen. Geef het venster [Navigator/Navigatie] weer. Selecteer het menu [View/Beeld] [Navigator/Navigatie]. De waarschuwingen instellen U kunt waarschuwingen instellen voor helderheidswaarden (Y) en kleurwaarden (RGB). Dit is handig om te voorkomen dat u waarden instelt die buiten het bereik vallen. Helderheids- en kleurwaarden die buiten het bereik vallen, knipperen als waarschuwing op opnamen in het hoofdvenster. 1 Schakel [Show warning on images/waarschuwing weergeven op opnamen] in en selecteer [Y] of [RGB]. Vergrotingsweergavepositie (pag. 6) Verplaats de weergavepositie door te slepen Schakelen tussen de weergaven van het histogram Histogram 2 Voer waarden in voor de boven- en ondergrens van het waarschuwingsbereik. Het gedeelte waarvan de waarden buiten het bereik vallen, knippert op de opname in het hoofdvenster. Om de waarschuwing te stoppen, schakelt u het selectievakje [Show warning on images/waarschuwing weergeven op opnamen] uit. Waarschuwingen instellen Waarschuwingsbereik [Y] in het histogram geeft de helderheid aan. 7

8 Het toolpalet U kunt de opnamekenmerken van het beeldstijlbestand wijzigen met de verschillende functies van het [Tool palette/toolpalet]. De die u uitvoert met het [Tool palette/toolpalet] worden direct toegepast op de opname in het hoofdvenster, zodat u het resultaat kunt controleren terwijl u werkt. Het is raadzaam om te maken in de volgende volgorde. (1) Aanpassingen maken met het tabblad [Basic/Basis] (pag. 10) (2) Aanpassingen maken met het tabblad [Six Color-Axes/Zes kleurassen] (pag. 12) (3) Aanpassingen maken met het tabblad [Specific Colors/Specifieke kleuren] (pag. 13) Tabblad [Basic/Basis] Voer basis uit op opnamekenmerken. Tabblad [Six Color-Axes/Zes kleurassen] Voer kleur uit op opnamekenmerken. Tabblad [Specific Colors/Specifieke kleuren] Voer nauwkeurige uit op een specifiek kleurenspectrum. Selecteer het menu [View/Beeld] [Tool palette/toolpalet] om het [Tool palette/toolpalet] weer te geven of te verbergen. 8

9 De opnamen vooraf aanpassen Voorbeeldopnamen die u gebruikt voor de aanpassingsprocedure (pag. 2) en die niet de juiste belichting of witbalans hebben, kunt u aanpassen via het venster [Preliminary adjustment/aanpassing vooraf] om de helderheid en de witbalans aan te passen. Houd er echter rekening mee dat de die u uitvoert in het venster [Preliminary adjustment/aanpassing vooraf] slechts voorbereidende zijn voor de die worden gemaakt met het [Tool palette/toolpalet] (pag. 8). Daarom worden die u maakt in het venster [Preliminary adjustment/ Aanpassing vooraf] niet opgeslagen in het beeldstijlbestand dat u maakt. Als het voorbeeldbestand dat u gebruikt voor het uitvoeren van de juiste belichting en witbalans heeft, hoeft u geen uit te voeren in het venster [Preliminary adjustment/ Aanpassing vooraf]. De helderheid aanpassen 1 Selecteer het menu [Tools/Extra] [Preliminary adjustment/aanpassing vooraf]. Het venster [Preliminary adjustment/aanpassing vooraf] wordt weergegeven. Wanneer het venster [Preliminary adjustment/aanpassing vooraf] wordt weergegeven, wordt overgeschakeld naar normale weergave, zelfs als in het hoofdvenster een vergelijking van de bewerkte en de onbewerkte opname wordt weergegeven (pag. 6). Corrigeer de helderheid van de opname. 2 Naar links of naar rechts slepen om de instelling aan te passen De witbalans corrigeren Voer de aanpassing uit om de witbalans te corrigeren. Automatische witbalanscorrectie Klik op de knop [ ] en klik vervolgens op een punt dat de standaard voor wit moet worden. Schuifregelaar voor de kleurtemperatuur Selecteer in de keuzelijst voor de witbalans [Color temperature/ Kleurtemperatuur] en sleep de schuifregelaar naar links of rechts. Selecteer de witbalans De worden toegepast op de opname. De worden toegepast op de opname. 9

10 Basis uitvoeren voor opnamekenmerken Gebruik het tabblad [Basic/Basis] in het [Tool palette/toolpalet] om basis uit te voeren op opnamekenmerken. Selecteer het tabblad [Basic/Basis] in het [Tool palette/toolpalet]. Een beeldstijlbestand laden (deze pagina) Een beeldstijlbestand opslaan (pag. 18) Selecteer een beeldstijl die u wilt gebruiken als basis (deze pagina) Sharpness (Scherpte), Contrast, Color saturation (Kleurverzadiging) en Color Tone (Kleurtoon) aanpassen (pag. 11) Een beeldstijl selecteren die u wilt gebruiken als basis Selecteer een van de volgende vijf vooraf ingestelde beeldstijlen (u kunt Auto (Automatisch) en Monochrome (Monochroom) niet selecteren) die u als basis voor uw wilt gebruiken: Standard (Standaard), Portrait (Portret), Landscape (Landschap), Neutral (Neutraal) of Faithful (Natuurlijk). U kunt ook een beeldstijlbestand registreren en gebruiken dat u hebt gedownload van de Canon-website. Selecteer een beeldstijl. Het tabblad [Basic/Basis] wordt weergegeven. De gamma-eigenschap voor helderheid aanpassen (pag. 11) Een gedownload beeldstijlbestand gebruiken voor de scène 1 2 De geselecteerde beeldstijl wordt toegepast op de opname. Klik op de knop [ ]. Het venster [Open Picture Style file/beeldstijlbestand openen] wordt weergegeven. Selecteer het beeldstijlbestand dat u wilt registreren en klik op de knop [Open/Openen]. Het geselecteerde beeldstijlbestand wordt toegepast op de opname. Originele beeldstijlbestanden die zijn gemaakt met PSE (pag. 18), kunnen ook worden geregistreerd en gebruikt volgens de bovenstaande procedure. Beeldstijlbestanden die compatibel zijn met PSE hebben de extensie ".PF2" of ".PF3". 10

11 Sharpness (Scherpte), Contrast, Saturation (Verzadiging) en Color Tone (Kleurtoon) instellen Sleep de schuifregelaars. De instellingen worden toegepast op de opname. De gamma-eigenschap voor RGB aanpassen U kunt de kleurtooncurve gebruiken om helderheid en contrast aan te passen onder RGB. Gebruik de kleurtooncurve in dit tabblad voordat u maakt in de tabbladen [Six Color-Axes/Zes kleurassen] of [Specific Colors/ Specifieke kleuren]. Pas de helderheid en het contrast aan. Klik om een [ ] (aanpassingspunt) toe te voegen en maak de aanpassing door te slepen De waarde voor het geselecteerde punt (u kunt ook numerieke waarden opgeven) De helderheid en het contrast van de opname worden gewijzigd. Op de horizontale as wordt het invoerniveau weergegeven en op de verticale as het uitvoerniveau. Het maximumaantal [ ] is 10. Als u een [ ] wilt verwijderen, selecteert u het [ ] en drukt u op het toetsenbord op de toets <Delete> of dubbelklikt u op het [ ]. Houd er rekening mee dat als u de kleurtooncurve aanpast met het tabblad [Basic/Basis] nadat u hebt gemaakt met het tabblad [Six Color-Axes/Zes kleurassen] of [Specific Colors/ Specifieke kleuren], de kleurkenmerken verder worden aangepast en het resultaat mogelijk niet de beoogde opnamekenmerken heeft. Als u de helderheid en het contrast verder wilt aanpassen nadat u hebt gemaakt met het tabblad [Six Color-Axes/Zes kleurassen] of [Specific Colors/Specifieke kleuren], kunt u de kleurtooncurve gebruiken om de helderheid aan te passen in het tabblad [Specific Colors/Specifieke kleuren]. 11

12 Kleur aanpassen U kunt het geselecteerde kleurgebied aanpassen door middel van tint, verzadiging en helderheid. 2 Selecteer het kleurgebied dat u wilt aanpassen. 1 Selecteer het tabblad [Six Color-Axes/Zes kleurassen] in het [Tool palette/toolpalet]. Een beeldstijlbestand laden (pag. 10) Een beeldstijlbestand opslaan (pag. 18) Knoppen voor kleurgebiedselectie (deze pagina) Kleurenwiel (deze pagina) 3 Selecteer het kleurgebied dat u wilt aanpassen in het kleurenwiel. U kunt het kleurgebied ook selecteren door op een knop voor kleurgebiedselectie te klikken. Pas de boven- en ondergrens van de tint aan voor het geselecteerde gebied. Schuifregelaars voor aanpassing van de tint (pag. 13) Het tabblad [Six Color-Axes/Zes kleurassen] wordt weergegeven. Houd er rekening mee dat als u een kleur aanpast met het tabblad [Basic/Basis] nadat u hebt gemaakt met het tabblad [Six Color-Axes/Zes kleurassen], de kleurkenmerken verder worden aangepast en het resultaat mogelijk niet de beoogde opnamekenmerken heeft. Het is raadzaam om te maken in de volgende volgorde. (1) Aanpassingen maken met het tabblad [Basic/Basis], (2) maken met het tabblad [Six Color-Axes/Zes kleurassen], (3) maken met het tabblad [Specific Colors/Specifieke kleuren]. U kunt de boven- en ondergrens van de tint aanpassen voor het geselecteerde gebied door de grenslijnen voor elke tint langs de omtrek van de cirkel te slepen. 12

13 4 Pas de kleur aan. Sleep de schuifregelaars om de kleur aan te passen. U kunt ook rechtstreeks waarden invoeren om aan te passen. H: Tint aanpassen. S: Verzadiging aanpassen. L: Helderheid aanpassen. Minutieuze kleur maken U kunt minutieuze doorvoeren voor een bepaalde kleur. Pas de tint, verzadiging en helderheid aan om zo de door u gewenste kleur te krijgen. U kunt ook een bereik instellen voor het effect dat de aanpassing van de geselecteerde kleuren heeft op aangrenzende kleuren. 1 Selecteer het tabblad [Specific Colors/Specifieke kleuren] in het [Tool palette/toolpalet]. Een beeldstijlbestand laden (pag. 10) Een beeldstijlbestand opslaan (pag. 18) Minutieuze voor een opgegeven kleur (pag. 14) Lijst met aangepaste kleuren (pag. 16) Kleurweergavemodus (pag. 17) De gamma-eigenschap voor helderheid aanpassen (pag. 17) Het tabblad [Specific Colors/Specifieke kleuren] wordt weergegeven. Houd er rekening mee dat als u een kleur aanpast met het tabblad [Six Color-Axes/Zes kleurassen] of [Basic/Basis] nadat u hebt gemaakt met het tabblad [Specific Colors/ Specifieke kleuren], de kleurkenmerken verder worden aangepast en het resultaat mogelijk niet de beoogde opnamekenmerken heeft. Het is raadzaam om te maken in de volgende volgorde. (1) Aanpassingen maken met het tabblad [Basic/Basis], (2) maken met het tabblad [Six Color-Axes/Zes kleurassen], (3) maken met het tabblad [Specific Colors/Specifieke kleuren]. 13

14 2 Selecteer de kleur die u wilt aanpassen. Klik op de knop [ ] en vervolgens in de opname op de kleur die u wilt aanpassen. 3 Bepaal het bereik van het effect voor de kleur die u wilt aanpassen. Het gedeelte dat binnen het kader valt, is het effectbereik Kleur van het in stap 2 geselecteerde aanpassingspunt Klik hierop Klik hierop Bereik tussen de boven- en de ondergrens van de helderheid Slepen om naar boven of naar beneden te verplaatsen De geselecteerde kleur wordt weergegeven als een aanpassingspunt [ ] op het kleurenwiel. Helderheidsniveau van het in stap 2 geselecteerde aanpassingspunt Bereik tussen de boven- en de ondergrens van de verzadiging Slepen om dichter naar het midden of dichter naar de buitenrand te verplaatsen Bereik tussen de boven- en de ondergrens van de tint Slepen om langs de omtrek van de cirkel te verplaatsen Het bereik van het effect voor tint, verzadiging en helderheid kan worden ingesteld binnen de onderstaande grenswaarden. Instelling Bereik Tint graden Verzadiging Helderheid

15 4 Pas de kleur aan. 5 Controleer het toepassingsbereik. Als u het selectievakje [Show affected area on images/gewijzigd gebied op opnamen weergeven] hebt ingeschakeld, knippert het gebied waarin de aangepaste kleur is toegepast op de opname. 6 Herhaal stap 2 tot en met 5 als u meerdere kleuren wilt aanpassen. U kunt voor maximaal 100 plekken kleuren selecteren en aanpassen. Naar links of naar rechts slepen om de instelling aan te passen De kleur wordt aangepast aan het bereik dat u in stap 3 hebt opgegeven en de kleur van de opname wordt gewijzigd. Als u de schuifregelaar sleept, wordt op het kleurenwiel het punt vóór de aanpassing [ ] en het punt na de aanpassing [ ] weergegeven. Naast de methode die wordt beschreven in stap 2 is er nog een andere methode voor het opgeven van de kleur die u wilt aanpassen (pag. 16). 15

16 De kleur rechtstreeks opgeven U kunt niet alleen het aanpassingspunt opgeven door op de kleur in de opname te klikken (pag. 14), maar u kunt de kleur ook rechtstreeks opgeven op het kleurenwiel of door de kleurwaarde in te voeren. De kleur opgeven op het kleurenwiel 1 2 De kleur opgeven door de kleurwaarde in te voeren 1 2 Klik op de knop [ ] (pag. 14). Klik op de kleur die u op het kleurenwiel wilt aanpassen. De geselecteerde kleur wordt weergegeven als een aanpassingspunt [ ] op het kleurenwiel. Selecteer het menu [Edit/Bewerken] [Specify the numerical values for color adjustment/de numerieke waarden voor kleuraanpassing opgeven]. Het venster [Specify the numerical values for color adjustment/ De numerieke waarden voor kleuraanpassing opgeven] wordt weergegeven. Voer de kleurwaarde in. De ingevoerde kleurwaarde wordt weergegeven als een aanpassingspunt [ ] op het kleurenwiel. De lijst met aangepaste kleuren en de functies daarvan weergeven De lijst met aangepaste kleuren (pag. 8) geeft naast de kleuren van vóór en na de aanpassing de overlapping van het effectbereik van aangepaste kleuren weer. Met de selectievakjes kunt u aangeven of u aangepaste kleuren al dan niet wilt toepassen. Kleur vóór aanpassing Kleur na aanpassing Geeft overlapping van het effectbereik van aangepaste kleuren weer Schakel het selectievakje uit als u de aanpassing wilt deactiveren Overlapping van het effectbereik van aangepaste kleuren Wanneer u een aangepaste kleur selecteert in de lijst en [ ] wordt weergegeven, is er een overlap van het effectbereik (pag. 14) van de aangepaste kleur met het effectbereik van andere aangepaste kleuren. De overlappende gebieden worden grijs weergegeven op het kleurenwiel en er wordt een aanpassing uitgevoerd die de originele combineert. Om overlap te voorkomen, dient u de kleur met een [ ] te selecteren. Vervolgens stelt u de kleur zodanig in dat het effectbereik van de tint en de verzadiging niet meer overlappen. Een aangepaste kleur verwijderen Houd er rekening mee dat verwijderde kleuren niet kunnen worden teruggehaald. In de lijst selecteert u de aangepaste kleur die u wilt verwijderen en vervolgens drukt u op het toetsenbord op de toets <delete>. De geselecteerde aangepaste kleur wordt verwijderd. 16

17 Kleurweergavemodus U kunt de kleurweergavemodus selecteren die de basis wordt voor de kleuraanpassing. Hierbij kunt u kiezen uit drie mogelijkheden: HSL, Lab en RGB. U kunt ook waarden instellen voor aangepaste kleuren. Hiermee schakelt u tussen de kleurweergavemodi De gamma-eigenschap voor helderheid aanpassen U kunt de helderheid en het contrast voor de helderheid van de hele opname aanpassen met de kleurtooncurve. Als u het contrast en de helderheid verder wilt aanpassen nadat u de opnamekenmerken hebt aangepast met het tabblad [Six Color-Axes/Zes kleurassen] of [Specific Colors/Specifieke kleuren] gebruikt u de kleurtooncurve in dit tabblad [Specific Colors/Specifieke kleuren]. Pas de helderheid en het contrast aan. Kleurwaarde na aanpassing Kleurwaarde vóór aanpassing Wanneer u "HSL" selecteert voor de kleurweergavemodus, kunt u de kleurwaarde alleen vóór aanpassing wijzigen door een nummer in te voeren. HSL is een kleurweergavemodus die gebruikmaakt van de drie elementen tint (Hue; H), verzadiging (Saturation; S) en helderheid (Luminosity; L). Lab is een kleurmodus die is ontwikkeld door de CIE (Commission Internationale d Eclairage). Hierbij staat "L" voor helderheid, "a" voor de kleurelementen van groen tot magenta en "b" voor de kleurelementen van blauw tot geel. RGB is een kleurweergavemodus die gebruikmaakt van de kleuren rood (R), groen (G) en blauw (B). Dit zijn de drie primaire kleuren (additieve kleuren) van het zichtbare lichtspectrum. Klik om een [ ] (aanpassingspunt) toe te voegen en maak de aanpassing door te slepen De waarde voor het geselecteerde punt (u kunt ook numerieke waarden opgeven) De helderheid en het contrast van de opname worden gewijzigd. Op de horizontale as wordt het invoerniveau weergegeven en op de verticale as het uitvoerniveau. Het maximumaantal [ ] is 10. Als u een [ ] wilt verwijderen, selecteert u het [ ] en drukt u op het toetsenbord op de toets <delete> of dubbelklikt u op het [ ]. 17

18 De opslaan als een beeldstijlbestand Aanpassingen die zijn opgegeven in het [Tool palette/toolpalet] (pag. 10 t/m pag. 17) worden op uw computer opgeslagen als een origineel beeldstijlbestand (extensie.pf2 of ".PF3"). De worden opgeslagen als een beeldstijlbestand, los van de voorbeeldopname. De voorbeeldopname die u gebruikt voor het uitvoeren van de, blijft ongewijzigd. 1 2 Klik op de knop [ ]. Het venster [Save Picture Style file/beeldstijlbestand opslaan] wordt weergegeven. Geef de naam en de opslaglocatie op en klik vervolgens op de knop [Save/]. U kunt alleen tekens van één bit invoeren in de vensters [Save As/ als], [Caption/Bijschrift] en [Copyright]. Als u de instellingen die in PSE zijn aangepast niet wilt weergeven, schakelt u de optie [Disable subsequent editing/volgende bewerkingen uitschakelen] in en klikt u op [Save/], zodat het bestand niet meer in PSE kan worden geopend. Het bestand wordt als beeldstijlbestand opgeslagen op de opgegeven opslaglocatie. Nadat u hebt gemaakt met de kleurtooncurve in het tabblad [Basic/Basis] of met het tabblad [Six Color-Axes/Zes kleurassen], slaat u het resultaat op in de bestandsindeling.pf3. Resultaten worden niet opgeslagen in de bestandsindeling.pf2. Zelfs als u het selectievakje [Disable subsequent editing/volgende bewerkingen uitschakelen] inschakelt en het bestand opslaat, kunt u het beeldstijlbestand op dezelfde manier gebruiken als het beeldstijlbestand waarbij dit selectievakje niet is ingeschakeld vóór het opslaan (zie rechts voor beschrijving). U kunt het beeldstijlbestand dan echter niet meer openen in PSE. Daarom raden we u aan het beeldstijlbestand van tevoren ook op te slaan zonder dat u het selectievakje [Disable subsequent editing/volgende bewerkingen uitschakelen] inschakelt. Een beeldstijlbestand gebruiken Opgeslagen beeldstijlbestanden kunnen in de camera worden geregistreerd en worden toegepast op gemaakte opnamen. Ze kunnen ook worden toegepast op RAW-opnamen met DPP. Een beeldstijlbestand registreren op de camera Op uw computer opgeslagen beeldstijlbestanden kunnen met EOS Utility worden geregistreerd op een camera met beeldstijlinstellingen en worden toegepast op gemaakte opnamen. (Raadpleeg de instructiehandleiding bij uw camera om te zien of uw camera beeldstijlinstellingen heeft.) Raadpleeg "Beeldstijlbestanden toepassen op de camera" in "Hoofdstuk 2 De camera instellen vanaf de computer" in de "EOS Utility Instructiehandleiding" (elektronische handleiding in PDF-indeling) voor meer informatie hierover. Een beeldstijlbestand gebruiken met DPP Op uw computer opgeslagen beeldstijlbestanden kunnen met DPP worden toegepast op RAW-opnamen. Raadpleeg "Een beeldstijlbestand gebruiken" in "Hoofdstuk 3 Geavanceerd bewerken en afdrukken van opnamen" in de "Digital Photo Professional Instructiehandleiding" (elektronische handleiding in PDF-indeling) voor meer informatie hierover. 18

19 U kunt instellingen voor kleurbeheer opgeven zoals de te gebruiken kleurruimte voor de voorbeeldopname die wordt weergegeven in het hoofdvenster, maar u kunt ook het profiel instellen voor het beeldscherm. 1 2 Selecteer het menu [Picture Style Editor] [Preferences/]. Het venster [Preferences/] wordt weergegeven. Geef de gewenste instellingen op en klik op de knop [OK]. PSE afsluiten In het hoofdvenster selecteert u het menu [Picture Style Editor] [Quit Picture Style Editor/Picture Style Editor afsluiten]. PSE wordt afgesloten. De instellingen worden toegepast. Als u tijdens het aanpassingsproces de te gebruiken kleurruimte hebt gewijzigd, verplaatst het aanpassingspunt op het kleurenwiel zich soms in overeenstemming met de geselecteerde kleurruimte. 19

20 Problemen oplossen Raadpleeg de onderstaande onderwerpen als PSE niet juist functioneert. De installatie kan niet correct worden voltooid U kunt alleen software installeren als u bent aangemeld met een account met beheerdersrechten. Meld u opnieuw aan met een account met beheerdersrechten. Voor informatie over aanmelden en het opgeven van beheerdersinstellingen raadpleegt u de gebruikershandleiding voor de Macintosh-computer die u gebruikt of voor Mac OS X. PSE werkt niet PSE werkt niet correct op een computer die niet voldoet aan de systeemvereisten voor PSE. Gebruik PSE op een computer die voldoet aan de systeemvereisten (pag. 2). Zelfs als uw computer de geheugencapaciteit (RAM) heeft die in de systeemvereisten (pag. 2) wordt aangegeven, is er mogelijk onvoldoende geheugen (RAM) beschikbaar als een andere toepassing gelijktijdig met PSE wordt uitgevoerd. Sluit alle andere toepassingen af. Opnamen worden niet goed weergegeven Voorbeeldopnamen die niet door PSE worden ondersteund (pag. 2), kunnen niet worden weergegeven. De software verwijderen (installatie ongedaan maken) Sluit alle toepassingen af voordat u de software verwijdert. Meld u aan met beheerdersrechten om de software te verwijderen. Start de computer opnieuw op nadat u de software hebt verwijderd. Zo vermijdt u mogelijke computerproblemen. Computerproblemen zullen vooral optreden als u de computer niet opnieuw opstart voordat u de software opnieuw installeert Open de map waarin de software is opgeslagen. Open de map [Canon Utilities/Canon-hulpprogramma's]. Sleep de map [Picture Style Editor] naar de prullenmand. Selecteer op het bureaublad het menu [Finder] [Empty Trash/Leeg prullenmand]. De software wordt verwijderd. Start de computer opnieuw. 4 20

21 Gegevens die naar de prullenmand zijn verplaatst en daar vervolgens uit zijn verwijderd, kunnen niet worden teruggehaald. Wees dus voorzichtig met het verwijderen van gegevens. U kunt de software niet opnieuw installeren als u zojuist de map [Picture Style Editor] naar de prullenmand hebt verplaatst. Zorg ervoor dat u het menu [Finder] [Empty Trash/Leeg prullenmand] selecteert. Over deze instructiehandleiding De inhoud van deze instructiehandleiding mag niet zonder toestemming geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Canon kan de softwarespecificaties en inhoud van deze instructiehandleiding zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De softwareschermen en afbeeldingen in deze instructiehandleiding kunnen enigszins afwijken van de feitelijke software. De inhoud van deze instructiehandleiding is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks eventuele fouten of weglatingen tegenkomen, neem dan contact op met uw Canon Service Center. Ongeacht het bovenstaande, aanvaardt Canon geen aansprakelijkheid voor de resultaten van het gebruik van de software. Handelsmerken Macintosh is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Overige namen en producten die hierboven niet worden vermeld, kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van hun respectieve ondernemingen. 21

Map Utility Versie 1.4 Instructiehandleiding

Map Utility Versie 1.4 Instructiehandleiding NEDERLANDS Map Utility Versie.4 Instructiehandleiding Inhoud van deze instructiehandleiding De vensters die in deze handleiding ter illustratie worden gebruikt, zijn afkomstig uit Windows 7. GPS-ontvanger

Nadere informatie

Softwarehandleiding. Brother QL-serie

Softwarehandleiding. Brother QL-serie Softwarehandleiding Brother QL-serie De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother behoudt zich het recht voor om

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

Softwarehandleiding. Brother QL-serie

Softwarehandleiding. Brother QL-serie Softwarehandleiding Brother QL-serie De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother behoudt zich het recht voor om

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Fijn dat u hebt gekozen voor deze digitale camera van PENTAX. Dit is de handleiding voor PENTAX PHOTO Browser 2.0 en PENTAX PHOTO Laboratory 2.0, software voor uw Windows- of Macintosh-computer

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...6 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding

Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding Tobii Communicator 4 Gebruikershandleiding Tobii Communicator 4 Ondersteunende technologie voor communicatie en bediening Doel Tobii Communicator is pc-software voor het maken, aanpassen en gebruiken

Nadere informatie

Scannerfuncties gebruiken

Scannerfuncties gebruiken Canon CanoScan 9000F Online handleiding Pagina 1 van 355 pagina's MC-4671-V1.00 Deze handleiding gebruiken Deze handleiding afdrukken De nieuwste versie van ScanGear (scannerstuurprogramma) verkrijgen

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4. gebruiken

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4. gebruiken ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4 gebruiken Juridische kennisgevingen Juridische kennisgevingen Zie http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html voor juridische kennisgevingen. iii Inhoud Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Interactief pendisplay

GEBRUIKERSHANDLEIDING Interactief pendisplay 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Interactief pendisplay Model: DTU-2231, DTU-1631 Interactief pendisplay Installatie Werken met de pen De pen aanpassen Het pendisplay gebruiken Het pendisplay aanpassen Het taartmenu

Nadere informatie

A-61735_nl. Gebruikershandleiding

A-61735_nl. Gebruikershandleiding A-61735_nl Gebruikershandleiding AAN DE SLAG 1-1 DE GEBRUIKERSINTERFACE 2-1 PROBLEMEN OPLOSSEN 3-1 APPENDIX A A-1 1 Aan de slag Inhoud Ondersteunende documentatie...1-2 Terminologie...1-3 Kodak Capture

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...7 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING LYT1124-004A 2 NE INHOUD INLEIDING... 5 Dit document lezen... 5 Betekenis van symbolen... 6 Copyrightinformatie... 6 ONBEGRENSDE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nero Recode. www.nero.com

Gebruikershandleiding. Nero Recode. www.nero.com Gebruikershandleiding Nero Recode www.nero.com Copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero Recode 2 en de Nero Recode 2-software zijn beschermd door middel van copyright en zijn eigendom

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

RASplus ( Remote Administration System)

RASplus ( Remote Administration System) RASplus ( Remote Administration System) Software voor digitale videorecorder Gebruikshandleiding Document 900.0857-12/06 - Rev 1. 01 Remote Administration System Plus (RASplus) Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241W 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Snel aan de slag................................ 1 Welkom...................................... 11 Nieuw in Corel VideoStudio Pro X7....................... 12 Systeemvereisten.....................................

Nadere informatie

Beschrijvings SW Gebruikers Handleiding (V4.1)

Beschrijvings SW Gebruikers Handleiding (V4.1) Beschrijvings SW Gebruikers Handleiding (V4.1) voor Microsoft Windows 2011. 5 PenAndFree Co.,Ltd Inhoud 1. Leren werken met Tablet functies ---- 3 1.1 Controleren of de tablet functies zijn geactiveerd.

Nadere informatie

1 Inleiding. Kodak Capture Software

1 Inleiding. Kodak Capture Software 1 Inleiding Kodak Capture Software Kodak Capture Software is een eenvoudig te installeren, gebruiksvriendelijke scantoepassing voor het elektronisch vastleggen van documenten met Kodak-scanners. Capture

Nadere informatie

MODEL MX-NB11 NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING

MODEL MX-NB11 NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING MODEL MX-NB NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING INLEIDING Met de optionele netwerkuitbreidingskit (MX-NB) kunt u het apparaat gebruiken als netwerkscanner en -printer. Deze handleiding verwijst naar

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-NB NETWERK UITBREIDINGS KIT GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT DE NETWERKSCANNERFUNCTIE PROBLEMEN OPLOSSEN NETWERK UITBREIDINGS KIT

Nadere informatie

AVG AntiVirus 2015. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014)

AVG AntiVirus 2015. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014) AVG AntiVirus 2015 Gebruikershandleiding Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve

Nadere informatie

SOFTWAREHANDLEIDING. Versie A DUT

SOFTWAREHANDLEIDING. Versie A DUT SOFTWAREHANDLEIDING Voor gebruikers van een DCP-model: deze documentatie is bedoeld voor zowel MFC- als DCP-modellen. Als in deze gebruikershandleiding wordt verwezen naar 'MFC', kunt u 'MFC' lezen als

Nadere informatie