Privacyverklaring. Welke persoonsgegevens we verzamelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacyverklaring. Welke persoonsgegevens we verzamelen"

Transcriptie

1 Privacyverklaring Kelly Services, Inc. en zijn dochterondernemingen ("Kelly Services" of Kelly ) respecteren uw privacy en we erkennen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verzamelen, en we zullen uw gegevens niet inzamelen of behouden zonder uw toestemming. Kelly Services steunt de verscheidene internationale en lokale privacywetten en beschikt over procedures om aan de vereisten van die wetten te voldoen. De volgende informatie bevat onze privacyprincipes die we er naast onze praktijken met betrekking tot het inzamelen, opslaan en gebruik van uw persoonsgegevens op na houden. We moedigen u aan om deze informatie door te nemen, zodat u begrijpt en instemt met de manier waarop we uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken en delen. Als u niet voldoende persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk dat we u niet naar behoren kunnen assisteren met betrekking tot uw personeelsoplossingen of vereisten inzake werkgelegenheid. Welke persoonsgegevens we verzamelen Kelly Services zal persoonsgegevens gewoonlijk direct van u verzamelen. Dit kan gebeuren tijdens persoonlijke gesprekken, telefonisch of via . Kelly Services kan informatie ook op andere manieren verzamelen, bijvoorbeeld door uw interactie met websites van Kelly Services, sociale sites, sollicitaties of door uw gebruik van websites van derden en sollicitaties via derden die interactie hebben met Kelly Services. De hoeveelheid aan persoonsgegevens die u verplicht bent te verschaffen, is beperkt tot uitsluitend datgene wat noodzakelijk is om onze diensten aan u te verschaffen. Tijdens het gehele proces waarin we onze diensten aan u verschaffen, zult u worden gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken zoals uw naam, contactgegevens, werkervaring, opleiding en/of uw persoonlijke bekwaamheden. Kelly kan ook om soorten persoonsgegevens vragen die door sommige landen als gevoelig worden beschouwd, zoals informatie die verband houdt met het verstrekken van gezondheidszorg, nationaal of fiscaal identificatienummer, nummer van credit cards of bankrekeningen, biometrische gegevens of de resultaten van drugstests en antecedentenonderzoek. Het verzamelen van dergelijke gevoelige gegevens gebeurt ofwel met naleving van de arbeidswet, als gevolg van een vereiste die deel uitmaakt van onze contractuele relatie, of als dit noodzakelijk is voor de belangen van de leverancier van die informatie. In voorkomend geval zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat dit soort informatie wordt verzameld. Bovendien is het mogelijk dat we u ook vragen om informatie te verstrekken over uw geslacht of ras, om te voldoen aan de wetten, voorschriften en bepalingen inzake gelijke werkgelegenheidskansen of om Kelly Services te helpen bij het verzamelen van gegevens voor zijn diversiteitsbeleid. Het verschaffen van dit soort informatie is vrijwillig, behalve indien bij wet vereist, en het niet verstrekken van deze informatie heeft geen invloed op uw tewerkstellings- of projectkansen. Sommige Kelly-sites vereisen dat u persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een profiel en inloggegevens aanmaakt. In plaats van uw persoonsgegevens in te hoeven typen, kunnen sommige van deze functies u toelaten om authenticatietools van derden zoals Facebook, Twitter en Google te gebruiken om bepaalde velden in te vullen. Door authenticatie via een van de socialemedia-opties, staat u ons toe om persoons- en andere informatie te ontvangen die bereikbaar is via deze tools. Het is mogelijk dat deze informatie in uw profiel is opgenomen. Met betrekking tot de tool die u gebruikt, raden we u aan om ook het privacybeleid en eventuele voorwaarden en bepalingen van de provider van de tool door te nemen. 1

2 We kunnen persoonsgegevens gebruiken om u te laten deelnemen aan live feeds van sociale media. Als u ervoor kiest om deel te nemen, dan kan uw publieke gebruikersnaam op de sites worden weergegeven, samen met uw posting, inclusief doch niet beperkt tot commentaar, beelden en video. We kunnen u toegang verschaffen tot functies van derden waarmee u content op uw sociale media account(s) kunt plaatsen. Op alle informatie die u door het gebruik van deze functie verstrekt, is het toepasselijke privacybeleid van de derde van toepassing en niet deze privacyverklaring. Hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt Over het algemeen zal Kelly Services uw persoonsgegevens hoofdzakelijk gebruiken om u de diensten te verschaffen die u van Kelly hebt gevraagd, en/of tijdens de duur van uw tewerkstelling. Dit kan onder meer bestaan uit het gebruik van uw persoonsgegevens voor verzekeringsclaims of claims met betrekking tot de werkplek, loonlijsten, of het verschaffen van uw informatie aan klanten die een vacature hebben die voldoet aan uw profiel. We kunnen uw contactgegevens gebruiken om u berichten te sturen over ons bedrijf of over vacatures die voldoen aan uw profiel. Alleen Kelly Services (of agenten namens Kelly Services) zullen u deze directe mailings toesturen. U kunt via berichten dat u in de toekomst geen mailings meer wilt ontvangen; zie verder in het gedeelte Keus: Opt-out/opt-in. Kelly Services kan ook anonieme demografische gegevens verzamelen (bijv. welk percentage van onze werknemers een universitair diploma heeft) om zijn interne processen te verbeteren of om rapporten te verstrekken aan klanten en marketingbedrijven, of zoals vereist bij wet. Als we deze demografische informatie verzamelen en rapporteren, verwijderen we alle unieke informatie die personen zou kunnen identificeren (naam, adres enz.) en die u met deze demografische gegevens zou verbinden, en combineren dit met andere anonieme gegevens om het dan op geaggregeerd niveau te bekijken. Kelly Services bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om u onze diensten te verschaffen, of zoals bij wet wordt vereist. Wanneer het behouden van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd. Cookies en webbeacons Talrijke websites van Kelly gebruiken "cookies" om de online ervaring te helpen personaliseren. Een cookie is een stukje gegevens dat wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker en dat wordt verbonden aan informatie over die gebruiker. Cookies stellen ons ook in staat om die computers te herkennen wanneer ze naar een site terugkeren. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat u een cookie ontvangt, zodat u de optie hebt om dit al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook instellen om cookies uit te schakelen. Als u dit doet, is het mogelijk dat delen van sommige sites niet naar behoren werken. Kelly Services gebruikt zowel sessie-id als permanente cookies. Een sessie-id cookie verstrijkt gewoon nadat u de browser sluit. Een permanent cookie is een klein tekstbestand dat voor een lange periode wordt opgeslagen op de vaste schijf van de gebruiker. Deze cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen in het hulpbestand van uw internetbrowser op te volgen. 2

3 Om u betere service te kunnen verstrekken, verzamelen we soms anonieme informatie van bezoeken aan onze sites door middel van "webbeacons". Deze verschaffen zich geen toegang tot uw persoonsgegevens, maar stellen Kelly Services in staat om een log te maken van gebruikers doe onze websites hebben bezocht. Deze anonieme informatie wordt soms "clickstreamgegevens" genoemd. Kelly Services of zijn agenten kunnen deze gegevens gebruiken om trends en statistieken te analyseren en ons zo te helpen betere klantenservice te verlenen. Als u niet wilt dat uw transactiedetails op deze manier worden gebruikt, zie bovenstaande paragraaf over cookies. We laten derde bedrijven, inclusief AddThis, toe om bepaalde anonieme informatie te verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen tijdens uw bezoeken aan deze en andere websites gebruik maken van informatie die personen niet persoonlijk kan identificeren om reclame te maken voor goederen en diensten waarin u meer belang stelt. Deze bedrijven gebruiken gewoonlijk een cookie of een webbeacon van een derde om deze informatie te verzamelen. Links: Met betrekking tot links naar organisaties die geen Kelly-organisaties zijn, is Kelly Services niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van die websites. We raden u aan om de geldende gebruiksvoorwaarden, bepalingen en het privacybeleid van die websites te lezen. Met wie kunnen we uw persoonsgegevens delen Bij Kelly Services zijn de werknemers, agenten en leveranciers verantwoordelijk voor het behouden van het vertrouwen dat u in ons stelt. Kelly Services verkoopt of verhandelt geen persoonsgegevens aan of met derden. We maken persoonsgegevens bekend wanneer de wet dit vereist. Om u onze diensten te verschaffen, is het mogelijk dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt worden gedeeld met andere Kelly Services-entiteiten die zich aan dezelfde privacyprincipes en beveiligingspraktijken van Kelly Services moeten houden. Vanwege de globale reikwijdte van onze activiteiten, kan deze persoonlijke informatie ook worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of in andere landen waar Kelly Services of zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of agenten vestigingen hebben. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar andere landen dan het land waar u woont. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met dergelijke overdracht. Het is mogelijk dat in andere landen dan uw woonland de wetten inzake gegevensbescherming niet zo uitgebreid zijn. Om de privacyvereisten na te leven in een aantal landen waarin Kelly Services actief is en om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen, houdt Kelly zich aan de lokale privacyvoorschriften en aan het Safe Harbor Framework tussen de VS en de EU, en tussen de VS en Zwitserland, dat werd ontwikkeld door de U.S. Department of Commerce (Ministerie van Handel) en de Europese Commissie met betrekking tot verzameling, gebruik en retentie van persoonsgegevens van lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Kelly Services heeft verklaard dat het de Safe Harbor privacyprincipes naleeft met betrekking tot kennisgeving, keus, overdracht aan derden (onward transfer), beveiliging, gegevensintegriteit, toegang, en handhaving. Om meer te vernemen over het Safe Harbor programma en om de certificering van Kelly Services te bekijken, bezoekt u Nadat een kandidaat zich inschrijft voor onze diensten, kan Kelly Services ook een service provider in de arm nemen voor het analyseren van curricula vitae (cv's) via een internetzoekmiddel. Met deze tool kan Kelly Services interne databases evenals gelieerde wervingssites waar kandidaten zich hebben geregistreerd, om cv-details en informatie te ontleden, en Kelly Services zal deze informatie opslaan als onderdeel van uw dossier. 3

4 We sturen de persoonsgegevens van onze kandidaten, personeelsleveranciers en tijdelijke werknemers naar klanten van Kelly Services die vacatures willen vullen, en ook naar onze service providers of agenten die namens ons handelen, om een baan of projectkansen voor u te vinden. We zullen af en toe derde service providers gebruiken om Kelly te assisteren op gebieden zoals advertenties voor vacatures, beheren van cv-gegevens, IT-platformmanagement of ondersteuningsdiensten, infrastructuur en applicatieservices, marketing, data-analyse, drugstests en antecedentenonderzoek, diensten voor salarisverwerking en voordelen met betrekking tot gezondheidszorg. Omdat deze diensten namens Kelly Services worden verschaft, kan het zijn dat Kelly deze derden toegang moet verlenen tot persoonsgegevens. Wanneer van deze derden gebruik wordt gemaakt, zal alle dergelijke toegang worden beheerst door passende contractuele bepalingen die vereisen dat de service provider alle persoonsgegevens beveiligt en gebruik van persoonsgegevens verbiedt voor doelen die niet stroken met de aan Kelly Services verschafte diensten. We kunnen uw persoonsgegevens ook naar marketingbedrijven sturen die dan contact met u zullen opnemen en om uw feedback en uw mening over onze diensten zullen vragen. We zullen deze agenten en leveranciers enkel de persoonsgegevens verschaffen die zij nodig hebben om de door ons gevraagde service te leveren. De persoonsgegevens die tijdens de registratie via de functie voor zoeken en solliciteren naar werk worden verzameld, en ook het sollicitatieproces zelf, worden gehost door een extern bedrijf. De persoonsgegevens worden door dit bedrijf op een veilige manier opgeslagen en zijn enkel via een beveiligde verbinding toegankelijk voor recruiters van Kelly Services die u willen verbinden met relevante vacatures. Kies: Opt-out/Opt-in De hoeveelheid persoonsgegevens die u moet verstrekken wanneer u onze diensten wilt gebruiken, is beperkt tot wat noodzakelijk is om die diensten te verschaffen. We kunnen uw contactgegevens periodiek gebruiken om u updates te sturen via om u attent te maken op promotiekansen of diensten die relevant zijn voor uw interacties met Kelly Services, zoals banen in onze database die voldoen aan de door u geselecteerde criteria. Iedere kennisgeving zal instructies bevatten over hoe u ervoor kunt kiezen om dergelijke s niet meer te ontvangen (opt-out). Wanneer we u naar uw persoonsgegevens vragen, biedt onze site u ook de mogelijkheid om te beslissen welke mededelingen u wenst te ontvangen. De database wordt automatisch met uw voorkeuren bijgewerkt wanneer u voor opt-out kiest. NB: wanneer u zich tijdens uw interactie met Kelly Services hebt geregistreerd voor meerdere diensten of hulpbronnen, is het mogelijk dat een opt-out van berichten van één dienst niet automatisch de berichtgeving van een andere dienst stopt. Het is mogelijk dat u zich uit elke dienst apart moet uitschrijven. Nauwkeurigheid en toegang Kelly wil de gegevens die u persoonlijk identificeren accuraat houden. We zullen u de mogelijkheid bieden om de door u verschafte persoonsgegevens door te nemen en bij te werken. Omdat Kelly een uitgebreide waaier aan diensten aanbiedt via een wereldwijd netwerk, is het mogelijk dat de persoonsgegevens die door elke Kellyvestiging worden verzameld zich niet allemaal op eenzelfde locatie bevinden, bijvoorbeeld wanneer u uw curriculum vitae (cv) bij Kelly-vestigingen in verschillende landen indient. 4

5 Vanwege de diversiteit van de applicaties die worden gebruikt om de verscheidene functies en diensten te ondersteunen die door Kelly Services worden verstrekt, is het mogelijk dat keuzes en wijzigingen in uw persoonsgegevens op een platform niet in alle platformen zijn weergegeven. Bijgevolg is het mogelijk dat u uw informatie in elk platform afzonderlijk moet bijwerken. (Zie hieronder in het gedeelte Contact met ons opnemen.) Waar de wet dit voorschrijft, kan er voor dit toegangsverzoek een kleine vergoeding worden gevraagd om de met het verstrekken van deze informatie gepaard gaande kosten te dekken. Beveiliging Kelly Services zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. We monitoren regelmatig de industrienormen voor informatiebeveiliging en beoordelen onze fysieke, technische en organisatorische beveiligingspraktijken regelmatig opnieuw om de beste manier te bepalen om verlies, verkeerd gebruik, wijziging, onbevoegde toegang, vernietiging of bekendmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Updates van deze privacyverklaring Kelly kan deze privacyverklaring af en toe updaten, neem ze dus regelmatig door. Als we onze privacyverklaring wijzigen, dan zullen we de herziene versie hier posten, met de datum van de bijgewerkte herziening. Als we aanzienlijke veranderingen in onze privacyverklaring aanbrengen, kunnen we u daarvan ook op andere manieren in kennis stellen voordat die veranderingen van kracht worden, bijvoorbeeld via een of een bericht op onze website. Contact met ons opnemen Kelly verschaft een methode om uw vragen over privacy te beantwoorden of om uw informatieverzoeken of klachten te behandelen. Kwesties met betrekking tot praktijken inzake gegevensprivacy worden zowel op internationaal niveau als door het Amerikaanse wereldhoofdkantoor behandeld om open communicatie en geschillenbeslechting aan onze klanten, kandidaten en werknemers te garanderen. Kelly houdt zich aan alle relevante overheids- en industrievoorschriften, inclusief doch niet beperkt tot het Safe Harbor Framework ontwikkeld door de U.S. Department of Commerce en de Europese Commissie; nadere details vindt u op We werken volledig mee met de Federal Trade Commission en/of lokale autoriteiten voor gegevensbescherming wanneer onze medewerking wordt gevraagd. Bij Kelly Services werken we hard om uw privacy te beschermen en innoverende oplossingen voor loopbaanontwikkeling en personeelsoplossingen aan te leveren. Onze privacyprincipes bewijzen dat we vastbesloten zijn ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Als u van mening bent dat Kelly zich niet aan deze principes en praktijken heeft gehouden, neem dan contact met ons op via en we zullen het probleem ijverig en snel bepalen en oplossen. 5

Mindshare en Empathica Privacybeleid

Mindshare en Empathica Privacybeleid Mindshare en Empathica Privacybeleid ALGEMEEN PRIVACYBELEID Dit privacybeleid beschrijft het gebruik van gegevens door Mindshare Technologies, Inc. en haar gelieerde onderneming, Empathica Inc (gezamenlijk:

Nadere informatie

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Mexx Privacy Policy 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Deze privacy policy (Privacy Policy) is van toepassing op alle persoonlijke informatie van consumenten die door Mexx Europe B.V. en aan haar gelieerde

Nadere informatie

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u als een persoon identificeren, zoals:

Persoonsgegevens zijn gegevens die u als een persoon identificeren, zoals: Privacyverklaring The Chemours Company LLC en haar dochterondernemingen ("Chemours") hechten waarde aan privacy en willen u laten weten hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring

Nadere informatie

Privacy Policy Website

Privacy Policy Website Privacy Policy Website Inleiding In dit document wordt het beleid beschreven van Sogeti Nederland B.V. (hierna Sogeti ) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens en

Nadere informatie

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens? Deze website wordt u aangeboden door Hilti Nederland B.V. (Hoofdkantoor) ('Hilti'). Termen zoals 'wij', 'ons', 'onze' enz. verwijzen in dit privacybeleid naar Hilti. Termen zoals 'u', 'uw' enz. verwijzen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY

SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY Wij begrijpen en respecteren dat privacy belangrijk voor u is. Persoonlijke gegevens die u online verstrekt, worden door ons uitsluitend

Nadere informatie

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan Intro Deze privacyverklaring heeft betrekking op hoe dochterondernemingen en filialen van United Technologies Corporation die werkzaam zijn onder de UTC Building & Industrial Systems rapportageeenheid

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING CONSTAMED

PRIVACY VERKLARING CONSTAMED PRIVACY VERKLARING CONSTAMED Artikel 1 Inleiding 1.1 CONSTAMED exploiteert een platform (het Platform) waarop mensen via een beveiligde communicatiemethode medisch minder urgente vragen kunnen stellen

Nadere informatie

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com

Privacy policy. Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Privacy policy Privacy Policy vanwww.clicstoys.com en http://shop.clicstoys.com Clics Toys (B.B.M. NV)is een bedrijf geregistreerd in België bij de rechtbank in Antwerpen onder het nummer BE0471 761 280

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke

Nadere informatie

Consumenten- beleid Privacy Ziggo

Consumenten- beleid Privacy Ziggo Consumenten- beleid Privacy Ziggo 1505075-2718 Dit Consumentenbeleid Privacy is van toepassing op alle diensten die Ziggo B.V. en/of Ziggo Services B.V. aan je levert. Ziggo Services B.V. en Ziggo B.V.

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING P01 1201

PRIVACYVERKLARING P01 1201 PRIVACYVERKLARING P01 1201 PAT Learning Solutions hecht veel waarde aan de relatie met haar klanten en de bezoekers van haar websites en streeft er dan ook naar om op verantwoordelijke wijze met gegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Inleiding. 1.1. Algemeen

Algemene voorwaarden. 1. Inleiding. 1.1. Algemeen Algemene voorwaarden 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.1.1. Op deze pagina worden de voorwaarden vermeld waaronder u gebruik kunt maken van onze website www.visiondirect.nl ( Website ) en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Dit is de privacy- en cookieverklaring van de websites www.werkenbijdebrauw.nl en www.businesscoursethedeal.nl (Websites). Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie

Nadere informatie

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT 1. WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT? T-MOBILE PRIVACY STATEMENT T-Mobile biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van mobiele telefonie en internet. Als gevolg van de soort dienstverlening beschikt

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

INKIJK EXEMPLAAR HANDLEIDING. Gebruik maken van het WiFi netwerk.. HANDLEIDING Gebruik van het WiFi maken. Versie 1.2

INKIJK EXEMPLAAR HANDLEIDING. Gebruik maken van het WiFi netwerk.. HANDLEIDING Gebruik van het WiFi maken. Versie 1.2 INKIJK EXEMPLAAR HANDLEIDING Gebruik maken van het WiFi netwerk.. Voorwoord Deze handleiding is opgesteld om u te helpen bij het gebruik van het WiFi netwerk op deze locatie. In deze handleiding geven

Nadere informatie

Privacy Policy Paylogic

Privacy Policy Paylogic Privacy Policy Paylogic Paylogic respecteert uw privacy. Nationale wet-en regelgeving en de diensten die wij leveren verplichten ons om om een aantal van uw persoonsgegevens te verzamelen welke nodig zijn

Nadere informatie

Privacy en cookie beleid

Privacy en cookie beleid Privacy en cookie beleid 1. Introductie 1.1 We zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van bezoekers van onze website; dit beleid omschrijft hoe wij met uw persoonlijke gegevens om zullen gaan.

Nadere informatie

LENDICO PRIVACY POLICY

LENDICO PRIVACY POLICY 1. INTRODUCTIE Dit document ( Privacy Policy ) beschrijft hoe Lendico Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd in

Nadere informatie

Plus500UK Limited. Privacybeleid

Plus500UK Limited. Privacybeleid Plus500UK Limited Privacybeleid Privacybeleid Plus500 Privacyverklaring Bescherming van de privacy en de bescherming van de persoonlijke en financi?le informatie van onze klanten en bezoekers heeft onze

Nadere informatie

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy * * * Privacy & Cookie Policy Laatste wijziging op 30 maart 2015 1. ALGEMEEN De bvba Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V.

Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V. Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V. Dit is het privacybeleid van Albert Heijn B.V. ("Albert Heijn"). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden INHOUD

Algemene voorwaarden INHOUD Algemene voorwaarden INHOUD 1. Gebruik van de Website 2. Werking van de website 3. Boekingsvoorwaarden 3.1 Annuleringen en wijzigingen 3.2 Prijs en betaling 3.3 Terugbetalingen 3.4 Paspoort, visa en gezondheid

Nadere informatie

Privacybeleid van Travian Games GmbH

Privacybeleid van Travian Games GmbH Privacybeleid van Travian Games GmbH Dit is het Privacybeleid van Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, 80807 München, Duitsland (hierna te noemen: TRAVIAN GAMES ). Het Privacybeleid is van toepassing

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

Bindende bedrijfsvoorschriften voor privacy van Johnson Controls

Bindende bedrijfsvoorschriften voor privacy van Johnson Controls Bindende bedrijfsvoorschriften voor privacy van Johnson Controls Inhoud 1. Inleiding 2. Reikwijdte en toepassing 3. Transparantie en verklaring 4. Eerlijkheid en doelbinding 5. Kwaliteit en evenredigheid

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie