Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi. Version 1.0, februari 26, 2015 korte Nederlandse vertaling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi. Version 1.0, februari 26, 2015 korte Nederlandse vertaling"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi Version 1.0, februari 26, 2015 korte Nederlandse vertaling

2 Colofon Documentname Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi v1.0.docx Referencenumber Title Research into the License Exempt Spectrum of the Netherlands Version, date Version 1.0, February 26, 2015 Korte Nederlandse vertaling Authors ir. Eildert H. Van Dijken (Strict), ir. Frank Brouwer (FIGO), ir. Tom Lippmann (FIGO) Project Research 2.4 & 5 GHz for Radiocommunications Agency Netherlands Ministry of Economic Affairs This is an open access article, which permits others to distribute, remix, adapt, build upon this work non-commercially, and license their derivative works on different terms, provided the original work is properly cited and the use is non-commercial. Contactdetails for this publication Strict b.v. Lange Dreef 11-f 4131 NJ Vianen the Netherlands T KvK number: Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi v1.0 Page 2 of 13

3 Report Colofon Overview of Changes Date Description Status First Draft Draft Review Draft Concept v0.9 first concept for Agentschap Telecom Concept Concept v0.95 internal version with major revisions Concept Concept v0.99 second concept for Agentschap Telecom Concept Final v0.9 release candidate for final version Concept Official Release v1.0 Final Reviewers Name Function Organisation Taco Kluwer Senior Advisor Innovation Agentschap Telecom Paul Wijninga Advisor Innovation Agentschap Telecom Ben Smith Senior Advisor Spectrummanagement Agentschap Telecom Erik van Maanen Technical Expert Agentschap Telecom Carel Lanting Principal Consultant Strict Consultancy Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi v1.0 Page 3 of 13

4 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING CONCLUSIES Algemene conclusies Conclusions gerelateerd aan de onderzoeksopdracht AANBEVELINGEN REFERENTIES Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi v1.0 Page 4 of 13

5 SAMENVATTING Er zijn zorgen over de snelle groei van WiFi-netwerken. Het gebruik van deze radiotechnologie is belangrijk voor onze samenleving. Agentschap Telecom heeft opdracht gegeven aan Strict Consultancy en FIGO om onderzoek te verrichten naar het gebruik van de 2,4 GHz and 5 GHz banden. Er is onderzocht of congestie en/of interferentie aanwezig zijn. Metingen zijn uitgevoerd door Radio Frequencyscanning (gebruik en interferentieniveaus), Access Pointscanning (aantal APs), data-doorvoermetingen (bepalen datasnelheid) en radio frame sniffing. Meetlocaties zijn publieke gebieden in stadscentra, bedrijventerreinen en woonwijken (zowel laagbouw als hoogbouw). Metingen van meer dan 180 locaties zijn gebruikt als input. Er zijn locaties waar de beschikbare capaciteit (datadoorvoer) sterk beperkt is en waar congestie serieuze vormen heeft aangenomen. Dit is vooral het geval in stadscentra (meer dan 25% van de locaties), woonwijken met rijtjeshuizen (meer dan 25% ) en in woonwijken met flats en appartementen (meer dan 57% van de testlocaties). Op een aantal locaties zijn hoge niveaus van interferentie gemeten met overeenkomende lagere datasnelheden. Vooral in winkelcentra zijn de interefentieniveaus en het aantal actieve netwerken extreem hoog (gemiddeld werden meer dan 50 Access Points gevonden), waardoor er grote performanceproblemen zijn op de 2,4 GHz band. In gebieden met relatief veel netwerken, zijn de Access Points vaak evenredig verdeeld over de kanalen 1, 6 and 11. Helaas voorkomt dit niet dat er interferentie is en congestie optreedt. De metingen laten een significant aantal netwerken (SSIDs) zien van publieke WiFi-operators zoals UPC, Ziggo en KPN (FON). Het hoger aantal SSIDs geeft meer overhead in de WiFi-band. In het algemeen is de datadoorvoer van WiFi veel lager dan door de standaard wordt genoemd. Gebruikers verwachten in principe 300 Mbit/s omdat zij een n 300 Mbit/s Access Point gebruiken. Helaas zijn de radio-omstandigheden zelden ideaal, er is transmissietijd nodig voor for control frames, er is transmissietijd nodig om ruimte te geven aan andere gebruikers (random access) en de totale transmissietijd moet worden gedeeld met alle andere gebruikers en netwerken in de omgeving die gebruik maken van hetzelfde kanaal. De werkelijke datasnelheid is daardoor mogelijk slechts 10 20% van de geadverteerde datasnelheid zelfs als er weinig congestie is. Door achterwaartse compatibiliteit ( backwards compatibility ) en het hoge aantal Access Points dat gemeten werd op bijna alle testlocaties, wordt de beschikbare transmissietijd sterk gereduceerd. Tot zelfs 37% van de tijd wordt gebruikt voor beacon -signalen van Access Points. Een aanbeveling is om achterwaartse compatibiliteit met b zoveel mogelijk te verwijderen in drukke radio-omgevingen. Het wordt ook aanbevolen om te onderzoeken hoe de herhaalfrequentie van beaconsignalen (normaal 10x per seconde) kan worden verlaagd. Dit zou meer ruimte moeten bieden voor datatransport Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi v1.0 Page 5 of 13

6 In het algemeen wordt aanbevolen om belangrijke WiFi-diensten alleen op de 5 GHz band te gebruiken, die op dit moment veel lagere interferentie heeft en meer beschikbare kanalen kent. Het wordt ook aanbevolen om regelmatig te onderzoeken wat de status is van de vergunningsvrije banden voor WiFi, om de verkeersgroei en aantal netwerken te monitoren. Verder onderzoek moet worden verricht hoe achterwaartse compatibiliteit kan worden uitgefaseerd en interferentie van andere netwerken kan worden verminderd, bijvoorbeeld door het zendvermogen te reduceren. Het wordt aanbevolen om gedetailleerde analyse te doen van de onderzoeksresultaten om het gedrag van moderne WiFi nodes in praktische scenarios beter te begrijpen Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi v1.0 Page 6 of 13

7 1 CONCLUSIES Dit hoofdstuk geeft een overview van de meest belangrijke conclusies die gebaseerd zijn op het onderzoek dat is verricht. De conclusies zijn verdeeld in algemene conclusies (paragraaf 4.1) en conclusies gerelateerd aan de onderzoeksvragen (paragraaf 4.2). 1.1 Algemene conclusies 1. Er zijn locaties waar de beschikbare capaciteit (datasnelheid) enorm beperkt is en waar serieuze congestie is. Dit is het vaakst het geval in stadscentra, winkelcentra en in dichtbebouwde woonwijken (rijtjeshuizen, flats en appartementen). 2. Een WiFi-netwerk bouwen is erg simpel en WiFi wordt steeds meer gebruikelijk in huishoudens. Veel internetproviders leveren een draadloos modem als onderdeel van internettoegang. Er is geen licentie nodig of toestemming om een WiFi Access Point te installeren, wat heeft bijgedragen aan de snelle groei van draadloze netwerken. 3. Het bereik van de WiFi Access Points op 2,4 GHz is vaak groter dan het huishouden of het bedrijf waar de AP is geïnstalleerd, waardoor automatisch interferentie wordt gecreëerd voor anderen. Dit is vaak gemeten in dichtbebouwde woonwijken en winkelcentra. De laatste jaren worden ook veel WiFi-Repeaters of Range-extenders aangeboden, waardoor het aantal netwerkapparaten verder is toegenomen. Omdat ook het aantal user devices blijft groeien (bijvoorbeeld smartphones, tablets, streaming audio devices, smart TVs) en de hoeveelheid draadloze data elk jaar blijft groeien met ongeveer 50%, is de verwachting dat de congestieproblemen die gevonden zijn op de 2,4 GHz band zullen toenemen. 4. Werkelijke datadoorvoer van de WiFi-standaarden is veel lager dan de maximale fysieke datasnelheid die bereikt worden in ideale omstandigheden. Voor g is 54 Mbit/s de fysieke snelheid (bruto), in situaties met weinig interferentie wordt dit 21 Mbit/s werkelijke datasnelheid (netto). Dit is naar verhouding 39% netto werkelijke doorvoer. Deze lagere doorvoer geld ook voor n. Het wordt gedeeltelijk veroorzaakt door management en control, nodig om WiFi-verkeer te besturen en gedeeltelijk omdat zelfs in omgevingen met weinig interferentie, radio-omstandigheden zelden ideaal zijn. Daarnaast moet transmissietijd worden gedeeld met alle andere gebruikers in de omgeving die op hetzelfde kanaal uitzenden. De resulterende datasnelheid is mogelijk slechts 10 tot 20% van de geadverteerde datasnelheid, zelfs als er weinig congestie is. 5. Ervaring leert dat moderne huishoudens van 2 of meer personen al snel 10 of meer apparaten met WiFi hebben. Dit geeft mede het succes aan van deze technologie. In principe kan een Access Point het verkeer van al deze apparaten op hetzelfde moment aan. Maar nabijgelegen netwerken en dataverkeer van anderen kunnen impact hebben Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi v1.0 Page 7 of 13

8 op de beschikbare transmissietijd (en dat is gemeten tijdens dit onderzoek), waardoor er gemakkelijk congestie kan ontstaan. 6. WiFi gebruikt CSMA/CA als planningmechanisme. Hierdoor moet relatief veel ruimte worden gereserveerd zodat gebruikers op willekeurige momenten kunnen binnenkomen. Dit is een van de redenen dat het OFCOM-rapport [ref 6] hoog gebruik van WiFi vaststelt als het spectrum meer dan 20% wordt gebruikt. 7. De beacons die door de Access Points worden verstuurd gebruiken veel zendtijd. In sommige metingen werd meer dan 37% van de beschikbare tijd ingenomen door beacons die worden uitgezonden. Deze beacons worden verstuurd op de laagste datasnelheid (1 Mbit/s) en hebben het grootste bereik, waardoor meer interferentie dan noodzakelijk wordt veroorzaakt. 8. Access Points zijn met de standaardinstellingen achterwaarts compatibel. In sommige APs kan de achterwaartse compatibiliteit met b en g (oudere standaarden) soms niet worden uitgezet. De achterwaartse compatibiliteit vermindert de beschikbare tijd voor datatransmissie, omdat de managementframes uitgezonden worden op de laagste datasnelheid. 1.2 Conclusies gerelateerd aan de onderzoeksopdracht In paragraaf 1.2 zijn de onderzoeksvragen van de opdracht weergegeven, deze zijn het startpunt van het onderzoek. In paragraaf 2.2 is de onderzoeksmethodiek beschreven die geresulteerd heeft in een meetopstelling gebaseerd op de onderzoeksvragen. De eerste twee onderzoeksvragen zijn: (1) Welke meetopstelling is het meest geschikt om de mate van congestie en verstoring van WiFi te meten op basis van huidige wetenschap en best practices? En (2) Welke metrics zijn bepalend voor een assessment van een scenario? 9. Een goede manier om bezetting en congestie te meten op de vergunningsvrije 2,4 GHz en 5 GHz banden, is door een datadoorvoertest uit te voeren. Dit geeft informatie over de werkelijk beschikbare datasnelheid. Dit is een realistische weergave van de radioomstandigheden voor een typische WiFi-gebruiker. 10. Het aantal Access Points heeft correlatie met de doorvoermetingen, maar de aanwezigheid van veel Access Points betekent niet automatisch dat de WiFi-band congestie heeft. 11. Er is een significante correlatie tussen het aantal Access Points en de beschikbare transmissietijd. Wanneer er meer dan 5 APs zijn gemeten, is de tijd benodigd voor de beaconzendtijd meer dan 15%. Als er meer dan 10 APs zijn gemeten, is de beaconzendtijd gemiddeld 25%. Dit heeft impact op de maximale datadoorvoer vanwege de vermindering van beschikbare zendtijd Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi v1.0 Page 8 of 13

9 De derde vraag is: (3) Wat zijn op basis van de metingen per scenario de uitkomsten van het assessment van de 2,4 GHz en 5 GHz? De resultaten zijn in detail weergegeven in de paragrafen 3.3 tot 3.6. Het totaaloverzicht wordt gegeven in Figuur 3.4 voor 2,4 GHz en in Figuur 3.5 voor de 5 GHz band. De metingen in stadscentra en de laagbouw-woonwijken laten de laagste datadoorvoer zien. Een conclusie hieraan gerelateerd is: 12. Congestie is gecorreleerd met het type omgeving, maar met een significante variatie. De datadoorvoer op vergelijkbare locaties kan grote verschillen vertonen. Deze variatie is mogelijk te correleren naar (groepen van) individuele gebruikers. De vierde vraag is: (4) Wat is per scenario het gemeten effect op de 2,4 GHz / 5 GHz van Wifioperators zoals Ziggo, UPC en KPN? 13. De publieke WiFi-operators (KPN, Ziggo, en UPC) kunnen duidelijk worden gemeten, maar er is geen directe relatie tussen hun aanwezigheid en hogere of lagere interferentie. Alleen het aantal netwerken (SSIDs) is hoger door deze operators, waardoor er significant meer overhead is voor beacontransmissies. In totaal is 22% van de beacontransmissies gerelateerd aan publieke WiFi-operators. De vijfde onderzoeksvraag is: (5) Welke belangrijkste verstoringen voor Wifi kunnen worden afgeleid uit de metingen (MAC en PHY)? Dit is besproken in paragraaf Gerelateerd aan non- WiFi bronnen: 14. Radiospectrummetingen laten duidelijk non-wifi activiteit zien. Dit zorgt voor verstoring van het WiFi-verkeer, maar in de metingen wordt dit niet als problematisch gezien. De zesde vraag is: (6) Hoe ontwikkelt de 5 GHz-band zich in verhouding tot de 2,4 GHz? Wat zijn de aantallen nodes in de 5 GHz in verhouding tot de 2,4 GHz-band? Wat is het feitelijk gebruik van de 5 GHz in verhouding tot de 2,4 GHz-band? 15. Als gekeken wordt naar de metingen in typische stedelijke gebieden of woonwijken, is in de 2,4 GHz-band in bijna 20% van alle metingen de beschikbare datasnelheid slecht of heel slecht. Alle andere metingen (bijvoorbeeld het aantal gemeten Access Points) ondersteunen de uitkomst van de datadoorvoertesten. 16. De 5 GHz-band heeft in de metingen veel minder Access Points of RF-signalen in vergelijking met de 2,4 GHz-band. Deze resultaten lijken realistisch, maar worden waarschijnlijk ook veroorzaakt door de publieke locaties voor de metingen en de kortere reikwijdte van 5 GHz (ongeveer de helft in vergelijking tot 2,4 GHz). Er is geen congestie gezien op de 5 GHz-band, 91% van de datadoorvoertesten heeft als resultaat erg goed en 9% heeft goed als resultaat Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi v1.0 Page 9 of 13

10 17. Een locatie met sterke congestie op 2,4 GHz was een van de weinige locaties met significant 5 GHz-verkeer. 18. Alle metingen zijn uitgevoerd op openbare locaties, meestal op straat. De mobiele metingen (gebruikmakend van een laptop en rugzak) zijn dichter bij de Access Points uitgevoerd en laten meer interferentie zien. 19. De distributie van de kanalen voor de APs laten zien dat de totale 2,4 GHz-band wordt gebruikt. Kanalen 1, 6, en 11 worden bij voorkeur toegepast. Er is significant gebruik van de tussenliggende kanalen. Kanaal 13 wordt zelden gebruikt Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi v1.0 Page 10 of 13

11 2 AANBEVELINGEN Op basis van de metingen, analyses en conclusies is een aantal aanbevelingen te geven. 1. Terugkijkend op de metingen is er significante interferentie op veel locaties. Gebaseerd op deze constatering, wordt aanbevolen om belangrijke diensten alleen te gebruiken op de 5 GHz-band. Gebruikers die congestie ervaren worden geadviseerd om indien mogelijk gebruik te gaan maken van de 5 GHz-band. 2. Verder onderzoek wordt geadviseerd naar manieren om interferentie door andere WiFinetwerken in bedrijven en huishoudens te verminderen. Misschien kan dit worden gerealiseerd door het zendvermogen te verminderen. 3. Op de 2,4 GHz-band wordt het kanaalpatroon het meest gebruikt. De Europese spectrumallocatie geeft ook ruimte voor het patroon. Het is zinvol om te onderzoeken of dit patroon de werkelijke doorvoer zal verhogen en als dit het geval is, hoe dit patroon in de apparatuur kan worden geprogrammeerd. 4. Achterwaartse compatibiliteit zou beperkt moeten worden tot situaties waarbij dit echt noodzakelijk is. De default-instelling zou zoveel mogelijk n moeten zijn. Een alternatief is achterwaartse compatibiliteit met g zonder b. Achterwaartse compatibiliteit met b moet zoveel mogelijk worden vermeden. 5. Elk Access Point zendt normaal 10 beacons per seconde uit op de laagste datasnelheid vanwege achterwaartse compatibiliteit. Het wordt aanbevolen om te onderzoeken hoe deze herhaalfrequentie kan worden verlaagd, omdat het onnodig hoog lijkt. Hierdoor kan meer tijd vrij komen voor datatransport. 6. Het wordt aanbevolen om regelmatig de status van de vergunningsvrije band te onderzoeken, om zo verkeersgroei en het aantal netwerken te monitoren. Het dataverkeer zal blijven toenemen en dit zal impact hebben op beschikbare capaciteit. 7. Dit onderzoeksproject heeft als doel gehad metingen uit te voeren op veel locaties en antwoord te geven op de onderzoeksvragen. De onderzoeksdata bevat veel meer informatie die hier niet volledig kan worden behandeld. Het wordt aanbevolen om meer tijd uit te trekken voor gedetailleerde analyse, eventueel ondersteund door additionele metingen om de resultaten beter te begrijpen. 8. Round Trip Tijd (RTT) van IP-pakketten over de draadloze verbinding is een interessante meetwaarde. De huidige metingen zijn te kort geweest om voldoende statische data te verzamelen. Langere metingen in drukke omgevingen zouden meer inzicht geven in de gebruikerservaring van WiFi-netwerken met congestie Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi v1.0 Page 11 of 13

12 9. Voor sommige locaties is meer voorbereidingstijd nodig om toestemming te krijgen voor metingen (bijvoorbeeld in stadscentra, bedrijfsverzamelgebouwen). Op verschillende geplande meetlocaties werd niet toegestaan om metingen uit te voeren, vanwege angst voor verstoring of hacking van het netwerk. 10. Het wordt aanbevolen om verder onderzoek te doen naar de bron van het constant herhalende verticale interferentiepatroon in sommige WiSpy-metingen. Dit is op verschillende locaties voorgekomen. 11. Het wordt aanbevolen om ook metingen uit te voeren binnen in flatgebouwen, appartementen en rijtjeshuizen om nog beter te kunnen vaststellen wat de mate van gebruik is van de 2,4 GHz- en 5 GHz-band. 12. Op sommige locaties is de gemiddelde datasnelheid veel lager dan verwacht (dat wil zeggen, significant anders ten opzichte van andere locaties van hetzelfde type). Het wordt aanbevolen om meer onderzoek te doen naar locaties waar dit is gemeten. Dit kan mogelijk helpen om de bron van de congestie beter te begrijpen. 13. Mobiele Networkoperators zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken voor WiFi dataoffload, om de belasting van 3G- en 4G-netwerken te verlagen. Gebaseerd op het huidige gebruik van WiFi in stadscentra en de congestie die op deze locaties is gevonden, wordt mobiele data offloading in veel gevallen niet als een zinvolle optie gezien Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi v1.0 Page 12 of 13

13 REFERENTIES [1] Opstopping dreigt door wildgroei aan wifi-netwerken [2] Spectrum Utilization and Congestion of IEEE Networks in the 2.4 GHz ISM Band Jan-Willem van Bloem, Roel Schiphorst, Taco Kluwer and Cornelis H. Slump University of Twente / Radiocommunications Agency Netherlands [3] Application-oriented Link Adaptation for IEEE , thesis by Ivaylo Haratcherev, Delft 2006, ISBN-13: [4] Exploring Time Capsule: theoretical speed vs practical throughput al_throughput [5] Harmonized European Standard ETSI EN V1.8.1 ( ) [6] OFCOM, Utilisation of key licence exempt bands and the effects on WLAN performance, June Onderzoek naar de vergunningsvrije banden voor WiFi v1.0 Page 13 of 13

Vrij gebruik van de vergunningsvrije WIFI banden

Vrij gebruik van de vergunningsvrije WIFI banden Vrij gebruik van de vergunningsvrije WIFI banden Thema avond WiFi KIVI Inhoud Even voorstellen: Agentschap Telecom Wat doet Agentschap Telecom voor WiFi Onderzoek naar drukte WiFi banden Toekomst van de

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik van vergunning vrije apparatuur en toepassingen in Nederland. Versie 1.07, 11 mei 2016 - korte Nederlandse vertaling

Onderzoek naar gebruik van vergunning vrije apparatuur en toepassingen in Nederland. Versie 1.07, 11 mei 2016 - korte Nederlandse vertaling Onderzoek naar gebruik van vergunning vrije apparatuur en toepassingen in Nederland Versie 1.07, 11 mei 2016 - korte Nederlandse vertaling Colofon Document naam Markt Onderzoek Licentie Vrij Spectrum v1-07-nederlandse

Nadere informatie

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk Agenda Stedelijke netwerken Rotterdam Draadloos High Density Netwerken Rapid Deployment netwerken

Nadere informatie

ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT

ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT ENGENIUS ENS202EXT EZ HOTSPOT Product Review Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 17-06-2014 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 DOELSTELLING...

Nadere informatie

SpectrumConsult Wi-Fi technologie in de zorg

SpectrumConsult Wi-Fi technologie in de zorg Wi-Fi technologie in de zorg Jan Kruys maart 2013 Intro SpectrumConsult: Wi-Fi expertise voor bedrijven en leveranciers in samenwerking met academia Achtergrond: op 30+ jaar ervaring (NCR/Lucent/Cisco)

Nadere informatie

Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem

Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem De ZeelandNet helpdesk biedt geen telefonische ondersteuning op de in dit document beschreven handelingen. Om deze reden is dit document opgesteld.

Nadere informatie

Tevens hebben wij onderzocht of het automatiseren van een dergelijk afluisterproces eenvoudig te produceren is en wat er vervolgens mogelijk is.

Tevens hebben wij onderzocht of het automatiseren van een dergelijk afluisterproces eenvoudig te produceren is en wat er vervolgens mogelijk is. Wi-Fi Sniffing De mogelijkheden van het afluisteren van Wi-Fi Abstract Wegens verontrustende berichten over winkels die continu Wi-Fi signalen opvangen om klanten te meten, hebben wij besloten te onderzoeken

Nadere informatie

Professional Services. Site Survey Services

Professional Services. Site Survey Services Professional Services Site Survey Services Site Survey Services Alcadis is gespecialiseerd in het ontwerpen van Wi-Fi infrastructuren. Samen met onze partners hebben wij voor de meest complexe locaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. File: Project_01.doc 20 maart 2015

Inhoudsopgave. File: Project_01.doc 20 maart 2015 Inhoudsopgave File: Project_01.doc 20 maart 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 HUIDIGE SITUATIE... 2 1.2 GEWENSTE APPARATUUR... 2 1.3 GEWENSTE TOEPASSINGEN... 2 1.4 GEWENSTE SNELHEDEN... 2 2 PLANNEN... 3 2.1 PLAN

Nadere informatie

Mobiel Breedband Ontwikkelingen na de veiling

Mobiel Breedband Ontwikkelingen na de veiling Mobiel Breedband Ontwikkelingen na de veiling Alexander ter Haar Slimme Steden Verhalen uit de praktijk amsterdam economic board Amsterdam, 6 februari 2013 Toename dataverbruik: Breedband is niet meer

Nadere informatie

Troubleshooting wireless. Werkt voor vernieuwers

Troubleshooting wireless. Werkt voor vernieuwers Troubleshooting wireless Werkt voor vernieuwers Inhoud Hoe werkt een WLAN? De beschikbare banden Wat gebeurt er in het spectrum Demping Welke problemen zien wij in het veld? Welke (algemene) tools zijn

Nadere informatie

Wifi en Zigbee - rol in KNX

Wifi en Zigbee - rol in KNX Wifi en Zigbee - rol in KNX Alternatieven voor KNX RF Miodrag Djurica 2 01 maart 2012 Miodrag Djurica Wifi en Zigbee - rol in KNX Agenda WiFi en ZigBee dat KNX ondersteunen? Limiten van de draadloze technologie

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

Omnik - WiFi. WiFi = Wireless Fidelity (maar eigenlijk geen betekenis )

Omnik - WiFi. WiFi = Wireless Fidelity (maar eigenlijk geen betekenis ) WiFi = Wireless Fidelity (maar eigenlijk geen betekenis ) Draadloos ethernet, gecertificeerd volgens IEEE 802.11 Diverse snelheden tussen 11 en 540 Mbit/s Radiosignalen (i.t.t. bijv. Infrarood) 2,4 GHz

Nadere informatie

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken In deze les staan we stil bij datacommunicatie op Ethernet netwerken en Wifi netwerken. 2.1 Wat is datacommunicatie? We spreken van datacommunicatie

Nadere informatie

Jurgen@juve-consulting.be +32 (491) 56.35.96

Jurgen@juve-consulting.be +32 (491) 56.35.96 Whitepaper: Cisco Meraki Title: Opzetten wireless guest access Author: Jurgen Vermeulen Jurgen@juve-consulting.be +32 (491) 56.35.96 JUVE Consulting BVBA Roosgrachtlaan 27, B-3400 Landen Tel.: +32 (491)

Nadere informatie

KENNISBERICHT 2013-1. Elektromagnetische velden bij 24-uurs stralers Michiel Haas

KENNISBERICHT 2013-1. Elektromagnetische velden bij 24-uurs stralers Michiel Haas Stichting Kennisplatform EMS High Tech Campus 9 5656 AE Eindhoven www.kennisplatformems.org KENNISBERICHT 2013-1 Eindhoven, 19 juni 2012 Elektromagnetische velden bij 24-uurs stralers Michiel Haas Op elektromagnetisch

Nadere informatie

Snel, We vinden het belangrijk dat internetklanten altijd overal snel en vlot kunnen surfen. sneller!

Snel, We vinden het belangrijk dat internetklanten altijd overal snel en vlot kunnen surfen. sneller! Snel, sneller! We vinden het belangrijk dat internetklanten altijd overal snel en vlot kunnen surfen. 66 Telenet Jaarverslag Markt en activiteiten Internet Internet Zowel de mobiele netwerken als internet

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Amsterdam Plaats: Amsterdam Aanleiding: Verzoek Antennebureau Datum Meting: 29 augustus 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van

Nadere informatie

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 2.4GHz a/n PoE-Powered WLAN AP

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 2.4GHz a/n PoE-Powered WLAN AP Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 2.4GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP Product ID: R300WN22ODE Met het R300WN22ODE outdoor wireless-n access point kunt u een 2,4 GHz draadloos-n netwerk

Nadere informatie

EAP900H. Testrapport. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125. Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 24-02-2014

EAP900H. Testrapport. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125. Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 24-02-2014 EAP900H Testrapport Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 24-02-2014 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud Inleiding... 2 KENMERKEN...2 DUAL RADIO...2 OPERATION

Nadere informatie

Draagbare Wifi-Hotspot voor ipad / tablet / laptop - USB laadpoort. StarTech ID: R150WN1X1T

Draagbare Wifi-Hotspot voor ipad / tablet / laptop - USB laadpoort. StarTech ID: R150WN1X1T Draagbare Wifi-Hotspot voor ipad / tablet / laptop - USB laadpoort StarTech ID: R150WN1X1T Met de draadloze N reisrouter kunt u een draagbare, Wifi-hotspot maken via een vaste netwerkverbinding of een

Nadere informatie

Visie Toekomst Frequentiebeleid. inleiding

Visie Toekomst Frequentiebeleid. inleiding Visie Toekomst Frequentiebeleid inleiding Visie Toekomst Frequentiebeleid 7 oktober 2015 Startpunt / uitgangspunten - Evaluatie Centrale doelstelling handhaven Handhaven uitgangspunten techniek- en dienstenneutraliteit,

Nadere informatie

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 5GHz a/n PoE-Powered WLAN AP

Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 5GHz a/n PoE-Powered WLAN AP Outdoor Wireless-N Access Point IP67 gecertificeerd - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP Product ID: R300WN22MO5E Met het R300WN22MO5E outdoor wireless-n access point kunt u buiten een 5 GHz draadloos-n

Nadere informatie

Professional services

Professional services Prijzen verhuur 3e kwartaal 2015 De Teradek Cube wordt op een camera geplaatst en genereert een H.264 videostream die live bekeken kan worden op een tablet of computer, binnen de range van de ingebouwde

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Zeewolde - Juttepeerlaan Plaats: Zeewolde Aanleiding: Steekproefmeting Datum meting: 22 september 2014 Copyright: AgentschapTelecom 2014 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie

Collective Use of Spectrum Request for an Opinion van de Europese Commissie

Collective Use of Spectrum Request for an Opinion van de Europese Commissie NFO, 14 mei 2008 1 Collective Use of Spectrum Request for an Opinion van de Europese Commissie Presentatie Fokko Bos Bron: http://frequenties.ez.nl/ Opdracht RSPG Ontwikkel een definitie Kijk naar de voordelen

Nadere informatie

Configureren van de Wireless Breedband Router.

Configureren van de Wireless Breedband Router. Configureren van de Wireless Breedband Router. 1.1 Opstarten en Inloggen Activeer uw browser en de-activeer de proxy of voeg het IP-adres van dit product toe aan de uitzonderingen. Voer vervolgens het

Nadere informatie

Draagbare draadloze N wifi-reisrouter voor ipad / tablet / laptop - USB-voeding met laadpoort

Draagbare draadloze N wifi-reisrouter voor ipad / tablet / laptop - USB-voeding met laadpoort Draagbare draadloze N wifi-reisrouter voor ipad / tablet / laptop - USB-voeding met laadpoort StarTech ID: R150WN1X1T Met de R150WN1X1T draadloze N reisrouter kunt u een draagbare, draadloze hotspot maken

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

Draadloze 2,5 inch Externe SATA Harde Schijf Behuizing met USB & WiFi AP. StarTech ID: S2510U2WF

Draadloze 2,5 inch Externe SATA Harde Schijf Behuizing met USB & WiFi AP. StarTech ID: S2510U2WF Draadloze 2,5 inch Externe SATA Harde Schijf Behuizing met USB & WiFi AP StarTech ID: S2510U2WF De S2510U2WF WiFi / USB naar SATA Harde Schijf Behuizing is een unieke combinatie van draadloos extern opslagapparaat

Nadere informatie

Rapportage Wireless Site Survey. Meting uitgevoerd door: Datum meting: Datum rapportage: 13 maart maart 2015

Rapportage Wireless Site Survey. Meting uitgevoerd door: Datum meting: Datum rapportage: 13 maart maart 2015 Rapportage Wireless Site Survey Meting uitgevoerd door: Datum meting: Datum rapportage: W.A. Hoek 13 maart 2015 17 maart 2015 Projectnaam : Ruckus WaaS RKBS De Bosbouwers Adres : Liesbos 10-12 Plaatsnaam

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Sitecom Wifi-router

Gebruikshandleiding Sitecom Wifi-router Gebruikshandleiding Sitecom Wifi-router Dat is handig. Alles wat u moet weten over Wifi. Ik kijk vooruit. Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan Caiway geen aansprakelijkheid aanvaarden voor

Nadere informatie

Rapportage Wireless Site Survey. Meting uitgevoerd door: Datum meting: Datum rapportage:

Rapportage Wireless Site Survey. Meting uitgevoerd door: Datum meting: Datum rapportage: Rapportage Wireless Site Survey Meting uitgevoerd door: Datum meting: Datum rapportage: Kees Aarts 27-03-2015 27-03-2015 Projectnaam : Ruckus WaaS RKBS De Wilgen Adres : Femina Mullerstraat 177 Plaatsnaam

Nadere informatie

Whitepaper. Voordelige Zakelijke Data Roaming Wereldwijd

Whitepaper. Voordelige Zakelijke Data Roaming Wereldwijd Whitepaper Voordelige Zakelijke Data Roaming Wereldwijd Inhoud Inleiding 3 Het Data Roamingprobleem 4 Verstandig besparen 6 De passende oplossing 7 Verken uw mogelijkheden 8 Over My Private Hotspot 9 2

Nadere informatie

DIGITAL WIRELESS Doelstellingen van de opleiding : Tijdens deze 2-daagse cursus : Voor wie is deze cursus bedoeld? Hij richt zich bijvoorbeeld tot :

DIGITAL WIRELESS Doelstellingen van de opleiding : Tijdens deze 2-daagse cursus : Voor wie is deze cursus bedoeld? Hij richt zich bijvoorbeeld tot : DIGITAL WIRELESS Doelstellingen van de opleiding : Door de stijgende integratie van voice en data groeien WAN- en LAN toepassingen naar elkaar toe. Wireless Netwerken bieden een betrouwbare en flexibele

Nadere informatie

Tornado 840 / 841 handleiding

Tornado 840 / 841 handleiding 1.1 Opstarten en inloggen Tornado 840 / 841 handleiding Activeer uw browser en de-activeer de proxy of voer het IP-adres van dit product in bij de uitzonderingen. Voer vervolgens het IP-adres van dit product

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

AT One Touch Network Assistent. Fluke Versiv

AT One Touch Network Assistent. Fluke Versiv AT One Touch Network Assistent Fluke Versiv Het ideale netwerk Altijd beschikbaar Supersnel Onbeperkte bandbreedte Nooit problemen Groeit mee met onze behoefte... Ellende begint in periferie Meeste probleemmeldingen

Nadere informatie

1. Introductie netwerken

1. Introductie netwerken 13 1. Introductie netwerken Een netwerk is simpel gezegd een verzameling computers die met elkaar verbonden zijn. De realiteit is wat complexer, omdat de computers met elkaar verbonden zijn met behulp

Nadere informatie

smartphone; wlan; wifi; hotspot; Management; devices; informatiemanagement; wifi-enabled; publieke hotspot; self-configuring; ruckus

smartphone; wlan; wifi; hotspot; Management; devices; informatiemanagement; wifi-enabled; publieke hotspot; self-configuring; ruckus Asset 1 van 11 Gids voor enterprises en hotspot operators Gepubliceerd op 12 june 2014 De WLANs van morgen moeten veel verschillende devices supporten, denk aan wifi-enabled projectors, printers en smartphones.

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Amersfoort - Stadhuisplein Plaats: Amersfoort Aanleiding: Voorlichtingsactiviteit Datum Meting: 25 april 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van Economische

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Plaats meting: Rotterdam RET, Nautastraat Plaats: Aanleiding: Rotterdam Voorlichtingsactiviteit Antennebureau Datum meting: 18 mei 2015 Copyright: Agentschap Telecom 2015 Onderdeel Ministerie van Economische

Nadere informatie

Kansen en aandachtspunten van draadloos PROFINET

Kansen en aandachtspunten van draadloos PROFINET Kansen en aandachtspunten van draadloos PROFINET Automatiseringshiërarchie ERP Ethernet MES Automatiseringshiërarchie Ethernet? Hoe werkt het eigenlijk WLAN WLAN Frameformat To From 0 0 Ad-hoc Network

Nadere informatie

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Slaagt uw school voor de BYOD-test? Mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit

Nadere informatie

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf

PROJECT: IRIS. (Plan van aanpak) Naam Functie Paraaf Plan van aanpak IRIS Documenthistorie Revisies Versie Status Datum Wijzigingen PROJECT: IRIS (Plan van aanpak) Goedkeuring Dit document behoeft de volgende goedkeuringen: Versie Datum goedkeurin g Naam

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN...

WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 25 augustus 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5 3

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Rapport Veldsterktemeting Plaats meting gemeente Heerde Plaats: Heerde Datum Meting: 19 maart 2014 Copyright: Agentschap Telecom 2014 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie

1 Leidraad voor beveiliging en goed gastheerschap

1 Leidraad voor beveiliging en goed gastheerschap 1 Leidraad voor beveiliging en goed gastheerschap Enkele Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs overwegen draadloos internet (wifi) aan te bieden aan bezoekers. Dit moet een aanvulling worden op

Nadere informatie

Draadloze 2,5 inch Externe SATA Harde Schijf Behuizing met USB & WiFi AP. StarTech ID: S2510U2WUKEU

Draadloze 2,5 inch Externe SATA Harde Schijf Behuizing met USB & WiFi AP. StarTech ID: S2510U2WUKEU Draadloze 2,5 inch Externe SATA Harde Schijf Behuizing met USB & WiFi AP StarTech ID: S2510U2WUKEU De S2510U2WUKEU WiFi / USB naar SATA Harde Schijf Behuizing is een unieke combinatie van draadloos extern

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Amsterdam - Oosterdoksstraat Plaats: Amsterdam Aanleiding: Voorlichtingsactiviteit Antennebureau Datum Meting: 13 februari 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Workshop I&I 2011. Draadloos werken in school. g.snijders@switch.nl

Workshop I&I 2011. Draadloos werken in school. g.snijders@switch.nl Workshop I&I 2011 Draadloos werken in school. g.snijders@switch.nl Even voorstellen Gert Snijders: wireless / radio-specialist > 30 jaar actief met wireless systemen > 12 jaar ervaring WIFI implementaties

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking. DWL-G122 draadloze USB-adapter. Cd (met de software, handleiding en een garantieformulier)

Controleer de inhoud van de verpakking. DWL-G122 draadloze USB-adapter. Cd (met de software, handleiding en een garantieformulier) Dit product kunt u gebruiken met de volgende besturingssystemen: Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98 SE DWL-G122 AirPlus G TM High Speed 802.11g USB Wireless Adapter Voordat u begint Dit zijn

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Terneuzen Oude Vaart Plaats Terneuzen Aanleiding Steekproefmeting Datum meting: 19 mei 2014 Copyright: AgentschapTelecom 2014 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie

Product Sheet Wisper router van Draytek Vigor 1000Vn

Product Sheet Wisper router van Draytek Vigor 1000Vn Product Sheet Wisper router van Draytek Vigor 1000Vn Dit document beschrijft de voordelen van de router van Wisper ten opzichte van huidige oplossingen in de markt. Draytek Vigor 1000Vn High Speed Gigabit

Nadere informatie

VOOR ALLNET STROOMNET ETHERNET ADAPTER. ALL1685 2005 - all rights reserved pagina 1 / 7

VOOR ALLNET STROOMNET ETHERNET ADAPTER. ALL1685 2005 - all rights reserved pagina 1 / 7 NELSTART HANDLEIDING VOOR ALLNET STROOMNET ETHERNET ADAPTER ALL1685 2005 - all rights reserved pagina 1 / 7 INLEIDING Deze handleiding beschrijft de installatie van de ALLNET ALL1685 Homeplug Adapter VOOR

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Nieuwkoop - Dennenlaan (nulmeting) Plaats: Nieuwkoop Aanleiding: Voorlichting Datum Meting: 16 januari 2012 Copyright: Agentschap Telecom 2012 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nadere informatie

EPG5000. Productreview. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125. Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 24-3-2015

EPG5000. Productreview. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125. Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 24-3-2015 EPG5000 Productreview Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 24-3-2015 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 1.2 1.3 DOELSTELLINGEN... 2 PUBLIEK...

Nadere informatie

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen...

Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen... Mobiele data: 2G, 3G, 4G, wifi,... Verschillen in eigenschappen, toepassingen... Paul Dekkers Summerschool Mobiele apps, augustus 2012 Inhoud Wat doet SURFnet Ontwikkelingen mobiel in Nederland Mobiele

Nadere informatie

Bestek nr LNE/OL /12031/M&G. WiCa - Universiteit Gent/iMinds

Bestek nr LNE/OL /12031/M&G.  WiCa - Universiteit Gent/iMinds Infosessie onderwijs 28 november te Brussel Opzetten van een meetcampagne om de stralingsblootstelling van nieuwe technologieën en Wifi in scholen te bepalen Bestek nr LNE/OL201100024/12031/M&G Prof. Luc

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Je ziet dus daadwerkelijk staan wat de verbindingssnelheid is die men zou verwachten: 270Mbps.

Je ziet dus daadwerkelijk staan wat de verbindingssnelheid is die men zou verwachten: 270Mbps. Het lijkt erop dat er nogal wat verwarring bestaat omtrent de werking van de wireless verbindingen die verzorgd worden door de combinatie wireless router/ wireless usb. De verwarring zal er uit bestaan

Nadere informatie

Aerohive WiFi-netwerken

Aerohive WiFi-netwerken Maak kennis met: Aerohive WiFi-netwerken Inleiding De manier waarop WiFi wordt gebruikt en de eisen die worden gesteld aan een WiFi-netwerk voor organisaties zijn fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

wat betekent dit voor de mobiele professional?

wat betekent dit voor de mobiele professional? hoofdartikel Breedband-WWAN Breedband-WWAN: wat betekent dit voor de mobiele professional? Ultrasnelle verbindingen zonder onderbrekingen zijn steeds belangrijker voor het succes van ondernemingen en voor

Nadere informatie

Axoft managed router rapportage Toelichting week rapportage

Axoft managed router rapportage Toelichting week rapportage Axoft managed router rapportage Toelichting week rapportage Als onderdeel van de Axoft managed router dienst monitoren wij 24 uur per dag, 7 dagen per week uw router en uw verbindingen. Onze bevindingen

Nadere informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek voor meer informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek  voor meer informatie Mobile Watch Snelle Handleiding Ⅰ. Software installatie - Software download: Zoek voor "360Eye"in de Iphone App Store en installeer de applicatie. Of scan de QR Code aan de rechterzeide. Voor meer details

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Secure WiFi Hotspot Approved by BMW Group Belux

Secure WiFi Hotspot Approved by BMW Group Belux Carya Group stelt voor : Secure WiFi Hotspot Approved by BMW Group Belux Informatie over en offerte voor de installatie van Secure WiFi Hotspot. De tekst, de illustraties en de programma's die in dit document

Nadere informatie

Hoe moet ik mijn Telenet Wireless Modem instellen?

Hoe moet ik mijn Telenet Wireless Modem instellen? Hoe moet ik mijn Telenet Wireless Modem instellen? http://klantenservice.telenet.be/content/hoe-moet-ik-mijn-telenet-wireless-modem-instellen Tip: wanneer u deze instructies wilt gebruiken om uw ebode

Nadere informatie

Wi-Fi Draadloze Range Extender 300 Mbit/s b/g/n Access Point / Repeater / Signaalversterker

Wi-Fi Draadloze Range Extender 300 Mbit/s b/g/n Access Point / Repeater / Signaalversterker Wi-Fi Draadloze Range Extender 300 Mbit/s 802.11 b/g/n Access Point / Repeater / Signaalversterker Product ID: WFREPEAT300N De WFREPEAT300N Draadloze Extender biedt twee selecteerbare functies, zodat deze

Nadere informatie

Rapport Veldsterktemeting

Rapport Veldsterktemeting Tjerkgaast - Gaestdijk Plaats: Tjerkgaast Aanleiding: Steekproefmeting Datum Meting: 6 maart 2013 Copyright: Agentschap Telecom 2013 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Agentschap Telecom Samenvatting

Nadere informatie

ios Eduroam WPA2-Enterprise setup

ios Eduroam WPA2-Enterprise setup ios Eduroam WPA2-Enterprise setup Auteur: Donald Heering Status: Definitief Versie: 1.0 1 / 15 2 / 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 HANDMATIGE CONFIGURATIE VANAF HET DEVICE... 6 3 CONFIGURATIE MIDDELS

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de EX6100 WiFi Range Extender

Installatiehandleiding voor de EX6100 WiFi Range Extender Installatiehandleiding voor de EX6100 WiFi Range Extender Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFinetwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

Aerohive WiFi-netwerken

Aerohive WiFi-netwerken Maak kennis met: Aerohive WiFi-netwerken Inleiding De manier waarop WiFi wordt gebruikt en de eisen die worden gesteld aan een WiFi-netwerk voor organisaties zijn fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe

Nadere informatie

Management special. Onbekende bochten snelweg Door: Martijn Kregting

Management special. Onbekende bochten snelweg Door: Martijn Kregting Onbekende bochten in de draadloze snelweg Door: Martijn Kregting Onbekende bochten in de draadloze snelweg Draadloos is here to stay. Er is vrijwel geen organisatie meer die niet op de een of andere manier

Nadere informatie

10 tips voor een sneller en beter wifi-netwerk

10 tips voor een sneller en beter wifi-netwerk 10 tips voor een sneller en beter wifi-netwerk Iedereen heeft wel eens last van traag of haperend wifi. Zeker wanneer je thuis bent, is dat erg vervelend. Iedereen wil namelijk altijd en met elk apparaat

Nadere informatie

Handleiding. Activatie van Ginlong Solis Monitoring. Maart 2016 Versie 1.0

Handleiding. Activatie van Ginlong Solis Monitoring. Maart 2016 Versie 1.0 Handleiding Activatie van Ginlong Solis Monitoring Maart 2016 Versie 1.0 0 Inleiding Beste klant, Voor u heeft u de handleiding voor her activatie van uw Ginlong Solis omvormer. Deze handleiding beschrijft

Nadere informatie

Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform

Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform 1 2 3 Animatie 4 Naadloos, overal en onbeperkt Waarom? Is het technologisch haalbaar?

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Handleiding voor het gebruik van met de WNDR4500-router ReadySHARE Printer ReadySHARE-toegang Desktop NETGEAR Genie Time Machine 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Wireless LAN USB Adapter AWL-400. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN USB Adapter AWL-400. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN USB Adapter AWL-400 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch

Nadere informatie

Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz a/n PoE-Powered WLAN AP

Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz a/n PoE-Powered WLAN AP Outdoor Wireless-N Access Point - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP Product ID: R300WN22OP5E Met het R300WN22OP5E draadloze access point voor buiten kunt u een 5 GHz draadloos-n (300 Mbps) netwerk maken

Nadere informatie

Installatie handleiding. TP-LINK AV1200 Gigabit Powerline.

Installatie handleiding. TP-LINK AV1200 Gigabit Powerline. Installatie handleiding TP-LINK AV1200 Gigabit Powerline www.delta.nl 1 2 Voordat je begint.. Voordat je begint Met deze installatiehandleiding helpen wij je stap voor stap om je WiFi-modem en je TP-LINK

Nadere informatie

Verbeter je draadloze netwerk. Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken.

Verbeter je draadloze netwerk. Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken. Verbeter je draadloze netwerk Het wifi-signaal krachtiger en in een groter gebied beschikbaar maken. Johan Boer, 4 november 2015 Programma Wat is eigenlijk het probleem? Een paar definities Oorzaken Meten

Nadere informatie

Verantwoord rapporteren. Karin Schut

Verantwoord rapporteren. Karin Schut Verantwoord rapporteren Karin Schut Verantwoord rapporteren Documentatie Definities resultaattypen Rapportageregels Beschikbare variabelen Documentatie op Vinex Reken en rapportageregels Definitie van

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Best Execution Seminar Wednesday 28 October Omar Abdellaoui. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution

Best Execution Seminar Wednesday 28 October Omar Abdellaoui. Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution Best Execution Seminar Wednesday 28 October Omar Abdellaoui Overview of TOM MTF and TOM Smart Execution 1 BEST EXECUTION SEMINAR PRACTICAL INSIGHT TOM Group Introduction Hoe zijn we in deze markt structuur

Nadere informatie

Energy Balance Assessment Tool

Energy Balance Assessment Tool Energy Balance Assessment Tool Energy Balance Assessment Tool (EBAT) Verbruik van verschillende soorten energie in de waterkringloop: een Excel tool Energy Balance Assessment Tool (EBAT) Waarom is EBAT

Nadere informatie