Zip12. Charging Desktop Cabinet. Benutzerhandbuch. Onderdelen. Benodigde gereedschappen NEDERLANDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zip12. Charging Desktop Cabinet. Benutzerhandbuch. Onderdelen. Benodigde gereedschappen NEDERLANDS"

Transcriptie

1 Benutzerhandbuch Zip12 Charging Desktop Cabinet Er zijn twee mensen nodig om het uit de doos te halen. Onderdelen 1 A B C D E 4x 6.5mm ID 12mm OD 1mm TH 1x 6mm 5-kantige veiligheidssleutel Benodigde gereedschappen 1x M6 x 35mm Innenfünfkant M6 x 45mm Innenfünfkant De nieuwste Gids voor installatie door de gebruiker kunt u vinden op: User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Deutsch Benutzerhandbuch - Nederlands Guida per l utente - Italiano Användarhandbok - svenska 1 of 14

2 Overzicht symbolen voor gevaren Deze symbolen waarschuwen gebruikers voor een veiligheidsomstandigheid waaraan aandacht besteed moet worden. Alle gebruikers moeten het belang van de volgende Veiligheidsgevaren kunnen herkennen en begrijpen als zij daarmee geconfronteerd worden op het product of in de documentatie. Kinderen die de Veiligheidswaarschuwingen niet kunnen herkennen en niet op de juiste wijze daarop kunnen reageren mogen dit product niet gebruiken zonder toezicht van volwassenen! Veiligheid Symbool Woordsignaal Gevarenniveau LET OP VOORZICHTIG WAARSCHUWING ELEKTRISCH A < 25 lbs. (11.3 kg) EEN OPMERKING geeft aan dat er belangrijke informatie is die u helpt dit product beter te gebruiken. VOORZICHTIG geeft aan dat er mogelijke schade kan ontstaan aan de hardware of verlies van data en vertelt u hoe het probleem te vermijden. Een WAARSCHUWING geeft aan dat er een kans is op beschadiging van apparatuur, verwonding van een persoon, of een dodelijk ongeluk. Elektrisch geeft een kans op een elektrisch gevaar aan, dat als het niet vermeden wordt verwonding van een persoon, brand en/of overlijden tot gevolg kan hebben. B < 61.2 lbs. (27.8 kg) VOORZICHTIG: OVERSCHRIJD DE MAXI- MUM OPGEGEVEN GEWICHTSCAPACITEIT NIET. DIT KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN OF BESCHADIGING VAN BEZIT. Kenmerken en specificaties OPTIONEEL Stroomknop Slot niet bijgeleverd 4 12 volt continu werkende ventilatoren 2 of 14

3 1 Open de deuren. a b 2 Verwijder de bovenkant. a b 3 of 14

4 3 Kies de confi guratie voor het aantal apparaten. 1 De cart is hier al voor geconfi gureerd, ga door naar pagina 6. Afmetingen ruimte: 1.1" (27.9 mm) 6 8x Dividers will need to be reconfi gured for this set up, please see instructions on page 5. Afmetingen ruimte: 1.9" (46.3 mm) 5 4 of 14

5 8x a Voor het confi gureren voor 8 apparaten, verwijder de verdelingsschermen. i. Trek de hendel naar u toe. ii.als de hendel uitgetrokken is, schuif dan het verdelingsscherm naar u toe. iii.til dit op en eruit. i ii iii b Voor het confi gureren voor 8 apparaten moet u de verdeelschermen opnieuw vastzetten. i. Steek de tabs onderaan het verdeelscherm in de daartoe bestemde gaten in de plank. ii.schuif het verdeelscherm van u af om ze op hun plaats te vergrendelen. i ii 5 of 14

6 4 Zet tussenstukken in als uw apparaten < 9" (229 cm) zijn. Installatie optioneel punt voor draadloze toegang (Wireless Access Point WAP). a. Verwijder het linker verdelingsscherm als meer ruimte nodig is om de WAP in te brengen. i. Trek de hendel naar u toe. ii. Als de hendel uitgetrokken is, schuif dan het verdelingsscherm naar u toe. iii. Til dit op en eruit. a b. Schuif de WAP in de gleuf helemaal links, voer het netsnoer naar de serie stopcontacten achterin en leid het netwerksnoer via het snoergat in het achterpaneel de cart uit. b i ii iii 6 of 14

7 5 Leid alle stroomsnoeren van de apparatuur. a. Bepaal de lengte van het snoer die nodig is om in het apparaat te steken, leid de snoeren dan terug door het verdelingsscherm en steek ze in de serie stopcontacten. b. Bind de snoeren samen en berg ze op achterin de module. a b 7 of 14

8 6 Bevestig de bovenkant. a b c 8 of 14

9 7 Verbind met de elektriciteit en steek de apparaten in de cart. 8 Steek het elektriciteitssnoer in en schakel de stroom aan. 9 of 14

10 Optionele opeengestapelde installatie (maximaal 2). a a. Verwijder twee pluggen aan de bovenkant. b. Bevestig de eenheden met de meegeleverde schroeven. b M6 x 35mm Innenfünfkant 6mm 5-kantige veiligheidssleutel 10 of 14

11 1 2 Optioneel vastzetten van het werkoppervlak. LET OP: Dikte werkoppervlak < 25,4 mm (1"). Diepte werkoppervlak > 610mm (24") a. Markeer gaten, dan boren. b. Bevestig de eenheid met behulp van de meegeleverde ijzerwaren omhoog door de onderkant van het werkoppervlak. a Ø 1/4" (6.5mm) 13.5" 343mm 19.09" (485mm) b M6 x 45mm Innenfünfkant 6mm 5-kantige veiligheidssleutel 11 of 14

12 Schoonmaken en onderhoud Elektrische veiligheid van de kast en apparatuur There are specific risks associated with the use of equipment having power cables. Er zijn specifieke risico's verbonden aan het gebruik van apparatuur met elektriciteitssnoeren. U moet zich bewust zijn van deze risico's en deze vermijden als dit product dicht in de buurt van kinderen staat. Veilig gebruik van de kast Er zijn speciale risico's verbonden met het gebruik van dit product als het verplaatst wordt of stil staat (voor opladen of opslaan). U moet zich bewust zijn van deze risico's en deze vermijden als dit product dicht in de buurt van kinderen staat. WAARSCHUWING: Nalaten u te houden aan de volgende voorschriften voor Elektrische Veiligheid kan resulteren in brand of dood door een elektrische schok. Elektrische snoeren kunnen gevaarlijk zijn. Verkeerd gebruik kan brand of dood door een elektrische schok veroorzaken. Dubbele Pool / Neutrale zekering Controleer elektrische snoeren grondig elke keer voordat u ze gebruikt. Gebruik geen beschadigde snoeren. Steek de stekker volledig in het stopcontact. Pak de stekker beet om deze uit het stopcontact te verwijderen. Verwijder de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Gebruik niet teveel kracht om verbindingen te maken. Steek het snoer niet in een verlengsnoer. Metalen tanden of pennen van een snoer niet verwijderen, buigen of veranderen. Geen voorwerpen over het snoer rijden, trekken of plaatsen. Niet op het snoer lopen. Vermijd oververhitting. Rol het snoer uit en bedek het niet met enig materiaal. Voer het snoer niet door deuropeningen, gaten in plafonds, muren of vloeren. Houd dit product uit de buurt van water. Niet gebruiken als het nat is. Plaats dit product niet dicht bij brandbare vloeistoffen of gas. WAARSCHUWING: Nalaten de volgende informatie over veiligheidsregels te volgen, kan leiden tot ernstige lichamelijke verwonding of schade aan de apparatuur.. Laat kinderen dit product niet verplaatsen. U mag niet toestaan dat iemand op dit product zit, staat of klimt. Blokkeer de ventilatoren en luchtopeningen niet. Om oververhitting te voorkomen moet u ten minste 25,4 mm (1 inch) ruimte houden rond de ventilatoren en luchtopeningen. Dit product is ontworpen alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik dit product niet om andere apparatuur dan vermeld in deze handleiding te verplaatsen of op te bergen. Gebruik dit product niet om vloeistoffen of schoonmaakmiddelen te bewaren. Plaats geen zware voorwerpen op de bovenkant of de plank. Het gewicht op de bovenkant van de cart mag maximaal 25 kg (11,3 lbs) zijn. Het gewicht op de plank mag maximaal 61,2 kg (27,8 lb) zijn. Dit product verplaatsen Voordat u dit product verplaatst: 1. Verwijder de snoeren uit het stopcontact aan de muur. 2. Zorg ervoor dat de snoeren opgerold en opgeborgen zijn. 3. Sluit de deurtjes en doe ze op slot. 4. Verwijder notebooks en andere dingen bovenop het werkoppervlak. Het elektriciteitssnoer dient als koppelstuk dat de stroom uit- en aanschakelt. Er zijn twee mensen nodig om dit product op te tillen; wees voorzichtig als u dit optilt om overbelasting van de spieren te voorkomen. Plaatsen Houd u aan deze veiligheidswaarschuwingen als dit product stil staat: Plaats het niet op een voorwerp of oppervlak dat zijn gewicht niet kan dragen: 26,7 kg (58,8 lbs). Voer snoeren niet door deuropeningen, gaten in plafonds, muren of vloeren. Voer snoeren niet dwars door gangen, leslokalen of andere plaatsen waar er op de snoeren gelopen zal worden. Laat de eenheid niet alleen achter op plaatsen waar kinderen kunnen komen. Houd de deurtjes dicht en op slot als het alleen gelaten wordt of stil staat voor het opladen of opslaan. Regulatory Model ERGITE-004 Input/Output: V~, 12A-10A, 50/60 Hz 35MR Ergotron Europe Beeldschermweg AH, Amersfoort The Netherlands UL Accessory GEVAAR! Risico van een elektrische schok GEVAAR!Elektrische snoeren kunnen gevaarlijk zijn. Verkeerd gebruik kan resulteren in brand of dood door een elektrische schok. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3(A)/NMB-3(A). Made in China of 14

13 Specifi caties Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de Regels van de FCC. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken. (2) Dit apparaat moet elke storing accepteren die het ontvangt, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken. CAN ICES3(A)/NMB-3(A). Veranderingen die niet uitdrukkelijk door Ergotron goedgekeurd zijn, kunnen de machtiging van de gebruiker voor het gebruik van de apparatuur ongeldig maken. Afmetingen 22,0" W x 24,5" D x 14,0" H (558 x 622 x 356 mm) Gewicht (zonder apparatuur) (22,7 kg (50 lb) Opgegeven gewichtscapaciteit Bovenste werkoppervlak: 11,3 kg (25 lb) 2,3 kg (5,1 lb) per apparaat Biedt ruimte aan maximale afmetingen apparatuur Afmetingen individueel apparaat (inclusief hoes): maximaal 15,3" B x 9.7" H (389 x 246 mm) Individueel gewicht apparaat: maximaal 2,3 kg (5,1 lb) Afkoelen/ventilatie Vier 12 volt continu werkende ventilatoren Afmetingen voor verzenden 27,9" B x 25,2" D x 17,2" H (710 x 641 x 437 mm) Gewicht voor verzending 26,1 kg (57,5 lb) Elektrisch systeem V~, 12-10A, 50/60 Hz Milieu Temperatuurbereik: Werkend 0 tot 30 C (32 tot 86 F) Opslag -40 tot 60 C (-40 tot 140 F) Relatieve vochtigheid (maximum): Werkend 10% - 90% (niet condenserend) Opslag 5% - 95% (niet condenserend) Hoogte (maximaal): m (6.562 ft) Compatibiliteit: Tablet, Chromebook, Laptop computers met een scherm van maximaal 356 mm (14,0"). Certificatie : UL Veiligheid Informatie Technologisch Materiaal, CAN/CSA C22 2 No ICES-003 Issue 4, Class A FCC Part 15 Class A Gebruikt materiaal voldoet aan RoHS en REACH. Problemen oplossen Informatie Waarschijnlijke oorzaak Oplossing Blauwe AAN/UIT schakelaar knippert. Er is teveel elektriciteit en dat kan niet verholpen worden. De apparatuur krijgt geen stroom. Een situatie met teveel stroom kan betekenen dat er een kapot apparaat geïnstalleerd is of mogelijk dat iets dat in een extern extra stopcontact gestoken is dat teveel stroom veroorzaakt. Tom dit recht te zetten: verwijder de bron voor het overschot aan stroom, trek het uit de muur en duw het er dan weer in of zet de stroomschakelaar uit en dan weer aan om alles opnieuw in te stellen. 13 of 14

14 Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: LET OP: Als u contact opneemt met de klantenservice, geef dan het serienummer door Ergotron, Inc. All rights reserved. 14 of 14

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS ESPAÑOL ESPAÑOL GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees deze Gebruikershandleiding voordat u uw P-touch gaat gebruiken. Bewaar deze Gebruikershandleiding op een toegankelijke plek, zodat u er later dingen

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

CD5/CD10. Your music + our passion. Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS

CD5/CD10. Your music + our passion. Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS CD5/CD10 Your music + our passion Inhoud Inleiding...42 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen...43 Beperkte garantie...44 Aansluitingen achterzijde...45

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Motorkast Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Installatie/gebruik GER1C_SVG Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Nadere informatie

Phono voorversterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. azur 551P/651P. Uw muziek + onze passie

Phono voorversterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. azur 551P/651P. Uw muziek + onze passie Phono voorversterker Gebruikershandleiding 2 NEDEANDS azur 551P/651P Uw muziek + onze passie Inhoud Inleiding... 3 Belangrijke veiligheidsinstructies... 4 Beperkte garantie... 7 Aansluitingen op de achterzijde...

Nadere informatie

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. Voorladers Installatie/gebruik Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze handleiding

Nadere informatie

Bediening en onderhoud van de P80-console

Bediening en onderhoud van de P80-console Bediening en onderhoud van de P80-console Editie-informatie BEDIENING EN ONDERHOUD VAN DE P80-CONSOLE P/N 301407-575 rev E Copyright March 2013 Precor Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Specificaties

Nadere informatie

Bediening en onderhoud van de P80-console

Bediening en onderhoud van de P80-console Bediening en onderhoud van de P80-console Editie-informatie BEDIENING EN ONDERHOUD VAN DE P80-CONSOLE P/N 301407-575 rev E Copyright March 2013 Precor Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Specificaties

Nadere informatie

Galaxy VM. Batterijschakelaarpaneel. Installatie 11/2014. www.schneider-electric.com

Galaxy VM. Batterijschakelaarpaneel. Installatie 11/2014. www.schneider-electric.com Galaxy VM Batterijschakelaarpaneel Installatie 11/2014 www.schneider-electric.com Juridische informatie Het Schneider Electric-merk en alle gedeponeerde handelsmerken van Schneider Electric Industries

Nadere informatie

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Gebruiksaanwijzing. Vertaald uit het Engels GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Gebruiksaanwijzing Vertaald uit het Engels Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Belangrijke informatie voor gebruikers... 1.2 Informatie over regelgeving...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Lees dit eerst Handelsmerken...3 Veiligheidsinformatie...4 Plaats van etiketten met RWAARSCHUWING en RLET OP...8 ENERGY STAR-programma...9 Verklaring van symbolen in deze handleiding...10

Nadere informatie

Time Capsule Installatiehandleiding

Time Capsule Installatiehandleiding Time Capsule Installatiehandleiding Inhoudsopgave 5 Hoofdstuk 1: Aan de slag 7 De Time Capsule 8 De AirPort-software 9 De vereisten 12 Het statuslampje van de Time Capsule 15 Hoofdstuk 2: De Time Capsule

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Een wandthermostaat vervangen

Een wandthermostaat vervangen 1 Een wandthermostaat vervangen U kunt deze installatie bekijken op: http://netatmo.com/video1 Waarschuwing Waarschuwing! Lees deze instructies zorgvuldig door alvorens te installeren. De Netatmo-thermostaat

Nadere informatie

Aspire L Serie. Gebruikershandleiding

Aspire L Serie. Gebruikershandleiding Aspire L Serie Gebruikershandleiding Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Gebruikershandleiding Aspire Serie Oorspronkelijke uitgave: 09/2006 Acer behoudt zich het recht voor de

Nadere informatie

Digital Voice Tracer. For product information and support, visit LFH 660 LFH 860 LFH 870 LFH 880. www.philips.com/dictation.

Digital Voice Tracer. For product information and support, visit LFH 660 LFH 860 LFH 870 LFH 880. www.philips.com/dictation. Digital Voice Tracer LFH 660 LFH 860 LFH 870 LFH 880 For product information and support, visit www.philips.com/dictation EN User manual 3 DE Benutzerhandbuch 21 FR Manuel de l utilisateur 39 ES Manual

Nadere informatie

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

C1/C3 LIFECYCLE -HOMETRAINERS. Gebruikershandleiding 8997801 REV A-1

C1/C3 LIFECYCLE -HOMETRAINERS. Gebruikershandleiding 8997801 REV A-1 C1/C3 LIFECYCLE -HOMETRAINERS Gebruikershandleiding 8997801 REV A-1 Hoofdkantoor 5100 River Road Schiller Park, Illinois 60176 VS 847.288.3300 FAX: 847.288.3703 Telefoonnummer service: 800.351.3737 (gratis

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

TAB-1013 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1013 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1013 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu UM_TAB-1013_NL_V1.0 Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...

Nadere informatie

2big. Professional 2disk RAID. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル

2big. Professional 2disk RAID. user manual. manuel utilisateur. manual de instrucciones. gebruikershandleiding. guída utente. handbuch ユーザー マニュアル 2big Professional 2disk RAID user manual manuel utilisateur manual de instrucciones gebruikershandleiding guída utente handbuch ユーザー マニュアル 用 户 手 册 용자 설명서 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E M5100 Series Gebruikershandleiding Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Oktober 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie

Nadere informatie

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING PROFESSIONELE DROOGKASTEN 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING Uitgave datum: Aug 2013 Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken. WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding

Nadere informatie

Acer v200 Series Travel Companion. Gebruikershandleiding

Acer v200 Series Travel Companion. Gebruikershandleiding Acer v200 Series Travel Companion Gebruikershandleiding Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Acer v200 Series gebruikershandleiding Originele uitgave: Januari 2007 Acer en het

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1040/FS-1041 FS-1060DN/FS-1061DN

GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1040/FS-1041 FS-1060DN/FS-1061DN GEBRUIKERSHANDLEIDING FS-1040/FS-1041 FS-1060DN/FS-1061DN Deze gebruikershandleiding geldt voor de modellen FS-1040, FS-1041, FS-1060DN en FS-1061DN. Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen

Nadere informatie