EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENT

2 Copyright SIR e druk, maart 2014 inclusief herziening 1, oktober 2014 Dit examenreglement is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De betrokkenen kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden. Betrokkenen zijn evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bij discussie over een tekst prevaleert de Nederlandse tekst boven andere talen. Stichting Industriële Reiniging SIR Oud Camp DL Maasland Nederland Telefoon (0) Fax (0) Website 2

3 INLEIDING Het examenreglement is een document waarin de regels zijn vastgelegd met betrekking tot examens die worden afgenomen onder verantwoording van de Stichting Industriële Reiniging (SIR). De regels en bepalingen beschreven in het meest actuele examenreglement zijn van toepassing. De meest actuele versie vindt u op onze website. Na het verschijnen van dit examenreglement kan het voorkomen dat er tussentijdse wijzigingen of aanvullingen op dit examenreglement plaatsvinden zonder dat er aanleiding is voor aanpassing van het gehele examenreglement. Kijk hiervoor op de website van de SIR Per mail krijgen de bij de SIR aangesloten bedrijven een bericht dat er aanpassingen zijn in het examenreglement. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de leden om het examenreglement up to date te houden middels de updates op de website. Aanpassing of veranderingen van het examenreglement vereisen de goedkeuring van het Dagelijks Bestuur van de SIR. De verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing en naleving van het examenreglement ligt bij het Hoofd Examenbureau. Het examenreglement is te downloaden van 3

4 4

5 INHOUDSOPGAVE Inleiding Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Examens algemeen Vorm examens Voorleesexamen Toelatingseisen examens Hoge Druk Vloeistof Reinigen Druk Vacuüm Reinigen Chemisch-Technisch Reinigen Adembescherming Geldigheidsduur SIR certificaten Verlengen certificaten Herexamen Examenaanvraag Open inschrijving SIR examens Locaties Data Zelf SIR examen organiseren Voorwaarden Examenduur Eisen examenlocatie Gastheer / gastvrouw Annuleringsregeling SIR Examencontainers Examenkosten Tarievenlijst Examen georganiseerd door een SIR bedrijf Examen georganiseerd door SIR Kandidaten aanmelden Aanvragen extra examentijd Kandidaten afmelden Verloop van een examen Schriftelijk examen Voorleesexamen Praktijkexamen Geheimhouding / staken examen Bedrog en onregelmatigheid Examenteam Algemeen Functieomschrijving gecommitteerde Functie-eisen Taken en verantwoordelijkheden Functieomschrijving examinator Functie-eisen Taken en verantwoordelijkheden Functieomschrijving toezichthouder Functie-eisen Taken en verantwoordelijkheden

6 7 Beoordeling en uitslag SIR examens Beoordeling Schriftelijk examen Voorleesexamen Praktijkexamen Inzage examen SIR certificaat Veiligheidspaspoort Klachtenprocedure Indienen klacht Bezwaar indienen Hoger beroep Kosten

7 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Begrip Examen Examenbureau Examenmoment Examenteam Examinator Gecommitteerde Herexamen Kandidaat Praktijkexamen Schriftelijk examen S.S.V.V. Toezichthouder Veiligheidspaspoort Verlengingsexamen Voorleesexamen Omschrijving Toetsing van kennis en kunde op basis van de eind- en toetstermen van een functie. Afdeling van de SIR die de organisatie, coördinatie en administratie van de examens uitvoert. Een dagdeel waarop één of meerdere examens plaatsvinden op een locatie met één examenteam. Een team dat de examens afneemt samengesteld door het Hoofd Examenbureau van de SIR. Dit team bestaat ofwel uit een SIR examinator(en) en een SIR gecommitteerde ofwel uit een SIR toezichthouder. Een SIR functionaris die vaktechnisch beoordeelt of de kandidaat aan de gestelde exameneisen voldoet. Een SIR functionaris die toezicht houdt op het correcte verloop van de examens. Het opnieuw toetsen van de kennis en kunde van een kandidaat die eerder voor dat examen is gezakt. Persoon die is aangemeld voor een examen. Een examen betrekking hebbend op de toepassing en uitvoering. Een examen betrekking hebbend op de theorie. Stichting Samenwerken Voor Veiligheid. Een SIR functionaris die toezicht houdt op het correcte verloop van de examens Adembescherming en tevens op een correcte vakinhoudelijke examinering. Het veiligheidspaspoort is bedoeld ter controle van vaardigheden en kennis met betrekking tot veiligheid. Het examen dat afgelegd wordt om de geldigheidsduur van het certificaat te verlengen. Een schriftelijk examen voor kandidaten met dyslexie of een achterstand in de Nederlandse taal, voorgelezen door een SIR gecommitteerde. 7

8 2 EXAMENS ALGEMEEN De inhoud van de examens is gebaseerd op de eind- en toetstermen die zijn te vinden op de website van de SIR. De beoordelingscriteria van de praktijkexamens zijn eveneens op de website van de SIR te vinden. 2.1 VORM EXAMENS In onderstaande tabel is te zien welke examens de SIR afneemt en in welke vorm. Soort examen Schriftelijk examen Praktijk examen SIRverklaring Voorlees Examen Hoge Druk Reinigen Hoge Druk Spuiter HDS X X X Hoge Druk Machinist Basis HDM-B X X Hoge Druk Machinist Verlenging HDM-V X Hoge Druk Keurmeester HDK X Toezichthouder Hoge Druk THD X Druk / Vacuüm Reinigen Druk Vacuüm Machinist Basis DVM-B X X Druk Vacuüm Machinist Verlenging DVM-V X Zuiggraaf Machinist Basis ZGM-B X X Zuiggraaf Machinist Verlenging ZGM-V X Druk Vacuüm Keurmeester DVK X Toezichthouder Druk Vacuüm TDV X Chemisch-Technisch Reinigen Chemisch Technisch Operator CTO Chemisch Technisch Keurmeester CTK Toezichthouder Chemisch Technisch TCT Adembescherming Adembescherming B AB-B X X X Adembescherming C AB-C X X X Toezichthouder Adembescherming TAB X Schriftelijk examen Het schriftelijk examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen met 3 antwoordmogelijkheden. Praktijkexamen Het praktijkexamen bestaat uit een praktijk gerelateerde opdracht. De beoordelingspunten zijn per praktijkexamen te vinden op de website onder eind- en toetstermen. SIR verklaring ZGM Het praktijkdeel van ZGM vindt plaats door een instructie van de werkgever, opleider of fabrikant/leverancier op basis van de eind- en toetstermen die te vinden zijn op de SIR verklaring. Voorleesexamen Zie 2.2. X X X 8

9 2.2 VOORLEESEXAMEN - Een voorleesexamen dient ter vervanging van het schriftelijke examen. - Voor de examens Hoge Druk Spuiter en Adembescherming B en C bestaat de mogelijkheid een voorleesexamen aan te vragen. Deze mogelijkheid is bestemd voor kandidaten met dyslexie of een taalachterstand. 2.3 TOELATINGSEISEN EXAMENS Hieronder zijn de toelatingseisen per vakgebied en examen te vinden Hoge Druk Vloeistof Reinigen Hoge Druk Spuiter Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen: - Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen. - De vereiste praktijkervaring hebben opgedaan, namelijk minimaal: vier uur training/ervaring met het werken met de kruipslang; vier uur training/ervaring met het werken met een hoge druk pistool. Hoge Druk Machinist - Basis Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen: - Minimaal 6 maanden in het bezit te zijn van een geldig certificaat HDS. - Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen. Hoge Druk Machinist - Verlenging Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen: - In het bezit te zijn van een geldig certificaat HDM. Hoge Druk Keurmeester Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen: Toezichthouder Hoge Druk Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen: 9

10 2.3.2 Druk Vacuüm Reinigen Druk Vacuüm Machinist - Basis Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen: - Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen. Druk Vacuüm Machinist - Verlenging Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen: - In het bezit te zijn van een geldig certificaat DVM. Zuiggraaf Machinist - Basis Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen: - In het bezit te zijn van een geldige SIR verklaring ZGM. Zuiggraaf Machinist - Verlenging Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen: - In het bezit te zijn van een geldig certificaat ZGM. Druk Vacuüm Keurmeester Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen: Toezichthouder Druk Vacuüm Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen: Chemisch-Technisch Reinigen Chemisch Technisch Operator Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen: Chemisch Technisch Keurmeester Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen: Toezichthouder Chemisch Technisch Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen: 10

11 2.3.4 Adembescherming Adembescherming B Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen: - Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen. Adembescherming C Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eisen te voldoen: - In het bezit te zijn van een geldig certificaat AB-B of AB-C. - Fysiek in staat zijn veilig aan het examen deel te nemen. Toezichthouder Adembescherming Om tot dit examen te worden toegelaten, dient de kandidaat aan de volgende eis te voldoen: 2.4 GELDIGHEIDSDUUR SIR CERTIFICATEN In onderstaande tabel is de duur van elk SIR certificaat te vinden. Duur in jaren Certificaat 1 e certificaat Verlenging Hoge Druk Spuiter 2 3 Hoge Druk Machinist 2 3 Hoge Druk Keurmeester 3 3 Toezichthouder Hoge Druk 4 4 Druk Vacuüm Machinist 2 3 Zuiggraaf Machinist 2 3 Druk Vacuüm Keurmeester 3 3 Toezichthouder Druk Vacuüm 4 4 Chemisch Technisch Operator 3 3 Chemisch Technisch Keurmeester 3 3 Toezichthouder Chemisch Technisch 4 4 Adembescherming B 3 3 Adembescherming C 3 3 Toezichthouder Adembescherming

12 2.5 VERLENGEN CERTIFICATEN Een certificaat kan worden verlengd vanaf zes maanden voor afloop tot en met de geldigheidsdatum van het certificaat. De geldigheid wordt verlengd vanaf de geldigheidsdatum die vermeld staat op het certificaat. Indien een certificaat verlopen is, dient opnieuw examen te worden gedaan voor het desbetreffende examen. Voor toelating tot het examen zijn de normale toelatingseisen van toepassing. Qua geldigheidsduur wordt het certificaat gezien als het eerste certificaat (zie tabel 2.4). Op deze regel bestaan onderstaande uitzonderingen: - Wanneer het certificaat Hoge Druk Spuiter (HDS) maximaal één jaar verlopen is, dient de kandidaat eerst het certificaat Hoge Druk Spuiter (HDS) te behalen, waarna de kandidaat direct examen mag doen voor HDM basis, zonder de zes maanden regeling. Wanneer het certificaat HDS langer dan één jaar verlopen is, zijn de normale toelatingseisen van toepassing. - Wanneer het certificaat Hoge Druk Machinist (HDM) maximaal 6 maanden verlopen is, dient de kandidaat het examen Hoge Druk Machinist basis (HDM) te doen. - Wanneer het certificaat Hoge Druk Machinist (HDM) meer dan 6 maanden en maximaal één jaar verlopen is, dient de kandidaat het eerst het certificaat Hoge Druk Spuiter (HDS) te behalen, waarna de kandidaat direct examen mag doen voor HDM basis, zonder de zes maanden regeling. - Wanneer het certificaat HDM langer dan één jaar verlopen is, zijn de normale toelatingseisen van toepassing. Dit betekent eerst Hoge Druk Spuiter (HDS) behalen en na 6 maanden mag de kandidaat examen doen voor Hoge Druk Machinist basis (HDM). - Het certificaat Senior Hoge Druk Machinist (SHDM) of Senior Druk Vacuüm Machinist (SDVM) kan niet meer verlengd worden aangezien deze examens zijn afgeschaft. Wanneer het certificaat SHDM/SDVM niet of maximaal één jaar verlopen is, kan de kandidaat examen doen voor Hoge Druk Machinist verlenging of Druk Vacuüm Machinist verlenging. - Wanneer het certificaat SHDM langer dan één jaar verlopen is, dient de kandidaat eerst zes maanden in het bezit te zijn van een geldig certificaat HDS alvorens hij weer examen mag doen voor HDM basis. Wanneer het certificaat SDVM langer dan één jaar verlopen is, dient de kandidaat examen te doen voor Druk Vacuüm Machinist basis. LET OP: - Het theorie-examen van de volgende examens is gelijk aan elkaar: DVM-B, DVM-V, ZGM-B, ZGM-V. - Dit betekent dat: voor het verlengen van een ZGM en DVM certificaat slecht één theorieexamen hoeft te worden gedaan. 12

13 2.6 HEREXAMEN Gezakt voor schriftelijk examen Als de kandidaat gezakt is voor het schriftelijke deel, mag deze kandidaat niet deelnemen aan het praktijkdeel wanneer dit een onderdeel is van het examen. LET OP: Uitzondering hierop is het examen Adembescherming C. Hierbij geldt dat ook de kandidaten die afgewezen zijn voor het schriftelijke deel, deel mogen nemen aan het praktijkdeel. De reden hiervan is dat het praktijkdeel van dit examen in groepsverband plaatsvindt. Het praktijkdeel is drie maanden geldig. Dit houdt in dat als een kandidaat bij dit examen gezakt is voor het schriftelijke deel en geslaagd voor het praktijkdeel, het mogelijk is om het schriftelijke deel tot drie maanden na het examen opnieuw te doen, zonder dat het praktijkdeel weer opnieuw gedaan hoeft te worden. Als die drie maanden verlopen zijn, dient de kandidaat het gehele examen opnieuw te doen. Indien het om een verlenging gaat, dient de kandidaat te slagen voor het gehele examen voordat de geldigheidsdatum van het certificaat is verstreken. Indien het certificaat tussentijds is verlopen gelden de regels zoals beschreven in paragraaf 2.5. Voor examens zonder een praktijkdeel mogen kandidaten te allen tijde een herexamen doen, maar bij een verlenging geldt ook hier dat de kandidaat dient te slagen voor het examen voordat de geldigheidsdatum van het certificaat is verstreken. Indien het certificaat verlopen is gelden de regels zoals beschreven in paragraaf 2.5. Gezakt voor praktijkexamen Als de kandidaat geslaagd is voor het schriftelijke deel, maar gezakt voor het praktijkdeel, dan is het mogelijk om het praktijkdeel tot drie maanden na het examen opnieuw te doen zonder dat het reeds behaalde schriftelijke deel opnieuw gedaan hoeft te worden. Het schriftelijke deel blijft dus drie maanden geldig. Als die drie maanden verlopen zijn, dient de kandidaat het gehele examen opnieuw te doen. Indien het om een verlenging gaat, dient de kandidaat te slagen voor het gehele examen voordat de geldigheidsdatum van het certificaat is verstreken. Indien het certificaat tussentijds is verlopen gelden de regels zoals beschreven in paragraaf 2.5. Er zijn drie mogelijkheden voor een herexamen: - Het SIR bedrijf kan een nieuw examen aanvragen waar de gezakte kandidaat opnieuw examen kan doen. - Een ander SIR bedrijf heeft het desbetreffende examen aangevraagd waar wellicht nog plaats is. Er kan contact opgenomen worden met het Hoofd Examenbureau om te kijken of er examens aangevraagd zijn door een ander SIR bedrijf. De bedrijven regelen vervolgens onderling of aanmelding van de gezakte kandidaat mogelijk is in verband met het maximale aantal kandidaten. - De kandidaat aanmelden voor een SIR verlengingsexamen, mits de kandidaat een bestaand certificaat moet verlengen. 13

14 3 EXAMENAANVRAAG Er zijn twee mogelijkheden: - De open inschrijvingsexamens van de SIR georganiseerd door de SIR. Zie hiervoor Een examen georganiseerd door een SIR aangesloten bedrijf. Zie hiervoor 3.2. In 3.3 wordt beschreven met welke kosten rekening gehouden moet worden. 3.1 OPEN INSCHRIJVING SIR EXAMENS Een aantal keer per jaar organiseert de SIR verlengingsexamens met open inschrijving. Deze examens zijn bedoeld voor kandidaten die een reeds behaald SIR certificaat moeten verlengen. Indien er echter voldoende plaats is, is het ook mogelijk kandidaten aan te melden die voor het eerst een certificaat moeten behalen Locaties De open inschrijving SIR examens worden op onderstaande locaties georganiseerd: Nederland Alle examens België Alle examens - TCC Training & Cursus Centrum Scheepsbouwweg 1, 3089 JW, Rotterdam Heijplaat - HCI te Kapellen Starrenhoflaan 15, B-2950, Kapellen Data Bij het HDS examen kunnen ook alle soorten schriftelijke examens worden afgenomen. Het examen DVM basis vindt alleen in België plaats en altijd op een andere datum plaats dan HDS/HDM. Uiteraard kunnen hierbij ook alle schriftelijke examens worden afgenomen. De data van de open inschrijving examens zijn te vinden op de website. 3.2 ZELF SIR EXAMEN ORGANISEREN Een bedrijf kan zelf een SIR examen organiseren onder een aantal voorwaarden Voorwaarden - Een examen kan alleen worden aangevraagd door een bij de SIR aangesloten bedrijf. - Een examen kan worden afgenomen op de volgende locaties: Op de vestigingslocatie van bij de SIR aangesloten bedrijven in de Benelux. Op een locatie in de Benelux die een bij de SIR aangesloten bedrijf aanwijst. - Het examen moet uiterlijk drie weken voorafgaand aan de gewenste examendatum door middel van het examenaanvraagformulier worden aangevraagd. Dit formulier kan gedownload worden van de website. Uiterlijk twee weken voor de examendatum geeft het examenbureau aan of het aangevraagde examen doorgang kan vinden. - Het SIR bedrijf dat het examen aanvraagt, moet zorgen voor een gastheer of gastvrouw die tijdens het examen op de locatie aanwezig en bereikbaar is en verantwoordelijk is voor de examenlocatie. Deze gastheer of gastvrouw mag om die reden geen examenkandidaat zijn (zie ook 3.2.4). - Het is niet mogelijk om meer dan één praktijkexamen per examenmoment te organiseren. Uitzondering hierop vormen een combinatie van HDS en HDM basis. 14

15 - Meerdere schriftelijke examens kunnen altijd gecombineerd worden, ook met een praktijkexamen, mits de examenlocatie voldoet aan de eisen (zie 3.2.3). Een uitzondering hierop vormen de examens AB-B en AB-C, deze kunnen alleen worden gecombineerd met Toezichthouder Adembescherming. - Een examen kan niet vóór negen uur s morgens starten. - Een praktijkexamen dient bij daglicht gehouden te worden Examenduur Bij het inplannen van een examen moet rekening gehouden worden met de duur van de verschillende examens: Theorie-examen - 45 minuten Praktijkexamen* - 1 dagdeel Voorleesexamen - 1 uur en 15 minuten * voorwaarden: - inclusief het bijbehorende theorie-examen - wanneer het maximum aantal deelnemers meedoet aan het praktijkdeel - bij AB-B wanneer er twee opleiders/examinatoren zijn Eisen examenlocatie Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager van het examen om ervoor te zorgen dat de locatie aan de eisen voldoet. Deze locatie-eisen zijn te vinden op de website. Indien het examenteam ter plaatse constateert dat de examenlocatie niet voldoet aan de gestelde eisen, zal de gecommitteerde besluiten het examen niet door te laten gaan. In dat geval zullen alle gemaakte kosten voor rekening van het bedrijf zijn dat het examen heeft aangevraagd Gastheer / gastvrouw Op de examenlocatie moet een gastheer of gastvrouw aanwezig zijn. Van de gastheer of gastheer worden de volgende zaken verwacht: - 30 minuten voor aanvang van het examen aanwezig. - Vangt het examenteam en de examenkandidaten op. - Is tijdens het gehele examen aanwezig. - Is tijdens het gehele examen bereikbaar. - Is het eerste aanspreekpunt m.b.t. de examenlocatie bij vragen of problemen Annuleringsregeling - Een annulering van een examen dient schriftelijk ( of post) aan het Hoofd Examenbureau kenbaar gemaakt te worden. - Annulering van een aangevraagd examen kan kosteloos plaatsvinden tot twee weken voor de examendatum. - Bij annulering binnen twee weken voor de examendatum is de aanvrager van het examen de SIR 250,- verschuldigd. - Bij annulering binnen één week voor de examendatum is de aanvrager van het examen de SIR 500,- verschuldigd. - Bij wijziging van de aanvangstijd en/of locatie van een examen binnen twee weken voor de examendatum is de aanvrager van het examen de SIR 75,- verschuldigd. 15

16 3.2.6 SIR Examencontainers De examencontainers zijn eigendom van de SIR te Maasland en worden ingezet voor de volgende praktijkexamens: - Hoge Druk Spuiter* - Hoge Druk Machinist basis* - Druk Vacuüm Machinist basis* * Een bij de SIR aangesloten bedrijf kan ook een erkenning voor een hoge druk of een druk vacuüm examenlocatie aanvragen. Voor meer informatie hierover, zie de website. De examencontainers worden beheerd door: - HCI Kapellen (België) 1 Hoge Druk examencontainer 1 Druk Vacuüm examencontainer Reservering container Als een bedrijf een examen HDS, HDM-basis of DVM-basis aanvraagt, wordt de desbetreffende examencontainer gereserveerd door de SIR. Het examenbureau accordeert het examen en reserveert de examencontainer bij de contactpersoon van de locatie waar de examencontainer wordt beheerd. Deze reservering wordt tevens bevestigd aan de contactpersoon van het bedrijf dat het examen aanvraagt. Een SIR bedrijf kan ook een reservering van een examencontainer bij het examenbureau aanvragen voor bv. trainingsdoeleinden. Voorwaarden containerhuur - Wanneer de examencontainer gereserveerd wordt voor een examen, zijn de kosten van de huur van de container bij de examenkosten inbegrepen. Indien de aanvrager de examencontainer voor trainingsdoeleinden wil gebruiken, moet de examencontainer gehuurd worden. Zie voor de kosten de SIR tarievenlijst op de website. - De examencontainer moet bij ontvangst worden gecontroleerd. Gebreken of vermissingen moeten direct na ontdekking door de aanvrager aan de SIR te worden gemeld. - De aanvrager is verantwoordelijk voor de gehuurde examencontainer vanaf het ophalen tot het tijdstip waarop deze weer is teruggebracht. - De aanvrager is aansprakelijk voor veroorzaakte schade aan of verlies van de container of bijbehorende materialen, anders dan veroorzaakt door normaal gebruik of slijtage. Eventuele kosten voor herstel van schade of verlies zullen aan de aanvrager worden doorberekend. - De transportkosten van de examencontainer zijn voor rekening van het bedrijf dat het examen heeft aangevraagd of de examencontainer heeft gehuurd. - De examencontainer mag op zijn vroegst twee werkdagen voor het examen opgehaald worden. Uiterlijk twee werkdagen na het examen moet de examencontainer te worden terug gebracht. - Indien de container gehuurd wordt voor trainingsdoeleinden, moet de examencontainer de werkdag voor de training(s)dag(en) opgehaald te worden, en de werkdag na de training terug gebracht te worden. 16

17 3.3 EXAMENKOSTEN De totale kosten van een aangevraagd examen en/of de aanmelding van kandidaten zijn afhankelijk van een aantal zaken die in deze paragraaf uiteengezet worden Tarievenlijst Op de website is de tarievenlijst voor examens te vinden. Hierin staat per examen vermeld wat de kosten zijn per examenkandidaat. Voor kandidaten die werkzaam zijn bij een bedrijf dat niet is aangesloten bij de SIR geldt een opslag van 100%. In de tarievenlijst wordt een onderscheid gemaakt tussen examens die de SIR organiseert en examens die door een bij de SIR aangesloten bedrijf worden georganiseerd. De reden hiervoor is dat bij een SIR examen met open inschrijving de kosten van de huur van de locatie en indien van toepassing de kosten van de huur van een hoge druk / druk vacuüm wagen mee berekend zijn in de prijs. Als een bedrijf zelf een examen organiseert, zijn deze kosten voor het bedrijf zelf Examen georganiseerd door een SIR bedrijf - De kosten voor het eventueel huren van een theorieruimte en/of het organiseren van het praktijkdeel van een examen zijn voor de aanvrager van het examen. - De huur van de SIR examencontainer is inbegrepen in de examenkosten, mits aan de voorwaarden van de huur van de examencontainer voldaan wordt (zie 3.2.6). De transportkosten van de container zijn voor rekening van het bedrijf dat het examen heeft aangevraagd. - Indien een bedrijf een examenmoment organiseert voor minder dan tien kandidaten, wordt een bedrag voor tien examenkandidaten gefactureerd. Voor het examen Adembescherming B wordt minimaal een bedrag voor acht kandidaten gefactureerd en voor het examen Adembescherming C minimaal een bedrag voor zes kandidaten. - Wanneer een voorleesexamen HDS, AB-B of AB-C apart wordt georganiseerd, dan wordt hiervoor minimaal een bedrag voor drie kandidaten in rekening gebracht. Wordt het voorleesexamen gecombineerd met een volledig examen HDS, AB-B of AB-C dan wordt voor het voorleesexamen een bedrag voor minimaal twee kandidaten in rekening gebracht. Eén uitzondering; maakt een voorleesexaminator deel uit van het HDS examenteam, dan worden geen lege plaatsen doorbelast. De SIR sluit niet uit dat er toch een extra voorleesexaminator moet worden ingepland, waardoor deze uitzondering niet van toepassing is Examen georganiseerd door SIR Wanneer een bedrijf kandidaten aanmeldt voor een SIR examen met open inschrijving of een voorleesexamen, dan worden alleen de kosten per examenkandidaat in rekening gebracht volgens de tarievenlijst. 17

18 4 KANDIDATEN AANMELDEN - Examenkandidaten dienen bij het examenbureau voor een examen te worden aangemeld via een aanmeldingsformulier. Voor elk examen is een apart aanmeldingsformulier. Deze formulieren zijn te vinden op de website. - Examenkandidaten dienen uiterlijk één week voor de examendatum via het aanmeldingsformulier bij het examenbureau aangemeld te worden (voorbeeld: examen op vrijdag aan-/afmeldingen uiterlijk week ervoor op donderdag). - Het minimum en maximum aantal kandidaten per examen is: Examen Minimum Maximum HDS / HDM basis (of combinatie) 10 kandidaten 15 kandidaten DVM basis 10 kandidaten 12 kandidaten AB-B 8 kandidaten 12 kandidaten AB-C 6 kandidaten 8 kandidaten voorleesexamen HDS/AB-B/AB-C 2 kandidaten 6 kandidaten schriftelijk examen (zonder praktijk) 10 kandidaten geen * * Voor schriftelijke examens (zonder praktijk) geldt geen maximum aantal kandidaten zolang de examenruimte aan de SIR locatie-eisen voldoet (zie 2.3). - De eisen die gesteld worden aan de examenkandidaten worden beschreven in: 2.3 toelatingseisen examen; de eind- en toetstermen die terug te vinden zijn op de website. - Op het aanmeldingsformulier kan worden aangegeven of een kandidaat al dan niet een handboek nodig heeft. De handboeken worden vanaf twee weken voor aanvang van het examen naar de aanvrager van het examen en/of de werkgever van de kandidaat toegestuurd, mits de aanmeldingen dan binnen zijn. Wil de aanvrager van het examen en/of de werkgever van de kandidaat de handboeken eerder ontvangen, dan kan dit worden aangevraagd bij het examenbureau. 4.1 AANVRAGEN EXTRA EXAMENTIJD Het aanvragen van extra examentijd voor een kandidaat moet schriftelijk worden ingediend bij het examenbureau met een omschrijving van de reden. Het Hoofd Examenbureau besluit of de aanvraag tot verlenging van de examentijd wordt ingewilligd. 4.2 KANDIDATEN AFMELDEN Tot één week voor de examendatum kunnen reeds aangemelde examenkandidaten zonder opgave van reden kosteloos worden afgemeld. Bij afmelding van een kandidaat binnen één week voor de examendatum worden de kosten volledig in rekening gebracht (voorbeeld: examen op vrijdag > afmeldingen uiterlijk week ervoor op donderdag). Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt indien een kandidaat vanwege bijzondere omstandigheden niet aanwezig kan zijn bij een examen. Onder bijzondere omstandigheden worden verstaan: - ziekte / ongeval; - overlijden van een familielid tot in de tweede graad; - andere door het examenbureau te bepalen omstandigheden. 18

19 De afwezigheid van de kandidaat wordt niet gefactureerd, mits de afmelding voor het examen door het bedrijf schriftelijk wordt medegedeeld aan het examenbureau onderbouwd met bewijsstukken. Indien het bovenstaande zich voordoet op de examendag zelf, dan moet het bedrijf de kandidaat op de eerst volgende werkdag afmelden volgens hierboven genoemde voorwaarden. 19

20 5 VERLOOP VAN EEN EXAMEN - Het examen is niet openbaar en alleen toegankelijk voor aangemelde kandidaten en het examenteam. - Wanneer een examen uit een schriftelijk deel en een praktijkdeel bestaat, zal altijd gestart worden met het schriftelijke deel. - Zowel na het schriftelijke deel als na het praktijkdeel zal de voorlopige uitslag bekend gemaakt worden aan de examenkandidaat. Er is geen discussie mogelijk over de voorlopige uitslag. - Als kandidaten opmerkingen hebben over de examenvragen of praktijkopdrachten, dan kunnen zij dit doorgeven aan het examenteam. Het examenteam noteert de opmerking op het examenverslag. Eventuele opmerkingen zullen worden doorgegeven aan het Hoofd Examenbureau die deze afhandelt en terugkoppelt. 5.1 SCHRIFTELIJK EXAMEN - Bij binnenkomst stelt het examenteam zich aan de groep voor. Zij deelt aan de examenkandidaten mee dat: het examen 45 minuten duurt; mobiele telefoons uitgeschakeld moeten zijn; tijdens het examen niet met elkaar mag worden gesproken; op de tafel van de examenkandidaat alleen het legitimatiebewijs, de examenopgaven, het antwoordblad, een pen en, indien van toepassing, de uitgedeelde rekenmachine en nozzle tabel zijn toegestaan; op de achterzijde van het antwoordformulier berekeningen kunnen worden gemaakt; (poging tot) misleiding uitsluiting van verdere deelname aan het examen tot gevolg heeft; er verschillende examenvragensets zijn. - Kandidaten die hetzelfde examen doen, mogen niet naast elkaar zitten, tenzij er verschillende versies van het examen aanwezig zijn. - Voor aanvang van het examen moet de kandidaat een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). - Een examinator controleert van iedere kandidaat de naam, voorletter(s) en geboortedatum aan de hand van de SIR deelnemerslijst en vergelijkt deze gegevens met zijn legitimatiebewijs. Kandidaten die niet op de deelnemerslijst staan, worden uitgesloten van het examen. - Een examinator deelt de verschillende sets examenvragen met de bijbehorende antwoordformulieren uit. - Kandidaten mogen tijdens een examen niet zonder toestemming de examenruimte verlaten. Wanneer de kandidaat de ruimte verlaat met toestemming, dient rekening gehouden te worden met de daarbij gegeven instructie. - Kandidaten die de orde verstoren of worden betrapt op misleiding, dan wel op een poging tot misleiding, worden direct van verdere deelname aan het examen uitgesloten (zie 5.5). - Kandidaten die het examen hebben ingeleverd, dienen zich te begeven naar een ruimte waar zij geen overlast veroorzaken. 20

21 - Nadat van alle kandidaten de examenvragen en antwoordformulieren zijn ingenomen, worden de examens nagekeken. Vervolgens wordt de voorlopige uitslag van het examen wordt medegedeeld. - Indien er een praktijkdeel bij het examen hoort, wordt de geslaagde kandidaten medegedeeld dat zij deelnemen aan het praktijkexamen wat direct volgt op het schriftelijke examen. Alleen bij het examen Adembescherming C geldt dat ook de kandidaten die afgewezen zijn voor het schriftelijke deel, deel mogen nemen aan het praktijkdeel. 5.2 VOORLEESEXAMEN - Bij binnenkomst stelt de examinator zich aan de groep voor. Hij deelt aan de examenkandidaten mee dat: het examen ongeveer 1 uur en 15 minuten zal duren; mobiele telefoons uitgeschakeld moeten zijn; tijdens het examen niet met elkaar mag worden gesproken; op de tafel van de examenkandidaat alleen het legitimatiebewijs, de examenopgaven en het antwoordblad, een pen zijn toegestaan; (poging tot) misleiding uitsluiting van verdere deelname aan het examen tot gevolg heeft. - Kandidaten mogen tijdens een examen niet zonder toestemming de examenruimte verlaten. Wanneer de kandidaat de ruimte verlaat met toestemming, dient rekening gehouden te worden met de daarbij gegeven instructie. - Kandidaten die de orde verstoren of worden betrapt op misleiding, dan wel op een poging tot misleiding, worden direct van verdere deelname aan het examen uitgesloten (zie 5.5). - Voor aanvang van het examen moet de kandidaat een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). - De examinator controleert van iedere kandidaat de naam, voorletter(s) en geboortedatum aan de hand van de SIR deelnemerslijst en vergelijkt deze gegevens met zijn legitimatiebewijs. Kandidaten die niet op de deelnemerslijst staan, worden uitgesloten van het examen. - De examinator deelt de examenvragen met de bijbehorende antwoordformulieren uit. - De vragen worden in een Power Point presentatie gepresenteerd en voorgelezen door de examinator. Als woorden of uitdrukkingen onduidelijk zijn, dan worden deze door de examinator toegelicht. - Nadat alle vragen zijn voorgelezen en door de kandidaten beantwoord zijn, worden de examenvragen en antwoordformulieren ingenomen. Vervolgens worden de examens nagekeken waarna de voorlopige uitslag van het examen wordt medegedeeld. 21

22 5.3 PRAKTIJKEXAMEN - De kandidaten beschikken over eigen persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm s). Indien een kandidaat niet beschikt over de vereiste pbm's kan hij geen praktijkexamen afleggen. - De kandidaten nemen plaats in een aparte wachtruimte. - De kandidaten doen één voor één het praktijkexamen. - Eén van de examinatoren begeleidt de kandidaat naar de plaats waar het praktijkexamen plaatsvindt en geeft de kandidaat uitleg voor aanvang van het examen. - De examinatoren beoordelen het examen en delen de voorlopige uitslag daarna direct aan de kandidaat mee. 5.4 GEHEIMHOUDING / STAKEN EXAMEN - De gecommitteerde ziet toe op geheimhouding ten aanzien van de examenvragen en/of praktijkopdrachten. - Het examenteam zorgt ervoor dat de examenvragen voor en na een examen niet openbaar worden gemaakt. Gebeurt dit wel vóór een examen, dan zal de gecommitteerde besluiten dat het examen niet doorgaat. De gecommitteerde neemt in een dergelijk geval direct contact op met het Hoofd Examenbureau. 5.5 BEDROG EN ONREGELMATIGHEID - Een kandidaat die zich op enigerlei wijze, voor of tijdens het examen, aan (een poging tot) bedrog schuldig maakt of op andere wijze onregelmatigheden veroorzaakt, wordt van deelneming dan wel van verdere deelneming aan het examen uitgesloten. - Van de geconstateerde overtreding en de door het examenteam genomen beslissing wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan het Hoofd Examenbureau. - Het examenbureau beoordeelt het besluit van het examenteam en bevestigt dan wel ontbindt het besluit van het examenteam. - Indien de poging tot bedrog of de onregelmatigheid na afloop van het examen wordt geconstateerd, kan het examenbureau de kandidaat het certificaat onthouden of het al uitgereikte certificaat terug vorderen. - In alle gevallen maakt het examenbureau de beslissing schriftelijk bekend aan de aanvrager van het examen en/of de werkgever van de kandidaat. 22

23 6 EXAMENTEAM De SIR examens zijn uniek in de bedrijfstak industriële reiniging. Het SIR certificaat toont aan dat de geëxamineerde het examen met goed gevolg heeft afgelegd. Dit vereist een objectieve, deskundige en onpartijdige examinering door het examenteam dat uit één of meerdere personen kan bestaan die namens de SIR optreden. Deze personen kunnen zijn: - gecommitteerde - examinator - toezichthouder In dit hoofdstuk wordt de inhoud van deze functies beschreven. 6.1 ALGEMEEN - De gecommitteerde is de hoogste functionaris van het examenteam en is tijdens het examen verantwoordelijk voor de juiste en correcte gang van zaken. - De examinator is de deskundige tijdens het examen, die de examens vakinhoudelijk beoordeelt. - Ieder examen waar een praktijkexamen onderdeel van is, wordt afgenomen door twee examinatoren en één gecommitteerde. Een examen met alleen een schriftelijk deel wordt afgenomen door één examinator en één gecommitteerde. - Een uitzondering hierop vormt het examenteam van de examens Adembescherming B en C. Bij deze examens is de toezichthouder aangesteld als hoogste functionaris van het examenteam. Het examenteam bestaat naast de toezichthouder ook uit één of twee examinatoren die tevens de opleider(s) van de examenkandidaten zijn en niet aan de SIR verbonden hoeven te zijn. - Een gecommitteerde, examinator of toezichthouder mag geen examens afnemen bij kandidaten die werkzaam zijn bij dezelfde vestiging van het bedrijf waar zij zelf werkzaam zijn. 6.2 FUNCTIEOMSCHRIJVING GECOMMITTEERDE De gecommitteerde is de hoogste functionaris van het examenteam en is tijdens het examen verantwoordelijk voor de juiste en correcte gang van zaken Functie-eisen - Moet een leidinggevende functie bekleden of hebben bekleed. - Heeft geen nevenactiviteiten die zijn onafhankelijke positie in het geding kan brengen. - Dient geheel op de hoogte te zijn van de SIR handboeken en het examenreglement. - Dient een goede uitstraling en overwicht te hebben op de examinatoren en de gastheer of gastvrouw Taken en verantwoordelijkheden - Is in het bezit van een SIR identiteitspas die tijdens de examens goed zichtbaar gedragen dient te worden. 23

24 - Bij verhindering van een reeds bevestigde examendatum dient de gecommitteerde zelf zorg te dragen voor een vervanger uit de lijst van SIR gecommitteerden. De wijziging dient zo snel mogelijk te worden gemeld bij het Hoofd Examenbureau. - Dient de ontwikkelingen en uitbreidingen die invloed hebben op de examenstof te volgen en te melden bij het examenbureau. - Haalt de examenkoffer met de examenopgaven in overleg met het examenbureau op. - Zorgt ervoor dat de examenkoffer voor, tijdens of na het examen niet onbeheerd is of beschikbaar is voor derden. - Dient tijdens het volledige examen aanwezig te zijn. - Zorgt voor een correct verloop van de examens zoals vastgelegd in de meest recente versie van het examenreglement. - Is als enige verantwoordelijk voor het aanvangen en eventueel onderbreken of voortijdig beëindigen van het examen. - Is tijdens het gehele examen verantwoordelijk voor de communicatie met de gastheer of gastvrouw. - Beschikt als enige betrokkene bij het examen over de examenopgaven en antwoorden. De examenopgaven zitten in een gesloten envelop, die op de examenlocatie voor aanvang van het examen moet worden geopend in het bijzijn van de examinator(en) en kandidaten. - Beoordeelt op procedureel gebied of de kandidaten op correcte wijze worden beoordeeld door de examinator(en). - Verzamelt direct na afloop van het schriftelijke examen de examenopgaven en antwoordformulieren. Vermenigvuldiging en vermissing kan onder geen voorwaarde worden getolereerd. Deze documenten dienen na correctie in het bijzijn van de examinator(en) te worden opgeborgen en afgesloten in een nieuwe envelop. - Vraagt één van de examinatoren de voorlopige uitslag van het schriftelijke examen bekend te maken. - Is er verantwoordelijk voor dat de examinatoren voor aanvang van het praktijkexamen controleren of de apparatuur en de machinist aan de SIR eisen voldoen. Voldoet de praktijkopstelling niet, dan wordt overleg gepleegd met de examinatoren om binnen redelijke tijd de praktijkopstelling aan te passen zodat deze voldoet aan de SIR eisen. Wanneer dit niet realiseerbaar is, dan besluit de gecommitteerde na overleg met de examinatoren het examen af te gelasten. - Tijdens het praktijkexamen moeten binnen de afzetting de voorgeschreven pbm s worden gedragen. Indien de werkplek tijdens een examen niet hoeft te worden afgezet, moet het gehele examenteam de standaard voorgeschreven pbm s dragen. 24

25 - In geval van gebeurtenissen en zaken waarin het examenreglement niet voorziet, beslist de gecommitteerde tijdens het examen na overleg met de examinatoren. Indien de examinatoren niet unaniem zijn in hun oordeel, moet de gecommitteerde een eindbeslissing nemen en daarbij een keuze maken uit één van onderstaande mogelijkheden: Hij steunt het standpunt van één van de examinatoren en laat het examen doorgaan. Hij gelast het examen af. De gecommitteerde kan in het geval van bovenstaande situatie telefonisch contact opnemen met Hoofd Examenbureau voor het inwinnen van advies. Bovenstaande situatie wordt op het examenverslag vermeld en geëvalueerd met Hoofd Examenbureau. - Indien er een onveilige situatie ontstaat bij het praktijkexamen, overlegt hij direct met de examinator(en). - Vermeldt de uitslagen van de schriftelijke en praktijkexamens op de deelnemerslijst. - Maakt na afloop van het examen samen met de examinator(en) het examenverslag op en zorgt ervoor dat alle leden van het examenteam het examenverslag ondertekenen. Na de ondertekening is het examenverslag definitief. - Levert de examenkoffer met het examenverslag, de examenopgaven en de antwoordformulieren uiterlijk één week na het examen in bij het Hoofd Examenbureau. - Is verantwoording verschuldigd aan het Hoofd Examenbureau ten aanzien van het verloop van het examen. 6.3 FUNCTIEOMSCHRIJVING EXAMINATOR De examinator is de deskundige tijdens het examen, die de examens vakinhoudelijk beoordeelt Functie-eisen - Moet werkzaam zijn bij een bij de SIR aangesloten bedrijf of in het recente verleden aantoonbare werkervaring in de industriële reinigingsbranche hebben opgedaan. - Heeft geen nevenactiviteiten die zijn onafhankelijke positie in het geding kunnen brengen. - Dient vakinhoudelijk deskundig te zijn op één of meerdere vakgebieden van SIR. - Dient geheel op de hoogte te zijn van de SIR handboeken en het examenreglement. - Dient het belang van de SIR in zijn werkkring te onderschrijven. - Dient een goede uitstraling en overwicht te hebben op de examenkandidaten Taken en verantwoordelijkheden - Is in het bezit van een SIR identiteitspas die tijdens de examens goed zichtbaar gedragen dient te worden. 25

26 - Bij verhindering van een reeds bevestigde examendatum dient de examinator zelf zorg te dragen voor een vervanger uit de lijst van SIR examinatoren. De wijziging dient zo snel mogelijk te worden gemeld bij het Hoofd Examenbureau. - Dient de ontwikkelingen en uitbreidingen die invloed hebben op de examenstof te volgen en te melden bij het examenbureau. - Dient tijdens het volledige examen aanwezig te zijn. - Dient voor aanvang van het examen de ruimte waarin in het schriftelijke examen wordt afgenomen te controleren. - Zorgt voor een goede begeleiding van de kandidaten. - Dient voor aanvang van het examen een goede uitleg te kunnen geven aan de kandidaten. - Houdt tijdens het schriftelijke examen toezicht op de examenkandidaten en beantwoordt, indien nodig, vragen van examenkandidaten zonder het antwoord weg te geven. - Kijkt na afloop van het schriftelijke examen de examenopgaven na. - Deelt de voorlopige examenuitslag van het schriftelijke examen mee aan de examenkandidaten. - Controleert voor aanvang van het praktijkexamen of de apparatuur en de machinist aan de SIR eisen voldoen. Voldoet de praktijkopstelling niet, dan wordt in overleg met het hele examenteam geprobeerd om binnen redelijke tijd de praktijkopstelling aan te passen zodat deze voldoet aan de SIR eisen. Wanneer dit niet realiseerbaar is, zal de gecommitteerde na overleg met de examinatoren besluiten het examen af te gelasten. - Bepaalt aan de hand van de weersomstandigheden in overleg met het hele examenteam of het praktijkexamen plaats kan vinden. - Tijdens het praktijkexamen moeten binnen de afzetting de standaard voorgeschreven pbm s worden gedragen. Indien de werkplek tijdens een examen niet hoeft te worden afgezet, moet het gehele examenteam de standaard voorgeschreven pbm s dragen. - Eén van de examinatoren bedient tijdens het praktijkexamen HDS de noodstop. - Eén van de examinatoren beoordeelt de kandidaten tijdens het praktijkexamen op de juiste wijze aan de hand van het bijbehorende praktijkbeoordelingsformulier. - Vermeldt direct na afloop van het praktijkexamen de voorlopige uitslag aan de kandidaat. - Assisteert na afloop van het examen de gecommitteerde bij het opstellen van het examenverslag en ondertekent deze. 26

27 6.4 FUNCTIEOMSCHRIJVING TOEZICHTHOUDER De toezichthouder is de hoogste functionaris van het examenteam bij de examens AB-B en AB-C en is tijdens het examen verantwoordelijk voor het toezien op de juiste beoordeling, procedureel en vaktechnisch, van de examenkandidaten door de examinator Functie-eisen - Moet een leidinggevende functie bekleden of hebben bekleed. - Heeft geen nevenactiviteiten die zijn onafhankelijke positie in het geding kan brengen. - Dient vakinhoudelijk op de hoogte te zijn van de te examineren stof. - Dient in het bezit te zijn van een geldig certificaat Toezichthouder Adembescherming. Wanneer de toezichthouder bij aanname nog niet in het bezit is van dit certificaat, dan dient hij dit te behalen voor hij officieel in functie treed. - Dient geheel op de hoogte te zijn van de SIR handboeken en het examenreglement. - Dient het belang van de SIR in zijn werkkring te onderschrijven. - Dient een goede uitstraling en overwicht te hebben op de examinatoren en de gastheer of gastvrouw Taken en verantwoordelijkheden - Is in het bezit van een SIR identiteitspas die tijdens de examens goed zichtbaar gedragen dient te worden. - Bij verhindering van een reeds bevestigde examendatum dient de toezichthouder zelf zorg te dragen voor een vervanger uit de lijst van SIR toezichthouders. De wijziging dient zo snel mogelijk te worden gemeld bij het Hoofd Examenbureau. - Dient de ontwikkelingen en uitbreidingen die invloed hebben op de examenstof te volgen en te melden bij het examenbureau. - Haalt de examenkoffer met de examenopgaven in overleg met het examenbureau op. - Zorgt ervoor dat de examenkoffer voor, tijdens en na het examen niet onbeheerd is of beschikbaar is voor derden. - Dient tijdens het volledige examen aanwezig te zijn. - Zorgt voor een correct verloop van de examens zoals vastgelegd in de meest recente versie van het examenreglement. - Is als enige verantwoordelijk voor het aanvangen en eventueel onderbreken of voortijdig beëindigen van het examen. - Beschikt als enige betrokkene bij het examen over de examenopgaven en antwoorden. De examenopgaven zitten in een gesloten envelop, die op de examenlocatie voor aanvang van het examen moet worden geopend in het bijzijn van de examinator(en) en kandidaten. - Controleert het door de examinator nagekeken schriftelijke examen en laat de examinator de voorlopige uitslag van het schriftelijke examen bekend maken. 27

28 - Verzamelt direct na afloop van het schriftelijke examen de examenopgaven en antwoordformulieren. Vermenigvuldiging en vermissing kan onder geen voorwaarde worden getolereerd. Deze documenten dienen na correctie in het bijzijn van de examinator(en) te worden opgeborgen en afgesloten in een nieuwe envelop. - Controleert voor aanvang van het examen of de praktijkopstelling aan de SIR eisen voldoet. Voldoet de praktijkopstelling niet, dan wordt overleg gepleegd met de examinator(en) om binnen redelijke tijd de praktijkopstelling aan te passen zodat deze voldoet aan de SIR eisen. Wanneer dit niet realiseerbaar is, dan besluit de toezichthouder het examen af te gelasten. - Tijdens het praktijkexamen moeten binnen de afzetting de standaard voorgeschreven pbm s worden gedragen. Indien de werkplek tijdens een examen niet hoeft te worden afgezet, moet het gehele examenteam de standaard voorgeschreven pbm s dragen. - Indien er een onveilige situatie ontstaat bij het praktijkexamen, overlegt hij direct met de examinator(en). - Controleert vakinhoudelijk en procedureel de praktijkbeoordeling van de examinator(en) en de door de examinator(en) ingevulde praktijkbeoordelingsformulieren. - Vermeldt de uitslagen van de schriftelijke en praktijkexamens op de deelnemerslijst. - Maakt na afloop van het examen in samenwerking met de examinator(en) het examenverslag op en zorgt ervoor dat alle leden van het examenteam deze ondertekenen. Na de ondertekening is het examenverslag definitief. - Levert de examenkoffer met het examenverslag, de examenopgaven en de antwoordformulieren uiterlijk één week na het examen in bij het Hoofd Examenbureau. - Is verantwoording verschuldigd aan het Hoofd Examenbureau ten aanzien van het verloop van het examen. 28

29 7 BEOORDELING EN UITSLAG SIR EXAMENS 7.1 BEOORDELING - Het examenteam beoordeelt het schriftelijke en/of praktijkexamen en deelt de voorlopige uitslag aan de kandidaten mee. - De definitieve uitslag van het examen wordt binnen 14 dagen na het examen door het examenbureau schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvrager van het examen of de werkgever van de kandidaat. - De uitslag van het examenbureau is bindend. - De kandidaat die het examen succesvol heeft afgelegd, ontvangt via zijn werkgever een certificaat dat een bepaalde periode geldig is. - Er is geen vrijstelling van het examen mogelijk ter verkrijging van het SIR certificaat Schriftelijk examen Het schriftelijke examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Bij elke vraag worden drie mogelijke antwoorden gegeven. Van het aantal gestelde vragen moet minimaal 80%, oftewel 24 vragen, goed beantwoord zijn om te slagen Voorleesexamen Het voorleesexamen bestaat uit 30 meerkeuze vragen. Bij elke vraag worden drie mogelijke antwoorden gegeven. Van het aantal gestelde vragen moet minimaal 80%, oftewel 24 vragen, goed zijn beantwoord om te slagen Praktijkexamen De beoordeling van de uit te voeren praktijkopdracht vindt plaats volgens een beoordelingslijst. De beoordelingspunten zijn ook te vinden op de website. 7.2 INZAGE EXAMEN Het examen en de examenresultaten worden vanaf de examendatum zes maanden bewaard. Gedurende deze periode hebben examenkandidaten recht op inzage. De inzage vindt plaats na afspraak met het Hoofd Examenbureau. 7.3 SIR CERTIFICAAT Het SIR certificaat is op een speciale manier gedrukt, om te voorkomen dat het certificaat gekopieerd kan worden. Op het SIR certificaat staat vermeld: - het behaalde examen; - naam; - geboortedatum; - examendatum; - uniek certificaatnummer in de vorm van de afkorting van het examen gevolgd door vier cijfers; - geldigheidsdatum; - autorisatie door het Hoofd Examenbureau. 29

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. September 2014

Examenreglement. Examenreglement. September 2014 Examenreglement September 2014 Inhoud 1 Begripsbepalingen 3 2 Grondslag 4 3 Directie 4 4 Examens 4 5 Examendata 5 6 Examenduur 5 7 Examengeld 5 8 Inschrijving voor het examen 5 9 Bevestiging van een examen

Nadere informatie

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens

Examenreglement Lindenhaeghe Wft-examens Examenreglement Lindenhaeghe Wftexamens Op transparante en doelgerichte wijze vakinhoudelijk examineren E x a m e n r e g l e m e n t L i n d e n h a e g h e W f t e x a m e n s 01 0 3 2 0 1 5 V e r s

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Examenreglement Wft Eureka Examens B.V.

Examenreglement Wft Eureka Examens B.V. Examenreglement Wft Eureka Examens B.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel een percentage

Nadere informatie

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement

Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Doel van het reglement Examenreglement Hoffelijk Financiële Examens N.V. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel

Nadere informatie

16 juni 2011 Certificatieschema

16 juni 2011 Certificatieschema 16 juni 2011 Certificatieschema Persoonscertificatie Bedrijfshulpverleners (BHV) 16 juni 2011 Certificatieschema Persoonscertificatie Bedrijfshulpverleners (BHV) Certificatie-eisen Bedrijfshulpverleners

Nadere informatie

DAAF GELUKSCHOOL. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

DAAF GELUKSCHOOL. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem DAAF GELUKSCHOOL Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 2014-2015 Vastgesteld september 2014 Verzonden aan de inspectie op 29 september 2014. 1 DAAF GELUKSCHOOL Examenreglement

Nadere informatie

NVB-Examinering. Basis BHV 1-1-2013. Postbus 34 7240 AA Lochem T: 0573-256570

NVB-Examinering. Basis BHV 1-1-2013. Postbus 34 7240 AA Lochem T: 0573-256570 NVB-Examinering Basis BHV 1-1-2013 Postbus 34 7240 AA Lochem T: 0573-256570 INHOUDSOPGAVE 1. Begrippenlijst... 4 2. Wettelijke basis voor Bedrijfshulpverlening... 6 2.1 Risico-inventarisatie en -evaluatie...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

Examenreglement Wft examens en Wft PE examens

Examenreglement Wft examens en Wft PE examens 2015 Examenreglement Wft examens en Wft PE examens. Learncare Academy B.V. Examenreglement Learncare Academy B.V. Wft- examens Versie 1.1 24-2-2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Doelstelling, status en algemene

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. behorende bij het examen MILIEUKUNDIG BEGELEIDER

EXAMENREGLEMENT. behorende bij het examen MILIEUKUNDIG BEGELEIDER EXAMENREGLEMENT behorende bij het examen MILIEUKUNDIG BEGELEIDER Examenreglement bewijs van vakbekwaamheid Milieukundig begeleider inclusief bezwaren en klachtenprocedure. V5 mei 2008 Examenreglement bewijs

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars Opdrachtenboek Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 1 Algemene informatie praktijktoets persoonscertificaat Beheerders van

Nadere informatie

Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten

Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten Div Sup W003-03 2 INHOUDSOPGAVE Exameninformatie... 3 Instructies examens SVH Leermeester... 4 Examen SVH Coachen en begeleiden... 5 Beoordelingsformulier examen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Cursusvoorwaarden PlusPort BV

Algemene Cursusvoorwaarden PlusPort BV Algemene Cursusvoorwaarden BV Pagina 1 van 14 Algemene Cursusvoorwaarden Deze voorwaarden zijn, in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden van BV, van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. 2014-2015 1 Voorwoord De belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

4 Algemene Voorwaarden Transport en Logistiek Evolutie Centrum per 30.07.2015

4 Algemene Voorwaarden Transport en Logistiek Evolutie Centrum per 30.07.2015 4 Algemene Voorwaarden Transport en Logistiek Evolutie Centrum per 30.07.2015 Pagina 1 van 7 Artikel 0. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de vakbekwaamheid cursus transport ondernemer personen- -

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie