Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie"

Transcriptie

1 Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie Initiële inspectie Een brandbeveiligingssysteem bestaat uit: een brandbeveiligingsinstallatie; gestuurde brandbeveiligingsvoorzieningen (stuurfuncties); bouwkundige/mechanische voorzieningen, voor zover er een direct verband is met de afgeleide doelstelling(en); organisatorische maatregelen, voor zover er een direct verband is met de afgeleide doelstelling(en). Deze onderdelen worden bij de initiële inspectie beoordeeld. Inspecties vinden met een bepaalde steekproefgrootte plaats. Voorafgaande aan de initiële inspectie kan er aandacht worden gevraagd voor aspecten die dynamisch zijn, zoals veranderend gebruik of opslag, verbouwingen, aanpassingen in de indeling, organisatie, brandmeldingen, ongewenste meldingen, storingen en beschadigingen. Door derden te verzorgen documenten Zie voor de benodigde documenten voor het uitvoeren van een inspectie van het brandbeveiligingssysteem art. 7.3 van het CCV inspectieschema brandbeveiliging Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen, laatste versie 1 : het basisontwerp; het detailontwerp; de vanuit de aangewezen norm/standaard verplichte documenten; (indien relevant) het geldig installatiecertificaat incl. opleverdocumenten; (indien relevant) het geldig onderhoudscertificaat incl. beheerdocumenten. Voorbereiding van de inspectie door de opdrachtgever Om de inspectie te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de volgende zaken vooraf worden zeker gesteld. Algemeen het logboek is compleet en de documenten geven de actuele status weer; de opleverrapportage(s) zijn compleet; het brandbeveiligingssysteem is gereed voor inspectie; alle ruimten zijn toegankelijk; alle opslag is beoordeelbaar, zoals door het openen van dozen; alle bouwkundige scheidingen zijn beoordeelbaar, visueel en/of door middel van certificaten; begeleiding is aanwezig die de centrale(s) kan bedienen en stuurfuncties kan overbruggen; begeleiding is aanwezig met communicatiemiddelen (portofoons, telefoons) om signaleringen op centrales en panelen te kunnen doorgeven aan de inspecteur; goedgekeurd klimmateriaal (trap, ladder, steiger, hoogwerker, etc.) is aanwezig; de gebruikers zijn ingelicht over overlastgevende activiteiten (zoals sturingen), en wanneer en hoe lang zij plaatsvinden. Specifiek sprinklersysteem het is mogelijk droge-, deluge- en/of gecommandeerde systemen functioneel te beproeven. Na de beproeving is assistentie voor het aftappen van het systeem vereist; 1 Zie

2 gevarenzone-indeling bij explosiegevaar/berekeningen bij gebruik intrinsiekveilig materiaal; gegevens over de opgeslagen goederen; het testen van ITC s, en het afvoeren van het daarbij vrij komende water, is mogelijk. Specifiek schuimbijmenging aan sprinklersystemen het testen en meten van de schuimbijmenging is mogelijk; het testen van ITC s, en het afvoeren van het daarbij vrij komende water, is mogelijk; technische gegevens van de toegepaste componenten en schuimconcentraat; analyserapporten van het schuimconcentraat; MSDS en en ADR-classificatie van de opgeslagen goederen. Specifiek blusgassysteem proefblussing (indien vereist): het houden van een proefblussing is mogelijk; het meten van de blusgasconcentratie is mogelijk meetapparatuur is aanwezig; hervullen van de cilinders is geregeld; veiligheid ten aanzien van aanwezige personen is geborgd; technische gegevens van de toegepaste componenten; het rapport van de doorfantest; afpers- en doorblaasrapporten. Specifiek blusschuimsysteem het testen en meten van de schuimbijmenging is mogelijk; er wordt rekening gehouden met het treffen van voorzieningen om tijdens een life-test de werking van het systeem volledig te kunnen waarnemen; het testen van ITC s, en het afvoeren van het daarbij vrij komende water, is mogelijk; technische gegevens van de toegepaste componenten en schuimconcentraat; analyserapporten van het schuimconcentraat; MSDS en en ADR-classificatie van de opgeslagen goederen; een schriftelijke verklaring van opgeslagen goederen. Specifiek sproeisysteem het is mogelijk deluge-systemen functioneel te beproeven. Na de beproeving is assistentie voor het aftappen van het systeem vereist; gevarenzone-indeling bij explosiegevaar/berekeningen bij gebruik intrinsiekveilig materiaal; gegevens over de opgeslagen goederen. Specifiek watermistsysteem het is mogelijk droge-, deluge- en/of gecommandeerde systemen functioneel te beproeven. Na de beproeving is assistentie voor het aftappen van het systeem vereist; gevarenzone-indeling bij explosiegevaar/berekeningen bij gebruik intrinsiekveilig materi-

3 aal; gegevens over de opgeslagen goederen; het testen van ITC s, en het afvoeren van het daarbij vrij komende water, is mogelijk. Specifiek brandmeldsysteem en ontruimingsalarmsysteem indien andere dan puntmelders worden toegepast: de projectierichtlijnen van de fabrikant; gevarenzone-indeling bij explosiegevaar/berekeningen bij gebruik intrinsiekveilig materiaal; alle specifieke testmiddelen (bijv. teststok, testgas, föhn, testlamp, testsleuteltje) zijn aanwezig; alle materialen en middelen zijn aanwezig om proefbranden te kunnen uitvoeren (inclusief draagbare blusmiddelen). Standaard werkwijze bij inspectie Algemeen De inspectie vindt op de volgende manieren plaats: administratief: zijn de vereiste documenten aanwezig, actueel en correct; visueel; functioneel; metingen; eventueel specifieke beproevingen (proefbranden, proefblussing, etc.). Voorafgaande aan de inspectie zal de inspecteur deze werkwijze toelichten en in overleg een planning maken. Als er redenen zijn om van de standaard werkwijze af te wijken (bijv. bij overlast gevende stuurfuncties) kan dit worden bekendgemaakt en wordt daar rekening mee gehouden. De inspectiepunten uit het inspectieschema worden aangehouden. Het is de inspecteur niet toegestaan om zonder toestemming van (de vertegenwoordiger van) de opdrachtgever de inspectie gedeeltelijk uit te voeren. Na afloop van de inspectie worden de resultaten van de inspectie medegedeeld en toegelicht. Onder voorbehoud van de interne controle, wordt eveneens de eindconclusie bekendgemaakt. Voorbeelden sprinklersysteem gevuld (bij voorkeur tijdens deze in gebruik wordt genomen (bij voorkeur tijdens beoordelen van installatiewerk boven plafonds voordat ze worden gesloten (bij voor-

4 keur tijdens moeilijk toegankelijk). goede werking van opnemers tot en met de panelen; capaciteit van de energievoorziening. Voorbeelden blusgassysteem goede werking van opnemers, sturingen, alarmen en voorzieningen; inhoud van de blusgascilinders; ruimten; proefblussing: indien noodzakelijk wordt de concentratie en de standtijd door middel van een proefblussing vastgesteld. Voorbeelden blusschuimsysteem gevuld (bij voorkeur tijdens deze in gebruik wordt genomen (bij voorkeur tijdens tijdens moeilijk toegankelijk); goede werking van opnemers; schuimbijmenging. Voorbeelden sproeisysteem

5 gevuld (bij voorkeur tijdens deze in gebruik wordt genomen (bij voorkeur tijdens tijdens moeilijk toegankelijk). goede werking van opnemers tot en met de panelen; capaciteit van de energievoorziening. Voorbeelden watermistsysteem gevuld (bij voorkeur tijdens deze in gebruik wordt genomen (bij voorkeur tijdens tijdens moeilijk toegankelijk). goede werking van opnemers tot en met de panelen;

6 capaciteit van de energievoorziening. Voorbeelden brandmeldsysteem beoordelen van de projectie van automatische melders in specifieke situaties (bij voorkeur tijdens een tusseninspectie indien in beoordelen van de noodzaak van automatische melders boven verlaagde plafonds (bij voorkeur tijdens een tusseninspectie indien in inventariseren en beoordelen van ruimten waar ongewenst alarmen kunnen ontstaan (bij voorkeur tijdens tijdens moeilijk toegankelijk); de goede werking van melders tot en met de panelen; luchtsnelheden; capaciteit van de energievoorziening; proefbranden: indien noodzakelijk wordt de prestatie-eis brandgrootte door middel van proefbranden vastgesteld. Voorbeelden ontruimingsalarmsysteem tijdens moeilijk toegankelijk); activering en aansturing ontruimingsalarminstallatie; geluidsniveaus van het omgevingsgeluid en het ontruimingssignaal. Door R2B te verzorgen documenten De uitkomst van de inspectie wordt vastgelegd in een inspectierapport. Het inspectierapport heeft een conclusie. Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt bij een positieve conclusie het inspectiecertificaat afgegeven.

7 Het Inspectieplan wordt zo nodig aangevuld met de beschikbare gegevens. De door R2B vervaardigde documenten worden (digitaal) verstrekt aan de opdrachtgever. Op verzoek van de opdrachtgever worden de inspectierapporten tevens verzonden aan overige betrokkenen. Tusseninspectie Tijdens de installatiewerkzaamheden kunnen wij een tusseninspectie uitvoeren om vroegtijdig vast te stellen of de verlangde uitvoeringskwaliteit wordt gerealiseerd. Zekerheid over de belangrijke uitvoeringspunten voorkomt onduidelijkheid en vertragingen tijdens de initiële inspectie. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde locaties of installatieonderdelen in een latere fase niet meer of niet op een eenvoudige wijze geïnspecteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat de locatie niet bereikbaar is of dat er een destructief onderzoek noodzakelijk is om het betreffende onderdeel te kunnen inspecteren. De tusseninspectie wordt uitgevoerd op basis van de inspectietabellen voor een initiële inspectie. Van een tusseninspectie wordt een inspectieverslag opgesteld. Het verslag geeft aan wat geïnspecteerd is en wat de bevindingen zijn. Het verslag geeft geen conclusie. Nieuwe/ontbrekende gegevens worden toegevoegd aan het Inspectieplan en/of het inspectierapport. Herinspectie Indien een inspectie niet heeft geleid tot een positief oordeel, kan een herinspectie worden uitgevoerd. Een herinspectie vindt plaats conform de procedure van de initiële inspectie, waarbij de inspectieactiviteit zich primair richt op de eerder geconstateerde afwijkingen en eventuele tussentijdse veranderingen.

CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING

CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING CC INSPECTIESCHEM BRNDBEEILIGING Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen ersie : 7.0 [20-7-2012] Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : Dit inspectieschema

Nadere informatie

LPCB Certificeringsschema Versie 2.1

LPCB Certificeringsschema Versie 2.1 Pagina 1 van 34 INHOUD Wijzigingsblad voor dit deel van het certificeringsschema. 3.0 Introductie 3.1 Bedrijfsvergunning 3.2 Verzekering 3.3 Taal 3.4 Kwaliteitssysteem 3.5 Veiligheidssysteem 3.6 LPS 1233

Nadere informatie

BRL-K23003/01 2006-05-24

BRL-K23003/01 2006-05-24 BRL-K23003/01 2006-05-24 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor ontwerp, installatie, oplevering en nazorg van brandblusinstallaties gebaseerd op droge aërosol BRL BRL-K23003/01 2006-05-24

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer

Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer 1 september 2008 Versie 1.0 Certificatieschema 1 september 2008 Versie 1.0 Certificatieschema SSQ, Stichting Safety, Security and Quality, SSQ 2008 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Certificatiereglement

Certificatiereglement Certificatiereglement TÜV Nederland QA B.V. Versie 1.2 d.d. 29-06-2011 Alle kopieën van dit certificatiereglement zijn onbeheerde kopieën. De actuele versie is gepubliceerd via de website www.tuv.nl. Deze

Nadere informatie

Certificatiereglement QualityMasters

Certificatiereglement QualityMasters Certificatiereglement QualityMasters Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 2014-03-04 Certificatiereglement QualityMasters

Nadere informatie

Verbeterde Risicoklassenindeling Definities beveiligingsmaatregelen

Verbeterde Risicoklassenindeling Definities beveiligingsmaatregelen Verbeterde Risicoklassenindeling Definities beveiligingsmaatregelen Document D03/385 Versie: februari 2015 De Verbeterde Risicoklassenindeling wordt beheerd door: het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

DBFM-CONTRACT PROJECT X

DBFM-CONTRACT PROJECT X XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX) DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2 Inhoudsopgave consultatieprotocol

Nadere informatie

Toelichting standaard asbestbeheersplan

Toelichting standaard asbestbeheersplan Toelichting standaard asbestbeheersplan Inleiding Wanneer tijdens een type-a inventarisatie onderzoek blijkt dat asbesthoudende materiaal in niet gebonden vorm voorkomt en/of beschadigd is, zal het asbestinventarisatiebedrijf

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem

Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem Gebruikershandleiding Openbaar Meldsysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING OPENBAAR MELDSYSTEEM Openbaar Meldsysteem Abonnee Storing/onderhoud Brandmelding GSM Backup Service Centrale Siemens WPC Meldkamer Brandweer

Nadere informatie

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente

Model draaiboek evenementen Twente. Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen. Regio Twente Model calamiteitenplan voor grootschalige publieksevenementen Regio Twente Pagina 1 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Pagina 2 van 25 Versie 1.0, 7 februari 2011 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 5 2 Beschrijving

Nadere informatie

LEIDRAAD RISICOMANAGEMENT DE12LANDSCHAPPEN 11 MAART 2014

LEIDRAAD RISICOMANAGEMENT DE12LANDSCHAPPEN 11 MAART 2014 11 MAART 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 Doelstellingen van de basisleidraad... 1 Ongewenste situaties kunnen worden voorkomen... 1 Opzet van de basisleidraad... 3 2. Onderwerpen schade beperkende maatregelen

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voor het uitvoeren van werken voor het UMCG Wijzigingen en aanvullingen op de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) versie 2013-1 Inhoud 1.0 Wijzigingen en aanvullingen

Nadere informatie

IST. Nachtveiligheid. Gevangeniswezen. Inspectierapport. Themaonderzoek

IST. Nachtveiligheid. Gevangeniswezen. Inspectierapport. Themaonderzoek IST Nachtveiligheid Gevangeniswezen Inspectierapport Themaonderzoek Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Nachtveiligheid Gevangeniswezen Inspectierapport Themaonderzoek Februari

Nadere informatie

BRL-K14032 Concept 15 februari 2014. Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties in gebouwen

BRL-K14032 Concept 15 februari 2014. Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties in gebouwen Concept 15 februari 2014 Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties in gebouwen Voorwoord Kiwa Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het college van deskundigen beheer van voorzieningen

Nadere informatie

Nota toezicht en handhavingbeleid Industriële veiligheid Veiligheidsregio Fryslân

Nota toezicht en handhavingbeleid Industriële veiligheid Veiligheidsregio Fryslân Nota toezicht en handhavingbeleid Industriële veiligheid Veiligheidsregio Fryslân Samenwerkingsverband BrandweerBrzo99 Noord Veiligheidsregio Groningen, Fryslân en Drenthe 2011 Inhoud Managementsamenvatting...3

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

VGM Checklist Opdrachtgevers

VGM Checklist Opdrachtgevers VGM Checklist Opdrachtgevers veiligheid gezondheid milieu V GM C HECKLIST O PDRACHTGEVERS VCO, VERSIE 2007/02 COPYRIGHT CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA SSVV - Centraal College van Deskundingen VCA

Nadere informatie

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren

Calamiteitenplan evenementen. Een richtlijn voor organisatoren Calamiteitenplan evenementen Een richtlijn voor organisatoren Autorisatie OPSTELLERS: Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: @ [2013], Veiligheidsregio Twente, Enschede, Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

Landelijk expertisecentrum Brandweer & BRZO. Toezicht en handhaving industriële veiligheid. Praktijkvoorbeelden

Landelijk expertisecentrum Brandweer & BRZO. Toezicht en handhaving industriële veiligheid. Praktijkvoorbeelden Toezicht en handhaving industriële veiligheid Praktijkvoorbeelden Opdrachtgever : Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO Datum : 2 maart Status : Concept 1 1 Introductie In Nederland is de organisatie

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Revisie 5, november 2010 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 PRINCIPES VAN ESTATE VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 VERSIES...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

LPCB Certificatieschema

LPCB Certificatieschema Pagina 1 of 13 INHOUD Wijzigingsblad voor dit deel van het certificatieschema...2 1.1 Introductie..3 1.2 Omvang..4 1.3 Erkenningproces voor bedrijven die deel willen nemen aan het LPS 1233 schema.....4

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie