LCD-TV 17" DVD BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL MANUEL D UTILISATION GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DEL USUARIO MANUALE PER L'UTENTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LCD-TV 17" DVD BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL MANUEL D UTILISATION GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DEL USUARIO MANUALE PER L'UTENTE"

Transcriptie

1 IT ES EN FR PT DE LCD-TV 17" DVD BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL MANUEL D UTILISATION GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DEL USUARIO MANUALE PER L'UTENTE

2 Inhoud 1 Veiligheidsvoorschriften Producteigenschappen en omvang van de levering Bedieningselementen Aanzicht voorzijde/bovenzijde Aanzicht achterzijde Afstandsbediening Systeemaansluitingen Aansluiten van een externe AV-signaalbron Aansluiting op een pc Aansluiting op de tv-signaalingang Aansluiting van de voedingsadapter Aansluiting van hoofdtelefoons: Aansluiting op een extern apparaat (AV Input) Systeeminstellingen en gebruik Beeldinstellingen Audio-instellingen Timer-instellingen Setup-instellingen Weergavemodus In- en uitschakelen, stand-by-modus Dvd-weergave Cd-weergave JPEG-weergave Dvd-systeeminstellingen Setup-menu General Setup-bladzijde Audio Setup-bladzijde Video Setup-bladzijde Preference-pagina Verhelpen van storingen Technische gegevens Garantievoorwaarden

3 1 Veiligheidsvoorschriften Geachte gebruiker, we danken u voor de aankoop van dit product. Lees deze handleiding zorgvuldig door en let in het bijzonder op de veiligheids- en bedieningsvoorschriften. Bewaar deze handleiding als naslagwerk. Het bliksemsymbool met pijl in een gelijkzijdige driehoek duidt op het aanwezig zijn van een niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing van het apparaat, wat mogelijk een electrisch risico voor personen met zich meebrengt. Een uitroepteken binnenin een driehoek wijst de gebruiker erop, belangrijke bedienings- en onderhoudsaanwijzingen in het meegeleverde handboek in acht te nemen. Het aanwijzing-symbool informeert de lezer van de documentatie over handige aanwijzingen en tips met betrekking tot de bediening en het onderhoud van het toestel. VOORZICHTIG In geopende toestand komt laserstraling vrij. Niet in de straal kijken. VOORZICHTIG: HOUDT U ZICH PRECIES AAN DE IN DIT DOCUMENT BESCHREVEN PROCEDURES MET BETREKKING TOT DE BESTURING/BEDIENING, AANPASSING EN ANDERE HANDELSWIJZEN. ANDERS KAN DIT TOT GEVAARLIJKE STRALINGSBELAS- TINGEN LEIDEN. VOORZICHTIG 1. Het product bevat een laserapparaat met gering vermogen. Om de veiligheid van het apparaat te garanderen mag u de afdekking niet afnemen of reparaties aan het apparaat uitvoeren. Neem, bij onderhouds- of reparatiebehoefte, contact op met de leverancier of zijn geautoriseerde klantendienstcentrale. 2. Neem, om electrische schokken te voorkomen, niet de afdekking of de achterkant weg. Er bevinden zich aan de binnenkant geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden dienen te worden. Laat het onderhoud aan gekwalificeerde service-medewerkers over. Trek de stekker uit de wandcontactdoos voordat met onderhoud of reparaties wordt begonnen of als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt. 3. De fabrikant wijst alle verantwoording voor schaden af, die door niet door de fabrikant of zijn geautoriseerde afdeling goedgekeurde vervangingen of veranderingen aan het product ontstaan zijn. 2

4 WAARSCHUWING ODYS LCD-TV 17 DVD Het apparaat mag niet aan vloeistof-druppels of spatten blootgesteld worden. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen (bijv. vazen) op het toestel. AANWIJZINGEN 1. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door. 2. Bewaar deze aanwijzingen. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle aanwijzingen op. 5. Voorkom dat het apparaat met water in contact komt. 6. Reinig het apparaat alleen met een droge doek. BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR LASER- PRODUCTEN 1. LASERPRODUCT KLASSE 1 2. GEVAAR: Zichtbare laserstraling in geopende toestand en bij verkeerd of niet-uitgevoerd afsluiten. Niet in de laserstraal kijken. 3. VOORZICHTIG: De afdekking nooit openen. Er bevinden zich binnen in het apparaat geen, door de gebruiker, te onderhouden onderdelen. Laat alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door gekwalificeerde service-medewerkers uitvoeren. 7. Blokkeer geen ventilatie-openingen. Zorg voor een goede ventilatie om het produkt. Zet het product niet op een bed, een sofa of in een andere omgeving die de ventilatie zou kunnen hinderen. Stel het apparaat conform de aanwijzingen van de fabrikant op. 8. Plaats het apparaat niet in de buurt van hittebronnen, zoals verwarmingstoestellen, warme-luchtafblaaskanalen, ovens of andere hitte-opwekkende toestellen (incl. versterkers). 9. Alle aanwijzingen lezen, in acht nemen en opvolgen om de correcte en veilige opstelling en aansluiting van het apparaat te garanderen. 10. Het apparaat mag niet aan vloeistofdruppels of spatten blootgesteld worden. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen (bijv. vazen) op het apparaat. 11. Er dient een wandcontactdoos in de buurt van de opstellingsplaats te zijn, en de voedingsstekker moet geschikt zijn. 12. Zorg ervoor dat de voedingskabel niet platgetrapt en geknikt kan worden, vooral aan de stekker, aan de wandcontactdoos en aan de kabeluitgang van het apparaat. 13. Gebruik uitsluitend door de fabrikant opgegeven aansluitingen en accessoires. 14. Gebruik het apparaat uitsluitend met wagens, rekken, statieven, raamwerken of tafels die door de fabrikant voorgeschreven- of bij de levering inbegrepen zijn. Let erop, bij het plaatsen van het apparaat op een wagen, de wagen resp. het apparaat niet te kantelen om letsels door omvallen te voorkomen. 15. Trek, bij onweer of bij langere periodes waarin u het apparaat niet gebruikt, de stekker uit de wandcontactdoos. 16. Laat alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door gekwalificeerde service-medewerkers uitvoeren. Onderhoudswerkzaamheden zijn nodig indien het apparaat op de één of andere manier beschadigd werd, b.v. als de stroomkabel of een stekker beschadigd is, als er vloeistof gemorst werd, als er voorwerpen in het apparaat gevallen zijn of het apparaat blootgesteld werd aan regen of vocht, als het apparaat niet naar behoren functioneert of gevallen is. 17. Het apparaat moet op wandcontactdozen met geschikte randaarde aangesloten worden. 3

5 Raak het TFT-LCD-beeldscherm nooit met de blote hand aan. Copyright Voor dit apparaat gelden copyright-bepalingen, die door Amerikaanse patenten en andere rechten voor de bescherming van geestelijk eigendom beschermd zijn. Het aanwenden van deze copyright-bepalingen dient door Macrovision geautoriseerd te zijn en is uitsluitend voor privé- en andere beperkte voorstellingen bedoeld - voor zover er geen anders luidende autorisatie door Macrovision voorhanden is. Het nabouwen en de demontage van dit apparaat is verboden. 4

6 2 Producteigenschappen en omvang van de levering Dit product bestaat uit een dvd-speler, een LCD-beeldscherm en een televisie-ontvanger in één systeem. Modi DVD-modus TV-modus CVBS-modus VGA-modus SCART-modus S-Video-modus Kwaliteitseigenschappen Hoge resolutie: Toepassing van een MPEG2-decoderingsformaat voor een horizontale resolutie met meer dan 500 regels. Voortreffelijk geluid: Geïntegreerde Dolby Digital-Decoder voor het uitsturen van hoogwaardige klankeffecten. Speciale weergave: Ondersteuning van de weergave vanuit meerdere camerahoeken, in meerdere talen en met meerdere ondertitels. LCD (Liquid Crystal Display): Scherpe weergave van de gegevens dankzij een kleuren-tft-lcd met 17. Stereo-versterker: De geïntegreerde 2 x 5 W-luidsprekers zorgen voor een uitstekende klank. Videotext: Ondersteunt videotext en stelt daarvoor meerdere functies ter beschikking. Overige weergavefuncties Compatibiliteit: Compatibel met volgende gegevensdragers (o.a. disks): DVD, CD, CD-R, CD-RW, JPEG. Alle weergavefuncties: Zoeken vooruit en achteruit, langzame weergave, herhaling van de weergave. Zoeken op tijd: Mogelijkheid om te zoeken naar bepaalde tracks van een gegevensdrager op een vastgelegde tijd. Opslaan van de weergavepositie (resumé): Voortzetten van de weergave op die plaats van de dvd, waar voorheen gestopt werd (apparaat moet ingeschakeld blijven). Het verschijnen van lichte of donkere vlekken op het LCD-beeldscherm is een normale eigenschap van TFT-beeldschermen. 5

7 Inhoud van de verpakking ODYS LCD-TV 17 DVD 1 x LCD-TV 17 DVD 1 x voedingsadapter 1 x afstandsbediening (incl. batterij) 1 x AV-kabel 1 x audiokabel 1 x gebruikshandleiding Gegevensdrager-informatie Door dit afspeelapparaat ondersteunde gegevensdrager-formaten DISKLOGO Inhoud Diameter SPEELDUUR/ Speelduur/zijden 133 min (SS-SL) DVD audio + video (actief beeld) 12 cm 242 min (SS-DL) 266 min (DS-SL) 484 min (DS-DL) CD audio 12 cm 74 min JPEG hoogresolutie staand beeld 12 cm De weergavemethode wordt bij sommige dvd's door de software-fabrikant aangegeven. In de documentatie van de dvd staat hierover meer informatie. De dvd-speler kan de meeste bespeelbare (cd-r) en wisbare (cd-rw) cd s weergeven, de geluidsweergave van op de computer gebrandde cd-r s of cd-rw s vereist echter een juiste formatering en afsluiten van de cd. Met bepaalde computers of softwareprogramma s is het branden van compatibele gegevensdragers niet mogelijk. Begrippen Titel Normaliter worden op een dvd opgeslagen beelden of muziek in meerdere delen onderverdeeld, de zogenaamde titels._ Hoofdstuk De titel op een dvd kan in kleinere delen onderverdeeld zijn,de zogenaamde hoofdstukken. Een titel bevat meestal één of meerdere hoofdstukken die voor het gemak genummerd zijn. Sommige dvd s tonen echter geen opgenomen hoofdstukken. Track Een beeld of een muziekstuk op een cd. Iedere track is genummerd, zodat hij makkelijk gevonden kan worden. 6

8 3 Bedieningselementen 3.1 Aanzicht voorzijde/bovenzijde 1. Source-toets Druk op deze toets om volgende modi te openen: DVD, VGA, TV, SCART, CVBS, S-VIDEO 2. MENU-toets Druk op deze toets om het instellingenmenu te openen resp. te sluiten. 3. CH +/- -toets Druk op deze toets in de tv-modus om een kanaal naar boven resp. naar beneden te selecteren. 4. VOL+/- -toets Druk op deze toets om de geluidssterkte te verlagen resp. te verhogen. 5. PLAY-toets Druk op deze toets om in de dvd-modus de cd/dvd af te spelen. 7

9 6. STOP-toets Druk op deze toets om de weergave te stoppen. Als u de dvd weer wilt weergeven drukt u op de PLAY-toets. Druk twee keer na elkaar op de STOP-toets om de weergave definitief te beëindigen. 7. Eject-toets Druk op deze toets om de cd/dvd uit te werpen. 8. Power-toets Om het apparaat in- en uit te schakelen (activeren of beëindigen van de stand-by-modus). 9. Disklade Om cd s/dvd s te plaatsen TFT-LCD-beeldscherm Toont een beeld met hoge resolutie. 11. Luidsprekers Twee luidsprekers zorgen voor een uitstekend stereo-geluid. 12. Kaart-invoersleuf In deze sleuf kunnen de SD- of de MS-kaarten ingevoerd worden. 13. USB-poort USB-verbinding naar USB-massa-opslag/-sticks. 14. Sensor voor afstandsbediening Sensor voor de afstandsbediening 15. LED-weergave voor aansluiting op het stroomnet In de actieve modus brandt de LED groen, in de stand-by-modus daarentegen rood. 8

10 3.2 Aanzicht achterzijde ODYS LCD-TV 17 DVD V-gelijkstroom-aansluiting Deze aansluiting wordt met de voedingsadapter verbonden. 2. VGA-ingang-aansluiting Verbinding naar de VGA-uitgangaansluiting van een pc. 3. PC-audio-ingang-aansluiting Dit is de aansluiting voor de audio-uitgang van een pc. 4. SCART-aansluiting Aansluiting voor het SCART-signaal. 5. S-video-ingang-aansluiting Dit is de aansluiting voor de ingang van het S-video-signaal. 6. Stereo-audio-ingang-aansluiting In de component-modus is dit is de aansluiting voor de ingang van het stereosignaal. 7. Video-ingang-aansluiting Aansluiting voor de ingang van het externe videosignaal. 8. Aansluiting hoofdtelefoon Als u een hoofdtelefoon aansluit worden de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld. 9. Video- en audio-uitgang-aansluiting 10. Ingang voor de antenne Aansluiting voor een externe antenne voor het ontvangen van het televisieprogramma in de tv-modus. 9

11 3.3 Afstandsbediening 1. POWER-toets Druk op deze toets om naar de stand-by-modus te wisselen of deze te beëindigen. 2. TV-toets Druk op deze toets om naar de tv-modus te wisselen. 3. DVD-toets Druk op deze toets om naar de dvd-modus te wisselen. 4. P.M.-toets Druk op deze toets om naar de beeld-modus te wisselen. 5. S.M.-toets Druk op deze toets om naar de audio-modus te wisselen. 6. Nummertoetsen (0-9) Druk op deze toetsen om de betreffende cijfers te selecteren. 7. STEREO/AUDIO-toets Druk op deze toets in de tv-modus om naar de stereo- of mono-modus te wisselen. Druk op deze toets om in de dvd-modus de audio-taal te selecteren. 8. VOL+/- -toets Druk op deze toets om de geluidssterkte te verlagen resp. te verhogen. 9. MUTE-toets Druk op deze toets om het geluid over de luidsprekers in- of uit te schakelen. 10. EXIT-toets Druk op deze toets in de tv-modus om alle weergegeven menu s te sluiten. 11. Richtingstoetsen Druk op deze toetsen om menu-optie s of instellingen te selecteren. 12. ENTER-toets Druk op deze toets om in het instellingenmenu uw geselecteerde optie s te bevestigen. 13. SOURCE-toets Druk op deze toets om volgende modi te openen: DVD, VGA, TV, SCART, CVBS, en S-VIDEO. 14. PLAY-toets Druk op deze toets om in de dvd-modus de cd/dvd af te spelen. 15. PAUZE-toets Druk op deze toets om de weergave te stoppen. Druk op de PLAY-toets om de normale weergave voort te zetten toets Druk op deze toets om in de dvd-modus achteruit te spoelen. 10

12 17. -toets Druk op deze toets om in de dvd-modus vooruit te spoelen. 18. TITLE-toets Druk op deze toets bij het afspelen van een dvd om naar het titelmenu te wisselen, voor zover dit op de dvd voorhanden is. 19. MENU-toets (in de dvd-modus) Druk op deze toets in de dvd-modus om naar het dvd-menu te wisselen. 20. SETUP-toets Druk op deze toets om het dvd-instellingenmenu te openen. 21. SLOW-toets Druk op deze toets om in de dvd-modus de langzame weergave te activeren. 22. D-SUB-toets Druk op deze toets om naar de VGA-modus te wisselen. 23. SCART-toets Druk op deze toets om naar de SCART-modus te wisselen. 24. DISPLAY-toets Druk op deze toets om informatie over de actuele status op het beeldscherm te tonen. 25. SET/FAV-toets Druk op deze toets om het actuele kanaal als uw voorkeurskanaal vast te leggen. 26. /+10-toets Druk op deze toets in de tv-modus om naar het laatste getoonde kanaal te wisselen. Druk op deze toets om in de dvd-modus om een getal groter dan 10 te selecteren. 27. FAV-toets Druk op deze toets om uw voorkeurskanaal te selecteren. 28. SCAN-toets Druk op deze toets in de tv-modus om de zender-zoekfunctie te starten. 29. CH / -toets Druk op deze toets in de tv-modus om een kanaal naar boven resp. naar beneden te selecteren. 30. SUBTITLE-toets Druk op deze toets in de dvd-modus om de taal van de ondertiteling te selecteren of de ondertiteling uit te schakelen. 31. MENU-toets Druk op deze toets om het instellingenmenu te openen. 32. SLEEP-toets Druk op deze toets om de uitschakeltijd (sleepfunctie) te selecteren. Na afloop van de uitschakeltijd schakelt het apparaat zich automatisch uit. 33. Eject-toets Druk op deze toets om de cd/dvd uit te werpen. 34. STOP-toets Druk op deze toets om de weergave te stoppen. Als u de normale weergave in de dvd-modus weer wilt voortzetten, drukt u op de PLAY-toets. Druk twee keer na elkaar op de STOP-toets om de weergave definitief te beëindigen. 35. Sprongtoets vooruit Druk op deze toets om in de dvd-modus bij bepaalde dvd s naar het volgende hoofdstuk/ naar de volgende track te wisselen. 36. Sprongtoets terug Druk één keer op de toets om naar het begin van het actuele hoofdstuk/de actuele track te springen. Druk twee keer na elkaar op de toets om in de dvd-modus bij bepaalde dvd s naar het vorige hoofdstuk/de vorige track te wisselen. 37. REPEAT-toets Druk op deze toets in de dvd-modus om een hoofdstuk, een track, een titel of de volledige inhoud te herhalen. Druk op deze toets in de videotext-modus om pagina 100 te tonen. 38. ANGLE-toets Druk op deze toets om verschillende camerahoeken te openen (voor zover de dvd meerdere camerahoeken aanbiedt). Druk op deze toets in de beeldscherm-modus om vier groepen van 3-cijferige getallen te selecteren, die in verschillende kleuren aan de onderkant van het beeldscherm verschijnen. Druk op de gekleurde toetsen onder op de afstandsbediening en geef dan het betreffende getal in, om de pagina te tonen. Herhaal deze procedure voor alle pagina s die opgeslagen dienen te worden met een andere kleur. 11

13 39. CARD-toets Druk op deze toets in de dvd-modus om naar de USB- of SD-kaarten-modus te wisselen. 40. GOTO-toets Druk op deze toets in de dvd-modus om het zoekmenu te openen of te beëindigen. Bij normaal gebruik gaat de batterij zes maanden mee. Neem de batterijen uit de afstandsbediening als zij langere tijd niet gebruikt wordt. Afstandsbediening in gebruik nemen Leg de afstandsbediening op een vlakke ondergrond en plaats de beide batterijen als volgt in de afstandsbediening. Gebruik van de afstandsbediening Richt de afstandsbediening vanaf een maximale afstand van ca. 7 m (van de sensor) onder een hoek van max. 60 op de voorzijde van het apparaat. 1. Druk de lip van de afdekking iets terug, om het batterijvak te openen en neem de lege batterijhouder uit. Verwijder de transportfolie van de batterijen. 2. Plaats de batterijen in de juiste poolrichting in de houder en druk de houder weer in het batterijvak van de afstandsbediening. 3. Druk voorzichtig op de afdekking om het batterijvak te sluiten. De functionele reikwijdte kan, afhankelijk van de heersende lichtintensiteit, variëren. Richt geen felle lichtstralen direct op de sensor van de afstandsbediening. Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de sensor. Gebruik deze afstandsbediening nooit tegelijkertijd met een afstandsbediening voor een ander apparaat. 12

14 4 Systeemaansluitingen 4.1 Aansluiten van een externe AV-signaalbron Gebruik de audio- en videokabels, om de aansluitingen aan de achterzijde van het apparaat met de externe AV-signaalbron te verbinden. Sluit tevens het apparaat en de externe AV-signaalbron op de betreffende poorten met de S-videoof de SCART-kabel aan. Let bij het aansluiten van de audio- en videokabels op de overeenkomende kleuren van de stekker. Nadat u dit heeft gedaan, schakelt u het apparaat en de externe AV-signaalbron in. Druk aansluitend de SOURCE-toets, om naar de SCART- of S-video-modus te wisselen, zodat AV-signalen weergegeven kunnen worden. 13

15 4.2 Aansluiting op een pc ODYS LCD-TV 17 DVD Het apparaat kan, bij aansluiting op een pc, als pc-monitor gebruikt worden. Ga als volgt te werk: 1. Sluit een einde van de VGA-kabel op de VGA-aansluiting aan de achterzijde van het apparaat aan. 2. Sluit het andere einde op de pc aan. 3. Sluit een einde van de audio-kabel op de pc-audio-ingang aan de achterzijde van het apparaat aan. 4. Sluit het andere einde op de audio-uitgang van de pc aan. Nadat u alle kabels heeft aangesloten, schakelt u het apparaat en de pc in. Druk nu kort op de SOURCE-toets om naar de VGA-modus te wisselen. Stel de beeldschermresolutie van de pc op 1280x1024 bij 60 Hz in. 14

16 4.3 Aansluiting op de tv-signaalingang Sluit de tv-signaalkabel (bijv. antennekabel) op de ingang ANT INPUT aan de achterzijde van het apparaat aan, zodat televisieprogramma s ontvangen kunnen worden. Nadat u alle kabels heeft aangesloten, schakelt u het apparaat in. Druk nu kort op de SOURCE-toets om naar de tv-modus te wisselen. 15

17 4.4 Aansluiting van de voedingsadapter Het apparaat wordt via de meegeleverde voedingsadapter van stroom voorzien. Daartoe wordt het ene einde op de 12-V-gelijkspanning-ingang aan de achterzijde van het apparaat aangesloten en het andere einde op een wandcontactdoos met V wisselspanning (zie volgende afbeelding). 4.5 Aansluiting van hoofdtelefoons: Om ongestoord muziek te luisteren kunnen hoofdtelefoons op dit apparaat aangesloten worden. Sluit de stekker van de hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonaansluiting aan de achterzijde van het apparaat aan. Als u een hoofdtelefoon aansluit worden de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld. 16

18 4.6 Aansluiting op een extern apparaat (AV Input) Het apparaat ondersteunt de AV-signaaluitgave-functie, zodat voor het weergeven ook externe beeldschermen gebruikt kunnen worden. (zie volgende afbeelding) 17

19 5 Systeeminstellingen en gebruik Voorbereidingen 1. Nadat u alle kabels heeft aangesloten, drukt u op de POWER-toets, om het apparaat in te schakelen. 2. Druk op de SOURCE-toets om naar de gewenste modus te wisselen. Volgende optie s kunnen geselecteerd worden. 5.1 Beeldinstellingen Druk éénmaal op de MENU-toets om naar het rechts afgebeelde menu te wisselen. Selecteer in het instellingenmenu met de -toetsen de optie Image en bevestig met de ENTER-toets. Druk vervolgens op de -toetsen, om de gewenste instellingen te selecteren. Met de MENU-toets keert u naar het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Instellen van het kleurschema Druk op de -toetsen om kleurschema te selecteren. Druk op de ENTER-toets om de selectie te bevestigen en naar het menu te wisselen. Selecteer met de -toetsen de gewenste optie, en bevestig de selectie met de ENTER-toets. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van foto s Druk op de -toetsen om Picture te selecteren. Druk op de -toetsen om de gewenste optie, en bevestig de selectie met de ENTER-toets. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van de helderheid Druk op de -toetsen tot Brightness gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van het contrast Druk op de -toetsen tot Contrast gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van de kleurintensiteit Druk op de -toetsen tot Saturation gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. 18

20 Instellen van de scherpte Druk op de -toetsen tot Sharpness gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Overige instellingen Druk op de -toetsen tot Advanced gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het menu Advanced. Met de -toetsen en de ENTER-toets kunnen in het menu Advanced de gewenste optie's aangepast of vastgelegd worden. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Deze optie is alleen beschikbaar als er een signaal is. 5.2 Audio-instellingen Druk één maal op de MENU-toets om naar het instellingenmenu te wisselen, en seleceer met de -toetsen Audio. Bevestig deze selectie met de ENTER-toets, en wissel naar het rechts weergegeven menu. Druk in het audio-instellingenmenu op de -toetsen, om de gewenste optie s te selecteren, en druk op de ENTER-toets om de gewenste instellingen uit te voeren. Met de MENU-toets keert u in het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Instellen van de geluidssterkte Druk op de -toetsen tot Volume gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van de bastoon Druk op de -toetsen tot Bass gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van de hoge tonen Druk op de -toetsen tot Treble gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van de balans Druk op de -toetsen tot Balance gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van de automatische geluidssterkte Druk op de -toetsen tot Auto Volume gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het menu. Druk op de -toetsen om de betreffende instellingen te selecteren en druk op de ENTER-toets ter bevestiging. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. 19

21 Geluidmodus-instellingen Druk op de -toetsen tot Sound Mode gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het menu. Druk op de -toetsen om de betreffende instellingen te selecteren en druk op de ENTER-toets ter bevestiging. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. 5.3 Timer-instellingen Druk op de MENU-toets om naar het instellingenmenu te wisselen en selecteer met de -toetsen Timer. Wissel met de ENTER-toets naar het rechts weergegeven menu. Druk in het Timer-instellingenmenu op de -toetsen om de gewenste optie s te selecteren, en druk op de ENTER-toets om de gewenste instellingen uit te voeren. Met de MENU-toets keert u in het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Deze optie is alleen beschikbaar als er een signaal is. Timer Off Wissel met de ENTER-toets naar het timer-menu. Selecteer met -toetsen de volgende uitschakeltijden: Off, 15 min., 30 min., 45 min., 60 min., 75 min., 90 min., 105 min. of 120 min. 5.4 Setup-instellingen Druk op de MENU-toets om naar het instellingenmenu te wisselen en selecteer met de -toetsen Setup. Wissel met de ENTER-toets naar het rechts weergegeven menu. Druk in het Setup-instellingenmenu op de -toetsen om de gewenste optie s te selecteren, en druk op de ENTER-toets om de gewenste instellingen uit te voeren. Met de MENU-toets keert u in het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Tuner/Kanaal Druk op de -toetsen om Tuner/ Channel te selecteren, en wissel met de ENTER-toets naar het rechts weergegeven menu. Druk op de -toetsen om de gewenste optie s te selecteren, en druk op de ENTER-toets om de gewenste instellingen uit te voeren. Met de MENU-toets keert u in het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. 20

22 Instellen van het land Druk op de -toetsen tot Country gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het instellingenmenu. Druk op de -toetsen om de betreffende instellingen te selecteren en druk op de ENTER-toets ter bevestiging. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Automatisch zoeken Druk op de -toetsen tot Auto Scan gemarkeerd is. Zodra de ENTER-toets gedrukt wordt, start de automatische zoekfunctie. Het automatisch zoeken kan enige minuten duren. Zodra de kanaalinstelling is afgesloten, wordt de functie beëindigd en de programma s worden automatisch op volgorde opgeslagen. Tijdens het instellen van de kanalen kan de MENU-toets ingedrukt worden om de automatische zoekmodus te beëindigen. Programma-organisatie Druk op de -toetsen om Prog Organizer te selecteren, en wissel met de ENTER-toets naar het rechts weergegeven menu. Druk op de -toetsen om de gewenste optie s te selecteren, en druk op de ENTER-toets om de gewenste instellingen uit te voeren. Met de MENU-toets keert u in het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Zendernaam Druk op de -toetsen tot Channel Name gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het instellingenmenu. Selecteer met de -toetsen de ingavepositie. Druk op de -toetsen om de betreffende tekens te selecteren, of gebruik de nummertoetsen om de nummers met de hand in te geven. Met de ENTER-toets kan de invoer bevestigd worden. Druk op de MENU- of de EXIT-toets om het menu te beëindigen. Overspringen Druk op de -toetsen tot Skip gemarkeerd is. Met de ENTER-toets kan deze optie geactiveerd resp. gedeactiveerd worden. Bij geactiveerde Skip-functie wordt de zender overgeslagen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Wisselen van kanaal Druk op de -toetsen tot Swap From Ch gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het instellingenmenu. Geef via de nummertoetsen het zendernummer in, welk veranderd moet worden en druk vervolgens op de ENTER-toets. Wisselen naar kanaal Druk op de -toetsen tot Swap To Ch gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het instellingenmenu. Geef via de nummertoetsen het zendernummer in, met welk het betreffende zendernummer veranderd moet worden en druk vervolgens op de ENTER-toets. 21

23 Wisseling uitvoeren Druk op de -toetsen tot Perform Swap gemarkeerd is. Met de ENTER-toets kan de invoer bevestigd worden en daarmee de zender veranderen. Handmatige installatie Druk op de -toetsen om Manuel Install te selecteren, en wissel met de ENTER-toets naar het rechts weergegeven menu. Druk op de -toetsen om de gewenste optie s te selecteren, en druk op de ENTER-toets om de gewenste instellingen uit te voeren. Met de MENU-toets keert u in het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Zoeken Druk op de -toetsen tot Search gemarkeerd is. Met de -toets kan met het zoeken begonnen worden. Kleursysteem Druk op de -toetsen tot Color System gemarkeerd is. Selecteer met de ENTER-toets de optie PAL. Fijnafstemming Druk op de -toetsen tot Fine Tune gemarkeerd is. Met de -toets of de -toets kan u de fijnafstemming vooruit resp. achteruit starten. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Opslaan Druk op de -toetsen tot Store gemarkeerd is. Met de ENTER-toets kan de fijnafstemming opgeslagen worden. Taal Druk op de -toetsen tot Language gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het instellingenmenu. Druk op de -toetsen om de betreffende instellingen te selecteren en druk op de ENTER-toets ter bevestiging. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Terugzetten op fabrieksinstelling Druk op de -toetsen tot Factory Reset gemarkeerd is. Selecteer met de -toetsen YES en druk vervolgens op de ENTER-toets, om de standaardinstellingen terug te stellen of selecteer NO. SCART-modus Druk op de -toetsen tot Scart Mode gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het instellingenmenu. Druk op de -toetsen om de betreffende instellingen te selecteren en druk op de ENTER-toets ter bevestiging. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. 22

24 6 Weergavemodus 6.1 In- en uitschakelen, stand-by-modus Sluit het apparaat met behulp van de meegeleverde voedingskabel op een wandcontactdoos aan, waarvan de geleverde spanning met de op de achterzijde van het apparaat aangegeven spanning (AC V, 50/60 Hz) overeenkomt. 1. Druk op de bediening de POWER-toets in, om het toestel in te schakelen. Nu kunt u alle functies met de afstandsbediening selecteren. Voor veel functies zijn er ook extra toetsen op de bediening. 2. Druk op de SOURCE-toets om naar de dvd-modus te wisselen. 3. Om het apparaat in de stand-by-modus te zetten, drukt u de POWER-toets op de afstandsbediening in. In de stand-by-modus krijgt het apparaat nog stroom, het is echter inactief. Met de POWER-toets van de afstandsbediening kan het apparaat daarna weer ingeschakeld worden. 4. Plaats een cd/dvd zoals hierna beschreven correct in de cd/dvd-lade. 5. De weergave start automatisch en dvd s tonen vaak een menu, waar u met de richtingstoetsen optie s kunt selecteren. Om een optie te selecteren markeert u de gewenste optie en drukt op de ENTER-toets. U vindt vaak extra informatie over de dvd-inhoud op de dvd-hoes. 6. Druk één maal op de STOP-toets om de weergave te onderbreken. Op het beeldscherm verschijnt de melding Om verder te gaan PLAY-toets indrukken. De speler heeft hierbij de plaats, waar de weergave gestopt werd, opgeslagen. Met de PLAY-toets kan de weergave vanaf deze plaats weer voortgezet worden (resumé). Als u echter twee maal op de STOP-toets drukt, stopt het apparaat definitief en verliest de laatst afgespeelde plaats uit het geheugen. Het is mogelijk dat sommige dvd s de resumé-functie niet ondersteunen. Zodra dit symbool bij het indrukken van een toets op het beeldscherm verschijnt, kan het apparaat de gewenste functie niet uitvoeren. Deze functie wordt òf door de dvd òf door de actuele gebruiksmodus niet ondersteund. Stappen om een cd/dvd te plaatsen en geluidssterkte-instelling: 1. Druk op de POWER-toets aan de voorzijde van het apparaat, om de stroomverzorging in te schakelen. De speler zoekt naar een cd/dvd en start automatisch in de dvd-modus met de weergave. 2. Houdt de cd/dvd met de bedrukte zijde naar buiten verticaal richting cd/dvd-vak. (zie volgende afbeelding) 3. Plaats de cd/dvd voorzichtig in de cd-dvd-lade. 4. De cd/dvd wordt automatisch compleet in het cd-/dvd-vak geschoven, en de LCD-weergave toont "Loading". Vervolgens begint de weergave. 5. Druk tijdens de weergave, om de geluidssterkte in te stellen, de toetsen VOL+ resp. VOL. 23

25 Gebruik geen cd s/dvd s van slechte kwaliteit omdat daardoor de lens van de speler kan beschadigen. 6.2 Dvd-weergave Menu In het algemeen beschikken dvd s over een keuzemenu. U kunt dit menu met de MENU-toets openen en dan met de richtingstoetsen een optie selecteren. Druk op de ENTER-toets om de selectie te bevestigen. Titel en hoofdstuk Normaal gesproken is een dvd in meerdere titels en meerdere hoofdstukken per titel onderverdeeld. U kunt een titel of een hoofdstuk via de invoer van het betreffende nummer selecteren. Regionale code Dvd-spelers en dvd s zijn per land verschillend gecodeerd. Deze regionale codering moet met die van de dvd overeenkomen. Anders kan de dvd niet afgespeeld worden. De standaard regionale code van deze speler is 0. Stop Druk één maal op deze toets, om de weergave te stoppen, en druk dan op de PLAY-toets, om de weergave voort te zetten. Druk twee keer na elkaar op deze toets om de weergave definitief te beëindigen. Pauze Druk op de PAUZE-toets om de weergave te stoppen. Druk twee keer na elkaar op deze toets om de enkel-beeld-weergave te starten. Herhalen Met de REPEAT-toets kan een hoofdstuk, een titel of de volledige inhoud van een cd/dvd herhaald worden of de herhaling afgebroken worden. Wisselen naar Druk tijdens de dvd-weergave éénmaal op de GOTO-toets van de afstandsbediening. Vervolgens 24

26 verschijnt een menu op het beeldscherm. U kunt naar wens optie's vastleggen of selecteren. Selecteer optie s met de richtingstoetsen, druk op de ENTER-toets, om de optie te openen, en selecteer dan de gewenste instelling met de richtingstoetsen. Druk op de richtingtoets om terug te gaan. Gebruik bij de selectie van de titel/het hoofdstuk en de titel-/hoofdstuktijd de nummertoetsen, om de gewenste titel, het gewenste hoofdstuk of de gewenste tijd in te geven. Weergave met zoeken Druk op de zoeken-toets FWD/REV SCAN op de afstandsbediening, om het vooruit- resp. achteruit-zoeken te activeren. Langzame weergave Druk op de SLOW-toets om de langzame weergave vooruit te activeren. Spraak (audio) Een dvd kan max. over 8 talen beschikken. Als u een een meertalige dvd wilt afspelen, kunt u in het dvd-instellingenmenu verschillende talen vastleggen, of u drukt op de AUDIO-toets van de afstandsbediening, om de taal te selecteren. Ondertiteling De dvd-speler ondersteunt meerdere ondertitels. Indien u een een dvd met meerdere ondertitels afspeelt, kunt u in het dvd-instellingenmenu verschillende ondertitelings-talen vastleggen. U kunt uw selectie echter ook via de SUBTITLE-toets op de afstandsbediening kiezen. Camerahoek De films op sommige dvd s worden vanuit meerdere camerapositie s opgenomen. Daardoor kunt u dezelfde scene vanuit verschillende perspectieven zien. In dit geval is op de dvd-hoes normaal gesproken een markering aangegeven. Bij het afspelen van een dvd met meerdere camerahoeken wordt op het beeldscherm het camerasymbool getoond. Druk op de ANGLE-toets, tot het gewenste perspectief getoond wordt. Het beeld wordt in seconden aangepast. 6.3 Cd-weergave In de standaardinstelling speelt de speler alle tracks van een cd. U kunt met de toetsen en (achteruit/vooruit springen) of de nummertoetsen een track selecteren. Pauze Druk op de PAUZE-toets om de weergave te stoppen. Druk opnieuw op de toets om de weergave voort te zetten. Stop Druk één maal op deze toets, om de weergave te stoppen, en druk dan op de PLAY-toets, om de weergave voort te zetten. Druk twee keer na elkaar op deze toets om de weergave definitief te beëindigen. Play Druk op de PLAY-toets om de weergave te starten. Druk op de afstandsbediening de POWER-toets in, om naar de stand-by-modus te wisselen en druk deze toets opnieuw in, om de weergave voort te zetten. 25

27 Weergave met zoeken Druk op de afstandsbediening de zoeken-toets FWD/REV SCAN in, om het vooruit- resp. achteruit-zoeken te activeren. Herhalen Druk tijdens de weergave op de REPEAT-toets, om een track of de volledige inhoud van de dvd te herhalen. Deze toets wordt bovendien gebruikt om de herhaling af te breken. Wisselen naar Druk op de GOTO-toets, om naar de positie te wisselen, die met het geselecteerde tijdstip overeenkomt U kunt Disc Go To, Track Go To of Select Track selecteren, indien u deze toets meerdere malen indrukt. Gebruik de nummertoetsen 0-9, om de gewenste tijd in te geven. De speler speelt dan de dvd vanaf dit tijdstip af. Druk opnieuw op de GOTO-toets, om het menu te verlaten. 6.4 JPEG-weergave JPEG is een verbreed beeldformaat, waarvoor bij geringe resolutieverliezen slechts weinig geheugencapaciteit per beeld nodig is. In dit formaat kunnen op een cd meerdere honderden foto s opgeslagen worden. Als u JPEG-foto-album's wilt zien, kunt u bij de ontwikkeling van uw films om de productie van een FOTO-CD vragen. Normale weergave Plaats een JPEG-gegevensdrager. Op het beeldscherm verschijnt het hoofdmenu voor JPEG-gegevensdragers. Selecteer met de ENTER-toets en de richtingstoetsen naar links/rechts een ondermenu met afbeeldingen, en selecteer dan met de richtingstoetsen naar boven/beneden de inhoud. Bij foto-cd s worden de foto s automatisch weergegeven. Op veel gegevensdragers staan naast foto s ook nog andere bestanden. Stop Druk éénmaal op deze toets, om de weergave te stoppen en naar het menu terug te keren. Pauze Druk op de PAUZE-toets om de weergave te stoppen. Druk opnieuw op de toets om de weergave voort te zetten. Voorgaande en volgende foto Selecteer de foto tijdens de weergave met de of -toetsen. Draaien van foto s Deze functie kan uitsluitend in samenhang met de normale fotoweergave gebruikt worden. Na het selecteren van een andere foto wordt de rotatie automatisch teruggesteld. Er zijn vier rotatiemodi beschikbaar. U kunt deze modi met de richtingstoetsen selecteren. Het is mogelijk dat sommige JPEG-gegevensdragers de rotatiefunctie niet ondersteunen. 26

28 7 Dvd-systeeminstellingen 7.1 Setup-menu Stappen voor de bediening U kunt de voorinstellingen naar uw wensen veranderen. Druk op de SETUP-toets op de afstandsbediening. Het instellingenmenu verschijnt. Het bevat de optie s General Setup Page, Audio Setup Page, Video Setup Page en Preference Page. Selecteer met de richtingstoetsen of op de afstandsbediening het gewenste ondermenu en bevestig met ENTER. Selecteer met de richtingstoetsen of op de afstandsbediening een in te stellen optiewaarde en bevestig met ENTER of druk, om hier het instellen af te breken. 7.2 General Setup-bladzijde TV Display Wordt gebruikt om de beeldscherm-modus in te stellen. Er staan Normal/PS, Normal/LB, Wide en Wide Squeeze ter beschikking. Normal/PS (Pan Scan) of Normal/LB (Letter Box) selecteren, als 4:3 formaat gewenst is. WIDE selecteren als 16:9 formaat gewenst is. Angle Mark Hier kan de camerahoek van de weergegeven scene veranderd worden, indien de dvd deze functie ter beschikking stelt. ON: Er verschijnt een camerasymbool op het beeldscherm. Indien alternatieve gezichtspunten aanwezig zijn, verschijnt een melding. OFF: Er verschijnt geen camerasymbool. OSD Lang Selecteer de voorkeurstaal voor de weergegeven menu s. Captions U kunt het tonen van weer te geven teksten tijdens de weergave met ON activeren of met OFF deactiveren. Screen Saver Als deze functie actief is, gaat het apparaat na enige minuten in de screensaver-modus over, indien geen nieuw beeldsignaal ontvangen wordt. Last Memory Met deze optie kunt u de functie Verdergaan na onderbreking van de weergave (resumé) in- en uitschakelen. Selecteer met of ON of OFF, bevestig met ENTER en beëindig het instellen met. 27

29 7.3 Audio Setup-bladzijde ODYS LCD-TV 17 DVD Dolby Digital Setup: Dual Mono Met deze functie wordt de audio-uitgave vastgelegd. Stereo: Uitgave van een stereosignaal L-Mono: Uitgave van een linker audiokanaal-signaal R-Mono: Uitgave van een rechter audiokanaal-signaal Mix-Mono: Uitgave van een gemengd, linker en rechter audio-signaal Dynamic Gebruik deze functie om de lineaire, dynamische compressieverhouding in te stellen, waarmee verschillende signaalcompressie-effecten gerealiseerd kunnen worden. Hoe hoger de compressieverhouding is, des te geringer is het verschil tussen hoogtes en dieptes. Deze optie is alleen voor Dolby Digital Audio beschikbaar. HDCD Setup-bladzijde: Filter De optie s zijn hier: OFF, 1x, 2x. 7.4 Video Setup-bladzijde Sharpness In dit menu zijn instellingen voor de beeldscherpte mogelijk: high (hoog), medium (middel) of low (gering). Selecteer low voor een zacht beeld en high voor de verbetering van een onduidelijk beeld. Brightness en Contrast Wordt gebruikt, om de helderheid en het contrast van het beeld in overeenstemming met het omgevingslicht en conform de individuele wensen in te stellen. 7.5 Preference-pagina Audio, Subtitle en Disc Menu Indien de dvd meerdere talen bevat, kan hier de gewenste taal voor de weergave, de ondertiteling en het dvd-menu geselecteerd worden. Default Deze optie wordt voor het reseten van het apparaat gebruikt. Daarbij worden de fabrieksinstellingen weer ingesteld. Het reseten is alleen mogelijk als de dvd-drive leeg is. Alle voorheen voorgenomen instellingen worden dan gewist. 28

30 8 Verhelpen van storingen Weergave Het weergeven met de speler is niet mogelijk Controle Controleer of een cd/dvd geplaatst is. Controleer of de cd/dvd met de bedrukte kant naar boven geplaatst is. Controleer of de cd/dvd niet vervuild of vervormd is. Controleer of de landscode van de speler met landscode van de dvd overeenkomt. Controleer of er geen condenswater gevormd is. Indien ja, verwijder dan de cd/dvd en laat de speler gedurende minstens een uur ingeschakeld. Er komt geen geluid. Controleer of het systeem correct aangesloten is. Controleer of de luidsprekers ingeschakeld zijn. Controleer of de Sound-instellingen van de dvd correct zijn. Controleer of de cd/dvd niet vervuild of vervormd is. Reinig of vervang de cd/dvd. De weergave kan niet worden voortgezet, en een hoofdstuk kan niet herhaald worden. Er wordt geen beeld getoond, of het beeld springt onregelmatig van boven naar beneden. Schakel in dit geval de A-B herhalingsmodus uit. Controleer of de cd/dvd niet vervuild of beschadigd is. Reinig de cd/dvd, of sla het hoofdstuk over. Controleer de verbindingen met de externe AV-signaalbron. Kies de juiste vastlegging van de optie s in het beeldmenu. Controleer of het ingangssignaal van de video-modus met die van het apparaat overeenkomt. Controleer of het apparaat is ingeschakeld en op de juiste video-modus is ingesteld. Afstandsbediening doet het niet. Controleer of er zich geen hindernissen tussen de afstandsbediening en de speler bevinden. Let erop, de afstandsbediening op de speler te richten. Controleer of de batterijen in de juiste poolrichting geplaatst zijn. Controleer of de batterijen nog voldoende opgeladen zijn. Vervang batterijen met een zwakke energie. Verdere aanwijzingen: Statische electriciteit of andere externe invloeden kunnen tot storingen aan de speler leiden. Trek in zo n geval de stekker uit de wandcontactdoos en steek hem er vervolgens weer in. Daardoor wordt de speler gereset. Als het probleem weer optreedt, dan trekt u de voedingsstekker van het apparaat uit de wandcontactdoos, en neemt contact op met een gekwalificeerde technieker. 29

31 9 Technische gegevens Grootte van het TFT-LCD-beeldscherm 17 Spanning Wisselspanning: V, 50/60 Hz Gelijkspanning: 12 V Vermogensopname Afmetingen < 60 W 485 mm 333 mm 380 mm (lengte x breedte x diepte) Gewicht ca. 7,35 kg DESIGN EN TECHNISCHE GEGEVENS KUNNEN ZONDER AANKONDIGING VERANDERD WORDEN. Ontwikkeld onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het Dubbel-D -symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk, ongepubliceerd werk Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden. 30

32 Garantievoorwaarden ODYS LCD-TV 17 DVD De volgende garantievoorwaarden bevatten de voorwaarden en omvang van onze garantievergoeding en laten onze wettelijke en contractuele garantieverplichtingen onaangetast. Wij geven garantie voor onze producten overeenkomstig de volgende voorwaarden: 1. Wij verhelpen kostenloos, overeenkomstig de volgende voorwaarden, schade of gebreken aan het product, die aanwijsbaar door een fabricagefout veroorzaakt worden, voor zover ze onmiddellijk na vaststelling en binnen 24 maanden na aankoopdatum door de eindverbruiker worden gemeld. De garantie betrekt zich niet op batterijen en andere onderdelen die verbruiksgoederen zijn, breekbare onderdelen, zoals glas of kunststof en defecten als gevolg van normale slijtage. Een garantieverplichting ontstaat niet als gevolg van kleine afwijkingen van de voorgeschreven toestand, die voor de waarde en het gebruik van het product irrelevant zijn, als gevolg van schade door chemische of elektrochemische invloeden, water en algemene abnormale omstandigheden. 2. De garantievergoeding geschiedt zodanig dat gebrekkige onderdelen naar ons oordeel kosteloos gerepareerd worden of door goede onderdelen vervangen worden. AXDIA behoudt zich het recht op inruiling tegen een gelijkwaardig reserveapparaat voor, voor zover het ingezonden product niet binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten gerepareerd kan worden. Het product kan tevens tegen een ander gelijkwaardig model worden ingeruild. Reparaties ter plaatse behoren niet tot de garantievergoeding. Vervangen of ingeruilde onderdelen gaan over in ons eigendom. 3. De garantieclaim vervalt als er reparaties of ingrepen door personen worden uitgevoerd die hiervoor van ons geen toestemming hebben gekregen of als onze producten met accessoires of toebehoren worden uitgerust die niet op onze producten zijn afgestemd. 4. Na garantievergoedingen wordt de garantietermijn niet verlengd en wordt er geen nieuwe garantietermijn verleend. De garantietermijn voor ingebouwde reserveonderdelen loopt af met de garantietermijn voor het hele product. 5. Verdergaande of andere eisen, in het bijzonder vergoeding van schade aan onderdelen die niet bij het product horen voor zover aansprakelijkheid niet wettelijk verplicht is is uitgesloten. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor elke soort toevallige, indirecte of anderssoortige gevolgschade dan ook, die leidt tot beperkingen in het gebruik, gegevensverlies, winstderven of uitval. Indienen van een garantieclaim 1. Om een beroep te doen op de garantieservice, dient u via , fax of telefoon (contactgegevens zie onder) contact op te nemen met het AXDIA Service-Center. U kunt ook gebruik maken van ons serviceformulier op onze website of op de achterzijde van de garantievoorwaarden. 2. Het AXDIA Service-Center zal proberen uw probleem vast te stellen en te verhelpen. Als u voor garantie in aanspraak komt, ontvangt u een RMA-nummer (Return Material Authorization) en dient u het product naar AXDIA te sturen. ATTENTIE: AXDIA accepteert alleen zendingen die voorzien zijn van een RMA-nummer. Voor het inzenden van het product dient op het volgende gelet te worden: 1. De zending dient franco huis, verzekerd en in een geschikte transportverpakking verstuurd te worden. Er mag geen toebehoren bij het product verpakt zijn (geen kabels, cd s, geheugenkaarten, handboeken, etc.), indien door AXDIA Service-Center niet anders bepaald. 2. Het RMA-nummer dient zichtbaar en leesbaar op de buitenkant van de verpakking vermeld te zijn. 3. Er dient een kopie van het aankoopbewijs als garantiebewijs bijgevoegd te worden. 4. Na ontvangst van het ingezonden product verleent AXDIA garantie overeenkomstig de garantievoorwaarden en stuurt het product franco huis verzekerd retour. Buiten de garantie AXDIA kan een serviceclaim buiten de garantie weigeren. Als AXDIA instemt met een service buiten de garantie, dan worden alle reparatie- en transportkosten in rekening gebracht. AXDIA accepteert geen zendingen die niet van een door AXDIA verstrekt RMA (Return Material Authorization) voorzien zijn. [Telefoontarief naar Duitsland, afhankelijk van de betreffende aanbieder] 31

33 32

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. DVD-22675 Een USB-apparaat aansluiten 10. 1.MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.STOP-KNOP 1. OPEN/CLOSE: openen en sluiten van de disklade.

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 34 02 19 X4-TECH Mobiele televisie LUNA 8

Bestnr. 34 02 19 X4-TECH Mobiele televisie LUNA 8 Bestnr. 34 02 19 X4-TECH Mobiele televisie LUNA 8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking 81 Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding Deze nieuwe Genius TVGo A31 is het ideale medium om tv of video of naar uw TFT/LCD/CRT te kijken in tot 1280 x 1024 pixels. Met deze TV/Video-box kunt u om het even

Nadere informatie

Quick Guide WEB EDITION

Quick Guide WEB EDITION RSE Quick Guide WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

DigiFrame 1091 Full-HD IPS Digitale Fotolijst

DigiFrame 1091 Full-HD IPS Digitale Fotolijst DigiFrame 1091 Full-HD IPS Digitale Fotolijst Gebruikshandleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 Eigenschappen... 3 Leveringsomvang... 4 Bedieningen en aansluitingen... 5 Afstandsbediening...

Nadere informatie

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B 8 digitale fotolijst PL-DPF 805B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 8 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B 10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 10 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR DVD-1103HDMI Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5. PREV-KNOP 6. AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. NEXT-KNOP 8. OPEN/SLUITEN-KNOP` 1. OPEN/CLOSE: openen

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD met DVD. Overhead Monitor met DVD speler

15.4-Inch TFT LCD met DVD. Overhead Monitor met DVD speler 15.4-Inch TFT LCD met DVD Overhead Monitor met DVD speler Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4)

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Hoofdstuk! 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1610 RC. Hiermee kunt u op eenvoudige

Nadere informatie

Bestnr Digitale fotolijst Intenso 8"

Bestnr Digitale fotolijst Intenso 8 Bestnr. 95 50 84 Digitale fotolijst Intenso 8" Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Comfort Contego Gebruikshandleiding

Comfort Contego Gebruikshandleiding Comfort Contego Gebruikshandleiding Lees de gebruikshandleiding voordat u dit product gaat gebruiken. Holland Comfort Contego T800 Zender Comfort Contego R800 Ontvanger 21 Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100 Gebruikershandleiding Video endoscoop FVE 100 SET BESTAAT UIT: FVE 100 (Artikelnr. 999420) Video-endoscoop, zwanenhals 100 cm, Video-kabel, USB kabel, Li-Ion-batterijen, oplader, (hulpsetje; magneet, haak,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN DE LCM-7000HR ATTENTIE!

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN DE LCM-7000HR ATTENTIE! BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN DE LCM-7000HR ATTENTIE! Deze monitor is uitgerust met een stand-by functie om de interne klok en de AAN/UITschakelaar met stroom te verzorgen. Om te voorkomen dat

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING 2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 27 Beschrijving van onderdelen... 28 Afstandsbediening & installatie...

Nadere informatie

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik 1 Veiligheidsinstructies Stel deze radio niet bloot aan regen

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding Vr.Model-nr MPFOL15 Gebruikershandleiding NL 1. Toetsen 1. M : Menu 2. : Afspelen/Pauzeren 3. < : Vorige track / Terugspoelen 4. > : Volgende track/ Vooruitspoelen 5. - : Volume verlagen 6. + : Volume

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

3.5 Zak DVB-T TV. Model: TFT-370. Gebruikershandleiding

3.5 Zak DVB-T TV. Model: TFT-370. Gebruikershandleiding 3.5 Zak DVB-T TV Model: TFT-370 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Afbeelding van de draagbare TV...2 2 Basis Bediening...2 2.1 Apparaat aan/uit...2 2.2 Kanaal veranderen...3 2.3 2.4 Volume...3 Programmalijst...3

Nadere informatie

Bestnr ODYS multimedia LCD-TV 20" / DVD-speler

Bestnr ODYS multimedia LCD-TV 20 / DVD-speler Bestnr. 34 14 72 ODYS multimedia LCD-TV 20" / DVD-speler Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Al deze apparatuur is digitaal. Dit houdt in dat de apparaten enkele seconden nodig hebben voordat de instellingen opgeslagen zijn. Vervolgens wordt het beeld pas

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

web edition quick guide RSE

web edition quick guide RSE web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSEsysteem) breidt

Nadere informatie

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

Nederlands. TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken.

Nederlands. TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken. Nederlands TIP: U heeft misschien een zaklamp nodig om achter uw tv te kunnen kijken. SLING LOGO Hier drukken. Nederlands S-VIDEO: Indien uw tv uitgerust is met een S-Video aansluiting, dan kunt u deze

Nadere informatie

STAS partout. 12V - systeem

STAS partout. 12V - systeem STAS partout 12V - systeem Montage instructies STAS partout Lees eerst altijd zorgvuldig de montage instructies! - Indien er een STAS multirail aanwezig is waar men de STAS partout aan wil monteren, controleer

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Bestnr. 37 00 57 X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1)

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1) Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE) Algemeen - Inhoud - 50 XGA Pioneer plasma monitor PDP-50MXE+ video card, in flight - VDE stroomkabel - afstandsbediening - zilveren grondsokkel voor plasma monitor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger

DVB-T FTA17. Digitale Terrestische Ontvanger. Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger DVB-T FTA17 Digitale Terrestische Ontvanger Gebruiksaanwijzing voor de installatie en gebruik van de König DVB-T FTA17 terrestische ontvanger LEES DIT EERST! Deze gebruiksaanwijzing helpt u om vertrouwt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Inhoud 1 Veiligheid 2 Uitleg toetsen 3 Instellingen parameters 4 Basis functies 5 Technische gegevens 6 Afmetingen 7 Foutmeldingen 8 Garantie 1.

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Bestnr. 85 49 88 Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

DRAAGBARE CD-SPELER MET FM-RADIO EN USB-LEZER MODEL: TCU-206 GEBRUIKSHANDLEIDING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DRAAGBARE CD-SPELER MET FM-RADIO EN USB-LEZER MODEL: TCU-206 GEBRUIKSHANDLEIDING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S DRAAGBARE CD-SPELER MET FM-RADIO EN USB-LEZER MODEL: TCU-206 GEBRUIKSHANDLEIDING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics De bliksemschicht

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

PLL CIRCUIT. 2.4 GHz MIC BUILT-IN LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 NIGHT VISION IR LED NEDERLANDS PAN & TILT GEBRUIKSAANWIJZING UNIT

PLL CIRCUIT. 2.4 GHz MIC BUILT-IN LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 NIGHT VISION IR LED NEDERLANDS PAN & TILT GEBRUIKSAANWIJZING UNIT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC UNIT PAN & TILT NIGHT VISION IR LED 3 CHANNELS PLL CIRCUIT MIC BUILT-IN OBSERVATION & SECURITY GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS Systemen: VID-TRANS300

Nadere informatie

DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MTW-756 TWIN NB

DRAAGBARE DVD-SPELER GEBRUIKSHANDLEIDING MTW-756 TWIN NB GEBRUIKSHANDLEIDING MTW-756 TWIN NB DRAAGBARE DVD-SPELER www.facebook.com/denverelectronics Lees vóór het aansluiten, bedienen of instellen van dit product, deze handleiding zorgvuldig door. Identificatie

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be WATCH ME Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Overzicht functies Watch me is een Bluetooth-horloge en MP3-speler met capacitief touchscreen, u kunt uw vinger gebruiken om een icoontje aan te raken en een submenu

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER Snelle installatie handleiding Versie 1.0 1 1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Video Console Viewer. Raadpleeg bij twijfel één van de Trust

Nadere informatie

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER

HC883 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER 1. Inleiding 8-KANAALS ZENDER / ONTVANGER Dank u voor uw aankoop! U heeft geen vergunning nodig voor dit handige toestel. Bovendien kunt u praten met om het even wie en u hoeft ook geen zendtijd te betalen!

Nadere informatie

TFT LCD kleurentelevisie CT-V600 X4-TECH

TFT LCD kleurentelevisie CT-V600 X4-TECH Bestnr. 35 08 24 TFT LCD kleurentelevisie CT-V600 X4-TECH Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

CD-Radio-Wekker DB 72026

CD-Radio-Wekker DB 72026 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 03 CD-Radio-Wekker DB 72026 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Aansluiting voor het inkomende S-VIDEO signaal

Aansluiting voor het inkomende S-VIDEO signaal Productinformatie Aansluitingen Aansluiting VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Bedieningspaneel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing LX7500R Beknopte gebruiksaanwijzing Meegeleverde Accessoires 1 1 1 1 Nederlands 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Uw DVD-recordersysteem wordt geleverd met 1 2 front-, 1 center- en 2 achterluidsprekers (zie

Nadere informatie

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger.

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 Versie 160915 Instellen van de afstandsbediening Stap voor stap uw afstandsbediening instellen LED-lampje Bedien ook uw TV met de Stipte

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding. 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschrift

Veiligheidsvoorschrift Waarschuwing Om schade aan de kaart of het toestel te voorkomen, moet u de stroom uitschakelen voor u de kaart verwijderd of plaatst Veiligheidsvoorschrift 1) Gebruik een 12V DC stroom adapter. 2) Zorg

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Gids voor een snelle start

Gids voor een snelle start CD TUNER REPEAT PROGRAM TAPE REC INC. SURR TAPE AUX SHUFFLE USB REC USB DEL SNOOZE DIM SLEEP/TIMER TIMER ON/OFF USB MUTE MCM 760 Gids voor een snelle start Stap A Installeer Stap B Bereid voor Wat zit

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1600. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze het monitorbeeld van uw computer omzetten naar TV-beeld. De Televiewer werkt volledig

Nadere informatie

DASH CAM, HD Handleiding

DASH CAM, HD Handleiding DASH CAM, HD Handleiding 87231 Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u alle functies van deze Auto-DVR optimaal weet te gebruiken. Opgelet 1. Steek de geheugenkaart a.u.b.

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Wat zit er in de doos: Het apparaat Gebruikershandleiding USB Kabel Hoofdtelefoon Installatie CD 2 Locatie en gebruik

Nadere informatie

Xemio-767 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning:

Xemio-767 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning: Xemio-767 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning: www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) (AAN / UIT, Afspelen/ Pauzeren, Select / Enter) (3)

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

LJU. Gebruiksaanwijzing FB 706. Infrarood handafstandsbediening. LJU Industrieelektronik GmbH. Am Schlahn 1 D Potsdam Groß Glienicke

LJU. Gebruiksaanwijzing FB 706. Infrarood handafstandsbediening. LJU Industrieelektronik GmbH. Am Schlahn 1 D Potsdam Groß Glienicke Gebruiksaanwijzing INDUSTRIEELEKTRONIK GmbH FB 706 Infrarood handafstandsbediening LJU Industrieelektronik GmbH LJU Industrieelektronik GmbH Am Schlahn 1 D-14476 Potsdam Groß Glienicke Telefoon: +49 (0)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

RR500 JUKEBOX HANDLEIDING MET AM/FM RADIO, CD SPELER EN MP4 DOCKING STATION

RR500 JUKEBOX HANDLEIDING  MET AM/FM RADIO, CD SPELER EN MP4 DOCKING STATION RR500 JUKEBOX MET AM/FM RADIO, CD SPELER EN MP4 DOCKING STATION HANDLEIDING WWW.RICATECH.COM Het icoon met bliksem schicht met pijl in een driehoek geeft aan dat er zich ongeïsoleerde onderdelen in het

Nadere informatie