LCD-TV 17" DVD BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL MANUEL D UTILISATION GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DEL USUARIO MANUALE PER L'UTENTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LCD-TV 17" DVD BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL MANUEL D UTILISATION GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DEL USUARIO MANUALE PER L'UTENTE"

Transcriptie

1 IT ES EN FR PT DE LCD-TV 17" DVD BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL MANUEL D UTILISATION GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DEL USUARIO MANUALE PER L'UTENTE

2 Inhoud 1 Veiligheidsvoorschriften Producteigenschappen en omvang van de levering Bedieningselementen Aanzicht voorzijde/bovenzijde Aanzicht achterzijde Afstandsbediening Systeemaansluitingen Aansluiten van een externe AV-signaalbron Aansluiting op een pc Aansluiting op de tv-signaalingang Aansluiting van de voedingsadapter Aansluiting van hoofdtelefoons: Aansluiting op een extern apparaat (AV Input) Systeeminstellingen en gebruik Beeldinstellingen Audio-instellingen Timer-instellingen Setup-instellingen Weergavemodus In- en uitschakelen, stand-by-modus Dvd-weergave Cd-weergave JPEG-weergave Dvd-systeeminstellingen Setup-menu General Setup-bladzijde Audio Setup-bladzijde Video Setup-bladzijde Preference-pagina Verhelpen van storingen Technische gegevens Garantievoorwaarden

3 1 Veiligheidsvoorschriften Geachte gebruiker, we danken u voor de aankoop van dit product. Lees deze handleiding zorgvuldig door en let in het bijzonder op de veiligheids- en bedieningsvoorschriften. Bewaar deze handleiding als naslagwerk. Het bliksemsymbool met pijl in een gelijkzijdige driehoek duidt op het aanwezig zijn van een niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing van het apparaat, wat mogelijk een electrisch risico voor personen met zich meebrengt. Een uitroepteken binnenin een driehoek wijst de gebruiker erop, belangrijke bedienings- en onderhoudsaanwijzingen in het meegeleverde handboek in acht te nemen. Het aanwijzing-symbool informeert de lezer van de documentatie over handige aanwijzingen en tips met betrekking tot de bediening en het onderhoud van het toestel. VOORZICHTIG In geopende toestand komt laserstraling vrij. Niet in de straal kijken. VOORZICHTIG: HOUDT U ZICH PRECIES AAN DE IN DIT DOCUMENT BESCHREVEN PROCEDURES MET BETREKKING TOT DE BESTURING/BEDIENING, AANPASSING EN ANDERE HANDELSWIJZEN. ANDERS KAN DIT TOT GEVAARLIJKE STRALINGSBELAS- TINGEN LEIDEN. VOORZICHTIG 1. Het product bevat een laserapparaat met gering vermogen. Om de veiligheid van het apparaat te garanderen mag u de afdekking niet afnemen of reparaties aan het apparaat uitvoeren. Neem, bij onderhouds- of reparatiebehoefte, contact op met de leverancier of zijn geautoriseerde klantendienstcentrale. 2. Neem, om electrische schokken te voorkomen, niet de afdekking of de achterkant weg. Er bevinden zich aan de binnenkant geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden dienen te worden. Laat het onderhoud aan gekwalificeerde service-medewerkers over. Trek de stekker uit de wandcontactdoos voordat met onderhoud of reparaties wordt begonnen of als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt. 3. De fabrikant wijst alle verantwoording voor schaden af, die door niet door de fabrikant of zijn geautoriseerde afdeling goedgekeurde vervangingen of veranderingen aan het product ontstaan zijn. 2

4 WAARSCHUWING ODYS LCD-TV 17 DVD Het apparaat mag niet aan vloeistof-druppels of spatten blootgesteld worden. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen (bijv. vazen) op het toestel. AANWIJZINGEN 1. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door. 2. Bewaar deze aanwijzingen. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle aanwijzingen op. 5. Voorkom dat het apparaat met water in contact komt. 6. Reinig het apparaat alleen met een droge doek. BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR LASER- PRODUCTEN 1. LASERPRODUCT KLASSE 1 2. GEVAAR: Zichtbare laserstraling in geopende toestand en bij verkeerd of niet-uitgevoerd afsluiten. Niet in de laserstraal kijken. 3. VOORZICHTIG: De afdekking nooit openen. Er bevinden zich binnen in het apparaat geen, door de gebruiker, te onderhouden onderdelen. Laat alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door gekwalificeerde service-medewerkers uitvoeren. 7. Blokkeer geen ventilatie-openingen. Zorg voor een goede ventilatie om het produkt. Zet het product niet op een bed, een sofa of in een andere omgeving die de ventilatie zou kunnen hinderen. Stel het apparaat conform de aanwijzingen van de fabrikant op. 8. Plaats het apparaat niet in de buurt van hittebronnen, zoals verwarmingstoestellen, warme-luchtafblaaskanalen, ovens of andere hitte-opwekkende toestellen (incl. versterkers). 9. Alle aanwijzingen lezen, in acht nemen en opvolgen om de correcte en veilige opstelling en aansluiting van het apparaat te garanderen. 10. Het apparaat mag niet aan vloeistofdruppels of spatten blootgesteld worden. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen (bijv. vazen) op het apparaat. 11. Er dient een wandcontactdoos in de buurt van de opstellingsplaats te zijn, en de voedingsstekker moet geschikt zijn. 12. Zorg ervoor dat de voedingskabel niet platgetrapt en geknikt kan worden, vooral aan de stekker, aan de wandcontactdoos en aan de kabeluitgang van het apparaat. 13. Gebruik uitsluitend door de fabrikant opgegeven aansluitingen en accessoires. 14. Gebruik het apparaat uitsluitend met wagens, rekken, statieven, raamwerken of tafels die door de fabrikant voorgeschreven- of bij de levering inbegrepen zijn. Let erop, bij het plaatsen van het apparaat op een wagen, de wagen resp. het apparaat niet te kantelen om letsels door omvallen te voorkomen. 15. Trek, bij onweer of bij langere periodes waarin u het apparaat niet gebruikt, de stekker uit de wandcontactdoos. 16. Laat alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door gekwalificeerde service-medewerkers uitvoeren. Onderhoudswerkzaamheden zijn nodig indien het apparaat op de één of andere manier beschadigd werd, b.v. als de stroomkabel of een stekker beschadigd is, als er vloeistof gemorst werd, als er voorwerpen in het apparaat gevallen zijn of het apparaat blootgesteld werd aan regen of vocht, als het apparaat niet naar behoren functioneert of gevallen is. 17. Het apparaat moet op wandcontactdozen met geschikte randaarde aangesloten worden. 3

5 Raak het TFT-LCD-beeldscherm nooit met de blote hand aan. Copyright Voor dit apparaat gelden copyright-bepalingen, die door Amerikaanse patenten en andere rechten voor de bescherming van geestelijk eigendom beschermd zijn. Het aanwenden van deze copyright-bepalingen dient door Macrovision geautoriseerd te zijn en is uitsluitend voor privé- en andere beperkte voorstellingen bedoeld - voor zover er geen anders luidende autorisatie door Macrovision voorhanden is. Het nabouwen en de demontage van dit apparaat is verboden. 4

6 2 Producteigenschappen en omvang van de levering Dit product bestaat uit een dvd-speler, een LCD-beeldscherm en een televisie-ontvanger in één systeem. Modi DVD-modus TV-modus CVBS-modus VGA-modus SCART-modus S-Video-modus Kwaliteitseigenschappen Hoge resolutie: Toepassing van een MPEG2-decoderingsformaat voor een horizontale resolutie met meer dan 500 regels. Voortreffelijk geluid: Geïntegreerde Dolby Digital-Decoder voor het uitsturen van hoogwaardige klankeffecten. Speciale weergave: Ondersteuning van de weergave vanuit meerdere camerahoeken, in meerdere talen en met meerdere ondertitels. LCD (Liquid Crystal Display): Scherpe weergave van de gegevens dankzij een kleuren-tft-lcd met 17. Stereo-versterker: De geïntegreerde 2 x 5 W-luidsprekers zorgen voor een uitstekende klank. Videotext: Ondersteunt videotext en stelt daarvoor meerdere functies ter beschikking. Overige weergavefuncties Compatibiliteit: Compatibel met volgende gegevensdragers (o.a. disks): DVD, CD, CD-R, CD-RW, JPEG. Alle weergavefuncties: Zoeken vooruit en achteruit, langzame weergave, herhaling van de weergave. Zoeken op tijd: Mogelijkheid om te zoeken naar bepaalde tracks van een gegevensdrager op een vastgelegde tijd. Opslaan van de weergavepositie (resumé): Voortzetten van de weergave op die plaats van de dvd, waar voorheen gestopt werd (apparaat moet ingeschakeld blijven). Het verschijnen van lichte of donkere vlekken op het LCD-beeldscherm is een normale eigenschap van TFT-beeldschermen. 5

7 Inhoud van de verpakking ODYS LCD-TV 17 DVD 1 x LCD-TV 17 DVD 1 x voedingsadapter 1 x afstandsbediening (incl. batterij) 1 x AV-kabel 1 x audiokabel 1 x gebruikshandleiding Gegevensdrager-informatie Door dit afspeelapparaat ondersteunde gegevensdrager-formaten DISKLOGO Inhoud Diameter SPEELDUUR/ Speelduur/zijden 133 min (SS-SL) DVD audio + video (actief beeld) 12 cm 242 min (SS-DL) 266 min (DS-SL) 484 min (DS-DL) CD audio 12 cm 74 min JPEG hoogresolutie staand beeld 12 cm De weergavemethode wordt bij sommige dvd's door de software-fabrikant aangegeven. In de documentatie van de dvd staat hierover meer informatie. De dvd-speler kan de meeste bespeelbare (cd-r) en wisbare (cd-rw) cd s weergeven, de geluidsweergave van op de computer gebrandde cd-r s of cd-rw s vereist echter een juiste formatering en afsluiten van de cd. Met bepaalde computers of softwareprogramma s is het branden van compatibele gegevensdragers niet mogelijk. Begrippen Titel Normaliter worden op een dvd opgeslagen beelden of muziek in meerdere delen onderverdeeld, de zogenaamde titels._ Hoofdstuk De titel op een dvd kan in kleinere delen onderverdeeld zijn,de zogenaamde hoofdstukken. Een titel bevat meestal één of meerdere hoofdstukken die voor het gemak genummerd zijn. Sommige dvd s tonen echter geen opgenomen hoofdstukken. Track Een beeld of een muziekstuk op een cd. Iedere track is genummerd, zodat hij makkelijk gevonden kan worden. 6

8 3 Bedieningselementen 3.1 Aanzicht voorzijde/bovenzijde 1. Source-toets Druk op deze toets om volgende modi te openen: DVD, VGA, TV, SCART, CVBS, S-VIDEO 2. MENU-toets Druk op deze toets om het instellingenmenu te openen resp. te sluiten. 3. CH +/- -toets Druk op deze toets in de tv-modus om een kanaal naar boven resp. naar beneden te selecteren. 4. VOL+/- -toets Druk op deze toets om de geluidssterkte te verlagen resp. te verhogen. 5. PLAY-toets Druk op deze toets om in de dvd-modus de cd/dvd af te spelen. 7

9 6. STOP-toets Druk op deze toets om de weergave te stoppen. Als u de dvd weer wilt weergeven drukt u op de PLAY-toets. Druk twee keer na elkaar op de STOP-toets om de weergave definitief te beëindigen. 7. Eject-toets Druk op deze toets om de cd/dvd uit te werpen. 8. Power-toets Om het apparaat in- en uit te schakelen (activeren of beëindigen van de stand-by-modus). 9. Disklade Om cd s/dvd s te plaatsen TFT-LCD-beeldscherm Toont een beeld met hoge resolutie. 11. Luidsprekers Twee luidsprekers zorgen voor een uitstekend stereo-geluid. 12. Kaart-invoersleuf In deze sleuf kunnen de SD- of de MS-kaarten ingevoerd worden. 13. USB-poort USB-verbinding naar USB-massa-opslag/-sticks. 14. Sensor voor afstandsbediening Sensor voor de afstandsbediening 15. LED-weergave voor aansluiting op het stroomnet In de actieve modus brandt de LED groen, in de stand-by-modus daarentegen rood. 8

10 3.2 Aanzicht achterzijde ODYS LCD-TV 17 DVD V-gelijkstroom-aansluiting Deze aansluiting wordt met de voedingsadapter verbonden. 2. VGA-ingang-aansluiting Verbinding naar de VGA-uitgangaansluiting van een pc. 3. PC-audio-ingang-aansluiting Dit is de aansluiting voor de audio-uitgang van een pc. 4. SCART-aansluiting Aansluiting voor het SCART-signaal. 5. S-video-ingang-aansluiting Dit is de aansluiting voor de ingang van het S-video-signaal. 6. Stereo-audio-ingang-aansluiting In de component-modus is dit is de aansluiting voor de ingang van het stereosignaal. 7. Video-ingang-aansluiting Aansluiting voor de ingang van het externe videosignaal. 8. Aansluiting hoofdtelefoon Als u een hoofdtelefoon aansluit worden de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld. 9. Video- en audio-uitgang-aansluiting 10. Ingang voor de antenne Aansluiting voor een externe antenne voor het ontvangen van het televisieprogramma in de tv-modus. 9

11 3.3 Afstandsbediening 1. POWER-toets Druk op deze toets om naar de stand-by-modus te wisselen of deze te beëindigen. 2. TV-toets Druk op deze toets om naar de tv-modus te wisselen. 3. DVD-toets Druk op deze toets om naar de dvd-modus te wisselen. 4. P.M.-toets Druk op deze toets om naar de beeld-modus te wisselen. 5. S.M.-toets Druk op deze toets om naar de audio-modus te wisselen. 6. Nummertoetsen (0-9) Druk op deze toetsen om de betreffende cijfers te selecteren. 7. STEREO/AUDIO-toets Druk op deze toets in de tv-modus om naar de stereo- of mono-modus te wisselen. Druk op deze toets om in de dvd-modus de audio-taal te selecteren. 8. VOL+/- -toets Druk op deze toets om de geluidssterkte te verlagen resp. te verhogen. 9. MUTE-toets Druk op deze toets om het geluid over de luidsprekers in- of uit te schakelen. 10. EXIT-toets Druk op deze toets in de tv-modus om alle weergegeven menu s te sluiten. 11. Richtingstoetsen Druk op deze toetsen om menu-optie s of instellingen te selecteren. 12. ENTER-toets Druk op deze toets om in het instellingenmenu uw geselecteerde optie s te bevestigen. 13. SOURCE-toets Druk op deze toets om volgende modi te openen: DVD, VGA, TV, SCART, CVBS, en S-VIDEO. 14. PLAY-toets Druk op deze toets om in de dvd-modus de cd/dvd af te spelen. 15. PAUZE-toets Druk op deze toets om de weergave te stoppen. Druk op de PLAY-toets om de normale weergave voort te zetten toets Druk op deze toets om in de dvd-modus achteruit te spoelen. 10

12 17. -toets Druk op deze toets om in de dvd-modus vooruit te spoelen. 18. TITLE-toets Druk op deze toets bij het afspelen van een dvd om naar het titelmenu te wisselen, voor zover dit op de dvd voorhanden is. 19. MENU-toets (in de dvd-modus) Druk op deze toets in de dvd-modus om naar het dvd-menu te wisselen. 20. SETUP-toets Druk op deze toets om het dvd-instellingenmenu te openen. 21. SLOW-toets Druk op deze toets om in de dvd-modus de langzame weergave te activeren. 22. D-SUB-toets Druk op deze toets om naar de VGA-modus te wisselen. 23. SCART-toets Druk op deze toets om naar de SCART-modus te wisselen. 24. DISPLAY-toets Druk op deze toets om informatie over de actuele status op het beeldscherm te tonen. 25. SET/FAV-toets Druk op deze toets om het actuele kanaal als uw voorkeurskanaal vast te leggen. 26. /+10-toets Druk op deze toets in de tv-modus om naar het laatste getoonde kanaal te wisselen. Druk op deze toets om in de dvd-modus om een getal groter dan 10 te selecteren. 27. FAV-toets Druk op deze toets om uw voorkeurskanaal te selecteren. 28. SCAN-toets Druk op deze toets in de tv-modus om de zender-zoekfunctie te starten. 29. CH / -toets Druk op deze toets in de tv-modus om een kanaal naar boven resp. naar beneden te selecteren. 30. SUBTITLE-toets Druk op deze toets in de dvd-modus om de taal van de ondertiteling te selecteren of de ondertiteling uit te schakelen. 31. MENU-toets Druk op deze toets om het instellingenmenu te openen. 32. SLEEP-toets Druk op deze toets om de uitschakeltijd (sleepfunctie) te selecteren. Na afloop van de uitschakeltijd schakelt het apparaat zich automatisch uit. 33. Eject-toets Druk op deze toets om de cd/dvd uit te werpen. 34. STOP-toets Druk op deze toets om de weergave te stoppen. Als u de normale weergave in de dvd-modus weer wilt voortzetten, drukt u op de PLAY-toets. Druk twee keer na elkaar op de STOP-toets om de weergave definitief te beëindigen. 35. Sprongtoets vooruit Druk op deze toets om in de dvd-modus bij bepaalde dvd s naar het volgende hoofdstuk/ naar de volgende track te wisselen. 36. Sprongtoets terug Druk één keer op de toets om naar het begin van het actuele hoofdstuk/de actuele track te springen. Druk twee keer na elkaar op de toets om in de dvd-modus bij bepaalde dvd s naar het vorige hoofdstuk/de vorige track te wisselen. 37. REPEAT-toets Druk op deze toets in de dvd-modus om een hoofdstuk, een track, een titel of de volledige inhoud te herhalen. Druk op deze toets in de videotext-modus om pagina 100 te tonen. 38. ANGLE-toets Druk op deze toets om verschillende camerahoeken te openen (voor zover de dvd meerdere camerahoeken aanbiedt). Druk op deze toets in de beeldscherm-modus om vier groepen van 3-cijferige getallen te selecteren, die in verschillende kleuren aan de onderkant van het beeldscherm verschijnen. Druk op de gekleurde toetsen onder op de afstandsbediening en geef dan het betreffende getal in, om de pagina te tonen. Herhaal deze procedure voor alle pagina s die opgeslagen dienen te worden met een andere kleur. 11

13 39. CARD-toets Druk op deze toets in de dvd-modus om naar de USB- of SD-kaarten-modus te wisselen. 40. GOTO-toets Druk op deze toets in de dvd-modus om het zoekmenu te openen of te beëindigen. Bij normaal gebruik gaat de batterij zes maanden mee. Neem de batterijen uit de afstandsbediening als zij langere tijd niet gebruikt wordt. Afstandsbediening in gebruik nemen Leg de afstandsbediening op een vlakke ondergrond en plaats de beide batterijen als volgt in de afstandsbediening. Gebruik van de afstandsbediening Richt de afstandsbediening vanaf een maximale afstand van ca. 7 m (van de sensor) onder een hoek van max. 60 op de voorzijde van het apparaat. 1. Druk de lip van de afdekking iets terug, om het batterijvak te openen en neem de lege batterijhouder uit. Verwijder de transportfolie van de batterijen. 2. Plaats de batterijen in de juiste poolrichting in de houder en druk de houder weer in het batterijvak van de afstandsbediening. 3. Druk voorzichtig op de afdekking om het batterijvak te sluiten. De functionele reikwijdte kan, afhankelijk van de heersende lichtintensiteit, variëren. Richt geen felle lichtstralen direct op de sensor van de afstandsbediening. Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de sensor. Gebruik deze afstandsbediening nooit tegelijkertijd met een afstandsbediening voor een ander apparaat. 12

14 4 Systeemaansluitingen 4.1 Aansluiten van een externe AV-signaalbron Gebruik de audio- en videokabels, om de aansluitingen aan de achterzijde van het apparaat met de externe AV-signaalbron te verbinden. Sluit tevens het apparaat en de externe AV-signaalbron op de betreffende poorten met de S-videoof de SCART-kabel aan. Let bij het aansluiten van de audio- en videokabels op de overeenkomende kleuren van de stekker. Nadat u dit heeft gedaan, schakelt u het apparaat en de externe AV-signaalbron in. Druk aansluitend de SOURCE-toets, om naar de SCART- of S-video-modus te wisselen, zodat AV-signalen weergegeven kunnen worden. 13

15 4.2 Aansluiting op een pc ODYS LCD-TV 17 DVD Het apparaat kan, bij aansluiting op een pc, als pc-monitor gebruikt worden. Ga als volgt te werk: 1. Sluit een einde van de VGA-kabel op de VGA-aansluiting aan de achterzijde van het apparaat aan. 2. Sluit het andere einde op de pc aan. 3. Sluit een einde van de audio-kabel op de pc-audio-ingang aan de achterzijde van het apparaat aan. 4. Sluit het andere einde op de audio-uitgang van de pc aan. Nadat u alle kabels heeft aangesloten, schakelt u het apparaat en de pc in. Druk nu kort op de SOURCE-toets om naar de VGA-modus te wisselen. Stel de beeldschermresolutie van de pc op 1280x1024 bij 60 Hz in. 14

16 4.3 Aansluiting op de tv-signaalingang Sluit de tv-signaalkabel (bijv. antennekabel) op de ingang ANT INPUT aan de achterzijde van het apparaat aan, zodat televisieprogramma s ontvangen kunnen worden. Nadat u alle kabels heeft aangesloten, schakelt u het apparaat in. Druk nu kort op de SOURCE-toets om naar de tv-modus te wisselen. 15

17 4.4 Aansluiting van de voedingsadapter Het apparaat wordt via de meegeleverde voedingsadapter van stroom voorzien. Daartoe wordt het ene einde op de 12-V-gelijkspanning-ingang aan de achterzijde van het apparaat aangesloten en het andere einde op een wandcontactdoos met V wisselspanning (zie volgende afbeelding). 4.5 Aansluiting van hoofdtelefoons: Om ongestoord muziek te luisteren kunnen hoofdtelefoons op dit apparaat aangesloten worden. Sluit de stekker van de hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonaansluiting aan de achterzijde van het apparaat aan. Als u een hoofdtelefoon aansluit worden de interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld. 16

18 4.6 Aansluiting op een extern apparaat (AV Input) Het apparaat ondersteunt de AV-signaaluitgave-functie, zodat voor het weergeven ook externe beeldschermen gebruikt kunnen worden. (zie volgende afbeelding) 17

19 5 Systeeminstellingen en gebruik Voorbereidingen 1. Nadat u alle kabels heeft aangesloten, drukt u op de POWER-toets, om het apparaat in te schakelen. 2. Druk op de SOURCE-toets om naar de gewenste modus te wisselen. Volgende optie s kunnen geselecteerd worden. 5.1 Beeldinstellingen Druk éénmaal op de MENU-toets om naar het rechts afgebeelde menu te wisselen. Selecteer in het instellingenmenu met de -toetsen de optie Image en bevestig met de ENTER-toets. Druk vervolgens op de -toetsen, om de gewenste instellingen te selecteren. Met de MENU-toets keert u naar het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Instellen van het kleurschema Druk op de -toetsen om kleurschema te selecteren. Druk op de ENTER-toets om de selectie te bevestigen en naar het menu te wisselen. Selecteer met de -toetsen de gewenste optie, en bevestig de selectie met de ENTER-toets. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van foto s Druk op de -toetsen om Picture te selecteren. Druk op de -toetsen om de gewenste optie, en bevestig de selectie met de ENTER-toets. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van de helderheid Druk op de -toetsen tot Brightness gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van het contrast Druk op de -toetsen tot Contrast gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van de kleurintensiteit Druk op de -toetsen tot Saturation gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. 18

20 Instellen van de scherpte Druk op de -toetsen tot Sharpness gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Overige instellingen Druk op de -toetsen tot Advanced gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het menu Advanced. Met de -toetsen en de ENTER-toets kunnen in het menu Advanced de gewenste optie's aangepast of vastgelegd worden. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Deze optie is alleen beschikbaar als er een signaal is. 5.2 Audio-instellingen Druk één maal op de MENU-toets om naar het instellingenmenu te wisselen, en seleceer met de -toetsen Audio. Bevestig deze selectie met de ENTER-toets, en wissel naar het rechts weergegeven menu. Druk in het audio-instellingenmenu op de -toetsen, om de gewenste optie s te selecteren, en druk op de ENTER-toets om de gewenste instellingen uit te voeren. Met de MENU-toets keert u in het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Instellen van de geluidssterkte Druk op de -toetsen tot Volume gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van de bastoon Druk op de -toetsen tot Bass gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van de hoge tonen Druk op de -toetsen tot Treble gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van de balans Druk op de -toetsen tot Balance gemarkeerd is, en selecteer met de -toetsen de betreffende instellingen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Instellen van de automatische geluidssterkte Druk op de -toetsen tot Auto Volume gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het menu. Druk op de -toetsen om de betreffende instellingen te selecteren en druk op de ENTER-toets ter bevestiging. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. 19

21 Geluidmodus-instellingen Druk op de -toetsen tot Sound Mode gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het menu. Druk op de -toetsen om de betreffende instellingen te selecteren en druk op de ENTER-toets ter bevestiging. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. 5.3 Timer-instellingen Druk op de MENU-toets om naar het instellingenmenu te wisselen en selecteer met de -toetsen Timer. Wissel met de ENTER-toets naar het rechts weergegeven menu. Druk in het Timer-instellingenmenu op de -toetsen om de gewenste optie s te selecteren, en druk op de ENTER-toets om de gewenste instellingen uit te voeren. Met de MENU-toets keert u in het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Deze optie is alleen beschikbaar als er een signaal is. Timer Off Wissel met de ENTER-toets naar het timer-menu. Selecteer met -toetsen de volgende uitschakeltijden: Off, 15 min., 30 min., 45 min., 60 min., 75 min., 90 min., 105 min. of 120 min. 5.4 Setup-instellingen Druk op de MENU-toets om naar het instellingenmenu te wisselen en selecteer met de -toetsen Setup. Wissel met de ENTER-toets naar het rechts weergegeven menu. Druk in het Setup-instellingenmenu op de -toetsen om de gewenste optie s te selecteren, en druk op de ENTER-toets om de gewenste instellingen uit te voeren. Met de MENU-toets keert u in het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Tuner/Kanaal Druk op de -toetsen om Tuner/ Channel te selecteren, en wissel met de ENTER-toets naar het rechts weergegeven menu. Druk op de -toetsen om de gewenste optie s te selecteren, en druk op de ENTER-toets om de gewenste instellingen uit te voeren. Met de MENU-toets keert u in het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. 20

22 Instellen van het land Druk op de -toetsen tot Country gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het instellingenmenu. Druk op de -toetsen om de betreffende instellingen te selecteren en druk op de ENTER-toets ter bevestiging. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Automatisch zoeken Druk op de -toetsen tot Auto Scan gemarkeerd is. Zodra de ENTER-toets gedrukt wordt, start de automatische zoekfunctie. Het automatisch zoeken kan enige minuten duren. Zodra de kanaalinstelling is afgesloten, wordt de functie beëindigd en de programma s worden automatisch op volgorde opgeslagen. Tijdens het instellen van de kanalen kan de MENU-toets ingedrukt worden om de automatische zoekmodus te beëindigen. Programma-organisatie Druk op de -toetsen om Prog Organizer te selecteren, en wissel met de ENTER-toets naar het rechts weergegeven menu. Druk op de -toetsen om de gewenste optie s te selecteren, en druk op de ENTER-toets om de gewenste instellingen uit te voeren. Met de MENU-toets keert u in het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Zendernaam Druk op de -toetsen tot Channel Name gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het instellingenmenu. Selecteer met de -toetsen de ingavepositie. Druk op de -toetsen om de betreffende tekens te selecteren, of gebruik de nummertoetsen om de nummers met de hand in te geven. Met de ENTER-toets kan de invoer bevestigd worden. Druk op de MENU- of de EXIT-toets om het menu te beëindigen. Overspringen Druk op de -toetsen tot Skip gemarkeerd is. Met de ENTER-toets kan deze optie geactiveerd resp. gedeactiveerd worden. Bij geactiveerde Skip-functie wordt de zender overgeslagen. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Wisselen van kanaal Druk op de -toetsen tot Swap From Ch gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het instellingenmenu. Geef via de nummertoetsen het zendernummer in, welk veranderd moet worden en druk vervolgens op de ENTER-toets. Wisselen naar kanaal Druk op de -toetsen tot Swap To Ch gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het instellingenmenu. Geef via de nummertoetsen het zendernummer in, met welk het betreffende zendernummer veranderd moet worden en druk vervolgens op de ENTER-toets. 21

23 Wisseling uitvoeren Druk op de -toetsen tot Perform Swap gemarkeerd is. Met de ENTER-toets kan de invoer bevestigd worden en daarmee de zender veranderen. Handmatige installatie Druk op de -toetsen om Manuel Install te selecteren, en wissel met de ENTER-toets naar het rechts weergegeven menu. Druk op de -toetsen om de gewenste optie s te selecteren, en druk op de ENTER-toets om de gewenste instellingen uit te voeren. Met de MENU-toets keert u in het vorige menu terug. Druk op de EXIT-toets om het instellingenmenu te verlaten. Zoeken Druk op de -toetsen tot Search gemarkeerd is. Met de -toets kan met het zoeken begonnen worden. Kleursysteem Druk op de -toetsen tot Color System gemarkeerd is. Selecteer met de ENTER-toets de optie PAL. Fijnafstemming Druk op de -toetsen tot Fine Tune gemarkeerd is. Met de -toets of de -toets kan u de fijnafstemming vooruit resp. achteruit starten. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Opslaan Druk op de -toetsen tot Store gemarkeerd is. Met de ENTER-toets kan de fijnafstemming opgeslagen worden. Taal Druk op de -toetsen tot Language gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het instellingenmenu. Druk op de -toetsen om de betreffende instellingen te selecteren en druk op de ENTER-toets ter bevestiging. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. Terugzetten op fabrieksinstelling Druk op de -toetsen tot Factory Reset gemarkeerd is. Selecteer met de -toetsen YES en druk vervolgens op de ENTER-toets, om de standaardinstellingen terug te stellen of selecteer NO. SCART-modus Druk op de -toetsen tot Scart Mode gemarkeerd is. Met de ENTER-toets komt u in het instellingenmenu. Druk op de -toetsen om de betreffende instellingen te selecteren en druk op de ENTER-toets ter bevestiging. Druk op de MENU-toets om naar het vorige menu terug te keren. 22

24 6 Weergavemodus 6.1 In- en uitschakelen, stand-by-modus Sluit het apparaat met behulp van de meegeleverde voedingskabel op een wandcontactdoos aan, waarvan de geleverde spanning met de op de achterzijde van het apparaat aangegeven spanning (AC V, 50/60 Hz) overeenkomt. 1. Druk op de bediening de POWER-toets in, om het toestel in te schakelen. Nu kunt u alle functies met de afstandsbediening selecteren. Voor veel functies zijn er ook extra toetsen op de bediening. 2. Druk op de SOURCE-toets om naar de dvd-modus te wisselen. 3. Om het apparaat in de stand-by-modus te zetten, drukt u de POWER-toets op de afstandsbediening in. In de stand-by-modus krijgt het apparaat nog stroom, het is echter inactief. Met de POWER-toets van de afstandsbediening kan het apparaat daarna weer ingeschakeld worden. 4. Plaats een cd/dvd zoals hierna beschreven correct in de cd/dvd-lade. 5. De weergave start automatisch en dvd s tonen vaak een menu, waar u met de richtingstoetsen optie s kunt selecteren. Om een optie te selecteren markeert u de gewenste optie en drukt op de ENTER-toets. U vindt vaak extra informatie over de dvd-inhoud op de dvd-hoes. 6. Druk één maal op de STOP-toets om de weergave te onderbreken. Op het beeldscherm verschijnt de melding Om verder te gaan PLAY-toets indrukken. De speler heeft hierbij de plaats, waar de weergave gestopt werd, opgeslagen. Met de PLAY-toets kan de weergave vanaf deze plaats weer voortgezet worden (resumé). Als u echter twee maal op de STOP-toets drukt, stopt het apparaat definitief en verliest de laatst afgespeelde plaats uit het geheugen. Het is mogelijk dat sommige dvd s de resumé-functie niet ondersteunen. Zodra dit symbool bij het indrukken van een toets op het beeldscherm verschijnt, kan het apparaat de gewenste functie niet uitvoeren. Deze functie wordt òf door de dvd òf door de actuele gebruiksmodus niet ondersteund. Stappen om een cd/dvd te plaatsen en geluidssterkte-instelling: 1. Druk op de POWER-toets aan de voorzijde van het apparaat, om de stroomverzorging in te schakelen. De speler zoekt naar een cd/dvd en start automatisch in de dvd-modus met de weergave. 2. Houdt de cd/dvd met de bedrukte zijde naar buiten verticaal richting cd/dvd-vak. (zie volgende afbeelding) 3. Plaats de cd/dvd voorzichtig in de cd-dvd-lade. 4. De cd/dvd wordt automatisch compleet in het cd-/dvd-vak geschoven, en de LCD-weergave toont "Loading". Vervolgens begint de weergave. 5. Druk tijdens de weergave, om de geluidssterkte in te stellen, de toetsen VOL+ resp. VOL. 23

25 Gebruik geen cd s/dvd s van slechte kwaliteit omdat daardoor de lens van de speler kan beschadigen. 6.2 Dvd-weergave Menu In het algemeen beschikken dvd s over een keuzemenu. U kunt dit menu met de MENU-toets openen en dan met de richtingstoetsen een optie selecteren. Druk op de ENTER-toets om de selectie te bevestigen. Titel en hoofdstuk Normaal gesproken is een dvd in meerdere titels en meerdere hoofdstukken per titel onderverdeeld. U kunt een titel of een hoofdstuk via de invoer van het betreffende nummer selecteren. Regionale code Dvd-spelers en dvd s zijn per land verschillend gecodeerd. Deze regionale codering moet met die van de dvd overeenkomen. Anders kan de dvd niet afgespeeld worden. De standaard regionale code van deze speler is 0. Stop Druk één maal op deze toets, om de weergave te stoppen, en druk dan op de PLAY-toets, om de weergave voort te zetten. Druk twee keer na elkaar op deze toets om de weergave definitief te beëindigen. Pauze Druk op de PAUZE-toets om de weergave te stoppen. Druk twee keer na elkaar op deze toets om de enkel-beeld-weergave te starten. Herhalen Met de REPEAT-toets kan een hoofdstuk, een titel of de volledige inhoud van een cd/dvd herhaald worden of de herhaling afgebroken worden. Wisselen naar Druk tijdens de dvd-weergave éénmaal op de GOTO-toets van de afstandsbediening. Vervolgens 24

26 verschijnt een menu op het beeldscherm. U kunt naar wens optie's vastleggen of selecteren. Selecteer optie s met de richtingstoetsen, druk op de ENTER-toets, om de optie te openen, en selecteer dan de gewenste instelling met de richtingstoetsen. Druk op de richtingtoets om terug te gaan. Gebruik bij de selectie van de titel/het hoofdstuk en de titel-/hoofdstuktijd de nummertoetsen, om de gewenste titel, het gewenste hoofdstuk of de gewenste tijd in te geven. Weergave met zoeken Druk op de zoeken-toets FWD/REV SCAN op de afstandsbediening, om het vooruit- resp. achteruit-zoeken te activeren. Langzame weergave Druk op de SLOW-toets om de langzame weergave vooruit te activeren. Spraak (audio) Een dvd kan max. over 8 talen beschikken. Als u een een meertalige dvd wilt afspelen, kunt u in het dvd-instellingenmenu verschillende talen vastleggen, of u drukt op de AUDIO-toets van de afstandsbediening, om de taal te selecteren. Ondertiteling De dvd-speler ondersteunt meerdere ondertitels. Indien u een een dvd met meerdere ondertitels afspeelt, kunt u in het dvd-instellingenmenu verschillende ondertitelings-talen vastleggen. U kunt uw selectie echter ook via de SUBTITLE-toets op de afstandsbediening kiezen. Camerahoek De films op sommige dvd s worden vanuit meerdere camerapositie s opgenomen. Daardoor kunt u dezelfde scene vanuit verschillende perspectieven zien. In dit geval is op de dvd-hoes normaal gesproken een markering aangegeven. Bij het afspelen van een dvd met meerdere camerahoeken wordt op het beeldscherm het camerasymbool getoond. Druk op de ANGLE-toets, tot het gewenste perspectief getoond wordt. Het beeld wordt in seconden aangepast. 6.3 Cd-weergave In de standaardinstelling speelt de speler alle tracks van een cd. U kunt met de toetsen en (achteruit/vooruit springen) of de nummertoetsen een track selecteren. Pauze Druk op de PAUZE-toets om de weergave te stoppen. Druk opnieuw op de toets om de weergave voort te zetten. Stop Druk één maal op deze toets, om de weergave te stoppen, en druk dan op de PLAY-toets, om de weergave voort te zetten. Druk twee keer na elkaar op deze toets om de weergave definitief te beëindigen. Play Druk op de PLAY-toets om de weergave te starten. Druk op de afstandsbediening de POWER-toets in, om naar de stand-by-modus te wisselen en druk deze toets opnieuw in, om de weergave voort te zetten. 25

27 Weergave met zoeken Druk op de afstandsbediening de zoeken-toets FWD/REV SCAN in, om het vooruit- resp. achteruit-zoeken te activeren. Herhalen Druk tijdens de weergave op de REPEAT-toets, om een track of de volledige inhoud van de dvd te herhalen. Deze toets wordt bovendien gebruikt om de herhaling af te breken. Wisselen naar Druk op de GOTO-toets, om naar de positie te wisselen, die met het geselecteerde tijdstip overeenkomt U kunt Disc Go To, Track Go To of Select Track selecteren, indien u deze toets meerdere malen indrukt. Gebruik de nummertoetsen 0-9, om de gewenste tijd in te geven. De speler speelt dan de dvd vanaf dit tijdstip af. Druk opnieuw op de GOTO-toets, om het menu te verlaten. 6.4 JPEG-weergave JPEG is een verbreed beeldformaat, waarvoor bij geringe resolutieverliezen slechts weinig geheugencapaciteit per beeld nodig is. In dit formaat kunnen op een cd meerdere honderden foto s opgeslagen worden. Als u JPEG-foto-album's wilt zien, kunt u bij de ontwikkeling van uw films om de productie van een FOTO-CD vragen. Normale weergave Plaats een JPEG-gegevensdrager. Op het beeldscherm verschijnt het hoofdmenu voor JPEG-gegevensdragers. Selecteer met de ENTER-toets en de richtingstoetsen naar links/rechts een ondermenu met afbeeldingen, en selecteer dan met de richtingstoetsen naar boven/beneden de inhoud. Bij foto-cd s worden de foto s automatisch weergegeven. Op veel gegevensdragers staan naast foto s ook nog andere bestanden. Stop Druk éénmaal op deze toets, om de weergave te stoppen en naar het menu terug te keren. Pauze Druk op de PAUZE-toets om de weergave te stoppen. Druk opnieuw op de toets om de weergave voort te zetten. Voorgaande en volgende foto Selecteer de foto tijdens de weergave met de of -toetsen. Draaien van foto s Deze functie kan uitsluitend in samenhang met de normale fotoweergave gebruikt worden. Na het selecteren van een andere foto wordt de rotatie automatisch teruggesteld. Er zijn vier rotatiemodi beschikbaar. U kunt deze modi met de richtingstoetsen selecteren. Het is mogelijk dat sommige JPEG-gegevensdragers de rotatiefunctie niet ondersteunen. 26

28 7 Dvd-systeeminstellingen 7.1 Setup-menu Stappen voor de bediening U kunt de voorinstellingen naar uw wensen veranderen. Druk op de SETUP-toets op de afstandsbediening. Het instellingenmenu verschijnt. Het bevat de optie s General Setup Page, Audio Setup Page, Video Setup Page en Preference Page. Selecteer met de richtingstoetsen of op de afstandsbediening het gewenste ondermenu en bevestig met ENTER. Selecteer met de richtingstoetsen of op de afstandsbediening een in te stellen optiewaarde en bevestig met ENTER of druk, om hier het instellen af te breken. 7.2 General Setup-bladzijde TV Display Wordt gebruikt om de beeldscherm-modus in te stellen. Er staan Normal/PS, Normal/LB, Wide en Wide Squeeze ter beschikking. Normal/PS (Pan Scan) of Normal/LB (Letter Box) selecteren, als 4:3 formaat gewenst is. WIDE selecteren als 16:9 formaat gewenst is. Angle Mark Hier kan de camerahoek van de weergegeven scene veranderd worden, indien de dvd deze functie ter beschikking stelt. ON: Er verschijnt een camerasymbool op het beeldscherm. Indien alternatieve gezichtspunten aanwezig zijn, verschijnt een melding. OFF: Er verschijnt geen camerasymbool. OSD Lang Selecteer de voorkeurstaal voor de weergegeven menu s. Captions U kunt het tonen van weer te geven teksten tijdens de weergave met ON activeren of met OFF deactiveren. Screen Saver Als deze functie actief is, gaat het apparaat na enige minuten in de screensaver-modus over, indien geen nieuw beeldsignaal ontvangen wordt. Last Memory Met deze optie kunt u de functie Verdergaan na onderbreking van de weergave (resumé) in- en uitschakelen. Selecteer met of ON of OFF, bevestig met ENTER en beëindig het instellen met. 27

29 7.3 Audio Setup-bladzijde ODYS LCD-TV 17 DVD Dolby Digital Setup: Dual Mono Met deze functie wordt de audio-uitgave vastgelegd. Stereo: Uitgave van een stereosignaal L-Mono: Uitgave van een linker audiokanaal-signaal R-Mono: Uitgave van een rechter audiokanaal-signaal Mix-Mono: Uitgave van een gemengd, linker en rechter audio-signaal Dynamic Gebruik deze functie om de lineaire, dynamische compressieverhouding in te stellen, waarmee verschillende signaalcompressie-effecten gerealiseerd kunnen worden. Hoe hoger de compressieverhouding is, des te geringer is het verschil tussen hoogtes en dieptes. Deze optie is alleen voor Dolby Digital Audio beschikbaar. HDCD Setup-bladzijde: Filter De optie s zijn hier: OFF, 1x, 2x. 7.4 Video Setup-bladzijde Sharpness In dit menu zijn instellingen voor de beeldscherpte mogelijk: high (hoog), medium (middel) of low (gering). Selecteer low voor een zacht beeld en high voor de verbetering van een onduidelijk beeld. Brightness en Contrast Wordt gebruikt, om de helderheid en het contrast van het beeld in overeenstemming met het omgevingslicht en conform de individuele wensen in te stellen. 7.5 Preference-pagina Audio, Subtitle en Disc Menu Indien de dvd meerdere talen bevat, kan hier de gewenste taal voor de weergave, de ondertiteling en het dvd-menu geselecteerd worden. Default Deze optie wordt voor het reseten van het apparaat gebruikt. Daarbij worden de fabrieksinstellingen weer ingesteld. Het reseten is alleen mogelijk als de dvd-drive leeg is. Alle voorheen voorgenomen instellingen worden dan gewist. 28

30 8 Verhelpen van storingen Weergave Het weergeven met de speler is niet mogelijk Controle Controleer of een cd/dvd geplaatst is. Controleer of de cd/dvd met de bedrukte kant naar boven geplaatst is. Controleer of de cd/dvd niet vervuild of vervormd is. Controleer of de landscode van de speler met landscode van de dvd overeenkomt. Controleer of er geen condenswater gevormd is. Indien ja, verwijder dan de cd/dvd en laat de speler gedurende minstens een uur ingeschakeld. Er komt geen geluid. Controleer of het systeem correct aangesloten is. Controleer of de luidsprekers ingeschakeld zijn. Controleer of de Sound-instellingen van de dvd correct zijn. Controleer of de cd/dvd niet vervuild of vervormd is. Reinig of vervang de cd/dvd. De weergave kan niet worden voortgezet, en een hoofdstuk kan niet herhaald worden. Er wordt geen beeld getoond, of het beeld springt onregelmatig van boven naar beneden. Schakel in dit geval de A-B herhalingsmodus uit. Controleer of de cd/dvd niet vervuild of beschadigd is. Reinig de cd/dvd, of sla het hoofdstuk over. Controleer de verbindingen met de externe AV-signaalbron. Kies de juiste vastlegging van de optie s in het beeldmenu. Controleer of het ingangssignaal van de video-modus met die van het apparaat overeenkomt. Controleer of het apparaat is ingeschakeld en op de juiste video-modus is ingesteld. Afstandsbediening doet het niet. Controleer of er zich geen hindernissen tussen de afstandsbediening en de speler bevinden. Let erop, de afstandsbediening op de speler te richten. Controleer of de batterijen in de juiste poolrichting geplaatst zijn. Controleer of de batterijen nog voldoende opgeladen zijn. Vervang batterijen met een zwakke energie. Verdere aanwijzingen: Statische electriciteit of andere externe invloeden kunnen tot storingen aan de speler leiden. Trek in zo n geval de stekker uit de wandcontactdoos en steek hem er vervolgens weer in. Daardoor wordt de speler gereset. Als het probleem weer optreedt, dan trekt u de voedingsstekker van het apparaat uit de wandcontactdoos, en neemt contact op met een gekwalificeerde technieker. 29

31 9 Technische gegevens Grootte van het TFT-LCD-beeldscherm 17 Spanning Wisselspanning: V, 50/60 Hz Gelijkspanning: 12 V Vermogensopname Afmetingen < 60 W 485 mm 333 mm 380 mm (lengte x breedte x diepte) Gewicht ca. 7,35 kg DESIGN EN TECHNISCHE GEGEVENS KUNNEN ZONDER AANKONDIGING VERANDERD WORDEN. Ontwikkeld onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het Dubbel-D -symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk, ongepubliceerd werk Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden. 30

32 Garantievoorwaarden ODYS LCD-TV 17 DVD De volgende garantievoorwaarden bevatten de voorwaarden en omvang van onze garantievergoeding en laten onze wettelijke en contractuele garantieverplichtingen onaangetast. Wij geven garantie voor onze producten overeenkomstig de volgende voorwaarden: 1. Wij verhelpen kostenloos, overeenkomstig de volgende voorwaarden, schade of gebreken aan het product, die aanwijsbaar door een fabricagefout veroorzaakt worden, voor zover ze onmiddellijk na vaststelling en binnen 24 maanden na aankoopdatum door de eindverbruiker worden gemeld. De garantie betrekt zich niet op batterijen en andere onderdelen die verbruiksgoederen zijn, breekbare onderdelen, zoals glas of kunststof en defecten als gevolg van normale slijtage. Een garantieverplichting ontstaat niet als gevolg van kleine afwijkingen van de voorgeschreven toestand, die voor de waarde en het gebruik van het product irrelevant zijn, als gevolg van schade door chemische of elektrochemische invloeden, water en algemene abnormale omstandigheden. 2. De garantievergoeding geschiedt zodanig dat gebrekkige onderdelen naar ons oordeel kosteloos gerepareerd worden of door goede onderdelen vervangen worden. AXDIA behoudt zich het recht op inruiling tegen een gelijkwaardig reserveapparaat voor, voor zover het ingezonden product niet binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten gerepareerd kan worden. Het product kan tevens tegen een ander gelijkwaardig model worden ingeruild. Reparaties ter plaatse behoren niet tot de garantievergoeding. Vervangen of ingeruilde onderdelen gaan over in ons eigendom. 3. De garantieclaim vervalt als er reparaties of ingrepen door personen worden uitgevoerd die hiervoor van ons geen toestemming hebben gekregen of als onze producten met accessoires of toebehoren worden uitgerust die niet op onze producten zijn afgestemd. 4. Na garantievergoedingen wordt de garantietermijn niet verlengd en wordt er geen nieuwe garantietermijn verleend. De garantietermijn voor ingebouwde reserveonderdelen loopt af met de garantietermijn voor het hele product. 5. Verdergaande of andere eisen, in het bijzonder vergoeding van schade aan onderdelen die niet bij het product horen voor zover aansprakelijkheid niet wettelijk verplicht is is uitgesloten. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor elke soort toevallige, indirecte of anderssoortige gevolgschade dan ook, die leidt tot beperkingen in het gebruik, gegevensverlies, winstderven of uitval. Indienen van een garantieclaim 1. Om een beroep te doen op de garantieservice, dient u via , fax of telefoon (contactgegevens zie onder) contact op te nemen met het AXDIA Service-Center. U kunt ook gebruik maken van ons serviceformulier op onze website of op de achterzijde van de garantievoorwaarden. 2. Het AXDIA Service-Center zal proberen uw probleem vast te stellen en te verhelpen. Als u voor garantie in aanspraak komt, ontvangt u een RMA-nummer (Return Material Authorization) en dient u het product naar AXDIA te sturen. ATTENTIE: AXDIA accepteert alleen zendingen die voorzien zijn van een RMA-nummer. Voor het inzenden van het product dient op het volgende gelet te worden: 1. De zending dient franco huis, verzekerd en in een geschikte transportverpakking verstuurd te worden. Er mag geen toebehoren bij het product verpakt zijn (geen kabels, cd s, geheugenkaarten, handboeken, etc.), indien door AXDIA Service-Center niet anders bepaald. 2. Het RMA-nummer dient zichtbaar en leesbaar op de buitenkant van de verpakking vermeld te zijn. 3. Er dient een kopie van het aankoopbewijs als garantiebewijs bijgevoegd te worden. 4. Na ontvangst van het ingezonden product verleent AXDIA garantie overeenkomstig de garantievoorwaarden en stuurt het product franco huis verzekerd retour. Buiten de garantie AXDIA kan een serviceclaim buiten de garantie weigeren. Als AXDIA instemt met een service buiten de garantie, dan worden alle reparatie- en transportkosten in rekening gebracht. AXDIA accepteert geen zendingen die niet van een door AXDIA verstrekt RMA (Return Material Authorization) voorzien zijn. [Telefoontarief naar Duitsland, afhankelijk van de betreffende aanbieder] 31

33 32

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Veiligheidsadviezen... 3. Overzicht van het apparaat... 8. Algemeen... 12. Voorbereiding... 14. Stroomvoorziening en aansluitingen...

Veiligheidsadviezen... 3. Overzicht van het apparaat... 8. Algemeen... 12. Voorbereiding... 14. Stroomvoorziening en aansluitingen... INHOUDSOPGAVE Veiligheidsadviezen........................................ 3 Bedoeld gebruik................................................. 3 Veiligheid......................................................

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Blu-ray Disc TM speler

Bedieningshandleiding Blu-ray Disc TM speler Bedieningshandleiding Blu-ray Disc TM speler BluTechVision 3D 233 34466.010 Korte handleiding Voorbereiding TV-modus BluTech Vision-modus Kort indrukken Overige functies Menu oproepen Menu beëindigen Toestel

Nadere informatie

HANDLEIDING DVR 1600

HANDLEIDING DVR 1600 HANDLEIDING DVR 1600 INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies...5 Inleiding...8 Accessoires...8 Informatie regiocodes...8 Compatibiliteit...9 Te gebruiken schijftypes...9 Compatibiliteit van op PC s gebrande

Nadere informatie

7 inch Dual Screen DVD Player

7 inch Dual Screen DVD Player 7 inch Dual Screen DVD Player Model No.: AV-1101 Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. V04 AVG$ Pag. 1 van 28 AV 1101 V04 Inhoudsopgave Pagina In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Audio AudioVision 233 33998.010

Bedieningshandleiding Audio AudioVision 233 33998.010 Bedieningshandleiding Audio AudioVision 233 33998.010 Korte handleiding Voorbereiding TVmodus Audiovision-modus Kort indrukken Apparaat in-/uitschakelen Disk inleggen Toets op apparaat Disk inleggen Modi

Nadere informatie

Handleiding Mode d emploi MEDION LIFE P15138 (MD 30681)

Handleiding Mode d emploi MEDION LIFE P15138 (MD 30681) 80 cm/32 Smart-TV met LED-backlight, HD DVB-T/-C Tuner, WiFi & internetbrowser Smart TV de 80 cm/32 avec rétro-éclairage LED, tuner HD DVB-T/C, WiFi & navigateur Web MEDION LIFE P15138 (MD 30681) Handleiding

Nadere informatie

TABLET DVD SPELER Met extra 7 inch scherm

TABLET DVD SPELER Met extra 7 inch scherm SDV-47AM Dual TABLET DVD SPELER Met extra 7 inch scherm By Handleiding BY 1 VOORZORGSMAATREGELEN Bedankt voor de aanschaf van dit product. Leest U deze handleiding alstublieft zorgvuldig door, voordat

Nadere informatie

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen NEDERLANDS Inhoud Veiligheidsmaatregelen Voorwoord Veiligheidsmaatregelen................... 3 Eigenschappen van de verschillende soorten disks.......................... 4 Afbeeldingen DVD/Video Voorkant

Nadere informatie

LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE

LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE BREEDBEELD LCD TELEVISOR CON PANEL LCD PANORÁMICO LCD WIDESCREEN TELEVISOR COM ECRÃ PANORÂMICO DE CRISTAL LÍQUIDO NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO PORTUGUÊS

Nadere informatie

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP430/BP430N

Nadere informatie

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP325

Nadere informatie

LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 )

LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 ) LED-televisie 80cm (32 ) Téléviseur LED 80cm (32 ) MEDION LIFE P15105 (MD 30338) Handleiding Mode d emploi Apparaatoverzicht Voorkant NL FR 7 ON/OFF 5 6 1 2 3 4 1) : het volume aanpassen of navigeren door

Nadere informatie

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP630

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TV

Gebruiksaanwijzing TV Gebruiksaanwijzing TV Xelos A 37 Full-HD + 100 Xelos A 32 Full-HD + 100 233 33156.018 Inhoud Afstandsbediening TV-functies... 3 Bedieningsoog toestelvoorkant... 4 Aansluitingen achterkant toestel Xelos

Nadere informatie

3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner

3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner GEBRUIKERSHANDLEIDING 3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner NEDERLANDS Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor

Nadere informatie

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding Welkom Copyright Copyright BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in

Nadere informatie

22LED2005TD 22LED2015TDW

22LED2005TD 22LED2015TDW LED KLEUREN TV 22LED2005TD 22LED2015TDW GEBRUIKERSHANDLEIDING (NL) LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Dit symbool geeft aan dat dit product gevaarlijke spanning gebruikt,

Nadere informatie

GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding

GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding Inhoud Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 6 Kenmerken van de projector...6 Inhoud van de verpakking...7 Buitenkant van de projector...8

Nadere informatie

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing 3-293-881-41(1) DVD Recorder Gebruiksaanwijzing Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080

Nadere informatie

Individual. Gebruiksaanwijzing 233 34355.113

Individual. Gebruiksaanwijzing 233 34355.113 Individual TV Individual 55 Compose LED 400, Individual 46 Compose LED 400, Individual 40 Compose LED 400 Individual 46 Selection LED 200, Individual 40 Selection LED 200 233 34355.113 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-955-42(2) DVD Home Theatre System Gebruiksaanwijzing DAV-DZ20 2007 Sony Corporation WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrocutie te verminderen.

Nadere informatie

HANDLEIDING NEDERLANDS. Bestelcode: D1133. Highlite International B.V. Vestastraat 2 6468 EX Kerkrade Nederland

HANDLEIDING NEDERLANDS. Bestelcode: D1133. Highlite International B.V. Vestastraat 2 6468 EX Kerkrade Nederland HANDLEIDING NEDERLANDS DVMP-250 V1 Highlite International B.V. Vestastraat 2 6468 EX Kerkrade Nederland Inhoudsopgave Waarschuwing... 2 Instructies bij het uitpakken... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Bepalingen

Nadere informatie

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Kenmerken van de projector... 7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...9

Nadere informatie

DVD/CD-player / Videorecorder NV-VP30 / NV-VP25. Gebruiksaanwijzing

DVD/CD-player / Videorecorder NV-VP30 / NV-VP25. Gebruiksaanwijzing OPEN / CLOSE DVD/CD-player / Videorecorder NV-VP30 / NV-VP25 Gebruiksaanwijzing DVD / CD PLAYER / I VCR EJECT DVD -RAM VIDEO PLAYBACK DVD TIMER CHECK REC CHECK QUICK ERASE PROG PLAY MUSIC WITH PICTURE

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

GEBRUIKSHANDLEIDING MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 GEBRUIKSHANDLEIDING MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Geachte gebruiker, Hartelijk bedankt voor de aankoop van de Freecom MediaPlayer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TV

Gebruiksaanwijzing TV Gebruiksaanwijzing TV Reference 52 233 34068.010 Beknopte handleiding Gebruiksmodus instellen Toetsfuncties TV-modus Radiomodus Tijd permanent weergegeven / verbergen (Toets tweemaal kort achter elkaar

Nadere informatie

LC-32LE350E-BK LC-32LE350E-WH LC-39LE350E-BK LC-39LE350E-WH

LC-32LE350E-BK LC-32LE350E-WH LC-39LE350E-BK LC-39LE350E-WH NEDERLANDS LC-32LE350E-BK LC-32LE350E-WH LC-39LE350E-BK LC-39LE350E-WH ESPAÑOL PORTUGUÊS LCD-KLEURENTELEVISIE TELEVISOR LCD A COLOR TELEVISÃO LCD A CORES BEDIENINGSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.011

Gebruiksaanwijzing. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.011 Gebruiksaanwijzing Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.011 Korte handleiding Individual Mediacenter / DR+ Voorbereiding Afstandsbediening TV-modus Afstandsbediening Mediacenter

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV Spheros R 37 Spheros R 32 Spheros R 26 233 32478.011

Gebruiksaanwijzing. TV Spheros R 37 Spheros R 32 Spheros R 26 233 32478.011 Gebruiksaanwijzing TV Spheros R 37 Spheros R 32 Spheros R 26 233 32478.011 Inhoud Afstandsbediening TV-functies 3 Bedieningsgedeelte Spheros R 26 en R 32 4 Bedieningsgedeelte Spheros R 37 5 Aansluitingen

Nadere informatie