Klankbord 10, 23 november t/m 20 december e jaargang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankbord 10, 23 november t/m 20 december 2014 52 e jaargang"

Transcriptie

1 Klankbord 10, 23 november t/m 20 december e jaargang

2 Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie van pastorale zaken kan worden verwezen naar de voorzitter van het consistorie, Jan de Jonge, , voor andere kerkenraadszaken kan met de scriba contact worden opgenomen. Dhr. P. Reedijk Hazelaarstraat 68, 3297 XL Puttershoek Mw. C. Kuipers Schouteneinde 55, 3297 AS Puttershoek Dhr. G.A.J. Tiesema Eikenlaan 11, 3297 XA Puttershoek NL79FVLB NL82FVLB Fam. M. v.d. Kolk Margrietstraat 4, 3297 CG Puttershoek Banknummer Kerkvoogdij Banknummer Diaconie Kostersgezin/sleuteladres en zaalreservering van De Hoeksteen Kerk, De Hoeksteen, De Schakel Kerkplein 1, Kerkplein 3, A. van Lierstraat Website Klankbord redactie: Leny van Kleef, Monique Gielen, Samantha Janssens Kopij inzenden t/m maandag 1 december, uur per of bij Samantha Janssens, Jasmijnstraat 4 Voor vragen Bezorging volgend nummer: 16 december t/m 20 december 2014 Vragen over bezorging Kerkelijk Bureau Eikenlaan Kopij die niet op tijd binnen is of waarvan de afzender anoniem is, kan niet worden verwerkt. Druk/, en zetfouten voorbehouden. 2

3 23 nov. Eeuwigheidszondag 10.00u Ds. P.J. Droogers uit Werkendam Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. I. Jongenotter, Mw. H. Kot, Louise Bijl Zondagssch/kdnd: Kl: Elleke, M: Leonie, Gr: Jan Koffie/thee/limonade drinken na de dienst 17.00u Ds. T. Meijer uit Puttershoek Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Verwarming kerk 30 nov. 1e Advent/vreugden 10.00u Ds. E.J. Prins uit Heinenoord Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Kerkdiensten Mw. A. Groeneweg, Mw. D. van Eck, Ellen Janssens Zondagssch/kdnd: Kl: Kalinka, M: Tineke, Gr: Heleen Koffie/thee/limonade drinken na de dienst 17.00u Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Diaconie Deurcollecten: Hervormde Jeugdraad 7 dec. 2e Advent 10.00u Drs. P. Van Dam uit Houten Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. A. v/d Kolk, Mw. Pl. Bos, Christine Sterrenburg Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Maaike, Gr: Evelien 17.00u Ds. R. ten Napel uit s-gravendeel Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Onderhoud gebouwen 3

4 14 dec. 3e Advent 10.00u Ds. T. Meijer uit Puttershoek Organist: Dhr. N. van Oudheusden Oppas: Mw. A. Reedijk, Mw. A. Molendijk, Lianne de Haan Zondagssch/kdnd: Kl: Elleke, M: Annelies, Gr: Jan 17.00u Ds. J.F. Tanghé uit Sliedrecht Organist: Dhr. N. van Oudheusden Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Pastoraat eigen gemeente 21 dec. 4e Advent 10.00u Ds. A. Christ uit Katwijk Organist: Dhr. H. Mannee Oppas: Mw. T. Prins, Mw. N. v/d Steen, Tessa van Nieuwenhuijsen Zondagssch/kdnd: Kl: Kalinka, M: Leonie, Gr: Heleen 17.00u Ds. F. v/d Bosch uit Katwijk Organist: Dhr. H. Mannee Dienstcollecten: Kerk en Eredienst Deurcollecten: Kerkvoogdij Meditatie In blijde (? ) verwachting... Toen ik een kerstmarkt in Duitsland bezocht viel me een bord op. De plaatselijke winkeliers wensten een ieder een goede advent toe. Bijzonder vond ik dat, want het lijkt wel of advent een ondergeschoven kindje is bij ons. We worden wel als consument bepaald bij diners en decoraties, maar het gaat niet over advent. En dan maakt het echt niet uit of we "kerkmensen" zijn of niet. Stilstaan bij advent is stilstaan bij verwachten. Wij verwachten, zijn met z'n allen in verwachting! Maar wie of wat verwachten we? Natuurlijk, het Kind in de kribbe, Gods menswording is een enorm wonder. Maar dat is geschiedenis, het is al gebeurd. Net als wij gewend zijn onze eigen geboorte te vieren of er op z'n minst bij stil te staan dat we weer een jaartje ouder geworden zijn, zo zijn we al gewend om kerstfeest te vieren. Helemaal niks mis mee, integendeel... het is me nogal wat. God toont zijn liefde op het aller-scherpst. 4

5 Je zou denken, dat niemand daar nog omheen kan.toch is advent nog meer dan naar kerst toeleven. Stilstaan bij wat verwachten is en waarop. Marcus 13: 33 "Ziet toe, waakt en bidt, want gij weet niet wanneer de tijd is." Soms word je wakker uit een angstdroom en val je niet direct in slaap. Alsof je nog alert bent vanwege het gevaar in de droom. In de droom verwerk je vaak angsten en gebeurtenissen. Mensen met traumatische ervaringen slapen slecht; zij zijn hyperalert. Dit is één vorm van waakzaamheid: wakker blijven. Wordt dat in dit Bijbelvers bedoeld, angstig wakker blijven? Nee, die angst hoort er niet bij. Hoopvol waken, daar gaat het om. Regelmatig roept de Here Jezus op om te waken voor de komst van de Heer. Een vreugdevolle komst, de komst van het Koninkrijk van God. Hij vergelijkt het ook met een bruiloft en dat is iets waar je je op mag verheugen. We zijn uitgenodigd! Marcus richt zich met zijn evangelie op de jonge christengemeente die de wederkomst van Christus verwacht. Zij waren daar volop mee bezig, ze waren vol verwachting! Maar wij, na heel veel eeuwen? Houden wij het vol ook werkelijk te blijven hopen en ons in te stellen op Gods toekomst? Blijven we waakzaam om te zien in hoeverre onze hoop in vervulling gaat? Houden we het vol om de horizon af te speuren naar Gods tekenen van hoop? Of laten we de hoop verslappen en gaan we over tot de orde van de dag? Angstig waken is een vorm van bang zijn voor eigen veiligheid. Hoe begrijpelijk soms ook ( trauma's kunnen heel reëel zijn) maar dit hoeft je leven niet definitief te bepalen of zelfs te vullen. Wij zijn juist geroepen om hoopvol open te staan voor Gods toekomst vol gerechtigheid, barmhartigheid, verzoening, liefde. Wie hoop heeft gaat anders om met zijn medemens. Hoop op vrede. Vrede op aarde. Vredevorst. Wij zijn allen in blijde verwachting. De Vredevorst komt! 5

6 Wat voor ogen is, geeft geen hoop, maar wij weten meer, wij geloven meer, wij verwachten meer. Laten we daarom met elkaar adventsmensen zijn, mensen die iets te verwachten hebben. Beter nog: die Iemand verwachten! We kunnen ons laten leiden door alle nare gebeurtenissen van het afgelopen jaar, door de haat die lijkt te zegevieren. Houd moed, hoe duister het ook lijkt: het daagt in het oosten! De nieuwe dag zal zeker aanbreken! Ik wens iedereen verwachtingsvolle dagen toe! Nelke Mannee - Schouten Kort verslag Kerkenraad De Kerkenraadsvergadering van 27 oktober werd geopend door de voorzitter met lezen uit Romeinen 8 uitleg aan de hand van boekje ds. Troost en gebed. De notulen van de vergadering van 15 september werden doorgenomen en goedgekeurd. De postlijst werd afgewerkt en de ingekomen stukken en drukwerk verdeeld. Mededelingen: Belijdeniscatechese: geïnteresseerden kunnen nog meedoen bij ds. Hordijk in s-gravendeel. Er is tot nu toe 1 deelnemer. Diensten: ds. Molenaar: ds. Molenaar geeft zijn preekbeurten terug, omdat hij om persoonlijke redenen besloten heeft om helemaal niet meer voor te gaan. De Kerkenraad heeft ds. Molenaar laten weten, dat zijn besluit betreurd wordt en heeft haar dankbaarheid uitgesproken voor de goede tijd die we met hem hebben gehad. In vervanging voor de teruggegeven diensten is voorzien. Talentenlijst: br. Van der Zwaal houdt de lijst met vrijwilligers bij, die te kennen hebben gegeven, zich voor bepaalde activiteiten of klussen voor de kerk te willen inzetten. De kkr. is blij met de positieve reacties en hoopt als het nodig is een beroep op hen te kunnen doen. Dienstrooster 2016: is in concept klaar. In december vast te stellen. Concept Beleidsplan 2015/2016 is aan alle kerkenraadsleden toegestuurd. Het plan wordt goedgekeurd en zal op een gemeente-avond aan de gemeente gepresenteerd worden. Daarna worden de reacties besproken en indien mogelijk in de volgende kerkenraadsvergadering vastgesteld. 6

7 Commissie Nieuw Liedboek: voorstel om de commissie te verbreden met enkele gemeenteleden. Ook zal worden nagedacht aan een aparte liederenbundel voor onze gemeente of andere manieren om liederen te presenteren. De commissie zal uitleg geven op een gemeente-avond. Website: het beleidsplan voor de website wordt aangepast. Opinie stukken zijn welkom maar niet op de openingspagina en onder duidelijke vermelding van het feit dat de stukken niet per se de mening van de kerkenraad vertolken. Een richtlijn is opgesteld voor de informatie en redactionele presentatie op de website. Kerkrentmeesters melden, dat ingezet wordt op actie Kerk-balans. Er is structureel een jaarlijks tekort, zodat de 4 reserveringsfondsen niet op het gewenste peil gehouden kunnen worden. In verband met de onderhoudssubsidie wordt 6 jaar vooruit begroot. De Kerkrentmeesters zullen een stukje over de renovatie van de pastorie in het Klankbord plaatsen. Het donatieplan voor 2014/2019 wordt goedgekeurd. In januari 2015 wordt de kerk van binnen geschilderd. Collecte-rooster 2015: goedgekeurd. Consistorie: staat voor invoering van het nieuwe leden-administratiesysteem Scipio-on-line. Suggestie om met leden, die bedanken voor de benoeming in een ambt, achteraf nog een gesprek te voeren. Diaconie: begroting 2015, wordt na bespreking goedgekeurd. Beroepingswerk: de Beroepingscommissie gaat het lijstje met kandidaten verder afwerken. Scriba leest de bedankbrieven van de in een vacature benoemde gemeenteleden voor. Begroting Evangelisatie Platform: kosten voor PR, toerusting, Alphacursus en Kindervakantiefeest. Het begrote tekort van 620 euro wordt geaccepteerd en zal worden meegenomen in de begroting van de kerkrentmeesters. Na de Rondvraag, waar spaarzaam gebruik van wordt gemaakt, sluit zr Kuipers met dankgebed. J. Kuipers, notulist 7

8 Informatie Van de voorzitter De natuur in dit najaar is prachtig, heerlijk weer en mooie kleuren. Zelfs de oktober stormen laten het afweten, hoewel hier en daar wel een storm voorbij trekt. Voor het werk in de gemeente kunnen we hetzelfde zeggen. We hebben weer avondmaal gevierd, de kringen zijn weer begonnen, de catechisaties, de rommelmarkt, de HVD, JOR en JOR- Young, EMMA, Outlook, etc. : prachtige momenten die ons laten zien hoe trouw onze Heer is. Er zijn ook stormen: de teleurstelling dat Ds. De Pater zijn beroep niet kon aanvaarden, de vacatures in de kerkenraad die maar niet worden ingevuld. We mogen dan altijd denken aan wat Jezus zei tegen de storm in Markus 4:39 Zwijg, wees stil! Gemeente avond Of zijn dat geen stormen, maar alleen de voorboden van een klimaatverandering? Over het beleid van onze gemeente voor de komende 2 jaar heeft de kerkenraad een beleidsplan goedgekeurd. Het wijkt niet veel af van het eerdere beleidsplan. Hierover zal de gemeente op 1 december worden ingelicht. Er zal ook een bijzonder thema worden behandeld: namelijk de rol van de lofzang in de eredienst en de betekenis van het liedboek daarin. Daarnaast zal er worden gesproken over het voornemen van de kerkenraad om, gedurende de twee jaar dat het nieuwe beleidsplan geldt, zich te bezinnen over de koers die onze Hervormde Gemeente in de komende jaren moet volgen. Beroepingswerk Ds. De Pater heeft voor het beroep moeten bedanken. Hoewel we teleurgesteld zijn danken we hem en onze Heer voor de gesprekken die er geweest zijn. De beroepingscommissie is weer aan de slag gegaan en heeft opnieuw predikanten benaderd of zij open staan voor een beroep naar onze gemeente. Mocht het zo zijn dat de lijst met namen van de predikanten die door de kerkenraad is goedgekeurd is uitgeput, dan zal de gemeente weer worden gevraagd om namen in te dienen. Denkt u mee? Daarnaast is de benoemingsronde voor nieuwe ambtsdragers achter de rug. Helaas hebben acht gemeenteleden te kennen gegeven de benoemingen niet te kunnen aanvaarden. We zijn blij dat Dhr. Hoek zijn benoeming als ouderling kerkrentmeester heeft aanvaard. Dat geeft weer nieuwe krachten. De kerkenraad heeft besloten om tot de nieuwe 8

9 reguliere benoemingsronde in het najaar van 2015 te wachten om nieuwe kandidaten te benoemen. Het aantal vacatures wordt dan mogelijk groter omdat er dan ook nog aftredende ambtsdragers zijn. Dankbaarheid Als u dit leest is het dankdag geweest. Een bijzondere traditie waar we dankbaar voor mogen zijn. Als je dankbaar kan zijn, is dat een teken van Gods liefde. Dankbaar voor de kleine dingen, dankbaar voor de grote dingen. Dankbaarheid is het bewijs dat je tegen God gezegd hebt: Heer ik kan het niet zelf, alleen U kunt mij redden! Met een hartelijke groet, Victor de Haan Hartelijk dank Langs deze weg willen wij Sjaak en Joke Weeda iedereen bedanken. Iedereen die op welke wijze dan ook, met ons meeleeft. Het zij met een kaart of kaarten, telefoontje, bezoekje, schouderklopje of een praatje op straat. In deze voor ons en de kinderen moeilijke en zware periode. Heel fijn te weten dat er een gemeente om je heen staat. Zolang mijn gezondheid het toelaat bent u altijd welkom Hartelijke groet Sjaak Weeda Winterplein SB Puttershoek Beste mensen, Heel veel dank voor de vele kaarten die ik gekregen heb in het ziekenhuis en tijdens mijn verblijf in de Egmontshof. Ook de telefonische belangstelling is door mij erg op prijs gesteld. Een hartelijke groet van Sea van der Hoeven Dorst Maximaplein 17 9

10 Zondagsschool en kindernevendienst Lieve kinderen van de zondagsschool, Het is mijn beurt om weer een stukje te schrijven voor in Het Klankbord. Maar waar zou ik eens over schrijven? Ik bedacht me het volgende, zal ik jullie eens vertellen wat mijn lievelingsverhaal uit de bijbel is? Dat is het verhaal van Esther. (ken je het niet? Misschien wilt papa of mama het wel voorlezen, of ga je het zelf lezen). In het verhaal komt het erop neer dat Esther heel moedig is en de dood riskeert voor haar volk die in Jezus gelooft. Je hoort steeds vaker over mensen die vluchten omdat ze vervolgd worden vanwege hun geloof. Wat mogen wij dan blij zijn dat wij op zondag rustig naar de kerk gaan en wij overal naar mogen en kunnen luisteren zonder dat we vervolgd worden, fijn he?! Nog even een paar andere dingetjes, namens ons allemaal willen wij juf Nadine, haar man Martijn, Hannah en Nathan feliciteren met de geboorte van hun dochtertje Noémie. Namens de zondagsschool en kindernevendienst, Leonie Verrijp Hey Jor youngers JOR Het einde van 2014 komt al steeds dichterbij. Het is alweer bijna de laatste maand van het jaar. In de laatste maanden van 2014 gaan we ook bij de Jor young leuke dingen doen. Dus kom in deze koude maanden lekker warm in de Schakel. De planning ziet er als volgt uit: 22 november: Doe quizzzzz 29 november: Thema avond 6 december: Sinterklaas bingo 13 december: Levend Stratego 20 december: Lekker eten Heb je je nog niet aangemeld voor de mail maar wil je wel graag de mails van de JOR young ontvangen? Dat kan, stuur dan even een mailtje naar 10

11 Zit je in groep 7 of 8 van de basisschool of in de 1e klas van de middelbare school, ben je nog nooit bij de JOR-young geweest en lijkt het je leuk om een keer te gaan? De JOR-young is elke zaterdag avond van tot uur in de schakel. De avonden kosten meestal niks. En neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. Groetjes, Alex, Alwin, Barbara, Cees, Dijanne, Davey en Jacolien Wij kunnen weer terug kijken op een leuke maand. Oktober stond in het teken van Robin Hood. Aan het begin van de maand hebben wij gekeken hoe de enige echte Robin Hood boogschiet. Om de week erna hetzelfde te gaan proberen op een professionele baan. Ook was het bowlen samen met de Jor young erg leuk, hoewel het pijn doet om te zeggen dat de hoogste score van de avond gegooid is door een lid van de Jor young. In december hebben wij maar drie avonden, maar die avonden maken wij dan ook extra leuk. Op 6 december doen we een Sinterklaasspel, 13 december Kerst/Sinterklaasgourmet en op 20 december hebben wij een Jor out. Wat dat wordt is nog een verrassing. Tot zaterdag, Namens JOR, Sander Meijer JOR Passievolle vrijwilligers In, om en rond onze kerk lopen vele vele vrijwilligers, ieder zet zijn eigen passie in voor onze gemeente. Het is best leuk en goed om eens een te kijkje achter de schermen te krijgen bij de vele verschillende activiteiten. Binnen ons jaarthema Passie(f) Vol overgave, zullen we in het komende seizoen enkele passievolle vrijwilligers gaan interviewen. Dit keer hebben we de Diaken Suzanne van Oudheusden geïnterviewd. 11

12 Suzanne van Oudheusden is eind januari 2014 bevestigd tot diaken. In het dagelijks leven is ze fulltime medewerker secretariaat schuldhulpverlening. Haar talent ligt duidelijk op het gebied van financiële zaken, want ze heeft in het verleden o.a. bij een bank gewerkt. In die tijd kreeg ze ook veel verhalen van mensen te horen, waarbij ze soms wel een sociaal werkster leek. Je kunt dus duidelijk zien, hoe hier het ambt en het talent en ervaringen bij elkaar gekomen zijn. Hoe hard schrok je, toen er een benoemingsbrief bij je werd bezorgd? "Ik had het niet verwacht, dacht echt dat dát mijn deur wel voorbij zou gaan..." En toch zei je "ja", je had volop redenen om "nee" te zeggen : nog niet zolang weer terug in de kerk na heel wat jaren afwezigheid, een fulltime baan, een eigen huishouden... "Toch "ja", vooral het gevoel deed dat. Het voelde goed. Roeping? Zou dat woord hier passen? "Ja, misschien wel. God is bezig met je leven, Hij stuurt zaken in je leven. In een donkere periode in mijn leven was God er. Jarenlang was mijn Bijbel gesloten gebleven. Door allerlei zaken ging het echt niet goed met me. Ik ging naar de Alpha-cursus en de Bijbel ging weer open. Het kleine vonkje dat er nog was, werd weer aangewakkerd tot een vuur. God zelf tilde me eruit, zette me weer op Zijn weg. Ik ging daarna belijdenis doen. Onze hemelse Vader blijft ons leiden, soms op bijzondere manieren. Hij heeft ook met mij een doel, daar vertrouw ik op." Is dat financiële gedoe nou wel een geloofszaak? "Laat geld nooit voorop staan, maar om zaken te realiseren is geld nodig." Diaconaal geld is natuurlijk anders dan dat wat de kerkrentmeesters beheren. "Ja, de diaconie moet vooral geld opmaken, de diaconie heeft geen geld. Het is echt bedoeld om te helpen!" Wat is het lastigst aan lid van de kerkenraad zijn? "Lastige vraag! Een goede planning vinden om het werk voor de kerk te combineren met je privéleven. Zeker in het begin is dat even wennen, even zoeken." 12

13 Wat is het leukst eraan? "Je raakt meer betrokken bij alles, bij de kerk, de mensen, de gemeente. Ook ga je intensiever met je geloof om." Bovenstaand artikel is een weergave van het gesprek dat als "opdracht" tot een interview plaatsvond tussen Suzanne van Oudheusden en Nelke Mannee. Als interviewer vond ik het een geweldig fijne ervaring om geloofzaken te kunnen delen, te merken hoe God in levens werkt. Je spreekt elkaar als gemeenteleden wel, maar elkaar iets vragen over zaken als roeping gaat wat moeilijker. Maar begin eens bij jezelf : waartoe ben jij geroepen? Wil je met God op weg? Ook met uw / jouw leven heeft Hij een plan! Gezocht vrijwilligers ( met rijbewijs) voor Zorgboerderij Bonaventura, Langedam 5, Strijen vrijwilligersvergoeding beschikbaar. informatie bij Nelke Mannee of direct naar een vaste medewerker aldaar; profilazorg.nl VOORAANKONDIGINGEN Van de Diaconie Campagne USB sticks voor Noord-Korea Alleen Gods Woord kan het gesloten Noord-Korea veranderen. Daarvan zijn gevluchte Noord-Koreaanse christenen overtuigd. Samen met SDOK zoeken zij voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om het Evangelie in dit meest gesloten land ter wereld binnen te brengen. Daarom wil SDOK de Bijbel op een USB stick zetten en deze in Noord- Korea verspreiden. Op het kantoor van SDOK worden de USB-sticks gevuld met audiobestanden in de Noord-Koreaanse taal (de ingesproken tekst van de Bijbel, bijbelstudies en liederen). Vervolgens gaan ze naar Zuid-Korea, van waaruit ze via luchtballonnen boven Noord-Korea verspreid worden. Ook worden ze via smokkelroutes Noord-Korea binnengebracht. 13

14 Deze maanden wordt de actie voor USB sticks gehouden. Heeft u gebruikte (of nieuwe) USB-sticks die u voor dit doel wilt afstaan? Dan kunt u deze inleveren zondag 10 en 17 januari a.s. bij de ingang van ons kerkgebouw in de verzamelbox van SDOK. Alles op een rijtje: Heeft u een USB-stick die u wilt inleveren de opslagcapaciteit moet minimaal 512 MB zijn. Verwijder bedrukte reclame, zoals logo s van bedrijven, dit kan problemen opleveren. Alle sticks worden door SDOK bij ontvangst gecontroleerd en geformatteerd, zodat eventuele bestanden die nog op de stick staan definitief verwijderd worden. Natuurlijk zijn hier kosten aan verbonden, wilt u ook een bijdrage leveren? Stop dan EUR 4 in een envelop en deponeer deze ook in de verzamelbox. Kerstmiddag ouderen De kerstmiddag wordt dit jaar gehouden op woensdagmiddag 17 december in de Hoeksteen en begint zoals gewoonlijk om uur en zal afgesloten worden met een broodmaaltijd. Medewerking wordt verleend door Piet Reedijk, Ds. W. Hordijk en ons kinderkoor Een vrolijk geluid. Namens de diaconie, Tineke van Horssen Informatie Op zaterdag 13 december 2014 hoopt de Christelijke Gemengde Zangvereniging ASAF een kerstconcert te geven in de Gereformeerde Kerk aan de Rembrandtstraat 1 te Puttershoek Het concert begint om uur, de zaal is open vanaf uur. De toegangsprijs bedraagt 12,50, in de voorverkoop 10,--. Wij hopen op deze avond naast enkele kerstliederen voor het eerst de Kerstcantate De Koning komt! uit te voeren, samengesteld door de dirigent Adri Poortvliet. 14

15 Aan dit concert wordt medewerking verleend door: Judith Sportel sopraan Renate Hooijer-Poortvliet dwarsfluit Han Kapaan hobo Lennart Morée vleugel Lennert Knops orgel De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Adri Poortvliet. Toegangskaarten zijn te bestellen bij: Fam. P. Schram, tel Fam. J. Groeneveld, tel Wat een geweldige middag, de High tea voor Zambia Om 12 uur waren Lianne, Ellen en Ilona al aanwezig in De Hoeksteen om alles klaar te zetten. Helaas kon Frank er door zijn stage niet bij zijn en moest Ellen Rijken om 1 uur alweer weg om op tijd op haar werk te zijn, maar dat mocht de pret niet drukken. Om half 2 waren wij klaar om de eerste gasten te ontvangen. De tafels waren netjes gedekt, het eten stond klaar en het water voor de thee was gekookt. Rond 2 uur kwamen de eerste mensen binnendruppelen en om kwart over 2 hebben wij de High Tea officieel geopend en kon er begonnen worden met het smikkelen van al het lekkers. Rond kwart over 4 hadden de meeste mensen hun buikje wel rond gegeten, maar oh wat was er nog veel eten over.. Toen kregen wij een leuke tip, die we meteen uitgevoerd hebben. Bij de Chinees hebben we lege bakjes van de bami/nasi gehaald. Deze bakjes konden de mensen voor een klein bedrag vullen en op deze manier konden ze nog wat lekkers mee naar huis nemen. Ik kan vertellen dat daar heel veel animo voor was. We hebben van zo veel mensen te horen gekregen dat al het eten lekker was en dat alles prima geregeld was. Voor herhaling vatbaar dus! Bedankt voor de mensen die gratis voor ons gebakken hebben. Bedankt voor het gratis gebruik mogen maken van De Hoeksteen. Bedankt voor de mensen die zijn wezen High Tea en. Met een opbrengst van 412,75 hebben jullie ons dichter bij ons doel gebracht, Zambia! 15

16 OLIEBOLLENVERKOOP VOOR ZAMBIA IN SAMENWERKING MET BAKKER DE KONING IN PUTTERSHOEK ORGANISEERT DE JOR WORLD SERVANTS GROEP EEN HEUSE OLIEBOLLEN VERKOOP. IN DE WEEK VAN 1 DECEMBER TOT EN MET 6 DECEMBER ZULLEN WIJ BIJ DE MEESTE HUIZEN IN PUTTERSHOEK LANGSGAAN MET INSCHRIJFLIJSTEN VOOR DE OLIEBOLLEN. OP ZATERDAG 13 DECEMBER ZULLEN WIJ DEZE DAN BIJ U THUIS BEZORGEN. KORTE INFO PRIJS: 1 ZAK (6 OLIEBOLLEN) VOOR 5,- VERKOOP: 1 DECEMBER T/M 6 DECEMBER BEZORGEN: 13 DECEMBER VAN ELKE ZAK OLIEBOLLEN DIE VERKOCHT WORDT, GAAT ER 2,- NAAR DE JOR WORLD SERVANTS GROEP. DUURT OUD & NIEUW U NOG VEEL TE LANG? WILT U AL EERDER HEERLIJKE OLIEBOLLEN ETEN? BESTEL ZE BIJ ONS EN SPONSOR ONZE REIS NAAR ZAMBIA! ALS U NIET THUIS BENT, ALS WIJ LANGSKOMEN, DAN KUNT U OP ZATERDAG 13 DECEMBER DE OLIEBOLLEN OOK KOPEN BIJ DE KRAAM VAN BAKKER DE KONING, IN HET CENTRUM VAN PUTTERSHOEK. OOK VAN DEZE VERKOOP KRIJGEN WIJ 2,- PER ZAK. HOUDT U NIET ZO VAN OLIEBOLLEN, MAAR WILT U WEL HET GOEDE DOEL SPONSOREN? DIT KAN. MAAK EEN GIFT OVER OP ONS REKENINGNUMMER: NL13 INGB T.N.V. JOR WORLD SERVANTS VOOR MEER INFORMATIE: FACEBOOK: JORWORLDSERVANTS SPREEK IEMAND VAN DE JOR WORLD SERVANTS GROEP AAN; FRANK JANSSENS, LIANNE DE HAAN, ELLEN RIJKEN, LAURA DEN HOED, ELLEN JANSSENS EN ILONA PREESMAN 16

17 Aan het eind van dit jaar kunnen we weer een supergezellig en knetterend kindervakantiefeest verwachten! Er wordt al volop nagedacht over een thema en een leuke knutsel! Het enige dat jullie hoeven te doen is : Maandag 29 december 2014 te onthouden en die datum in de agenda zetten. Er komt snel meer informatie via een folder. Veel groeten, Jacolien, Monique en Annemarie Meer informatie: P.S.: Natuurlijk hebben we hierbij steun nodig van enthousiaste helpers. U/jij kunt dit opgeven via bovenstaand telefoonnummer of door een van ons aan te spreken. De zonnepanelen die in maart van dit jaar op het dak van de Hoeksteen zijn gelegd met behulp van bijdragen van vele gemeenteleden hebben tot en met de maand oktober een totale energie geleverd van bijna 3 MWh. Dit is ¾ van de geschatte jaaropbrengst en komt overeen met een reductie van op de energiekosten van 450 euro. Dit is goed voor het milieu en onze gemeente. Alle gevers nogmaals hartelijk bedankt! Groet, Victor Kindervakantiefeest Zonnepanelen actie EMMA De bingoavond was goed bezocht en erg gezellig. Bedankt dat u er bij was. De opbrengst was fijn. We hebben de lichtjestour door Rotterdam gepland op 18 december. De kosten hiervoor zijn 12,50 Euro. Verder gaan we op 20 november naar Intratuin. Als u met ons mee wilt, horen we dat graag. Ook op onze eigen kerstviering hebben we graag gasten, daarom nodigen wij u uit voor donderdag 11 dec. a.s. 17

18 Zoals bekend is de kerstmarkt op 28 en 29 november en ook daar zullen we u graag ontmoeten. Voor alle inlichtingen kunt u bellen naar Namens het bestuur en de leden, Teuny Gravendeel Programma Oecumenische werkgroep Deze winter zullen er weer 4 leeravonden worden georganiseerd. Op deze avonden gaan we het boekje van ds. P.L. de Jong behandelen: Jezus en de mensen met geld, bijbelstudies over bezit en rijkdom. Dit boekje opent wel op een heel speciale manier. Ds. de Jong vraagt zich af waarom altijd wordt gepreekt voor schapen, de schapen van de kudde. Waarom niet eens een preek voor paarden, de werkpaarden van de gemeente. De ondernemers (en andere mensen) die veel geld verdienen. Onder hen zijn er ook velen die zich bewust laten leiden door hun geloof. Op de eerste avond zullen we de eerste twee hoofdstukken van het boekje behandelen. - Raadpleeg je hart, niet je bank (beleg je geld in de hemel) - Je geld of je leven (een rijke graanboer) De volgende 4 avonden zijn vastgelegd: - donderdag 13 november in het zaaltje van de Rooms-katholieke kerk - woensdag 28 januari in De Hoeksteen - woensdag 18 maart in de zaal van de Gereformeerde Kerk - woensdag 22 april in het Ontmoetingscentrum te Maasdam Alle avonden zullen om uur beginnen. Namens de oecumenische werkgroep, J. Kuipers - Versendaal 18

19 Van het college van Kerkrentmeesters Pastorie Er is inmiddels al heel veel werk verzet in de pastorie dankzij de onmisbare hulp van vrijwilligers. Beetje bij beetje begint het resultaat zichtbaar te worden en dat is fijn om te zien. Muren, elektra en plafonds zijn inmiddels aangepakt. Omdat de pastorie helaas langer leeg staat dan verwacht, heeft het college besloten de huidige opknapbeurt aan te grijpen om alle gedateerde zaken onder de loep te nemen en daar waar nodig aan te pakken. Zo is nu ook besloten de keuken op te knappen, omdat deze anders toch de komende jaren een keer vervangen had moeten worden vanwege het intensieve gebruik sinds de laatste grote opknapbeurt. Wanneer ook dit is gebeurd, beschikt onze gemeente weer over een nette pastorie die voldoet aan de eisen die voor huidige woningen geldt en waarin een nieuwe predikant zich snel thuis zal voelen. Predikant Helaas heeft ds. De Pater aangegeven het beroep van onze gemeente niet te kunnen aanvaarden. Uiteraard respecteren wij deze beslissing en kijken terug op in ieder geval een fijne kennismaking. Hierdoor heeft het college extra tijd de pastorie onder handen te nemen, waardoor de laatste verouderde zaken aangepakt zullen worden. De Schakel De Schakel is een beetje het zorgenkindje van onze gebouwen en heeft momenteel last van de nodige kwaaltjes. Om het vochtprobleem in de kruipruimte aan te pakken, zullen in januari gaten worden gemaakt in de muren die de verschillende compartimenten van elkaar scheiden. Doordat de muren luchtcirculatie, en dus ook het afvoeren van vochtige lucht, onmogelijk maken, is de verwachting dat dit een eerste merkbaar resultaat geeft in de bestrijding van het vochtprobleem. Een ander probleem wat weer opgekomen is, is verstopping van de afvoer van de toiletten in het jeugd gedeelte. Deze waren verstopte geraakt en lopen inmiddels weer door. Vacature Het college is blij en dankbaar dat Erik Hoek zijn benoeming tot Ouderling-kerkrentmeester heeft mogen aanvaarden. Met de toetreding van Erik tot het college, zijn de kerkrentmeesters weer op volle sterkte. 19

20 Op dit moment is nog niet bekend wanneer Erik bevestigd zal worden. Namens het college van kerkrentmeesters, Jaco van der Zwaal Kerkbalans 2014 Stand van ontvangen toezeggingen op dit moment is ongeveer 2000 euro lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Omdat in januari 2015 de actie voor het nieuwe jaar start, vragen we u nu nog eens na te gaan of u bij bent met betalen van uw toezeggingen voor dit jaar. Aan het eind van elk actie-jaar is het weer spannend op welk bedrag uw/onze toezeggingen uitkomen en of dit bedrag in z n geheel ook wordt ontvangen. Sluiting van de actie is ook het moment dat bepaalt of de kasstroom positief of negatief zal uitvallen. Stand van de actie is momenteel: Commissie geldwerving Mocht u nog vragen hebben, of uw toezegging willen aanpassen, kunt u contact opnemen met de kerkelijk ontvanger (tel , Acties De verkoping van schilderijen van Jan Plaisier heeft een mooie en gezellig evenement opgeleverd, wat bovendien een prachtig financieel resultaat heeft opgeleverd van meer dan 2275,-. Jan, organisatoren, vrijwilligers en bezoekers hartelijk dank voor deze mooie actie! 20

21 Dankdag Wanneer u dit Klankbord leest, is dankdag achter de rug. We hopen dat u deze dag en de kerkdienst als fijn heeft mogen ervaren en in dankbaarheid voor alle goeds wat wij persoonlijk dit jaar mochten ontvangen van onze Heer. Kerkbalans 2015 Start actie Kerkbalans 2015 vindt plaats in d.v. januari. Voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen ook volgend jaar weer uw belangstelling te hebben voor de materiële kant van ons gemeente zijn. Elders in dit Klankbord leest u meer over de actie in Namens commissie geldwerving, Jaco van der Zwaal Vrijwilligersmiddag Als College van kerkrentmeesters stemt het ons blij en dankbaar dat wij in onze gemeente er niet alleen voor staan, maar dat wij op verschillende terreinen worden geholpen door veel vrijwilligers. Alweer een aantal jaren bieden wij onze vrijwilligers rond kerst een aardigheidje aan. Dit jaar hebben wij gemeend om onze dank eens op een andere manier tot uitdrukking te brengen. Daarom organiseren wij op zaterdag 22 november een gezellig samenzijn met elkaar in De Hoeksteen. Vanaf uur is de zaal open en het duurt tot ca uur. De vrijwilligers zijn hier persoonlijk voor uitgenodigd. Als u dit leest en u bent vrijwilliger, maar was niet uitgenodigd, dan verzoeken wij contact op te nemen met Cor Groenendijk (tel: , Wij hebben immers veel vrijwilligers en kunnen ondanks zorgvuldige voorbereiding iemand vergeten zijn. Wij hopen veel vrijwilligers op een ongedwongen wijze te mogen ontmoeten in een gezellig samen zijn. Met vriendelijke groeten, Ronald Mol, vice voorzitter College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Puttershoek 21

22 Actie Kerkbalans 2015 Momenteel worden alweer de eerste voorbereidingen getroffen voor actie Kerkbalans De Actie Kerkbalans wordt in 2015 gehouden onder het motto: Mijn kerk in balans. Komende maanden zal u natuurlijk meer van deze actie horen. Wilt u alvast nadenken over uw bijdrage voor 2015 en over wat onze gemeente en het voortbestaan ervan betekent voor u? Iedereen heeft z n eigen reden om lid te zijn. Misschien vindt u vooral het bezoeken van de kerkdiensten en activiteiten onmisbaar, of heeft u een bijzondere band met de kerk door uw doop. Misschien voelt u zich vooral met de gemeente verbonden door alle bekenden die u spreekt bij de kerkelijke activiteiten en in het dagelijks leven op het dorp. Of u geniet van het prachtige kerkgebouw van onze gemeente, dat een herkenningspunt is voor velen in ons dorp. Zo zijn er heel veel persoonlijke redenen waarom we dagelijks blij zijn met het gemeente zijn en waarom we met z n allen graag onze gemeente in stand houden. Kerkbalans is het moment dat we met z n allen laten zien, dat gemeente-zijn waardevol voor ons is en op onze financiële steun mag rekenen. Het zou heel fijn zijn wanneer we de opbrengst van de actie in 2014 minimaal evenaren en alle goede werken in onze gemeente onverminderd voort kunnen zetten. Ondertussen gaan wij verder met het voorbereiden van de actie. Want er moet elk jaar weer heel veel voor gebeuren. Dit jaar zal u een mooie folder ontvangen en ook zullen weer tientallen vrijwilligers gevraagd worden de enveloppen weg te brengen en op te halen. Het kerkelijk bureau zal veel werk verzetten om de enveloppen klaar te maken en in ontvangst te nemen. Namens het college van kerkmeesters, Jaco van der Zwaal 22

23 Rommelmarktnieuws KERSTMARKT 2014 vrijdag 28 november van tot uur (langere openingstijd) zaterdag 29 november van tot uur We hebben weer een KERSTBOOMVERLOTING met altijd prijs en als u nog kerstartikelen zoekt er is een grote sortering voor een klein prijsje. De boekenkast is weer aangevuld met nieuwe boeken wellicht is er iets voor u bij. Als u nog kleding heeft dat u niet meer draagt, wij zijn er blij mee bij de rommelmarkt om het te verkopen in ons kledinghoek. In de koffiehoek hebben we speciaal voor de kerstmarkt: gevulde speculaas koeken, saucijzenbroodjes en uiteraard ook de bekende appelflappen, amandelbroodjes en erwtensoep. U kunt het meenemen naar huis, maar u kunt het ook nuttigen in de koffiehoek en gezellig een praatje maken dus bij deze van harte welkom. VERKOOP DECEMBER 2014 vrijdag 12 december van tot uur zaterdag 13 december van tot uur De kerstartikelen zijn er nog dus zoekt u iets, kom gerust langs. Dit is de laatste verkoop van 2014 Namens het rommelmarktteam, An Klinge Informatie Smeken om verbeelding Van der Leeuwstichting organiseert afwisselend programma rond kunst en religie : Op zaterdag 29 november 2014 organiseert de Van der Leeuwstichting Smeken om verbeelding in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Smeken om verbeelding is een programma vol installaties, workshops, interviews en lezingen rond kunst en religie. Een vergelijkbare manifestatie met tal van kunst- 23

24 disciplines stond aan de wieg van de stichting: het congres Wegen en grenzen (1953) beoogde de kloof tussen het Nederlandse protestantisme en de kunsten te overbruggen. Smeken om verbeelding geeft de ontmoeting van kunst en religie anno 2014 opnieuw een inspirerende impuls. De Van der Leeuwstichting brengt kunst en religie al 60 jaar in elkaars vaarwater met prikkelende kunstprojecten zoals het ontwerp Wheels of heaven van architect Aldo van Eyck, De Engelenzender van Moniek Toebosch en een vertolking van Psalm 122 door Willem Breuker. Momenteel heeft de stichting kunstenaar Gosse de Kort opdracht gegeven voor het ontwerpen van een mobiel altaar. Hij zal zijn ontwerp presenteren tijdens het programma in De Nieuwe Liefde. Er is ook muziek: de Zeeuwse zanger Broeder Dieleman brengt zijn nummers boordevol religieuze thema s en onderzoeker Lieke Wijnia gaat in op muziek en sacraliteit. Verder op het programma een meditatieve workshop rond de installatie Ik ben een woord door beeldhouwer Anjet van Linge, een interview met drie jonge theatermakers over hun fascinatie voor religie, de liederen van Willem Barnard en de poëzie van Guillaume van der Graft nader bekeken door dichter Alexis de Roode, architect Narda Beunders reageert op het ontwerp Wheels of heaven van Aldo van Eyck met haar eigen Ruimte om in te geloven, een poëzieworkshop Schrijf een gebed om verbeelding en twee korte films: Gods Lam van Kees-Jan Mulder en Via Dolorosa van Menno Otten. Smeken om verbeelding is uniek programma voor iedereen die geïnteresseerd is in het snijvlak van kunst en religie. PRAKTISCH Datum: 29 november 2014, uur Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam Kaarten: 15,00 euro in de voorverkoop Bestellen: Meer info: Eline Levering 24

25 Alpha cursus Het schiet intussen al weer aardig op: Over een week of 8 is het al weer Het streven is om dan weer van start te gaan met de Alpha- cursus, de 11e editie alweer! Een aantal cursisten hebben zich al opgegeven, maar er kan altijd nog meer bij! De juiste avond en datum is nog niet bekend maar dat maken we heel binnenkort bekend. Om even het geheugen op te frissen: De Alpha- cursus is echt iets voor degenen: - die meer willen weten over het christelijk geloof - die willen weten wat er tussen hemel en aarde is - die nieuwe mensen willen ontmoeten - die hun kennis over het christelijk geloof willen opfrissen Een oud - deelneemster zei eens: "Het geloof vond ik saai en achterhaald. Dat veranderde tijdens de cursus". Een andere zei na het volgen van de cursus: "Ik heb de zin van mijn leven ontdekt". Een derde: "Het ging niet direct van een leien dakje, want op de 1e avond lazen we de tekst dat Jezus zegt: "Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven" en had zo iets van 'dat klinkt knap dwingend'. Later ben ik wel hierop teruggekomen en denk nu: "Dat is Hij zeker". Uit alle drie de reacties een sterk veranderde houding ná het volgende van de cursus. Nieuwsgierig geworden? Neem gerust even contact op met Leen Spaans, tel Namens het Alpha-team: Cor Groenendijk Oproep materialen Combiclub Op de combiclub wordt elke vrijdagmiddag flink geknutseld. U levert gelukkig nog steeds knutselmaterialen bij ons aan, door ze op de zolder te plaatsen, dank hiervoor. Op dit moment zijn we op zoek naar knopen in alle soorten en maten. Hopelijk heeft u voor ons nog knopen waar u geen bestemming voor weet. Lever ze bij ons in! Zet het op de zolder van de Hoeksteen of geef ze af in de balie van de Hoeksteen en ze komen bij de Combiclub terecht! Alvast bedankt! 25

26 Agenda Kinderoppas Tijdens de ochtenddienst, in De Hoeksteen. Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar Zondagsschool / Kindernevendienst Basisschoolgroepen 1-3 en 4-5. Tijdens de preek tot het einde van de dienst in De Hoeksteen. Groepen 6-8. Alleen tijdens de preek in de consistorie Info: (Tineke van Horssen) Gebedskring Elke vrijdagavond Van uur in De Hoeksteen. Info (fam. v.d. Zwaal) Bijbelkring O.l.v. en info bij br. P. Reedijk Hazelaarstraat 68 (maandagmiddag) De Hoeksteen (donderdagavond) Petruskring In de kerk en De Hoeksteen Thomaskring Info Mw. J. Kuipers Versendaal Inloophuis Elke woensdagmorgen In het parochiecentrum bij de Katholieke kerk (dhr. J.H. Renkema) Combi-Club Elke vrijdagmiddag Voor kinderen van groep 3 t/m 6 van uur uur in De Hoeksteen Info (Samantha Janssens) JOR Young Elke zaterdagavond Voor jongeren vanaf 10 jaar. In De Schakel van uur uur Info (Cees Broeren) JOR Elke zaterdagavond (van startweekend tot hemelvaart) Voor jongeren van de 2 e klas middelbare school. In de Schakel: start 20:30 uur, sluiting +/- 22:00 uur. Info: of Sander Meijer. Kinderkoor Voor kinderen van 6 tot 12 jaar van uur Een vrolijk geluid uur in De Schakel Info (Marissa de Elke woensdagavond Bruin), of Vrouwengesprek groep MANINNE 3 e donderdagmorgen van de maand. Tevens sponsor voor Medisch Hulpfonds Zimbabwe van mw. De Jonge te Leiden. HVG EMMA Woensdagavond Om de twee weken, aanvang uur. Info (mw. T. Gravendeel) Kerkradio Aanvraag bij: dhr. J. Markusse Biezenweide 50, RADIO HOEKSCHE WAARD Voor wie het horen wil. Op donderdagavond van uur tot uur, op zondagochtend van 8.00 uur tot 9.00 uur, op zondagavond van tot uur ROMMELMARKT Inleveren: In De Schakel, A. van Lierstraat 7 Elke maandag uur inname goederen. 26

27 Ophaaldagen: Verkoop: OUD PAPIERAKTIE 2 e zaterdag v.d. mnd. Zegels en Kaarten ZWO Tienerkoor Differtentz, elke woensdagavond Rommelmarkttelefoon , van ma. t/m vr. van uur uur. Info: Annie Vlasblom tussen uur uur. VERKOOP NOVEMBER 2014 vrijdag 28 november van tot uur zaterdag 29 november van tot uur VERKOOP DECEMBER 2014 vrijdag 12 december van tot uur zaterdag 13 december van tot uur T.b.v. Stichting Vrienden van Amcha. In de container op het erf van de fam. A. Bijl, A. van Lierstraat 11a. Ingang: erf aan Wilhelminastraat. (Info ) Gebruikte, t.b.v. de zending. In de bussen in de kerkhal of bij dhr. M. van Ingen, Bovenkruier 55, 3297 TD Puttershoek (Info ) Contactadres ZWO secretariaat Cockie Snaaijer telnr: Rekeningnr. SKG: t.n.v. Diaconie in zake zendingscommissie NL36FVLB Voor tieners van 11 t/m 16 jaar van uur uur in De Schakel. Info ( Marissa de Bruin) of 50+ Soos Outlook Elke donderdag in De Schakel van uur uur. Onder het genot van een kop koffie of thee te ontspannen, en een gezellige middag te hebben. Info ( dhr V.O. de Haan) CEES Zondagavond om de 3 weken in gebouw De Schakel vanaf uur. Voor de jeugd vanaf ca. 15 jaar, we praten over allerlei onderwerpen die ons bezighouden en wat geloof daarmee te maken heeft. Info Annemiek Groeneweg, of Cees en Barbara Broeren, All4One Oefenen doen we om de week op donderdagavond van tot uur in De Schakel. Voor enthousiaste muzikanten & zangeres(sen) vanaf +/- 16 jaar. We spelen eigentijdse gospel, christelijke pop, opwekking, etc. tijdens kerkdiensten. Info Jeroen van der Vlis, Catechisatie Elke dinsdagavond vanaf uur in de Schakel 27

28 Vergeet nooit wat God heeft gezegd jij mens bent voor Mij teer beminde. Ik schenk aan jou het hemels recht dat wij ons met elkaar verbinden. Ik als je Vader jij Mijn kind dat met alles tot mij mag komen. De plaats waar jij de ruste vindt Mij spreekt van je verstoorde dromen. Ik plaats je steeds weer in het licht en til je telkens op uit t duister. Waar ik je weer het blijde bericht met liefde in je oren fluister. 28

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Eerste Liefde Openluchtdienst zondag 21 mei 2017 in samenwerking met de Evangelisatie Commissies van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk te Puttershoek Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Met

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang

Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang Klankbord 7, 5 juli t/m 22 augustus 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Ds A.A. vd Berg Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang

Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang Klankbord 8, 14 september t/m 18 oktober 2014 52 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

explore the big questions of life Een introductie

explore the big questions of life Een introductie explore the big questions of life Een introductie www.youthalpha.nl Youth Alpha is een programma van Youth for Christ Nederland en stichting Alpha-cursus Nederland. 2 Youth for Christ Nederland www.yfc.nl

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Klankbord 1, 16 dec. 2012 t/m 19 jan. 2013 51 e jaargang

Klankbord 1, 16 dec. 2012 t/m 19 jan. 2013 51 e jaargang Klankbord 1, 16 dec. 2012 t/m 19 jan. 2013 51 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014 Voorganger Organist Beamer ds Henk-Jan de Groot Cornelis Jacobi Welkom en mededelingen Zingen allemaal: - Goedemorgen welkom allemaal Goedemorgen,

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Welkom op het feest!

Welkom op het feest! Voor volwassenen is het boekje Feest van het Koninkrijk beschikbaar. Hierin staan de themahoofdstukken waar je elke dag thuis een stukje uit kunt lezen. Hier ligt de nadruk op je eigen persoonlijke verwerking

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei 2015 53 e jaargang

Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei 2015 53 e jaargang Klankbord 4, 29 maart t/m 2 mei 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Geloofsontmoetingen. Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting. Thema. Kom mee naar buiten. Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Geloofsontmoetingen. Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting. Thema. Kom mee naar buiten. Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Kom mee naar buiten Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar jaar is de bondsgemeenschap bezig

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen Gemeente van onze Heer Jezus Christus - Drie wijzen uit het Oosten komen om Jezus te aanbidden. - Drie vreemdelingen, uit een andere cultuur,

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

dichterbij jongeren in Zwolle

dichterbij jongeren in Zwolle dichterbij jongeren in Zwolle teamleider ronald welmers in oktober 2009 stonden we met vijf vrijwilligers, een pannakooi en een voetbal in Park de hogenkamp. geen tiener die kwam de eerste drie maanden,

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Klankbord 2, 18 januari t/m 21 februari 2015 53 e jaargang

Klankbord 2, 18 januari t/m 21 februari 2015 53 e jaargang Klankbord 2, 18 januari t/m 21 februari 2015 53 e jaargang Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Informatie Vacant Kerkplein 2, 3297 AX Puttershoek Voor de coördinatie

Nadere informatie