Team Ruggesteun en Steunpunt voor Mantelzorgers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Team Ruggesteun en Steunpunt voor Mantelzorgers."

Transcriptie

1 Nummer 3 - september 2015 Ruggesteuntje Nieuwsbrief voor mantelzorgers en vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inloopbijeenkomsten 2 Respijtzorgarrangementen Gedichten 3 Voorwoord Praktische tips voor mantelzorgers 4 In deze editie van het Ruggesteuntje staat het thema Laat je zien centraal. Dit is het landelijke thema dat hoort bij de dag van de mantelzorg die in november 2015 weer plaats vindt. Laat je zien! is niet zo gebruikelijk bij mantelzorgers. Dat doe je gewoon en je praat er niet te veel over, laat staan dat je hulp vraagt. Dat geldt ook voor vrijwilligers. Die kiezen er bewust voor om iemand anders te ondersteunen en doen dat vanuit hun hart. Toch vinden we het belangrijk om je te laten zien! Iedereen heeft behoefte aan herkenning en erkenning. Weten dat je niet de enige bent die zorg geeft, die zijn leven aanpast om er voor een ander te zijn. Dat is bijzonder, zeker in onze huidige maatschappij en mag gezien worden. Sterker nog het MOET gezien worden. Daar staan we voor als Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun. We willen graag uitdragen hoe bijzonder de mensen zijn die deze zorg leveren, vrijwilligers én mantelzorgers maar we willen ook laten weten dat ze ondersteuning nodig hebben. Dat ze kennis en kunde moeten krijgen om hun taak zo goed mogelijk te kunnen vervullen, om hun grenzen te leren stellen zodat ze het zorgen op een goede manier kunnen volhouden. Dat ze met lotgenoten en collega vrijwilligers moeten kunnen praten om dingen te delen en van elkaar te kunnen leren. Nu de informele zorg een steeds belangrijkere plek gaat innemen in het zorglandschap is het nog belangrijker om je te laten zien! Zonder een waardeoordeel te geven en zonder verdere verwachtingen laten zien dat je er bent en hoe waardevol het is om er voor een ander te kunnen zijn. In deze editie vindt u naast de gebruikelijke informatie een mooi gedicht over zorgende handen en een interview waarin we ook willen laten zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk is. Het volgende Ruggesteuntje krijgt de titel : Formele en informele zorg hand in hand. Hier belichten we de samenwerking tussen vrijwilligers en mantelzorgers met de professionele zorg. Er zijn verschillende projecten gaande waarin deze samenwerking wordt versterkt en waarbij we mooie resultaten zien van een gelijkwaardige en respectvolle samenwerking waarbij de zorgvrager centraal staat. S.v.p. kopij inleveren voor 1 november Veel leesplezier en Laat je zien! je bent het waard om gezien te worden. Team Ruggesteun en Steunpunt voor Mantelzorgers. Activiteiten Wist u dat... Boekbespreking/ Lijst Interview Contact Het Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot uur. T Contactgegevens Postbus DD Heerlen Fotografie: Wim Krahmer en Jo Reuleaux

2 Ruggesteuntje pagina 2 Locatie en dag van de Inloopbijeenkomsten sept okt nov dec Brunssum Laatste maandag uur Zorgcentrum Catharina Daemen Sint Brigidastraat Inloopbijeenkomsten In Parkstad worden er op 8 locaties inloopbijeenkomsten georganiseerd. Aan deze bijeenkomsten is maandelijks een thema gekoppeld. U kunt er anderen ontmoeten, uw verhaal vertellen of juist de zorgen van u afzetten onder het genot van een kopje koffie. Nadat het thema besproken is, kunt u individuele algemene vragen met betrekking tot mantelzorg stellen. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Zowel deelname als koffie en thee zijn gratis. Aanmelden is niet nodig. Heerlen Laatste dinsdag uur Toon Hermans Huis Wilhelminaplein 24 * datum in december is gewijzigd Kerkrade Tweede donderdag uur Activiteitencentrum Kerkrade SGL Caspar Sprokelstraat * 10 Thema's komende maanden September: Assertiviteit Waarom is het voor mantelzorgers soms zo moeilijk om een grens aan te geven? Waarom voelt een mantelzorger zich schuldig als men nee zegt? Deze vragen zullen centraal staan en er zal achtergrondinformatie over gegeven worden. We zullen hierover met elkaar in gesprek gaan. Oktober: Geen vast thema, alles wat ter tafel komt November: Informatie over het Toon Hermans Huis Parkstad Marjon Willemsen (directeur) geeft een toelichting over de activiteiten in het Toon Hermans Huis. December: Geen vast thema, alles wat ter tafel komt, in kerstsfeer. Landgraaf Eerste maandag uur Zorgcentrum Dr.Calshof Achter Den Winkel Nuth Derde woensdag uur Zorgcentrum Op den Toren Valkenburgerweg Dag van de mantelzorg 2015 Onderbanken Eerste donderdag uur Welzijnswerk Onderbanken A ge Water 20 a, Schinveld Ieder jaar wordt er speciale aandacht besteed aan de Dag van de mantelzorg. Eén jaar organiseren we een bijeenkomst in alle gemeenten apart en één jaar doen we dat centraal voor alle mantelzorgers van Parkstad. Dit jaar wordt er één bijeenkomst georganiseerd op zaterdag 7 november vanaf 20 uur in het Socio project in Eijgelshoven. Het wordt een bijzondere Limburgse avond met een keur aan artiesten waaronder Henk Steijvers (van Carboon, Janse Bagge Band) en Jack Vinders die begeleid worden door Koninklijke fanfare Sint Caecilia uit Hulsberg. Het belooft een bijzondere avond te worden. Omdat de avond bedoeld is als waardering voor de mantelzorgers worden dus alleen mantelzorgers gevraagd zich aan te melden via het inlegvel dat u in dit Ruggesteuntje vindt of via Mocht u niet aanwezig kunnen zijn omdat er respijtzorg (vervangende mantelzorg) ontbreekt, zullen we ons best doen om samen met u naar een oplossing te zoeken. Simpelveld Tweede woensdag uur De Rode Beuk Kloosterstraat 57 Voerendaal Vierde donderdag uur Wijksteunpunt Voerendaal-Kunrade Hogeweg 74 * datum in december is gewijzigd *

3 Ruggesteuntje pagina 3 Respijtzorg arrangementen worden uitgewerkt Gedicht In het vorige Ruggesteuntje besteedden we aandacht aan het thema respijtzorg, of vervangende mantelzorg. Op dit moment wordt er door de verschillende gemeenten hard gewerkt en arrangementen worden ingekocht bij de verschillende zorgorganisaties, zodat de mogelijkheid bestaat voor een kort durende opname of logeermogelijkheid voor de zorgvrager. Op die manier kan de mantelzorger even tijd voor zichzelf nemen en wat nieuwe energie opdoen. Zes gemeenten hebben al afspraken gemaakt met zorgorganisaties. Het steunpunt mantelzorg kan u verder informeren en u de weg wijzen via welke route u deze respijtzorgarrangementen kunt aanvragen. Ós vrijwilligers Auwer lü weëde in Kirchroa nit jans verjèse, went me dat al dinkt. Óch al ziet me duks dat auwer lü ziech tseruk trekke en binne blievve, i.p.v dat ze an duur junt. Doa is evvel óch nog meander en die hant vrijwilligers/mantelzorgers, die lü zetse ziech in, m ós auwer lü tse helpe mit kóche, junt mit ze sjpatsere, lofe mit hun de jesjefter aaf, drinke ziech tsezame ing tas kaffieë, junt mit went ze noa t sjpietaal mósse en wirke mit, die zelfde auwer lü en maache mit ze janse sjun sjtukker knutselen. De vrijwilliger/manterlzorger zage ummer dat t jinne naam darf han en dat ze t jeer dunt, toch mós me óch die lü bedankke, dank zage vuur de tsiet die ze durch bringe mit ós auwer lü. de lü vruie ziech doa óp, kiekke doa hin oes en leëve werm óp en t sjunste is, ze hant werm contact mit anger lü en zunt werm ins effe oes dat isolement. t Weëd jans veul jedoa, vuur ós auwer lü en dan kan me alling mar sjtóls zieë dat doa lü zunt die ziech doa vuur inzetse. En iech zaan, dankke doa vuur. Wim Wouters, Kerkrade Een mooie aarde De herfst is al volop aanwezig. Zo is het droog en zonnig, een moment later regen. Daarna neemt de mist voor even het zicht weg, om honderd meter verder te verdwijnen in de regen. Het lijkt veel op de zomer, maar dan met iets meer wind. Op de dijk fietst een kind. Eenzaam trotseert het storm en striemende regen. Deze eenzame fietser is typerend voor de herfst. Toch geniet ik van dit seizoen. Langs paden en bij bomen staan paddenstoelen te pronken. Het kraakt onder de schoenen van takken, bladeren en andere dingen die bomen loslaten. Wat heeft God ons een mooie aarde gegeven om op te leven. Uit: Fluisterstilte van Klaas van Eijbergen.

4 Ruggesteuntje pagina 4

5 Ruggesteuntje pagina 5 vervolg Uitleg PTB, GTB, ZS, ZTB Psychogeriatrische Thuisbegeleiding, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Zichtbare Schakel, ZorgTrajectBegeleiding. Allemaal gespecialiseerde zorgverleners binnen Meander, maar wat doen ze nu allemaal precies? Ze hebben allen een hele belangrijke rol binnen de zorgverlening en komen nu, in de vorm van een forum, vertellen over hun taken en doelen. Marjan Boumans zal het geheel begeleiden, waarin iedereen zichzelf zal voorstellen en vragen gesteld kunnen worden. Peter Beckers zal de gespecialiseerde thuisbegeleiding en de psychogeriatrische thuisbegeleiding vertegenwoordigen. Marij Bosch zal als zorgtrajectbegeleider aanwezig zijn en Paul Cranen als zichtbare schakel. Activiteiten sept. t/m dec. Centrum voor slechtzienden Parkstad Datum: Dinsdag 13 oktober 2015 Tijd: uur. Locatie: Centrum voor slechtzienden Parkstad, Zeswegenlaan 181, 6412 HH, Heerlen, Deelnemers: ALLEEN VRIJWILLIGERS RUGGESTEUN S.v.p. aanmelden vóór 1 oktober Dagbesteding op maat geboden voor slechtziende ouderen. Deze mensen kunnen door hun handicap in een isolement terecht komen. Door de visuele beperking kan het zelfstandig functioneren in gevaar komen. In het centrum wordt getracht de zelfstandigheid te bevorderen. Op woensdag 13 oktober wordt er een rondleiding georganiseerd en hiermee een inkijk gegeven in het centrum, nadat de gasten weer huiswaarts zijn. Wilt u aan een rondleiding deelnemen geeft u zich dan op voor 1 oktober Cursus assertiviteit Het steunpunt voor mantelzorgers wil een korte assertiviteitscursus voor mantelzorgers starten. Assertiviteit betekent: opkomen voor jezelf, een betere afstemming vinden tussen je eigen wensen en behoeftes van anderen en minder gespannen zijn in het contact met andere mensen. Tijdens de cursus wordt ingegaan op patronen in het gedrag en hoe je die kunt veranderen. Leren nee zeggen, het omgaan met kritiek, het aangeven van grenzen, het leren uiten van gevoelens, zijn onderwerpen die aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten. Een goede balans tussen draagkracht en draaglast is belangrijk als je mantelzorger bent. Heeft u interesse in deelname aan deze cursus of wilt u meer informatie hierover dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad. Wilt u zich aanmelden dan kan dit. Bij genoeg aanmeldingen, krijgt u van ons bericht over datum en tijdstip van de cursus. Uitleg PTB, GTB, ZS, ZTB Datum: Dinsdag 17 november Tijd: 14.00u u. Locatie: Auditorium 1, Meander hoofdkantoor, Minckelersstr. 2, Landgraaf Deelnemers: Vrijwilligers Ruggesteun en mantelzorgers S.v.p. aanmelden vóór 1 november. Aanmeldingsstrookje voor activiteiten vrijwilligers/mantelzorgers Naam: Adres: Telefoon: O Rondleiding:Centrum voor slechtzienden Parkstad O Uitleg PTB, GTB, ZS, ZTB O Cursus assertiviteit Dinsdag 13 oktober 2015 (Alleen voor vrijwilligers) Donderdag 17 november 2015 Datum nog niet bekend

6 Ruggesteuntje pagina 1 6 Nieuwe en gestopte vrijwilligers Wist u dat op de website van Zorg Verandert u onder Handig voor u tal van handige hulpmiddelen en tips vindt. Bestemd voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben én voor hun omgeving, zoals mantelzorgers, familie en vrijwilligers.ditmaal het filmpje Wat is het keukentafelgesprek?, ook wel het persoonlijk gesprek met de gemeente genoemd. Het filmpje van de gemeente Maasgouw geeft een indruk van wat er aan bod komt in het keukentafelgesprek met de ambtenaar van de gemeente. Nadat u dit filmpje heeft gezien, weet u in grote lijnen hoe zo n gesprek verloopt. Overigens vindt u op onze website [linkje naar thema]nog veel meer informatie over het keukentafelgesprek.bron: Mantelzorgelijk een platform is voor en door mantelzorgers. Het is de plek voor verhalen, zorgen en vragen van mantelzorgers. Nieuwsgierig? Kijk op de Parkstad Zorgbeurs ook dit jaar weer present is op 17 oktober 2015 Parkstad Limburg Stadion, Roda JC Ring 1 te Kerkrade Gezondheidsbeurs Limburg, met ruim 100 standhouders. De Parkstad Zorgbeurs heeft als doel een optimale match te realiseren tussen de vraag en behoefte van de bezoeker en het aanbod van de exposanten. Het is een beurs voor jong en oud. Tijdens de Parkstad Zorgbeurs vind je alles op het gebied van beauty en wellness, een gezonde levensstijl, voeding en gewichtscontrole, vitaliteit, persoonlijke verzorging, haarmode, de nieuwste producten en geurtjes, massages, yoga, spiritualiteit, sauna s en kuuroorden. Je doet inspiratie op voor een geweldig dagje uit en recreatie in onze eigen regio of voor bijzondere activiteiten en reizen naar bekende en onbekende oorden. Je proeft letterlijk van het goede en gezonde leven. Van de nieuwste maaltijden aan huis tot fruit, sapjes en delicatessen en je kunt deelnemen aan workshops en proeverijen. Ook op het gebied van wonen en leven en zorg en welzijn zal het aanbod wederom groot zijn. Van thuiszorg tot zorgwonen en van zelfredzaamheid tot de zorg voor mensen met een beperking. Diverse (belangen)organisaties adviseren je over ziekten en aandoeningen. Het thema van nu en voor de toekomst is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Gratis parkeren en entree. Wij 21 nieuwe vrijwilligers van harte welkom mogen heten, namelijk: Ellie Collard, groep Kerkrade-C Gertie Deckers, groep Brunssum Irini Flytzani, groep Voerendaal Willy Franssen, groep Landgraaf Marlène Jansen, groep Nuth Philip Janssen, groep Nuth Ben Kentgens, groep Nuth Marèse Lanbij, groep Nuth Diana van Loon, groep Parkstad Martin Letterlé, groep VPTZ Susan Leyenaar, groep Landgraaf MZO Melanie Muijs, groep activiteitenmiddag Hens Renierkens, groep Kerkrade-C Gerda Ritzen, groep Nuth John Roemgens, groep Nuth Hay Scheepers, groep Voerendaal Bertie Schreurs, Groep Nuth Claudia van Tor, groep Parkstad Cilia Veltman, groep Brunssum Frans Venrooy, groep Nuth Gerard Wijckmans, groep Brunssum Wij helaas afscheid moeten nemen van 11 vrijwilligers, namelijk: Diana Broeks, groep Kerkrade-W Anita van de Burgt, groep Landgraaf Wilma van den Ent, groep Kerkrade-W Miriam Gorissen, groep Heerlen Maurice Hansen, groep Heerlen Annemie Jacobs, groep Brunssum Resi Junggeburt, groep Heerlen Miriam Kerpentier, groep Heerlen Frans Reul, groep Landgraaf-MZO John Richter, groep Heerlen Nicoline Schoen, groep Heerlen Hartelijk dank voor jullie inzet! Het ingevulde aanmeldingsstrookje voor de activiteiten (zie achterkant) in een gesloten envelop zonder postzegel, opsturen naar: RUGGESTEUN / STEUNPUNT VOOR MANTELZORGERS ANTWOORDNUMMER VC HEERLEN Tel

7 Ruggesteuntje pagina 7 Boekbespreking Een weekend aan zee:hervind jezelf in drie dagen.auteurs: Joan Anderson, Els van Dijk-Schrijvers Uitgever: '-Gravenhage. ISBN: *geb.Joan Anderson [vert. uit het Engels: Els van Dijk-Schrijvers].Vert. van: A weekend to change your life : find your authentic self after a lifetime of being all things to all people, Samenvatting: suggesties voor vrouwen die voor een belangrijke beslissing in hun leven staan. Recensie: vrouwen die na de zorg voor man, kinderen of ouders op een kruispunt in hun leven komen te staan, krijgen praktische richtlijnen hoe ze voor zichzelf kunnen kiezen een waardevol leven te leiden. De auteur die drie romans heeft geschreven met haar eigen ervaringen, refereert regelmatig aan haar boek *Een jaar aan zee'* waarin ze zelf de eenzaamheid opzoekt om uit haar eigen crisis te komen. Stap voor stap laat de auteur zien hoe je in een lang weekend meer over jezelf te weten kunt komen zodat je goede keuzes kunt maken voor je verdere leven. Het boek is verdeeld in hoofdstukken waarin elk onderdeel van het weekend aan bod komt met extra hoofdstukken over de vooravond van het weekend en goede suggesties bij de terugkeer in de thuissituatie. In cursief staan de herkenbare ervaringen van vrouwen die haar workshop volgden.oefeningen bijvoorbeeld, waarbij je noteert hoe vaak je het afgelopen jaar voor een ander hebt klaargestaanen hoe vaak je iets alleen voor jezelf deed,maken duidelijk hoe je bezig bent. Bron: Boekentip Ik ken mijn ikken : ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue Auteurs: Karin Brugman, Judith Budde, Berry Collewijn, Luuk Poorthuis Uitgever: Zaltbommel : Thema, cop Jaar: 2010 ISBN: Samenvatting: Handreiking voor inzicht in het eigen gedrag en het veranderen daarvan Mooi jezelf : leeftijdloze schoonheid in zeven stappen Auteurs: Marjan Hopman Uitgever: Amsterdam : Truth & Dare, cop Jaar: 2007 ISBN: Samenvatting: Handreiking aan oudere vrouwen om zich onafhankelijk van hun leeftijd aantrekkelijk en fit te voelen door onder meer andere denkpatronen, liefde, vriendschap, uitdaging en spiritualiteit Rijk leven met weinig geld : praktische tips en oefeningen om het beste uit jezelf te halen Auteurs: Avelien Jansen, Renate Hagenouw Uitgever: Baarn : Forte, cop Jaar: 2008 ISBN: Samenvatting: Spiritueel getint zelfhulpboek over hoe je met weinig geld toch een bevredigend leven kunt leiden. De kunst van leven Auteurs: Erdmute Klein Uitgever: Byblos Jaar: 2004 ISBN: X ( ) Samenvatting: Beschouwingen van verschillende auteurs met uiteenlopende achtergronden en vanuit diverse tradities over levenskunst, met praktische raadgevingen voor een gelukkig leven. Een bloemlezing uit zestien boeken van zestien bekende auteurs met beschouwingen over levenskunst en praktische adviezen. Sommige teksten zijn heel persoonlijk, zoals van Kübler-Ross, wier huis in brand werd gestoken door vijandige buren, waarbij ze alles van waarde verloor. Haar conclusie: het enige doel van het leven is groeien. De Dalai Lama vertelt wat gevoelens als woede, ontevredenheid en verdriet met je doen. Zijn slotsom is: de belangrijkste bron tot een gelukkig leven ligt in jezelf. Hans Stolp laat zien dat alles wat in je leven gebeurt een diepere betekenis heeft en hoe het innerlijk van de mens hem de weg kan wijzen in zijn leven. Krishnamurti wijst op de negatieve kanten van het denken en op de kracht die ligt in het niet handelen. Anderen schrijven over bijv. de kracht die in vrouwen huist en over de vormende kracht van het mededogen. De teksten kunnen lezers helpen op hun levensweg. Zorgende handen Handen die zich enkel strekken naar bezit en macht en poen, zullen graaiend niet ontdekken wat een hand nog meer kan doen. Handen kunnen rijkdom delen, vreugde, liefde, zorg of pijn. Handen kunnen zachtjes strelen, maar ook sterk en krachtig zijn. Handen kun je samenvouwen als het noodlot je belaagt. Handen steek je uit de mouwen als een medemens dat vraagt. Handen kunnen welkom heten, troosten bij verdriet of spijt, zorgen voor muziek of eten, knokken tegen eenzaamheid. Handen druk je om te zeggen dat je iets oprecht belooft, kun je ook op schouders leggen, hou je boven iemands hoofd. Handen die voor anderen zorgen, liefdevol en met geduld, die zijn rijk, want elke morgen zijn die handen weer gevuld. Marjolein Kool

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ruggesteuntje pagina 8 Welkome afleiding in moeilijke periode Dhr. en Mevr. Corba zijn 53 jaar getrouwd als dhr. in juni 2014 te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is. Het is een ongelooflijke dreun voor hem en zijn gezin, maar ook voor de vele kennissen in zijn geliefde dorp Treebeek, waar hij overal bekent staat als altijd vrolijk en opgewekt. Iedereen kent hem. Jarenlang is hij betrokken in het verenigingsleven, o.a. bij Harmonie Concordia, waar hij alles voor over heeft. Ze hebben ook menig reisje samen ondernomen. Daarbij runt hij samen met zijn echtgenote de ouderensoos, er gaat veel vrije tijd in zitten, maar ze doen het met evenveel plezier. Het is maar een kleine greep uit zijn vele inzetten in Treebeek. Tot overmaat van ramp valt Mevr. Corba in juli 2014 in huis, waardoor ze enkele ruggenwervels breekt en geopereerd moet worden. Daarna volgt een lang en pijnlijk revalidatieproces. Ze zijn allemaal heel blij met de liefdevolle zorg en aandacht voor het echtpaar van de medewerkers van Meander Thuiszorg. Vlak voor Kerst overlijdt Dhr. Corba, in bijzijn van zijn gezin. Uiteraard volgt een moeilijke periode voor mevrouw, zelf nog met haar eigen revalidatie aan de slag en dan alleen komen te staan. Op dringend advies van beide dochters wordt in januari een hondje gekocht. Ze mag haar zelf uitzoeken en kiest de boomerpup die haar met grote ogen aankijkt, ze is er meteen verliefd op. Een aanwinst in huis. De twee dochters komen dagelijks bij mevr. op bezoek, maar ondanks dat blijft de eenzaamheid enorm zwaar vallen. Ze wil ook zelf niet zoveel op haar kinderen en gezinnen leunen en dus wordt in februari Ruggesteun ingeschakeld. Na het intakegesprek wordt Ilona Muliedda voorgesteld en dan blijkt dat zij in het verleden ook nog gewerkt heeft met een van de dochters. Het ijs is snel gebroken, de klik is er. Voor Ilona, die in juli 2014 als vrijwilliger gestart is bij Ruggesteun, is het haar vierde cliënt, daarnaast zorgt ze ook voor haar moeder. Een zeer gemotiveerde en warme persoonlijkheid. Ilona bezoekt haar sindsdien iedere week. Ze praten heel veel samen, gaan met het hondje wandelen, boodschappen doen, of raken beide snel geëmotioneerd bij het zien van droevige beelden en kunnen dan ook weer samen lachen. Lopen met de rollator kan mevrouw nog niet zo lang achter elkaar, het revalidatieproces is nog niet ten einde, maar haar kinderen, het hondje en Ilona zorgen allemaal voor een welkome afleiding. Het steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot uur. T

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011 Nieuwsbrief nr. 4, winter 2011 Nieuwjaarswens Sinds begin dit jaar is het Centrum Mantelzorg in de vorm van een alliantie met MEE, Welsaen en SMD in gemeente Zaanstad gestart. In de gemeente Purmerend

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op vakantie? Wilt u als mantelzorger op vakantie? Wij zetten een aantal mogelijkheden voor u op een rijtje.

Nieuwsbrief. Op vakantie? Wilt u als mantelzorger op vakantie? Wij zetten een aantal mogelijkheden voor u op een rijtje. editie 2 2015 Nieuwsbrief voor mantelzorgers in Veenendaal in deze editie onder andere Bijeenkomst Met ruim 90 bezoekers werd de eerste mantelzorgbijeenkomst op 16 april in Veenendaal een groot succes

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop.

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop. Informele zorg mantelzorgondersteuning vrijwillige thuishulp buddyzorg Tandem Nieuws Familiezorg begint aan de keukentafel Heel wat mensen willen in diverse situaties thuis blijven wonen. Logisch, want

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Vrijheid met nabijheid. nog een Mantelzorgcompliment. Mantelzorgers Land van Cuijk. onzeker. Wonen en zorg in de toekomst

Nieuwsbrief. Vrijheid met nabijheid. nog een Mantelzorgcompliment. Mantelzorgers Land van Cuijk. onzeker. Wonen en zorg in de toekomst Jaargang 11 Nummer 3 Toekomst Mantelzorgcompliment onzeker In 2013 en 2014 kunnen mantelzorgers nog een Mantelzorgcompliment ontvangen. Deze vergoeding stopt per 1 januari 2015. Met het Mantelzorgcompliment

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Een uitgave van Proteion Welzijn / de Zorgondersteuner

Een uitgave van Proteion Welzijn / de Zorgondersteuner Nummer 4 December 2014 Jaargang 2 Een uitgave van Proteion Welzijn / de Zorgondersteuner Nieuws Informatie Achtergrond De Nieuwsbrief bevat nieuws en informatie die van belang kunnen zijn voor vrijwilligers

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Mantelzorg Nieuwsbrief

Mantelzorg Nieuwsbrief Mantelzorg Nieuwsbrief Nummer 4 december 2009 Voorwoord Thema: Mantelzorgers van mensen met psychische problemen In deze nieuwsbrief aandacht voor naasten van mensen met psychische problemen. Er rust nog

Nadere informatie

SamSam. het gevoel van samen

SamSam. het gevoel van samen SamSam MEI 2015 Huisblad van en voor de cliënten en bewoners van Archipel Dommelhoef en Landrijt IN DEZE UITGAVE Overhandiging cheque stilteruimte Landrijt Revalidatie Dommelhoef 'Jij maakt het verschil'

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen 29 januari, 19:30 u, de Waalburcht Alzheimer Café, over het thema: Wat is Alzheimer? U bent mantelzorger als u voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid,

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Erbij horen door Jopy Sol

Erbij horen door Jopy Sol Erbij horen door Jopy Sol Diverse mensen hebben antwoord gegeven op onze vragen. Erbij horen - Wat is dat voor jou? - Wat doet dat met jou? - Wat doe je zelf om erbij te horen? - Wat kan je medemens doen

Nadere informatie

Samenspel binnen kleinschalig wonen

Samenspel binnen kleinschalig wonen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten

Nadere informatie

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007 Langedijk Consult Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, Ik kwam naar de cursus met het idee om meer te leren doen in minder tijd. Nu, ongeveer een jaar later, realiseer ik mij dat ik

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

In de Buurt. Palliatief verpleegkundige Meer dan regelneef Het zorghotel Klopt uw beeld Dagbehandeling Napoleon zat er nog op

In de Buurt. Palliatief verpleegkundige Meer dan regelneef Het zorghotel Klopt uw beeld Dagbehandeling Napoleon zat er nog op In de Buurt verhalen & voordeel van Aafje Nr. 3 2014 Palliatief verpleegkundige Meer dan regelneef Het zorghotel Klopt uw beeld Dagbehandeling Napoleon zat er nog op thuiszorg huizen zorghotels Erik van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 1 6 e jaargang nr.1 maart 2014 Philip p a g i n a 4-7 p h i l i p 2 Nieuwsbrief Z e l d Z a a m Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 3 Inhoud Wolf Hirschhorn Philip 4 Thema Mantelzorg

Nadere informatie