De Sociaal Kapitaal Agenda van Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Sociaal Kapitaal Agenda van Brabant"

Transcriptie

1 De Sociaal Kapitaal Agenda van Brabant Experience Plan kantelt Noord-Brabant 0

2 Inhoud 1. Opdrachtkader Experience Plan Doelstellingen Experience Plan Activiteiten Experience Plan Aanpak Experience Plan Organisatie Experience Plan... 7 Opdrachtnemer: Xander Beks (Tasty Green Lifestyle Experience) Opdrachtgever: Loet Visschers (Provincie Noord-Brabant) Datum: 16 december 2013 Versie: 1.0 Plaats: s-hertogenbosch Links: PREZI Social Capital Agenda Brabant 1

3 1. Opdrachtkader Experience Plan Opdracht Provincie Noord-Brabant De Provincie Noord-Brabant vraagt de Stichting Tasty Green Lifestyle Experience (TGLE) middels een concreet en meerjarig Experienceplan ( ) Noord Brabantse jongeren in 'de driver's seat' te positioneren bij het realiseren van de Agenda van Brabant met de triple helix. TGLE kantelt 1 daarmee de werkwijze van de provincie organisatie. 1 In het oog van de orkaan / Jan Rotmans / Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. Op zo n moment is de maatschappij instabiel en kwetsbaar voor verstoringen, maar wordt de deur voor radicale veranderingen geopend. Een maatschappelijk systeem geeft op een kantelpunt zelf signalen af, maar die worden lang niet door iedereen herkend. Dit is vergelijkbaar met het oog van de orkaan: in het oog is het windstil en onbewolkt, buiten het oog raast de storm. Afhankelijk van waar je staat, ervaar je de stilte of de storm. Veel mensen zien de storm die door de samenleving raast nog niet en staan als het ware in het oog van de orkaan. Het is een kwestie van tijd voordat ze het gaan inzien en ervaren. Dit boek van Jan Rotmans draagt bij aan de bewustwording hiervan. 2

4 Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant De Provincie Noord-Brabant wil haar profiel versterken met een duidelijke agenda en doet dat vanuit een nieuwe rol: triple helix partners met elkaar verbinden en ruimtelijk, economische condities scheppen op basis van een toekomstvisie van Noord-Brabant. De kanteling voor ambtenaren bestaat dus bijvoorbeeld uit het niet alleen subsidiëren van projecten maar meer actief (van binnen naar buiten) participeren en investeren. Doordat ambtenaren actief initiatieven werven, betrokken raken en structuren aanpassen wordt de kanteling concreet gemaakt. Een belangrijke partij voor genoemde kanteling zijn de jongeren in Brabant. Jongeren vormen immers het sociaal kapitaal voor een krachtige toekomst van Brabant. Ongeacht het onderwerp of de maatschappelijke uitdaging waar de provincie Noord-Brabant aandacht voor vraagt is duidelijk dat de komende generatie daar een cruciale rol bij gaat spelen. Het actief betrekken van jongeren bij de toekomst van deze regio is derhalve de rode draad voor de Agenda van Brabant. Jongeren vormen daarom de hardcore van de Sociaal Kapitaal Agenda van Brabant. Door een alliantie met jongeren te zoeken denkt de Provincie innovatieprocessen bovendien effectiever op te starten. De samenwerking met jongeren biedt voor overheden, onderwijs en ondernemers nieuwe perspectieven; zij vullen innovatieprocessen anders in. Ze zijn bereid meer eigen verantwoordelijkheid te nemen en kunnen makkelijk schakelen. Ze hebben een brede scoop en staan open voor nieuwe ontwikkelingen zowel internationaal als in hun eigen omgeving. Voor het initiëren van interacties en het doen functioneren van nieuwe verbindingen in de samenleving zijn jongeren de actoren bij uitstek. Ze zijn onbevangen en nieuwsgierig. Bovendien zijn ze dé ervaringsdeskundigen als het gaat om het gebruik van moderne media als communicatie tools. Als digital natives hanteren zij deze instrumenten om elkaar vrijwel permanent op de hoogte te houden. De Provincie Noord-Brabant positioneert evenementen, waaronder de drie grote jaarlijkse strategische evenementen: Dutch Design Week, ProefMEI en Innovatiesymposium - als basispodia voor ontmoetingen en verbindingen van partijen en individuen in Brabant. Samen met lokale activiteiten vormen zij de basisevents waar jongeren specifieke rollen krijgen toegewezen bij de vormgeving en bij de uitvoering van deze evenementen. Jongeren participeren met name ook in de inhoudelijke activiteiten die op de events worden geagendeerd. Dat gebeurt binnen het vereiste curriculum van hun opleiding. Hun aanwezigheid in grote getale en hun actieve betrokkenheid zorgen ervoor dat het bewustzijn groeit dat hier iets gebeurt bij een zichtbare provincie dat van groot belang is. Opdrachtnemer: Tasty Green Lifestyle Experience verbindt jonge talenten, onderwijs, overheden en ondernemingen met elkaar in de dagelijkse praktijk; zoekt samen met jongeren naar innovatieve oplossingen voor bestaande uitdagingen in de huidige samenleving, richt op een evenwichtige balans tussen People, Planet en Profit; neemt talenten en dromen van jongeren als uitgangspunt voor concrete activiteiten samen met bestuurders en ondernemers; zet jongeren in de driver s seat; ziet jongeren als ontwerpers van hun eigen leerroutes binnen het curriculum; TGLE is hierdoor de geschikte partner om met de inzet van jongeren de werkwijze van de provincie organisatie te kantelen. 3

5 2. Doelstellingen Experience Plan Doelstelling DOEN & BELEVEN In 2014 kantelen bestuurders en ambtenaren van in ieder geval de volgende domeinen van de Agenda van Brabant: Agrifood, Duurzaam door, Stad platteland en VTE hun werkwijze (ondermeer) door samenwerking met TGLE. Dit vertaalt zich in intensieve samenwerking met jongeren, samenwerking binnen de triple helix aanpak en integraal werken tussen de programma's. Dat betekent dat de thema s ook meer in elkaar zullen grijpen, wat strookt met de realiteit van de lokale samenleving. Zo ontstaat er een brede waaier van gerelateerde evenementen en bijeenkomsten welke binnen de beleidsontwikkeling en uitvoering significant bijdragen aan het realiseren van de Agenda van Brabant. In de loop van 2014 en 2015 zullen andere domeinen aansluiten op samenwerking met TGLE binnen de Sociaal Kapitaal Agenda Brabant. Doelstelling VASTLEGGEN TGLE legt samen met jongeren alle praktijkcasussen vast met beeld, geluid en overige (social) media. Daarmee maakt TGLE lokale (al dan niet gesubsidieerde) activiteiten concreet zichtbaar voor met direct of indirect betrokken triple helix partners. Deze vastleggingen bieden concreet materiaal voor inhoudelijke discussie en (wijziging) van organisatie of besluitvorming. Doelstelling COMMUNICEREN TGLE deelt de ervaringen en waarden van de Sociaal Kapitaal Agenda Brabant (incl. triple helix aanpak met jongeren) met andere regio s in Europa en legt hiermee een goede voedingsbodem voor verdere samenwerking met de Europese Commissie en diverse Ministeries. TGLE creëert gedurende de looptijd van het Experience Plan een on- en offline social community van medewerkers van overheden, bedrijven, onderwijs-, kennisinstellingen en jongeren. Deze community bevat eind 2015 uit minimaal actieve leden van de Sociaal Kapitaal Agenda Brabant. Doelstelling ONDERZOEKEN TGLE stelt zich met het Experienceplan tot doel om tot eind 2015 de aanpak met jongeren te implementeren bij: - minimaal 10 domeinen van de provincie Noord-Brabant ; - minimaal 2 onderwijs- en/of kennisinstellingen (VO, MBO, HBO en/of universiteiten) per BrabantStad-gemeente (totaal dus minimaal 10) - minimaal 2 bedrijven of co-financiering organisaties per BrabantStad-gemeente (totaal dus minimaal 10). De betrokken triple helix partners waarderen de nieuwe aanpak en de organisatiekanteling met de kwalificatie: goed. Jongeren uit de TGLE community waarderen de werkzaamheden positief van de nieuwe ambtenaar in de gekantelde overheidsorganisatie en van medewerkers in ondernemersbranches als groen en techniek. Doelstelling AANSCHERPEN Door de nieuwe aanpak van TGLE en de hierop volgende transitie / organisatiekanteling zijn verdere inspanningen van TGLE bij minimaal 5 domeinen van de provincie Noord-Brabant, 5 onderwijs en/of kennisinstellingen en 5 bedrijven verder beperkt of zelfs overbodig. 4

6 3. Activiteiten Experience Plan De hoofdactiviteiten van TGLE binnen het Experience Plan zijn: strategische netwerk evenementen en broedplaatsen of talenthubs. Hierbinnen verrichten TGLE de deelactiviteiten: promoten, communiceren, acquireren, crowdsourcen, onderzoeken, verbinden, netwerken, voorbereiden, uitvoeren, vastleggen (AV en social media), coachen, presenteren, nazorg plegen en borgen. Strategische netwerkevenementen jan Keet Festival Nieuwjaarsconcerten Nieuwjaarsreceptie Nieuwjaarsreceptie feb Agri Meets Design Agri Meets Design mrt Provinciale Staten & Jeugd Provinciale Staten & Jeugd TEDx Youthsalon Brabantlaan apr PS Jongeren innovatie event Innovatiecongres MBO Alphen Chaam mei ProefMEI ProefMEI IABR IAG jun jul Inespo TEDx Youthsalon Brabantlaan aug Theaterfestival Boulevard Theaterfestival Boulevard Prequal Rise (Velder) Rise, my friend! sep Innovatiesymposium Innovatiesymposium TEDx Youthsalon Brabantlaan Incubate okt Dutch Design Week Miraokels Spectakel Wereldvoedseldag Wereldvoedseldag Dutch Design Week Dutch Design Week nov TEDx Youth Brabantlaan TEDx Youth Brabantlaan TEDx Youth Brabantlaan dec ZLTO congres ZLTO congres ZLTO congres Overige activiteiten Naast de bovenstaande evenementen gaan de activiteiten van TGLE vanaf januari 2014 op de locatie van Strijp S door met de ontwikkeling van broedplaatsen of talenthubs, waaronder: Talenthub (Vught); Theater van de techniek (Den Bosch); PURE Hub s-aanpak internaliseren; Social innovationlab (Tilburg); Wonderlab (Eindhoven); Duurzame verbindingen (Moerdijk); Innovation Lab s NHTV (Breda); Groene Campus Lab s (Helmond); Ecocampus (Breda); Jamfabriek (Den Bosch). 5

7 4. Aanpak Experience Plan TGLE hanteert een cyclische aanpak in telkens vijf stappen: EERST DOEN EN BELEVEN! - doordat TGLE inhaakt op bestaande evenementen van overheid, onderwijs en ondernemers kunnen de jongeren direct aan de slag. Maar wel op een slimme en experimentele wijze die past bij hun eigen levensstijl. VASTLEGGEN - TGLE legt alle activiteiten vast in geluid, beeld en overige social media. TGLE verbeeldt de evenementen voor overheid, onderwijs en ondernemers. ONDERZOEKEN - TGLE onderzoekt de uitkomsten van de experimentele activiteiten. COMMUNICEREN - TGLE communiceert de vastgelegde beelden van de evenementen en de uitkomsten van de onderzoeken met het brede publiek en de direct betrokken stakeholders. AANSCHERPEN - TGLE scherpt de aanpak aan om daarmee vervolgens op nieuwe, slimme en experimentele wijze aan de slag te gaan. Bij de werkzaamheden voor de bestaande evenementen van overheid, onderwijs en ondernemers (Triple Helix), creëert TGLE een omgeving waar jongeren slimme en verrassende verbindingen leggen tussen mensen (People). De projecten zijn gericht op de duurzaamheid en het aanpakken van de planeet (Planet). Verder kunnen jongeren actief betrokken zijn bij de arbeidsmarkt en zorgen voor winst (Profit) voor de bedrijven die geïnteresseerd zijn in de innovatieve ideeën van jongeren. De vierde P (Pleasure) verwijst naar de vriendelijke en ontspannen sfeer die TGLE bevordert. Dus in plaats van serieuze bijeenkomsten in directiekamers, wil TGLE een leuke ervaringsomgeving bieden. Al deze principes zijn vervat in de naam: Tasty Green Lifestyle Experience. Coaching aanpak De TGLE coaching aanpak is geïnspireerd door de concepten Big Picture Learning, Leaving to learn en iteachyou!. Binnen de Triple Helix aanpak (3 O s) is, naast ondernemers en de overheid, ook onderwijs in grote transitie. Met name het Beroepsonderwijs mist de juiste aansluiting met het bedrijfsleven en vertrekt te weinig vanuit de talenten van de studenten. TGLE verbindt studenten uit het Beroepsonderwijs aan levensechte casussen uit het bedrijfsleven en uit de samenleving en zet studenten in de driver s seat om mede inhoud te geven aan de Agenda van Brabant. TGLE coacht de Brabantse studenten vanuit een 1 op 1 coaching. 6

8 5. Organisatie Experience Plan De organisatie om de genoemde TGLE activiteiten te realiseren ziet er als volgt uit: Frontman: Xander Beks (mandaat + libero) strategisch contactpersoon stakeholders (betrokken gemeenten, onderwijs-/kennisorganisaties en bedrijven/organisaties) acquisitie stakeholders en werving studenten evaluatie en borging (nazorg) met stakeholders Uitvoerend projectleiders: één (of meer) professionele projectleider(s) per evenement relatiemanager afstemmen uitvoeringsplan met diverse stakeholders uitvoerend contactpersoon stakeholders coördinatie uitvoerings(deel-)project Projectsupport: één professionele projectsupporter per evenement PR en marketing secretariaat, administratie, correspondentie, etc. Overige uitvoerders: studenten van diverse onderwijsorganisaties uitvoering (deel-)activiteiten (o.a. diverse jongerenactiviteiten, waaronder: vastleggen (o.a. filmen, social media), marketing, PR, presenteren, monitoren en onderzoeken) evaluatie en nazorg naar jongeren en onderwijsorganisaties en overige direct betrokkenen In de projectperiode van verkent TGLE hoe de netwerkorganisatie borging krijgt in het organisatiebeleid. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatievorm tussen de jongeren, ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen; gewijzigd HRM beleid bij ondernemingen en borging binnen het curriculum bij onderwijsinstellingen. 7

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

Tasty Green Lifestyle Experience Vught

Tasty Green Lifestyle Experience Vught Tasty Green Lifestyle Experience Vught Einrapportage werkzaamheden Jongerenperspectief (Human Capita Agenda) Agri&Food (A&F) en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen(T&U) Inhoud: Inleiding Beschrijving van inzet

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren Jaarplan Brainport Development NV 2014 Koers houden en accelereren Inleiding Voor u ligt het jaarwerkplan van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport Regio Eindhoven.

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei Jaarplan Brainport Development NV 2015 Koersen op extra groei Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport regio. In deze regio

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Jullie hebben van die leuke ideeën 1

Jullie hebben van die leuke ideeën 1 Jullie hebben van die leuke ideeën 1 Over de mogelijkheden en grenzen van lokaal sociaal ondernemerschap tussen overheid, markt en samenleving Erik Sterk Over sociaal ondernemerschap is de laatste jaren

Nadere informatie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Human Capital Agenda voor de Topsector Creatieve

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers. Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september 2012 2 1. De

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven

Anne-Marie Pluijm, 2014. Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Anne-Marie Pluijm, 2014 Vruchten om te plukken? Marktverkenning kansen samenwerking bibliotheek en bedrijfsleven Colofon In opdracht van: Uitgevoerd door: Anne-Marie Pluijm 2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN MORGEN

SAMEN WERKEN AAN MORGEN SAMEN WERKEN AAN MORGEN ACTIVITEITENPLAN 2014 A&O-FONDS PROVINCIES Woord vooraf Samen werken aan morgen is voor het Algemeen Bestuur de rode draad in het activiteitenplan voor het jaar 2014. Het plan is

Nadere informatie

De Kracht van de Achterhoek

De Kracht van de Achterhoek De Kracht van de Achterhoek Koersnotitie voor de Achterhoekse Human Capital Agenda versie 26-05-14 Inleiding De Achterhoekse economie drijft als vanouds op de kwaliteit van de regionale arbeidsmarkt. Ondernemers

Nadere informatie

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt!

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! 1 + 1 = 3 Samen met ondernemers, onderwijs en overheden naar een goed functionerende arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant Karin van Meer Véronique

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Werkplan 2015. Huis van De Brabantse Kempen

Werkplan 2015. Huis van De Brabantse Kempen Werkplan 2015 Huis van De Brabantse Kempen Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Missie 2. Strategie en doelstelling 3. Programma - Thema s Koplopersgroepen 4. Activiteiten 5. Europees beleid 6. Huis van de Brabantse

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Projectplan. Bewoners maken hun wijk gewoon leefbaar

Projectplan. Bewoners maken hun wijk gewoon leefbaar Projectplan Bewoners maken hun wijk gewoon leefbaar Behorende bij de aanvraag om subsidie uit hoofde van de Subsidieregeling leefbaarheid@brabant Noord-Brabant Samenwerkingsverband NHTV (penvoerder) Wijkraad

Nadere informatie