Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde"

Transcriptie

1 Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

2 Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in de bossen. Altijd vakantie Zeewolde ademt de sfeer uit van een vakantieplaats. Uitzicht op water, bossen en akkers en een onlangs vernieuwd centrum maken het tot een aantrekkelijk plaats voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Er zijn ongeveer inwoners waaronder een groot aantal jonge gezinnen. In de ruim opgezette woonwijken is er veel ruimte om te spelen, hetgeen een belangrijke reden is voor jonge gezinnen om in deze kindvriendelijke omgeving te gaan wonen. Water en groen Zeewolde is mede gemaakt om te recreëren. In het oosten is er het water van de randmeren (Wolderwijd). Met verschillende jachthavens en aanlegsteigers is er voldoende te beleven voor watersporters. Bij de jachthavens kunnen ook boten gehuurd worden of zelfs een tjalk met schipper. Ook voor surfers en strandliefhebbers is er voldoende ruimte om zich te vermaken. Zo zijn er het Zeewolderstrand, het Wolderstrand, het Erkemederstrand en het Laakse strand. Naast het water is er de stilte van de bossen in het grootste loofbos van Nederland welke aan de zuid- en westzijde is gelegen. Ten noorden van het dorp ligt tenslotte een wijds agrarisch landschap met verre uitzichten. Voorzieningen van sport, winkelen en werken De gemeente Zeewolde heeft het centrum onlangs uitgebreid en in een nieuw jasje gestoken. Het centrum heeft een breed en gevarieerd aanbod van winkels en horecagelegenheden. Zeewolde is gemaakt om te recreëren Bovendien zijn er voor scholen in het basisonderwijs in de verschillende wijken en is er een school voor voortgezet onderwijs. Naast de winkelmogelijkheden neemt sport een belangrijke plaats in in Zeewolde. Er zijn sportvoorzieningen voor zowel binnen- als buitensporten te vinden. Van tennis tot hockey en zeilen tot voetbal, vrijwel alle populaire sporten worden beoefend. Ook aan ondernemers heeft de gemeente Zeewolde veel te bieden zoals kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen, en een prettige werk-, woon- en leefomgeving. De economische dynamiek van het bedrijfsleven is hoog. 1

3 Parkkwartier leven tussen water en groen Het Parkkwartier is het eerste deel van de Polderwijk. De Polderwijk gaat bestaan uit drie deelgebieden elk met hun eigen woonsfeer en karakter. Het plan Waterkwartier Bergkwartier Parkkwartier Drie woonbuurten Het Parkkwartier wordt door een groene corridor en het voorzieningencluster verdeeld in drie woonbuurten: Zuid, Midden en het nieuw te bouwen Noord cluster. Dit laatste deel van het Parkkwartier is nu bouwrijp gemaakt. Het Zuid en Midden cluster zijn gereed waardoor de bouw van uw woning een onderdeel zal worden van de afronding van het Parkkwartier. De noordzijde van Parkkwartier Aan de noordzijde van het deelgebied ligt de centrale waterplas. De hoofdweg, de Kwartiermakerslaan, is ten opzichte van de waterlinie teruggelegd. Hier zijn appartementengebouwen gesitueerd. Het plangebied wordt in het noordoosten en in het zuidoosten vanaf de Kwartiersmakerslaan ontsloten. De zuidelijke ontsluiting vormt de belangrijkste toegang met veel groen en is tevens de scheiding tussen de midden- en de zuidzone van het Noord Cluster. De woningen in deze brochure zijn in het linker deel van het plangebied gesitueerd. Vrijwel uniek is het zogenaamde kindlint, een autovrije, verkeersveilige zone waarover iedereen, van jong tot oud, zich ongehinderd kan bewegen. Hier is voor kinderen ook ruimte om te spelen. 2 3

4 12 twee-onder-een-kap woningen Het project omvat 12 woningen met royale dakoverstekken opgetrokken in een warme baksteen en keimwerk ter plaatse van de verdieping. Vrij uitzicht De woningen liggen aan de Tinnegieter met vrij uitzicht naar het water en de schiereilanden. De architect heeft als uitgangspunt het bouwblok als architectonische eenheid vorm gegeven. Het horizontaal gevelbeeld wordt versterkt door opdeling van de gevel in basement, middendeel en bovendeel. Ook de vorm van de kozijnen, het witte keimwerk op de verdieping evenals de geprononceerde gootlijn versterken het horizontaal karakter. Voldoende parkeermogenlijkheden De overgang van het openbaar gebied en privé is integraal mee ontworpen door middel van hagen in de voortuin en een lage muur achter de vrijstaande garage van kavel 1 en 12 en een hekwerk op een gemetselde onderbouw in de zijtuin van kavel 6 en 7. Zowel in de garage als voor de garage is ruimte voor het parkeren van een auto. Er is zelfs bij de meeste woningen ruimte genoeg voor 2 auto`s voor de garage. 4 5

5 Een erker zorgt voor extra licht en ruimte De woning heeft een ruime woonkamer met erker. De hoekwoningen, kavel 1 en 6, hebben een erker die zowel de voorgevel als zijgevel verbindt. Vanuit de entree kan men via dezelfde hal naar de achtertuin. Optioneel kan men vanuit deze hal naar de garage. De indeling De keukenruimte is gesitueerd aan de achtertuin. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en een badkamer voorzien van toilet, wastafel en douche gesitueerd. Op de 2e verdieping is een ruime zolder waar onder andere de wasmachine kan staan. Heerlijk genieten in uw royale tuin 6 7

6 Kavel 1 & 2 Kavel 1 & 2 Tinnegieter Tinnegieter Tinnegieter Tinnegieter Voorgevel Rechterzijgevel Achtergevel Linkerzijgevel Vrijstaande garage links op de kavel Doorsnede Vrijstaande garage Begane grond 8 9

7 Kavel 1 & 2 Kavel 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 Tinnegieter Tinnegieter Voorgevel Rechterzijgevel 1e Verdieping Achtergevel Linkerzijgevel Doorsnede 2e Verdieping 10 11

8 Kavel 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 Kavel 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 1e Verdieping Begane grond 2e Verdieping 12 13

9 Kavel 5 & 6 Kavel 5 & 6 Voorgevel Rechterzijgevel Achtergevel Linkerzijgevel Vrijstaande garage rechts op de kavel Doorsnede Vrijstaande garage Begane grond 14 15

10 Kavel 5 & 6 Technische omschrijving 1e Verdieping 2e Verdieping 01. TEKENINGEN De maten op de tekening staan in millimeters aangegeven. De ervaring leert dat hiervan in werkelijkheid enigszins van kan worden afgeweken. Hoewel de geveltekeningen, de Artist Impressions en de situatie zo exact mogelijk zijn weergegeven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatst bij ons bekende gegevens. Wijzigingen daarop vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Met name de lantarenpalen zijn een vrije keuze van de ontwerper evenals de aangegeven groenvoorziening. Met de invoering van het Bouwbesluit zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot onder andere het al of niet aanvragen van een bouwvergunning en het actualiseren van diverse eisen. Tevens zijn de benamingen van de diverse vertrekken gewijzigd. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over een woonkamer, slaapkamer, keuken of hal, in combinatie met de terminologie van het Bouwbesluit, zoals verblijf- verkeers- en onbenoemde ruimten. Deze technische omschrijving is in grote lijnen aangepast aan de terminologie van het Bouwbesluit. Ook uw garantiebepaling is hierop aangepast. Voor meer informatie over het Bouwbesluit kunt u zich wenden tot de gemeentelijke instanties van de Gemeente Zeewolde, waarin uw woning wordt gebouwd. 02. REIKWIJDTE Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Ondanks bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van de wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van overheid en/of nutsbedrijven. De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarmee de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze geen afbreuk doen aan de waarden, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. Ook indien kokers noodzakelijkerwijs aan-gebracht dienen te worden, welke niet op tekening vermeld staan is de aannemer gerechtigd deze, ten allen tijde, aan te brengen. Daar waarin deze technische omschrijving fabrikaten of merken met name worden genoemd, mogen eveneens andere fabrikaten of merken worden toegepast, welke minstens van gelijke kwaliteit zijn. De op tekening aangegeven maten zijn circa-maten. De in deze technische omschrijving genoemde en op de verkooptekening(en) aangegeven huishoudelijke apparaten, zoals bijvoorbeeld kooktoestellen, wasautomaten, losse kasten en meubilair, alsmede eventuele tuinmuren en overig tuinmeubilair zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen en behoren niet tot het werk of deze moeten apart vermeld zijn. De indeling op de situatietekening van het openbaar terrein (paden, groen, parkeerplaatsen etc.) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hiervan vallen buiten de invloedssfeer van de ondernemer. Noot: deze brochure dient ter informatie, indien de tekeningen, of de brochures afwijken van de technische omschrijving, is laatstgenoemde doorslaggevend. De Artist Impression geeft bijvoorbeeld kleuren metselwerk aan maar in de praktijk kunnen de kleuren anders worden uitgevoerd. 03. GARANTIE INSTITUUT WONINGBOUW (GIW) Dit project wordt onder GIW-garantie gebouwd. Dat betekent dat, ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, onverkort de door het GIW gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaard voorwaarden gelden. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar c.q. nadelig mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van het GIW. (zie hiervoor de GIW-garantie- en waarborgregeling Eengezinswoningen 2007). Meer over het GIW leest u elders in deze technische omschrijving. 04. GOEDKEURING De verkoop geschied onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente Zeewolde, (bouwvergunning). 05. OPLEVERING EN START BOUW - De oplevering geschiedt bij het gereedkomen van de woningen. - De onderhoudsperiode is 3 maanden. - De oplevering, sleuteloverhandiging en de daarop volgende onderhoudsperiode zullen aan de hand van een nader uit te werken werkschema en nadere bepalingen worden vastgesteld. - De oplevering zal plaatsvinden binnen 250 werkbare werkdagen, conform de hiervoor genoemde en geldende regelingen van het GIW. - De start van de bouw zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch niet eerder dan nadat 50% van de woningen zal zijn verkocht en de bouwvergunning is verleend. Of wanneer de ontwikkelaar eerder aangeeft te starten dan bij 50% verkocht. 06. GARANTIE Betreffende garanties, garantietermijnen, etc, wordt verwezen naar de hiervoor geldende regelingen van het GIW (zie met name Afdeling II: Garantie van de Ondernemer en de daarin genoemde bijlage A ) 07. WERKEN BUITEN BESTEK Werken buiten bestek, die geen deel uitmaken van de VON prijs, uit te voeren door derden zijn; - Telefoonaansluiting, behoudens de inbouwdozen en (ledige) buizen in de woningen - Centrale antenne-inrichting, behoudens de inbouwdozen en (ledige)buizen in de woningen. Voor telefoon en CAI-signaal kunt uzelf met de aanbieders een overeenkomst afsluiten. - Bij de woningen moet een opstelplaats komen voor 2 auto s op de eigen kavel. - De afname van warmte van het stadsverwarmingnet welke in de Polderwijk is aangebracht, is verplicht waardoor u automatisch een overeenkomst afsluit met Essent

11 Technische omschrijving De warmte wordt geleverd door een centrale en is eigendom van Essent. - De haag tussen het openbare gebied en de kavel. 08. UW KAVEL Alle woningen zijn op de tekening aangegeven door middel van een nummer. Dit is niet uw toekomstige huisnummer, maar het zogenaamde bouwnummer dat aan uw bouwkavel en woning door ons is toegekend. De ligging van het bouwterrein c.q. uw bouwkavel is weergegeven op de tekening. De grootte van de kavels is zo nauwkeurig mogelijk bepaald aan de hand van een voorlopige opgave van de gemeente Zeewolde. Toch kunnen verschillen tussen de aangegeven grootte en de werkelijke grootte, die na uitmeting van het kadaster zal blijken, voorkomen. Om die reden wordt in de koop/aannemingsovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid met circa. De opgegeven kavelgrootte is gebaseerd op de situatie zoals die in de verkooptekeningen is opgenomen. 09. ERFDIENSTBAARHEDEN Indien het bouwplan het vestigen van erfdienstbaarheden noodzakelijk maakt, zal de notaris deze erfdienstbaarheden in de akte van levering vestigen. Dit geldt tevens voor eventueel nog nader door de gemeente Zeewolde op te leggen bepalingen c.q. bedingen. Met name wijzen wij u op: - Gemeenschappelijk hemelwaterafvoer en grondleidingen; - Leidingen van KPN, CAI en openbare nutsleidingen; - Het recht hebben op delen van eventuele bergingen en/of uitbouwen in en/of boven aanpalende erven of openbaar gebied; - Het instandhouden en het onderhoud van hagen en/of tuinmuren indien aanwezig. - Voor de woningen is er een verplichting voor het maken en instant houden van een opstelplaats voor 2 auto s op eigen kavel. Met betrekking tot bovenstaande geldt, dat er zodanige erfdienstbaarheden worden gevestigd om de situatie vast te leggen, waarin percelen zich na de voltooiing van de bouw bevinden. Voor situaties die na de oplevering ontstaan, moet een en ander separaat door, in opdracht en voor rekening van de verkrijger bij de notaris geregeld worden. 10. MEER- EN MINDERWERK De mogelijkheid voor het opdragen van meer- en minderwerk is aanwezig via de standaard meer- en minderwerklijst, mits de voortgang van de bouw niet wordt verstoord. Een en ander zal na het tekenen van de koop/aannemingsovereenkomst in overleg met de verkoopbegeleider van Aannemersbedrijf Bramer BV geschieden. Alle wensen dienen te voldoen aan de geldende voorschriften en de GIW-garantiebepalingen. Dit vanwege het feit dat uw woning bij oplevering wel moet voldoen aan het Bouwbesluit en aan de GIW-garantiebepalingen. Om uw garanties ten opzichte van Aannemersbedrijf Bramer BV te waarborgen, dienen alle meerwerkopdrachten met Aannemersbedrijf Bramer BV geregeld te worden. Meerwerkopdrachten houden niet in dat daar zonder meer rechten aan kunnen worden ontleend. Het laten plaatsen van een dakvenster of het aanbrengen van een tussenwand op de zolder houdt bijvoorbeeld niet in dat er dan sprake is van een slaapkamer die aan alle eisen van het bouwbesluit voldoet. Aannemersbedrijf Bramer BV dient zich in elk geval te allen tijde, te houden aan de verleende bouwvergunning. 11. VERZEKERING De ondernemer verzekert tot en met de dag van de oplevering van het werk, onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, de risico s van verlies of beschadiging van het werk, met inbegrip van de fundering, alsmede de bouwstoffen en bouwmaterialen, die op het werk of elders aanwezig zijn. Vanaf de datum van oplevering dient u uw woning zelf te verzekeren. 12. RUIMTEBEPALINGEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT Begane grond: - hal verkeersruimte - toilet toiletruimte - stallingsruimte buitenruimte - berging/kast bergruimte - meterkast meterruimte - woonkamer/eetkamer verblijfsruimte - keuken/eethoek/koken verblijfsruimte Verdieping 1: - overloop verkeersruimte - badkamer badruimte - slaapkamer verblijfsruimte Verdieping 2: - zolder onbenoemde ruimte 13. PEIL VAN DE WONING Het peil -p- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer. Dit peil wordt door de gemeente Zeewolde aangegeven. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente Zeewolde. Wijzigingen van de peilhoogte en/of verschuiving van de rooilijn ten opzichte van de situatie geeft geen aanleiding tot enige rechtsvordering. 14. GRONDWERK Voor funderingen en rioleringen worden de nodige ontgravingen verricht. Peilhoogten, maatvoeringen, juiste ligging, eventuele taluds, terreinafwerking en terreinvoorzieningen zijn schematisch weergegeven en worden in overleg met de gemeente in het werk bepaald. Het omliggende terrein wordt op hoogte gebracht met de tijdens het ontgraven vrijgekomen grond. Er wordt geen extra grond aangevoerd. 15. BUITENRIOLERING Het rioolwater wordt apart van het regenwater afgevoerd doormiddel van een gescheiden rioolstelsel. De gehele riolering wordt uitgevoerd in kunststof buis, in overeenstemming met de voorschriften in de plaatselijke bouwverordening. De leidingen zijn voorzien van de nodige ontstoppingsstukken, stankafsluiters en beluchtingen. De uitgaande grondleidingen worden aangesloten op het gemeentelijke rioleringssysteem door middel van polderkoppeling. Buiten de gevel van de woning bevindt zich een ontstoppingsstuk voor de riolering. De aansluitkosten voor aansluiting op het gemeenteriool zijn in de koopsom begrepen. 16. BESTRATING Er is geen bestrating in de koopsom meegenomen. Voor de woningen is de koper verplicht om een opstelplaats te maken voor 2 auto s op de eigen kavel. De vloer van de stenen berging van de woningen bestaat uit grijze betontegels 300x300x45mm. 17. FUNDATIE Ten behoeve van het berekenen van de funderingen is een grondonderzoek verricht. Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen wordt voor de woning een fundering aangegeven. Vorm en afmeting van de fundering wordt door de constructeur bepaald en ter goedkeuring aan de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Zeewolde voorgelegd. De toe te passen funderingsconstructie geeft geen reden tot verrekening. De kruipruimte wordt geventileerd doormiddel van kunststof ventilatieroosters. In de kruipruimte onder de begane grondvloer kan in natte perioden water komen te staan. 18. BETONWERK De funderingsconstructie wordt in gewapend beton uitgevoerd, al of niet gedeeltelijk geprefabriceerd. Alle vloeren in de woning zijn gewapend betonnen systeemvloeren. (zogenaamde kanaalplaat- en ribcassettevloeren) ook het dak van de berging is beton. 19. METSELWERKEN Het gevelmetselwerk van de woningen wordt uitgevoerd in baksteen. In hoofdzaak wordt een bruinrode steen toegepast met daarnaast, als accent in de op de geveltekeningen aangegeven keimwerk in de kleur crèmewit, spekbanden en trasraam in de kleur chocoladebruin. Al het metsel gevelwerk wordt donkergrijs gevoegd. De binnenspouwbladen van de buitenspouwmuren van de woningen worden opgetrokken in kalkzandsteen. De buitenspouwmuren worden geïsoleerd met minerale wol, zodanig dat de buitenmuur een minimale isolatiewaarde bereikt van Rc= 3,5 m 2 K/W. De bouwmuren van de woning zijn zogenaamde ankerloze bouwmuren van kalkzandsteen lijmelementen. De scheidingswanden van de woning/berging zijn ook kalkzandsteen. De separatie en kamerscheidende wanden zijn niet dragende scheidingswanden van gasbeton van 7 of 10 cm dikte. 20. SYSTEEMVLOEREN De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd in een geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer, die een isolatiewaarde heeft van Rc=4,0 m 2 K/W. De verdiepingsvloeren zijn ook systeemvloeren van prefab beton. Het dak van de berging is ook een systeemvloer van prefab beton. 21. HOUTCONSTRUCTIES De dakconstructie van de woning is samengesteld uit prefab houten elementen, voorzien van de nodige isolatie. De isolatiewaarde van het dak bedraagt Rc=4,0 m 2 K/W. De onderzijde van de dakplaat is niet afgewerkt. Ter plaatse van de woningen waar de berging tegen is gebouwd, is de luifel boven de voordeur een beton luifel, bij kavel 1 en 6, komt een houten luifel. De aftimmering is veelal Rockpanel. De dakconstructie van het platte dak van de erker is samengesteld uit een houten balklaag met isolatie en een dakplaat waarover dakbedekking wordt aangebracht. De onderzijde wordt afgewerkt met gipsplaten. 22. KOZIJNEN, DEUREN EN RAMEN Alle buitenkozijnen en ramen van de woningen worden uitgevoerd onder SKH-garantie met certificaat. Keuze van het materiaal zal afgestemd worden op onder andere de milieuvoorschriften die ten tijde van de uitvoering gelden en onder SKH verwerkt mogen worden. De kleur van de kozijnen en ramen is wit. De voordeur is een vlakke deur, die in crèmewit geschilderd wordt en die voorzien is van een glasopening, zoals die op de tekeningen staat aangegeven. De tuindeur in de achtergevel is een houten glasdeur en wordt crèmewit geschilderd. De draaideur in de berging aan de tuinkant is ook een houten glasdeur en wordt in dezelfde kleur crèmewit geschilderd. De toegangsdeuren van de bergingen is een plaatstalen kanteldeur, af fabriek in standaard kleur. De buitenkozijnen, -ramen, en -deuren van de woningen inclusief het daarop aanwezige hang- en sluitwerk, voldoen aan het politiekeurmerk Veilig Wonen, voorzover deze buitenkozijnen, -ramen, en -deuren rechtstreeks vanaf het maaiveld of via een plat dak bereikbaar zijn. De binnendeur kozijnen zijn verdiepingshoog en worden vervaardigd van in de kleur wit gemoffeld plaatstaal. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren in dichte uitvoering. De binnendeuren van de badkamer en het toilet zijn voorzien van vrij- en bezetsloten, de meterkastdeur is voorzien van een kastslot en de overige binnendeuren krijgen loopsloten. Er worden geen stofdorpels toegepast. 23. HOUTEN TRAPPEN EN HEKKEN De trap naar de eerste verdieping is een dichte vurenhouten trap. De trap naar de tweede verdieping is een open vurenhouten trap. Waar nodig worden houten traphekken en leuningen langs de muren aangebracht. De trappen zijn fabrieksmatig gegrond, dus niet afgeschilderd. 24. DAKBEDEKKINGEN De schuine daken van de woningen worden belegd met betonpannen kleur antraciet. De platte daken van de bergingen worden voorzien van een EPDM dakbedekking en gelijmd bij een houten onder constructies van de erker. Het dak van de berging wordt niet geïsoleerd. 25. GOTEN EN HEMEL- WATERAFVOEREN De hemelwaterafvoerleidingen zijn van kunststof, uitgevoerd volgen NEN De goten zijn van zink met een metaalprotectie coating. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het gescheiden riool. 26. KUNSTSTEEN De vensterbanken in de woonkamer, keuken en slaapkamers zijn van marmercomposiet en zijn ca. 20mm dik en worden respectievelijk 300mm breed ter plaatse van de woonkamer en ter plaatse van de slaapkamers 250mm breed. De dorpels ter plaatse van de binnendeurkozijnen van de badkamer en het toilet worden uitgevoerd in kunststeen

12 Technische omschrijving 27. STUKADOORSWERK De betonplafonds binnen de woning worden, met uitzondering van plafonds in kasten en berging voorzien van spuitwerk in een witte kleur. Het plafond op de overloop is een systeemplafond in verband met bereikbaarheid inregelkleppen luchtverwarming. De onderzijde van de kapconstructie op de tweede verdieping blijft onbehandeld. Dat geldt ook voor de onderkant van de dakconstructie in de berging en de luifel. Wanden boven het tegelwerk in de toiletruimte en badkamer worden ook voorzien van wit spuitwerk. Alle overige wanden worden, voor zover niet betegeld, behangklaar afgewerkt, (dus niet behangen) behoudens die in inpandige kasten. De wanden van de berging worden niet nader afgewerkt. 28. TEGELWERKEN In de badkamer en het toilet worden vloertegels volgens monster gelegd. Ter plaatse van de douche in de badkamer worden de tegels verlaagd en op afschot gelegd. De navolgende wanden worden voorzien van wandtegels volgens monster. - de wanden van het toilet tot 1200 mm + vloer - de wanden van de badkamer tot 1800 mm + vloer - ter plaatse van de douche over een breedte van 3 m 2100 mm hoog. 29. DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKING De vloeren van de woningen worden voorzien van voldoende dikke cementdekvloeren. In het toilet en de badkamer worden deze voorzien van vloertegels. De vloeren achter de knieschotten op de 2e verdieping worden niet voorzien van een cementdekvloer. (hier blijft de ruwe betonvloer in het zicht) 30. METAALWERKEN Boven de gevelkozijnen komen verzinkt stalen lateien, die het bovenliggende metselwerk dragen. De matomranding, die verdiept achter de voordeur wordt gelegd, is van verzinkt hoekstaal. 31. BINNENTIMMERWERK EN BINNENINRICHTING De woning wordt standaard voorzien van de benodigde aansluitingen t.b.v. het plaatsen van een keuken. Op de tekening staat de plaats van een keukeninrichting aangegeven. Er wordt geen keuken geleverd. Onder kozijnen op gemetselde borstweringen komen de eerder omschreven vensterbanken. De hardhouten (meranti) vloerplinten voor de hal, woonkamer, de slaapkamers en de overloop op de verdieping worden onbehandeld los geleverd. 32. BEGLAZING In alle buitenkozijnen, -deuren en ramen van de woningen wordt isolerend dubbel vensterglas aangebracht (HR++). De garage-deur aan de tuinkant wordt voorzien van enkel draadglas. Het bovenlicht in binnendeurkozijnen worden bezet met een dicht paneel. 33. SCHILDERWERK Alle houten buitenkozijnen, -deuren en -ramen worden voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte grondlaag en worden in het werk aan de buitenzijde eenmaal voorzien van witte verf. Omdat elke koper zo zijn ideeën heeft over de binnenafwerking van de eigen woning, worden de gevelkozijnen met de daarin voorkomende ramen en deuren niet in het werk afgeschilderd. De houten trappen worden fabrieksmatig in de grondverf aangeleverd en niet in het werk afgeschilderd. In het zicht blijvende leidingen en stalen kolommen worden evenmin geschilderd. De vloerplinten zijn onafgewerkt. Het gehele binnenschilderwerk dient de koper zelf te regelen na de oplevering. 34. BINNENRIOLERING De leidingen en standleidingen zijn van kunststof, p.p.c. klasse 41, volgens NEN Het betreft hier de vuilwater riolering. 35. WATERINSTALLATIE EN SANITAIR Daar waar dat mogelijk en verantwoord is, worden de waterleidingen weggewerkt in vloeren en wanden. Er wordt warm water geleverd door Essent die in de meterkast een warmtewisselaar monteert en aansluit op het stadsverwarmingnet. De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de koopsom begrepen. Verder worden de navolgende voorzieningen en attributen aangebracht: - complete wasmachine aansluiting op de tweede verdieping - leidingen voor koud en warm water in de keuken Het sanitair bestaat uit: Toiletruimte: - 1 Sani N-New closet vlakspoel kleur wit - 1 closet zitting dubbel wit - 1 Sani N-New fontein wit - 1 Costa toiletkraan Badkamer: - 1 Sani N-New closet vlakspoel kleur wit - 1 closet zitting dubbel wit - 1 wastafel Sani N-New wit - 1 Costa eengatsmengkraan - 1 Projecta planchet 50cm wit - 1 spiegel rechthoek 57-40cm - 1 Costa douchemengkraan - 1 Pvc doucheslang 150cm - 1 handdouche mistral wit 36. VERWARMINGS- INSTALLATIE In de woning wordt een centrale verwarmingsinstallatie geleverd en gemonteerd. De installateur zal zorgdragen voor de benodigde capaciteitsberekeningen van radiatoren en leidingdiameters. De temperaturen kunnen worden geregeld door een ruimtethermostaat in de woonkamer, type wordt bepaald door de installateur. De onderstaande temperaturen moeten per woning kunnen worden bereikt bij gelijktijdige verwarming van onderstaande ruimten: - Woonkamer 20 - Keuken 20 - Entree 15 - Slaapkamer 15 - Badkamer/douche 22 Deze temperaturen moeten worden bereikt bij een laagste buitentemperatuur van MECHANISCHE VENTILATIE De keuken, de badkamer, het toilet en de opstelplaats van de wasmachine worden mechanisch geventileerd. Voor het afvoeren van de benodigde ventilatielucht bieden wij u een mechanisch ventilatiesysteem aan. Voor de aanvoer van verse lucht worden ventilatieroosters in de kozijnen geplaatst. De berging ventileert op natuurlijke wijze. 38. ELEKTRISCHE INSTALLATIE De Laagspanningsinstallatie wordt uitgevoerd conform NEN 1010 en volgens het gemodificeerde zogenaamde centraaldozensysteem, zie ook artikel 46 van deze technische omschrijving. De leidingen worden daar waar mogelijk weggewerkt in muren en vloeren, met uitzondering van leidingen op de tweede verdieping en in de berging. - Wandcontactdozen en schakelmateriaal zijn van wit kunststof, KEMA goedgekeurd, inbouwmodel, behalve in de berging en op de tweede verdieping daar zijn deze opbouwmodel. - De wandcontactdozen en de (loze) dozen voor CAI en KPN worden op ca. 300mm boven de vloer geplaatst, met uitzondering van die in de keuken, waar een hoogte van ca. 1200mm wordt aangehouden. - De loze leidingen naar de slaapkamers op de eerste verdieping eindigen in (loze) dozen die op ca. 300mm boven de vloer komen. - Het schakelmateriaal komt op ca. 1050mm boven de afgewerkte vloer. - Wandcontactdozen gecombineerd met schakelaars worden ook op deze hoogte geplaatst. - De belinstallatie bestaat uit een drukknop buiten naast de woningtoegangsdeur, een transformator in de meterkast en een schel in de gang. - Iedere woning wordt voorzien van rook- melders volgens de geldende voorschriften. De aansluitkosten op het openbare elektriciteitsnet zijn in de koopsom begrepen. 39. TELECOMMUNICATIE- INSTALLATIE In de woonkamer bevindt zich een onbedrade buisleiding t.b.v. een door de koper/ bewoner zelf aan te vragen telefoonen CAI-aansluiting. In de slaapkamer op de eerste verdieping bevindt zich één onbedrade buisleiding. 40 ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen tijdens de bouw. Alle wijzigingen die in opdracht van Bramer BV en/of die in opdracht van u (moeten en kunnen) worden uitgevoerd, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorend bij de koop-/aannemingsovereenkomst. 41. WERKZAAMHEDEN VOOR DE OPLEVERING Voordat de woning aan u wordt opgeleverd, krijgt u de gelegenheid tot een gedegen beoordeling van de woning in de staat waarin die zich dan bevindt, doormiddel van een zogenaamde voorschouw/-opname. De datum waarop deze beoordeling kan plaatsvinden, ligt in de regel één of twee weken voor de opleveringsdatum. 42. DE OPLEVERING Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en tijdstip. De woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten. Deze worden schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. De eventuele uit te voeren herstelwerkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken dienen op het proces-verbaal van oplevering genoteerd te worden. Let u met name op eventuele beschadiging van sanitair, binnendeuren, beglazing en dergelijke. Na de oplevering zijn garantieclaims met betrekking tot de bewijslast vaak zeer moeilijk te honoreren. 43. NA DE OPLEVERING Wij hopen dat u met veel plezier in uw nieuwe huis zult wonen. En juist omdat uw huis nieuw is kleven daar ook een aantal aspecten aan, waarvan het goed is deze vooraf te weten. Wij noemen de belangrijkste 43.1 Bouwvocht Bij de bouw van uw huis is veel water gebruikt. Daardoor is er veelal sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht), waardoor het noodzakelijk is veelvuldig te ventileren en de verwarming beslist niet hoog in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk door te snel uittredend bouwvocht, beperkt. Ook het direct na oplevering aanbrengen van diverse harde vloer- en wandafwerkingen kunnen tot vervelende situaties of zelfs schades leiden, doordat er bouwvocht opgesloten wordt. In principe dienen bovenstaande werkzaamheden pas na 1 jaar na oplevering uitgevoerd te worden Krimp Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging kunnen er met name bij de onderlinge aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Dat is op zich niet verontrustend, bovendien kunnen zij bij het onderhoud aan de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen in de handel. Let u er ook op dat bij het laten leggen van met name steenachtige vloerbedekkingen (zoals plavuizen, tegels of natuursteen) de juiste lijmsoorten worden toegepast en dat de vloerafwerking op de juiste wijze wordt gedilateerd Beglazing Elke beglazing vraagt onderhoud. Niet alleen omdat deze bloot staan aan allerlei weersinvloeden, maar ook omdat de kit veroudert en krimpt. Indien er gedurende de garantieperiode bij schademeldingen betreffende de kozijnen en/of de beglazing blijkt dat er geen of onvoldoende onderhoud is gepleegd, dan kunnen uw garantierechten in gevaar komen. Voor het onderhoud zal in een later stadium het toegepaste en toe te passen type kit aan u worden medegedeeld. In elk geval wordt daar in het onderhoudsboekje melding van gemaakt Schilderwerk Het onderhoudsschema zal in een later stadium aan u worden meegedeeld, in elk geval wordt daar ook melding van gemaakt in het onderhoudsboekje

13 Technische omschrijving 43.5 Energie: Om na de oplevering vlot over energie van uw leverancier te kunnen beschikken dient u tijdig zelf een contract met een leverancier van uw keuze af te sluiten. Wij kunnen dit niet voor u regelen in verband met de vrije energiemarkt. 44. HET PLEZIER VAN EEN EIGEN WONING 44.1 Algemeen; Steeds meer mensen vinden een eigen huis wel zo aantrekkelijk. Waarom? Ze zijn baas in eigen huis. Ze hebben het zelf uit kunnen kiezen. En wat ze er in de toekomst aan verbeteren, daar hebben ze zelf profijt van. Ook financieel zijn er voordelen. Huurverhogingen zijn er niet meer bij. Door de aftrekpost van de hypotheekrente betaalt de ficus mee. En een eigen huis is een mooie spaarpot. Het toepassen van moderne materialen 44.3 Wat betekent het GIW- garantie voor u? Als u een huis met GIW-garantie van ons koopt, betekent dit dat o.a. het volgende: 1. Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het GIW-certificaat verplichten wij ons tot garantie op de kwaliteit van de woning. 2. De tekst van de koop/aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van het GIW; u hebt dus altijd een veilig contract. 3. Verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van het GIW. 4. Bij het tekenen van de koop/aannemingsovereenkomst ontvangt u het door het GIW uitgegeven boekje GIW-garantieen waarborgregeling Eengezinswoningen, waarin u nog gedetailleerder alle bijzonderheden over de garantie en het GIW kunt vinden. 45. WEGWIJZER BIJ AANKOOP VAN UW WONING De kosten in verband met de eventuele financiering van uw woning zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen. Deze kosten zijn: - afsluitkosten hypothecaire geldlening; - notariskosten van de hypotheekakte en het op de inschrijving van de hypotheek in het kadaster verschuldigde kadastraalrecht; - renteverlies tijdens de bouw; - rente over de eventueel vervallen termijnen; - abonnee/aansluitkosten telefoon/cai; - eventueel meerwerk Prijsstijgingen De met u in de koop/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koop-/ aanneemsom staat vast tot de in de verkooplijst genoemde datum De Hypotheek Het kopen van een woning gebeurt tegenwoordig bijna niet zonder dat er een hypotheek voor wordt afgesloten. Nr. Omschrijving Materiaal Kleur 1 gevelmetselwerk baksteen bruin-rood 2 gevelmetselwerk keimwerk keimwerk baksteen creme wit 3 gevelmetselwerk trasraam baksteen chocoladebruin 4 gevelmetselwerk speklagen baksteen chocoladebruin 5 voegwerk zand/cement donker grijs 6 raamdorpels beton grijs naturel 7 dakbedekking dakpannen antraciet 8 dakbedekking EPDM naturel (antraciet) 9 kozijnen hardhout meranti creme wit 10 draaiende delen hardhout meranti creme wit 11 deur entree hardhout meranti creme wit 12 boeidelen Rockpanel creme wit 13 dakgoten Rockpanel creme wit 14 luifels Rockpanel creme wit 15 dakkapel gevelbekleding Rockpanel creme wit 16 dakkapel boeidelen Rockpanel creme wit 17 dakkapel zijwangen Rockpanel creme wit 18 garagedeuren Rockpanel creme wit 19 ventilatieroosters kozijnen aluminium grijs en het optimaal isoleren zorgen voor meer woongenot. Een eigen huis met weinig onderhoud en lage energielasten. Zo hebt u maximaal plezier van uw eigen huis, tegen een zo laag mogelijke maandlast. Bovendien worden de woningen onder GIW-garantie gebouwd GIW, wat is dat? De stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is een samenwerkingsverband tussen consumentenwereld, de bouwwereld en algemeen belang op het gebied van woningbouw. De consumenten (Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond), producenten onder andere Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, Stichting Woningbouw en Stichting Landelijk Garantiefonds Woningbouw) en algemeen belang (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben zich in dit verband verenigd. Het GIW heeft als doel: - het bevorderen van de kwaliteit van in Nederland te bouwen koopwoningen - het bevorderen van het vertrouwen tussen aanbieders en verkrijgers van die woningen. - het verschaffen van waarborgen en voorzieningen voor het geval er iets mis gaat. Zo is het GIW dus niet alleen een 45.1 De koop/aannemingsovereenkomst Wanneer u besluit tot aankoop van een woning over te gaan, wordt dit vastgelegd in een zogenaamde koop/aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst verplicht de aannemer zich tot het bouwen van de woningen en het leveren van de bijbehorende grond. U verplicht zich onder andere de koopsom te betalen. Nadat deze overeenkomst door beide partijen is getekend, wordt het originele exemplaar naar de notaris gezonden die dan de notariële akte van eigendom kan opmaken. De koop-/aanneemsom van de woningen zijn vrij op naam, dat wil zeggen, dat de volgende kosten hierin zijn opgenomen; - koopsom grondaandeel; - bouwkosten; - ontwikkelkosten; - GIW-kosten; - honoraria architect en overige adviseurs; - verkoopkosten en overdrachtskosten; - notariskosten ivm. de juridische levering; - gemeentelijke leges; - aansluitkosten elektra, stadsverwarmingnet, water en riolering; Het onderpand voor deze lening is de woning; dit wordt hypotheek genoemd. Met welke bank u in zee gaat, zal afhankelijk zijn van het aangeboden rentepercentage en de voorwaarden Kosten tijdens de bouw Zodra uw hypotheekakte is gepasseerd moet u aan de bank in principe al tijdens de bouw - het volledige bedrag aan rente over het door u geleende bedrag gaan betalen. Hier kan echter door de bank een rentebedrag van worden afgetrokken wat de bank u betaalt, omdat een deel van het hypotheekbedrag bij de bank blijft staan. U betaalt op deze manier uitsluitend rente over het opgenomen geld Sleuteloverdracht Als u aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan en de akte van transport van het huis en de eventuele hypotheekakte zijn getekend, ontvangt u na de oplevering de sleutels van uw huis. Het in ontvangst nemen van de sleutel betekent voor ons dat de woning aan u is opgeleverd. Vertrek Vloer Wand Plafond Uitrusting hal afwerkvloer behangklaar spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 1 geaarde wandcontactdoos in combinatie met schakelaar 1 beldrukker naast voordeur t.b.v. belinstallatie 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtaansluitpunt nabij de voordeur 1 wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt op de overloop van de 1 e verdieping 1 rookmelder 1 radiator 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt nabij de achterdeur toilet vloertegels wandtegels tot 1200mm hoog daarboven spuitwerk spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 1 closetcombinatie 1 fonteincombinatie 1 afzuigventiel mechanische ventilatie koken afwerkvloer behangklaar spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 3 geaarde dubbele wandcontactdozen (waarvan 2 boven het aanrecht) 1 leiding t.b.v. elektrisch koken 1 loze leiding t.b.v. elektrische boiler 1 geaarde wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap boven de aangegeven plaats van het kooktoestel 2 afzuigventielen mechanische ventilatie 1 aansluitpunt voor warm en koud water 1 radiator 1 bediening van de mechanische ventilatie zaak van de consument, maar ook van de - omzetbelasting (nu 19%, eventuele bouwondernemer. wettelijke wijzigingen worden doorberekend) 22 23

14 Technische omschrijving Notities Vertrek Vloer Wand Plafond Uitrusting woonkamer/ eetkamer afwerkvloer behangklaar spuitwerk 2 lichtpunten met schakelaars 4 dubbele wandcontactdozen 1 loze leiding met doos t.b.v. CAI aansluiting 1 loze leiding t.b.v. KPN aansluiting 1 radiator 1 thermostaat trapkast afwerkvloer onbehandeld onbehandeld 1 lichtpunt met schakelaar overloop 1e verdieping afwerkvloer behangklaar spuitwerk 1 lichtpunt met wisselschakelaar 1 wisselschakelaar t.b.v. een lichtpunt op 2e verdieping in combinatie met 1 enkele wandcontactdoos 1 rookmelder slaapkamer 1 afwerkvloer behangklaar spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 3 geaarde dubbele wandcontactdozen 1 aansluitpunt onbedraad 1 radiator slaapkamer 2 afwerkvloer behangklaar spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 2 geaarde dubbele wandcontactdozen 1 radiator 1 aansluitpunt onbedraad slaapkamer 3 afwerkvloer behangklaar spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 2 dubbele geaarde wandcontactdozen 1 radiator 1 aansluitpunt onbedraad badkamer vloertegels (in de douchehoek verdiept en op afschot) wandtegels tot 1800 mm hoog, daarboven spuitwerk t.p.v. douche tot 2100 mm hoog daarboven spuitwerk spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 1 wandlichtpunt boven wastafel met schakelaar 1 geaarde wandcontactdoos naast de wastafel 1 radiator 1 afzuigventiel mechanische ventilatie 1 wastafel met spiegel en planchet 1 douchecombinatie 1 bediening mechanische ventilatie in combinatie met schakelaar in de keuken 2e verdieping afwerkvloer achter de knieschotten geen afwerking onbehandeld onbehandeld knieschotten 1 lichtpunt met wisselschakelaar (opbouw) 1 dubbele geaarde wandcontactdoos (opbouw) 1 mechanische ventilatie opstelling 1 geaarde aansluitpunt voor een wasmachine (incl. aan/afvoer water) berging betontegels onafgewerkt onbehandeld 1 lichtpunt met schakelaar (opbouw) 1 dubbele geaarde wandcontactdoos (opbouw) 24

15 Ontwerp en realisatie verkoopdocumentatie: Stijlgenoten, Den Ham Ontwikkeling: Realisatie: Verkoop & informatie: Bramer Projectontwikkeling bv Almeloseweg 36 Postbus AB Vriezenveen Aannemersbedrijf Bramer bv Almeloseweg 36 Postbus AB Vriezenveen Van der Linden Zeewolde Flevoplein BA Zeewolde Tel Gemeente Zeewolde Raadhuisplein ER Zeewolde Tel

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

De Troubadour. Plan De Gilden te Dronten. 3e bouwstroom

De Troubadour. Plan De Gilden te Dronten. 3e bouwstroom De Troubadour Plan De Gilden te Dronten e bouwstroom De gemeente Dronten bestaat uit drie woonkernen namelijk Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. De gemeente kent uitgestrekte natuurgebieden en duizenden

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n.

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Met mogelijkheid voor starterslening 9 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder A1 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m 2 A2 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

KRIJTENBERG alf)vrijstaand geschakelde woningen (H

KRIJTENBERG alf)vrijstaand geschakelde woningen (H KRIJTENBERG (Half)vrijstaand geschakelde woningen In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek voor dit fraaie stukje

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV Lindestaete 10 Appartementen in het centrum van Joure Bouwbedrijf Cornel BV Appartementencomplex Lindestaete Lekker wonen in het centrum van Joure De Merk is een fantastische woonlocatie in het centrum

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie

ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN

ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN 28 augustus 2008 Bouwraadhuis ontwerpers ingenieurs Oude Plein 1, Kruiningen tel. (0113) 39 000 Markt 2, Kruiningen tel. (0113) 71 78 Vierstraat 22, Yerseke tel.

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl www.wonenaandepeppelweg.nl 3 Welko o de Peppel e! Peppelweg Wilt u wonen op een aantrekkelijke locatie, die niet alleen uitstekend bereikbaar is, maar ook een fijn aanbod aan winkels heeft? In een wijk

Nadere informatie

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum :

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Basiswoning V.O.N. Meerwerk KAO.009 Uitbreiding woning aan de achterzijde met 2,4 m1 15.500 - D e standaard

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Je eigen nieuwe huis

Je eigen nieuwe huis Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Boterdiep88 Groningen Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Het is natuurlijk een hele verandering. Je eigen nieuwe woning op een monumentaal adres: Boterdiep 88 in

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

De Heemtuinen te Werkendam. Makelaarsopties

De Heemtuinen te Werkendam. Makelaarsopties De Heemtuinen te Werkendam Makelaarsopties Projectnr. : 14060 Datum : 19-10-2015 Naam : Tel. privé : Adres : Tel. zakelijk : Postcode : Mobiel : Woonplaats : E-mail : Bouwnummer : Datum : Geachte toekomstige

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage C1 139 m 2 31,7 m 2 16,4 m 2 22,6 m 2 17,2 m 2 15 m 2 19,7 m 2 C3 153,6 m 2 31,7 m 2 17,6 m 2 22,6

Nadere informatie

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE 2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE AAN DE TENTWEG TE STOLWIJK Nieuwbouw Ruime garage Royale kavels 700 m2 Nabij centrum gelegen Vrij uitzicht Veel privacy, Verkoop documentatie Tentweg 27

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type CHALET

STAD VAN DE ZON type CHALET STAD VAN DE ZON type CHALET 28 twee onder één kapwoningen Architect Van den Oever-Zaaijer & Partners te Amsterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM WONEN

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type WESTRAND

STAD VAN DE ZON type WESTRAND STAD VAN DE ZON type WESTRAND 3 vrijstaande woning 26 twee onder één kapwoningen Architect Kuiper Compagnons te Rotterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering: Bouwbedrijf

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 1 van 17 Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 2 van 17 Keuze Code Omschrijving Prijs Kopersmeer- en minderwerkopties 22.02ab Uitbreiding begane grond type A en B achterzijde

Nadere informatie

KRIJTENBERG Vrijstaande woningen

KRIJTENBERG Vrijstaande woningen KRIJTENBERG Vrijstaande woningen In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek voor dit fraai stukje Limburg. Het

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Verkoopbrochure woningtype Kastelein & Troubadour

Verkoopbrochure woningtype Kastelein & Troubadour Verkoopbrochure woningtype Kastelein & Troubadour Voor ieder wat wils! INHOUD Architect aan het woord 3 Situatie & Locatie 4 Type Kastelein 6 Vogelvlucht 8 Type Troubadour 10 Impressie twee-onder-één-kapwoningen

Nadere informatie

7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien.

7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. 7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. 7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. Een gezonde woonomgeving

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Adres: Telefoon privé: Postcode: Telefoon werk: Woonplaats: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O L.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Sanitair

Nadere informatie

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst. Niet nader genoemde onderdelen worden conform de basis woning uitgevoerd. Voor posities en uitvoering van onderstaande zie betreffende optie tekening. Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

2 kadewoningen, type Keyzer

2 kadewoningen, type Keyzer 2 kadewoningen, type Keyzer LOCATIE WONINGEN Wonen in een stoere en tegelijk stijlvolle ambiance aan de kade en dat op loopafstand van het centrum van Almere Poort! 2 Deze impressietekening is vervaardigd

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr.

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr. Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 Kavel Soort Kavel VON prijs VON prijs Status nr. (ca. m²) stadsvilla Frits (550 m³) stadsvilla Hub (575 m³) 1 vrijstaand 333 459.000 beschikbaar

Nadere informatie

Oranjerij. 7 royale woningen in Hoevelaken. aan de Wilhelminalaan

Oranjerij. 7 royale woningen in Hoevelaken. aan de Wilhelminalaan Oranjerij 7 royale woningen in Hoevelaken aan de Wilhelminalaan pagina 1 pagina 2 Ruime eengezinswoningen in een kleinschalig project Op loopafstand van het centrum 4 of 5 slaapkamers mogelijk Diepe tuin

Nadere informatie

Informatiepakket Flexbungalows La Chapelle Bosschenhoofd

Informatiepakket Flexbungalows La Chapelle Bosschenhoofd Informatiepakket Flexbungalows La Chapelle Bosschenhoofd 1. La Chapelle Wonen tussen het groen Aan de rand van Bosschenhoofd, met de groene landerijen van het Pagnevaartbos als achtertuin, wordt onder

Nadere informatie

Nieuwbouw 9 woningen Palmstraat Nijmegen, fase 1

Nieuwbouw 9 woningen Palmstraat Nijmegen, fase 1 Omschrijving alternatieven en opties: Voor de prijzen van de alternatieven / opties verwijzen wij u naar de prijslijst alternatieven, verderop. Hieronder geven wij aan welke werkzaamheden hiervoor worden

Nadere informatie

5 stadswoningen, type Pakhuis

5 stadswoningen, type Pakhuis 5 stadswoningen, type Pakhuis LOCATIE WONINGEN Wonen in een stoere en tegelijk stijlvolle ambiance en dat op loopafstand van het centrum van Almere Poort! EUROPALAAN Deze impressietekening is vervaardigd

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

HEIWERK / BOUWKUNDIGE UITBREIDINGEN (sluitingsdatum: wordt nader opgegeven) Meerwerk prijs incl. 21 % B.T.W.

HEIWERK / BOUWKUNDIGE UITBREIDINGEN (sluitingsdatum: wordt nader opgegeven) Meerwerk prijs incl. 21 % B.T.W. AFDELING 0: HEIWERK / BOUWKUNDIGE UITBREIDINGEN Meerwerk prijs 0 01 Heiwerk woningaanbouw 01 Het verrichten van alleen het heiwerk voor een woningaanbouw zoals omschreven in alternatief 0.2.01 t/m 0.2.06

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

ZONNEHOEVE APELDOORN. 14 eengezinswoningen aan de Laan van Zonnehoeve. In het kloppend hart van de Veluwe

ZONNEHOEVE APELDOORN. 14 eengezinswoningen aan de Laan van Zonnehoeve. In het kloppend hart van de Veluwe ZONNEHOEVE APELDOORN 14 eengezinswoningen aan de Laan van Zonnehoeve In het kloppend hart van de Veluwe Inspirerend wonen Volop vertier Wonen in Apeldoorn betekent volop vertier. De binnenstad biedt naast

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

De Veiling, het nieuwe Utrecht

De Veiling, het nieuwe Utrecht Ronald Zeilstra zomaareenstraat 24 1234 AB Errbeek info@zndesign.nl 06-23456789 Wooncode: PDLJ Kavel: 238 Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw belangstelling in De Veiling. In deze pdf hebben wij

Nadere informatie

De Veiling, het nieuwe Utrecht

De Veiling, het nieuwe Utrecht Bastiaan Teisman bteisman@gmail.com Wooncode: PRFX Kavel: 269 Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw belangstelling in De Veiling. In deze pdf hebben wij de door u samengestelde woning voor u weergegeven.

Nadere informatie

Beleef de ruimte! in nieuwbouwplan. In Biddinghuizen. 14 eensgezinswoningen deelplan erfwonen

Beleef de ruimte! in nieuwbouwplan. In Biddinghuizen. 14 eensgezinswoningen deelplan erfwonen Beleef de ruimte! in nieuwbouwplan De Graafschap In Biddinghuizen 14 eensgezinswoningen deelplan erfwonen Beleef biddinghuizen! EEN GEZELLIG dorpje met volop recreatiemogelijkheden Biddinghuizen, met zo

Nadere informatie