Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde"

Transcriptie

1 Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

2 Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in de bossen. Altijd vakantie Zeewolde ademt de sfeer uit van een vakantieplaats. Uitzicht op water, bossen en akkers en een onlangs vernieuwd centrum maken het tot een aantrekkelijk plaats voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Er zijn ongeveer inwoners waaronder een groot aantal jonge gezinnen. In de ruim opgezette woonwijken is er veel ruimte om te spelen, hetgeen een belangrijke reden is voor jonge gezinnen om in deze kindvriendelijke omgeving te gaan wonen. Water en groen Zeewolde is mede gemaakt om te recreëren. In het oosten is er het water van de randmeren (Wolderwijd). Met verschillende jachthavens en aanlegsteigers is er voldoende te beleven voor watersporters. Bij de jachthavens kunnen ook boten gehuurd worden of zelfs een tjalk met schipper. Ook voor surfers en strandliefhebbers is er voldoende ruimte om zich te vermaken. Zo zijn er het Zeewolderstrand, het Wolderstrand, het Erkemederstrand en het Laakse strand. Naast het water is er de stilte van de bossen in het grootste loofbos van Nederland welke aan de zuid- en westzijde is gelegen. Ten noorden van het dorp ligt tenslotte een wijds agrarisch landschap met verre uitzichten. Voorzieningen van sport, winkelen en werken De gemeente Zeewolde heeft het centrum onlangs uitgebreid en in een nieuw jasje gestoken. Het centrum heeft een breed en gevarieerd aanbod van winkels en horecagelegenheden. Zeewolde is gemaakt om te recreëren Bovendien zijn er voor scholen in het basisonderwijs in de verschillende wijken en is er een school voor voortgezet onderwijs. Naast de winkelmogelijkheden neemt sport een belangrijke plaats in in Zeewolde. Er zijn sportvoorzieningen voor zowel binnen- als buitensporten te vinden. Van tennis tot hockey en zeilen tot voetbal, vrijwel alle populaire sporten worden beoefend. Ook aan ondernemers heeft de gemeente Zeewolde veel te bieden zoals kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen, en een prettige werk-, woon- en leefomgeving. De economische dynamiek van het bedrijfsleven is hoog. 1

3 Parkkwartier leven tussen water en groen Het Parkkwartier is het eerste deel van de Polderwijk. De Polderwijk gaat bestaan uit drie deelgebieden elk met hun eigen woonsfeer en karakter. Het plan Waterkwartier Bergkwartier Parkkwartier Drie woonbuurten Het Parkkwartier wordt door een groene corridor en het voorzieningencluster verdeeld in drie woonbuurten: Zuid, Midden en het nieuw te bouwen Noord cluster. Dit laatste deel van het Parkkwartier is nu bouwrijp gemaakt. Het Zuid en Midden cluster zijn gereed waardoor de bouw van uw woning een onderdeel zal worden van de afronding van het Parkkwartier. De noordzijde van Parkkwartier Aan de noordzijde van het deelgebied ligt de centrale waterplas. De hoofdweg, de Kwartiermakerslaan, is ten opzichte van de waterlinie teruggelegd. Hier zijn appartementengebouwen gesitueerd. Het plangebied wordt in het noordoosten en in het zuidoosten vanaf de Kwartiersmakerslaan ontsloten. De zuidelijke ontsluiting vormt de belangrijkste toegang met veel groen en is tevens de scheiding tussen de midden- en de zuidzone van het Noord Cluster. De woningen in deze brochure zijn in het linker deel van het plangebied gesitueerd. Vrijwel uniek is het zogenaamde kindlint, een autovrije, verkeersveilige zone waarover iedereen, van jong tot oud, zich ongehinderd kan bewegen. Hier is voor kinderen ook ruimte om te spelen. 2 3

4 12 twee-onder-een-kap woningen Het project omvat 12 woningen met royale dakoverstekken opgetrokken in een warme baksteen en keimwerk ter plaatse van de verdieping. Vrij uitzicht De woningen liggen aan de Tinnegieter met vrij uitzicht naar het water en de schiereilanden. De architect heeft als uitgangspunt het bouwblok als architectonische eenheid vorm gegeven. Het horizontaal gevelbeeld wordt versterkt door opdeling van de gevel in basement, middendeel en bovendeel. Ook de vorm van de kozijnen, het witte keimwerk op de verdieping evenals de geprononceerde gootlijn versterken het horizontaal karakter. Voldoende parkeermogenlijkheden De overgang van het openbaar gebied en privé is integraal mee ontworpen door middel van hagen in de voortuin en een lage muur achter de vrijstaande garage van kavel 1 en 12 en een hekwerk op een gemetselde onderbouw in de zijtuin van kavel 6 en 7. Zowel in de garage als voor de garage is ruimte voor het parkeren van een auto. Er is zelfs bij de meeste woningen ruimte genoeg voor 2 auto`s voor de garage. 4 5

5 Een erker zorgt voor extra licht en ruimte De woning heeft een ruime woonkamer met erker. De hoekwoningen, kavel 1 en 6, hebben een erker die zowel de voorgevel als zijgevel verbindt. Vanuit de entree kan men via dezelfde hal naar de achtertuin. Optioneel kan men vanuit deze hal naar de garage. De indeling De keukenruimte is gesitueerd aan de achtertuin. Op de 1e verdieping zijn 3 slaapkamers en een badkamer voorzien van toilet, wastafel en douche gesitueerd. Op de 2e verdieping is een ruime zolder waar onder andere de wasmachine kan staan. Heerlijk genieten in uw royale tuin 6 7

6 Kavel 1 & 2 Kavel 1 & 2 Tinnegieter Tinnegieter Tinnegieter Tinnegieter Voorgevel Rechterzijgevel Achtergevel Linkerzijgevel Vrijstaande garage links op de kavel Doorsnede Vrijstaande garage Begane grond 8 9

7 Kavel 1 & 2 Kavel 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 Tinnegieter Tinnegieter Voorgevel Rechterzijgevel 1e Verdieping Achtergevel Linkerzijgevel Doorsnede 2e Verdieping 10 11

8 Kavel 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 Kavel 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 1e Verdieping Begane grond 2e Verdieping 12 13

9 Kavel 5 & 6 Kavel 5 & 6 Voorgevel Rechterzijgevel Achtergevel Linkerzijgevel Vrijstaande garage rechts op de kavel Doorsnede Vrijstaande garage Begane grond 14 15

10 Kavel 5 & 6 Technische omschrijving 1e Verdieping 2e Verdieping 01. TEKENINGEN De maten op de tekening staan in millimeters aangegeven. De ervaring leert dat hiervan in werkelijkheid enigszins van kan worden afgeweken. Hoewel de geveltekeningen, de Artist Impressions en de situatie zo exact mogelijk zijn weergegeven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatst bij ons bekende gegevens. Wijzigingen daarop vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Met name de lantarenpalen zijn een vrije keuze van de ontwerper evenals de aangegeven groenvoorziening. Met de invoering van het Bouwbesluit zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot onder andere het al of niet aanvragen van een bouwvergunning en het actualiseren van diverse eisen. Tevens zijn de benamingen van de diverse vertrekken gewijzigd. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over een woonkamer, slaapkamer, keuken of hal, in combinatie met de terminologie van het Bouwbesluit, zoals verblijf- verkeers- en onbenoemde ruimten. Deze technische omschrijving is in grote lijnen aangepast aan de terminologie van het Bouwbesluit. Ook uw garantiebepaling is hierop aangepast. Voor meer informatie over het Bouwbesluit kunt u zich wenden tot de gemeentelijke instanties van de Gemeente Zeewolde, waarin uw woning wordt gebouwd. 02. REIKWIJDTE Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Ondanks bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van de wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van overheid en/of nutsbedrijven. De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarmee de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze geen afbreuk doen aan de waarden, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. Ook indien kokers noodzakelijkerwijs aan-gebracht dienen te worden, welke niet op tekening vermeld staan is de aannemer gerechtigd deze, ten allen tijde, aan te brengen. Daar waarin deze technische omschrijving fabrikaten of merken met name worden genoemd, mogen eveneens andere fabrikaten of merken worden toegepast, welke minstens van gelijke kwaliteit zijn. De op tekening aangegeven maten zijn circa-maten. De in deze technische omschrijving genoemde en op de verkooptekening(en) aangegeven huishoudelijke apparaten, zoals bijvoorbeeld kooktoestellen, wasautomaten, losse kasten en meubilair, alsmede eventuele tuinmuren en overig tuinmeubilair zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen en behoren niet tot het werk of deze moeten apart vermeld zijn. De indeling op de situatietekening van het openbaar terrein (paden, groen, parkeerplaatsen etc.) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hiervan vallen buiten de invloedssfeer van de ondernemer. Noot: deze brochure dient ter informatie, indien de tekeningen, of de brochures afwijken van de technische omschrijving, is laatstgenoemde doorslaggevend. De Artist Impression geeft bijvoorbeeld kleuren metselwerk aan maar in de praktijk kunnen de kleuren anders worden uitgevoerd. 03. GARANTIE INSTITUUT WONINGBOUW (GIW) Dit project wordt onder GIW-garantie gebouwd. Dat betekent dat, ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, onverkort de door het GIW gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaard voorwaarden gelden. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar c.q. nadelig mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van het GIW. (zie hiervoor de GIW-garantie- en waarborgregeling Eengezinswoningen 2007). Meer over het GIW leest u elders in deze technische omschrijving. 04. GOEDKEURING De verkoop geschied onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente Zeewolde, (bouwvergunning). 05. OPLEVERING EN START BOUW - De oplevering geschiedt bij het gereedkomen van de woningen. - De onderhoudsperiode is 3 maanden. - De oplevering, sleuteloverhandiging en de daarop volgende onderhoudsperiode zullen aan de hand van een nader uit te werken werkschema en nadere bepalingen worden vastgesteld. - De oplevering zal plaatsvinden binnen 250 werkbare werkdagen, conform de hiervoor genoemde en geldende regelingen van het GIW. - De start van de bouw zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch niet eerder dan nadat 50% van de woningen zal zijn verkocht en de bouwvergunning is verleend. Of wanneer de ontwikkelaar eerder aangeeft te starten dan bij 50% verkocht. 06. GARANTIE Betreffende garanties, garantietermijnen, etc, wordt verwezen naar de hiervoor geldende regelingen van het GIW (zie met name Afdeling II: Garantie van de Ondernemer en de daarin genoemde bijlage A ) 07. WERKEN BUITEN BESTEK Werken buiten bestek, die geen deel uitmaken van de VON prijs, uit te voeren door derden zijn; - Telefoonaansluiting, behoudens de inbouwdozen en (ledige) buizen in de woningen - Centrale antenne-inrichting, behoudens de inbouwdozen en (ledige)buizen in de woningen. Voor telefoon en CAI-signaal kunt uzelf met de aanbieders een overeenkomst afsluiten. - Bij de woningen moet een opstelplaats komen voor 2 auto s op de eigen kavel. - De afname van warmte van het stadsverwarmingnet welke in de Polderwijk is aangebracht, is verplicht waardoor u automatisch een overeenkomst afsluit met Essent

11 Technische omschrijving De warmte wordt geleverd door een centrale en is eigendom van Essent. - De haag tussen het openbare gebied en de kavel. 08. UW KAVEL Alle woningen zijn op de tekening aangegeven door middel van een nummer. Dit is niet uw toekomstige huisnummer, maar het zogenaamde bouwnummer dat aan uw bouwkavel en woning door ons is toegekend. De ligging van het bouwterrein c.q. uw bouwkavel is weergegeven op de tekening. De grootte van de kavels is zo nauwkeurig mogelijk bepaald aan de hand van een voorlopige opgave van de gemeente Zeewolde. Toch kunnen verschillen tussen de aangegeven grootte en de werkelijke grootte, die na uitmeting van het kadaster zal blijken, voorkomen. Om die reden wordt in de koop/aannemingsovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid met circa. De opgegeven kavelgrootte is gebaseerd op de situatie zoals die in de verkooptekeningen is opgenomen. 09. ERFDIENSTBAARHEDEN Indien het bouwplan het vestigen van erfdienstbaarheden noodzakelijk maakt, zal de notaris deze erfdienstbaarheden in de akte van levering vestigen. Dit geldt tevens voor eventueel nog nader door de gemeente Zeewolde op te leggen bepalingen c.q. bedingen. Met name wijzen wij u op: - Gemeenschappelijk hemelwaterafvoer en grondleidingen; - Leidingen van KPN, CAI en openbare nutsleidingen; - Het recht hebben op delen van eventuele bergingen en/of uitbouwen in en/of boven aanpalende erven of openbaar gebied; - Het instandhouden en het onderhoud van hagen en/of tuinmuren indien aanwezig. - Voor de woningen is er een verplichting voor het maken en instant houden van een opstelplaats voor 2 auto s op eigen kavel. Met betrekking tot bovenstaande geldt, dat er zodanige erfdienstbaarheden worden gevestigd om de situatie vast te leggen, waarin percelen zich na de voltooiing van de bouw bevinden. Voor situaties die na de oplevering ontstaan, moet een en ander separaat door, in opdracht en voor rekening van de verkrijger bij de notaris geregeld worden. 10. MEER- EN MINDERWERK De mogelijkheid voor het opdragen van meer- en minderwerk is aanwezig via de standaard meer- en minderwerklijst, mits de voortgang van de bouw niet wordt verstoord. Een en ander zal na het tekenen van de koop/aannemingsovereenkomst in overleg met de verkoopbegeleider van Aannemersbedrijf Bramer BV geschieden. Alle wensen dienen te voldoen aan de geldende voorschriften en de GIW-garantiebepalingen. Dit vanwege het feit dat uw woning bij oplevering wel moet voldoen aan het Bouwbesluit en aan de GIW-garantiebepalingen. Om uw garanties ten opzichte van Aannemersbedrijf Bramer BV te waarborgen, dienen alle meerwerkopdrachten met Aannemersbedrijf Bramer BV geregeld te worden. Meerwerkopdrachten houden niet in dat daar zonder meer rechten aan kunnen worden ontleend. Het laten plaatsen van een dakvenster of het aanbrengen van een tussenwand op de zolder houdt bijvoorbeeld niet in dat er dan sprake is van een slaapkamer die aan alle eisen van het bouwbesluit voldoet. Aannemersbedrijf Bramer BV dient zich in elk geval te allen tijde, te houden aan de verleende bouwvergunning. 11. VERZEKERING De ondernemer verzekert tot en met de dag van de oplevering van het werk, onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, de risico s van verlies of beschadiging van het werk, met inbegrip van de fundering, alsmede de bouwstoffen en bouwmaterialen, die op het werk of elders aanwezig zijn. Vanaf de datum van oplevering dient u uw woning zelf te verzekeren. 12. RUIMTEBEPALINGEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT Begane grond: - hal verkeersruimte - toilet toiletruimte - stallingsruimte buitenruimte - berging/kast bergruimte - meterkast meterruimte - woonkamer/eetkamer verblijfsruimte - keuken/eethoek/koken verblijfsruimte Verdieping 1: - overloop verkeersruimte - badkamer badruimte - slaapkamer verblijfsruimte Verdieping 2: - zolder onbenoemde ruimte 13. PEIL VAN DE WONING Het peil -p- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer. Dit peil wordt door de gemeente Zeewolde aangegeven. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente Zeewolde. Wijzigingen van de peilhoogte en/of verschuiving van de rooilijn ten opzichte van de situatie geeft geen aanleiding tot enige rechtsvordering. 14. GRONDWERK Voor funderingen en rioleringen worden de nodige ontgravingen verricht. Peilhoogten, maatvoeringen, juiste ligging, eventuele taluds, terreinafwerking en terreinvoorzieningen zijn schematisch weergegeven en worden in overleg met de gemeente in het werk bepaald. Het omliggende terrein wordt op hoogte gebracht met de tijdens het ontgraven vrijgekomen grond. Er wordt geen extra grond aangevoerd. 15. BUITENRIOLERING Het rioolwater wordt apart van het regenwater afgevoerd doormiddel van een gescheiden rioolstelsel. De gehele riolering wordt uitgevoerd in kunststof buis, in overeenstemming met de voorschriften in de plaatselijke bouwverordening. De leidingen zijn voorzien van de nodige ontstoppingsstukken, stankafsluiters en beluchtingen. De uitgaande grondleidingen worden aangesloten op het gemeentelijke rioleringssysteem door middel van polderkoppeling. Buiten de gevel van de woning bevindt zich een ontstoppingsstuk voor de riolering. De aansluitkosten voor aansluiting op het gemeenteriool zijn in de koopsom begrepen. 16. BESTRATING Er is geen bestrating in de koopsom meegenomen. Voor de woningen is de koper verplicht om een opstelplaats te maken voor 2 auto s op de eigen kavel. De vloer van de stenen berging van de woningen bestaat uit grijze betontegels 300x300x45mm. 17. FUNDATIE Ten behoeve van het berekenen van de funderingen is een grondonderzoek verricht. Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen wordt voor de woning een fundering aangegeven. Vorm en afmeting van de fundering wordt door de constructeur bepaald en ter goedkeuring aan de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Zeewolde voorgelegd. De toe te passen funderingsconstructie geeft geen reden tot verrekening. De kruipruimte wordt geventileerd doormiddel van kunststof ventilatieroosters. In de kruipruimte onder de begane grondvloer kan in natte perioden water komen te staan. 18. BETONWERK De funderingsconstructie wordt in gewapend beton uitgevoerd, al of niet gedeeltelijk geprefabriceerd. Alle vloeren in de woning zijn gewapend betonnen systeemvloeren. (zogenaamde kanaalplaat- en ribcassettevloeren) ook het dak van de berging is beton. 19. METSELWERKEN Het gevelmetselwerk van de woningen wordt uitgevoerd in baksteen. In hoofdzaak wordt een bruinrode steen toegepast met daarnaast, als accent in de op de geveltekeningen aangegeven keimwerk in de kleur crèmewit, spekbanden en trasraam in de kleur chocoladebruin. Al het metsel gevelwerk wordt donkergrijs gevoegd. De binnenspouwbladen van de buitenspouwmuren van de woningen worden opgetrokken in kalkzandsteen. De buitenspouwmuren worden geïsoleerd met minerale wol, zodanig dat de buitenmuur een minimale isolatiewaarde bereikt van Rc= 3,5 m 2 K/W. De bouwmuren van de woning zijn zogenaamde ankerloze bouwmuren van kalkzandsteen lijmelementen. De scheidingswanden van de woning/berging zijn ook kalkzandsteen. De separatie en kamerscheidende wanden zijn niet dragende scheidingswanden van gasbeton van 7 of 10 cm dikte. 20. SYSTEEMVLOEREN De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd in een geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer, die een isolatiewaarde heeft van Rc=4,0 m 2 K/W. De verdiepingsvloeren zijn ook systeemvloeren van prefab beton. Het dak van de berging is ook een systeemvloer van prefab beton. 21. HOUTCONSTRUCTIES De dakconstructie van de woning is samengesteld uit prefab houten elementen, voorzien van de nodige isolatie. De isolatiewaarde van het dak bedraagt Rc=4,0 m 2 K/W. De onderzijde van de dakplaat is niet afgewerkt. Ter plaatse van de woningen waar de berging tegen is gebouwd, is de luifel boven de voordeur een beton luifel, bij kavel 1 en 6, komt een houten luifel. De aftimmering is veelal Rockpanel. De dakconstructie van het platte dak van de erker is samengesteld uit een houten balklaag met isolatie en een dakplaat waarover dakbedekking wordt aangebracht. De onderzijde wordt afgewerkt met gipsplaten. 22. KOZIJNEN, DEUREN EN RAMEN Alle buitenkozijnen en ramen van de woningen worden uitgevoerd onder SKH-garantie met certificaat. Keuze van het materiaal zal afgestemd worden op onder andere de milieuvoorschriften die ten tijde van de uitvoering gelden en onder SKH verwerkt mogen worden. De kleur van de kozijnen en ramen is wit. De voordeur is een vlakke deur, die in crèmewit geschilderd wordt en die voorzien is van een glasopening, zoals die op de tekeningen staat aangegeven. De tuindeur in de achtergevel is een houten glasdeur en wordt crèmewit geschilderd. De draaideur in de berging aan de tuinkant is ook een houten glasdeur en wordt in dezelfde kleur crèmewit geschilderd. De toegangsdeuren van de bergingen is een plaatstalen kanteldeur, af fabriek in standaard kleur. De buitenkozijnen, -ramen, en -deuren van de woningen inclusief het daarop aanwezige hang- en sluitwerk, voldoen aan het politiekeurmerk Veilig Wonen, voorzover deze buitenkozijnen, -ramen, en -deuren rechtstreeks vanaf het maaiveld of via een plat dak bereikbaar zijn. De binnendeur kozijnen zijn verdiepingshoog en worden vervaardigd van in de kleur wit gemoffeld plaatstaal. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren in dichte uitvoering. De binnendeuren van de badkamer en het toilet zijn voorzien van vrij- en bezetsloten, de meterkastdeur is voorzien van een kastslot en de overige binnendeuren krijgen loopsloten. Er worden geen stofdorpels toegepast. 23. HOUTEN TRAPPEN EN HEKKEN De trap naar de eerste verdieping is een dichte vurenhouten trap. De trap naar de tweede verdieping is een open vurenhouten trap. Waar nodig worden houten traphekken en leuningen langs de muren aangebracht. De trappen zijn fabrieksmatig gegrond, dus niet afgeschilderd. 24. DAKBEDEKKINGEN De schuine daken van de woningen worden belegd met betonpannen kleur antraciet. De platte daken van de bergingen worden voorzien van een EPDM dakbedekking en gelijmd bij een houten onder constructies van de erker. Het dak van de berging wordt niet geïsoleerd. 25. GOTEN EN HEMEL- WATERAFVOEREN De hemelwaterafvoerleidingen zijn van kunststof, uitgevoerd volgen NEN De goten zijn van zink met een metaalprotectie coating. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het gescheiden riool. 26. KUNSTSTEEN De vensterbanken in de woonkamer, keuken en slaapkamers zijn van marmercomposiet en zijn ca. 20mm dik en worden respectievelijk 300mm breed ter plaatse van de woonkamer en ter plaatse van de slaapkamers 250mm breed. De dorpels ter plaatse van de binnendeurkozijnen van de badkamer en het toilet worden uitgevoerd in kunststeen

12 Technische omschrijving 27. STUKADOORSWERK De betonplafonds binnen de woning worden, met uitzondering van plafonds in kasten en berging voorzien van spuitwerk in een witte kleur. Het plafond op de overloop is een systeemplafond in verband met bereikbaarheid inregelkleppen luchtverwarming. De onderzijde van de kapconstructie op de tweede verdieping blijft onbehandeld. Dat geldt ook voor de onderkant van de dakconstructie in de berging en de luifel. Wanden boven het tegelwerk in de toiletruimte en badkamer worden ook voorzien van wit spuitwerk. Alle overige wanden worden, voor zover niet betegeld, behangklaar afgewerkt, (dus niet behangen) behoudens die in inpandige kasten. De wanden van de berging worden niet nader afgewerkt. 28. TEGELWERKEN In de badkamer en het toilet worden vloertegels volgens monster gelegd. Ter plaatse van de douche in de badkamer worden de tegels verlaagd en op afschot gelegd. De navolgende wanden worden voorzien van wandtegels volgens monster. - de wanden van het toilet tot 1200 mm + vloer - de wanden van de badkamer tot 1800 mm + vloer - ter plaatse van de douche over een breedte van 3 m 2100 mm hoog. 29. DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKING De vloeren van de woningen worden voorzien van voldoende dikke cementdekvloeren. In het toilet en de badkamer worden deze voorzien van vloertegels. De vloeren achter de knieschotten op de 2e verdieping worden niet voorzien van een cementdekvloer. (hier blijft de ruwe betonvloer in het zicht) 30. METAALWERKEN Boven de gevelkozijnen komen verzinkt stalen lateien, die het bovenliggende metselwerk dragen. De matomranding, die verdiept achter de voordeur wordt gelegd, is van verzinkt hoekstaal. 31. BINNENTIMMERWERK EN BINNENINRICHTING De woning wordt standaard voorzien van de benodigde aansluitingen t.b.v. het plaatsen van een keuken. Op de tekening staat de plaats van een keukeninrichting aangegeven. Er wordt geen keuken geleverd. Onder kozijnen op gemetselde borstweringen komen de eerder omschreven vensterbanken. De hardhouten (meranti) vloerplinten voor de hal, woonkamer, de slaapkamers en de overloop op de verdieping worden onbehandeld los geleverd. 32. BEGLAZING In alle buitenkozijnen, -deuren en ramen van de woningen wordt isolerend dubbel vensterglas aangebracht (HR++). De garage-deur aan de tuinkant wordt voorzien van enkel draadglas. Het bovenlicht in binnendeurkozijnen worden bezet met een dicht paneel. 33. SCHILDERWERK Alle houten buitenkozijnen, -deuren en -ramen worden voorzien van een fabrieksmatig aangebrachte grondlaag en worden in het werk aan de buitenzijde eenmaal voorzien van witte verf. Omdat elke koper zo zijn ideeën heeft over de binnenafwerking van de eigen woning, worden de gevelkozijnen met de daarin voorkomende ramen en deuren niet in het werk afgeschilderd. De houten trappen worden fabrieksmatig in de grondverf aangeleverd en niet in het werk afgeschilderd. In het zicht blijvende leidingen en stalen kolommen worden evenmin geschilderd. De vloerplinten zijn onafgewerkt. Het gehele binnenschilderwerk dient de koper zelf te regelen na de oplevering. 34. BINNENRIOLERING De leidingen en standleidingen zijn van kunststof, p.p.c. klasse 41, volgens NEN Het betreft hier de vuilwater riolering. 35. WATERINSTALLATIE EN SANITAIR Daar waar dat mogelijk en verantwoord is, worden de waterleidingen weggewerkt in vloeren en wanden. Er wordt warm water geleverd door Essent die in de meterkast een warmtewisselaar monteert en aansluit op het stadsverwarmingnet. De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de koopsom begrepen. Verder worden de navolgende voorzieningen en attributen aangebracht: - complete wasmachine aansluiting op de tweede verdieping - leidingen voor koud en warm water in de keuken Het sanitair bestaat uit: Toiletruimte: - 1 Sani N-New closet vlakspoel kleur wit - 1 closet zitting dubbel wit - 1 Sani N-New fontein wit - 1 Costa toiletkraan Badkamer: - 1 Sani N-New closet vlakspoel kleur wit - 1 closet zitting dubbel wit - 1 wastafel Sani N-New wit - 1 Costa eengatsmengkraan - 1 Projecta planchet 50cm wit - 1 spiegel rechthoek 57-40cm - 1 Costa douchemengkraan - 1 Pvc doucheslang 150cm - 1 handdouche mistral wit 36. VERWARMINGS- INSTALLATIE In de woning wordt een centrale verwarmingsinstallatie geleverd en gemonteerd. De installateur zal zorgdragen voor de benodigde capaciteitsberekeningen van radiatoren en leidingdiameters. De temperaturen kunnen worden geregeld door een ruimtethermostaat in de woonkamer, type wordt bepaald door de installateur. De onderstaande temperaturen moeten per woning kunnen worden bereikt bij gelijktijdige verwarming van onderstaande ruimten: - Woonkamer 20 - Keuken 20 - Entree 15 - Slaapkamer 15 - Badkamer/douche 22 Deze temperaturen moeten worden bereikt bij een laagste buitentemperatuur van MECHANISCHE VENTILATIE De keuken, de badkamer, het toilet en de opstelplaats van de wasmachine worden mechanisch geventileerd. Voor het afvoeren van de benodigde ventilatielucht bieden wij u een mechanisch ventilatiesysteem aan. Voor de aanvoer van verse lucht worden ventilatieroosters in de kozijnen geplaatst. De berging ventileert op natuurlijke wijze. 38. ELEKTRISCHE INSTALLATIE De Laagspanningsinstallatie wordt uitgevoerd conform NEN 1010 en volgens het gemodificeerde zogenaamde centraaldozensysteem, zie ook artikel 46 van deze technische omschrijving. De leidingen worden daar waar mogelijk weggewerkt in muren en vloeren, met uitzondering van leidingen op de tweede verdieping en in de berging. - Wandcontactdozen en schakelmateriaal zijn van wit kunststof, KEMA goedgekeurd, inbouwmodel, behalve in de berging en op de tweede verdieping daar zijn deze opbouwmodel. - De wandcontactdozen en de (loze) dozen voor CAI en KPN worden op ca. 300mm boven de vloer geplaatst, met uitzondering van die in de keuken, waar een hoogte van ca. 1200mm wordt aangehouden. - De loze leidingen naar de slaapkamers op de eerste verdieping eindigen in (loze) dozen die op ca. 300mm boven de vloer komen. - Het schakelmateriaal komt op ca. 1050mm boven de afgewerkte vloer. - Wandcontactdozen gecombineerd met schakelaars worden ook op deze hoogte geplaatst. - De belinstallatie bestaat uit een drukknop buiten naast de woningtoegangsdeur, een transformator in de meterkast en een schel in de gang. - Iedere woning wordt voorzien van rook- melders volgens de geldende voorschriften. De aansluitkosten op het openbare elektriciteitsnet zijn in de koopsom begrepen. 39. TELECOMMUNICATIE- INSTALLATIE In de woonkamer bevindt zich een onbedrade buisleiding t.b.v. een door de koper/ bewoner zelf aan te vragen telefoonen CAI-aansluiting. In de slaapkamer op de eerste verdieping bevindt zich één onbedrade buisleiding. 40 ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen tijdens de bouw. Alle wijzigingen die in opdracht van Bramer BV en/of die in opdracht van u (moeten en kunnen) worden uitgevoerd, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorend bij de koop-/aannemingsovereenkomst. 41. WERKZAAMHEDEN VOOR DE OPLEVERING Voordat de woning aan u wordt opgeleverd, krijgt u de gelegenheid tot een gedegen beoordeling van de woning in de staat waarin die zich dan bevindt, doormiddel van een zogenaamde voorschouw/-opname. De datum waarop deze beoordeling kan plaatsvinden, ligt in de regel één of twee weken voor de opleveringsdatum. 42. DE OPLEVERING Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en tijdstip. De woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten. Deze worden schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. De eventuele uit te voeren herstelwerkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken dienen op het proces-verbaal van oplevering genoteerd te worden. Let u met name op eventuele beschadiging van sanitair, binnendeuren, beglazing en dergelijke. Na de oplevering zijn garantieclaims met betrekking tot de bewijslast vaak zeer moeilijk te honoreren. 43. NA DE OPLEVERING Wij hopen dat u met veel plezier in uw nieuwe huis zult wonen. En juist omdat uw huis nieuw is kleven daar ook een aantal aspecten aan, waarvan het goed is deze vooraf te weten. Wij noemen de belangrijkste 43.1 Bouwvocht Bij de bouw van uw huis is veel water gebruikt. Daardoor is er veelal sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht), waardoor het noodzakelijk is veelvuldig te ventileren en de verwarming beslist niet hoog in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk door te snel uittredend bouwvocht, beperkt. Ook het direct na oplevering aanbrengen van diverse harde vloer- en wandafwerkingen kunnen tot vervelende situaties of zelfs schades leiden, doordat er bouwvocht opgesloten wordt. In principe dienen bovenstaande werkzaamheden pas na 1 jaar na oplevering uitgevoerd te worden Krimp Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging kunnen er met name bij de onderlinge aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Dat is op zich niet verontrustend, bovendien kunnen zij bij het onderhoud aan de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen in de handel. Let u er ook op dat bij het laten leggen van met name steenachtige vloerbedekkingen (zoals plavuizen, tegels of natuursteen) de juiste lijmsoorten worden toegepast en dat de vloerafwerking op de juiste wijze wordt gedilateerd Beglazing Elke beglazing vraagt onderhoud. Niet alleen omdat deze bloot staan aan allerlei weersinvloeden, maar ook omdat de kit veroudert en krimpt. Indien er gedurende de garantieperiode bij schademeldingen betreffende de kozijnen en/of de beglazing blijkt dat er geen of onvoldoende onderhoud is gepleegd, dan kunnen uw garantierechten in gevaar komen. Voor het onderhoud zal in een later stadium het toegepaste en toe te passen type kit aan u worden medegedeeld. In elk geval wordt daar in het onderhoudsboekje melding van gemaakt Schilderwerk Het onderhoudsschema zal in een later stadium aan u worden meegedeeld, in elk geval wordt daar ook melding van gemaakt in het onderhoudsboekje

13 Technische omschrijving 43.5 Energie: Om na de oplevering vlot over energie van uw leverancier te kunnen beschikken dient u tijdig zelf een contract met een leverancier van uw keuze af te sluiten. Wij kunnen dit niet voor u regelen in verband met de vrije energiemarkt. 44. HET PLEZIER VAN EEN EIGEN WONING 44.1 Algemeen; Steeds meer mensen vinden een eigen huis wel zo aantrekkelijk. Waarom? Ze zijn baas in eigen huis. Ze hebben het zelf uit kunnen kiezen. En wat ze er in de toekomst aan verbeteren, daar hebben ze zelf profijt van. Ook financieel zijn er voordelen. Huurverhogingen zijn er niet meer bij. Door de aftrekpost van de hypotheekrente betaalt de ficus mee. En een eigen huis is een mooie spaarpot. Het toepassen van moderne materialen 44.3 Wat betekent het GIW- garantie voor u? Als u een huis met GIW-garantie van ons koopt, betekent dit dat o.a. het volgende: 1. Met de aanmelding van het bouwplan en afgifte van het GIW-certificaat verplichten wij ons tot garantie op de kwaliteit van de woning. 2. De tekst van de koop/aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van het GIW; u hebt dus altijd een veilig contract. 3. Verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van het GIW. 4. Bij het tekenen van de koop/aannemingsovereenkomst ontvangt u het door het GIW uitgegeven boekje GIW-garantieen waarborgregeling Eengezinswoningen, waarin u nog gedetailleerder alle bijzonderheden over de garantie en het GIW kunt vinden. 45. WEGWIJZER BIJ AANKOOP VAN UW WONING De kosten in verband met de eventuele financiering van uw woning zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen. Deze kosten zijn: - afsluitkosten hypothecaire geldlening; - notariskosten van de hypotheekakte en het op de inschrijving van de hypotheek in het kadaster verschuldigde kadastraalrecht; - renteverlies tijdens de bouw; - rente over de eventueel vervallen termijnen; - abonnee/aansluitkosten telefoon/cai; - eventueel meerwerk Prijsstijgingen De met u in de koop/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koop-/ aanneemsom staat vast tot de in de verkooplijst genoemde datum De Hypotheek Het kopen van een woning gebeurt tegenwoordig bijna niet zonder dat er een hypotheek voor wordt afgesloten. Nr. Omschrijving Materiaal Kleur 1 gevelmetselwerk baksteen bruin-rood 2 gevelmetselwerk keimwerk keimwerk baksteen creme wit 3 gevelmetselwerk trasraam baksteen chocoladebruin 4 gevelmetselwerk speklagen baksteen chocoladebruin 5 voegwerk zand/cement donker grijs 6 raamdorpels beton grijs naturel 7 dakbedekking dakpannen antraciet 8 dakbedekking EPDM naturel (antraciet) 9 kozijnen hardhout meranti creme wit 10 draaiende delen hardhout meranti creme wit 11 deur entree hardhout meranti creme wit 12 boeidelen Rockpanel creme wit 13 dakgoten Rockpanel creme wit 14 luifels Rockpanel creme wit 15 dakkapel gevelbekleding Rockpanel creme wit 16 dakkapel boeidelen Rockpanel creme wit 17 dakkapel zijwangen Rockpanel creme wit 18 garagedeuren Rockpanel creme wit 19 ventilatieroosters kozijnen aluminium grijs en het optimaal isoleren zorgen voor meer woongenot. Een eigen huis met weinig onderhoud en lage energielasten. Zo hebt u maximaal plezier van uw eigen huis, tegen een zo laag mogelijke maandlast. Bovendien worden de woningen onder GIW-garantie gebouwd GIW, wat is dat? De stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is een samenwerkingsverband tussen consumentenwereld, de bouwwereld en algemeen belang op het gebied van woningbouw. De consumenten (Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond), producenten onder andere Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, Stichting Woningbouw en Stichting Landelijk Garantiefonds Woningbouw) en algemeen belang (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hebben zich in dit verband verenigd. Het GIW heeft als doel: - het bevorderen van de kwaliteit van in Nederland te bouwen koopwoningen - het bevorderen van het vertrouwen tussen aanbieders en verkrijgers van die woningen. - het verschaffen van waarborgen en voorzieningen voor het geval er iets mis gaat. Zo is het GIW dus niet alleen een 45.1 De koop/aannemingsovereenkomst Wanneer u besluit tot aankoop van een woning over te gaan, wordt dit vastgelegd in een zogenaamde koop/aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst verplicht de aannemer zich tot het bouwen van de woningen en het leveren van de bijbehorende grond. U verplicht zich onder andere de koopsom te betalen. Nadat deze overeenkomst door beide partijen is getekend, wordt het originele exemplaar naar de notaris gezonden die dan de notariële akte van eigendom kan opmaken. De koop-/aanneemsom van de woningen zijn vrij op naam, dat wil zeggen, dat de volgende kosten hierin zijn opgenomen; - koopsom grondaandeel; - bouwkosten; - ontwikkelkosten; - GIW-kosten; - honoraria architect en overige adviseurs; - verkoopkosten en overdrachtskosten; - notariskosten ivm. de juridische levering; - gemeentelijke leges; - aansluitkosten elektra, stadsverwarmingnet, water en riolering; Het onderpand voor deze lening is de woning; dit wordt hypotheek genoemd. Met welke bank u in zee gaat, zal afhankelijk zijn van het aangeboden rentepercentage en de voorwaarden Kosten tijdens de bouw Zodra uw hypotheekakte is gepasseerd moet u aan de bank in principe al tijdens de bouw - het volledige bedrag aan rente over het door u geleende bedrag gaan betalen. Hier kan echter door de bank een rentebedrag van worden afgetrokken wat de bank u betaalt, omdat een deel van het hypotheekbedrag bij de bank blijft staan. U betaalt op deze manier uitsluitend rente over het opgenomen geld Sleuteloverdracht Als u aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan en de akte van transport van het huis en de eventuele hypotheekakte zijn getekend, ontvangt u na de oplevering de sleutels van uw huis. Het in ontvangst nemen van de sleutel betekent voor ons dat de woning aan u is opgeleverd. Vertrek Vloer Wand Plafond Uitrusting hal afwerkvloer behangklaar spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 1 geaarde wandcontactdoos in combinatie met schakelaar 1 beldrukker naast voordeur t.b.v. belinstallatie 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtaansluitpunt nabij de voordeur 1 wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt op de overloop van de 1 e verdieping 1 rookmelder 1 radiator 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt nabij de achterdeur toilet vloertegels wandtegels tot 1200mm hoog daarboven spuitwerk spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 1 closetcombinatie 1 fonteincombinatie 1 afzuigventiel mechanische ventilatie koken afwerkvloer behangklaar spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 3 geaarde dubbele wandcontactdozen (waarvan 2 boven het aanrecht) 1 leiding t.b.v. elektrisch koken 1 loze leiding t.b.v. elektrische boiler 1 geaarde wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap boven de aangegeven plaats van het kooktoestel 2 afzuigventielen mechanische ventilatie 1 aansluitpunt voor warm en koud water 1 radiator 1 bediening van de mechanische ventilatie zaak van de consument, maar ook van de - omzetbelasting (nu 19%, eventuele bouwondernemer. wettelijke wijzigingen worden doorberekend) 22 23

14 Technische omschrijving Notities Vertrek Vloer Wand Plafond Uitrusting woonkamer/ eetkamer afwerkvloer behangklaar spuitwerk 2 lichtpunten met schakelaars 4 dubbele wandcontactdozen 1 loze leiding met doos t.b.v. CAI aansluiting 1 loze leiding t.b.v. KPN aansluiting 1 radiator 1 thermostaat trapkast afwerkvloer onbehandeld onbehandeld 1 lichtpunt met schakelaar overloop 1e verdieping afwerkvloer behangklaar spuitwerk 1 lichtpunt met wisselschakelaar 1 wisselschakelaar t.b.v. een lichtpunt op 2e verdieping in combinatie met 1 enkele wandcontactdoos 1 rookmelder slaapkamer 1 afwerkvloer behangklaar spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 3 geaarde dubbele wandcontactdozen 1 aansluitpunt onbedraad 1 radiator slaapkamer 2 afwerkvloer behangklaar spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 2 geaarde dubbele wandcontactdozen 1 radiator 1 aansluitpunt onbedraad slaapkamer 3 afwerkvloer behangklaar spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 2 dubbele geaarde wandcontactdozen 1 radiator 1 aansluitpunt onbedraad badkamer vloertegels (in de douchehoek verdiept en op afschot) wandtegels tot 1800 mm hoog, daarboven spuitwerk t.p.v. douche tot 2100 mm hoog daarboven spuitwerk spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 1 wandlichtpunt boven wastafel met schakelaar 1 geaarde wandcontactdoos naast de wastafel 1 radiator 1 afzuigventiel mechanische ventilatie 1 wastafel met spiegel en planchet 1 douchecombinatie 1 bediening mechanische ventilatie in combinatie met schakelaar in de keuken 2e verdieping afwerkvloer achter de knieschotten geen afwerking onbehandeld onbehandeld knieschotten 1 lichtpunt met wisselschakelaar (opbouw) 1 dubbele geaarde wandcontactdoos (opbouw) 1 mechanische ventilatie opstelling 1 geaarde aansluitpunt voor een wasmachine (incl. aan/afvoer water) berging betontegels onafgewerkt onbehandeld 1 lichtpunt met schakelaar (opbouw) 1 dubbele geaarde wandcontactdoos (opbouw) 24

15 Ontwerp en realisatie verkoopdocumentatie: Stijlgenoten, Den Ham Ontwikkeling: Realisatie: Verkoop & informatie: Bramer Projectontwikkeling bv Almeloseweg 36 Postbus AB Vriezenveen Aannemersbedrijf Bramer bv Almeloseweg 36 Postbus AB Vriezenveen Van der Linden Zeewolde Flevoplein BA Zeewolde Tel Gemeente Zeewolde Raadhuisplein ER Zeewolde Tel

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen RT Omdat uw woning de aankoo van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-ka woningen BUITENPLAATS WIJNBERGEN te DOETINCHEM RT 2 IS ALLES WAT U VERWACHT VAN UW WONING. 3 Woonkwaliteit RT van Roosdom Tijhuis

Nadere informatie

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl 65% VERKOCHT Heemstede Volop genieten in Heemstede www.dewatertoren-heemstede.nl Heemstede Schitterend wonen in Heemstede Heemstede is een dorp waar u heerlijk kunt wonen en recreëren. Zodra u dit dorp

Nadere informatie

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 1 Wonen in Lekkerkerk Lekkerkerk is gelegen in Zuid Holland, in de driehoek Krimpen a/d IJssel, Gouda en Schoonhoven. Lekkerkerk is sinds de gemeentelijke

Nadere informatie

Kies zelf hoe uw woning eruit ziet IN DE NIEUWE, UNIEKE WOONWIJK VAN WORMERVEER

Kies zelf hoe uw woning eruit ziet IN DE NIEUWE, UNIEKE WOONWIJK VAN WORMERVEER Kies zelf hoe uw woning eruit ziet IN DE NIEUWE, UNIEKE WOONWIJK VAN WORMERVEER WONEN IN AAN DE WATERING Aan de Watering is voor zowel starters als doorstarters een prachtkans om een nieuwe, comfortabele

Nadere informatie

Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl.

Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl. Mmm... Berckelbosch. Dat heeft stijl. Een nieuwe jaren 30-woonwijk met alle comfort van nu Eindhoven heeft de beste binnenstad Eindhoven de gekste, wordt de hoofdstad van Brabant wel eens voor de grap

Nadere informatie

Veenendaal 18 EENGEZINSWONINGEN

Veenendaal 18 EENGEZINSWONINGEN Veenendaal Nova Zembla 18 EENGEZINSWONINGEN 2 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. inhoud 4 5 9 Algemene informatie Technische omschrijving 7 (tussen)eengezinswoningen -

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

Twee-ondereen-kapwoningen. vrijstaande villa s

Twee-ondereen-kapwoningen. vrijstaande villa s Twee-ondereen-kapwoningen & vrijstaande villa s Inhoudsopgave 4 Locatie, omgeving en voorzieningen 8 Verkavelingskaart 10 Twee-onder-een-kapwoningen, variant I 18 Twee-onder-een-kapwoningen, variant II

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

8 royale 2-onder-1 kapwoningen in mooi Deurne

8 royale 2-onder-1 kapwoningen in mooi Deurne 8 royale 2-onder-1 kapwoningen in mooi Deurne Naar hartelust wonen Smaakvol wonen betekent ruimte kwaliteit geven, hoogstaande architectonisch vormgeving creëren en duurzaamheid garanderen. Deze riante

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

Twee-onder-een-kapwoningen & vrijstaande villa's

Twee-onder-een-kapwoningen & vrijstaande villa's Twee-onder-een-kapwoningen & vrijstaande villa's Inhoudsopgave 4 Locatie, omgeving en voorzieningen 6 Leerfabriek wordt Leefkwartier 8 Vogelvlucht 10 Verkaveling 12 Twee-onder-eenkapwoningen met extra

Nadere informatie

Nieuw Leijenburg Heukelum

Nieuw Leijenburg Heukelum HUUR Nieuw Leijenburg Heukelum Zorgeloos en comfortabel wonen 27 appartementen Bestemd voor verhuur Comfortabel en zorgeloos, Nieuw Leijenburg! Thuis in Leijenburg Centraal gelegen in het dorp Heukelum

Nadere informatie

13 Luxe Appartementen

13 Luxe Appartementen 13 Luxe Appartementen type C D E F H J L De Klencke 85-107 Amsterdam Zuidas Ik wilde dat ik niet in Amsterdam woonde, dan ging ik erheen met vakantie K. Schippers INHOUD Terras op Zuid 4 Bij de Zuidas

Nadere informatie

ZELF BOUWEN in Tilburg

ZELF BOUWEN in Tilburg ZELF BOUWEN in Tilburg Voorwoord Tilburg is net als de rest van Nederland de afgelopen vijftien jaar gedomineerd door projectmatige woningbouw. Veelal prachtige woningen die in grote aantallen zijn gebouwd.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Twee-onder-één-kapwoningen

Twee-onder-één-kapwoningen Twee-onder-één-kapwoningen Inhoud Wonen in Watermuziek...................... 4 Interview............................. 6 Bewezen kwaliteit........................ 8 Geïnspireerd op de omgeving..................

Nadere informatie

Mede namens de verkopers danken wij u voor de getoonde belangstelling.

Mede namens de verkopers danken wij u voor de getoonde belangstelling. Sneek Slufter 13 Informatie Het kopen van een woning is zowel voor de verkopers als voor de kopers vaak een spannende gebeurtenis. Wij van Makelaardij Jan de Lange zijn ons dat terdege bewust. De bedoeling

Nadere informatie

Twee-onder-een-kap woningen

Twee-onder-een-kap woningen Twee-onder-een-kap woningen De Bron Vathorst INHOUD Amersfoort, het kloppend hart van Nederland 03 De Bron, binnen wonen, buiten leven 04 Vogelvluchtimpressie Fonteyn Park 06 Fonteyn Park, een bruisende

Nadere informatie

Mede namens de verkopers danken wij u voor de getoonde belangstelling.

Mede namens de verkopers danken wij u voor de getoonde belangstelling. Sneek Koolwitje 30 Informatie Het kopen van een woning is zowel voor de verkopers als voor de kopers vaak een spannende gebeurtenis. Wij van Makelaardij Jan de Lange zijn ons dat terdege bewust. De bedoeling

Nadere informatie

Hegewei 30 - Nijega. Vraagprijs 325.000,-- kosten koper

Hegewei 30 - Nijega. Vraagprijs 325.000,-- kosten koper Hegewei 30 - Nijega Vraagprijs 325.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland Tel: 0512-36 80 36 www.makelaardijfriesland.nl Omschrijving Hegewei 30 - Nijega Ideaal voor paardenliefhebbers! In een landelijke

Nadere informatie

Hooghalen. Boermarkeweg 10

Hooghalen. Boermarkeweg 10 Hooghalen Boermarkeweg 10 Makelaar: Jogchum van der Pal Kantoor: Schutstraat 22 te Hoogeveen Telefoon: 0528-229050 Mobiel: 06-53649618 E-mail: jogchumvanderpal@huysmakelaars.nl Voorwoord Namens de verkoper

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie