Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Dr. Albert Schweitzer havo-vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014-2015. Dr. Albert Schweitzer havo-vwo"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Dr. Albert Schweitzer havo-vwo HAVO 5

2 Code SOM percentage Vak: Aardrijkskunde Cohort: 2013 Totale studielast: 240 A H4 Onafgerond eind HAVO % Nee B H5 T1 Caribisch gebied H t s % Ja C H5 T2 Caribisch gebied H t s % Ja D H5 T3 Venezuela, ons buurland t s % Ja Vak: Algemene Natuurwetenschappen Cohort: 2013 Totale studielast: A H5 T1 Thema 5 t s % Ja B H5 P2 T1,2,5, werkstuk + presentatie p s,m 2 50% Nee C H5 T3 Thema 1-5 t s % Ja Toetsinhoud omvat aangegeven thema s + aantekeningen. Het rapport is een voortschrijdend gemiddelde, d.w.z. het gewogen gemiddelde van alle tot op dat moment behaalde s.

3 Vak: Biologie Cohort: 2013 Totale studielast: 400 A H4 Onafgerond Eind 1 25% nee B H5 T1 BVJ Thema's 1, 2 t s % ja C H5 T2 BVJ Thema's 3, 4, 5 t s % ja D H5 T3 BVJ Thema's 1 t/m 7 t s % ja De standaardeisen van wetenschappelijk onderzoek in de biologie worden elke toets als bekend verondersteld.

4 code SOM Afdeling tijdstip percentage herkansbaar Vak: Economie Cohort: 2013 Totale studielast: 400 A H4 B H5 C H5 D H5 P4 T1 T2 T3 Onafgerond (1 decimaal) eindrapport H4 Lesbrief Verdienen en Uitgeven Lesbrief Conjunctuur Lesbrief Europa Lesbrief Vervoer De gehele examenstof, alle CE-lesbrieven: Lesbrief Rekonomie Lesbrief Markt en Overheid Lesbrief Europa Lesbrief Jong & Oud Lesbrief Vervoer Lesbrief Verdienen en Uitgeven t 1 10% Nee t s % Nee t s % Nee t s % Ja - De lesbrief Rekonomie geldt voor elke. In elke moet de stof uit deze lesbrief bestudeerd worden, die bij de leerstof van de betreffende hoort. - De grafische rekenmachine mag bij het vak economie NIET gebruikt worden. - In verband met de invoering van een nieuwe methode zijn aanpassingen/wijzingen gedurende het jaar mogelijk. - Inhalen van tussentoetsen altijd in het eerst volgende lesuur na het gemiste proefwerk. - Bij toetsen kunnen er punten worden toebedeeld door gemaakte opgaven voor de toets aan je docent te laten zien.

5 Periode Cijfer Vak: Engels Cohort: 2013 Totale studielast: 360 Aanduiding A H4 Spreekvaardigheid % Nee B H5 T1 Schrijfvaardigheid - 1 t s % Ja C H5 P2 Schrijfvaardigheid - 2 t s % Ja D H5 T2 Luistervaardigheid t s % Nee E H5 T3 Spreekvaardigheid - 2 t m % Nee B: Schrijfvaardigheid 1 Brief C: Schrijfvaardigheid 2 - Basiswoordenlijst E: Spreekvaardigheid 2 wordt getoetst aan de hand van de opgegeven literatuur, praktische opdracht en minimaal één tekstfragment dat voor aanvang mag worden ingezien.

6 Vak: Geschiedenis Cohort: 2014 Totale studielast: 320 A H4 Onafgerond eind H4 5 25% B H5 P1 Tussentijdse Toets t s % Nee C H5 T1 Proefwerk Eerste en Tweede Wereldoorlog uit Eindexamensyllabus Oorlog en Vrede t s % Ja D H5 P2 Tussentijdse Toets of opdracht t s % Nee E H5 T2 F H5 P2 Proefwerk ABC-eilanden in Wereldoorlogen en Koude Oorlog uit Eindexamensyllabus Oorlog en Vrede Onderzoek Nederlandse Antillen in de oorlog t s % Ja t s % Nee G H5 P3 Tussentijdse Toets of opdracht t s % Nee H H5 T3 Proefwerk Staatsinrichting uit Eindexamensyllabus Staatsinrichting t s % Ja

7 Vak: Godsdienst Cohort: 2014 Totale studielast: A H5 P1 Christendom: symbolen en sacramenten pw s 45 2 B H5 P1 Keuzeopdracht po w 1 C H5 P2 Christendom: van sekte tot staatsgodsdienst pw s 45 2 D H5 P2 Christendom op Curaçao po s 1 E H5 P3 Ethiek pw S 45 2 F H5 P3 Keuzeopdracht po w 2 20% 10% 20% 10% 20% 20%

8 Periode Cijfer Vak: Informatica Cohort: 2013 Totale studielast: 320 Aanduiding A H5 T1 Onafgeronde gemiddelde behaald in H4 3 25% Nee B H5 T1 Module VII Relationele databases en T S SQL, normalisering 15% Ja C H5 P1 Dossier praktische opdrachten p p % Nee D H5 T2 Module VII Schematechnieken, T S databases, normaliseren en PSD 25% Ja Module V Datacommunicatie en F H5 P3 netwerken Herhaling van alle stof H4 en T S % Ja H5

9 code SOM tijdstip Vak: Kunstvak Cohort: 2013 Totale studielast: 360 A H4 P1 Onafgerond eind H4 5 25% Nee B H5 P1 C H5 P1 D H5 T1 E H5 P2 F H5 P2 G H5 T2 H H5 P3 I H5 P3 J H5 T3 Beeldende kunst proces Beeldende kunst Arte di Korsou Kunst Algemeen, Module 1 en 2 Beeldende kunst, proces Beeldende kunst beeldverhaal Kunst Algemeen Module 3 en 4 Beeldende kunst, proces Beeldende kunst, Ontwikkeling Kunst algemeen Module 5 en 6 P V 1 5% Nee P W 2 10% Nee T S % Ja P V 1 5% Nee P W 2 10% Nee T S % Ja P V 1 5% Nee P W 2 10% Nee T S % Ja

10 Periode Cijfer Vak: Lichamelijke opvoeding Schooljaar: Cohort: Totale studielast: Aanduiding A H5 P2 Bewegen en organiseren opdracht P % Ja B H5 P2 Bewegen en organiseren werkstuk S % Nee C H5 P2 Spel P % Nee D H5 P2 Turnen P % Nee De leerling gaat een sport of bewegingsactiviteit organiseren om het vak lichamelijke opvoeding af te sluiten. Bij het herkansen of inhalen van toetsen dient de leerling zelf een afspraak te maken met de docent lichamelijke opvoeding.

11 Vak: Management & organisatie Cohort: 2013 Totale studielast: 320 Aanduiding A P1 Onafgerond (1 dec.) eindgemiddelde H 4 T s 1 10% Nee B T1 In Balans Deel 1a: H1 t/m H15 Domein A: Basisvaardigheden Domein B: Interne Organisatie en Personeelsbeleid Domein C: Financiering van activiteiten In Balans Deel 1b: H16 t/m H19 Domein D: Marketingbeleid C T2 In Balans Deel 1a: H9 t/m H15* Domein C: Financiering van activiteiten In Balans Deel 1b en Deel 2a: H20 t/m H27* Domein E: Financieel beleid D T3 In Balans Deel 1b en Deel 2a: H20 t/m H27 Domein E: Financieel beleid In Balans Deel 2a: H28 t/m H30 Domein F: Informatievoorziening m.b.v. ICT In Balans Deel 2b: H31 t/m H36* Domein G: Financieel beleid De gehele examenstof (dus exclusief Personeel en Organisatie en Marketing). T s % T s % T s/p % Nee Nee Ja Inhalen van tussentoetsen altijd in het eerst volgende lesuur na het gemiste proefwerk. Bij toetsen kunnen er punten worden toebedeeld door gemaakte opgaven voor de toets aan je docent te laten zien.

12 Vak: Natuurkunde Cohort: 2013 Totale studielast: 400 Aanduiding A Onafgeronde eind H % Nee B T1 Havo 5 Kernboek: H8 en H9 t s % Ja C T2 Havo 5 Kernboek: H 10; Havo 4: H2, 3,4 t s % Ja D T3 Havo 5 Kernboek: H11; Havo 4:H 5 & 6 t s % Ja P1-P3 Verschillende practicumopdrachten p p 1 20% Nee Alle voorgaande stof kan getoetst worden in opvolgende s. Het kernboek betreft Systematische natuurkunde 8 e editie.

13 Vak: Nederlandse taal & literatuur Cohort: 2013 Totale studielast: 400 A P1 Onafgeronde van havo % Nee Schrijfvaardigheid: B P1 gedocumenteerd schrijven t s % Nee Cursus Schrijven + Cursus Argumenteren 1 C P1 Spreekvaardigheid: Handelingsdeel: powerpointpresentatie* h s Ja Spreekvaardigheid: D T1 Betogende presentatie t m % Nee Cursus Presenteren 1 E P2 Schrijfvaardigheid: Handelingsdeel: documentatiemap** h s Ja Schrijfvaardigheid: F T2 gedocumenteerd schrijven Opdracht/vraagstelling van de docent, t s % Ja Documenteren en Onderzoeken 2 G P3 Luistervaardigheid t s % Nee Literatuur: H P3 Handelingsdeel: leesdossier inclusief h balansverslag*** I T3 Literatuur: Grote Lijsters + literaire termen t m % Nee * Het handelingsdeel Spreekvaardigheid moet minimaal drie schooldagen voor de afname van het SE Spreekvaardigheid zijn goedgekeurd. Indien dit niet het geval is, zal de presentatie worden verschoven naar de inhaal-/herkansingsdag. Het is dan niet meer mogelijk om een (ander) vak te herkansen. ** Het handelingsdeel Schrijfvaardigheid moet minimaal een week voor de afname van het SE Schrijfvaardigheid zijn goedgekeurd. Indien dit niet het geval is, zal de toets tijdens de inhaal-/herkansingsdag moeten worden gemaakt. Het is dan niet meer mogelijk om een (ander) vak te herkansen. *** In 1 tot en met 3 worden verwerkingsopdrachten over de Lijsters afgenomen tijdens de lessen. Deze zijn verplicht en moeten door de leerlingen naar behoren zijn gemaakt. Het handelingsdeel Literatuur moet minimaal een week voor de afname van het SE Literatuur zijn goedgekeurd. Indien dit niet het geval is, zal de toets tijdens de inhaal- /herkansingsdag moeten worden gemaakt. Het is dan niet meer mogelijk om een (ander) vak te herkansen. Bonuspunten voor goedgemaakte verwerkingsopdrachten worden bij later ingehaald / later gemaakt werk niet meer uitgedeeld. Samen met het balansverslag vormen de verwerkingsopdrachten het leesdossier.

14 code SOM duur (minuten) herkansbaar Cijfer code SOM Vak: Papiamentse taal en literatuur Cohort: 2013 Totale studielast: 240 A Eind uit H4 1 10% Nee B SE1 Luister(kijk)vaardigheid T S % Nee C P1 Spreekvaardigheid, debat T M % Nee D SE2 Literaire begrippen (open boek) T S % Ja E SE 3 Schrijfvaardigheid: teksto kontemplativo h S % Ja Leerstof: delen (argumentashon, skirbié) uit Mosaiko 4, delen uit Kadans, deel 1, literaire begrippen Ad 3: De kandidaat levert 3 weken voor het debat een Papiamentstalig artikel in over hun onderwerp. Dit artikel geldt voor 20% mee in het voor dit. Het debat is in groepen van 4 à 6 leerlingen. Ad 4: De kandidaat moet in verschillende teksten (proza, poëzie en toneel) literaire kenmerken aanwijzen Ad 5: De kandidaat levert 3 weken voor het examen een Papiamentstalige beschouwende tekst in over een door de docent gekozen onderwerp. Deze tekst telt voor 20% mee in het voor dit SE. Vak: Scheikunde Cohort: 2013 Totale studielast: 320 Aanduiding A H4 Onafgerond eind H4 1 20% nee B H5 1 SE toets: Hfd. 5, 7, 8, 9 t s % nee C H5 2 SE praktische opdracht hfd.8 p p/s % nee D H5 2 SE toets: Hfd. 1, 2, 3, 6, 10 t s % nee E H5 3 SE toets: Hfd. 4, 11, 12, 13, 14 t s % nee

15 Afdeling Periode Vak: Spaans Cohort: 2013 Aantal lesuren: 4 A H4 Schrijfvaardigheid (T4) 3 15% Nee B H5 T1 Schrijfvaardigheid T S % Ja C H5 T2 Kijk-en Luistervaardigheid T S % Nee D H5 T3 Spreek- en Gespreksvaardigheid & Literatuur T M % Nee Spreek-gespreksvaardigheid wordt getoetst aan de hand van twee literatuurboeken (afgesproken met je docent), twee korte verhalen en een artikel dat voor aanvang mag worden ingezien.

16 nummer Vak: Wiskunde A Schooljaar: Cohort: 2013 Totale studielast: 360 A H4 Onafgerond eind Havo % Nee B H5 P1 H1: Meer variabelen t s % Nee Moderne Wiskunde A deel 2: H1: Meer variabelen C H5 T1 H2: Formules voor groei t s % Ja Vaardigheden blok 1 Door elkaar blok 1 D H5 P2 H3: Telproblemen t s % Nee Moderne Wiskunde A deel 2: H3: Telproblemen E H5 T2 H4: Rekenen met kansen H5: Binomiale verdelingen t s % Ja Vaardigheden blok 2 Door elkaar blok 2 F H5 P3 H6: Formules met breuken en machten t s % Nee Moderne Wiskunde A deel 2: H6: Formules met breuken en machten H7: Veranderingen G H5 T3 Vaardigheden blok 3 t s % Ja Door elkaar blok 3 NB. De toets gaat over de gehele examenstof

17 nummer Vak: Wiskunde B Cohort: 2013 Totale studielast: 360 A H4 Onafgerond eind Havo % Nee B H5 P1 Vaardigheden blok 1 t s % Nee Mod. Wisk. B dl 2: H1: Machtsfuncties C H5 T1 H2: Differentiëren t s % Ja H3: Transformaties Vaardigheden blok 1 D H5 P2 Vaardigheden blok 1+2 t s % Nee Mod. Wisk. B dl 2: H4: Functies en algebra E H5 T2 H5: De kettingregel t s % Ja Vaardigheden blok 1+2 Herhaling klas 4 + Examentraining F H5 P3 Vaardigheden blok t s % Nee Mod. Wisk. B dl 2: H6: Periodieke functies H7: De productregel G H5 T3 Herhaling alle hoofdstukken t s % Ja Vaardigheden blok NB. De toets gaat over de gehele examenstof

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 (PTA) INLEIDING Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast. Het Examenreglement en het programma

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 1316

Aardrijkskunde VWO 1316 Aardrijkskunde VWO 36 studielasturen 4 VWO: 0-5 VWO: 60-6 VWO: 60 - totaal: 440 buitenland 4vwo start schoolexamen 4 VWO centraal examen 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 5 vwo

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 Decanen T. Verhagen en M. van Mens ~ - 2 - ~ Inhoud Nederlands... 5 Engels... 7 Frans... 8 Duits... 10 Geschiedenis... 11 Latijn... 12 Grieks... 13 Klassieke Culturele

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Domein/Stofomschrijving Toetsvorm Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/) overgang (%) examendossie Topografie Wereld staatkundig schriftelijk

Nadere informatie

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3 v.m.b.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO Klas 1 en 11, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Atheneum College Hageveld Heemstede Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar: 2012/2013 Klas 5 Heemstede, augustus 2012 Afdrukdatum: 18-9-2012 Klas 5 Vak: Aardrijkskunde Schooljaar 2012/2013 studielast:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO Klas 11 en 12, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014 Reglement Schoolexamen Cursus 2013-2014 Gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 LY Reglement schoolexamen 2013-2014 1 van 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar

VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar VMBO Kaderberoepsgerichte LW 4 e leerjaar Schooljaar 04-05 INHOUD Pagina Voorwoord Toelichting 4 Bepaling SE en Eindcijfer 6 Zak- en slaagregeling 6 PTA s 7 Voorwoord In de derde klas van de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting),

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwer: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 vwo Inhoudsogave agina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 vwo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en centraal

Nadere informatie

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO Oktober 2014 Algemene Natuurwetenschappen cohort 2012 Blad 1/1 VWO 5 A. Vaardigheden B. Analyse van en reflectie op de natuurwetenschap en techniek C. Leven D. Biosfeer

Nadere informatie

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg

MAVO leerjaar 4. Programma van toetsing en afsluiting. Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn. Gemengde en Theoretische Leerweg CSW Bestevaêr bezoekadres Adriaen Coortelaan 5 48 SR Vlissingen Programma van toetsing en afsluiting MAVO leerjaar 4 Sector: Techniek Economie Landbouw Zorg en Welzijn Gemengde en Theoretische Leerweg

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1

Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 Daltonwijzer Periode 4 2009-2010 Leerjaar 3 VWO Markenhage Breda Markenhage Breda Schooljaar 2009-2010 1 NEDERLANDS VWO-3 PERIODE 4 Zie vorige Daltonwijzer Zie vorige Daltonwijzer - Verder met Blok 4:

Nadere informatie

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling,

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling, Beste Vmbo-3 leerling, Voor je ligt het boekje waarin je alles kunt lezen over het kiezen van je sector. Als je naar de inhoudsopgave kijkt, zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken

Nadere informatie

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Vmbo Vak: Biologie Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 204 206, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Klas: 3 Periode: Thema : Cellen K t/m 4 S: 50 minuten nee

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie