De beursronde Huygens. Scholarship. Programme. maart 2012, Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beursronde 2011. Huygens. Scholarship. Programme. maart 2012, Den Haag"

Transcriptie

1 Huygens Scholarship Programme De beursronde 2011 Verslag van de uitvoering en de werking van de Subsidieregeling Huygens Scholarship maart 2012, Den Haag

2 2

3 Inhoud 1. Samenvatting Huygens Internationaal Talent (Huygens INT) Huygens Nederlands Talent (Huygens NL) 5 2. Huygens Scholarship Programme Onderdelen, doelgroepen en beheer Beursronde Activiteiten van Huygensalumni 8 3. Huygens Internationaal Talent Een op de acht aanvragers van Huygens INT (algemeen) kreeg een beurs Geslacht, leeftijd en nationaliteit van aanvragers en bursalen van Huygens INT Bachelor-master-PhD, hbo-wo-io, en vakgebied Beurzen promovendiprogramma vooral naar Turkse en vrouwelijke aanvragers Beurzen Neerlandistiekprogramma vooral naar Hongaarse en vrouwelijke aanvragers % van buitenlandse bursalen cum laude geslaagd Een groot deel van de Huygensbursalen blijft in Nederland Tevredenheid over de informatievoorziening en de dienstverlening van de Nuffic Huygens Nederlands Talent % van de 410 aanvragers kreeg een beurs; gemiddeld bijna Aanvragers en bursalen zijn jaar oud en in meerderheid mannelijk Bachelor-master, hbo-wo, vakgebied en vooropleiding Waar studenten met hun beurs naartoe gaan Wat NL-bursalen doen na hun beursperiode Klanttevredenheid Huygens NL Zonder Huygensbeurs zou ruim 67% toch in het buitenland zijn gaan studeren Bijlagen Bijlage I: Huygensregeling 2006 en de wijzigingsregeling van februari Bijlage II: Leden van de Huygensbeoordelingscommissie Bijlage III: Protocol voor de beoordeling van aanvragen Huygens Scholarship Programme (versie Huygens INT) 45 3

4 4

5 1. Samenvatting De Nuffic brengt met dit document verslag uit over de beursronde 2011 van het Huygens Scholarship Programme. Het betreft de laatste ronde van het programma, dat per 1 januari 2012 is opgeheven. Tot in 2015 zullen er Huygensbursalen zijn, die in de ronde 2011 een beurs gekregen hebben. 1.1 Huygens Internationaal Talent (Huygens INT) Voor het onderdeel Huygens INT (buitenlandse studenten die naar Nederland kwamen) werden in aanvragen gedaan waarvan er 194 gehonoreerd werden met een beurs. Dat is ongeveer 13%. Als we de promotiebeurzen (soms voor vier jaar en daarom uitzonderlijk hoog) buiten beschouwing laten, was de gemiddelde beurs ruim De meeste aanvragers en bursalen kwamen uit Azië, met daarna Europa. 42% van de aanvragen en 34% van de toekenningen kwamen uit Neso-landen. Het overgrote deel van de aanvragen (86%) en de toekenningen (bijna 85%) was voor een masterstudie. 76% van de aanvragen was voor een wo-studie, en 77% van de toekenningen. Natuurwetenschappen, technische wetenschappen, bedrijfskunde, en kunst en vormgeving bleken de meeste aanvragen te genereren, maar de beste aanvragen kwamen van de talen. Het onderdeel promovendiprogramma kende 58 aanvragen en 9 beurstoekenningen. Daarvan gingen er 7 naar vrouwelijke aanvragers, en ook 7 naar Turkse aanvragers. Het onderdeel Neerlandistiekprogramma leverde 13 aanvragen op en 7 toekenningen, waarvan er 5 naar vrouwen gingen en 4 naar Hongaarse aanvragers. De resultaatoverzichten die de Nuffic van instellingen ontving, lieten zien dat van de bursalen die in 2011 hun beursperiode beëindigden bijna 30% cum laude of summa cum laude was geslaagd. Van die ex-bursalen bleef bijna 70% in Nederland, zo bleek uit een Nuffic-enquête. Verdere studie (50%) en een baan in Nederland (43%) waren de voornaamste redenen. Uit Nuffic-enquêtes bleek tevredenheid over de informatievoorziening en de dienstverlening van de Nuffic bij het behandelen van beursaanvragen. Op bijna alle punten vond rond 90% van de respondenten dat de Nuffic het goed tot uitstekend had gedaan. 1.2 Huygens Nederlands Talent (Huygens NL) Van de 410 aanvragers, afkomstig van Nederlandse instellingen, die in het buitenland verder wilden studeren kreeg 23% een beurs, gemiddeld bijna Driekwart van de aanvragen werd gedaan door studenten die een bachelorstudie aan het afronden waren of al afgerond hadden. Eveneens driekwart van de aanvragen kwam van studenten van het wetenschappelijk onderwijs. Bij de hboaanvragen waren die van kunstopleidingen in de meerderheid. Een kwart van de aanvragen kwam uit de sociale wetenschappen, en 17% uit het vakgebied kunst en vormgeving. Er gingen relatief veel beurzen naar aanvragers van het vakgebied wiskunde en informatica. Dat waren vaak mannelijke aanvragers, waardoor de genderbalans van Huygens NL in het nadeel van vrouwelijke studenten uitviel. Studenten die een beurs kregen kwamen van 12 universiteiten, 6 hogescholen voor de kunst, 3 hogescholen en 1 buitenlandse universiteit. Bijna een kwart van de beurzen werd toegekend aan studenten van de Universiteit van Utrecht en haar colleges, het University College Utrecht en de Roosevelt Academy Middelburg. 5

6 Beurzen werden vooral voor studie in Groot-Brittannië (48) en de VS (36) gegeven. Van de NL-bursalen bleef een derde na de beursperiode in het buitenland, vooral om te promoveren of om aan het werk te gaan. Twee derde kwam terug naar Nederland, om verder te studeren, te promoveren of om aan het werk te gaan. De tevredenheid over de informatievoorziening en de selectieprocedure onder zowel bursalen als afgewezenen was in het algemeen hoog: 75% goed tot uitstekend. Duidelijkheid over afwijzingscriteria scoorde laag: meer dan 70% van de afgewezenen was daar niet tevreden over. Van 119 aanvragers die geen beurs kregen, ging drie kwart toch studeren in het buitenland, deels met een andere beurs, maar meestal met eigen financiering. 6

7 2. Huygens Scholarship Programme 2.1 Onderdelen, doelgroepen en beheer De Nuffic brengt met dit document verslag uit over de beursronde 2011 van het Huygens Scholarship Programme. Het betreft de laatste ronde van het programma, dat per 1 januari 2012 is opgeheven. Er is besloten om het verslag feitelijk te houden, zonder analyse zoals we die we in voorgaande jaren deden met het oog op optimalisering van het beheer. Het Huygens Scholarship Programme was een beurzenprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat zich richtte op getalenteerde studenten. Het programma bestond uit twee hoofdonderdelen: Huygens Nederlands Talent (Huygens NL) voor talentvolle Nederlandse studenten die hun opleiding in het buitenland wilden vervolgen, en Huygens Internationaal Talent (Huygens INT) voor talentvolle buitenlandse studenten die hun opleiding in Nederland wilden vervolgen. Huygens INT had drie subprogramma s: het algemene programma voor alle buitenlandse studenten, een programma voor studenten Neerlandistiek en een programma voor promovendi uit de kandidaat-lidstaten van de EU en uit China. Studenten uit de hele wereld konden aanvragen doen voor studies op bachelor- en masterniveau. Daarnaast konden in 2011 studenten uit China, Kroatië, Macedonië, Turkije en IJsland ook een aanvraag doen op PhD-niveau. De maximale beursduur was 24 maanden, voor het promovendiprogramma 48 maanden. De directie Programmamanagement van de Nuffic beheert het Huygens Scholarship Programme in overeenstemming met de Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme, die op 1 februari 2006 in werking is getreden (bijlage I). Op 17 februari 2011 publiceerde het ministerie van OCW een herziening van de Huygens Scholarship Programmeregeling in de Staatscourant. De herziening betekende een actualisering van de regeling van 2006, nodig wegens de verhoging van het budget tot 10 miljoen euro per jaar. Ook de uitvoering van het Huygensprogramma werd geactualiseerd naar de praktijk die na vijf jaar ervaring was ontstaan. Op 11 april 2011 besloot de ministerraad om het Huygens Scholarship Programme te beëindigen, als onderdeel van de bezuinigingstaakstelling van het ministerie van OCW. De Tweede Kamer stemde hier op 28 juni 2011 mee in. In 2013 kan het programma voor het grootste deel afgerond worden, als de bursalen met een tweejarige beurs hun beursperiode erop hebben zitten. Voor drie promovendi eindigt de beursperiode pas in De informatie waarop dit rapport is gebaseerd komt uit interne verslagen en evaluaties, uit het digitale beurzenbeheerprogramma van de Nuffic en uit enquêtes en andere peilingen onder aanvragers, bursalen en contactpersonen van de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. 2.2 Beursronde 2011 Voor de ronde 2011 konden studenten beursaanvragen indienen van 1 november 2010 tot en met 31 januari De Nuffic beoordeelde namens de minister van OCW de beursaanvragen, daarbij geadviseerd door de Huygensbeoordelingscommissie 1 (zie bijlage II voor de samenstelling). De Nuffic beoordeelde de aanvragen volgens een protocol dat door de beoordelingscommissie was geaccordeerd (zie bijlage III). 1 Artikel 8, lid 1 van de Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme: Er is een beoordelingscommissie die tot taak heeft de minister op zijn verzoek te adviseren omtrent aanvragen om subsidie op grond van deze regeling. 7

8 2.3 Activiteiten van Huygensalumni Sinds 2008 heeft het Huygens Scholarship Programme een alumnivereniging. De Huygens Talent Circle (HUTAC) is een vereniging van zowel alumni als huidige bursalen (www.hutac.nl). Het is een dynamisch, gemengd gezelschap met buitenlandse en Nederlandse Huygensbursalen en ex-bursalen. Het contact met de Nuffic is intensief. De HUTAC heeft zich op de twee Huygensbursalendagen in 2011 gepresenteerd en daar leden geworven. Bij het schrijven van dit rapport had de HUTAC 411 leden, onder wie 91 Nederlanders. De HUTAC organiseert diverse thematische en praktische activiteiten voor zijn leden, bijvoorbeeld zeer succesvolle career events gericht op werken in Nederland na het afstuderen. 8

9 3. Huygens Internationaal Talent 3.1 Een op de acht aanvragers van Huygens INT (algemeen) kreeg een beurs Tabel INT 1: Aanvragen en toekenningen naar selectiekans en gemiddeld beursbedrag Huygens INT Algemeen Promovendi Neerlandistiek Aanvragen Toekenningen Selectiekans 12% 16% 54% Gemiddelde beursduur 16,8 mnd 37,6 mnd 12,9 mnd Gemiddelde beurs De cijfers van tabel INT 1 tonen de attractiviteit van Huygens INT, met acht maal zoveel aanvragen als beurzen voor het algemene onderdeel en zes maal zoveel voor het promovendionderdeel. Voorafgaand aan deze ronde had de Nuffic er bij de instellingen op aangedrongen selectief te zijn in het voordragen van kandidaten voor een Huygensbeurs, omdat in de voorgaande jaren het aantal aanvragen zo snel groeide, dat een verantwoord selectieproces door de Nuffic in gevaar dreigde te komen. Ook wees de Nuffic potentiële aanvragers op de strenge selectie. Deze maatregelen hebben gewerkt, want het aantal aanvragen was een paar honderd minder dan in De doelgroep Neerlandistiekstudenten in de wereld is vrij klein, en voor de buitenlandse instellingen was het niet aantrekkelijk om hun studenten voor langere tijd naar Nederland te zien gaan. Dat verklaart het relatief lage aantal aanvragen bij het Neerlandistiekonderdeel en de relatief korte beursduur. Bij de promovendi waren beurzen van vier jaar mogelijk. 3.2 Geslacht, leeftijd en nationaliteit van aanvragers en bursalen van Huygens INT Tabel INT 2: Aanvragen, toekenningen en selectiekans naar geslacht (exclusief Neerlandistiek- en promovendiprogramma s) INT 2011 v m totaal Aanvragen Toekenningen Selectiekans 13% 12% 12% De tabel toont dat er meer vrouwelijke dan mannelijke aanvragers waren, en dat vrouwelijke aanvragers een licht hogere selectiekans hadden. 9

10 Tabel INT 3: Aanvragen, toekenningen en selectiekans naar wereldregio (inclusief Neerlandistiek- en promovendiprogramma s) Regio Aanvragen Toekenningen Selectiekans Afrika % Azië % Europese Unie % Europese Vrijhandelsassociatie % Latijns-Amerika % Oost-Europa % Midden-Oosten en Noord-Afrika % Noord-Amerika % Oceanië % Totaal % De regiotabel laat zien dat de meeste aanvragers en bursalen uit Azië kwamen, gevolgd door Europa. Aanvragen uit Europa en vooral Noord-Amerika waren gemiddeld beter dan die uit andere regio s. Afrikanen, aanvragers uit het Midden-Oosten en Latijns-Amerikaanse aanvragers scoorden aanzienlijk onder het gemiddelde van 12% selectiekans. Tabel INT 4: Aanvragen, toekenningen en selectiekans naar Neso-land Nuffic Aanvragen Toekenningen Selectiekans Brazilië % China % India % Indonesië % Mexico % Rusland % Taiwan 8 0 0% Thailand % Vietnam % Zuid-Korea % Totaal % Braziliaanse, Mexicaanse, Taiwanese, Vietnamese en vooral Zuid-Koreaanse aanvragers scoorden duidelijk onder de gemiddelde selectiekans van 12%. Indiase en vooral Thaise aanvragers deden het beter dan het gemiddelde. Neso-landen namen bijna 42% van het totaal aantal aanvragen van het onderdeel Huygens regulier INT voor hun rekening, en ruim 34% van de toekenningen. 2 2 Nuffic Neso-kantoren konden maar beperkt invloed uitoefenen op de kwaliteit van de aanvragen, omdat studenten in principe hun aanvraag individueel deden bij de gewenste hogeronderwijsinstelling en bij de Nuffic in Den Haag. 10

11 3.3 Bachelor-master-PhD, hbo-wo-io, en vakgebied Tabel INT 5: Aanvragen, toekenningen en selectiekans naar niveau van de voorgenomen studie Niveau Aanvragen Toekenningen Selectiekans Bachelor % Master % PhD % Totaal % Een studie op masterniveau was het voornaamste doel van de Huygensaanvragers (86%) en daar vielen dan ook de meeste toekenningen (bijna 85%). Een aanvrager voor een studie op bachelorniveau had echter dezelfde selectiekans. Aanvragen op PhD-niveau waren een buitenbeentje. Het betrof alleen het promovendiprogramma, dat een beperkte doelgroep had uit kandidaat-lidstaten van de EU plus China. Tabel INT 6: Aanvragen, toekenningen en selectiekans naar type instelling van de voorgenomen studie Type instelling Aanvragen Toekenningen Selectiekans Hbo % Wo % IO % Totaal % We zien hier dat aanvragen voor hbo-instellingen en gewone wo-instellingen ongeveer op het gemiddelde niveau (12-13%) scoorden, maar dat de aanvragen voor de internationaalonderwijsinstellingen over het algemeen van mindere kwaliteit waren. Tabel INT 7: Aanvragen, toekenningen en selectiekans naar vakgebied van de voorgenomen studie Vakgebied Aanvragen Aandeel van totaal aantal aanvragen Toekenningen Aandeel van totaal aantal toekenningen Selectiekans Bedrijfskunde ,2% 24 12,4% 10% Communicatie 13 0,9% 0 0,0% 0% Geesteswetenschappen 76 5,0% 10 5,2% 13% Kunst en vormgeving ,8% 40 20,6% 18% Landbouwwetenschappen 45 3,0% 7 3,6% 16% Medische wetenschappen 74 4,9% 11 5,7% 15% Natuurwetenschappen ,9% 28 14,4% 12% Onderwijs 1 0,1% 0 0,0% 0% Rechtsgeleerdheid 127 8,4% 14 7,2% 11% Sociale wetenschappen ,7% 15 7,7% 9% Talen 37 2,4% 10 5,2% 27% Technische wetenschappen ,4% 32 16,5% 14% Transport en communicatie 9 0,6% 0 0,0% 0% Wiskunde en informatica 32 2,1% 0 0,0% 0% Overig 3 7 0,5% 1 0,5% 14% Geen gegevens 5 0,3% 2 1,0% 40% Totaal ,0% ,0% 13% 11

12 Natuurwetenschappen, technische wetenschappen, bedrijfskunde, en kunst en vormgeving bleken de meeste aanvragen te genereren. De aanvragen binnen het vakgebied talen scoorden relatief het best. Daarna kwamen die van kunst en vormgeving. Van de 32 aanvragers binnen het vakgebied wiskunde en informatica, de 13 aanvragers van het vakgebied communicatie en de 9 aanvragers van het vakgebied transport en communicatie werd niemand voor een beurs geselecteerd. De andere vakgebieden lieten selectiekansen zien die niet heel ver van het gemiddelde van 13% af lagen. 3.4 Beurzen promovendiprogramma vooral naar Turkse en vrouwelijke aanvragers Tabel INT 8: Promovendiprogramma: aanvragen en toekenningen per land Land Aanvragen Toekenningen China 17 2 Kroatië 4 0 Macedonië 4 0 Turkije 33 7 Totaal 58 9 De tabel laat de verdeling zien van de in totaal 58 aanvragen en 9 toekenningen bij dit beursonderdeel. Het vond vooral aftrek bij Turkse studenten, die ook het leeuwendeel van de beurzen in de wacht sleepten. Macedonië en IJsland waren dit jaar aan het lijstje toegevoegd, maar uit IJsland kwamen geen aanvragen. Vrouwelijke aanvragers dienden de beste aanvragen in, want ze verwierven 7 van de 9 beurzen, terwijl de verdeling onder de aanvragers man-vrouw 28 tegen 30 was. Van de toekenningen kregen er 4 een beurs voor twee jaar, 2 voor drie jaar en 3 voor vier jaar. De gemiddelde leeftijd van de aanvragers was 28,1 jaar, van de bursalen 28,9 jaar. 3.5 Beurzen Neerlandistiekprogramma vooral naar Hongaarse en vrouwelijke aanvragers Voor het Neerlandistiekprogramma waren 13 aanvragen en 7 toekenningen. 6 kregen een beurs voor een jaar, 1 voor anderhalf jaar. Ook hier kregen vooral vrouwen een beurs: 5 beurzen tegen 2 voor mannen. De gemiddelde leeftijd, zowel van alle aanvragers als van de 7 bursalen was 24,5 jaar. Vier van de bursalen kwamen uit Hongarije; uit Armenië, China en Polen kwam elk een bursaal % van buitenlandse bursalen cum laude geslaagd In het najaar van 2011 rapporteerden de instellingen over de studieresultaten van bursalen die in de zomer van 2011 hun studie beëindigden (of zouden beëindigen). Tabel INT 9 geeft de resultaten. 4 3 Studies zoals bijvoorbeeld vrijetijdswetenschap, lichamelijke oefening en huishoudkunde. 4 De gegevens zijn compleet en betreffen dus alle bursalen van de ronde 2009 die een tweejarige beurs hadden, en alle bursalen van de ronde 2010 die een beurs hadden voor maximaal een jaar. 12

13 Tabel INT 9: Aantal bursalen van de beursrondes 2009 en 2010 naar studieresultaat Na afsluiting van de beursperiode behaald resultaat Lof Najaar 2011 Studie afgerond 186 Daarvan: Cum laude geslaagd 62 Summa cum laude geslaagd 3 Studie nog niet afgerond 31 Totaal 217 Bijna 30% van de bursalen was cum laude of summa cum laude geslaagd. 14% was nog niet klaar met de studie, meestal door het doen van extra onderdelen of een langere stage dan voorzien. 3.7 Een groot deel van de Huygensbursalen blijft in Nederland Van bursalen die zomer 2011 hun studie beëindigden en die de Huygensenquête invulden, ging 31% na de beursperiode terug naar huis. 69% bleef in Nederland. De redenen waarom men in Nederland bleef staan in tabel INT 10. Tabel INT 10: Waarom Huygens INT-bursalen na hun beursperiode in Nederland bleven Reden om in Nederland te blijven Voor stage 7 6% Om een masterstudie te doen 22 20% Om te promoveren 34 30% Voor werk in het hoger onderwijs 8 7% Voor ander werk 41 36% Verdere studie was een voorname reden om in Nederland te blijven, maar ook het feit dat men een baan had gevonden. 3.8 Tevredenheid over de informatievoorziening en de dienstverlening van de Nuffic Het Huygensteam heeft in de zomer van 2011 enquêtes voorgelegd aan bursalen en aan aanvragers van Huygensbeurzen uit het buitenland. Circa 90% van de respondenten was tevreden over de informatievoorziening rond het beursprogramma in het algemeen. Informatievoorziening over het beursbedrag (81%) en over de selectiecriteria (60%) werd door minder respondenten als goed tot uitstekend beoordeeld. De tevredenheid over de dienstverlening van de Nuffic bij het behandelen van de beursaanvragen in het algemeen was in de enquêtes 89%. Ook over de afhandeling van de beurs na de selectie is de respons in de enquêtes zeer positief. Aspecten zoals de procedure van de beurstoekenning en verdere ondersteuning door de Nuffic werden door respectievelijk 93% en 84% van de respondenten met goed of excellent beoordeeld. 13

14 4. Huygens Nederlands Talent % van de 410 aanvragers kreeg een beurs; gemiddeld bijna Tabel NL 1: Aanvragen en toekenningen naar selectiekans en gemiddeld beursbedrag Huygens-NL Aanvragen 410 Toekenningen 94 Selectiekans 23% Gemiddelde beurs De gegevens van tabel NL 1 laten zien dat bijna een kwart van de aanvragers een beurs kreeg toegekend. De gemiddelde beurs was een aanzienlijk bedrag. Daarbij speelt vooral een rol dat een flink aantal bursalen naar instellingen in de Verenigde Staten ging, waar collegegelden tienduizenden dollars per jaar kunnen bedragen. Aan de andere kant van het spectrum zijn er beurzen van slechts een paar duizend euro voor studie in Europese landen met lage of geen collegegelden. De grootste beurs was , de kleinste Aanvragers en bursalen zijn jaar oud en in meerderheid mannelijk 73% van de aanvragers was jaar oud, 6% jonger en 21% ouder. Van de bursalen was 70% jaar oud, 5% jonger en 25% ouder. 55% vroeg een beurs aan voor een studiejaar, 24% voor twee studiejaren, van de overigen het overgrote deel voor een stageperiode van een half jaar of iets langer. De duur van de beurzen die werden toegekend was vrijwel exact gelijk verdeeld als de aanvragen. Tabel NL 2: Aanvragen, toekenningen en selectiekans naar geslacht Man-vrouwverhouding Man Vrouw Aanvragen Toekenningen Selectiekans 27% 18% Uit de man-vrouwtabel blijkt dat er in deze ronde meer aanvragen van mannen waren, en dat hun aanvragen in de vergelijking bovendien beter scoorden. Zoals verderop blijkt, waren er dit jaar veel succesvolle, bijna allemaal aanvragen van mannen op het vakgebied wiskunde en informatica. 4.3 Bachelor-master, hbo-wo, vakgebied en vooropleiding Tabel NL 3: Aanvragen en toekenningen naar het niveau van de vooropleiding Niveau van de vooropleiding Aanvragen Toekenningen Selectiekans Bachelor ,4% Master ,7% Geen gegevens 1 0 0% Totaal ,9% 14

15 Uit de tabel blijkt dat driekwart van de aanvragen kwam van studenten die een bachelorstudie achter zich hadden of aan het afronden waren. Een kwart kwam van studenten die met al een mastergraad op zak een tweede masteropleiding gingen doen. Tabel NL 4: Aanvragen, toekenningen en selectiekans naar het type vooropleiding Type instelling vooropleiding Aanvragen Toekenningen Selectiekans Hbo % Wo % Geen gegevens nvt Totaal % De tabel maakt duidelijk dat het aantal aanvragen van hbo-studenten maar ongeveer een kwart was van het totaal aantal aanvragen. Er waren onder hen bij vergelijking met wo-studenten minder goede aanvragers, waardoor hun aandeel in het aantal beurzen beperkt is. Tabel NL 5: Aanvragen, toekenningen en selectiekans naar vakgebied Vakgebied Aanvragen Aandeel van totaal aantal aanvragen Toekenningen Aandeel van totaal aantal toekenningen Selectiekans Bedrijfskunde 43 10% 7 7% 16% Communicatie 10 2% 3 3% 30% Geesteswetenschappen 42 10% 8 9% 19% Kunst en vormgeving 68 17% 10 11% 15% Landbouwwetenschappen 1 0% 1 1% 100% Medische wetenschappen 23 6% 5 5% 22% Natuurwetenschappen 38 9% 10 11% 26% Onderwijs 2 0% 1 1% 50% Rechtsgeleerdheid 19 5% 4 4% 21% Sociale wetenschappen % 21 22% 21% Talen 15 4% 5 5% 33% Technische wetenschappen 25 6% 5 5% 20% Wiskunde en informatica 21 5% 14 15% 67% Overig 2 0% 0 0% 0% Totaal % % 23% Opmerkelijk was de kwaliteit van aanvragers uit het vakgebied wiskunde en informatica. Ook aanvragen uit het vakgebied talen waren relatief vaak van zeer goede kwaliteit. Bedrijfskunde, en kunst en vormgeving scoorden betrekkelijk ver onder het gemiddelde. 5 Als aanvragers niet werden geselecteerd, deed de Nuffic geen moeite om het gegeven type vooropleiding alsnog te verkrijgen. 15

16 Tabel NL 6: Toekenningen naar vooropleiding Vooropleiding bursalen Aantal Universiteit Utrecht 23 Universiteit van Amsterdam 12 Rijksuniversiteit Groningen 9 Radboud Universiteit Nijmegen 7 Universiteit Leiden 6 Universiteit van Tilburg 6 Technische Universiteit Delft 4 Vrije Universiteit Amsterdam 4 Erasmus Universiteit Rotterdam 3 Hanzehogeschool Groningen 3 Universiteit Maastricht 3 Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 2 Hogeschool der Kunsten Den Haag 2 Universiteit Twente 2 Codarts, Hogeschool voor de Kunsten 1 Fontys 1 Gerrit Rietveld Academie 1 Hogeschool 1 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 1 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 1 Technische Universiteit Eindhoven 1 Buitenlandse vooropleiding 1 Totaal 94 Traditiegetrouw was de Universiteit Utrecht de grootste leverancier van bursalen. Het University College Utrecht en de Roosevelt Academy droegen daar in belangrijke mate aan bij. Ook de Universiteit van Amsterdam scoorde net als in vorige jaren goed. 4.4 Waar studenten met hun beurs naartoe gaan Beurzen werden gegeven voor studie in Groot-Brittannië (48), de Verenigde Staten (36), Frankrijk (4), Australië, Duitsland, Israël, Noorwegen, Oostenrijk en Spanje (ieder 1). 4.5 Wat NL-bursalen doen na hun beursperiode Gegevens over wat bursalen van voorgaande jaren van plan waren na afloop van de beursperiode kwamen uit de enquête die zij moesten invullen. Tabel NL 7 geeft de resultaten. Tabel NL 7: Na de beursperiode Na de beursperiode Ba-Ma Stage PhD Werk Nog niet bekend 32,5% bleef om te vervolgen met: 17% 11% 25% 32% 16% 67,5% kwam terug om te vervolgen met: 27,5% 4% 27% 36,5% 5% Ongeveer twee derde van de bursalen kwam dus terug naar Nederland. Iets minder dan een derde van hen vervolgde met een promotie. 16

17 4.6 Klanttevredenheid Huygens NL Klanttevredenheid onder Nederlandse aanvragers en bursalen is op de volgende manieren gemeten: enquête onder alle aanvragers van 2011; respons: 23%; enquête onder bursalen van 2009 (met een tweejarige beurs) en 2010 (eenjarige beurs), ingevuld aan het eind van hun beursperiode; door een aantal malen te rappelleren werd bereikt dat ongeveer 90% van de bursalen de enquête heeft ingevuld. Vragen over de rol van de Nuffic waren uitgesplitst in vragen over: a. informatievoorziening, en b. procedure en uitvoering. In de enquête onder aanvragers van de ronde 2011 was te onderscheiden wat degenen die een beurs kregen antwoordden en wat degenen wier aanvraag werd afgewezen vonden. Van zowel afgewezenen als bursalen was ruim 75% van de respondenten zeer tevreden over informatievoorziening en dienstverlening door de Nuffic in het algemeen. Sommige aspecten scoorden meer dan 95% goed en uitstekend. Aspecten met minder tevredenheid waren: informatie over de selectiecriteria (slechts 29% van de afgewezenen tevreden); de Nuffic kan geen uitgebreide verantwoording geven van de afwijzing, en dat is voor veel afgewezenen niet bevredigend. Over de informatie over de hoogte van de beurs is de tevredenheid ook minder: slechts 65% van de bursalen en 41% van de afgewezenen tevreden; de Nuffic geeft op de website geen bedragen,omdat die per universiteit en per land verschillen. Slechts 61% van de bursalen en 54% van de afgewezenen gaf de creativiteit, de proactiviteit en de flexibiliteit van de dienstverlening van de Nuffic goed of uitstekend. In de toelichting op de antwoorden hierover kwam het aspect van de onvoldoende verantwoording van afwijzingen terug. Aan de bursalen werd een aantal vragen gesteld over de verlening van de beurs. Ruim 95% was tevreden tot zeer tevreden over de hoogte van de beurs en de manier van uitbetaling. Over de begeleiding van bursalen door de Nuffic was 73,5% tevreden of zeer tevreden, 25% vond die voldoende. Twee respondenten hadden de begeleiding als onvoldoende ervaren. Sommige bursalen gaven te kennen dat ze het betreurden dat ze na de verlening van de beurs niet veel meer van de Nuffic vernamen, behalve bij het overmaken van geld en bij het verzoek om afrondende documenten. 4.7 Zonder Huygensbeurs zou ruim 67% toch in het buitenland zijn gaan studeren Tabel NL 8 laat zien wat afgewezen 2011-aanvragers van plan waren nu ze geen Huygensbeurs gekregen hadden voor studie in het buitenland (vraag uit de enquête). Tabel NL 8: Wat aanvragers die geen beurs kregen deden Heeft je afwijzing invloed gehad op je studieplannen voor het buitenland? Nee, want ik heb een andere beurs gekregen 17 14,3% Nee, ik ga ook zonder beurs naar het buitenland 63 52,9% Nee, ik kon toch niet naar het buitenland, want ik ben niet aangenomen door de 5 4,2% buitenlandse instelling Ja, ik stel mijn plannen om in het buitenland te studeren uit 13 10,9% Ja, ik ga niet meer in het buitenland studeren 21 17,6% Totaal ,0% Twee derde van de afgewezen respondenten bleek ook zonder Huygensbeurs naar het buitenland te kunnen voor studie. 17

18 5. Bijlagen 5.1 Bijlage I: Huygensregeling 2006 en de wijzigingsregeling van februari

19 OCW-regeling Algemeen Verbindend Voorschrift Datum 23 maart 2006 Kenmerk HO/BL-2006/8594 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Bestemd voor universiteiten en hogescholen; instellingen voor hoger beroepsonderwijs; Nederlandse Organisatie voor internationale Samenwerking in het hoger onderwijs (Stichting Nuffic) te 's-gravenhage; studenten hoger onderwijs. Datum inwerkingtreding 1 februari 2006 Geldigheidsduur onbepaald Juridische grondslag artikel 4, tweede en derde lid, en 5 van de Wet overige OCenW-subsidies en artikel 10.3 van de Algemene wet bestuursrecht Officiële publicatie Zie de Staatscourant van 29 mei 2006, nummer 102 Relatie tot eerdere publicaties n.v.t. Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Pagina 1 / 15

20 OCW-regeling Datum 23 maart 2006 Kenmerk HO/BL-2006/8594 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op: artikel 4, tweede en derde lid, en 5 van de Wet overige OCenW-subsidies en artikel 10.3 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; b. opleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; c. buitenlandse instelling: instelling voor hoger onderwijs in een ander land dan Nederland; d. hoger onderwijs: onderwijs op het niveau van het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs in de Bachelor- of Masterfase; e. student: natuurlijk persoon die hoger onderwijs volgt en niet ouder is dan 35 jaar bij de start van het studiejaar; f. promovendus: natuurlijk persoon die: 1. bezig is met een proefschrift; 2. afkomstig uit Kroatië, Turkije, Roemenië of Bulgarije; en 3. niet ouder is dan 35 jaar bij de start van het studiejaar; g. studiejaar: tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar; h. promotor: hoogleraar die in Nederland een leerstoel bekleedt en als begeleider van een promovendus optreedt; i. gedragscode: door de Nederlandse instellingen gezamenlijk overeen te komen code of conduct over de werving van buitenlandse studenten, bedoeld in de internationaliseringbrief hoger onderwijs Koers op Kwaliteit (Kamerstukken II, , VIII, nr. 72, p. 15); Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Pagina 2 / 15

21 OCW-regeling Datum 23 maart 2006 Kenmerk HO/BL-2006/8594 j. Nuffic: Stichting Nuffic, Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs, gevestigd te s Gravenhage; k. leges: kosten die verband houden met een aanvraag van een: 1. machtiging voorlopig verblijf; en 2. verblijfsvergunning Artikel 2 Doelomschrijving 1. De minister kan projectsubsidie verstrekken aan: a. studenten uit de gehele wereld met een niet-nederlandse vooropleiding, voor het volgen van een opleiding; b. studenten, die een opleiding volgen of aan studenten die aan een opleiding de graad Bachelor of de graad Master hebben verworven, voor het volgen van hoger onderwijs aan een buitenlandse instelling; of c. promovendi voor het onder begeleiding van een promotor verrichten van promotieonderzoek in Nederland. 2. Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover: a. de deelname aan de opleiding, de studie aan een buitenlandse instelling of het promotieonderzoek een tijdvak van tenminste 6 maanden en ten hoogste 24 maanden beslaat; en b. de gedragscode is ondertekend door de Nederlandse instelling waar: 1. de student, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, gaat studeren; 2. de student, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is ingeschreven, dan wel de graad Bachelor of de graad Master heeft verworven; of 3. de promotor aan is verbonden. 3. Verstrekking van subsidie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b, geschiedt onder de voorwaarde dat, voor zover het betreft een opleiding die op grond van overgangsrecht is geaccrediteerd, de kwaliteit eerder op basis van artikel 1.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld. 4. Verstrekking van subsidie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, geschiedt onder de voorwaarde dat de student een verblijfsvergunning verkrijgt Artikel 3 Vaststelling subsidieplafond 1. Het subsidieplafond voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling bedraagt maximaal per kalenderjaar. 2. Het subsidieplafond voor subsidieverstrekking aan studenten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, bedraagt, met betrekking tot de studie Neerlandistiek, per kalenderjaar. 3. Het subsidieplafond voor subsidieverstrekking aan studenten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, bedraagt per kalenderjaar. 4. Het subsidieplafond voor subsidieverstrekking aan promovendi bedraagt per kalenderjaar. Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Pagina 3 / 15

22 OCW-regeling Datum 23 maart 2006 Kenmerk HO/BL-2006/ Indien een van de subsidieplafonds, genoemd in het tweede, derde en vierde lid, niet wordt bereikt, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan de overige subsidieplafonds Paragraaf 2 Subsidieverstrekking Artikel 4 Subsidieaanvraag 1. Subsidie wordt op aanvraag verstrekt. 2. De subsidieaanvraag wordt ingediend op een formulier, waarvan het model als bijlage bij deze regeling is gevoegd. 3. De subsidieaanvraag van een student als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, gaat vergezeld van een: a. opgave van het bedrag dat de ontvangende Nederlandse instelling de student in rekening brengt als collegegeld; b. aanbevelingsbrief van de ontvangende Nederlandse instelling; c. overzicht van het voorgenomen studieprogramma; en d. verklaring van de ontvangende Nederlandse instelling dat deze: 1. het subsidiebedrag, verminderd met het door de student verschuldigde collegegeld, aan de student overmaakt, nadat de instelling het subsidiebedrag heeft ontvangen van de Nuffic, met dien verstande dat overmaking van het gedeelte van het bedrag dat ziet op de tegemoetkomingen in de kosten, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c en e, in maandelijkse gedeelten geschiedt; 2. na afloop van de periode waarop de subsidieverstrekking ziet, aan de Nuffic een overzicht van alle de door de student behaalde studieresultaten verstrekt; en 3. de Nuffic onverwijld schriftelijk informeert, indien de activiteiten, waarvoor op grond van deze regeling subsidie kan worden verstrekt, niet of niet geheel zijn gestart, aanzienlijk zijn vertraagd of voortijdig zijn beëindigd. 4. De subsidieaanvraag van een student als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, gaat vergezeld van een: a. opgave van het bedrag dat de buitenlandse instelling de student in rekening brengt als collegegeld; b. afschrift van een ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier van de buitenlandse instelling; c. aanbevelingsbrief van de Nederlandse instelling waar de student is ingeschreven, dan wel de graad Bachelor of de graad Master heeft verworven; en d. overzicht van het voorgenomen studieprogramma. Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Pagina 4 / 15

23 OCW-regeling Datum 23 maart 2006 Kenmerk HO/BL-2006/ De subsidieaanvraag van een promovendus gaat vergezeld van een: a. aanbevelingsbrief van de promotor, waarbij is gevoegd een door de: 1. promovendus en promotor ondertekend Opleidings- en Begeleidingsplan; of 2. promotor blijkens ondertekening goedgekeurd onderzoeksvoorstel; en b. verklaring van de instelling waaraan de promotor is verbonden, dat deze: 1. het subsidiebedrag aan de promovendus overmaakt, nadat de instelling het subsidiebedrag heeft ontvangen van de Nuffic, met dien verstande dat overmaking van het gedeelte van bedrag dat ziet op de tegemoetkomingen in de kosten, bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel b en d, in maandelijkse gedeelten geschiedt; 2. na afloop van de periode waarop de subsidieverstrekking ziet, een door de promotor en de promovendus ondertekende evaluatie van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, opstelt en op verzoek van de minister aan de Nuffic verstrekt; en 3. de Nuffic onverwijld schriftelijk informeert, indien de activiteiten, waarvoor op grond van deze regeling subsidie kan worden verstrekt, niet of niet geheel zijn gestart, aanzienlijk zijn vertraagd of voortijdig zijn beëindigd. 6. De subsidieaanvraag gaat in alle gevallen vergezeld van een door de subsidieaanvrager opgestelde begroting. De begroting bevat een opgave van het subsidiebedrag dat wordt aangevraagd Artikel 5 Subsidiebedrag per student of promovendus 1. Het subsidiebedrag voor de student, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, bedraagt de som van een door de minister te bepalen bedrag als tegemoetkoming in: a. het collegegeld dat de student aan de instelling verschuldigd is; b. de eenmalige reiskosten van en naar het land van herkomst; c. de kosten voor levensonderhoud; d. de leges die de student verschuldigd is; en e. de kosten voor de ziektekostenverzekering die de student moet afsluiten. 2. Het subsidiebedrag voor de student, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, bedraagt de som van een door de minister te bepalen bedrag als tegemoetkoming in: a. het collegegeld dat de student aan de buitenlandse instelling verschuldigd is; b. de eenmalige reiskosten van en naar het land van vestiging van de buitenlandse instelling; c. de kosten voor levensonderhoud; en d. de leges die de student verschuldigd is. 3. Het subsidiebedrag voor een promovendus bedraagt de som van een door de minister te bepalen bedrag als tegemoetkoming in de: a. eenmalige reiskosten van en naar het land van herkomst; b. kosten voor levensonderhoud; c. leges die de promovendus verschuldigd is; d. kosten voor de ziektekostenverzekering die de promovendus moet afsluiten; en e. in het onderzoeksvoorstel geraamde kosten voor het uitvoeren van het promotieonderzoek Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Pagina 5 / 15

24 OCW-regeling Datum 23 maart 2006 Kenmerk HO/BL-2006/8594 Artikel 6 Indiening subsidieaanvraag 1. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend tot en met 31 januari voorafgaand aan het studiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft. 2. Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij de Nuffic Artikel 7 Beslissing op subsidieaanvraag 1. De minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op de subsidieaanvragen op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidie. 2. De minister beslist uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het studiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft, op de subsidieaanvraag Artikel 8 Beoordelingscommissie 1. Er is een beoordelingscommissie die tot taak heeft de minister op zijn verzoek te adviseren omtrent aanvragen om subsidie op grond van deze regeling. 2. De commissie bestaat uit een voorzitter en zestien andere leden, die deskundig zijn op het terrein waarop de commissie een taak heeft en zijn geen ambtenaren, werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 3. De voorzitter en de andere leden worden door de minister voor een termijn van ten hoogste twee jaar benoemd. Zij zijn te allen tijde opnieuw benoembaar. 4. De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast. 5. In het secretariaat van de commissie wordt door de minister voorzien Artikel 9 Uitbetaling van de subsidie a. Indien de minister positief beslist op de subsidieaanvraag van een student als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, of op de subsidieaanvraag van een promovendus, betaalt de Nuffic de subsidie aan de instelling, die de verklaring, bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel d, onderscheidenlijk artikel 4, vijfde lid, onderdeel b, heeft afgegeven. b. Indien de minister positief beslist op de subsidieaanvraag van een student als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, betaalt de Nuffic de subsidie aan de student Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Pagina 6 / 15

25 OCW-regeling Datum 23 maart 2006 Kenmerk HO/BL-2006/ Artikel 10 Niet vervullen begrotingsvoorwaarde 1. Subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 2. In geval van het niet vervullen van de in het eerste lid bedoelde voorwaarde worden de op grond van deze regeling verstrekte subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verstrekt en van de hoogte van de verstrekte subsidiebedragen Paragraaf 3 Verplichtingen subsidieontvanger Artikel 11 Informatieplicht 1. De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen voor de ontwikkeling en monitoring van het beleid dat tot doel heeft het binnenhalen, behouden, uitzenden en ontwikkelen van toptalent. 2. De subsidieontvanger informeert de Nuffic onverwijld schriftelijk, indien de activiteiten niet of niet geheel worden gestart, aanzienlijk zijn vertraagd of voortijdig worden beëindigd. 3. Een student als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, dient binnen drie maanden na afloop van de periode waarop de subsidieverstrekking ziet een gewaarmerkte cijferlijst van de buitenlandse instelling in bij de Nuffic. 4. Een promovendus dient binnen drie maanden na afloop van de periode waarop de subsidieverstrekking ziet een evaluatie van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onderdeel b, onder 2, in bij de Nuffic Paragraaf 4 Uitvoering door de Nuffic Artikel 12 Mandaatverlening Aan de Nuffic wordt in het kader van deze regeling mandaat verleend om: a. de subsidiegelden te beheren en uit te betalen; b. besluiten te nemen over subsidieverstrekking op grond van deze regeling; en c. het onderzoek, bedoeld in artikel 11, eerste lid, te verrichten. Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Pagina 7 / 15

26 OCW-regeling Datum 23 maart 2006 Kenmerk HO/BL-2006/ Artikel 13 Onkostenvergoeding Nuffic 1. Voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 12, ontvangt de Nuffic jaarlijks een vergoeding. 2. De minister stelt jaarlijks vóór 15 november de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, vast voor het daaropvolgende kalenderjaar Artikel 14 Voorwaarden uitvoering door de Nuffic De Nuffic voert een dusdanige administratie dat op basis van een accountantscontrole snelle, eenduidige uitspraken kunnen worden gedaan over de rechtmatigheid van de ten laste van deze subsidie gebrachte uitgaven Artikel 15 Informatieplicht Nuffic 1. De Nuffic verschaft de minister desgevraagd en uit eigen beweging informatie betreffende de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel De Nuffic verleent de minister volledige inzage in boeken en bescheiden, voor zover deze met de uitvoering van de regeling te maken hebben. 3. De minister kan aanwijzingen geven met betrekking tot de wijze waarop de informatieverstrekking, bedoeld in het eerste en tweede lid, geschiedt Artikel 16 Rekening en verantwoording Nuffic 1. De Nuffic legt aan de minister jaarlijks rekening en verantwoording af over de uitgaven en inkomsten die aan de taken, bedoeld in artikel 12, zijn verbonden. 2. Het afleggen van rekening en verantwoording geschiedt in de vorm van een inhoudelijk en een financieel verslag. Het financiële verslag wordt voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de accountant tevens een uitspraak doet over de rechtmatigheid van de gemaakte uitgaven. 3. Het inhoudelijke verslag over het studiejaar ontvangt de minister van de Nuffic jaarlijks vóór 1 april volgend op het studiejaar waarin subsidieverstrekking heeft plaatsgevonden. Hierbij zal ook het financiële verslag over het kalenderjaar worden opgenomen. 4. De minister ontvangt uiterlijk op 1 april 2009 een verslag van de Nuffic omtrent de uitvoering en de werking van deze regeling Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Pagina 8 / 15

27 OCW-regeling Datum 23 maart 2006 Kenmerk HO/BL-2006/8594 Paragraaf 5 Subsidieverstrekking in het studiejaar dat in 2006 aanvangt Artikel 17 Afwijkend subsidieplafond en afwijkende termijnen In afwijking van: a. artikel 3, eerste lid, bedraagt het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2006; b. artikel 6, eerste lid, kan een subsidieaanvraag die betrekking heeft op het studiejaar dat in 2006 aanvangt, worden ingediend tot en met 28 februari 2006; en c. artikel 7, tweede lid, beslist de minister uiterlijk op 1 juni 2006 op een subsidieaanvraag die betrekking heeft op het studiejaar dat in 2006 aanvangt Paragraaf 6 Slotbepalingen Artikel 18 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 februari Artikel 19 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag en die bekend wordt gemaakt op de internetsite De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, drs. M. Rutte Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Pagina 9 / 15

28 OCW-regeling Datum 23 maart 2006 Kenmerk HO/BL-2006/8594 Toelichting 1. Algemeen deel Achtergrond Een krachtig beleid om de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs in brede zin te bevorderen is van belang om een bijdrage te leveren aan de uitbouw van de kennissamenleving in ons land. Mobiliteit van studenten en onderzoekers speelt hierbij een belangrijke rol. De uitgaande mobiliteit is nodig om excellente Nederlandse studenten voor te bereiden op het functioneren in de geïnternationaliseerde kennismaatschappij en om bij de Nederlandse studenten binnen het hoger onderwijs voldoende internationale oriëntering te behouden en verder te ontwikkelen. Zoals in de Internationaliseringsbrief hoger onderwijs Koers op Kwaliteit (Kamerstukken II, , VIII, nr. 72) is aangegeven, is het nodig hierbij vooral de kwaliteit voorop te stellen. De overheid zet daarvoor een nieuw beurzenprogramma in, genaamd het Huygens Scholarship Programme, waarvoor vijf miljoen euro wordt uitgetrokken op jaarbasis. Met het Huygens Scholarship Programme wordt er vormgegeven aan een geïntegreerd kaderprogramma van beurzen voor inkomende en uitgaande studenten, dat in de plaats komt van de huidige Nederlandse mobiliteitsprogramma s van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten het Huygensprogramma, het Talentenprogramma en DELTA. (De Overgangsregeling beurzenprogramma DELTA geldt overigens nog tot september 2007). Binnen het Huygens Scholarship Programme zal voor de verstrekking van subsidie aan uitstromende en instromende studenten de naam HSP Talentenprogramma onderscheidenlijk HSP Huygensprogramma worden gehanteerd. Subsidieverstrekking aan inkomende promovendi valt eveneens onder de naam HSP Huygensprogramma. De reden voor de verwijzing naar het Huygensprogramma en het Talentenprogramma is gelegen in de status en de goede naamsbekendheid, die beide programma s in de loop der tijd hebben verkregen. De naam Huygens in het overkoepelende naam Huygens Scholarship Programme staat symbool voor de Nederlandse wetenschappelijke traditie, de historische rol van Nederland op het gebied van toonaangevende uitvindingen en internationaal academisch aanzien. Het Huygens Scholarship Programme is zodanig gestructureerd dat eventuele toekomstige veranderingen in het beleid flexibel binnen de kaderstellende opzet aangepast kunnen worden, zonder dat het hele stelsel ingrijpend gewijzigd hoeft te worden. Het programma treedt per ingang van het academisch jaar 2006/2007 in werking. Doel Het doel van deze regeling is het aantrekken van topstudenten uit het buitenland voor het volgen van hoger onderwijs in Nederland en het tijdelijk uitzenden van topstudenten uit Nederland voor het volgen van hoger onderwijs in het buitenland. Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Pagina 10 / 15

29 OCW-regeling Datum 23 maart 2006 Kenmerk HO/BL-2006/8594 Het Huygens Scholarship Programme is mondiaal gericht en toegankelijk voor studenten uit alle landen van de wereld. Het gaat om talentvolle kandidaten op het niveau van Bachelor- en Masteropleidingen. Daarnaast kent het een gedeelte voor promovendi, dat openstaat voor onderdanen van de vier kandidaat-lidstaten van de Europese Unie (Roemenië, Kroatië, Roemenië en Turkije). Het Huygens Scholarship Programme is er voor alle opleidingen die in het Croho zijn opgenomen, voor zover zij zijn geaccreditreerd, op basis van de toets nieuwe opleiding, accreditatie door de NVAO, of een overgangsrechtelijke accreditatie, mist is voldaan aan art WHW. Summerschools en vergelijkbare opleidingen, die niet zijn opgenomen in het Croho, vallen buiten het bereik van het Huygens Scholarship Programme. Beoogd wordt om met de beurzen daadwerkelijk concurrerend te zijn op de wereldmarkt voor hoger onderwijs, om te voorkomen dat geselecteerde kandidaten afhaken vanwege de geboden beurshoogte en vervolgens elders gaan studeren. Subsidieverstrekking aan buitenlandse studenten in het kader van deze regeling is in principe gericht op het behalen van een graad aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs, waarbij het doen van onderzoek of het verrichten van een stage als een onderdeel van de studie is toegestaan. Een beurs kan voor maximaal 24 maanden worden aangevraagd. Voor de bachelorstudenten betekent dit, dat voor hen in beginsel alleen de laatste fase van het onderwijs in aanmerking komt voor subsidieverstrekking. Voor promovendi betekent dit, dat zij aanvullende financiering zullen moeten zoeken, indien zij het gehele promotietraject in Nederland willen afleggen. Voor het doen van een vervolgstudie in het kader van het Huygens Scholarship Programme dient een nieuwe aanvraag gedaan te worden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling het volume van de (toegewezen) vervolgaanvragen te monitoren. Procedure Aanvragen in het kader van de Regeling Huygens Scholarship Programme dienen uiterlijk 31 januari voorafgaand aan het studiejaar waar de aanvraag betrekking op heeft, bij de Nuffic te worden ingediend. Voor het studiejaar 2006/2007 geldt een aangepaste termijn. Het adres van de Nuffic is: Kortenaerkade 11, 2518 AX Den Haag PO box 29777, 2502 LT The Hague, the Netherlands Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) WWW: Een buitenlandse student die in Nederland wil studeren en die in aanmerking wil komen voor een beurs dient daartoe een aanvraag in, die onder meer vergezeld gaat van een aanbevelingsbrief (of instellingsakkoord ) van de instelling die de opleiding aanbiedt. De instelling verklaart in deze brief tevens dat zij het van de Nuffic te verkrijgen subsidiebedrag, verminderd met het collegegeld, aan de student over zal maken. Daarnaast verklaart de instelling zich bereid om na afloop van de periode waarop de beurs betrekking heeft, een overzicht van de door de student behaalde resultaten aan de Nuffic te sturen. Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Pagina 11 / 15

Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme

Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme Bestemd voor

Nadere informatie

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2761 17 februari 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2011, nr. WJZ/238355

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA

Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA OCenW-Regelingen Subsidieregeling beurzenprogramma Bestemd voor: Instellingen voor hoger onderwijs (als bedoeld in artikel 1.8 van de WHW) Algemeen verbindend voorschrift Datum: 26 januari 2001 Kenmerk:

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32379 1 oktober 2015 Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 september 2015, nr. DVB/CU-BPZ-329/15, tot

Nadere informatie

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017 FAQ Holland Scholarship 2016-2017 Inhoud A. Voorwaarden... 4 1. Welke landen nemen deel aan het Holland Scholarship?... 4 2. Komen studenten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustacius en Saba) en ui

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB)

Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB) Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling financiële ondersteuning bestuurders JongerenOrganisatie

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Regeling verdiepingsslag academische opleidingsschool

Regeling verdiepingsslag academische opleidingsschool Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie SenterNovem Primair Onderwijs 070-373.59.41 Voorgezet onderwijs Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger onderwijs Regeling

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53557 28 september 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Bestemd voor Instellingen voor hoger onderwijs. inwerkingtreding

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5813 22 maart 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 03 maart 2012, nr. WJZ/355918 (10191)

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ]) Staatscourant 14-02-2003, 37. Regeling houdende regels met betrekking tot verstrekking van een eenmalige subsidie aan werkgevers die een dienstbetrekking als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Overgangsregeling beurzenprogramma DELTA

Overgangsregeling beurzenprogramma DELTA OCenW-Regelingen Algemeen verbindend voorschrift daarbij is het aantrekken van talentvolle buitenlandse studenten en versterken van het kwalitatieve profiel van het Datum: 18 juni 2005 Nederlandse hoger

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; Tijdelijke regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 september 2016, nr. MBO/1051808, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende middelen ten behoeve van een voorziening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 77 2 januari 2018 Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 15 december 2017, nr. 1276903,

Nadere informatie

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17514 25 juni 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2014, nr. 598670, tot wijziging

Nadere informatie

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Bestemd voor gemeenten. inwerkingtreding

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de sector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Bestemd voor scholen voor voortgezet.

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Tekst geldend op: 18-08-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector Algemeen Verbindend Voorschrift BVE/Stelsel- 2005/51572 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Wijziging Regeling aanvullende bekostiging

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel.

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Zaaknummer : 2013/073 Rechter(s) : mrs. Loeb, Troostwijk, Van der Spoel Datum uitspraak : 7 oktober 2013 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanmelding, afstudeertijdstip,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 346 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de uitbreiding van de groep van personen die het

Nadere informatie

Wijziging van de Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing

Wijziging van de Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger

Nadere informatie

Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012)

Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012) Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies; Besluit:

Nadere informatie

educatie en beroepsonderwijs die met een in bijlage 2 van deze regeling

educatie en beroepsonderwijs die met een in bijlage 2 van deze regeling Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (versie 01-08-2013) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies; Besluit: Artikel

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002 OC enw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs OCenW-Regelingen Regeling bijdrage kosten zij-instromers 2003-2004 voor primair en voortgezet Bestemd voor: besturen van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van september 2008, nr. HO&S/BL/2008/22798, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor projecten in het kader van het programma

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3953 20 januari 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2017, nr. VO/1112830,

Nadere informatie

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007 Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte

Nadere informatie

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 Bestemd voor bevoegde gezagsorganen

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

Subsidieregeling zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging

Subsidieregeling zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging Subsidieregeling zij-instromers 2002-2003 voor primair onderwijs met declaratiebekostiging OCenW-Regelingen Bestemd voor: besturen van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:2567

ECLI:NL:RBNNE:2016:2567 ECLI:NL:RBNNE:2016:2567 Instantie Datum uitspraak 20-05-2016 Datum publicatie 25-07-2016 Zaaknummer LEE 15/3982 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht

Nadere informatie

Instellingsbesluit Commissie Innovatie Mondzorg

Instellingsbesluit Commissie Innovatie Mondzorg Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Instellingsbesluit Commissie Innovatie Mondzorg Bestemd

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

In deze wijzigingsregeling staat de versoepeling van de voorwaarden voor toekenning van een lerarenbeurs en de aanpassing van de subsidieplafonds

In deze wijzigingsregeling staat de versoepeling van de voorwaarden voor toekenning van een lerarenbeurs en de aanpassing van de subsidieplafonds Min. circ. PO/K&L/870588 van 18 april 2016 betr. wijziging van de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009 2017 in verband met de versoepeling van de voorwaarden voor

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9829 28 februari 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 februari 2017, nr. MBO/1147339,

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Uw brief van. 22 juni 2004

Uw brief van. 22 juni 2004 logoocw Het bestuur van de Stichting Handicap + Studie Postbus 222 3500 AE Utrecht Den Haag Ons kenmerk 23 augustus 2004 BGS/UGE-04/77336 Uw brief van 22 juni 2004 Onderwerp subsidie Impuls 2004, deel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Informatie en voorwaarden voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten

Informatie en voorwaarden voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten Informatie en voorwaarden voor het aanvragen van een Fulbright-beurs voor promovendi, hoogleraren en docenten Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor promovendi die onderzoek willen doen en scholars

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004

Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004 OCenW-Regelingen Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004 Bestemd voor: bekostigde bve-insellingen voor beroepsonderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 11 augustus 2003 Kenmerk:

Nadere informatie

Regeling cultuurkaart voortgezet onderwijs

Regeling cultuurkaart voortgezet onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor scholen voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet

Nadere informatie

Regeling Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci 2000-2006

Regeling Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci 2000-2006 OCenW-Regelingen Regeling Nationaal Vinci 2000-2006 Bestemd voor: CINOP; NUFFIC; instellingen voor beroepsonderwijs; instellingen voor hoger onderwijs. verbindend voorschrift Datum: 10 november 2000 Kenmerk:

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2016, nr. 2016-0000105285, tot vaststelling van een regeling voor subsidiëring van scholing richting een kansberoep (Tijdelijke

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke OCW Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2007, nr. VO/ S&O/07/31224,

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17043 28 maart 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2017, nr. PO/1141024,

Nadere informatie

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen.

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. Erratum In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. In figuur 1, pagina 19, is de legenda onjuist weergegeven, waardoor de categorieën en verwisseld zijn. De juiste grafiek is hieronder

Nadere informatie

Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs

Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs OCenW-Regelingen Bestemd voor: directeuren in primair onderwijs; toekomstige primair onderwijs; schoolbesturen in het primair onderwijs. Algemeen verbindend voorschrift b. bevoegd gezag: het bevoegd gezag

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering van single information en single audit

Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering van single information en single audit Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.J. van Ark, directeur Economische Zaken

Nadere informatie