GENERAL INFORMATION STICHTING BEHEER DERDENGELDEN GLOBAL NETWORK GROUP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GENERAL INFORMATION STICHTING BEHEER DERDENGELDEN GLOBAL NETWORK GROUP"

Transcriptie

1 PRIMARY DATA Document type: Information sheet International / Dutch Subject: General information foundation escrowmanagement GNG Version number: 5 Version date: June 1 st 2013 KERNGEGEVENS Document type: Informatieblad - / Internationaal / Nederlands Onderwerp: Algemene informatie stichting Beheer Derdengelden GNG Versie nummer: 5 Versie datum: 1 juni 2013 TABLE OF CONTENTS INHOUDSOPGAVE PRIMARY DATA... 1 KERNGEGEVENS... 1 TABLE OF CONTENTS... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 GENERAL INFORMATION... 2 BOARD OF DIRECTORS... 2 AUTHORIZED REPRESENTATIVES... 2 BANK DETAILS... 2 TARGET GROUP... 3 DOELGROEP... 3 WHY ESCROW MANAGEMENT?... 3 WAAROM DERDENGELDEN BEHEER?... 3 HOW DOES GNG ESCROW MANAGEMENT WORK?... 4 HOE WERKT GNG DERDENGELDEN BEHEER?... 4 GENERAL CONDITIONS... 5 ALGEMENE VOORWAARDEN... 5 COSTS... 6 KOSTEN... 6

2 GENERAL INFORMATION Name: Stichting Beheer Derdengelden Global Network Group Registered with: Chamber of commerce Rotterdam (NL) number Addres: P.O. Box 5530 NL 6802 EM Arnhem - Netherlands Phone: +31 (0) Fax: +31 (0) Contactperson: Mr R. (Robert) Tettelaar, cellphone +31 (0) Contactperson: Mrs M.L. (Marlot) Lagemaat, cellphone +31 (0) Chairman: Secretary: Treasurer: BOARD OF DIRECTORS M.L. Lagemaat Beheer BV Global Network Group CV Global Network group CV Name: Name: AUTHORIZED REPRESENTATIVES M.L. Lagemaat Beheer BV (authorized representative for all ISO 9001:2008 matters) Mr S.W.J. (Sjors) Tettelaar (general authorized representative) BANK DETAILS Bank: ING BANK NEDERLAND NV (AMSTERDAM) Account: IBAN number: NL54 INGB BIC number: INGBNL2A

3 INTERNATIONAL NEDERLANDS 1. TARGET GROUP DOELGROEP 1.1. The Foundation Escrow Management Global Network Group is available strictly and exclusively for the certificateholders of the ADR International (EMCI) and Worldwide Certification Examination Institute (WCEI). Individuals and companies that are not certified are not able to use the service. De stichting Beheer Derdengelden Global Network Group is exclusief en uitsluitend beschikbaar voor de certificaathouders van het ADR International (EMCI) en Worldwide Certification Examination Institute (WCEI). Niet certificaathouders kunnen van de dienst geen gebruik maken. 2. WHY ESCROW MANAGEMENT? WAAROM DERDENGELDEN BEHEER? All parties involved in a transaction where financial resources temporarily have to be placed under third party funds management on the basis of an agreement or assignment, have a direct interest in a suitable and reliable solutionbecause nobody wants to be confronted with missing or nonavailable financial resources. Situations in which Escrow Management can be used include: Making deposits and down-payments Providing (temporary) financial security The execution of an agreement of purchase and sale Holding funds (deposit) under trust in pursuance of arbitration, resolving a conflict or dispute, during conflictcoaching or mediation procedures Holding (new) building and/or repair funds under trust. ADR International Register, European Maritime Certification Institute (EMCI) en Worldwide Certification Examination Institute (WCEI) accepted structures for Escrow Management are: Escrow Management account with an accountant, solicitor or notary public Escrow Management under trust through a separate account set up by the parties themselves with specific agreement with regard to power of disposal Escrow Management through a separate legal body (Foundation Escrow Management) Escrow Management through Foundation Escrow Management Global Network Group Alle betrokken partijen bij transacties waarbij financiële middelen op basis van een overeenkomst of opdracht tijdelijk onder derden Beheer dienen te worden geplaatst hebben een direct belang bij een sluitende betrouwbare oplossing. Immers: niemand wil worden geconfronteerd met zoekgeraakte of niet beschikbare financiële middelen. Situaties waarin Derdengelden Beheer wordt toegepast zijn ondermeer: Het doen van aanbetalingen Het stellen van (tijdelijke) financiële zekerheden De uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop Het beheer van (depot) gelden ingevolge arbitrage, conflictcoaching, mediation, geschil of conflict Het beheer van (nieuw) bouw en/of reparatie fondsen ADR International Register, European Maritime Certification Institute (EMCI) en Worldwide Certification Examination Institute (WCEI) toegelaten structuren voor Derdengelden Beheer zijn: Derdengelden Beheer via een accountant, advocaat of notaris Derdengelden Beheer via een door partijen zelf ingestelde separate rekening met specifieke afspraken met betrekking tot de beschikkingsbevoegdheid Derdengelden Beheer via een aparte rechtspersoon (Stichting Beheer Derdengelden) Derdengelden Beheer via de stichting Beheer Derdengelden Global Network Group.

4 Many certificateholders of the ADR International (EMCI) en Worldwide Certification Examination Institute (WCEI) want professional escrow management to be available, but indicate that they do not think of this as their core responsibility. This is why the Global Network Group has decided to handle third party funds management professionally and collectively by means of the Foundation Escrow Management Global Network Group. Through a clear step-by-step process the Foundation Escrow Management Global Network Group provides the following for all parties involved: Funds that are readily available Powers with regard to the funds (receipt, (continual) payment) is always taken care of Confusion between other private and business funds is impossible Low cost, professional trust, efficient procedure, maximum security HOW DOES GNG ESCROW MANAGEMENT WORK? Veel certificaathouders van het ADR International (EMCI) en Worldwide Certification Examination Institute (WCEI) willen professional Derdengelden Beheer en zien dit niiet als hun eigen kerntaak. Om deze reden is gekozen binnen de Global Network Group het Derdengelden Beheer professional en collectief aan te pakken met behulp van de Stichting Beheer Derdengelden Global Network Group. Via een heldere processtappen levert Derdengelden Beheer via de Stichting Beheer Derdengelden Global Network Group alle betrokkenen het volgende op: Middelen zijn altijd beschikbaar Bevoegdheid ten aanzien van de middelen (ontvangst, (door)betaling) is altijd geregeld Vermenging met andere privé- en zakelijke middelen is uitgesloten Lage kosten, professioneel Beheer, efficiënte procedure, maximale zekerheid HOE WERKT GNG DERDENGELDEN BEHEER? 3.1. GENERAL ALGEMEEN It is mandatory for all parties to submit a valid Partijen zijn verplicht een geldig identiteitsbewijs identity card. te overleggen Third party funds management should be linked to an agreement which is effected and executed under mediation and monitoring of a company certified by ADR International Register, European Maritime Certification Institute (EMCI) and Worldwide Certification Examination Institute (WCEI). Het Derdengelden Beheer dient te zijn gekoppeld aan een overeenkomst die onder bemiddeling en toezicht van door ADR International Register, European Maritime Certification Institute (EMCI) en Worldwide Certification Examination Institute (WCEI) gecertificeerd bedrijf tot stand komt en wordt uitgevoerd Deposits are documented in writing. Stortingen worden schriftelijk gedocumenteerd. Betalingen worden schriftelijk gedocumenteerd en Payments are documented in writing and will only vinden uitsluitend plaats indien alle partijen take place when all parties, including the receiver, inclusief de ontvangers hiertoe hebben getekend have ordered and signed for it. & opdracht hebben gegeven Cash funds are not managed. No cash deposits or (continual) payments are performed. Only bank transactions are allowed. Er worden geen contante middelen beheerd. Ook worden geen contante stortingen geaccepteerd of contante (door)betalingen uitgevoerd. Uitsluitend bancaire transacties zijn toegestaan.

5 3.2. REALIZATION UITVOERING The certified companies (if certified by the ADR International Register, European Maritime De door het ADR International Register, European Maritime Certification Institute (EMCI) en Certification Institute (EMCI) and Worldwide Worldwide Certification Examination Institute Certification Examination Institute (WCEI)) uses (WCEI) gecertificeerde bedrijven maken gebruik the central bank account of the Foundation Escrow Management Global Network Group. van de centrale bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Global Network Group It is mandatory for all certified companies (if certified by the ADR International Register, European Maritime Certification Institute (EMCI) and Worldwide Certification Examination Institute (WCEI)) to operate according to the procedure requirements Escrow Management. The agreements between the certified company (if certified by the ADR International Register, European Maritime Certification Institute (EMCI) en Worldwide Certification Examination Institute (WCEI)) and the Foundation Escrow Management Global Network Group will be laid down for each company in an individually tailored agreement COMMENT OPMERKING To realize a specifically assigned bank account,for a certified company, it is necessary to have the cooperation of the bank. The decision on the choice of bank lies with the certified company. If there is no cooperation from the bank, the option to use the central bank account remains. All extra costs will charged to the certified company. De door het ADR International Register, European Maritime Certification Institute (EMCI) en Worldwide Certification Examination Institute (WCEI) gecertificeerde bedrijven zijn verplicht te werken volgens de procedure vereisten Derdengelden Beheer. De afspraken tussen een door het ADR International Register, European Maritime Certification Institute (EMCI) en Worldwide Certification Examination Institute (WCEI) gecertificeerde bedrijf en de Stichting Beheer Derdengelden Global Network Group en Global Network Group BV worden in een bedrijfsgebonden maatwerk overeenkomst vastgelegd. Voor het realiseren van een uniek aan een individueel gecertigficeerd bedrijf toegewezen bankrekening is de medewerking van de bank noodzakelijk. Het gecertificeerde bedrijf bepaalt zelf de bankkeuze. Indien de bank geen medewerking verleent resteert de optie van het gebruik van de centrale bankrekening. Alle extra kosten komen voor rekening van het gecertificeerde bedrijf. 4. GENERAL CONDITIONS ALGEMENE VOORWAARDEN The general conditions of Global Network Group De algemene voorwaarden van Global Network 4.1. apply. group zijn van toepassing.

6 5. COSTS KOSTEN The following costs are on-charged and charged to the 5.1. certified company. De volgende kosten worden doorbelast en in rekening gebracht bij het gecertificeerde bedrijf. 5.2 No interest is paid out over the balance. The interest received falls to the Foundation Escrow Management Global Network Group. All amounts are in EURO. All amounts are exclusive of Dutch VAT. Typing errors may occur. We reserve the right to change prices and products. Handling fee per file and not per transaction. Handling fee will be deducted from the deposit amount. Er wordt geen rente vergoed over tegoeden. De rentebaten vervallen aan de Stichting BDG Global Network Group. Alle bedragen in EURO. Alle bedragen exclusief de verschuldigde Nederlandse BTW. Typefouten voorbehouden. Prijs- en productwijzigingen voorbehouden. Behandelkosten per dossier en niet per transactie. Behandelkosten worden op het depotbedrag in mindering gebracht. Foundation Escrow Management Global Network Group Setting up escrow account Once-off 100,- Per file Not applicable Banking charges Once-off Not applicable Per file Nett on-charge Interest rate Once-off Ruled out Per file Ruled out Handling fee Once-off Not applicable Per file: 50K 75K 100K 250K > 250K 65,- 90,- 125,- 200,- 300,- Stichting Beheer Derden Gelden Global Network Group Opzetten BDG account 1-malig 100,- Per dossier n.v.t. Bankkosten 1-malig n.v.t. Per dossier Netto doorbelasting Rente vergoeding 1-malig Uitgesloten Per dossier Uitgesloten Behandelkosten 1-malig n.v.t. Per dossier: 50K 75K 100K 250K > 250K 65,- 90,- 125,- 200,- 300,-

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 WATCHIT.NET General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 Sportveldstraat 77a 4112 KK BEUSICHEM +31-345 - 760000 +31-345 - 473297 ABN AMRO NL39ABNA0642379351 ING Bank NL53 INGB 0004

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 notoys-sustainable-toys-made-in-amsterdam 10-03-2015 General Terms and Conditions For (web) sales and delivery of NOtoys to consumers and professionals. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

OVEREENKOMST HOSTING PROVIDER Version rev 4-28Th of July 2006

OVEREENKOMST HOSTING PROVIDER Version rev 4-28Th of July 2006 OVEREENKOMST HOSTING PROVIDER Version rev 4-28Th of July 2006 Tussen : De vereniging zonder winstoogmerk VZW voor nummeroverdraagbaarheid in België, met zetel te Diamant Building, Bd. A. Reyers Ln 80,

Nadere informatie

Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden infostrait

Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden infostrait Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Op alle overeenkomsten en offertes van Services bv - dan wel, indien en voor zover van toepassing, bv en/of Products bv - zijn de ICT~Office

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden For the English version, see page 9 Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart 2015 en geldig voor het kantoor HousingSpots.

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

De opdracht komt tot stand door de inschrijving (naar waarheid) via internet op www.robrealestate.nl en acceptatie van deze voorwaarden.

De opdracht komt tot stand door de inschrijving (naar waarheid) via internet op www.robrealestate.nl en acceptatie van deze voorwaarden. BEMIDDELINGSVOORWAARDEN ROB Real Estate ENGLISH BELOW In deze voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die ROB Real Estate (hierna te noemen Makelaar ) een opdracht

Nadere informatie

A: General Terms and Conditions Prowareness

A: General Terms and Conditions Prowareness A: Algemene voorwaarden Prowareness A: General Terms and Conditions Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V. Prowareness Zuid Oost B.V. Prowareness Noord

Nadere informatie

B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams

B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: 12enter China* Zwolle, 7 oktober 2009 Puntkroos 61 8043 NV Zwolle hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de Algemene Voorwaarden 1. Kroes Advocaten Immigration Lawyers (hierna te noemen: Kroes Advocaten) is een maatschap waarvan de vennoten natuurlijke personen dan wel besloten vennootschappen zijn. Een lijst

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES Molenaar&Partners BV Oranjelaan 109 3311 DK Dordrecht Netherlands Chamber of commerce nr. 24349604 Rotterdam, Netherlands Hereinafter to be referred

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door:

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ZAGT & VAN ELK CONSULTANCY vof Florazoom 17 2719 HR Zoetermeer Verder te noemen ZVEC (These terms and conditions have been translated in English and is attached

Nadere informatie

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten.

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten. Inleiding Regelmatig worden mij vanuit diverse sectoren vragen gesteld met betrekking tot de (juridische) gang van zaken in Turkije. In de loop der tijd heb ik de antwoorden hierop in rubrieken ondergebracht

Nadere informatie

Start using standard European direct debit. For new creditors

Start using standard European direct debit. For new creditors Start using standard European For new creditors Introduction Why a new standard European What is the standard European What you need to do 1. Gather information about the standard European 2. Appoint a

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS )

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) GENERAL TERMS & CONDITIONS OF BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) GELDEND VANAF 1 AUGUSTUS 2013 APPLICABLE FROM AUGUST 1ST 2013 1. Toepassingsgebied Scope 1.1.

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions Szs.div.455 januari 2012 onder nummer 140/2001 ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties

Nadere informatie

For the English Version, see page 4. Bemiddelingsvoorwaarden voor Woningzoekenden

For the English Version, see page 4. Bemiddelingsvoorwaarden voor Woningzoekenden For the English Version, see page 4. Bemiddelingsvoorwaarden voor Woningzoekenden Bemiddelingsvoorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart 2015. Definities Makelaar: HousingSpots

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers 1. Algemeen 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna: algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness. Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid < For English, please see p.6-10 or click here > ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Jeep-Parts De Valkenberg 10B, 6301 PM Valkenburg a/d Geul [NL] T. +31(0)436012835 GSM. +31(0)624244537

Nadere informatie

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers.

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers. TERMS OF DELIVERY DeVi-Comfort BV Version : 1.2 Valid from : May 2013 1. General Terms 1.1. These Terms of Delivery apply to all made offers by DeVi-Comfort and all closed agreements between DeVi-Comfort

Nadere informatie