Veiligheidsmaatregelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsmaatregelen"

Transcriptie

1 Veiligheidsmaatregelen Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken en laat het niet vallen. Gebruik het apparaat niet in een extreem hete, koude, stoffige of vochtige omgeving. Stel het niet bloot aan direct zonlicht. Gebruik het apparaat niet in de buurt van sterke magnetische velden. Het normaal functioneren van het product kan worden verstoord door ESD. Reset in dit geval het apparaat en start opnieuw, in overeenkomst met de instructiehandleiding. Ga met zorg om met het apparaat tijdens het versturen van bestanden en handel in een antistatische omgeving. Houd het apparaat uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Zet het apparaat onmiddellijk uit, als er water of andere vloeistoffen het apparaat binnen zijn gedrongen en reinig het apparaat. Gebruik geen chemische middelen om het apparaat te reinigen, om corrosie te vermijden. Reinig het apparaat met een droge doek. Plaats dit apparaat niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of een soortgelijke ruimte. De ventilatie dient niet belemmerd te worden door voor de ventilatieopeningen geplaatste items als kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. Er dienen geen bronnen met open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat te worden geplaatst. Neem a.u.b. het milieu in acht bij het weggooien van de lege batterijen. Gebruik het apparaat enkel in gematigde klimaten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies van gegevens als gevolg van defecten, onjuist gebruik, aanpassingen van het apparaat of vervanging van de batterijen. Probeer het product niet te demonteren, repareren of aan te passen. Hierdoor zal de garantie komen te vervallen. Laad de batterijen tenminste één maal per maand op, om de levensduur van de batterij te behouden, als het apparaat voor een langere periode niet zal worden gebruikt. Laad de batterij op als: a) het batterijniveau pictogram (een lege batterij) wordt weergegeven b) het apparaat automatisch uitschakelt, wanneer het opnieuw wordt gestart. c) het apparaat niet reageert, wanneer er op de ontgrendelde toetsen wordt gedrukt en de batterij vol is. Verbreek de verbinding niet, wanneer het apparaat wordt geformatteerd of tijdens het verzenden van bestanden. Gegevens kunnen anders worden aangetast of verloren gaan. Als het apparaat wordt gebruikt als draagbare HD,volg dan a.u.b. de instructies op, anders kan zich eventueel permanent gegevensverlies voordoen. Installeer en gebruik gegevens door gebruik te maken van de meegeleverde aansluitingen/accessoires en uitsluitend in overeenkomst met de instructies van de fabrikant. 1

2 Raadpleeg a.u.b. de informatie aan de onderkant van het apparaat voor informatie over de elektriciteit en veiligheid, alvorens het apparaat te gebruiken of gegevens te installeren. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken reduceren. Het apparaat dient niet te worden blootgesteld aan druppels of spatten. Plaats nooit met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat. Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met dezelfde of een equivalente batterij. De batterij (accu, batterijen of batterijpak) dient niet te worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks. Volg a.u.b. de verantwoorde procedures voor het weggooien van batterijen op. Als de voedingsadapter wordt losgekoppeld van het apparaat, zal het apparaat operationeel blijven, zolang de batterij voldoende is opgeladen. De voedingsadapter is een dubbel geïsoleerd KLASSE II apparaat, zonder voorziening voor randaarde. Uitleg Veiligheidssymbool: LET OP RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN Dit symbool indiceert: Hoogspanningsgevaar. Pas op voor elektrische sloten! Dit symbool indiceert: Veiligheidsonderdelen in de uitrusting. Deze kunnen niet worden vervangen tijdens de reparatie. - Het symbool van de bliksemflits met pijlpunt in de gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het product, die mogelijk hoog genoeg is om bij te dragen aan een risico op elektrische schokken. - Om het risico op elektrische schokken te verminderen, dient u de deksel (of achterkant) niet te verwijderen, daar er zich binnenin geen gebruiksvriendelijke onderdelen bevinden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerde personen. - Het uitroepteken in de gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in bijgaand instructieboekje. - Correcte afvalverwerking van dit product. Dit teken indiceert dat dit product binnen de EU niet met het andere huishoudelijke afval weggegooid dient te worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid van de mens door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u dit product op een verantwoorde manier te recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. U dient contact op te nemen met de winkel waar u dit product heeft gekocht of met de gemeente 2

3 waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recyclen. Dit apparaat dient geplaatst en bediend te worden met een minimale afstand van 20cm tussen de radiator en uw lichaam. CE-landen waar het product vrijblijvend gebruikt kan worden: Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, België, Nederland, Portugal, Griekenland, Ierland, Denemarken, Luxemburg, Oostenrijk, Finland, Zweden, Noorwegen en IJsland. In Frankrijk, verbiedt de wet het gebruik van andere kanalen, met uitzondering van kanaal 10 tot 13. Voorzorgsmaatregelen m.b.t. het Gehoor Dit product is in overeenkomst met de actuele regelgevingen omtrent de beperking van het uitgaande volume van audioapparaten voor consumenten tot een veilig niveau. Door dit apparaat met koptelefoon of oordopjes en op een hoge volumestand te gebruiken, riskeert u permanente schade aan uw gehoor. Ook als u gewend bent aan een hoge volumestand en een hoge volumestand als een normale volumestand voor u klinkt, loopt u het risico op gehoorbeschadiging. Reduceer het volume van uw apparaat tot een aanvaardbaar niveau om permanente gehoorbeschadiging te voorkomen. Als u last heeft van een zoemend geluid, reduceer het volume of schakel het apparaat uit. Dit apparaat is getest met de bijgeleverde oordopjes. Om uw gehoor te behouden, raden wij u aan om uitsluitend de volgende koptelefoonmodellen te gebruiken: de bij het apparaat meegeleverde oordopjes of elke andere koptelefoon, die voldoet aan de actuele regelgevingen. Andere type koptelefoons produceren mogelijk een hoger volumeniveau.(het langdurig luisteren op vol vermogen kan het gehoor mogelijk permanent beschadigen) Maximale uitgangsspanning<=150mv Niet gebruiken tijdens het bedienen van een gemotoriseerd voertuig. Dit kan gevaar opleveren voor het verkeer en is op de meeste plaatsen verboden. U dient het apparaat met uiterste voorzichtigheid te gebruiken of het gebruik tijdelijk te onderbreken in potentiële gevaarlijke situaties, die worden veroorzaakt door een belemmerd gehoor. Zelfs wanneer uw koptelefoon of oordopjes zo zijn ontworpen, dat u nog geluiden van buitenaf kunt horen, dient u het volume te beperken, zodat u volledig kunt horen wat er om u heen gebeurt. Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Wat als normaal klinkt, kan in werkelijkheid luid en schadelijk zijn voor uw gehoor. Bescherm uzelf hier tegen door het volume van uw apparaat op een veilig niveau in te stellen, VOORDAT uw gehoor zich aanpast. Om een veilig volumeniveau in te stellen: a. Start met een laag niveau van uw volumeregelaar. 3

4 b. Verhoog het volume langzaam, totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storing. Als u een aangenaam volumeniveau heeft bereikt, laat het dan op deze stand staan. Deze handleiding komt mogelijk niet overeen met de werking van uw apparaat. Alle informatie in deze handleiding is onderhevig aan wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving. 4

5 Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorzorgsmaatregelen m.b.t. het Gehoor..Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Overzicht van de Kenmerken... 6 Accessoires... 6 Knoppen & Poorten... 6 De Batterij Opladen... 7 De Geheugenkaart Installeren... 7 Bestanden Overbrengen... 8 In-/Uitschakelen... 8 Hoofdscherm... 9 Veiligheidsmaatregelen Het Scherm Ontgrendelen Touchscreen & Knoppengebruik Toegang tot het Internet E-boeken Lezen...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Muziek Afspelen Video Afspelen Foto s Bekijken Bestanden Verkennen...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. s Versturen/Ontvangen...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Applicaties van Derden Beheren Taken Beheren Systeeminstellingen Probleemoplossing...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Specificaties FCC-Verklaring

6 Overzicht van de Kenmerken WiFi-verbinding Met dit apparaat kunt u dankzij de laatste WiFi-technologie verbinding maken met het internet, waar u zich ook bevindt. 8,0 Touchscreen Schuif met uw vinger over het scherm, of raak het aan en het scherm zal onmiddellijk reageren. Ondersteuning voor Applicaties van Derden Met het ingebouwde Android TM OS kunt u een groot aantal applicaties van derden installeren op dit apparaat. Ingebouwde Cameralens Dit apparaat kan, uitgerust met ingebouwde cameralens, als webcam of videorecorder fungeren. Ingebouwde G-sensor Het scherm gaat automatisch over op de landschap- of portretstand, wanneer het apparaat wordt geroteerd. Entertainment Met dit apparaat kunt u genieten van uw favoriete muziek, films, afbeeldingen en e-boeken. Hoofdapparaat AC Adapter Accessoires USB-kabel Gebruikershandleiding Knoppen & Poorten 6

7 De Batterij Opladen Het apparaat beschikt over een ingebouwde oplaadbare batterij. Er is geen extra batterij nodig. Laad het apparaat op wanneer er een lage batterijstand wordt aangegeven. Om de batterij op te laden, sluit u het apparaat aan op een normaal stopcontact via de DC-IN poort van de oplader. Het duurt ongeveer 5 uur om de batterij volledig op te laden. Zodra de batterij volledig opgeladen is, zal de indicator links onder groen oplichten. Tijdens het laden zal de indicator rood oplichten. Opmerking: a. Wij raden u aan onmiddelijk op te laden wanneer er een batterijstand die lager is dan 15% wordt aangegeven! b. U kunt het apparaat gebruiken tijdens het opladen. Voor een langere levensduur van de batterij wordt echter aangeraden het apparaat NIET te gebruiken tijdens het opladen. c. Het is aangeraden de batterij op te laden voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. d. Voor een maximale prestatie wordt aangeraden lithium-ion batterijen te gebruiken. Als u het apparaat niet vaak gebruikt, zorg er dan voor dat u de batterij op zijn minst eenmaal per maand oplaadt. e. Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader gebruikt voor het opladen van het apparaat. 7

8 De Geheugenkaart Installeren Bestanden Overbrengen Voordat u bestanden kunt lezen of afspelen, dient u de mediabestanden van een computer over te brengen naar het apparaat. (1) Sluit het apparaat aan op een computer met de meegeleverde USB-kabel. (2) Zodra het apparaat is aangesloten, zal het apparaat USB-verbonden weergeven en zal u verzoeken om op de knop (onderaan) te tikken om de USB-opslag in te schakelen. (3) Als de USB-opslag is ingeschakeld, zal het apparaat USB-opslag in gebruik aangeven.u zult direct 2 verwisselbare schijven zien op uw computer, namelijk het interne geheugen van het apparaat en de geheugenkaart in het apparaat. Nu kunt u bestanden kopiëren van of naar de geheugenkaart zoals dit ook gebeurd met een harde schijf. (4) Als het apparaat is aangesloten op de computer, kunt u op elk moment de bovenste balk omlaag slepen om de USB-meldingen te bekijken zoals hieronder aangegeven. Omlaag slepen (5) Om het apparaat los te koppelen van de computer, tikt u op de Uitschakelen USB- opslag knop. (6) Het apparaat veilig van de PC loskoppelen. a) Klik met de linkermuisknop op het pictogram in de hoek rechtsonder op het bureaublad van de computer. b) Klik in het pop-up minivenster op Stop het USB-massaopslagapparaat Station (X). c) Koppel het apparaat los van de computer. Opmerking: De geìnstalleerde applicaties en het Android OS nemen een aanzienlijk deel van het geheugen in beslag circa 1GB, het is normaal dat u een groot verschil ziet tussen het beschikbare geheugen en de totale capaciteit. In-/Uitschakelen Om het apparaat in te schakelen, houdt u de Power knop op het apparaat ingedrukt totdat u het opstartscherm ziet en laat vervolgens los. Het kan een aantal minuten 8

9 duren om het systeem op te starten, wacht alstublieft voordat u verder gaat. Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de Power knop ingedrukt totdat u de optie Power Off ziet, druk op Power Off en druk vervolgens op OK. Tip: Met het oog op energiebesparing beschikt dit apparaat over een slaapstand waarbij het scherm wordt vergrendeld, wanneer er voor een bepaalde tijd niet op het apparaat wordt gehandeld (afhankelijk van de actuele Scherm Timeout instelling). U kunt op de Power knop drukken om de slaapstand uit te schakelen. Hoofdscherm a. Zoekbalk b. Actuele tijden en weersverwachtingen voor wereldsteden c. Pictogrammen van hoofdtoepassingen d. E-boek Reader / Applicaties /Snelkoppelingen Instellingen b c d Ga naar Hoofdscherm Batterijniveau Tijd Terugkeren Menu USB-verbinding WiFi-verbinding Volume omlaag/omhoog Het verlengde Hoofdscherm Schuif uw vinger horizontaal over het scherm om van het linkerveld naar het rechterveld van het verlengde Hoofdscherm te gaan. 9

10 Het Hoofdscherm Aanpassen U kunt het Hoofdscherm aanpassen door het toevoegen/verwijderen van snelkoppelingen en widgets en door de achtergrond van het bureaublad te wijzigen. Tik, om een item (snelkoppelingen, widgets, folders, enz.) toe te voegen aan het Hoofdscherm, op het Menu pictogram en vervolgens op Toevoegen. U kunt uw vinger ook op het scherm houden en vervolgens een item uit de lijst selecteren. U kunt een folder toevoegen aan het Hoofdscherm door uw vinger op het scherm te houden en vervolgens Folders Nieuwe Folder te selecteren. U kunt snelkoppelingen of widgets naar deze folder slepen. Om een item te verwijderen van het Hoofdscherm dient u uw vinger erop te houden totdat het item oplicht. Sleep het vervolgens naar de prullenbak, die zich op de Applicatie Tab bevindt en haal uw vinger van het scherm. Tik, om de achtergrond van het Hoofdscherm te wijzigen, op het Menu pictogram, waarna er een lijst met opties zal verschijnen. Tik op Achtergrond en kies vervolgens de gewenste afbeelding. Tik op het Menu pictogram en vervolgens op Instellingen, om de Systeeminstellingen van het Hoofdscherm te wijzigen. Selecteer een categorie: Draadloos & Netwerken, Geluid & Weergave, Datum & Tijd, enz. Zie, voor meer informatie over de verschillende instellingen, de sectie Systeeminstellingen. Instellingen voor Weersverwachting U kunt de wereldstad waarin u geïnteresseerd bent selecteren, door op de weersverwachtingindicator te tikken. Lokaliseer de stad, door de staat waarin de stad zich bevindt te selecteren of door de stadsnaam direct in te voeren in de Zoek Stad balk. U kunt de standaard temperatuureenheid wijzigen, door de 10

11 Gebruik Celcius optie wel of niet aan te vinken. Weergave van alle Applicaties Dit apparaat beschikt over veel nuttige, voorgeïnstalleerde applicaties. Klik op de Applicatie Tab om de applicaties weer te geven. Het Scherm Ontgrendelen Het scherm vergrendelt zichzelf, wanneer er voor een korte periode niet op het apparaat gehandeld wordt. U kunt het scherm ontgrendelen door op de POWER-knop te drukken en het pictogram voor ontgrendeling in de richting van het pijltje te schuiven, zodat u verder kunt gaan met het gebruiken van het apparaat. Opmerking: Door het uitgeschakeld. pictogram in de richting van het pijltje te schuiven, wordt het geluid Touchscreen & Knoppengebruik Belangrijkste Touchscreen Handelingen ESC: U kunt altijd terugkeren naar de interface van de bovenste menu s, door eenmalig of herhaaldelijk op dit pictogram te tikken. (rechtsboven op het scherm) HOME : Door op dit pictogram te tikken, kunt u altijd direct terugkeren naar het Hoofdscherm. (linksboven op het scherm) MENU : Tik op dit pictogram om de inhoud van de menuopties weer te geven. U kunt het afspelen van een video of nummer pauzeren/hervatten, door op het Pauze / Afspelen pictogram te tikken. Andere Touchscreen Handelingen Tijdens het bekijken van een video of het beluisteren van muziek kunt u op de voortgangsbalk tikken, om elke door u aangewezen sectie van het bestand weer te geven. 11

12 U kunt uw vinger in verschillende browsers (Bestand, Muziek, Video, Foto, enz.) op het scherm houden, om vervolgens uw vinger op en neer te bewegen om langs de lijst van het bestand te scrollen. In een aantal browsers (Bestand, Muziek, Video, Foto, Web, enz.) kunt u uw vinger op een item houden, om de optie weer te geven. Toegang tot het Internet Dit apparaat beschikt over ingebouwde WiFi-technologie, zodat u toegang heeft tot het internet via een WiFi-netwerk. Als eerste dient u een WiFi-netwerk te configureren. U dient zich hiervoor in een WiFi-servicezone te bevinden. Wanneer het apparaat zich binnen het bereik van een door u geconfigureerd WiFi-netwerk bevindt, zal het apparaat trachten een verbinding te maken. Een WiFi-verbinding maken Voordat u een internetapplicatie, zoals een webbrowser, kunt opstarten, dient u de WiFi eerst te activeren en een WiFi-netwerk te configureren. (1) Klik op het hoofdscherm op het WiFi pictogram om het WiFi-netwerk configuratiemenu te openen; (2) Tik op de WiFi instelling, om de WiFi-verbinding in te schakelen, wanneer deze is uitgeschakeld. (3) Selecteer WiFi instellingen, dit apparaat zal automatisch scannen op beschikbare WiFi-netwerken en de resultaten weergeven. De lijst van beschikbare netwerken toont alle draadloze netwerken, die zich binnen het servicebereik van uw apparaat bevinden. Opmerking: a) De lijst met beschikbare netwerken wordt automatisch constant vernieuwd. b) Wanneer de WiFi is ingeschakeld, zal het apparaat automatisch verbinding maken met de door u geconfigureerde netwerken, wanneer deze zich binnen het bereik bevinden. c) Als het apparaat een netwerk vindt dat nooit eerder is geconfigureerd, zal het een notificatiepictogram weergeven. (4) Tik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken, voer indien nodig de netwerkinformatie (wachtwoord) in en tik op Connect. Het apparaat zal nu trachten een verbinding te bewerkstelligen met deze WiFi hotspot, met behulp van de netwerkparameters die u heeft ingevoerd. Als de verbinding succesvol is, zal onder de WiFi-instelling het bericht Verbonden met XXX verschijnen. Geavanceerde Verbinding 12

13 Om handmatig te scannen op beschikbare WiFi-netwerken, (1) Tik op het WiFi-instellingen scherm op het Menu pictogram en tik op Scan. (2) Als het WiFi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken niet op de lijst verschijnt, scroll dan naar beneden op het scherm en tik op Voeg een WiFi-netwerk toe. Voer de benodigde informatie in en tik op Opslaan. Om een IP-adres handmatig tot stand te brengen, tik op het Menu pictogram, tik op Geavanceerd en voer vervolgens alle benodigde netwerkparameters in ( Regelgevend Domein, IP-adres, enz.). U kunt deze parameters verkrijgen van de netwerkbeheerder. De Webbrowser Lanceren Tik op het Browser pictogram op het Applicaties scherm, om de Webbrowser te lanceren. Als u reeds verbonden bent met het netwerk, zal de Webbrowser zich simpelweg openen en u kunt beginnen met het browsen van het Web. Tik, om een nieuwe website te betreden, op het Menu pictogram om het menu weer te geven en selecteer Ga om het nieuwe websiteadres in te voeren. Opmerking: Niet alle draadloze netwerken bieden toegang tot het internet. Sommige WiFi-netwerken linken slechts een aantal computers met elkaar, zonder een internetverbinding. Het Virtuele Toetsenbord Gebruiken Met het tikken op elk tekst invoerveld wordt het virtuele toetsenbord geopend. Met het virtuele toetsenbord kunt u websiteadressen en andere teksten invoeren. Indicaties a. Caps Lock b. Backspace. c. Omschakelen Cijfers en Karakters /Letters Toetsenbord. d. Intstellingen voor Invoermethode De Webbrowser gebruiken e. Spatie U kunt het scherm omhoog en omlaag scrollen f. door Enter op de pagina te tikken en deze omhoog of omlaag te slepen (let erop dat u niet op een link tikt als dit niet uw bedoeling is!). Tik op een link om deze te openen. U kunt meerdere webpagina s tegelijk openen, deze allemaal tegelijk op het scherm bekijken en vervolgens op één ervan tikken om deze pagina als volledig scherm te bekijken. Om terug te gaan naar het vorige scherm, drukt u op het Terugkeer pictogram. Om de beschikbare menuopties te bekijken, drukt u op het Menu pictogram. 13

14 Om direct terug te keren naar het Hoofdscherm, tikt u op het Home pictogram. Afhankelijk van waar u zich in de webbrowser bevindt, zullen er door het ingedrukt houden van een item meer opties worden weergegeven. Tik op het invoerveld en gebruik vervolgens het virtuele toetsenbord om de gewenste tekst in te voeren. E-Boeken Lezen Het Overbrengen van E-boeken vanaf de Computer Voordat u een e-boek kunt lezen, dient u het eerst over te brengen of te downloaden naar het apparaat. U kunt e-boeken kopiëren vanaf de lokale harde schijf van uw computer naar het apparaat, m.b.v. een USB-verbinding (zie de hiervoor besproken sectie Bestanden Overbrengen ). Opmerking: Wees er zeker van dat uw e-boeken een door het apparaat ondersteunde PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF of PDB formaat hebben. Beginnen met lezen (1) Tik op het Hoofdscherm op de E-book Reader snelkoppeling om deze modus te betreden. (2) Tik op een e-boek om direct te beginnen met lezen. Geschiedenis en Mijn Bibliotheek U kunt op History tikken om uw leesgeschiedenis te bekijken of op My Library om uw e-boek bibliotheek te betreden. Onder History staan alle e-boeken die u heeft gelezen op datum. Onder My Library vindt u alle e-boeken die zijn opgeslagen op uw apparaat. 14

15 Opmerking: Als het e-boek niet over een omslag beschikt, wordt er een standaard omslag weergegeven. Een aantal e-boeken kan dus over dezelfde omslag beschikken. Pagina Verder/Terug Tijdens het lezen van een e-boek kunt u uw vinger van links naar rechts over het scherm laten glijden om een pagina verder of terug te gaan. U kunt tijdens het lezen van uw e-boek een pagina verder of terug gaan door: a) op het Menu pictogram te tikken om de e-boek instellingen weer te geven; b) op Auto Omslaan te tikken; c) een omslaan interval te selecteren. Lettergrootte Aanpassen (1) Tik tijdens het lezen op het Menu pictogram om de e-boek instellingen weer te geven. (2) Tik op Lettergrootte om de lettergrootte aan te passen. (3) Tik op de gewenste grootte en tik vervolgens op OK om te bevestigen. Ga naar een Pagina U kunt direct naar een door u gespecificeerde pagina gaan. (1) Tik tijdens het lezen op het Menu pictogram om de e-boek instellingen weer te geven. (2) Tik op Ga naar. (3) Tik op het pagina invoerveld om het virtuele toetsenbord weer te geven. (4) Tik op het pictogram voor cijferinvoer om het paginanummer in te voeren. (5) Nadat u het paginanummer heeft ingevoerd, tik op OK om naar de gespecificeerde pagina te gaan. Gebruik Bladwijzers U kunt bladwijzers toevoegen, verwijderen of weergeven op de pagina. (1) Tik tijdens het lezen op het Menu pictogram om de e-boek instellingen weer te geven. 15

16 (2) Tik op Bladwijzers om het bladwijzermenu weer te geven. Gebruik het menu om bladwijzers toe te voegen, te verwijderen of weer te geven. De Inhoudsopgave van het E-boek Tonen U kunt de inhoudsopgave van het e-boek bekijken en vervolgens het gewenste hoofdstuk of de sectie die u wenst te lezen selecteren. (1) Tik tijdens het lezen op het Menu pictogram om de e-boek instellingen weer te geven. (2) Tik op Inhoudsopgave om de inhoudsopgave van het e-boek weer te geven en tik vervolgens op het hoofdstuk dat u wenst te lezen. Boekinformatie Bekijken Tijdens het lezen van het e-boek kunt u op elk gewenst moment de boekinformatie bekijken, door op het Menu pictogram te tikken en in de lijst Boekinfo te selecteren. Automatisch Omslaan Tijdens het lezen kunt u gebruik maken van de Auto Omslaan functie (automatisch omslaan van pagina s). (1) Tik op het Menu pictogram om het overlappende menu naar voren te brengen. (2) Tik op Auto Omslaan om een geschikte modus voor omslaan (Handmatig, 15seconden, enz..) in te stellen Muziek Afspelen Tik op het Hoofdscherm op het Muziek pictogram om naar de muziek afspeelmodus te gaan. Een andere optie is om op de Applicaties snelkoppeling te tikken om alle applicaties weer te geven en vervolgens op het Muziek pictogram te tikken om de muziek afspeelmodus te betreden. In het muziek afspeelmenu staan alle muziekbestanden onder verschillende opties opgeslagen (Nummers, Artiest, Album, Afspeellijst, enz.) U kunt met uw vinger op en neer langs de bestandenlijst gaan om er doorheen te scrollen. Tik op het nummer dat u wenst af te spelen. Tik op / om terug te keren naar het Hoofdscherm. Nummers Artiest Album Afspeellijst Bezig met Afspelen Lijst van alle muziekbestanden. Lijst van muziekbestanden per artiest. Lijst van muziekbestanden per album. Lijst van uw favoriete nummers. Ga naar het scherm Bezig met Afspelen. 16

17 Menu Weergeven Tik tijdens het weergeven van een muziekbestand op de MENU knop, om een contextmenu naar voren te brengen: Bibliotheek keer terug naar het menu van de muziekbibliotheek. Party Shuffle selecteer de Party Shuffle modus Toevoegen aan afspeellijst voeg een nummer toe aan de afspeellijst. Verwijderen verwijder een nummer. Geluidseffecten Stel de geluidseffecten in voor het weergeven van de muziek. Nummers willekeurig afspelen Tik in de bibliotheek op het Menu pictogram om de opties Play all, Party Shuffle en Shuffle all weer te geven. Alles afspelen speel de nummers af in normale volgorde. Party shuffle speel in willekeurige volgorde 7-8 nummers af als een groep. Shuffle all speel alle nummers op het apparaat af in willekeurige volgorde. Weergavescherm f d g e i h j a. Afspeellijst b. Nummers willekeurig/in volgorde afspelen c. Herhalen /Niet herhalen d. Naam Artiest e. Titel Album f. Titel Nummer g. Vorige nummer/terugspoelen h. Afspelen/Pauze i. Volgende Nummer/Vooruitspoelen j. Voortgangsbalk Tik op het Pauze / Afspeel pictogram, om het nummer te pauzeren of te hervatten. Tik op / om het vorige/volgende nummer af te spelen. U kunt op de voortgangsbalk tikken om direct naar een andere sectie van het nummer te gaan. Ook kunt u de cursor van de voortgangsbalk naar een andere sectie van het nummer slepen. Tik op om het volume aan te passen. Tik op om de nummers op de lijst te bekijken en tik vervolgens op een nummer om deze te bekijken. Tik op om de herhaalmodus te wijzigen. Tik op om de menuopties weer te geven. Door herhaaldelijk op het nummer te tikken, is het mogelijk om informatie over het nummer te vinden op het internet. Tik op het Home pictogram of Terugkeer pictogram om terug te keren 17

18 naar het Hoofdscherm. Afspeellijst De afspeellijst is een lijst van nummers die u handmatig heeft toegevoegd. Om de afspeellijst af te spelen, (1) Tik in het Muziekmenu op het Afspeellijst pictogram om de gehele afspeellijst weer te geven. Alle nummers die u heeft toegevoegd zijn opgenomen in deze lijst. (2) Tik op een nummer om het af te spelen. Video Afspelen Tik op het Videospeler pictogram op het Hoofdscherm om naar de videospelermodus te gaan. U kunt ook op de Applicaties snelkoppeling tikken om alle applicaties weer te geven, om vervolgens op het Videospeler pictogram te tikken om naar de videospelermodus te gaan. Navigeer door de Videobestanden Wanneer u naar de videospeler gaat, zal er een lijst van videobestanden worden weergegeven. Om langs de videobestanden te scrollen, kunt u uw vinger op en neer langs de videolijst bewegen. Tik op een videobestand om af te spelen. U kunt direct terugkeren naar het Hoofdscherm, door op het Terugkeer pictogram of Home pictogram te tikken. Weergavescherm a. VOLb. Voortgangsbalk c. VOL+ d. Bladwijzer e. Helderheid f. Vorige Video/Versneld Terugspoelen a g. Afspelen/Pauze b c h. Volgende Video/Versneld Vooruitspoelen i. View Modus d e f g h i j k j. Exit k. Video Instellingen Tik op het / pictogram om het afspelen van de video te pauzeren/hervatten. Tik op om de menu items weer te geven. Tik op de voortgangsbalk om direct naar een andere sectie van de video te gaan. Ook kunt u uw vinger gebruiken om de cursor van de voortgangsbalk naar een andere sectie van de video te slepen. Tik op / om het volume aan te passen. Tik op om een bladwijzer in te stellen op de huidige sectie van de video. Let 18

19 erop dat er slechts één bladwijzer kan worden ingesteld voor één video en een nieuwe bladwijzer dient voorbij de oude bladwijzer te worden geplaatst. Om het afspelen van een video vanaf de bladwijzer te hervatten, gaat u naar het Hoofdscherm, waar u de videospeler selecteert en vervolgens tikt op de video met bladwijzer. Het volgende bericht verschijnt: Afspelen vanaf het begin en Afspelen vanaf bladwijzer. Selecteer Afspelen vanaf bladwijzer. Anderzijds wordt de video standaard vanaf het begin afgespeeld. Tik op om het menu weer te geven en selecteer Verwijder Bladwijzer om de bladwijzer te verwijderen. Tik op om de helderheid van het scherm aan te passen. Tik op / om het vorige of volgende videobestand af te spelen. Tik op om de beeldverhouding van het scherm te wijzigen. Tik op om het afspelen te stoppen en terug te keren naar de lijst met videobestanden. Opmerking: Soms kunnen videobestanden niet correct worden afgespeeld met het apparaat. Richt u zich a.u.b. tot de Technische Specificaties aan het einde van deze handleiding en wees er zeker van dat de resolutie en het encodingformaat van het videobestand of het bestandtype worden ondersteund door dit apparaat. Video Weergaveinstellingen Tik op het pictogram om de videoinstellingen weer te geven. Verwijder Bladwijzer en Afspelen vanaf Begin Verwijder Bladwijzer Afspeelmodus Help Terugkeren Verwijder bladwijzer en speel af vanaf het begin. Verwijder de bladwijzer van de video. Single speelt de huidige video af en stopt na het afspelen. Herhaal Één Herhaalt de huidige video. Herhaal Alles Herhaalt alle video s. Ontvang instructies over het afspelen van videobestanden. Verlaat het menu. Foto s Bekijken Tik op het Hoofdscherm op het Gallery pictogram om de fotoviewermodus te betreden. U kunt ook op de Applicaties snelkoppeling tikken om alle applicaties weer te geven, om vervolgens op het Gallery pictogram te tikken om naar de fotogallery te gaan. Foto s Bekijken (1) Wanneer u de Gallery betreedt, zal er een overzicht verschijnen met de folders die foto s bevatten. Tik op een folder om deze te openen. (2) De foto s die zich in de geopende folder bevinden, worden in een lijst weergegeven als miniatuurweergaven. U kunt uw vinger langs het scherm laten 19

20 gaan of op tikken om langs de miniatuurweergaven te bladeren. (3) U kunt op de Miniatuurweergave/Groepwissel knop tikken om de miniatuurweergave van de foto s of fotogroepen op datum weer te geven. (4) Tik op een miniatuurweergave om de originele foto te bekijken. (5) Schuif horizontaal over het scherm met uw vinger, om de vorige/volgende foto s weer te geven. 20

21 (6) Knijp uw vingers samen op de foto, om de foto in of uit te zoomen. Werkbalk Weergeven Tijdens het bekijken van een foto kunt op het scherm of op het Menu pictogram tikken, om een zwevend menu weer te geven. In-/Uitzoomen Start diavoorstelling Menuopties Weergeven Door op Menu te tikken, kunnen er andere menuopties worden weergegeven. Zend afbeelding naar vriend via (login account vereist Verwijder Afbeelding 21

22 Informatie over deze afbeelding Stel afbeelding in als bureaubladachtergrond Een deel van de afbeelding bijsnijden Roteer de afbeelding naar rechts Roteer de afbeelding naar links De Camcorder/Camera Gebruiken Het apparaat beschikt over een ingebouwde VCR, waarmee u videoclips of foto s kunt maken. Tik op de Applicatie Tab om de applicaties weer te geven en selecteer vervolgens Camcorder / Camera om de VCR/Fotografie modus te betreden. Tik op de Start/Stop knop, om het opnemen te starten. Tik nogmaals op de Start/Stop knop om het opnemen of fotograferen te stoppen. De videoclip/foto kan worden bekeken in het Preview Venster. Ga naar de videospeler en tik op de video, om de door u gemaakte videoclip af te spelen. Ga naar de Fotoviewermodus en tik op de foto, om de door u gemaakte foto te bekijken. Bestanden Verkennen Preview Venster Zoeker VCR/Fotografie Modus Schakelaar Start/Stop U kunt bestanden en folders verkennen met de Explorer of ASTRO applicatie. Tik op het Hoofdscherm op de Applicaties snelkoppeling om alle applicaties weer te geven en tik vervolgens op het Explorer of ASTRO pictogram om de verkenningsmodus van het bestand te betreden. 22

23 De Verkenner Gebruiken Navigeer door Bestanden en Folders U kunt met uw vinger op en neer langs de bestandenlijst gaan om er doorheen te scrollen. Tik, om te openen, op het bestand/de folder. Tik op het menu pictogram, om de applicaties (voor details zie Applicaties van Derden Beheren ) te beheren. U kunt een stap terug of verder gaan in de interface, door op het Terugkeer of Volgende pictogram te tikken. U kunt één stap terug gaan in de directory, door op de LevelUp knop te tikken. U kunt direct terugkeren naar het Hoofdscherm, ongeacht waar u zich in de interface bevindt, door op het Terugkeer pictogram te tikken. Tik op het Home pictogram directory. of Home pictogram om terug te keren naar het begin van de De Werkbalk Gebruiken U kunt de werkbalk gebruiken om door het interne geheugen van het apparaat/de geheugenkaart te navigeren en om bestanden te verwijderen of te kopiëren. Door op het grijze gebied te tikken, kunt u de werkbalk verbergen/weergeven. Door uw vinger langs de werkbalk te laten glijden, kunt u langs alle hulpmiddelen scrollen. Home LevelUp Multi Ga naar het Hoofdscherm. Ga één stap terug in de directory. Selecteer meer dan één bestand. 23

24 Editor Back Next Kopieer, verwijder, verplaats, plak of hernoem het bestand of de folder. Ga één stap terug in de interface. Ga één stap verder in de interface. Bestanden en Folders Kopiëren/Verplaatsen (1) Scroll m.b.v. uw vinger naar boven en beneden in de bestandenlijst om het bestand/de folder te selecteren die u wilt kopiëren of verplaatsen. (2) Houd uw vinger op het geselecteerde bestand/de geselecteerde folder, totdat er een pop-up menu verschijnt. (3) Selecteer Copy of Move in het pop-up menu. (4) Navigeer naar de locatie waar u het bestand/de folder wenst te kopiëren of te verplaatsen. (5) Selecteer het Opmaak pictogram op de werkbalk en selecteer Paste. Bestanden en Folders Verwijderen (1) Scroll m.b.v. uw vinger naar boven en beneden in de bestandenlijst om het bestand/de folder te selecteren die u wilt verwijderen. (2) Houd uw vinger op het geselecteerde bestand/de geselecteerde folder, totdat er een pop-up menu verschijnt. (3) Selecteer Delete in het pop-up menu en selecteer Delete om te bevestigen of Cancel om te annuleren. Bestanden en Folders Hernoemen (1) Scroll m.b.v. uw vinger naar boven en beneden in de bestandenlijst om het bestand/de folder te selecteren die u wilt hernoemen. (2) Houd uw vinger op het geselecteerde bestand/de geselecteerde folder, totdat er een pop-up menu verschijnt. (3) Selecteer Rename in het pop-up menu. (4) Tik op het invoerveld om het virtuele toetsenbord weer te geven en voer de gewenste letters in voor het hernoemen van het bestand/de file. (5) Tik op OK om de nieuwe naam te bevestigen. Meerdere Items Selecteren U kunt meer dan één bestand of folder tegelijk selecteren. (1) Tik in de bovenste werkbalk op het Multi pictogram. (2) Tik op de bestanden/folders die u wilt selecteren. De bestand-/foldernaam wordt rood, wanneer deze geselecteerd is. (Tik nogmaals op het bestand/de folder om de selectie ervan ongedaan te maken.) (3) Als u de selectie heeft voltooid, kunt u de geselecteerde bestanden verwijderen, kopiëren of verplaatsen, door op het Opmaak pictogram te tikken. 24

25 De ASTRO gebruiken Door de Bestanden en Folders Navigeren Scroll m.b.v. uw vinger naar boven en beneden in de bestandenlijst. Tik op het bestand of de folder die u wilt openen. Tik op het menu pictogram, u kunt de applicaties nu beheren (voor details zie de sectie Applicaties van Derden Beheren). U kunt één stap terug of verder gaan in de interface, door op het Terugkeer pictogram of Volgende pictogram te tikken. U kunt één stap teruggaan in de directory, door op de LevelUp knop te tikken. Waar u zich ook bevindt in de interface, u kunt direct terugkeren naar het Hoofdscherm door op het Terugkeer pictogram of Home pictogram te tikken. Tik op het Home pictogram directory. om terug te keren naar het begin van de De Werkbalk Gebruiken U kunt de werkbalk gebruiken om door het interne geheugen van het apparaat/de geheugenkaart te navigeren en om bestanden te verwijderen of te kopiëren. Door op het grijze gebied te tikken, kunt u de werkbalk verbergen/weergeven. Door uw vinger langs de werkbalk te laten glijden, kunt u langs alle hulpmiddelen scrollen.. Home Up Multi Edit Search Back Next View Sort Prefs Network Ga naar het Hoofdscherm. Ga één stap terug in de directory. Selecteer meer dan één bestand. Kopieer, verwijder, verplaats, plak of hernoem het bestand of de folder. Zoek naar een specifiek bestand of specifieke folder Ga één stap terug in de interface. Ga één stap verder in de interface. Geef alle bestanden en folders weer als lijst of als pictogrammen. Schik de bestanden en folder op naam, datum, grootte of type. Voorkeuren voor de ASTRO WiFi-netwerk of Bluetooth activeren. 25

26 Bestanden en Folders Kopiëren/Verplaatsen (1) Navigeer door het bestand/de folder en lokaliseer het gewenste bestand/de gewenste folder. (2) Tik op het Multi pictogram en vervolgens op het bestand/de bestanden of de folder /folders van uw keuze. U kunt meerdere items selecteren door erop te klikken. Tik op het Annuleren pictogram, om een item/items te deselecteren. (3) Selecteer Copy of Move in het pop-up menu. (4) Navigeer naar de locatie waar u het bestand/de folder wenst te kopiëren of te verplaatsen. (5) Selecteer het Opmaak pictogram op de werkbalk en selecteer Plakken. Bestanden en Folders Verwijderen (1) Navigeer door het bestand/de folder en lokaliseer het gewenste bestand/de gewenste folder. (2) Tik op het Multi pictogram en vervolgens op het bestand/de bestanden of de folder /folders van uw keuze. U kunt meerdere items selecteren door erop te klikken. Tik op het Annuleren pictogram, om een item/items te deselecteren. (3) Selecteer Verwijderen in het pop-up menu en tik op Verwijderen om te bevestigen. Bestanden/Folders Comprimeren met Zip (1) Navigeer door het bestand/de folder en lokaliseer het gewenste bestand/de gewenste folder. (2) Tik op het Multi pictogram en vervolgens op het bestand/de bestanden of de folder/folders van uw keuze. U kunt meerdere items selecteren door erop te klikken. Tik op het Annuleren pictogram, om een item/items te deselecteren. (3) Selecteer Zip in het pop-up menu. (4) Voer een naam in voor het zip-bestand en tik op Creëren. Opties Bestand U kunt uw vinger op een item houden om de volgende opties weer te geven: Details Bestandsinformatie Open As open het bestand met een andere applicatie. Edit het bestand kopiëren, verwijderen, verplaatsen, comprimeren Send verstuur het bestand via (inloggen account vereist.) Set As stel het bestand in als bureaublad s Versturen/Ontvangen Dit apparaat heeft een voorgeïnstalleerde Applicatie. Met dit apparaat kunt s versturen via internet, wanneer u maar wilt. Zorg ervoor dat u verbinding heeft 26

27 met het internet, voordat u gebruik maakt van deze service. Tik op het Hoofdscherm op de Applicaties snelkoppeling, om alle applicaties weer te geven en tik vervolgens op het pictogram om de applicatie te starten. account instellen Voordat u s kunt ontvangen of versturen, dient u eerst een account in te stellen. (1) Start de applicatie door op het applicatie pictogram te tikken, waarna u wordt verzocht een account in te stellen. (2) Voer uw adres en inlog wachtwoord in. U kunt uw account als standaard account instellen, door de optie Verstuur standaard s vanaf deze account te selecteren. (3) Tik op Handmatige Instelling om de serverinformatie in te stellen. (4) Selecteer het servertype van POP3, IMAP of Exchange voor binnenkomende s. Raadpleeg uw serviceprovider of netwerkbeheerder of zoek op het internet om achter het type van uw server te komen. (5) Voer de benodigde informatie (server, poort, enz.) in. U kunt deze informatie verkrijgen van de serviceprovider, netwerkbeheerder of het internet. (6) Selecteer het servertype voor uitgaande s en voer de benodigde informatie in. (7) Klik op Volgende om verder te gaan. Uw tablet zal de serverinstellingen controleren. Als er Uw account is ingesteld en is onderweg verschijnt, is uw account succesvol ingesteld. (8) Voer uw naam in en tik op Voltooien om het instellen af te ronden. Opmerking: Wanneer u meer dan één account heeft, let er dan op dat wanneer u de applicatie start, u de ingestelde standaard account zult betreden. Accounts Beheren U kunt meer dan één account instellen en u kunt deze accounts beheren door een account toe te voegen of te verwijderen of door de informatie over deze account(s) te controleren. Een andere Account Volg deze stappen om, indien gewenst, een andere account toe te voegen. (1) Lanceer de applicatie en tik op het Menu pictogram om het menu item weer te geven. Selecteer Accounts om de accounts weer te geven. (2) Tik op het Menu pictogram om het menu item weer te geven en selecteer vervolgens Account toevoegen. (3) Volg de stappen voor het instellen van een account om een account toe toe voegen. Een account Verwijderen 27

28 (1) Tik, wanneer u zich in de mailbox bevindt, op het Menu pictogram om de menu items weer te geven. (2) Tik op Accounts om alle accounts weer te geven. (3) Houd uw vinger op de account die u wenst te verwijderen, totdat er een menu verschijnt. (4) Tik op Verwijder Account en vervolgens op OK om te bevestigen. Accountinstellingen Controleren (1) Tik, wanneer u zich in de mailbox bevindt, op het Menu pictogram om de menu items weer te geven. (2) Tik op Accounts om alle accounts weer te geven. (3) Houd uw vinger op de account die u wenst te controleren, totdat er een menu verschijnt. (4) Tik op Accountinstellingen om alle informatie over de instellingen van de account te bekijken. U kunt deze instellingen, indien gewenst, wijzigen. s Bekijken Met het starten van de applicatie kunt u uw mailbox betreden. In de mailbox kunt u met uw vinger omhoog en omlaag scrollen door de lijst met s. Tik op een om deze te openen. Wanneer u uw vinger op de houdt, wordt er een menu weergegeven. Met dit menu kunt u de openen, beantwoorden, doorsturen of verwijderen. Menu Items Tik in de lijst met s op het Menu pictogram Vernieuwen Opstellen Folders Accounts Accountinstellingen De s vernieuwen. Stel een nieuwe op. Keer terug naar de mailbox. Bekijk alle accounts., om het menu weer te geven. Controleer de instellingen van de account. Office-documenten Lezen Dit apparaat ondersteunt Microsoft Office documenten met de ingebouwde OfficeSuite applicatie. U kunt documenten in Word, Excel of PPT enz. lezen. (1) Kopieer Office documenten naar het apparaat m.b.v. een USB-verbinding. (2) Lanceer de OfficeSuite applicatie. (3) Lokaliseer een Office document met de bestandverkenner. 28

29 (4) Tik op het document om het te openen. U kunt uw vinger omhoog en omlaag over het geopende document bewegen, om naar de volgende/vorige bladzijde te gaan. (5) U kunt op het Menu pictogram tikken om de menuopties weer te geven. Met deze opties kunt u zoeken naar specifieke teksten of de woorden van het document tellen. Applicaties van Derden Beheren Uw apparaat ondersteunt veel nuttige applicaties van derden. U kunt de applicaties aanschaffen om meer functies toe te voegen aan uw apparaat. De applicaties zijn beschikbaar online beschikbaar via het internet of via uw apparaat. Voorgeïnstalleerde Applicaties Het apparaat beschikt over voorgeïnstalleerde applicaties. Deze applicaties kunt u bekijken door op het Applicaties pictogram te tikken. De applicaties bestaan uit een videospeler, audiospeler, browser, alarmklok, rekenmachine, enz. Applicaties Installeren U kunt de applicaties handmatig installeren, aan de hand van de volgende stappen: (1) Download het installatiebestand direct vanuit de ingebouwde applicatiebibliotheek (bijv. SLIDEME). Zorg ervoor dat het bestand een.apk formaat heeft, daar dit formaat wordt ondersteund door het apparaat. (2) Verbind het apparaat met de computer m.b.v. de USB-kabel. (3) Kopieer het installatiebestand naar uw apparaat. (4) Koppel het apparaat los van de computer. (5) Zet het apparaat aan en betreedt de bestandverkenner met de Explorer. (6) Lokaliseer het installatiebestand en open het. (7) Volg de instructies op het scherm, om de applicatie te installeren. (8) Zodra de applicatie succesvol is geïnstalleerd, kunt u deze vinden op de applicatie tab. Applicaties Deïnstalleren (1) Tik op de Instellingen snelkoppeling op het Hoofdscherm om alle systeeminstellingen weer te geven. (2) Selecteer Applicaties. 29

30 (3) Selecteer Beheer Applicaties. (4) Tik op de applicatie die u wenst te deïnstalleren. (5) Tik op Deïnstalleren om de applicatie te deïnstalleren. Opmerking: U kunt de voorïngestelde applicaties niet deïnstalleren. Een aantal applicaties die zijn ontwikkeld voor Android mobiele telefoons, werken mogelijk niet goed op het apparaat. Raadpleeg a.u.b. de betreffende softwareontwikkelaar voor meer informatie. Taken Beheren Uw apparaat kan meerdere taken tegelijkertijd verwerken. Zo kunt u bijvoorbeeld foto s bekijken terwijl u naar muziek luistert. Multitasken is nuttig, maar inefficiënt als er teveel taken tegelijkertijd open staan. Om het systeemgeheugen te besparen en de systeemprestatie te verbeteren, kunt u een aantal taken, die u op dat moment niet gebruikt, beeïndigen. (1) Tik op de Advanced Task Killer applicatie. (2) Tik op de taak die u wenst te beeïndigen. (3) Tik op KILL selected apps om de taak te beeïndigen. Systeeminstellingen Tik op het Hoofdscherm op Instellingen en selecteer de categorie: Draadloos & Netwerken, Geluid & Scherm, Datum & Tijd, enz. Wanneer er een naar beneden wijzend pijltje verschijnt aan de rechterkant van een parameter, betekent dit dat deze instelling over een sub-parameter beschikt. Tik erop om de lijst met sub-parameters weer te geven. Wanneer er een afvinkvakje verschijnt aan de rechterkant van de parameter, kunt u er op tikken om deze optie in of uit te schakelen. Indien mogelijk kunt u uw vinger gebruiken om naar boven en beneden te scrollen, om de instellingen die eerst niet zichtbaar waren, weer te geven. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van uw instellingen, tikt u op het Terugkeer pictogram om terug te keren naar de lijst met instellingen, of op het Home pictogram om direct terug te keren naar het Hoofdscherm. Uw instellingen worden direct opgeslagen. 30

31 Probleemoplossing Reset het apparaat Als het apparaat vastloopt, kunt u het uitschakelen van het apparaat forceren door de Power knop 15 seconden ingedrukt te houden. Als u het apparaat niet kunt resetten met de Power knop, kunt u gebruik maken van de pinhole reset knop, die zich aan de achterkant van het apparaat bevindt. CPU DDR Ingebouwd Item besturingssysteem Hardware Intern Geheugen Type Geheugenkaart Besturingssysteem Interface Systeemverbindingsovere enkomst G-sensor E-Boek Fotoformaat Audio Video Bestandfor maat Coding Formaat Bestandfor maat Coding Formaat Bestandfor Specificaties Op basis van de Cortex-A8 Hoofd CPU frequentie:1ghz 512MB/1GB (optional) Android OS 2,3 of hoger Beschrijving IBM PC of compatibele PC, Laptop of Macintosh met USB-poort 4GB(1,2MB intern systeemgebruik) of hoger SD Card: 2GB, 4GB (SDHC), 8GB, 16GB, 32GB (SDHC) Windows2000/XP/Vista/windows 7/Linux2,4/ MAC OS 10,6,7 of hoger USB2,0 Hoge Snelheid SD (compatibele SDHC) 3,5mm Oordopjes WiFi (802,11 b/g/n) Ondersteunt 360 rotatie PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB/RTF PDF / EPUB Formaat:. TXT / FB2/PDB/RTF Formaat:.Open JPEG(Basislijn) : 2Mpels(Max) BMP GIF (Statisch) 1000x 1000 (Max.) PNG MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC MP3 (MPEG1/2/2,5 Geluidslaag 1/2/3): 8~48KHZ/8~320Kbps,CBR en VBR WMA (Versie 4, 4.1,7,8,9): 8~48KHZ WAV (MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM): 8~48KHZ OGG (Q1- Q10): 8~48KHZ FLAC(Comprimeerniveau 0~8): 8~48KHZ APE (Versie 3.95,3.97,3.98,3.99,normaal en snel) : 8~48KHZ AAC(ADIF, ATDS Header AAC-LC en AAC-HE): 8~48KHZ AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV, 31

32 maat Coding Formaat AVI(MPEG4,XVID,DIV 1920*1088pixels/30FPS (Max) X3/4/5/6, MS MPEG4 Audio Codec:MP2/MP3/AC3/AAC/PCM V3) MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6: 3GP/MP4(H.264,H *1088pixels/30FPS (Max.),MPEG4,XVID,DIVX3/4 H.264: 1920*1088pixels/30FPS (Max) /5/6, MS MPEG4 V3) Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM RM/RMVB(Real video 1920*1088pixels/30FPS (Max) 8/9): Audio Codec: Cook/AAC FLV(Sorenson Spark) MOV(H.264, H.263,MPEG4,XVID,DI VX3/4/5/6, MS MPEG4 V3) MPG/DAT/VOB(MPEG1 1920*1088pixels/30FPS (Max) Audio Codec: MP3 MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3: 1920*1088 pixels /30FPS/38.4Mbps(Max.) H.264: 1920*1088pixels/30FPS/20Mbps(Max) Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/AMR 1920*1088pixels/30FPS/80Mbps(Max.) /2) Audio Codec: MP2/MP3 Leessnelheid 8-9MB/S (MLC flash) Schrijfsnelheid 2,5-3,4MB/S (MLC flash) Oplaadtijd Batterij Ca. 5 uur ca. 7 uur muziek afspelen; Levensduur Batterij ca. 5 uur videoweergave; ca. 5 uur webbrowsen. Scherm 8,0-inch TFT LCD, Touchpad (capacitief touchpad), 800X480 pixels. SNR >=80dB ~ Bereik 20Hz 20KHz Frequentieresponsie Oplaadbare lithium-ion polymeer batterij; Stroomtoevoer AC Adapter: AC Ingang V~50/60Hz, DC Uitgang 5V/2A Opslagtemp Omgevingstemp Werking Relatieve 20% 90%(40 ) Vochtigheid Opslag Relatieve 20% 93%(40 ) Vochtigheid FCC-Verklaring Dit apparaat is getest en correct bevonden voor de classificatie B digitaal apparaat, verwijzend naar deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze classificatie is ontworpen om bescherming te bieden tegen schadelijke interferenties bij gebruik binnen de huiselijke omgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en verstuurt radiofrequenties welke bij verkeerd gebruik mogelijk verstoring in andere radiocommunicatie kan veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat er geen storingen zullen optreden in 32

Handleiding Tablet DIT7010

Handleiding Tablet DIT7010 Veiligheidsmaatregelen Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken en laat het niet vallen. Gebruik het apparaat niet in een extreem hete, koude, stoffige of vochtige omgeving. Stel het niet bloot

Nadere informatie

TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1014 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Gebruikershandleiding www.lenco.eu Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 5 De tablet verkennen... 6 Het beginscherm verkennen... 7 Aan de slag gaan...

Nadere informatie

ATAB-710 7" (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

ATAB-710 7 (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 ATAB-710 7" (18 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning www.axxion-electronics.com Geachte klant, Bedankt voor de aanschaf van dit Axxion-product. Kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid

Nadere informatie

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands)

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Model: XEMIO-955 / 965 / 966 MP4-speler / Aanraakscherm Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Voor meer informatie en ondersteuning, www.lenco.com Waarschuwingen: GEBRUIK ALTIJD DE STYLUS BIJ HET BEDIENEN VAN

Nadere informatie

DIT7050 Gebruikershandleiding

DIT7050 Gebruikershandleiding DIT7050 Gebruikershandleiding *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding ICARUS 8 8"e-reader Gebruikershandleiding ICARUS 8 gebruikershandleiding Voorzorgsmaatregelen betreffende veiligheid Over de batterij Laad de batterij alleen in omgevingstemperaturen tussen 0 tot 35 graden

Nadere informatie

Sensation MID725Q Handleiding

Sensation MID725Q Handleiding Sensation MID725Q Handleiding 1. Welkom Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze Sensation tablet. Deze tablet staat voor uitgebreid gebruiksgemak, of u hem nu gebruikt voor zakelijke doeleinden of voor

Nadere informatie

ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing

ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing Copyright 2012 ICARUS Inhoudsopgave Disclaimer 5 Introductie 5 In de verpakking 5 Onderdelen en bediening 6 In- en uitschakelen 7 Opladen 7 Een geheugenkaart

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. www.empire-electronix.com. Voorzorgsmaatregelen

Gebruiksaanwijzing. www.empire-electronix.com. Voorzorgsmaatregelen Gebruiksaanwijzing www.empire-electronix.com Hartelijk dank voor uw aankoop van deze EmpireElectronix MID. Met de bedieningsrichtlijnen in deze handleiding leert u snel en eenvoudig hoe u de belangrijkste

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding LG-E975 MFL67781230 (1.0) www.lg.com Gebruikershandleiding Nederlands De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk

Nadere informatie

XEMIO-858 MP4-SPELER MET TOUCHSCREEN. Handleiding Nederlands

XEMIO-858 MP4-SPELER MET TOUCHSCREEN. Handleiding Nederlands XEMIO-858 MP4-SPELER MET TOUCHSCREEN Handleiding Nederlands Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com Waarschuwingen: GEBRUIK ALTIJD DE STYLUS BIJ HET BEDIENEN VAN DIT APPARAAT Niet doen Plaats geen

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:...

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... 2 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia -gebruikershandleiding Model: A3-A10 Deze uitgave: 10/2013 Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... * Opmerking:

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V500. www.lg.com MFL67986012 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V500. www.lg.com MFL67986012 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V500 MFL67986012 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

TR9015. Android 4.0. Handleiding

TR9015. Android 4.0. Handleiding TR9015 Android 4.0 Handleiding INHOUD 1. Welkom 3 2. Belangrijke waarschuwingen 3 3. Toetsen en functies 4 4. Voor gebruik 5 4.1. Tablet aansluiten op een computer 5 4.2. Uw tablet aan- en uitzetten 5

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ AV-61 e-reader 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ INHOUD Product Specificaties 3 Belangrijke veiligheid voorschriften 4 Ingebruikname - Quick Start 6 Opladen / USB

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Tablet PC + gratis cursus Timemanagement!

Alstublieft! Uw Tablet PC + gratis cursus Timemanagement! Alstublieft! Uw Tablet PC + gratis cursus Timemanagement! Geachte NHA cursist, Als dank voor uw inschrijving voor één van de thuisstudies van de NHA ontvangt u hierbij uw 7 inch Tablet PC met daarop de

Nadere informatie

BELANGRIJK: als u uw apparaat aansluit terwijl de accu helemaal leeg is:

BELANGRIJK: als u uw apparaat aansluit terwijl de accu helemaal leeg is: ALGEMENE INFORMATIE Productzorg Naast alle informatie in het bijgevoegde document met wettelijke informatie en veiligheidsinformatie in acht. Vergeet ook niet dat de ARCHOS een elektronisch product is

Nadere informatie

Handleiding DIT794301

Handleiding DIT794301 Handleiding DIT794301 1 Voorwoord Dank u voor uw aankoop van onze product. Deze gebruiksinstructies voor de gebruiker, zijn er om voor een snel en gemakkelijk gebruik te zorgen, lees de instructies vóór

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2012. Alle rechten voorbehouden. Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A510 Eerste uitgave: 3/2012 Versie: 1.1 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer*: Aankoopdatum: Plaats

Nadere informatie

AV-606 e-book Reader. Met 6 inch e-ink Pearl Display. Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-606 V02

AV-606 e-book Reader. Met 6 inch e-ink Pearl Display. Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-606 V02 AV-606 e-book Reader Met 6 inch e-ink Pearl Display. Gebruiksaanwijzing Pag. 1. AV-606 V02 INHOUD Product Specificaties 3 Belangrijke veiligheid voorschriften 4 Ingebruikname - Quick Start 6 Opladen /

Nadere informatie

2012. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia Gebruikershandleiding Model: B1-A71 Deze uitgave: 12/2012

2012. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia Gebruikershandleiding Model: B1-A71 Deze uitgave: 12/2012 2 2012. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia Gebruikershandleiding Model: B1-A71 Deze uitgave: 12/2012 Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... * Opmerking:

Nadere informatie

M-1023Q. Gebruikers Handleiding

M-1023Q. Gebruikers Handleiding M-1023Q Gebruikers Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Voorzorgsmaatregelen... 4 Overzicht... 5 Uiterlijk... 5 Knoppen... 6 Status Iconen... 7 Voorbereiding... 8 Aan/Uit/Stand-by... 8 Power Reset...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Voorwoord... 2 1.2 Geleverde onderdelen... 3 1.3 Waarschuwingen... 3 1.4 Aansluiten... 5 1.5 In- en uitschakelen... 11 1.6 Menutaal... 12 1.7 Harde schijf Formatteren...

Nadere informatie

SAB NOVA Android HD. Gebruikshandleiding

SAB NOVA Android HD. Gebruikshandleiding SAB NOVA Android HD Gebruikshandleiding 0 INHOUD IHHOUD... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. VEILIGHEID... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 1 PRODUCT WEERGAVE... 3 2 AFSTANDSBEDIENING... 5 3 BASIS

Nadere informatie

MeMO Pad Gebruikershandleiding

MeMO Pad Gebruikershandleiding MeMO Pad Gebruikershandleiding ASUS doet zijn best om milieuvriendelijke producten en verpakkingsmaterialen te maken uit belang van de gezondheid van de consument terwijl de invloed op het milieu minimaal

Nadere informatie