Handleiding Tablet DIT7010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Tablet DIT7010"

Transcriptie

1 Veiligheidsmaatregelen Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken en laat het niet vallen. Gebruik het apparaat niet in een extreem hete, koude, stoffige of vochtige omgeving. Stel het niet bloot aan direct zonlicht. Gebruik het apparaat niet in de buurt van sterke magnetische velden. Het normaal functioneren van het product kan worden verstoord door ESD. Reset in dit geval het apparaat en start opnieuw, in overeenkomst met de instructiehandleiding. Ga met zorg om met het apparaat tijdens het versturen van bestanden en handel in een antistatische omgeving. Houd het apparaat uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Zet het apparaat onmiddellijk uit, als er water of andere vloeistoffen het apparaat binnen zijn gedrongen en reinig het apparaat. Gebruik geen chemische middelen om het apparaat te reinigen, om corrosie te vermijden. Reinig het apparaat met een droge doek. Plaats dit apparaat niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of een soortgelijke ruimte. De ventilatie dient niet belemmerd te worden door voor de ventilatieopeningen geplaatste items als kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. Er dienen geen bronnen met open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat te worden geplaatst. Neem a.u.b. het milieu in acht bij het weggooien van de lege batterijen. Gebruik het apparaat enkel in gematigde klimaten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies van gegevens als gevolg van defecten, onjuist gebruik, aanpassingen van het apparaat of vervanging van de batterijen. Probeer het product niet te demonteren, repareren of aan te passen. Hierdoor zal de garantie komen te vervallen. Laad de batterijen tenminste één maal per maand op, om de levensduur van de batterij te behouden, als het apparaat voor een langere periode niet zal worden gebruikt. Laad de batterij op als: a) het batterijniveau pictogram (een lege batterij) wordt weergegeven b) het apparaat automatisch uitschakelt, wanneer het opnieuw wordt gestart. c) het apparaat niet reageert, wanneer er op de ontgrendelde toetsen wordt gedrukt en de batterij vol is. Verbreek de verbinding niet, wanneer het apparaat wordt geformatteerd of tijdens het verzenden van bestanden. Gegevens kunnen anders worden aangetast of verloren gaan. Als het apparaat wordt gebruikt als draagbare HD,volg dan a.u.b. de instructies op, anders kan zich eventueel permanent gegevensverlies voordoen. Installeer en gebruik gegevens door gebruik te maken van de meegeleverde aansluitingen/accessoires en uitsluitend in overeenkomst met de instructies van de fabrikant. Raadpleeg a.u.b. de informatie aan de onderkant van het apparaat voor 1

2 informatie over de elektriciteit en veiligheid, alvorens het apparaat te gebruiken of gegevens te installeren. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken reduceren. Het apparaat dient niet te worden blootgesteld aan druppels of spatten. Plaats nooit met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat. Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met dezelfde of een equivalente batterij. De batterij (accu, batterijen of batterijpak) dient niet te worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks. Volg a.u.b. de verantwoorde procedures voor het weggooien van batterijen op. Als de voedingsadapter wordt losgekoppeld van het apparaat, zal het apparaat operationeel blijven, zolang de batterij voldoende is opgeladen. De voedingsadapter is een dubbel geïsoleerd KLASSE II apparaat, zonder voorziening voor randaarde. Uitleg Veiligheidssymbool: LET OP RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN Dit symbool indiceert: Hoogspanningsgevaar. Pas op voor elektrische sloten! Dit symbool indiceert: Veiligheidsonderdelen in de uitrusting. Deze kunnen niet worden vervangen tijdens de reparatie. - Het symbool van de bliksemflits met pijlpunt in de gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het product, die mogelijk hoog genoeg is om bij te dragen aan een risico op elektrische schokken. - Om het risico op elektrische schokken te verminderen, dient u de deksel (of achterkant) niet te verwijderen, daar er zich binnenin geen gebruiksvriendelijke onderdelen bevinden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerde personen. - Het uitroepteken in de gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in bijgaand instructieboekje. - Correcte afvalverwerking van dit product. Dit teken indiceert dat dit product binnen de EU niet met het andere huishoudelijke afval weggegooid dient te worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid van de mens door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u dit product op een verantwoorde manier te recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. U dient contact op te nemen met de winkel waar u dit product heeft gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recyclen. 2

3 Dit apparaat dient geplaatst en bediend te worden met een minimale afstand van 20cm tussen de radiator en uw lichaam. CE-landen waar het product vrijblijvend gebruikt kan worden: Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, België, Nederland, Portugal, Griekenland, Ierland, Denemarken, Luxemburg, Oostenrijk, Finland, Zweden, Noorwegen en IJsland. In Frankrijk, verbiedt de wet het gebruik van andere kanalen, met uitzondering van kanaal 10 tot 13. Voorzorgsmaatregelen m.b.t. het Gehoor Dit product is in overeenkomst met de actuele regelgevingen omtrent de beperking van het uitgaande volume van audioapparaten voor consumenten tot een veilig niveau. Door dit apparaat met koptelefoon of oordopjes en op een hoge volumestand te gebruiken, riskeert u permanente schade aan uw gehoor. Ook als u gewend bent aan een hoge volumestand en een hoge volumestand als een normale volumestand voor u klinkt, loopt u het risico op gehoorbeschadiging. Reduceer het volume van uw apparaat tot een aanvaardbaar niveau om permanente gehoorbeschadiging te voorkomen. Als u last heeft van een zoemend geluid, reduceer het volume of schakel het apparaat uit. Dit apparaat is getest met de bijgeleverde oordopjes. Om uw gehoor te behouden, raden wij u aan om uitsluitend de volgende koptelefoonmodellen te gebruiken: de bij het apparaat meegeleverde oordopjes of elke andere koptelefoon, die voldoet aan de actuele regelgevingen. Andere type koptelefoons produceren mogelijk een hoger volumeniveau.(het langdurig luisteren op vol vermogen kan het gehoor mogelijk permanent beschadigen) Maximale uitgangsspanning<=150mv Niet gebruiken tijdens het bedienen van een gemotoriseerd voertuig. Dit kan gevaar opleveren voor het verkeer en is op de meeste plaatsen verboden. U dient het apparaat met uiterste voorzichtigheid te gebruiken of het gebruik tijdelijk te onderbreken in potentiële gevaarlijke situaties, die worden veroorzaakt door een belemmerd gehoor. Zelfs wanneer uw koptelefoon of oordopjes zo zijn ontworpen, dat u nog geluiden van buitenaf kunt horen, dient u het volume te beperken, zodat u volledig kunt horen wat er om u heen gebeurt. Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Wat als normaal klinkt, kan in werkelijkheid luid en schadelijk zijn voor uw gehoor. Bescherm uzelf hier tegen door het volume van uw apparaat op een veilig niveau in te stellen, VOORDAT uw gehoor zich aanpast. Om een veilig volumeniveau in te stellen: a. Start met een laag niveau van uw volumeregelaar. b. Verhoog het volume langzaam, totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, 3

4 zonder storing. Als u een aangenaam volumeniveau heeft bereikt, laat het dan op deze stand staan. Deze handleiding komt mogelijk niet overeen met de werking van uw apparaat. Alle informatie in deze handleiding is onderhevig aan wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving. 4

5 Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen...1 Voorzorgsmaatregelen m.b.t. het Gehoor...3 Overzicht van de Kenmerken...6 Accessoires...6 Knoppen & Poorten...7 De Batterij Opladen...8 De Geheugenkaart Installeren...8 Bestanden Overbrengen...8 In-/Uitschakelen...9 Hoofdscherm...9 Het scherm ontgrendelen Tips voor het aanraken van het scherm...12 Toegang tot het Internet...12 Het virtuele toetsenbord gebruiken...14 E-Boeken Lezen...15 Muziek Afspelen...16 Afspelen van Video...18 Foto s Bekijken...19 De camcorder/camera gebruiken...20 Bestanden Verkennen s Versturen/Ontvangen...23 Applicaties van Derden Beheren...25 Taken Beheren...25 Probleemoplossing...26 Specificaties

6 Overzicht van de Kenmerken Handleiding Tablet DIT7010 WiFi-verbinding Met dit apparaat kunt u dankzij de laatste WiFi-technologie verbinding maken met het internet, waar u zich ook bevindt. 7,0 Touchscreen Schuif met uw vinger over het scherm, of raak het aan en het scherm zal onmiddellijk reageren. Ondersteuning voor Applicaties van Derden Met het ingebouwde Android TM OS kunt u een groot aantal applicaties van derden installeren op dit apparaat. Ingebouwde Cameralens Dit apparaat kan, uitgerust met ingebouwde cameralens, als webcam of videorecorder fungeren. Ingebouwde G-sensor Het scherm gaat automatisch over op de landschap- of portretstand, wanneer het apparaat wordt geroteerd. Entertainment Met dit apparaat kunt u genieten van uw favoriete muziek, films, afbeeldingen en e-boeken. Accessoires Hoofdapparaat USB-kabel AC Adapter Gebruikershandleiding Garantiekaart 6

7 Knoppen & Poorten a. Aanraakscherm b. Lens van de camera c. DC-IN-poort sluit via een adapter op de voeding aan d. Oplaadindicator f. Micro USB-poort sluit via een USB-kabel op een computer aan. g. Voedingsknop indrukken en ingedrukt houden om het apparaat aan of uit te schakelen; druk kort om het scherm in of uit te schakelen. h. VOL-/+ i. Oortelefoonpoort sluit de stereo-oortelefoon aan. j. Ingebouwde luidspreker k. Micro SD-kaartsleuf l. Ingebouwde microfoon / Reset-pingat reset uw apparaat als het vastloopt. 7

8 De Batterij Opladen Het apparaat beschikt over een ingebouwde oplaadbare batterij. Er is geen extra batterij nodig. Laad het apparaat op wanneer er een lage batterijstand wordt aangegeven. Om de batterij op te laden, sluit u het apparaat aan op een normaal stopcontact via de DC-IN poort van de oplader. Het duurt ongeveer 5 uur om de batterij volledig op te laden. Zodra de batterij volledig opgeladen is, zal de indicator links onder groen oplichten. Tijdens het laden zal de indicator rood oplichten. Opmerking: a. Wij raden u aan onmiddelijk op te laden wanneer er een batterijstand die lager is dan 15% wordt aangegeven! b. U kunt het apparaat gebruiken tijdens het opladen. Voor een langere levensduur van de batterij wordt echter aangeraden het apparaat NIET te gebruiken tijdens het opladen. c. Het is aangeraden de batterij op te laden voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. d. Voor een maximale prestatie wordt aangeraden lithium-ion batterijen te gebruiken. Als u het apparaat niet vaak gebruikt, zorg er dan voor dat u de batterij op zijn minst eenmaal per maand oplaadt. e. Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader gebruikt voor het opladen van het apparaat. De Geheugenkaart Installeren Dit apparaat kan bestanden rechtstreeks van een geheugenkaart lezen. Om een geheugenkaart te gebruiken, lokaliseer de kaartsleuf op het apparaat en plaats vervolgens de geheugenkaart correct georiënteerd in de sleuf. Om de bestanden te vinden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen, start u de Explorer modus door op het Explorer pictogram te tikken en selecteer vervolgens SD-Kaart. Bestanden Overbrengen Voordat u bestanden kunt lezen of afspelen, dient u de mediabestanden van een computer over te brengen naar het apparaat. (1) Sluit het apparaat aan op een computer met de meegeleverde USB-kabel. (2) Zodra het aansluiten voltooid is, zal het apparaat u op de hoogte stellen dat het USB-apparaat als mediaspeler is aangesloten. (3) Onmiddellijk zullen twee verwisselbare schijven op uw computer verschijnen die voor het interne geheugen van het apparaat en de ingestoken geheugenkaart staan. Nu kunt u bestanden van of naar de geheugenkaart kopiëren net zoals u op uw harde schijf doet. (4) Het apparaat veilig van de PC loskoppelen. a) Klik met de linkermuisknop op het pictogram in de hoek rechtsonder op het bureaublad van de computer. b) Klik in het pop-up minivenster op Stop het USB-massaopslagapparaat Station (X). c) Koppel het apparaat los van de computer. Opmerking: De geìnstalleerde applicaties en het Android OS nemen een aanzienlijk deel van het 8

9 geheugen in beslag circa 1GB, het is normaal dat u een groot verschil ziet tussen het beschikbare geheugen en de totale capaciteit. In-/Uitschakelen Om het apparaat in te schakelen, houdt u de Power knop op het apparaat ingedrukt totdat u het opstartscherm ziet en laat vervolgens los. Het kan een aantal minuten duren om het systeem op te starten, wacht alstublieft voordat u verder gaat. Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de Power knop ingedrukt totdat u de optie Power Off ziet, druk op Power Off en druk vervolgens op OK. Tip: Met het oog op energiebesparing beschikt dit apparaat over een slaapstand waarbij het scherm wordt vergrendeld, wanneer er voor een bepaalde tijd niet op het apparaat wordt gehandeld (afhankelijk van de actuele Scherm Timeout instelling). U kunt op de Power knop drukken om de slaapstand uit te schakelen. Ga naar de Google zoekpagina Hoofdscherm Spraakgestu urd zoeken Klok Ga naar de toepassing enpagina Standaard snelkoppeling naar toepassing Terugkeren Ga naar het beginscherm Onlangs gebruikte toepassingen Aangesloten op de computer Tijd Batterijniveau Het verlengde Hoofdscherm Schuif uw vinger horizontaal over het scherm om van het linkerveld naar het rechterveld van het verlengde Hoofdscherm te gaan. 9

10 Items van het startscherm aanpassen Om een item van het startscherm (snelkoppelingen, widgets, mappen enz.) toe te voegen, kunt u op het -pictogram van de toepassing tikken om alle toepassingen weer te gegeven en uw vinger op een item houden totdat het op de startpagina is geplaatst. Vinger erop houden Om een startscherm te verplaatsen, houd uw vinger erop tot het is gemarkeerd, sleep het vervolgens naar de gewenste locatie en laat het los. Om een startscherm te verwijderen, houd uw vinger erop tot het is gemarkeerd, sleep het vervolgens naar de prullenbak Remove en laat uw vinger los. Wijzigen van de achtergrond Houd uw vinger op het startscherm tot een menu wordt weergegeven. Tik op "Wallpaper" en kies vervolgens een afbeelding als achtergrond van het bureaublad. 10

11 De systeeminstellingen wijzigen Tik op rechts onderaan en tik vervolgens op. Tik op "Settings" om alle systeeminstellingen weer te geven. Alle toepassingen weergeven Het apparaat heeft veel nuttige toepassingen vooraf geïnstalleerd. U kunt op het -tabblad van de toepassingen tikken om ze weer te geven. Tip: Houd uw vinger op een item om het als een snelkoppeling aan het bureaublad toe te voegen. Het scherm ontgrendelen Het scherm zal nadat het apparaat voor een paar seconden inactief is, worden vergrendeld. U moet het scherm ontgrendelen door het -slotsymbool naar rechts te slepen voordat u met het gebruik van het apparaat verder gaat. 11

12 Tips voor het aanraken van het scherm Tijdens het bekijken van een video of het beluisteren van muziek kunt u op de voortgangsbalk tikken, om elke door u aangewezen sectie van het bestand weer te geven. U kunt uw vinger in verschillende browsers (Bestand, Muziek, Video, Foto, enz.) op het scherm houden, om vervolgens uw vinger op en neer te bewegen om langs de lijst van het bestand te scrollen. In een aantal browsers (Bestand, Muziek, Video, Foto, Web, enz.) kunt u uw vinger op een item houden, om de optie weer te geven. Toegang tot het Internet Dit apparaat beschikt over ingebouwde WiFi-technologie, zodat u toegang heeft tot het internet via een WiFi-netwerk. Als eerste dient u een WiFi-netwerk te configureren. U dient zich hiervoor in een WiFi-servicezone te bevinden. Wanneer het apparaat zich binnen het bereik van een door u geconfigureerd WiFi-netwerk bevindt, zal het apparaat trachten een verbinding te maken. Een WiFi-verbinding maken Voordat u een internetapplicatie, zoals een webbrowser, kunt opstarten, dient u de WiFi eerst te activeren en een WiFi-netwerk te configureren. (1) Tik rechts onderaan op en tik vervolgens op. 12

13 (2) Tik op de "WIFI". (3) Schuif de WIFI-schakelaar naar "ON" om WIFI in te schakelen. (4) De tablet zal automatisch voor beschikbare Wi-Fi-netwerken scannen en in het rechterpaneel weergeven. De lijst van beschikbare netwerken geeft alle draadloze netwerken binnen het bereik van uw apparaat weer. Kies een netwerk uit de lijst en tik op Verbinden om te verbinden. Sommige netwerken kunnen met een wachtwoord zijn beveiligd, voer het wachtwoord vóór het verbinden in. Als de verbinding succesvol is, wordt het bericht Verbonden met (Wi-Fi-netwerknaam) onder de WIFI-instelling weergegeven. Opmerking: a) De lijst met beschikbare netwerken wordt continu automatisch ververst. b) Als de Wi-Fi is ingeschakeld, zal het apparaat automatisch verbinding met uw geconfigureerde netwerken maken, wanneer ze binnen bereik zijn. c) Als het apparaat een netwerk vindt dat nog nooit geconfigureerd is, zal het een notificatiepictogram weergeven. De webbrowser starten Start de webbrowser, tik in het toepassingenscherm op het browser. -pictogram van de 13

14 Om menu s weer te geven, tik op. Voor het invoeren van een nieuw adres, tik op de adresbalk en typ het adres in. Opmerking:Niet alle draadloze netwerken bieden toegang tot het Internet. Sommige Wi-Fi netwerken koppelen alleen verschillende computers aan elkaar, zonder een internetverbinding. Het virtuele toetsenbord gebruiken Door op een tekstinvoerveld te tikken kan het virtuele toetsenbord worden geopend. Met het virtuele toetsenbord, kunt u een website-adres of elke gewenste tekst invoeren. Backspace Caps Lock Enter De webbrowser gebruiken U kunt het scherm omhoog en omlaag scrollen door op de pagina te tikken en naar boven of beneden te slepen (zorg ervoor om niet op een link te tikken totdat u klaar bent!). Om een koppeling te openen, tik er gewoon op. Om naar de vorige pagina waar u bent geweest terug te keren, tik op het Back -pictogram. Tik op het menupictogram Invoermethode wijzigen om de menu-items weer te geven. 14

15 Om rechtstreeks naar het startscherm terug te keren, tik op het Home -pictogram. E-Boeken Lezen Het Overbrengen van E-boeken vanaf de Computer Voordat u een e-boek kunt lezen, dient u het eerst over te brengen of te downloaden naar het apparaat. U kunt e-boeken kopiëren vanaf de lokale harde schijf van uw computer naar het apparaat, m.b.v. een USB-verbinding (zie de hiervoor besproken sectie Bestanden Overbrengen ). Opmerking: Wees er zeker van dat uw e-boeken een door het apparaat ondersteunde PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF of PDB formaat hebben. Het lezen starten (1) Tik op "E-book" om de leesmodus van de E-book op de toepassingenpagina te openen. (2) Schuif uw vinger links en rechts over de boekenplank om de E-books te bladeren. (3) Tik op een E-book om onmiddellijk met lezen te beginnen. Zoeken naar een E-book (1) Tik op het menupictogram en vervolgens op "Search" (2) Voer de naam van de E-book of auteur met hoofdletters en kleine letters in en tik vervolgens op de ENTER -knop om met zoeken te starten. (3) De zoekresultaten worden weergegeven. Pagina omhoog/omlaag Wanneer u de E-book aan het lezen bent, kunt u uw vinger links en rechts over het scherm schuiven om een pagina omhoog of omlaag te gaan. 15

16 U kunt de E-book automatisch een pagina omhoog en omlaag laten gaan door: a) te tikken op het menupictogram om de instellingen van de E-book weer te geven; b) te tikken op Automatisch omslaan ; c) een tijdsinterval voor het omslaan te selecteren. Overige instellingen Wanneer u aan het lezen bent, tikop het menupictogram de E-book weer te geven. om de instellingen van Muziek Afspelen Tik op het muziekpictogram op de toepassingenpagina om de muziekspeler te starten. Muziekbibliotheek Zodra u de muziekspeler start, moet u de muziekbibliotheek openen. De muziekbibliotheek toont uw muziekbestanden gesorteerd op categorie (Artiest, Album, enz.) als uw muziekbestanden deze informatielabels van het nummer bevatten. Als sommige van uw muziekbestanden geen informatielabels bevatten, zullen ze in de muziekbibliotheek als (onbekend) worden geclassificeerd. Wanneer nieuw muziek naar het apparaat wordt gekopieerd, wordt de muziekbibliotheek automatisch bijgewerkt. U kunt uw vinger omhoog en omlaag over de bestandenlijst slepen om het door te 16

17 bladeren. Tik op een nummer om af te spelen. Artist Album Songs Playlists Now Playing Handleiding Tablet DIT7010 Muzieknummers willekeurigafspelen Toon muziekbestanden op kunstenaar. Toon muziekbestanden op album. Toon alle muziekbestanden. Toon uw favoriete nummers. Ga naar het Nu aan het afspelen -scherm Tik in de bibliotheek op het menupictogram om de opties weer te geven Alles afspelen, Groep willekeurig en Alles willekeurig. Alles afspelen speel nummers in de normale volgorde af. Groep willekeurig speel 7-8 nummers elke keer willekeurig als een groep af. Alles willekeurig speel alle op het apparaat opgeslagen nummers willekeurig af. Afspeelscherm a b c d e f g k Afspeelmenu h i j a. Nu afspelende lijst b. Willekeurige nummers/niet willekeurig c. Herhalen /Niet herhalen d. Songtekst weergeven e. Artiestennaam f. Albumnaam g. Titel (houd uw vinger op de titel om naar informatie over de track op het Internet te zoeken.) h. Vorig nummer/terugspoelen i. Afspelen/Pauze j. Volgende nummer/snel vooruit k. Voortgangsbalk Tijdens het afspelen van een muziekbestand, tik op het menupictogram contextmenu te laten verschijnen: om een 17

18 Library Keer terug naar het bibliotheekmenu van de muziek. Party Shuffle Selecteer de "Groep willekeurig"-modus Add to playlist Een muzieknummer aan de afspeellijst toevoegen. Delete Een nummer verwijderen. Sound Effects Stel de geluidseffecten voor het afspelen van muziek in. Afspeellijst De afspeellijst is een lijst van nummers die u handmatig hebt toegevoegd. Om de huidige track aan een afspeellijst toe te voegen, tik tijdens het afspelen op, selecteer "Add to playlist" en kies vervolgens een afspeellijst of tik op "New" om een nieuwe afspeellijst te maken. Om een afspeellijst af te spelen, (1) Tik in het muziekmenu op het Afspeellijst -pictogram om de volledige afspeellijst weer te geven. Alle nummers die u hebt toegevoegd worden vermeld. (2) Tik op een nummer om het afspelen te starten. Afspelen van Video Tik op het videopictogram op de toepassingenpagina om de videospeler te starten. Navigeren door de videobestanden U kunt de videolijst zien wanneer u de videospeler opent. U kunt uw vinger omhoog en omlaag over de videolijst slepen om door de videolijst te bladeren. Tik op een video om het afspelen te starten. Weergavescherm a d e f g h i j k Opmerking:Sommige videobestanden worden met het apparaat niet correct afgespeeld. Raadpleeg de technische specificaties aan het eind van de handleiding en controleer of de videoresolutie, coderingsindeling of bestandstypewordt ondersteund. b c a. VOLb. Voortgangsbalk c. VOL+ d. Bladwijzer e. Helderheid f. Vorige video/snel terugspoelen g. Afspelen/Pauze h. Volgende video/snel vooruit i. Weergavemodus j. Afsluiten k. Video-instellingen 18

19 Afspeelinstellingen van de video Tik op het -pictogram om de video-instellingen weer te geven. De bladwijzer verwijderen De bladwijzer verwijderen en vanaf het begin en vanaf het begin afspelen. afspelen Bladwijzer verwijderen Afspeelmodus Help Terug De bladwijzer van de video verwijderen. Enkel Speelt de huidige video af en stopt vervolgens na het afspelen. Herhaal één Herhaal de huidige video Herhaal alles Herhaal alle video's. Haal instructies over het afspelen van de video op. Het menu afsluiten. Foto s Bekijken Tik op het gallerijpictogram op de toepassingenpagina om de fotogallerij te starten. Foto s bekijken (1) Foto's worden in miniatuur getoond. U kunt uw vinger links of rechts over het scherm schuiven om de foto s te bladeren. (2) Tik op een fotominiatuur om de foto in een volledig scherm te bekijken. (3) Om de vorige/volgende foto weer te geven, schuif uw vinger horizontaal over het scherm. 19

20 (4) Om de afbeelding in of uit te zoomen, knijp met uw vingers op de afbeelding. Menu weergeven Wanneer u de afbeelding weergeeft, kunt u op het scherm of het menupictogram tikken om een menu weer te geven. De camcorder/camera gebruiken Tik op de camera op de toepassingenpagina om de camera te starten. 20

21 Zoeker Voorbeeldvenster Zoomen Start/Stop Instellingen Fotografie modus VCR-modus Om met het maken van videoclips te starten, tik op de Start/Stop -knop de video-opname te starten. Tik opnieuw op de Start/Stop -knop te stoppen. om om met video-opname of fotograferen De videoclip / foto kan in het voorbeeldvenster worden bekeken. Open de videospeler om de videoclip die u hebt gemaakt af te spelen en tik vervolgens op de video. Om de foto die u hebt genomen te bekijken, open de fotoweergavemodus en tik vervolgens op de foto. Bestanden Verkennen Tik op het Verkenner -pictogram op de toepassingenpagina om de bestandsverkennerte starten. De verkenner gebruiken Door bestanden en mappen navigeren U kunt uw vinger omhoog en omlaag slepen om de lijst omhoog en omlaag te bladeren. Om een bestand of map te openen, tik op het bestand/map. Tik op TOEPASSINGEN BEHEREN, u kunt toepassingen verwijderen (zie details in het gedeelte "Beheren van toepassingen van derden"). U kunt één niveau in de interface terug- of vooruitgaan door op het Terug -pictogram of het Volgende -pictogram te tikken. U kunt één niveau in de directory teruggaan door op de Niveau omhoog -knop te tikken. Waar u ook in de interface bent, u kunt rechtstreeks naar het startscherm terugkeren door op te tikken. Tik op om de werkbalk te verbergen/weer te geven. Om rechtstreeks naar de hoofddirectory te gaan, tik op het Home -pictogram 21

22 . Handleiding Tablet DIT7010 De werkbalk gebruiken U kunt de werkbalk gebruiken om door het interne geheugen van het apparaat/geheugenkaart te navigeren en bestanden kopiëren of verwijderen. Start Niveau omhoog Multi Editor Nieuwe map Terug Volgende Door uw vinger over de werkbalk schuiven worden alle tools door gebladerd. Ga naar het beginscherm. Ga één niveau in de map terug. Selecteer meer dan één bestand. Kopiëren, verwijderen, verplaatsen, plakken of de naam van het bestand of de map wijzigen. Maak een nieuwe map. Ga één niveau in de interface terug. Ga één niveau in de interface vooruit. Kopieer/Verplaats bestanden en mappen (1) Blader in de bestandenlijst omhoog en omlaag door met uw vinger te slepen om het bestand/map te selecteren die u wilt kopiëren of verplaatsen. (2) Houd uw vinger op het geselecteerde bestand/map totdat een snelmenu wordt weergegeven. (3) Selecteer Copy of Move uit het snelmenu. (4) Navigeer naar de locatie waar u het bestand/map naar toe wenst te kopiëren of verplaatsen. (5) Selecteer het Editor -pictogram van de werkbalk en kies "Paste". Bestanden en mappen verwijderen (1) Blader in de bestandenlijst omhoog en omlaag door met uw vinger te slepen om het bestand/map te selecteren die u wilt verwijderen. (2) Houd uw vinger op het geselecteerde bestand/map totdat een snelmenu wordt weergegeven. (3) Selecteer "Delete" uit het snelmenu en selecteer vervolgens "Delete" om te bevestigen of "Cancel" om af te sluiten. Hernoemen van bestanden en mappen (1) Blader in de bestandenlijst omhoog en omlaag door met uw vinger te slepen om het bestand/map te selecteren die u wilt hernoemen. (2) Houd uw vinger op het geselecteerde bestand/map totdat een snelmenu wordt weergegeven. (3) Selecteer Rename uit het snelmenu. (4) Tik op het invoerveld om het virtuele toetsenbord weer te geven en tik op de toetsen van het virtuele toetsenbord om de naam van de bestanden en mappen 22

23 te wijzigen. (5) Tik op "OK" om de nieuwe naam te bevestigen. Meerdere items selecteren U kunt meer dan één bestand of map tegelijk selecteren. (1) Tik op het Multi -pictogram in de bovenste werkbalk. (2) Tik op de bestanden en mappen die u wilt kiezen. De bestands- of mapnaam wordt rood wanneer geselecteerd. (Als u de selectie van het bestand/map wilt opheffen, tik opnieuw erop.) (3) Zodra u de selectie hebt voltooid, kunt u de geselecteerde bestanden verwijderen, kopiëren of verplaatsen door op het Editor -pictogram tikken. s Versturen/Ontvangen Dit apparaat heeft een voorgeïnstalleerde Applicatie. Met dit apparaat kunt s versturen via internet, wanneer u maar wilt. Zorg ervoor dat u verbinding heeft met het internet, voordat u gebruik maakt van deze service. Tik op het Hoofdscherm op de Applicaties snelkoppeling, om alle applicaties weer te geven en tik vervolgens op het pictogram om de applicatie te starten. account instellen Voordat u s kunt ontvangen of versturen, dient u eerst een account in te stellen. (1) Start de applicatie door op het applicatie pictogram te tikken, waarna u wordt verzocht een account in te stellen. (2) Voer uw adres en inlog wachtwoord in. U kunt uw account als standaard account instellen, door de optie Verstuur standaard s vanaf deze account te selecteren. (3) Tik op Handmatige Instelling om de serverinformatie in te stellen. (4) Selecteer het servertype van POP3, IMAP of Exchange voor binnenkomende s. Raadpleeg uw serviceprovider of netwerkbeheerder of zoek op het internet om achter het type van uw server te komen. (5) Voer de benodigde informatie (server, poort, enz.) in. U kunt deze informatie verkrijgen van de serviceprovider, netwerkbeheerder of het internet. (6) Selecteer het servertype voor uitgaande s en voer de benodigde informatie in. (7) Klik op Volgende om verder te gaan. Uw tablet zal de serverinstellingen controleren. Als er Uw account is ingesteld en is onderweg verschijnt, is uw account succesvol ingesteld. (8) Voer uw naam in en tik op Voltooien om het instellen af te ronden. Opmerking: Wanneer u meer dan één account heeft, let er dan op dat wanneer u de applicatie start, u de ingestelde standaard account zult betreden. Accounts Beheren te 23

TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1014 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Gebruikershandleiding www.lenco.eu Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 5 De tablet verkennen... 6 Het beginscherm verkennen... 7 Aan de slag gaan...

Nadere informatie

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands)

Model: XEMIO-955 / 965 / 966. MP4-speler / Aanraakscherm. Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Model: XEMIO-955 / 965 / 966 MP4-speler / Aanraakscherm Gebruiksaanwijzing (Nederlands) Voor meer informatie en ondersteuning, www.lenco.com Waarschuwingen: GEBRUIK ALTIJD DE STYLUS BIJ HET BEDIENEN VAN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2012. Alle rechten voorbehouden. Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A510 Eerste uitgave: 3/2012 Versie: 1.1 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer*: Aankoopdatum: Plaats

Nadere informatie

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:...

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... 2 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia -gebruikershandleiding Model: A3-A10 Deze uitgave: 10/2013 Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... * Opmerking:

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

TR9015. Android 4.0. Handleiding

TR9015. Android 4.0. Handleiding TR9015 Android 4.0 Handleiding INHOUD 1. Welkom 3 2. Belangrijke waarschuwingen 3 3. Toetsen en functies 4 4. Voor gebruik 5 4.1. Tablet aansluiten op een computer 5 4.2. Uw tablet aan- en uitzetten 5

Nadere informatie

BELANGRIJK: als u uw apparaat aansluit terwijl de accu helemaal leeg is:

BELANGRIJK: als u uw apparaat aansluit terwijl de accu helemaal leeg is: ALGEMENE INFORMATIE Productzorg Naast alle informatie in het bijgevoegde document met wettelijke informatie en veiligheidsinformatie in acht. Vergeet ook niet dat de ARCHOS een elektronisch product is

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

MeMO Pad Gebruikershandleiding

MeMO Pad Gebruikershandleiding MeMO Pad Gebruikershandleiding ASUS doet zijn best om milieuvriendelijke producten en verpakkingsmaterialen te maken uit belang van de gezondheid van de consument terwijl de invloed op het milieu minimaal

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing

ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing Copyright 2012 ICARUS Inhoudsopgave Disclaimer 5 Introductie 5 In de verpakking 5 Onderdelen en bediening 6 In- en uitschakelen 7 Opladen 7 Een geheugenkaart

Nadere informatie

SAB NOVA Android HD. Gebruikshandleiding

SAB NOVA Android HD. Gebruikshandleiding SAB NOVA Android HD Gebruikshandleiding 0 INHOUD IHHOUD... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. VEILIGHEID... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 1 PRODUCT WEERGAVE... 3 2 AFSTANDSBEDIENING... 5 3 BASIS

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING

ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING DU9028 Juni 2014 Eerste editie 2 Inhoudsopgave In deze handleiding gebruikte conventies...9 Zorg en veiligheid... 10 Richtlijnen...10 Goede verwijdering...11 1 Bereid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding EB715TFT ebook-lezer Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Disclaimer...1 Inleiding...1 Inhoud verpakking...1 Aan de slag...2 Onderdelen en bedieningselementen...2 De lezer in-/uitschakelen...3 De lezer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 1 2011 Alle rechten voorbehouden Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding Model: A500 Eerste uitgave: 03/2011 Acer ICONIA TAB Modelnummer: Serienummer: Aankoopdatum: Plaats van aankoop:

Nadere informatie

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ AV-61 e-reader 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ INHOUD Product Specificaties 3 Belangrijke veiligheid voorschriften 4 Ingebruikname - Quick Start 6 Opladen / USB

Nadere informatie

Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding

Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van de doos 8 HTC Rhyme 9 Achterklep 11 SIM-kaart 13 Geheugenkaart 13 Batterij 15 Het toestel in- of uitschakelen. 16 Uw pincode

Nadere informatie

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding

KPN Smart 400. Gebruikershandleiding KPN Smart 400 Gebruikershandleiding 1 Over deze handleiding Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor deze mobiele telefoon van ZTE. Lees en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik om het toestel

Nadere informatie

EB-900 ebook Reader Handleiding

EB-900 ebook Reader Handleiding EB-900 ebook Reader Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Inhoudsopgave Disclaimer...... 1 Inleiding...... 1 Inhoud van de doos..... 1 Aan de slag....... 2 Onderdelen en bedieningselementen.....

Nadere informatie

ASUS Transformer Pad Gebruikershandleiding

ASUS Transformer Pad Gebruikershandleiding ASUS Transformer Pad Gebruikershandleiding DU7360 TF300T/ TF300TG/ TF300TL Uw batterijen opladen Als u wilt werken op batterijvermogen, moet u ervoor zorgen dat de batterijdoos volledig is opgeladen en

Nadere informatie

Uw HTC Flyer Handleiding

Uw HTC Flyer Handleiding Uw HTC Flyer Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van doos 8 HTC Flyer 8 Bovenkap 10 SIM-kaart 11 Geheugenkaart 12 Batterij 13 Het toestel in- of uitschakelen. 14 Uw pincode invoeren 14 Vingerbewegingen

Nadere informatie

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0 Draadloze APP Camera Installatie- en bedieningshandleiding C935IP Versie 1.0 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE NASLAG. Deze WAPP

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Acer S500 Gebruikershandleiding 2012 Alle rechten voorbehouden Acer Liquid Smartphone Gebruikershandleiding Model: S500 Eerste uitgave: 08/2012 Acer Liquid Smartphone Modelnummer:

Nadere informatie

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire Switch 10 Dekt: SW5-011 Deze uitgave: 05/2014 Geregistreerd modelnummer: P0JAC Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer

Nadere informatie

BEBOOK E-READER GEBRUIKERSHANDLEIDING. Bevat Adobe Reader Mobile. 2008-2009 Endless Ideas B.V.

BEBOOK E-READER GEBRUIKERSHANDLEIDING. Bevat Adobe Reader Mobile. 2008-2009 Endless Ideas B.V. BEBOOK E-READER Bevat Adobe Reader Mobile GEBRUIKERSHANDLEIDING 2008-2009 Endless Ideas B.V. Welkom... En gefeliciteerd met uw BeBook elektronische reader. Helder, papierachtig display voor perfecte leesbaarheid,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire E 17 Serie Dekt: E5-771 / E5-771G / E5-731 / E5-731G / E5-721 Deze uitgave: 05/2014 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe bestanden

Nadere informatie

Gen 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gen 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS 405 605 WIFI 705 WIFI Gen 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 3.0 Surf naar www.archos.com/manuals om de meest recente versie van deze handleiding te downloaden. Beste klant, Dank u voor het kiezen

Nadere informatie