Manual ES.0808.NL Pagina 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manual ES.0808.NL Pagina 2"

Transcriptie

1 Handleiding ES

2 Broeikweg RM Schoonhoven Nederland tel: +31 (0) fax: +31 (0) Deze manual is geldig voor de software versies vanaf ESDC. I.v.m. voortgaande ontwikkelingen en constructie wijzigingen behoudt DoorCon zich het recht veranderingen door te voeren zonder hiervan vooruit melding te maken. Manual ES.0808.NL Pagina 2

3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Inleiding Veiligheidsvoorschriften Productbeschrijving ES ES automaat Bedieningsapparaat Slot Open beweging Sluit beweging Blokkeren tijdens beweging Veiligheidsingang Brandingang Signalering open/dicht Deur handmatig openen Programmaschakelaar Kleuren LED Technische gegevens Low energy automatische deuren Montage Werkvoorbereiding Bevestiging ES op kozijn Montage ES Outswing Montage ES Inswing Maximale openingshoek Ombouw van ES Elektrische bedrading Sensor Slot Schootingang Voeding 24 V Gelijkspanning Veiligheidsingang Brandingang Deur is niet dicht uitgang Voedingsspanning Aansluiten en initialiseren Serviceterminal KB Bewegen door het menu Overzicht van het menu Beschrijving van MENU Foutmeldingen Dubbele units Installatie en inspectie bij PrEN Manual ES.0808.NL Pagina 3

4 2. Inleiding De volautomatische horizontale draaideurautomaat ES is de meest geruisloze en economische automaat voor binnen- en buitendeuren op de markt, welke geschikt is voor zowel trekkende als drukkende uitvoering. De automaat is zeer geschikt voor toepassingen op deuren in winkels, kantoren, horeca, utiliteitsgebouwen en woningen voor minder validen. Door de universele toepassingsmogelijkheden van de ES kunnen zowel nieuwe als bestaande draaideuren geautomatiseerd worden tegen zeer aanvaardbare kosten. De ES kan op een deurkozijn worden gemonteerd. De eenvoudige montage maakt de ES zeer toepasbaar op bestaande en nieuwe draaideuren. De automaat is ondergebracht in een modern vormgegeven aluminium behuizing met afneembare kap en mogelijkheid tot kabelinvoer links en rechts. Door de ingebouwde intelligentie is het in bedrijfstellen zeer eenvoudig. De automaat is zelflerend, dat betekend dat de openingshoek gemeten wordt, waarna de automaat zich hierop instelt. Een deur voorzien van een ES automaat is altijd eenvoudig te openen dankzij een mechanische vrijloop in de openrichting. Indien de deur geblokkeerd wordt tijdens een beweging stopt de deur. Na de ingestelde tijd zal de deur met langzame snelheid dichtgaan. I.v.m. deze mechanische vrijloop is de ES niet toepasbaar op alle buitendeuren, dit is afhankelijk van de zwaarte van de deur en windbelasting. De ES is te bedienen met behulp van drukknoppen, sensoren, afstandbedieningen en via de intercominstallatie. Manual ES.0808.NL Pagina 4

5 3. Veiligheidsvoorschriften De ES automaat voor draaideuren is exclusief ontwikkeld om draaideuren te automatiseren. De fabrikant / leverancier is niet verantwoordelijk voor applicaties die niet voldoen aan de voorgeschreven richtlijnen en waarden. Na installatie en minimaal één keer per jaar moet de functionaliteit en de veiligheid van de unit getest worden door een deskundige. Regelmatig onderhoud is noodzakelijk voor een gegarandeerde levensduur en een veilige werking van de deurautomaat. Onderhoud mag alleen uitgevoerd worden door een deskundige. Wordt dit uitgevoerd door een niet deskundige is de fabrikant / leverancier niet verantwoordelijk voor beschadigingen en eventuele gevolgen hiervan. Wanneer het niet mogelijk is om directe storingen te verhelpen welke de gebruiker in gevaar brengen, moet de installateur geïnformeerd en de automaat uitgeschakeld worden. Het scharnier en afklemmende delen aan de deur dienen te worden afgeschermd. De deur dient van een materiaal gemaakt te zijn, zodat deze de gebruiker niet kan verwonden. Indien er geen veiligheidssensoren gebruikt worden moet de veiligheid gewaarborgd worden door de snelheden zo in te stellen dat de maximale krachten conform de wettelijke richtlijnen zijn. (Zie bijvoorbeeld PrEN en PrEN ) De gebruiker/eigenaar van de deurautomaat dient voorzien te worden van instructies over de werking en hoe te handelen in geval van nood. Tevens dient een logboek bijgehouden te worden van onderhouds- en service activiteiten aan de ES. Let op dat de automaat spanningsvrij is voordat er werkzaamheden uitgevoerd worden. Gebruik geen stromend water of agressieve chemische producten voor het schoonmaken van de ES. Manual ES.0808.NL Pagina 5

6 4. Productbeschrijving ES 4.1. ES automaat De ES is een elektromechanische deuropener. Deze deuropener kan bediend worden door diverse soorten bedieningsapparaten. Ook heeft de ES diverse uitgangen waarmee sloten e.d. bediend kunnen worden. Verder is er een relaisuitgang voor signalering van een gebouwenbeheersysteem of brandmeldcentrale. De ES wordt geleverd in twee uitvoeringen, namelijk ES Inswing en ES Outwing. Volgende afbeelding toont de beide uitvoering. Verder worden hierin de hoofdcomponenten benoemd. ES Inswing Eindkap Behuizing Motorunit Deksel Besturingsprint Inswing arm (glijarm) Manual ES.0808.NL Pagina 6

7 ES Outswing Eindkap Behuizing Motorunit Deksel Besturingsprint Outswing arm (knikarm) 4.2. Bedieningsapparaat Met behulp van het bedieningsapparaat kan de ES geopend worden. Er zijn verschillende bedieningsapparaten die elk op hun eigen wijze geactiveerd worden. Er zijn bedieningsapparaten die werken met behulp van: - Radar - Infrarood detectie - Fotocel - Contacten (Bijvoorbeeld relais) - Afstandbediening infrarood - Afstandbediening radiografisch Als een bedieningsapparaat is geactiveerd geeft deze een puls naar de ES met behulp van een potentiaal vrij contact. Voor een bedieningsapparaat is een voedingsspanning ter beschikking van 24 VDC, max. 300mA. (Zie specificaties hoofdstuk 4) 4.3. Slot Het is mogelijk via de ES een elektromechanisch slot aan te sturen. Een slot is een elektromechanische vergrendeling. Er zijn globaal twee types elektromechanische Manual ES.0808.NL Pagina 7

8 sloten die direct op de ES aangesloten kunnen worden; namelijk arbeidsstroom/ Fail Secure (ABT) of een ruststroom/ Fail Safe (RBT). Als op een Fail Safe slotplaat een spanning wordt gezet zal deze blokkeren. Als op een Fail Secure slotplaat een spanning wordt gezet zal deze ontgrendeld zijn. Het type slotplaat (Fail Secure of Fail Safe) moet via de serviceterminal (KB300) worden ingesteld. Om een elektromechanisch slot aan te sturen kan gebruik gemaakt worden van de interne 24 VDC en maximaal 300 ma van de ES. Daarnaast is het ook mogelijk om een externe voeding te gebruiken. (Bijvoorbeeld een AC voeding) Veel slotplaten hebben intern een schootcontact. Dit is een microswitch die afvalt als de schoot van de deur wordt weggetrokken. Deze microswitch kan worden aangesloten op de ES. Indien de microswitch afvalt (tijdens een gesloten deur) zal de deur open gaan Open beweging Als het bedieningsapparaat of het schootcontact bediend wordt zal de deur open gaan met een ingestelde snelheid. Tot ongeveer 10 graden voor de openstand zal de deur met deze snelheid opengaan waarna de deur met een langzame snelheid open gaat tot de openstand. De deur openstaan zolang een bedieningsapparaat actief is. Na de ingestelde opentijd sluit de deur automatisch Sluit beweging De deur sluit met een ingestelde sluitsnelheid. Indien een bedieningsapparaat actief wordt zal de deur weer opengaan. Bij de laatste 10 graden bij het sluiten zal de deur afremmen en bij ongeveer 3 graden zal de deur iets versnellen om goed in het slot te vallen Blokkeren tijdens beweging Als een deur tijdens een openbeweging geblokkeerd wordt. Zal de deur stoppen met de beweging en weer sluiten. Dankzij de vrijloop kost het weinig kracht om de deur tijdens het sluiten te blokkeren of de deur te openen. Indien tijdens het sluiten de deur geblokkeerd wordt zal na enkele seconden de deur weer naar de openpositie terug keren Veiligheidsingang Omdat het noodzakelijk is om een veilige situatie rond de deur te creëren is er op de ES een veiligheidsingang beschikbaar. Dit is een ingang die de deur niet laat bewegen of een beweging stopt. Via de serviceterminal is het mogelijk om de veiligheidsingang alleen tijdens bepaalde bewegingen actief te laten zijn, er zijn instellingen te maken als: altijd actief, tijdens stilstand, tijdens openen en tijdens sluiten, in de open en dichtstand. Tevens is het mogelijk om tijdens openen en sluiten een aparte ingang te gebruiken. Bij deze instelling is tijdens het openen de Sensor ingang actief en tijdens het sluiten de Bolt ingang actief. Actie Deur gaat open Als de Veiligheidsingang actief wordt Stop met openen, wacht totdat veiligheidsingang niet meer actief is. Manual ES.0808.NL Pagina 8

9 Deur is open Deur gaat dicht Deur is dicht Wacht totdat de veiligheidsingang niet meer actief is. Deur opent opnieuw of stopt (afhankelijk van instellingen) Geen actie Brandingang Het is mogelijk om de ES aan te sluiten op bijvoorbeeld een brandmeldcentrale. Hiervoor is er een ingang beschikbaar. Indien deze functie via de serviceterminal geactiveerd is moet deze brandingang actief blijven om de deur normaal te laten functioneren. Indien de brandingang niet meer actief is zal de deur automatisch sluiten. De deur is nu alleen nog handmatig te openen en zal niet meer reageren op een bedieningsapparaat. In verband met een eventuele vluchtweg zal het slot ook worden vrijgegeven Signalering open/dicht Voor een brandmeldcentrale of een gebouwenbeheersysteem is er een uitgang beschikbaar die aangeeft of de deur open of dicht is. Dit is een relais uitgang met een wisselcontact Deur handmatig openen Het is mogelijk om de deur voorzien van de ES handmatig te openen. Standaard zal de ES daarbij deze beweging niet overnemen. De instelling (Push and Go) kan worden ingeschakeld, waarna de deur automatisch opend. De ES functioneert dan als een mechanische dranger Programmaschakelaar Aan de zijkant van de ES zit een driestandenschakelaar. Hiermee kunnen drie functies van de ES geactiveerd worden; I Deur in handbediening 0 Deur standaard instelling II Deur continue open 3 standen schakelaar Led Bij de functie CONTINUE OPEN (II) zal de deur in de openstand blijven staan. Indien de deur handmatig wordt dichtgetrokken zal de deur ook dichtgaan en dicht blijven totdat er een bedieningsapparaat wordt geactiveerd. Vervolgens blijft de deur weer open staan. Bij het programma HANDBEDIENING (I) zijn de bedieningsapparaten niet actief en zal de deur alleen met de hand bediend kunnen worden. De ES functioneert dan als mechanische dranger (4.10). Manual ES.0808.NL Pagina 9

10 4.12. Kleuren LED Naast de driestandenschakelaar zit een drie kleuren LED. Hiermee is de status van de ES uit te lezen. Brandt continue groen: De ES functioneert normaal, de drie standen schakelaar staat op programma AUTOMATISCH. 3 seconde groen en dan 1 seconde uit: De ES functioneert normaal, de drie standen schakelaar staat op programma CONTINUE OPEN. 3 seconde uit en dan 1 seconde groen: De ES functioneert normaal, de drie standen schakelaar staat op programma HANDBEDIENING. Knippert oranje: De ES wacht op initialiseren of is aan het initialiseren. Knippert rood-groen, rood-groen, etc, rood-uit: Er is een storing opgetreden. Zie hiervoor hoofdstuk 11: Foutmeldingen. Zijkapjes kunnen indien gewenst omgewisseld worden, zodat de programmaschakelaar aan de andere kant komt. Manual ES.0808.NL Pagina 10

11 5. Technische gegevens Nominale voedingsspanning 230 VAC±10%, 50Hz Maximaal opgenomen vermogen <100W Opgenomen vermogen in rust <30W Minimum en Maximum waarde 24VDC uitgang Maximaal stroomafname 24VDC Specificatie zekering VDC Afhankelijk van netspanning, belasting. 300mA (gezekerd) 230 Vac: 500mA Traag/250VAC (I2T>2,1) 5x20mm 115 Vac: 1000mA Traag (I2T>10) 5x20mm Aanbevolen aansluitkabel VMVL kwaliteit, 3x0,75mm 2 Afmetingen Gewicht Omgeving Beschermingsgraad Deurgewicht deurbreedte 734 x 103 x 112 mm 9,5 kg 0 50 graden Celsius 80% RV IP40 Volgens grafiek bij homogene deuren en montage volgens hoofdstuk 7 Doorweight (Kg) ,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Doorwidth (Mtr.) Outswing Inswing Openingssnelheid Sluitsnelheid Openhoudtijd Normering instelbaar instelbaar Bij spanningsuitval vaste waarde 1 64 seconden 93/68/EEC (CE-richtlijnen) 73/23/EEC (LVD) NEN-EN-IEC IEC /336/EEC (EMC) Manual ES.0808.NL Pagina 11

12 6. Low energy automatische deuren Conform de PrEN12650 deel 1 en 2 is het mogelijk om een ES in te stellen als Low Energy Power Operated Doors. Om een veilige situatie rond de automatische deuropener te garanderen moeten er veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Dit kan met behulp van o.a. veiligheidssensoren of vloermatten. Indien een deur niet frequent gebruikt wordt kan de ES zo ingesteld worden dat er geen veiligheidssensoren of vloermatten nodig zijn. De instellingen van de ES moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: De Opentijd is minimaal 5 seconden. De kracht die nodig is om een deur dicht te trekken is niet meer dan 67N. De kinetische energie van een bewegende deur is niet meer dan 1,6J. In de volgende tabel staan de openingstijden afhankelijk van deurgewicht en breedte van de deur. Deurbreedte Deur gewicht 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg 750 mm 3,0 sec 3,1 sec 3,2 sec 3,3 sec 3,5 sec 850 mm 3,1 sec 3,1 sec 3,2 sec 3,4 sec 3,6 sec 1000 mm 3,2 sec 3,4 sec 3,7 sec 4,0 sec 4,2 sec 1200 mm 3,8 sec 4,2 sec 4,5 sec 4,8 sec 5,1 sec Voor specifiekere informatie wordt geadviseerd de PrEN12650 deel 1 en 2 te raadplegen. Manual ES.0808.NL Pagina 12

13 7. Montage 7.1. Werkvoorbereiding Bij montage van een ES moet eerst vastgesteld worden welk type ES toegepast gaat worden. Het bepalen van het juiste type is afhankelijk van de gewenste montagezijde en de draairichting van de deur. Op onderstaande figuur staan beide types afgebeeld. ES Outswing ES Inswing Bij de rechterdeur is de draairichting van de deur naar de automaat toe. Hier moet dan een trekkende uitvoering toegepast worden met een glijarm. Deze uitvoering wordt type Inswing genoemd. Bij de linkerdeur is de draairichting van de deur en van de automaat af. Hier moet een duwende uitvoering toegepast worden met een knikarm. Deze uitvoering wordt type Outswing genoemd. Manual ES.0808.NL Pagina 13

14 Aan de binnenzijde van de automaat is een sticker geplaatst met daarop het typenummer. Bijvoorbeeld: 7.2. Bevestiging ES op kozijn Bij het bevestigen van de ES op het kozijn moet rekening gehouden worden met de verhouding deurbreedte en deurgewicht. Onderstaande grafiek laat voor homogene (gewicht gelijkmatig verdeeld) deuren maximale afmetingen zien. Verder is het belangrijk dat de ES op een vlakke ondergrond wordt gemonteerd. Doorweight (Kg) ,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Doorwidth (Mtr.) Outswing Inswing In de ES zijn aan beide zijden drie montagegaten aangebracht. Minimaal moet aan beide zijden er twee gebruikt worden. Zie ook tekening Figuur 6 voor de verschillende montagemogelijkheden. Manual ES.0808.NL Pagina 14

15 7.3. Montage ES Outswing 1. Bij een duwende uitvoering met een kozijndiepte van 100 tot 180 mm moet gebruik gemaakt worden van een verlengset. Deze is optioneel te verkrijgen. Zie onderstaande tekening. 2. Monteer de ES volgens onderstaande figuur. Manual ES.0808.NL Pagina 15

16 3. Na het bevestigen van de ES op het kozijn, kunt u de arm in de ES schuiven (zeskant as). Let hierbij op dat u de arm onder een hoek van ongeveer 78 graden monteert. Zet de arm de juiste hoogte vast zodat de arm vrij onder het kozijn door kan draaien. 4. Draai de arm in de open richting tot de veerkracht gevoeld wordt en laat deze weer los, als de arm weer stil staat moet de hoek weer ongeveer 78 graden zijn, is dit niet zo dan moet de arm er uitgehaald worden en opnieuw bij stap 1 begonnen worden. (Zie figuur 6) 5. Vervolgens schroeft u de arm op de deur met behulp van schroeven/parkers. De afstand tussen het scharnier en de plaats van montage op de deur is 415 mm. 6. Bij een dichte deur spant u de arm op tot een hoek van 90 graden (deel van de arm die aan de ES vast zit). Gelijktijdig schuift het ronde deel (deel van de arm dat aan de deur vast zit) door het scharnierpunt. In de juiste positie wordt deze met de binnenzeskant bout (imbus) vastgezet. 7. Controleer of de arm onder het kozijn door kan scharnieren en stel dit eventueel bij. Manual ES.0808.NL Pagina 16

17 7.4. Montage ES Inswing 1. Monteer de ES volgens onderstaande tekening. 2. Na het monteren van de ES op het kozijn sluit u de voedingsspanningskabel en de KB300 aan. Bij het aanschakelen van de ES komt er op de KB300 gedurende 8 seconde de tekst Status Unknown (eerste regel). Na deze tijd wordt er op de tweede regel de status van de 3 standen schakelaar aangegeven. 3. Doormiddel van de MENU toets kiest u uit het Testing -menu de optie Arm to 90 Degree. De aandrijfas wordt nu in de juiste positie gedraaid. 4. Plaats de arm in de ES zo dat deze een hoek maakt van ongeveer 90 graden met de ES. Zet de arm op de juiste hoogte vast, zodat de arm vrij over de deur kan bewegen. Manual ES.0808.NL Pagina 17

18 5. Met behulp van de Enter toets gaat de arm terug in de dichtstand. Hierbij reset de ES gelijktijdig. Schakel nu de voedingsspanning van de ES uit!! 6. Plaats nu de glijrail op de deur en zorg ervoor dat de arm vrij in rail kan glijden Maximale openingshoek De maximale openingshoek is 110. Belangrijk is dat er altijd een vloerstop geplaatst wordt voor bescherming van de automaat. De vloerstop dient zo geplaatst te worden, door de gebruiker, dat de deur eerder de vloerstop raakt dan dat de interne stop geraakt wordt. Dit om te voorkomen dat de interne stop beschadigd wanneer de deur met te grote kracht geopend wordt. Manual ES.0808.NL Pagina 18

19 7.6. Ombouw van ES Het is mogelijk de automaat om te bouwen van outswing naar inswing en van inswing naar outswing. Alleen aanbevolen voor getrainde installateurs. Voor meer informatie neem kontakt op met de dealer. Hieronder de verkorte ombouw volgorde. 1. Schroef de besturingsprint los van de motorunit. 2. Maak de motorkabel en de potmeterkabel los van de besturingsprint. 3. Schroef de motorunit los, draai hem 180 graden over zijn lengte as en monteer hem weer in de extrusie. Let op dat de motorkabel niet klem komt te zitten tussen motorunit en extrusie. 4. Motor- en potmeterkabel weer koppelen aan besturingsprint. 5. Besturingsprint vastschroeven aan motorunit. Manual ES.0808.NL Pagina 19

20 8. Elektrische bedrading Manual ES.0808.NL Pagina 20

21 8.1. Sensor Een bedieningsapparaat wordt aangesloten tussen de sensor ingang en de aarde ground. De uitgang van het bedieningsapparaat moet een potentiaal vrij contact zijn (relais contact). Indien er meerdere bedieningsapparaten zijn dan worden deze in principe parallel aangesloten. Het is ook mogelijk om de sensor ingang als toggle ingang in te stellen. Eén keer drukken gaat de deur open, nog een keer drukken dan gaat de deur dicht Slot Vanuit de ES kan direct een slot van 24 VDC (gelijkspanning) worden aangestuurd. Voor deze aansturing is een relais uitgang beschikbaar. Indien er een slot van 24 VDC wordt aangesloten kan er gebruik gemaakt worden van de 24 VDC / 300 ma uitgang. Deze moet dan wel naar het slot - relais worden doorgelust. Het is ook mogelijk om een ander type slot aan te sluiten. In dat geval moet er een externe voedingsbron worden toegepast. Een slot is te verdelen in twee typen, namelijk een Fail Secure of een Fail Safe. Dit type slot moet ingesteld worden door middel van de serviceterminal (Menu: Settings - Misc. Config. - Lock). Het uitgangsrelais van het slot kan maximaal 500 ma schakelen bij een spanning van 24 VDC Schootingang Als er in een slot een interne microswitch (ook wel schootcontact genoemd), dan kan deze op de schootingang worden aangesloten. Deze microswitch moet van het type Normaly Open zijn. Indien bij Safety Seperate Op/Cl is ingesteld werkt de schootingang als Veiligheidsingang gedurende het sluiten Voeding 24 V Gelijkspanning Voor de voeding van een bedieningsapparaat of voor het slot is een 24VDC (gelijkspanning) beschikbaar. De maximaal te leveren stroom is 300 ma deze is beveiligd door middel van een zelfherstellende zekering van 300mA. (Zie specificaties hoofdstuk 4) 8.5. Veiligheidsingang Het is mogelijk om het deurgebied te beveiligen met een aanwezigheidssensor of vloermat. Deze kan worden aangesloten op de Veiligheidsingang. De uitgang van deze sensoren dienen potentiaal vrij te zijn. Parallel schakelen is mogelijk. Voor een voeding van de sensor kan gebruik gemaakt worden van de 24 VDC uitgang. De maximaal te leveren stroom is 300 ma. In het servicemenu (KB300) kan een onderscheid gemaakt worden op welke positie of tijdens welke beweging er op deze veiligheidsingang gereageerd wordt. Via Settings Misc. Config. - Safety Input kan dit worden ingesteld. Manual ES.0808.NL Pagina 21

22 8.6. Brandingang Het is mogelijk om de ES via een brandmeldcentrale aan te sturen. Deze potentiaal vrije uitgang van de brandmeldcentrale kan op de Brandingang worden aangesloten. Deze brandingang moet wel geactiveerd zijn via het servicemenu. Tijdens het normale bedrijf moet deze brandingang wel actief blijven. Brandingang moet verbonden zijn met ground/aarde. Wanneer deze verbinding verbroken is, of de brandmeldcentrale schakelt deze uitgang uit, zal de deur altijd op veerkracht sluiten. In dat geval zal de deur niet meer te openen zijn met behulp van bedieningsapparaten. Wel is de deur met de hand te openen, waarna deze direct weer sluit (mechanische dranger). Deze brand-ingang wordt met de serviceterminal geactiveerd. Via Settings Misc. Config. Fire Input Deur is niet dicht uitgang Voor een signalering van een gebouwbeheersysteem of brandmeldcentrale is er een relaisuitgang in de ES. Deze geeft aan of de deur open of dicht is. Tijdens spanningsuitval zal deze uitgang niet functioneren. De uitgang schakelt in op de positie die ingesteld is bij de dichtoffset. Er zit ongeveer 2 graden verschil tussen het in- en uitschakelen. Dit in verband met het aan- en uitschakelen van het relais. Deze uitgang kan aangesloten worden op connector 6, 7 en Voedingsspanning De voedingspanningskabel moet voorzien zijn van een dubbel polige noodstopschakelaar volgens de wettelijke richtlijnen. Dit om de ES bij onderhoud of calamiteiten spanningsloos te maken. De kabel die gebruikt wordt moet minimaal van het type VMVL 3x0,75mm 2 zijn. Het 230 VAC circuit is gezekerd met een zekering van 500 ma traag. Bij gebruik van de ES op 115 VAC is moet er een zekering 1000 ma (I2T tijd > 10) traag gebruikt worden. Het heeft de voorkeur om hetzelfde fabrikaat toe te passen. Volgens voorschrift moet de dubbelpolige noodstopschakelaar of wandcontactdoos geplaatst worden op een eenvoudig te bedienen plaatst naast de deur. Let op dat de automaat spanningsloos is voordat er werkzaamheden uitgevoerd worden. Manual ES.0808.NL Pagina 22

23 9. Aansluiten en initialiseren Na het aansluiten van de bekabeling kan de voedingsspanning worden ingeschakeld op de ES. Het is aan te bevelen voor het aanschakelen van de voedingsspanning de deur dicht te doen. Indien de dichtpositie van de deur niet overeen komt met de dichtpositie die de ES in het geheugen heeft staan gaat de ES de deur dichtsturen gedurende 8 seconden. Indien na die 8 seconden die dichtpositie nog niet overeenkomt geeft de ES op de KB300 de melding Status Unknown. Na het activeren van de sensor of schoot ingang gaat de ES dan opnieuw initialiseren. De LED knippert daarbij oranje. Na de initialisatie zal de LED groen branden of knipperen afhankelijk van de programmaschakelaar. Het is mogelijk dat de ES bij initialisatie een onjuiste openpositie heeft opgeslagen. Met behulp van de F1 toets op de KB300 kan dan opnieuw de initialisatie worden uitgevoerd. Opnieuw initialiseren zonder KB300 is ook mogelijk. Druk de programmeerschakelaar van de ontvanger in en houdt deze ingedrukt, wijzig de 3 standen schakelaar willekeurig. Hierna gaat de ES opnieuw initialiseren. Manual ES.0808.NL Pagina 23

24 10. Serviceterminal KB300 Met behulp van de serviceterminal KB300 kan de status van de ES worden uitgelezen. Tevens wordt deze serviceterminal gebruikt om instellingen te wijzigen/activeren. Op de KB300 zitten een aantal toetsen met een vaste functie: 1/F1 Opnieuw initialiseren 2/F2 Functie van de sensor ingang, de deur gaat open 9/F9 Demofunctie, de deur gaat continu open en dicht MENU Naar het instellings- of testmenu. Tijdens normaal functioneren kunnen de volgende meldingen op het display komen: Status Unknown De dicht en open positie is nog niet bepaald, er moet nog geïnitialiseerd worden Initialization De deur is bezig met initialiseren Door is Closed De deur is dicht Manual De programmaschakelaar staat in Manual Mode Automatic De programmaschakelaar staat in Automatic Mode LockDelay Time De deur wacht tot de slotvertragingstijd is afgelopen Door Opens De deur gaat open Door is Open De deur is open Open Time Delay Wacht tot de opentijd is afgelopen Input Active Wacht totdat de sensor, Safety of afstandbediening niet meer actief is. Toggle Active Wacht totdat de sensor opnieuw wordt geactiveerd. Continue Open De programmaschakelaar staat op Continue Open (II) Door Closing De deur gaat dicht Bij storingen wordt de melding op de display van de KB300 getoond Bewegen door het menu Het is mogelijk om in het menu te komen wanneer de deur open of dicht is. Druk hiervoor op knop MENU van de KB300. Met behulp van de en knoppen is het mogelijk door het menu te bewegen. Met behulp van de ENTER wordt een onderliggend menu geopend (indien van toepassing) en met behulp van de MENU wordt dit weer gesloten of verlaten. Een getal kan gewijzigd worden door een nieuw getal in te voeren. Met de wordt het laatste cijfer gewist. Met de ENTER kan dit getal worden bevestigd. Indien het ingevoerde getal te groot of te klein is, wordt dit bijgesteld naar de minimale of de maximale waarde. Dit moet dan opnieuw (tweede keer) met ENTER bevestigd worden. Met MENU kan de invoer onderbroken worden en blijft de oorspronkelijke waarde. Manual ES.0808.NL Pagina 24

25 10.2. Overzicht van het menu Testing Door Position Graden Positie van de deur, het rechter getal is de absolute positie van de interne potmeter. Open Position Graden Open positie Supply Voltage Volt Spanning van de DC-uitgang Sensor Input On/Off (Aan/Uit) Status van de sensor ingang Bolt Input On/Off Status van de schoot ingang Safety Input On/Off/Not Active Status van de veiligheidsingang Fire Input On/Off/Not Active Status van de brand ingang External Switch Manual/Automatic/Cont. Open Status van de 3 standen schakelaar. Lock Output On/Off Status van de slotuitgang (Wijzig m.b.v. Enter toets) Doorstatus Output On/Off Status van de deurstatusuitgang (Wijzig m.b.v. Enter toets) Arm to 90 Degree Enter=Arm naar 90 graden. (Alleen voor Inswing deuren) Settings Speed Values Open Speed (relatief) Snelheid van dicht tot 10 o voor de openpositie. Close Speed 5-20 (relatief) Snelheid van openpositie tot 10 o voor dichtpositie Low Speed Open 4-15 (relatief) Snelheid tijdens de laatste 10 o Low Speed Close 4-15 (relatief) Snelheid tijdens de laatste 10 o Manual ES.0808.NL Pagina 25

26 Distances Misc. Config. Open Offset 1-50 (graden) Afstand tussen openpositie en geleerde openpositie. Close Offset 2-20 (graden) Afstand tussen dichtpositie en push-and-go-positie Low Speed Angle Open (graden) Afstand tussen openpositie en de positie waar lagesnelheid start. Low Speed Angle Close (graden) Afstand tussen dichtpositie en de positie waar lagesnelheid start Close Release Angle 0-20 (graden) Afstand waar de ES de deur dicht laat vallen bij het sluiten. Deze parameter kan vergroot worden bij problemen met het in het slot vallen. Opentime 1-64 (seconde) Tijd dat de deur open is na een sensor ingang. Push And Go On/Off (Gebruik ENTER) Neemt de deurbeweging over als de deur opengeduwd wordt. Fire Input On/Off (Gebruik ENTER) Activeer de brand ingang Sensor Input Timer/Toggle (Gebruik ENTER) Selecteer type sensor ingang Safety Input Selecteer wanneer veigheidsingang actief is. No Safety input During Opening During Closing Allways During Standstill Seperate Open/Close Open/Close Pos. (Gebruik ENTER knop) Manual ES.0808.NL Pagina 26

27 Cycle Counter Geeft het aantal keren dat de deur open en dicht ging. Software version Geeft de softwareversie met bijbehorende datum weer. Bijvoorbeeld: Software: ESDC Date: Safety LowSpd Selecteer wanneer veigheidsingang actief is tijdens lage snelheid. No During Opening During Closing Allways (Gebruik ENTER knop) Lock Type Selecteer slottype No lock Fail Secure (Arbeidsstroom) Fail Safe (Ruststroom) Lock Delay Time (* 0,1 seconde) Tijd tussen het vrijgeven van het slot en het openen van de deur. Adj. Speed/Time Wijzigen van de opensnelheid en de opentijd met potentiometer of met behulp van menu. (Gebruik de ENTER toets) Double Units Instellingen voor een dubbele unit No double unit Master Slave Slave + Overlap (Gebruik de ENTER toets) Default Settings Terug naar fabrieksinstellingen (Gebruik de ENTER toets) Beschrijving van MENU a. Testmenu Het testmenu is ervoor om diverse in- en uitgangen te testen en belangrijke waarden uit te lezen. a.1. Door Position De deurpositie wordt aangegeven. Bij een gesloten deur is deze ongeveer 0. De eenheid is in graden (geldt alleen voor indicatie). Natuurlijk kunnen er verschillen ontstaan door de verschillende afmetingen tijdens montage. Manual ES.0808.NL Pagina 27

28 a.2. Open Position De openpositie wordt hierbij aangegeven. Dit is de positie die geleerd is bij initialisatie minus de OpenOffset. a.3. Supply Voltage Dit is de voedingsspanning van het 24 VDC circuit. Eenheid in Volt. (Waarde alleen ter indicatie) a.4. Sensor Input De status van de sensoringang wordt getoond. On betekent dat de sensoringang verbonden is met GND (ground). a.5. Bolt Input De status van de schootingang wordt aangegeven. a.6. Safety Input De status van de veiligheidsingang wordt getoond. Indien in het menu de veiligheidsingang is uitgeschakeld verschijnt er Not Active op de display. a.7. Fire Input De status van de brandingang wordt getoond. Indien in het menu de brandingang is uitgeschakeld verschijnt er Not Active op de display. a.8. External Switch De status van de externe driestandenschakelaar wordt getoond. I Handmatig programma 0 Automatisch programma II Continue open programma a.9. Lock Output De status van het slot wordt weergegeven. Met behulp van ENTER kan het slot aan of uit worden geschakeld. a.10. DoorStatus Output De status van het relais Deur-is-open wordt aangegeven. Met behulp van ENTER kan het relais aan of uit worden geschakeld. a.11. Arm to 90 degree Voor het plaatsen van een arm bij een ES type Inswing is een voorspanning noodzakelijk. Om het installeren van de arm te vereenvoudigen kan met behulp van de ENTER de veer in de ES worden voorgespannen. Hierbij wordt de zeskant aansluiting zo verdraaid dat de arm onder een hoek van 90 graden t.o.v. van de behuizing erin geplaatst kan worden. Door nog een keer op ENTER te drukken verdwijnt de voorspaning weer. De ES reset zichzelf. Hierna is opnieuw initialiseren noodzakelijk. (zie ook hoofdstuk 7.4) Manual ES.0808.NL Pagina 28

29 b. Settings b.1. Speed Values Onder dit menu kunnen de diverse snelheden worden ingesteld. De grootheden hebben geen eenheden. De snelheden zijn relatieve waarden. b.1.1. Open Speed Met deze snelheid gaat de deur open tot ongeveer 10 graden (in te stellen met Low Speed Open) voor de openpositie. b.1.2. Close Speed Met deze snelheid gaat de deur dicht tot ongeveer 10 graden (in te stellen met Low Speed Close) voor de dichtpositie. b.1.3. Low Speed Open Met deze snelheid beweegt de deur gedurende de laatste 10 graden van de open beweging. b.1.4. Low Speed Close Met deze snelheid beweegt de deur gedurende de laatste 10 graden van de dicht beweging. b.2. Distances Onder dit menu worden verschillende afstanden ingesteld / aangepast. b.2.1. Open Offset Dit is de hoek tussen de eindstop en waar de deur stil moet staan tijdens normaal gebruik. b.2.2. Close Offset Dit is de hoek die de deur moet maken voordat Push-And-Go geactiveerd wordt. Ook wordt deze hoek gebruikt voor de deur is open signalering. Manual ES.0808.NL Pagina 29

30 b.2.3. Low Speed Angle Open Dit is de hoek waarbij de deur op langzame snelheid open gaat. De hoek waarbij de deur op langzame snelheid opent is de Open Position min de Open Offset min de Low Speed Open Position. b.2.4. Low Speed Angle Close Dit is de hoek waarbij de deur op langzame snelheid dicht gaat. De hoek waarbij de deur op langzame snelheid sluit is de Close Position plus de Close Offset plus de Close Release Position plus de Low Speed Close Position. b.2.6. Close Release Angle Dit is de hoek waarbij de deur met een verhoogde snelheid dichtvalt. Deze instelling kan worden gewijzigd wanneer het slot eenmaal is ingesteld. Dit kan nodig zijn wanneer er een slot gebruikt wordt en waarbij de deur met een hogere snelheid in het slot moet vallen. Bij een slot wordt de Close Release Angle standaard gewijzigd in 4. Zonder slot staat deze op 0. b.3. Misceleanous Config. Onder dit menu kunnen diverse instellingen worden gedaan. b.3.1. Opentime Dit is de tijd dat de deur open blijft na het opengaan door middel van het bedienen van de Sensor of schoot ingang of de Push-and-Go functie. Deze tijd is in seconden. De waarde kan worden gewijzigd. b.3.2. Push And Go Door deze functie te activeren zal de ES bij het handmatig open duwen de beweging overnemen en verder openen. De functie wordt geactiveerd nadat de afstand die ingesteld is bij Close Offset wordt overschreden. Met behulp van ENTER is deze functie aan of uit te zetten. b.3.3. Fire Input Door deze ingang te activeren heeft de ES de mogelijkheid om aangestuurd te worden door bijvoorbeeld een brandmeldcentrale. Bij de keuze YES wordt de brandingang actief. Let wel, deze moet voor een normale functie doorverbonden zijn met ground. Kontakt 15 en 16 (Zie afbeelding hoofdstuk 8) b.3.4. Sensor Input Hiermee kan het type sensor worden ingesteld. Timer : na het aflopen van de opentijd gaat de deur weer dicht. Toggle : na opnieuw de sensor ingang te activeren gaat de deur weer dicht of open b.3.5. Safety Input Met deze functie wordt de veiligheidsingang ingesteld. De veiligheidsheidsingang kan op verschillende manieren functioneren. Dit is in te stellen. Daarbij is te kiezen uit: No safety input During Opening During Closing Always Manual ES.0808.NL Pagina 30

31 During Standstill Seperate Open/Close. b.3.6. Safety LowSpeed Hiermee kan de safety ingang in- of uitgeschakeld worden in het lage snelheidsgebied. De keuze is; No, During Opening, During Closing. b.3.7. Lock Type Bij deze instelling is in te stellen of er een slot gebruikt wordt en welk type type. Indien deze parameter gewijzigd wordt zal ook de Close Release Angle wijzigen. b.3.8. Lock Delay Time Indien er een slot gebruikt wordt kan er een tijd tussen het loskomen van het slot en het starten van de deurbeweging worden ingesteld. Aan te bevelen is 2 seconden. b.3.9.adj. Speed/Time Het is mogelijk om de potmeters via het menu op de print aan of uit te schakelen. Standaard zijn de potmeters uitgeschakeld en is de opensnelheid en de opentijd alleen via het menu te wijzigingen. b.3.10.double Units Hiermee kan worden ingesteld of er een dubbele deur wordt gebruikt. Te kiezen is uit No double unit, Master, Slave of Slave met overlap. Voor details hierover zie het hoofdstuk over de dubbele units. b Default Settings Hiermee worden de fabrieksinstellingen weer teruggezet. c. Counter/Error Bij elke 100 open en dicht bewegingen wordt deze teller opgehoogd. Dit zijn alleen de bewegingen die vanuit de dichtpositie starten. d. Software Version De software versie en software datum wordt weergegeven. Manual ES.0808.NL Pagina 31

32 11. Foutmeldingen Het is mogelijk dat er een storing (error) optreedt in de automaat. Deze is eenvoudig uit te lezen met behulp van de KB300. Op de display komt direct de melding dat er een storing is en om welke storing (error) het gaat. Op het moment dat er een storing is opgetreden knippert de LED Rood, of Rood/Groen. Er zijn twee methoden om de foutmelding of errorcode te achterhalen. De eerste is via de LED en de tweede via de KB300. Door middel van de LED kleuren kan de errorcode worden afgelezen. Onderstaand een tweetal voorbeelden. Bij Error 2 knippert de LED als volgt: Rood - Groen - Rood - Groen - Rood - Uit - Rood - enzovoorts. Bij Error 3 is het als volgt; Rood - Groen - Rood - Groen - Rood - Groen - Rood - Uit - Rood - enzovoorts. Het meest eenvoudige is om het aantal keren te tellen dat de LED groen is. Het aantal keren dat de LED groen knippert, geeft aan welke errorcode het gaat. Errorcode Melding op Opmerking KB300 4 Int.Error(Im) Interne Error, raadpleeg de installateur 5 ClosePos.Error Fout bij dichtpositie, opnieuw initialiseren 6 OpenPos.Error Fout bij openpositie, opnieuw initialiseren 7 Err.(Pot/Mot) Interne Error, controleer eventueel slot of raadpleeg de installateur 8 Lock Error Meer dan 20 keer niet uit het slot getrokken 9 Potm. Error Defecte potmeter 11 Error TimeOut Indien deur niet binnen 5 seconden geopend is Met behulp van de (min) toets op de KB300 of de push button in de automaat kan de ES gereset worden. Door de spanning van de ES af te halen wordt hetzelfde bereikt. Manual ES.0808.NL Pagina 32

33 12. Dubbele units Dit hoofdstuk heeft betrekking op ES automaten voor dubbele deuren. Zie onderstaande figuur. Eenvoudig beschreven is dit een behuizing met twee automaten erin. Hiermee kunnen de deuren op hetzelfde tijdstip open en dicht gaan. Via de serviceterminal (KB300) kan één ES worden ingesteld als Master en de andere unit als Slave. Aansluitschema Op de Master worden al de bedieningsapparaten aangesloten. Indien er een bedieningsapparaat wordt bediend zullen beide deuren open gaan. Op het moment dat beide units open zijn, begint de Master zijn ingestelde opentijd af te tellen. Op het moment dat deze opentijd verstreken is gaan beide deuren dicht. Indien er op de Slave een bedieningsapparaat wordt aangesloten zal alleen de Slave open gaan. Indien bij de Slave Push-And-Go is geactiveerd, zal bij het open duwen van de Slave de Master ook open gaan. Indien er gebruik gemaakt wordt van een deur met een overlap zal de deur met de overlap als Slave+Overlay moeten worden ingesteld. Deze deur zal bij het sluiten op ongeveer 25 graden stoppen en wachten totdat de Master geheel gesloten is, waarna de Slave sluit. Volgende afbeelding met afmetingen is nodig om een dubbele unit te bestellen. Manual ES.0808.NL Pagina 33

34 Manual ES.0808.NL Pagina 34

35 13. Installatie en inspectie bij PrEN12650 In de PrEN12650 wordt gesproken over de classificatie van een draaideur automaat voor voetgangers. Er zijn twee classificaties namelijk Class A en Class B. In beide gevallen zal een erkende instantie de automaten moeten keuren. Tevens eist deze norm dat ieder jaar de werking van de automaat getest wordt op locatie. Dit moet uitgevoerd worden door een door de fabrikant geautoriseerde installateur. De test bestaat o.a. uit; controle van installatie, de gebruikte deur, de aangesloten bedieningsapparaten, krachtmetingen tijdens de bewegingen met behulp van gekalibreerde apparatuur. Neem voor meer informatie hierover contact op met de dealer. Manual ES.0808.NL Pagina 35

36 14. Standaard en gebruikers instellingen Klant Serienummer Type ES Lokatie Menu Parameter Standaard Gebruikers instellingen Speed Values Open Speed Close Speed Low Speed Open Low Speed Close Distances Open Offset Close Offset Low Speed Angle Open Low Speed Angle Close Close Release Angle Misc. Config. Opentime Software version Push and go Off On Off Fire Input Off On Off Sensor Input Timer Timer Safety Input No No Safety during LowSpeed Area Always No Lock Type No No Lock Delay Time Toggle During Opening During Closing Always During Standstill Seperate Open/Close Open/Close Position During Opening During Closing Always Fail Secure Fail Safe Adj. Speed/Time By menu With Pot.meters Double Units No By menu Master Slave Slave + Overlay Manual ES.0808.NL Pagina 36

DIGIWAY PLUS DWPS102S DWPS102A DWPS102U DWPD102SXX DWPD102AXX DWPD102UXX INSTALLATIEHANDLEIDING

DIGIWAY PLUS DWPS102S DWPS102A DWPS102U DWPD102SXX DWPD102AXX DWPD102UXX INSTALLATIEHANDLEIDING DWPS102S DWPS102A DWPS102U DWPD102SXX DWPD102AXX DWPD102UXX Automaat voor enkele- of dubbele deuren, trekkend of duwend Gamma: Deur automatisatie INSTALLATIEHANDLEIDING Group Products Summary Algemene

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing

Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing A35AE FU-A150AE FU met TST FUS nl Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

SA 2700 Kit Handleiding

SA 2700 Kit Handleiding SA 2700 Kit Handleiding Inhoudsopgave 1. Planning van de Systeeminstallatie 1 2. Apparaat Introductie 3 3. Eerste Installatie 6 4. Ophangen 8 5. Standaard instellingen Systeem 11 6. Gebruikersmenu 12 7.

Nadere informatie

Robus 600/600P 1000/1000P. For sliding gates. Instructions and warnings for the fitter. Istruzioni ed avvertenze per l installatore

Robus 600/600P 1000/1000P. For sliding gates. Instructions and warnings for the fitter. Istruzioni ed avvertenze per l installatore For sliding gates Robus 600/600P 1000/1000P Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l installateur Anweisungen und Hinweise

Nadere informatie

TS690/TS690ID. 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale. Installatie en programmering

TS690/TS690ID. 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale. Installatie en programmering TS690/TS690ID 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale Installatie en programmering INHOUD OVERZICHT Introductie-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER IJK Beslist lezen! Op al onze leveringen en diensten aan Nederlandse (contracts)partijen zijn de FME-CWM voorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de

Nadere informatie

XL Transceiver installatie handleiding

XL Transceiver installatie handleiding XL Transceiver installatie handleiding Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl Technische gegevens van de AlphaCom XL transceiver:

Nadere informatie

EFC 21 EFC 25. EXHAUSTO 3002451-2004-03-01.fm

EFC 21 EFC 25. EXHAUSTO 3002451-2004-03-01.fm EXHAUSTO 3002451-2004-03-01.fm EFC 21 EFC 25 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tlf. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.com EXHAUSTO 3002451-2004-03-01.fm 2/16

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

THX-DL Datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012. www.thermomax-refrigeration.com

THX-DL Datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012. www.thermomax-refrigeration.com THX-DL Datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012 www.thermomax-refrigeration.com Inhoud PRESENTATIE Functie overzicht 2 INSTALLATIE Veiligheids maatregelen 4 THX Toestel 4 Sensoren 4 Alarm

Nadere informatie

Handleiding. Bewakings- en alarmsysteem m2

Handleiding. Bewakings- en alarmsysteem m2 Handleiding Bewakings- en alarmsysteem m2 Inhoud Introductie 4 Veiligheid 4 Systeemoverzicht 5 Alarmen 5 Beveiliging 5 Batterij back-up 5 Externe aansluitingen 5 Technische gegevens 6 Toetsenbordbediening

Nadere informatie

Audio Monitoring en Telemetrie Unit AW 4. Gebruiksaanwijzing (firmware 2.3X)

Audio Monitoring en Telemetrie Unit AW 4. Gebruiksaanwijzing (firmware 2.3X) Audio Monitoring en Telemetrie Unit AW 4 Gebruiksaanwijzing (firmware 2.3X) De Comma AW-4 is een intelligente telemetrieunit voorzien van interne stiltedetectie, streaming-audio module, audio-backup en

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Moeller Home Control Box

Moeller Home Control Box Installatiehandleiding Nederlands Handleiding versie 1. Geschreven voor software versie 1.0. Copyright 2007 Home Automation Europe. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Document ersie 2.18 Software ersie 3.10 OEM EuroPAC Alleen vanaf Hardware versie 1.2 ATTENTIE De Alarm IP-Converter is helemaal getest en voorzien van de laatste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Pum ps for results VEILIGHEIDSSYMBOLEN Deze handleiding gebruikt de volgende regels om BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID te melden. Lees en

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226

Uitgebreide handleiding voor de. WebRadio. Software versie 1.07.226 Uitgebreide handleiding voor de WebRadio Software versie 1.07.226 1 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBRADIO... 3 1.1 OVERIGE INFORMATIE... 3 1.2 AFWIJKINGEN... 3 2 ALGEMEEN... 4 2.1 OVERZICHT

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruiker

Handleiding voor de gebruiker Handleiding voor de gebruiker Optische indicaties op de AlphaVision ML bedieningspaneel = Sectie 1 = Sectie 2 = Sectie 3 = Sectie 4 Aan de rechterzijde zijn diverse status LED s aanwezig. De betekenis

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM versie 3.4 januari 2009 INHOUD 1. WAT IS VENT-O-SYSTEM? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RGS5000. Bedieningsvoorschrift. Besturing voor omgekeerde osmose installaties. Softwareversie 1.00

RGS5000. Bedieningsvoorschrift. Besturing voor omgekeerde osmose installaties. Softwareversie 1.00 RGS5000 Besturing voor omgekeerde osmose installaties Bedieningsvoorschrift Softwareversie 1.00 Inhoudsopgave 1. Functiebeschrijving... 1 1.1. Algemeen... 1 1.2. Overzicht functionaliteit... 1 1.3. Schematische

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

POWERMAX PRO Volledig bewaakt draadloos beveiligingssysteem

POWERMAX PRO Volledig bewaakt draadloos beveiligingssysteem POWERMAX PRO Volledig bewaakt draadloos beveiligingssysteem Installatie handleiding INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 4.4.17 AUX knop A...19 2. SPECIFICATIES... 3 4.4.18 AUX-KNOP B...19 2.1 Algemene specificaties...3

Nadere informatie

Technische handleiding voor het SimpleHome-systeem

Technische handleiding voor het SimpleHome-systeem NL TECHNISCHE HANDLEIDING Technische handleiding voor het SimpleHome-systeem www.comelitgroucom WAARSCHUWINGEN Voer de installatiewerkzaamheden zorgvuldig uit volgens de door de fabrikant gegeven instructies

Nadere informatie