De gasfabriek, bron van licht, warmte en vele goede dingen 3 Ellen Kerkvliet. De boerderij van Van Schie, van oudsher Overthoorn 10 Cees Peper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gasfabriek, bron van licht, warmte en vele goede dingen 3 Ellen Kerkvliet. De boerderij van Van Schie, van oudsher Overthoorn 10 Cees Peper"

Transcriptie

1 Inhoud De gasfabriek, bron van licht, warmte en vele goede dingen 3 Ellen Kerkvliet De boerderij van Van Schie, van oudsher Overthoorn 10 Cees Peper Nieuwe plannen voor de Oude Kerk 15 Frans Harm De R.K. Leesbibliotheek van mejuffrouw Dinie Jonckbloedt 21 Anja Kroon Het bloeiende verenigingsleven in Bennebroek 25 Martin Bunnik Garage aan het Raadhuisplein 33 Marloes van Buuren Het verdwenen Huis te Bijweg, deel 2 38 Peter van der Werff Van het bestuur Excursies en Open Monumentendag 44 In memoriam Ben van Tongeren en Gerard Brand 46 Verslag voorjaarsbijeenkomst 47 Aanwinsten collectie HVHB 49 Ets van het Huis te Manpad 50 Boeken over Gereformeerde Kerk Bennebroek en Brandweer Heemstede 51 Groenendaalboek Heeft u het boek Groenendaal van buitenplaats tot wandelbos al? Zeer zeker de moeite waard, ook als cadeautje voor vrienden of familie! Als lid van de HVHB betaalt u voor dit prachtige boek van 240 pagina s i.p.v. 24,95 slechts 19,95. Leden kunnen zich wenden tot Annemarie Thoolen, , Uiteraard is het boek (zonder de ledenkorting) ook in de Heemsteedse boekhandels verkrijgbaar en bij Bruna in Bennebroek. Voor uw agenda 21 augustus Excursie Huis te Vogelenzang 14 september Open monumentendag, thema: Macht & pracht 22 oktober Excursie Hodsonhuis, Haarlem 21 november Najaarsbijeenkomst HVHB, t Trefpunt, Bennebroek heerlijkheden zomer 2013

2 de gasfabriek, bron van licht, warmte en vele goede dingen De aanleg van gasleidingen op de Glip. dat zij geen termen heeft kunnen vinden om terug te komen op het besluit. Gasbuizen van noord tot zuid Niets stond de bouw van een gasfabriek meer in de weg en in 1908 kreeg de firma Carl Francke uit Bremen opdracht om de hele steenkolengasinstallatie te leveren. De Heemsteedse aannemer W.A. van Amstel mocht de bouw uitvoeren. Al voor de fabriek er stond werd ir. G.F.H. Houben aangesteld als directeur der te stichten gasfabriek en der toekomstige waterleiding (de watertoren is gebouwd in 1910). Zijn taak was toezicht te houden op de bouw en de aanleg van het De watertoren in aanbouw, buizennet. De Schotense aannemer G.B. Meerman bouwde voor ruim vijfduizend gulden een directeurswoning naast de fabriek. Alles bij elkaar kostte de bouw van de fabriek, goed voor een jaarcapaciteit van kubieke meter gas, inclusief buizennet, straatlantaarns, directeurswoning, grond en bedrijfskapitaal f ,17. Kilometers gasleiding verdwenen onder de grond. Van het noordelijk deel tegen de Haarlemse grens tot het uiterste zuiden van de gemeente. De toen nog Heemsteedse wijken Bosch en Vaart, Haarlemmerhoutpark en Zuiderhout, die tot dan toe al door Haarlem van gas werden voorzien, werden toegevoegd aan het Heemsteedse buizennet. Om de lange buisleiding naar de Glip rendabel te maken werd overeengekomen ook aan Bennebroek gas te leveren. Bloemendaal gaf toestemming om Vogelenzang van gas te voorzien. In december 1908 werden de ovens aangestoken en op 11 januari 1909 zetten de nieuwe gaslantaarns Heemstede in het volle licht. De volgende dag konden de huishoudens voor het eerst gas gebruiken. De nieuwe brandstof bleek in korte tijd immens populair, steeds meer particulieren verruilden hun walmende petroleumstellen voor een gasfornuis. Door het toenemend gasverbruik was al na enkele jaren de bouw van een tweede gashouder van 2500 kubieke meter nodig. Om de aanvoer van kolen te vergemakkelijken werd in 1916 de Wippervaart uitgediept, zodat de schepen vanaf het Spaarne tot naast de fabriek konden komen. In 1921 volgde de aanleg van de zwaaihaven. 4 heerlijkheden zomer 2013

3 De boerderij van Van Schie, van oudsher Overthoorn Cees Peper In dit derde verhaal in de serie over boerderijen in Heemstede besteden we aandacht aan de boerderij van Van Schie. Dat is de naam waaronder veel mensen zich het witgepleisterde gebouw met z n boogramen aan de Glipper Dreef zullen herinneren. Op de zelfde plaats stond in de eerste helft van de zeventiende eeuw al een hofstede met de naam Overthoorn. 1930, de boerderij aan de Glipperweg (nu Glipper Dreef) tegenover Bosbeek. De geschiedenis van de hofstede Overthoorn, gelegen aan de oostkant van wat nu de Glipper Dreef heet, is verbonden met die van de hofstedes Meervliet en Bosbeek (vóór 1690 Rustmeer) aan de overkant van de weg. Christian Bertram heeft in het boek Groenendaal van buitenplaats tot wandelbos uitgebreid beschreven hoe een en ander in elkaar zit. In 1640 wordt Overthoorn omschreven als seeckere huysing en hofstede, genaamd Overthoorn. Meer viel er toen blijkbaar niet over te zeggen en misschien was het toen ook niet meer dan een boerderij met een herenkamer. In 1724 is de omschrijving in een advertentie veel uitgebreider: de hofstede Overthoorn ( ) met een heerenhuys, koetshuys, stalling, orangiehuys, speelhuys, siende op de Meer, groot omtrent 2 morgen, beplant met vrugtbare boomen. De oranjerie werd datzelfde jaar ontruimd en een extra schoone partij curieuse oranje, lamoen, en limoette boo- heerlijkheden zomer 2013

4 Nieuwe plannen voor de Oude Kerk Frans Harm In HeerlijkHeden 156 heeft u op pagina 46 al kort kunnen lezen over de plannen om de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein beter geschikt te maken voor culturele evenementen. De beoogde ingrepen zijn de nieuwste stap in de bouwkundige geschiedenis van dit historische gebouw, die al in de middeleeuwen begint. In dit artikel besteden we aandacht aan de eerste bouw en alle verbouwingen door de eeuwen heen, met de nadruk op de vroegste geschiedenis én de nieuwste plannen. De bouwgeschiedenis van de Oude Kerk, die startte in 1623, is in woorden vastgelegd op de balken die het dak steunen. Al sinds 1347 staat er op deze plaats een kerkgebouw, oorspronkelijk ter nagedachtenis aan de Hollandse graaf Willem IV alias Willem de Stoute. Deze Hollandse graaf was nogal strijdlustig ingesteld. Zo nam hij drie keer deel aan de kruistochten van de Duitse Orde tegen de Litouwers en de Pruisen. Deze orde was gesticht in het Heilige Land tijdens de Derde Kruistocht ( ) zoals ook bijvoorbeeld de Johannieter en de Maltezer Orde, maar na het debacle aldaar naar Duitsland teruggekeerd. Zij had een nieuwe missie gevonden in de bestrijding van de Litouwers en de Pruisen, die als heidens werden beschouwd. Willem voelde er wel voor om mee te doen. In 1345 bestreed hij ook de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel, aan wiens benoeming hij nota bene zelf had meegewerkt. Deze bisschop vond het echter beter de invloed van de Hollandse graaf wat terug te dringen en daar was Willem het niet mee eens. Hij belegerde op 8 juni 1345 de stad Utrecht, die zich na acht heerlijkheden zomer 2013

5 De R.K. Leesbibliotheek van mejuffrouw Dinie Jonckbloedt Anja Kroon Een spannend boek of liever een romantisch verhaal? Wie rond 1935 in Heemstede een boek wilde lenen kon in vijf of zes commerciële leesbibliotheken terecht. Er waren eenvoudige winkelbibliotheken, maar ook wat duurdere bibliotheken die verbonden waren aan een boekwinkel. Voor elk wat wils, dus ook voor katholieken, die kerkelijk goedgekeurde boeken wilden lenen. Zij konden vanaf 1932 terecht bij de R.K. Leesbibliotheek St. Joannes van de gezusters Dinie en Rie Jonckbloedt aan de Binnenweg. Het oprichten van leeszalen en bibliotheken paste in een ontwikkeling die vanaf 1900 gaande was. Rond die tijd was het boekenvak een professionele bedrijfssector geworden en er verschenen steeds grotere aantallen boeken op de markt. Dat al die boeken ook gelezen werden, lag aan de hoge alfabetiseringsgraad in Nederland en de toenemende verlenging van de leerplicht. Vanaf de jaren dertig groeide het voortgezet onderwijs, waardoor meer mensen het lezen gingen zien als middel ter ontwikkeling en ter ontspanning. Ook de groei van de vrije tijd droeg bij aan de populariteit van het lezen. Toch was het boek nog geen consumptieartikel en konden minder welgestelde en arme mensen zich nog nauwelijks eigen boeken veroorloven. Dit alles zorgde ervoor dat er naast de boekwinkels een netwerk van allerlei soorten bibliotheken groeide waar men voor een klein bedrag toch een mooi boek kon lenen. De eerste Heemsteedse bibliotheken In Heemstede waren er rond 1900 drie bibliotheken: De Volksbibliotheek van de Nederlandse Christelijke Geheel-Onthouders Vereeniging, de bibliotheek van Het Vereenigingsgebouw van R.K. Volksbond aan de Herenweg in heerlijkheden zomer 2013

6 Garage aan het Raadhuisplein Marloes van Buuren Vanaf 1929 is er aan het Raadhuisplein onafgebroken een garagebedrijf gevestigd geweest. Vroeger kon je er je auto stallen, een taxi bestellen en vanaf 1934 rukte de eerste en enige Heemsteedse ziekenwagen zelfs uit vanaf Raadhuisplein 7. Een korte schets in woord in beeld van garage Groenendaal en garage Het Raadhuis tot garage Turenhout nu. H. Moore opende zijn bedrijf aan het Raadhuisplein 7 in Al begin 1931 nam J.A. van de Hout de zaak over. In augustus 1929 staat Raadhuisplein 7 te huur als grote garage, met stallingsplaats voor veertien auto s, ook geschikt voor andere doeleinden. Op 1 oktober 1929 opent H. Moore er zijn Garage Groenendaal. Van buitenaf lijkt het pand volgens de journalisten van de Eerste Heemsteedse Courant en Haarlems Dagblad maar klein, maar het perceel is 57 meter diep. De vloer is van beton, de op dat moment moderne ijzerconstructie is bekleed met asbest en het licht komt door de glazen dakramen overvloedig naar binnen. Voor de garage zal een benzinepomp geplaatst worden. Moore biedt in advertenties de mogelijkheid tot het stallen van auto s aan (10 gulden per maand voor een vaste plaats), hij verhuurt luxe wagens van de merken Hudson, Minerva en Buick (7 persoons, 20 cent per kilometer), biedt taxiservice speciaal voor toerisme, trouwgelegenheden, schouwburg en visiterijden en hij heeft een agentschap voor Whippetvrachtwagens. Al in februari 1931 is er een andere eigenaar, J.A. van de Hout. De eigenaar van garage en huis is door de jaren heen niet altijd ook degene die de garage drijft. Begin 1933 komen we een andere naam tegen, namelijk Joh. Lammers. Deze gaat in oktober 1933 failliet en daarna is Van de Hout weer de garagist. Om het nog ingewikkelder te maken: vanaf 1932 zit op de Valkenburgerlaan 73, hoek Lentelaan, een ándere Garage Groenendaal, met stallingsplaats voor zestig auto s. Dit is het bedrijf van H. M. Baaij, die een rijwielhandel heeft maar het stallen van auto s met wat klein onderhoud erbij doet. Het is onwaarschijnlijk dat er twee garages waren met dezelfde naam, dus blijkbaar is daar iets over overeengekomen. De garage aan het Raadhuisplein heet in ieder geval vanaf 1936 garage Het Raadhuis. heerlijkheden zomer 2013

Linnaeushof, van botanische tuin tot grootste speeltuin van Europa 3 Ellen Kerkvliet

Linnaeushof, van botanische tuin tot grootste speeltuin van Europa 3 Ellen Kerkvliet Inhoud Linnaeushof, van botanische tuin tot grootste speeltuin van Europa 3 Ellen Kerkvliet Welkom in Heemstede en Bennebroek, Het vreemdelingenverkeer tussen 1906 en 1920 10 Anja Kroon Hoeve Nijverdal:

Nadere informatie

Siertegels op Heemsteedse woningen Ellen Kerkvliet 3. De eendenkooi in Bennebroek Martin Bunnik 10

Siertegels op Heemsteedse woningen Ellen Kerkvliet 3. De eendenkooi in Bennebroek Martin Bunnik 10 Inhoud Siertegels op Heemsteedse woningen Ellen Kerkvliet 3 De eendenkooi in Bennebroek Martin Bunnik 10 Apollo en Diana op Huis te Manpad Dennis de Kool 16 Boerenbedrijf bij het Oude Slot Cees Peper en

Nadere informatie

Binnenkijken in het Wapen van Heemstede 3 Frans Harm. Opgroeien tussen priesters, nonnen en studenten 7 Marian Prins

Binnenkijken in het Wapen van Heemstede 3 Frans Harm. Opgroeien tussen priesters, nonnen en studenten 7 Marian Prins Inhoud Binnenkijken in het Wapen van Heemstede 3 Frans Harm Opgroeien tussen priesters, nonnen en studenten 7 Marian Prins Kleur in buitenarchitectuur, van wapenschilder tot huisschilder 11 Olga van der

Nadere informatie

Openbare uurwerken in Heemstede en Bennebroek 3 Daan en Ellen Kerkvliet

Openbare uurwerken in Heemstede en Bennebroek 3 Daan en Ellen Kerkvliet Inhoud Openbare uurwerken in Heemstede en Bennebroek 3 Daan en Ellen Kerkvliet Boerderijen in Heemstede: de Dinkelhoeve of de boerderij van Milatz 12 Cees Peper en Tot eer der ouderen, de stamboom van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 De Kerk Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 2 1. Geschiedenis De grote bevolkingsgroei in de tweede helft van de 14de eeuw maakte het noodzakelijk nieuwe kerken

Nadere informatie

Op de vlucht! Belgische vluchtelingen in WO1 3 Anja Kroon. Heemsteê s Kookboek van Marc de Bruijn

Op de vlucht! Belgische vluchtelingen in WO1 3 Anja Kroon. Heemsteê s Kookboek van Marc de Bruijn Inhoud Op de vlucht! Belgische vluchtelingen in WO1 3 Anja Kroon Heemsteê s Kookboek van 1914 7 Marc de Bruijn Zilveren symbolen van waardigheid 11 Kleuter- en bewaarscholen, deel 2, periode na 1900 17

Nadere informatie

Nieuwsbrief 83 maart 1980

Nieuwsbrief 83 maart 1980 Nieuwsbrief 83 maart 1980 Bestuur: B. van Tongeren, Voorzitter Sportparklaan 1980 GOED BEGONNEN VOOR DE V.O.H.B. Voordat In januari heeft de Heemsteedse bibliotheek een collectie heemkundige literatuur

Nadere informatie

HeerlijkHeden. Tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek

HeerlijkHeden. Tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek Tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek HeerlijkHeden Jaargang 39 zomer 2012 nummer 153 Prijs C 4,95 De Wereld Jamboree van negentien-drie-zeven Marinus van der Grijp, de losbandige

Nadere informatie

Onbekend Heemstede: Bedreigde monumenten

Onbekend Heemstede: Bedreigde monumenten Onbekend Heemstede: Bedreigde monumenten Voor de mensen, die de artikeltjes over Heemsteeds- en Bennebroeksverleden in de Heemsteder gelezen, dan wel gemist hebben, herhalen we de artikelen om u de gelegenheid

Nadere informatie

Heemstede in actie: Eet soep voor Puttershoek 3 Marian Prins. George van Raemdonck, een flamboyante Belg in Heemstede 11 Anja Kroon

Heemstede in actie: Eet soep voor Puttershoek 3 Marian Prins. George van Raemdonck, een flamboyante Belg in Heemstede 11 Anja Kroon Inhoud Heemstede in actie: Eet soep voor Puttershoek 3 Marian Prins George van Raemdonck, een flamboyante Belg in Heemstede 11 Anja Kroon Luchtgevecht boven Bennebroek, 3 mei 1943 18 Martin Bunnik Annie

Nadere informatie

In de Heemsteder van 11 februari werd Gabe de Vries aan Heemstede voorgesteld door Bart Jonker (van hem ook de foto).

In de Heemsteder van 11 februari werd Gabe de Vries aan Heemstede voorgesteld door Bart Jonker (van hem ook de foto). Verdwenen Heemstede in kleur Van 11 februari tm 11 maart 2015 maakte de HVHB even een kleine zijstap In verband met een fraaie tentoonstelling in het Raadhuis in februari en maart van 2015. Ze zijn zwart-wit,

Nadere informatie

GRENSPALEN IN HEEMSTEDE

GRENSPALEN IN HEEMSTEDE GRENSPALEN IN HEEMSTEDE Een verborgen verleden tussen 1643 en 1813 I.P.O. 11 de onzichtbare grens, waar nog een grenspaal (PDN 50) moet worden ontdekt. Kaart van de heerlijkheid Heemstede 1643 Kaart van

Nadere informatie

Een avondje naar de film, het Minervatheater in de jaren vijftig 3 Anja Kroon

Een avondje naar de film, het Minervatheater in de jaren vijftig 3 Anja Kroon Inhoud Een avondje naar de film, het Minervatheater in de jaren vijftig 3 Anja Kroon Een roman is ten einde: Huis te Bennebroek onder de hamer 8 Martin Bunnik Het cafeetje van Der Kinderen: Van Ouds de

Nadere informatie

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool.

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. Onder leiding van pastoor Van de Pavoort werden er op een perceel grond naast de kerk 2 scholen gebouwd voor de kinderen uit de nieuwe parochie. Zoals gebruikelijk

Nadere informatie

en nog andere straten moest nog worden aangelegd.

en nog andere straten moest nog worden aangelegd. In de Belle Epoque had de Brabantstraat en de Brabantdam. De Brabantstraat liep van de Vogelmarkt tot aan het François Laurentplein. Deze straat is een van de oudste van Gent want werd reeds vermeld in

Nadere informatie

Te koop: Voorbeeldweg 100. 1234 AB Utrecht. Vraagprijs: 100.000,- k.k.

Te koop: Voorbeeldweg 100. 1234 AB Utrecht. Vraagprijs: 100.000,- k.k. Te koop: Voorbeeldweg 100 Voorbeeldweg 100 1234 AB Utrecht Vraagprijs: 100.000,- k.k. Inhoudsopgave: 1: Object en vraagprijs... 2 1.1 Object:... 2 1.2 Kenmerken:... 2 1.3 Pluspunten:... 2 1.3 Vraagprijs:...

Nadere informatie

De toekomst van kerken in Utrecht: bestendig gebruik, behoud en herontwikkeling

De toekomst van kerken in Utrecht: bestendig gebruik, behoud en herontwikkeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling De toekomst van kerken in Utrecht: bestendig gebruik, behoud en herontwikkeling Alice Gut Adviseur monumenten Contactpersoon voor kerken Afdeling Erfgoed Actualiteit

Nadere informatie

Onbekend Heemstede: Groenendaal Flora, 1925, 1935 en 1953

Onbekend Heemstede: Groenendaal Flora, 1925, 1935 en 1953 Onbekend Heemstede: Groenendaal Flora, 1925, 1935 en 1953 Van 11 september 2013 tot en met 20 november 2013 verschenen in de Heemsteder artikelen over de Flora, de internationale bloemententoonstelling,

Nadere informatie

Naam: De Romeinen. Vraag 1. De Romeinen hebben veel gebouwd. Noem vijf verschillende toepassingen. pagina 1 van 6

Naam: De Romeinen. Vraag 1. De Romeinen hebben veel gebouwd. Noem vijf verschillende toepassingen. pagina 1 van 6 Naam: De Romeinen De Romeinse bouwkunst. De Romeinen behoren tot de beste bouwers uit de geschiedenis. Ze bouwden tempels, riolen, waterleidingen, wegen, kanalen, huizen, aquaducten, havens, bruggen en

Nadere informatie

DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555)

DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555) DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555) Deel 1: 1305-1354 De groei van de macht van het volk en het uitbreken van de Hoekse en Kabeljouwse twisten. In deze periode zien we de macht van de graafschappen en hertogdommen

Nadere informatie

Von Kleistlaan Utrecht

Von Kleistlaan Utrecht Von Kleistlaan Utrecht Huurprijs 950,- per maand Meer informatie op www.ehr.nl Wonen in Utrecht Utrecht is het bruisende en kloppende hart van Nederland. De stad is gebouwd rondom de Dom Toren, die u geen

Nadere informatie

DSM No. 43 HENSCHEL FABIA / 21767 / 1930

DSM No. 43 HENSCHEL FABIA / 21767 / 1930 DSM No. 43 HENSCHEL FABIA / 21767 / 1930 Henschel & Sohn, KASSEL Georg Christian Carl Henschel stichtte in 1810 de Henschel nschel-werke in Kassel. Zijn zoon Carl Anton Henschel sticht in 1837 een tweede

Nadere informatie

Omschrijving. Bezienswaardigheden. Naar buiten in 's-graveland / wandelroute (17 km)

Omschrijving. Bezienswaardigheden. Naar buiten in 's-graveland / wandelroute (17 km) Omschrijving Bijzonder aan s-graveland is de concentratie van zoveel buitenplaatsen op een relatief klein rechthoekig gebied. De buitenplaatsen zijn mede bepalend voor het karakter van de hele gemeente.

Nadere informatie

Inhoud Het pomphuis. Van machinegebouw tot werkruimte voor de HVHB 3 Ellen Kerkvliet

Inhoud Het pomphuis. Van machinegebouw tot werkruimte voor de HVHB 3 Ellen Kerkvliet Inhoud Het pomphuis. Van machinegebouw tot werkruimte voor de HVHB 3 Ellen Kerkvliet Het raadsel van de ceder 10 Anja Kroon De Indische buurt van Heemstede 16 Marc de Bruijn Een vergeten muziekkorps in

Nadere informatie

Jacobskerk te Haarlem. Keuze deel restauratie project 24

Jacobskerk te Haarlem. Keuze deel restauratie project 24 Jacobskerk te Haarlem Keuze deel restauratie project 24 Opdrachtgever: Dhr. Geevers Gemaakt Door: Adriaan Lam Studentnr.: 1560941 Datum: 10 juni 2010 Inhoudsopgave INLEIDING --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

lekker blijven wonen maar dan nóg fijner

lekker blijven wonen maar dan nóg fijner lekker blijven wonen maar dan nóg fijner Arka-Bouw We bouwen, verbouwen en onderhouden. Al sinds 1989 dus we kennen het klappen van de zweep. Vertrouwen staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn ook lid

Nadere informatie

De straat van toen. Stokdijkkade Naaldwijk

De straat van toen. Stokdijkkade Naaldwijk De straat van toen Stokdijkkade Naaldwijk Stokdijkkade In 1926 aangelegd en genoemd naar Karel Stokdijk (1837 1919). Hij was vanaf 1886 raadslid voor de Antirevolutionaire Partij en van 1887 tot 1919 wethouder

Nadere informatie

Heemschut Zuid-Holland 19 objecten in Boskoop.

Heemschut Zuid-Holland 19 objecten in Boskoop. Heemschut Zuid-Holland Aanleiding. De Provinciale Commissie van Heemschut in Zuid-Holland heeft een lijst met 19 objecten opgesteld die naar haar mening bescherming verdienen als Gemeentelijk Monument

Nadere informatie

Voorstraat 38 3258 BA Den Bommel

Voorstraat 38 3258 BA Den Bommel DAKOMAR V A S T G O E D Voorstraat 38 3258 BA Den Bommel In het dorp van de heer van stand... Voorstraat 38-3258 BA Den Bommel Den Bommel - geschiedenis. In 1481 onstond de heerlijkheid Sint Adolfsland.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 HISTORISCHE VERENIGING HEEMSTEDE-BENNEBROEK Beleidsplan 2014-2017 De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (hierna: HVHB) is op 12 maart 1947 opgericht onder de naam Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek

Nadere informatie

SYNAGOGE SCHOOL OPDRACHT. Dienst in de Grote Synagoge Vervaardiger: Martin Monnickendam. Materiaal: pastel, aquarel, plakkaatverf.

SYNAGOGE SCHOOL OPDRACHT. Dienst in de Grote Synagoge Vervaardiger: Martin Monnickendam. Materiaal: pastel, aquarel, plakkaatverf. b WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. Het onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: SCHOOL OPDRACHT e g o g a Syn Dienst in de Grote Synagoge Vervaardiger:

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

Het familieportret van David Leeuw en Cornelia Hooft 3 Anja Kroon. De molen van Höcker, een molen zonder wieken 7 Ellen Kerkvliet

Het familieportret van David Leeuw en Cornelia Hooft 3 Anja Kroon. De molen van Höcker, een molen zonder wieken 7 Ellen Kerkvliet Inhoud Het familieportret van David Leeuw en Cornelia Hooft 3 Anja Kroon De molen van Höcker, een molen zonder wieken 7 Ellen Kerkvliet De woningen van Bouwbureau J.E. Baalbergen & A. Volkers 13 Marc de

Nadere informatie

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Huizen vanhendriks Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Perfect afgewerkt Dakterras op het zuiden Drie Slaapkamers Extra bergzolder Ligging nabij snelwegen H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

nr. 19 april 1979 Uitnodiging Jaarvergadering De jaarvergadering zal NIET op 23 april a,s., maar op

nr. 19 april 1979 Uitnodiging Jaarvergadering De jaarvergadering zal NIET op 23 april a,s., maar op NIEUWSBRIEF nr. 19 april 1979 Uitnodiging Jaarvergadering De jaarvergadering zal NIET op 23 april a,s., maar op Voor Mededelingen zing gehouden, waarbij veel belangstelling bleek te bestaan voor dit boekje.

Nadere informatie

Onderzoek Groep energieke restauratie

Onderzoek Groep energieke restauratie Onderzoek Groep energieke restauratie Energie Karakteristieken Boerderijen en Kerken Advies rapport Kerk Thema: 4.3 /4.4 Afstuderen Project: Energieke restauratie Opdrachtgever: B. Boschma Datum: 4-6-2012e

Nadere informatie

Huizen. Eikenvloer Frans massief. Vrijstaande boerderij. Vrij uitzicht. 1735 m2 eigen grond. 5 slaapkamers. Wylerbaan 21, 6561 KN Groesbeek H53 H53

Huizen. Eikenvloer Frans massief. Vrijstaande boerderij. Vrij uitzicht. 1735 m2 eigen grond. 5 slaapkamers. Wylerbaan 21, 6561 KN Groesbeek H53 H53 Huizen vanhendriks Wylerbaan 21, 6561 KN Groesbeek Vrijstaande boerderij 1735 m2 eigen grond Vrij uitzicht Eikenvloer Frans massief 5 slaapkamers H53 H53 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Huurprijs 1.150,- per maand

Huurprijs 1.150,- per maand Gedempte Voldersgracht Gemeubileerd Huurprijs 1.150,- per maand Exclusief servicekosten en water ( 50,00), Exclusief Gas een Electra (parkeerplaats 80,00 per maand) Meer informatie op www.ehr.nl Wonen

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Geschiedenis Franciscus Vlietland

Geschiedenis Franciscus Vlietland Geschiedenis Franciscus Vlietland Franciscus Gasthuis is van oorsprong een katholiek ziekenhuis; Sint Franciscus Gasthuis. Franciscus van Assisi is de stichter van de orde der Franciscanen die, nadat hij

Nadere informatie

De Harderwijker Botterstichting zet HARDERWIJK. op de kaart. Harderwijk - New York Sponsert u ook?

De Harderwijker Botterstichting zet HARDERWIJK. op de kaart. Harderwijk - New York Sponsert u ook? De Harderwijker zet HARDERWIJK op de kaart Ter ere van Henry Hudson 400 jaar Harderwijk - New York Sponsert u ook? Met oud Hollandse schepen naar Amerika Voor deze happening wordt er één vloot samen gesteld

Nadere informatie

Theorie en praktijk. Hoofdstuk 3

Theorie en praktijk. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Theorie en praktijk Hendrik zou timmerman worden of misschien wel leraar. In elk geval geen boer, dat wist hij heel zeker. Zijn plannen reikten hoger. Hard werken was hij gewoon, maar geld

Nadere informatie

Leek adres Dobbe, k35 type Dobbe hoek -ong

Leek adres Dobbe, k35 type Dobbe hoek -ong Leek adres Dobbe, k35 type Dobbe hoek -ong Vraagprijs: 202.500 vrij op naam Omschrijving Leek - adres Dobbe, k35 type Dobbe hoek -ong START VERKOOP van 4 EENGEZINSHOEKHUIZEN in Oud Hollandse stijl fase

Nadere informatie

Spaubeek Sint Jansgeleen 3

Spaubeek Sint Jansgeleen 3 B R O C H U R E Aangeboden door BSB-Crombag makelaardij te Geleen Tel: 046-4757800 Spaubeek Sint Jansgeleen 3 Vraagprijs: 775.000,-- k.k. In de LIMBURGSE heuvels, op de grens van het DANIKERBOS gelegen,

Nadere informatie

Wilt u meer weten over het christendom in Nederland, protestante en katholieke stromingen, en de mensen die daarin een rol hebben gespeeld?

Wilt u meer weten over het christendom in Nederland, protestante en katholieke stromingen, en de mensen die daarin een rol hebben gespeeld? Mailing Christelijke Encyclopedie [Envelop] Wilt u meer weten over het christendom in Nederland, protestante en katholieke stromingen, en de mensen die daarin een rol hebben gespeeld? [Brief] NAW Kampen,

Nadere informatie

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar.

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Hollandiagebouw Oosthavenkade 42 3134 NW Vlaardingen 1.250.000,- Contactpersoon Nanette Speelman speelman@briq.nl 0105119955 UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Kenmerken

Nadere informatie

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Algemeen De garage met showroom en woning is gelegen aan de Arent van Lierstraat te Puttershoek. Het garage gedeelte en de woning

Nadere informatie

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers)

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij de Voorwaarts) (Oud Wijnkopers) G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers) Gerrit Oud, zoon van tabaksfabrikant Pieter Oud, plaatste in de Purmerender courant van zondag 6 mei 1877 een advertentie. De naam Oud

Nadere informatie

VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek

VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek 15 JAAR STICHTING BEHOUD SYNAGOGE BRIELLE 10 JAAR SJOEL BRIELLE Het jaar 5775/5776 (2015/2016) is een bijzonder jaar. Honderdvierenveertig

Nadere informatie

Verlengde Gildenweg 11 V-W. Emmeloord. Meer informatie op de-munt.nl 0527-614413

Verlengde Gildenweg 11 V-W. Emmeloord. Meer informatie op de-munt.nl 0527-614413 Verlengde Gildenweg 11 V-W Emmeloord Werken in Emmeloord Geschiedenis Emmeloord ontleent zijn naam aan het dorpje Emmeloord op de noordpunt van het voormalige eiland Schokland. Dit eiland lag in de Zuiderzee.

Nadere informatie

Expertmeeting herbestemming religieus erfgoed Arnhem, 21 januari 2011

Expertmeeting herbestemming religieus erfgoed Arnhem, 21 januari 2011 StadsOntwikkeling Expertmeeting herbestemming religieus erfgoed Arnhem, 21 januari 2011 Monumentale kerkgebouwen in Utrecht: beleid en toekomst Actualiteit Ontwikkelingen bij kerken, in het bijzonder Bisdom

Nadere informatie

Voormalige Heilige Geestkerk

Voormalige Heilige Geestkerk Te koop Voormalige Heilige Geestkerk Adres Mozartweg 54 te Amersfoort Geschiedenis De Heilige Geestkerk is gebouwd in de periode van 1958-1963, in opdracht van het bisdom Utrecht, naar een modernistisch

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk!

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! In onze vorige Zing In hebben we het gehad over de druk die op jonge mensen wordt gelegd, op de vaak hoge eisen die we aan hen stellen. Maar niemand is

Nadere informatie

Julianalaan Haarlem. Huurprijs 1.100,- per maand. Meer informatie op www.ehr.nl

Julianalaan Haarlem. Huurprijs 1.100,- per maand. Meer informatie op www.ehr.nl Julianalaan Haarlem Huurprijs 1.100,- per maand Meer informatie op www.ehr.nl Wonen in Haarlem Haarlem is één van de mooiste oude steden van Nederland. Het is een prettige, veilige stad met ca. 150.000

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BEELD BEZOEK DE KERK in Ede

BIJLAGE 1 BEELD BEZOEK DE KERK in Ede BIJLAGE 1 BEELD BEZOEK DE KERK in Ede voor groep 5 t/m 8 1.1 DE OUDE KERK IN EDE IN 1910 Toelichting bij de praatplaten bij het thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 1.1 DE OUDE KERK IN EDE IN 1910 1.2 EEN KERK

Nadere informatie

De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthoudendheid

De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthoudendheid Verzamelaars van oude ansichten (2) Jan Verboom De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthoudendheid en oog voor detail met een onverzadigbare liefde voor zijn of haar onderwerp.

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

Alles is in volle opbouw.

Alles is in volle opbouw. Alles is in volle opbouw. Duits paviljoen ook te zien op de vlgd dia Vlgd dia Hall van machines Oud Vlaanderen met het Belfort van Bethune(fr) Hoofdingang aan de Kortrijksesteenweg 2 dia s verder Het Duits

Nadere informatie

Groot in kleinschalig werken

Groot in kleinschalig werken Groot in kleinschalig werken Groter worden omdat je kleinschalig wilt werken. Deze schijnbare tegenstelling ligt aan de basis van de fusie van KVV en NZR. Bestuurders Ids Thepass en Marc Scholten blikken

Nadere informatie

Bijlage 1 Situatieschets. Bijlage 2 Perceel. Bijlage 3 Plattegrond en foto s bestaande bouw

Bijlage 1 Situatieschets. Bijlage 2 Perceel. Bijlage 3 Plattegrond en foto s bestaande bouw Bijlage 1 Situatieschets Bijlage 2 Perceel Bijlage 3 Plattegrond en foto s bestaande bouw Bijlage 4 Toelichting uitbreiding/ aanbouw en carport/ schuur Bijlage 5 Perceel met uitbreidingen Bijlage 6 Motivatie

Nadere informatie

Te Koop Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek

Te Koop Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 www.schepregistergoed.nl Te Koop Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Algemeen De garage met showroom en

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - HAVO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

Het grootste geluk hebben we in 2 varianten

Het grootste geluk hebben we in 2 varianten Het grootste geluk hebben we in 2 varianten Groot nieuws voor geluksvogels Nieuwe grote en middelgrote eengezinswoningen In Klavertje Delft wordt het geluk steeds groter. Lag hier een paar jaar geleden

Nadere informatie

Te Koop. Bijzonder Kerkgebouw. Hooftstraat 254, Alphen aan den Rijn (1906)

Te Koop. Bijzonder Kerkgebouw. Hooftstraat 254, Alphen aan den Rijn (1906) Te Koop Bijzonder Kerkgebouw Hooftstraat 254, Alphen aan den Rijn (1906) Reliplan, specialisten in kerkelijk en bijzonder onroerend goed met een maatschappelijke bestemming. Buiksloterdijk 240 1025 WE

Nadere informatie

3 exclusieve driekapwoningen type c

3 exclusieve driekapwoningen type c 3 exclusieve driekapwoningen type c De 3 drie-onder-een-kapwoningen aan de Van de Broekelaan liggen in feite midden tussen de reeds bestaande bouw. Qua uitstraling passen deze woningen dus perfect in het

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Arent van Lierstraat 12 Puttershoek

Arent van Lierstraat 12 Puttershoek Arent van Lierstraat 12 Puttershoek Te koop of te huur aangeboden woonhuis met bedrijfsruimte en showroom in gebruik geweest als garagebedrijf op 920m² eigen grond Totaal vloeroppervlak bedrijfsruimte

Nadere informatie

BOOMGAARDHOEKSEWEG 139 HOOGVLIET 385.000 k.k. www.boomgaardhoekseweg139.nl Omschrijving Wonen in één van de meest unieke woningen die Hoogvliet rijk is? Wij mogen te koop aanbieden de karakteristieke boerenschuurwoning

Nadere informatie

SCOUTING WARTBURG AMSTERDAM

SCOUTING WARTBURG AMSTERDAM Fietstocht langs de historische locaties van Scouting Wartburg in Amsterdam-Noord zaterdag 22 juni 2013 SCOUTING WARTBURG AMSTERDAM Welkom bij de historische Wartburg fietstocht Ter gelegenheid van de

Nadere informatie

mijmer en focus een koepel voor landgoed de Overplaats in Heemstede

mijmer en focus een koepel voor landgoed de Overplaats in Heemstede mijmer en focus een koepel voor landgoed de Overplaats in Heemstede De Overplaats De Overplaats is van oudsher de overtuin van buitenplaats De Hartekamp, en van historische waarde voor Zuid-Kennemerland.

Nadere informatie

Sittard, dominicanen en Sint Rosa

Sittard, dominicanen en Sint Rosa Sint Rosa Sittard, dominicanen en Sint Rosa Wanneer de Amerikaanse dominicanessen naar Sittard komen, treden zij in de voetsporen van eerdere dominicanen en dominicanessen, die voor Sittard heel veel betekend

Nadere informatie

Kerk en staat hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Kerk en staat hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 15 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62235 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Op locatie bij Hendrick de Keyser Unieke historische locaties voor bijzondere gelegenheden Velsen-Zuid Beeckestijn Een inspirerende buitenplaats

Op locatie bij Hendrick de Keyser Unieke historische locaties voor bijzondere gelegenheden Velsen-Zuid Beeckestijn Een inspirerende buitenplaats Op locatie bij Hendrick de Keyser Unieke historische locaties voor bijzondere gelegenheden Velsen-Zuid Beeckestijn Een inspirerende buitenplaats Beeckestijn te Velsen-Zuid Amsterdamse regenten vertoefden

Nadere informatie

NOTITIE aanbouw aan monument t Dorp 133, Heesch d.d. 15 juni Aanleiding.

NOTITIE aanbouw aan monument t Dorp 133, Heesch d.d. 15 juni Aanleiding. NOTITIE aanbouw aan monument t Dorp 133, Heesch d.d. 15 juni 2015 Aanleiding. De eigenaar van de percelen tussen en t Vijfeiken, kadastrale nrs. 6500, 6637, 6638 en 5475, Muller- Wagemakers, heeft het

Nadere informatie

Canonvensters Michiel de Ruyter

Canonvensters Michiel de Ruyter ARGUS CLOU GESCHIEDENIS LESSUGGESTIE GROEP 8 Canonvensters Michiel de Ruyter Michiel Adriaanszoon de Ruyter werd op 23 maart 1607 geboren in Vlissingen. Zijn ouders waren niet rijk. Michiel was een stout

Nadere informatie

TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT. VRAAGPRIJS 669.000,- k.k.

TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT. VRAAGPRIJS 669.000,- k.k. TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT Zeer representatief kasteel, gelegen in de Maastrichtse wijk Heer, met slotgracht en eigen parkeerterrein. Het souterrain is thans in

Nadere informatie

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Eindevaluatie Riga 2011 Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Inhoud Inleiding... 3 Wat voor cijfer geef je de Riga reis?... 4 Wat was je voornaamste reden om naar Riga te gaan?... 4 Hoe heb je de heenreis

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE LAARDERSCHANS 22 3432 EC TE NIEUWEGEIN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE LAARDERSCHANS 22 3432 EC TE NIEUWEGEIN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE LAARDERSCHANS 22 3432 EC TE NIEUWEGEIN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Ter voorbereiding van bovengenoemd project is er een Klankbordgroep ingesteld.

Ter voorbereiding van bovengenoemd project is er een Klankbordgroep ingesteld. Heemstede, mei 2015. - 2 JUNI 2015 College van Burgemeester & Wethouders Leden van de Gemeenteraad Inzake : Vernieuwing riolering en herinrichting Piersonstraat e.o. Ter voorbereiding van bovengenoemd

Nadere informatie

Cataloniëenstraat St Niklaasstraat, Bennesteeg. Gent 22a. afgebroken. De verdwenen Kromsteeg

Cataloniëenstraat St Niklaasstraat, Bennesteeg. Gent 22a. afgebroken. De verdwenen Kromsteeg Cataloniëenstraat St Niklaasstraat, Bennesteeg Gent 22a afgebroken De verdwenen Kromsteeg Hoek Cataloniestraat met de Veldstraat heden en verleden www.sint-pietersdorp.be Kaart van 1825 rond de St Niklaaskerk

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Fietstocht langs de buitenplaatsen

Fietstocht langs de buitenplaatsen Fietstocht langs de buitenplaatsen Heemstede is net als de rest van Kennemerland rijk aan buitenplaatsen. De meeste daarvan zijn aangelegd in de 17de en 18de eeuw en waren een soort buitenhuizen voor kooplui

Nadere informatie

Buys Ballotstraat 11 Amersfoort

Buys Ballotstraat 11 Amersfoort Buys Ballotstraat 11 Amersfoort Vrijstaande villa met diverse bijgebouwen en een prachtige tuin op een perceel van totaal 1.100 m² Sträter ERA Makelaardij o.g. Soest 035-6016151 ZELDZAME KANS Slechts

Nadere informatie

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Stationsstraat 19, WOZDORP Opdrachtgever : Gemeente Vaardig Inzake : Vaststelling van de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2003 overeenkomstig

Nadere informatie

Gerard Doustraat 4-bov te AMSTERDAM

Gerard Doustraat 4-bov te AMSTERDAM Gerard Doustraat 4-bov te AMSTERDAM Omschrijving: Prachtig gerenoveerd dubbel bovenwoning met 3 slaapkamers, terras op het zuiden en eigen entree! On top of the world is de juiste benaming voor dit ongelooflijke

Nadere informatie

V.l.n.r. Rie de Groot met haar kindje en vader en moeder van der Kooij met Jan. Voor de ventwagen in 1951.

V.l.n.r. Rie de Groot met haar kindje en vader en moeder van der Kooij met Jan. Voor de ventwagen in 1951. Na hun huwelijke kwamen vader en moeder uit Friesland naar Amsterdam en samen dienden zij op een woonark bij t Kalfje tussen Ouderkerk en Amsterdam, bij een dokter. Vader was de huisknecht en moeder deed

Nadere informatie

ZUID- KENNEMER- LAND

ZUID- KENNEMER- LAND FIETSROUTE BUITENPLAATSEN IN BEELD > ZUID KENNEMERLAND < FIETSROUTE ZUID- KENNEMER- LAND NAAR BUITEN IN ZUID-KENNEMERLAND Zuid-Kennemerland is rijk aan buitenplaatsen. De welvaart van de stedelijke elite

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

gevels_maria.pdf :20:37

gevels_maria.pdf :20:37 Het Rooms Katholieke ziekenhuis Mariastichting is gesticht door de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Salzkotten. Op 15 september 1896 kochten zij voor 39 duizend gulden een kleine hectare grond

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Geschiedenis Franciscus Vlietland

Geschiedenis Franciscus Vlietland Geschiedenis Franciscus Vlietland Franciscus Gasthuis is van oorsprong een katholiek ziekenhuis; Sint Franciscus Gasthuis. Franciscus van Assisi is de stichter van de orde der Franciscanen die, nadat hij

Nadere informatie

Sint, mag ik u iets vragen?

Sint, mag ik u iets vragen? Sint, mag ik u iets vragen? inhoud Inleiding 3 1. Waar komt Sinterklaas vandaan? 4 2. Waarom vieren we pakjesavond op 5 5 december? 3. Waarom stopt Sint iets in je schoen? 6 4. Kwam Sinterklaas vroeger

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

Rondje Hartekamp & de Overplaats

Rondje Hartekamp & de Overplaats Rondje Hartekamp & de Overplaats Bezienswaardigheden Molens in de omgeving pagina 1 / 6 Omschrijving De Hartekamp is vooral bekend vanwege de bekende personen die er gewerkt hebben. Wereldberoemd is de

Nadere informatie

Geschiedenis van het Garrelsorgel. Wat maakt het Garrelsorgel uit Purmerend zo belangrijk? De directeur van orgelbouwer

Geschiedenis van het Garrelsorgel. Wat maakt het Garrelsorgel uit Purmerend zo belangrijk? De directeur van orgelbouwer Geschiedenis van het Garrelsorgel Wat maakt het Garrelsorgel uit Purmerend zo belangrijk? De directeur van orgelbouwer Flentrop in Zaandam, de heer C.P.W. van Oostenbrugge, maakt dat snel duidelijk: In

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

De sage van Gelmel beschrijft de geschiedenis van het ontstaan van Zondereigen en Ginhoven in de 9e en 10e eeuw.

De sage van Gelmel beschrijft de geschiedenis van het ontstaan van Zondereigen en Ginhoven in de 9e en 10e eeuw. de antwoorden De sage van Gelmel beschrijft de geschiedenis van het ontstaan van Zondereigen en Ginhoven in de 9e en 10e eeuw. Gelmel was een Viking. Aan het eind van de 9e eeuw kwam hij geregeld de Mark

Nadere informatie

Naam: FLORIS DE VIJFDE

Naam: FLORIS DE VIJFDE Naam: FLORIS DE VIJFDE Floris V leefde van 1256 tot 1296. Hij was een graaf, een edelman. Nederland zag er in de tijd van Floris V heel anders uit dan nu. Er woonden weinig mensen. Verschillende edelen

Nadere informatie