FM 18-XII BUOY - Rapport van een waarneming van een boei. Codenaam:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FM 18-XII BUOY - Rapport van een waarneming van een boei. Codenaam:"

Transcriptie

1 FM 18-XII BUOY - Rapport van een waarneming van een boei Codenaam: De codenaam BUOY geeft de aard van het betreffende rapport aan. Bovenstaande codenaam wordt niet als onderdeel van het rapport verzonden. Gebruik van groepen tussen haakjes: Elementen of groepen tussen haakjes zijn facultatief en kunnen al of niet in het rapport worden opgenomen, afhankelijk van bepaalde omstandigheden of regelingen, die bij de desbetreffende codevormen zijn aangegeven. FM 18-XII BUOY SECTIE 0 - MiMiMjMj A1bwnbnbnb YYMMJ GGggiw QcLaLaLaLaLa LoLoLoLoLoLo (6QlQtQA/) { 2snTdTdTd SECTIE 1 - (111QdQx 0ddff 1snTTT {of 3P0P0P0P0 4PPPP 5appp) { 29UUU SECTIE 2 - (222QdQx 0snTwTwTw 1PwaPwaHwaHwa 20PwaPwaPwa 21HwaHwaHwa) SECTIE 3 - (333Qd1Qd2 (8887k2 2z0z0z0z0 3T0T0T0T0 4S0S0S0S0... 2znznznzn 3TnTnTnTn 4SnSnSnSn) (66k69k3 2z0z0z0z0 d0d0c0c0c0... 2znznznzn dndncncncn)) SECTIE (1QpQ2QTWQ4) (2QNQLQAQz) {(QcLaLaLaLaLa) (LoLoLoLoLoLo) of (YYMMJ GGgg/)} (3ZhZhZhZh 4ZcZcZcZc) (5BtBtXtXt) (6AhAhAhAN) (7VBVBdBdB) (8ViViViVi) (9/ZdZdZd) SECTIE Gegevens voor nationaal gebruik 1

2 CODE INDELING PER SECTIE SECTIE 0 - Identificatie, datum en tijd, gegevens omtrent de positie en kwaliteitsindicatoren MiMiMjMj A1bwnbnbnb YYMMJ GGggiw QcLaLaLaLaLa LoLoLoLoLoLo (6QlQtQA/) MiMiMjMj - Identificatie groep (code tabel 2582) De FM 18 - X BUOY wordt geïdentificeerd door MiMiMjMj = ZZYY MiMi - Kenletters van het rapport, ZZ = BUOY MjMj - Kenletters van het deel van het rapport of versie van de codevorm; YY = niet van toepassing, één geheel. A1bwnbnbnb - Identificatie van een station geplaatst op een booreiland, op een olieof gasproductieplatform of een boei A1 - "WMO Regional Association" gebied waarin een boei, booreiland of een olie- of gasproductieplatform is uitgezet (code tabel 0161) bw - Onderverdeling van het met A1 aangegeven region (code tabel 0161) nbnbnb - Type en serienummer van een boei of platform YYMMJ - Dag, maand en jaar van waarnemen YY - Dag van de maand waarop de waarneming wordt verricht MM - Maand van het jaar waarin de waarneming wordt verricht J - Eenheden van het jaar waarin de waarneming wordt verricht GGggiw - Tijdgroep met windindicator GGgg - Actuele waarnemingstijd in uren en minuten UTC iw - Windindicator (code tabel 1855) QcLaLaLaLaLa - Kwadrant van de aardbol en geografische breedte in honderdsten of duizendsten van graden Qc - Kwadrant van de aardbol (code tabel 3333) LaLaLaLaLa - Geografische breedte in honderdsten of duizendsten van graden LoLoLoLoLoLo 6QlQtQA/ - Geografische lengte in honderdsten of duizendsten van graden - Kwaliteitsindicatoren voor de positie en de tijd Ql - Kwaliteitsindicator voor de positie (code tabel 3334) Qt - Kwaliteitsindicator voor de tijd (code tabel 3334) QA - Kwaliteitsindicator voor de locatie klasse (code tabel 3302) / - Aanvulling tot 5 karakters 2

3 SECTIE 1 - Meteorologische en andere niet maritieme gegevens {2snTdTdTd} (111QdQx 0ddff 1snTTT {of } 3P0P0P0P0 4PPPP 5appp) {29UUU } 111QdQx - Kencijfergroep voor sectie 1 en indicatoren voor kwaliteitscontrole Qd - Indicator voor kwaliteitscontrole (code tabel 3334) Qx - Indicator voor de groep waarvan de plaats wordt aangegeven door Qx 0ddff - Windrichting en windsnelheid dd - Ware richting, in tientallen graden, waaruit de wind waait (code tabel 0877) ff - Windsnelheid in eenheden aangegeven door iw 1snTTT - Luchttemperatuur sn - Het teken van de waarde (code tabel 3845) TTT - Luchttemperatuur in tienden van graden Celsius 2snTdTdTd - Dauwpuntstemperatuur sn - Het teken van de waarde (code tabel 3845) TdTdTd - Dauwpuntstemperatuur in tienden van graden Celsius 29UUU - Relatieve vochtigheid UUU - Relatieve vochtigheid in procenten, het eerste cijfer is nul (0), behalve bij 100 procent 3P0P0P0P0 - Luchtdruk op stationsniveau P0P0P0P0 - Luchtdruk op stationsniveau, in tienden van hpa, met weglating van het duizendtal 4PPPP - Luchtdruk op zeeniveau PPPP - Luchtdruk op zeeniveau, in tienden van Hpa, met weglating van het duizendtal 5appp - Karakter en hoeveelheid van de drukverandering a - Karakter van de drukverandering gedurende de 3 uren voorafgaande aan het tijdstip van waarnemen (code tabel 0200) ppp - Hoeveelheid van de drukverandering, in tienden van hpa, op stationsniveau, gedurende de 3 uren voorafgaande aan het tijdstip van waarnemen 3

4 SECTIE 2 - Maritieme gegevens van de oppervlakte (222QdQx 0snTwTwTw 1PwaPwaHwaHwa 20PwaPwaPwa 21HwaHwaHwa) 222QdQx - Kencijfergroep voor sectie 2 en indicatoren voor kwaliteitscontrole Qd - Indicator voor kwaliteitscontrole (code tabel 3334) Qx - Indicator voor de groep waarvan de plaats wordt aangegeven door Qx 0snTwTwTw - Zeewatertemperatuur sn - Het teken van de waarde (code tabel 3845) TwTwTw - Zeewatertemperatuur in tienden van graden Celsius 1PwaPwaHwaHwa - Gegevens van golven, verkregen door meting met instrumenten PwaPwa - Periode van golven in seconden, verkregen door middel van meting met instrumenten HwaHwa - Hoogte van golven in halve meters (0,5 m), verkregen door middel van meting met instrumenten 20PwaPwaPwa - Periode van golven, verkregen door meting met instrumenten PwaPwaPwa - Periode van golven in tienden van seconden, verkregen door middel van meting met instrumenten 21HwaHwaHwa - Hoogte van golven, verkregen door meting met instrumenten HwaHwaHwa - Periode van golven in tienden van meters (0,1 m), verkregen door middel van meting met instrumenten SECTIE 3 - Temperaturen, zoutgehalte en stroom (indien beschikbaar) op geselecteerde diepten (333Qd1Qd2 (8887k2 (66k69k3 2z0z0z0z0 3T0T0T0T0 4S0S0S0S0... 2znznznzn 3TnTnTnTn 4SnSnSnSn) 2z0z0z0z0 d0d0c0c0c0... 2znznznzn dndncncncn)) 333Qd1Qd2 - Kencijfergroep voor sectie 3 en indicatoren voor kwaliteitscontrole Qd1 - Indicator voor kwaliteitscontrole van het temperatuur- en zoutgehalteprofiel (code tabel 3335) Qd2 - Indicator voor kwaliteitscontrole van het stroomprofiel (code tabel 3335) 4

5 8887k2 - Kencijfergroep voor gegevens van temperatuur en zoutgehalte en methode van meting k2 - Methode van meting t.a.v. het zoutgehalte en/of diepte (code tabel 2263) 2z0z0z0z0 }... } - Diepten 2znznznzn } z0z0z0z0 } Geselecteerde en/of significante diepten in meters, te beginnen... } - met het wateroppervlak znznznzn } 3T0T0T0T0 }... } - Temperaturen 3TnTnTnTn } T0T0T0T0 } Temperaturen in honderdsten van graden Celsius, op geselecteerde... } - en/of significante diepten, te beginnen met het wateroppervlak TnTnTnTn } NOOT: Bij negatieve temperaturen wordt 5000 opgeteld bij de absolute waarde van de temperatuur in honderdsten van graden Celsius. 4S0S0S0S0 }... } - Zoutgehalte 4SnSnSnSn } S0S0S0S0 } Zoutgehalte in promillen ( 0 /00), op geselecteerde en/of... } - significante diepten, te beginnen met het wateroppervlak SnSnSnSn } 66k69k3 - Kencijfergroep voor stroomgegevens k6 - Methode om de snelheid en de beweging van het schip of de boei te scheiden van de stroommeting (Doppler current profiling method) (code tabel 2267) k3 - Duur en tijd van de stroommeting (code tabel 2264) 2z0z0z0z0 }... } - Diepten 2znznznzn } z0z0z0z0 } Geselecteerde en/of significante diepten in meters, te beginnen... } - met het wateroppervlak znznznzn } 5

6 d0d0c0c0c0 }... } - Richting en snelheid van de stroom dndncncncn } d0d0 } Ware richting, in tientallen van graden, waarin de stroming.. } - van de zee zich beweegt, op geselecteerde en/of significante } diepten, te beginnen met het zeewateroppervlak dndn c0c0c0 } Snelheid van de stroom, in centimeters per seconde, op ge-... } - selecteerde en/of significante diepten, te beginnen met het cncncn } zeewateroppervlak SECTIE 4 - Informatie omtrent de werking en technische parameters en tevens gegevens van de kwaliteitscontrole 444 1QpQ2QTWQ4) (2QNQLQAQz) {(QcLaLaLaLaLa) (LoLoLoLoLoLo) or (YYMMJ GGgg/)} (3ZhZhZhZh 4ZcZcZcZc) (5BtBtXtXt) (6AhAhAhAN) (7VBVBdBdB) (8ViViViVi) (9/ZdZdZd) Kencijfergroep voor sectie 4 1QPQ2QTWQ4 - Kwaliteitsparameters QP - Kwaliteit van de drukmeting (code tabel 3315) Q2 - Kwaliteit van de besturingsparameter (code tabel 3363) QTW - Kwaliteit van de meting van de watertemperatuur aan het oppervlak (code tabel 3319) Q4 - Kwaliteit van de meting van de luchttemperatuur (code tabel 3363) 2QNQLQAQz - Kwaliteitsparameters QN - Kwaliteit van de verbinding tussen de boei en de satelliet (code tabel 3313) QL - Kwaliteit van de locatie (code tabel 3311) QA - Kwaliteitsindicator voor de locatie klasse (code tabel 3302) Qz - Indicator voor diepte correctie (code tabel 3318) QcLaLaLaLaLa - Kwadrant van de aardbol en geografische breedte in honderdsten of duizendsten van graden Qc - Kwadrant van de aardbol (code tabel 3333) LaLaLaLaLa - Geografische breedte in honderdsten of duizendsten van graden LoLoLoLoLoLo YYMMJ GGgg/ - Geografische lengte in honderdsten of duizendsten van graden - Datum- en tijdgroepen van de laatst bekende positie 6

7 YY - Dag van de maand waarop de waarneming is verricht op de laatst bekende positie MM - Maand van het jaar waarin de waarneming is verricht op de laatst bekende positie J - Eenheden van het jaar waarin de waarneming is verricht op de laatst bekende positie GGgg/ - Tijdgroep GGgg - Actuele waarnemingstijd in uren en minuten UTC van de laatst bekende positie / - Aanvulling tot 5 karakters 3ZhZhZhZh - Hydrostatische druk aan de onderkant van de kabel ZhZhZhZh - Hydrostatische druk aan de onderkant van de kabel in eenheden van 1000 Pa (centibars) 4ZcZcZcZc - Lengte van de kabel ZcZcZcZc - Lengte van de kabel in meters 5BtBtXtXt - Type boei en verankering BtBt - Type boei (code tabel 0370) XtXt - Type verankering (code tabel 4880) 6AhAhAhAN - Hoogte en type anemometer AhAhAh - Hoogte anemometer in decameters AN - Type anemometer (code tabel 0114) 7VBVBdBdB - Richting en snelheid van de boei VBVB - Drijfsnelheid, in centimeters per seconde, van de boei dbdb - De richting waarin de boei drijft, in tientallen van graden 8ViViViVi - Informatie omtrent de werking van de boei ViViViVi - Informatie omtrent de werking van de boei (maximaal 3 groepen) 9/ZdZdZd - Lengte van de ankerkabel / - Aanvulling tot 5 karakters ZdZdZd - Lengte van de kabel waaraan het anker is bevestigd, in meters SECTIE 5 - Gegevens voor nationaal gebruik 555 (In Nederland niet in gebruik) 7

8 INTERNATIONALE CODE TABELLEN BUOY AhAhAh - Hoogte anemometer in decameters 0114 AN - Type anemometer 0 Cup rotor 1 Propeller rotor 2 Windobservatie d.m.v. Ambient Noice (WOTAN) / Onbekend 0161 A1 - "WMO Regional Association" gebied waarin een boei, boorplatform of een olieof gasproductieplatform is ingezet 1 Region I 2 Region II Region VI 0161 bw - Onderverdeling van het met A1 aangegeven region 0200 a - Karakter van de drukverandering gedurende de 3 uren voorafgaande aan het tijdstip van waarnemen 0 Stijgend daarna dalend; luchtdruk is dezelfde als of hoger dan drie uren tevoren 1 Stijgend daarna standvastig; of stijgend, } daarna langzamer stijgend } luchtdruk is 2 Stijgend (regelmatig of onregelmatig) } hoger dan drie 3 Dalend of standvastig, daarna stijgend; } uren tevoren of stijgend, daarna sneller stijgend } 4 Standvastig; luchtdruk is dezelfde als drie uren tevoren 5 Dalend, daarna stijgend; luchtdruk is dezelfde als of lager dan drie uren tevoren 6 Dalend, daarna standvastig; of dalend, } daarna langzamer dalend } luchtdruk is 7 Dalend (regelmatig of onregelmatig) } lager dan drie 8 Stijgend of standvastig, daarna dalend; } uren tevoren of dalend, daarna sneller dalend } 8

9 0370 BtBt - Type boei 00 Niet gespecificeerde boei 01 Standaard Langrangian meteorologische drijvende boei 02 Standaard FGGE type drijvende boei, geen Langrangian meteorologische drijvende boei 03 Wind metende FGGE type drijvende boei, geen Langrangian meteorologische drijvende boei 04 Drijvend op ijs Reserve 08 Niet gespecificeerde sub surface float 09 SOFAR 10 ALACE 11 MARVOR 12 RAFOS Reserve 16 Niet gespecificeerde verankerde boei 17 Nomad 18 3 meter discus meter discus 20 ODAS 30 series 21 ATLAS (e.g. TAO area) 22 TRITON 23 Reserve 24 Omnidirectional wave rider 25 Directional wave rider Reserve c0c0c0 } Snelheid van de stroom, in centimeters per seconde, op ge-... } - selecteerde en/of significante diepten, te beginnen met het cncncn } zeewateroppervlak 0877 dd - Ware richting in tientallen graden, waaruit de wind waait d0d0 } Ware richting, in tientallen van graden, waarin de stroming.. } - van de zee zich beweegt, op geselecteerde en/of significante dndn } diepten, te beginnen met het zeewateroppervlak 00 Windstil of geen stroom Veranderlijk, richting niet vastgesteld dbdb - De richting waarin de boei drijft, in tientallen van graden 9

10 ff GGgg HwaHwa HwaHwaHwa - Windsnelheid in eenheden, aangegeven door iw - Actuele waarnemingstijd in uren en minuten UTC, of actuele waarnemingstijd in uren en minuten UTC van de laatst bekende positie - Hoogte van golven in halve meters (0,5 m), verkregen door middel van meting met instrumenten - Periode van golven in tienden van meters (0,1 m), verkregen door middel van meting met instrumenten 1855 iw - Windindicator 0 Windsnelheid geschat } Windsnelheid in m/s 1 Windsnelheid volgens anemometer } 3 Windsnelheid geschat } Windsnelheid in knopen 4 Windsnelheid volgens anemometer } J - Eenheden van het jaar waarin de waarneming wordt verricht (1994 = 4) 2263 k2 - Methode van meting t.a.v. het zoutgehalte en/of diepte 0 Geen zoutgehalte gemeten 1 "In situ" sensor, nauwkeurigheid groter dan 0,02 0 /00 2 "In situ" sensor, nauwkeurigheid minder dan 0,02 0 /00 3 Analyse via monsters 2264 k3 - Duur en tijd van de stroommeting 1 Momentopnamen } 2 Gemiddeld over 3 minuten of minder } 3 Gemiddeld over meer dan 3 minuten, maar } - Tussen H - 1 en H ten hoogste 6 } 4 Gemiddeld over meer dan 6 minuten, maar } (H = Tijdstip van waarnemen) ten hoogste 12 } 5 Momentopnamen } 6 Gemiddeld over 3 minuten of minder } 7 Gemiddeld over meer dan 3 minuten, maar } - Tussen H - 2 en H - 1 ten hoogste 6 } 8 Gemiddeld over meer dan 6 minuten, maar } ten hoogste 12 } 9 De "vector or Doppler current profiling method" niet gebruikt 10

11 2267 k6 - Methode om de snelheid en de beweging van het schip of de boei te scheiden van de stroommeting 0 Scheepsbeweging weggenomen door } middeling } Scheepssnelheid weggenomen door 1 Scheepsbeweging weggenomen door } correctie van verplaatsing over het compenseren van de beweging } de grond 2 Scheepsbeweging niet weggenomen } 3 Scheepsbeweging weggenomen door } middeling } Scheepssnelheid weggenomen door 4 Scheepsbeweging weggenomen door } correctie op de navigatie het compenseren van de beweging } 5 Scheepsbeweging niet weggenomen } 6 De "Doppler current profiling method" niet gebruikt 7 } 8 } Reserve 9 } NOOT: LaLaLaLaLa De codecijfers 0, 1, 2 en 6 worden tevens gebruikt voor drijvende boeien. - Geografische breedte in honderdsten of duizendsten van graden LoLoLoLoLoLo - Geografische lengte in honderdsten of duizendsten van graden MM - Maand van het jaar (januari = 01) 2582 MiMiMjMj - Kenletters van het rapport en deel van het rapport codevorm BUOY MiMiMjMj ZZYY nbnbnb PwaPwa PwaPwaPwa PPPP - Type-en serienummer van een boei of platform - Periode van golven in seconden, verkregen door middel van meting met instrumenten - Periode van golven in tienden van seconden, verkregen door middel van meting met instrumenten - Luchtdruk op zeeniveau, in tienden van hpa, met weglating van het duizendtal 11

12 P0P0P0P0 - Luchtdruk op stationsniveau, in tienden van hpa, met weglating van het duizendtal 3302 QA - Kwaliteitklasse met betrekking tot de locatie 0 Radius 1500 m m Radius < 1500 m m Radius < 500 m 3 Radius < 250 m / Onbekend 3311 QL - Kwaliteit van de locatie 0 De verzonden waarde aan het begin van het rapport is een betrouwbare waarde (de plaats is bepaald met twee omlopen van de satelliet) 1 De verzonden waarden aan het begin van het rapport zijn de laatst bekende waarden (geen plaatsbepaling met de overeenkomstige omloop) 2 Twijfelachtige kwaliteit. De plaatsbepaling is gemaakt met slechts één omloop; een tweede oplossing is mogelijk in 5 procent van de gevallen 3313 QN - Kwaliteit van de verbinding tussen de boei en de satelliet 0 Een goede kwaliteit 1 Een twijfelachtige kwaliteit 3315 QP - Kwaliteit van de drukmeting 0 De waarden binnen de gestelde limieten 1 De waarden buiten de gestelde limieten 3318 Qz - Diepte correctie indicator 0 Dieptes zijn niet gecorrigeerd 1 Dieptes zijn gecorrigeerd 3319 QTW - Kwaliteit van de meting van de watertemperatuur aan het oppervlak 0 De waarden binnen de limieten 1 De waarden buiten de limieten 12

13 3333 Qc - Aardkwadrant N 0-7 m 1 codecijfer breedte lengte e 1 Noord Oost equator r 3 Zuid Oost W i O 5 Zuid West d 7 Noord West i 5 a 3 a n Z NOOT: Indien LoLoLoLo = 0000 (Greenwich meridiaan) = 1800 (180 meridiaan): Qc = 1 of 7 (noordelijk halfrond) of Qc = 3 of 5 (zuidelijk halfrond). Indien LaLaLa = 000 (Evenaar): Qc = 1 of 3 (oosterlengte) of = 5 of 7 (westerlengte) 3334 Qc Qd Qd1 Qd2 Ql Qt - Indicator voor kwaliteitscontrole - Indicator voor kwaliteitscontrole van het temperatuur- en zoutgehalteprofiel - Indicator voor kwaliteitscontrole van het stroomprofiel - Kwaliteitsindicator voor de positie - Kwaliteitsindicator voor de tijd 0 De gegevens zijn niet gecontroleerd 1 De gegevens zijn goed 2 De gegevens zijn tegenstrijdig 3 De gegevens zijn twijfelachtig 4 De gegevens zijn fout 5 De waarden van de gegevens zijn veranderd 6-9 Worden niet gebruikt Qx - Indicator voor de groep waarvan de plaats wordt aangegeven door Qx NOOT: Zie voor het gebruik bij de toelichtingen 13

14 3363 Q2 Q4 - Kwaliteit van de besturingsparameter - Kwaliteit van de meting van de luchttemperatuur 0 De waarden binnen de limieten 1 De waarden buiten de limieten S0S0S0S0 } Zoutgehalte in promillen, op geselecteerde en/of... } - significante diepten, te beginnen met het wateroppervlak SnSnSnSn } 3845 sn - Het teken van de waarde 0 Positieve temperatuur of 0 C 1 Negatieve temperatuur TTT TdTdTd TwTwTw - Luchttemperatuur in tienden van graden Celsius, het teken wordt aangegeven door sn - Dauwpuntstemperatuur in tienden van graden Celsius, het teken wordt aangegeven door sn - Zeewatertemperatuur in tienden van graden Celsius, het teken wordt aangegeven door sn T0T0T0T0 } Temperaturen, in tienden van graden Celsius op vastgestelde... } - diepten, te beginnen met het oppervlak, het teken wordt aan- TnTnTnTn } gegeven door sn VBVB ViViViVi - Drijfsnelheid, in centimeters per seconde, van de boei - Informatie omtrent de werking van de boei 4880 XtXt - Type verankering 0 Niet gespecificeerde verankering 1 Holy sock 2 TRISTAR 3 Window shade 4 Parachute 5 Non Lagrangian zee anker 6 30 Reserve 14

15 YY ZdZdZd ZcZcZcZc ZhZhZhZh - Dag van de maand waarop de waarneming wordt verricht - Lengte van de kabel waaraan het anker is bevestigd, in meters - Lengte van de kabel in meters (de thermistor string) - Hydrostatische druk aan het onder eind van de kabel, uitgedrukt in centibars (1000 Pa) z0z0z0z0 } Geselecteerde en/of significante diepten in meters, te beginnen... } - met het wateroppervlak znznznzn } 15

16 TOELICHTINGEN: 1. BUOY is de naam van de code om waarnemingen van boeien te rapporteren. 2. Een BUOY of een bulletin van BUOY's wordt geïdentificeerd door de kenletters MiMiMjMj = ZZYY. 3. Het opnemen van de groep 9/ZdZdZd wordt sterk aanbevolen voor boeien die zijn uitgerust met ankers. 4. De groep 9/ZdZdZd mag niet gebruikt worden in rapporten van een boei die nooit met een anker zijn uitgerust. 5. De codevorm is verdeeld in 5 secties, de eerste is in zijn geheel verplicht en de overigen zijn optioneel als gegevens beschikbaar zijn. Sectie Kencijfer(s) of Inhoud sectie Indicatorgroep 0 - Identificatie, gegevens omtrent de tijd en de positie Meteorologische en andere niet maritieme gegevens Maritieme gegevens van het oppervlak Temperaturen, zoutgehalte en stroom (indien beschikbaar) op vastgestelde diepten Informatie omtrent de werking en technische parameters en tevens gegevens over de kwaliteitscontrole Groepen voor nationaal gebruik 6. De codenaam BUOY wordt niet opgenomen in het rapport. SECTIES VAN DE BUOY SECTIE 0 1. Alle groepen in sectie 0 zijn verplicht, behalve de groep 6QlQtQA/, en moeten in elk rapport worden opgenomen, zelfs als geen andere gegevens wordt gemeld. 2. Elk apart BUOY-rapport, ook in een bulletin van dergelijke rapporten, moet als eerste groep de identificatie groep MiMiMjMj bevatten. De groep A1bwnbnbnb Alleen de boeinummers (nbnbnb) 001 t/m 499 zijn toegewezen. In het geval van drijvende boeien, wordt 500 opgeteld bij het originele nummer. NOOT: A1bw komt over het algemeen overeen met de maritieme zone waarin de boei is uitgezet. 16

17 De groepen QcLaLaLaLaLa LoLoLoLoLoLo De positie moet gemeld worden in tienden, honderdsten of duizendsten van een graad, afhankelijk van de mogelijkheden van het plaatsbepalingssysteem. Als de positie in tienden van een graad beschikbaar is, moeten de groepen gecodeerd worden als QcLaLaLa// en LoLoLoLo//. Als de positie in honderdsten van een graad beschikbaar is, moeten de groepen gecodeerd worden als QcLaLaLaLa/ en LoLoLoLoLo/. De groep 6QlQtQA/ Ql, QA en Qt zijn indicatoren voor kwaliteitscontrole. Ql en QA hebben betrekking op de positie en Qt op de tijd. SECTIE 1 en 2 1. Elk van de groepen in sectie 1 en 2 moet worden opgenomen als gegevens beschikbaar zijn. Dit geldt voor alle elementen die zijn gemeten. 2. Als voor geen van de groepen gegevens beschikbaar zijn, wordt de hele sectie weggelaten uit het rapport. De groepen 111QdQx en 222QdQx Qd is een indicator voor de kwaliteitscontrole van de sectie. Als alle groepen met gegevens dezelfde waarde van de kwaliteitscontrole hebben, moet Qd met die waarde worden gecodeerd en Qx met een 9. Als slechts één groep met gegevens in de sectie een andere waarde van de kwaliteitscontrole heeft dan 1, moet Qd met die waarde worden gecodeerd en geeft Qx de positie in de sectie aan van die groep. Als meer dan één gegevensgroep een waarde heeft die groter is dan 1, moet Qd met een hogere waarde worden gecodeerd en Qx met een 9. NOOT: Als Qx de plaats van de gegevensgroep aangeeft, wordt de groep die de Qx bevat niet meegerekend. Voorb.: Qx = 1, heeft betrekking op de groep die onmiddellijk volgt op de groep 111QdQx. SECTIE 3 1. Sectie 3 is verdeeld in 2 delen. Het eerste deel, aangegeven met de indicatorgroep 8887k2, moet worden gebruikt om temperaturen en/of zoutgehaltes te melden op vastgestelde diepten. Het tweede deel, aangegeven met de indicatorgroep 66k69k3, moet worden gebruikt om stroom te melden op vastgestelde diepten. Eén of beide delen moeten worden verzonden, indien de gegevens van temperatuur en/of zoutgehaltes voor deel één, en stroomgegevens voor deel twee beschikbaar zijn. 2. Temperaturen moeten gemeld worden in honderdsten van een graad Celsius. Als de nauwkeurigheid beperkt is tot tienden van een graad, moeten de gegevens gecodeerd worden met gebruikmaking van de groep 3TnTnTn/. 17

18 De groep 333Qd1Qd2 Qd1 en Qd2 zijn twee indicatoren voor de kwaliteitscontrole. Qd1 wordt gebruikt om de kwaliteit van het temperatuur- en zoutgehalteprofiel aan te geven en Qd2 wordt gebruikt om de kwaliteit van het stroomsnelheid- en de richting profiel aan te geven. SECTIE 4 Aanvullende groepen in deze sectie moeten worden opgenomen als gegevens beschikbaar of gewenst zijn. De groep 1QPQ2QTWQ4 Als QP, Q2, QTW en Q4 = 0, mag de betrokken groep, 1QPQ2QTWQ4, niet worden verzonden. De afwezigheid geeft dus aan dat de algemene werking bevredigend is. De groep 2QNQLQAQz QN meldt de kwaliteit van de satelliet verbindingen. QL en QA zijn indicatoren, welke betrekking hebben op de locatie. Qz geeft aan of de dieptes van de sonde, gemeld in sectie 3, gecorrigeerd zijn met gebruikmaking van de hydrostatische druk. De groep QcLaLaLaLaLa In sectie 4, wordt de aanwezigheid van de groepen (QcLaLaLaLaLa LoLoLoLoLoLo) en (YYMMJ GGgg/) aangegeven door de waarde van de indicator QL. - Als de groep 2QNQLQAQz afwezig is, worden de groepen (QcLaLaLaLaLa LoLoLoLoLoLo) en (YYMMJ GGgg/) niet gecodeerd. Als: - QL = 1 De groepen (YYMMJ GGgg/) worden gecodeerd en de groepen (QcLaLaLaLaLa LoLoLoLoLoLo) worden weggelaten - QL = 2 De groepen (QcLaLaLaLaLa LoLoLoLoLoLo) worden gecodeerd en de groepen (YYMMJ GGgg/) worden weggelaten. De groep mag alleen worden verzonden als QL = 2 (De plaats is bepaald met slechts één omloop). Het geeft de breedte van de tweede mogelijke oplossing aan. De groep LoLoLoLoLoLo Deze groep mag alleen worden verzonden als QL = 2 en geeft de lengte van de tweede mogelijke oplossing aan, de breedte wordt aangegeven met de voorafgaande groep. NOOT: De codering van de groepen QcLaLaLaLaLa LoLoLoLoLoLo is dezelfde als die in sectie 0. De groepen YYMMJ en GGgg/ De groepen YYMMJ en GGgg/ geven de exacte tijd aan van de laatst bekende positie en mogen alleen worden verzonden als QL = 1, samen met de groep 7VBVBdBdB. 18

19 De groep (3ZhZhZhZh) Hydrostatische druk aan het onder eind van de kabel. De druk wordt uitgedrukt in eenheden van 1000 Pa (centibars). Als de groep 3ZhZhZhZh aanwezig is, is groep 4ZcZcZcZc verplicht. De groep (4ZcZcZcZc) Lengte van de kabel in meters. (thermistor strings) De groep (5BtBtXtXt) De groep (5BtBtXtXt) moet worden weggelaten als de informatie omtrent het type boei en de verankering niet beschikbaar is. De groep (6AhAhAhAN) De groep (6AhAhAhAN) moet worden weggelaten als de boei geen wind gegevens meldt of geen informatie beschikbaar is van zowel de hoogte van de anemometer en het type anemometer. AhAhAh is de hoogte van de anemometer boven het stationsniveau. De hoogte wordt uitgedrukt in decameters. Voor drijvende en verankerde boeien wordt er van uit gegaan dat het stationsniveau gelijk is aan zeeniveau. /// wordt gecodeerd voor onbekende waarden. Een waarde van 999 moet worden gebruikt om te vertellen dat de anemometer hoogte is gecorrigeerd door gebruikmaking van formules. De groep 7VBVBdBdB Deze groep wordt alleen verzonden als QL = 1. Voorbeeld: Op de laatste positie is de ware richting van de boei 47 en de snelheid 13 cm/sec. De groep wordt gecodeerd als: De groep 8ViViViVi Het aantal groepen 8ViViViVi, die informeren over de werking van de boei, mogen het aantal van 3 niet overschrijden. 1. De inhoudelijke vergelijking van de ViViViVi-waarde, verschilt van boei tot boei. 2. Het interpreteren van deze groepen is niet noodzakelijk om het gebruik van de meteorologische gegevens toe te staan. SECTIE 5 Aanvullende groepen in deze sectie kunnen nationaal worden vastgesteld en opgenomen. In Nederland zijn voor deze sectie geen groepen ontwikkeld. 19

Algemene getijtheorie

Algemene getijtheorie Algemene getijtheorie De wisselende waterstanden en de in richting en snelheid veranderende getijstromen zijn bijna geheel het gevolg van de wisselende aantrekkingskrachten van de maan en de zon op de

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Lessen over Cosmografie

Lessen over Cosmografie Lessen over Cosmografie Les 1 : Geografische coördinaten Meridianen en parallellen Orthodromen of grootcirkels Geografische lengte en breedte Afstand gemeten langs meridiaan en parallel Orthodromische

Nadere informatie

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland KNMI 14 klimaatscenario s voor Nederland 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 6 KNMI 14-klimaatscenario s samengevat 7 Inleiding 8 KNMI 14-klimaatscenario s 8 Waarom nu nieuwe scenario s? 8 Scenario s plus natuurlijke

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Dijkringen 7, 14 en 36 Januari 2006 Ministerie van

Nadere informatie

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten Datum Augustus 2014 Status Definitief Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Nadere informatie

Voor het handhaven van de balans maakt TenneT gebruik van regel- en reservevermogen dat door marktpartijen aan TenneT is aangeboden.

Voor het handhaven van de balans maakt TenneT gebruik van regel- en reservevermogen dat door marktpartijen aan TenneT is aangeboden. NOTITIE AAN Aanbieders regelvermogen VAN System Operations - System Services ONDERWERP Productinformatie regelvermogen Voor het handhaven van de balans maakt TenneT gebruik van regel- en reservevermogen

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk De integrale kosten per nieuwe hoofd-halstumorpatiënt, van diagnose van de primaire tumor tot 10 jaar follow-up, inclusief de kosten voor een eventuele recidiefbehandeling.

Nadere informatie

Regionale verschillen in extreme neerslag

Regionale verschillen in extreme neerslag Scientific report ; WR 2009-01 Regionale verschillen in extreme neerslag T.A. Buishand, R. Jilderda en J.B. Wijngaard De Bilt, 2009 KNMI scientific report = wetenschappelijk rapport; WR 2009-01 De Bilt,

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt.

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt. Werken met klimaatgegevens Introductie Weer en klimaatgegevens worden gemeten. Om deze meetgegevens snel te kunnen beoordelen worden ze vaak gepresenteerd in de vorm van grafieken of kaarten. Over de hele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

3.Instrumenten en techniek...10 3.1 techniek en specificaties...10 3.2 Data uitvoer...15 3.3 onderhoud- en calibratieprocedures...

3.Instrumenten en techniek...10 3.1 techniek en specificaties...10 3.2 Data uitvoer...15 3.3 onderhoud- en calibratieprocedures... (n:/wm-rw/benschop/handboek/hand_bliksem_5.doc) 5 e C O N C E P T Hoofdstuk 20, Bliksem 1.Beschrijving...2 1.1 benaming van de basisgrootheid...2 1.2 definities, omschrijving van de begrippen...2 1.3 grootheden

Nadere informatie

Magneetvelden nabij Rokkeveen: meting voor en na ingebruikname van een nieuwe hoogspanningslijn

Magneetvelden nabij Rokkeveen: meting voor en na ingebruikname van een nieuwe hoogspanningslijn Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Magneetvelden nabij Rokkeveen: meting voor en na ingebruikname van een nieuwe hoogspanningslijn RIVM rapport

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005

Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005 0s08 08 Methodebeschrijving van tijdreeks diagnose statistieken op basis van de LMR 1981 2005 R.H.M. van der Stegen en J. Ploemacher Publicatiedatum CBS-website: 30 januari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Gebruik van 3D-modellen in forensisch onderzoek

Gebruik van 3D-modellen in forensisch onderzoek Vakbijlage Gebruik van 3D-modellen in forensisch onderzoek Inhoudsopgave 1. De vakbijlage algemeen 2. Inleiding 3. Het 3D-model 4. Het 3D-model als meetomgeving 4.1. Het model 4.2. Meten in het model 4.3.

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

BOUW JE EIGEN WEERSTATION MET METEOZ

BOUW JE EIGEN WEERSTATION MET METEOZ BOUW JE EIGEN WEERSTATION MET METEOZ Vandaag is het beslist: je wordt leerling meteoroloog dankzij Meteoz! Het is mooi weer, ideaal om je eigen weerstation te bouwen en echte metingen te doen, net zoals

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Wat men moet weten om zonder zorgen te navigeren met GPS

Wat men moet weten om zonder zorgen te navigeren met GPS Wat men moet weten om zonder zorgen te navigeren met GS Door J- Beeckman, Ing. Nationaal Geografisch Instituut Directie van de Geodesie, GTLA Inleiding In steeds stijgende lijn komen bij de directie van

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

Energie uit golven langs oevers en dijken

Energie uit golven langs oevers en dijken Energie uit golven langs oevers en dijken WINN Verkenning energie en golfdemping M. van der Wal M. de Jong O.M. Weiler 1200339-005 Deltares, 2010 Titel Energie uit golven langs oevers en dijken Opdrachtgever

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie