INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen!"

Transcriptie

1 INFO LOKAAL ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! Een goeie verzekering voor de lokale groep Een verzekering. Gelukkig heb je die niet altijd nodig, maar wanneer er dan toch een ongeval of ongeluk zich voordoet, ben je blij dat je verzekert bent. Hujo vzw verplicht de lokale groepen om zich te verzekeren. Zo vermijden we dat jullie goedbedoelde initiatieven & activiteiten niet uitmonden in een nachtmerrie voor de verantwoordelijken. Wanneer Hujo vzw een volledig ingevulde ledenlijst en het lidgeld van 3/jaar (-12 jarigen: gratis) heeft ontvangen, zijn alle leden op de ledenlijst verzekerd met een polis burgerlijke aansprakelijkheid & lichamelijke ongevallen. Het is een basisverzekering die Hujo vzw voor haar lokale groepen en leden standaard afsluit. Naast de basis BA & lichamelijke ongevallenverzekering (LO), kan je bij Hujo vzw ook een voordelige reisbijstandsverzekering (voor personen en voertuigen) afsluiten, alsook een (al dan niet tijdelijke) brandverzekering. In deze INFO LOKAAL: 1. Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 2. Aanvullende reisverzekering 3. Aanvullende Brandverzekering 1

2 1. Burgerlijke aansprakelijkheid & Lichamelijke ongevallen 1.1 Wat dekt de afdeling burgerlijke aansprakelijkheid Burgerlijke aansprakelijkheid of de BA is een verzekeringspolis die alle Hujoleden dekt wanneer zij tijdens Hujoactiviteiten zowel in België als in het buitenland eventuele schade aanrichten bij anderen. Tijdens het voetballen wordt er per ongeluk een raam ingetrapt. Hiervoor word je burgerlijk aansprakelijk gesteld. Wanneer het raam opzettelijk wordt uitgetrapt, dan valt dit niet onder de burgerlijke aansprakelijkheid en ben je dus niet verzekerd. 1.2 Afdeling lichamelijke ongevallenverzekering De voorwaarden om de BA in werking te stellen, zijn duidelijk. Opgelopen lichamelijke schade door eigen toedoen wordt niet verzekerd in burgerlijke aansprakelijkheid. Je bent juridisch gezien verantwoordelijk voor je eigen daden, je kan je niet verzekeren in burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die je oploopt door eigen toedoen. Om te voorkomen dat je heel wat moet betalen wanneer je jouw been breekt door eigen toedoen, is er een apart luik rond lichamelijke schade in de polis opgenomen. De polis die Hujo vzw voor jullie afsloot, dekt lichamelijke ongevallen die door eigen toedoen veroorzaakt zijn. Deze afdeling voorziet tussenkomt in behandelingskosten en voorziet ook een vaste vergoeding bij zware ongevallen met eventuele blijvende ongeschiktheid of overlijden Wat dekt de verzekering wel/niet Wanneer wordt de burgerlijke aansprakelijkheid in werking gesteld? Er zijn 3 voorwaarden waaraan het ongeval moet voldoen om de BA in werking te stellen.

3 1. Er moet sprake zijn van schade. Dat kan aan een ander lid zijn, iemand die niets met de activiteit te maken heeft, een organisatie, De schade kan materieel of lichamelijk zijn. 2. Het moet gaan om een ongeval, kwaad opzet is uiteraard niet verzekerd. 3. De oorzaak van het ongeval moet bij een Hujolid liggen en deze persoon mag zelf niet het slachtoffer zijn zowel bij materiële als lichamelijke schade (zie uitleg hierboven). Wat is strafrechtelijke verdediging? Soms kan het gebeuren dat een ongeval een juridisch staartje krijgt. In zo n geval dekt de verzekering ook de strafrechtelijke verdedigingskosten 1 en de erelonen van de advocaat. In de polis is ook een afdeling rechtsbijstandsverzekering opgenomen. Doel van deze waarborg: Ethias zorgt voor de betaling van alle honoraria en kosten voor onderzoeken om een vergoeding te verkrijgen (bvb. advocaat kosten). De rechtsbijstand kan enkel geschieden indien de verzekerde tijdens de verzekerde activiteit en/of op de weg van en naar de activiteiten, nadeel heeft geleden. M.a.w. enkel voor ongevallen van/naar & tijdens Hujo activiteiten. Welke risico s zijn gedekt door de verzekering? Deze verzekering geldt voor alle activiteiten, voorbereidingen, vergaderingen enz. die verband houden met Hujo, zowel landelijk als lokaal in een groep. Ook de verplaatsing van en naar een activiteit is verzekerd, voor zover andere polissen (zoals autoverzekering) daar niet in tussen komen. Wat wordt NIET gedekt door de verzekering? Word je ziek op kamp of activiteit, of ben je ziek vertrokken? Dan ben je hiervoor niet verzekerd. Je eigen ziekenfonds komt voor een groot stuk van de kosten tussen. De rest van de kosten 1 Alle kosten die gemaakt worden in functie van een proces of andere rechtelijke aangelegenheden. 3

4 moet gedragen worden door de ouders. Wanneer je een ongeval veroorzaakt of zelf het slachtoffer bent en er wordt bewezen dat je onder invloed bent van alcohol of andere verboden middelen zoals cannabis, dan komt de verzekering niet tussen. Wanneer dit het geval is, dan word je persoonlijk aansprakelijk gesteld voor jouw daden en moet je alles zelf bekostigen. Brand- of andere schade aan gehuurd materiaal, bewoonde of eigen gebouwen valt niet onder de BA polis, daarvoor moet het gebouw in kwestie op basis van een brandverzekering gedekt worden. Schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 300 kg, motorboten van meer dan 10 CV DIN in eigendom of gebruik van luchtvaartuigen in eigendom, huur of gebruik. Bepaalde sporten: gevaarlijke sporten zoals wintersporten in het algemeen, duiken in open water lucht- en motorsporten, schieten met vuurwapens, alpinisme, klimmen, avontuurlijke sporten (b.v. rappel, death ride), speleologie, gevechtssporten (behalve judo), paintball (!!!), rafting, canyonning, bungeejumping, en extreme sporten - (meestal krijg je een aparte verzekering bij het inschrijven) - wielerwedstrijden welke vallen onder een koninklijk besluit en andere wettelijke bepalingen. Voor een gedetaileerde beschrijving verwijzen we naar de polis. Neem contact op met om de volledige polis te verkrijgen Ongeval gebeurd, wat nu? De ongevalaangifte Wat er ook gebeurt, of het nu materiële of lichamelijke schade is, je moet een ongevalsaangifte invullen. Vergeet dit niet: wanneer de ongevalsaangifte niet ingevuld is, dan kan de verzekering niet helpen!

5 Hoe doe je dat nu? Op de website vind je een voorbeeld van zo n formulier. Je vult zelf het ongevallenformulier in, niet de deelnemer! Wanneer het ongeval ernstig is en je gaat naar een arts, laat dan het tweede deel van het formulier invullen door de behandelende arts. Bezorg zo snel mogelijk het ingevulde formulier aan Hujo vzw. Zorg dan dat je altijd zo n document bij de hand hebt, dat bespaart je veel tijd en moeite! Procedure verzekering voor de groepen A: Ongeval is gebeurd Onmiddellijk: B: Gegevens noteren: Vul aangifteformulier in (zie website) Noteer naam, voornaam, adres, rekeningnummer, telefoonnummer, van slachtoffer en indien van toepassing van de betrokken tegenpartij Leg de procedure uit aan de getroffene Bij lichamelijke schade: bijhouden van medische documenten en ticketjes C: Hujo vzw verwittigen Maximum 3 dagen na het ongeval: Via telefoon, fax, Datum en plaats ongeval Naam, adres van getroffene Omstandigheden van het ongeval beschrijven Stuur zo snel mogelijk het aangifteformulier naar Hujo D: Aangifte is gebeurd! 2. Reisbijstandsverzekering 2.1 Wat is dat Deze polis is een bijstandsverzekering. Dat is een extra verzekering bovenop de gewone polis burgerlijke aansprakelijkheidspo- 5

6 lis en lichamelijke ongevallen. De bijstandsverzekering verzekert ongemakken die je in het buitenland kan tegenkomen: medische hulpverlening, repatriëring van de zieke of gewonde, opzoekingsen reddingskosten, terugbetaling van medische, heelkundige, farmaceutische en ziekenhuiskosten ter plaatse, bijstand bagage, Je neemt contact op met de maatschappij, die dan alles regelt. Deze polis loopt continu door, maar er is pas dekking vanaf het moment dat wij de verzekeringsmaatschappij op de hoogte brengen van de bewuste reis (data vertrek en aankomst, lijst deelnemers, bestemming). Zodra dat in orde is, zit je safe en is er dekking. 2.2 Wat dekt de verzekering wel/niet Deze polis dekt enkel kosten in het buitenland. Indien er achteraf bijkomende kosten in België zijn (vb. medische kosten), dan kan de BA - lichamelijke ongevallen - polis aangesproken worden. Daarvoor moet er wel aangifte van het ongeval gebeurd zijn. (!) In het buitenland: Repatriëring van de zieke of gewonde: Bij ziekte of verwonding van een verzekerde tijdens de duur van zijn/haar verzekeringscontract, legt Ethias Assistance, zodra gewaarschuwd, de nodige medische contacten. Alle beslissingen om de beste handelswijze te bepalen, worden genomen in overleg met de geneesheer ter plaatse en met het gezin. Indien de geneesheren de repatriëring van de zieke of gewonde verzekerden of zijn overbrenging naar een beter uitgerust ziekenhuis aanbevelen, bekostigd Ethias Assistance het vervoer. In alle gevallen moet Ethias Assistance het vervoer vooraf goedkeuren. 6 Wintersporten: Een ongeval op of buiten de skipiste neemt Ethias Assistance voor haar rekening: de afdalingskosten per slee en/of helikopter, evenals de vervoerskosten van de plaats van het ongeval naar een verzorgingsinstelling.

7 Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar de polis. Neem contact op met om de volledige polis te verkrijgen. 2.3 hoe een reisbijstandsverzekering aanvragen Op de website van Hujo vzw vind je een aanvraagformulier voor een aanvullende reisbijstandsverzekering. Na het downloaden & invullen, stuur je het minstens 1 week voor je vertrekt door naar Hujo vzw. Vergeet zeker niet de bijlage! Daarin vinden we een lijst terug met alle details van de reizigers en de eventuele voertuigen die je wil verzekeren. 2.4 tarieven A. Tarieven hulpverlening aan personen premie der verzekerde DUUR EUROPA/MAGREB- ANDERE LANDEN LANDEN 1 dag 1,95 euro 3,20 euro 2 tot 3 dagen 3,85 euro 6,30 euro 4 tot 5 dagen 6,95 euro 11,90 euro 6 tot 11 dagen 10,20 euro 16,95 euro 12 tot 17 dagen 13,50 euro 21,80 euro 18 tot 23 dagen 16,80 euro 29,05 euro 24 tot 32 dagen 20,25 euro 37,25 euro Per bijkomende 10,20 euro 16,95 euro maand (iedere begonnen maand telt als een gehele) 7

8 B. Tarieven hulpverlening in verband met voertuigen premie per voertuig DUUR EUROPA/MAGREB- ANDERE LANDEN LANDEN 1 dag 3,55 euro 2 tot 3 dagen 7,00 euro 4 tot 5 dagen 12,60 euro 6 tot 11 dagen 18,55 euro 12 tot 17 dagen 24,50 euro 18 tot 23 dagen 30,55 euro Niet gewaarborgd 24 tot 32 dagen 36,80 euro Per bijkomende maand 18,55 euro (iedere begonnen maand telt als een gehele) 2.5 Ongeval gebeurd, wat nu? In geval van nood/ernstig ongeval: bel eerst Ethias op het nr. +32 (0) Vermeld nauwkeurig naam & voornaam van de verzekeringsnemer (Hujo vzw) & polisnummer ( ) Geef duidelijk aan waar je je op dat moment bevindt en op welk telefoonnummer je bereikt kan worden Beschrijf de aard van de gebeurtenis waarvoor je om hulp vraagt 8 Om medische contacten bij ziekenhuisopname te vergemakkelijken, deel ook mee: De naam & voornaam van de opgenomen verzekerde De naam & het telefoonnummer van het ziekenhuis, de afdeling, het kamernummer en indien mogelijk de naam van de verantwoordelijke arts

9 De benaming van het slachtoffer, zijn/haar ziekenfonds en het lidmaatschapsnummer Breng zo snel mogelijk Hujo vzw op de hoogte. Hujo vzw zorgt ook voor een aangifte bij de BA/LO -polis. Mochten er nog kosten zijn die achteraf in België gemaakt moeten worden, dan kan deze verzekering tussenkomen. In geval van minder dringend ongeval/medische kosten (bvb. verstuikte pols): Hou alle tickets/onkosten goed bij. Let erop dat er steeds een adres/verwijzing van bvb. ziekenhuis bijstaat Bij terugkeer in België dien je eerst alle formulieren in bij de mutualiteit Breng Hujo vzw op de hoogte. Pas wanneer de mutualiteit slechts gedeeltelijk instaat voor de terugbetaling van de kosten, kan de verzekering tussenkomen. Vraag steeds om een bewijs/attest van de mutualiteit met de afrekening gemaakt door de mutualiteit. Procedure reisverzekering voor de groepen Initiatief waar reisverzekering voor nodig is: Minstens 7 dagen voor vertrek Hujo vzw op de hoogte brengen: Vul formulier aanvraag reisbijstandsverzekering in (zie website) Maak een reizigerslijst (voornaam, naam, adres, geboortedatum) Mail of fax beide samen naar Hujo vzw 3 weken later Vraag om betaling: Hujo vzw bezorgt je de afrekening van de verzekering. Deze betaal je rechtstreeks aan Ethias via het bijgevoegde overschrijvingsformulier. 9

10 3. Brandverzekering 3.1 Wat is dat Brand- of andere schade aan gehuurde, bewoonde of eigen gebouwen is niet verzekerd door onze BA-polis. Daarvoor moet er een aparte brandpolis afgesloten worden. Indien de lokale groep een gebouw afhuurt voor een activiteit én er is geen brandverzekering (afstand van verhaal ten voordele van de huurder of gebruiker) in de huur van het gebouw inbegrepen (in scholen is dit vaak het geval), helpt Hujo je hier op weg. 3.2 Hoe een brandverzekering aanvragen Je mailt ons tijdig de locatie, het adres, de datum en het geschatte aantal deelnemers door. Wij sluiten een tijdelijke brandpolis voor jullie af. Zodra wij de gegevens naar de verzekering doormailen, is de polis in orde en zijn jullie tijdens de activiteit verzekerd voor brand. Achteraf ontvangen jullie een factuur. Nog vragen? Aarzel niet en mail of bel ons meteen! of 02/ hujo organiseert ook 10 vakanties - vormingen - maatschappelijke acties Hujo vzw - Zelfbestuursstraat Anderlecht tel 02/ fax 02/

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w N o v e m b e r 2 0 1 4 COLOFON Verantwoordelijk Uitgever SCOUTS

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

5.1 Wie kan er allemaal genieten van deze

5.1 Wie kan er allemaal genieten van deze _ Verzekeringen in KSJ-KSA-VKSJ versie 2014 _ Inhoud 4 5 6 7 8 9 11 12 13 INLEIDING 1 Aandachtspunten 2 Adressen 2.1 Verzekering werkkringen Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

Nadere informatie

Falos sport. verzekeringen

Falos sport. verzekeringen Falos sport verzekeringen Falos, kwb in beweging Urbain Britsierslaan 5 1030 Brussel Tel. 02/246.52.70 wim.verstraete@falos.be www.falos.be Sport verzekeren in kwb Hoe sluit je een sportverzekering af?

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook?

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook? De KLJ-verzekering Sfeer verzekerd! Maar ik ook? 1 1. De KLJ-verzekering... 3 1.1 Algemene info... 3 1.2 Waarvoor zijn we verzekerd?... 3 1.3 Waarvoor zijn we niet verzekerd?... 7 2. Extra verzekeringen...

Nadere informatie

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!!

VERZEKERINGWIJZER BELANGRIJKE TIPS!!! Inleiding en belangrijke tips De door KVV onderschreven polis is volgens verzekeringsmaatschappij Arena één van de meest uitgebreide polissen op de Belgische verzekeringsmarkt voor sportfederaties. De

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

ree n vei r z zek e erinn gen

ree n vei r z zek e erinn gen eizen en verzekeringen Op reis kun net als thuis ziek worden, een ongeval oplopen, iets kwijt spelen,, neem je soms zelfs wat meer risico dan thuis. Terwijl je niet automatisch dezelfde bescherming geniet.

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje

FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje FAQ JOHO SPECIAL ISIS De meest gestelde vragen over de JoHo Special ISIS op een rijtje 1) Doelgroep - Voor wie is de Special ISIS verzekering geschikt? - Is er ook dekking in een land met een negatief

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER

GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER EVD Pag. 1/13 Onderwijs en cultuur Jeugd EUROPESE VRIJWILLIGERSDIENST GROEPSVERZEKERING GIDS VOOR DE VRIJWILLIGER Planbeheerder: European Benefits Administrators 59, rue de Châteaudun

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Productwijzers Reisverzekering

Productwijzers Reisverzekering s Productwijzers Reisverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Reis- en annuleringsverzekering.. pagina 2 Rechtsbijstandverzekering.. pagina 11 Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud. 1 Bereken je risico 2. 2 Op alles staat een prijs 6. 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8. 4 Toch maar een verzekering?

PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud. 1 Bereken je risico 2. 2 Op alles staat een prijs 6. 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8. 4 Toch maar een verzekering? PRINTVERSIE - Module 1 Inhoud 1 Bereken je risico 2 2 Op alles staat een prijs 6 3 Verzekeren? Waarom zou je? 8 4 Toch maar een verzekering? 10 5 Schadevergoeding of uitkering? 11 6 Ben jij aansprakelijk?

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

De verzekering voor vrijwilligers toegelicht

De verzekering voor vrijwilligers toegelicht De verzekering voor vrijwilligers toegelicht 1. Inleiding België De Belgische wetgeving inzake de rechten van vrijwilligers introduceert een nieuwe regeling inzake aansprakelijkheid en de verzekering van

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (september 2008)

verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (september 2008) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse basketballiga vzw Vademecum (september 2008) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Belangrijk Infobrochure Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie