Montage- en onderhoudshandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Montage- en onderhoudshandleiding"

Transcriptie

1 Montage- en onderhoudshandleiding Gascondensatieketel Opmerking: deze ketel mag alleen worden gebruikt met aardgas/vloeibaar gas! Logano plus SB615 Gas Voor de vakman Voorafgaand aan montage en onderhoud zorgvuldig lezen! /2009 NL/BE

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Verklaring symbolen Veiligheidsaanwijzingen Gegevens betreffende het apparaat EG-conformiteitsverklaring Reglementair gebruik Typeplaatje Leveringsomvang Gereedschappen, materialen en hulpmiddelen Technische gegevens, afmetingen, aansluitingen 6 3 Normen, voorschriften en richtlijnen Inbouw beveiliging tegen watertekort Normen en richtlijnen Dichtheidstest Beveiligingsgrenzen CV-ketel plaatsen Fundering en aanbevolen afstanden tot de wand Ketel uitlijnen Afval Ketelafdekkapdelen plaatsen Voorwand monteren Afdekplaat, toestelplaat en typeplaat bevestigen Neutralisatie-eenheid (accessoire) monteren Condensleiding installeren CV-installatie rookgaszijdig aansluiten Algemeen over rookgasinstallaties Afdichtmanchet voor de rookgasleiding aanbrengen (accessoire) Rookgastemperatuurvoeler monteren (accessoire) Brander (accessoire) monteren en gasleiding aansluiten Branderplaat monteren Brander op de branderplaat monteren Gasaansluiting maken Inbedrijfstelling Verwarmingsinstallatie spoelen CV-installatie vullen Verwarmingsinstallatie gebruiksklaar maken De regelaar en brander in bedrijf stellen Inbedrijfstellingsprotocol CV-ketel transporteren Transportmiddel CV-ketel met de vorkheftruck transporteren Ketel met twee transpalletten vervoeren Buiten bedrijf stellen CV-installatie buiten werking stellen Verwarmingsinstallatie in geval van nood buiten werking stellen CV-ketel monteren Leveringsomvang controleren Voer de verpakking af Minimale afstanden/productafmetingen Aanslag van de branderdeur verwisselen Minimale drukbewaking en minimale drukbegrenzing installeren Monteer de beveiliging tegen watertekort (accessoire) ( kw) CV-ketel op het leidingnet aansluiten Retour verwarming aansluiten Aanvoer verwarming aansluiten Aanvoer veiligheidsleiding aansluiten CV-installatie vullen en aansluitingen op dichtheid controleren Thermische isolatie aanbrengen Montagebeugels monteren Zijwanden monteren Branderkabel plaatsen Achterwand aanbrengen Voorste ketelafdekkap monteren Regeltoestel (accessoire) monteren en aansluiten Temperatuursensorpakket monteren Inspectie/Onderhoud Algemene aanwijzingen Ketel voor inspectie en onderhoud voorbereiden CV-ketel reinigen Rookgascollector reinigen Waterdruk van de CV-installatie controleren Inspectie- en onderhoudsprotocollen Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

3 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1.1 Verklaring symbolen Veiligheidsaanwijzingen in de tekst worden aangegeven met een gevarendriehoek met grijze achtergrond en een kader. Signaalwoorden geven de graad van gevaar aan, wanneer de maatregelen ter vermindering van schade niet gerespecteerd worden. Voorzichtig betekent dat er mogelijk lichte materiële schade kan optreden. Waarschuwing betekent dat er licht persoonlijk letsel of ernstige materiële schade kan optreden. Gevaar betekent dat er ernstig persoonlijk letsel kan optreden. In bijzonder ernstige gevallen bestaat er levensgevaar. Aanwijzingen in de tekst met hiernaast aangegeven symbool worden begrensd met een lijn boven en onder de tekst. Aanwijzingen: betekent belangrijke informatie welke in die gevallen geen gevaar voor mens of toestel oplevert. Opmerking: Op aanvraag is ook een Duitstalige uitgave van deze technische documentatie verkrijgbaar. Richt u daarvoor tot: Bosch Thermotechnology nv/sa Ambachtenlaan 42A, 3001 Heverlee Tel: 016 / Fax: Veiligheidsaanwijzingen Dit montage- en onderhoudsvoorschrift bevat belangrijke informatie betreffende een veilige en vakkundige montage, inbedrijfstelling en onderhoud van de Logano plus SB615 GAS. Dit montage- en onderhoudsvoorschrift richt zich tot de installateur, die op basis van zijn opleiding en ervaring over de nodige kennis van CV-installaties en gasinstallaties beschikt. Neem voor de montage en de werking van de installatie goed nota van de landspecifieke normen en richtlijnen! Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen van Buderus. Voor beschadigingen die veroorzaakt werden door reserveonderdelen die niet door Buderus geleverd werden, kan Buderus niet aansprakelijk gesteld worden. Levensgevaar door explosie van brandbare gassen Bij gaslucht bestaat gevaar voor explosie! B Geen open vuur. Niet roken. Geen aansteker gebruiken. B Vermijd vonken. Bedien geen elektrische schakelaars, ook geen telefoon, stekker of deurbel. B Sluit de hoofdkraan van de gastoevoer. B Ramen en deuren openen. B Huisbewoners waarschuwen, maar niet aanbellen. B Bel het gasbedrijf buiten het gebouw. B Wanneer u het gas hoort uitstromen, moet u onmiddellijk het gebouw verlaten en verhinderen dat het door derden betreden wordt; waarschuw de politie en de brandweer buiten het gebouw. Instructies voor de klanten: B Let erop, dat de montage, brandstof- en uitlaatgasaansluiting, de initiële inbedrijfsstelling, de stroomaansluiting en het correctieve onderhoud mogen uitsluitend door een daartoe bevoegd bedrijf worden uitgevoerd. B Werkzaamheden aan gasvoerende onderdelen dienen uitsluitend door een erkende installateur te worden verricht. Levensgevaar door vergiftiging Een ontoereikende luchttoevoer kan leiden tot het ontsnappen van gevaarlijke rookgassen! B Denk eraan, dat de openingen voor luchttoevoer en -afvoer niet verkleind of afgesloten mogen worden. B Wanneer u het probleem niet meteen oplost, mag de ketel niet in werking gesteld worden. B Wijs de gebruiker schriftelijk op de gebreken en de daaruit resulterende gevaren. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 3

4 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Levensgevaar door elektrische stroom bij geopend toestel B Voor het openen van het toestel de CV-installatie met behulp van de verwarmingsnoodschakelaar spanningsloos schakelen en loskoppelen van het elektriciteitsnet met behulp van de betreffende huiszekering. B Beveilig de verwarmingsinstallatie tegen onbedoeld opnieuw inschakelen. Brandgevaar door ontbrandbare materialen of vloeistoffen B Bewaar geen ontvlambare materialen of vloeistoffen in de directe nabijheid van de ketel. Installatieschade door onvakkundige montage B Respecteer bij de plaatsing en voor de werking van de verwarmingsinstallatie de regels van de techniek, evenals de bouw- en wettelijke bepalingen! Schade aan de installatie door ontbrekende of onvoldoende reiniging en onderhoud B Voer de reiniging en het onderhoud jaarlijks uit. Controleer daarbij of de volledige verwarmingsinstallatie en de neutralisatie-eenheid goed functioneren. B Verhelp eventuele gebreken onmiddellijk, om schade aan de installatie te voorkomen. Schade aan de installatie door vorst Als het regeltoestel niet in bedrijf is, kan de CV-installatie in geval van vorst bevriezen. B Bescherm bij vorstgevaar de CV-installatie tegen bevriezing. Laat daarvoor, als het regeltoestel is uitgeschakeld, het water uit de ketel, de boiler en de leidingen van de verwarmingsinstallatie weglopen. Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. B Waarborg dat kinderen dit toestel niet zonder toezicht kunnen bedienen of ermee kunnen spelen. B Waarborg, dat alleen personen toegang hebben, die in staat zijn dit toestel deskundig te bedienen. Informatie aan de klant B Overhandig dit montage- en onderhoudsvoorschrift aan de klant. B Geef de klant de nodige uitleg over de werking en de bediening van het toestel. 4 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

5 Gegevens betreffende het apparaat 2 2 Gegevens betreffende het apparaat 2.1 EG-conformiteitsverklaring Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese richtlijnen evenals aan de bijkomende nationale vereisten. De conformiteit wordt met de CE-markering aangetoond. U kunt de conformiteitverklaring van het product vinden op het internet bij of deze opvragen bij uw filiaal van Buderus. 2.2 Reglementair gebruik De Logano plus SB615 GAS is ontworpen voor de verwarming van CV-water, b.v. voor meergezinshuizen of industriële doeleinden. Alle conform EN676 goedgekeurde gasventilatorbranders kunnen gebruikt worden, wanneer hun specificatie overeenstemt met de technische gegevens van de CV-ketel. 2.3 Typeplaatje De gegevens op het typeplaatje zijn beslissend en dienen gerespecteerd te worden. 2.4 Leveringsomvang B Controleer bij de levering of de verpakking niet beschadigd is. B Controleer of de levering compleet is. CV-ketel op pallet verpakt Aansluitleiding voor de beveiliging tegen watertekort aan het ketelblok bevestigd (bij ketelgrootte 400 kw) Technische documenten, aan het ketelblok bevestigd. Sifon in vuurhaard Ketelmantel met thermische isolatie en accessoirezak, in krat verpakt Regeltoestel met schakelschema en handleiding voor elektronische ketel- en CV-kringregeling, in doos verpakt (accessoire op bijzondere bestelling) Neutralisatie-eenheid, in doos verpakt (accessoire op bijzondere bestelling) Het is mogelijk, dat afhankelijk van het type ketel enkele onderdelen van de standaard accessoires niet nodig zijn. 2.5 Gereedschappen, materialen en hulpmiddelen Voor de montage en het onderhoud van de CV-ketel heeft u het standaardgereedschap voor verwarmings-, gas- en waterinstallaties nodig. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 5

6 2 Gegevens betreffende het apparaat 2.6 Technische gegevens, afmetingen, aansluitingen De technische gegevens verstrekken informatie over het vermogensprofiel van de Logano plus SB615 Gas. Afb. 1 Technische gegevens, afmetingen, aansluitingen ØAA Diameter rookgasleiding inwendig A Afstand AKO Uitlaat condensaat B Ketelbreedte met mantel B GR Basisframe D AA Uitlaat gas EL Inlaat koud water/aftap H Ketelhoogte zonder regeltoestel H AA Hoogte rookgasaansluiting H EL Aftap H K Ketelhoogte met regeltoestel, b.v. regeltoestel Logamatic 4311/12 = H mm L Ketellengte met mantel L BR Lengte brander L K Lengte ketelblok RK1 Retour ketel 1 RK2 Retour ketel 2 VK Aanvoer ketel VSL Aanvoer veiligheidsleiding 1 Zijhouder regeltoestel (links/rechts) 2 Steunen voor beveiliging tegen watertekort vanaf ketelgrootte 400 kw 3 Minimale drukbewaking voor ketelgrootte kw of minimale drukbegrenzer voor ketelgrootte 310 kw als accessoire 6 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

7 Gegevens betreffende het apparaat 2 Technische gegevens voor Logano plus SB615 Gas Ketelgrootte Eenheid ) / Lengte L mm L K mm L BR - Logatop VM mm L BR - WG mm Lengte brander L BR - BS/M mm L BR - RS/M mm L BR - RS/M BLU mm 840 Breedte B mm Hoogte H mm H K mm Breedte/hoogte voor inbreng mm 720/ / / / / / /1730 Lengte mm Basisframe B GR mm Afstand A mm Uitlaat rookgas Vuurhaard Branderdeur ØD AA intern DN H AA mm Lengte mm Ø mm Diepte mm H B mm Aanvoer ketel 2) Ø VK DN H VK mm Retour ketel 1 2) H RK1 mm Ø RK1 DN A 1 mm Retour ketel 2 2) H RK2 mm ØRK2 DN R 1½ R 1½ R 1½ A 2 mm Aanvoer veiligheidsleiding 3) H VSL mm Ø VSL DN R 1¼ R 1¼ A 3 mm Uitlaat condensaat H AKO mm A 4 mm Aftap H EL mm Gasaansluiting Logatop VM DN 1½ 1½ 1½ 2 van kw 54,3 69,3 89,8 116,0 149,5 191,6 239,9 tot kw 135,8 173,2 224,4 289,9 373,8 478,9 599,8 Verbrandingsvermogen Logatop VM Deellast 35 % kw 47,5 60,6 75,3 101,5 Vollast kw 135,8 173, ,9 CO 2 -gehalte % 10 Gewicht netto kg Met brander kg 648/643 1) 655/650 1) 720/715 1) 753/735 1) Waterinhoud l Gasinhoud l Vrije trek Pa 50 1) /branderafhankelijk 4) Weerstand aan rookgaszijde mbar 1,20 1,55 2,20 2,40 3,00 3,55 4,40 Toegestane aanvoertemperatuur C 120 Toegestane bedrijfsdruk bar ,5 5,5 5,5 CE-markering CV-ketel CE-0085 AT 0075 Tab. 1 Technische gegevens Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 7

8 2 Gegevens betreffende het apparaat Technische gegevens voor Logano plus SB615 Gas Ketelgrootte Eenheid ) / Systeemtemperaturen 50/30 C Vollast kw Deellast kw 59,2 75,6 97,8 126,3 162,4 208,8 261,5 Nominaal verwarmingsvermogen Logatop VM Vollast kw Deellast kw 51,8 66,1 82,1 110,6 Rookgastemperatuur 6) "Specificaties Vollast C ketel voor dimensionering van rookgasinstallaties" Deellast C Vollast kg/s 0,0552 0,0704 0,0928 0,12 0,1528 0,1969 0,2466 Deellast kg/s 0,0217 0,0277 0,0360 0,0465 0,0603 0,0770 0,0958 Rookgasvolumestroom Logatop VM Vollast kg/s 0,0633 0,0808 0,1010 0,1350 Deellast kg/s 0,0220 0,0283 0,0352 0,0474 Systeemtemperaturen 80/60 C Nominaal verwarmingsvermogen Vollast kw 132,7 169,2 218,9 282,8 365,2 467,9 585,4 Logatop VM Vollast kw 132,7 169,2 210,7 282,8 Deellast kw 50,6 64,5 80,2 108,1 Rookgastempemperatuur 6) Vollast C Deellast C Rookgasvolumestroom Tab. 1 Technische gegevens Vollast kg/s 0,0579 0,0738 0,0956 0,1235 0,1592 0,2040 0,2555 Deellast kg/s 0,0231 0,0295 0,0383 0,0494 0,0637 0,0816 0,1022 Logatop VM Vollast kg/s 0,0633 0,0808 0,1010 0,1350 Deellast kg/s 0,0220 0,283 0,0352 0,0474 1) In combinatie met Logatop VM. 2) Conform DIN PN 6. 3) Conform EN PN16 4) Logano plus SB615 met externe brander 5) Beveiligingsgrens (veiligheidstemperatuurbegrenzer). Max. mogelijke temperatuur toevoerleiding = beveiligingsgrens (STB) 18K Voorbeeld: beveiligingsgrens (STB) = 100 C, maximum toegelaten aanvoertemperatuur = = 82 C. 6) Conform DIN EN 303. Minimale rookgastemperatuur voor de berekening van de schoorsteen conform EN Planningsdocumentatie 8 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

9 Normen, voorschriften en richtlijnen 3 3 Normen, voorschriften en richtlijnen Voor de montage en de werking van de installatie moeten de regels van de techniek evenals de bouw- en de wettelijke bepalingen in acht genomen worden. Neem voor de montage en de werking van de CV-installatie goed nota van de nationale normen en richtlijnen! Respecteer de specificaties op de typeplaat van de CV-ketel. 3.1 Inbouw beveiliging tegen watertekort B Voor CV-ketels > 300 kw beveiliging tegen watertekort inbouwen, voor de montage en bediening de technische documentatie van de leverancier aanhouden. Voor Duitsland: B Voor CV-ketels > 300 kw conform de DIN EN een beveiliging tegen watertekort inbouwen. B Voor de montage en bediening de technische documentatie van de leverancier aanhouden. Voor Polen: B Bij CV-ketels > 100 kw conform PN-91/B-2414 (p2.5) de CV-ketel met een beveiliging tegen watertekort uitrusten. B Wanneer de aansluiting WMS niet voor de montage van een beveiliging tegen watertekort SYR (Buderus accessoire) wordt gebruikt, dan moet de aansluiting met een plug worden afgesloten ( hoofdstuk 5.6, pagina 15). Bij deze ketel wordt het regelsysteem Logamatic gebruikt. 3.2 Normen en richtlijnen Het toestel voldoet aan de basisvereisten van de betreffende Europese richtlijnen: 90/396/EWG Richtlijn over gastoestellen EN 677, EN 303-1, EN 303-3, DIN , EN 267, EN /42/EWG Richtlijn over het rendement 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG EMC-richtlijn 97/23/EG Richtlijn betreffende toestellen onder druk Norm: TRD 702 Bij de installatie en het gebruik moeten bovendien in acht worden genomen: De plaatselijke bouwbepalingen betreffende de voorwaarden voor de plaatsing De plaatselijke bouwbepalingen betreffende de installatie voor luchttoevoer en -afvoer evenals de aansluiting van de schoorsteen De bepalingen voor de elektrische aansluiting op de stroomvoorziening. De technische regels van het gasbedrijf betreffende de aansluiting van de gasbrander op het plaatselijke gasnet De voorschriften en normen over de veiligheidstechnische uitrusting van de waterverwarmingsinstallatie De installatiehandleiding voor monteurs van verwarmingsinstallaties. In België ook de volgende normen aanhouden: NBN D , NBN D en Addenda. In Nederland moeten voor de montage en de werking van de installatie de regels van de techniek evenals de bouw- en wettelijke bepalingen (bijv. NEN 1078 (GA- VO), NEN 3028 en NEN 1010) gerespecteerd worden. In Oostenrijk moeten voor de installatie de plaatselijke bouwvoorschriften evenals de richtlijn ÖVGW G1 resp. G2 (ÖVGW-TR gas of vloeibaar gas) gerespecteerd worden. Aan de eisen conform de deelstaatovereenkomst art. 15a B-VG met betrekking tot emissie en rendement wordt voldaan. Voor Zwitserland geldt afwijkend: het aanhouden van de maximaal toegestane grenswaarden van de LRV met betrekking tot CO en NOx door metingen op de opstellingsplaats controleren. De CV-ketels werden beproefd conform de brandweervoorschriften van de VKF. Bij de installatie de richtlijnen voor de bouw en het gebruik van gasbranders G3 d/f, de gasrichtlijn G1 van de SVGW en de kantonale brandweervoorschriften aanhouden. De in de tabel "Technische gegevens" opgegeven vermogens zijn nominale vermogens. Tijdens bedrijf in de praktijk worden deze waarden met betrekking op het aanhouden van de LRV-voorschriften binnen de gegeven vermogensbereiken deels onderschreden. Toegestane brandstoffen De Logano plus SB615 Gas en Logano plus SB615 VM kunnen met de volgende brandstoffen worden gebruikt: Aardgas en vloeibaar gas conform het werkblad DVGW G260 (Duitsland). Aardgas en vloeibaar gas uit de openbare gasvoorziening (Oostenrijk, Zwitserland). B Alleen branders gebruiken, die geschikt zijn voor deze gassoorten. B Respecteer de gegevens van de brandstofleverancier. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 9

10 3 Normen, voorschriften en richtlijnen 3.3 Dichtheidstest B Voer een dichtheidstest uit. De testdruk is afhankelijk van de in de verwarmingsinstallatie heersende druk en is 1,3 maal deze druk, minimaal echter 1 bar. 3.4 Beveiligingsgrenzen Beveiligingsgrenzen Maximale aanvoertemperatuur 120 C 1) Toegestane totale overdruk kw 4bar kw 5 bar Maximum tijdconstante bij: kw 5,5 bar Veiligheidstemperatuurbegrenzer 40 s Temperatuurregelaar Tab. 2 Beveiligingsgrenzen 40 s 1) Voor Duitsland In principe gelden de betreffende nationale normen en richtlijnen. 10 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

11 Normen, voorschriften en richtlijnen CV-ketel plaatsen In dit hoofdstuk wordt beschreven, hoe u de CV-ketel deskundig opstelt. VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door bevriezing! B Stel de CV-installatie op in een vorstvrije ruimte Fundering en aanbevolen afstanden tot de wand B Respecteer bij het maken van een fundering op opsteloppervlak de gegeven minimale afstanden tot de wand (waarden tussen haakjes) ( afb. 2 en tab. 4), om de montage en onderhoudsvoorschriften ongehinderd te kunnen uitvoeren. De voorzijde van de ketel moet gelijk met de voorzijde van het fundament geplaatst worden. Het is een voordeel als er zich in de buurt van de opstellingsplaats een afvoerkanaal bevindt. Het opstellingsvlak moet voldoende draagkracht hebben, vlak zijn en naar achter toe iets oplopen, om een goede ontluchting van de CV-ketel te waarborgen. Houd rekening met extra vrije ruimte voor geluiddempende maatregelen. Aanbevolen (en min.) afstanden tot de wand in mm Ketelgrootte Afstand Afstand Lengte Breedte Breedte/ hoogte kw A 1 A 1) 2. L B Inbrengmaten /1340 (460) (1200) /1340 (460) (1200) (500) (500) (1600) (700) (700) Tab (1200) 1700 (1200) 1750 (1250) 2000 (1500) 2000 (1500) Afstanden tot de wand / / / / /1730 1) Bij keteluitvoering met brander van andere leverancier is de maat A2 ook afhankelijk van de branderlengte 3) Afb. 2 Opstellingsruimte (maten zie tab. 4), mateninmm 1) 2) 3) Bij keteluitvoering met brander van andere leverancier is de maat A2 ook afhankelijk van de branderlengte 3). Bij toepassing van een regeltoestelhouder aan de zijkant. Houd rekening met de afmetingen van de brander. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 11

12 3 Normen, voorschriften en richtlijnen Bij inbouw van een rookgasgeluiddemper rekening houden met extra benodigde ruimte. Wanneer u het regeltoestel met een houder (accessoire) aan de zijkant van de ketel wilt monteren, moet u extra vrije ruimte inplannen ( afb. 2 pagina 11) Ketel uitlijnen B Lijn de CV-ketel uit met een waterpas met kleine stijging naar achteren toe, zodat lucht zich niet in de ketel kan ophopen. Gebruik plaatstalen strips om de ketel uit te lijnen. Afb. 3 Ketel met stijging naar achter positioneren (legenda zie afb. 1, pagina 6). 3.6 Afval Gelieve het volgende in acht te nemen: B Verwijder het verpakkingsmateriaal op een milieubewuste manier. B Laat de componenten van de CV-installatie die vervangen moeten worden, door een erkende instantie op ecologisch verantwoorde manier verwerken. 12 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

13 CV-ketel transporteren 4 4 CV-ketel transporteren In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de ketel op een veilige manier kan transporteren, zonder hem te beschadigen. GEVAAR: Levensgevaar door ondeskundig geborgde CV-ketel! B Gebruik voor het transport van de CV-ketel daarvoor geschikte transportmiddelen, b.v. twee transpalletten of een vorkheftruck. B Beveilig de CV-ketel tegen wegglijden tijdens het vervoer met de transportmiddelen. B Zorg ervoor, dat bij het opheffen en vervoeren van het ketelblok het gewicht gelijkmatig verdeeld is over de vorken van de vorkheftruck / de transpallet. 4.1 Transportmiddel CV-ketel met de vorkheftruck transporteren VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door beschadigd ketelblok! B Het ketelblok alleen met een vorkheftruck transporteren, wanneer de vorklengte van de vorkheftruck van de ketelvoor- tot de ketelachterwand loopt. B Voor het optillen van het ketelblok controleren, of de ketelvoor- en ketelachterwand op de vorken van de vorkheftruck staan. B Voer de vorken van de vorkheftruck onder de ketelvooren achterwand in Ketel met twee transpalletten vervoeren B Schuif telkens een transpallet onder de ketelvoor- en achterwand. B Hef het ketellichaam gelijkmatig op met de beide transpalletten. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 13

14 5 CV-ketel monteren 5 CV-ketel monteren In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de ketel deskundig monteert. VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door open vuurhaard! Door slijp- of laswerkzaamheden bij een geopende vuurhaard kan de RVS-verbrandingsruimte beschadigd raken. B Let erop, dat de vuurhaard met de branderdeur behalve tijdens de montage van de voorste isolatiemat gesloten blijft. 5.1 Leveringsomvang controleren B Controleer bij de levering of de verpakking niet beschadigd is. B Controleer of de leveringsomvang compleet is ( hoofdstuk 2.4). 5.2 Voer de verpakking af B Verwijder het verpakkingsmateriaal op een milieubewuste manier. 5.3 Minimale afstanden/ productafmetingen Houd bij de opstelling de aanbevolen minimale afstanden tot de wand aan ( tab. 3, pagina 11). 5.4 Aanslag van de branderdeur verwisselen De branderdeur kan van rechts (af fabriek) naar links worden omgewisseld. GEVAAR: Gevaar voor verwondingen! B Voer de verandering van de deuraanslag alleen uit bij gesloten en vastgeschroefde deur. B Scharnierbouten [1] van onderen naar boven uit de scharnieren drukken. B Vulring [2] en de beide scharnierbouten aan de tegenoverliggende zijde weer plaatsen. Let erop dat de vulring weer gemonteerd wordt! Afb. 4 Deuraanslag veranderen 1 Scharnierbouten 2 Vulring 14 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

15 CV-ketel monteren Minimale drukbewaking en minimale drukbegrenzing installeren Let erop, dat bij 145 kw tot 240 kw een minimale drukbewaking moet zijn aangesloten! Bij 310 kw (in Polen vanaf 145 kw) moet een minimale drukbegrenzer (MDB) zijn ingebouwd. Dit wordt in combinatie uitgevoerd met een overgangsstuk R½ op R¼. B Minimale drukbewaking of minimale drukbegrenzer (met een overgangsstuk R ½ op R¼ ) op aansluiting MDW/MDB op CV-ketel ( afb. 5) aansluiten. Afb. 5 Aansluitingen op ketel Logano plus SB615 gas 5.6 Monteer de beveiliging tegen watertekort (accessoire) ( kw) Voor Duitsland B Voor CV-ketels > 300 kw conform de DIN EN een beveiliging tegen watertekort of een minimale drukbegrenzer inbouwen. B Voor de montage en bediening de technische documentatie van de leverancier aanhouden. Voor Polen: B Bij CV-ketels > 100 kw conform PN-91/B-2414 (p2.5) de CV-ketel met een beveiliging tegen watertekort uitrusten. B Aansluitleiding voor beveiliging tegen watertekort in de 2"-aansluiting WMS op de CV-ketel aansluiten ( afb. 5). B Monteer de beveiliging tegen watertekort (accessoire) in de leiding voor de beveiliging tegen watertekort. B Wanneer de aansluiting WMS niet voor de montage van een beveiliging tegen watertekort wordt gebruikt, dan moet de kunststof plug worden verwijderd en moet de aansluiting WMS met een blindplug worden afgesloten. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 15

16 5 CV-ketel monteren 5.7 CV-ketel op het leidingnet aansluiten Neem a.u.b. goed nota van de volgende aanwijzingen voor de aansluiting van de CV-ketel op het leidingnet. Deze aanwijzingen zijn belangrijk voor een storingsvrije werking. Om waterzijdige verontreinigingen in de ketel te vermijden, raden wij u aan om bouwzijdig een vuilfilter in de retour in te bouwen. VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door lekkende aansluitingen. B Aansluitleidingen spanningsvrij op de aansluitingen van de CV-ketel installeren Retour verwarming aansluiten B Retour van het CV-systeem op de retouraansluitingen RK1 en RK2 van de CV-ketel ( afb. 6) aansluiten. Monteer ter plaatse een vuilfilter, om verontreinigingen aan waterzijde in de ketel te vermijden Aanvoer verwarming aansluiten B Aanvoer van het verwarmingssysteem op de aanvoeraansluiting VK van de ketel ( afb. 6) aansluiten Aanvoer veiligheidsleiding aansluiten VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door aansluiten van de verkeerde componenten op de aanvoer veiligheidsleiding. B Geen boiler of andere CV-kring op de aanvoer veiligheidsleiding VSL aansluiten ( afb. 6). B Veiligheidsklep met 4 schroeven op aansluiting aanvoer veiligheidsleiding VSL ( afb. 6) bevestigen. Afb. 6 Aansluitingen op ketel Logano plus SB615 gas 16 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

17 CV-ketel monteren CV-installatie vullen en aansluitingen op dichtheid controleren Voor de inbedrijfstelling moet u de verwarmingsinstallatie op dichtheid testen, zodat er tijdens werking geen lekkages bij de verwarmingsinstallatie optreden. GEVAAR: Gevaar voor de gezondheid door drinkwaterverontreiniging! B Neem de nationale voorschriften en normen ter voorkoming van verontreiniging van het drinkwater (b.v. door water uit verwarmingsinstallaties) in acht. B Respecteer EN VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door overdruk bij de dichtheidstest! Druk-, regel-, of veiligheidscomponenten kunnen beschadigd worden bij te grote druk. B Let erop dat er op het moment van de dichtheidstest geen druk-, regel- of veiligheidsinrichtingen gemonteerd zijn, die niet afgesloten kunnen worden ten opzichte van de waterruimte van de CV-ketel. VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door temperatuurspanningen! B De CV-installatie alleen in koude toestand vullen (de aanvoertemperatuur mag maximaal 40 C bedragen). B Vul de verwarmingsinstallatie tijdens het bedrijf niet via de vul- en aftapkraan van de ketel, maar uitsluitend via de vulkraan van het leidingensysteem (retour) van de installatie. B Neem de waterkwaliteit overeenkomstig het logboek in acht en vul de hoeveelheid en de kwaliteit van het vulwater in. B Verwarmingsinstallatie met vulwater vullen ( hoofdstuk 6.2). B Dichtheidstest uitvoeren. De testdruk is afhankelijk van de in de verwarmingsinstallatie heersende druk en is 1,3 maal deze druk, minimaal echter 1 bar. B Controleer de aansluitingen op dichtheid. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 17

18 5 CV-ketel monteren 5.9 Thermische isolatie aanbrengen GEVAAR: Gevaar voor lichamelijk letsel door vallende branderdeur bij het openen. B Let erop, dat beide scharnierbouten ( afb. 7, [1]) zijn geplaatst. Let er bij de thermische isolatiemat op, dat het textielweefsel buiten en de uitsparingen achter worden aangebracht. B Thermische isolatiemat onder de ketel doorschuiven ( afb. 7). Afb. 7 Thermische isolatiemat onder de CV-ketel doorschuiven 1 Scharnierbouten B Isolatiematten boven overlappend om het ketelblok leggen en boven met 5 spanveren [3] bevestigen. B Uitsparing voor beveiliging tegen watertekort [1] met 2 spanveren [3] afsluiten. B Deurschroeven losmaken en branderdeur openzwenken. B Voorste thermische isolatie onder tegen de ketellichaamvoorwand plaatsen en met 2 spanveren [3] rechts en links aan de rondom liggende thermische isolatiemat bevestigen. B Isolatiestroken [2] boven rondom de ketelmantelring leggen en met 2 spanveren [3] rechts en links op de voorste isolatiemat onder bevestigen. B Voorste thermische isolatie boven tegen de ketellichaamvoorwand leggen. Afb. 8 Thermische isolatie aanbrengen en bevestigen 1 Beveiliging tegen watertekort 2 Thermische isolatiestroken 3 Spanveren Let op de uitsparingen voor de scharnieren en draadhulzen voor de branderdeurkoppeling! B Branderdeur sluiten en met deurbouten afsluiten. 18 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

19 CV-ketel monteren 5 B Achterwandisolatie met de uitsparingen over de ketelachterwand plaatsen en rechts en links aan de rondom liggende isolatiemat met 4 spanveren bevestigen ( afb. 9). Afb. 9 1 Spanveren Achterwandisolatie plaatsen en bevestigen 5.10 Montagebeugels monteren B Voorste montagebeugel (trapeziumvormige uitsparing naar beneden) met de 2 boringen boven in de draadstiften op de CV-ketel plaatsen en met de moeren vastschroeven ( afb. 10). B Achterste montagebeugel (trapeziumvormige uitsparing naar beneden) met de 2 boringen boven in de draadstiften op de CV-ketel plaatsen en met de moeren vastschroeven ( afb. 10). De omgeplooide randen op de montagebeugels moeten naar buiten wijzen, de voorste en achterste montagebeugel moeten horizontaal uitgelijnd zijn ( afb. 10) B Voorste en achterste montagebeugel met een waterpas uitlijnen. Afb. 10 Voorste en achterste traverse plaatsen en vastschroeven Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 19

20 5 CV-ketel monteren B Zijmontagebeugels met de U-rand in de uitsparing van de voorste en achterste traverse hangen. Schroef ze vooraan in de boring en achteraan in het sleufgat met telkens 2 metalen schroeven vast. Afb. 11 Zijtraversen inhangen en vastschroeven 5.11 Zijwanden monteren De uitsparing in de rand van de zijwand moet telkens in het midden van de ketel zijn gepositioneerd. B Plaats de zijwanden onderaan met de omgeplooide zijde achteraan in het ketelframe en in het midden in de sleuf RS Afb. 12 Zijwanden plaatsen 20 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 70 63 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR Bosch 5 VRC Bosch 9 VRC Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Voor de erkende installateur. Installatiehandleiding. geotherm exclusiv VWS BENL, NL

Installatiehandleiding. Voor de erkende installateur. Installatiehandleiding. geotherm exclusiv VWS BENL, NL Installatiehandleiding Voor de erkende installateur Installatiehandleiding geotherm exclusiv VWS BENL, NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie...4 1.1 Aanvullend geldende documenten

Nadere informatie

Voor de installateur. Installatie- en bedieningshandleiding. Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03)

Voor de installateur. Installatie- en bedieningshandleiding. Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03) Voor de installateur Installatie- en bedieningshandleiding Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en verklaring symbolen...........................................

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open 6 720 644 143-00.1O Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open NL Bedieningshandleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Installatie instructies en onderhoudshandleiding Installatie instructies en onderhoudshandleiding Verwarmingsketel CGB 11 Verwarmingsketel CGB-K-23 (20) Combiverwarmingsketel CGB 20 Verwarmingsketel CGB 24 Verwarmingsketel CGB-K-28 (24) Combiverwarmingsketel

Nadere informatie

Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Installatie instructies en onderhoudshandleiding Installatie instructies en onderhoudshandleiding Verwarmingsketel met boiler CGS-28(24)/200 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.

Nadere informatie

CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE

CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE België NL Staande gasgestookte condensatieketel CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Installatie- en servicehandleiding C003589-A 760505-00-0 Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding. Kachels ambiente

Montage- en bedieningshandleiding. Kachels ambiente Montage- en bedieningshandleiding Kachels ambiente VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

ADM. Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135. Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding. Innovation has a name.

ADM. Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135. Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding. Innovation has a name. ADM Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135 0305 984 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Innovation has a name. uw installateur A.O. Smith Hoofdkantoor Europa, De Run

Nadere informatie

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw Technische informatie Remeha Gas 610 ECO Remeha Gas 610 ECO Condenserende Low NO X gasketel Vermogens: 87-1146 kw 1 Remeha Gas 610 ECO INHOUD Voorwoord 4 1 Veiligheid 5 1.1 Toegepaste pictogrammen 5 2

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie

THEMACONDENS F37/50, FAS37

THEMACONDENS F37/50, FAS37 THEMACONDENS F37/50, FAS37 NOTICE D INSTALLATION ET D EMPLOI INSTALLATIE-EN GEBRUIKSAANWIJZING Montage und Bedienungsanleitungen sind verfügbar in der deutschen Sprache 04/08 Gebruiksaanwijzing van de

Nadere informatie

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200.

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Nederlands Hoog rendement Low NO X gasketel NL Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Installatieen servicehandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. introductie 8 2.1

Nadere informatie

Montagehandleiding. voor de vakman. VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas. 5848 083 NL 03/2013 Gelieve te bewaren!

Montagehandleiding. voor de vakman. VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas. 5848 083 NL 03/2013 Gelieve te bewaren! Montagehandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas Gelieve te bewaren! Impressum Het toestel voldoet aan de fundamentele vereisten van de van toepassing

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

GE434. Installatievoorschrift. 1Buderus

GE434. Installatievoorschrift. 1Buderus GE434 Installatievoorschrift 1Buderus Inhoudsopgave: Voorwoord 3 1.0 Algemeen 3 2.0 Voorschriften 3 3.0 Montage 3 3.1 Algemeen 4 3.2 Aansluitingen 4 3.2.1 Aanvoer- en retouraansluiting 4 3.2.2 Niveaubeveiliging

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 833593 NL03 04/2001 09.04.2001 16:15 Uhr Seite 1 NL HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Gebruikershandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 Type EM-20/39 Best.-nr. 7519058 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas Gelieve te bewaren! Impressum Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie