Montage- en onderhoudshandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Montage- en onderhoudshandleiding"

Transcriptie

1 Montage- en onderhoudshandleiding Gascondensatieketel Opmerking: deze ketel mag alleen worden gebruikt met aardgas/vloeibaar gas! Logano plus SB615 Gas Voor de vakman Voorafgaand aan montage en onderhoud zorgvuldig lezen! /2009 NL/BE

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Verklaring symbolen Veiligheidsaanwijzingen Gegevens betreffende het apparaat EG-conformiteitsverklaring Reglementair gebruik Typeplaatje Leveringsomvang Gereedschappen, materialen en hulpmiddelen Technische gegevens, afmetingen, aansluitingen 6 3 Normen, voorschriften en richtlijnen Inbouw beveiliging tegen watertekort Normen en richtlijnen Dichtheidstest Beveiligingsgrenzen CV-ketel plaatsen Fundering en aanbevolen afstanden tot de wand Ketel uitlijnen Afval Ketelafdekkapdelen plaatsen Voorwand monteren Afdekplaat, toestelplaat en typeplaat bevestigen Neutralisatie-eenheid (accessoire) monteren Condensleiding installeren CV-installatie rookgaszijdig aansluiten Algemeen over rookgasinstallaties Afdichtmanchet voor de rookgasleiding aanbrengen (accessoire) Rookgastemperatuurvoeler monteren (accessoire) Brander (accessoire) monteren en gasleiding aansluiten Branderplaat monteren Brander op de branderplaat monteren Gasaansluiting maken Inbedrijfstelling Verwarmingsinstallatie spoelen CV-installatie vullen Verwarmingsinstallatie gebruiksklaar maken De regelaar en brander in bedrijf stellen Inbedrijfstellingsprotocol CV-ketel transporteren Transportmiddel CV-ketel met de vorkheftruck transporteren Ketel met twee transpalletten vervoeren Buiten bedrijf stellen CV-installatie buiten werking stellen Verwarmingsinstallatie in geval van nood buiten werking stellen CV-ketel monteren Leveringsomvang controleren Voer de verpakking af Minimale afstanden/productafmetingen Aanslag van de branderdeur verwisselen Minimale drukbewaking en minimale drukbegrenzing installeren Monteer de beveiliging tegen watertekort (accessoire) ( kw) CV-ketel op het leidingnet aansluiten Retour verwarming aansluiten Aanvoer verwarming aansluiten Aanvoer veiligheidsleiding aansluiten CV-installatie vullen en aansluitingen op dichtheid controleren Thermische isolatie aanbrengen Montagebeugels monteren Zijwanden monteren Branderkabel plaatsen Achterwand aanbrengen Voorste ketelafdekkap monteren Regeltoestel (accessoire) monteren en aansluiten Temperatuursensorpakket monteren Inspectie/Onderhoud Algemene aanwijzingen Ketel voor inspectie en onderhoud voorbereiden CV-ketel reinigen Rookgascollector reinigen Waterdruk van de CV-installatie controleren Inspectie- en onderhoudsprotocollen Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

3 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1.1 Verklaring symbolen Veiligheidsaanwijzingen in de tekst worden aangegeven met een gevarendriehoek met grijze achtergrond en een kader. Signaalwoorden geven de graad van gevaar aan, wanneer de maatregelen ter vermindering van schade niet gerespecteerd worden. Voorzichtig betekent dat er mogelijk lichte materiële schade kan optreden. Waarschuwing betekent dat er licht persoonlijk letsel of ernstige materiële schade kan optreden. Gevaar betekent dat er ernstig persoonlijk letsel kan optreden. In bijzonder ernstige gevallen bestaat er levensgevaar. Aanwijzingen in de tekst met hiernaast aangegeven symbool worden begrensd met een lijn boven en onder de tekst. Aanwijzingen: betekent belangrijke informatie welke in die gevallen geen gevaar voor mens of toestel oplevert. Opmerking: Op aanvraag is ook een Duitstalige uitgave van deze technische documentatie verkrijgbaar. Richt u daarvoor tot: Bosch Thermotechnology nv/sa Ambachtenlaan 42A, 3001 Heverlee Tel: 016 / Fax: Veiligheidsaanwijzingen Dit montage- en onderhoudsvoorschrift bevat belangrijke informatie betreffende een veilige en vakkundige montage, inbedrijfstelling en onderhoud van de Logano plus SB615 GAS. Dit montage- en onderhoudsvoorschrift richt zich tot de installateur, die op basis van zijn opleiding en ervaring over de nodige kennis van CV-installaties en gasinstallaties beschikt. Neem voor de montage en de werking van de installatie goed nota van de landspecifieke normen en richtlijnen! Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen van Buderus. Voor beschadigingen die veroorzaakt werden door reserveonderdelen die niet door Buderus geleverd werden, kan Buderus niet aansprakelijk gesteld worden. Levensgevaar door explosie van brandbare gassen Bij gaslucht bestaat gevaar voor explosie! B Geen open vuur. Niet roken. Geen aansteker gebruiken. B Vermijd vonken. Bedien geen elektrische schakelaars, ook geen telefoon, stekker of deurbel. B Sluit de hoofdkraan van de gastoevoer. B Ramen en deuren openen. B Huisbewoners waarschuwen, maar niet aanbellen. B Bel het gasbedrijf buiten het gebouw. B Wanneer u het gas hoort uitstromen, moet u onmiddellijk het gebouw verlaten en verhinderen dat het door derden betreden wordt; waarschuw de politie en de brandweer buiten het gebouw. Instructies voor de klanten: B Let erop, dat de montage, brandstof- en uitlaatgasaansluiting, de initiële inbedrijfsstelling, de stroomaansluiting en het correctieve onderhoud mogen uitsluitend door een daartoe bevoegd bedrijf worden uitgevoerd. B Werkzaamheden aan gasvoerende onderdelen dienen uitsluitend door een erkende installateur te worden verricht. Levensgevaar door vergiftiging Een ontoereikende luchttoevoer kan leiden tot het ontsnappen van gevaarlijke rookgassen! B Denk eraan, dat de openingen voor luchttoevoer en -afvoer niet verkleind of afgesloten mogen worden. B Wanneer u het probleem niet meteen oplost, mag de ketel niet in werking gesteld worden. B Wijs de gebruiker schriftelijk op de gebreken en de daaruit resulterende gevaren. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 3

4 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Levensgevaar door elektrische stroom bij geopend toestel B Voor het openen van het toestel de CV-installatie met behulp van de verwarmingsnoodschakelaar spanningsloos schakelen en loskoppelen van het elektriciteitsnet met behulp van de betreffende huiszekering. B Beveilig de verwarmingsinstallatie tegen onbedoeld opnieuw inschakelen. Brandgevaar door ontbrandbare materialen of vloeistoffen B Bewaar geen ontvlambare materialen of vloeistoffen in de directe nabijheid van de ketel. Installatieschade door onvakkundige montage B Respecteer bij de plaatsing en voor de werking van de verwarmingsinstallatie de regels van de techniek, evenals de bouw- en wettelijke bepalingen! Schade aan de installatie door ontbrekende of onvoldoende reiniging en onderhoud B Voer de reiniging en het onderhoud jaarlijks uit. Controleer daarbij of de volledige verwarmingsinstallatie en de neutralisatie-eenheid goed functioneren. B Verhelp eventuele gebreken onmiddellijk, om schade aan de installatie te voorkomen. Schade aan de installatie door vorst Als het regeltoestel niet in bedrijf is, kan de CV-installatie in geval van vorst bevriezen. B Bescherm bij vorstgevaar de CV-installatie tegen bevriezing. Laat daarvoor, als het regeltoestel is uitgeschakeld, het water uit de ketel, de boiler en de leidingen van de verwarmingsinstallatie weglopen. Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. B Waarborg dat kinderen dit toestel niet zonder toezicht kunnen bedienen of ermee kunnen spelen. B Waarborg, dat alleen personen toegang hebben, die in staat zijn dit toestel deskundig te bedienen. Informatie aan de klant B Overhandig dit montage- en onderhoudsvoorschrift aan de klant. B Geef de klant de nodige uitleg over de werking en de bediening van het toestel. 4 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

5 Gegevens betreffende het apparaat 2 2 Gegevens betreffende het apparaat 2.1 EG-conformiteitsverklaring Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese richtlijnen evenals aan de bijkomende nationale vereisten. De conformiteit wordt met de CE-markering aangetoond. U kunt de conformiteitverklaring van het product vinden op het internet bij of deze opvragen bij uw filiaal van Buderus. 2.2 Reglementair gebruik De Logano plus SB615 GAS is ontworpen voor de verwarming van CV-water, b.v. voor meergezinshuizen of industriële doeleinden. Alle conform EN676 goedgekeurde gasventilatorbranders kunnen gebruikt worden, wanneer hun specificatie overeenstemt met de technische gegevens van de CV-ketel. 2.3 Typeplaatje De gegevens op het typeplaatje zijn beslissend en dienen gerespecteerd te worden. 2.4 Leveringsomvang B Controleer bij de levering of de verpakking niet beschadigd is. B Controleer of de levering compleet is. CV-ketel op pallet verpakt Aansluitleiding voor de beveiliging tegen watertekort aan het ketelblok bevestigd (bij ketelgrootte 400 kw) Technische documenten, aan het ketelblok bevestigd. Sifon in vuurhaard Ketelmantel met thermische isolatie en accessoirezak, in krat verpakt Regeltoestel met schakelschema en handleiding voor elektronische ketel- en CV-kringregeling, in doos verpakt (accessoire op bijzondere bestelling) Neutralisatie-eenheid, in doos verpakt (accessoire op bijzondere bestelling) Het is mogelijk, dat afhankelijk van het type ketel enkele onderdelen van de standaard accessoires niet nodig zijn. 2.5 Gereedschappen, materialen en hulpmiddelen Voor de montage en het onderhoud van de CV-ketel heeft u het standaardgereedschap voor verwarmings-, gas- en waterinstallaties nodig. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 5

6 2 Gegevens betreffende het apparaat 2.6 Technische gegevens, afmetingen, aansluitingen De technische gegevens verstrekken informatie over het vermogensprofiel van de Logano plus SB615 Gas. Afb. 1 Technische gegevens, afmetingen, aansluitingen ØAA Diameter rookgasleiding inwendig A Afstand AKO Uitlaat condensaat B Ketelbreedte met mantel B GR Basisframe D AA Uitlaat gas EL Inlaat koud water/aftap H Ketelhoogte zonder regeltoestel H AA Hoogte rookgasaansluiting H EL Aftap H K Ketelhoogte met regeltoestel, b.v. regeltoestel Logamatic 4311/12 = H mm L Ketellengte met mantel L BR Lengte brander L K Lengte ketelblok RK1 Retour ketel 1 RK2 Retour ketel 2 VK Aanvoer ketel VSL Aanvoer veiligheidsleiding 1 Zijhouder regeltoestel (links/rechts) 2 Steunen voor beveiliging tegen watertekort vanaf ketelgrootte 400 kw 3 Minimale drukbewaking voor ketelgrootte kw of minimale drukbegrenzer voor ketelgrootte 310 kw als accessoire 6 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

7 Gegevens betreffende het apparaat 2 Technische gegevens voor Logano plus SB615 Gas Ketelgrootte Eenheid ) / Lengte L mm L K mm L BR - Logatop VM mm L BR - WG mm Lengte brander L BR - BS/M mm L BR - RS/M mm L BR - RS/M BLU mm 840 Breedte B mm Hoogte H mm H K mm Breedte/hoogte voor inbreng mm 720/ / / / / / /1730 Lengte mm Basisframe B GR mm Afstand A mm Uitlaat rookgas Vuurhaard Branderdeur ØD AA intern DN H AA mm Lengte mm Ø mm Diepte mm H B mm Aanvoer ketel 2) Ø VK DN H VK mm Retour ketel 1 2) H RK1 mm Ø RK1 DN A 1 mm Retour ketel 2 2) H RK2 mm ØRK2 DN R 1½ R 1½ R 1½ A 2 mm Aanvoer veiligheidsleiding 3) H VSL mm Ø VSL DN R 1¼ R 1¼ A 3 mm Uitlaat condensaat H AKO mm A 4 mm Aftap H EL mm Gasaansluiting Logatop VM DN 1½ 1½ 1½ 2 van kw 54,3 69,3 89,8 116,0 149,5 191,6 239,9 tot kw 135,8 173,2 224,4 289,9 373,8 478,9 599,8 Verbrandingsvermogen Logatop VM Deellast 35 % kw 47,5 60,6 75,3 101,5 Vollast kw 135,8 173, ,9 CO 2 -gehalte % 10 Gewicht netto kg Met brander kg 648/643 1) 655/650 1) 720/715 1) 753/735 1) Waterinhoud l Gasinhoud l Vrije trek Pa 50 1) /branderafhankelijk 4) Weerstand aan rookgaszijde mbar 1,20 1,55 2,20 2,40 3,00 3,55 4,40 Toegestane aanvoertemperatuur C 120 Toegestane bedrijfsdruk bar ,5 5,5 5,5 CE-markering CV-ketel CE-0085 AT 0075 Tab. 1 Technische gegevens Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 7

8 2 Gegevens betreffende het apparaat Technische gegevens voor Logano plus SB615 Gas Ketelgrootte Eenheid ) / Systeemtemperaturen 50/30 C Vollast kw Deellast kw 59,2 75,6 97,8 126,3 162,4 208,8 261,5 Nominaal verwarmingsvermogen Logatop VM Vollast kw Deellast kw 51,8 66,1 82,1 110,6 Rookgastemperatuur 6) "Specificaties Vollast C ketel voor dimensionering van rookgasinstallaties" Deellast C Vollast kg/s 0,0552 0,0704 0,0928 0,12 0,1528 0,1969 0,2466 Deellast kg/s 0,0217 0,0277 0,0360 0,0465 0,0603 0,0770 0,0958 Rookgasvolumestroom Logatop VM Vollast kg/s 0,0633 0,0808 0,1010 0,1350 Deellast kg/s 0,0220 0,0283 0,0352 0,0474 Systeemtemperaturen 80/60 C Nominaal verwarmingsvermogen Vollast kw 132,7 169,2 218,9 282,8 365,2 467,9 585,4 Logatop VM Vollast kw 132,7 169,2 210,7 282,8 Deellast kw 50,6 64,5 80,2 108,1 Rookgastempemperatuur 6) Vollast C Deellast C Rookgasvolumestroom Tab. 1 Technische gegevens Vollast kg/s 0,0579 0,0738 0,0956 0,1235 0,1592 0,2040 0,2555 Deellast kg/s 0,0231 0,0295 0,0383 0,0494 0,0637 0,0816 0,1022 Logatop VM Vollast kg/s 0,0633 0,0808 0,1010 0,1350 Deellast kg/s 0,0220 0,283 0,0352 0,0474 1) In combinatie met Logatop VM. 2) Conform DIN PN 6. 3) Conform EN PN16 4) Logano plus SB615 met externe brander 5) Beveiligingsgrens (veiligheidstemperatuurbegrenzer). Max. mogelijke temperatuur toevoerleiding = beveiligingsgrens (STB) 18K Voorbeeld: beveiligingsgrens (STB) = 100 C, maximum toegelaten aanvoertemperatuur = = 82 C. 6) Conform DIN EN 303. Minimale rookgastemperatuur voor de berekening van de schoorsteen conform EN Planningsdocumentatie 8 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

9 Normen, voorschriften en richtlijnen 3 3 Normen, voorschriften en richtlijnen Voor de montage en de werking van de installatie moeten de regels van de techniek evenals de bouw- en de wettelijke bepalingen in acht genomen worden. Neem voor de montage en de werking van de CV-installatie goed nota van de nationale normen en richtlijnen! Respecteer de specificaties op de typeplaat van de CV-ketel. 3.1 Inbouw beveiliging tegen watertekort B Voor CV-ketels > 300 kw beveiliging tegen watertekort inbouwen, voor de montage en bediening de technische documentatie van de leverancier aanhouden. Voor Duitsland: B Voor CV-ketels > 300 kw conform de DIN EN een beveiliging tegen watertekort inbouwen. B Voor de montage en bediening de technische documentatie van de leverancier aanhouden. Voor Polen: B Bij CV-ketels > 100 kw conform PN-91/B-2414 (p2.5) de CV-ketel met een beveiliging tegen watertekort uitrusten. B Wanneer de aansluiting WMS niet voor de montage van een beveiliging tegen watertekort SYR (Buderus accessoire) wordt gebruikt, dan moet de aansluiting met een plug worden afgesloten ( hoofdstuk 5.6, pagina 15). Bij deze ketel wordt het regelsysteem Logamatic gebruikt. 3.2 Normen en richtlijnen Het toestel voldoet aan de basisvereisten van de betreffende Europese richtlijnen: 90/396/EWG Richtlijn over gastoestellen EN 677, EN 303-1, EN 303-3, DIN , EN 267, EN /42/EWG Richtlijn over het rendement 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG EMC-richtlijn 97/23/EG Richtlijn betreffende toestellen onder druk Norm: TRD 702 Bij de installatie en het gebruik moeten bovendien in acht worden genomen: De plaatselijke bouwbepalingen betreffende de voorwaarden voor de plaatsing De plaatselijke bouwbepalingen betreffende de installatie voor luchttoevoer en -afvoer evenals de aansluiting van de schoorsteen De bepalingen voor de elektrische aansluiting op de stroomvoorziening. De technische regels van het gasbedrijf betreffende de aansluiting van de gasbrander op het plaatselijke gasnet De voorschriften en normen over de veiligheidstechnische uitrusting van de waterverwarmingsinstallatie De installatiehandleiding voor monteurs van verwarmingsinstallaties. In België ook de volgende normen aanhouden: NBN D , NBN D en Addenda. In Nederland moeten voor de montage en de werking van de installatie de regels van de techniek evenals de bouw- en wettelijke bepalingen (bijv. NEN 1078 (GA- VO), NEN 3028 en NEN 1010) gerespecteerd worden. In Oostenrijk moeten voor de installatie de plaatselijke bouwvoorschriften evenals de richtlijn ÖVGW G1 resp. G2 (ÖVGW-TR gas of vloeibaar gas) gerespecteerd worden. Aan de eisen conform de deelstaatovereenkomst art. 15a B-VG met betrekking tot emissie en rendement wordt voldaan. Voor Zwitserland geldt afwijkend: het aanhouden van de maximaal toegestane grenswaarden van de LRV met betrekking tot CO en NOx door metingen op de opstellingsplaats controleren. De CV-ketels werden beproefd conform de brandweervoorschriften van de VKF. Bij de installatie de richtlijnen voor de bouw en het gebruik van gasbranders G3 d/f, de gasrichtlijn G1 van de SVGW en de kantonale brandweervoorschriften aanhouden. De in de tabel "Technische gegevens" opgegeven vermogens zijn nominale vermogens. Tijdens bedrijf in de praktijk worden deze waarden met betrekking op het aanhouden van de LRV-voorschriften binnen de gegeven vermogensbereiken deels onderschreden. Toegestane brandstoffen De Logano plus SB615 Gas en Logano plus SB615 VM kunnen met de volgende brandstoffen worden gebruikt: Aardgas en vloeibaar gas conform het werkblad DVGW G260 (Duitsland). Aardgas en vloeibaar gas uit de openbare gasvoorziening (Oostenrijk, Zwitserland). B Alleen branders gebruiken, die geschikt zijn voor deze gassoorten. B Respecteer de gegevens van de brandstofleverancier. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 9

10 3 Normen, voorschriften en richtlijnen 3.3 Dichtheidstest B Voer een dichtheidstest uit. De testdruk is afhankelijk van de in de verwarmingsinstallatie heersende druk en is 1,3 maal deze druk, minimaal echter 1 bar. 3.4 Beveiligingsgrenzen Beveiligingsgrenzen Maximale aanvoertemperatuur 120 C 1) Toegestane totale overdruk kw 4bar kw 5 bar Maximum tijdconstante bij: kw 5,5 bar Veiligheidstemperatuurbegrenzer 40 s Temperatuurregelaar Tab. 2 Beveiligingsgrenzen 40 s 1) Voor Duitsland In principe gelden de betreffende nationale normen en richtlijnen. 10 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

11 Normen, voorschriften en richtlijnen CV-ketel plaatsen In dit hoofdstuk wordt beschreven, hoe u de CV-ketel deskundig opstelt. VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door bevriezing! B Stel de CV-installatie op in een vorstvrije ruimte Fundering en aanbevolen afstanden tot de wand B Respecteer bij het maken van een fundering op opsteloppervlak de gegeven minimale afstanden tot de wand (waarden tussen haakjes) ( afb. 2 en tab. 4), om de montage en onderhoudsvoorschriften ongehinderd te kunnen uitvoeren. De voorzijde van de ketel moet gelijk met de voorzijde van het fundament geplaatst worden. Het is een voordeel als er zich in de buurt van de opstellingsplaats een afvoerkanaal bevindt. Het opstellingsvlak moet voldoende draagkracht hebben, vlak zijn en naar achter toe iets oplopen, om een goede ontluchting van de CV-ketel te waarborgen. Houd rekening met extra vrije ruimte voor geluiddempende maatregelen. Aanbevolen (en min.) afstanden tot de wand in mm Ketelgrootte Afstand Afstand Lengte Breedte Breedte/ hoogte kw A 1 A 1) 2. L B Inbrengmaten /1340 (460) (1200) /1340 (460) (1200) (500) (500) (1600) (700) (700) Tab (1200) 1700 (1200) 1750 (1250) 2000 (1500) 2000 (1500) Afstanden tot de wand / / / / /1730 1) Bij keteluitvoering met brander van andere leverancier is de maat A2 ook afhankelijk van de branderlengte 3) Afb. 2 Opstellingsruimte (maten zie tab. 4), mateninmm 1) 2) 3) Bij keteluitvoering met brander van andere leverancier is de maat A2 ook afhankelijk van de branderlengte 3). Bij toepassing van een regeltoestelhouder aan de zijkant. Houd rekening met de afmetingen van de brander. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 11

12 3 Normen, voorschriften en richtlijnen Bij inbouw van een rookgasgeluiddemper rekening houden met extra benodigde ruimte. Wanneer u het regeltoestel met een houder (accessoire) aan de zijkant van de ketel wilt monteren, moet u extra vrije ruimte inplannen ( afb. 2 pagina 11) Ketel uitlijnen B Lijn de CV-ketel uit met een waterpas met kleine stijging naar achteren toe, zodat lucht zich niet in de ketel kan ophopen. Gebruik plaatstalen strips om de ketel uit te lijnen. Afb. 3 Ketel met stijging naar achter positioneren (legenda zie afb. 1, pagina 6). 3.6 Afval Gelieve het volgende in acht te nemen: B Verwijder het verpakkingsmateriaal op een milieubewuste manier. B Laat de componenten van de CV-installatie die vervangen moeten worden, door een erkende instantie op ecologisch verantwoorde manier verwerken. 12 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

13 CV-ketel transporteren 4 4 CV-ketel transporteren In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de ketel op een veilige manier kan transporteren, zonder hem te beschadigen. GEVAAR: Levensgevaar door ondeskundig geborgde CV-ketel! B Gebruik voor het transport van de CV-ketel daarvoor geschikte transportmiddelen, b.v. twee transpalletten of een vorkheftruck. B Beveilig de CV-ketel tegen wegglijden tijdens het vervoer met de transportmiddelen. B Zorg ervoor, dat bij het opheffen en vervoeren van het ketelblok het gewicht gelijkmatig verdeeld is over de vorken van de vorkheftruck / de transpallet. 4.1 Transportmiddel CV-ketel met de vorkheftruck transporteren VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door beschadigd ketelblok! B Het ketelblok alleen met een vorkheftruck transporteren, wanneer de vorklengte van de vorkheftruck van de ketelvoor- tot de ketelachterwand loopt. B Voor het optillen van het ketelblok controleren, of de ketelvoor- en ketelachterwand op de vorken van de vorkheftruck staan. B Voer de vorken van de vorkheftruck onder de ketelvooren achterwand in Ketel met twee transpalletten vervoeren B Schuif telkens een transpallet onder de ketelvoor- en achterwand. B Hef het ketellichaam gelijkmatig op met de beide transpalletten. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 13

14 5 CV-ketel monteren 5 CV-ketel monteren In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de ketel deskundig monteert. VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door open vuurhaard! Door slijp- of laswerkzaamheden bij een geopende vuurhaard kan de RVS-verbrandingsruimte beschadigd raken. B Let erop, dat de vuurhaard met de branderdeur behalve tijdens de montage van de voorste isolatiemat gesloten blijft. 5.1 Leveringsomvang controleren B Controleer bij de levering of de verpakking niet beschadigd is. B Controleer of de leveringsomvang compleet is ( hoofdstuk 2.4). 5.2 Voer de verpakking af B Verwijder het verpakkingsmateriaal op een milieubewuste manier. 5.3 Minimale afstanden/ productafmetingen Houd bij de opstelling de aanbevolen minimale afstanden tot de wand aan ( tab. 3, pagina 11). 5.4 Aanslag van de branderdeur verwisselen De branderdeur kan van rechts (af fabriek) naar links worden omgewisseld. GEVAAR: Gevaar voor verwondingen! B Voer de verandering van de deuraanslag alleen uit bij gesloten en vastgeschroefde deur. B Scharnierbouten [1] van onderen naar boven uit de scharnieren drukken. B Vulring [2] en de beide scharnierbouten aan de tegenoverliggende zijde weer plaatsen. Let erop dat de vulring weer gemonteerd wordt! Afb. 4 Deuraanslag veranderen 1 Scharnierbouten 2 Vulring 14 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

15 CV-ketel monteren Minimale drukbewaking en minimale drukbegrenzing installeren Let erop, dat bij 145 kw tot 240 kw een minimale drukbewaking moet zijn aangesloten! Bij 310 kw (in Polen vanaf 145 kw) moet een minimale drukbegrenzer (MDB) zijn ingebouwd. Dit wordt in combinatie uitgevoerd met een overgangsstuk R½ op R¼. B Minimale drukbewaking of minimale drukbegrenzer (met een overgangsstuk R ½ op R¼ ) op aansluiting MDW/MDB op CV-ketel ( afb. 5) aansluiten. Afb. 5 Aansluitingen op ketel Logano plus SB615 gas 5.6 Monteer de beveiliging tegen watertekort (accessoire) ( kw) Voor Duitsland B Voor CV-ketels > 300 kw conform de DIN EN een beveiliging tegen watertekort of een minimale drukbegrenzer inbouwen. B Voor de montage en bediening de technische documentatie van de leverancier aanhouden. Voor Polen: B Bij CV-ketels > 100 kw conform PN-91/B-2414 (p2.5) de CV-ketel met een beveiliging tegen watertekort uitrusten. B Aansluitleiding voor beveiliging tegen watertekort in de 2"-aansluiting WMS op de CV-ketel aansluiten ( afb. 5). B Monteer de beveiliging tegen watertekort (accessoire) in de leiding voor de beveiliging tegen watertekort. B Wanneer de aansluiting WMS niet voor de montage van een beveiliging tegen watertekort wordt gebruikt, dan moet de kunststof plug worden verwijderd en moet de aansluiting WMS met een blindplug worden afgesloten. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 15

16 5 CV-ketel monteren 5.7 CV-ketel op het leidingnet aansluiten Neem a.u.b. goed nota van de volgende aanwijzingen voor de aansluiting van de CV-ketel op het leidingnet. Deze aanwijzingen zijn belangrijk voor een storingsvrije werking. Om waterzijdige verontreinigingen in de ketel te vermijden, raden wij u aan om bouwzijdig een vuilfilter in de retour in te bouwen. VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door lekkende aansluitingen. B Aansluitleidingen spanningsvrij op de aansluitingen van de CV-ketel installeren Retour verwarming aansluiten B Retour van het CV-systeem op de retouraansluitingen RK1 en RK2 van de CV-ketel ( afb. 6) aansluiten. Monteer ter plaatse een vuilfilter, om verontreinigingen aan waterzijde in de ketel te vermijden Aanvoer verwarming aansluiten B Aanvoer van het verwarmingssysteem op de aanvoeraansluiting VK van de ketel ( afb. 6) aansluiten Aanvoer veiligheidsleiding aansluiten VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door aansluiten van de verkeerde componenten op de aanvoer veiligheidsleiding. B Geen boiler of andere CV-kring op de aanvoer veiligheidsleiding VSL aansluiten ( afb. 6). B Veiligheidsklep met 4 schroeven op aansluiting aanvoer veiligheidsleiding VSL ( afb. 6) bevestigen. Afb. 6 Aansluitingen op ketel Logano plus SB615 gas 16 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

17 CV-ketel monteren CV-installatie vullen en aansluitingen op dichtheid controleren Voor de inbedrijfstelling moet u de verwarmingsinstallatie op dichtheid testen, zodat er tijdens werking geen lekkages bij de verwarmingsinstallatie optreden. GEVAAR: Gevaar voor de gezondheid door drinkwaterverontreiniging! B Neem de nationale voorschriften en normen ter voorkoming van verontreiniging van het drinkwater (b.v. door water uit verwarmingsinstallaties) in acht. B Respecteer EN VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door overdruk bij de dichtheidstest! Druk-, regel-, of veiligheidscomponenten kunnen beschadigd worden bij te grote druk. B Let erop dat er op het moment van de dichtheidstest geen druk-, regel- of veiligheidsinrichtingen gemonteerd zijn, die niet afgesloten kunnen worden ten opzichte van de waterruimte van de CV-ketel. VOORZICHTIG: Schade aan de installatie door temperatuurspanningen! B De CV-installatie alleen in koude toestand vullen (de aanvoertemperatuur mag maximaal 40 C bedragen). B Vul de verwarmingsinstallatie tijdens het bedrijf niet via de vul- en aftapkraan van de ketel, maar uitsluitend via de vulkraan van het leidingensysteem (retour) van de installatie. B Neem de waterkwaliteit overeenkomstig het logboek in acht en vul de hoeveelheid en de kwaliteit van het vulwater in. B Verwarmingsinstallatie met vulwater vullen ( hoofdstuk 6.2). B Dichtheidstest uitvoeren. De testdruk is afhankelijk van de in de verwarmingsinstallatie heersende druk en is 1,3 maal deze druk, minimaal echter 1 bar. B Controleer de aansluitingen op dichtheid. Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 17

18 5 CV-ketel monteren 5.9 Thermische isolatie aanbrengen GEVAAR: Gevaar voor lichamelijk letsel door vallende branderdeur bij het openen. B Let erop, dat beide scharnierbouten ( afb. 7, [1]) zijn geplaatst. Let er bij de thermische isolatiemat op, dat het textielweefsel buiten en de uitsparingen achter worden aangebracht. B Thermische isolatiemat onder de ketel doorschuiven ( afb. 7). Afb. 7 Thermische isolatiemat onder de CV-ketel doorschuiven 1 Scharnierbouten B Isolatiematten boven overlappend om het ketelblok leggen en boven met 5 spanveren [3] bevestigen. B Uitsparing voor beveiliging tegen watertekort [1] met 2 spanveren [3] afsluiten. B Deurschroeven losmaken en branderdeur openzwenken. B Voorste thermische isolatie onder tegen de ketellichaamvoorwand plaatsen en met 2 spanveren [3] rechts en links aan de rondom liggende thermische isolatiemat bevestigen. B Isolatiestroken [2] boven rondom de ketelmantelring leggen en met 2 spanveren [3] rechts en links op de voorste isolatiemat onder bevestigen. B Voorste thermische isolatie boven tegen de ketellichaamvoorwand leggen. Afb. 8 Thermische isolatie aanbrengen en bevestigen 1 Beveiliging tegen watertekort 2 Thermische isolatiestroken 3 Spanveren Let op de uitsparingen voor de scharnieren en draadhulzen voor de branderdeurkoppeling! B Branderdeur sluiten en met deurbouten afsluiten. 18 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

19 CV-ketel monteren 5 B Achterwandisolatie met de uitsparingen over de ketelachterwand plaatsen en rechts en links aan de rondom liggende isolatiemat met 4 spanveren bevestigen ( afb. 9). Afb. 9 1 Spanveren Achterwandisolatie plaatsen en bevestigen 5.10 Montagebeugels monteren B Voorste montagebeugel (trapeziumvormige uitsparing naar beneden) met de 2 boringen boven in de draadstiften op de CV-ketel plaatsen en met de moeren vastschroeven ( afb. 10). B Achterste montagebeugel (trapeziumvormige uitsparing naar beneden) met de 2 boringen boven in de draadstiften op de CV-ketel plaatsen en met de moeren vastschroeven ( afb. 10). De omgeplooide randen op de montagebeugels moeten naar buiten wijzen, de voorste en achterste montagebeugel moeten horizontaal uitgelijnd zijn ( afb. 10) B Voorste en achterste montagebeugel met een waterpas uitlijnen. Afb. 10 Voorste en achterste traverse plaatsen en vastschroeven Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden! 19

20 5 CV-ketel monteren B Zijmontagebeugels met de U-rand in de uitsparing van de voorste en achterste traverse hangen. Schroef ze vooraan in de boring en achteraan in het sleufgat met telkens 2 metalen schroeven vast. Afb. 11 Zijtraversen inhangen en vastschroeven 5.11 Zijwanden monteren De uitsparing in de rand van de zijwand moet telkens in het midden van de ketel zijn gepositioneerd. B Plaats de zijwanden onderaan met de omgeplooide zijde achteraan in het ketelframe en in het midden in de sleuf RS Afb. 12 Zijwanden plaatsen 20 Logano plus SB615 Gas - Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 11/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies Volg deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Montage- en onderhoudsvoorschrift

Montage- en onderhoudsvoorschrift 60 507 /004 NL Voor de vakman Montage- en onderhoudsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G5 en Logano G5 met brander Logatop Zorgvuldig lezen vóór de montage en het onderhoud Voorwoord

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G125 ECO en Logano G125 ECO met brander Logatop BE ECO Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 617 636-04/2007 NL/BE

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOCROSSAL 200. voor de vakman. Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander

VIESMANN. Montagehandleiding VITOCROSSAL 200. voor de vakman. Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander VITOCROSSAL 200 3/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Neutralisatie-eenheid

Neutralisatie-eenheid Installatiehandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE0.1 V3 6 720 643 202 (2010/03) NL Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 300. voor de vakman. Vitoplex 300 type TX3A, 90 tot 500 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 300. voor de vakman. Vitoplex 300 type TX3A, 90 tot 500 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitoplex 300 type TX3A, 90 tot 500 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 300 3/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies Volg deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Montage- en onderhoudsvoorschrift

Montage- en onderhoudsvoorschrift 6304 6237 04/99 NL Montage- en onderhoudsvoorschrift Boiler Logalux SM 400 en SM 500 Bewaren a.u.b. Inhoudsopgave 1 Algemeen............................................................. 3 2 Afmetingen

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOROND 200. voor de vakman. Vitorond 200 Type VD2A, 125tot270kW Verwarmingsketel op olie of gas

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOROND 200. voor de vakman. Vitorond 200 Type VD2A, 125tot270kW Verwarmingsketel op olie of gas Montageaanwijzing voor de vakman VIESMANN Vitorond 200 Type VD2A, 125tot270kW Verwarmingsketel op olie of gas VITOROND 200 4/2007 Na montage deze aanwijzing recycleren! Veiligheidsaanwijzingen Volg deze

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 7 747 007 480 01/2007 NL Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid...............................................3

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding edieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus G312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 801 310 (2012/02) E Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Specifieke ketel voor stookolie / gas 6 720 615 361-01.1SL Stalen CV-ketel Logano SK645 / SK745 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 616 644-11/2007 BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE auto man fav menu info Condensatieketel op stookolie 6 720 804 973-00.3T Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE 6 720 807 702 (2013/03) BE Zorgvuldig lezen voor de

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condensatieketel voor stookolie Logano GB125 met brander Logatop BE Voor de installateur Zorgvuldig lezen vóór de montage en het onderhoud 7 747 014 530 (03/2007) BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Gasketel Specifieke gasketel Logano G144 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 7 747 015 774-05/2007 NL(BE) Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid...........................................

Nadere informatie

6301 9303 04/2002 BE/NL

6301 9303 04/2002 BE/NL 60 90 04/00 BE/NL Voor de vakman Montagevoorschrift Montageset voor gegolfd dak Montage boven op dak Zorgvuldig lezen vóór de montage Voorwoord Over dit voorschrift Dit montage- en onderhoudsvoorschrift

Nadere informatie

Montage- en onderhoudsvoorschrift

Montage- en onderhoudsvoorschrift 6300 3877 09/000 NL Voor de vakman Montage- en onderhoudsvoorschrift Boiler Logalux SL 300-1/300- tot 500- Zorgvuldig lezen vóór de montage en het onderhoud Voorwoord Belangrijke algemene gebruiksaanwijzingen

Nadere informatie

Installatie- en gebruikersinstructie

Installatie- en gebruikersinstructie Voor de installateur Installatie- en gebruikersinstructie Zonneboiler Logalux HC0 Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3. Over dit voorschrift..........................................

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding

Installatie- en onderhoudshandleiding Installatie- en onderhoudshandleiding Specifieke ketel voor stookolie-/gasventilatorbrander Logano GE5 Voor de vakman Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. 6 70 64 578 (0/00) E/NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Montage- en onderhoudsvoorschrift

Montage- en onderhoudsvoorschrift Voor de vakman Montage- en onderhoudsvoorschrift Voorraadboiler Logalux HC0 Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3. Over dit voorschrift..........................................

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift Functiemodule

Bedieningsvoorschrift Functiemodule Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM443 zonnemodule Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening 6 720 615 859-03/2008 BE Inhoudsopgave 1 Veiligheid..................................... 3 1.1

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 1983 11/2002 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB302 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift Het toestel voldoet aan de basisvereisten

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding 6 720 648 053-00.2T Bedieningshandleiding Condensatieketel Logano plus SB745 Vermogen 800-1200 kw Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 6 720 801 057 (2012/03) BE Voorwoord Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Installatie-instructie voor de installateur Logano plus GB402

Installatie-instructie voor de installateur Logano plus GB402 Condensatietoestel voor gas Installatie-instructie voor de installateur Logano plus GB402 6 720 804 424 (2013/05) NL Voorafgaand aan montage en onderhoud zorgvuldig lezen! Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Logano plus GB312. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen.

Logano plus GB312. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. HR-toestel 6 720 801 303-00.1T Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Logano plus GB312 6 720 801 311 (2013/01) NL Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

Montage- en onderhoudsvoorschrift

Montage- en onderhoudsvoorschrift Montage- en onderhoudsvoorschrift LT Boiler Logalux LT35/ LT300/ Voor de vakman Zorgvuldig lezen vóór de montage en het onderhoud. 7 747 0 05 09/006 BE Inhoudsopgave Algemeen.....................................................3.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus GB402 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 6 720 804 505 (2009/07) BE Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element

Nadere informatie

Montage- en onderhoudsvoorschrift

Montage- en onderhoudsvoorschrift 630 888 06/00 NL Voor de vakman Montage- en onderhoudsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano GE55 Zorgvuldig lezen vóór de montage en het onderhoud Voorwoord Over dit voorschrift Het

Nadere informatie

Gietijzeren VR-overdrukketels. Verbeterd rendement, compacte, gietijzeren ketels. Eenvoudig overal te plaatsen. Logano GE315.

Gietijzeren VR-overdrukketels. Verbeterd rendement, compacte, gietijzeren ketels. Eenvoudig overal te plaatsen. Logano GE315. Verbeterd rendement, compacte, gietijzeren ketels. Eenvoudig overal te plaatsen. Gietijzeren VR-overdrukketels Logano GE315 Logano GE515 Logano GE615 Gietijzeren verbeterd rendement Ecostream overdrukketels

Nadere informatie

De perfecte conventionele ketel. Warmte is ons element. Gietijzeren ketel Vermogensbereik : 21 tot 85 kw Gelevlambrander Blauwevlambrander

De perfecte conventionele ketel. Warmte is ons element. Gietijzeren ketel Vermogensbereik : 21 tot 85 kw Gelevlambrander Blauwevlambrander [ Lucht ] [ Water ] [ Aarde ] Gietijzeren ketel Vermogensbereik : 21 tot 85 kw Gelevlambrander Blauwevlambrander [ Buderus ] De perfecte conventionele ketel We zijn niet allemaal op zoek naar de allernieuwste

Nadere informatie

Montage- en onderhoudshandleiding

Montage- en onderhoudshandleiding Montage- en onderhoudshandleiding Condensatieketel voor gas Logano plus GB402 Voor de vakman Voorafgaand aan montage en onderhoud zorgvuldig lezen! 6 720 642 912 (03/2010) NL/BE Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A Lijnopstelling 1. INSTALLATIE-INSTRUCTIE BOUWPAKKET Nominaal vermogen Pakket L2A 44 kw 2 x HR 22 52 kw

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus SB625

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus SB625 Condensatieketel 6 720 804 349-00.1ITL Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano plus SB625 6 720 806 366 (2012/07) BE Zorgvuldig lezen vóór de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 6 720 648 053-00.2T Installatiehandleiding HR-toestel Logano plus SB745 Vermogen 800-1200 kw Voor de vakman Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. 6 720 801 030 (2012/03) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16 36 Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 6 VVG... Armatuur brons CC9K (Rg5) DN 5...DN 0 k vs 5...25 m 3 /h Vlak afdichtende buitendraadaansluiting G B volgens ISO 228/ Koppelingsets ALG 2 met draadaansluiting

Nadere informatie

Het cascadesysteem. in één compact toestel

Het cascadesysteem. in één compact toestel Het cascadesysteem in één compact toestel De ThermoSystem HRM is met recht uniek te noemen. En wel omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de gebruikelijke cascade-opstelling. Het blijft verbazingwekkend

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudsinstructie voor de installateur Logano plus GB312. 90...280 kw. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen.

Installatie- en onderhoudsinstructie voor de installateur Logano plus GB312. 90...280 kw. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. CV-toestel 6 720 801 303-00.1T 6 720 810 222 (2014/08) NL Installatie- en onderhoudsinstructie voor de installateur Logano plus GB312 90...280 kw Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1 Voor de installateur Montagehandleiding Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in Flexibel slangsysteem DN6 voor zonnesystemen Flexibel slangsysteem DN20 voor zonnesystemen Art.-nr. 302 46 Art.-nr. 302 47 BEnl

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6301 0018 03/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM 448 Module voor storingsmeldingen Zorgvuldig lezen vóór de bediening Impressum Het toestel voldoet aan de basiseisen en de

Nadere informatie

Uw troef in de strijd tegen de stookolieprijzen

Uw troef in de strijd tegen de stookolieprijzen [ Lucht ] [ Water ] Condensatieketel voor stookolie Vermogensbereik : 19-27 kw [ Aarde ] [ Buderus ] Logano plus SB105 Uw troef in de strijd tegen de stookolieprijzen Met het oog op de steeds stijgende

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Buderus 704 00 0/005 BE(NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Gaswandketel Logamax U(K) / U4(K) Vóór gebruik zorgvuldig lezen Belangrijke algemene gebruiksaanwijzigingen Het apparaat uitsluitend

Nadere informatie

voor de gebruiker van de installatie Bewaren a.u.b.!

voor de gebruiker van de installatie Bewaren a.u.b.! Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Rookgas/water-warmtewisselaar VITOTRANS 300 5588 604 B/fl 1/2009 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg deze

Nadere informatie

1. Voorschriften, richtlijnen. Het gebruik van de ketel: Inhoud Pagina De verwarmingsinstallatie moet eenmaal per jaar

1. Voorschriften, richtlijnen. Het gebruik van de ketel: Inhoud Pagina De verwarmingsinstallatie moet eenmaal per jaar 6301 4925-09/01 BE (NL) Montage- en onderhoudsvoorschrift Gasverwarmingsketel Logano G234X TH Brander bedrijfsklaar afgesteld voor aardgas met Logamatic 2105 Zorgvuldig bewaren Inhoud Pagina De verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2 7526 NL Installatie- en bedieningsvoorschrift 2002, Flamco Uitvoering A B C D E F G H J - draaibare vataansluitingen (ÜW 1!/2 - bu. 1!/4 ) - metalen

Nadere informatie

Augustus 2013 Pagina 1

Augustus 2013 Pagina 1 Aanvullende Installatiehandleiding t.b.v. Tzerra & Calenta koppeling met de WTW unit met ingebouwde terugslagklep en voedingsspanning aansluiting voor de ketel Inleiding Met gebalanceerde ventilatie met

Nadere informatie

Montage-en onderhoudsvoorschrift

Montage-en onderhoudsvoorschrift 6300 4756 05/2000 BE (NL) Voor de vakman Montage-en onderhoudsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G24 / G24 V Zorgvuldig lezen voor de montage en het onderhoud Voorwoord Belangrijke algemene toepassingsaanwijzingen

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Draagdoorn. Gebruiksaanwijzing. Draagdoorn

Draagdoorn. Gebruiksaanwijzing. Draagdoorn Gebruiksaanwijzing 2 Inhoud -versnl01-0415 Inhoud Aanwijzingen voor de lezer... 4 Toepasbaarheid... 4 Afbeeldingen... 4 Geaccentueerde tekstgedeelten... 4 Productbeschrijving... 5 Productidentificatie...

Nadere informatie

Logboek. Waterkwaliteit 6 720 801 305-00.1T. Voor stalen en rvs ketels met bedrijfstemperaturen tot 100 C 6 720 802 014 (2012/02) NL

Logboek. Waterkwaliteit 6 720 801 305-00.1T. Voor stalen en rvs ketels met bedrijfstemperaturen tot 100 C 6 720 802 014 (2012/02) NL Logboek Waterkwaliteit 6 720 801 305-00.1T Voor stalen en rvs ketels met bedrijfstemperaturen tot 100 C 6 720 802 014 (2012/02) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Waterkwaliteit..........................

Nadere informatie

Hoog Rendement Gasketel. Bedieningshandleiding Logano plus GB402 6 720 642 926 (2013/05) NL/BE. Zorgvuldig lezen voor de bediening.

Hoog Rendement Gasketel. Bedieningshandleiding Logano plus GB402 6 720 642 926 (2013/05) NL/BE. Zorgvuldig lezen voor de bediening. Hoog Rendement Gasketel Bedieningshandleiding Logano plus GB402 6 720 642 926 (2013/05) NL/BE Zorgvuldig lezen voor de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element - en dat al meer

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Vlakke en vacuüm-buiscollectoren VITOSOL-F VITOSOL-T 5458 056 B/fl 3/2010 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg

Nadere informatie

Geisers 8 719 002 411 0 / 8 719 002 412 0 / 8 719 002 413 0

Geisers 8 719 002 411 0 / 8 719 002 412 0 / 8 719 002 413 0 Ombouwset Geisers 8 719 002 411 0 / 8 719 002 412 0 / 8 719 002 413 0 1 Injector 2 Voorinjector 3 Sluitklep 4 O-ring 5 Ring 6 Pakking 7 Afdichtkit 6 720 608 651 (2007.04) RA Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatie-instructie. Accessoire. RF-ontvanger 6720800011-00.0N 6 720 800 011 (2012/05) NL

Installatie-instructie. Accessoire. RF-ontvanger 6720800011-00.0N 6 720 800 011 (2012/05) NL Installatie-instructie Accessoire RF-ontvanger 67208000-00.0N 508050 6 720 800 0 (202/05) NL Toelichting op de symbolen Toelichting op de symbolen Waarschuwingssymbolen Veiligheidsaanwijzingen in dit document

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung LAH 500 Loudspeaker Mounting Hardware Montagehandleiding 1 Neumann LH 29 * 20 Nm * K&M TV-Pin 49 Nm 2 2.1 2.2 2.3 * 2 Nm * Sourced from 3rd parties Belangrijke veiligheids- en montage-aanwijzingen Belangrijke

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Montage- en onderhoudshandleiding

Montage- en onderhoudshandleiding Montage- en onderhoudshandleiding Condensatieketel voor gas Logano plus GB202-15/25/35/45 Voor de vakman Voor montage en onderhoud zorgvuldig lezen 6 720 616 786-03/2008 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

VIESMANN. Technisch blad Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst VITOCROSSAL 300. Condenserende HR-ketels op gas 787en978kW. Map Vitotec, register 25

VIESMANN. Technisch blad Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst VITOCROSSAL 300. Condenserende HR-ketels op gas 787en978kW. Map Vitotec, register 25 VIESMANN VITOCROSSAL 300 Condenserende HR-ketels op gas 787en978kW Technisch blad Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst Bewaren in: Map Vitotec, register 25 VITOCROSSAL 300 Type CR3 Condenserende HR-gasketel

Nadere informatie

Logboek waterkwaliteit. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Voor warmtebronnen met warmtewisselaar van aluminium

Logboek waterkwaliteit. Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Voor warmtebronnen met warmtewisselaar van aluminium Voor warmtebronnen met warmtewisselaar van aluminium materialen 6 720 618 589-00.2TT Logboek waterkwaliteit 6 720 642 938 (2014/05) NL Voor installatie en onderhoud zorgvuldig lezen. Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZentaSOL 1C ZentaSOL 2C

ZentaSOL 1C ZentaSOL 2C Nederland - elgië NL Dak integratie collectoren voor zonneboilersysteem ZentaSOL 1 ZentaSOL 2 Installatie- en servicehandleiding Geïntegreerd in het dak 1 of 2 zonnecollectoren M002070-300021367-001-E

Nadere informatie

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur)

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur) Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest Telefoon 0251-316482 Fax 0251-314043 Email: mail@sanmedi.nl Website: www.sanmedi.nl Installatie handleiding Lift 03 Type A (opbouw) / CLA Installatiehandleiding (montage

Nadere informatie

Driewegafsluiters met buitendraad, PN16

Driewegafsluiters met buitendraad, PN16 4 463 Driewegafsluiters met buitendraad, PN6 VXG4... Driewegafsluiters met buitendraad, PN6 Brons Rg5 DN5...50 mm (/2...2 ) k vs,6...40 m 3 /h Slag 20 mm Uit te rusten met servomotoren SQX..., SKD... en

Nadere informatie

Driewegkranen PN10 met buitendraad

Driewegkranen PN10 met buitendraad 4 233 SERIE 02 Driewegkranen PN10 met buitendraad VBG31... Driewegkranen PN10 met buitendraadaansluitingen Gietijzer GG-20 / GG-25 DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h Draaihoek 90 Buitendraadaansluitingen

Nadere informatie

Installatievoorschrift. ATAG Cascade. 8A.51.22.06/10.06 Wijzigingen voorbehouden.

Installatievoorschrift. ATAG Cascade. 8A.51.22.06/10.06 Wijzigingen voorbehouden. Installatievoorschrift ATAG Cascade 8A.51.22.06/10.06 Wijzigingen voorbehouden. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Regelgeving... 5 3 Beschrijving... 6 3.1 Toestellen... 6 3.2 Rookgaszijdig systeem... 6 3.3 Regeltechnisch

Nadere informatie

Montage- en onderhoudsvoorschrift

Montage- en onderhoudsvoorschrift Montage- en onderhoudsvoorschrift Boiler Logalux SU160/1 SU300/1 Voor de vakman Zorgvuldig lezen vóór de montage en het onderhoud. 7 747 01 034 09/006 BE Inhoudsopgave 1 Algemeen.....................................................3

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Inbedrijfstelling van de installatie

Inbedrijfstelling van de installatie Inbedrijfstelling van de installatie excellence in hot water INHOUD. Zonnecircuit.............................. 2. Inbedrijfstelling............................. 3 3. Oplossen van eventuele pannes..............

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Reservoir PRO3-VAQ PRO7-VAQ

Reservoir PRO3-VAQ PRO7-VAQ Installatiehandleiding VAQ Lees voor het installeren eerst deze handleiding Inleiding De werking van de Quooker Het Quooker-systeem bestaat uit een klein reservoir onder het aanrecht dat aangesloten is

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing ANALOGE SCHAKELKLOK. voor de gebruiker van de installatie. voor Vitodens 100. 5588 587 B/fl 03/2008 Bewaren a.u.b.!

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing ANALOGE SCHAKELKLOK. voor de gebruiker van de installatie. voor Vitodens 100. 5588 587 B/fl 03/2008 Bewaren a.u.b.! Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN voor Vitodens 100 ANALOGE SCHAKELKLOK 03/2008 Bewaren a.u.b.! Voor uw veiligheid Volg deze veiligheidsaanwijzingen nauwkeurig op ter voorkoming

Nadere informatie

Montage- en onderhoudsvoorschriften

Montage- en onderhoudsvoorschriften 6300 559 05/2000 NL Voor de installateur Montage- en onderhoudsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te monteren en onderhouden Voorwoord

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

VIH 80 / VIH 120 / VIH 150

VIH 80 / VIH 120 / VIH 150 HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK van de VIH 80 / VIH 120 / VIH 150 Inhoudsopgave 1 Algemeen............................................. 3 1.1 Leveromfang.........................................

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Geisers 8 719 002 414 0 / 8 719 002 415 0 / 8 719 002 416 0

Geisers 8 719 002 414 0 / 8 719 002 415 0 / 8 719 002 416 0 Ombouwset Geisers 8 719 002 414 0 / 8 719 002 415 0 / 8 719 002 416 0 1 Injector 2 Voorinjector 3 Sluitring 4 O-ring 5 Ring 6 Sluitklep 7 Afdichtkit 6 720 608 654 (2007.04) RA Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties Product-Data-Blad Avanta CW6 Avanta CW6 De compacte ketel met grootse prestaties Avanta Breed inzetbaar Door het grote vermogensbereik van de Remeha Avanta CW6 (5 t/m 25 kw) is hij toepasbaar zowel in

Nadere informatie

VIESMANN VITOLIG 100. Technische gegevens Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst VITOLIG 100. Verwarmingsketel voor kloofhout 12,7 tot 14,8 kw

VIESMANN VITOLIG 100. Technische gegevens Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst VITOLIG 100. Verwarmingsketel voor kloofhout 12,7 tot 14,8 kw VIESMANN VITOLIG 100 Verwarmingsketel voor kloofhout 12,7 tot 14,8 kw Technische gegevens Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst Ordner Vitotec, register 12 VITOLIG 100 type VL1H Verwarmingsketel voor kloofhout

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl

LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl LED Inbouwspot WDS 3 G e b r u i k s a a n w i j z i n g Belichten www.auga.nl www.auga.nl 1 Wij danken u voor de aankoop van dit product en wensen u veel waterplezier. Technische specificaties 1 Stroomkabel:

Nadere informatie

Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351

Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351 Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351 Fig. 1 Type 3351 1. Constructie en werking Het pneumatische regelventiel type 3351 bestaat uit een open-/dichtventiel en een membraanaandrijving,

Nadere informatie

KICKSPACE 500, 600 & 800.

KICKSPACE 500, 600 & 800. REMEHA B.V. Postbus 32, 7300 AA Apledoom T: +31 55 5496969, F: +31 55 5496496, remeha@remeha.com, nl.remeha.com. INSTALLATIE, BEDIENINGS EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN. NOVEMBER 2012, VERSIE 5 Product Serienummer:

Nadere informatie

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Condenserende gasketel 404 tot 628 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Condenserende gasketel 404 tot 628 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Condenserende gasketel 404 tot 628 kw Technisch blad Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst VITOCROSSAL 200 Type CT2 Condenserende HR-gasketel voor aardgas Met modulerende MatriX-cilinderbrander

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

Veerrol Alu-XL / Rolluikbox Alu XL

Veerrol Alu-XL / Rolluikbox Alu XL Veerrol Alu-XL / Rolluikbox Alu XL Montagehandleiding Stand: 8. April 14 Geachte klant, U heeft gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma Ostermann. Dank u voor uw vertrouwen. Deze inleiding bevat

Nadere informatie