H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Maart 2014; Nummer 59

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Maart 2014; Nummer 59"

Transcriptie

1 H e t B l a d Senioren Vereniging Midden-Holland Maart 2014; Nummer 59 M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r Foto: P. Kossen Gouda, van Beverninghlaan, maart 2014 Kopij voor de volgende uitgave inleveren vóór 10 april

2 De vereniging De SV M H (S en io - ren Vereniging Mid den- Holland), heeft geen poli tieke of le vensbeschouwelijke bin ding en is be doeld voor se ni oren van 50 jaar en ouder. De SVMH richt zich op Gouda en om stre ken en staat open voor pro vin ciale en landelijke contacten. De SVMH stelt zich ten doel de belan gen van senioren te behartigen. De SVMH wil contacten onder hou den met andere ouderen orga nisaties. Voor de leden zullen acti vi teiten wor den geor ganiseerd om senioren met elkaar in contact te bren gen, actief te laten blij ven en zich te ont plooien. Activiteiten kunnen zijn: reizen, fiet sen, wan delen, jeu de boules, kla ver jassen, bin go, mu seum bezoek, hand wer ken, met el kaar eten, lees groep, kortom alles wat mo gelijk is en waar de leden om vragen. Het Bestuur van de SVMH geeft aan de leden het contactblad Het Blad uit. Contributie 15,50 euro per persoon per jaar of 27,50 euro per jaar voor een (echt)paar. Opgeven Bij de ledenad mi ni stratie SVMH, Ridder van Catsweg 231, 2804 RD Gouda. Telefoon: Voorzitter Mevr. E.C. Kossen Van Beverninghlaan AG Gouda T: E: Vice voorzitter Mevr. O. Kanters Marga Klompestraat CX Gouda T: E: Penningmeester Dhr. M.A. de Bruijn Ridder van Catsweg RD Gouda T: E: Secretaris Dhr. W. Verwoerd Landluststraat KT Gouda T: E: Bestuurslid Mevr. M.R.C. de Vries-Romeijn Lethmaetstraat KA Gouda T: E: Girorekening NL60INGB ten name van: Senioren Vereniging Midden-Holland te Gouda 2 Bestuur Website Reiscommissie Dhr. M.A. de Bruijn Ridder van Catsweg RD Gouda T: E: Lief en Leed Mevr. N. de Bruijn Ridder van Catsweg RD Gouda T: E: Mevr. M.R.C. de Vries-Romeijn Lethmaetstraat KA Gouda T: E: Hulp bij belastingaangifte Dhr. M.J.M. Feenstra T: Kopij voor Het Blad Dhr. P. Kossen van Beverninghlaan AG Gouda T: E: Bezorging Het Blad Mevr. O. Kanters Marga Klompestraat CX Gouda T: E:

3 Deze week was ik voor het eerst in de nieuwe bibliotheek de Chocoladefabriek. Eerst was ik er voor het verkiezingsdebat van Radio West, prima georganiseerd, maar geen woord over de ouderen. Daarna was ik bij de 50+lezing over de Goudse Glazen. Dhr. Tompot is geweldig om naar te luisteren en de beelden van de glazen waren natuurlijk prachtig. Binnenkort komt er een boekje uit met de verzamelde kolumns van Tompot die in de krant van Gouda hebben gestaan. De opbrengst is voor de restauratie van de St. Jan. En dan nog even over de bieb: Van de voorzitters De boeken voor volwassenen staan boven; er is een lift. Boven is het erg ruim en overzichtelijk, met ruimte om even de boeken in te zien. Hoe je moet registreren weet ik niet, maar daar zal wel iemand voor zijn om te helpen. En kun je er niet heen, dan is er de bibliotheek aan huis. Daarover verder op nog een mededeling. En dan nog iets. Overal roept men om vernieuwing, verandering. Hebt u ideeën of en hoe we kunnen vernieuwen en/ of veranderen laat het ons weten. Voor goede ideeën staan we altijd open. Else Kossen Nieuwe Ouderenorganisatie: de SSG. Met u wil ik nog even terug naar het artikel van mijn hand in de vorige editie van Het Blad, nummer 58. Ik beloofde u daarin dat ik een vervolg zou schrijven over onze ervaringen in de eerste plenaire vergadering van de SSG die wij bijwoonden. We, dat zijn Else Kossen en ik, Olga Kanters. Het verhelderende standpunt van de Gemeentelijke vertegenwoordiger in dit orgaan, DAAR gaat het over! Deze heer vertelde dat de Gemeente onderzoek had gedaan naar het gemiddelde inkomen van ouderen en dat zou tussen de 1.500,-- en liggen, netto dan wel te verstaan. Van dat geld konden ze gemakkelijk de nieuwe prijzen voor de aangeboden 3 sociale huurwoningen betalen, ouderen waren, relatief gezien, toch wel rijk. En op basis van die aanname worden beslissingen genomen. Zo komt (komen) ouderen lang niet altijd in aanmerking voor woningaanpassing, op grond van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die moet bevorderen dat iedereen mee doet ), want, stelt de Gemeente, dan hadden ouderen toen ze een jaar of vijftig waren, zich moeten realiseren dat ze niet altijd in die (al dan niet) comfortabele woning konden blijven wonen, maar dat ze zouden moeten verhuizen naar een min of meer comfortabele flat, speciaal gebouwd voor ouderen! En daar wringt de schoen:

4 ouderen hebben, gemiddeld genomen, niet een dergelijk ruim inkomen als verondersteld dus als ze al zouden willen verhuizen dan naar een in prijs min of meer gelijkwaardige woning. En min of meer gelijkwaardige, in prijs dan althans, woningen, ongeveer 500,-- per maand, die zijn er niet meer, het is allemaal rondom 800,-- tot 1.000,-- netto huur en dat kun je niet opbrengen van het genoemde inkomen. Bedenk daarbij dat er vergaande plannen zijn om de huursubsidie te verminderen en het probleem moge duidelijk zijn. DUS BLIJVEN DIE MENSEN ZITTEN WAAR ZE ZITTEN! En hun beroep op de WMO wordt grotendeels afgewezen (traplift, verhoogd toilet, aanpassingen in de badkamer) want dan hadden ze maar eerder moeten reageren door te verhuizen. Zo draait alles om elkaar heen! We zijn daarover nog lang niet uitgepraat, dat moge duidelijk zijn! Dan hebben we het nog niet eens gehad over koopwoningen, de zogenaamde rijke ouderen, maar ik kan u vertellen: een baksteen ligt erg zwaar op de maag als je die probeert op te eten! Wordt ongetwijfeld te zijner tijd vervolgd! Olga Kanters Jeu de boules Nu het weer beter wordt, (we hebben trouwens niet te klagen gehad over de afgelopen winter) komen de mensen hun huisje weer uit om samen te komen boulen. U bent nog steeds van harte welkom om eens te komen proberen. Wilde Wingerdlaan (bij het oude SGSH kantoor) We starten precies om uur. Elke woensdag. Inlichtingen: Else Kossen, Foto: Joop Bruiniks 4

5 Spelletjesmiddagen in de Ronssehof In overleg met afdeling Welzijn van de Ronssehof is besloten voorlopig met de spelletjes-middagen in de Ronssehof door te gaan. De feitelijke bestemming van de Ronssehof en de samenstelling van de bewoners van het tehuis zullen de komende jaren sterk veranderen. Vo o r j a a r 2014 organiseren we als SVMH nog de volgende spelletjes-middagen in de Ronssehof: D o n d e r - d a g m i d - dagen 27 ma a r t en 24 april. In verband met Hemelvaartsdag verschuiven we de spelletjesmiddag in mei naar donderdag 22 mei a.s. Kom zo rond half twee naar de Ronssehof en doe mee met onze gezellige spelletjesmiddagen met b e w o n e r s v a n d e Ronssehof en een aantal van onze leden. Eind juni, juli en augustus is er geen spelletjesmiddag. Na de zomer starten we dan weer de laatste donderdagmiddag van september a.s. Rien de Bruijn 5

6 Meerdaagse Reis naar Stadskanaal Bij de vorige editie van Het Blad ontving u een folder met boekingsformulier voor de vijf-daagse reis van zondag 25 mei tot en met donderdag 29 mei a.s. naar Stadskanaal en omgeving. We noteerden tot nu toe 33 deelnemers. We hebben nog enige twee-persoonskamers beschikbaar. Heeft u interesse? Bel de reisadministratie Rien de Bruijn, reisleiding Hoe werkt de Bibliotheek-aan-huis? Als u van deze dienst gebruik wil maken, komt er eerst iemand van de bibliotheek op bezoek die u vertelt wat de bibliotheek te bieden heeft. Zij vraagt u natuurlijk ook welke boeken u graag leest. Daarna zorgt een medewerker van de bibliotheek ervoor dat u eenmaal per drie weken nieuwe boeken krijgt. U wordt steeds door dezelfde medewerker bezocht. Aan de dienstverlening van de bibliotheek-aan-huis zijn verder geen kosten verbonden. Inlichtingen en aanmelden bij: mevrouw J. van Loo De Bibliotheek Gouda Openingstijden: Ma, di, wo, do, en vrijdag tot uur; Zaterdag en zondag tot uur Van tot uur is alleen inleveren, uitlenen en verlengen mogelijk (zelfservice). Tel.: Website: Fietsclub Mochten er nog mensen zijn die van fietsen houden die kunnen zich gezellig bij ons aansluiten. We gaan d.d. 1 April weer beginnen met fietsen en vertrekken dan v.a. ons mooie oude stadhuis om 10 uur. (geen April mop). Alle dinsdagen in April vertrekken we om 10 uur. Van af 6 mei vertrekken we weer om 9 uur iedere dinsdagmorgen. Mocht u nog nadere informatie willen kunt u me bellen ik ben te bereiken op tel Henny Kovács-Geerdink of stuur een mail naar Eten Goudse Waarden Ik heb voor 10 mensen gereserveerd op 24 April om Er mogen maar 10 personen aan schuiven anders wordt de groep te groot, dus moet ik mensen teleurstellen. Graag bellen voor 17 April als je mee gaat. Marianne de Vries,

7 Activiteiten in april Di 1.. Fietsen... Oude Stadhuis, Markt uur Wo 2.. Jeu de boules...wilde Wingerdlaan uur Ma 7.. Klaverjassen...Buurtstee uur Di 8. Fietsen... Oude Stadhuis, Markt uur Wo 9.. Jeu de boules...wilde Wingerdlaan uur Ma 14.. Klaverjassen...Buurtstee uur Ma 14.. Bingo...Buurtstee uur Di 15. Fietsen... Oude Stadhuis, Markt uur Wo 16.. Jeu de boules...wilde Wingerdlaan uur Za 19.. Bezoek tuin Verwoerd...Inl.: Di 22.. Fietsen... Oude Stadhuis, Markt uur Wo 23.. Bingo...Buurtstee uur Wo 23.. Jeu de boules...wilde Wingerdlaan uur Do 24.. Spel/Soosmiddag...Ronssehof uur Do 24.. Samen eten...goudse Waarden uur Ma 28.. Handwerken...Inl.: Ma 28.. Klaverjassen...Buurtstee uur Di 29.. Fietsen... Oude Stadhuis, Markt uur Wo 30.. Dagreis Vijfheerenlanden en rondvaart Wo 30.. Jeu de boules...wilde Wingerdlaan uur De tentoonstelling Fantin Latour in het Gouds Museum Samen met twee zeer geïnteresseerde dames gingen we de tentoonstelling bekijken. Ik dacht zelf dat we het met een uurtje wel bekeken zouden hebben, maar na een kleine twee uur hadden we alles nauwkeurig bekeken en van positief of negatief commentaar voorzien. De bloemenschilderijen vonden we het mooist en sommig portretten waren ook geweldig mooi. We keken ook nog even boven naar 7 de tijdgenoten van Fantin Latour maar daar waren we sneller mee klaar. We dronken in het museumcafé nog een bakkie en constateerden dat het een fijne ochtend was geweest. Else Kossen Bezoek tuin Verwoerd Dhr W. Verwoerd houdt weer rondleidingen op zijn volktuin. Elke 3e zaterdag van de maand. Wilt u mee? Bel hem voor een afspraak:

8 Lente Foto: Rien de Bruijn Het woord Lente is een oude afleiding van lang en heeft betrekking op het lengen van de dagen. Het is verwant aan het Duitse Lenz en het Engelse lent ( vastentijd ). Het begin en einde van de lente (20 of 21 maart tot 20 of 21 juni) is bepaald op basis van een afspraak. Astronomisch bezien begint de lente als de dag en de nacht even lang zijn. Tijdens de lente worden de dagen steeds langer. Deze lentenacht-evening treedt op rond 20 maart op het noordelijk halfrond en rond 23 september op het zuidelijk halfrond. De zon gaat dan door het lentepunt en de dag en de nacht zijn ongeveer even lang. De lente eindigt met de zomerzonnewende, rond 21 juni op het noordelijk halfrond en rond 21 december op het zuidelijk halfrond. Dat is moment dat de zon het hoogste aan de hemel staat. De koudste lente die door het KNMI in Nederland is geregistreerd sinds 1706 was het jaar 1962 met een gemiddelde temperatuur van slechts 6,5 graden. Warm was het in 2007 met een gemiddelde lente-temperatuur van 11,6 graden. Normaal zo rond de 9 graden, steeds gemeten in de Bilt. De hoeveelheid regen kan ook variëren. In 1983 viel de meeste regen van die eeuw met 289 mm., maar in 1996 viel slechts 61 mm. regen. (Met dank aan Wikipedia) Rien de Bruijn 8

H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Oktober 2010; Nummer 25

H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Oktober 2010; Nummer 25 H e t B l a d Senioren Vereniging Midden-Holland Oktober 2010; Nummer 25 M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r Foto: P. Kossen Gouda, Omlooppad, September 2010 Kopij voor de volgende uitgave inleveren

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Voorjaar 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 1 nummer 2

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Voorjaar 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 1 nummer 2 Voorjaar 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 1 nummer 2 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord Voor u ligt alweer de tweede

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Interview: Jeroen Hendriksen

Interview: Jeroen Hendriksen Redactioneel Het zomerreces is weer voorbij, de scholen zijn weer open, en het land wordt paars geregeerd. Wat dat betekent, moeten we nog zien. Het Utrechtse NIVON draait ook weer, en dit nummer vertelt

Nadere informatie

Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig

Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig Het was schrikken bij de thuiskomst van onze vakantie toen we hoorden dat twee trouwe gemeenteleden waren overleden. Wat ontzettend verdrietig. Het geeft veel te

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 woonprikkels In deze uitgave o.a. Werelds wonen in de Rosa Toren Verhuurconsulente Anita Daamen aan het woord Buurten en ZO Bewoners Spoorkolonie tijdelijk

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda Nieuws voor cliënten 23 Thema Tara Verlangen Agenda Verlangen verlangt naar... betekent voor... oktober december 2008 Inhoud 2 2 Vooraf 9 3 4 5 6 Nieuws van de cliëntenraden Hoe los ik een klacht op? Uitbreiding

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie april 2009 42 het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Leven zonder de lift, contact met je buren Elke woning een energielabel Vroeger en Nu Het is lente, seizoen voor een frisse start.

Nadere informatie

INHOUD MAANDAGENDA 6 JUNI JAN TE MOLLER KOERSBALTOERNOOI 7 JUNI SMUL EN SMIKKELDAGTOCHT

INHOUD MAANDAGENDA 6 JUNI JAN TE MOLLER KOERSBALTOERNOOI 7 JUNI SMUL EN SMIKKELDAGTOCHT INHOUD VAN DE REDACTIE 2 DITJES & DATJES 2 AAN ONZE ZIEKEN 3 AAN ONZE JARIGEN 3 JAN TE MOLLER KOERSBALTOERNOOI 3 W&W 4 OP VERHAAL KOMEN 4 KRUISJASMIDDAG 7 JAARVERGADERING 27 APRIL 8 EENZAAM 9 ELKE VERJAARDAG

Nadere informatie

Negenentwintigste jaargang nr. 8. oktober 2012

Negenentwintigste jaargang nr. 8. oktober 2012 Negenentwintigste jaargang nr. 8 oktober 2012 We kunnen het allemaal. Het is echt niet alleen de pastoor, de pastoraal werker, de gebedsleider of welke beroepskracht dan ook, die ons voorhoudt hoe de boodschap

Nadere informatie

Wonen. Het woongeluk in een bloemenzee van fuchsia's. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk. H e t w o o n g e l u k va n...

Wonen. Het woongeluk in een bloemenzee van fuchsia's. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk. H e t w o o n g e l u k va n... Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Het woongeluk in een bloemenzee van fuchsia's Wonen November 2011 jaargang 36 nr. 3 Lees verder op pagina 3! H e t w o o n g e l u k va n... FF t u s s e n

Nadere informatie

In de Buurt. Wijk voor elkaar. Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen. Woonzorgservice Vernieuwde Woning in Zicht

In de Buurt. Wijk voor elkaar. Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen. Woonzorgservice Vernieuwde Woning in Zicht In de Buurt jaargang 2 nummer 5 najaar 2011 Bewonersblad voor alle huurders van TBV Wonen Wijk voor elkaar Woonzorgservice Vernieuwde Woning in Zicht Antwoord op uw vragen Huurwoningen Groenewoud superzuinig

Nadere informatie

Inhoud. maart 2014 maart 2014

Inhoud. maart 2014 maart 2014 ANBO Servicelijn Algemeen 0348 46 66 66 ANBO (Leden) Servicecenter (algemene vragen) 0348 46 66 90 ANBO Advieslijn vragen over pensioen, inkomen, werk en wonen. 0348 46 66 88 ANBO/SUCZES Zorgadvieslijn

Nadere informatie

thuıs Januari 2015 p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud

thuıs Januari 2015 p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud thuıs Januari 2015 p. 08 Besparen kan gemakkelijk in alle ruimtes p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud 1 Interactieve pdf Dit is de eerste interactieve

Nadere informatie

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest Informatieboekje Vlaaienactie 2011 Inhoud Voorwoord 1. Waarom een vlaaienactie?...7 1.1. Geld verdienen voor de groep... 7 1.2. Geld verdienen voor je speltak... 7 1.3. Bekendheid voor de groep... 7 1.4.

Nadere informatie

Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1. Maatschappelijke ondersteuning. Thema-avond met de wethouders

Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1. Maatschappelijke ondersteuning. Thema-avond met de wethouders Wijkkrant Groenelaan 2015 nummer 1 Maatschappelijke ondersteuning Per 1 januari van dit jaar geldt de nieuwe WMO 2015, de wet op de maatschappelijke ondersteuning. De uitvoering ervan heeft de rijksoverheid

Nadere informatie

Week van de Psychiatrie 24 t/m 30 maart 2014 Baas in eigen leven?!

Week van de Psychiatrie 24 t/m 30 maart 2014 Baas in eigen leven?! Maart/april 2014 13e Jaargang nummer 109 Week van de Psychiatrie 24 t/m 30 maart 2014 Baas in eigen leven?! Zorgvragersorganisatie GGZ Midden-Holland Secretariaat: Tielweg 3 2803 PK Gouda Telefoon: 0182-519060

Nadere informatie

Aandacht 198 juni 2015

Aandacht 198 juni 2015 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 198 juni 2015 Geluk is een kortstondig bijproduct van een leuke gebeurtenis. In dit nummer o.a. * Koninklijke

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank NL55RABO 0156521466 uitgave: maart 2015 Artikelen in dit Afdelingsnieuws 01 Uitnodiging voor de Algemene vergadering

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

Algemene nieuwsbrief nr.9 september - oktober - november 2013 verschijnt 4 keer per jaar. Onze poetsers. liften. tevreden over woonhaven

Algemene nieuwsbrief nr.9 september - oktober - november 2013 verschijnt 4 keer per jaar. Onze poetsers. liften. tevreden over woonhaven & WONEN WETEN Algemene nieuwsbrief nr.9 september - oktober - november 2013 verschijnt 4 keer per jaar Onze poetsers liften tevreden over woonhaven OPENINGSUREN EN TELEFOONNUMMERS technische dienst 03

Nadere informatie

DE WEG NAAR PASEN. Beeld van nieuw leven

DE WEG NAAR PASEN. Beeld van nieuw leven DE WEG NAAR PASEN Beeld van nieuw leven Pasen roept het beeld op van het nieuwe leven. Op een of andere manier heb ik dit al vroeg thuis meegekregen. Mijn vader ging ieder jaar vanuit de parochie mee met

Nadere informatie