H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Maart 2013; Nummer 49

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Maart 2013; Nummer 49"

Transcriptie

1 H e t B l a d Senioren Vereniging Midden-Holland Maart 2013; Nummer 49 M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r Foto: P. Kossen Gouda, Winterdijk, januari 2013 Kopij voor de volgende uitgave inleveren vóór 10 april

2 De vereniging De SV M H (S en io - ren Vereniging Mid den- Holland), heeft geen poli tieke of le vensbeschouwelijke bin ding en is be doeld voor se ni oren van 50 jaar en ouder. De SVMH richt zich op Gouda en om stre ken en staat open voor pro vin ciale en landelijke contacten. De SVMH stelt zich ten doel de belan gen van senioren te behartigen. De SVMH wil contacten onder hou den met andere ouderen orga nisaties. Voor de leden zullen acti vi teiten wor den geor ganiseerd om senioren met elkaar in contact te bren gen, actief te laten blij ven en zich te ont plooien. Activiteiten kunnen zijn: reizen, fiet sen, wan delen, jeu de boules, kla ver jassen, bin go, mu seum bezoek, hand wer ken, met el kaar eten, lees groep, kortom alles wat mo gelijk is en waar de leden om vragen. Het Bestuur van de SVMH geeft aan de leden het contactblad Het Blad uit. Contributie 14,00 euro per persoon per jaar of 25,00 euro per jaar voor een (echt)paar. Opgeven Bij de ledenad mi ni stratie SVMH, Ridder van Catsweg 231, 2804 RD Gouda. Telefoon: Voorzitter Mevr. E.C. Kossen Van Beverninghlaan AG Gouda T: E: Vice voorzitter Mevr. O. Kanters Marga Klompestraat CX Gouda T: E: Penningmeester Dhr. M.A. de Bruijn Ridder van Catsweg RD Gouda T: E: Secretaris Dhr. W. Verwoerd Landluststraat KT Gouda T: E: Bestuurslid Mevr. M.R.C. de Vries-Romeijn Lethmaetstraat KA Gouda T: E: Girorekening ten name van Senioren Vereniging Midden-Holland te Gouda 2 Bestuur Website Reiscommissie Dhr. M.A. de Bruijn Ridder van Catsweg RD Gouda T: E: Lief en Leed Mevr. N. de Bruijn Ridder van Catsweg RD Gouda T: E: Mevr. M.R.C. de Vries-Romeijn Lethmaetstraat KA Gouda T: E: Hulp bij belastingaangifte Dhr. M.J.M. Feenstra T: Kopij voor Het Blad Dhr. P. Kossen van Beverninghlaan AG Gouda T: E: Bezorging Het Blad Mevr. O. Kanters Marga Klompestraat CX Gouda T: E:

3 Van de voorzitter Soms gaan dingen anders dan je hoopt of verwacht. Maar, met een chinees spreekwoord: Het is beter een kaars aan te steken dan over de duisternis te klagen : We gaan verder zoals we steeds gedaan hebben. Jammer als een nieuw bestuurslid afhaakt, maar, de show must go on. Deze maand bereiken we ons 1 e lustrum, een mijlpaal, we begonnen heel klein en wisten niet wat het zou worden, maar we zijn geworden tot een actieve club voor 50+ers en daar zijn we trots op. Op naar de volgende 5 jaar! Mijmering van uw penningmeester Bijna is het zover. Op 18 april a.s. vieren wij met de Algemene Ledenvergadering ons eerste lustrum. Vijf jaar geleden, op 17 april 2008, namen een aantal getrouwen het besluit een nieuwe senioren-vereniging op te richten. Dat ging niet zomaar. Vol enthousiasme hebben we echter hard gewerkt om ons ideaal te verwezenlijken een zelfstandige, regionaal werkende, seniorenvereniging gestalte te geven. Nu na vijf jaar met veel activiteiten voor onze leden kunnen we met gepaste trots terugzien op deze startfase van onze Senioren Vereniging Midden-Holland, ook wel de SVMH genoemd. We zullen met bestuur, vrijwilligers, medewerkers, ons uiterste best doen om onze seniorenvereniging een plaatsje te blijven geven in ouderenland. Het reisseizoen begint weer! Op 20 maart en 10 april en 1 mei zijn de eerste dagreizen van dit jaar. We hopen en vertrouwen er weer met elkaar interessante, maar zeer zeker ook gezellige dagen van te maken. De zes- 3 daagse reis in eind mei is volgeboekt. We hebben onlangs een werkbezoek gebracht aan het Hotel Koch-Schilt in Irrel. Met z n vieren, dat zijn uw reisleider met Netty en onze vaste chauffeur Dirk Kortekaas en zijn vrouw hebben we goede gesprekken gehad met de directie van het hotel. We hebben ook mogelijkheden voor excursies onderzocht voor de vier volle dagen, die we in Irrel zijn. Een en ander heeft een schat aan informatie opgeleverd, die we goed kunnen gebruiken tijdens de zes-daagse reis naar Irrel. U hoort nog nader van ons, want begin april maken we de facturen voor deze reis. Een paar weken voordat de reis begint, ontvangt u als gebruikelijk weer de vertrekbrief, de brief met tips en enige informatie over het hotel en de streek waar we verblijven. De belastingdienst moet bijzonder blij zijn dat we als belastingplichtigen weer naar beste weten en kunnen onze aangifte inkomstenbelasting 2012 hebben gedaan, zelf, dan wel met enige hulp. Helaas heeft de belastingdienst

4 de aangiftebrieven pas ver in februari jl. verstuurd. Op de aangiftebrief stond jammer genoeg ook geen machtigingscode meer vermeld, omdat volgens de belastingdienst daar slechts belastingplichtigen gebruik van maakten, hetgeen ik betwijfel. Tot de volgende maand, met vriendelijke groeten, Uw penningmeester Rien de Bruijn We hebben een aanbod gekregen van een lid dat graag wat langere wandelingen wil organiseren. Hij stelt voor met auto s ergens heen te rijden en dan 6 á 10 km te gaan wandelen, onderbroken door koffie ergens. De vraag is: Zijn daar liefhebbers voor? Het wordt waarschijnlijk 1 keer in de maand op vrijdag. Een stuk of 8 liefhebbers willen we toch wel graag hebben en dat hoeven uiteraard niet alleen leden te zijn. Wandelen met ingang van mei Ik ben van plan dan met de korte stadswandelingen te stoppen. De belangstelling daarvoor was de laatste twee jaar al flink teruggelopen. Wilt u mij bellen: a. Als u voelt voor de langere wandelingen; b. Als u toch liever de korte stads/themawandelingen wil doen. Ik ga dan inventariseren hoeveel belangstelling er is en in het volgende nummer staat wat er uit gekomen is. Else Kossen, Ronssehof In aanvulling op het stukje van Rien: dat graag. En wilt u komen om nog iets Er kan dankzij wat dames van een anders te doen dan rummicub, sjoelen klaverjasclub die willen komen helpen of klaverjassen, laat het weten. Er bestaan gezelschapspellen genoeg! geklaverjast worden. Heel prettig voor de mensen uit de Ronssehof die daarom 25 april is de volgende spel/soosmiddag vroegen. Er is ook al een paar keer gevraagd naar bridgers. Hoe kom ik nu als er dan iets anders in de Ronssehof maar misschien kan die niet doorgaan weer aan 2 of drie bridgers om daar te wordt georganiseerd. komen spelen, kent u ze? Dan hoor ik Else Kossen Donderdag 25 april gaan we uit eten. Ik heb voor 10 personen gereserveerd. Aanvang half zes. Als u vegetarier bent of geen vis lust, Eten Goudse Waarden 4 wilt u dat dan ook opgeven. Het diner kost inclusief tip. Exclusief drankjes. Marianne de Vries. (

5 Activiteiten in april Di 2... Fietsen...Stadhuis Markt uur Wo 3... Jeu de Boules...Wilde Wingerdlaan uur Za 6... Jeu de Boules...Op afspraak uur Ma 8... Klaverjassen...Buurtstee uur Ma 8... Bingo...Buurtstee uur Di 9... Fietsen...Stadhuis Markt uur Wo Dagreis Kersenkwekerij De Lieshof, Breda Wo Jeu de Boules...Wilde Wingerdlaan uur Do Bezoek Museum Het Prinsenhof te Delft Za Jeu de Boules...Op afspraak uur Ma Handwerken...Inl.: Ma Klaverjassen...Buurtstee uur Di Fietsen...Stadhuis Markt uur Wo Jeu de Boules...Wilde Wingerdlaan uur Do 18...Algemene Ledenvergadering en Lustrumviering... Patapouf Za Jeu de Boules...Op afspraak uur Ma Klaverjassen...Buurtstee uur Di Fietsen...Stadhuis Markt uur Wo Bingo...Buurtstee uur Wo Jeu de Boules...Wilde Wingerdlaan uur Do Spel/Soosmiddag...Ronssehof uur Do Uit eten...goudse Waarden uur Za Jeu de Boules...Op afspraak uur Ma Klaverjassen...Buurtstee uur Di Fietsen...Stadhuis Markt uur Donderdag 11 april ga ik naar het museum het Prinsenhof in Delft. Er is daar een tentoonstelling: Delfts Blauw, Kunst of Kitsch en dat lijkt mij wel leuk. Ik ga met de trein van 9.37 uur richting Rotterdam. Museum Het Prinsenhof te Delft 5 Het museum gaat om 11 uur open dus dan hebben we de tijd om eerst ergens koffie te drinken. Graag een telefoontje als u denkt mee te gaan. Else Kossen,

6 Op donderdagmiddag 28 februari jl. was er weer een spelletjesmiddag in het restaurant van de Ronssehof. Spelletjesmiddag Ronssehof Het is altijd afwachten, of er vanuit de bewoners van de Ronssehof belangstelling is voor onze spelletjesmiddagen. Op deze middag waren we blij een flink aantal bewoners bij onze spelletjes te kunnen betrekken. De sjoelbak was bijzonder populair en de hele middag schoven diverse dames de schijven richten de 1,2,3 of 4 achteraan de sjoelbak. Natuurlijk waren er ook een aantal tafeltjes met beoefenaars van RummiKub en zowaar werd er ook nog enthousiast geklaverjast. De hele middag ondersteunde onze Senioren-disco de verschillende bezigheden met nostalgische muziek. Volgende maand op donderdag 28 maart is er weer een spelletjesmiddag met een optreden van een dansclubje senioren-dames. Kom die middag dus naar de Ronssehof en ondersteun onze activiteiten. In het restaurant van de Ronssehof is het steeds weer bijzonder gezellig toeven. Rien de Bruijn 6

7 Het bestuur van de SVMH heeft op woensdag 20 februari 2013 een vrijwilligers-bijeenkomst georganiseerd. Met zo n 27 vrijwilligers/medewerkers van de SVMH waren we in Le Pataouf bijeen. We maakten zo nodig kennis met elkaar, we spraken met elkaar over de activiteiten van de vereniging, al met al gezellige uurtjes, met koffie, kleine hapjes en als verrassing een luxe doosje met heerlijke bonbons. Voorzitter Else Kossen opende deze bijeenkomst en sprak de hoop uit dat het een leuke middag en avond zou mogen worden en dat werd het ook. Zo rond de klok van half zes werden de reuze-pannenkoeken opgediend. Vooraf hadden we een keuze gemaakt, hoe de pannenkoek van je keuze er moest uitzien. Reuze lekker met een drankje erbij. Dit was nu precies wat we als bestuur bedoeld hebben. Gezellig met elkaar bijeen, sprekend over je persoonlijke inspanningen om mede Vrijwilligersmiddag/avond 7 onze verenging draaiende te houden. Onze Senioren-disco bracht de hele middag gezellige muziek, deels uit de

8 oude doos. We spraken met elkaar af, dat we elkaar een volgend jaar weer op deze wijze zouden willen ontmoeten. Dank aan onze vrijwiligers-medewerkers voor hun continue bijdrage voor onze vereniging. Rien de Bruijn Er wordt door de overheid in 2014 een deel van de AWBZ zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) overgeheveld naar de gemeenten. Gelijktijdig wordt er fors gesneden in de bedragen die gemoeid zijn met deze AWBZ zorg. Deels is dit begrijpelijk. Enerzijds houdt de gemeente Gouda nu geld over aan de WMO-zorg. Anderzijds moet de landelijke overheid de broekriem behoorlijk aantrekken. Zij zien dus onder andere mogelijkheden om te bezuinigen op de posten voor WMO-zorg aan ouderen. Leidt dat tot problemen? De gemeenten kunnen een stuk effectiever werken. Er zijn minder medewerkers nodig om het werk te doen. Maar dit zal het gat voor WMO-zorg aan ouderen en minder validen niet dichten. Er ontstaan naar verwachting aanzienlijke tekorten en er is geen geld meer voor de leuke dingen die tot op heden vanuit het WMO geld werden betaald. Op onder andere de thuiszorg zal fors moeten worden bespaard. We kunnen dus verwachten dat er sterk wordt beknibbeld op uitgaven voor ouderen. Maar levert dat echt geld op? Een paar fictieve voorbeelden: Thuiszorg is geen luxe 8 Iemand heeft moeite met trap lopen. Een traplift zou uitkomst bieden. Alleen de gemeente betaalt dit niet meer. De betrokkene heeft het geld niet. Hierdoor kan de betrokkene niet langer zelfstandig wonen. Iemand kan het zwaardere huishoudelijk werkzoals dweilen en ramen zemen niet meer aan. De gemeente heeft geen geld om een aantal uren thuiszorg voor deze persoon te bekostigen. De kinderen zijn onvoldoende in staat deze taken over te nemen. In de huidige maatschappij zijn ze vaak gedwongen beiden te werken, ze moeten ook voor hun kinderen zorgen en wonen vaak niet om de hoek. Hierdoor wordt de woning verwaarloosd of gaat de betrokkene dingen doen die niet meer verantwoord zijn. Hierdoor kan de betrokkene niet langer zelfstandig wonen. Iemand wordt zorgbehoeftig. De partner heeft de taak van mantelzorger op zich genomen en zorgt voor alles. Met de jaren heeft ook die problemen gekregen en kan niet meer alle zorg geven die nodig is. Er is geen geld om zelf hulp te bekostigen. De gemeente heeft onvoldoende geld om de aanvraag te honoreren. Hierdoor kan een van de twee betrokkenen niet

9 langer zelfstandig wonen. Zo drie voorbeelden waar iemand veel eerder dan noodzakelijk naar een verzorgingstehuis moet. Iemand die in een verzorgingstehuis zit kost echter veel meer dan de noodzakelijke voorzieningen. Een volgend probleem is dat de landelijke overheid het aantal verzorgingshuizen (en plaatsen daarin) sterk wil verminderen. Met andere woorden, een oudere die een zorgbe- afgeven dan. Neem in uw jaszak altijd een beursje mee met een paar munten. Geef dat af als u onverhoopt in zo n situatie komt te verkeren. U houdt dan in ieder geval uw beurs met het meeste geld en uw pasjes. 4. Doet uw hulp of een buurvrouw boodschappen voor u, maak dan afspraken over het betalen. Via internet bankieren kan het geld direct worden terug gestort. U kan ook afspreken dat u de dag van te voren bijvoorbeeld 25 Euro op de rekening van de helpende stort. Dan hoeft die persoon niets voor te schieten. U voorkomt in ieder geval dat uw PIN-code bij een derde bekend is. Een en/of rekening lijkt een oplossing. Maar wat gebeurt er als de andere persoon ineens in geldnood komt? Ook hier zou de oplossing uit 1 kunnen werken! 5. Heeft u meer geld, zet het dan weg op spaarrekeningen bij een (andere) bank. Ook al zijn het uw kindehoefte heeft gaat tussen de wal en het schip vallen. Dat betekent tevens dat de betrokkenen heel onaangename jaren tegemoet gaan! U ziet hoe de jongeren het waarderen dat u een maatschappij met een hoog welvaartsniveau voor hen hebt opgebouwd. Alles voor de jongeren en niets voor de ouderen! Willem Verwoerd Er wordt tegenwoordig veel geschreven over financiële uitbuiting van ouderen. Er zijn een paar handige tips. 1. Heeft u soms hulp nodig bij het intypen van een pincode, zorg dan dat u maar beperkt geld op uw rekening hebt staan. De dame achter de kassa van de winkel of bij de bank zal er waarschijnlijk geen misbruik van maken. Maar is dat ook zo met de persoon die achter u staat. 2. Als u uw inkomen, voor zover het bijna direct wordt overgeschreven, direct doorstort naar uw spaarrekening, dan staat er nooit veel geld op uw betaalrekening. U stort iedere week het bedrag dat u wilt uitgeven op de gewone rekening. Mocht er iets mis gaan, dan kan men nooit veel geld van uw rekening afhalen. Uiteraard moet u er wel voor zorgen dat u niet rood mag staan op die rekening. 3. Het gebeurt ook wel dat mensen worden bedreigd. Als ze hun geld niet Voorzichtig met geld 9

10 ren, machtig ze uitsluitend voor uw normale betaalrekening. Dan zijn uw spaarcentjes in ieder geval veilig. En kinderen die goede bedoelingen hebben zullen daar nooit problemen over maken. 6. We hebben een lijstje met al onze inlogcodes gemaakt. Dat ligt in ons kluisje. Van dat kluisje heeft onze dochter de reserve sleutel. De pasjes en apparaatjes die je nodig hebt om naar de rekening te kunnen gaan hebben wij. In geval van nood kan ze dus iets doen, maar het kost de nodige moeite. Voor alle duidelijkheid, we vertrouwen haar volkomen. En ze is het er volkomen mee eens dat we het zo hebben geregeld. Willem Verwoerd Het AOW gat kan een groot probleem zijn voor mensen die de komende jaren AOW krijgen. De nodige mensen hebben vroegtijdig afspraken gemaakt om voor hun 65-ste verjaardag te stoppen. Hun inkomen stopt dan, terwijl de AOW pas maanden later ingaat. Er is een overbruggingsregeling waar slechts 15% van de (laagst betaalden) gebruik van kan maken. In 2016 heeft iemand die dan AOW zou krijgen 6000 Euro nodig om de periode na de 65-ste verjaardag tot de eerste AOW uitkering te overbruggen. Mocht u er mee te maken hebben, er is een comité Dicht het 65 plusgat. Meer informatie vindt u op de website Er worden momenteel procedures tegen de Nederlandse staat voorbereid omdat er geen goede overgangsregeling is. Het vermogen van de pensioenfondsen is in 10 jaar van een kleine 440 miljard Euro gestegen naar bijna 1000 miljard. De gerealiseerde gemiddelde Pensioen wetenswaardigheden 10 rendementen zijn behoorlijk hoog, zo tussen de 8 en 9% per jaar. Dat ondanks de crisis jaren waarin de rendementen zeer laag zijn geweest. In 2012 heeft bijvoorbeeld het ABP meer dan 14% rendement gehaald. Nu de pensioenen zijn gekort worden stijgt het vermogen van de fondsen nog sneller. Doordat de pensioenfondsen met veel lagere rendementen (ca 2,5%) moeten rekenen van de regering is het vermogen onvoldoende om op lange termijn aan alle pensioen verplichtingen te voldoen. Als men zou rekenen met het werkelijk gerealiseerde percentage, dan zouden de pensioenen probleemloos geïndexeerd kunnen worden. Zelfs als de overheid met de helft van dat rendement zou rekenen is er ruim voldoende geld in kas om pensioenen volledig te indexeren. Uiteraard is het niet goed ons rijk te rekenen. Maar je, verplicht door de overheid, jarenlang aantoonbaar veel te arm rekenen is klinkklare onzin. Wij hoeven toch

11 geen pensioenpot overmatig gevuld te houden en zelf armoe te lijden, om onze kinderen het profeit te geven? Ouderen laten door deze rekenwijze waanzinnig veel geld achter aan hun pensioenfondsen als ze overlijden. Als we niet oppassen leggen we zo de basis voor de volgende afroomactie van onze overheid! In plaats de inkomensnivellering via de inkomensafhankelijke zorgpremie, heeft de regering gekozen voor een verhoging van de zogenaamde vermogenstoets. Een rijke oudere die in een verzorgingstehuis zit wordt geconfronteerd met een rekening die 700 tot 1500 euro per maand hoger ligt. Conclusie: Veel ouderen moeten betalen voor zorg met geld dat ze niet hebben. De overheid gaat er namelijk aan voorbij dat ouderen vaak alleen op papier vermogen hebben. Het geld zit bijvoorbeeld vast in het huis waarin de partner nog woont of in een spaardeposito waaruit iedere maand een bedrag wordt overgemaakt als aanvulling op pensioen en de AOW. Nog even en we komen in de situatie van zo n 100 jaar terug waar de betrokkene, die onvoldoende geld op tafel konden leggen, in de zorginstelling werk moesten verrichten om opgenomen te worden. Ook al ben ik politiek actief, een stemadvies geef ik niet. U zal zelf op relevante feiten een afweging moeten maken. Wat wel opvallend is dat veel partijen in hun verkiezingsprogramma en in de oppositie inspelen op de onvrede bij de kiezers. Zodra ze deel uitmaken van de coalitie is men veel beloften direct weer vergeten. Vooral zaken ouderen betreffende worden snel vergeten. Daar is een oorzaak voor, de hoge leeftijd van de doelgroep. Een aanzienlijk deel van de 65+ers is bij de volgende verkiezingen overleden. En de groep die net 65+ is geworden begint vanuit de veel slechtere positie. Zij hebben geen zicht op wat er al is ingeleverd door de iets oudere senioren. Daarnaast is ook de situatie per oudere verschillend. Een verhoging van de laagste belastingschijf raakt vooral de arme oudere. Een verhoging van de hoogste belastingschijf raakt vooral de rijkere oudere. Dan komt de standaard opmerking dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Maar die kunnen dit ook vaak niet hebben. Vanwege het feit dat men meer inkomen heeft worden ze in onze maatschappij ook verplicht veel meer geld uit te geven. Zij moeten naar een huurwoning in de vrije sector en krijgen geen sociale huurwoning. Een sociale huurwoning is bijvoorbeeld veel goedkopere dan een huurwoning in de vrije vestiging. De gemeentelijke lasten zijn voor een woning in de vrije sector beduidend hoger dan die voor een goedkope woning. En zo kan ik nog wel wat vaste lasten opnoemen die aanzienlijk hoger liggen. Willem Verwoerd, deels gebaseerd op Pensoenbelangen 11

12 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering en de Eerste Lustrumviering op Donderdag 18 april in De Patapouf Kolkmanstraat Gouda Ledenvergadering begint om uur Agenda 1. Opening 2. Mededelingen / Ingekomen stukken 3. Notulen vorige ledenvergadering 4. Jaarverslag secretaris 5. Verslag kascontrole commissie en Jaarverslag penningmeester 6. Benoeming kascontrolecommissie 7. Bestuursverkiezing 8. Activiteiten Rondvraag 10. Sluiting Viering van ons Eerste Lustrum met de genodigden Het feestelijk gedeelte begint om uur Voor deelname s.v.p. opgeven d.m.v opgave formulier. Dit i.v.m. de organisatie, gatering e.d. 12

H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Oktober 2010; Nummer 25

H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Oktober 2010; Nummer 25 H e t B l a d Senioren Vereniging Midden-Holland Oktober 2010; Nummer 25 M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r Foto: P. Kossen Gouda, Omlooppad, September 2010 Kopij voor de volgende uitgave inleveren

Nadere informatie

H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Maart 2014; Nummer 59

H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Maart 2014; Nummer 59 H e t B l a d Senioren Vereniging Midden-Holland Maart 2014; Nummer 59 M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r Foto: P. Kossen Gouda, van Beverninghlaan, maart 2014 Kopij voor de volgende uitgave inleveren

Nadere informatie

2 Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

2 Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

De blik op het pensioen van Alwin Mudde Zo meteen maak ik de balans op

De blik op het pensioen van Alwin Mudde Zo meteen maak ik de balans op 1 Naam: Alwin Mudde (35) Getrouwd met: Janine, drie zonen (7, 6 en 2 jaar) Baan: Export medewerker bij DHL Global Forwarding in Enschede Genoeg pensioen: Daar ga ik me over een aantal jaren in verdiepen,

Nadere informatie

Een goed gesprek is het halve werk

Een goed gesprek is het halve werk Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Magazine van Vroeger of Later maart 2013 Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Halve indexering in 2013 Een woord vooraf Verandering Het is

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 9, Nummer 2, 2012 Inhoud Onder Willem Drees werd de AOW ingevoerd. Zijn beeltenis, gemaakt door Eric Claus,

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

ONS PENSIOEN. Ouderen hebben grote betekenis voor de samenleving. Staat leent van pensioenfondsen: Origineel plan of luchtfietserij?

ONS PENSIOEN. Ouderen hebben grote betekenis voor de samenleving. Staat leent van pensioenfondsen: Origineel plan of luchtfietserij? BPP: Belangenvereniging Pensioengerechtigden Pensioenfonds Zorg en Welzijn ONS PENSIOEN Doelstelling van pensioen: Mensen in staat stellen hun levenswijze voort te zetten Uitdaging: Van Zorg naar Gezondheid

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

De band die ons bindt

De band die ons bindt BONDSBLAD 2015 NUMMER NUMMER 680 681 BONDSBLAD JULI/AUG MEI/JUNI 2015 De band die ons bindt TWEE-MAANDELIJKS ORGAAN VAN DE ROTTERDAMSE OUDERENBOND Opgericht 1952 Opgericht maart 28 maart 1952 Koninklijk

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli: 1,0%

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli: 1,0% woon kwartier Voorjaar 2015 P14 Mieneke & Gabriëlle werken al 48 jaar bij Wold & Waard o.a. in dit nummer: P4 Even voorstellen... In de afgelopen periode is Wold & Waard versterkt met vier nieuwe medewerkers.

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt. Gemeente Edam-Volendam Onderzoek dienstverlening Wmo-loket en wijksteunpunt Gemeente Edam-Volendam COLOFON Samenstelling Nora Kornalijnslijper Naomi Meys Ingrid Dooms Juli 2013 Vormgeving binnenwerk SGBO / BMC groep Druk SGBO

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN In dit nummer onder meer: Wisseling in het bestuur van PDN. 4 Winnie de Boer uit Nieuw Zeeland: Het was de Liefde. 7 De pensioenpremies van meneer Pietersen 8 Mijn eerste computer werd met een kruiwagen

Nadere informatie

V G. VG-Océ Nieuws. Nummer 24 April 2010

V G. VG-Océ Nieuws. Nummer 24 April 2010 V G cé Vereniging Gepensioneerden Océ VG-Océ Nieuws Nummer 24 April 2010 In dit nummer van VG-Océ Nieuws kunt u lezen hoe ons pensioenfonds er voor staat. Dat is niet best en 30 juni, de datum waarop voor

Nadere informatie

Is er nog toekomst voor pensioen?

Is er nog toekomst voor pensioen? Is er nog toekomst voor pensioen? Doe de pensioencheck! Misverstanden over pensioen MAG IK U UITNODIGEN? INHOUD Pensioen. Voor de meeste mensen geen gemakkelijk onderwerp. Iets voor later. Iets voor anderen.

Nadere informatie