betrekking tot het gebruik van amphetamines is in deze groep een prevalentie van tussen de 0,31 en 0,50% geconstateerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "betrekking tot het gebruik van amphetamines is in deze groep een prevalentie van tussen de 0,31 en 0,50% geconstateerd."

Transcriptie

1 Jaargang 104 WOENSDAG 26 JUNI 2013 SRD 1,25 Fransen balen van garimpeiros uit Suriname en Brazilië Één van de drie boten bestemd voor onze kustwacht komt vannacht in De Nieuwe Haven aan boord van het vrachtschip Martha. Jerry Slijngard, voorzitter Implementatiecommissie Kustwacht, zei vandaag in zijn toespraak dat het opzetten van de kustwacht een historie heeft van circa 20 jaar. De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en de andere partijen, hebben altijd hun ondersteuning gegeven om de kustwacht operationeel te krijgen. De patrouilleboot De Fransen hebben de handen vol aan garimpeiros uit Suriname en Brazilië die via vele sluiproutes het land illegaal betreden. Dit blijkt uit verslagen die woensdag jongstleden zijn gepubliceerd als uitvloeisel van een conferentie die het World Wildlife Fund French Guiana recentelijk in ons buurland heeft gehouden. Vanuit de Surinaamse grens schijnt vooral het goudwinningsdorp Benzdorp als populair middelpunt door garimpeiros te worden gebruikt, die vervolgens via vestigingen als Albina II de illegale oversteek wagen naar onze oosterburen. Albina II of Nieuw Albina is een nieuwe vestiging, die tegenover het Franse Maripasoula ligt. Behalve dat garimpeiros makkelijk naar Maripasoula oversteken, schroomt men er zelfs niet voor om regelmatig gebruik te maken van de diensten van het aldaar aanwezige gezondheidscentrum. Inmiddels heeft het plaatsje aan de Marowijnerivier zich ontwikkeld tot een groot dorp, waar steeds meer winkels en hotels zijn verrezen en het is zelfs verworden tot een waarachtige transitzone voor illegale mijnwerkers. Vanuit de Braziliaanse zijde wordt voorts het stadje Oiapoque als uitvalsbasis door de garimpeiros gebruikt om via de gehuchten Ilha Bela en Vila Brasil ons buurland ongezien binnen te dringen. Voor de Fransen groeit met name de influx van illegale Brazilianen buiten alle proporties. Cannabis en cocaïne populairste drugs in Suriname Cannabis en cocaïne zijn de populairste drugs die in Suriname worden verhandeld en verbruikt. Dit blijkt uit het vandaag uitgekomen World Drug Report (WDR) 2013 van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Volgens de wereldwijde statistieken van het UNODC gebruikt tussen de 4 en 6% van personen in de leeftijdsklasse jaar de soft drug cannabis of marihuana. In deze leeftijdsgroep zijn er tussen de 0,11 en 0,30% gebruikers van de hard drug cocaïne. Met Eerste boot kustwacht binnen betrekking tot het gebruik van amphetamines is in deze groep een prevalentie van tussen de 0,31 en 0,50% geconstateerd. Het WDR heeft ook onderzocht wat de prevalentie is van het gebruik van andere soorten drugs in de wereld, maar voor Suriname zijn er òf geen recente gegevens òf zijn er simpelweg geen data voorhanden. Ook over de drugsvangsten in Suriname zijn gegevens beschikbaar gesteld. Als daarbij de perioden en in beschouwing worden genomen behoort Suriname tot de landen die de sterkste procentuele afnamen kennen (meer dan 10%) voor wat betreft de confiscatie van cannabis. Wat de confiscatie, productie, gebruik en handel in deze drug aangaat heeft met name Nederland een slechte reputatie in de wereld. Dit land wordt overigens vaker in het WDR 2013 onder de loep genomen en in vrijwel alle verkeerde tabellen een toppositie toebedeeld. die geleverd is door het Franse scheepsbouwbedrijf OCEA heeft een lengte van 32 meter, een breedte van 6,3 meter en heeft het registratienummer FPB 98. De andere schepen worden over 2 à 3 weken verwacht in ons land. Die patrouilleboten hebben een lengte van 24 meter en zijn van het type FPB-72. Het vaartuig dat vandaag werd geleverd kan tien opvarenden herbergen, terwijl die van de andere boten acht man zullen kunnen accommoderen. De betaling van deze vaartuigen is reeds voldaan en ze behoren aan Suriname. De MAS heeft twee weken terug zijn beste technici en bootslieden afgestaan in verband met het operationeel krijgen van de kustwacht. Vanaf morgen worden ze opgeleid door OCEA-technici. Het onderhoud van de schepen vindt voorlopig plaats door het Franse scheepsbouwbedrijf OCEA. We krijgen echter wel een software pakket van de fabrikant, dat ons de richtlijnen zal geven, hoe het maandelijkse onderhoud van het schip zal moeten geschieden. Er worden vier kustwachtposten operationeel gemaakt en die lopen langs de kust van Paramaribo, Boskamp, Nickerie en Albina. Waar de kustwacht voor Paramaribo gevestigd zal worden, is nog niet bekend. Het hoofdkwartier van de kustwacht wordt gevestigd in onze hoofdstad. De schepen hebben nu nog geen wapens, maar zullen wel daarmede worden uitgerust. Het personeel aan boord zal persoonlijke bewapening hebben. Al zingend werd de nieuwe minister van Openbare Werken ( l) door de leerlingen van O.S. Sophia s Lust II vanmorgen verwelkomd op de school. (foto: Johan de Randamie ) Minister Parmessar op veldbezoek te Sophia s Lust Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken (OW) heeft vandaag een veldbezoek gebracht aan Sophia s Lust. Dit deed de minister in het kader van het Openbaar Groen Project van het ministerie. Sportvelden en bermen werden gemaaid, bomen gesnoeid en rioleringen werden vandaag opgehaald in dit gebied. De O.S Sophia s Lust II werd in dit kader ook aangedaan en minister Parmessar bracht een bezoek aan de school. Het schoolterrein werd met zand opgevuld, het grasveld gemaaid en de afvoerbakken van de school werden vandaag opgeschoond door het ministerie. De OW-minister zei in zijn toespraak dat het niet bij Sophia s Lust alleen door Seshma Bissesar zal blijven, maar dat dit project landelijk zal doorgaan en dat de overige ressorten ook zullen worden aangedaan. Hij deed echter een beroep op de buurtbewoners ervoor te zorgen dat de sierplanten, die het ministerie ter verfraaiing zal plaatsen, niet worden vernietigd of worden gesto-len. John Lector, hoofd van de afdeling Straatonderhoud van het ministerie van OW deed de mededeling dat er een werkgroep in het leven is geroepen met als taak dit project voort te zetten en deze functionaris deed voorts de toezegging dat samen met de directie wordt gewerkt aan een onderhoudsplan voor de verschillende ressorten. Nog steeds geen kinderrechter in Suriname Suriname heeft nog steeds geen kinderrechter die zaken van minderjarige slachtoffers en daders kan behandelen. De roep om kinderrechters in Suriname is nu groter dan ooit. Zo zegt de jurist en kinderrechtenactiviste Samantha Monorath Gadjradj in een gesprek met De West naar aanleiding van de toenemende gevallen van seksueel misbruik onder jeugdigen en andere delicten, waarbij jeugdige personen betrokken zijn. De jurist heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar jeugd- en seksueel misbruik in Suriname. Ons land heeft tot dusver geen enkele kinderrechter die vooral zedendelicten op de juiste manier kan behandelen. De zittingsrechter komt samen met de griffier en de officier van justitie de zittingszaal binnen. Hij opent ex artikel 260 van het Wetboek van Strafrecht de zitting en verklaart zich bevoegd tot het in behandeling nemen van de strafzaken. Wij kennen in Suriname geen kinderrechter. Dit is wel een wenselijkheid. Manorath-Gadjradj zegt verder dat de rechters die belast zijn met de behandeling van minderjarige delinquenten wel cursussen volgen voor wat betreft kinderrechtspraak.

2 PAGINA 2 DE WEST VAN WOENSDAG 26 JUNI 2013 UNODC constateert nieuw verontrustend drugsvraagstuk De wereld heeft momenteel te kampen met een nieuw verontrustend drugsvraagstuk, met name de toename van de vraag naar middelen die niet zijn opgenomen op de internationale controlelijst. Dit meldt het United Nations On Drugs and Crime in een verklaring in het kader van de Internationale Dag tegen Drugsmisbruik en Illegale Handel vandaag. Deze middelen (New Psychoactive Substances- NPS) die niet getest zijn op het menselijk lichaam worden openlijk verkocht via het internet en kunnen een groter gevaar vormen dan traditionele drugs. De producten worden commercieel op de markt afgezet als legal high, wetenschappelijk onderzochte chemische middelen, plantaardig voedsel en badzout. De NPS breiden zich uit in een ongekend tempo. Volgens het UNODC wekt het gebruik van deze woorden de schijn van legaliteit, waarbij jongeren worden misleid om te geloven dat zij zich inlaten met plezier dat weinig of geen risico met zich brengt. Verkeerde etikettering van NPS zoals niet geschikt voor menselijke consumptie baant de weg om drugswetten te ontwijken. De slagzin van de bewustwordingscampagne van het UNODC van dit jaar luidt daarom als volgt: Make health your new high in life, not drugs. Het doel hiervan is om de gemeenschap in het bijzonder de jongeren, te informeren over de schadelijke effecten van nieuwe psychoactieve stoffen. Het grote aantal NPS dat wekelijks op de markt verschijnt, gecombineerd met het gebrek aan inzicht in de nadelige effecten en de verslavende potentie van deze ongecontroleerde middelen kunnen een grote uitdaging vormen voor de volksgezondheid. In de verklaring staat verder dat vaak genoeg het verschil tussen een veilige en een giftige hoeveelheid marginaal is, NPS worden geassocieerd met rampen, waanzinnigheid en gewelddadig gedrag. Mengregels van NPS hebben voor gebruikers bewust geresulteerd in onvoorspelbare en soms gevaarlijke effecten. Teneinde ook in Suriname het bewustwordingsproces te stimuleren zijn er vandaag op diverse locaties activiteiten ontplooid. Diverse organisaties zoals het Bureau Alcohol en Drugs en De Nationale Antidrugsraad hebben in dit verband een bedrage geleverd. Morgen en vrijdag zullen in dit kader nog enkele activiteiten ontplooid worden op verschillende scholen. Vervolg: Nog steeds geen kinderrechter in Maar dit heeft slechts te maken met de behandeling van minderjarige daders. Naar mijn mening moet de behandeling van zedendelicten met minderjarige slachtoffers door een kinderrechter gebeuren. De jurist vindt dit geen onmogelijk voor-stel. Ze zegt dat de kinder-rechter iemand is die gespecialiseerd is in het kinderrecht. Deze rechter komt volgens haar ook beter uit de voeten als zittingsrechter bij de behandeling van zedendelicten tegen minderjarigen, omdat hij kundig wordt geacht in de psyche van het kind. Hierdoor kan hij de getuigenverklaringen beter interpreteren. De wetgever moet het instituut van de kinderrechter instellen en bij zijn competentie de behandeling van minderjarige delinquenten en de behandeling van minderjarige zedendelicten plaatsen, aldus Monorath-Gadjradj. Ten aanzien van de behandeling van zedenzaken van minderjarige kinderen zegt ze dat deze heel kindonvriendelijk is en kindvriendelijker moet worden. Hoewel het verhoor van de minderjarige getuigen makkelijk en vrijelijk kan plaatsvinden in de verhoorstudio te Opa Doelie, kiest de zittingsrechter ervoor om de minderjarigen te horen in de oude rechtszaal aan de Fred Derbystraat, te midden van minstens 15 advocaten, klerken, stagiaires en journalisten. Hierdoor kan het kind nooit een goede verklaring afleggen en de raadsmannen kunnen zich erop verheugen dat wanneer het medisch rapport ontbreekt, zij de verdachte in vrijheid kunnen krijgen. Naar mijn mening moet de zittingsrechter de getuige in de verhoorstudio horen. Monorath- Gadjradj vindt het ook incorrect dat op de dag dat de zaak ter terechtzitting aanvangt, de getuige zich moet aanmelden bij de deurwaarder op het kantongerecht en tussen het andere publiek moet wachten op het trottoir voor de ingang van het gerechtsgebouw. De minderjarige getuige moet op het trottoir met zijn wettelijke vertegenwoordiger wachten tussen allerlei vreemde mensen, maar ook tussen familieleden van de verdachte. Er worden allerlei rare en snijdende opmerkingen gemaakt naar de minderjarige getuigen. Enkele voorbeelden zijn: Het is goed voor je, hij had je helemaal moeten verkrachten, want je bent een ogri meid, wacht tot ik je te Vervolg: Fransen balen van garimpeiros uit Jerry Slijngard zegt in zijn toespraak dat de eerste patrouilleboot vannacht aangemeerd staat. Gebleken is, dat de helft van de Braziliaanse gelukzoekers afkomstig is uit Maranhão, een staat waar de stelregel schijnt te gelden dat een kind wordt geboren als Frans-Guyana kampt al jaren met garimpeiros uit Suriname en Brazilië die via bepaalde sluiproutes het land illegaal betreden. Vervolg: Eerste boot kustwacht binnen pakken krijg ; Mi e go kiri yu if mi brada e go tapu na strafu oso, en ga zo maar door. Ze zegt dat de minderjarige uiteindelijk angstig de zittingszaal binnenkomt en dus ook niet de juiste verklaring aflegt. Ze voegt er aan toe de rechters die belast zijn met de behandeling van zaken tegen minderjarige delinquenten wel cursussen volgen in de kinderrechtspraak. Maar dit heeft slechts te maken met de behandeling van minderjarige daders. De kinderrechter komt beter tot uiting als zittingsrechter bij de behandeling van zedendelicten, waarbij minderjarigen zijn betrokken, omdat hij kundig wordt geacht in de psyche van het kind, aldus de jurist. Voorlopig zullen de werkzaamheden verricht worden met drie vaartuigen, maar door middel van de inzet van een satellietaansluiting en vliegtuigen zullen ze proberen het werk te klaren. De drie schepen zijn namelijk niet voldoende om heel het gebied te bewaken. De kustwacht zal door inzet van deze boten, beter in staat zijn Vervolg: Minister DIT MAAK IK VOOR HET EERST MEE Dit maak ik voor het eerst mee. Zo reageerde een buurtbewoner in gesprek met De West. De bewoner werkte op dat hij langer dan twintig jaren in de buurt woont en dat hij nooit eerder heeft gezien dat de overheid, de buurt zo een grote schoonmaak beurt heeft gegeven. Hij zei dat de jongeren van de buurt het sportveld wel onderhouden, maar dat de bermen altijd onder hoog wied lagen. De bewoner toonde zich heel erg blij met dit initiatief van het ministerie en hoopt dat het niet bij deze eerste keer zal blijven. Door spelen worden kleintjes groot. de illegale visserij en piraterij tegen te gaan. De aanwinst voor de kustwacht zal kunnen patrouilleren met een snelheid die de dertig knopen kan overschrijden. Vervolg:Cannabis en cocaïne Nederland was op afstand het land, waar de meeste indoor marihuana werd geconfisqueerd en het land dat de belangrijkste leverancier was van deze soft drug. Marihuana is overigens legaal te verkrijgen in coffeeshops en tientallen ge-meenten willen zelf legaal wiet gaan kweken, zodat ze die aan de bevolking kunnen verstrekken. Het WDR rapporteert voorts, dat Nederland het land was dat het vaakst werd genoemd als het ging om de herkomst van drugs en bij de drug ATS voerde dit land zelfs de ranglijst aan. Wat de productie van XTC betreft staat Nederland bekend als de grootste producent ter wereld en ook hebben de Nederlanders met betrekking tot drugs als APAAN en MMDMG een erg slechte reputatie. boer, dief of goudzoeker. De Braziliaanse staten Pará en Amapá zijn eveneens de bakermat van duizenden armen die dromen van een snelle slag in de Franse goudsector. De uitwassen die de illegale praktijken van de garimpeiros met zich teweegbrengen hebben echter desastreuze gevolgen voor de bevolking en het milieu. Goud, geld en prostitutie zijn een voedingsbron voor de zware criminaliteit en het is zaterdag aanstaande een jaar geleden dat de bende van Manuelzinho twee Franse soldaten in koelen bloede neerschoot. Regelmatig worden er door de Fransen charges uitgevoerd, waarbij illegale kampen worden opgespoord en vernietigd, maar het blijft immer een kat-enmuisspel tussen de Franse autoriteiten en de illegale goudzoekers. Voor de eerder deze week nieuw aangestelde préfect Eric Spitz is er veel werk aan de winkel, want in de Franse media zijn berichten gelanceerd als zou de politieke klasse medeplichtig zijn aan bepaalde activiteiten die de garimpeiros ontplooien. Het WWF heeft geconstateerd dat er te weinig wordt gedaan aan de influx van illegalen vanuit Suriname en Brazilië en de transporten over de grensrivieren, die duidelijk in een illegale sfeer plaatsvinden. Het WWF is ook bezorgd over de laksheid die men toont over het wetenschappelijk gegeven dat tenminste 30% van de inheemse bevolking van de Boven- Marowijne met kwik in het lichaam leeft, dat boven de toegestane norm van de WHO. Vanuit Albina II of Nieuw Albina, vis-à-vis het Franse Maripasoula, is het voor garimpeiros een koud kunstje de illegale oversteek te maken naar Frans-Guyana.

3 PAGINA 4 DE WEST VAN WOENSDAG 26 JUNI 2013 Belfort roept op tot mentaliteitsverandering door Valentijn Bartels Volgens Justitie en Politie minister Edward Belfort moeten jonge mannen massaal een mentaliteitsverandering ondergaan. Ten eerste moet educatie hoog in hun vaandel staan om crimineel gedrag niet in de kaart te spelen, ten tweede moeten jonge mannen zich verantwoordelijk voelen voor de opvoeding van hun kind en om eventueel crimineel gedrag in de kiem te smoren. Belfort deed deze uitspraken, aangezien hij recentelijk werd geconfronteerd met schokkende statistieken die lieten zien dat, meer dan de helft van de gedetineerden in ons land in een eenoudergezin opgroeide. De JusPolminister liet zich voorts uit over de staat van de gevangenissen in Suriname. STATISTIEKEN Belfort deed de kritische uitspraken naar aanleiding van Claims dreigen voor SLM door Valentijn Bartels De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) dreigt binnenkort een stroom van schadeclaims te ontvangen. Het Europese Hof heeft bepaald dat technische mankementen wel degelijk onderdeel zijn van het bedrijfsrisico, waardoor reizigers bij vertraging door technische problemen een compensatie moeten ontvangen. Alleen bij uitzonderlijke omstandigheden als terrorisme, sabotage of fabrieksfouten hebben de passagiers geen recht op een compensatie. In de praktijk weigerde onder andere SLM-reizigers te vergoeden die uren vertraging opliepen door een technisch mankement aan een toestel. Italië pakt jeugdwerkloosheid aan De Italiaanse regering trekt 1,5 miljard euro uit voor maatregelen om de werkgelegenheid voor jongeren te stimuleren en stelt een voorgenomen btwverhoging met 3 maanden uit. Dat maakte de Italiaanse Duitsland eist uitleg Britten over spionage De Duitse minister van Justitie heeft twee Britse ministers in een brief om duidelijkheid gevraagd over de wettigheid van de Britse tappraktijken van Duits telefoon- en internetverkeer. Dat schrijft de Britse krant The Guardian woensdag. de naar zijn oordeel schokkende statistieken. Criminaliteit in Suriname is een mannenprobleem. Er zitten in ons land 100 vrouwen vast tegenover 1400 mannen. Voor deze opvallende gegevens is een verklaring. Veel mannen bezwangeren een vrouw zonder zich vervolgens over het kind te bekommeren, hierdoor missen jonge jongens vaak de opvoeding door hun vader, waardoor ze eerder crimineel gedrag vertonen, aldus de minister. De cijfers liegen, wat dit aangaat niet volgens Belfort. Meer dan 50% van de gevangenen komt uit een eenoudergezin. Jongeren moeten dan ook goed beseffen wat het risico is van crimineel gedrag. Het is zonde om je tijd te verdoen met zaken die in strijd zijn met de wet. Laatst was er een jongen die zijn leven had gebeterd, maar toch van de politieopleiding werd afgestuurd, het verleden blijft staan. OPROEP De uitspraak van het Europese Hof van Justitie eind december heeft een ander licht op veel vertragingen laten schijnen. Het Surinaamse advocaten- en juristenkantoor van mr. Ingrid C. Simson (ICS) heeft de uitspraak aangegrepen om Surinamers te helpen bij het indienen van claims. De ICS verwijst in haar oproep specifiek naar een vlucht van de SLM, waarbij de reizigers volgens de uitspraak van het Europese Hof recht hebben op een compensatie. Op 14 december 2012 vloog SLM vlucht PY 993 van Schiphol naar de Johan Adolf Pengel International Airport. De inzittenden liepen uren vertraging op nadat het premier EnricoLetta woensdag bekend. De Italiaanse overheid wil onder meer via belastingvoordelen bedrijven stimuleren om jongeren in vaste dienst te nemen of om tijdelijke contracten om te Dinsdag werd bekend dat de Britse inlichtingendienst GCHQ met het spionageprogramma Tempora op grote schaal correspondentie, sociale netwerksites en telefoonverkeer vanuit Duitsland in de gaten heeft gehouden. GEVANGENISSEN Naar aanleiding van recente ontsnappingen uit penitentiaire inrichtingen laaide er een maatschappelijke discussie op over de kwaliteit van de beveiliging bij dergelijke inrichtingen. Minister Belfort bevindt zich in een lastige situatie. We moeten kiezen tussen manbeveiliging en camerabeveiliging. Camerabeveiliging is beter, maar ook veel duurder. Helaas zijn er veel camera s vernield, waardoor we toch vasthouden aan manbeveiliging. Tenslotte laat de oud-politieagent weten dat er geen ruimte is voor onbetrouwbare agenten binnen het Surinaamse politiekorps. Als politieagenten of andere betrokkenen hebben geholpen bij het uitbreken van gedetineerden, zullen er consequenties voor ze volgen. toestel net voor het opstijgen met technische mankementen terugkeerde naar de het platform. De SLM beriep zich op overmacht door technische problemen direct na vertrek. Volgens de wetgeving van de Europese Unie (EU) hebben de passagiers recht op een vergoeding van euro 600. De ICS 'flight claim service' roept ongetwijfeld als publicitaire stunt alle passagiers van vlucht PY 993 van 14 december vorig jaar op het bedrijf de claims tegen SLM te laten opstellen. Het advocatenkantoor denkt de passagiers voor euro 600 te kunnen vergoeden door zich te beroepen op de EU-vorderingen en de jurisprudentie. zetten in overeenkomsten voor onbepaalde tijd. De maatregel moet vooral de hoge jeugdwerkloosheid in Zuid-Italië helpen bestrijden. De verhoging van het btwtarief met 1 procentpunt tot 22 procent zou eigenlijk in juli in werking treden. Door de belastingverhoging uit te stellen, wil de Italiaanse regering de consumentenuitgaven stimuleren. De mogelijkheid bestaat dat de btw-verhoging nog verder wordt uitgesteld. Het uitstel kost de Italiaanse schatkist 1 miljard euro, aldus Letta. Minister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger wil van de Britse ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken nu weten of er concrete verdenkingen voor de spionage waren en of voor de controleprogramma's een wettelijke grondslag is. President Desiré Bouterse (l) en zijn Chinese collega Xi Jinping (r) hebben elkaar vandaag ontmoet. De regering heeft het bezoek van Bouterse aan China de hemel in geprezen vanwege het belang van een goede band met een grote economie van het formaat van China en de investeringsmogelijkheden en steun die uit die richting kunnen komen. Critici veroordelen de reis omdat Bouterse niet alleen s lands enige Airbus voor een week uit de reguliere route heeft gehouden om zijn vluchten veilig te stellen, ook de details over zijn reis naar China zouden nog onduidelijk zijn. (foto: Xinhua) Bilaterale band Suriname-China aardig gegroeid in 37 jaar De bilaterale band tussen Suriname en China is flink gegroeid en de samenwerking is opmerkelijk vooruitgegaan sinds Paramaribo en Beijing 37 jaren geleden een diplomatieke band smeedden. Dat heeft de Chinese leider Xi Jinping vandaag gezegd. Xi heeft president Desiré Bouterse vandaag ontmoet en gesproken. Het Surinaamse staatshoofd vertoeft sinds het afgelopen weekeinde in het Aziatisch land en zal donderdag en vrijdag gast zijn op het 2 de jaarlijkse World Peace Forum (WPF) van de Tsinghua Universiteit. Bouterse heeft bij de ontmoeting benadrukt dat Suriname en China aan effectieve politieke en economische samenwerking gestalte hebben gegeven. Het Chinese persbureau Xinhua heeft ruime aandacht aan de ontmoeting besteed. Het World Peace Forum is een niet-gouvernementeel forum op hoog niveau, dat zich met internationale veiligheid bezighoudt. Xi zei dat China bereid is om te werken met Suriname teneinde op hoog niveau contacten te onderhouden en het wederzijdse vertrouwen te versterken met het doel de bilaterale samenwerking nog meer te stimuleren. De Chinese president vindt dat beide partijen moeten streven naar verbetering van de samenwerking op het gebied van de aanleg van infrastructuur, energie en exploitatie van de hulpbronnen, landbouw, bosbouw, visserij en milieubescherming. De Chinese overheid stimuleert concurrerende bedrijven om te investeren in Suriname, zei Xi ook, met de toevoeging dat de twee landen hun handel en investeringen moeten opstuwen, en dat ze milieu- en juridische garanties moeten veiligstellen binnen het kader van de bilaterale samenwerking. Hij zei dat beide partijen moeten samenwerken om de menselijke hulpbronnen te verbeteren en mee te werken aan uitwisselingsprogramma s op sociale basis teneinde de bilaterale betrekkingen te verstevigen. Andere gebieden die nauwere coöperatie behoeven zijn volgens Xi versterking van de coördinatie op multilaterale kwesties, de dialoog over klimaatverandering en gezamenlijke bescherming van de rechten en de belangen van beide landen. Xi zei dat China zijn betrekkingen met Caribische landen vanuit een strategisch invalshoek aan een nadere beschouwing zal onderwerpen. China is bereid om de samenwerkingsrelaties uit te breiden en partnerschappen aan te gaan met landen uit de Caribische regio op basis van wederzijds respect, gelijkheid, wederzijds voordeel, dit alles met het oog op de ontwikkeling van zowel China als de landen, waarmede coöperatieve relaties worden aangegaan. Xi heeft de hoop uitgesproken dat Suriname een positieve invloed zal blijven hebben bij het bevorderen van de betrekkingen tussen China en Caribische landen, in dezelfde mate zoals de betrekkingen tussen China en Latijns-Amerika verlopen. Hij doelde op het feit dat Suriname in de tweede helft van dit jaar het roulerend voorzitterschap van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR) zal overnemen. China verleent steun en hulp aan Caribische landen, waaronder Suriname. Suriname is bereid om de samenwerking met China uit te breiden, zei Bouterse, eraan toevoegend dat het land zal samenwerken met China met het doel de bilaterale banden te versterken. Daarnaast zegde het Surinaams staatshoofd toe dat Suriname zijn invloed zal aanwenden in een poging China enerzijds en het Caribisch gebied en Latijns Amerika anderzijds, dichter bij elkaar te brengen. Bouterse heeft China gefeliciteerd met de succesvolle afronding van de Shenzhou- 10 missie met een bemand ruimtevaartuig. Na de ontmoeting hebben Bouterse en Xi deelgenomen aan een ceremonie voor een reeks samenwerkingsovereenkomsten.

4 DE WEST VAN WOENSDAG 26 JUNI 2013 PAGINA 3 Justitia Pietas Fides MMCCII - Ambivalent. Er gaat geen week voorbij, of Karta - Bink komt niet al te shovel in het nieuws. Nu zit zij ondernemerschap in Commewijne dwars. Een kermishouder dient een aanvraag in en zijn enveloppe, wordt nog voor geopend te zijn, bij de agenda van het districtscommissariaat geweigerd. Weer gaan we dus naar de rechter? Zou Karta-Bink ook een brief van Somo niet agenderen, als hij een 'tjekre tjekre vergunning' aanvraagt? Oké dan! - Wegloop. De camera's worden gesaboteerd. Een nieuw beveiligingssysteem kost tientallen miljoenen, voor de drie gevangenissen. Dus zegt de minister van JUSPOL, dat je je als wegloper wel weer vrijwillig kunt melden bij de politie. Hallo? - Cocaïne. Wie neemt nou sinaasappels mee in een vliegtuig? Die dingen lijken in de scanweergaven, al op een explosief. En men gaat ze ook nog vullen met cocaïne. Explosief materiaal, voor het Openbaar Ministerie. - Ouderdom. Neen ( ), door middel van latente ondeskundigheid zijn allerlei dammen opgeworpen die een eeuw geleden misschien wel even dienstig konden zijn, maar met de huidige golfslag en verhoogde waterstanden, breken ze door en is alles in het woonhuis van de te treffen burgerij vernield. Met de complimenten van 'Oh Jee Oh Wee', in vrijwel alle districten in de kustvlakte. Van schoollokalen in Albina tot aan Nickerie en terug. - Staatsie. Heeft men de staatsiefoto uit Huan gezien? Juist ja, dat zijn de onbesproken vertegenwoordigers van de Republiek Suriname. Kan echter geen waardering van enig gehalte op komen, gegeven de recidive die duidelijk weer waarneembaar was. Er was zelfs een in reactie bij, van een internationaal georiënteerd jurist die er een nachtmerrie aan over zou hebben gehouden. - Waterkant. De rivierdamwand aan de Waterkant en het herstel van een eens veilig promenadegebeuren nadert oplevering. Te hopen dat de Staat van de nu gegeven gelegenheid gebruik maakt, dat men weer veilig kan lopen van het Veerplein tot ver voorbij Torarica en terug. Een supergelegenheid om al die minder koosjere openluchtzaken en lawaaiketens tegenover de Centrale Bank, permanent te ontluisteren en de buurt het juiste karakter terug te geven. Het meest historische gedeelte van het land, heeft geen enkele behoefte aan de zowat geïnstitutionaliseerde criminaliteit die enkel maar door schreeuwsopologen, callgirls, pooiers, zwervers en weglopers uit Guyana wordt gevoed, dan wel in stand gehouden. 'Who knows better?'. Harry A Tjak kan het in ieder geval niet meer navertellen, na in eigen huis tot moes te zijn geslagen en daarna de dood vond. - Marihuana. Wie dacht dat drugs van het kaliber marihuana in het verre Brokpondo alleen werd geteeld of in en rond Albina, kan wel even bedrogen uitkomen. 'Down town Rainville', in de Roosmalenstraat. Daar kon men een hele planterij in het huis van A.N. aantreffen. - Roof. Aan de lopende band worden supermarkthouders en andere winkeliers gewelddadig beroofd. Maar Suriname is veilig en in andere landen komt het ook voor. Volgens inhaalstatistieken, natuurlijk. Elo! - Aangifte. Het gonst van geruchten over 'nieuwe leegroof' uit een kluis van Staat. Er zou vooralsnog ook geen aangifte zijn gedaan, omdat de hoofdbewaking in handen is van een belangrijker en belanghebbende 'loverboy'. Het journalistieke onderzoek, gaat uitermate geïnteresseerd voort. - Visionair. Ziet hij het allemaal aankomen? Lijkt dus van wel. In ieder geval is regeren vooruitzien. En misschien dat Moestadja de kansberekening binnen heeft, dat er verkiezingen dreigen aan te komen. Hij heeft in ieder geval nu al Kasto en Nerkust belast, met het aansturen van het Hoofdstembureau Paramaribo. Goede zaak. Hoe eerder, hoe beter. - Granman. De Paramaccaanse dignitaris Forster, lijkt eieren voor zijn geld te hebben gekozen en de obstructie van regionale en/of territoriale ontwikkelingen niet langer dwars te kunnen zitten. Een schrijven zou zijn uitgegeven, waarmee bekender obstructies worden beëindigd. - Padvinden. Humphrey Schurman schijnt het een uitstekend voorbeeld voor de padvindersjeugd te vinden om het staatshoofd Desi Bouterse, de hoogte padvinderseer in Suriname en daarbuiten, toe te spelen. Beschermheerschap! Inderdaad, is na 2010 in dit land wel weer van alles mogelijk. Ook het onbegrensd twijfelachtige kan ermee door. Oud-president Venetiaan zou plaats moeten maken en naar verluidt, ernstig protesteren tegen de huidige gang van zaken. En terecht! In Suriname en richting buitenlandse organisaties, zal Venetiaan van zich doen horen en spreken. De oud-president is 'chief scout' en in ieder geval van onkreukbaar blazoen gebleken. In hoeverre Bouterse wegkomt met wat Schurman nu plotseling wil en na de kritieken die ongetwijfeld zullen losbarsten, zal wel weer op korte termijn blijken. 'Time always tells'. Er is ook nog een onveranderlijke padvinderseed, vanaf de tijden dat Baden Powell het goede predikte. Zien of die eedsformules willen correleren, met wat de heer Schurman, ook nog als een tot nog toe gerespecteerd jurist bij de orde, wil transponeren ofwel overdragen. Het is nou eenmaal het juiste pad vinden. In het leven van nu en ook ver daarna. - Bevrijdend nieuws. Chivano Pocorni uit Amsterdam- Zuidoost is erkend als internationaal recordhouder op de zeshonderd meter voor zesjarigen. 'Ik wil gewoon heel hard rennen.' De zesjarige hardloper Chivano Pocorni uit Amsterdam-Zuidoost, zorgde op 1 juni bij een atletiekwedstrijd in Hoofddorp voor verbazing. Hij liep de zeshonderd meter in 2.06,9 minuten. Daarmee brak hij het twaalf jaar oude internationale record voor zesjarigen, dat op naam stond van Tommy Staal uit Oosterhout (2.08,7). Vorige week werd de topprestatie officieel erkend, waarna de naam Chivano Pocorni werd toegevoegd aan een ranglijst met namen uit 47 landen. Onder die namen 's werelds snelste sprinter en Chivano's idool, de Jamaicaan Usain Bolt. Volgens Chivano zelf was het een kwestie van 'gewoon heel hard willen rennen'. En verder: 'Ik had van mama mijn witte motor --een beker melk-- gehad en een Mars.' Als bedankje voor die topverzorging, maakte hij 's avonds een tekening voor zijn moeder. 'Met een rood hartje, want mama is heel lief.' De recordtijd zegt hem niet veel, maar de bijbehorende gouden medaille des te meer. Die krijgt binnenkort een speciaal plekje, bij alle eerder behaalde medailles. 'Ik krijg een prijzenkast. Net zo eentje als mama. Daarin liggen heel veel medailles en bekers.' Aldus 'Het Parool'. - Bijlmer stommiteiten. Tijdens de Deelraadsvergadering in Amsterdam-Zuidoost (Bijlmer) is gisteravond abusievelijk stilgestaan bij het overlijden van Nelson Mandela. De griffier meldde het overlijden van Mandela aan de voorzitter, die daarop besloot om een minuut stilte in acht te nemen. De griffier hoorde van een deelraadslid, dat Mandela was overleden. De griffier keek daarna op Twitter om te controleren of het nieuws klopte. "Ik vond tientallen berichten, die het nieuws leken te bevestigen". Uitdrukkingen als "breaking news" en "it's official", kwamen op het Internet voor. Volgens verklaring van de griffier in een Amsterdamse krant. Pas na de minuut stilte, twijfelden raadsleden over het bericht. "Het blijkt maar weer, hoe voorzichtig je moet zijn met berichten op het Internet", aldus de griffier. - Meineed. In NL wordt dat misdrijf serieus genomen. In SU een gotspe. De Nederlands pers meldt: 'Het Openbaar Ministerie gaat niet in cassatie tegen de vrijspraak van twee oud-rechters. Daarmee is de uitspraak in hoger beroep onherroepelijk geworden. De oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg werden twee weken geleden vrijgesproken van meineed. Het OM dacht dat zij onder ede hadden gelogen in de zogenoemde Chipsholzaak, maar het hof achtte dat niet bewezen. De oudrechters waren eerder ook vrijgesproken door de rechtbank. Tot zover een Nederlands persbericht. Alleen al in het 08 December 1982 strafproces, glibberde men uit over de vele vormen die daarbij werden bedreven en aangestuurd door verdachten en gedagvaarden. Wat is meineed? Bij meineed gaat het om de situatie, dat iemand opzettelijk onder ede een valse verklaring geeft, mondeling of schriftelijk. Meineed kan in principe worden gepleegd in alle fasen van iedere gerechtelijke procedure waarbij een getuige of deskundige een eed aflegt, dus zowel tijdens een vooronderzoek als op de zitting zelf. Het afleggen van een eed dient als waarborg voor de waarheid van een verklaring. Met het strafbaar stellen van meineed -het vals verklaren onder ede- wordt dus beoogd de openbare trouw te beschermen. Meineed ondermijnt bovendien de waarheidsvinding in een rechtsstaat. Het afleggen van een valse verklaring, kan namelijk nadelige gevolgen hebben voor alle betrokkenen in een juridisch proces. Deze gedachtegang verklaart ook waarom bijvoorbeeld ter zitting nooit sprake kan zijn van onbeëdigde verklaringen; deze vormen namelijk geen geldig bewijsmiddel. Bovendien moet een getuige zoveel mogelijk zijn redenen van wetenschap aangeven, om vast te stellen of zijn verklaring berust op eigen waarneming en dus als wettig bewijs kan worden gebruikt. Meineed kan plaatsvinden in alle gevallen waarin de wet een verklaring onder ede vereist of daaraan rechtsgevolgen verbindt. Dit geldt voor alle getuigen en deskundigen die voor of tijdens een proces worden verhoord. Het kan bijvoorbeeld een getuige zijn die een misdrijf heeft zien plaatsvinden of een deskundige die heeft bijgedragen aan een onderzoek met betrekking tot vragen die zijn gerezen tijdens een juridisch proces. Beëdiging moet ook plaatsvinden bij een tolk die aanwezig is ter terechtzitting. Meineed heeft betrekking op het afleggen van een valse verklaring, zowel mondeling als schriftelijk. Dit is het geval als men een verklaring aflegt die in strijd is met de waarheid, danwel door verdraaiing of weglating van essentiële informatie. Het nalaten om iets te verklaren als er bijvoorbeeld een meldingsplicht is (en de beëdigde zich van deze plicht bewust was) kan dus ook worden beschouwd als meineed. Zo mag een politieambtenaar bij het opmaken van een proces-verbaal geen belangrijke informatie weglaten. Enzovoort, enzovoort. - Oud - President Venetiaan en 'chief scout', dat wil zeggen medehoofdbeschermer van de padvinderij in Suriname, gaf een reactie op het plan Humphrey Schurman om Bouterse als 'chief scout' binnen te halen. Venetiaan tegenover 'Ex-chief scout Ronald Venetiaan vindt, dat de leiding van de Boy Scouts aan de samenleving moet uitleggen, hoe president Desi Bouterse in deze erefunctie kan worden benoemd. "Het gaat om iemand die terechtstaat voor meervoudige moord", zegt Venetiaan aan Starnieuws in reactie op de voorgenomen installatie van het staatshoofd als chief scout. Venetiaan wijst er op dat hij eerder schriftelijk zijn mening kenbaar heeft gemaakt over deze kwestie. "Dit was nog voordat de amnestiewet in werking trad en alle perikelen erom heen", zegt Venetiaan. Nu de mededeling officieel gedaan is door hoofdcommissaris Humphrey Schurman, zal Venetiaan, nationaal, regionaal en internationaal zich afmelden als chief scout en zijn visie hierover kenbaar maken. "Het is beslist niet zo dat een chief scout het staatshoofd van het land moet zijn", zegt Venetiaan'. Tot zover een excerpt uit de berichtgeving van starnieuws.com

5 PAGINA 16 DE WEST VAN WOENSDAG 26 JUNI 2013 Brad en Angelina willen nog twee kinderen Brad Pitt en Angelina Jolie hebben al zes kinderen, maar willen hun gezin toch nog iets uitbreiden. Hun droom? Nog een biologisch kind én een adoptiekind uit Jordanië. Maddox is elf, Pax negen, Zahara acht, Shiloh zes en de tweeling Knox en Vivienne is vier. Maar Angelina bezocht onlangs een Syrisch vluchtelingenkamp in het Jordaanse Zaatari en hoopt met een nieuwe adoptie bij te dragen aan het wereldwijde bewustzijn over de humanitaire crisis in Syrië. 'Hoe meer, hoe liever. Dat is de houding van Angie en Brad als het op kinderen aankomt. En als je er al een boel hebt, maken een paar kinderen meer niet zo'n groot verschil', aldus een bron in The Sun. 'Angie is enorm geraakt door de situatie in Syrië en wil een kind uit Jordanië adopteren om haar steentje bij te dragen. Die publiciteit zou de aandacht van de wereld vestigen op wat daar gaande is. De tweeling is nu vier en Brad en Angie zijn het erover eens dat het tijd is voor meer kinderen.' 'Angie is bevriend met koningin Rania van Jordanië, dat zal wel helpen bij de adoptie. Maar ze willen ook nog één biologisch kind.' 'Heidi Klum laat tattoo Seal verwijderen' Heidi Klum wil naar verluidt de tatoeage met de naam van haar ex-man Seal laten verwijderen. Een insider onthult tegenover People.com dat het 40-jarige Duitse supermodel er al enkele behandelingen heeft opzitten. Klum liet de tattoo, op haar rechteronderarm, in 2009 zetten ter gelegenheid van haar vierjarige huwelijksjubileum met de Britse zanger. Nu het paar vorig jaar van elkaar scheidde, wil het model deze herinnering schijnbaar uitwissen. De initialen van haar vier kinderen met Seal, die in sterren naast zijn naam staan getekend, laat ze intact. Klum, die sinds september een relatie heeft met haar voormalige bodyguard Martin Kristen, liet onlangs weten niet meer te zullen hertrouwen omdat ze 'dat sprookje wel heeft gehad'. Ze was eerder vijf jaar lang getrouwd met stylist Ric Pipino en had een korte romance met Flavio Briatore, voordat ze in 2005 in het huwelijk trad met Seal. Heidi Klum en Seal in januari ap. Brad Pitt en Angelina Jolie met drie (Maddox, Knox en Zahara) van hun zes kinderen in Tokio. Brunopress. Kristen Stewart laat eerste tattoo zetten Kristen Stewart heeft haar eerste tatoeage laten zetten. De Twilight-ster heeft sinds enige tijd een kleine tekening in rode inkt op haar rechterpols. Wat de tattoo precies voorstelt, is niet bekend. Toch meldt tattooshop Pride and Glory aan E! Online dat Kristen Stewart met een vijftal vrienden langs is geweest om tatoeages te laten zetten. Volgens de bron was de filmster 'superaardig en heel verlegen'. Stewart hield zich tijdens het zetten op de vlakte. Ze wilde niet dat iemand in de shop erachter kwam wie ze was. 'De zetter heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat ze zich op haar gemak voelde. Hij heeft haar wensen gerespecteerd.' Rapper Fat Joe 4 maanden de cel in miljoen dollar (omgerekend euro) over te maken aan de Amerikaanse be- Fat Joe moet vier maanden de gevangenis in vanwege belastingontduiking. De zwaarlijvige rapper gaf in lastingdienst. december al toe dat hij niet al zijn inkomsten netjes heeft aangegeven. Fat Joe, die officieel Joseph Cartagena heet, liet volgens TMZ tussen 2007 en 2008 na om belasting over zo'n 1 Cartagena moet daarom vier maanden zitten, bepaalde de rechtbank maandag. Behalve een gevangenisstraf moet de rapper ook een boete van euro betalen. Zijn straf gaat in op 26 augustus.

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Puzzel: De rechtszaal

Puzzel: De rechtszaal Puzzel: De rechtszaal Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen vullen in wie waar zit of staat in de rechtszaal. Leerdoel: De leerlingen kennen de opstelling van een rechtszaal en ze weten welke actoren

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Versie 9 november 2009 Ga er bij de vragen, stellingen en opdrachten vanuit dat het nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek en de Wet basisadministratie in

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek

Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek 23 december 2013 PaG/BiZJ45022 8IJLAGE 1 Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek Het Rolodex-onderzoek komt voort uit een ander strafrechtelijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

Een spannend spel loopt verkeerd af

Een spannend spel loopt verkeerd af De strafzaak Een spannend spel loopt verkeerd af Algemene informatie over de rechtszaak in het simulatiespel Ben, Najib en Roos, drie vmbo leerlingen van 15 jaar, hebben de laatste lesuren vrij van school

Nadere informatie

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Nadere informatie

Presentatie Jannes en Eelkje de Jong. 4 oktober 2013 SOS congres.

Presentatie Jannes en Eelkje de Jong. 4 oktober 2013 SOS congres. Presentatie Jannes en Eelkje de Jong. 4 oktober 2013 SOS congres. Parallelsessie. Ervaringen van ouders: Ouders en hulpverleners / personeel werkzaam in de zorg hebben een gemeenschappelijk doel: Het welzijn

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Noord Afrika en Midden-Oosten Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Openbaar Ministerie ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem J.A.E. Dijkstra Bietenakker 43 8091 MC Wezep Bezoekadres Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem Tel. 088-6991900

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

slachtoffers beter te identificeren en te beschermen; en verhoog de inspanningen om het bewustzijn met betrekking tot mensenhandel te verhogen.

slachtoffers beter te identificeren en te beschermen; en verhoog de inspanningen om het bewustzijn met betrekking tot mensenhandel te verhogen. Suriname - Tier 2 Watch List ----------------------------------- Suriname is een bronland, doorvoerland, alsook het land van bestemming voor vrouwen en kinderen die onderworpen worden aan sekshandel, en

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als 18-jarige

Uw rechten en plichten als 18-jarige Uw rechten en plichten als 18-jarige Hoofdstuk 5 Een 18 de verjaardag is vaak een mijlpaal waarop men zelfstandiger en onafhankelijker wordt, maar het is ook het moment van wettelijke meerderjarigheid.

Nadere informatie

Verdieping: Positie van het slachtoffer

Verdieping: Positie van het slachtoffer Verdieping: Positie van het slachtoffer Korte omschrijving werkvorm: In de afgelopen jaren is de positie van het slachtoffer in het strafrecht almaar versterkt, maar in de huidige wetgeving is er geen

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl maatschappijleer 2 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl maatschappijleer 2 2011 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Criminaliteit en rechtsstaat tekst 1 Werkstraf voor officier van justitie wegens corruptie De rechtbank in Den Bosch heeft een officier

Nadere informatie

Datum 29 juni 2009 Onderwerp Beantwoording vragen van het lid Langkamp (SP) over adopties uit Nigeria en Malawi

Datum 29 juni 2009 Onderwerp Beantwoording vragen van het lid Langkamp (SP) over adopties uit Nigeria en Malawi > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.justitie.nl

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. ECLI:NL:GHARL:2015:7181 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 25-09-2015 Datum publicatie: 25-09-2015 Zaaknummer: 21-004143-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest K.P.M.A. Muis L. van der Geest Samenvatting en conclusies in hoofdpunten In 2008 en 2009 is er sprake van een opvallende daling van het aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging. Het is onwaarschijnlijk

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Mijn welgemeende en hartelijke dank voor uw bevestiging en ondersteuning.

Mijn welgemeende en hartelijke dank voor uw bevestiging en ondersteuning. EMAILS MET M'N NON-PROFIT PRO DEO ADVOCAAT JUSTIS SIETSMA VAN NU TERUG NAAR 20 JANUARI 2015 03-06-2015 www.kloostermanenstronks.nl ; cc: nationale ombudsman en de drie betrokken gemeenten Mijn welgemeende

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer

Eindexamen maatschappijleer Opgave 3 Criminaliteit in Nederland tekst 1 2 30 3 40 4 In Nederland worden per jaar zo n vijf en een half miljoen misdrijven gepleegd. Ruim anderhalf miljoen daarvan komt ter kennis van de politie. Uiteindelijk

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/04/2015

Datum van inontvangstneming : 13/04/2015 Datum van inontvangstneming : 13/04/2015 Samenvatting C-114/15-1 Zaak C-114/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer 2009D21318 31 753 Rechtsbijstand VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009 De vaste commissie voor Justitie heeft enkele vragen en opmerkingen over de brief van 10 maart 2009 over

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117 Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012 Rapportnummer: 2012/117 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

VRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG

VRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG VRB-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Verhaalsrechtshulpverzekering

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC.

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC. TOEZICHT EN/OF OPSPORING Jan Willem van Veenendaal MEC. Rechtshandhavingsystemen Onderwerpen: Iets over Bestuursrechtelijke bevoegdheden De sfeerovergang Iets over Strafrechtelijke bevoegdheden Toezicht

Nadere informatie

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR De Argentijnse Republiek, de Federatieve Republiek Brazilië, de Republiek Paraguay, de Republiek ten oosten van de Uruguay, de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapport inzake Mensenhandel 2014

Rapport inzake Mensenhandel 2014 Suriname BUREAU VOOR CONTROLE OP EN BESTRIJDING VAN MENSENHANDEL Rapport inzake Mensenhandel 2014 Tier 2 Watch List Suriname is een bron- en bestemmingsland voor vrouwen, mannen en kinderen die worden

Nadere informatie

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden Inhoud Inleiding 2 DNA-onderzoek 2 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 Voor wie? 4 Waar? 6 De afname 7 Hoe lang blijven gegevens bewaard? 7 Voordelen 8 Bezwaar

Nadere informatie

Werkbladen bij uitzending schooltv Docenteninformatie

Werkbladen bij uitzending schooltv Docenteninformatie Docenteninformatie Deze werkbladen horen bij het Schooltv-programma Vrijheid. Aan de hand van de Four Freedoms van president Roosevelt komen verschillende aspecten van vrijheid aan bod. Het programma is

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 december 2006 Rapportnummer: 2006/388

Rapport. Datum: 22 december 2006 Rapportnummer: 2006/388 Rapport Datum: 22 december 2006 Rapportnummer: 2006/388 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Amsterdam een proces-verbaal waarin verzoeker als verdachte is aangemerkt heeft

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Instructie: Rollenspel mishandeling

Instructie: Rollenspel mishandeling Instructie: Rollenspel mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. De leerlingen worden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Rollenspel Befje op Befje af Hoger Lager Dilemma s Hoe lossen we dit op? Opgepakt, wat dan? Rechtenteller Landenspel

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Openbaar Ministerie te Haarlem. Datum: Rapportnummer: 2012/119

Rapport. Rapport over een klacht over Openbaar Ministerie te Haarlem. Datum: Rapportnummer: 2012/119 Rapport Rapport over een klacht over Openbaar Ministerie te Haarlem. Datum: Rapportnummer: 2012/119 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de hoofdofficier van justitie te Haarlem op 10 september 2010

Nadere informatie

Debat: Rollenspel Mishandeling

Debat: Rollenspel Mishandeling Debat: Rollenspel Mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. Omdat het onderwerp van

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

proces-verbaal GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team 1 AOF. zaaknummer : 200.127.525/01 proces-verbaal van regiezitting

proces-verbaal GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team 1 AOF. zaaknummer : 200.127.525/01 proces-verbaal van regiezitting proces-verbaal GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team 1 AOF. zaaknummer : 200.127.525/01 proces-verbaal van regiezitting Proces-verbaal van het verhandelde ter openbare terechtzitting

Nadere informatie

Kennislink.nl. Reizende criminelen langer uit handen van de politie. Slechts kwart van misdrijven opgehelderd

Kennislink.nl. Reizende criminelen langer uit handen van de politie. Slechts kwart van misdrijven opgehelderd Kennislink.nl Discussieer mee: Allemaal de beste van de klas?! Onderwerpen Publicaties Over Kennislink Nieuwsbrief Zoek Leven, Aarde & Heelal Gezondheid, Hersenen & Gedrag Mens & Maatschappij Energie &

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Karin Jager T +31 70 348 5514

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/081 2 Klacht Verzoekster, een advocaat, klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014. Rapportnummer: 2014/055

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014. Rapportnummer: 2014/055 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014 Rapportnummer: 2014/055 2 Feiten Verzoeker is in 2005 gescheiden van zijn toenmalige partner. Na de scheiding

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

Kijktip: terrorismedeskundigen aan het woord

Kijktip: terrorismedeskundigen aan het woord Kijktip: terrorismedeskundigen aan het woord Korte omschrijving werkvorm U bekijkt met de leerlingen een fragment van De Wereld Draait Door en van EenVandaag. Beatrice de Graaf en Robbert McFadden proberen

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 Nr. 75 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank U bent gedagvaard voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank InLEIDING Als u moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, heeft u wellicht enkele vragen over wat

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Datum 2 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het nieuwe tapbeleid van Justitie een aanval is op onze grondrechten

Datum 2 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het nieuwe tapbeleid van Justitie een aanval is op onze grondrechten 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/06/2012

Datum van inontvangstneming : 22/06/2012 Datum van inontvangstneming : 22/06/2012 tussenvonnis ç~2~oa2--1 'IOOR FOTOCOprE CONFORM De Griffier. RECHTBANK ROTTERDAM Sector strafrecht Parketnummer: 10/994590-08 luxembourg Datum uitspraak: 4 mei

Nadere informatie

Conflict en aangifte. module 3. Sport, dienstverlening en veiligheid

Conflict en aangifte. module 3. Sport, dienstverlening en veiligheid Conflict en aangifte module 3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 AANGIFTE DOEN...4 Hoe kan een aangifte worden gedaan?... 4 Wat gebeurt er met de aangifte?... 4 AMBTSHALVE VERVOLGBARE DELICTEN EN KLACHTDELICTEN...6

Nadere informatie

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013 Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf Herdenking Dr. P.H. (Pieter) Kooijmans (1933-2013) Op 13 februari jongstleden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 70 LIJST

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 8 oktober 2015 Rapportnummer: 2015/151 2 Samenvatting De vader en moeder van Y. zijn gescheiden.

Nadere informatie

China. Het Eénkindbeleid

China. Het Eénkindbeleid Het Eénkindbeleid Paragraaf 1 Eénkindbeleid In deze les gaan we een inleiding geven over het onderwerp éénkindbeleid in China. Hierbij behandelen we de algemene zaken. Wat is de geschiedenis, waarom hebben

Nadere informatie

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18 Uitgeest, 23 november 2012 OPEN BRIEF VNG t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Geachte mevrouw Jorritsma, HorecaBrains

Nadere informatie

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet?

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet? Drugs en de wet Mag het nu wel of niet? Alles over drugs De Druglijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be Federale politie www.polfed-fedpol.be Advocaten voor jongeren www.jeugdadvocaat.be Jongeren Advies

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie