betrekking tot het gebruik van amphetamines is in deze groep een prevalentie van tussen de 0,31 en 0,50% geconstateerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "betrekking tot het gebruik van amphetamines is in deze groep een prevalentie van tussen de 0,31 en 0,50% geconstateerd."

Transcriptie

1 Jaargang 104 WOENSDAG 26 JUNI 2013 SRD 1,25 Fransen balen van garimpeiros uit Suriname en Brazilië Één van de drie boten bestemd voor onze kustwacht komt vannacht in De Nieuwe Haven aan boord van het vrachtschip Martha. Jerry Slijngard, voorzitter Implementatiecommissie Kustwacht, zei vandaag in zijn toespraak dat het opzetten van de kustwacht een historie heeft van circa 20 jaar. De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en de andere partijen, hebben altijd hun ondersteuning gegeven om de kustwacht operationeel te krijgen. De patrouilleboot De Fransen hebben de handen vol aan garimpeiros uit Suriname en Brazilië die via vele sluiproutes het land illegaal betreden. Dit blijkt uit verslagen die woensdag jongstleden zijn gepubliceerd als uitvloeisel van een conferentie die het World Wildlife Fund French Guiana recentelijk in ons buurland heeft gehouden. Vanuit de Surinaamse grens schijnt vooral het goudwinningsdorp Benzdorp als populair middelpunt door garimpeiros te worden gebruikt, die vervolgens via vestigingen als Albina II de illegale oversteek wagen naar onze oosterburen. Albina II of Nieuw Albina is een nieuwe vestiging, die tegenover het Franse Maripasoula ligt. Behalve dat garimpeiros makkelijk naar Maripasoula oversteken, schroomt men er zelfs niet voor om regelmatig gebruik te maken van de diensten van het aldaar aanwezige gezondheidscentrum. Inmiddels heeft het plaatsje aan de Marowijnerivier zich ontwikkeld tot een groot dorp, waar steeds meer winkels en hotels zijn verrezen en het is zelfs verworden tot een waarachtige transitzone voor illegale mijnwerkers. Vanuit de Braziliaanse zijde wordt voorts het stadje Oiapoque als uitvalsbasis door de garimpeiros gebruikt om via de gehuchten Ilha Bela en Vila Brasil ons buurland ongezien binnen te dringen. Voor de Fransen groeit met name de influx van illegale Brazilianen buiten alle proporties. Cannabis en cocaïne populairste drugs in Suriname Cannabis en cocaïne zijn de populairste drugs die in Suriname worden verhandeld en verbruikt. Dit blijkt uit het vandaag uitgekomen World Drug Report (WDR) 2013 van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Volgens de wereldwijde statistieken van het UNODC gebruikt tussen de 4 en 6% van personen in de leeftijdsklasse jaar de soft drug cannabis of marihuana. In deze leeftijdsgroep zijn er tussen de 0,11 en 0,30% gebruikers van de hard drug cocaïne. Met Eerste boot kustwacht binnen betrekking tot het gebruik van amphetamines is in deze groep een prevalentie van tussen de 0,31 en 0,50% geconstateerd. Het WDR heeft ook onderzocht wat de prevalentie is van het gebruik van andere soorten drugs in de wereld, maar voor Suriname zijn er òf geen recente gegevens òf zijn er simpelweg geen data voorhanden. Ook over de drugsvangsten in Suriname zijn gegevens beschikbaar gesteld. Als daarbij de perioden en in beschouwing worden genomen behoort Suriname tot de landen die de sterkste procentuele afnamen kennen (meer dan 10%) voor wat betreft de confiscatie van cannabis. Wat de confiscatie, productie, gebruik en handel in deze drug aangaat heeft met name Nederland een slechte reputatie in de wereld. Dit land wordt overigens vaker in het WDR 2013 onder de loep genomen en in vrijwel alle verkeerde tabellen een toppositie toebedeeld. die geleverd is door het Franse scheepsbouwbedrijf OCEA heeft een lengte van 32 meter, een breedte van 6,3 meter en heeft het registratienummer FPB 98. De andere schepen worden over 2 à 3 weken verwacht in ons land. Die patrouilleboten hebben een lengte van 24 meter en zijn van het type FPB-72. Het vaartuig dat vandaag werd geleverd kan tien opvarenden herbergen, terwijl die van de andere boten acht man zullen kunnen accommoderen. De betaling van deze vaartuigen is reeds voldaan en ze behoren aan Suriname. De MAS heeft twee weken terug zijn beste technici en bootslieden afgestaan in verband met het operationeel krijgen van de kustwacht. Vanaf morgen worden ze opgeleid door OCEA-technici. Het onderhoud van de schepen vindt voorlopig plaats door het Franse scheepsbouwbedrijf OCEA. We krijgen echter wel een software pakket van de fabrikant, dat ons de richtlijnen zal geven, hoe het maandelijkse onderhoud van het schip zal moeten geschieden. Er worden vier kustwachtposten operationeel gemaakt en die lopen langs de kust van Paramaribo, Boskamp, Nickerie en Albina. Waar de kustwacht voor Paramaribo gevestigd zal worden, is nog niet bekend. Het hoofdkwartier van de kustwacht wordt gevestigd in onze hoofdstad. De schepen hebben nu nog geen wapens, maar zullen wel daarmede worden uitgerust. Het personeel aan boord zal persoonlijke bewapening hebben. Al zingend werd de nieuwe minister van Openbare Werken ( l) door de leerlingen van O.S. Sophia s Lust II vanmorgen verwelkomd op de school. (foto: Johan de Randamie ) Minister Parmessar op veldbezoek te Sophia s Lust Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken (OW) heeft vandaag een veldbezoek gebracht aan Sophia s Lust. Dit deed de minister in het kader van het Openbaar Groen Project van het ministerie. Sportvelden en bermen werden gemaaid, bomen gesnoeid en rioleringen werden vandaag opgehaald in dit gebied. De O.S Sophia s Lust II werd in dit kader ook aangedaan en minister Parmessar bracht een bezoek aan de school. Het schoolterrein werd met zand opgevuld, het grasveld gemaaid en de afvoerbakken van de school werden vandaag opgeschoond door het ministerie. De OW-minister zei in zijn toespraak dat het niet bij Sophia s Lust alleen door Seshma Bissesar zal blijven, maar dat dit project landelijk zal doorgaan en dat de overige ressorten ook zullen worden aangedaan. Hij deed echter een beroep op de buurtbewoners ervoor te zorgen dat de sierplanten, die het ministerie ter verfraaiing zal plaatsen, niet worden vernietigd of worden gesto-len. John Lector, hoofd van de afdeling Straatonderhoud van het ministerie van OW deed de mededeling dat er een werkgroep in het leven is geroepen met als taak dit project voort te zetten en deze functionaris deed voorts de toezegging dat samen met de directie wordt gewerkt aan een onderhoudsplan voor de verschillende ressorten. Nog steeds geen kinderrechter in Suriname Suriname heeft nog steeds geen kinderrechter die zaken van minderjarige slachtoffers en daders kan behandelen. De roep om kinderrechters in Suriname is nu groter dan ooit. Zo zegt de jurist en kinderrechtenactiviste Samantha Monorath Gadjradj in een gesprek met De West naar aanleiding van de toenemende gevallen van seksueel misbruik onder jeugdigen en andere delicten, waarbij jeugdige personen betrokken zijn. De jurist heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar jeugd- en seksueel misbruik in Suriname. Ons land heeft tot dusver geen enkele kinderrechter die vooral zedendelicten op de juiste manier kan behandelen. De zittingsrechter komt samen met de griffier en de officier van justitie de zittingszaal binnen. Hij opent ex artikel 260 van het Wetboek van Strafrecht de zitting en verklaart zich bevoegd tot het in behandeling nemen van de strafzaken. Wij kennen in Suriname geen kinderrechter. Dit is wel een wenselijkheid. Manorath-Gadjradj zegt verder dat de rechters die belast zijn met de behandeling van minderjarige delinquenten wel cursussen volgen voor wat betreft kinderrechtspraak.

2 PAGINA 2 DE WEST VAN WOENSDAG 26 JUNI 2013 UNODC constateert nieuw verontrustend drugsvraagstuk De wereld heeft momenteel te kampen met een nieuw verontrustend drugsvraagstuk, met name de toename van de vraag naar middelen die niet zijn opgenomen op de internationale controlelijst. Dit meldt het United Nations On Drugs and Crime in een verklaring in het kader van de Internationale Dag tegen Drugsmisbruik en Illegale Handel vandaag. Deze middelen (New Psychoactive Substances- NPS) die niet getest zijn op het menselijk lichaam worden openlijk verkocht via het internet en kunnen een groter gevaar vormen dan traditionele drugs. De producten worden commercieel op de markt afgezet als legal high, wetenschappelijk onderzochte chemische middelen, plantaardig voedsel en badzout. De NPS breiden zich uit in een ongekend tempo. Volgens het UNODC wekt het gebruik van deze woorden de schijn van legaliteit, waarbij jongeren worden misleid om te geloven dat zij zich inlaten met plezier dat weinig of geen risico met zich brengt. Verkeerde etikettering van NPS zoals niet geschikt voor menselijke consumptie baant de weg om drugswetten te ontwijken. De slagzin van de bewustwordingscampagne van het UNODC van dit jaar luidt daarom als volgt: Make health your new high in life, not drugs. Het doel hiervan is om de gemeenschap in het bijzonder de jongeren, te informeren over de schadelijke effecten van nieuwe psychoactieve stoffen. Het grote aantal NPS dat wekelijks op de markt verschijnt, gecombineerd met het gebrek aan inzicht in de nadelige effecten en de verslavende potentie van deze ongecontroleerde middelen kunnen een grote uitdaging vormen voor de volksgezondheid. In de verklaring staat verder dat vaak genoeg het verschil tussen een veilige en een giftige hoeveelheid marginaal is, NPS worden geassocieerd met rampen, waanzinnigheid en gewelddadig gedrag. Mengregels van NPS hebben voor gebruikers bewust geresulteerd in onvoorspelbare en soms gevaarlijke effecten. Teneinde ook in Suriname het bewustwordingsproces te stimuleren zijn er vandaag op diverse locaties activiteiten ontplooid. Diverse organisaties zoals het Bureau Alcohol en Drugs en De Nationale Antidrugsraad hebben in dit verband een bedrage geleverd. Morgen en vrijdag zullen in dit kader nog enkele activiteiten ontplooid worden op verschillende scholen. Vervolg: Nog steeds geen kinderrechter in Maar dit heeft slechts te maken met de behandeling van minderjarige daders. Naar mijn mening moet de behandeling van zedendelicten met minderjarige slachtoffers door een kinderrechter gebeuren. De jurist vindt dit geen onmogelijk voor-stel. Ze zegt dat de kinder-rechter iemand is die gespecialiseerd is in het kinderrecht. Deze rechter komt volgens haar ook beter uit de voeten als zittingsrechter bij de behandeling van zedendelicten tegen minderjarigen, omdat hij kundig wordt geacht in de psyche van het kind. Hierdoor kan hij de getuigenverklaringen beter interpreteren. De wetgever moet het instituut van de kinderrechter instellen en bij zijn competentie de behandeling van minderjarige delinquenten en de behandeling van minderjarige zedendelicten plaatsen, aldus Monorath-Gadjradj. Ten aanzien van de behandeling van zedenzaken van minderjarige kinderen zegt ze dat deze heel kindonvriendelijk is en kindvriendelijker moet worden. Hoewel het verhoor van de minderjarige getuigen makkelijk en vrijelijk kan plaatsvinden in de verhoorstudio te Opa Doelie, kiest de zittingsrechter ervoor om de minderjarigen te horen in de oude rechtszaal aan de Fred Derbystraat, te midden van minstens 15 advocaten, klerken, stagiaires en journalisten. Hierdoor kan het kind nooit een goede verklaring afleggen en de raadsmannen kunnen zich erop verheugen dat wanneer het medisch rapport ontbreekt, zij de verdachte in vrijheid kunnen krijgen. Naar mijn mening moet de zittingsrechter de getuige in de verhoorstudio horen. Monorath- Gadjradj vindt het ook incorrect dat op de dag dat de zaak ter terechtzitting aanvangt, de getuige zich moet aanmelden bij de deurwaarder op het kantongerecht en tussen het andere publiek moet wachten op het trottoir voor de ingang van het gerechtsgebouw. De minderjarige getuige moet op het trottoir met zijn wettelijke vertegenwoordiger wachten tussen allerlei vreemde mensen, maar ook tussen familieleden van de verdachte. Er worden allerlei rare en snijdende opmerkingen gemaakt naar de minderjarige getuigen. Enkele voorbeelden zijn: Het is goed voor je, hij had je helemaal moeten verkrachten, want je bent een ogri meid, wacht tot ik je te Vervolg: Fransen balen van garimpeiros uit Jerry Slijngard zegt in zijn toespraak dat de eerste patrouilleboot vannacht aangemeerd staat. Gebleken is, dat de helft van de Braziliaanse gelukzoekers afkomstig is uit Maranhão, een staat waar de stelregel schijnt te gelden dat een kind wordt geboren als Frans-Guyana kampt al jaren met garimpeiros uit Suriname en Brazilië die via bepaalde sluiproutes het land illegaal betreden. Vervolg: Eerste boot kustwacht binnen pakken krijg ; Mi e go kiri yu if mi brada e go tapu na strafu oso, en ga zo maar door. Ze zegt dat de minderjarige uiteindelijk angstig de zittingszaal binnenkomt en dus ook niet de juiste verklaring aflegt. Ze voegt er aan toe de rechters die belast zijn met de behandeling van zaken tegen minderjarige delinquenten wel cursussen volgen in de kinderrechtspraak. Maar dit heeft slechts te maken met de behandeling van minderjarige daders. De kinderrechter komt beter tot uiting als zittingsrechter bij de behandeling van zedendelicten, waarbij minderjarigen zijn betrokken, omdat hij kundig wordt geacht in de psyche van het kind, aldus de jurist. Voorlopig zullen de werkzaamheden verricht worden met drie vaartuigen, maar door middel van de inzet van een satellietaansluiting en vliegtuigen zullen ze proberen het werk te klaren. De drie schepen zijn namelijk niet voldoende om heel het gebied te bewaken. De kustwacht zal door inzet van deze boten, beter in staat zijn Vervolg: Minister DIT MAAK IK VOOR HET EERST MEE Dit maak ik voor het eerst mee. Zo reageerde een buurtbewoner in gesprek met De West. De bewoner werkte op dat hij langer dan twintig jaren in de buurt woont en dat hij nooit eerder heeft gezien dat de overheid, de buurt zo een grote schoonmaak beurt heeft gegeven. Hij zei dat de jongeren van de buurt het sportveld wel onderhouden, maar dat de bermen altijd onder hoog wied lagen. De bewoner toonde zich heel erg blij met dit initiatief van het ministerie en hoopt dat het niet bij deze eerste keer zal blijven. Door spelen worden kleintjes groot. de illegale visserij en piraterij tegen te gaan. De aanwinst voor de kustwacht zal kunnen patrouilleren met een snelheid die de dertig knopen kan overschrijden. Vervolg:Cannabis en cocaïne Nederland was op afstand het land, waar de meeste indoor marihuana werd geconfisqueerd en het land dat de belangrijkste leverancier was van deze soft drug. Marihuana is overigens legaal te verkrijgen in coffeeshops en tientallen ge-meenten willen zelf legaal wiet gaan kweken, zodat ze die aan de bevolking kunnen verstrekken. Het WDR rapporteert voorts, dat Nederland het land was dat het vaakst werd genoemd als het ging om de herkomst van drugs en bij de drug ATS voerde dit land zelfs de ranglijst aan. Wat de productie van XTC betreft staat Nederland bekend als de grootste producent ter wereld en ook hebben de Nederlanders met betrekking tot drugs als APAAN en MMDMG een erg slechte reputatie. boer, dief of goudzoeker. De Braziliaanse staten Pará en Amapá zijn eveneens de bakermat van duizenden armen die dromen van een snelle slag in de Franse goudsector. De uitwassen die de illegale praktijken van de garimpeiros met zich teweegbrengen hebben echter desastreuze gevolgen voor de bevolking en het milieu. Goud, geld en prostitutie zijn een voedingsbron voor de zware criminaliteit en het is zaterdag aanstaande een jaar geleden dat de bende van Manuelzinho twee Franse soldaten in koelen bloede neerschoot. Regelmatig worden er door de Fransen charges uitgevoerd, waarbij illegale kampen worden opgespoord en vernietigd, maar het blijft immer een kat-enmuisspel tussen de Franse autoriteiten en de illegale goudzoekers. Voor de eerder deze week nieuw aangestelde préfect Eric Spitz is er veel werk aan de winkel, want in de Franse media zijn berichten gelanceerd als zou de politieke klasse medeplichtig zijn aan bepaalde activiteiten die de garimpeiros ontplooien. Het WWF heeft geconstateerd dat er te weinig wordt gedaan aan de influx van illegalen vanuit Suriname en Brazilië en de transporten over de grensrivieren, die duidelijk in een illegale sfeer plaatsvinden. Het WWF is ook bezorgd over de laksheid die men toont over het wetenschappelijk gegeven dat tenminste 30% van de inheemse bevolking van de Boven- Marowijne met kwik in het lichaam leeft, dat boven de toegestane norm van de WHO. Vanuit Albina II of Nieuw Albina, vis-à-vis het Franse Maripasoula, is het voor garimpeiros een koud kunstje de illegale oversteek te maken naar Frans-Guyana.

3 PAGINA 4 DE WEST VAN WOENSDAG 26 JUNI 2013 Belfort roept op tot mentaliteitsverandering door Valentijn Bartels Volgens Justitie en Politie minister Edward Belfort moeten jonge mannen massaal een mentaliteitsverandering ondergaan. Ten eerste moet educatie hoog in hun vaandel staan om crimineel gedrag niet in de kaart te spelen, ten tweede moeten jonge mannen zich verantwoordelijk voelen voor de opvoeding van hun kind en om eventueel crimineel gedrag in de kiem te smoren. Belfort deed deze uitspraken, aangezien hij recentelijk werd geconfronteerd met schokkende statistieken die lieten zien dat, meer dan de helft van de gedetineerden in ons land in een eenoudergezin opgroeide. De JusPolminister liet zich voorts uit over de staat van de gevangenissen in Suriname. STATISTIEKEN Belfort deed de kritische uitspraken naar aanleiding van Claims dreigen voor SLM door Valentijn Bartels De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) dreigt binnenkort een stroom van schadeclaims te ontvangen. Het Europese Hof heeft bepaald dat technische mankementen wel degelijk onderdeel zijn van het bedrijfsrisico, waardoor reizigers bij vertraging door technische problemen een compensatie moeten ontvangen. Alleen bij uitzonderlijke omstandigheden als terrorisme, sabotage of fabrieksfouten hebben de passagiers geen recht op een compensatie. In de praktijk weigerde onder andere SLM-reizigers te vergoeden die uren vertraging opliepen door een technisch mankement aan een toestel. Italië pakt jeugdwerkloosheid aan De Italiaanse regering trekt 1,5 miljard euro uit voor maatregelen om de werkgelegenheid voor jongeren te stimuleren en stelt een voorgenomen btwverhoging met 3 maanden uit. Dat maakte de Italiaanse Duitsland eist uitleg Britten over spionage De Duitse minister van Justitie heeft twee Britse ministers in een brief om duidelijkheid gevraagd over de wettigheid van de Britse tappraktijken van Duits telefoon- en internetverkeer. Dat schrijft de Britse krant The Guardian woensdag. de naar zijn oordeel schokkende statistieken. Criminaliteit in Suriname is een mannenprobleem. Er zitten in ons land 100 vrouwen vast tegenover 1400 mannen. Voor deze opvallende gegevens is een verklaring. Veel mannen bezwangeren een vrouw zonder zich vervolgens over het kind te bekommeren, hierdoor missen jonge jongens vaak de opvoeding door hun vader, waardoor ze eerder crimineel gedrag vertonen, aldus de minister. De cijfers liegen, wat dit aangaat niet volgens Belfort. Meer dan 50% van de gevangenen komt uit een eenoudergezin. Jongeren moeten dan ook goed beseffen wat het risico is van crimineel gedrag. Het is zonde om je tijd te verdoen met zaken die in strijd zijn met de wet. Laatst was er een jongen die zijn leven had gebeterd, maar toch van de politieopleiding werd afgestuurd, het verleden blijft staan. OPROEP De uitspraak van het Europese Hof van Justitie eind december heeft een ander licht op veel vertragingen laten schijnen. Het Surinaamse advocaten- en juristenkantoor van mr. Ingrid C. Simson (ICS) heeft de uitspraak aangegrepen om Surinamers te helpen bij het indienen van claims. De ICS verwijst in haar oproep specifiek naar een vlucht van de SLM, waarbij de reizigers volgens de uitspraak van het Europese Hof recht hebben op een compensatie. Op 14 december 2012 vloog SLM vlucht PY 993 van Schiphol naar de Johan Adolf Pengel International Airport. De inzittenden liepen uren vertraging op nadat het premier EnricoLetta woensdag bekend. De Italiaanse overheid wil onder meer via belastingvoordelen bedrijven stimuleren om jongeren in vaste dienst te nemen of om tijdelijke contracten om te Dinsdag werd bekend dat de Britse inlichtingendienst GCHQ met het spionageprogramma Tempora op grote schaal correspondentie, sociale netwerksites en telefoonverkeer vanuit Duitsland in de gaten heeft gehouden. GEVANGENISSEN Naar aanleiding van recente ontsnappingen uit penitentiaire inrichtingen laaide er een maatschappelijke discussie op over de kwaliteit van de beveiliging bij dergelijke inrichtingen. Minister Belfort bevindt zich in een lastige situatie. We moeten kiezen tussen manbeveiliging en camerabeveiliging. Camerabeveiliging is beter, maar ook veel duurder. Helaas zijn er veel camera s vernield, waardoor we toch vasthouden aan manbeveiliging. Tenslotte laat de oud-politieagent weten dat er geen ruimte is voor onbetrouwbare agenten binnen het Surinaamse politiekorps. Als politieagenten of andere betrokkenen hebben geholpen bij het uitbreken van gedetineerden, zullen er consequenties voor ze volgen. toestel net voor het opstijgen met technische mankementen terugkeerde naar de het platform. De SLM beriep zich op overmacht door technische problemen direct na vertrek. Volgens de wetgeving van de Europese Unie (EU) hebben de passagiers recht op een vergoeding van euro 600. De ICS 'flight claim service' roept ongetwijfeld als publicitaire stunt alle passagiers van vlucht PY 993 van 14 december vorig jaar op het bedrijf de claims tegen SLM te laten opstellen. Het advocatenkantoor denkt de passagiers voor euro 600 te kunnen vergoeden door zich te beroepen op de EU-vorderingen en de jurisprudentie. zetten in overeenkomsten voor onbepaalde tijd. De maatregel moet vooral de hoge jeugdwerkloosheid in Zuid-Italië helpen bestrijden. De verhoging van het btwtarief met 1 procentpunt tot 22 procent zou eigenlijk in juli in werking treden. Door de belastingverhoging uit te stellen, wil de Italiaanse regering de consumentenuitgaven stimuleren. De mogelijkheid bestaat dat de btw-verhoging nog verder wordt uitgesteld. Het uitstel kost de Italiaanse schatkist 1 miljard euro, aldus Letta. Minister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger wil van de Britse ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken nu weten of er concrete verdenkingen voor de spionage waren en of voor de controleprogramma's een wettelijke grondslag is. President Desiré Bouterse (l) en zijn Chinese collega Xi Jinping (r) hebben elkaar vandaag ontmoet. De regering heeft het bezoek van Bouterse aan China de hemel in geprezen vanwege het belang van een goede band met een grote economie van het formaat van China en de investeringsmogelijkheden en steun die uit die richting kunnen komen. Critici veroordelen de reis omdat Bouterse niet alleen s lands enige Airbus voor een week uit de reguliere route heeft gehouden om zijn vluchten veilig te stellen, ook de details over zijn reis naar China zouden nog onduidelijk zijn. (foto: Xinhua) Bilaterale band Suriname-China aardig gegroeid in 37 jaar De bilaterale band tussen Suriname en China is flink gegroeid en de samenwerking is opmerkelijk vooruitgegaan sinds Paramaribo en Beijing 37 jaren geleden een diplomatieke band smeedden. Dat heeft de Chinese leider Xi Jinping vandaag gezegd. Xi heeft president Desiré Bouterse vandaag ontmoet en gesproken. Het Surinaamse staatshoofd vertoeft sinds het afgelopen weekeinde in het Aziatisch land en zal donderdag en vrijdag gast zijn op het 2 de jaarlijkse World Peace Forum (WPF) van de Tsinghua Universiteit. Bouterse heeft bij de ontmoeting benadrukt dat Suriname en China aan effectieve politieke en economische samenwerking gestalte hebben gegeven. Het Chinese persbureau Xinhua heeft ruime aandacht aan de ontmoeting besteed. Het World Peace Forum is een niet-gouvernementeel forum op hoog niveau, dat zich met internationale veiligheid bezighoudt. Xi zei dat China bereid is om te werken met Suriname teneinde op hoog niveau contacten te onderhouden en het wederzijdse vertrouwen te versterken met het doel de bilaterale samenwerking nog meer te stimuleren. De Chinese president vindt dat beide partijen moeten streven naar verbetering van de samenwerking op het gebied van de aanleg van infrastructuur, energie en exploitatie van de hulpbronnen, landbouw, bosbouw, visserij en milieubescherming. De Chinese overheid stimuleert concurrerende bedrijven om te investeren in Suriname, zei Xi ook, met de toevoeging dat de twee landen hun handel en investeringen moeten opstuwen, en dat ze milieu- en juridische garanties moeten veiligstellen binnen het kader van de bilaterale samenwerking. Hij zei dat beide partijen moeten samenwerken om de menselijke hulpbronnen te verbeteren en mee te werken aan uitwisselingsprogramma s op sociale basis teneinde de bilaterale betrekkingen te verstevigen. Andere gebieden die nauwere coöperatie behoeven zijn volgens Xi versterking van de coördinatie op multilaterale kwesties, de dialoog over klimaatverandering en gezamenlijke bescherming van de rechten en de belangen van beide landen. Xi zei dat China zijn betrekkingen met Caribische landen vanuit een strategisch invalshoek aan een nadere beschouwing zal onderwerpen. China is bereid om de samenwerkingsrelaties uit te breiden en partnerschappen aan te gaan met landen uit de Caribische regio op basis van wederzijds respect, gelijkheid, wederzijds voordeel, dit alles met het oog op de ontwikkeling van zowel China als de landen, waarmede coöperatieve relaties worden aangegaan. Xi heeft de hoop uitgesproken dat Suriname een positieve invloed zal blijven hebben bij het bevorderen van de betrekkingen tussen China en Caribische landen, in dezelfde mate zoals de betrekkingen tussen China en Latijns-Amerika verlopen. Hij doelde op het feit dat Suriname in de tweede helft van dit jaar het roulerend voorzitterschap van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR) zal overnemen. China verleent steun en hulp aan Caribische landen, waaronder Suriname. Suriname is bereid om de samenwerking met China uit te breiden, zei Bouterse, eraan toevoegend dat het land zal samenwerken met China met het doel de bilaterale banden te versterken. Daarnaast zegde het Surinaams staatshoofd toe dat Suriname zijn invloed zal aanwenden in een poging China enerzijds en het Caribisch gebied en Latijns Amerika anderzijds, dichter bij elkaar te brengen. Bouterse heeft China gefeliciteerd met de succesvolle afronding van de Shenzhou- 10 missie met een bemand ruimtevaartuig. Na de ontmoeting hebben Bouterse en Xi deelgenomen aan een ceremonie voor een reeks samenwerkingsovereenkomsten.

4 DE WEST VAN WOENSDAG 26 JUNI 2013 PAGINA 3 Justitia Pietas Fides MMCCII - Ambivalent. Er gaat geen week voorbij, of Karta - Bink komt niet al te shovel in het nieuws. Nu zit zij ondernemerschap in Commewijne dwars. Een kermishouder dient een aanvraag in en zijn enveloppe, wordt nog voor geopend te zijn, bij de agenda van het districtscommissariaat geweigerd. Weer gaan we dus naar de rechter? Zou Karta-Bink ook een brief van Somo niet agenderen, als hij een 'tjekre tjekre vergunning' aanvraagt? Oké dan! - Wegloop. De camera's worden gesaboteerd. Een nieuw beveiligingssysteem kost tientallen miljoenen, voor de drie gevangenissen. Dus zegt de minister van JUSPOL, dat je je als wegloper wel weer vrijwillig kunt melden bij de politie. Hallo? - Cocaïne. Wie neemt nou sinaasappels mee in een vliegtuig? Die dingen lijken in de scanweergaven, al op een explosief. En men gaat ze ook nog vullen met cocaïne. Explosief materiaal, voor het Openbaar Ministerie. - Ouderdom. Neen ( ), door middel van latente ondeskundigheid zijn allerlei dammen opgeworpen die een eeuw geleden misschien wel even dienstig konden zijn, maar met de huidige golfslag en verhoogde waterstanden, breken ze door en is alles in het woonhuis van de te treffen burgerij vernield. Met de complimenten van 'Oh Jee Oh Wee', in vrijwel alle districten in de kustvlakte. Van schoollokalen in Albina tot aan Nickerie en terug. - Staatsie. Heeft men de staatsiefoto uit Huan gezien? Juist ja, dat zijn de onbesproken vertegenwoordigers van de Republiek Suriname. Kan echter geen waardering van enig gehalte op komen, gegeven de recidive die duidelijk weer waarneembaar was. Er was zelfs een in reactie bij, van een internationaal georiënteerd jurist die er een nachtmerrie aan over zou hebben gehouden. - Waterkant. De rivierdamwand aan de Waterkant en het herstel van een eens veilig promenadegebeuren nadert oplevering. Te hopen dat de Staat van de nu gegeven gelegenheid gebruik maakt, dat men weer veilig kan lopen van het Veerplein tot ver voorbij Torarica en terug. Een supergelegenheid om al die minder koosjere openluchtzaken en lawaaiketens tegenover de Centrale Bank, permanent te ontluisteren en de buurt het juiste karakter terug te geven. Het meest historische gedeelte van het land, heeft geen enkele behoefte aan de zowat geïnstitutionaliseerde criminaliteit die enkel maar door schreeuwsopologen, callgirls, pooiers, zwervers en weglopers uit Guyana wordt gevoed, dan wel in stand gehouden. 'Who knows better?'. Harry A Tjak kan het in ieder geval niet meer navertellen, na in eigen huis tot moes te zijn geslagen en daarna de dood vond. - Marihuana. Wie dacht dat drugs van het kaliber marihuana in het verre Brokpondo alleen werd geteeld of in en rond Albina, kan wel even bedrogen uitkomen. 'Down town Rainville', in de Roosmalenstraat. Daar kon men een hele planterij in het huis van A.N. aantreffen. - Roof. Aan de lopende band worden supermarkthouders en andere winkeliers gewelddadig beroofd. Maar Suriname is veilig en in andere landen komt het ook voor. Volgens inhaalstatistieken, natuurlijk. Elo! - Aangifte. Het gonst van geruchten over 'nieuwe leegroof' uit een kluis van Staat. Er zou vooralsnog ook geen aangifte zijn gedaan, omdat de hoofdbewaking in handen is van een belangrijker en belanghebbende 'loverboy'. Het journalistieke onderzoek, gaat uitermate geïnteresseerd voort. - Visionair. Ziet hij het allemaal aankomen? Lijkt dus van wel. In ieder geval is regeren vooruitzien. En misschien dat Moestadja de kansberekening binnen heeft, dat er verkiezingen dreigen aan te komen. Hij heeft in ieder geval nu al Kasto en Nerkust belast, met het aansturen van het Hoofdstembureau Paramaribo. Goede zaak. Hoe eerder, hoe beter. - Granman. De Paramaccaanse dignitaris Forster, lijkt eieren voor zijn geld te hebben gekozen en de obstructie van regionale en/of territoriale ontwikkelingen niet langer dwars te kunnen zitten. Een schrijven zou zijn uitgegeven, waarmee bekender obstructies worden beëindigd. - Padvinden. Humphrey Schurman schijnt het een uitstekend voorbeeld voor de padvindersjeugd te vinden om het staatshoofd Desi Bouterse, de hoogte padvinderseer in Suriname en daarbuiten, toe te spelen. Beschermheerschap! Inderdaad, is na 2010 in dit land wel weer van alles mogelijk. Ook het onbegrensd twijfelachtige kan ermee door. Oud-president Venetiaan zou plaats moeten maken en naar verluidt, ernstig protesteren tegen de huidige gang van zaken. En terecht! In Suriname en richting buitenlandse organisaties, zal Venetiaan van zich doen horen en spreken. De oud-president is 'chief scout' en in ieder geval van onkreukbaar blazoen gebleken. In hoeverre Bouterse wegkomt met wat Schurman nu plotseling wil en na de kritieken die ongetwijfeld zullen losbarsten, zal wel weer op korte termijn blijken. 'Time always tells'. Er is ook nog een onveranderlijke padvinderseed, vanaf de tijden dat Baden Powell het goede predikte. Zien of die eedsformules willen correleren, met wat de heer Schurman, ook nog als een tot nog toe gerespecteerd jurist bij de orde, wil transponeren ofwel overdragen. Het is nou eenmaal het juiste pad vinden. In het leven van nu en ook ver daarna. - Bevrijdend nieuws. Chivano Pocorni uit Amsterdam- Zuidoost is erkend als internationaal recordhouder op de zeshonderd meter voor zesjarigen. 'Ik wil gewoon heel hard rennen.' De zesjarige hardloper Chivano Pocorni uit Amsterdam-Zuidoost, zorgde op 1 juni bij een atletiekwedstrijd in Hoofddorp voor verbazing. Hij liep de zeshonderd meter in 2.06,9 minuten. Daarmee brak hij het twaalf jaar oude internationale record voor zesjarigen, dat op naam stond van Tommy Staal uit Oosterhout (2.08,7). Vorige week werd de topprestatie officieel erkend, waarna de naam Chivano Pocorni werd toegevoegd aan een ranglijst met namen uit 47 landen. Onder die namen 's werelds snelste sprinter en Chivano's idool, de Jamaicaan Usain Bolt. Volgens Chivano zelf was het een kwestie van 'gewoon heel hard willen rennen'. En verder: 'Ik had van mama mijn witte motor --een beker melk-- gehad en een Mars.' Als bedankje voor die topverzorging, maakte hij 's avonds een tekening voor zijn moeder. 'Met een rood hartje, want mama is heel lief.' De recordtijd zegt hem niet veel, maar de bijbehorende gouden medaille des te meer. Die krijgt binnenkort een speciaal plekje, bij alle eerder behaalde medailles. 'Ik krijg een prijzenkast. Net zo eentje als mama. Daarin liggen heel veel medailles en bekers.' Aldus 'Het Parool'. - Bijlmer stommiteiten. Tijdens de Deelraadsvergadering in Amsterdam-Zuidoost (Bijlmer) is gisteravond abusievelijk stilgestaan bij het overlijden van Nelson Mandela. De griffier meldde het overlijden van Mandela aan de voorzitter, die daarop besloot om een minuut stilte in acht te nemen. De griffier hoorde van een deelraadslid, dat Mandela was overleden. De griffier keek daarna op Twitter om te controleren of het nieuws klopte. "Ik vond tientallen berichten, die het nieuws leken te bevestigen". Uitdrukkingen als "breaking news" en "it's official", kwamen op het Internet voor. Volgens verklaring van de griffier in een Amsterdamse krant. Pas na de minuut stilte, twijfelden raadsleden over het bericht. "Het blijkt maar weer, hoe voorzichtig je moet zijn met berichten op het Internet", aldus de griffier. - Meineed. In NL wordt dat misdrijf serieus genomen. In SU een gotspe. De Nederlands pers meldt: 'Het Openbaar Ministerie gaat niet in cassatie tegen de vrijspraak van twee oud-rechters. Daarmee is de uitspraak in hoger beroep onherroepelijk geworden. De oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg werden twee weken geleden vrijgesproken van meineed. Het OM dacht dat zij onder ede hadden gelogen in de zogenoemde Chipsholzaak, maar het hof achtte dat niet bewezen. De oudrechters waren eerder ook vrijgesproken door de rechtbank. Tot zover een Nederlands persbericht. Alleen al in het 08 December 1982 strafproces, glibberde men uit over de vele vormen die daarbij werden bedreven en aangestuurd door verdachten en gedagvaarden. Wat is meineed? Bij meineed gaat het om de situatie, dat iemand opzettelijk onder ede een valse verklaring geeft, mondeling of schriftelijk. Meineed kan in principe worden gepleegd in alle fasen van iedere gerechtelijke procedure waarbij een getuige of deskundige een eed aflegt, dus zowel tijdens een vooronderzoek als op de zitting zelf. Het afleggen van een eed dient als waarborg voor de waarheid van een verklaring. Met het strafbaar stellen van meineed -het vals verklaren onder ede- wordt dus beoogd de openbare trouw te beschermen. Meineed ondermijnt bovendien de waarheidsvinding in een rechtsstaat. Het afleggen van een valse verklaring, kan namelijk nadelige gevolgen hebben voor alle betrokkenen in een juridisch proces. Deze gedachtegang verklaart ook waarom bijvoorbeeld ter zitting nooit sprake kan zijn van onbeëdigde verklaringen; deze vormen namelijk geen geldig bewijsmiddel. Bovendien moet een getuige zoveel mogelijk zijn redenen van wetenschap aangeven, om vast te stellen of zijn verklaring berust op eigen waarneming en dus als wettig bewijs kan worden gebruikt. Meineed kan plaatsvinden in alle gevallen waarin de wet een verklaring onder ede vereist of daaraan rechtsgevolgen verbindt. Dit geldt voor alle getuigen en deskundigen die voor of tijdens een proces worden verhoord. Het kan bijvoorbeeld een getuige zijn die een misdrijf heeft zien plaatsvinden of een deskundige die heeft bijgedragen aan een onderzoek met betrekking tot vragen die zijn gerezen tijdens een juridisch proces. Beëdiging moet ook plaatsvinden bij een tolk die aanwezig is ter terechtzitting. Meineed heeft betrekking op het afleggen van een valse verklaring, zowel mondeling als schriftelijk. Dit is het geval als men een verklaring aflegt die in strijd is met de waarheid, danwel door verdraaiing of weglating van essentiële informatie. Het nalaten om iets te verklaren als er bijvoorbeeld een meldingsplicht is (en de beëdigde zich van deze plicht bewust was) kan dus ook worden beschouwd als meineed. Zo mag een politieambtenaar bij het opmaken van een proces-verbaal geen belangrijke informatie weglaten. Enzovoort, enzovoort. - Oud - President Venetiaan en 'chief scout', dat wil zeggen medehoofdbeschermer van de padvinderij in Suriname, gaf een reactie op het plan Humphrey Schurman om Bouterse als 'chief scout' binnen te halen. Venetiaan tegenover 'Ex-chief scout Ronald Venetiaan vindt, dat de leiding van de Boy Scouts aan de samenleving moet uitleggen, hoe president Desi Bouterse in deze erefunctie kan worden benoemd. "Het gaat om iemand die terechtstaat voor meervoudige moord", zegt Venetiaan aan Starnieuws in reactie op de voorgenomen installatie van het staatshoofd als chief scout. Venetiaan wijst er op dat hij eerder schriftelijk zijn mening kenbaar heeft gemaakt over deze kwestie. "Dit was nog voordat de amnestiewet in werking trad en alle perikelen erom heen", zegt Venetiaan. Nu de mededeling officieel gedaan is door hoofdcommissaris Humphrey Schurman, zal Venetiaan, nationaal, regionaal en internationaal zich afmelden als chief scout en zijn visie hierover kenbaar maken. "Het is beslist niet zo dat een chief scout het staatshoofd van het land moet zijn", zegt Venetiaan'. Tot zover een excerpt uit de berichtgeving van starnieuws.com

5 PAGINA 16 DE WEST VAN WOENSDAG 26 JUNI 2013 Brad en Angelina willen nog twee kinderen Brad Pitt en Angelina Jolie hebben al zes kinderen, maar willen hun gezin toch nog iets uitbreiden. Hun droom? Nog een biologisch kind én een adoptiekind uit Jordanië. Maddox is elf, Pax negen, Zahara acht, Shiloh zes en de tweeling Knox en Vivienne is vier. Maar Angelina bezocht onlangs een Syrisch vluchtelingenkamp in het Jordaanse Zaatari en hoopt met een nieuwe adoptie bij te dragen aan het wereldwijde bewustzijn over de humanitaire crisis in Syrië. 'Hoe meer, hoe liever. Dat is de houding van Angie en Brad als het op kinderen aankomt. En als je er al een boel hebt, maken een paar kinderen meer niet zo'n groot verschil', aldus een bron in The Sun. 'Angie is enorm geraakt door de situatie in Syrië en wil een kind uit Jordanië adopteren om haar steentje bij te dragen. Die publiciteit zou de aandacht van de wereld vestigen op wat daar gaande is. De tweeling is nu vier en Brad en Angie zijn het erover eens dat het tijd is voor meer kinderen.' 'Angie is bevriend met koningin Rania van Jordanië, dat zal wel helpen bij de adoptie. Maar ze willen ook nog één biologisch kind.' 'Heidi Klum laat tattoo Seal verwijderen' Heidi Klum wil naar verluidt de tatoeage met de naam van haar ex-man Seal laten verwijderen. Een insider onthult tegenover People.com dat het 40-jarige Duitse supermodel er al enkele behandelingen heeft opzitten. Klum liet de tattoo, op haar rechteronderarm, in 2009 zetten ter gelegenheid van haar vierjarige huwelijksjubileum met de Britse zanger. Nu het paar vorig jaar van elkaar scheidde, wil het model deze herinnering schijnbaar uitwissen. De initialen van haar vier kinderen met Seal, die in sterren naast zijn naam staan getekend, laat ze intact. Klum, die sinds september een relatie heeft met haar voormalige bodyguard Martin Kristen, liet onlangs weten niet meer te zullen hertrouwen omdat ze 'dat sprookje wel heeft gehad'. Ze was eerder vijf jaar lang getrouwd met stylist Ric Pipino en had een korte romance met Flavio Briatore, voordat ze in 2005 in het huwelijk trad met Seal. Heidi Klum en Seal in januari ap. Brad Pitt en Angelina Jolie met drie (Maddox, Knox en Zahara) van hun zes kinderen in Tokio. Brunopress. Kristen Stewart laat eerste tattoo zetten Kristen Stewart heeft haar eerste tatoeage laten zetten. De Twilight-ster heeft sinds enige tijd een kleine tekening in rode inkt op haar rechterpols. Wat de tattoo precies voorstelt, is niet bekend. Toch meldt tattooshop Pride and Glory aan E! Online dat Kristen Stewart met een vijftal vrienden langs is geweest om tatoeages te laten zetten. Volgens de bron was de filmster 'superaardig en heel verlegen'. Stewart hield zich tijdens het zetten op de vlakte. Ze wilde niet dat iemand in de shop erachter kwam wie ze was. 'De zetter heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat ze zich op haar gemak voelde. Hij heeft haar wensen gerespecteerd.' Rapper Fat Joe 4 maanden de cel in miljoen dollar (omgerekend euro) over te maken aan de Amerikaanse be- Fat Joe moet vier maanden de gevangenis in vanwege belastingontduiking. De zwaarlijvige rapper gaf in lastingdienst. december al toe dat hij niet al zijn inkomsten netjes heeft aangegeven. Fat Joe, die officieel Joseph Cartagena heet, liet volgens TMZ tussen 2007 en 2008 na om belasting over zo'n 1 Cartagena moet daarom vier maanden zitten, bepaalde de rechtbank maandag. Behalve een gevangenisstraf moet de rapper ook een boete van euro betalen. Zijn straf gaat in op 26 augustus.

MAS slecht geïnformeerd over uitdiepen vaargeul door Valentijn Bartels

MAS slecht geïnformeerd over uitdiepen vaargeul door Valentijn Bartels Jaargang 104 ZATERDAG 22 JUNI 2013 NO. 41775 SRD 1,25 Denigrerende benamingen moeten worden uitgebannen Personen, met name jongeren moeten respectvolle omgangsvormen nastreven en meewerken aan het uitbannen

Nadere informatie

Ook Trinidad geschokt om terreurplannen Dino

Ook Trinidad geschokt om terreurplannen Dino Jaargang 105 ZATERDAG 9 NOVEMBER 2013 NO. 41890 SRD 1,25 NJP-kandidaat Kanape droomt van eenheid onder jongeren Een vuist en krachtig, we zijn jong en machtig! Zo luidt het motto van Obed Kanapé, kandidaat

Nadere informatie

DRUGSGEBRUIK. van de ene naar de andere plaats. Nu worden andere routes gebruikt, maar die dingen zijn strategische dingen. Om organisatorische

DRUGSGEBRUIK. van de ene naar de andere plaats. Nu worden andere routes gebruikt, maar die dingen zijn strategische dingen. Om organisatorische Jaargang 104 DINSDAG 25 JUNI 2013 NO. 41777 SRD 1,25 Geen kans voor Surinaamse criminelen in Frans-Guyana door Valentijn Bartels Volgens minister Edward Belfort van Justitie en Politie (JusPol) is de samenwerking

Nadere informatie

Nederland op weg naar diesel onder 1 euro per liter. Pagina 11. Jaargang 106

Nederland op weg naar diesel onder 1 euro per liter. Pagina 11. Jaargang 106 Nederlandse kinderwerkster Groothuis naar Powaka. Pagina 4 Nederland op weg naar diesel onder 1 euro per liter. Pagina 11 Australië start Azië Cup overtuigend. Pagina 10 Jaargang 106 VRIJDAG 9 JANUARI

Nadere informatie

SZF-directeur tot nader order thuis. Pagina 2. Jaargang 106

SZF-directeur tot nader order thuis. Pagina 2. Jaargang 106 Stichting Women of faith geeft training in Brokopondo SZF-directeur tot nader order thuis. Remie Burke stelt Sporten Jeugdzaken verantwoordelijk voor de problemen binnen de boksbond. Pagina 2 Pagina 10

Nadere informatie

Brazilië moest Suriname militair versterken

Brazilië moest Suriname militair versterken Jaargang 105 DINSDAG 3 JUNI 2014 NO. 42056 SRD 1,25 Instorting verbindingsbrug Pikin Slee/Futu Na Kaba zorgwekkend door Melissa Achthoven De instorting van een brugverbinding over de Paabakreek tussen

Nadere informatie

La Vigilantia nieuwe meisjes volleybalclub. Pagina 12. Jaargang 106

La Vigilantia nieuwe meisjes volleybalclub. Pagina 12. Jaargang 106 Jongen (14) onterecht op de elektrische stoel in Amerika. Pagina 9 La Vigilantia nieuwe meisjes volleybalclub. Pagina 12 800 kilo cocaïne onderschept in Antwerpse haven. Pagina 14 Jaargang 106 VRIJDAG

Nadere informatie

De algemene beraadslaging wordt geopend.

De algemene beraadslaging wordt geopend. Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (32123-V). De algemene beraadslaging wordt geopend.

Nadere informatie

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid Febuari - Maart 2015 / Jaargang 9, nr. 2 Ad Informatie Magazine van studievereniging Ad Informandum voor Strafrecht en Criminologie Levenslang is levenslang Strak beleid of inhumaan? Lokpuber weer invoeren?

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

SLM vanaf 29 maart op route Cayenne-Miami

SLM vanaf 29 maart op route Cayenne-Miami Jaargang 105 DINSDAG 18 MAART 2014 NO. 41993 SRD 1,25 Raadsadviseur Abrahams "aangevallen" door dronkaard Raadsaviseur, ex-minister van Openbare Werken (OW) en NDP-topper Ramon Abrahams had gisteren niet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

religieën is gebleken dat het huwelijk een bijzondere plaats inneemt.

religieën is gebleken dat het huwelijk een bijzondere plaats inneemt. Jaargang 104 ZATERDAG 25 MEI 2013 NO. 41752 SRD 1,- Bedrijven mijden massaal lucratieve Effectenbeurs Niettegenstaande het feit dat in de afgelopen jaren het beleggen in Surinaamse aandelen lucratief is

Nadere informatie

Kabinet staat op z n kop Het kabinet staat sinds vannacht ondersteboven.

Kabinet staat op z n kop Het kabinet staat sinds vannacht ondersteboven. Jaargang 104 DINSDAG 11 JUNI 2013 NO. 41765 SRD 1,25 Regering stelt Telesur nettowinst 2012 ter beschikking door Aidy Agodeba De regering heeft gemeend de nettowinst die het staatstelecommunicatiebedrijf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 93 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 mei 2013 De vaste commissie

Nadere informatie

het korps wordt verzwakt, waardoor het werk gestagneerd

het korps wordt verzwakt, waardoor het werk gestagneerd Jaargang 104 WOENSDAG 17 OKTOBER 2012 NO. 41573 SRD 1,- Strijd tegen armoede nog niet gestreden door Rick Smits Vandaag, 17 oktober, staat wereldwijd in het teken van aandacht voor de strijd tegen armoede.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 59 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 april 2014 De vaste commissie voor Veiligheid

Nadere informatie

Interview: rechtspsycholoog Wagenaar over lessen leren Alles afwegende: officier Neeltje Keeris blikt terug Exp ertise : nie uwste ICT-te chnie ken

Interview: rechtspsycholoog Wagenaar over lessen leren Alles afwegende: officier Neeltje Keeris blikt terug Exp ertise : nie uwste ICT-te chnie ken STEEK JE NEK UIT Interview: rechtspsycholoog Wagenaar over lessen leren EN TOON MOED DE VALKUILEN Alles afwegende: officier Neeltje Keeris blikt terug VAN LIMBURG SAMEN ZOEKEN Expertise: nieuwste ICT-technieken

Nadere informatie

20ste vergadering Woensdag 7 november 2001

20ste vergadering Woensdag 7 november 2001 20ste vergadering Woensdag Aanvang 10.15 uur Voorzitter: Van Nieuwenhoven Tegenwoordig zijn 112 leden, te weten: Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Atsma, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Barth,

Nadere informatie

Datum: 2 april 2013 3 de Kinderombudsman KOM001/ 2013

Datum: 2 april 2013 3 de Kinderombudsman KOM001/ 2013 1 2 Datum: 2 april 2013 3 4 Inhoudsopgave Afkortingenlijst 3 Hoofdstuk 1: Inleiding 4 Hoofdstuk 2: Casuïstiek 5 Hoofdstuk 3: Kinderrechten 8 Hoofdstuk 4: Wet DNA-V en kinderrechten 12 4.1 Wet DNA-V 12

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin maart 2008 Van Amsterdam naar Phnom Penh Chinese advocatuur hervormd Wie is wie? De bodes van het Gerechtshof Interview met Bernard Welten Als er geen advocaten meer waren, won

Nadere informatie

Tijdschrift voor de Rechten van het Kind. 25 jaar Kinderrechtenverdrag

Tijdschrift voor de Rechten van het Kind. 25 jaar Kinderrechtenverdrag Right! 24 e jaargang, nummer 3, NOVEMBER 2014 Tijdschrift voor de Rechten van het Kind 25 jaar Kinderrechtenverdrag Inhoud Redactioneel Colofon Right! Tijdschrift voor de Rechten van het Kind is een uitgave

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Jaarbericht Kinderrechten 2013

Jaarbericht Kinderrechten 2013 Jaarbericht Kinderrechten 2013 Kinderrechten in Nederland Kinderrechten & uitbuiting Kinderrechten & migratie Kinderrechten & jeugdstrafrecht Kinderrechten & jeugdzorg Kinderrechten & kindermishandeling

Nadere informatie

Nina Huygen: Schadefonds biedt vooral erkenning

Nina Huygen: Schadefonds biedt vooral erkenning RELATIEMAGAZINE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE nr 07 JAARGANG 18 Juli 2012 Nina Huygen: Schadefonds biedt vooral erkenning Jongerencriminaliteit, wat vinden ze er zelf van? Twisterteam trekt bij overval alles

Nadere informatie

overige aandelen in handen van particulieren waren. De Surinaamsche Bank (DSB) is in 2012 overigens de meest actieve makelaar van

overige aandelen in handen van particulieren waren. De Surinaamsche Bank (DSB) is in 2012 overigens de meest actieve makelaar van Jaargang 104 DINSDAG 9 APRIL 2013 NO. 41713 SRD 1,- Let wel!! Rekening klanten. De nieuwe maand voor rekeningbonnen is gestart op 2 APRIL 2013 en de betaling vindt plaats EIND MEI 2013 Ouderwets belastingstelsel

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin september 2008 Interview met mr. Eradus, president van de Amsterdamse rechtbank Het bijdehante gedrag van de Amsterdamse advocaat wordt niet altijd gewaardeerd Advolympics 2008

Nadere informatie

26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013

26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 168 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste

Nadere informatie

Brandweer oefent samen met Frans-Guyana door Chris Bakker

Brandweer oefent samen met Frans-Guyana door Chris Bakker Jaargang 105 VRIJDAG 6 JUNI 2014 NO. 42059 SRD 1,25 Directrice Havo 2 vast voor verduistering en valsheid door Melissa Achthoven De directrice van de Henry Dahlbergschool (Havo 2), J.V., is gisteren door

Nadere informatie

4 Wijziging van de Opiumwet

4 Wijziging van de Opiumwet 4 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt ( 32842 ). Ik heet de minister

Nadere informatie