Groot Bonnevie feest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groot Bonnevie feest"

Transcriptie

1 De Buurtkrant Tweemaandelijkse tijdschrift van vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl Afgiftekantoor Brussel 8 v.u.: J.-M. De Smet, Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek april 2012 Groot Bonnevie feest 5 mei 13:00 tot 18:00 uur Animaties voor groot en klein / Muziek / Bloemenmarkt / Eetstanden In dit nummer Uitnodiging Bonneviefeest Het sociaal restaurant Les uns et les autres Uw huis renoveren Stemrecht voor buitenlanders Memorandum recht op wonen.. 5 Bijen in de stad. 6 1

2 Het sociaal restaurant Les uns et les autres In 2004 werd het gemeentelijk sociaal restaurant Les uns et les autres opgestart als een project van de Lokale Missie van Molenbeek. De hoofdbedoeling was om werkzoekenden met weinig kwalificaties tegelijkertijd werk en een opleiding op de werkvloer aan te bieden (socio-professionele inschakeling). Sinds 2007 zijn ze gesitueerd in het mooi gerenoveerde gebouw "AJJA" in het centrum van Molenbeek in de Graaf van Vlaanderenstraat 13. We trokken er naartoe voor een interview met de coördinator van het project. Welke mensen komen hier eten? Coördinator: "Iedereen is hier welkom. We proberen verschillende groepen mensen aan te spreken; zowel ouderen als jongeren, mensen afkomstig uit verschillende culturen, mensen met een klein of een groter inkomen... We willen een plaats zijn waar deze verschillende mensen elkaar ontmoeten. Daarom hanteren we ook verschillende tarieven: een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert wordt geserveerd aan 3,50 (voor mensen met een OMNIO statuut, vroeger VIPO), 4,50 (voor gepensioneerden en werkzoekenden) en 8,00 voor alle anderen. Dit zijn de nieuwe prijzen vanaf 1 april Dagelijks komen hier ongeveer 100 bezoekers. Wat wordt er zoal gegeten? Coördinator: Wij geven de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit. Zo willen we zorgen voor een grote variatie aan ingrediënten, verse groenten en fruit, ook lokale producten waar mogelijk, soms minder gekende producten, en ook een gevarieerd aanbod van typische nationale gerechten van verschillende landen. We werken zoveel mogelijk op een artisanale manier en kopen dus weinig of geen afgewerkte producten, ook geen conserven of diepvries; zelfs de mayonaise wordt zelf gemaakt. Mensen kunnen hier 5 dagen per week een war- me maaltijd eten, doen jullie nog meer? Coördinator: De bedoeling is dat onze 25 medewerkers tijdens hun contract zoveel mogelijk leerkansen hebben. Naast de dagelijkse bereiding van het eten voor een 100- tal mensen zijn we onlangs gestart met een broodjes- en snackbar, waar mensen allerlei lekkers kunnen afhalen. Ook hebben we een traiteurdienst die recepties en buffetten kan verzorgen op vraag, zowel voor organisaties als voor o.a. trouwfeesten. Eén dag per maand sluiten we het restaurant en organiseren we een interne studiedag voor de hele ploeg. Zo hebben we vorige maand de energieanimatoren van Buurthuis Bonnevie ontvangen Bedankt voor dit interview en nog veel succes met dit project. Op maandag 5 maart waren we te gast bij de personeelsploeg van het sociaal restaurant Les uns et les autres. Onze twee enthousiaste energie-animatoren, Moustafa Mechbal en Lahoussine Fadel, voorzagen de 25 medewerkers op een boeiende manier van allerlei tips over energie-besparen. Zowel de doorleefde uitleg van deze heren als de vele vragen en aanvullingen van de deelnemers maakten er een interessante activiteit van. Zij die wilden konden achteraf hun kennis testen aan de hand van het rad der fortuin. 2

3 BUURTHUIS BONNEVIE HELPT Uw huis renoveren Al meer dan tien jaar investeren de eigenaars uit de buurt om hun huis om het op te frissen, de energieprestatie te verbeteren, de zolder in te richten, herstellingen uit te voeren, of om ongezonde leefomstandigheden te verhelpen. Buurthuis Bonnevie analyseert uw renovatieproject en helpt u om te bepalen welke werken prioriteit moeten krijgen, rekening houdend met het budget dat u wil spenderen, de omvang van de geplande werken, onze kennis van de wetgeving en van de premies en onze ervaring met verbouwingen. Vaak begeleiden we uw renovatie tot bij de uitvoering van de werken. Een voorbeeld daarvan vindt u in ons uitstalraam (projecten ISOPRIM). Indien u van plan bent om te renoveren, het dak van uw huis te vervangen en te isoleren, de ramen te vernieuwen, centrale verwarming te plaatsen, of een waterput, enz dan loont het zeker de moeite om ons te raadplegen. Wij kunnen u doorsturen naar vakspecialisten. Wij nodigen u uit om met ons over uw project te komen praten. Om de renovatiewerken te financieren bestaan er premies die gewoonlijk kunnen gecumuleerd worden: de renovatiepremie, de energiepremie, de fiscale aftrek voor dakisolatie enz. Zeker de laatste jaren zijn de bedragen van de isolatiepremies fors toegenomen en kunnen eigenaars een lening afsluiten aan 0% intrest om ze te laten uitvoeren (bv via een groene sociale lening). Profiteer er dus van. Permanentie renovatie: maandag van 14:00 tot 17:00 uur op afspraak. Info bij het onthaal van het Buurthuis: Links boven: achtergevel voor de werken Links onder: isolatie van het dak Rechts: achtergevel na de werken 3

4 DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 Stemrecht voor buitenlanders Waarom deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen? In België staat het gemeentebestuur het dichtst bij de bewoners van een gemeente. De burgemeester en de schepenen worden verkozen voor een periode van zes jaar. Tijdens de kiescampagne stellen de kandidaten hun politiek programma voor. Daarin leggen ze uit hoe zij aan de problemen en de noden van de inwoners van de gemeente willen tegemoet komen. Door de verschillende politieke programma s te lezen en te bestuderen, kan u dat programma kiezen dat het meest beantwoordt aan uw verwachtingen op gebied van onderwijs, woonproblematiek, mobiliteit, milieu, sociale actie enz Wie heeft stemrecht op 14 oktober 2012? Alle Belgen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister krijgen een kiesbrief. Zij hebben stemplicht en kunnen een boete krijgen als ze niet gaan stemmen. Buitenlanders hebben onder bepaalde voorwaarden stemrecht, als ze daartoe een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur vóór 31 juli 2012 Onder welke voorwaarden kunnen buitenlanders stemmen? Voor de gemeenteraadsverkiezingen maakt de Belgische wetgeving onderscheid tussen twee categorieën: Buitenlanders afkomstig van buiten de Europese Unie. In dat geval moet men: - sinds vijf jaar officieel in België wonen - ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op 1 augustus jaar zijn op 14 oktober burgerrechten en politieke rechten genieten - ingeschreven zijn op de kiezerslijst op 31 juli 2012 Buitenlanders afkomstig uit de Europese Unie Voor hen gelden dezelfde voorwaarden, behalve die om vijf jaar in België te wonen. Ook als ze minder lang in België wonen kunnen ze stemmen, als ze aan de andere voorwaarden voldoen. Nog vragen? Breng ons een bezoek op dinsdag voormiddag 15 mei (buurtontbijt) of op 5 mei tijdens het Feest van het Bonneviepark. De vereniging Objectif staat ter uwer beschikking om uw vragen te beantwoorden. Ook de aanvraagformulieren om te kunnen stemmen, zullen dan beschikbaar zijn. Goed om weten Zodra u vraagt om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen te mogen stemmen, staat u definitief op de kiezerslijst en wordt stemmen een verplichting bij alle toekomstige verkiezingen. Brocante Mommaerts & Laermansstraat zaterdag 26 mei van 9:00 tot 17:00 uur 4

5 Ik wil wel inspanningen doen en prioriteiten stellen bij mijn uitgaven, maar hoe moet ik dat doen met een inkomen van 770 euro per maand terwijl mijn huur 500 euro bedraagt zonder lasten! Wat blijft er dan nog over om te leven? En dan wil ik niet eens beginnen denken hoe ik gezond zou kunnen eten. De woonpermanentie van Buurthuis Bonnevie wil de huurders van Molenbeek bijstaan, die woonproblemen hebben. Geval per geval proberen we een oplossing te vinden voor de problemen. Soms slagen we erin, ten minste als het nog mogelijk is om iets te doen. eerlijkheidshalve moeten we er toch op wijzen dat het in veel gevallen gewoon onmogelijk is om meteen een oplossing te vinden. Help me een woning te vinden Het is het signaal dat we van ons publiek krijgen. Een woning vinden! Daar zit het probleem: het is moeilijk vandaag de dag om in Brussel een woning te vinden voor een gezin, laat staan een betaalbare woning die aan de normen voldoet. RECHT OP WONEN VOOR IEDEREEN IN MOLENBEEK Memorandum De gemeenteraadsverkiezingen en de woonproblematiek in Molenbeek Sinds 2000 slaan de vzw La Rue en het Buurthuis Bonnevie bij elke gemeenteraadsverkiezing, de handen in elkaar om een memorandum op te stellen over het recht op wonen in Molenbeek. In dit document evalueren we de resultaten van de voorbije legislatuur inzake woonproblematiek. Daaruit leiden we een aantal aanbevelingen af om het recht op wonen te verdedigen (zie website Om concrete engagementen af te dwingen werd dit memorandum verstuurd naar alle democratische partijen die bij de verkiezingen opkomen en ook naar de burgemeester en het schepencollege dat nu aan zet is. Een datum om te onthouden 4 juni 2012 van 17:30 tot 19:30 in het museum La Fonderie, Ransfortstraat 27, 1080 Molenbeek Vzw Buurthuis Bonnevie en vzw La Rue organiseren een ontmoeting tussen de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Molenbekenaars die geïnteresseerd zijn in de woonproblematiek van de gemeente. Voor info kan u steeds terecht bij Aurelia, Buurthuis Bonnevie, tel: van maandag tot en met donderdag. Wij hopen van harte u die dag te mogen ontmoeten. In de woonpermanentie zien we vaak mensen die al maanden op zoek zijn naar een woning en er geen vinden. De tijden zijn hard, de huurprijzen blijven stijgen, de inkomens volgen niet, de discriminaties op basis van afkomst en sociale achtergrond blijven bestaan Het klinkt ons bekend in de oren, jammer genoeg. Om wat schot in de zaak te brengen, is het nodig dat de verenigingssector de politieke wereld inlicht over de problemen waarmee ons publiek moet afrekenen. Daarom hebben de vzw La Rue en Buurthuis Bonnevie de handen in elkaar geslagen om een memorandum te schrijven voor al de gemeentelijke diensten die van ver of van dichtbij iets met huisvesting te maken hebben. 5

6 Bijen in de stad Op initiatief van de Schepen van Leefmilieu, heeft de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek in het voorjaar van 2011 het pilootproject Maya-ge ter hulp van de bijen en van het milieu opgestart. Dit project, dat door de gemeentelijke diensten werd ontwikkeld, in partnerschap met de vzw Apis Bruocsella, begon in de Maritiem wijk. In 2012 is het de beurt aan Molenbeek-centrum om bijen ter verwelkomen. Een aantal andere Brusselse gemeenten hebben al projecten ten voordele van de bijen ontwikkeld. In een tijdsspanne van dertig jaar is ruim de helft van de wilde bijen in België verdwenen. De oorzaak hiervan is vaak een menselijke tussenkomst: verontreiniging, aanplanting van exotische soorten die geen honing opleveren Welnu, bijen zijn essentieel voor de natuur. En, als alles goed verloopt tussen bijen en inwoners, mag men zich verwachten aan een jaarlijkse oogst van 100 kilo honing! In het voorjaar van 2011, na een sensibilisatiecampagne in de Maritiemwijk en het uitdelen van bloemen aan de bewoners die peter of meter waren van het project, werden er twee bijenkasten bevolkt met bijen geïnstalleerd op het dak van het huis L Oranger. Voor het bevolken van de beide bijenkasten van dit project, werd gekozen voor de soort Buckfast. Deze bijen zijn gekend omwille van het feit dat het vreedzame, uitstekende haalbijen zijn, en dat ze weinig uitzwermen. Dit jaar heeft de schepen besloten om het project uit te breiden naar de wijk rond het Gemeentehuis. Specificiteit van dit Maya ge II : de peters en meters (inwoners, handelaars en wijkverenigingen) zullen een zakje krijgen met zaden van honinggevende bloemen. Wat de bijenkorven betreft, deze werden op het dak van het Gemeentehuis geïnstalleerd op 29 maart. Hebt u interesse voor dit project en wil u meewerken? Kabinet van Schepen Leefmilieu: Buurthuis Bonnevie Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek T: F: ALGEMENE OPENINGSUREN 9-12 uur en uur HUISVESTINGSPERMANENTIE - op afspraak: elke dinsdag van 14 tot 17 en elke donderdag van 9 tot 13 uur - informatie over uw rechten en plichten als huurder RENOVATIEADVIES - op afspraak (maandagnamiddag) - advies over het renoveren van uw woning, hulp bij het aanvragen van premies (renovatie, gevelreiniging, energie) BUURTONTBIJTEN - op dinsdag van 10 tot 11:30 uur - een moment om buren te leren kennen UITLEENDIENST - op afspraak: uitlenen van materiaal en technisch advies aan bewoners die zelf verbouwingen doen in hun woning - informatiefolder bij onthaal buurthuis 6

7 Des abeilles dans la ville A l initiative de son Echevin de l Environnement, la Commune de Molenbeek-Saint-Jean a lancé, au printemps 2011, le projet-pilote Maya Ge en faveur des abeilles et de l environnement. Ce projet, qui a été développé par les services communaux, en partenariat avec l asbl Apis Bruocsella, a démarré dans le quartier Maritime. A présent, c est au tour de la Maison communale d accueillir les abeilles. Plusieurs autres communes bruxelloises ont déjà mené des projets en faveur des abeilles. On déplore en effet qu en l espace de trente ans, plus de la moitié des abeilles sauvages ont disparu de Belgique. En cause, souvent des interventions humaines : pollution, usage de produits phytosanitaires, plantation d espèces exotiques non mellifères, Or, les abeilles sont essentielles pour la nature. Si le bzz passe bien entre abeilles et habitants, on peut s attendre à une récolte annuelle de 100 kilos de miel. Au printemps 2011, après une campagne de sensibilisation dans le quartier Maritime et la distribution de fleurs aux habitants parrainant le projet, deux ruches ont été installées sur le toit de la maison de L Oranger. Pour peupler les deux ruches de ce projet, c est l espèce Buckfast qui a été choisie. Ces abeilles sont réputées pour être d excellentes butineuses, pacifiques et peu essaimeuses. Cette année, l Echevin a décidé d étendre le projet à une autre zone de la commune : le quartier de la Maison communale. Spécificité de ce «Maya ge II» : les parrains et marraines (habitants, commerçants et associations du quartier) recevront un sachet de semences de fleurs mellifères. Contact pour de plus amples informations : Cabinet de l Echevin Gypers T: Buurthuis Bonnevie organiseert Maison de Quartier Bonnevie organise Bloemenmarkt Marché aux fleurs in het Bonneviepark au parc Bonnevie 5 mei 2012 mai van 13:30 tot 18:00 uur Eénjarige planten & kruiden V O O R D E L I G E P R I J Z E N de 13h30 à 18h00 Plantes annuelles & aromatiques P R I X I N T É R E S S A N T S Met steun van de dienst gesubsidieerde projecten van de gemeente / Avec le soutien du service des projets subsidiés de la commune S i n t - J a n s - M o l e n b e e k Maison de Quartier Bonnevie Rue Bonnevie 40, 1080 Molenbeek T: F: HEURES D OUVERTURES 9-12 heures et heures PERMANENCE LOGEMENT - sur rendez-vous: le mardi entre 14h et 17h et le jeudi entre 9h et 13h - information sur vos droits et devoirs en tant que locataire CONSEILS EN RÉNOVATION - sur rendez-vous (lundi après-midi) - conseils relatifs à la rénovation de votre logement; aide à la demande de primes (rénovation, embellissement de façade, énergie) PETIT DÉJEUNERS DE QUARTIER - le mardi entre 10 et 11h30 - l occasion de faire connaissance avec vos voisins LE SERVICE DE PRÊT - sur rendez-vous: prêt de matériel et avis technique aux habitants qui rénovent eux-mêmes - info à la réception de la MdQ 6

De Buurtkrant. Een geslaagd renovatieproject. maart 2012

De Buurtkrant. Een geslaagd renovatieproject. maart 2012 De Buurtkrant Tweemaandelijkse tijdschrift van vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl Afgiftekantoor Brussel 8 v.u.: J.-M. De Smet, Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek maart 2012 Een geslaagd

Nadere informatie

De Buurtkrant. december 2013

De Buurtkrant. december 2013 Meer groen De Buurtkrant Tweemaandelijkse tijdschrift van vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl Afgiftekantoor Brussel 8 v.u.: J.-M. De Smet, Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek december

Nadere informatie

De Buurtkrant. Renoveren om beter te wonen. oktober 2013

De Buurtkrant. Renoveren om beter te wonen. oktober 2013 De Buurtkrant Tweemaandelijkse tijdschrift van vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl Afgiftekantoor Brussel 8 v.u.: J.-M. De Smet, Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek oktober 2013 Renoveren

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

Ontwerp activiteitenverslag 2014

Ontwerp activiteitenverslag 2014 Ontwerp activiteitenverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. De algemene vergadering 2. Onze thematische dossiers 3. Communicatie 4. Onze vormingen over wonen 5. De Adviesraad Huisvesting en de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst Driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

Nadere informatie

www.s-p-a.be sp.a-afdeling Zomergem Sociaal huis breidt uit We betalen ons blauw! Primeur in Zomergem PAGINA PAGINA PAGINA voorjaar 2011

www.s-p-a.be sp.a-afdeling Zomergem Sociaal huis breidt uit We betalen ons blauw! Primeur in Zomergem PAGINA PAGINA PAGINA voorjaar 2011 www.s-p-a.be sp.a-afdeling Zomergem voorjaar 2011 Sociaal huis breidt uit 03 06 Ivo Mechels van 11 Meer privacy voor OCMW-klanten is één van de aandachtspunten van dit project. We betalen ons blauw! De

Nadere informatie

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben.

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben. Wonen: Getuigenissen: Ik ben eigenaar van een huis. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens recht op heb, juist omdat ik een eigen huis heb. Mijn huis is al 60 jaar oud en het onderhoud is kostelijk. te

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

Nouvelle école Nieuwe school. Een volledig nieuwe agenda in een heel nieuw blad! Un tout nouvel agenda dans un tout nouveau journal!

Nouvelle école Nieuwe school. Een volledig nieuwe agenda in een heel nieuw blad! Un tout nouvel agenda dans un tout nouveau journal! Suivez-nous aussi sur Volg ons ook op N 48 Le bulletin d information des habitants de Molenbeek-Saint-Jean Bimestriel Mars - Avril 2015 Het informatieblad voor de inwoners van Sint-Jans-Molenbeek Tweemaandelijks

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

Onderbescherming & proactief handelen. Zuid-Oost-Vlaanderen 2010-2012

Onderbescherming & proactief handelen. Zuid-Oost-Vlaanderen 2010-2012 Onderbescherming & proactief handelen Zuid-Oost-Vlaanderen 2010-2012 Woord vooraf Inhoudstafel Als Mozes niet naar de berg komt... Zwalm om dergelijke proactieve acties op poten te zetten die onderbescherming

Nadere informatie

Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni 2012. vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH)

Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni 2012. vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Vorming De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren 14 juni 2012 vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Henegouwenkaai 29 in 1080 Brussel www.bbrow.be 02/502 84 63 De Brusselse

Nadere informatie

Help, ik verzuip in de premies. R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s. A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d

Help, ik verzuip in de premies. R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s. A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d Help, ik verzuip in de premies foto s daniel rys R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s M A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d Help, ik verzuip in de premies Gelukkig

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

2 0 1 0 VOORZORG INFO

2 0 1 0 VOORZORG INFO j u n i 2 0 1 0 VOORZORG INFO 15 Toegangspas Rd4 voor ondergronds afvalinzamelsysteem Bas Henstra werkt het liefst met en voor mensen Bewoners De Uitloop verhuizen binnenkort naar de Dem Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Algemene nieuwsbrief nr.9 september - oktober - november 2013 verschijnt 4 keer per jaar. Onze poetsers. liften. tevreden over woonhaven

Algemene nieuwsbrief nr.9 september - oktober - november 2013 verschijnt 4 keer per jaar. Onze poetsers. liften. tevreden over woonhaven & WONEN WETEN Algemene nieuwsbrief nr.9 september - oktober - november 2013 verschijnt 4 keer per jaar Onze poetsers liften tevreden over woonhaven OPENINGSUREN EN TELEFOONNUMMERS technische dienst 03

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

Dit is mijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid

Dit is mijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid www.s-p-a.be/zwevegem 15 APRIL 2013 Dit is mijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid Marc Desloovere, schepen Wat velen reeds jaren hoopten, werd werkelijkheid 14 oktober 2012 betekende voor politiek Zwevegem

Nadere informatie

Denderende premies voor woningen op Rechteroever!

Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Inhoud Win een mooie prijs! Zie pagina 37 Voorwoord... 3 Aalst prikkelt Rechteroever... 4 Wil je een oude woning

Nadere informatie

Omdat duurzaamheid geen loos begrip is. Omdat duurzaamheid mee de woonkwaliteit verhoogt, de kosten verlaagt en de planeet bewaart.

Omdat duurzaamheid geen loos begrip is. Omdat duurzaamheid mee de woonkwaliteit verhoogt, de kosten verlaagt en de planeet bewaart. Omdat duurzaamheid geen loos begrip is. Omdat duurzaamheid mee de woonkwaliteit verhoogt, de kosten verlaagt en de planeet bewaart. Omdat zowel overheid, particulieren en verenigingen daar bij winnen.

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

voorwoord Martine De Regge voorzitter vzw regent schepen van openbare werken en mobiliteit stad gent

voorwoord Martine De Regge voorzitter vzw regent schepen van openbare werken en mobiliteit stad gent voorwoord Martine De Regge voorzitter vzw regent schepen van openbare werken en mobiliteit stad gent 2 De stad Gent heeft ver buiten haar stadsgrenzen het beeld van een warme en gezellige stad. En dat

Nadere informatie

36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015

36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015 36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015 BESTE HUURDER, 2 Column van de bestuurder 3 Rhiant 100 jaar! 4 Wie jarig is trakteert! 5 Take 100 6 Wim Klootwijk met pensioen 7 2015 in vogellucht 7 Piet Lodder 25

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers. Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen de klimaatverandering in België

Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers. Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen de klimaatverandering in België Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen de klimaatverandering in België Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen

Nadere informatie

Wat betekent Europa voor ons?

Wat betekent Europa voor ons? Wat betekent Europa voor ons? Edito Europa schiet in actie voor onze Brusselse wijken Als u dat maar weet Ultraliberaal, technocratisch, De kritiek op de Europese Unie vandaag is hard, maar de dagelijkse

Nadere informatie