De Buurtkrant. Een geslaagd renovatieproject. maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Buurtkrant. Een geslaagd renovatieproject. maart 2012"

Transcriptie

1 De Buurtkrant Tweemaandelijkse tijdschrift van vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl Afgiftekantoor Brussel 8 v.u.: J.-M. De Smet, Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek maart 2012 Een geslaagd renovatieproject Enkele maanden terug nam het SVK Baita (sociaal verhuurkantoor) het beheer over van de renovatie van een klein huis in de Koorstraat. De geschiedenis van dit project begint enkele jaren geleden, wanneer de eigenaar de wens uitdrukt om het gebouw te renoveren conform de regels. Zijn doel: drie comfortabele en goed uitgeruste appartementen. Om zeker te zijn dat de werken goed opgevolgd worden, stuurde het buurthuis hem door naar het SVK, een openbare partner die de belangen van zowel eigenaars als huurders behartigt. De eigenaar wilde: - zijn eigendom behouden en verbeteren, - het gebouw op een kostvriendelijke manier renoveren en tegelijk de heersende bouwnormen respecteren, - met oog voor energiebesparende en ecologische oplossingen (isolatie, verwarming, dubbele beglazing, zonnepanelen, waterput) - en ten slotte wilde hij verlost zijn van het beheer van de verhuur. Het SVK Baita stelde hem haar diensten voor: - begeleiding van eigenaars bij de renovatie en de technische keuzes; - indienen en opvolgen van de aanvraag van renovatieen energiepremies en opvolging van de fiscale aftrek; - opvolging van de werf en oplevering van de appartementen voor ze verhuurd worden; - onthaal van de huurders en opmaken van de huurcontracten Zonder de bestaande volumes uit te breiden, werden in het gebouw twee duplexappartementen (appartementen met twee verdiepingen) en één gewoon appartement ingeplant. De koer achteraan werd behouden om de buurt wat lucht en licht te geven. De kamers zijn heel licht en praktisch, en uitgerust voor gezinnen. Het dak en de achtergevel werden bijzonder goed geïsoleerd. Omdat het beheer van het gebouw in handen gegeven werd van het SVK, kon de eigenaar op een niet onbelangrijke tussenkomst van de overheid rekenen voor de renovatiewerken, die tot 80% bedroeg voor de werken die hiervoor in aanmerking kwamen. Bovendien kreeg hij In dit nummer Een geslaagd renovatieproject... 1/2 Een nieuw wijkcontract in uw buurt Vocht in huis Wonen op de politieke agenda Ieders stem telt

2 voor de energiebesparende werken (= verwarmingskosten lager dan 60kWh/m 2 per jaar) een energiepremie van 90 euro per m 2 bewoonbare ruimte. En daarbovenop kon hij nog eens genieten van een fiscale aftrek voor de isolatie, de ramen, de verwarming en de zonnepanelen (deze laatste worden vanaf 2012 beperkt). De werken werden gecoördineerd en opgevolgd door het SVK en met zorg uitgevoerd door erkende aannemers. Er werd op toegezien dat het oorspronkelijke karakter van het gebouw behouden bleef. Aan de voorgevel werd niets veranderd. De nieuwe ramen zijn van hout en werden geschilderd. De oorspronkelijke houten voordeur werd hersteld, de trappenhal heeft zijn natuurlijke lichtinval en zijn structuur behouden, enz De renovatie werd uitgevoerd zonder kunstgrepen en met oog voor economische en milieuvriendelijke aspecten, aangepast aan de noden van de bewoners. Men mag oprecht spreken van een voorbeeld-project. De huurders van hun kant krijgen voor een gematigde huur een kwaliteitswoning die behalve aangenaam ook energiezuinig is. Getuigenis van een bewoner Wij zijn blij dat we deze woning hebben gekregen. Voordien woonden we in een appartement dat te klein was en waar er veel problemen waren. De eigenaar wilde niets in orde brengen en we betaalden veel te veel huur voor de staat waarin het appartement verkeerde. Op een dag kregen we een uitnodiging om een woning te komen bezoeken van het SVK Baita. We waren bang dat de woning aan iemand anders zou gegeven worden, omdat er veel mensen op de wachtlijst staan. Heel de familie was blij toen ze hoorden dat wij het appartement kregen. Nu is er plaats genoeg voor iedereen en we hebben minder stress omdat we ons nu veilig voelen 2

3 Een nieuw wijkcontract in uw buurt Op dinsdagavond 7 februari 2012 vond de eerste algemene vergadering plaats van het duurzaam wijkcontract "Rond Leopold". Alle bewoners van de zone tussen de Picardstraat en de Bonneviestraat werden door de gemeente uitgenodigd. Wat is een duurzaam wijkcontract? Een duurzaam wijkcontract is een beperkt actieplan dat wordt afgesloten tussen het Gewest en de gemeente. Met een vastgelegd budget gaat men in een bepaalde zone een programma verwezenlijken gedurende een periode van 4 tot 6 jaar. De projecten(acties) spelen in op cruciale behoeften van de wijk in het bijzonder in verband met wonen. Het is een duurzaam wijkcontract omdat 3 dimensies de aandacht krijgen: het milieu, het sociaal-participatieve en het economische. Welke acties? De duurzame wijkcontracten voorzien een aantal acties. Sommige mogen, anderen moeten opgenomen worden in het project. 1) Huisvesting - Bouw van woningen die in de eerste plaats bestemd zijn voor lage en middelgrote inkomens mits naleving van de criteria voor ecologisch bouwen - Aanpassing van bepaalde woningen aan de specifieke behoeften van mensen met een handicap 2) Buurtvoorzieningen en -infrastructuren - Voorzieningen en infrastructuren voor kinderen en jongeren krijgen voorrang. In elk programma moet men minstens één nieuwe structuur voor kinderopvang voorzien. - Inrichting, uitbreiding of heraanleg van speelpleinen en recreatieterreinen 3) Openbare ruimten - aanleg van nieuwe groene ruimten, - verbetering van de gezelligheid en toegankelijkheid van openbare ruimten,ook voor personen met een beperkte mobiliteit, - prioriteit geven aan actieve verplaatsingswijzen (voetgangers, fietsen), aanleg van voetgangerszone, enz 4) Sociaaleconomische acties - steun aan socio-professionele inschakeling en aan de opleiding van werkzoekenden, - bewustmaking van de inwoners voor energiebesparing en respect voor het milieu - (buiten)schoolse ondersteuning en preventie van moeilijkheden die te maken hebben met de adolescentie - verbetering van de sociale cohesie en de openbare netheid 5) Productieve, economische en commerciële ruimten - Bouw of verbouwing van ruimten bestemd voor buurtondernemingen en - winkels in of aan de rand van een bestaande handelskern. Acties voor en door de burgers In een wijkcontract krijgen ook de burgers een plaats. Er zijn een hele reeks momenten waarop men informatie kan inwinnen of zijn mening geven. De wijkcommissie moet ook advies uitbrengen in bepaalde fases van het wijkcontract. Hoe kan men deelnemen? Iedereen is welkom op de algemene wijkvergaderingen. Ze vinden minstens drie keer plaats tijdens de uitwerking van het programma en minstens twee keer per jaar bij de uitvoering ervan. Bewoners worden uitgenodigd via een brief of folder die in alle brievenbussen gebust wordt. Deelnemen aan de wijkcommissie waarvan acht inwoners uit de perimeter, aangesteld door de algemene vergadering, lid zijn. Daarnaast zitten in de wijkcommissie ook vertegenwoordigers van de gemeente, het gewest en de verenigingen. Men kan meewerken aan meer informele participatieinitiatieven die de gemeente of het architectenbureau neemt. Tijdens een vorig wijkcontract waren er bijvoorbeeld 'diagnosewandelingen', workshops, permanenties op de openbare ruimte, feestelijke en ludieke activiteiten. Zijn mening geven tijdens openbare onderzoeken en overlegcommissies die door de gemeente georganiseerd worden tijdens de uitwerking en uitvoering van het programma. Rode aanplakbiljetten die het openbaar onderzoek aankondigen worden op verschillende plaatsen in de wijk opgehangen. Gedurende deze periode kan iedereen die dat wil het programma raadplegen bij het Departement Stedenbouw van de gemeente en zijn opmerkingen schriftelijk meedelen, of, eveneens schriftelijk, vragen om gehoord te worden op de Overlegcommissie. Info: Gemeente: Cécile Olbrechts Buurthuis Bonnevie: Gwendoline Daems

4 INFODAG Vocht in huis Op 7 februari vond in de Foyer de jaarlijkse infodag over Vocht in Huis plaats. Wij gingen op zoek naar oorzaak en gevolg, en oplossingen voor dit probleem. Slaapkamers, keukens en badkamers zijn de plekken waar het probleem zich doorgaans stelt. Wij produceren voortdurend vocht: door te ademen, te koken, linnen te drogen De lucht binnenskamers is meestal vochtiger dan die van buiten, zelfs als het regent. Te veel vocht in huis zet de deur open voor zwarte schimmelvlekken op de muren, gezondheidsproblemen, keelpijn, hoestbuien Een bed dat warm en vochtig is, is de ideale broedplek voor stofmijten die op hun beurt voor nieuwe gezondheidsproblemen zorgen zoals allergie en huidirritatie. Daar bestaan oplossingen voor! Een goede verluchting en voldoende verwarming zijn onontbeerlijk. Warme lucht kan meer vochtigheid bevatten dan koude. Droge lucht is makkelijker te verwarmen dan vochtige. De rekening is simpel. Men moet ervoor zorgen dat de lucht in huis droog en warm is. Omdat de lucht buiten doorgaans minder vochtigheid bevat dan de lucht binnen, is de eerste regel die zich opdringt: de woning voldoende verluchten. En vermits droge lucht makkelijker te verwarmen is, bespaart men meteen op verwarmingskosten. Hoe kan men nu op de meest efficiënte manier verluchten? Er zijn twee zaken die men in het oog moet houden: de lucht moet ververst worden maar tegelijk mogen de muren niet afkoelen. Een deur en een raam of twee ramen open zetten, geeft het beste resultaat: er wordt op korte tijd een maximum aan lucht ververst. En precies omdat dit op korte tijd gebeurt, krijgen de muren de tijd niet om af te koelen. Waarom moet men vermijden dat de muren afkoelen? Vochtplekken ontstaan op de plaatsen waar damp condenseert. Condensatie is de omzetting van damp in water op een koud oppervlak. Meestal ontstaat verdamping op de ramen. Maar soms zijn ook de muren koud en kan er condensatie ontstaan op de muur, waarin schimmels de vrije loop krijgen met alle gevolgen vandien. Ideaal is dus om kort te ventileren met de ramen wijd open. Bijvoorbeeld een kwartuur s morgens en s avonds. De verwarming moet uitgezet worden terwijl men verlucht en nadien weer aangezet. Men moet rekening houden met de ideale basistemperaturen voor iedere kamer. In slaapkamers volstaan 16 en 17, maar in een woonkamer is dat 19 of 20. Met deze raad in het achterhoofd moet men kijken hoe de situatie evolueert en de nieuwe gewoontes eventueel bijsturen. Soms blijft het vochtprobleem bestaan en dan moet de oorzaak elders gezocht worden dan in een combinatie van verluchting en verwarming. Ook omstandigheden van buitenaf kunnen de oorzaak zijn: een dak dat lekt, het voegsel tussen de bakstenen dat gebarsten is In dat geval moet men die andere oorzaak vinden of advies vragen aan iemand anders. Onze renovatieadviseurs staan ter uwer beschikking voor een bezoek ter plaatse en een analyse van de situatie. Op de infodag over vochtigheid was er dit jaar een nieuwigheid: ateliers over de dagelijkse handelingen. Ze zijn nuttig en makkelijk toepasbaar. Hoe moet men vochtplekken aanpakken zonder de schimmel in de rest van de kamer te verspreiden, Uitleg over de producten waarmee dergelijke vlekken behandeld kunnen worden en een simpel systeem om kakkerlakken te ontdekken die ook van vochtige omgevingen houden. Wie hierover meer info wil kan contact opnemen met een van de verenigingen die de infodag organiseerden: - Gezondheidscentrum De Brug, Zwarte Vijversstraat 71, 1080 Molenbeek, La Rue vzw, Ransfortstraat 61, 1080 Molenbeek, Buurthuis Bonnevie vzw, Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek, Gezondheidscentrum Norman Béthune, Piersstraat 68, 1080 Molenbeek, LOGO, lokaal gezondheidsoverleg, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel, Origine & Habitat, Kolomstraat 54, 1080 Molenbeek,

5 Wonen op de politieke agenda In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen we samen wie de volgende zes jaar onze gemeente zal besturen. Een van de grote uitdagingen waar Molenbeek voor staat is om er voor te zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, en dat alle inwoners in een veilige, gezonde en betaalbare woning terecht kunnen. Vandaag is dat helemaal niet zo. De gemeente heeft de afgelopen jaren al belangrijke inspanningen gedaan. Er zijn sociale woningen bijgekomen, de gemeente heeft zelf ook woningen gebouwd, ze heeft een goed toewijzingsreglement voor haar woningen opgesteld, en er zijn transitwoningen gebouwd. Maar al die inspanningen wogen niet op tegen de toenemende problemen. De prijzen zijn blijven stijgen, en bovendien is de bevolking beginnen te groeien. Het is vandaag dus moeilijker dan ooit om een goede woning te vinden in onze gemeente, zeker voor wie het niet breed heeft. Buurthuis Bonnevie en la Rue zijn twee Molenbeekse organisaties die bewoners willen helpen om hun woonom- standigheden te verbeteren. Tijdens onze sociale permanenties worden we vaak met heel erge situaties geconfronteerd. Dikwijls kunnen we de mensen die bij ons aankloppen niet helpen. Alle wachtlijsten worden jaar na jaar langer, de huur- en verkoopprijzen worden alsmaar hoger. Maar we willen niet bij de pakken blijven zitten. Samen denken we na wat er kan gebeuren om deze wooncrisis op te lossen. We denken dat het gemeentebestuur heel wat kan doen. Om de kandidaten voor de komende verkiezingen te helpen bij het uitwerken van hun programma hebben wij een memorandum opgesteld. Daarin evalueren we wat het huidige bestuur gedaan heeft de afgelopen zes jaar, en doen wij voorstellen voor de volgende jaren. Volgende maand krijgen alle politieke partijen dit memorandum in de bus, en in juni organiseren we een rondetafelgesprek met hen. Wil je op de hoogte gehouden worden hiervan, of wil je meehelpen, stuur dan een mailtje naar Bonneviefeest zaterdag 5 mei 2012 We zoeken bewoners uit verschillende landen die hun cultuur willen voorstellen: muziek, hapjes, foto s, kleding, kunst... Interesse? Neem contact op met Buurthuis Bonnevie Karin Willems 02/ vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek T: F: ALGEMENE OPENINGSUREN 9-12 uur en uur HUISVESTINGSPERMANENTIE - op afspraak: elke dinsdag van 14 tot 17 en elke donderdag van 9 tot 13 uur - informatie over uw rechten en plichten als huurder RENOVATIEADVIES - op afspraak (maandagnamiddag) - advies over het renoveren van uw woning, hulp bij het aanvragen van premies (renovatie, gevelreiniging, energie) BUURTONTBIJTEN - op dinsdag van 10 tot 11:30 uur - een moment om buren te leren kennen UITLEENDIENST - op afspraak: uitlenen van materiaal en technisch advies aan bewoners die zelf verbouwingen doen in hun woning - informatiefolder bij onthaal buurthuis 5

6 Of je er al van gehoord hebt of niet: op zondag 14 oktober 2012 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Om de zes jaar wordt de gemeente en al haar inwoners overstelpt met foto's van mannen en vrouwen, slogans, beloftes, folders, affiches... en dit allemaal om mensen te overtuigen voor haar of hem te kiezen, of voor één of andere politieke partij. Deze verkozenen zullen dan de komende zes jaar onze gemeente besturen. Dit lijkt ons een goed moment om de bekommernissen en voorstellen van bewoners over te maken aan kandidaten politiekers, zodat zij hier indien ze dit wensen rekening mee kunnen houden. Enerzijds hebben we samen met anderen een heus memorandum over "huisvesting" opgesteld (zie elders in deze buurtkrant); en anderzijds hebben we zoveel mogelijk bewoners bevraagd over de leefbaarheid in onze gemeente. Wat zijn leuke dingen in de buurt, wat zijn de problemen, en waar willen bewoners zelf werk van maken? Met zes gekleurde dozen gingen we op stap in de buurt. Op elke doos konden mensen hun ideeën kwijt over thema's als: - mobiliteit - netheid - veiligheid - ontmoeting - groen - blanco: voor ideeën die niet onder de vorige thema's horen. Zo staan de dozen in het onthaal van het Buurthuis Bonnevie, zodat iedereen die hier binnenkomt zijn of haar mening kenbaar kan maken. Daarnaast trokken we zelf met onze dozen naar een aantal groepen in de buurt zoals: de vrouwen van Dar al Amal, het sociaal restaurant Les uns et les autres, de bejaarden van Randstad, de mensen van Espoir in de Finstraat, de ouders op de nieuwjaarsreceptie van de Vierwindenschool, en de leden van Alarm. We kunnen nu al verklappen dat het thema netheid de meeste bewoners wakker houdt. Mensen die nog willen deelnemen kunnen nog tot eind maart terecht in Buurthuis Bonnevie. Het vervolg zal je in een volgende buurtkrant kunnen lezen. donderdag 29 maart (Uur te bepalen) Animaties Bijen in de stad Installatie van bijenkasten op het Gemeentehuis, bijenvrijlating, animaties over bijen, honing, biodiversiteit en ecologisch natuurbeheer (in het kader van de Week zonder Pesticiden) Waar? Gemeenteplein Organisatie: Milieuraad in samenwerking met Apis Bruoc Sella Info: Dienst Leefmilieu : of

De Buurtkrant. Renoveren om beter te wonen. oktober 2013

De Buurtkrant. Renoveren om beter te wonen. oktober 2013 De Buurtkrant Tweemaandelijkse tijdschrift van vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl Afgiftekantoor Brussel 8 v.u.: J.-M. De Smet, Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek oktober 2013 Renoveren

Nadere informatie

De Buurtkrant. december 2013

De Buurtkrant. december 2013 Meer groen De Buurtkrant Tweemaandelijkse tijdschrift van vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl Afgiftekantoor Brussel 8 v.u.: J.-M. De Smet, Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek december

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Versie 8 augustus 2012 Pagina 2 van 75 Wat is de bestaansreden van sp.a-evergem? Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Bornem...2 Bouwsteen 1 Basiscomfort voor iedereen...5 1.1. Betaalbaar wonen...5 1.2. Energiefactuur verlagen voor

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

Recente evolutie inzake de huisvesting

Recente evolutie inzake de huisvesting Werknota 3 Recente evolutie inzake de huisvesting Armoedebestrijding in Vlaanderen Vooruitgangscongres - Antwerpen,17 mei 2001 Een publicatie van de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst Driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

cohousing Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming andere manieren van wonen maatschappelijke trend Alles wat je moet weten over

cohousing Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming andere manieren van wonen maatschappelijke trend Alles wat je moet weten over november 2012-3,50 De nummer 1 in België - 31ste jaargang - nr. 284 Alles wat je moet weten over Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming Hout & Habitat Gratis kaart voor twee personen waarde 14

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

Zelf starten. van een genoegteam

Zelf starten. van een genoegteam Zelf starten van een genoegteam Nynke van der Hoek September 2009 Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Wat wil je 2 3. Wie is je doelgroep 2 4. Werven van deelnemers 3 5. Financiën 3 6. Frequentie

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht 2013 PAGE 1 Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht PAGE 2 Een

Nadere informatie

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen 2010 Jaarverslag Bâtiment O-Zone Gebouw Quai du Hainaut - 29/7 - Henegouwenkaai Bruxelles-1080-Brussel T02/512.06.73 F02/502.54.94 fami_home@yahoo.fr

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni 2012. vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH)

Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni 2012. vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Vorming De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren 14 juni 2012 vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Henegouwenkaai 29 in 1080 Brussel www.bbrow.be 02/502 84 63 De Brusselse

Nadere informatie

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht Nr. 1 2011 Eemland Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht in deze Post van Portaal Buurt op stelten De Eng in Soest is toe aan een opknapbeurt. De buurtkinderen doen mee en onderzoeken

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling

Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Monitor van de Duurzame Ontwikkeling Driemaandelijks nr. 6 zomer 2008 Verantwoorde communicatie Voor een duurzame samenleving Participatie: de burger mobiliseren! De ecologische voetafdruk in de Brusselse

Nadere informatie