Ik kijk altijd, ook wanneer ik mijn ogen sluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik kijk altijd, ook wanneer ik mijn ogen sluit"

Transcriptie

1 fotografie photographie Marc Lagrange Ik kijk altijd, ook wanneer ik mijn ogen sluit Kunst is geconcentreerde natuur, zei de Franse schrijver Honoré de Balzac ooit. En fotograaf Marc Lagrange zal dat geweten hebben. Want tot die natuur behoort in de eerste plaats de vrouw. En hoe! Een cocktail van lichte erotiek, verfijnde sensualiteit en een drang naar decadentie. Zo kan je de beelden van Lagrange omschrijven. Hij studeerde voor technisch ingenieur. Maar zijn passie was fotografie. Fotografie zit in mij sinds mijn twaalfde, geeft hij toe. Als jonge kerel had ik altijd een instamatic bij me. Op mijn zevenentwintigste stierf mijn vader. Ik stond op een kruispunt. Gelukkig durfde ik risico s te nemen. Ik haalde het fototoestel weer boven. Ik wilde méér met fotografie gaan doen. Het liefst meteen. En dus stopte ik met mijn werk als ingenieur Je regarde toujours, même quand je ferme les yeux L art est de la nature concentrée, a dit l écrivain français Honoré de Balzac un jour. Et le photographe Marc Lagrange sait cela. Parce que en premier lieu, la femme appartient à cette nature. Et comment! Un cocktail d érotisme léger, de sensualité raffinée et un penchant pour la décadence. C est ainsi qu on peut définir les images de Lagrange. Il a fait des études d ingénieur technique. Mais sa passion était la photographie. Depuis l âge de douze ans, la photographie m est propre, avoue-t-il. Etant jeune, j avais toujours un instamatic avec moi. Quand j avais vingt-sept ans, mon père est décédé. Je me suis retrouvé à un carrefour. ISEL 25 31

2

3 isel 25 marc lagrange TEKST TEXTE: kathy de nève foto PHOTO: ellen adam Het zou niet lang duren voor Marc Lagrange bekendheid kreeg. Experimenterend leerde hij zichzelf de stiel. In het begin probeerde hij met alle mogelijke technieken modeproducties uit bladen na te maken. Tot zijn eigen werk eruit voortvloeide. De ene tentoonstelling volgde de andere op. Maar het was pas in 2006 na zijn overzichtsexpo in het Fotomuseum in Antwerpen dat zijn carrière echt begon. Hij bouwde een oude meubelfabriek ergens op het Antwerpse Zuid om tot atelier. In een kamer naast dat immense atelier wacht ik. Tegen de wanden hangen enkel foto s. Van vrouwen. Naakt of halfnaakt. Maar elk beantwoordend aan het schoonheidsideaal: slanke benen, mooi gevormde borsten en een schuivende blik. Lagrange verrast me als hij één van zijn favoriete beelden in de kamer toont: Château Presseux. Het beeld van een donkerharige jonge vrouw in een zetel: volle lippen, zwarte netkousen en een kanten masker voor de ogen. Intrigerend. Ze had een volle mond en een volle 38. Ik wist dat dit een goede foto zou worden Met karakter De vrouw als inspiratiebron? Zoveel is duidelijk. Zelden zinderde zoveel sensualiteit door het Antwerpse Fotomuseum als op de overzichtstentoonstelling van zijn werk, nu al twee jaar geleden. Elk beeld stond bol van seks en belofte, elk shot suggereerde verleiding, speelsheid én provocatie. Ik vind het belangrijk om emoties in mijn portretten te stoppen, om menselijkheid te tonen. Daarom is het goed om op voorhand lang genoeg met een model te praten. Aanvoelen wie zij is, wat zij verbergt of wat ze wil prijsgeven. Een groot deel van een goed portret zit in de voorbereiding. Ik heb een sterk team achter mij staan. Zij doen de research. Maar de voorbereidingen doe ik liever zelf. Dit impliceert ondermeer het uitzoeken van de juiste locatie en de keuze van de modellen. Emoties worden doorgaans door de modellen zelf opgewekt. Het beeld ontstaat door een blik, een glimlach, door de manier waarop ze bewegen of kijken. Wat daaruit volgt, zijn beelden die in de eerste plaats schoonheid opwekken. Zowel bij mezelf als bij de toeschouwer. Dat noem ik kunst. Kunst heeft altijd twee facetten. Gevoel speelt hierbij een essentiële rol, maar zonder het technische aspect kom je niet tot die emotie. Om dat juist weer te geven, experimenteer ik graag. Vooral met licht. Ik ben geobsedeerd door belichting. Is de foto slecht, dan ligt dat aan het model. Technisch slecht bestaat niet voor mij. Ik weet te goed waar ik mee bezig ben. Om een model te stimuleren, is het goed om een gevoel van concurrentie te scheppen tussen haar en de andere modellen. Ik regisseer mijn modellen, laat hen voelen waar ik naartoe wil. Vrouwen met karakter inspireren mij het meest. Vrouwen die de echtheid zelve zijn, die niet de vrouw uithangen, zeg maar. Ze moeten in zichzelf geloven en denken: zij is goed, maar ik ben beter. Zo komen ze helemaal los en ontstaat er chemie. Dan zit het altijd goed. Stoute fantasieën Blind date en 4 woman at dinner maar ook Het laatste avondmaal zijn de best verkopende foto s van Marc Lagrange. Ze geven goed weer waar het de fotograaf graag om te doen is: de volheid van het leven. Ik hou van sexy beelden, maar het mag niet vulgair worden. Het is dan ook uitzonderlijk dat mijn beelden choquerend zijn. Heureusement j osais prendre des risques. Je voulais faire plus de choses avec la photographie. Et de préférence le plus vite possible. Et donc j ai arrêté mon travail en tant qu ingénieur Il n a pas fallu beaucoup de temps avant que Marc Lagrange ne se fasse un nom. En expérimentant, il a appris lui-même le métier. Au début il essayait d imiter des productions de mode dans les magazines avec toutes les techniques possibles. Jusqu au moment où son propre travail en résulta. Les expositions se succédaient. Mais ce n est qu en 2006, après son exposition rétrospective au musée de la Photo à Anvers, que sa carrière commença vraiment. Il a transformé une vieille fabrique de meubles quelque part dans le Sud d Anvers en atelier. J attends dans une chambre à côté de cet atelier immense. Il n y a que des photos contre les parois. De femmes. Nues ou demi-nues. Mais toutes répondent à l idéal de beauté: des jambes fines, des seins bien galbés et un regard glissant. Lagrange me surprend quand il me montre une de ses images favorites dans la chambre: Château Presseux. L image d une jeune femme aux cheveux foncés sur un canapé: des lèvres pulpeuses, des bas résille noirs et un masque en dentelle devant les yeux. Intrigant. Elle avait une bouche pulpeuse et une taille 38 de soutien gorge. Je savais que ce serait une bonne photo... Avec caractère Une chose est claire, c est que la femme est une source d inspiration. Rarement la sensualité luisait au musée de la Photo anversois, d une telle manière que lors de son exposition rétrospective, il y a maintenant deux ans. Chaque image était truffée de sexe et de promesse, chaque photo suggérait la séduction, le goût du jeu et la provocation. Je trouve important d introduire des émotions dans mes portraits, de montrer le côté humain. C est pour cela qu il est préférable de beaucoup parler en avance avec un modèle. Il faut saisir le modèle, ce qu elle cache ou ce qu elle veut divulguer. Une grande partie d un bon portrait est dans la préparation. J ai une équipe forte qui me soutient. Elle fait la recherche. Mais je préfère faire les préparations moi-même. Cela implique entre autres la recherche du décor approprié et le choix des modèles. Les émotions sont généralement suscitées par les modèles elles-mêmes. C est par un regard, un sourire, par la manière dont elles se meuvent ou regardent que naît l image. Ce qui en résulte, ce sont des images qui, en premier lieu, éveillent la beauté. Tant auprès de moi qu auprès du spectateur. J appelle cela de l art. L art a toujours deux facettes. Le sentiment joue un rôle primordial, mais sans l aspect technique on n arrive pas à cette émotion. J aime expérimenter pour rendre cela justement. Surtout avec la lumière. Je suis obsédé par l exposition. Si la photo est mauvaise, cela est dû au modèle. Pour moi, le terme techniquement mauvais n existe pas. Je sais trop bien ce que je fais. Pour stimuler un modèle, il est bien de créer un sentiment de concurrence entre elle et les autres modèles. Je mets en scène mes modèles, je leur fais sentir la direction dans laquelle je veux aller. Les femmes de caractère m inspirent le plus. Les femmes qui sont vraies et pures, qui ne prennent pas les airs d une femme, je dirais. Elles doivent croire en elles-mêmes et penser: elle est bien mais moi je suis meilleure. De cette manière elles s épanouissent et il y a un effet chimique. Alors c est toujours bien. Des fantaisies excitantes Blind date et 4 woman at dinner mais aussi Het laatste avondmaal sont les photos de Marc Lagrange qui se vendent le mieux. Elles rendent bien ce dont il s agit selon le photographe: la plénitude de la vie. ISEL 25 33

4 Marisha 1880, 150x180cm, 2008 Marc Lagrange Ik zoek vrouwen, geen meisjesfiguren. Een vrouw heeft iets vols, zowel lichamelijk als geestelijk. De volheid van het leven Ik hou meer van een volle maat 38 dan van een kleine 36. Alles wat vrouwelijk is, is mooi. De tepel, de volle mond, de ogen, de gestroomlijnde lichaamscontouren. Elk deel is een mysterie op zich dat onherroepelijk stoute fantasieën opwekt. Schoonheid is van belang, maar het is niet voldoende. Vrouwen moeten de perfecte rol kunnen spelen. In elke situatie van het leven. Dag in, dag uit. De wil tot leven die zich uit in lichaamstaal. Alleen beelden. Geen woorden. Vooral geen woorden. De vrouw die in al haar facetten ongrijpbaar is. Zij levert een belangrijke bijdrage aan mijn werk. Vrouwen, ja. Maar hoe uniek zijn ze de dag van vandaag nog? De eenduidigheid die overal aanwezig is, de uniformiteit in klederdracht, in haarkapsels, in de keuze van muziek, van hobby s Het lijkt wel of alles universeel is geworden. De vrouw incluis. Een vrouw kan meegaan in de uniformiteit, maar het is de uitstraling die het m doet. Plaats drie vrouwen met identiek hetzelfde kapsel, dezelfde maquillage en identiek dezelfde kleren naast elkaar; elk van hen zal iets unieks hebben door haar J aime les images séduisantes sans qu elles soient vulgaires. Par conséquent, c est exceptionnel que mes images choquent. Je cherche des femmes, pas de corps de filles. Une femme a quelque chose de plein, tant physiquement que mentalement. La plénitude de la vie... Concernant la taille, je préfère un 38 plein qu un petit 36. Tout ce qui est féminin, est joli. Le mamelon, la bouche pulpeuse, les yeux, la silhouette carénée. Chaque partie est un mystère en soi qui évoque inéluctablement des fantaisies excitantes. La beauté est importante mais elle ne suffit pas. Les femmes doivent pouvoir jouer le rôle parfait. Dans toutes les situations de la vie. Tous les jours. La volonté de vivre qui s exprime dans la langue du corps. Seulement des images. Pas de mots. Surtout pas de mots. La femme qui est insaisissable sous toutes ces facettes. Elle apporte une contribution importante à mon travail. Les femmes, oui. Mais dans quelle mesure sont-elles toujours uniques aujourd hui? L uniformité qui est omniprésente, l uniformité dans le costume, dans les coiffures, dans le choix de musique, des hobbys. Il semble que tout est devenu universel. La femme inclue. Une femme peut suivre dans cette uniformité mais c est la présence qui compte. Mettez trois femmes l une à côté de l autre avec la même coiffure, le même maquillage et les mêmes vêtements, chacune d elle aura quelque chose d unique par son coup d œil, par son sourire à part ou simplement 34 ISEL 25

5 tsarina suzanna, 180x150, 2008 Marc Lagrange ISEL 25 35

6 oogopslag, door hun aparte glimlach of gewoon door de manier waarop ze op hun stoel gaan verzitten Misschien is dat wel hét universele aan de vrouw. Dat ze uniek is. Vrouwen moeten zichzelf durven zijn, zonder complexen, zonder frustraties. Doof en stom Wanneer ik Marc Lagrange vraag zich even in de tijd te verplaatsen, hoeft hij niet lang na te denken. Welke periode in de geschiedenis vindt hij het boeiendst? Je zou denken: de sfeer van het fin de siècle, de hele vooroorlogse sfeer met de poses à la Greta Garbo Geef mij toch maar de sfeer van de seventies. Al die ontwapenende geesten. Heel die ongedwongenheid die er heerste. Alles kon, alles mocht. Ook de stijl van fotografie vind ik heel inspirerend voor die tijd. Ik denk dan aan een Richard Avedon. Zijn foto s waren naast die van zijn tijdgenoot Helmut Newton van een revolutionair kaliber. Alles wordt vandaag zo plat gefotografeerd. Als je de tijdschriften doorneemt, zijn alle modellen tot in de puntjes restyled. Te perfect, vind ik. Tachtig procent van de mensen kan niet meer fotograferen. Dit komt grotendeels door de digitalisering van het fototoestel. Uiteraard moet je als fotograaf met de stroom mee, anders mis je de boot. Ik zelf heb heel geperfectioneerde apparatuur. Ik shoot op film, net zoals de Amerikanen dat deden. Het resultaat is zoveel mooier, zoveel intenser. Maar ik hou ook van polaroid. Dat gaat er jammer genoeg uit. De makers stoppen dit jaar nog met het uitbrengen van de plakkaten. Ik heb er nog gauw een heel stel van ingekocht die ik in de koelkast bewaar. par la manière dont elle change de position sur sa chaise... Peut-être cela est l aspect universel de la femme. Le fait qu elle est unique. Les femmes doivent oser être elles-mêmes, sans complexes, sans frustrations. Sourd et muet Quand je demande à Marc Lagrange de se déplacer pour un moment dans le temps, il ne doit pas réfléchir longtemps. Quelle période dans l histoire trouve-t-il la plus passionnante? On dirait: l atmosphère du fin de siècle, l atmosphère d avant-guerre avec les poses à la Greta Garbo... Cependant je préfère l atmosphère des années soixante-dix. Toutes ces âmes désarmantes. Toute cette décontraction qui y dominait. Tout était possible, tout était admis. Je trouve que le style de la photographie aussi inspirait beaucoup pour cette époque. Je pense alors à Richard Avedon. Ses photos à côté de celles de son contemporain Helmut Newton avaient un caractère révolutionnaire. Aujourd hui, tout est photographié d une manière si triviale. Lorsque nous feuilletons les magazines, tous les modèles sont impeccablement coiffés et maquillés. Trop parfait d après moi. Quatre-vingt pour cent des gens ne peut plus photographier. Cela tient en grande partie à la numérisation de l appareil. Bien entendu, en tant que photographe tu dois suivre le courant, sinon tu rate le coche. Moi-même, j ai des appareils très perfectionnés. Je prends aussi en photo sur film, tout comme les Américains le faisaient. Le résultat est d autant plus beau et intense. Mais j aime aussi le polaroid. C est dommage qu il se ne vend presque plus. Les fabricants arrêtent de sortir les films encore cette année.

7 Wat ik doorgaans probeer, zijn scènes weer te geven. De set-up die ik doe, is nauw verwant aan filmset. Eigenlijk maak ik een stilstaand beeld. Elk beeld beschouw ik als een scène op zich. Er is regiewerk aan vooraf gegaan, er is een scenario bedacht. Alle beelden naast elkaar zouden uiteindelijk één film kunnen worden. Een stomme film, weliswaar. De beelden spreken ongetwijfeld voor zich Bloemen op bloemen Lagrange is een man van weinig woorden. Van vele beelden. Nu nog laat hij zich vaak inspireren door andere beelden. Soms zijn dat foto s, dan weer kunstwerken. Toch zijn het vooral films die hem inspireren. Casablanca, Breakfast at Tiffany s, het werk van David Lynch... Momenteel gaat hij helemaal op in de sfeer die Wong Kar-Wai neerzet. Teder, intrigerend, mysterieus mooi. Hoe traag kunnen beelden zijn? In de Wong-films zijn het de kleuren die mij mateloos intrigeren. Het hele decor is één en al harmonie is ongetwijfeld de beste Wong Kar-Waifilm. En dan bekijk ik het vooral filmtechnisch. Ongelooflijk hoe daar de belichting tot zijn recht komt. Gewoon meesterlijk. Voor mij primeert licht boven alles. Wanneer de dagen korter worden, dan vertrek ik naar het zuiden, vaak naar Afrika. Ik ben geboren in Afrika. Misschien ligt het daaraan. Het voelt in ieder geval als thuiskomen. Ik zie de heldere lucht, het heldere licht, de traagheid van de beelden. Het voelt als een opluchting, een verademing Maar evengoed vind ik de films van Almodovar inspirerend. Diezelfde traagheid. Waardoor je als toeschouwer niet anders kan dan kijken naar elk detail van het beeld. Vaak train ik op de loopband, terwijl ik films bekijk. Wanneer ik klaar ben met trainen, schrijf ik bedenkingen op in een notaboekje. Films omvatten een heel scala aan beelden. Kort na elkaar gezet. Ik bevries beelden. Ik zet ze stil. Sommige blijven in mijn achterhoofd hangen en dan is het goed. Ik onthoud veel, maar ik ben geen man van herinneringen. Altijd kijk ik uit naar morgen. Momenteel werk ik aan een project in Antwerpen. J en ai encore vite acheté une série que je garde dans le frigo. J essaie le plus souvent de rendre des scènes. La mise en scène que je fais est très familière au plateau de tournage. En fait, je fais une image immobile. Je considère chaque image comme une scène en soi. Le travail de la mise en image et la conception du scénario ont un précédé. Toutes les images les unes à côté des autres pourraient devenir finalement un film. Un film muet, c est vrai. Sans doute les images parlent pour elles-mêmes Les fleurs sur les fleurs Lagrange est un homme de peu de mots. De beaucoup d images. Encore maintenant, il est inspiré souvent par d autres images. Parfois ce sont des photos, parfois ce sont des oeuvres d art. Cependant ce sont surtout des films qui l inspirent. Casablanca, Breakfast at Tiffany s, le travail de David Lynch... En ce moment il est absorbé dans l atmosphère que crée Wong Kar-Wai. Tendre, intrigant, mystérieusement beau. Dans quelle mesure les images peuvent être lentes? Dans les films de Wong ce sont des couleurs qui m intriguent infiniment. Le décor est complètement harmonieux est sans doute le meilleur film de Wong Kar-Wai. Et je le regarde surtout au niveau technique du film. C est incroyable comment l éclairage est bien ajusté. C est grandiose. Pour moi, la lumière domine sur tout. Quand les jours se raccourcissent, je pars au Sud, et souvent en Afrique. Je suis né en Afrique. C est peut-être la raison. C est pour moi comme rentrer chez moi. Je vois l air clair, la lumière claire, la lenteur des images. Ça sent comme une délivrance, un soulagement Mais aussi bien les films d Almodovar sont une source d inspiration. On y retrouve la même lenteur. On ne peut comme spectateur faire rien d autre que voir à chaque détail de l image. Souvent je m entraîne sur le tapis de course, tandis que je regarde des films. Quand j ai fini de m entrainer, j écris des réflexions dans un carnet de notes. Les films contiennent une grande série d images. Mises très vite l une après ISEL 25 37

8

9

10 Ik fotografeer bloemen. Bloemen alleen. Of bloemen gecombineerd met portretten. Bloemen op de bloem van een vrouw ook Ik kan er zo erg van genieten op een zondag, alleen in mijn atelier, muziek op de achtergrond. En bloemen fotograferen. Sinds de expositie in het Fotomuseum in Antwerpen is alles in een stroomversnelling terechtgekomen. Dat heeft niet enkel financiële voordelen. Vanaf nu kan ik me zelf permitteren om dingen voor mezelf te doen. Ik kan zelf uitmaken wat ik doe en wat niet. Selecteren. Prioriteiten stellen. Gaan voor het beste. Eigenlijk ben ik altijd bezig met vier dingen tegelijk. Ik blijf zoeken tot ik vind. Ik kijk altijd, ook wanneer ik mijn ogen sluit Net iets meer Monaco. Hôtel de Paris. Chauffeurs met dure wagens paraderen rond het plein voor het hotel. Het is zomer. De zon schijnt. Glamoureuze dames zitten op de eerste rij van de terrassen. Ze kijken. Naar de dure wagens die voorbijrijden. Naar de chauffeurs achter het stuur. Naar de man op de achterbank. Lagrange is daar. Met zijn fototoestel in de aanslag. Wie hoopt hij tegen te komen? Ik hou wel van het decadente, en net iets meer. Intrigerend, vind ik. Wie zijn al die mensen? Wat doen ze? Waar gaan ze naartoe? Hoe vullen zij hun dagen? Niet iedereen die ik shoot, zijn modellen. Ik zie een vrouw en dan ineens flash, dat is ze. Wie ik hoop tegen te komen? Charlotte Rampling. Iets jonger dan ze nu is. Ik zou naar haar toe gaan, als ik niet verlegen was Ik zou met haar praten, haar vragen of ik een paar shots van haar mag nemen. En dan, haar uitnodigen om een glaasje champagne te drinken samen. Heel ongedwongen. Zonder verplichting. Zonder meer l autre. Je fais geler les images. Je les arrête. Quelques-unes demeurent dans ma tête et c est bien. Je retiens beaucoup mais je ne suis pas un homme de mémoires. J aspire toujours au lendemain. En ce moment je fais un projet à Anvers. Je photographie des fleurs. Seulement des fleurs. Ou des fleurs combinées avec des portraits. Des fleurs sur la fleur d une femme aussi Photographier des fleurs, je peux en jouir vraiment un dimanche, seul dans mon atelier, avec la musique de fond. Tout s est accéléré à partir de l exposition au musée de la Photo à Anvers. Il n y a pas seulement des avantages au niveau financier. Maintenant je peux me permettre de faire des choses pour moi-même. Je décide moi-même ce que je fais et ce que je ne fais pas. Sélectionner. Gérer ses priorités. Aller pour le meilleur. Finalement je fais toujours quatre choses à la fois. Je continue à chercher jusqu à ce que je trouve. Je regarde toujours, même quand je ferme les yeux Monaco. Hôtel de Paris. Les chauffeurs avec des voitures chères paradent autour de la place devant l hôtel. C est l été. Le soleil brille. Des dames glamoureuses sont assises dans la première rangée des terrasses. Elles regardent. Les voitures chères qui passent. Les chauffeurs au volant. L homme sur la banquette arrière. Lagrange est là. Avec son appareil de photo prêt à servir. Qui espère-t-il rencontrer? J aime bien la décadence, et justement un petit peu plus. Je le trouve intrigant. Qui sont tous ces gens? Qu est-ce qu ils font. Où est-ce qu ils vont? Qu est-ce qu ils font dans la vie? Je ne prends pas toujours des modèles en photo. Je vois une femme et d un coup flash, je sais que c est elle. Qui j espère rencontrer encore? Charlotte Rampling. Un peu plus jeune qu elle est maintenant. Je m adresserais à elle, si je n étais pas timide Je parlerais avec elle, je lui demanderais si je pouvais faire quelques photos d elle. Et après, je l inviterais à boire un verre de champagne ensemble. Très spontanément. Sans contrainte. Sans plus bril silhouette titan edge marc lagrange 40 ISEL 25

11 Silvermuseum color, 120x150cm, 2006 marc lagrange TENTOONSTELLING Lust photography van 5 juli tot 3 augustus Absolute Art Gallery, Knokke Nieuw boek Lust Uitgeverij: Tectum Marc Lagrange 1957 Tentoonstellingen 2008 Kasteel van Brasschaat, Antwerpen 2008 Galerie LL. Amsterdam, Nederland 2007 Jonas Gallery, Brussel 2007 Houses of Art, Marbella, Spanje 2006 Overzichtsexpo in Fotomuseum in Antwerpen 2004 Galerie Kunst + Co, Amstelveen, Nederland 2004 Expo Le Boudoir, Antwerpen 2004 Twin expo met Herman Brood Art Depot Bonheiden 2003 Gallery Art Company Eindhoven, Nederland 2003 Gallery Art Depot Bonheiden 1997 Casino Knokke, Fotobiënnale; gastfotograaf ISEL 25 41

Liste des mots les plus fréquents de la langue néerlandaise

Liste des mots les plus fréquents de la langue néerlandaise Liste des mots les plus fréquents de la langue néerlandaise accent adj : adv : CC : compl : CS : D : ie: ind : mvt N : pers : place poss : prep : réfl : rel : S : sit U X : accentué adjectif adverbe :

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur Frans CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen.

Nadere informatie

technique / techniek Technique / techniek Tourner aujourd hui en Super 16 : pourquoi? Vandaag draaien op Super 16 : waarom?

technique / techniek Technique / techniek Tourner aujourd hui en Super 16 : pourquoi? Vandaag draaien op Super 16 : waarom? technique / techniek Propos recueillis par Interview geschreven door Technique / techniek Tourner aujourd hui en Super 16 : pourquoi? Vandaag draaien op Super 16 : waarom? En quoi le film constitue-t-il

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2008 1 tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.30 uur Frans CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 41 vragen.

Nadere informatie

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins et désirs en matière d habitat 10 formes d habitat comme pistes de réflexion wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins

Nadere informatie

Arno Gerrits, 2008 schrijfmodule 4 VWO. schrijfmodule 4 VWO

Arno Gerrits, 2008 schrijfmodule 4 VWO. schrijfmodule 4 VWO schrijfmodule 4 VWO Opmerking vooraf: schrijven in het Frans is misschien de moeilijkste vaardigheid die er is. Toch kun je aan deze vaardigheid gericht werken. Het is dan wel zaak dat je geen enkele steek

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Frans nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Frans deel

Nadere informatie

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat OKTOBER 2013-48STE JAARG. OCTOBRE 2013-48ÈME ANNÉE Meneer de notaris Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel

Nadere informatie

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat DECEMBER 2013-48STE JAARG. DÉCEMBRE 2013-48ÈME ANNÉE Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Bureau de

Nadere informatie

Gender Trouble: Still Revolutionary or Obsolete? Interview with Judith Butler

Gender Trouble: Still Revolutionary or Obsolete? Interview with Judith Butler Gender Trouble: Still Revolutionary or Obsolete? Interview with Judith Butler Gender Trouble: nog steeds revolutionair of voorbijgestreefd? Interview met Judith Butler Trouble dans le genre: toujours révolutionnaire

Nadere informatie

actualités Supplément Vwo Libre Service Avril 2010 PAGE 5: Les étudiants français toujours aussi nuls en anglais A2/B1

actualités Supplément Vwo Libre Service Avril 2010 PAGE 5: Les étudiants français toujours aussi nuls en anglais A2/B1 actualités Supplément Vwo Libre Service Avril 0 PAGE : La cagnotte: être payé pour venir au lycée! PAGE : Les étudiants français toujours aussi nuls en anglais PAGE 9: Rallye: le maestro Sébastien Loeb

Nadere informatie

SPELREGELS REGLES DU JEU. 8+ 20 min. 2 F

SPELREGELS REGLES DU JEU. 8+ 20 min. 2 F NL 8+ 20 min. 2 F SPELREGELS REGLES DU JEU 17675_Stratego_j_rules.indd 1 09-05-12 14:47 Stratego Junior bestaat uit twee verschillende spellen. Het eerste spel heet Stratego Zoektocht; het tweede Stratego

Nadere informatie

BigSister, trots maar bescheiden, is(not) watching you. dmix. B i g G i r l s

BigSister, trots maar bescheiden, is(not) watching you. dmix. B i g G i r l s B i g G i r l s 9 BigSister, trots maar bescheiden, is(not) watching you De LinkedIn-pagina van Claudine Knop is even professioneel als discreet opgebouwd. Ze toont openlijk dat ze afgestudeerd is aan

Nadere informatie

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Ecole des Langues Vivantes. TaalNet 2. Textes et lexique

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Ecole des Langues Vivantes. TaalNet 2. Textes et lexique Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Ecole des Langues Vivantes TaalNet 2 Textes et lexique JOURNAAL 1... 4 JOURNAAL 4... 78 Nieuwsbericht 1 DE BELGEN EN HUN VAKANTIE.... 4 Nieuwsbericht 13 SINTERKLAAS

Nadere informatie

Belgium. Langerhans Cel Histiocytose. een onbekende ziekte. Nieuws

Belgium. Langerhans Cel Histiocytose. een onbekende ziekte. Nieuws Langerhans Cel Histiocytose een onbekende ziekte Nieuws Officiële nieuwsbrief van en voor patiënten, familie, vrienden en medici Jaargang 7 - nr 11 - December 2002 Colofon Inhoud Colofon... 2 Bestuur Hugo

Nadere informatie

HET MOMENT VAN DE WAARHEID

HET MOMENT VAN DE WAARHEID FOCUS DIT JAAR FOCUST HET B2B CONGRES* VAN STICHTING MARKETING OP «MOMENTS OF TRUTH IN CUSTOMER RELATIONSHIP». HET GAAT OM HET BEPALEN VAN HET JUISTE MOMENT WAA- ROP JE BIJ DE KLANT KUNT SCOREN. IN HET

Nadere informatie

Spreekbundel elementaire gespreksvaardigheid Frans VWO 1 INHOUD

Spreekbundel elementaire gespreksvaardigheid Frans VWO 1 INHOUD Spreekbundel elementaire gespreksvaardigheid Frans VWO 1 INHOUD 1. Phrases utiles... 2 prononciation: geen reductie van klinkers... 5 2. Je peux te prendre en photo?... 7 prononciation: onbeklemtoonde

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-80. Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Maandag 26 november 2012 Namiddagvergadering 5-80 5-80 Séances plénières Lundi 26 novembre 2012 Séance de l après-midi Annales

Nadere informatie

Een nieuw logo maakt de lente niet.

Een nieuw logo maakt de lente niet. 39 KRITISCH ESSAY Een nieuw logo maakt de lente niet. Toegegeven, de titel van deze beschouwing klinkt als een oneliner en wellicht niet de sterkste die je zou kunnen bedenken. Zeker niet nu de herfst

Nadere informatie

Mehdi Charef: Le thé au harem d' Archi Ahmed Traduction et commentaire. Nele Vercaigne. Master in het vertalen. Promotor: Dr.

Mehdi Charef: Le thé au harem d' Archi Ahmed Traduction et commentaire. Nele Vercaigne. Master in het vertalen. Promotor: Dr. Departement Vertaalkunde Mehdi Charef: Le thé au harem d' Archi Ahmed Traduction et commentaire Nele Vercaigne Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in het vertalen Promotor: Dr.

Nadere informatie

Fouilleur de poubelles et militant contre le gâchis alimentaire

Fouilleur de poubelles et militant contre le gâchis alimentaire GRATUIT Actualités SUPPLÉMENT Libre Service vwo Libre service septembre 08 PAGE : Société: Pierrick Goujon, fouilleur de poubelles et militant contre le gâchis alilmentaire. PAGE : Société: Comment la

Nadere informatie

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020 otari s u n Tijdschrift voor het notariaat Revue pour le notariat JUNI 2014 49STE JAARG. JUIN 2014 49ÈME ANNÉE Pierre Van den Eynde... over de werking van COBRA sur le fonctionnement du COBRA 14 06 Internationa(a)l

Nadere informatie

Frans Grammatica niveau 1

Frans Grammatica niveau 1 Frans Grammatica niveau 1 Versie: 1.0 Pagina 1 van 40 Versie: 1.0 Pagina 2 van 40 Inhoud 1 L'article (het lidwoord)... 5 1.1 l'article défini: le, la, l', les (het bepaald lidwoord)... 5 1.2 l'article

Nadere informatie

Editoriaal / Editorial

Editoriaal / Editorial 1 Editoriaal / Editorial Een kwart eeuw hervorming van het revisoraat De wet van 1985 heeft het bedrijfsrevisoraat grondig hervormd. Naar aanleiding van deze hervorming steeg het aantal bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Frans Grammatica niveau 5-6

Frans Grammatica niveau 5-6 Frans Grammatica niveau 5-6 Versie: 1.0 Pagina 1 van 132 Versie: 1.0 Pagina 2 van 132 Inhoud 1 L'article (het lidwoord)... 7 1.1 l'article défini: le, la, l', les (het bepaald lidwoord)... 7 1.2 l'article

Nadere informatie

van Questions Vragen Namiddag Après-midi

van Questions Vragen Namiddag Après-midi SÉANCE PLÉNIÈRE du JEUDI 15 FÉVRIER 2007 Après-midi PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 15 FEBRUARI 2007 Namiddag La séance est ouverte à 14.15 heures et présidée par M. Herman De Croo. De vergadering wordt

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 922 CRIV 53 COM 922 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL

JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL 2010 JAARVERSLAG RAPPORT ANNUEL jaarverslag 2010 Rapport annuel J. Bordetlaan 164 1140 Brussel Avenue J. Bordet 164 1140 Bruxelles T 02 649 63 11 F 02 649 89 08 info@renta.be www.renta.be I n h o u d C

Nadere informatie

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE 854/1 854/1 Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux 2 september 2012 2 septembre 2012 CONFERENTIE De bewustmaking van de burger van de risico s van

Nadere informatie

Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise

Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise Le français, l avenir d une langue vivante L approche néerlandaise Deuxième rencontre Former les enseignants de français en HBO: renforcer la qualité Maison Descartes, 23 juin 2010 Table des matières Inhoudsopgave

Nadere informatie