Ik kijk altijd, ook wanneer ik mijn ogen sluit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik kijk altijd, ook wanneer ik mijn ogen sluit"

Transcriptie

1 fotografie photographie Marc Lagrange Ik kijk altijd, ook wanneer ik mijn ogen sluit Kunst is geconcentreerde natuur, zei de Franse schrijver Honoré de Balzac ooit. En fotograaf Marc Lagrange zal dat geweten hebben. Want tot die natuur behoort in de eerste plaats de vrouw. En hoe! Een cocktail van lichte erotiek, verfijnde sensualiteit en een drang naar decadentie. Zo kan je de beelden van Lagrange omschrijven. Hij studeerde voor technisch ingenieur. Maar zijn passie was fotografie. Fotografie zit in mij sinds mijn twaalfde, geeft hij toe. Als jonge kerel had ik altijd een instamatic bij me. Op mijn zevenentwintigste stierf mijn vader. Ik stond op een kruispunt. Gelukkig durfde ik risico s te nemen. Ik haalde het fototoestel weer boven. Ik wilde méér met fotografie gaan doen. Het liefst meteen. En dus stopte ik met mijn werk als ingenieur Je regarde toujours, même quand je ferme les yeux L art est de la nature concentrée, a dit l écrivain français Honoré de Balzac un jour. Et le photographe Marc Lagrange sait cela. Parce que en premier lieu, la femme appartient à cette nature. Et comment! Un cocktail d érotisme léger, de sensualité raffinée et un penchant pour la décadence. C est ainsi qu on peut définir les images de Lagrange. Il a fait des études d ingénieur technique. Mais sa passion était la photographie. Depuis l âge de douze ans, la photographie m est propre, avoue-t-il. Etant jeune, j avais toujours un instamatic avec moi. Quand j avais vingt-sept ans, mon père est décédé. Je me suis retrouvé à un carrefour. ISEL 25 31

2

3 isel 25 marc lagrange TEKST TEXTE: kathy de nève foto PHOTO: ellen adam Het zou niet lang duren voor Marc Lagrange bekendheid kreeg. Experimenterend leerde hij zichzelf de stiel. In het begin probeerde hij met alle mogelijke technieken modeproducties uit bladen na te maken. Tot zijn eigen werk eruit voortvloeide. De ene tentoonstelling volgde de andere op. Maar het was pas in 2006 na zijn overzichtsexpo in het Fotomuseum in Antwerpen dat zijn carrière echt begon. Hij bouwde een oude meubelfabriek ergens op het Antwerpse Zuid om tot atelier. In een kamer naast dat immense atelier wacht ik. Tegen de wanden hangen enkel foto s. Van vrouwen. Naakt of halfnaakt. Maar elk beantwoordend aan het schoonheidsideaal: slanke benen, mooi gevormde borsten en een schuivende blik. Lagrange verrast me als hij één van zijn favoriete beelden in de kamer toont: Château Presseux. Het beeld van een donkerharige jonge vrouw in een zetel: volle lippen, zwarte netkousen en een kanten masker voor de ogen. Intrigerend. Ze had een volle mond en een volle 38. Ik wist dat dit een goede foto zou worden Met karakter De vrouw als inspiratiebron? Zoveel is duidelijk. Zelden zinderde zoveel sensualiteit door het Antwerpse Fotomuseum als op de overzichtstentoonstelling van zijn werk, nu al twee jaar geleden. Elk beeld stond bol van seks en belofte, elk shot suggereerde verleiding, speelsheid én provocatie. Ik vind het belangrijk om emoties in mijn portretten te stoppen, om menselijkheid te tonen. Daarom is het goed om op voorhand lang genoeg met een model te praten. Aanvoelen wie zij is, wat zij verbergt of wat ze wil prijsgeven. Een groot deel van een goed portret zit in de voorbereiding. Ik heb een sterk team achter mij staan. Zij doen de research. Maar de voorbereidingen doe ik liever zelf. Dit impliceert ondermeer het uitzoeken van de juiste locatie en de keuze van de modellen. Emoties worden doorgaans door de modellen zelf opgewekt. Het beeld ontstaat door een blik, een glimlach, door de manier waarop ze bewegen of kijken. Wat daaruit volgt, zijn beelden die in de eerste plaats schoonheid opwekken. Zowel bij mezelf als bij de toeschouwer. Dat noem ik kunst. Kunst heeft altijd twee facetten. Gevoel speelt hierbij een essentiële rol, maar zonder het technische aspect kom je niet tot die emotie. Om dat juist weer te geven, experimenteer ik graag. Vooral met licht. Ik ben geobsedeerd door belichting. Is de foto slecht, dan ligt dat aan het model. Technisch slecht bestaat niet voor mij. Ik weet te goed waar ik mee bezig ben. Om een model te stimuleren, is het goed om een gevoel van concurrentie te scheppen tussen haar en de andere modellen. Ik regisseer mijn modellen, laat hen voelen waar ik naartoe wil. Vrouwen met karakter inspireren mij het meest. Vrouwen die de echtheid zelve zijn, die niet de vrouw uithangen, zeg maar. Ze moeten in zichzelf geloven en denken: zij is goed, maar ik ben beter. Zo komen ze helemaal los en ontstaat er chemie. Dan zit het altijd goed. Stoute fantasieën Blind date en 4 woman at dinner maar ook Het laatste avondmaal zijn de best verkopende foto s van Marc Lagrange. Ze geven goed weer waar het de fotograaf graag om te doen is: de volheid van het leven. Ik hou van sexy beelden, maar het mag niet vulgair worden. Het is dan ook uitzonderlijk dat mijn beelden choquerend zijn. Heureusement j osais prendre des risques. Je voulais faire plus de choses avec la photographie. Et de préférence le plus vite possible. Et donc j ai arrêté mon travail en tant qu ingénieur Il n a pas fallu beaucoup de temps avant que Marc Lagrange ne se fasse un nom. En expérimentant, il a appris lui-même le métier. Au début il essayait d imiter des productions de mode dans les magazines avec toutes les techniques possibles. Jusqu au moment où son propre travail en résulta. Les expositions se succédaient. Mais ce n est qu en 2006, après son exposition rétrospective au musée de la Photo à Anvers, que sa carrière commença vraiment. Il a transformé une vieille fabrique de meubles quelque part dans le Sud d Anvers en atelier. J attends dans une chambre à côté de cet atelier immense. Il n y a que des photos contre les parois. De femmes. Nues ou demi-nues. Mais toutes répondent à l idéal de beauté: des jambes fines, des seins bien galbés et un regard glissant. Lagrange me surprend quand il me montre une de ses images favorites dans la chambre: Château Presseux. L image d une jeune femme aux cheveux foncés sur un canapé: des lèvres pulpeuses, des bas résille noirs et un masque en dentelle devant les yeux. Intrigant. Elle avait une bouche pulpeuse et une taille 38 de soutien gorge. Je savais que ce serait une bonne photo... Avec caractère Une chose est claire, c est que la femme est une source d inspiration. Rarement la sensualité luisait au musée de la Photo anversois, d une telle manière que lors de son exposition rétrospective, il y a maintenant deux ans. Chaque image était truffée de sexe et de promesse, chaque photo suggérait la séduction, le goût du jeu et la provocation. Je trouve important d introduire des émotions dans mes portraits, de montrer le côté humain. C est pour cela qu il est préférable de beaucoup parler en avance avec un modèle. Il faut saisir le modèle, ce qu elle cache ou ce qu elle veut divulguer. Une grande partie d un bon portrait est dans la préparation. J ai une équipe forte qui me soutient. Elle fait la recherche. Mais je préfère faire les préparations moi-même. Cela implique entre autres la recherche du décor approprié et le choix des modèles. Les émotions sont généralement suscitées par les modèles elles-mêmes. C est par un regard, un sourire, par la manière dont elles se meuvent ou regardent que naît l image. Ce qui en résulte, ce sont des images qui, en premier lieu, éveillent la beauté. Tant auprès de moi qu auprès du spectateur. J appelle cela de l art. L art a toujours deux facettes. Le sentiment joue un rôle primordial, mais sans l aspect technique on n arrive pas à cette émotion. J aime expérimenter pour rendre cela justement. Surtout avec la lumière. Je suis obsédé par l exposition. Si la photo est mauvaise, cela est dû au modèle. Pour moi, le terme techniquement mauvais n existe pas. Je sais trop bien ce que je fais. Pour stimuler un modèle, il est bien de créer un sentiment de concurrence entre elle et les autres modèles. Je mets en scène mes modèles, je leur fais sentir la direction dans laquelle je veux aller. Les femmes de caractère m inspirent le plus. Les femmes qui sont vraies et pures, qui ne prennent pas les airs d une femme, je dirais. Elles doivent croire en elles-mêmes et penser: elle est bien mais moi je suis meilleure. De cette manière elles s épanouissent et il y a un effet chimique. Alors c est toujours bien. Des fantaisies excitantes Blind date et 4 woman at dinner mais aussi Het laatste avondmaal sont les photos de Marc Lagrange qui se vendent le mieux. Elles rendent bien ce dont il s agit selon le photographe: la plénitude de la vie. ISEL 25 33

4 Marisha 1880, 150x180cm, 2008 Marc Lagrange Ik zoek vrouwen, geen meisjesfiguren. Een vrouw heeft iets vols, zowel lichamelijk als geestelijk. De volheid van het leven Ik hou meer van een volle maat 38 dan van een kleine 36. Alles wat vrouwelijk is, is mooi. De tepel, de volle mond, de ogen, de gestroomlijnde lichaamscontouren. Elk deel is een mysterie op zich dat onherroepelijk stoute fantasieën opwekt. Schoonheid is van belang, maar het is niet voldoende. Vrouwen moeten de perfecte rol kunnen spelen. In elke situatie van het leven. Dag in, dag uit. De wil tot leven die zich uit in lichaamstaal. Alleen beelden. Geen woorden. Vooral geen woorden. De vrouw die in al haar facetten ongrijpbaar is. Zij levert een belangrijke bijdrage aan mijn werk. Vrouwen, ja. Maar hoe uniek zijn ze de dag van vandaag nog? De eenduidigheid die overal aanwezig is, de uniformiteit in klederdracht, in haarkapsels, in de keuze van muziek, van hobby s Het lijkt wel of alles universeel is geworden. De vrouw incluis. Een vrouw kan meegaan in de uniformiteit, maar het is de uitstraling die het m doet. Plaats drie vrouwen met identiek hetzelfde kapsel, dezelfde maquillage en identiek dezelfde kleren naast elkaar; elk van hen zal iets unieks hebben door haar J aime les images séduisantes sans qu elles soient vulgaires. Par conséquent, c est exceptionnel que mes images choquent. Je cherche des femmes, pas de corps de filles. Une femme a quelque chose de plein, tant physiquement que mentalement. La plénitude de la vie... Concernant la taille, je préfère un 38 plein qu un petit 36. Tout ce qui est féminin, est joli. Le mamelon, la bouche pulpeuse, les yeux, la silhouette carénée. Chaque partie est un mystère en soi qui évoque inéluctablement des fantaisies excitantes. La beauté est importante mais elle ne suffit pas. Les femmes doivent pouvoir jouer le rôle parfait. Dans toutes les situations de la vie. Tous les jours. La volonté de vivre qui s exprime dans la langue du corps. Seulement des images. Pas de mots. Surtout pas de mots. La femme qui est insaisissable sous toutes ces facettes. Elle apporte une contribution importante à mon travail. Les femmes, oui. Mais dans quelle mesure sont-elles toujours uniques aujourd hui? L uniformité qui est omniprésente, l uniformité dans le costume, dans les coiffures, dans le choix de musique, des hobbys. Il semble que tout est devenu universel. La femme inclue. Une femme peut suivre dans cette uniformité mais c est la présence qui compte. Mettez trois femmes l une à côté de l autre avec la même coiffure, le même maquillage et les mêmes vêtements, chacune d elle aura quelque chose d unique par son coup d œil, par son sourire à part ou simplement 34 ISEL 25

5 tsarina suzanna, 180x150, 2008 Marc Lagrange ISEL 25 35

6 oogopslag, door hun aparte glimlach of gewoon door de manier waarop ze op hun stoel gaan verzitten Misschien is dat wel hét universele aan de vrouw. Dat ze uniek is. Vrouwen moeten zichzelf durven zijn, zonder complexen, zonder frustraties. Doof en stom Wanneer ik Marc Lagrange vraag zich even in de tijd te verplaatsen, hoeft hij niet lang na te denken. Welke periode in de geschiedenis vindt hij het boeiendst? Je zou denken: de sfeer van het fin de siècle, de hele vooroorlogse sfeer met de poses à la Greta Garbo Geef mij toch maar de sfeer van de seventies. Al die ontwapenende geesten. Heel die ongedwongenheid die er heerste. Alles kon, alles mocht. Ook de stijl van fotografie vind ik heel inspirerend voor die tijd. Ik denk dan aan een Richard Avedon. Zijn foto s waren naast die van zijn tijdgenoot Helmut Newton van een revolutionair kaliber. Alles wordt vandaag zo plat gefotografeerd. Als je de tijdschriften doorneemt, zijn alle modellen tot in de puntjes restyled. Te perfect, vind ik. Tachtig procent van de mensen kan niet meer fotograferen. Dit komt grotendeels door de digitalisering van het fototoestel. Uiteraard moet je als fotograaf met de stroom mee, anders mis je de boot. Ik zelf heb heel geperfectioneerde apparatuur. Ik shoot op film, net zoals de Amerikanen dat deden. Het resultaat is zoveel mooier, zoveel intenser. Maar ik hou ook van polaroid. Dat gaat er jammer genoeg uit. De makers stoppen dit jaar nog met het uitbrengen van de plakkaten. Ik heb er nog gauw een heel stel van ingekocht die ik in de koelkast bewaar. par la manière dont elle change de position sur sa chaise... Peut-être cela est l aspect universel de la femme. Le fait qu elle est unique. Les femmes doivent oser être elles-mêmes, sans complexes, sans frustrations. Sourd et muet Quand je demande à Marc Lagrange de se déplacer pour un moment dans le temps, il ne doit pas réfléchir longtemps. Quelle période dans l histoire trouve-t-il la plus passionnante? On dirait: l atmosphère du fin de siècle, l atmosphère d avant-guerre avec les poses à la Greta Garbo... Cependant je préfère l atmosphère des années soixante-dix. Toutes ces âmes désarmantes. Toute cette décontraction qui y dominait. Tout était possible, tout était admis. Je trouve que le style de la photographie aussi inspirait beaucoup pour cette époque. Je pense alors à Richard Avedon. Ses photos à côté de celles de son contemporain Helmut Newton avaient un caractère révolutionnaire. Aujourd hui, tout est photographié d une manière si triviale. Lorsque nous feuilletons les magazines, tous les modèles sont impeccablement coiffés et maquillés. Trop parfait d après moi. Quatre-vingt pour cent des gens ne peut plus photographier. Cela tient en grande partie à la numérisation de l appareil. Bien entendu, en tant que photographe tu dois suivre le courant, sinon tu rate le coche. Moi-même, j ai des appareils très perfectionnés. Je prends aussi en photo sur film, tout comme les Américains le faisaient. Le résultat est d autant plus beau et intense. Mais j aime aussi le polaroid. C est dommage qu il se ne vend presque plus. Les fabricants arrêtent de sortir les films encore cette année.

7 Wat ik doorgaans probeer, zijn scènes weer te geven. De set-up die ik doe, is nauw verwant aan filmset. Eigenlijk maak ik een stilstaand beeld. Elk beeld beschouw ik als een scène op zich. Er is regiewerk aan vooraf gegaan, er is een scenario bedacht. Alle beelden naast elkaar zouden uiteindelijk één film kunnen worden. Een stomme film, weliswaar. De beelden spreken ongetwijfeld voor zich Bloemen op bloemen Lagrange is een man van weinig woorden. Van vele beelden. Nu nog laat hij zich vaak inspireren door andere beelden. Soms zijn dat foto s, dan weer kunstwerken. Toch zijn het vooral films die hem inspireren. Casablanca, Breakfast at Tiffany s, het werk van David Lynch... Momenteel gaat hij helemaal op in de sfeer die Wong Kar-Wai neerzet. Teder, intrigerend, mysterieus mooi. Hoe traag kunnen beelden zijn? In de Wong-films zijn het de kleuren die mij mateloos intrigeren. Het hele decor is één en al harmonie is ongetwijfeld de beste Wong Kar-Waifilm. En dan bekijk ik het vooral filmtechnisch. Ongelooflijk hoe daar de belichting tot zijn recht komt. Gewoon meesterlijk. Voor mij primeert licht boven alles. Wanneer de dagen korter worden, dan vertrek ik naar het zuiden, vaak naar Afrika. Ik ben geboren in Afrika. Misschien ligt het daaraan. Het voelt in ieder geval als thuiskomen. Ik zie de heldere lucht, het heldere licht, de traagheid van de beelden. Het voelt als een opluchting, een verademing Maar evengoed vind ik de films van Almodovar inspirerend. Diezelfde traagheid. Waardoor je als toeschouwer niet anders kan dan kijken naar elk detail van het beeld. Vaak train ik op de loopband, terwijl ik films bekijk. Wanneer ik klaar ben met trainen, schrijf ik bedenkingen op in een notaboekje. Films omvatten een heel scala aan beelden. Kort na elkaar gezet. Ik bevries beelden. Ik zet ze stil. Sommige blijven in mijn achterhoofd hangen en dan is het goed. Ik onthoud veel, maar ik ben geen man van herinneringen. Altijd kijk ik uit naar morgen. Momenteel werk ik aan een project in Antwerpen. J en ai encore vite acheté une série que je garde dans le frigo. J essaie le plus souvent de rendre des scènes. La mise en scène que je fais est très familière au plateau de tournage. En fait, je fais une image immobile. Je considère chaque image comme une scène en soi. Le travail de la mise en image et la conception du scénario ont un précédé. Toutes les images les unes à côté des autres pourraient devenir finalement un film. Un film muet, c est vrai. Sans doute les images parlent pour elles-mêmes Les fleurs sur les fleurs Lagrange est un homme de peu de mots. De beaucoup d images. Encore maintenant, il est inspiré souvent par d autres images. Parfois ce sont des photos, parfois ce sont des oeuvres d art. Cependant ce sont surtout des films qui l inspirent. Casablanca, Breakfast at Tiffany s, le travail de David Lynch... En ce moment il est absorbé dans l atmosphère que crée Wong Kar-Wai. Tendre, intrigant, mystérieusement beau. Dans quelle mesure les images peuvent être lentes? Dans les films de Wong ce sont des couleurs qui m intriguent infiniment. Le décor est complètement harmonieux est sans doute le meilleur film de Wong Kar-Wai. Et je le regarde surtout au niveau technique du film. C est incroyable comment l éclairage est bien ajusté. C est grandiose. Pour moi, la lumière domine sur tout. Quand les jours se raccourcissent, je pars au Sud, et souvent en Afrique. Je suis né en Afrique. C est peut-être la raison. C est pour moi comme rentrer chez moi. Je vois l air clair, la lumière claire, la lenteur des images. Ça sent comme une délivrance, un soulagement Mais aussi bien les films d Almodovar sont une source d inspiration. On y retrouve la même lenteur. On ne peut comme spectateur faire rien d autre que voir à chaque détail de l image. Souvent je m entraîne sur le tapis de course, tandis que je regarde des films. Quand j ai fini de m entrainer, j écris des réflexions dans un carnet de notes. Les films contiennent une grande série d images. Mises très vite l une après ISEL 25 37

8

9

10 Ik fotografeer bloemen. Bloemen alleen. Of bloemen gecombineerd met portretten. Bloemen op de bloem van een vrouw ook Ik kan er zo erg van genieten op een zondag, alleen in mijn atelier, muziek op de achtergrond. En bloemen fotograferen. Sinds de expositie in het Fotomuseum in Antwerpen is alles in een stroomversnelling terechtgekomen. Dat heeft niet enkel financiële voordelen. Vanaf nu kan ik me zelf permitteren om dingen voor mezelf te doen. Ik kan zelf uitmaken wat ik doe en wat niet. Selecteren. Prioriteiten stellen. Gaan voor het beste. Eigenlijk ben ik altijd bezig met vier dingen tegelijk. Ik blijf zoeken tot ik vind. Ik kijk altijd, ook wanneer ik mijn ogen sluit Net iets meer Monaco. Hôtel de Paris. Chauffeurs met dure wagens paraderen rond het plein voor het hotel. Het is zomer. De zon schijnt. Glamoureuze dames zitten op de eerste rij van de terrassen. Ze kijken. Naar de dure wagens die voorbijrijden. Naar de chauffeurs achter het stuur. Naar de man op de achterbank. Lagrange is daar. Met zijn fototoestel in de aanslag. Wie hoopt hij tegen te komen? Ik hou wel van het decadente, en net iets meer. Intrigerend, vind ik. Wie zijn al die mensen? Wat doen ze? Waar gaan ze naartoe? Hoe vullen zij hun dagen? Niet iedereen die ik shoot, zijn modellen. Ik zie een vrouw en dan ineens flash, dat is ze. Wie ik hoop tegen te komen? Charlotte Rampling. Iets jonger dan ze nu is. Ik zou naar haar toe gaan, als ik niet verlegen was Ik zou met haar praten, haar vragen of ik een paar shots van haar mag nemen. En dan, haar uitnodigen om een glaasje champagne te drinken samen. Heel ongedwongen. Zonder verplichting. Zonder meer l autre. Je fais geler les images. Je les arrête. Quelques-unes demeurent dans ma tête et c est bien. Je retiens beaucoup mais je ne suis pas un homme de mémoires. J aspire toujours au lendemain. En ce moment je fais un projet à Anvers. Je photographie des fleurs. Seulement des fleurs. Ou des fleurs combinées avec des portraits. Des fleurs sur la fleur d une femme aussi Photographier des fleurs, je peux en jouir vraiment un dimanche, seul dans mon atelier, avec la musique de fond. Tout s est accéléré à partir de l exposition au musée de la Photo à Anvers. Il n y a pas seulement des avantages au niveau financier. Maintenant je peux me permettre de faire des choses pour moi-même. Je décide moi-même ce que je fais et ce que je ne fais pas. Sélectionner. Gérer ses priorités. Aller pour le meilleur. Finalement je fais toujours quatre choses à la fois. Je continue à chercher jusqu à ce que je trouve. Je regarde toujours, même quand je ferme les yeux Monaco. Hôtel de Paris. Les chauffeurs avec des voitures chères paradent autour de la place devant l hôtel. C est l été. Le soleil brille. Des dames glamoureuses sont assises dans la première rangée des terrasses. Elles regardent. Les voitures chères qui passent. Les chauffeurs au volant. L homme sur la banquette arrière. Lagrange est là. Avec son appareil de photo prêt à servir. Qui espère-t-il rencontrer? J aime bien la décadence, et justement un petit peu plus. Je le trouve intrigant. Qui sont tous ces gens? Qu est-ce qu ils font. Où est-ce qu ils vont? Qu est-ce qu ils font dans la vie? Je ne prends pas toujours des modèles en photo. Je vois une femme et d un coup flash, je sais que c est elle. Qui j espère rencontrer encore? Charlotte Rampling. Un peu plus jeune qu elle est maintenant. Je m adresserais à elle, si je n étais pas timide Je parlerais avec elle, je lui demanderais si je pouvais faire quelques photos d elle. Et après, je l inviterais à boire un verre de champagne ensemble. Très spontanément. Sans contrainte. Sans plus bril silhouette titan edge marc lagrange 40 ISEL 25

11 Silvermuseum color, 120x150cm, 2006 marc lagrange TENTOONSTELLING Lust photography van 5 juli tot 3 augustus Absolute Art Gallery, Knokke Nieuw boek Lust Uitgeverij: Tectum Marc Lagrange 1957 Tentoonstellingen 2008 Kasteel van Brasschaat, Antwerpen 2008 Galerie LL. Amsterdam, Nederland 2007 Jonas Gallery, Brussel 2007 Houses of Art, Marbella, Spanje 2006 Overzichtsexpo in Fotomuseum in Antwerpen 2004 Galerie Kunst + Co, Amstelveen, Nederland 2004 Expo Le Boudoir, Antwerpen 2004 Twin expo met Herman Brood Art Depot Bonheiden 2003 Gallery Art Company Eindhoven, Nederland 2003 Gallery Art Depot Bonheiden 1997 Casino Knokke, Fotobiënnale; gastfotograaf ISEL 25 41

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

pendant le mieux serait de il vaut mieux

pendant le mieux serait de il vaut mieux en fin de sinon le passe-temps favori le lundi après-midi un dîner de famille grave pendant le mieux serait de il vaut mieux il est facile de il m arrive de j ai appris à parler français de toute façon

Nadere informatie

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir.

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir. bon anniversaire Bon anniversaire, mon petit. l'argent Donne. L'argent! le quartier Tu habites dans le quartier? le ticket T'as le ticket? pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! donne Donne. L'argent!

Nadere informatie

SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden

SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden INTRODUCTION Alle persoonlijke voornaamwoorden vormen tezamen een groot en essentieel deel van de Franse taal en dan met name op het gebied

Nadere informatie

Op het potje Sur le petit pot

Op het potje Sur le petit pot Op het potje Sur le petit pot Wanneer wordt je kind zindelijk? Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet

Nadere informatie

basiszinnen spreekvaardigheid

basiszinnen spreekvaardigheid basiszinnen spreekvaardigheid Formele en informele spreektaal In dit hoofdstuk krijg je allerlei uitdrukkingen die je in veel voorkomende gesprekssituaties kunt gebruiken. Er zijn, net zoals in het Nederlands,

Nadere informatie

Talenquest Frans 2thv: Grammatica

Talenquest Frans 2thv: Grammatica Talenquest Frans 2thv: Grammatica Épisode 1: Onregelmatige werkwoorden Er zijn in het Frans naast regelmatige werkwoorden ook onregelmatige werkwoorden. Het is lastig om van onregelmatige werkwoorden de

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden Taalregels In dit grammaticaoverzicht kun je kiezen uit: S Volgorde in de Franse zin S Man, huis, deur, en zwaar, geel, zelfst. naamwoord en bijv. naamwoord S Le, la, les, de lidwoorden S Praten, hebben,

Nadere informatie

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame steel without topper rim Flat moss Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Frame Aluminium with topper rim Round moss/flat moss

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2

Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2 Voorbeelden van examenopgaven moderne vreemde talen op niveau A2 Niveau: A2 Beheersingsniveau: Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse

Nadere informatie

Foto op hout Photo sur bois

Foto op hout Photo sur bois Foto op hout Photo sur bois Taal Langue Foto op hout natuurproduct en de scherpte van de afdruk zullen je verbazen. - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Full color

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

Ruzie maken se disputer

Ruzie maken se disputer Ruzie maken se disputer Als kinderen ruzie maken Lorsque les enfants se disputent Kinderen maken ruzie. Dat gebeurt in elk gezin. Ruzie om een stuk speelgoed, een spelletje dat uit de hand loopt, een jaloerse

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC 2016 Eik wild, wit geolied Chêne sauvage, huilé blanc Eik wild, natuur

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté!

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! Oefening 1: Cherchez les phrases dans le texte. Ecrivez les phrases sans fautes. Zoek volgende zinnen in de tekst. Schrijf ze correct over. - In de namiddag,

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

Chairs for the quality office FLIGHT

Chairs for the quality office FLIGHT Chairs for the quality office FLIGHT Flight 20 Het nieuwe werken Une nouvelle façon de travailler Het nieuwe werken houdt in dat één bureaustoel meerdere gebruikers heeft. Flight 20 is hiervoor geschikt

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Dit bestand (.pdf) dient enkel als voorbeeld. Het mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur (Frank Penders,

Dit bestand (.pdf) dient enkel als voorbeeld. Het mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur (Frank Penders, Dit bestand (.pdf) dient enkel als voorbeeld. Het mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur (Frank Penders, www.frankpenders.com, tel.nr.: 0645012169). Frank Penders

Nadere informatie

k ga naar school e vais à l ecole

k ga naar school e vais à l ecole Nederlandstalig onderwijs k ga naar school e vais à l ecole Nederlands Français k ga naar school e vais à l école Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Per ERK-niveau en descriptor zijn voorbeelden opgenomen van mogelijke eindexamenopgaven. 3.1 Toelichting bij de voorbeelden Onder opgave wordt hier

Nadere informatie

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français

Ballonnen Ballons. Taal. Langue. Nederlands. Français Ballonnen Ballons Taal Langue Ballonnen Ballonnen! En dat betekent... knallen! Laat nu je logo of bedrijfsnaam extra groot op ballonnen drukken. Kies voor elke kleur uit de regenboog, of voor een chique

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

En action 6. Woordtrainer. Salut! Ga naar voor meer informatie.

En action 6. Woordtrainer. Salut! Ga naar  voor meer informatie. Salut! Voor het tweede jaar op rij leer je Frans. Misschien heb je intussen ook al Frans kunnen spreken met Franstaligen. Lukte dat al? Of vond je het nog moeilijk? Bedenk dan dat je vorig jaar nog helemaal

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2016 Beuk wild, natuur geolied Hêtre sauvage, huilé nature 41,

Nadere informatie

LE TERRITOIRE, UNE CULTURE COMMUNE HET GEBIED, één GEMEENSCHAPPELIJKE CULTUUR

LE TERRITOIRE, UNE CULTURE COMMUNE HET GEBIED, één GEMEENSCHAPPELIJKE CULTUUR LE TERRITOIRE, UNE CULTURE COMMUNE HET GEBIED, één GEMEENSCHAPPELIJKE CULTUUR Je «n habite que ce qui est à la portée de mon intelligence». Jean Giono Ik bewoon slechts datgene wat binnen mijn bevattingsvermogen

Nadere informatie

Chairs for the quality office. Breeze

Chairs for the quality office. Breeze Chairs for the quality office 30Y De BREEZE 30 met hoogteverstelbare rug met netbespanning is uitermate geschikt voor wisselwerkplekken dankzij het eenvoudig te bedienen synchroonmechanisme met neigbegrenzer.

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

!"#$%#&'('!"#$%#$)'('*#+,-$'('!"#$%#./"!"#$%#&$"'('*#+"&/'('*##%+0--'('*#/+"-/!"#$%1/"'(' '859:;<8= X

!#$%#&'('!#$%#$)'('*#+,-$'('!#$%#./!#$%#&$'('*#+&/'('*##%+0--'('*#/+-/!#$%1/'(' '859:;<8= X X 30 t Spelregels Leeftijd: 2,5 tot 5 jaar 2 tot 4 spelers Duur van het spelletje: 10 min. Inhoud: 3 dieren (1 konijn, 1 kikker, 1 koe) 3 omgevingskaarten (de moestuin, de vijver, de wei) 30 kaarten met

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap.

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Echange avec Monsieur Devries du 29 mars 2017 : Geachte heer Devries Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Sedert het terugkoop van de verkooprechten

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 18 maart 2015 Conferentie Vrouwelijk Ondernemerschap (zaal Keynes) 12 e

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Bilan 4 «À la recherche»

Bilan 4 «À la recherche» Begeleid zelfstandig leren Bilan 4 «À la recherche» Tijdsduur: 50 minuten Benodigdheden: een blauwe en groene balpen Nom:............ Classe:............................ N :............ Een woordje uitleg:

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Parijs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Parijs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres E i Kiwijs 26 July 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/32141 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig.

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Nieuw CRC - speech Geachte leden van de pers, Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in Bevekom, of Beauvechain zo u wil. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Het ene dossier

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

Ansichtkaarten Cartes postales

Ansichtkaarten Cartes postales Ansichtkaarten Cartes postales Taal Langue Ansichtkaarten Wil je het eens persoonlijk aanpakken? Laat dan ansichtkaarten bedrukken met jouw ontwerp! Wat dacht je van een geboortekaartje, een verhuisbericht

Nadere informatie

Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé

Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé Taal Langue Bedrukte paraplu s en ponchobal Met deze mooie paraplu s en poncho kan je zelfs met regen goed voor de dag komen. We hebben 4 soorten paraplu

Nadere informatie

Bonjour, Amicalement. Peter SE PRÉSENTER (2DE GRAAD BSO)

Bonjour, Amicalement. Peter SE PRÉSENTER (2DE GRAAD BSO) SE PRÉSENTER (2DE GRAAD BSO) 1 Lisez la lettre et complétez la fiche. (compréhension écrite) Lees de brief en vul de fiche aan. Bonjour, Je m'appelle Peter Versteene et j'ai treize ans. J'habite à Steenderen

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

naam :.. nr. : klas :.. computer :..

naam :.. nr. : klas :.. computer :.. Je hebt het in de vorige module flink gewerkt. Nu kan je zelfstandig verder werken aan module 12. Lees steeds goed de opgave, zodat je weet wat je moet doen. Wanneer je een dialoog of een oefening moet

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

Sleutelhangers Porte-clés

Sleutelhangers Porte-clés Sleutelhangers Porte-clés Taal Langue Sleutelhangers Zaklampjes, smartphonehouders of flessenopeners: sleutelhangers zijn handige attenties waar je relaties echt wat aan hebben. Natuurlijk zijn al onze

Nadere informatie

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar Handleiding SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar A. Aansluiting Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om. B. Afstelling 1. De draairichting van de oprolbuis

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Kerstkaarten Cartes de Noël

Kerstkaarten Cartes de Noël Kerstkaarten Cartes de Noël Taal Langue Kerstkaarten Op zoek naar een hippe vintage kerstkaart? Of heb je liever een zakelijk klassiek ontwerp? We hebben ruim 300 sprankelende ontwerpen voor je klaarstaan

Nadere informatie

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets Spandoeken met ringen s et banderoles avec œillets Taal Langue Spandoeken met ringen Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of

Nadere informatie

15 et qui paie le loyer?

15 et qui paie le loyer? g r a m m at i c a 15 et qui paie le loyer? Maak de zinnen af met de juiste vorm van payer en het voorwerp op de foto* 1 2 3 4 5 6 1 Paul le 2 Moi, je la 3 Mon frère et moi, nous 4 Les cousins la le 5

Nadere informatie

Sjaals, mutsen & handschoenen Echarpes, bonnets & gants

Sjaals, mutsen & handschoenen Echarpes, bonnets & gants Sjaals, mutsen & handschoenen Echarpes, bonnets & gants Taal Langue Français Sjaals, mutsen & handschoenen Jouw logo of tekst op een sjaal, muts of handschoenen. In de winter kun je daar natuurlijk slim

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

for men HASSELT-LEUVEN-ANTWERPEN

for men HASSELT-LEUVEN-ANTWERPEN for men HASSELT-LEUVEN-ANTWERPEN Tuur & Eleni Thys-Kapodistrias Onze grootste uitdaging en die van onze medewerkers is luisteren naar jullie wensen en ideeën om zo samen de perfecte creatie te maken voor

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

Notitieboekjes Carnet de Notes

Notitieboekjes Carnet de Notes Carnet de Notes Taal Langue Algemene aanleverspecificaties - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Wit is een uit te voeren drukkleur, zowel in zeefdruk transfer als als

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

4 VL ARCHITECTURE RANDOM

4 VL ARCHITECTURE RANDOM RT 2014 stelt zich al méér dan 10 jaar tot doel meerdere kunstdisciplines met elkaar te verbinden. de galerie brengt jaarlijks 4 tentoonstellingen met hoofdzakelijk fotografie, grafiek en vooral glaskunst.

Nadere informatie

bij, dichtbij, ongeveer à travers door ( heen ) tijdens, gedurende met betrekking tot, over, n.a.v. beletten, evrhinderen

bij, dichtbij, ongeveer à travers door ( heen ) tijdens, gedurende met betrekking tot, over, n.a.v. beletten, evrhinderen teksten CE MAVO voorzetsels près de bij, dichtbij, ongeveer à travers door ( heen ) à côté de naast sur op, over depuis sinds pour voor, om te à cause de vanwege jusqu'à tot, tot aan pendant tijdens, gedurende

Nadere informatie

Rollenspellen groenten-, fruit- en bloemenhandel.

Rollenspellen groenten-, fruit- en bloemenhandel. Rollenspellen groenten-, fruit- en bloemenhandel. 1 Nieuwe klanten zoeken 1.1 Zich inschrijven op een beurs 1.2 Zijn bedrijf voorstellen 1.3 Over de levering praten 1.4 Nieuwe klanten telefonisch benaderen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

BATIBOUW 2017 Brussels Expo 16/2 26/2

BATIBOUW 2017 Brussels Expo 16/2 26/2 BATIBOUW 2017 Brussels Expo 16/2 26/2 een vrouw / une femme 39% een man / un homme 61% Brussel 9% Wallonie 28% Abroad 2% Vlaandere n 61% Ouder dan 50 jaar / Plus de 50 ans 48,1% Tussen 40 en 49 jaar

Nadere informatie

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE

UNANIEM GOEDGEKEURD, APPROUVE A L UNANIMITE Voorstel 1 tot wijziging aan het sportreglement ABSO/BVOS Onderwerp: de mogelijkheid bieden om buitenlandse leden van Belgische clubs te laten deelnemen aan specifieke wedstrijden Voorstel 1A: de mogelijkheid

Nadere informatie

NOTEBORN. creating new dimensions

NOTEBORN. creating new dimensions NOTEBORN creating new dimensions 38 3 8 3 Welk verhaal vertelt uw boekenkast? De boeken die u om zich heen verzamelt weerspiegelen uw karakter. Nu kunt u uw boekenkast net zo persoonlijk maken als de inhoud.

Nadere informatie

Getuigenissen Témoignages

Getuigenissen Témoignages «Je tiens, par ce mail, à vous signifier mon mécontentement. Vous qui êtes sensé protéger les joueurs pathologiques ( ), mon mari est exclu ( ) depuis 5 ans volontairement, ( ) Mon mari a ouvert un compte

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

Rekrutering 2018 Heverlee 11 oktober. Goeiemorgen dames en heren van de verzamelde pers, Het is een groot genoegen om u vandaag de wervingen voor

Rekrutering 2018 Heverlee 11 oktober. Goeiemorgen dames en heren van de verzamelde pers, Het is een groot genoegen om u vandaag de wervingen voor Rekrutering 2018 Heverlee 11 oktober Goeiemorgen dames en heren van de verzamelde pers, Defence goes to war, the war for talent. Het is een groot genoegen om u vandaag de wervingen voor 2018 te kunnen

Nadere informatie

MARCHE À SUIVRE Cohésion et cohérence d un texte (EE) Concours MediaReporter

MARCHE À SUIVRE Cohésion et cohérence d un texte (EE) Concours MediaReporter MARCHE À SUIVRE Cohésion et cohérence d un texte (EE) Concours MediaReporter 1. Présentation du concours 1. Présenter le concours et donner les consignes aux élèves. 2. Chaque élève choisit un personnage.

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

De job van mijn partner L emploi de mon conjoint

De job van mijn partner L emploi de mon conjoint De job van mijn partner L emploi de mon conjoint Redactioneel onderzoek 7.2 tweeverdieners; 17 21 sept 29 Jobat.be Actu24.be Nieuwsblad.be Standaard.be Vers l Avenir -1- Belangrijkste bevindingen 1. Ietsmeerdande

Nadere informatie

De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS

De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS 1 Algemene presentatie De theaterclown is een personnage ontstaan vanuit zijn persoonlijkheid, die zijn menselijkheid ervaart en deelt al reagerend

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

Opdracht A1/A2 EERSTE RONDE TOP 50 FRANCOPHONE

Opdracht A1/A2 EERSTE RONDE TOP 50 FRANCOPHONE Opdracht A1/A2 EERSTE RONDE TOP 50 FRANCOPHONE (van 17 maart tot 28 maart) Activiteit 1 : ik ken het Franse Welke artiesten en Franse s ken je? Artiest... Chanson..... Artiest... Chanson..... Artiest...

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant!

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant! Onze kinderen zijn onze grootste schatten. We proberen ze zo goed mogelijk af te schermen van alle potentiële gevaren. Maar met onze eigen veiligheid springen we vaak minder zorgzaam om. Met als uitgangspunt

Nadere informatie