Ik kijk altijd, ook wanneer ik mijn ogen sluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik kijk altijd, ook wanneer ik mijn ogen sluit"

Transcriptie

1 fotografie photographie Marc Lagrange Ik kijk altijd, ook wanneer ik mijn ogen sluit Kunst is geconcentreerde natuur, zei de Franse schrijver Honoré de Balzac ooit. En fotograaf Marc Lagrange zal dat geweten hebben. Want tot die natuur behoort in de eerste plaats de vrouw. En hoe! Een cocktail van lichte erotiek, verfijnde sensualiteit en een drang naar decadentie. Zo kan je de beelden van Lagrange omschrijven. Hij studeerde voor technisch ingenieur. Maar zijn passie was fotografie. Fotografie zit in mij sinds mijn twaalfde, geeft hij toe. Als jonge kerel had ik altijd een instamatic bij me. Op mijn zevenentwintigste stierf mijn vader. Ik stond op een kruispunt. Gelukkig durfde ik risico s te nemen. Ik haalde het fototoestel weer boven. Ik wilde méér met fotografie gaan doen. Het liefst meteen. En dus stopte ik met mijn werk als ingenieur Je regarde toujours, même quand je ferme les yeux L art est de la nature concentrée, a dit l écrivain français Honoré de Balzac un jour. Et le photographe Marc Lagrange sait cela. Parce que en premier lieu, la femme appartient à cette nature. Et comment! Un cocktail d érotisme léger, de sensualité raffinée et un penchant pour la décadence. C est ainsi qu on peut définir les images de Lagrange. Il a fait des études d ingénieur technique. Mais sa passion était la photographie. Depuis l âge de douze ans, la photographie m est propre, avoue-t-il. Etant jeune, j avais toujours un instamatic avec moi. Quand j avais vingt-sept ans, mon père est décédé. Je me suis retrouvé à un carrefour. ISEL 25 31

2

3 isel 25 marc lagrange TEKST TEXTE: kathy de nève foto PHOTO: ellen adam Het zou niet lang duren voor Marc Lagrange bekendheid kreeg. Experimenterend leerde hij zichzelf de stiel. In het begin probeerde hij met alle mogelijke technieken modeproducties uit bladen na te maken. Tot zijn eigen werk eruit voortvloeide. De ene tentoonstelling volgde de andere op. Maar het was pas in 2006 na zijn overzichtsexpo in het Fotomuseum in Antwerpen dat zijn carrière echt begon. Hij bouwde een oude meubelfabriek ergens op het Antwerpse Zuid om tot atelier. In een kamer naast dat immense atelier wacht ik. Tegen de wanden hangen enkel foto s. Van vrouwen. Naakt of halfnaakt. Maar elk beantwoordend aan het schoonheidsideaal: slanke benen, mooi gevormde borsten en een schuivende blik. Lagrange verrast me als hij één van zijn favoriete beelden in de kamer toont: Château Presseux. Het beeld van een donkerharige jonge vrouw in een zetel: volle lippen, zwarte netkousen en een kanten masker voor de ogen. Intrigerend. Ze had een volle mond en een volle 38. Ik wist dat dit een goede foto zou worden Met karakter De vrouw als inspiratiebron? Zoveel is duidelijk. Zelden zinderde zoveel sensualiteit door het Antwerpse Fotomuseum als op de overzichtstentoonstelling van zijn werk, nu al twee jaar geleden. Elk beeld stond bol van seks en belofte, elk shot suggereerde verleiding, speelsheid én provocatie. Ik vind het belangrijk om emoties in mijn portretten te stoppen, om menselijkheid te tonen. Daarom is het goed om op voorhand lang genoeg met een model te praten. Aanvoelen wie zij is, wat zij verbergt of wat ze wil prijsgeven. Een groot deel van een goed portret zit in de voorbereiding. Ik heb een sterk team achter mij staan. Zij doen de research. Maar de voorbereidingen doe ik liever zelf. Dit impliceert ondermeer het uitzoeken van de juiste locatie en de keuze van de modellen. Emoties worden doorgaans door de modellen zelf opgewekt. Het beeld ontstaat door een blik, een glimlach, door de manier waarop ze bewegen of kijken. Wat daaruit volgt, zijn beelden die in de eerste plaats schoonheid opwekken. Zowel bij mezelf als bij de toeschouwer. Dat noem ik kunst. Kunst heeft altijd twee facetten. Gevoel speelt hierbij een essentiële rol, maar zonder het technische aspect kom je niet tot die emotie. Om dat juist weer te geven, experimenteer ik graag. Vooral met licht. Ik ben geobsedeerd door belichting. Is de foto slecht, dan ligt dat aan het model. Technisch slecht bestaat niet voor mij. Ik weet te goed waar ik mee bezig ben. Om een model te stimuleren, is het goed om een gevoel van concurrentie te scheppen tussen haar en de andere modellen. Ik regisseer mijn modellen, laat hen voelen waar ik naartoe wil. Vrouwen met karakter inspireren mij het meest. Vrouwen die de echtheid zelve zijn, die niet de vrouw uithangen, zeg maar. Ze moeten in zichzelf geloven en denken: zij is goed, maar ik ben beter. Zo komen ze helemaal los en ontstaat er chemie. Dan zit het altijd goed. Stoute fantasieën Blind date en 4 woman at dinner maar ook Het laatste avondmaal zijn de best verkopende foto s van Marc Lagrange. Ze geven goed weer waar het de fotograaf graag om te doen is: de volheid van het leven. Ik hou van sexy beelden, maar het mag niet vulgair worden. Het is dan ook uitzonderlijk dat mijn beelden choquerend zijn. Heureusement j osais prendre des risques. Je voulais faire plus de choses avec la photographie. Et de préférence le plus vite possible. Et donc j ai arrêté mon travail en tant qu ingénieur Il n a pas fallu beaucoup de temps avant que Marc Lagrange ne se fasse un nom. En expérimentant, il a appris lui-même le métier. Au début il essayait d imiter des productions de mode dans les magazines avec toutes les techniques possibles. Jusqu au moment où son propre travail en résulta. Les expositions se succédaient. Mais ce n est qu en 2006, après son exposition rétrospective au musée de la Photo à Anvers, que sa carrière commença vraiment. Il a transformé une vieille fabrique de meubles quelque part dans le Sud d Anvers en atelier. J attends dans une chambre à côté de cet atelier immense. Il n y a que des photos contre les parois. De femmes. Nues ou demi-nues. Mais toutes répondent à l idéal de beauté: des jambes fines, des seins bien galbés et un regard glissant. Lagrange me surprend quand il me montre une de ses images favorites dans la chambre: Château Presseux. L image d une jeune femme aux cheveux foncés sur un canapé: des lèvres pulpeuses, des bas résille noirs et un masque en dentelle devant les yeux. Intrigant. Elle avait une bouche pulpeuse et une taille 38 de soutien gorge. Je savais que ce serait une bonne photo... Avec caractère Une chose est claire, c est que la femme est une source d inspiration. Rarement la sensualité luisait au musée de la Photo anversois, d une telle manière que lors de son exposition rétrospective, il y a maintenant deux ans. Chaque image était truffée de sexe et de promesse, chaque photo suggérait la séduction, le goût du jeu et la provocation. Je trouve important d introduire des émotions dans mes portraits, de montrer le côté humain. C est pour cela qu il est préférable de beaucoup parler en avance avec un modèle. Il faut saisir le modèle, ce qu elle cache ou ce qu elle veut divulguer. Une grande partie d un bon portrait est dans la préparation. J ai une équipe forte qui me soutient. Elle fait la recherche. Mais je préfère faire les préparations moi-même. Cela implique entre autres la recherche du décor approprié et le choix des modèles. Les émotions sont généralement suscitées par les modèles elles-mêmes. C est par un regard, un sourire, par la manière dont elles se meuvent ou regardent que naît l image. Ce qui en résulte, ce sont des images qui, en premier lieu, éveillent la beauté. Tant auprès de moi qu auprès du spectateur. J appelle cela de l art. L art a toujours deux facettes. Le sentiment joue un rôle primordial, mais sans l aspect technique on n arrive pas à cette émotion. J aime expérimenter pour rendre cela justement. Surtout avec la lumière. Je suis obsédé par l exposition. Si la photo est mauvaise, cela est dû au modèle. Pour moi, le terme techniquement mauvais n existe pas. Je sais trop bien ce que je fais. Pour stimuler un modèle, il est bien de créer un sentiment de concurrence entre elle et les autres modèles. Je mets en scène mes modèles, je leur fais sentir la direction dans laquelle je veux aller. Les femmes de caractère m inspirent le plus. Les femmes qui sont vraies et pures, qui ne prennent pas les airs d une femme, je dirais. Elles doivent croire en elles-mêmes et penser: elle est bien mais moi je suis meilleure. De cette manière elles s épanouissent et il y a un effet chimique. Alors c est toujours bien. Des fantaisies excitantes Blind date et 4 woman at dinner mais aussi Het laatste avondmaal sont les photos de Marc Lagrange qui se vendent le mieux. Elles rendent bien ce dont il s agit selon le photographe: la plénitude de la vie. ISEL 25 33

4 Marisha 1880, 150x180cm, 2008 Marc Lagrange Ik zoek vrouwen, geen meisjesfiguren. Een vrouw heeft iets vols, zowel lichamelijk als geestelijk. De volheid van het leven Ik hou meer van een volle maat 38 dan van een kleine 36. Alles wat vrouwelijk is, is mooi. De tepel, de volle mond, de ogen, de gestroomlijnde lichaamscontouren. Elk deel is een mysterie op zich dat onherroepelijk stoute fantasieën opwekt. Schoonheid is van belang, maar het is niet voldoende. Vrouwen moeten de perfecte rol kunnen spelen. In elke situatie van het leven. Dag in, dag uit. De wil tot leven die zich uit in lichaamstaal. Alleen beelden. Geen woorden. Vooral geen woorden. De vrouw die in al haar facetten ongrijpbaar is. Zij levert een belangrijke bijdrage aan mijn werk. Vrouwen, ja. Maar hoe uniek zijn ze de dag van vandaag nog? De eenduidigheid die overal aanwezig is, de uniformiteit in klederdracht, in haarkapsels, in de keuze van muziek, van hobby s Het lijkt wel of alles universeel is geworden. De vrouw incluis. Een vrouw kan meegaan in de uniformiteit, maar het is de uitstraling die het m doet. Plaats drie vrouwen met identiek hetzelfde kapsel, dezelfde maquillage en identiek dezelfde kleren naast elkaar; elk van hen zal iets unieks hebben door haar J aime les images séduisantes sans qu elles soient vulgaires. Par conséquent, c est exceptionnel que mes images choquent. Je cherche des femmes, pas de corps de filles. Une femme a quelque chose de plein, tant physiquement que mentalement. La plénitude de la vie... Concernant la taille, je préfère un 38 plein qu un petit 36. Tout ce qui est féminin, est joli. Le mamelon, la bouche pulpeuse, les yeux, la silhouette carénée. Chaque partie est un mystère en soi qui évoque inéluctablement des fantaisies excitantes. La beauté est importante mais elle ne suffit pas. Les femmes doivent pouvoir jouer le rôle parfait. Dans toutes les situations de la vie. Tous les jours. La volonté de vivre qui s exprime dans la langue du corps. Seulement des images. Pas de mots. Surtout pas de mots. La femme qui est insaisissable sous toutes ces facettes. Elle apporte une contribution importante à mon travail. Les femmes, oui. Mais dans quelle mesure sont-elles toujours uniques aujourd hui? L uniformité qui est omniprésente, l uniformité dans le costume, dans les coiffures, dans le choix de musique, des hobbys. Il semble que tout est devenu universel. La femme inclue. Une femme peut suivre dans cette uniformité mais c est la présence qui compte. Mettez trois femmes l une à côté de l autre avec la même coiffure, le même maquillage et les mêmes vêtements, chacune d elle aura quelque chose d unique par son coup d œil, par son sourire à part ou simplement 34 ISEL 25

5 tsarina suzanna, 180x150, 2008 Marc Lagrange ISEL 25 35

6 oogopslag, door hun aparte glimlach of gewoon door de manier waarop ze op hun stoel gaan verzitten Misschien is dat wel hét universele aan de vrouw. Dat ze uniek is. Vrouwen moeten zichzelf durven zijn, zonder complexen, zonder frustraties. Doof en stom Wanneer ik Marc Lagrange vraag zich even in de tijd te verplaatsen, hoeft hij niet lang na te denken. Welke periode in de geschiedenis vindt hij het boeiendst? Je zou denken: de sfeer van het fin de siècle, de hele vooroorlogse sfeer met de poses à la Greta Garbo Geef mij toch maar de sfeer van de seventies. Al die ontwapenende geesten. Heel die ongedwongenheid die er heerste. Alles kon, alles mocht. Ook de stijl van fotografie vind ik heel inspirerend voor die tijd. Ik denk dan aan een Richard Avedon. Zijn foto s waren naast die van zijn tijdgenoot Helmut Newton van een revolutionair kaliber. Alles wordt vandaag zo plat gefotografeerd. Als je de tijdschriften doorneemt, zijn alle modellen tot in de puntjes restyled. Te perfect, vind ik. Tachtig procent van de mensen kan niet meer fotograferen. Dit komt grotendeels door de digitalisering van het fototoestel. Uiteraard moet je als fotograaf met de stroom mee, anders mis je de boot. Ik zelf heb heel geperfectioneerde apparatuur. Ik shoot op film, net zoals de Amerikanen dat deden. Het resultaat is zoveel mooier, zoveel intenser. Maar ik hou ook van polaroid. Dat gaat er jammer genoeg uit. De makers stoppen dit jaar nog met het uitbrengen van de plakkaten. Ik heb er nog gauw een heel stel van ingekocht die ik in de koelkast bewaar. par la manière dont elle change de position sur sa chaise... Peut-être cela est l aspect universel de la femme. Le fait qu elle est unique. Les femmes doivent oser être elles-mêmes, sans complexes, sans frustrations. Sourd et muet Quand je demande à Marc Lagrange de se déplacer pour un moment dans le temps, il ne doit pas réfléchir longtemps. Quelle période dans l histoire trouve-t-il la plus passionnante? On dirait: l atmosphère du fin de siècle, l atmosphère d avant-guerre avec les poses à la Greta Garbo... Cependant je préfère l atmosphère des années soixante-dix. Toutes ces âmes désarmantes. Toute cette décontraction qui y dominait. Tout était possible, tout était admis. Je trouve que le style de la photographie aussi inspirait beaucoup pour cette époque. Je pense alors à Richard Avedon. Ses photos à côté de celles de son contemporain Helmut Newton avaient un caractère révolutionnaire. Aujourd hui, tout est photographié d une manière si triviale. Lorsque nous feuilletons les magazines, tous les modèles sont impeccablement coiffés et maquillés. Trop parfait d après moi. Quatre-vingt pour cent des gens ne peut plus photographier. Cela tient en grande partie à la numérisation de l appareil. Bien entendu, en tant que photographe tu dois suivre le courant, sinon tu rate le coche. Moi-même, j ai des appareils très perfectionnés. Je prends aussi en photo sur film, tout comme les Américains le faisaient. Le résultat est d autant plus beau et intense. Mais j aime aussi le polaroid. C est dommage qu il se ne vend presque plus. Les fabricants arrêtent de sortir les films encore cette année.

7 Wat ik doorgaans probeer, zijn scènes weer te geven. De set-up die ik doe, is nauw verwant aan filmset. Eigenlijk maak ik een stilstaand beeld. Elk beeld beschouw ik als een scène op zich. Er is regiewerk aan vooraf gegaan, er is een scenario bedacht. Alle beelden naast elkaar zouden uiteindelijk één film kunnen worden. Een stomme film, weliswaar. De beelden spreken ongetwijfeld voor zich Bloemen op bloemen Lagrange is een man van weinig woorden. Van vele beelden. Nu nog laat hij zich vaak inspireren door andere beelden. Soms zijn dat foto s, dan weer kunstwerken. Toch zijn het vooral films die hem inspireren. Casablanca, Breakfast at Tiffany s, het werk van David Lynch... Momenteel gaat hij helemaal op in de sfeer die Wong Kar-Wai neerzet. Teder, intrigerend, mysterieus mooi. Hoe traag kunnen beelden zijn? In de Wong-films zijn het de kleuren die mij mateloos intrigeren. Het hele decor is één en al harmonie is ongetwijfeld de beste Wong Kar-Waifilm. En dan bekijk ik het vooral filmtechnisch. Ongelooflijk hoe daar de belichting tot zijn recht komt. Gewoon meesterlijk. Voor mij primeert licht boven alles. Wanneer de dagen korter worden, dan vertrek ik naar het zuiden, vaak naar Afrika. Ik ben geboren in Afrika. Misschien ligt het daaraan. Het voelt in ieder geval als thuiskomen. Ik zie de heldere lucht, het heldere licht, de traagheid van de beelden. Het voelt als een opluchting, een verademing Maar evengoed vind ik de films van Almodovar inspirerend. Diezelfde traagheid. Waardoor je als toeschouwer niet anders kan dan kijken naar elk detail van het beeld. Vaak train ik op de loopband, terwijl ik films bekijk. Wanneer ik klaar ben met trainen, schrijf ik bedenkingen op in een notaboekje. Films omvatten een heel scala aan beelden. Kort na elkaar gezet. Ik bevries beelden. Ik zet ze stil. Sommige blijven in mijn achterhoofd hangen en dan is het goed. Ik onthoud veel, maar ik ben geen man van herinneringen. Altijd kijk ik uit naar morgen. Momenteel werk ik aan een project in Antwerpen. J en ai encore vite acheté une série que je garde dans le frigo. J essaie le plus souvent de rendre des scènes. La mise en scène que je fais est très familière au plateau de tournage. En fait, je fais une image immobile. Je considère chaque image comme une scène en soi. Le travail de la mise en image et la conception du scénario ont un précédé. Toutes les images les unes à côté des autres pourraient devenir finalement un film. Un film muet, c est vrai. Sans doute les images parlent pour elles-mêmes Les fleurs sur les fleurs Lagrange est un homme de peu de mots. De beaucoup d images. Encore maintenant, il est inspiré souvent par d autres images. Parfois ce sont des photos, parfois ce sont des oeuvres d art. Cependant ce sont surtout des films qui l inspirent. Casablanca, Breakfast at Tiffany s, le travail de David Lynch... En ce moment il est absorbé dans l atmosphère que crée Wong Kar-Wai. Tendre, intrigant, mystérieusement beau. Dans quelle mesure les images peuvent être lentes? Dans les films de Wong ce sont des couleurs qui m intriguent infiniment. Le décor est complètement harmonieux est sans doute le meilleur film de Wong Kar-Wai. Et je le regarde surtout au niveau technique du film. C est incroyable comment l éclairage est bien ajusté. C est grandiose. Pour moi, la lumière domine sur tout. Quand les jours se raccourcissent, je pars au Sud, et souvent en Afrique. Je suis né en Afrique. C est peut-être la raison. C est pour moi comme rentrer chez moi. Je vois l air clair, la lumière claire, la lenteur des images. Ça sent comme une délivrance, un soulagement Mais aussi bien les films d Almodovar sont une source d inspiration. On y retrouve la même lenteur. On ne peut comme spectateur faire rien d autre que voir à chaque détail de l image. Souvent je m entraîne sur le tapis de course, tandis que je regarde des films. Quand j ai fini de m entrainer, j écris des réflexions dans un carnet de notes. Les films contiennent une grande série d images. Mises très vite l une après ISEL 25 37

8

9

10 Ik fotografeer bloemen. Bloemen alleen. Of bloemen gecombineerd met portretten. Bloemen op de bloem van een vrouw ook Ik kan er zo erg van genieten op een zondag, alleen in mijn atelier, muziek op de achtergrond. En bloemen fotograferen. Sinds de expositie in het Fotomuseum in Antwerpen is alles in een stroomversnelling terechtgekomen. Dat heeft niet enkel financiële voordelen. Vanaf nu kan ik me zelf permitteren om dingen voor mezelf te doen. Ik kan zelf uitmaken wat ik doe en wat niet. Selecteren. Prioriteiten stellen. Gaan voor het beste. Eigenlijk ben ik altijd bezig met vier dingen tegelijk. Ik blijf zoeken tot ik vind. Ik kijk altijd, ook wanneer ik mijn ogen sluit Net iets meer Monaco. Hôtel de Paris. Chauffeurs met dure wagens paraderen rond het plein voor het hotel. Het is zomer. De zon schijnt. Glamoureuze dames zitten op de eerste rij van de terrassen. Ze kijken. Naar de dure wagens die voorbijrijden. Naar de chauffeurs achter het stuur. Naar de man op de achterbank. Lagrange is daar. Met zijn fototoestel in de aanslag. Wie hoopt hij tegen te komen? Ik hou wel van het decadente, en net iets meer. Intrigerend, vind ik. Wie zijn al die mensen? Wat doen ze? Waar gaan ze naartoe? Hoe vullen zij hun dagen? Niet iedereen die ik shoot, zijn modellen. Ik zie een vrouw en dan ineens flash, dat is ze. Wie ik hoop tegen te komen? Charlotte Rampling. Iets jonger dan ze nu is. Ik zou naar haar toe gaan, als ik niet verlegen was Ik zou met haar praten, haar vragen of ik een paar shots van haar mag nemen. En dan, haar uitnodigen om een glaasje champagne te drinken samen. Heel ongedwongen. Zonder verplichting. Zonder meer l autre. Je fais geler les images. Je les arrête. Quelques-unes demeurent dans ma tête et c est bien. Je retiens beaucoup mais je ne suis pas un homme de mémoires. J aspire toujours au lendemain. En ce moment je fais un projet à Anvers. Je photographie des fleurs. Seulement des fleurs. Ou des fleurs combinées avec des portraits. Des fleurs sur la fleur d une femme aussi Photographier des fleurs, je peux en jouir vraiment un dimanche, seul dans mon atelier, avec la musique de fond. Tout s est accéléré à partir de l exposition au musée de la Photo à Anvers. Il n y a pas seulement des avantages au niveau financier. Maintenant je peux me permettre de faire des choses pour moi-même. Je décide moi-même ce que je fais et ce que je ne fais pas. Sélectionner. Gérer ses priorités. Aller pour le meilleur. Finalement je fais toujours quatre choses à la fois. Je continue à chercher jusqu à ce que je trouve. Je regarde toujours, même quand je ferme les yeux Monaco. Hôtel de Paris. Les chauffeurs avec des voitures chères paradent autour de la place devant l hôtel. C est l été. Le soleil brille. Des dames glamoureuses sont assises dans la première rangée des terrasses. Elles regardent. Les voitures chères qui passent. Les chauffeurs au volant. L homme sur la banquette arrière. Lagrange est là. Avec son appareil de photo prêt à servir. Qui espère-t-il rencontrer? J aime bien la décadence, et justement un petit peu plus. Je le trouve intrigant. Qui sont tous ces gens? Qu est-ce qu ils font. Où est-ce qu ils vont? Qu est-ce qu ils font dans la vie? Je ne prends pas toujours des modèles en photo. Je vois une femme et d un coup flash, je sais que c est elle. Qui j espère rencontrer encore? Charlotte Rampling. Un peu plus jeune qu elle est maintenant. Je m adresserais à elle, si je n étais pas timide Je parlerais avec elle, je lui demanderais si je pouvais faire quelques photos d elle. Et après, je l inviterais à boire un verre de champagne ensemble. Très spontanément. Sans contrainte. Sans plus bril silhouette titan edge marc lagrange 40 ISEL 25

11 Silvermuseum color, 120x150cm, 2006 marc lagrange TENTOONSTELLING Lust photography van 5 juli tot 3 augustus Absolute Art Gallery, Knokke Nieuw boek Lust Uitgeverij: Tectum Marc Lagrange 1957 Tentoonstellingen 2008 Kasteel van Brasschaat, Antwerpen 2008 Galerie LL. Amsterdam, Nederland 2007 Jonas Gallery, Brussel 2007 Houses of Art, Marbella, Spanje 2006 Overzichtsexpo in Fotomuseum in Antwerpen 2004 Galerie Kunst + Co, Amstelveen, Nederland 2004 Expo Le Boudoir, Antwerpen 2004 Twin expo met Herman Brood Art Depot Bonheiden 2003 Gallery Art Company Eindhoven, Nederland 2003 Gallery Art Depot Bonheiden 1997 Casino Knokke, Fotobiënnale; gastfotograaf ISEL 25 41

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir.

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir. bon anniversaire Bon anniversaire, mon petit. l'argent Donne. L'argent! le quartier Tu habites dans le quartier? le ticket T'as le ticket? pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! donne Donne. L'argent!

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Talenquest Frans 2thv: Grammatica

Talenquest Frans 2thv: Grammatica Talenquest Frans 2thv: Grammatica Épisode 1: Onregelmatige werkwoorden Er zijn in het Frans naast regelmatige werkwoorden ook onregelmatige werkwoorden. Het is lastig om van onregelmatige werkwoorden de

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

basiszinnen spreekvaardigheid

basiszinnen spreekvaardigheid basiszinnen spreekvaardigheid Formele en informele spreektaal In dit hoofdstuk krijg je allerlei uitdrukkingen die je in veel voorkomende gesprekssituaties kunt gebruiken. Er zijn, net zoals in het Nederlands,

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

k ga naar school e vais à l ecole

k ga naar school e vais à l ecole Nederlandstalig onderwijs k ga naar school e vais à l ecole Nederlands Français k ga naar school e vais à l école Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat

Nadere informatie

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1

Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1 Per ERK-niveau en descriptor zijn voorbeelden opgenomen van mogelijke eindexamenopgaven. 3.1 Toelichting bij de voorbeelden Onder opgave wordt hier

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek it geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2015 parquet Offres attractives en bois FSC hout 2015 Beuk ild, natuur geolied 41,50 Eik ild rood, natuur geolied

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Dit bestand (.pdf) dient enkel als voorbeeld. Het mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur (Frank Penders,

Dit bestand (.pdf) dient enkel als voorbeeld. Het mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur (Frank Penders, Dit bestand (.pdf) dient enkel als voorbeeld. Het mag op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de auteur (Frank Penders, www.frankpenders.com, tel.nr.: 0645012169). Frank Penders

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

LE TERRITOIRE, UNE CULTURE COMMUNE HET GEBIED, één GEMEENSCHAPPELIJKE CULTUUR

LE TERRITOIRE, UNE CULTURE COMMUNE HET GEBIED, één GEMEENSCHAPPELIJKE CULTUUR LE TERRITOIRE, UNE CULTURE COMMUNE HET GEBIED, één GEMEENSCHAPPELIJKE CULTUUR Je «n habite que ce qui est à la portée de mon intelligence». Jean Giono Ik bewoon slechts datgene wat binnen mijn bevattingsvermogen

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TOESPRAAK VAN BIANCA DEBAETS STAATSSECRETARIS VOOR VERKEERSVEILIGHEID, GELIJKE KANSEN, DIERENWELZIJN & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 18 maart 2015 Conferentie Vrouwelijk Ondernemerschap (zaal Keynes) 12 e

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

Chairs for the quality office. Breeze

Chairs for the quality office. Breeze Chairs for the quality office 30Y De BREEZE 30 met hoogteverstelbare rug met netbespanning is uitermate geschikt voor wisselwerkplekken dankzij het eenvoudig te bedienen synchroonmechanisme met neigbegrenzer.

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Rollenspellen groenten-, fruit- en bloemenhandel.

Rollenspellen groenten-, fruit- en bloemenhandel. Rollenspellen groenten-, fruit- en bloemenhandel. 1 Nieuwe klanten zoeken 1.1 Zich inschrijven op een beurs 1.2 Zijn bedrijf voorstellen 1.3 Over de levering praten 1.4 Nieuwe klanten telefonisch benaderen

Nadere informatie

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar Handleiding SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar A. Aansluiting Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om. B. Afstelling 1. De draairichting van de oprolbuis

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02

Hoe snel. ben jij? Serez-vous assez rapide? Spelregels. Règles du Jeu. 12+ 30 min. 3-6. 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 Hoe snel Serez-vous assez rapide? ben jij? 12+ 30 min. 3-6 NL Spelregels FR Règles du Jeu 17610_Manual_5se.indd 1 21-06-12 15:02 NL Spelregels Als je er de tijd voor mag nemen, dan zijn het eigenlijk makkelijke

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS

De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS De theaterclown STAGE VAN EEN WEEK THEATRE MODERNE PARIJS 1 Algemene presentatie De theaterclown is een personnage ontstaan vanuit zijn persoonlijkheid, die zijn menselijkheid ervaart en deelt al reagerend

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

Rumble in the Dungeon

Rumble in the Dungeon Rumble in the Dungeon Un jeu de Olivier Saffre. Flatlined Games 2012, tous droits réservés Il y a trop de monstres et d'aventuriers dans ce donjon. Le trésor du roi mort est bien gardé mais les aventuriers

Nadere informatie

LA VIE DE JUSTE LIPSE Juste Lipse, né à Overijse en 1547, compte avec Érasme parmi les plus grandes figures de l humanisme à la Renaissance.

LA VIE DE JUSTE LIPSE Juste Lipse, né à Overijse en 1547, compte avec Érasme parmi les plus grandes figures de l humanisme à la Renaissance. LA VIE DE JUSTE LIPSE Juste Lipse, né à Overijse en 1547, compte avec Érasme parmi les plus grandes figures de l humanisme à la Renaissance. Michel de Montaigne disait de lui qu il était certainement un

Nadere informatie

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke

14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke zondag 2 juli 2000 14 Lotto Iron Coast Triathlon Middelkerke (3,8 km zwemmen + 180 km fietsen + 42 km lopen) individuele deelname - Inschrijvingsbedrag = voor 2 juni = 2.400 fr, nadien 2.700 fr. - Alle

Nadere informatie

geen voorzetsel in het NL iemand antwoorden répondre à qn ( = quelqu'un = iemand )

geen voorzetsel in het NL iemand antwoorden répondre à qn ( = quelqu'un = iemand ) Voorzetsels zijn altijd lastig in een vreemde taal. Wanneer vertaal je op met sur, wanneer met de, wanneer met à? Je moet het maar net weten. Of hier opzoeken natuurlijk :-) voorzetsels prépositions geen

Nadere informatie

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011)

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Uitgevoerd door: Réalisée par: Inhoud / Contenu I.

Nadere informatie

De herinneringen die je het meest koestert, verdienen een schitterend aandenken. Les souvenirs que vous chérissez le plus méritent un hommage

De herinneringen die je het meest koestert, verdienen een schitterend aandenken. Les souvenirs que vous chérissez le plus méritent un hommage De herinneringen die je het meest koestert, verdienen een schitterend aandenken. Les souvenirs que vous chérissez le plus méritent un hommage éblouissant. BRILJANT MOMENTS, PRECIOUS MEMORIES De herinneringen

Nadere informatie

Voor de wedstrijd: Avant le match :

Voor de wedstrijd: Avant le match : HET BADMINTON- TELBLAD (Revisie 12 juni 2006) Dit telblad, op basis van het IBF-telblad, heeft als doel d.m.v. een makkelijke leesmethode vlot vast te kunnen stellen wie serveert en ontvangt en uit welk

Nadere informatie

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen?

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? 1. En métro / Met de metro 2. En tramway / Met de tram

Nadere informatie

ARCHITECTURE D'EXCEPTION UITZONDERLIJKE ARCHITECTUUR

ARCHITECTURE D'EXCEPTION UITZONDERLIJKE ARCHITECTUUR ARCHITECTURE D'EXCEPTION UITZONDERLIJKE ARCHITECTUUR THE BEST OF INTERNATIONAL ARCHITECTURE APOLOGIE VAN GLAS APOLOGIE DU VERRE LEONARDO GLASS CUBE BAD DRIBURG, DUITSLAND DELUXE LEONARDO GLASS CUBE BAD

Nadere informatie

Technische fiche Kipkappen Pascale Platel

Technische fiche Kipkappen Pascale Platel Technische fiche Kipkappen Pascale Platel Bronks theater techniek +32 (0)2 229 53 09 +32 (0)2 219 99 21 Varkensmarkt 15-17 1000 Brussel BE 0448 497 118 Technici: ( wij komen met 2) Technici van de zaal:

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

Communiqué de presse

Communiqué de presse Persbericht Interregionale jobmobiliteit versterkt p 2 Communiqué de presse Mobilité interrégional renforcée p 5 1 Interregionale jobmobiliteit versterkt Brussel, 19 maart 2015 De vijf grote publieke spelers

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

DRAW THE LINE IN ANY COLOUR

DRAW THE LINE IN ANY COLOUR DRAW THE LINE IN ANY COLOUR ArtiteQ state of the art hanging systems since 1989 2.17 pm het proces is voltooid / le processus est terminé CREËREN VANUIT BELEVING Na het grote wit, ontstaat het beeld. Aanvankelijk

Nadere informatie

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections Un siècle de peinture belge Un siècle de peinture belge rencontre de deux collections rencontre de deux collections Le BAL et la collection Belfius s associent pour présenter au Musée des Beaux-Arts de

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s e x p o s a n t s e x p o s a n t e n 2012 Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s pour ingénieurs voor ingenieurs w w w.i b j o b f a i r.b e accès à la base de données des

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015

PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015 PALMARÈS EXPOsciences 2015 PRIJZENLIJST wetenschapsexpo 2015 Prix spéciaux / Speciale prijzen Prijs voor het beste tweetalige project / Prix du bilinguisme Catalan et sa suite (Collège Saint-Michel) Zwarte

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Beloften, Junioren en Senioren Nationale selectiecriteria 2016. Espoirs, Juniors et Seniors Critères de sélections nationaux 2016

Beloften, Junioren en Senioren Nationale selectiecriteria 2016. Espoirs, Juniors et Seniors Critères de sélections nationaux 2016 Espoirs, Juniors et Seniors Critères de sélections nationaux 2016 Entraineurs VVO: Beloften D/H-16 en D/H-18 voor EYOC : Bart Willems Junioren D/H-18* en D/H-20 voor JWOC : Linda Verbraken Senioren D/H

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux.

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Porsche Belgium Driving Days 2011 Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Sportwagens die evolueren, dat is goed. Bestuurders die evolueren,

Nadere informatie

Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering.

Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Parlez français à la pause-café. Utilisez 3 phrases en français pendant une réunion. Spreek Nederlands

Nadere informatie

Pannenkoekmachines Crepmatic

Pannenkoekmachines Crepmatic Pannenkoekmachines Crepmatic Het beste is maar goed genoeg 2/6 Een system dat toelaat om 60 pannenkoeken per uur te produceren! Het systeem is eenvoudig in gebruik en snel te reinigen. Het systeem wordt

Nadere informatie

3 L adjectif Het bijvoeglijk naamwoord

3 L adjectif Het bijvoeglijk naamwoord 3 L adjectif Het bijvoeglijk naamwoord Plaats 1. De meeste bijvoeglijke naamwoorden staan achter het zelfstandig naamwoord, zeker als het bijvoeglijk naamwoord meer dan een lettergreep heeft. un livre

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires lineaire actuatoren vérins linéaires afmetingen dimensions.4 SHG-5-A -> SHG-100-A.5 SHG-5-A -> SHG-500-A.6 SHG-5-B -> SHG-100-B.7 SHG-0-B -> SHG-500-B.8 afmetingen van de accessoires dimensions des accessoires

Nadere informatie

RUDOLF RASCH: DUIZEND BRIEVEN OVER MUZIEK VAN, AAN EN ROND CONSTANTIJN HUYGENS - Chièze aan Huygens 15 april 1671 6792 -

RUDOLF RASCH: DUIZEND BRIEVEN OVER MUZIEK VAN, AAN EN ROND CONSTANTIJN HUYGENS - Chièze aan Huygens 15 april 1671 6792 - [SÉBASTIEN CHIÈZE] (MADRID) AAN [CONSTANTIJN HUYGENS (DEN HAAG)] 15 APRIL 1671 6792 Samenvatting: Chièze beklaagt zich over zijn onzekerheid rond zijn opdracht. Hij schrijft dat voor het loskrijgen van

Nadere informatie

WHITE SILVER MOODS BY UNI-BRIGHT

WHITE SILVER MOODS BY UNI-BRIGHT WHITE SILVER MOODS BY UNI-BRIGHT WHITEMOODS Radius Orion 540-900 - 2000 Lm Triton 540-900 - 2000 Lm Shadow Fragma 540 - Sphere 2 De White & Silver Moods collectie maakt sfeer met LEDs nu écht tastbaar.

Nadere informatie

wedding ring collection

wedding ring collection wedding ring collection 1 Creativiteit en vakmanschap Créativité et savoir-faire P 6-7 P 8-9 yellow gold P 10-11 bicolor yellow P 12-19 Bicolor red P 20-21 white gold P 22-27 palladium P 28-29 Titanium

Nadere informatie

GOED PATIËNTSCHAP. visie van een ziekenfonds

GOED PATIËNTSCHAP. visie van een ziekenfonds GOED PATIËNTSCHAP visie van een ziekenfonds Inleiding Fundamentele rol ziekenfondsen belangenbehartiger van haar leden of nog natuurlijke beschermers van de patiënt Ziekenfondswet ziekenfondsen zijn verenigingen

Nadere informatie

Style in your garden!

Style in your garden! Style in your garden! www.gardenspecial.be - www.gardenspecial.nl INDEX Bij het doorwandelen van dit fotoboek, ziet u slechts een klein deel van de vele mogelijkheden. Vertel ons echter uw verhaal, en

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

SPELREGELS REGLES DU JEU. 8+ 20 min. 2 F

SPELREGELS REGLES DU JEU. 8+ 20 min. 2 F NL 8+ 20 min. 2 F SPELREGELS REGLES DU JEU 17675_Stratego_j_rules.indd 1 09-05-12 14:47 Stratego Junior bestaat uit twee verschillende spellen. Het eerste spel heet Stratego Zoektocht; het tweede Stratego

Nadere informatie

lentefeest fête laïque

lentefeest fête laïque Communie lentefeest fête laïque Communion 2014 Deel je mooiste moment, van begin tot eind! Partagez vos meilleurs moments, du début à la fin! De aankondiging Laat iedereen weten dat jullie kind zijn of

Nadere informatie

Small size. Big fun. Ideas with Passion

Small size. Big fun. Ideas with Passion Small size. Big fun. Ideas with Passion Xsmall Plus Espresso is nog lekkerder met twee daarom kunt u twee espresso's tegelijkertijd bereiden met de Xsmall Plus. U zou liever een latte macchiato of cappuccino

Nadere informatie

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires 1 Aansluitmond type PR Indien de PR zich in de kokerwand bevindt en rechtstreeks verbonden is met het betonnen kanaal, vormt de aansluiting en het afvoerkanaal één betonnen geheel,

Nadere informatie

ALLOCHTONE OUDEREN SITUERING VAN DE FOCUSGROEPEN

ALLOCHTONE OUDEREN SITUERING VAN DE FOCUSGROEPEN SITUERING VAN DE FOCUSGROEPEN De toeleiding en bevraging van de focusgroepen met allochtone ouderen gebeurde in nauwe samenwerking met het Overleg Allochtone Ouderen (Ovallo) van de Brusselse Welzijn en

Nadere informatie

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be

HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ. www.lecluyse.be HOUTEN JALOEZIEËN STORES EN BOIS GEWEVEN HOUT BOIS TISSÉ LECLUYSE nv/sa Tel. +32(0)51-56 62 29 Tel. +32(0)51-57 56 91 Fax +32(0)51-57 56 96 E-mail: info@lecluyse.be www.lecluyse.be houten jaloezieën 25mm

Nadere informatie

Cava. Cava Maison 25,00. Champagne. Champagne Maison 55,00

Cava. Cava Maison 25,00. Champagne. Champagne Maison 55,00 Villa Roosdaal Cava Cava Maison Champagne Champagne Maison 55,00 Rosé Wijnen Vins Rosé Côte de Provence Caseneuve Charmante en ietwat kruidige neus. Fris en fruitig, elegant en intens, met een mooie structuur

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE A-147/1-96/97 A-147/1-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 2 DECEMBER 1996 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 2 DECEMBRE 1996 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin 1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin De Belg en homeopathie IPSOS Studie uitgevoerd in mei 2011 in België met een representatief

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de nieuwigheden van Hamal Signature editie februari 2012 I nr. 44

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de nieuwigheden van Hamal Signature editie februari 2012 I nr. 44 News lekker Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de nieuwigheden van Hamal Signature editie februari 2012 I nr. 44 Beste klanten, Nu de drukke eindejaarsperiode volledig achter de rug is, kunnen we

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

www.dauphin-group.com Previo Dynamique et lignes claires Strakke lijnen en dynamiek Project

www.dauphin-group.com Previo Dynamique et lignes claires Strakke lijnen en dynamiek Project www.dauphin-group.com Previo Dynamique et lignes claires Strakke lijnen en dynamiek Project 2 public space Previo C est ce que l on appelle l universalité. Previo est un siège empilable et polyvalent,

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 1 juni 13.30 15.30 uur FRANS CSE KB FRANS VBO-MAVO-C Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique

Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Aqua Dimension Geothermal heat pumps Aqua Dimension geothermische warmtepompen Aqua Dimension pompes à chaleur geothermique Met de Aqua Dimension grond-warmtepomp systemen is het mogelijk om gratis energie

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

communion De nieuwe kaarten! Les nouvelles cartes! lentefeest - fête laïque Coverfoto: rumblroyal.com

communion De nieuwe kaarten! Les nouvelles cartes! lentefeest - fête laïque Coverfoto: rumblroyal.com Communie communion lentefeest - fête laïque Coverfoto: rumblroyal.com 2015 De nieuwe kaarten! Les nouvelles cartes! Deel je mooiste moment, van begin tot eind! Partagez vos meilleurs moments, du début

Nadere informatie

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop. Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.be Bestaat sedert - existe depuis 19-9-1990 Als direct marketing adviesbureau

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwalitatief luik: de verdachten Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» 27 maart 2013 DSB Kris DECRAMER Inleiding

Nadere informatie

Patrick VAN ALBOOM Thetis

Patrick VAN ALBOOM Thetis Patrick VAN ALBOOM Thetis 8. Procesmanagement als bron van efficiëntie case bespreking Digimax FOD P&O 8. Management des processus comme source d efficience - discussion du cas Digimax SPF P&O Case Management

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Frans CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 13.30-15.30 uur Frans CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen.

Nadere informatie

Febeliec Energy Forum 2015. ivox Januari 2015

Febeliec Energy Forum 2015. ivox Januari 2015 Febeliec Energy Forum 2015 ivox Januari 2015 1 o Online: survey uitgevoerd op het ivox panel Opzet van het onderzoek o Dataverzameling: 23 december 2014 5 januari 2015 o Doelgroep: Belgen 18+ o Steekproef:

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

NEDERLANDS. FRANçais

NEDERLANDS. FRANçais NL FR NEDERLANDS FRANçais DTXT5434 DTXT5434M Actieve lange afstandsbadge - 433 Mhz (versie M: met bewegingsdetector) Carte active longue portée - 433 Mhz (version M: avec capteur de mouvement) The installer

Nadere informatie