Speech burgemeester Jorritsma uitreiking Koninklijke Onderscheidingen Embargo tot vrijdag 24 april 2015 tot uur - GESPROKEN TEKST GELDT -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speech burgemeester Jorritsma uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2015. Embargo tot vrijdag 24 april 2015 tot 10.30 uur - GESPROKEN TEKST GELDT -"

Transcriptie

1 Speech burgemeester Jorritsma uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2015 Embargo tot vrijdag 24 april 2015 tot uur - GESPROKEN TEKST GELDT - Welkom in de Schouwburg van Almere. U heeft het nu wel door, neem ik aan? Welkom bij de jaarlijkse lintjesregen! De meeste van u zijn hier naar toe gelokt met een smoes. Dat vind ik een hele leuke traditie. Soms weten de mensen echt niet dat ze zijn voorgedragen. Ze vinden hun vrijwilligerswerk zo normaal! Maar geloof me, een Koninklijke Onderscheiding krijg je niet zomaar. De gemeente ontvangt een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding. De voorsteller omschrijft wat de decorandus heeft gedaan en dit wordt onderbouwd door ondersteuners. Als dit voldoet aan een aantal regels, zoals minimaal 15 jaar actief als vrijwilliger met een intensiteit van 6 tot 10 uur per week, dan sturen wij de aanvraag met het advies van de burgemeester door naar de Commissaris van de Koning. Vervolgens gaat het dossier met zijn advies naar de Kanselarij der Nederlandse Orden. Hier wordt het dossier beoordeeld en met hun advies doorgestuurd naar het betreffende ministerie. Uiteindelijk volgt een Koninklijk Besluit. Dit proces is er één van de lange adem. In de aanvraag staan interessante feiten en weetjes, vandaar dat ik nu ook zoveel van u allemaal weet. Vandaag reik ik twaalf Koninklijke Onderscheidingen uit, en morgen nog een. Deze decorandus zit nu in het vliegtuig onderweg naar huis. De Orde van Oranje Nassau is ingesteld in 1892 en telt zes graden. De meest voorkomende onderscheiding is die van Lid in de Orde van Oranje Nassau. In uitzonderlijke gevallen betreft het een onderscheiding in één van de hogere graden. Dit jaar zijn er zes Leden en zeven Ridders in de Orde van Oranje Nassau. Zoals u weet is dit de laatste keer dat ik als burgemeester bij de Algemene Gelegenheid de Koninklijke Onderscheidingen uitreik. In mijn Almeerse carrière heb ik, tijdens de lintjesregen van 2004 tot en met 2015, 132 Almeerders tot Lid benoemd, 47 tot Ridder en een tot Officier. In totaal 180 Almeerders die zich buitengewoon voor onze samenleving hebben ingezet! Dan wil ik nu overgaan tot de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen:

2 We beginnen met een afwezige. Mevrouw van Schie-Koster is op terugreis van haar vakantie. Ik kan haar nu ook niet bellen. We gaan er morgen met een klein comité heen om haar te verrassen. Mevrouw van Schie-Koster heeft de Koninklijke Onderscheiding verdiend, omdat zij sinds 1982 als vrijwilliger betrokken is bij verschillende activiteiten in buurthuizen. Zij zette zich in voor de leefbaarheid van bewoners van Almere Haven en dit doet ze vandaag-de-dag nog steeds! Mevrouw van Schie-Koster organiseert bijvoorbeeld iedere week een klaverjasavond en om de week een bingomiddag voor jongeren en ouderen. Daarnaast is zij mantelzorger voor buurtbewoners. Voor haar jarenlange inzet benoem ik haar morgen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

3 De heer Bouwe, wilt u naar voren komen? U bent hier vandaag naar toe gelokt als echtgenoot van Lothy Bouwe-Day. Als extraatje hebben ze u wijs gemaakt dat, bij wijze van mijn afscheid, muziek uit diverse verschillende culturen te horen zou zijn. Jammer Want u bent muzikaal. U zingt bij het koor Sinafir. U bent een van de medeoprichters en vanaf dat moment ook Koormeester, nu dus al zeventien jaar. U bent als koormeester verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van concerten. En als koormeester zorgt u voor een goede en vlotte opkomst van het koor bij een optreden of uitvoering. U neemt uw taak heel serieus. Discipline staat bij u voorop! Een van de hoogtepunten was het muzikaal begeleiden van Sinafir tijdens het theaterspektakel Silo 8. U drumt graag en tijdens weekendtraining verzorgt u de muzikale workshops om zo het ritmegevoel bij de koorleden te verbeteren. Voordat u naar Nederland kwam in 1992 was u als vrijwillige pleegvader actief. Zes jaar lang, begeleidde u, in Suriname, zeven puberjongens tussen de 14 en 18 jaar. Het SOS Opvanghuis was een pilotproject van SOS Kinderdorp. U was voor hen een voorbeeldfiguur, mentor en opvoeder. U stelde een dagroutine in, schema s voor corveediensten met genoeg ruimte voor het huiswerk, sport en spel. Toen u naar Nederland vertrok, hebben ze nog dankbaar gebruik gemaakt van uw georganiseerde en gestructureerde manier van werken. Voor de twinningprojecten in Suriname reisde u op eigen kosten om als kwartiermaker alle logistieke en overige taken op zich te nemen, zodat er een succesvol trainings- en cursusaanbod aangeboden kon worden. Deze projecten hadden tot doel het versterken en verbeteren van de positie van meisjes en vrouwen in pedagogische instellingen, crèches en internaten. Ook legt u graag een kaartje. Dus toen u werd gevraagd om voorzitter te worden van de troef Call Club Almere hoefde u daar niet lang over na te denken. Voor de mensen in de zaal: Troefcall is de Surinaamse equivalent van klaverjassen en is erg populair onder Surinaamse mensen. De oprichting en inbedding van de organisatie heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar na drie jaar heeft u een redelijk georganiseerde club achtergelaten. U organiseerde met de club troefcall-wedstrijden in en buiten Almere. De oefenavonden van de zangvereniging Sinafir en het Shantykoor zijn in buurthuizen. Het viel u op dat er weinig tot geen allochtone mensen deel uitmaakten van deze vrijwilligersteams. U pakte deze handschoen op en u bent nu al elf jaar vrijwilliger. Eerst bij buurthuis Cobra en nu bij buurthuis Parkwijk. U helpt graag een handje. Bij klussen aan een huis of aan een auto, u staat klaar. Meneer Bouwe, u bent een maatschappelijk betrokken mens, In Nederland en in Suriname. Dat waardeert uw omgeving. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!

4 De heer Hopman, u bent de tweede die naar voren mag komen. U bent vandaag als gast meegekomen met mevrouw De Vree-Prins voor een speciale voorstelling van de Zonnebloem. Uw voordracht voor deze Koninklijke Onderscheiding is heel bijzonder. Meestal wordt iemand voorgedragen door iemand dichtbij, een familielid, een vriend of collega. Uw voordraagster kent u niet en u kent haar niet. Als praktijkverpleegkundige hoorde zij allerlei prachtige verhalen over u. Heel bijzonder! Misschien wil mevrouw Wentink even opstaan? Vanaf 1 maart 1998 woont u, samen met uw vrouw, in een appartement aan het Messiaenplantsoen in Muziekwijk. In dit appartementencomplex bent u voor de medebewoners hun steun en toeverlaat. U bent 24 uur per dag bereid om mantelzorg te verlenen aan alle oudere hulpbehoevende medebewoners. Op een zeker moment ondersteunde u 15 personen! U rijdt uw medebewoners naar ziekenhuizen, revalidatiecentrum of verpleeghuis; in Almere of Amsterdam. In de auto en in de wachtkamer biedt u een luisterend oor en u geeft geestelijke bijstand en steun. Verder geeft u acute hulp bij allerlei praktische zaken die voor een hulpbehoevende nodig is. Dit varieert van het in bed tillen, hulp bij toiletbezoek of het regelen van een begrafenis. U wordt door uw buren omschreven als een man met gouden handen en een gouden hart! Sinds 2010 bent u voorzitter van de huurdersvereniging. Voor die tijd was u al vertegenwoordiger van het appartementencomplex in het bestuur. U zet zich voor alle bewoners persoonlijk in bij technische problemen. Zo ziet u er op toe dat reparaties en storingen tijdig worden uitgevoerd en u onderneemt zelf actie als de veiligheid van de bewoners in het geding komt (omdat de verhuurder te traag reageert). Zelfs het vervangen de batterijen van de rookmelders van alle 132 appartementen nam u op zich, omdat velen dit zelf niet meer konden doen. Om te zorgen dat de bewoners van het appartementencomplex ook in de winter, bij slecht weer en sneeuw, veilig naar het gezondheidscentrum De Opmaat en het winkelcentrum Muziekwijk kunnen lopen, maakt u al jaren het pad sneeuwvrij. Daarnaast bent u ook nog bloeddonor. Al 48 jaar! U heeft meer dan 200 keer bloed gegeven! Meneer Hopman, eigenlijk zou u de eerste prijs van Beste Buurman aller tijden moeten ontvangen, maar die bestaat nog niet. Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

5 Mevrouw van Schieveen-Bik, voor u was er geen smoes nodig. Uw echtgenoot, meneer Van Schieveen, is vorig jaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. En volgens onze Almeerse traditie worden alle oud-gedecoreerden met hun partner elk jaar opnieuw uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Lintjesregen. U bent al vanaf 1978 actief als vrijwilliger. Allereerst als secretaris en daarna als bestuurslid van de beheercommissie Collectieve Ruimten van de Gouden Leeuw, een appartementencomplex in Amsterdam Zuidoost. En u was redactielid van het bewonersblad. De school van uw dochter kon ook op u rekenen, u was hulpouder, u zat in de schoolkrantredactie en u was lid van de medezeggenschapsraad. U danst al jaren met veel plezier bij Volksdansvereniging Hinky Dinky. En u wilt niet alleen een gezellige dansavond hebben, maar ook iets betekenen voor de vereniging. Daarom vervulde u enkele jaren de rol van secretaris in het bestuur van Hinky Dinky. U heeft, in de loop der jaren, als vrijwilliger van alles gedaan. Zo heeft u gewerkt op de knaagdierenafdeling van het Dierenasiel in Almere. Dit was toch een beetje een vergeten afdeling. Naast de uren die u op het dierenasiel werkte, heeft u ook veel tijd gestoken in het maken en onderhouden van de website Asielkonijnen. Mensen konden zo makkelijk een knaagdier vinden dat bij hen paste. U was medeoprichter van de bewonersorganisatie in de Almeerse Molenbuurt. Deze bewonersorganisatie heeft ervoor gezorgd dat de buurt werd opgeknapt en het achterstallige onderhoud werd uitgevoerd. Op dit moment heeft u drie vrijwilligersklussen. U bent één van de trouwe bezorgers van het maandblad van de vereniging van Postzegel Verzamelaars Almere. En bij de stichting Flevolandschap bent u gastvrouw in het bezoekerscentrum van Natuurpark Lelystad en gids in het natuurpark. Mevrouw van Schieveen-Bik, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

6 De heer Van Bree, u bent vandaag naar de Schouwburg gelokt met de vraag of u kaartjes wilde ophalen. Zo ziet u maar, mensen in uw omgeving doen nooit tevergeefs een beroep op u. Al meer dan dertig jaar zet u zich vrijwillig in. De laatste vijftien jaar bent u betrokken bij het Almere Gilde, dit is een vrijwilligersorganisatie die gebruik maakt van de werk- en levenservaring van 55-plussers om mensen kosteloos te helpen. U heeft voor het Almere Gilde de werkgroep administratieve adviezen opgezet en u geeft nu leiding aan 25 vrijwilligers. Zo helpen jullie mensen met vragen op administratief gebied. Meestal gaat het niet om eenvoudige vragen. En het lijkt wel dat hoe moeilijker de zaak is, hoe meer plezier u er aan beleeft. Bij de belastingdienst en uitkerende instanties staat u bekend om uw kennis. Maar dat houdt u dan ook goed bij! Ook in het bestuur van het Gilde draagt u uw steentje bij om de totale organisatie goed te laten functioneren. Zo heeft u een grote rol gespeeld in het veranderen van de organisatie. Voordat u bij het Gilde kwam, hielp u ook al mensen op weg met hun administratie, zo gaf u bijvoorbeeld cursussen over hoe zet ik mijn eigen administratie op tot waar moet ik rekening mee houden met betrekking tot erfpacht. U gaf deze cursussen verspreid over heel Almere. Ook bent u penningmeester geweest van de bridgeclub De Zuidvogels in Huizen en van bewonersvereniging Vivaldi in Almere. En tussen de bedrijven door helpt u vrienden, kennissen en familieleden met hun jaarlijkse aangifte, afhandeling van een administratie na een overlijden en andere financiële zaken. U staat klaar met uw deskundige kennis, raad en daad om in moeilijke situaties te helpen. Beste meneer Van Bree, omdat u nooit een vergoeding voor al uw vrijwilligerswerk wenste te ontvangen, wordt u vandaag op een andere wijze beloond. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!

7 De heer Stähli, u bent uitgenodigd voor een bijzondere presentatie over de Floriade. Natuurlijk in de Schouwburg, recht tegenover het toekomstige Floriadeterrein! Meneer Stähli, u bent een praktisch mens. Deze praktische kant heeft u laten zien bij uw vrijwilligerswerk voor woonzorgcentrum Sint Jacob. Achttien jaar lang heeft u veel uiteenlopende activiteiten gedaan. U reed als chauffeur met de Jacobus en zorgde voor een gezellig dagje uit voor de bewoners van Sint Jacob. U wordt in Sint Jacob vooral herinnerd als Sinterklaas en Prins Carnaval. Voor de KRO heeft u ook flink de handen uit de mouwen gestoken. Achter de schermen hielp u mee met de organisatie van grote en kleine evenementen, zoals de landelijke parochiedagen, de Vierdaagse en detective-evenementen. Door uw rustige manier van doen, uw inzicht en doortastendheid zorgde u er voor dat alles soepel verliep. U wordt omschreven als betrouwbaar, nauwkeurig en warm. Tegenwoordig zoekt u het vrijwilligerswerk wat dichter bij huis. Letterlijk en figuurlijk. Want vanaf 1994 bent u betrokken bij bewonersverenging De Boulevardflats, als algemeen bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter. In deze laatste functie bent u niet alleen verantwoordelijk voor de eigen vergaderingen, maar u gaat ook naar landelijke bijeenkomsten, onderhoudt contacten in de stad en in het land en u neemt deel aan werkgroepen zoals de werkgroep van de gemeente over de veranderingen rond het Weerwater. Ook hier steekt u de handen uit de mouwen en ruimt u met anderen eens per maand het zwerfvuil langs de Boulevardflats op en bent u vlaggenist. Dichtbij huis is de Islamitische basisschool Al Iman. U bent mediator tussen de school en de buurtbewoners. Op deze basisschool begeleidt u als leesopa Jan twee keer per week kinderen die meer leestijd nodig hebben. En u bent druk met het twee keer per week ophalen en weer wegbrengen van tablets bij de Driemaster (een basisschool in de buurt), zodat de kinderen volop profiteren en de middelen volop gebruikt worden. Meneer Stähli, voor uw vrijwilligerswerk en alles wat ik niet benoemd heb aan vrijwilligerswerk mag ik u namens Zijne Majesteit de Koning benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Proficiat!

8 Mevrouw Esajas, niet uw nichtje krijgt een Koninklijke Onderscheiding, maar u! Mevrouw Esajas, u bent vooral bekend als één van de Surinaamse voorhoede vrouwen. Vanaf uw komst naar Nederland, in 1970, zet u zich onvermoeibaar in. Bij het gebrek aan aansluiting van Surinaamse en migrantenvrouwen bij de emancipatiebeweging organiseerde u activiteiten voor deze vrouwen. Assertiviteits- en opstapcursussen werden opgezet om vrouwen in staat te stellen daarna de Moedermavo te kunnen doorlopen. U was medeoprichter en bestuurslid van de Landelijke Organisatie van Surinaamse Vrouwen. Deze organisatie was nodig, want in het categoriaal welzijnswerk was weinig ruimte voor vrouwenwerk. We hebben het nu over 1980 tot Het werd tijd om op te komen voor de belangen van de Surinaamse vrouwen en andere immigrantenvrouwen. Onder uw leiding sloot de Landelijke Organisatie van Surinaamse Vrouwen zich aan bij Tiye International, het platform van landelijke organisaties van migranten-en vluchtelingenvrouwen. Binnen dit platform werd het mogelijk om het emancipatiebeleid een beter gevolg te geven. Ook hield u zich bezig met de scholing van grassroot vrouwen door het opzetten van trainingen en maatschappelijke oriëntatie zodat deze vrouwen zich verder konden ontwikkelen in het onderwijs. Via Stiching Vrouwen Bijlmer maakte u vrouwen bewuster van hun positie in de samenleving. U was bestuurslid van deze stichting. U gaf begeleiding aan studenten en jonge vrouwen. Dit deed u allemaal op vrijwillige basis, naast uw eigen adviesbureau. En u bent erg actief in de kerk. U was voorzitter van de Landelijke Organisatie van Surinaamse Ouderen. Ook bij de Stichting Surinaams Inspraak Orgaan was u bestuurslid. In die hoedanigheid heeft u deelgenomen aan het overleg Vrouwen en Minderheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mevrouw Esajas, u heeft vele mensen moed ingesproken, zelfvertrouwen gegeven met daarbij de instrumenten om hun leven te verbeteren, u bent een bruggenbouwer. Emancipatie staat hoog in uw vaandel, met name zelfstandigheid van vrouwen op sociaal en economisch gebied. U bent al vele jaren zeer gedreven en u zet zich belangeloos in voor de empowerment van vrouwen. Daarom mag ik u, namens Zijne Majesteit de Koning, benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

9 De heer Van Dam, geen informatieochtend van het Oranje Fonds Vanaf 1960 tot op de dag van vandaag bent u als vrijwilliger actief bij het Leger des Heils. U heeft diverse bestuurlijke en leidinggevende functies vervuld in de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Almere. Als lid van de kerkenraad in Amsterdam was u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kerkelijke gemeente. In de gemeente Utrecht was u lid van de kerkelijke raad en pastorale raad en verantwoordelijk voor begeleiding bij pastorale problematiek gericht op crisisinterventie. Als penningmeester was u verantwoordelijk voor het financiële beleid van de kerkelijke gemeente. Dat deed u zo goed dat er voldoende middelen waren om een nieuw kerkgebouw te financieren. Na uw pensionering in 2006 heeft u voor de maatschappelijke dienstverlening van het Leger des Heils een geheel nieuw hulpverleningsmodel ontwikkeld. Onder uw leiding werkten vele vrijwilligers en stagiaires MBO4 en HBO hieraan mee. U heeft een structuur opgezet voor het verstrekken van kleding, maaltijden en inloopochtenden. Door deze maatschappelijke dienstverlening worden jaarlijks duizenden mensen in Almere door deze eerstelijnsvoorziening geholpen. Dit model dient als voorbeeld voor de ontwikkeling in vijftig andere kerkelijke gemeenten van het Leger des Heils en ook het Leger des Heils van Noorwegen is bezig dit model te implementeren! U heeft er eigenlijk een baan bij, want als clusterleider werkt u ongeveer 30 uur per week. En elke doordeweekse dag bent u met een glimlach aanwezig. Verder is door uw inzet het Hospice Almere tot stand gekomen. U bent nu als bestuurslid verantwoordelijk voor de financiële beleidsontwikkeling. Van een negatief eigen vermogen is het nu een financieel solide stichting. Naast deze vrijwilligerswerkzaamheden heeft u ook de rol van (vice)voorzitter bij de coöperatieve vereniging Arlerstrand Chaletpark Putten vervuld. U viel daar op door uw goede humeur (u kan wel tegen een stootje), uw kennis en uw omgang met mensen. Ook bent u voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Zandkastelen. Voor beide functies zijn uw financiële kennis en kunde tot het ontwikkelen van structuren en onderhoudsmodellen van belang. Meneer van Dam, door uw bindende en visionaire karaktereigenschappen zorgt u er vrijwel overal voor dat er nieuwe wegen worden ingeslagen. Door uw enorme maatschappelijke betrokkenheid, duidelijke visie en jarenlange buitengewone inzet heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

10 Mevrouw van Gils-Van der Sluis, uw smoes werd omschreven als: Hoe verstop je een speld in een berg spelden? Door er gewoon als een speld in te gaan. U zong, samen met de andere koorleden van Het Talentenpakket, de genodigden bij binnenkomst toe. U wist niet dat het allemaal onderdeel uitmaakte van de smoes om u hier vandaag naar toe te krijgen! U bent al decennia lang vrijwilliger in diverse functies bij verschillende maatschappelijke organisaties. U begon uw vrijwilligerscarrière bij de Vereniging Ouders van Couveusekinderen als secretaris. Dit deed u al vrij snel na de geboorte van uw dochter Inge. Door Inge bent u een ervaringsdeskundige. U zette zich met hart en ziel in voor de vereniging zelf, voor het kwartaalblad en allerlei andere praktische zaken. Een couveusekindje heeft veel aandacht nodig en eventuele broertjes en zusjes kunnen dan aandacht te kort komen. Ook daar had u oog voor. Dit is uitgegroeid tot de Couveusespeelkoffer die in veel ziekenhuizen wordt ingezet. Toen Inge op De Trappenberg naar school ging, werd u gevraagd voor de ouderraad. Ook heeft u de schoolbibliotheek gereorganiseerd. De leerlingen van de Trappenberg zijn afhankelijk van de mensen in hun omgeving voor het voorlezen van een boek. U was medeinitiatiefnemer van Stichting het Sprekend Boek. Deze stichting maakt kinderboeken digitaal toegankelijk voor gehandicapte kinderen die zelf geen toegang tot boeken hebben. Nog steeds bent u penningmeester in het bestuur. U heeft als voorzitter acht jaar in het bestuur gezeten van de stichting ISAAC- NF (International Association of Augmentative and Alternative Communication Netherlands and Flander). Dit is een stichting die de belangen behartigt van mensen die niet of nauwelijks kunnen praten. Op dit moment heeft u vier vrijwilligersklussen: de eerste hebben we al genoemd: als penningmeester bij Stichting het Sprekend Boek. ten tweede bent u betrokken bij de Stichting Behandelend en Behandelingsondersteunend Paardrijden (BeBoP). Dit doet u al 20 jaar. U ontvangt iedere week de deelnemers en ouders uit de regio. Als ervaringsdeskundige bent u voor de kinderen, ouders en volwassenen met een beperking van onschatbare waarde. En uw derde klus is als penningmeester van de Stichting Woonmere. U voert nu een solide financieel beleid, maar u was ook actief betrokken bij de woonvorm Woonmere. Deze woonvorm is een uniek concept van wonen met jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking. U was één van de stuwende krachten achter de tot standkoming van Woonmere. En tot slotte neemt u deel aan het Almeers Platform Particuliere Initiatieven. Met dit platform kunnen de kleine particuliere organisaties die zich richten op mensen met een (meervoudige beperking) gezamenlijk een stem laten horen in de gemeente Almere. Beste mevrouw Van Gils-Van der Sluis, in al uw ondersteuningsbrieven staat geschreven hoe gezellig u bent. U maakt de sfeer en zorgt dat deze ook goed blijft. En dat ligt niet alleen aan de koekjes bij de thee en koffie. U heeft zich jarenlang belangeloos ingezet en daarom mag ik

11 namens Zijne Majesteit de Koning u benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

12 Meneer Scheepstra, de groepsfoto, de smoes waarmee u naar de Schouwburg bent gelokt, wordt na de uitreiking van de lintjes gemaakt. Dan gaat u met alle andere decorandi op de foto! Meneer Scheepstra, u werkte als anesthesioloog bij het VU medisch centrum in Amsterdam vanaf 1986 tot Door uw eerdere werk als tropenarts in Indonesië bent u in contact gekomen met de Nederlandse Noma Stichting. De Nederlandse Noma Stichting heeft als doel het bevorderen van de kennis over, het doen van onderzoek naar, alsmede het voorkomen en behandelen van de aandoening Noma. Dat moest ik even opzoeken en Wikipedia gaf me ook gelijk: Noma staat bekend als een 'vergeten ziekte'. Noma was en is voornamelijk een 'armoedeziekte'. Met het verbeteren van de welvaart en gezondheidszorg verdween in de meeste landen ook noma. In Nederland is de aandoening in de tweede helft van de 19e eeuw geleidelijk verdwenen. Noma is een afschuwelijke ziekte die het gezicht verminkt. Volgens de WHO treft noma ieder jaar gemiddeld personen, waarvan patiënten kinderen tussen de 1 en 7 zijn in Afrika. Meneer Scheepstra, u bent elf jaar vrijwilliger en bestuurslid geweest van de Nederlandse Noma Stichting. In uw vakanties werd u door deze stichting naar Afrikaanse landen uitgezonden. Als anesthesioloog maakte u deel uit van een team, die patiënten onder zeer moeilijke omstandigheden, in een lokaal Afrikaans ziekenhuisje opereerden. U was altijd bereid om uw kennis op het gebied van tropenziekte en anesthesie te delen, door het geven van presentaties en voordrachten. Ook werd u op vrijwillige basis uitgezonden voor de Stichting Interplast Holland. Deze stichting is een ideële organisatie die zich richt op reconstructieve chirurgie in ontwikkelingslanden van kinderen en (jong) volwassenen met onder andere lipspleten en brandwondverminkingen. Meneer Scheepstra, de voorwaarden voor een Koninklijke Onderscheiding zijn heel strikt. Zo moet er bijvoorbeeld vijftien jaar vrijwilligerswerk zijn verricht. Maar vanwege uw betrokkenheid bij de stichting gedurende elf jaar, gezien het bijzonder hoge aantal uren dat u op vrijwillige basis heeft gewerkt en de bijzondere aard van de verdiensten heeft Zijne Majesteit de Koning voor u een uitzondering gemaakt. Ik ben daarom ook trots, dat ik u, namens de Koning, mag benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

13 Meneer Jongejan, beste Klaas. Vorig jaar stond je hier ook, je ontving toen de waardering voor je werk als 12 jaar gemeenteraadslid. Daarom ben je dit jaar uitgenodigd als oudgedecoreerde. De korte tijd na de verkiezingen was niet genoeg tijd om een volledig dossier in te dienen voor al jouw vele andere buitengewone vrijwilligersklussen. Bij wijze van hoge uitzondering is er een nieuw voorstel ingediend. En daarom sta je nu, opnieuw, naast me. Beste Klaas, als bestuurslid van VVD Almere heb je je jarenlang vol overgave ingezet om de afstand tussen politiek en burger te overbruggen. Je had speciale aandacht voor de terreinen zorg en jeugd. Vanuit deze verschillende bestuursfuncties ben je onder andere actief geweest als campagneleider voor de Provinciale Statenverkiezingen en als campagneleider voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Je bent negen jaar collectant geweest voor KWF Kankerbestrijding. Met een jaar overlap werd je voorzitter van de KWF afdeling Almere. Je was een zeer betrokken voorzitter, je zocht nieuwe netwerken en verbindingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarbij heb je Almere voor de landelijke organisatie op de kaart gezet. Ook heb je een nieuwe bestuursstructuur opgezet, waardoor er verbreding en verbinding is gekomen naar acties, andere initiatieven en samenwerkende organisaties. Naast deze politieke en bestuurlijke klussen ben je ook gewoon zes jaar lang lekker bezig geweest als trainer van het jeugd- en dames softballteam BSC. Je was een echte teambuilder. Je hebt tegenwoordig veel klussen omhanden. Volgens de laatste telling zijn het er zes. Ik heb ze even op een rijtje gezet: 1. Je bent voorzitter van Raad van Advies, Regionale Ondersteuningsstructuur Almere. Jouw kennis en betrokkenheid hebben er voor gezorgd dat de raad zich als een goede sparringpartner voor het management en het bestuur heeft ontwikkeld. 2. Als bestuurslid van de Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland zet jij je in voor een inhoudelijk, kwalitatief en bijzonder feest op 5 mei voor alle inwoners van Flevoland. 3. Als bestuurslid van de Stichting Afrikadag laat jij geen mogelijkheden onbenut om jouw contacten te gebruiken voor de organisatie van de jaarlijkse Afrikadag. 4. En voor de Stichting Veteranen Almere ben jij een betrouwbaar en integer bestuurslid. 5. Bij het Inloophuis Roparun heb jij, met jouw duidelijke visie op de psychosociale zorg, er voor gezorgd dat KWF Amsterdam meer zicht kreeg op de functie van de inloophuizen en is er een dialoog op gang gekomen om de inloophuizen financieel te ondersteunen. 6. Naast al jouw drukke vrijwilligerswerkzaamheden ben je sinds kort ook gestart als bestuurslid bij de Stichting Weet hoe je Leeft. Daar zorg jij voor een juist en strak beleid voor de stichting. Beste Klaas, vanwege jouw enorme maatschappelijke betrokkenheid, jouw grote netwerk, visie en buitengewone inzet op verschillende terreinen mag ik jou, namens Zijne Majesteit de Koning, benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het oude lintje moet je nu wel inleveren Van harte gefeliciteerd!

14 Michelle Rutten, u dacht dat u voor de nominatie van het bedrijf van uw man naar de Schouwburg kwam. Helaas, jullie moeten nog even tot vanavond wachten om te horen of Minimono genomineerd wordt en een Flevopenning in de wacht sleept. Mevrouw Rutten, u heeft al een behoorlijke staat van dienst! Uw interesses als vrijwilliger zijn breed. Om het een beetje overzichtelijk te houden, heb ik de klussen geclusterd en samengevat. Maatschappelijk betrokken buiten Almere: U bent twaalf jaar voorzitter geweest van de Revalidantenraad van Meremgroep/Trappenberg. Daarvoor was u lid. Met veel doorzettingsvermogen behartigde u de belangen van de revalidanten, zeker toen de Trappenberg en de Merem Behandelcentra met elkaar fuseerden. Cultuur: Ook op het culturele vlak heeft u uw sporen verdiend. Zo was u betrokken bij stichting Breinstorm Zuiderzeeland. U ondersteunde diverse projecten administratief en bestuurlijk. Het belangrijkste project was het burgerinitiatief om Almere kandidaat te laten worden voor de European Capital of Culture, in het Nederlands: Culturele Hoofdstad Ook bent u regelmatig te vinden in Kunstlokaal Muziekwijk waar u als gastvrouw actief bent bij exposties en helpt bij workshops. Maatschappelijk betrokken in Almere: U was acht jaar lid van de WMO-raad, tot de opheffing. U was een actieve en smaakmakende deelnemer. U maakte heldere analyses en adviezen voor verbetering aan het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad. Bij Stichting Avanti Almere begon u als vrijwilliger, toen werd u bestuurslid en nu bent u secretaris. Avanti is het stedelijk platform diversiteit. U bent een van de drijvende krachten achter het huidige Avanti. Ook bent u vrijwilliger en bestuurslid bij de Stichting Fonds Bijzondere Noden, een noodhulpfonds dat Almeerders ondersteunt die tussen wal en schip dreigen te vallen. In het buitenland: Jezelf inzetten voor de minder bedeelde mensen kent voor u, letterlijk en figuurlijk, geen grenzen. U bent bestuurslid voor de Weebale Foundation. Deze stichting levert een blijvende bijdrage aan de ontwikkeling van lokale gemeenschappen op het Afrikaanse continent, met name in Oeganda. En dan weer van het buitenland naar huis, want thuis is ook veel van uw aandacht en liefde nodig. U zorgt, samen met uw echtgenoot, voor jullie ernstig meervoudig gehandicapte dochter. In de afgelopen vijf jaar hebben jullie, als gezin, vijf jongeren tijdelijk onderdak gegeven omdat ze even de weg kwijt waren. En zo gaat de lijst van uw vrijwilligerswerk door.

15 Kortom, mevrouw Rutten, u bent een veelzijdige vrijwilliger. Iemand met doorzettingsvermogen en een positieve terriër mentaliteit. Namens Zijne Majesteit de Koning mag ik u benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

16 Jörgen Raymann, beste Jörgen, ik mag je tutoyeren, want we kennen elkaar al heel lang. Jij bent de hekkensluiter van vandaag. Jij had vandaag een afspraak met de directeur van de Schouwburg. Jeroen van der Wiel zou jou persoonlijk bijpraten over alle plannen met betrekking tot de Schouwburg en de Kunstlinie. Een van deze plannen is een festivalmaand speciaal voor jongeren. Wees gerust, alleen de afspraak was een smoes, niet de plannen voor deze festivalmaand. Uit al jouw vrijwilligerswerk blijkt jouw grote passie voor kinderen. Je zet je niet alleen in voor jongeren in Nederland, Suriname en Curaçao, maar ook wereldwijd. De jeugd heeft de toekomst en jij zet je ervoor in dat de jeugd ook een toekomst heeft. Zo heb je in Suriname jouw eigen foundation, het PIET-fonds, opgericht. Dit staat voor Poor Infant Equality Trustfund. Je ondersteunt daarmee kinderen met een bepaalde wens op cultureel en/of educatief gebied. De volksmuziekschool Suriname heeft dankzij dit fonds, na jaren, weer haar deuren kunnen openen. Verder gaan de opbrengsten van alle shows in Suriname al dertien jaar lang naar verschillende kindertehuizen in Suriname. Al tien jaar zet jij je van harte en belangeloos in om het gedachtegoed van Unicef uit te dragen en daarvoor steun te vragen. Je hebt je echt verdiept in het werk dat Unicef wereldwijd doet om kinderen een goede toekomst te bieden. Tijdens evenementen, campagnes en in jouw eigen programma s vraag je aandacht voor kinderen en kinderrechten. Je bent actief betrokken bij contacten die Unicef heeft met het bedrijfsleven. Ook achter de schermen denk je mee over de wijze waarop Unicef haar boodschap nog beter kan overbrengen. Je hebt een aanstekelijke enthousiasme. Je spreekt jong en oud aan op hun kansen en mogelijkheden, hun kracht en verantwoordelijkheid. Of je nu voor een klas staat, op een zakelijk evenement of in een tv-studio. Met het project Verder leren dan je neus lang is motiveer je jongeren hun diploma te halen en een succes van hun leven te maken. Als motivational speaker inspireer je jonge mensen met jouw verhaal. Je praat met studenten, maar je gaat ook naar jeugdgevangenissen om daar met jongeren te praten. En voor Women Talk by March maak jij diverse maatschappelijke taboeonderwerpen bespreekbaar. Als ambassadeur voor Hear the World zet je je in voor gelijke kansen voor doven en slechthorenden. Je bent ook ambassadeur voor SamenLoop voor Hoop. Op verschillende plaatsen in Nederland wandelen mensen een estafetteloop om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Deze estafette staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Jij stuurt en begeleidt vrijwilligers uit deze verschillende steden om zo de activiteiten goed te laten verlopen. In een van de steunbetuigingen stond jouw invloed prachtig verwoord: Raymann heeft een niet te onderschatten rol gespeeld in de soms heftige discussie over de multiculturele samenleving. Daarbij heeft hij steeds een scherp oog gehad voor wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Met een milde, licht spottende toon. Raymann polariseert niet, maar zet ons

17 zonder belerend te zijn aan het denken. Hij maakt ons aan het lachen, meestal om onszelf. Zo houdt hij ons een spiegel voor. Naast al deze prachtige steunbetuigingen en aanbevelingen van mensen uit jouw naaste omgeving, heb ik je in de loop van de jaren leren kennen als een ambassadeur voor Almere. Je hebt hart voor de stad en dat draag je uit. Zoals een paar jaar geleden. Er werd veel ingebroken en wij lanceerden samen met de politie een campagne tegen woninginbraken om de burgers te mobiliseren. Jij belde mij om te vragen wat jij kon bijdragen. Dit is typerend voor jou. Je wacht niet totdat mensen jou benaderen. Je stapt er zelf op af als jij vindt dat je iets moet doen. Beste Jörgen, je hebt je jarenlang op belangeloze en inspirerende wijze ingezet voor de samenleving, nationaal en internationaal. Jouw talent is van grote betekenis voor de Nederlandse televisie, met jouw kijk op de multiculturele samenleving en de voorbeeldfunctie die je daarbij vervuld voor vele allochtonen jongeren, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd je te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

18 Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van het officiële gedeelte. Ik wil u zeer hartelijk bedanken voor uw komst. U krijgt straks natuurlijk uitgebreid de mogelijkheid om de gedecoreerden te feliciteren, maar voordat u ze bespringt, wil ik ze héél kort van u lenen voor het maken van de officiële groepsfoto. De ervaring leert dat we dat nú meteen moeten doen.. Maar ik zou eerst (als iedereen een glas heeft) een toast uit willen brengen op onze Koning. LANG LEVE DE KONING! (Hoera, hoera, hoera)

Dames en heren, het boek gaat over veel meer. Het gaat voor mij over wat mensen voor elkaar en voor hun omgeving over hebben.

Dames en heren, het boek gaat over veel meer. Het gaat voor mij over wat mensen voor elkaar en voor hun omgeving over hebben. Toespraak van CdK Ank Bijleveld-Schouten bij het in ontvangst nemen van het boek 40 jaar Imminkhoeve en de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan de heer B. Duerink op 20 juni 2012 in Lemele.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Welkom in De Laurenburg!

Welkom in De Laurenburg! De Laurenburg Welkom in De Laurenburg! De Laurenburg is een eigentijdse woonvorm voor mannen en vrouwen tussen de 18 en 65 jaar met niet-aangeboren hersenletsel of een spierziekte. Je woont hier zoveel

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen,

Burgemeester Kerckhaert, beste Frank, beste Annemie, geachte raadsleden, leden van het college, geachte aanwezigen, Toespraak Drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in Overijssel, bij het afscheid van de heer Frank Kerckhaert als burgemeester van Hengelo op zaterdag 29 september 2012. Burgemeester

Nadere informatie

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond Nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2013 Aanvang: 19:15 (inloop), 20:15 (toespraak) Locatie: Stadhuis Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

Koninklijke onderscheiding dhr. ir. Hans van Dord, 16 december 2017

Koninklijke onderscheiding dhr. ir. Hans van Dord, 16 december 2017 1 Koninklijke onderscheiding dhr. ir. Hans van Dord, 16 december 2017 Beste mensen, Voor mij is het als oud-biologieleraar altijd weer een feest om in Burgers Zoo te zijn. Ik geniet altijd volop van de

Nadere informatie

Geachte aanwezigen, geachte heer Manning, Beste Paul

Geachte aanwezigen, geachte heer Manning, Beste Paul Geachte aanwezigen, geachte heer Manning, Beste Paul Ik wil deze jaarvergadering onderbreken, omdat ik graag een paar woorden tot u wil richten. Niet vanzelfsprekend als Commissaris van de Koning maar

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Aanwezig ca. 100 personen. Sprekers: Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz. Platform Allochtone Ouderen de heer R. Ramnath,

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Koninklijke en Nieuwegeinse. onderscheidingen

Koninklijke en Nieuwegeinse. onderscheidingen Koninklijke en Nieuwegeinse onderscheidingen Nieuwegein kent vele bijzondere inwoners. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens, mensen die veel betekenen voor de samenleving. Deze mensen

Nadere informatie

Thuis in de Hoeksche Waard

Thuis in de Hoeksche Waard 1 Thuis in de Hoeksche Waard 2 De rust en ruimte van de Hoeksche Waard is onze plek, ons thuis. Hier betekenen wij al bijna vijftig jaar met kleinschalige zorg iets groots in het persoonlijke leven van

Nadere informatie

Betrokken ouders maken het verschil!

Betrokken ouders maken het verschil! Betrokken ouders maken het verschil! Verslag bijeenkomst 2 juni 2016 Ouders op zoek naar nuttige tips Veel ouders die dit evenement bezochten, kwamen vooral voor praktische tips naar het Nieuwe Luxor.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, 19.30 uur. Raadhuis Amstelveen Dames en heren, Fijn om u hier vanavond te zien! Afgelopen jaar heb ik voor het eerst alle seizoenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Inleiding: De Stichting Vrienden van OTwee is bij notariële akte opgericht op 3 december 2010.

Inleiding: De Stichting Vrienden van OTwee is bij notariële akte opgericht op 3 december 2010. Inleiding: Geacht Bestuur, De Stichting Vrienden van OTwee is bij notariële akte opgericht op 3 december 2010. De Stichting heeft ten doel: 1. Het verwerven, aanwenden en beheren van financiële middelen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Toespraak bij uitreiking Gouden Erepenning aan Johan Willemstein, marsleider van de Vierdaagse

Toespraak bij uitreiking Gouden Erepenning aan Johan Willemstein, marsleider van de Vierdaagse 1: Toespraak bij uitreiking Gouden Erepenning aan Johan Willemstein, marsleider van de Vierdaagse Ewijk, 12 oktober 2017 Dames en heren, beste meneer Willemstein, Fijn dat ik u hier op Slot Doddendael

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Raad voor de Kinderbescherming Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf So-Cool volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Persuitgave Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Persuitgave Kabinet van de Gouverneur van Aruba Persuitgave Kabinet van de Gouverneur van Aruba Tekst van de toespraak van de Gouverneur op het Oranjebal 2016 ter gelegenheid van de verjaardag van Z.E. Koning Willem Alexander van Oranje Noot voor de

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

ditie E Markenhof www.atlant.nl

ditie E Markenhof www.atlant.nl Wonen in Markenhof Markenhof ligt op een prachtige locatie Verpleeghuis Markenhof ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De geur van dennenbomen maakt deze locatie tot een bijzonder rustige

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

gedragsregel in verhaal: lekker luieren

gedragsregel in verhaal: lekker luieren gedragsregel in verhaal: lekker luieren De zomerstage van dit jaar zit erop voor de zwemmers en natuurlijk ook voor Henk Haai. Ze hebben allemaal keihard getraind en hebben mooie prestaties neergezet op

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Fonds Leefbaarheid. dan onderneemt u actie! Dat kan met het Fonds Leefbaarheid. In deze brochure leest u hier alles over. U woont graag plezierig

Fonds Leefbaarheid. dan onderneemt u actie! Dat kan met het Fonds Leefbaarheid. In deze brochure leest u hier alles over. U woont graag plezierig Fonds Leefbaarheid Lekker leven? Met het Fonds Leefbaarheid! Als we nu eens buiten kunnen zitten met dat mooie weer Een zitje bij ons woongebouw. Misschien zelfs extra verlichting! Gezellig samen een praatje

Nadere informatie

2-SPRAAK. Samen leven? Samen spreken! Mag een anderstalige één uurtje per week met je praten? Dan is 2-spraak iets voor jou!

2-SPRAAK. Samen leven? Samen spreken! Mag een anderstalige één uurtje per week met je praten? Dan is 2-spraak iets voor jou! 2-SPRAAK Samen leven? Samen spreken! Mag een anderstalige één uurtje per week met je praten? Dan is 2-spraak iets voor jou! 2-spraak is een project van Buurtschatten, een organisatie die de bewoners van

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Afscheid Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Afscheid Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: KBS De Schothorst Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G NB 11, 24-06-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 11, 24-06-2015 Afscheid Rob 1 Gevraagd: DVD s voor Skik in Twente 2 Overblijf 2 De Waarbeek

Nadere informatie

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel Vlindernieuws Belangrijke data 22-25 juni Kamp locatie Noord 2 juli: Vuurvlindermarkt locatie Noord 7-8 juli: Eindmusical groep 8 locatie West 8 juli: Eindmusical groep 8 locatie Noord 10 juli: Laatste

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

We starten met de uitverkiezing van de Groepering 2014.

We starten met de uitverkiezing van de Groepering 2014. DE BRANDEVOORTER 2014. Allereerst heet ik u namens het beheer, de vrijwilligers en het bestuur van Wijkhuis t BrandPunt van harte welkom en wens u allen een voorspoedig 2015 toe. Natuurlijk een speciaal

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Extra Vertrouwd Dichtbij

Extra Vertrouwd Dichtbij Extra s voor een goed leven Extra Fijn die extra s. Ze maken mijn leven een stuk prettiger en makkelijker. Extra informatie, voordeel en gemak ZuidZorg ondersteunt u op alle mogelijke manieren. En als

Nadere informatie

Doorzetten: is het leren van geduld om te blijven proberen. Moed hebben om niet op te geven.

Doorzetten: is het leren van geduld om te blijven proberen. Moed hebben om niet op te geven. 1 KARAKTER DOELSTELLING Kiezen voor Doorzetten Doorzetten: is het leren van geduld om te blijven proberen. Moed hebben om niet op te geven. Het doel is de kracht en de noodzaak om veel fouten te maken

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking!

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking! Geachte Wethouder, Hartelijk welkom! We zijn verheugd over uw komst in het Dialooghuis, waarin u in een feestelijke sfeer voor het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) het Certificaat Vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden.

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. s-hertogenbosch, 20 december 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. Marianne van der Sloot 1 Jeugdlintjes

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

SamenLoop voor Hoop Papendrecht 2015. Handboek voor teamleden. Wat is de SamenLoop voor Hoop? Veel gestelde vragen. 10 tips om geld in te zamelen

SamenLoop voor Hoop Papendrecht 2015. Handboek voor teamleden. Wat is de SamenLoop voor Hoop? Veel gestelde vragen. 10 tips om geld in te zamelen SamenLoop voor Hoop Papendrecht 2015 Handboek voor teamleden Wat is de SamenLoop voor Hoop? Veel gestelde vragen 10 tips om geld in te zamelen Wat is SamenLoop voor Hoop? SamenLoop voor Hoop van KWF Kankerbestrijding

Nadere informatie

Dames, en heren, burgemeester, Meneer Smit, beste Jan, Katy

Dames, en heren, burgemeester, Meneer Smit, beste Jan, Katy Dames, en heren, burgemeester, Meneer Smit, beste Jan, Katy De burgemeester heeft al veel mooie woorden gesproken. Je betrokkenheid bij de Stad, bij de club. De successen en hoogtepunten die je hebt meegemaakt.

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie