Speech burgemeester Jorritsma uitreiking Koninklijke Onderscheidingen Embargo tot vrijdag 24 april 2015 tot uur - GESPROKEN TEKST GELDT -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speech burgemeester Jorritsma uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2015. Embargo tot vrijdag 24 april 2015 tot 10.30 uur - GESPROKEN TEKST GELDT -"

Transcriptie

1 Speech burgemeester Jorritsma uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2015 Embargo tot vrijdag 24 april 2015 tot uur - GESPROKEN TEKST GELDT - Welkom in de Schouwburg van Almere. U heeft het nu wel door, neem ik aan? Welkom bij de jaarlijkse lintjesregen! De meeste van u zijn hier naar toe gelokt met een smoes. Dat vind ik een hele leuke traditie. Soms weten de mensen echt niet dat ze zijn voorgedragen. Ze vinden hun vrijwilligerswerk zo normaal! Maar geloof me, een Koninklijke Onderscheiding krijg je niet zomaar. De gemeente ontvangt een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding. De voorsteller omschrijft wat de decorandus heeft gedaan en dit wordt onderbouwd door ondersteuners. Als dit voldoet aan een aantal regels, zoals minimaal 15 jaar actief als vrijwilliger met een intensiteit van 6 tot 10 uur per week, dan sturen wij de aanvraag met het advies van de burgemeester door naar de Commissaris van de Koning. Vervolgens gaat het dossier met zijn advies naar de Kanselarij der Nederlandse Orden. Hier wordt het dossier beoordeeld en met hun advies doorgestuurd naar het betreffende ministerie. Uiteindelijk volgt een Koninklijk Besluit. Dit proces is er één van de lange adem. In de aanvraag staan interessante feiten en weetjes, vandaar dat ik nu ook zoveel van u allemaal weet. Vandaag reik ik twaalf Koninklijke Onderscheidingen uit, en morgen nog een. Deze decorandus zit nu in het vliegtuig onderweg naar huis. De Orde van Oranje Nassau is ingesteld in 1892 en telt zes graden. De meest voorkomende onderscheiding is die van Lid in de Orde van Oranje Nassau. In uitzonderlijke gevallen betreft het een onderscheiding in één van de hogere graden. Dit jaar zijn er zes Leden en zeven Ridders in de Orde van Oranje Nassau. Zoals u weet is dit de laatste keer dat ik als burgemeester bij de Algemene Gelegenheid de Koninklijke Onderscheidingen uitreik. In mijn Almeerse carrière heb ik, tijdens de lintjesregen van 2004 tot en met 2015, 132 Almeerders tot Lid benoemd, 47 tot Ridder en een tot Officier. In totaal 180 Almeerders die zich buitengewoon voor onze samenleving hebben ingezet! Dan wil ik nu overgaan tot de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen:

2 We beginnen met een afwezige. Mevrouw van Schie-Koster is op terugreis van haar vakantie. Ik kan haar nu ook niet bellen. We gaan er morgen met een klein comité heen om haar te verrassen. Mevrouw van Schie-Koster heeft de Koninklijke Onderscheiding verdiend, omdat zij sinds 1982 als vrijwilliger betrokken is bij verschillende activiteiten in buurthuizen. Zij zette zich in voor de leefbaarheid van bewoners van Almere Haven en dit doet ze vandaag-de-dag nog steeds! Mevrouw van Schie-Koster organiseert bijvoorbeeld iedere week een klaverjasavond en om de week een bingomiddag voor jongeren en ouderen. Daarnaast is zij mantelzorger voor buurtbewoners. Voor haar jarenlange inzet benoem ik haar morgen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

3 De heer Bouwe, wilt u naar voren komen? U bent hier vandaag naar toe gelokt als echtgenoot van Lothy Bouwe-Day. Als extraatje hebben ze u wijs gemaakt dat, bij wijze van mijn afscheid, muziek uit diverse verschillende culturen te horen zou zijn. Jammer Want u bent muzikaal. U zingt bij het koor Sinafir. U bent een van de medeoprichters en vanaf dat moment ook Koormeester, nu dus al zeventien jaar. U bent als koormeester verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van concerten. En als koormeester zorgt u voor een goede en vlotte opkomst van het koor bij een optreden of uitvoering. U neemt uw taak heel serieus. Discipline staat bij u voorop! Een van de hoogtepunten was het muzikaal begeleiden van Sinafir tijdens het theaterspektakel Silo 8. U drumt graag en tijdens weekendtraining verzorgt u de muzikale workshops om zo het ritmegevoel bij de koorleden te verbeteren. Voordat u naar Nederland kwam in 1992 was u als vrijwillige pleegvader actief. Zes jaar lang, begeleidde u, in Suriname, zeven puberjongens tussen de 14 en 18 jaar. Het SOS Opvanghuis was een pilotproject van SOS Kinderdorp. U was voor hen een voorbeeldfiguur, mentor en opvoeder. U stelde een dagroutine in, schema s voor corveediensten met genoeg ruimte voor het huiswerk, sport en spel. Toen u naar Nederland vertrok, hebben ze nog dankbaar gebruik gemaakt van uw georganiseerde en gestructureerde manier van werken. Voor de twinningprojecten in Suriname reisde u op eigen kosten om als kwartiermaker alle logistieke en overige taken op zich te nemen, zodat er een succesvol trainings- en cursusaanbod aangeboden kon worden. Deze projecten hadden tot doel het versterken en verbeteren van de positie van meisjes en vrouwen in pedagogische instellingen, crèches en internaten. Ook legt u graag een kaartje. Dus toen u werd gevraagd om voorzitter te worden van de troef Call Club Almere hoefde u daar niet lang over na te denken. Voor de mensen in de zaal: Troefcall is de Surinaamse equivalent van klaverjassen en is erg populair onder Surinaamse mensen. De oprichting en inbedding van de organisatie heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar na drie jaar heeft u een redelijk georganiseerde club achtergelaten. U organiseerde met de club troefcall-wedstrijden in en buiten Almere. De oefenavonden van de zangvereniging Sinafir en het Shantykoor zijn in buurthuizen. Het viel u op dat er weinig tot geen allochtone mensen deel uitmaakten van deze vrijwilligersteams. U pakte deze handschoen op en u bent nu al elf jaar vrijwilliger. Eerst bij buurthuis Cobra en nu bij buurthuis Parkwijk. U helpt graag een handje. Bij klussen aan een huis of aan een auto, u staat klaar. Meneer Bouwe, u bent een maatschappelijk betrokken mens, In Nederland en in Suriname. Dat waardeert uw omgeving. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!

4 De heer Hopman, u bent de tweede die naar voren mag komen. U bent vandaag als gast meegekomen met mevrouw De Vree-Prins voor een speciale voorstelling van de Zonnebloem. Uw voordracht voor deze Koninklijke Onderscheiding is heel bijzonder. Meestal wordt iemand voorgedragen door iemand dichtbij, een familielid, een vriend of collega. Uw voordraagster kent u niet en u kent haar niet. Als praktijkverpleegkundige hoorde zij allerlei prachtige verhalen over u. Heel bijzonder! Misschien wil mevrouw Wentink even opstaan? Vanaf 1 maart 1998 woont u, samen met uw vrouw, in een appartement aan het Messiaenplantsoen in Muziekwijk. In dit appartementencomplex bent u voor de medebewoners hun steun en toeverlaat. U bent 24 uur per dag bereid om mantelzorg te verlenen aan alle oudere hulpbehoevende medebewoners. Op een zeker moment ondersteunde u 15 personen! U rijdt uw medebewoners naar ziekenhuizen, revalidatiecentrum of verpleeghuis; in Almere of Amsterdam. In de auto en in de wachtkamer biedt u een luisterend oor en u geeft geestelijke bijstand en steun. Verder geeft u acute hulp bij allerlei praktische zaken die voor een hulpbehoevende nodig is. Dit varieert van het in bed tillen, hulp bij toiletbezoek of het regelen van een begrafenis. U wordt door uw buren omschreven als een man met gouden handen en een gouden hart! Sinds 2010 bent u voorzitter van de huurdersvereniging. Voor die tijd was u al vertegenwoordiger van het appartementencomplex in het bestuur. U zet zich voor alle bewoners persoonlijk in bij technische problemen. Zo ziet u er op toe dat reparaties en storingen tijdig worden uitgevoerd en u onderneemt zelf actie als de veiligheid van de bewoners in het geding komt (omdat de verhuurder te traag reageert). Zelfs het vervangen de batterijen van de rookmelders van alle 132 appartementen nam u op zich, omdat velen dit zelf niet meer konden doen. Om te zorgen dat de bewoners van het appartementencomplex ook in de winter, bij slecht weer en sneeuw, veilig naar het gezondheidscentrum De Opmaat en het winkelcentrum Muziekwijk kunnen lopen, maakt u al jaren het pad sneeuwvrij. Daarnaast bent u ook nog bloeddonor. Al 48 jaar! U heeft meer dan 200 keer bloed gegeven! Meneer Hopman, eigenlijk zou u de eerste prijs van Beste Buurman aller tijden moeten ontvangen, maar die bestaat nog niet. Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

5 Mevrouw van Schieveen-Bik, voor u was er geen smoes nodig. Uw echtgenoot, meneer Van Schieveen, is vorig jaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. En volgens onze Almeerse traditie worden alle oud-gedecoreerden met hun partner elk jaar opnieuw uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Lintjesregen. U bent al vanaf 1978 actief als vrijwilliger. Allereerst als secretaris en daarna als bestuurslid van de beheercommissie Collectieve Ruimten van de Gouden Leeuw, een appartementencomplex in Amsterdam Zuidoost. En u was redactielid van het bewonersblad. De school van uw dochter kon ook op u rekenen, u was hulpouder, u zat in de schoolkrantredactie en u was lid van de medezeggenschapsraad. U danst al jaren met veel plezier bij Volksdansvereniging Hinky Dinky. En u wilt niet alleen een gezellige dansavond hebben, maar ook iets betekenen voor de vereniging. Daarom vervulde u enkele jaren de rol van secretaris in het bestuur van Hinky Dinky. U heeft, in de loop der jaren, als vrijwilliger van alles gedaan. Zo heeft u gewerkt op de knaagdierenafdeling van het Dierenasiel in Almere. Dit was toch een beetje een vergeten afdeling. Naast de uren die u op het dierenasiel werkte, heeft u ook veel tijd gestoken in het maken en onderhouden van de website Asielkonijnen. Mensen konden zo makkelijk een knaagdier vinden dat bij hen paste. U was medeoprichter van de bewonersorganisatie in de Almeerse Molenbuurt. Deze bewonersorganisatie heeft ervoor gezorgd dat de buurt werd opgeknapt en het achterstallige onderhoud werd uitgevoerd. Op dit moment heeft u drie vrijwilligersklussen. U bent één van de trouwe bezorgers van het maandblad van de vereniging van Postzegel Verzamelaars Almere. En bij de stichting Flevolandschap bent u gastvrouw in het bezoekerscentrum van Natuurpark Lelystad en gids in het natuurpark. Mevrouw van Schieveen-Bik, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

6 De heer Van Bree, u bent vandaag naar de Schouwburg gelokt met de vraag of u kaartjes wilde ophalen. Zo ziet u maar, mensen in uw omgeving doen nooit tevergeefs een beroep op u. Al meer dan dertig jaar zet u zich vrijwillig in. De laatste vijftien jaar bent u betrokken bij het Almere Gilde, dit is een vrijwilligersorganisatie die gebruik maakt van de werk- en levenservaring van 55-plussers om mensen kosteloos te helpen. U heeft voor het Almere Gilde de werkgroep administratieve adviezen opgezet en u geeft nu leiding aan 25 vrijwilligers. Zo helpen jullie mensen met vragen op administratief gebied. Meestal gaat het niet om eenvoudige vragen. En het lijkt wel dat hoe moeilijker de zaak is, hoe meer plezier u er aan beleeft. Bij de belastingdienst en uitkerende instanties staat u bekend om uw kennis. Maar dat houdt u dan ook goed bij! Ook in het bestuur van het Gilde draagt u uw steentje bij om de totale organisatie goed te laten functioneren. Zo heeft u een grote rol gespeeld in het veranderen van de organisatie. Voordat u bij het Gilde kwam, hielp u ook al mensen op weg met hun administratie, zo gaf u bijvoorbeeld cursussen over hoe zet ik mijn eigen administratie op tot waar moet ik rekening mee houden met betrekking tot erfpacht. U gaf deze cursussen verspreid over heel Almere. Ook bent u penningmeester geweest van de bridgeclub De Zuidvogels in Huizen en van bewonersvereniging Vivaldi in Almere. En tussen de bedrijven door helpt u vrienden, kennissen en familieleden met hun jaarlijkse aangifte, afhandeling van een administratie na een overlijden en andere financiële zaken. U staat klaar met uw deskundige kennis, raad en daad om in moeilijke situaties te helpen. Beste meneer Van Bree, omdat u nooit een vergoeding voor al uw vrijwilligerswerk wenste te ontvangen, wordt u vandaag op een andere wijze beloond. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!

7 De heer Stähli, u bent uitgenodigd voor een bijzondere presentatie over de Floriade. Natuurlijk in de Schouwburg, recht tegenover het toekomstige Floriadeterrein! Meneer Stähli, u bent een praktisch mens. Deze praktische kant heeft u laten zien bij uw vrijwilligerswerk voor woonzorgcentrum Sint Jacob. Achttien jaar lang heeft u veel uiteenlopende activiteiten gedaan. U reed als chauffeur met de Jacobus en zorgde voor een gezellig dagje uit voor de bewoners van Sint Jacob. U wordt in Sint Jacob vooral herinnerd als Sinterklaas en Prins Carnaval. Voor de KRO heeft u ook flink de handen uit de mouwen gestoken. Achter de schermen hielp u mee met de organisatie van grote en kleine evenementen, zoals de landelijke parochiedagen, de Vierdaagse en detective-evenementen. Door uw rustige manier van doen, uw inzicht en doortastendheid zorgde u er voor dat alles soepel verliep. U wordt omschreven als betrouwbaar, nauwkeurig en warm. Tegenwoordig zoekt u het vrijwilligerswerk wat dichter bij huis. Letterlijk en figuurlijk. Want vanaf 1994 bent u betrokken bij bewonersverenging De Boulevardflats, als algemeen bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter. In deze laatste functie bent u niet alleen verantwoordelijk voor de eigen vergaderingen, maar u gaat ook naar landelijke bijeenkomsten, onderhoudt contacten in de stad en in het land en u neemt deel aan werkgroepen zoals de werkgroep van de gemeente over de veranderingen rond het Weerwater. Ook hier steekt u de handen uit de mouwen en ruimt u met anderen eens per maand het zwerfvuil langs de Boulevardflats op en bent u vlaggenist. Dichtbij huis is de Islamitische basisschool Al Iman. U bent mediator tussen de school en de buurtbewoners. Op deze basisschool begeleidt u als leesopa Jan twee keer per week kinderen die meer leestijd nodig hebben. En u bent druk met het twee keer per week ophalen en weer wegbrengen van tablets bij de Driemaster (een basisschool in de buurt), zodat de kinderen volop profiteren en de middelen volop gebruikt worden. Meneer Stähli, voor uw vrijwilligerswerk en alles wat ik niet benoemd heb aan vrijwilligerswerk mag ik u namens Zijne Majesteit de Koning benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Proficiat!

8 Mevrouw Esajas, niet uw nichtje krijgt een Koninklijke Onderscheiding, maar u! Mevrouw Esajas, u bent vooral bekend als één van de Surinaamse voorhoede vrouwen. Vanaf uw komst naar Nederland, in 1970, zet u zich onvermoeibaar in. Bij het gebrek aan aansluiting van Surinaamse en migrantenvrouwen bij de emancipatiebeweging organiseerde u activiteiten voor deze vrouwen. Assertiviteits- en opstapcursussen werden opgezet om vrouwen in staat te stellen daarna de Moedermavo te kunnen doorlopen. U was medeoprichter en bestuurslid van de Landelijke Organisatie van Surinaamse Vrouwen. Deze organisatie was nodig, want in het categoriaal welzijnswerk was weinig ruimte voor vrouwenwerk. We hebben het nu over 1980 tot Het werd tijd om op te komen voor de belangen van de Surinaamse vrouwen en andere immigrantenvrouwen. Onder uw leiding sloot de Landelijke Organisatie van Surinaamse Vrouwen zich aan bij Tiye International, het platform van landelijke organisaties van migranten-en vluchtelingenvrouwen. Binnen dit platform werd het mogelijk om het emancipatiebeleid een beter gevolg te geven. Ook hield u zich bezig met de scholing van grassroot vrouwen door het opzetten van trainingen en maatschappelijke oriëntatie zodat deze vrouwen zich verder konden ontwikkelen in het onderwijs. Via Stiching Vrouwen Bijlmer maakte u vrouwen bewuster van hun positie in de samenleving. U was bestuurslid van deze stichting. U gaf begeleiding aan studenten en jonge vrouwen. Dit deed u allemaal op vrijwillige basis, naast uw eigen adviesbureau. En u bent erg actief in de kerk. U was voorzitter van de Landelijke Organisatie van Surinaamse Ouderen. Ook bij de Stichting Surinaams Inspraak Orgaan was u bestuurslid. In die hoedanigheid heeft u deelgenomen aan het overleg Vrouwen en Minderheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mevrouw Esajas, u heeft vele mensen moed ingesproken, zelfvertrouwen gegeven met daarbij de instrumenten om hun leven te verbeteren, u bent een bruggenbouwer. Emancipatie staat hoog in uw vaandel, met name zelfstandigheid van vrouwen op sociaal en economisch gebied. U bent al vele jaren zeer gedreven en u zet zich belangeloos in voor de empowerment van vrouwen. Daarom mag ik u, namens Zijne Majesteit de Koning, benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

9 De heer Van Dam, geen informatieochtend van het Oranje Fonds Vanaf 1960 tot op de dag van vandaag bent u als vrijwilliger actief bij het Leger des Heils. U heeft diverse bestuurlijke en leidinggevende functies vervuld in de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Almere. Als lid van de kerkenraad in Amsterdam was u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kerkelijke gemeente. In de gemeente Utrecht was u lid van de kerkelijke raad en pastorale raad en verantwoordelijk voor begeleiding bij pastorale problematiek gericht op crisisinterventie. Als penningmeester was u verantwoordelijk voor het financiële beleid van de kerkelijke gemeente. Dat deed u zo goed dat er voldoende middelen waren om een nieuw kerkgebouw te financieren. Na uw pensionering in 2006 heeft u voor de maatschappelijke dienstverlening van het Leger des Heils een geheel nieuw hulpverleningsmodel ontwikkeld. Onder uw leiding werkten vele vrijwilligers en stagiaires MBO4 en HBO hieraan mee. U heeft een structuur opgezet voor het verstrekken van kleding, maaltijden en inloopochtenden. Door deze maatschappelijke dienstverlening worden jaarlijks duizenden mensen in Almere door deze eerstelijnsvoorziening geholpen. Dit model dient als voorbeeld voor de ontwikkeling in vijftig andere kerkelijke gemeenten van het Leger des Heils en ook het Leger des Heils van Noorwegen is bezig dit model te implementeren! U heeft er eigenlijk een baan bij, want als clusterleider werkt u ongeveer 30 uur per week. En elke doordeweekse dag bent u met een glimlach aanwezig. Verder is door uw inzet het Hospice Almere tot stand gekomen. U bent nu als bestuurslid verantwoordelijk voor de financiële beleidsontwikkeling. Van een negatief eigen vermogen is het nu een financieel solide stichting. Naast deze vrijwilligerswerkzaamheden heeft u ook de rol van (vice)voorzitter bij de coöperatieve vereniging Arlerstrand Chaletpark Putten vervuld. U viel daar op door uw goede humeur (u kan wel tegen een stootje), uw kennis en uw omgang met mensen. Ook bent u voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Zandkastelen. Voor beide functies zijn uw financiële kennis en kunde tot het ontwikkelen van structuren en onderhoudsmodellen van belang. Meneer van Dam, door uw bindende en visionaire karaktereigenschappen zorgt u er vrijwel overal voor dat er nieuwe wegen worden ingeslagen. Door uw enorme maatschappelijke betrokkenheid, duidelijke visie en jarenlange buitengewone inzet heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

10 Mevrouw van Gils-Van der Sluis, uw smoes werd omschreven als: Hoe verstop je een speld in een berg spelden? Door er gewoon als een speld in te gaan. U zong, samen met de andere koorleden van Het Talentenpakket, de genodigden bij binnenkomst toe. U wist niet dat het allemaal onderdeel uitmaakte van de smoes om u hier vandaag naar toe te krijgen! U bent al decennia lang vrijwilliger in diverse functies bij verschillende maatschappelijke organisaties. U begon uw vrijwilligerscarrière bij de Vereniging Ouders van Couveusekinderen als secretaris. Dit deed u al vrij snel na de geboorte van uw dochter Inge. Door Inge bent u een ervaringsdeskundige. U zette zich met hart en ziel in voor de vereniging zelf, voor het kwartaalblad en allerlei andere praktische zaken. Een couveusekindje heeft veel aandacht nodig en eventuele broertjes en zusjes kunnen dan aandacht te kort komen. Ook daar had u oog voor. Dit is uitgegroeid tot de Couveusespeelkoffer die in veel ziekenhuizen wordt ingezet. Toen Inge op De Trappenberg naar school ging, werd u gevraagd voor de ouderraad. Ook heeft u de schoolbibliotheek gereorganiseerd. De leerlingen van de Trappenberg zijn afhankelijk van de mensen in hun omgeving voor het voorlezen van een boek. U was medeinitiatiefnemer van Stichting het Sprekend Boek. Deze stichting maakt kinderboeken digitaal toegankelijk voor gehandicapte kinderen die zelf geen toegang tot boeken hebben. Nog steeds bent u penningmeester in het bestuur. U heeft als voorzitter acht jaar in het bestuur gezeten van de stichting ISAAC- NF (International Association of Augmentative and Alternative Communication Netherlands and Flander). Dit is een stichting die de belangen behartigt van mensen die niet of nauwelijks kunnen praten. Op dit moment heeft u vier vrijwilligersklussen: de eerste hebben we al genoemd: als penningmeester bij Stichting het Sprekend Boek. ten tweede bent u betrokken bij de Stichting Behandelend en Behandelingsondersteunend Paardrijden (BeBoP). Dit doet u al 20 jaar. U ontvangt iedere week de deelnemers en ouders uit de regio. Als ervaringsdeskundige bent u voor de kinderen, ouders en volwassenen met een beperking van onschatbare waarde. En uw derde klus is als penningmeester van de Stichting Woonmere. U voert nu een solide financieel beleid, maar u was ook actief betrokken bij de woonvorm Woonmere. Deze woonvorm is een uniek concept van wonen met jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking. U was één van de stuwende krachten achter de tot standkoming van Woonmere. En tot slotte neemt u deel aan het Almeers Platform Particuliere Initiatieven. Met dit platform kunnen de kleine particuliere organisaties die zich richten op mensen met een (meervoudige beperking) gezamenlijk een stem laten horen in de gemeente Almere. Beste mevrouw Van Gils-Van der Sluis, in al uw ondersteuningsbrieven staat geschreven hoe gezellig u bent. U maakt de sfeer en zorgt dat deze ook goed blijft. En dat ligt niet alleen aan de koekjes bij de thee en koffie. U heeft zich jarenlang belangeloos ingezet en daarom mag ik

11 namens Zijne Majesteit de Koning u benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

12 Meneer Scheepstra, de groepsfoto, de smoes waarmee u naar de Schouwburg bent gelokt, wordt na de uitreiking van de lintjes gemaakt. Dan gaat u met alle andere decorandi op de foto! Meneer Scheepstra, u werkte als anesthesioloog bij het VU medisch centrum in Amsterdam vanaf 1986 tot Door uw eerdere werk als tropenarts in Indonesië bent u in contact gekomen met de Nederlandse Noma Stichting. De Nederlandse Noma Stichting heeft als doel het bevorderen van de kennis over, het doen van onderzoek naar, alsmede het voorkomen en behandelen van de aandoening Noma. Dat moest ik even opzoeken en Wikipedia gaf me ook gelijk: Noma staat bekend als een 'vergeten ziekte'. Noma was en is voornamelijk een 'armoedeziekte'. Met het verbeteren van de welvaart en gezondheidszorg verdween in de meeste landen ook noma. In Nederland is de aandoening in de tweede helft van de 19e eeuw geleidelijk verdwenen. Noma is een afschuwelijke ziekte die het gezicht verminkt. Volgens de WHO treft noma ieder jaar gemiddeld personen, waarvan patiënten kinderen tussen de 1 en 7 zijn in Afrika. Meneer Scheepstra, u bent elf jaar vrijwilliger en bestuurslid geweest van de Nederlandse Noma Stichting. In uw vakanties werd u door deze stichting naar Afrikaanse landen uitgezonden. Als anesthesioloog maakte u deel uit van een team, die patiënten onder zeer moeilijke omstandigheden, in een lokaal Afrikaans ziekenhuisje opereerden. U was altijd bereid om uw kennis op het gebied van tropenziekte en anesthesie te delen, door het geven van presentaties en voordrachten. Ook werd u op vrijwillige basis uitgezonden voor de Stichting Interplast Holland. Deze stichting is een ideële organisatie die zich richt op reconstructieve chirurgie in ontwikkelingslanden van kinderen en (jong) volwassenen met onder andere lipspleten en brandwondverminkingen. Meneer Scheepstra, de voorwaarden voor een Koninklijke Onderscheiding zijn heel strikt. Zo moet er bijvoorbeeld vijftien jaar vrijwilligerswerk zijn verricht. Maar vanwege uw betrokkenheid bij de stichting gedurende elf jaar, gezien het bijzonder hoge aantal uren dat u op vrijwillige basis heeft gewerkt en de bijzondere aard van de verdiensten heeft Zijne Majesteit de Koning voor u een uitzondering gemaakt. Ik ben daarom ook trots, dat ik u, namens de Koning, mag benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

13 Meneer Jongejan, beste Klaas. Vorig jaar stond je hier ook, je ontving toen de waardering voor je werk als 12 jaar gemeenteraadslid. Daarom ben je dit jaar uitgenodigd als oudgedecoreerde. De korte tijd na de verkiezingen was niet genoeg tijd om een volledig dossier in te dienen voor al jouw vele andere buitengewone vrijwilligersklussen. Bij wijze van hoge uitzondering is er een nieuw voorstel ingediend. En daarom sta je nu, opnieuw, naast me. Beste Klaas, als bestuurslid van VVD Almere heb je je jarenlang vol overgave ingezet om de afstand tussen politiek en burger te overbruggen. Je had speciale aandacht voor de terreinen zorg en jeugd. Vanuit deze verschillende bestuursfuncties ben je onder andere actief geweest als campagneleider voor de Provinciale Statenverkiezingen en als campagneleider voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Je bent negen jaar collectant geweest voor KWF Kankerbestrijding. Met een jaar overlap werd je voorzitter van de KWF afdeling Almere. Je was een zeer betrokken voorzitter, je zocht nieuwe netwerken en verbindingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarbij heb je Almere voor de landelijke organisatie op de kaart gezet. Ook heb je een nieuwe bestuursstructuur opgezet, waardoor er verbreding en verbinding is gekomen naar acties, andere initiatieven en samenwerkende organisaties. Naast deze politieke en bestuurlijke klussen ben je ook gewoon zes jaar lang lekker bezig geweest als trainer van het jeugd- en dames softballteam BSC. Je was een echte teambuilder. Je hebt tegenwoordig veel klussen omhanden. Volgens de laatste telling zijn het er zes. Ik heb ze even op een rijtje gezet: 1. Je bent voorzitter van Raad van Advies, Regionale Ondersteuningsstructuur Almere. Jouw kennis en betrokkenheid hebben er voor gezorgd dat de raad zich als een goede sparringpartner voor het management en het bestuur heeft ontwikkeld. 2. Als bestuurslid van de Stichting Bevrijdingsfestival Flevoland zet jij je in voor een inhoudelijk, kwalitatief en bijzonder feest op 5 mei voor alle inwoners van Flevoland. 3. Als bestuurslid van de Stichting Afrikadag laat jij geen mogelijkheden onbenut om jouw contacten te gebruiken voor de organisatie van de jaarlijkse Afrikadag. 4. En voor de Stichting Veteranen Almere ben jij een betrouwbaar en integer bestuurslid. 5. Bij het Inloophuis Roparun heb jij, met jouw duidelijke visie op de psychosociale zorg, er voor gezorgd dat KWF Amsterdam meer zicht kreeg op de functie van de inloophuizen en is er een dialoog op gang gekomen om de inloophuizen financieel te ondersteunen. 6. Naast al jouw drukke vrijwilligerswerkzaamheden ben je sinds kort ook gestart als bestuurslid bij de Stichting Weet hoe je Leeft. Daar zorg jij voor een juist en strak beleid voor de stichting. Beste Klaas, vanwege jouw enorme maatschappelijke betrokkenheid, jouw grote netwerk, visie en buitengewone inzet op verschillende terreinen mag ik jou, namens Zijne Majesteit de Koning, benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het oude lintje moet je nu wel inleveren Van harte gefeliciteerd!

14 Michelle Rutten, u dacht dat u voor de nominatie van het bedrijf van uw man naar de Schouwburg kwam. Helaas, jullie moeten nog even tot vanavond wachten om te horen of Minimono genomineerd wordt en een Flevopenning in de wacht sleept. Mevrouw Rutten, u heeft al een behoorlijke staat van dienst! Uw interesses als vrijwilliger zijn breed. Om het een beetje overzichtelijk te houden, heb ik de klussen geclusterd en samengevat. Maatschappelijk betrokken buiten Almere: U bent twaalf jaar voorzitter geweest van de Revalidantenraad van Meremgroep/Trappenberg. Daarvoor was u lid. Met veel doorzettingsvermogen behartigde u de belangen van de revalidanten, zeker toen de Trappenberg en de Merem Behandelcentra met elkaar fuseerden. Cultuur: Ook op het culturele vlak heeft u uw sporen verdiend. Zo was u betrokken bij stichting Breinstorm Zuiderzeeland. U ondersteunde diverse projecten administratief en bestuurlijk. Het belangrijkste project was het burgerinitiatief om Almere kandidaat te laten worden voor de European Capital of Culture, in het Nederlands: Culturele Hoofdstad Ook bent u regelmatig te vinden in Kunstlokaal Muziekwijk waar u als gastvrouw actief bent bij exposties en helpt bij workshops. Maatschappelijk betrokken in Almere: U was acht jaar lid van de WMO-raad, tot de opheffing. U was een actieve en smaakmakende deelnemer. U maakte heldere analyses en adviezen voor verbetering aan het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad. Bij Stichting Avanti Almere begon u als vrijwilliger, toen werd u bestuurslid en nu bent u secretaris. Avanti is het stedelijk platform diversiteit. U bent een van de drijvende krachten achter het huidige Avanti. Ook bent u vrijwilliger en bestuurslid bij de Stichting Fonds Bijzondere Noden, een noodhulpfonds dat Almeerders ondersteunt die tussen wal en schip dreigen te vallen. In het buitenland: Jezelf inzetten voor de minder bedeelde mensen kent voor u, letterlijk en figuurlijk, geen grenzen. U bent bestuurslid voor de Weebale Foundation. Deze stichting levert een blijvende bijdrage aan de ontwikkeling van lokale gemeenschappen op het Afrikaanse continent, met name in Oeganda. En dan weer van het buitenland naar huis, want thuis is ook veel van uw aandacht en liefde nodig. U zorgt, samen met uw echtgenoot, voor jullie ernstig meervoudig gehandicapte dochter. In de afgelopen vijf jaar hebben jullie, als gezin, vijf jongeren tijdelijk onderdak gegeven omdat ze even de weg kwijt waren. En zo gaat de lijst van uw vrijwilligerswerk door.

15 Kortom, mevrouw Rutten, u bent een veelzijdige vrijwilliger. Iemand met doorzettingsvermogen en een positieve terriër mentaliteit. Namens Zijne Majesteit de Koning mag ik u benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

16 Jörgen Raymann, beste Jörgen, ik mag je tutoyeren, want we kennen elkaar al heel lang. Jij bent de hekkensluiter van vandaag. Jij had vandaag een afspraak met de directeur van de Schouwburg. Jeroen van der Wiel zou jou persoonlijk bijpraten over alle plannen met betrekking tot de Schouwburg en de Kunstlinie. Een van deze plannen is een festivalmaand speciaal voor jongeren. Wees gerust, alleen de afspraak was een smoes, niet de plannen voor deze festivalmaand. Uit al jouw vrijwilligerswerk blijkt jouw grote passie voor kinderen. Je zet je niet alleen in voor jongeren in Nederland, Suriname en Curaçao, maar ook wereldwijd. De jeugd heeft de toekomst en jij zet je ervoor in dat de jeugd ook een toekomst heeft. Zo heb je in Suriname jouw eigen foundation, het PIET-fonds, opgericht. Dit staat voor Poor Infant Equality Trustfund. Je ondersteunt daarmee kinderen met een bepaalde wens op cultureel en/of educatief gebied. De volksmuziekschool Suriname heeft dankzij dit fonds, na jaren, weer haar deuren kunnen openen. Verder gaan de opbrengsten van alle shows in Suriname al dertien jaar lang naar verschillende kindertehuizen in Suriname. Al tien jaar zet jij je van harte en belangeloos in om het gedachtegoed van Unicef uit te dragen en daarvoor steun te vragen. Je hebt je echt verdiept in het werk dat Unicef wereldwijd doet om kinderen een goede toekomst te bieden. Tijdens evenementen, campagnes en in jouw eigen programma s vraag je aandacht voor kinderen en kinderrechten. Je bent actief betrokken bij contacten die Unicef heeft met het bedrijfsleven. Ook achter de schermen denk je mee over de wijze waarop Unicef haar boodschap nog beter kan overbrengen. Je hebt een aanstekelijke enthousiasme. Je spreekt jong en oud aan op hun kansen en mogelijkheden, hun kracht en verantwoordelijkheid. Of je nu voor een klas staat, op een zakelijk evenement of in een tv-studio. Met het project Verder leren dan je neus lang is motiveer je jongeren hun diploma te halen en een succes van hun leven te maken. Als motivational speaker inspireer je jonge mensen met jouw verhaal. Je praat met studenten, maar je gaat ook naar jeugdgevangenissen om daar met jongeren te praten. En voor Women Talk by March maak jij diverse maatschappelijke taboeonderwerpen bespreekbaar. Als ambassadeur voor Hear the World zet je je in voor gelijke kansen voor doven en slechthorenden. Je bent ook ambassadeur voor SamenLoop voor Hoop. Op verschillende plaatsen in Nederland wandelen mensen een estafetteloop om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Deze estafette staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Jij stuurt en begeleidt vrijwilligers uit deze verschillende steden om zo de activiteiten goed te laten verlopen. In een van de steunbetuigingen stond jouw invloed prachtig verwoord: Raymann heeft een niet te onderschatten rol gespeeld in de soms heftige discussie over de multiculturele samenleving. Daarbij heeft hij steeds een scherp oog gehad voor wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Met een milde, licht spottende toon. Raymann polariseert niet, maar zet ons

17 zonder belerend te zijn aan het denken. Hij maakt ons aan het lachen, meestal om onszelf. Zo houdt hij ons een spiegel voor. Naast al deze prachtige steunbetuigingen en aanbevelingen van mensen uit jouw naaste omgeving, heb ik je in de loop van de jaren leren kennen als een ambassadeur voor Almere. Je hebt hart voor de stad en dat draag je uit. Zoals een paar jaar geleden. Er werd veel ingebroken en wij lanceerden samen met de politie een campagne tegen woninginbraken om de burgers te mobiliseren. Jij belde mij om te vragen wat jij kon bijdragen. Dit is typerend voor jou. Je wacht niet totdat mensen jou benaderen. Je stapt er zelf op af als jij vindt dat je iets moet doen. Beste Jörgen, je hebt je jarenlang op belangeloze en inspirerende wijze ingezet voor de samenleving, nationaal en internationaal. Jouw talent is van grote betekenis voor de Nederlandse televisie, met jouw kijk op de multiculturele samenleving en de voorbeeldfunctie die je daarbij vervuld voor vele allochtonen jongeren, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd je te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!

18 Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van het officiële gedeelte. Ik wil u zeer hartelijk bedanken voor uw komst. U krijgt straks natuurlijk uitgebreid de mogelijkheid om de gedecoreerden te feliciteren, maar voordat u ze bespringt, wil ik ze héél kort van u lenen voor het maken van de officiële groepsfoto. De ervaring leert dat we dat nú meteen moeten doen.. Maar ik zou eerst (als iedereen een glas heeft) een toast uit willen brengen op onze Koning. LANG LEVE DE KONING! (Hoera, hoera, hoera)

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht Deze publicatie is ontwikkeld als

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

Ruim 100 professionals te gast in PW Jansen

Ruim 100 professionals te gast in PW Jansen Magazine voor medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Solis # 4 juli/augustus 2014 Solis thuiszorg. Een nieuwe naam die je al lang kent. 10 Onze rots in de branding 35 Ruim 100 professionals te gast

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

De Vrijwilligersorganisatie

De Vrijwilligersorganisatie De Vrijwilligersorganisatie Tips en adviezen om het vrijwilligerswerk in kleine musea efficiënter te organiseren publicatie 2008 Verantwoording Het museumconsulentschap van de provincie Gelderland is in

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie