In vijf stappen naar de Dienst Toekomst & Vertrouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In vijf stappen naar de Dienst Toekomst & Vertrouwen"

Transcriptie

1 De Dienst Terugkeer & Vertrek, die afgewezen asielzoekers uitzet uit Nederland, staat onder grote druk. Van linkse politici moet de organisatie ruimhartiger worden, van rechtse politici juist strenger. Aan het eind van mijn serie over het wel en wee van de DT&V: de vijf stappen naar een beter terugkeerbeleid. In vijf stappen naar de Dienst Toekomst & Vertrouwen Correspondent Migratie, Religie & Mensenrechten Karel SMOUTER Alles draait bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) om het wegnemen van blokkades die het vertrek van een vreemdeling in de weg staan. Maar wat als een land, zoals onlangs Ghana, haar onderdanen simpelweg niet wil terugnemen? Antwoord: dan trekt Nederland gewoon tien miljoen euro van het lokale ontwikkelingsbudget af. En wat als een land juist moet worden verleid om mee te werken? Dan komt Nederland dit land graag tegemoet. Een politietraining hier, of een ontwikkelingsfonds daar. Er valt in veel gevallen wel iets te regelen.

2 Deze onderhandelingen worden gevoerd door de ambtenaren van de DT&V-afdeling voor internationale zaken. Eerst bezoeken ze de ambassade in Den Haag of in Brussel, om daar een reisdocument aan te vragen. Als die ambassade niet bereid blijkt Bijvoorbeeld omdat ze geen reisdocumenten willen afgeven, of een persoon niet als hun onderdaan erkennen om mee te werken, komt deze afdeling in actie. Als het nodig is vliegen ze naar alle uithoeken van de wereld om met ministers van deze landen tot afspraken te komen. Het werk van deze ambtenaren laat zien hoe ver Nederland gaat om vreemdelingen het land uit te zetten. Eerst door ze een worst voor te houden, van tot soms wel euro per vertrekkende man of vrouw. En als ze tóch niet meewerken, in zo n 50 procent van de gevallen, wordt net zo lang met het land van herkomst onderhandeld tot alsnog een uitzetting kan worden georganiseerd. Uitzetijver onder kritiek Deze uitzetijver komt DT&V op veel kritiek te staan. Asielactivisten noemen de organisatie een deportatiemachine die haar bloedhonden op vluchtelingen afstuurt. Lees bijvoorbeeld dit opruiende stuk van actievoerder Joke Kaviaar. Asielzoekers die met de dienst te maken gehad hebben, krimpen soms bij het horen van 'DT&V' al ineen. Maar ook uit de andere hoek klinkt stevige kritiek. VVD-kamerlid Malik Azmani en zijn PVV-collega Sietse Fritsma hekelen geregeld de linkse - lees: slappe - wind die door asielland zou waaien sinds de PvdA enkele concessies Het kabinetsvoornemen om illegaal verblijf strafbaar te stellen stuitte vorig jaar op groot verzet binnen coalitiepartij PvdA. In ruil voor hun medewerking beloofde Staatssecretaris Teeven bijvoorbeeld het detentieregime humaner te maken. bedong in ruil voor de VVD-wens illegaal verblijf strafbaar te stellen. We kunnen het nooit voor iedereen goed doen, verzucht menig DT&V-medewerker dan ook. Te midden van alle verhitte asieldiscussies blijft vaak onderbelicht hoe de medewerkers van deze dienst hun werk nu eigenlijk zelf zien. Daarom besloot ik een tijdje met de Dienst mee te lopen. Lees hier wat ik aantrof (deel 1 t/m 4). Op pad met de Dienst Terugkeer & Vertrek In het eerste deel bezoek ik het hoofdkantoor van DT&V, op het ministerie van Veiligheid & Justitie. We maken kennis met directeur Rhodia Maas en de woordvoerder. Lees hier deel 1 van de serie terug Aan het eind van mijn rondgang door de organisatie draaiden de rollen ineens om. Na een interview stelde een DT&V'er míj een vraag. Hoe zou jij ons werk dan aanpakken? Ik beloofde hem te zijner tijd een antwoord te sturen. Maar niet voordat ik met deskundigen had gesproken die regelmatig met DT&V te maken hebben. Hun

3 aanbevelingen vormen samen een schets van hoe ons terugkeerbeleid anders, misschien wel beter, zou kunnen worden ingericht. 1. Communiceer directer en eerlijker over de uitzetting DT&V werkt zoveel mogelijk op de achtergrond en met derden, vertelt een vrijwilliger die een groep asielzoekers bijstaat. Dat kan argwaan opwekken. De vrijwilliger wijst op de vele stichtingen en projecten die gefinancierd door DT&V, maar onder namen als Bridge 2 Better de vreemdeling op vertrek voorbereiden. Ze proberen potentiële terugkeerders niet af te schrikken, door ze naar deze organisaties door te verwijzen. Maar dat werkt averechts. De DT&V wekt zo namelijk de indruk dat deze terugkeerorganisaties slechts een zoethoudertje zijn om uiteindelijk alsnog te worden uitgezet. Het zou beter zijn, stelt de vrijwilliger, als de DT&V in het hele proces zichtbaar en benaderbaar is en zich naast de vreemdeling in plaats van boven hem opstelt. Niet alleen als brenger van het slechte nieuws, maar ook als partner bij het werken aan een nieuwe toekomst. Bij veel vreemdelingen speelt nu, al dan niet terecht, de angst dat een gesprek met de DT&V de opmaat zou kunnen zijn voor een nieuw verblijf in een detentiecentrum. Het nut daarvan kan worden betwist, zo blijkt uit stap Beperk het opsluiten van vreemdelingen Het is dan wel geen officieel beleidsdoel, maar in de praktijk zien veel politici het opsluiten van vreemdelingen als een manier om hen af te schrikken en zodoende te overtuigen mee te werken aan hun vertrek. VVD-kamerlid Malik Azmani 'VVD wil vreemdelingen vaker vastzetten' op Nu.nl greep een recent onderzoek van het ministerie van Veiligheid & Justitie zelfs aan om te pleiten voor meer vreemdelingen in detentie. Hoe vaker een vreemdeling in detentie gaat, hoe groter de vertrekbereidheid, meende hij uit het rapport te kunnen opmaken. Dat is beter dan softe maatregelen als knutselprojecten, waar tegenwoordig vooral de nadruk op wordt gelegd. Hier verblijven vluchtelingen vlak voordat ze het land uit moeten. In deel 2 van de serie krijg ik een rondleiding door het detentiecentrum in Zeist, waar vreemdelingen 'in bewaring' worden gesteld. Alles moet humaner, is de strekking van het verhaal. Maar hoe? Lees hier deel 2 uit de serie terug Azmani blijkt het rapport Lees hier het hele rapport nogal selectief te hebben gelezen. Er is geen lineair verband tussen detentie en vertrekbereidheid, concluderen de onderzoekers juist. De eerste vier keer dat een vreemdeling wordt ingesloten neemt die bereidheid weliswaar toe, maar daarna begint de medewerking aan terugkeer juist weer te dalen.

4 Het rapport stelt verder vast het niet de deprivaties van detentie zijn die mensen 'vertrekbereid' maken, maar het inzicht bij sommige vreemdelingen dat hun verblijf in detentie rechtvaardig is ( een normaal onderdeel van het leven als illegaal in Nederland ), en de mate waarin ze zich gesteund voelen bij terugkeer. En precies daar wringt m de schoen. Bewakers uit detentiecentra stellen in het rapport dat een te grote nadruk op terugkeer voor onrust in de cellen kan zorgen. Vreemdelingen gaan soms hevig in verzet als ze terugmoeten. Bewakers voelen er dan ook weinig voor om terugkeer als uitgesproken doelstelling van het detentiebeleid in te voeren. Het is juist hun taak om de rust te bewaren. Wie het rapport goed leest kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de hoge kosten van detentie nauwelijks opwegen tegen de baten ervan. Het blijken juist de door de VVD verfoeide dagbesteding en therapie - in het rapport motiverende en ondersteunende bejegeningsconcepten genoemd - die bijdragen aan de vertrekbereidheid. Je kunt je vervolgens afvragen of een gevangenis voor zo n bejegening wel de beste plek is. De associatie tussen de DT&V en detentie is voor veel vreemdelingen met wie ik sprak in elk geval een reden om zo ver mogelijk uit de buurt te blijven van de DT&V. 3. Blijf de asielzoekers volgen na hun terugkeer Als een vreemdeling eenmaal vertrokken of uitgezet is, wordt door de DT&V niet gekeken hoe het die persoon vervolgens vergaat. Daarom gaan berichten van vertrokken vreemdelingen hier in Nederland al snel een eigen leven leiden. Elke teruggekeerde migrant met een telefoon kan natuurlijk met Nederland in contact blijven. Dat doen vertrekkers dan ook steeds vaker. Via Facebook en Twitter gaan die berichten vervolgens als een lopend vuurtje de gemeenschap van actievoerders en asielzoekers rond. In de week dat ik op het kantoor van de DT&V een ambtenaar trots hoorde vertellen over een toename aan vreemdelingen die terugkeren naar Somalië (van een enkeling in 2012 naar tientallen in 2013) stroomde Facebook vol met het verhaal van een jonge Somaliër, die een week na terugkeer maar ternauwernood een bomaanslag zou hebben overleefd. Zulke verhalen bevestigen de bangste vermoedens van diegenen die hun thuisland als te onveilig voor terugkeer ervaren. Berichten van teruggekeerde migranten klinken sowieso niet al te rooskleurig, vertellen degenen die met hen in contact blijven. Een vrijwilliger die zegt dagelijks contact te hebben met teruggekeerde asielzoekers uit Soedan en Libië, beweert dat zij na hun terugkeer geen bedrijfjes begonnen zijn, maar 'direct in een vluchtelingenkamp terecht zijn gekomen. Omdat geen van deze verhalen door een onafhankelijke waarnemer te controleren valt, weet je nooit wat ervan waar is. Het is dan ook aan de DT&V om, desnoods steekproefsgewijs, de levens van degenen die zij naar terugkeer hebben begeleid te monitoren. De Dienst zegt daar niet de middelen voor te hebben, maar budget ervoor vrij maken kan zeker vruchten afwerpen: de verhalen van vertrokken asielzoekers kunnen asielzoekers hier een realistischer beeld geven van wat hen na terugkeer te wachten staat. En wanneer de DT&V ergens een te onveilige situatie signaleert, kan dat worden meegewogen bij het nemen van besluiten over terugkeer.

5 4. Stuur het personeel op een cursus psychologie Stel, je bent ooit in een bos verkracht. Vervolgens komt er een organisatie die zegt dat je hoe dan ook terug dat bos in moet. Sterker nog, dat daar een beter leven wacht. Zo beschrijft een traumatherapeut die veel met vluchtelingen werkt een terugkeergesprek. Misschien wordt het werk makkelijker te behappen wanneer je kiest voor zo n zakelijke benadering als die van de DT&V. Maar dan loop je wel het risico het contact met degene voor je te verliezen, stelt ze. Als je telkens een geldbedrag blijft bieden in ruil voor medewerking, terwijl er iemand tegenover je zit die vreest voor marteling en de dood, dan roept dat weerstand en boosheid op. Als je met mensen werkt, dan moet je mensen willen begrijpen. De therapeut pleit dan ook voor psychologische bijscholing. Je zult toch echt rekening moeten houden met trauma's, machteloosheid en angst. In de training die het personeel wel krijgt, ligt het accent nu op zaken als interculturele communicatie of gesprekstechnieken. Begeleiding door psychologisch geschoolde professionals, of het betrekken van traumaspecialisten bij het werk, ontbreekt. Toch zou dit geen overbodige luxe zijn. Want zelfs als iemand niet werkelijk voor een trauma gevlucht is, is de vlucht zelf of het verblijf in de Nederlandse illegaliteit dat wel. 5. Zet Toekomst & Vertrouwen op de plaats van Terugkeer & Vertrek Verschillende lezers plaatsten vraagtekens bij het nogal bureaucratische jargon dat de dienst erop nahoudt. Zulke taal zou een onoverbrugbaar grote afstand scheppen tussen ambtenaar en vreemdeling. Ook sommige medewerkers van de dienst brachten hun ongemak met juridische begrippen als een verwijderbare vreemdeling met terugkeerplicht onder woorden. Intussen gaan onder deze woorden natuurlijk waarden schuil. Het is zinvol vooral daar eens goed naar te kijken. In de vertrekgesprekken die ik bijwoonde, zag ik regelmatig een frontale botsing tussen de regievoerder en de vreemdeling. Sorry vreemdeling, uw verhaal is wel sneu maar niet schrijnend In deel 3 van deze serie ga ik dieper in op het jargon van de Dienst Terugkeer & Vertrek. Ook laat ik diverse medewerkers aan het woord over hun motivatie en hun methoden. Lees hier deel 3 van deze serie Onder dit wederzijds onbegrip ligt vaak wederzijds wantrouwen. En dat wordt al vanaf de eerste dag dat iemand in Nederland aankomt gevoed. Het draait in asielprocedures immers niet om de vraag of je recht op asiel hebt, maar of je dit recht aannemelijk kunt maken. Wie daar niet in slaagt, al dan niet door een slechte

6 advocaat Lees hier het artikel 'Handelaren in Valse Hoop' in Vrij Nederland. of een sceptische immigratieambtenaar, moet daarvoor boeten. Er is dan ook veel te zeggen voor een ander asieljargon, als dat tenminste ook op andere waarden gestoeld is. Op het vertrouwen bijvoorbeeld, dat de persoon voor je geen ongewenste vreemdeling is, maar een gewenst individu op zoek naar een nieuwe start. Of u deze onderdaan even terug wilt nemen, alstublieft In deel 4 van deze serie woon ik een aantal vertrekgesprekken. Ik breng in beeld hoe de realiteit van de vreemdeling recht tegenover die van de regievoerder staat. Lees hier deel 4 uit deze serie Wat zou er gebeuren als een vertrekgesprek ineens een toekomstgesprek heet? En als een ambtenaar van DT&V zich niet als vertrekregisseur voorstelt, maar als een maatschappelijk werker die jou de regie over het eigen leven juist terug wil geven? Het zou de toon veranderen, en daardoor uiteindelijk ook de muziek. Veel DT&V ers benadrukken nu de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling. Maar intussen lijkt alles in de vreemdelingenketen bij te dragen aan het ondermijnen van het vertrouwen dat iemand nodig heeft om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Het is de hoogste tijd dat om te draaien. Hoe haalbaar is dit? Is dit niet allemaal naïeve luchtfietserij? Dat zal spoedig blijken. In Amsterdam is onlangs namelijk een project van start gegaan, waarbij een aantal van deze stappen al in de praktijk word gebracht. Een groep van 159 voormalige Vluchtkerkbewoners Dit is de groep die begin december 2012 werd geregistreerd als bewoner van de toenmalige Vluchtkerk. Een spontaan initiatief van burgers om winteropvang te organiseren voor een groep vluchtelingen, die daarvoor al 10 weken aan het protesteren waren in een tentenkamp aan de Notweg. kreeg van de gemeente Amsterdam en het ministerie onderdak in een voormalige gevangenis. Onder begeleiding van Vluchtelingenwerk Nederland krijgen zij tot 1 juni de kans om individueel aan hun toekomst te werken, zoals een vertrouwelijke document het omschrijft. Onderdeel daarvan is een second opinion over hun doorlopen procedure. Zo n herziening is lang niet altijd kansloos. Een aantal actievoerende asielzoekers heeft via deze weg alsnog een verblijfsvergunning gekregen. Eerder afgewezen bewijzen van marteling werden toch geaccepteerd. Eerder weggewuifde bezwaren tegen een afwijzing werden alsnog gehonoreerd. Zulke voorbeelden laten zien dat geen enkel systeem sluitend is. En dat de wereld van terugkeer en vertrek is opgebouwd uit grijstinten. Deze grijstinten waren voor mij ook de grootste les uit mijn maand bij de Dienst Terugkeer & Vertrek. Zo kwam ik tot mijn verbazing een grote foto De grote foto op

7 deze website. van de Vluchtkerk tegen, op het kantoor van een van de DT&Vregievoerders. 'Die hangt hier om te darten, zeker?', grapte ik ietwat besmuikt. 'Nee hoor, die hangt hier zodat we niet vergeten voor wie we dit werk doen. Ook wij hebben het beste met ze voor.'

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voorwoord Vertrek, verwijdering, ontruiming, terugkeer. Het zijn termen die horen bij wat wel het moeilijkste

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

De enige keuze: inzet voor open grenzen

De enige keuze: inzet voor open grenzen 1 De enige keuze: inzet voor open grenzen (Of: hoe voorkom je het 'humane' verlengstuk van onmenselijk overheidsbeleid te worden?) De directie van de vreemdelingengevangenissen is gestart met maatregelen

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Een sterkere stem. Voorwoord

Een sterkere stem. Voorwoord Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord 3 Resultaten 4 1. Asiel 5 2. Integratie 12 3. Communicatie 20 4. Vereniging & organisatie 26 5. Bestuur en toezicht 29 6. Financiën 32 Colofon Het jaarverslag 2010 is

Nadere informatie

Fietsen met tegenwind

Fietsen met tegenwind Fietsen met tegenwind Over vluchtelingen en integratie Dit is een uitgave van VluchtelingenWerk Nederland Samenstelling: David Engelhard en Roswitha Weiler Interviews: Somajeh Ghaeminia Redactie hoofdstukken:

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Papa, hebben we iets ergs gedaan?

Papa, hebben we iets ergs gedaan? Geen kind in de cel. Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2012 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2012 Firas Woont in Venlo Kwam in 2012 uit Irak naar Nederland als politiek vluchteling Geef de arme man geen vis,

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Jaargang 1 Nummer 1 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Spoedeisende zorg brengt direct

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Nieuwe wegen

Jaarverslag 2012 Nieuwe wegen Jaarverslag 2012 Nieuwe wegen Nieuwe wegen Het COA is in 2012 nieuwe wegen ingeslagen. Op verschillende terreinen. We zijn het afgelopen jaar op een andere manier gaan werken. Hiervoor hebben we ondermeer

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk 2014 Rose Jansen Create Beste ambitieuze therapeut, Hoe zorg je als therapeut voor een succesvolle, welvarende praktijk? Ik kan je 1 ding vertellen: gewoon

Nadere informatie

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007

Vakkundig schakelen. Jaarverslag 2007 Vakkundig schakelen Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Vakkundig schakelen 5 Winter 7 Een zelfstandig begin in Nederland 8 Veilige omgeving 10 Lente 13 Capaciteit als uitdaging 14 Snel voorbereid op een grote

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

alfabet Sollicitatie Richard van der Lee Pieter Taffijn Sippy van Akker Ine Taffijn-Hennekam Chris Stapper

alfabet Sollicitatie Richard van der Lee Pieter Taffijn Sippy van Akker Ine Taffijn-Hennekam Chris Stapper Richard van der Lee Pieter Taffijn Sippy van Akker Ine Taffijn-Hennekam Chris Stapper Sollicitatie alfabet De juiste persoon op de juiste plaats in 26 hoofdstukken Het SollicitatiealfabetBBabbelen Chris

Nadere informatie

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop.

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop. Informele zorg mantelzorgondersteuning vrijwillige thuishulp buddyzorg Tandem Nieuws Familiezorg begint aan de keukentafel Heel wat mensen willen in diverse situaties thuis blijven wonen. Logisch, want

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 863 Betalingsverkeer Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 november 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft op 10 september

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoe komen jongeren in de criminaliteit terecht? Soorten jeugdcriminelen

Inhoudsopgave. Hoe komen jongeren in de criminaliteit terecht? Soorten jeugdcriminelen Jeugdcriminaliteit. Sectorwerkstuk Jeugdcriminaliteit Door: Astrid de Vegt, Jolanda van der Werff, Laura Kiers, Renske Visser & Wianda Jongsma. Klas: 4A. Datum: Begeleiders: Meneer Poeze en Mevrouw Vanca.

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Ontheemd. De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland. Werkgroep Kind in azc

Ontheemd. De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland. Werkgroep Kind in azc Ontheemd De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland Werkgroep Kind in azc Ontheemd De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland Werkgroep Kind in azc Januari 2013 UNICEF Nederland

Nadere informatie

Ver anderen door doen

Ver anderen door doen Ver anderen door doen Ver anderen door doen Inhoudsopgave Voorwoord 7 Missie en visie 8 Ongedocumenteerden in Nederland 11 Als hulp nodig is 15 Veranderen door doen 20 Zichtbaarheid 25 De organisatie 28

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie