Afscheid en uitvaart. Wat kun je zelf beslissen in verband met je overlijden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afscheid en uitvaart. Wat kun je zelf beslissen in verband met je overlijden?"

Transcriptie

1 Afscheid en uitvaart Denken aan de dood stemt je meestal niet erg vrolijk. Het idee dat je zelf of iemand van wie je houdt ooit dood zal gaan, begraven of verbrand zal worden, er helemaal niet meer zal zijn, bezorgt je wellicht een ongemakkelijk gevoel. Het vergt moed om de gedachte van je eigen sterfelijkheid en die van wie je lief zijn tot jezelf te laten doordringen. Vroeg of laat word je geconfronteerd met je eigen afscheid of met dat van je vader, moeder, partner, kind, vriend of vriendin. De kop in het zand steken helpt niet. Wanneer je zelf en je naaststaanden geconfronteerd worden met afscheid en dood, geeft het veel rust, als van tevoren gesproken is over wat wel en niet gedaan kan en moet worden. Ik zal enkele zaken heel kort ter sprake brengen. Wat kun je zelf beslissen in verband met je overlijden? 1. Lang voor je vermoedelijke stervensuur heeft geslagen, kun je beslissen en in grote mate bepalen wat er na je overlijden met je bezittingen moet gebeuren. En je kunt het bijvoorbeeld in een huwelijkscontract of testament juridisch verankeren. 2. Je kunt ook allerlei verzekeringen afsluiten waarmee je probeert te voorkomen dat je je erfgenamen met financiële lasten opzadelt. Te denken valt aan een levensverzekering, een uitvaartverzekering. 3. Je kunt zaken omtrent ziektebehandeling en stervensproces vastleggen: wil je wel of geen orgaan- of weefseldonatie? Wil je je lichaam wel of niet ter beschikking van de wetenschap stellen? Wil je wel of niet euthanasie als er sprake is van uitzichtloos, ondraaglijk lijden? Wil je wel of niet dat je stervensproces wordt bekort in geval van coma? Wil je als je de keuze hebt - bij voorkeur thuis, in het ziekenhuis of in een hospice sterven? 4. Je kunt vastleggen of je begraven of gecremeerd wilt worden. In geval van begraven kun je aangeven waar en hoe je dat wilt. In geval van cremeren kun je dat ook en bovendien bepalen ofwel hoe en waar de as verstrooid moet worden ofwel of de urn met as moet worden bijgezet in een columbarium, moet worden begraven, of thuis op de een of andere wijze bewaard. Door je eigen wensen kenbaar te maken, kun je voorkomen dat er over genoemde zaken onenigheid ontstaat tussen de verschillende nabestaanden. Loslaten Tot zover allerlei praktische zaken. Je kunt niet alles van tevoren regelen en niet alle omstandigheden voorzien. Dikwijls leven we alsof we onsterfelijk zijn. Soms wordt die illusie bruusk verstoord: de aftakeling zet in of een levensbedreigende ziekte overvalt ons. We moeten ons voorbereiden op afscheid nemen. Hoe doe je dat? Die vraag laat zich nauwelijks beantwoorden. Ie- 1

2 der doet dat op zijn of haar eigen wijze. Ik zal enkele zaken aanduiden die aan de orde komen. Niet met de bedoeling te zeggen dat het zo moet, maar zo kan. Hoe dan ook, je krijgt ermee te maken dat je moet loslaten. Sterven betekent in de eerste plaats loslaten. Loslaten van wie je lief zijn, van waaraan je gehecht was, van wat je nog zo graag wilde. Loslaten gaat niet zomaar. Dat moet je al doende leren. Dat leren is een heel gevecht. Je wordt daarbij meestal geconfronteerd met een heel scala aan emoties: angst, pijn, verdriet, woede, verslagenheid, enzovoort. De Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler Ross ( ) onderscheidde vijf fasen in het proces van loslaten en komen tot aanvaarding van de dood: ontkenning, woede, onderhandeling, depressie en aanvaarding. In de eerste fase probeer je te ontkennen dat je ongeneeslijk ziek bent. Dit kan mij niet overkomen denk je dan. Ontkenning is een hulpmiddel om de eerste schok te verzachten. In de volgende fase durf je de werkelijkheid al meer onder ogen te zien, maar je probeert over je eigen lot te onderhandelen. Oké, denk je, ik ben ongeneeslijk ziek, maar ik wil nog minstens een jaar in leven blijven, ik wil de geboorte van mijn kleinkind of het huwelijk van mijn kind nog meemaken. Dikwijls onderhandelen mensen ook met God, ook als ze niet in God geloven. Daarop volgt vaak een depressieve fase waarin je treurt over wat je op het punt staat te verliezen of over de fouten die je in je leven gemaakt hebt, de verwachtingen die niet uitgekomen zijn. Tenslotte volk de acceptatie. Je wordt stiller, verzoent je met je naderend levenseinde en vindt een zekere rust. De genoemde fases kunnen ook door elkaar voorkomen. Zo kun je je situatie min of meer aanvaarden, maar tussendoor toch nog woedeaanvallen of huilbuien krijgen. Misschien kom je wel nooit tot aanvaarding en blijf je huilen tot op de laatste snik of boos omdat jou dit ongeluk, deze ziekte trof. Sterven is moeilijk en dat zal wellicht altijd zo blijven. Vooral een eenzame dood is vaak bitter en pijnlijk. De mens heeft in zijn laatste uren over het algemeen veel behoefte aan steunende en troostende aanwezigheid van familieleden en vrienden. Dikwijls vindt hij door hun aanwezigheid de geborgenheid en rust om zijn leven en zijn geliefden los te kunnen laten. Rituelen De overgangen in het leven van een mens gaan van oudsher gepaard met rituelen en symbolen. Rituelen geven zin en betekenis aan belangrijke gebeurtenissen. Ze verlenen steun en kracht en drukken verbondenheid uit met mensen en voor wie dat wil verbondenheid met een groter spiritueel geheel dat de mens overstijgt. Er zijn verscheidene rituelen die het sterven begeleiden. Zo kun je bij elkaar komen, de stervende danken voor wat hij of zij voor je betekend heeft en/of hem of haar de handen opleggen. De stervende kan woorden van dank of vergeving uiten en dit al dan niet met gebaren onderstrepen. Degenen die bij de stervende aanwezig zijn, kunnen hetzelfde doen. Katholieke gelovigen worden op hun sterfbed gezalfd met olie. Joodse gelovigen reciteren wanneer dat mogelijk is een tekst uit hun geloofstraditie die hun geloof in God bevestigt. Bij moslims verzamelen familieleden en 2

3 vrienden zich rond het bed van de stervende en reciteren een tekst ter bezwering van de duivel en als lofrede op Allah. Afscheidsrituelen kunnen op verschillende manieren vorm krijgen. Van belang is samen te zoeken naar wat past in de situatie. In een ritueel druk je je gedachten en emoties uit. Een ritueel helpt om heel bewust afscheid te nemen. Vaak blijkt dat wie een ritueel voltrekt een drempel overgaat en dat de last die hij of zij meedraagt lichter is geworden. Iets doen of maken en er bewust tijd en ruimte voor nemen, kan helpen om van een grensmoment, waarin je soms vast kunt blijven zitten, een overgangsmoment te maken. Een 'monument in de tijd'. Een afsluiting van wat was en een doorgang naar een nieuwe andere fase. De dood van een ander Vroeg of laat krijgen we niet alleen te maken met ons eigen sterven, maar ook met het sterven van iemand die ons lief heeft of ons lief is. Wat staat je dan te doen? Ik noem enkele zaken. 1. Als iemand sterft, gun jezelf dan de tijd om de realiteit tot je door te laten dringen. Vlucht niet meteen in drukke activiteiten. Je kunt gewoon een tijdje naast het lichaam van de gestorvene blijven zitten. Je kunt het ook aanraken of strelen. Misschien wil je nog met de dode praten: om voor jezelf nog een en ander te formuleren of omdat je het gevoel hebt dat de overledene jouw woorden op de een of andere manier nog hoort. Wie in een leven na de dood gelooft, heeft misschien het gevoel dat de gestorvene nu op een andere manier aanwezig is. Behalve intens verdriet zijn er misschien ook gevoelens van diepe liefde en respect. Sommige mensen geven uiting aan deze gevoelens door een gebed te zeggen, een tekst te lezen of tot de overledene te spreken. Andere mensen nemen afscheid zonder woorden. 2. Als iemand gestorven is, moet je er een arts bijhalen om de dood vast te stellen. Die arts maakt een medisch attest op waarin hij aangeeft wanneer en waaraan de overledene is gestorven. Als het niet gaat om een plotselinge of gewelddadige dood, is het niet nodig om de arts onmiddellijk te laten komen. Je kunt ook zelf het tijdstip van het overlijden noteren. Als iemand in het midden van de nacht overlijdt, kun je rustig wachten tot de volgende ochtend om de arts te verwittigen. Als iemand een onnatuurlijke dood is gestorven, moet je de politie waarschuwen. 3. Heeft de overledene zijn of haar lichaam niet aan de wetenschap ter beschikking gesteld en zijn of haar organen en weefsel niet ter donatie, dan kun je nu, als deze verzekerd was, contact opnemen met de uitvaartverzekering en als deze niet verzekerd was, met een uitvaartondernemer. 4. Voordat de contact opneemt met een uitvaartondernemer, moet je weten wat er met het lichaam van de overledene gebeurt: - wil je het zelf opbaren, of samen met iemand die je daarbij behulpzaam kan zijn, of wil je dit aan de uitvaartverzorger overlaten? wat trek je de overledene aan? - wil je de overledene thuis opbaren, in het mortuarium van het ziekenhuis of in een rouwcentrum? - wil je een begrafenis of crematie, een afscheid in kleine kring of met veel genodigden, met of zonder liturgische vormgeving? - wat wil je op de rouwbrief en eventueel de rouwadvertentie en het gedachteniskaartje vermelden, aan wie wil je die sturen, hoe moeten ze er uit zien? 3

4 5. Met de uitvaartondernemer bespreek je allerlei praktische zaken: het op de hoogte brengen van de burgerlijke stand, het opbaren en het vervoer van de overledene, de kist 1 en wijze van kisten, waar en wanneer je de afscheidsplechtigheid wilt, het drukken en versturen van de rouwbrief, het dragen van de overledene, de koffietafel, de bloemen. Je kunt de ondernemer vragen van te voren een begroting op te stellen, zodat je weet waar je aan toe bent. 6. Mensen die de overledene nog willen zien, kun je op de eerste of tweede dag na het overlijden uitnodigen of op de avond voor de dag van begrafenis of crematie. 7. Met het thuis opbaren ontstaat de mogelijkheid om bij de dode te waken. Heel wat culturen kennen een dodenwake, vaak uit vrees voor het kwaad dat de geest van de dode in een onbewaakt moment zou kunnen aanrichten. Los daarvan kan de dodenwake het moment zijn waarop de naasten bij elkaar gaan zitten en herinneringen ophalen. Bezoekers komen een laatste groet brengen en de achterblijvers kunnen hun verhaal nog eens kwijt. Meestal doet het je goed om je gevoelens opnieuw en opnieuw te ventileren. Dat is een vorm van loslaten. 8. Het kisten is een van de moeilijkste en hardste stappen op weg naar het afscheid: het is een zeer duidelijke handeling, die onomkeerbaar en definitief is. Het kan belangrijk voor je zijn bij het kisten aanwezig te zijn en zelf met behulp van anderen je geliefde in de kist te leggen. Met de huisarts of de begrafenisondernemer kun je overleggen wanneer het moment is gekomen om het lichaam te kisten. Vlak voor de uitvaart wordt de kist gesloten. Je kunt dat zelf doen, in kleine kring; je kunt het laten doen waar je niet bij bent. 9. Bij de uitvaart begeleid je de overledene bij zijn of haar vertrek uit de leefgemeenschap. Je brengt hulde aan het leven dat geweest is. In overeenstemming met de levensopvatting of geloofsovertuiging van de overledene en de nabestaanden geef je vorm aan de uitvaartplechtigheid. De volgende vragen moeten beantwoord worden: - wie dragen de overledene? - waar staat de overledene tijdens de uitvaartplechtigheid? - welke symbolen staan op of naast de kist: bloemen, kaarsen, een foto, een tekening, een voorwerp? - wil je riten rond de overledene, zo ja welke? besprenkelen met wijwater als herinnering aan de doop? bewieroken als teken van eerbied? een kleine kring vormen waarbij je elkaar de hand geeft? een bloem op de kist leggen? een kring van licht vormen? - wie geeft leiding aan het uitvaartritueel? iemand uit de kring van familie of vrienden, een geestelijke, de uitvaartondernemer? - wie zegt wat (een gedicht, een herinnering, een troostwoord) en op welk moment? - wil je dat er gezongen wordt of bepaalde muziek ten gehore wordt gebracht? 10. Na de plechtigheid volgt de teraardebestelling of de crematie. Vragen die zich daarbij voordoen zijn: - laat je de kist staan of laat je die dalen? In het geval van dalen: wie doet dat en op welk moment? Wil je daaraan voorafgaand of daaropvolgend nog door middel van een symbool je gevoel verwoorden bijvoorbeeld door het strooien van bloemblaadjes of het leggen van een bloem op de kist, een schepje zand op de kist gooien, of zelf 1 In plaats van in een kist kan iemand ook in een lijkwade - een geweven doek - worden gecremeerd of begraven. De crematoria en begraafplaatsen stellen hier eisen aan. Zo zal in de meeste crematoria een opbaarplank met opstaande randen verplicht zijn en moet de lijkwade gemaakt zijn van natuurlijk materiaal, zoals katoen, wol of bijvoorbeeld linnen. 4

5 het graf dichtmaken? - wil je dit alles of een onderdeel ervan (bijvoorbeeld het graf dichtmaken) in kleine kring of temidden van familie en belangstellenden? 11. Na de teraardebestelling of de crematie kun je met de belangstellenden en/of genodigden nog kort bijeenkomen om wat na te praten en elkaar te ontmoeten. Dit kan in de rouwkamer bij de begraafplaats of het crematorium, maar ook elders. Je kunt het sober houden met wat te drinken, je kunt ook een broodmaaltijd of zelfs een warme maaltijd aanbieden. 12. Thuisgekomen dringt de pijn van de leegte en het gemis zich aan je op. Maar je hebt nog amper de tijd om deze tot je toe te laten. Want de eerste weken/maanden na het overlijden van je geliefde wordt je over het algemeen in beslag genomen door allerlei zaken die geregeld moeten worden. Pas als het wat rustiger wordt, komt er ruimte voor het rouwen. Na een zwaar verlies, wordt ons gevoelsleven minstens een paar jaar door rouw overheerst. Zo ook nu. Rouwen is een gezond proces van verwerken van verdriet: Er zijn vier rouwtaken: 1. de realiteit van het verlies aanvaarden, 2. de volle pijn van het verlies ervaren, 3. je aanpassen aan een omgeving zonder de overledene en 4. je losmaken van de overledene en je opnieuw naar andere mensen toekeren. Een hulp bij verwerking kan zijn om bijvoorbeeld op de veertigste dag na de afscheidsplechtigheid in kleine kring bijeen te komen, wat met elkaar te eten of drinken en herinneringen op te halen. Een periode van rouw kan lang dikwijls meerdere jaren duren. Een aanwijzing dat je je verdriet een plek gegeven hebt, is dat je op een gegeven moment aan je geliefde kunt terugdenken zonder intense pijn te ervaren. De pijn zal nooit volledig weg zijn. Iets van de pijn van het verlies zal er een leven lang op bepaalde momenten zijn. 13. Iemand die we graag hebben gezien en die gestorven is, vergeten we niet graag. We willen de gestorvene een blijvende plaats geven is ons leven, in onze herinnering, in ons hart. We willen hem of haar gedenken. In de Rooms Katholieke Kerk is daarvoor de bijeenkomst op Allerzielen, in veel protestantse gemeenten een speciale herinneringsviering, meestal op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een relatief nieuw herdenkingsritueel, speciaal voor mensen die aan kanker zijn overleden, wordt georganiseerd door het Koningin Wilhelminafonds voor kankerbestrijding. Ieder jaar in november komen zo n zevenduizend mensen naar de bomen-voor-het-levendag in Dronten. Voor iedere overledene wordt een boom geplant en zijn of haar naam wordt op een glasplaat bijgeschreven. Herdenken kan uiteraard niet beperkt blijven tot die dagen. Alle dagen zijn geschikt om iemand te herdenken, maar vaak zijn er dagen met een extra symbolische betekenis: de verjaardag, huwelijksdag en sterfdag. Sommige mensen maken geregeld tijd vrij om even aan de overledene te denken: voor het slapengaan, bij het opstaan, tijdens het gebed of een meditatie. Anderen hangen een foto op en branden er een kaarsje bij, of ze koesteren bepaalde voorwerpen die nauw met de overledene verbonden waren, of ze zoeken plaatsen op waar de overledene graag kwam, of ze brengen regelmatig bloemen naar de plek waar het stoffelijk overschot is. De KRO opende een website (digitaalaltaar.kro.nl) waarop je een eigen altaar al dan niet voor een overledene - in elkaar kunt zetten. 5

6 Ik heb enkele voorbeelden gegeven van afscheids- en uitvaartrituelen. Een ritueel is niet een kant-en-klaar product dat klakkeloos kan worden ingezet. Het moet bij je passen. Het is geen must. Allerlei dingen doen, omdat ze in de mode zijn, helpen je niet. Overdaad schaadt. Als er teveel woorden en symbolen zijn, dreigen deze zonder betekenis te worden of je in de weg te staan bij de kern van het gebeuren te komen. De enkele zorgvuldig gekozen woorden om een ritueel heen, de betekenisgeving, de sfeer, de aandacht voor gebaren en misschien zelfs de stilte rondom het ritueel maken een ritueel tot een echt ritueel. Juist op deze punten is een ritueel uniek en juist hierin vindt een ritueel zijn kracht. Leen den Besten Zevenaar, lezing gehouden op 6 maart In de bijlagen geef ik nog enige informatie over a. bloemen b. rouwkaart c. rouwpostzegel d. kist e. grafteken f. urn en urnenmuur g. vervoer 6

7 a. Bloemen Een bloemstuk kun je in speciale vormen bestellen. Bijvoorbeeld in de vorm van een hart of een kruis. Maar het is ook mogelijk het bloemstuk in de vorm van een logo te bestellen, bijvoorbeeld het logo van een sportclub. Je kunt persoonlijke artikelen in een bloemstuk verwerken, zoals het lievelingssnoep van de overledene of speelgoed. Je kunt ook aansluiten bij de hobby van de overledene: zo kun je bijvoorbeeld biljartballen in het bloemstuk plaatsen. Je kunt bloemen meegeven in de kist of uitstrooien over het graf. 7

8 b. Rouwkaart Familie, goede vrienden en bijvoorbeeld de werkgever kunt je persoonlijk op de hoogte stellen van een overlijden. Een rouwkaart wordt vaak gezien als de officiële aankondiging van een overlijden en is meestal ook de uitnodiging voor de crematie of begrafenis. Je kunt ook een advertentie plaatsen, bijvoorbeeld in een dagblad of in een verenigingsblad. Een rouwkaart kun je zo persoonlijk en uniek maken als je wilt. Zo kun je een persoonlijke tekst, een gedichtje, een foto of illustratie toevoegen. Je kunt de tekst in een kleur laten drukken die bij de kaart past: dat maakt de kaart bijzonder. Je kunt ook een eigen kaart ontwerpen. Je kunt zelf beslissen hoe je de naam van de overledene plaatst: met alle voornamen en achternaam of juist alleen de roepnaam. Als je dat wenst, dan helpt de uitvaartverzorger je graag met het opstellen van de rouwkaart. Toch kan het goed zijn om met je familie alvast in alle rust na te denken over de vormgeving en inhoud van de rouwkaart - voordat de uitvaartverzorger komt. Je kunt kiezen voor een bestaand gedicht of een bestaande songtekst die je mooi vindt. Maar je kunt ook een persoonlijke aankondiging maken die veel zegt over de overledene, met volledig eigen teksten. c. Rouwpostzegel Voor rouwpost zijn speciale rouwpostzegels beschikbaar. De rouwzegel is misschien wel de belangrijkste postzegel van Nederland. Krijg je een brief op je deurmat met deze zegel, dan weet je direct waar het om gaat. Niet alleen de postbode, maar ook de geadresseerde worden meteen geattendeerd op de waarde van een rouwbrief 8

9 d. Kist Voor een begrafenis valt vaak de keuze op een echt houten grafkist in tegenstelling tot een crematie waar meestal voor een spaanplaat/mdf crematiekist wordt gekozen. In de kisten vindt de laatste jaren veel vernieuwing plaats. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen tussen de klassieke kist, de moderne kist, rieten/rotan kist, een ecokist (gemaakt van hout uit bossen waar het herplanten van bomen verplicht is; de kist is ongelakt en de bekleding is van katoen), een wollen kist (gemaakt van schotse wol, stevig geworden door vervilting; de grepen zijn van jutte, de binnenbekleding is van ongebleekt katoen en voorzien van een wollen dek), een kist met een persoonlijke afbeelding en vele andere mogelijkheden. Een kist kan in elke gewenste kleur worden gespoten of door de nabestaanden worden beschilderd. Een kist kan worden behandeld met schoolbordverf, zodat je er zelf nog een tekst of een laatste groet op kunt schrijven. Ook aan de binnenkant van de kist kun je een persoonlijke boodschap of bijvoorbeeld een tekening of foto achterlaten. Wil je zelf een kist maken, houd er dan rekening mee dat de kist en eventuele versieringen aan milieueisen moeten voldoen. 9

10 e. Grafteken De meeste graftekens zijn gemaakt van natuursteen. Naast natuursteen wordt ook ijzer (een ijzeren crucifix bijvoorbeeld) gebruikt en soms hout. Brons, koper, zink, porselein, glas en zijn vaak een onderdeel van een grafteken. Het geheel aan verschillende soorten graftekens vormt een weerslag van de grafcultuur in relatie tot de tijd waarin het grafteken tot stand is gekomen. 10

11 f. Urn en urnenmuur Als een stoffelijk overschot niet wordt begraven maar gecremeerd, kan de as worden uitgestrooid bijvoorbeeld boven zee of op een strooiveld op een begraafplaats. In deze gevallen is uiteraard nauwelijks sprake van een concreet aanwijsbare herinneringsplek. Dit is wel het geval als de as wordt bijgezet in een urn. Speciaal daartoe bestemde muren of muurachtige bouwsels in of nabij crematoria bevatten tal van nissen, waarvan elk een urn kan bevatten. In Nederland mag dit ook op eigen grond waardoor een tuincolumbarium ontstaat. De herkenbaarheid en vindbaarheid worden nog bevorderd doordat ook persoonsgegevens als de naam en het jaar van geboorte en van overlijden kunnen worden vermeld. 11

12 g. Vervoer Egyptische begrafenisboot De eerste Nederlandse loopkoets Lijkkoets, Hongarije, rond Wieldoppen gemerkt: -G.BEER ZWICKAU- Vierwielig beroepsrijtuig voor enkel- en dubbelspan paard. Rechthoekige zwart geschilderde kast, op de hoeken en aan de zijkanten versierd met grote handgestoken en verguld houten engelen, putti, palmtakken, rozetten en halve kolommen. Rondom met zeven grote ronde en ovale facetgeslepen vensters. In de achterzijde een groot portier en aan de zijkanten twee kleine portieren. De voorzijde met 'zwevend' koetsiersbok, links een zgn. 'spindelrem' met remblokken op de achterwielen. Voor en achter met hele ellipsveren. De wielen met 12 spaken voor en 14 spaken achter, ijzeren beslag en patentassen. Spoorbreedte: 122 cm. Wieldiameter voor: 68 cm. Wieldiameter achter: 68 cm. Afmeting: 366 x 156 x 250 cm. Het rijtuig met grote zeskantige koetslantaarns. Praal lijkkoets, Praag, rond Vierwielig rijtuig met koetsiersbok en zgn. 'spindel'rem. Voor dubbel- of meerspan paarden. Zwart beschilderde rijtuigkast, rondom met glazen ramen en rijk versierd met fraai gestoken ornamenten, op de hoeken grote zilverkleurige gevleugelde engelen. Voor en achter met hele ellipsveren. De wielen met patentassen en ijzeren beslag. 14 spaken voor en achter. Wieldiameter voor: 102 cm. Wieldiameter achter: 120 cm. Spoorbreedte: 124 cm. Afmeting: 465 x 140 x 325 cm. Het rijtuig voorzien van vier grote bijpassende koetslantaarns. Met baar. Lijkkoets,BelgiК, firma: 'Sputsel & Fils', ca Vierwielig beroepsrijtuig met hoge koetsiersbok en remwiel. Voor dubbel- of vierspan paarden. Zwarte rechthoekige rijtuigkast met messing beslag en witte palmtakken op de zijpanelen van de bok. Zwart onderstel en wielen. Dak voorzien van zwarte hemel en rustend op 8 vierkante conische pilaren. Interieur met baar. Voor en achter met hele ellipsveren. De wielen met patentassen en ijzeren beslag. 12 spaken voor en 14 spaken achter. Wieldiameter voor: 89 cm. Wieldiameter achter: 113 cm. Spoorbreedte: 130 cm. Afmeting: 390 x 124 x 240 cm. Het rijtuig voorzien van vier grote bijpassende koetslantaarns. Met baar. 12

13 Katholieke kinderlijkkoets, Oost-Europees, ca Vierwielig beroepsrijtuig met hoge koetsiersbok en zgn. 'spindel'rem. Voor dubbelspan paarden. Rechthoekige zwart beschilderde rijtuigkast, onderstel en wielen, versierd met zilverkleurige biezen. De zijpanelen beschilderd met lauwertakken en crucifix. Dakrand met haken voor bloemenkransen. Voor en achter met hele ellipsveren. De wielen met ijzeren beslag en patentassen. 12 spaken voor en 14 spaken achter. Wieldiameter voor: 86 cm. Wieldiameter achter: 98 cm. Spoorbreedte: 120 cm. Afmeting: 331 x 116 x 191 cm. T-Ford lijkwagen, USA, bouwjaar ca Zwarte gelakte wagen met gecapitonneerde lederen zitting. Achter op de wagen een rechthoekige houten bak met kolommen, cartouches en kransen. Tussen de kolommen met gedrapeerde gordijnen. 4-cilinders benzinemotor. Wielbasis: 318 cm. (geen kenteken aanwezig) Ook het type vervoer kan de uitvaart persoonlijk en uniek maken. De traditionele zwarte of grijze rouwauto is lang niet meer de enige mogelijkheid om de overledene te vervoeren. Kies het vervoer dat de overledene zou hebben gewenst of wat je zelf aanspreekt. Cadillac Lijkwagen uit 1979 Opbouw is gedaan door S&S Lincoln lijkwagen Cadillac XTS lijkwagen 13

ANTONIUS IN BEWEGING

ANTONIUS IN BEWEGING ANTONIUS IN BEWEGING Laatste wensenlijst Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troostend zijn als je

Nadere informatie

Wensenboek. cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN:

Wensenboek. cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN: Wensenboek cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN: Beste..., Iedereen gaat een keer dood. Weet jij wat doodgaan is? Wat denk jij dat er gebeurt als je dood gaat? Dit boek helpt je hierover te praten en op te schrijven

Nadere informatie

wensenboek deel cliënten

wensenboek deel cliënten wensenboek deel cliënten Wensenboek Iedereen gaat een keer dood. Weet jij wat doodgaan is? Wat denk jij dat er gebeurt als je dood gaat? Dit boek helpt je hierover te praten en op te schrijven wat voor

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen [mooi] afscheid voor een mooi en persoonlijk afscheid... zoals de dag uit de nacht treedt treedt het leven uit de dood er is liefde die niet sterft Toon Hermans mijn uitvaart In mijn uitvaart heb ik aangegeven

Nadere informatie

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS Aantal kinderen: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Codicil Mijn laatste wens

Codicil Mijn laatste wens Adiós con Amor Uitvaart organisatie & begeleiding Jet van der Heijden NIE ES X6207607E www.adiosconamor.com 03730 Jávea (Alicante) Tel.(+34) 661100390 info@adiosconamor.com Codicil Mijn laatste wens Steeds

Nadere informatie

Laatste wensenformulier

Laatste wensenformulier Laatste wensenformulier Persoonsgegevens: Ondergetekende: Naam: Voornamen: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: BSN-nummer: Gehuwd met / partner van: Weduwe

Nadere informatie

Wensenboekje voor mijn uitvaart. Naam:

Wensenboekje voor mijn uitvaart. Naam: Wensenboekje voor mijn uitvaart Naam: Het is niet verplicht alles in te vullen. U helpt uw nabestaanden echter door zoveel mogelijk vast te leggen. Naam!_ Voornamen_ Adres! _ Postcode_ Woonplaats_ Geboortedatum!

Nadere informatie

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats.

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats. Scenarium van: Scenarium http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl Achternaam Voornamen Geboortedatum Telefoon Straat Postcode Plaats Huisnr. Vrouw Man Datum Plaats 1 Na mijn overlijden wil ik worden begraven

Nadere informatie

Mijn afscheid geregeld

Mijn afscheid geregeld Mijn afscheid geregeld Geeft uw wensen rondom uw afscheid weer. Het biedt ondersteuning voor uw nabestaanden en kan hun de nodige verlichting bieden bij het regelen van uw afscheid. woord vooraf 1 Woord

Nadere informatie

wensen met het oog op de uitvaart van

wensen met het oog op de uitvaart van - 1 - wensen met het oog op de uitvaart van Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Andas uitvaartbegeleiding. U kunt te allen tijde een beroep op ons doen om vrijblijvend en kosteloos - dit wensenformulier

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Registratieformulier overlijden

Registratieformulier overlijden Registratieformulier overlijden Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt, als het gaat om uw afscheid bij overlijden. Daarom hebben wij enkele vragen en aandachtspunten opgesteld. We willen u vragen

Nadere informatie

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING Persoonlijke gegevens Naam man vrouw Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummers E-mailadres Burgerlijke

Nadere informatie

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:..

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. Ine Kooi Uitvaartzorg, J. Wiersumstraat 26, 9981 JJ Uithuizen 0595-432277 / 06-21981877 info@inekooiuitvaartzorg.nl Waarom een wensenlijst? Bij leven en welzijn staan we niet

Nadere informatie

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Mijn uitvaart... laatste wensenformulier Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden HILHORST uitvaartverzorging biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensenformulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel,

Nadere informatie

Voor een passend afscheid

Voor een passend afscheid Voor een passend afscheid Wensen met het oog op de uitvaart van Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Uitvaartbegeleiding. U kunt te allen tijde een beroep op ons doen om geheel vrijblijvend dit

Nadere informatie

Uitvaartwensenformulier

Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen. Zoals u het wilt. Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen zoals u het wilt. Vastgelegd en duidelijk, uitgevoerd met hart en ziel. Herinneringshuis De Einder is een inspiratie van Dokman

Nadere informatie

Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden.

Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartzorg de Vlieger Wilgenstraat 12 4307 DA Oosterland T. 0111 402000 F. 0111 401552 E. info@uitvaartdevlieger.nl W. www.uitvaartdevlieger.nl Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden. Geachte

Nadere informatie

Wensen bij overlijden 1

Wensen bij overlijden 1 Wensen bij overlijden 1 Voorwoord Doelstelling Het is niet gemakkelijk om te praten over verdrietige onderwerpen. Ziek zijn, doodgaan en op een goede manier afscheid nemen is zo n moeilijk onderwerp. De

Nadere informatie

Uw persoonlijk invulboekje

Uw persoonlijk invulboekje Uw persoonlijk invulboekje Tijdens een uitvaart komen uw nabestaanden voor veel vragen te staan, vragen waar ze nog nooit over hebben nagedacht. Hierbij komen ze voor keuzes te staan die misschien niet

Nadere informatie

Registratieformulier overlijden gementoreerde

Registratieformulier overlijden gementoreerde Registratieformulier overlijden gementoreerde Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt, als het gaat om uw afscheid bij overlijden. Daarom hebben wij enkele vragen en aandachtspunten opgesteld. We

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met de meest voorkomende vragen over de uitvoering van uw eigen uitvaart. U kunt hiermee op ieder moment wanneer u dat wilt, uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen (Zorgvuldig bewaren) Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio. Nuvema heeft zijn wortels in de provincie. In Groningen om precies te zijn, waar we in 1949 zijn opgericht.

Nadere informatie

HET WENSENBOEK. Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt!

HET WENSENBOEK. Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt! HET WENSENBOEK Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt! Beleidsnotitie Wensenboek Auteur(s) A.Trienekens Datum September 2009 Advies/instemming Managementteam 22 september 2009 Centrale

Nadere informatie

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend voor de nabestaanden.

Nadere informatie

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou.

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou. MEMENTUM Voor de dag van morgen Wanneer ik morgen dood ga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.

Nadere informatie

wil ik het wensen rond overlijden

wil ik het wensen rond overlijden ZO wil ik het wensen rond overlijden Als jij mij vertelt wat je wilt, Zet ik de wereld even stil Om jouw leven gedag te zeggen En jou in ons hart neer te leggen. Wilma van Grieken, teamleider De Vaart(2012)

Nadere informatie

De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen.

De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen. Pagina1 De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen. Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart.

Nadere informatie

Laatste wensenformulier

Laatste wensenformulier Laatste wensenformulier Met dit formulier legt u eenvoudig uw uitvaartwensen vast. Sociale Uitvaartzorg Nederland kan u ondersteunen bij het invullen van dit formulier, maar ook als het om de uitvoer van

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart Wilsbeschikking Wensen bij mijn uitvaart Een uitvaart volgens uw eigen wensen... In deze wilsbeschikking kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart

Nadere informatie

Wilsbeschikking van. Dhr/Mevr

Wilsbeschikking van. Dhr/Mevr Wilsbeschikking van Dhr/Mevr Advies nabestaanden : 1 Neem na het overlijden eerst contact op met de huisarts. 2 Neem contact op met de uitvaart onderneming naar keuze. 3 Uitvaartonderneming meld het overlijden

Nadere informatie

Inventarisatieformulier intermediair

Inventarisatieformulier intermediair Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen Inventarisatieformulier intermediair Tussenpersoon: Persoonlijke gegevens verzekeringnemer Achternaam: Voorletters: Burgerservicenummer: Geslacht: M V Kinderen:

Nadere informatie

Wensen voor mijn uitvaart

Wensen voor mijn uitvaart Wensen voor mijn uitvaart In dit document leg ik mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart vast. Ik vraag mijn nabestaanden om rekening te houden met onderstaande wensen na mijn overlijden. www.de-essentie.nu

Nadere informatie

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is Naam... Adres... Woonplaats... Handtekening... 1 WOORD VOORAF Bij dezen bied ik u een brochure aan die gebruikt

Nadere informatie

Wensen ten aanzien van mijn uitvaart

Wensen ten aanzien van mijn uitvaart Wensen ten aanzien van mijn uitvaart uw laatste wens met zorg geregeld Geachte heer/mevrouw, Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun laatste afscheid te laten aansluiten bij hun manier van leven.

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats:

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats: Wilsbeschikking Persoonlijke gegevens: Naam: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: mobielnr: Nationaliteit: Naam huisarts: telefoon: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart

mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart MIJN WENSEN Omdat iedereen eigen ideeën heeft over de uitvoering van haar of zijn uitvaart, kunt u deze noteren in dit wensenboekje. Dit boekje kan uw nabestaanden

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde -2- Wensen bij overlijden en uitvaart Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde Waarom dit boekje Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene

Nadere informatie

Registratieformulier. Handtekening

Registratieformulier. Handtekening Registratieformulier Familienaam Voornamen Straat en huis nr. Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum en plaats Echtgenoot/wed./partner Contactpersoon familie Telefoonnr. contactpersoon Plaats

Nadere informatie

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum Mijn Uitvaartwensen Postbus 2005, 6020 AA Budel Tel: 0495-493232 In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen en voorkeuren ten aanzien van uw eigen uitvaart vastleggen. Daarmee is het een

Nadere informatie

KollaardUITVAARTZORG

KollaardUITVAARTZORG KollaardUITVAARTZORG samen zorgen voor een passend afscheid ll Mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met alle voorkomende vragen mbt uw eigen

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Geachte mevrouw/mijnheer,

Mijn uitvaartwensen. Geachte mevrouw/mijnheer, Mijn uitvaartwensen Geachte mevrouw/mijnheer, Voor u ligt het document Wilsbeschikking. Een praktisch hulpmiddel om op uw eigen manier, wanneer u daar aan toe bent, uw persoonlijke uitvaartwensen vast

Nadere informatie

WENSEN VOOR MIJN UITVAART

WENSEN VOOR MIJN UITVAART WENSEN VOOR MIJN UITVAART Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen Stichting Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk Gooweg 37 2201 AX Noordwijk 071 3646006 www.barbaranoordwijk.nl Wilsbeschikking.

Nadere informatie

Dit formulier printen, invullen en opsturen naar:

Dit formulier printen, invullen en opsturen naar: Dit formulier printen, invullen en opsturen naar: Geuns Uitvaartbegeleiding Antwoordnummer 1053 6000 VB WEERT (postzegel is niet nodig) U krijgt dan uw laatste wensen duidelijk uitgewerkt op papier thuisgestuurd.

Nadere informatie

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1 E. KREMER UITVAARTVERZORGER Nu voor later LAATSTE WENSEN DOCUMENT van 1 Een uitvaart zoals u het wilt Wanr u geen testament heeft laten opmaken door een notaris, dan kunt u zelf uw (laatste) wensen vastleggen

Nadere informatie

Laatste Wensen Formulier

Laatste Wensen Formulier tel. : 0900-5555560 (meldnummer bij overlijden) mobiel : 06-52 67 6220 e-mail : info@holtlanduitvaartzorg.nl internet : www.holtlanduitvaartzorg.nl Laatste Wensen Formulier Mijn eigen wensen voor mijn

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 De verzorgt en begeleidt uitvaarten, ongeacht uw overtuiging, met respect en zoveel mogelijk ingaand op uw specifieke wensen. Het invullen van deze wilsbeschikking

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen Groenewoudlaan 4, 6004 VE Weert 0495-543815 www.uitvaart-vangansewinkel.nl Patersveld 19, 6001 SN Weert Fax. 0495-546184 info@uitvaart-vangansewinkel.nl Persoonlijke gegevens Achternaam

Nadere informatie

Wensen betreffende mijn uitvaart. Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart.

Wensen betreffende mijn uitvaart. Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart. Wensen betreffende mijn uitvaart Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart. Familienaam Voornamen (voluit) :. Geboortedatum Huidig

Nadere informatie

persoonlijk wensenlijstje

persoonlijk wensenlijstje persoonlijk wensenlijstje In dit persoonlijke document kunt u aangeven wat uw wensen rond en na uw overlijden zijn. U kunt aangeven hoe u bepaalde zaken geregeld wilt hebben en waar uw voorkeuren liggen.

Nadere informatie

WENSENFORMULIER. SUAZE Stervensbegeleiding & Uitvaartverzorging Apeldoorn T T : : E E : : W :

WENSENFORMULIER. SUAZE Stervensbegeleiding & Uitvaartverzorging Apeldoorn T T : : E E : : W : WENSENFORMULIER Vertrouwelijke Gegevens voor mijn nabestaanden SUAZE Stervensbegeleiding & Uitvaartverzorging Apeldoorn T T : 06-12 : 20 2028285858 E E : info@suaze.nl : W : www.suaze.nl : Wanneer u graag

Nadere informatie

Gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Nationaliteit: Geloofsovertuiging: Burger Sofie Nummer BSN:

Gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Nationaliteit:   Geloofsovertuiging: Burger Sofie Nummer BSN: Uitvaartwensen Dit document kan een leidraad zijn om het gesprek over de invulling en zorg rondom uw uitvaart afscheid vorm te geven. Zodat uw afscheid aansluit op uw wensen. Gegevens: Naam: Voornamen:

Nadere informatie

Persoonlijke Wilsbeschikking

Persoonlijke Wilsbeschikking Persoonlijke Wilsbeschikking Uitvaartvereniging Wijhe Eert Uw Doden Ondergetekende, familienaam voornamen ongehuwd gehuwd met partner van weduwe/weduwnaar van gescheiden van postcode en woonplaats adres

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Wensenboekje. Naam en voornamen: Rijksregisternummer: Straat en nummer: Postnummer en gemeente: Geboorteplaats en datum: Partner: Ingevuld te:

Wensenboekje. Naam en voornamen: Rijksregisternummer: Straat en nummer: Postnummer en gemeente: Geboorteplaats en datum: Partner: Ingevuld te: Wensenboekje Dit boekje is een handleiding voor zij die duidelijk kenbaar willen maken wat er na hun overlijden met de stoffelijke resten van hun lichaam moet gebeuren en hoe zij wensen dat daaromtrent

Nadere informatie

Mijn Laatste Wensen. www.jansenuitvaartzorg.nl

Mijn Laatste Wensen. www.jansenuitvaartzorg.nl Mijn Laatste Wensen Wensenformulier van: Naam: Voornamen: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geboorteplaats: Datum van invullen: Handtekening: Hierin staan de wensen beschreven die ik heb, na

Nadere informatie

Laatste wensenboekje van

Laatste wensenboekje van Laatste wensenboekje van... Hagepreekland 20 3994 TX Houten 06-256 621 92 info@anneuitvaartverzorging.nl www.anneuitvaartverzorging.nl Laatste Wensenboekje Ieder mens is uniek, ieder afscheid dus ook...

Nadere informatie

Uitvaartwensen. Persoonsgegevens

Uitvaartwensen. Persoonsgegevens Uitvaartwensen Persoonsgegevens : Meisjesnaam: Voornamen: : : Telefoonnummer: Geboortedatum en -plaats: Nationaliteit: Burgerservicenummer: Burgerlijke stand: gehuwd met of geregistreerd partnerschap van

Nadere informatie

Valance Vos Vos Uitvaart

Valance Vos Vos Uitvaart Wensen Boekje Sterven is na onze geboorte de belangrijkste gebeurtenis in ons leven. Of de dood nu plotseling komt of niet, u kunt er voor zorgen dat uw nabestaanden niet naast hun verdriet ook nog de

Nadere informatie

Zo wil ik afscheid nemen. Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd

Zo wil ik afscheid nemen. Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Zo wil ik afscheid nemen Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Uitvaartbegeleidster: Marja van Rijn Tel.: 0174-613365 b.g.g. Mobiel: 06-13550369 Dag en nacht bereikbaar Internet: www.uitvaartbegeleidingsamen.nl

Nadere informatie

VOOR LATER. Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke.

VOOR LATER. Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke. VOOR LATER Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke. Inleiding De Protestantse Gemeente Koudekerke biedt u dit boekje aan. Wij adviseren u dit boekje een plekje te geven

Nadere informatie

Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen

Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen Jos van Klink 06 57747129 - Trees Zandvliet 06 10469958 In dit registratieboekje geeft u aan hoe uw uitvaart moet worden vormgegeven.

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:...

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Mijn uitvaartwensen nder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, technisch en financieel gezien uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk

Nadere informatie

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van:

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats: Gehuwd/samenwonend met: Geloofsovertuiging:

Nadere informatie

Mijn laatste wensenboekje

Mijn laatste wensenboekje Met eerb ied e n re sp ect Bos begrafenissen Uitvaartleider J.L. (Joost) Bos Mijn laatste wensenboekje Naam:... Wensen document Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden, executeur-testamentair,

Nadere informatie

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding. Wilsbeschikking. www.miesschoneveld.nl

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding. Wilsbeschikking. www.miesschoneveld.nl Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding Wilsbeschikking www.miesschoneveld.nl WENSEN VOOR MIJN UITVAART "HET LEVEN IS LOUTER GELUID, TUSSEN TWEE ONDOORGRONDELIJKE STILTES" Wensen voor mijn uitvaart. Over mijn

Nadere informatie

Antoine Uitvaartzorg

Antoine Uitvaartzorg Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Antoine Uitvaartzorg Betrokken bij uw uitvaart Uitvaart wensenformulier Wilt u uw wensen liever persoonlijk doorspreken dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak

Nadere informatie

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding WENSENFORMULIER Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor uzelf en voor uw naasten. Het geeft een overzicht van keuzemogelijkheden. Daarmee biedt het formulier een leidraad voor het vormgeven

Nadere informatie

wensen met het oog op de uitvaart van

wensen met het oog op de uitvaart van - 1 - wensen met het oog op de uitvaart van Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Andas uitvaartbegeleiding. U kunt te allen tijde een beroep op ons doen om vrijblijvend en kosteloos - dit wensenformulier

Nadere informatie

Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:...

Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Mijn Uitvaartwensen pagina 2 van 10. Persoonlijke wensen U staat er niet iedere dag bij stil, maar u heeft vast wel eens nagedacht over hoe uw eigen uitvaart eruit zou moeten komen te zien. Het bespreken

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaande is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wilma Heijink

Wilsbeschikking. Wilma Heijink Wilsbeschikking NOTITIES:......... Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij uw uitvaart kunnen regelen zoals u dat tijdens uw leven

Nadere informatie

Naam:...M/V.. Adres:. Postcode:..Plaats.. Telefoon privé:..zakelijk:... Geboortedatum:.. Geboorteplaats:... Partner van:...

Naam:...M/V.. Adres:. Postcode:..Plaats.. Telefoon privé:..zakelijk:... Geboortedatum:.. Geboorteplaats:... Partner van:... De laatste wensen Uitvaartvereniging De Laatste Eer Sexbierum-Pieterbierum Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend

Nadere informatie

P u u r e n P e r s o o n l i j k

P u u r e n P e r s o o n l i j k P u u r e n P e r s o o n l i j k Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats:

Nadere informatie

Persoonlijke laatste wensen

Persoonlijke laatste wensen Onder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, technisch en financieel uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk is of waar ik geen uitdrukkelijke

Nadere informatie

Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartwensen van

Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartwensen van Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden Uitvaartwensen van Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat, zij de uitvaart hebben kunnen

Nadere informatie

WILSBESCHIKKING. (document laatste wensen) Ten name van:..

WILSBESCHIKKING. (document laatste wensen) Ten name van:.. WILSBESCHIKKING (document laatste wensen) Ten name van:.. Deze wilsbeschikking bevat de persoonlijke gegevens van: (Indien gehuwd ook uw geboortenaam invullen). De heer/mevrouw Geboortedatum Bij mijn overlijden

Nadere informatie

Mijn wensen voor de uitvaart

Mijn wensen voor de uitvaart In dit formulier geeft u aan hoe uw uitvaart vorm moet worden gegeven. Het is tevens een verzoek aan uw nabestaanden om uw wensen, die u bij leven heeft vastgelegd, te respecteren. Print dit formulier,

Nadere informatie

WENSENFORMULIER. 1. Persoonlijke gegevens: 1a. Opdrachtgever: Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor u zelf en voor uw naasten.

WENSENFORMULIER. 1. Persoonlijke gegevens: 1a. Opdrachtgever: Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor u zelf en voor uw naasten. Wensenformulier 1 WENSENFORMULIER Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor u zelf en voor uw naasten. Het geeft een overzicht van keuzemogelijkheden. Daarmee biedt het formulier een leidraad

Nadere informatie

ABOVO Uitvaartverzorging. John den Breejen

ABOVO Uitvaartverzorging. John den Breejen ABOVO Uitvaartverzorging John den Breejen Mag ik mij even voorstellen... Mijn naam is John den Breejen, ik ben de eigenaar van Abovo uitvaartverzorging te Spijkenisse Een stukje geschiedenis In 1991 kwam

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg. Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl. Wilsbeschikking

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg. Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl. Wilsbeschikking Dag nacht bereikbaar 038-33 33 323 Dagenen nacht bereikbaar Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl Wilsbeschikking Wilsbeschikking blad 1/8 Naam Adres _ Postcode / woonplaats

Nadere informatie

2. Gegevens. o ja o nee Ik geef toestemming tot obductie - o testament o codicil o legaat

2. Gegevens. o ja o nee Ik geef toestemming tot obductie - o testament o codicil o legaat 2. Gegevens 2.1 Persoonlijke gegevens Naam....... Adres.......... PC en Woonplaats... Telefoon... Geboortedatum en plaats... Burgerlijke staat......... Indien van toepassing: partner van....... Voor het

Nadere informatie

Geachte mevrouw/mijnheer,

Geachte mevrouw/mijnheer, Laatste Wensen Geachte mevrouw/mijnheer, De uitvaart is het laatste eerbetoon aan de overledene. Het komt het persoonlijke karakter van de uitvaart ten goede wanneer de gemaakte keuzen passen bij de persoon

Nadere informatie

Mijn laatste wens. Uitvaartcodicil. Persoonlijke laatste wensen. Uitvaartstudio Slakweg 7 6325 BH Berg en Terblijt

Mijn laatste wens. Uitvaartcodicil. Persoonlijke laatste wensen. Uitvaartstudio Slakweg 7 6325 BH Berg en Terblijt Persoonlijke laatste wensen Elk mens is uniek, afscheid nemen doe je op een persoonlijke wijze. Nadenken en praten over de dood kan houvast bieden. Het is een waardevolle gedachte voor u en uw dierbaren

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

LAATSTE WENSEN FORMULIER

LAATSTE WENSEN FORMULIER Uitvaartvereniging Hulp in Nood LAATSTE WENSEN FORMULIER J. Israëlslaan 4 9663 BZ NIEUWE PEKELA Tel: 0597-645415 Mob. Tel 06-41758282 E-mail: uitvaartvereniginghulpinnood@hetnet.nl Website: www.uitvaarthulpinnood.nl

Nadere informatie

Dag en nacht bereikbaar 072 512 26 14 Bij overlijden kunt u direct contact met ons opnemen

Dag en nacht bereikbaar 072 512 26 14 Bij overlijden kunt u direct contact met ons opnemen Laatste Wensenboekje Dag en nacht bereikbaar Bij overlijden kunt u direct contact met ons opnemen Omdat ieder mens verschillend is... Voor u ligt het persoonlijke wensenboekje van Uitvaartverzorging Pieter

Nadere informatie

Mijn wensenlijst bij uitvaart

Mijn wensenlijst bij uitvaart De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kunt u uw persoonlijke wensen vastleggen. Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. U

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wensen betreffende mijn uitvaart.

Wilsbeschikking. Wensen betreffende mijn uitvaart. Wilsbeschikking Wensen betreffende mijn uitvaart. Naam _ Adres _ Postcode/woonplaats Telefoon Geboortedatum Partner van Naam huisarts Tel. huisarts Ik heb een testament opgemaakt: nee ja bij notaris Ik

Nadere informatie

Inhoud. Persoonlijke gegevens 2. Direct te informeren personen 5. Algemene wensen betreffende het afscheid 6. Specifieke wensen begrafenis 9

Inhoud. Persoonlijke gegevens 2. Direct te informeren personen 5. Algemene wensen betreffende het afscheid 6. Specifieke wensen begrafenis 9 Inhoud Persoonlijke gegevens 2 Direct te informeren personen 5 Algemene wensen betreffende het afscheid 6 Specifieke wensen begrafenis 9 Specifieke wensen crematie 10 Overige benodigde gegevens 11 Namen

Nadere informatie

De ervaring leert dat het voor nabestaanden belangrijk is om actief betrokken te zijn bij een afscheid en dat zij dit vaak als positief ervaren.

De ervaring leert dat het voor nabestaanden belangrijk is om actief betrokken te zijn bij een afscheid en dat zij dit vaak als positief ervaren. Geachte lezer, Voor u ligt het wensenboekje van Cloosterman Uitvaartzorg. Waarom dit wensenboekje? Ik wil met dit boekje bereiken dat u nadenkt over uw afscheid. Dat u probeert om aan te geven welke vorm

Nadere informatie

Wensen voor mijn laatste reis

Wensen voor mijn laatste reis Wensen voor mijn laatste reis Begrafenis en Crematiebegeleiding Sinds 1912 Woord vooraf Waarom dit boekje? Steeds meer mensen hebben de behoefte om mee te denken en beslissingen te nemen over de invulling

Nadere informatie

Inleiding. Dit wensenformulier heb ik besproken met:

Inleiding. Dit wensenformulier heb ik besproken met: V o o r als ik er niet meer ben m i j n uitvaartwensen Inleiding Door het invullen van dit boekje kunt u uw voorkeuren kenbaar maken voor de uitvoering van uw eigen uitvaart. Het is vooral bestemd voor

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie