het verhaal van CoMensha jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het verhaal van CoMensha jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 het verhaal van CoMensha jaarverslag 2011

2 CoMensha is een niet-gouvernementele organisatie die andere organisaties faciliteert met gegevens, kennis en signalen op het gebied van mensenhandel. Zo nodig zetten we tot actie aan. Binnen een (inter)nationaal veld werken we samen met organisaties die verantwoordelijk zijn voor de strijd tegen mensen handel, de opsporing en vervolging van daders en de opvang en begeleiding van slachtoffers. CoMensha in vogelvlucht... Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en een grove inbreuk op de integriteit van de verhandelde persoon. Wij handelen daarom altijd uit het oogpunt van de belangen van slachtoffers. Zij die bloot staan aan uitbuiting. CoMensha heeft veel kennis op het gebied van registratie, opvang, hulpverlening, keten samenwerking, juridische trajecten en voor lichting. We hebben een coördinerende en initiërende rol bij de opvang van en zorg voor slacht offers van mensenhandel. We signaleren knelpunten en reiken oplossingen aan. Centraal in onze effectieve aanpak van mensenhandel staan: goede samen werking en het verbinden van alle betrokken partijen. Ons doel: meewerken aan een wereld waarin mensenhandel tot het verleden behoort!

3 VOORWOORD Natasja uit Bulgarije draagt al jarenlang gedwongen de helft van haar loon af David uit Guinee werd opgesloten en moest seks hebben met mannen Chen uit China is al zeven jaar in de greep van een Chinese bende Andrzej uit Polen werkte 16 uur per dag en moest zijn geld inleveren Joy uit Nigeria is twee jaar lang iedere dag verkracht door meerdere mannen De ervaringen hiernaast zijn echt. Het zijn verhalen van gewone mensen die slacht offer werden van mensenhandel. Omdat ze een droom hadden, een beter leven wilden, op de vlucht moesten in hun eigen land. Het zijn schrijnende, mensonterende en vernederende verhalen. Het zijn verhalen uit Nederland. Natasja, Joy, Chen, David en Andrzej zijn slechts een paar van de vele mensen die dagelijks in ons land worden uitgebuit. Mensenhandel is een steeds groter wordend probleem in onze samenleving; de cijfers in dit jaarverslag onderstrepen dit. CoMensha noteerde in 2011 een record aantal meldingen van het aantal (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Ook het aantal verzoeken om opvang en door plaatsing steeg. Cijfers die alarmeren en oproepen tot een structureel beleid en financiering voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel. Waarom? Mensen in nood hebben zo snel mogelijk adequate opvang en hulp nodig. Die opvang is er nu wel, maar te weinig. Nederland heeft een tekort aan geschikte opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel. Er is een wachtlijst die niemand verantwoord vindt. Het betekent dat er iedere dag slachtoffers in de kou staan, zonder hulp, zonder steun. Alleen. Laat onze overheden daarom prioriteit geven aan een structurele aanpak van mensenhandel en hulp aan slachtoffers. Zij zijn het verplicht aan allen die in ons land worden uitgebuit. We mogen onze ogen niet sluiten voor mensen als Natasja, Joy, Chen, David en Andrzej. Sterker nog: we moeten ze zichtbaar maken. Daarmee creëren we een fundament voor een betere toekomst. Een toekomst die ze verdienen. MARTIN SITALSING Bestuursvoorzitter CoMensha jaarverslag

4 De aanpak van mensenhandel heeft prioriteit bij het Rijk. Dat moet natuurlijk zo blijven; om mensenhandel nog beter aan te kunnen pakken en slachtoffers te kunnen helpen, is het van belang dat er maatregelen op Rijksniveau worden genomen. 1 Rijksbeleid: wat is nodig? 4 het verhaal van CoMensha

5 jaarverslag

6 CoMensha heeft de volgende drie wensen: 1. Structureel beleid en financiering voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel 2. Uitbreiding van de meldplicht van (mogelijke) slachtoffers mensenhandel 3. Extra aandacht voor economische uitbuiting werknemers Structureel beleid en financiering voor de opvang van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel Alle (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel hebben recht op opvang en hulpverlening. Dit volgt onder andere uit het Verdrag van de Raad van Europa, dat ook door Nederland geratificeerd is. Een (groeiende) wachtlijst voor eerste opvang is onacceptabel, in strijd met de mensenrechten en niet in lijn met (inter)nationale verplichtingen. Er moet extra capaciteit gecreëerd worden in de al volle opvanginstellingen en daar is financiering voor nodig. De categorale opvang is uitgebreid met 20 extra plekken (in totaal 70). Categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel is nodig omdat de eerste opvang van slachtoffers mensenhandel nogal wat vereist: specialistische kennis over mensenhandel, slachtofferproblematiek en verschillende procedures. Met de uitbreiding van de categorale opvang wordt slechts een deel van het capaciteitsgebrek voor de eerste opvang opgelost, er zijn nog steeds wachtlijsten voor de eerste opvang. Daarnaast ontbreekt de samenhang tussen de categorale opvang en de vervolgopvang bij de vrouwen- en maatschappelijke opvang. Er ontbreekt een duidelijk (juridisch) beleidskader. Het recht op opvang volgt namelijk uit de B9 regeling. Er is echter nergens uitgewerkt hoe dit recht zich vertaalt. De categorale opvang zou de toegangspoort moeten zijn waarin de hulp behoeften van de slachtoffers worden geïnventariseerd. Na vaststelling van de behoefte van de slachtoffers zou geschikte vervolgopvang gezocht moeten worden. Dit is niet juridisch of beleidsmatig ingebed. Nergens is vastgelegd wie verantwoordelijk is. Het grootste probleem is dat de opvang niet ingebed is in de bestaande opvangvoorzieningen. Ook is er geen structurele financiering. De minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van VWS hebben de Kamer toegezegd met een visie te komen. Uitbreiding meldplicht naar alle instanties CoMensha registreert (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. De politie, de Koninklijke Marechaussee en de Inspectie SZW hebben een meldplicht. Echter: niet alle (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel worden als eerste aangetroffen door deze partijen. Met name Nederlandse slacht offers (o.a. slachtoffers van loverboytechnieken) weten de (jeugd) hulpverlening en/of opvang vaak te vinden zonder tussenkomst van de politie. Het is dan ook noodzakelijk dat de meld plicht wordt uitgebreid naar alle (jeugd)zorg- en hulp instellingen die in aan raking komen met (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel, inclusief slacht offers van loverboytechnieken. Het zorgen voor een uit breiding van de meldplicht is een zaak van de departementen Veilig heid en Justitie en VWS. 6 het verhaal van CoMensha

7 Extra maatregelen in het kader van economische uitbuiting Hoewel de meeste (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel nog steeds in de prostitutie vallen, neemt het aantal geregistreerde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in de land en tuinbouw toe. In 2011 zijn 782 (mogelijke) slachtoffers van prostitutie geregistreerd. In de land- en tuinbouw zijn 106 (mogelijke) slachtoffers geregistreerd. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2010 met 45 aanmeldingen in de land- en tuinbouw. Het is van groot belang dat er extra aandacht komt voor deze groeiende groep slacht offers. Een bewustwordingscampagne in Nederland en de landen van herkomst voor deze slachtoffers over arbeidsrechten, minimum loon en arbeidsomstandigheden in Nederland is nodig. Aangezien deze slachtoffers mensenhandel vaak lange tijd ver onder het minimumloon hebben verdiend en te veel geld van het salaris moesten inleveren, hebben zij ook ondersteuning nodig bij de zogenaamde loonvorderingsprocedure. Terugvordering van gederfde inkomsten bij de werkgever en compensatie voor de (im)-materiële schade is voor deze groep slachtoffers van belang. Deze maatregelen zijn effectief en pakken ook de uitbuiter aan. De over heid moet meer voorlichting geven over deze mogelijkheden en (mogelijke) slachtoffers actief ondersteunen bij een aanvraag. jaarverslag

8 Een belangrijke taak van CoMensha is het registreren van aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. CoMensha registreert feiten over de aard en omvang van de slachtoffer populatie in Nederland. Wij en ook anderen gebruiken deze feiten voor het signaleren van knel punten, tendensen en succesfactoren in de uitvoering van het mensenhandelbeleid. 2 registratie 8 het verhaal van CoMensha

9 jaarverslag

10 Ontwikkelingen in 2011 De belangrijkste gesignaleerde ontwikkelingen in 2011: Hoger aantal (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel aangemeld In 2011 zijn 1222 (mogelijke) slachtoffers van mensen handel bij CoMensha aangemeld. In 2010 waren dit er nog 993. Het betreft een stijging van 23%. Meer opvang nodig voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel CoMensha heeft in 2011 voor 280 cliënten een opvangplek gezocht en voor de meesten gevonden. Dat zijn er 54 meer dan in 2010, een stijging van 24%. Ondanks het bestaan van de categorale opvang, was het ook in 2011 moeilijk om voor iedere cliënt geschikte opvang te vinden. Belangrijkste oorzaak hiervan is het structurele tekort aan geschikte opvangplekken voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Invoering van wachtlijst De wachtlijst voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel die net uit hun uitbuitings situatie komen en op zoek zijn naar een veilige opvangplek, is gedurende 2011 gestegen en blijft structureel hoog. Het hoogste aantal personen op de wachtlijst was 35. Eind 2011 stonden nog 21 mensen op de wacht lijst. Gemiddeld stonden 13 mensen per maand op de wacht lijst. Het tekort aan geschikte eerste opvang- en doorstroom plekken leidt tot lange wacht tijden. Politie grootste melder De politie is de grootste (aan) melder van (mogelijke) slachtoffers mensenhandel bij CoMensha. 73% van de cliënten is door de politie aangemeld. In 2010 was dit percentage 69%. Hongaren, Polen en Bulgaren steeds vaker slachtoffer Het aantal geregistreerde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel uit Hongarije (120) en Bulgarije (73) is sterk toegenomen. Hoog in de top 10 (nummer 4) staat ook Polen als land van herkomst. 104 geregistreerde (mogelijke) slachtoffers hebben de Poolse nationaliteit. Slachtoffers loverboytechnieken niet alleen minderjarig CoMensha heeft in (mogelijke) slacht offers van loverboy technieken geregistreerd. 125 van deze cliënten zijn meerderjarig. Uitbuiting land en tuinbouw toegenomen Hoewel de meeste (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel nog steeds in de prostitutie vallen, neemt het aantal geregistreerde (mogelijke) slacht offers van mensenhandel in de land- en tuin bouw toe. 782 (mogelijke) slachtoffers van prostitutie zijn geregistreerd. In de land- en tuinbouw zijn 106 (mogelijke) slacht offers geregistreerd. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2010 met 45 aanmeldingen in de land- en tuinbouw. Meer grote groepen In 2011 hebben de politie en de Inspectie Sociale zaken en Werk gelegenheid (SZW) 17 grote acties georganiseerd. Bij een grote actie worden meerdere (mogelijke) slacht offers van mensenhandel tegelijk aangetroffen. In 2011 ging het om 173 (mogelijke) slachtoffers van mensen handel. De groeps omvang varieerde van 4 tot 50 (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. 10 het verhaal van CoMensha

11 1200 Cijfers Hoger aantal (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel aangemeld De CoMensha registratie beoogt een totaaloverzicht te geven van alle bekende nieuwe (mogelijke) slachtoffers van mensen handel. In werkelijkheid gaat het om een benadering van het daad werkelijke aantal nieuwe bekende (mogelijke) slachtoffers in Nederland. CoMensha weet dat niet alle (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij haar aangemeld worden. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de meldplicht niet voor alle instanties geldt, maar ook met misverstanden en interpretatieverschillen over de meldplicht. In 2011 zijn 1222 (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha aangemeld. In 2010 waren dit er nog 993. Het gaat om een stijging van 23%. CoMensha heeft in 2011 meer dan ooit ingezet op het binnenhalen van registratiegegevens. Er zijn afspraken gemaakt met politieregio s over het structureel melden. Een van de mede werkers is hier bijna fulltime mee bezig geweest. Een deel van de stijging is hierdoor te verklaren. Een groot deel van de toename is te verklaren door de extra inzet van de inspectie SZW (voorheen SIOD). In 2011 werden meer grote groepen aangemeld dan ooit tevoren. CoMensha vermeldt bewust dat het om mogelijke slachtoffers van mensenhandel gaat. CoMensha kan niet van alle aangemelde personen vaststellen of zij ook daadwerkelijk slachtoffers van mensenhandel zijn. Er vindt namelijk geen officiële toetsing plaats Aantal (mogelijke) slachtoffers per jaar vanaf Politie grootste melder CoMensha registreert de organisaties die (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel melden. De politie, de Koninklijke Marechaussee en de Inspectie SZW hebben een meld plicht, die is vastgelegd in hoofdstuk B9 van de Vreemdelingencirculaire Ook in de aanwijzing mensenhandel van het OM is deze plicht vastgelegd. Uit onderstaande tabel wordt extra duidelijk dat de politie de grootste melder is. Het percentage (mogelijke) slachtoffers dat door de politie wordt aangemeld, is de afgelopen jaren gestegen naar 73%, in 2010 was dat percentage 69%. Politie recherche 73% Politie Vreemdelingendienst 3% Marechaussee 2% Inspectie SZW 2% Overige organisaties 20% Percentage aanmelders 2011 jaarverslag

12 CoMensha geeft al jaren aan dat uitbreiding van de meldplicht wenselijk is. Pas als alle organisaties die in aanraking komen met (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha melden, is duidelijk hoe groot de omvang van de totale slachtofferpopulatie in Nederland is. Sinds enkele jaren worden bij CoMensha ook mannelijke slachtoffers van mensenhandel aangemeld. Om zicht te krijgen op de landen van herkomst en om eventuele trends te signaleren, maakt CoMensha apart melding van het aantal (mogelijke) mannelijke slachtoffers van mensenhandel. Hongaren, Polen en Bulgaren steeds vaker slachtoffer Het aantal (mogelijke) slachtoffers uit Hongarije en Bulgarije is sterk toegenomen. Hoog in de top 10 staat Polen als land van herkomst. Dit hoge aantal is te verklaren doordat er een paar invallen bij bedrijven in de land- en tuinbouw en het westelijk havengebied zijn geweest, waar een grote groep Polen werd aangetroffen. Landen top tien Nederland 337 Nederland 315 Nederland 240 Nigeria 134 Nigeria 130 Nigeria 101 Hongarije 120 Hongarije 56 Roemenië 89 Polen 104 Roemenië 49 Hongarije 47 Bulgarije 73 Bulgarije 46 Bulgarije 39 Sierra Leone 62 Slowakije 39 China 37 Guinee 58 Sierra Leone 36 Guinee 35 Sierra Leone 35 China 40 Guinee 26 Ghana 23 Roemenië 40 Angola 19 China 23 Polen 19 Uganda 14 Ghana 21 Indonesië 17 Het aantal (mogelijke) slachtoffers uit Nigeria is, in vergelijking tot het vorige jaar, niet veel toegenomen, het aantal uit Sierra Leone en Guinee is daarentegen bijna verdubbeld. Uganda staat voor het eerst in de top 10 van landen van herkomst. Landen top vijf mannen Polen 56 Nigeria 19 Roemenië 44 Hongarije 26 Slowakije 16 China 11 Nigera 25 India 7 Ghana 10 Nederland 7 Indonesië 10 Angola 15 Ghana 6 Nigeria 6 Sierra Leone 15 Nederland 6 Guinee 10 Brazilië, China 4 India 5 Het totaal aantal aangemelde mannen is in vergelijking met vorig jaar verdubbeld: van 113 in 2010 naar 226 in De toename van mogelijke mannelijke slachtoffers is vooral te vinden in de overige uitbuiting. Slachtoffers loverboytechnieken niet alleen minderjarig Slachtoffers van loverboytechnieken werden door CoMensha tot nu toe niet apart geregistreerd, omdat er dan een fictief onderscheid zou ontstaan tussen slachtoffers mensenhandel en slachtoffers van loverboy technieken. Loverboys zijn ook mensenhandelaren. Het is van belang dat hier steeds op wordt gewezen en dat zij niet uit de overall categorie mensenhandelaren worden gehaald. 12 het verhaal van CoMensha

13 Leeftijd en nationaliteit jr jr jr jr 41+ Totaal Nederland Bulgarije Hongarije Nigeria Marokko Polen Afghanistan Duitsland Dominicaanse Republiek Guinee Kaapverdische Eilanden Roemenië Tunesië 1-1 Turkije Totaal Bovenstaande tabel geeft een overzicht van leeftijd en nationaliteit van (mogelijke) slachtoffers van loverboytechnieken. CoMensha heeft in (mogelijke) slachtoffers van loverboytechnieken geregistreerd. Over het algemeen verloopt de melding van slachtoffers van loverboytechnieken aan CoMensha slecht. Niet alle instanties die met (mogelijke) slachtoffers van loverboytechnieken in aanraking komen melden bij CoMensha. CoMensha is dan ook groot voorstander van uitbreiding van de meldplicht naar alle instanties die in aanraking komen met (mogelijke) slacht offers van mensenhandel, inclusief (mogelijke) slachtoffers van loverboytechnieken. Hoewel het overgrote deel (mogelijke) slachtoffers van loverboytechnieken de Nederlandse nationaliteit heeft, zijn er toch 20 slachtoffers met een andere nationaliteit. In de beeldvorming wordt er vaak van uitgegaan dat (mogelijke) slachtoffers van loverboytechnieken minder jarig zijn. Uit bovenstaande tabel blijkt echter dat ongeveer de helft meerder jarig is. Het beeld dat slachtoffers van loverboytechnieken meestal minderjarige meisjes zijn die gedwongen in de prostitutie hebben gewerkt over heerst in de media. Het klopt inderdaad dat de meeste slachtoffers in de prostitutie worden gedwongen, maar ook gedwongen drugs handel en criminaliteit komen voor. jaarverslag

14 Gewerkte sector Seksuele uitbuiting Prostitutie* 132 Escort 11 Particulier huis 6 Bordeel/club 5 Raamprostitutie 4 Internet 1 Privéhuis 1 Totaal 160 Overige uitbuiting Drugshandel 4 Overig** 3 Criminaliteit 2 Totaal 9 (Nog) niet gewerkt 57 Onbekend welke sector 17 * CoMensha registreert prostitutie als niet bekend is om welke vorm van prostitutie het gaat. ** CoMensha registreert overig als de cliënt slachtoffer is van overige uitbuiting, maar als onbekend is in welke sector hij of zij heeft gewerkt. Uitbuiting land- en tuinbouw toegenomen Hoewel de meeste (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel nog steeds in de prostitutie vallen, neemt het aantal (mogelijke) slachtoffers van mensen handel in de land- en tuinbouw toe. 14 het verhaal van CoMensha

15 Meest voorkomende gewerkte sectoren vrouwen Seksuele uitbuiting Prostitutie agemeen* 433 Particulier huis** 102 Bordeel/club 63 Escort 32 Straatprostitutie 11 Privéhuis*** 9 Internet 9 Massagesalon enz.**** 2 06-nummers 1 Totaal 716 Overige uitbuiting Land- en tuinbouw 46 Overig***** 23 Huishoudelijke arbeid 11 Schoonmaakwerk 10 Horeca 8 Drugshandel 6 Au pair 6 Criminaliteit 5 Totaal 115 (Nog) niet gewerkt 131 Onbekend welke sector 39 Totaal 1001 Meest voorkomende gewerkte sectoren mannen Seksuele uitbuiting Particulier huis** 29 Prostitutie agemeen* 23 Escort 7 Bordeel/club 4 Straatprostitutie 2 Massagesalon enz.**** 2 Totaal 66 Overige uitbuiting Land- en tuinbouw 60 Overig***** 46 Horeca 10 Schoonmaakwerk 8 Drugshandel 7 Huishoudelijke arbeid 4 Criminaliteit 3 Bouw 1 Voedingsindustrie 1 Au-pair 1 Totaal 141 (Nog) niet gewerkt 17 Onbekend welke sector 4 Totaal 228 Het totaal aantal sectoren kan verschillen van het totaal aantal gemelde slachtoffers; sommige slachtoffers hebben in meerdere sectoren gewerkt. * Bij prostitutie algemeen is het wél duidelijk dat iemand is uitgebuit in de prostitutie, maar niet bekend in welke sector binnen de prostitutie. ** Particulier huis: het slachtoffer moet klanten ontvangen in een particuliere woning, meestal de woning van degene die haar of hem heeft verhandeld. *** Bij een privé-huis is er sprake van een onderneming. Een privé-huis is doorgaans geen woning. **** Massagesalon: hier gaat het om verkapte prostitutie. ***** Overig wil zeggen dat de cliënt slachtoffer is van overige uitbuiting, maar dat niet bekend is in welke sector dat is geweest of dat er sprake is van diverse werkzaamheden in dienst van een uitzendbureau. jaarverslag

16 Het aantal vrouwen dat in de prostitutie wordt uitgebuit, is al sinds jaren veel hoger dan het aantal vrouwen dat in overige sectoren wordt uitgebuit. Maar het aantal vrouwen dat in overige sectoren wordt uitgebuit neemt wel toe; in 2010 waren het er 88 en in Uitbuiting in de land- en tuinbouw komt het meest voor. In 2011 zijn er meerdere invallen geweest in deze sector. Ook mannen zijn slachtoffer van mensenhandel Sinds enkele jaren worden bij CoMensha mannelijke slachtoffers van mensenhandel aangemeld. Het totaal aantal aangemelde mannen is in vergelijking met vorig jaar verdubbeld; van 113 in 2010 naar 226 in De toename van (mogelijke) mannelijke slachtoffers is vooral te vinden in de overige uitbuiting. 16 het verhaal van CoMensha

17 Mijn droom werd een nachtmerrie Gouden bergen werden me beloofd. En daar droomde ik van. Samen met mijn ouders, drie broers en twee zussen leefde ik in Polen in grote armoede. Iedere dag was het weer de vraag of er de volgende dag voldoende brood was voor ons gezin. Dus toen twee oudere vrienden me vertelden over werk in Nederland, twijfelde ik geen moment. Ik wilde goed geld verdienen, zodat ik voor ons gezin kon zorgen. Ik wilde mijn ouders, broers en zussen helpen, en daarom waagde ik de stap. In Nederland zou ik veel geld gaan verdienen, zo werd me verteld. Genoeg om ook wat naar huis te kunnen sturen. Mijn vrienden boden aan me te helpen met de reis naar Nederland en een aanstelling in de landbouw daar. Ik stemde toe, al moest ik er best veel geld voor betalen. Maar, zeiden ze, ik zou het heel snel terug verdienen. Het grote geluk kon beginnen Samen met twaalf andere Polen reisde ik in een truck naar Nederland. Mijn papieren moest ik afgeven aan mijn vrienden. Eenmaal in Nederland liep alles anders dan verwacht. Mijn vrienden bleken ineens niet meer zo aardig en de Nederlandse werkgever was vreselijk. Het bleek allemaal één groot complot te zijn. Ik maakte lange dagen - soms wel 16 uur per dag - mijn slaapplek deelde ik met zes anderen en de kamer was vies en klein. Het eten dat ik kreeg was weinig en smerig. Mijn salaris moest ik bijna helemaal inleveren; voor de huur van de kamer en het eten, werd gezegd. Mijn droom werd een nachtmerrie. Met hulp van anderen wist ik te ontsnappen. Ik werd opgevangen en kon mijn gewone leven weer oppakken. In Polen. Andrzej (26 ) - Polen jaarverslag

18 Postcodeloterij geeft ,- voor cliëntvolgsysteem slachtoffers mensenhandel Een eigen cliëntvolgsysteem; dat was de wens van CoMensha. Dankzij de Nationale Postcodeloterij kan deze wens worden vervuld. Met een gift van euro kan CoMensha dit systeem ontwikkelen en daar mee het werk voor slachtoffers van mensenhandel nog beter doen. Cliënten die hulp nodig hebben, komen straks beter in beeld. Waarom een cliëntvolgsysteem? CoMensha wil een cliëntvolgsysteem ontwikkelen dat alle instanties die zich bezighouden met de belangen van slachtoffers mensenhandel ondersteunt bij de uitvoering van hun taken. Uiteraard gebeurt dit met inachtneming van de wettelijke regels met betrekking tot de bescherming van persoons gegevens. Het doel van het systeem is om de slachtoffers van mensenhandel zo goed mogelijk te begeleiden zonder dat zij bij verschillende instanties steeds opnieuw dezelfde moeilijke vragen moeten beantwoorden. Het dergelijk systeem dat CoMensha dank zij de Nationale Postcode Loterij kan ontwikkelen, geeft goede mogelijkheden om zorg- en hulpverlening efficiënt én op maat aan te bieden Ook maakt het systeem de toegang tot zorg- en hulpverlening voor de slachtoffers eenvoudiger, en het verbeteren het de kwaliteit van de informatieverstrekking. De Nationale Postcodeloterij helpt goede doelen De Nationale Postcode Loterij is opgericht om fondsen te werven voor goede doelen: de helft van elk verkocht lot gaat naar de goede doelen. De Nationale Postcode steunt goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij 2,5 miljoen deel nemers is er over 2011 een bedrag van 284 miljoen euro te verdelen onder meer dan 85 organisaties. De Nationale Post code Loterij is een mensenloterij. Het gaat niet alleen om nummers, bedragen en prijzen. De ambassadeurs delen met plezier prijzen uit aan deelnemers, maar ook aan de goede doelen. Caroline Tensen, Ruud Gullit en Martijn Krabbé zijn ambassadeurs van de postcodeloterij. Kijk voor meer info op 18 het verhaal van CoMensha

19 Voordelen op een rij Het cliëntvolgsysteem is en blijft een hulpmiddel. Het is een hulpmiddel om data te verwerken, individuele trajecten te volgen en optimaal te communiceren in de bij de hulpverlening aan slachtoffers betrokken netwerken. Het cliëntvolgsysteem: verhoogt effectiviteit en efficiëntie van werkprocessen verbetert de interne samenwerking professionaliseert informatievoorziening bespaart tijd en kosten verhoogt de kwaliteit en dienstverlening Alle relevante informatie Op dit moment werken alle organisaties die bij de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel betrokken zijn met verschillende systemen. Er is nergens één database met alle relevante informatie over het slachtoffer beschikbaar. Iedere instantie houdt in een ander systeem de ontwikkelingen bij. Veel informatie over de slacht offers die van belang is voor het beter begeleiden en opvangen van deze mensen gaat zo verloren. CoMensha maakt, naast de drie Categorale opvanginstellingen waar slachtoffers mensenhandel kunnen worden geplaatst, gebruik van zo n 60 andere opvanginstellingen waar zij regelmatig slachtoffers mensenhandel plaatst. De helpdesk is veel tijd kwijt met het zoeken naar een geschikte opvangplek voor en het (door)plaatsen van slacht offers mensenhandel. Hiervoor is geen automatisch systeem voor handen. Gebleken is dat de zoektocht varieert van een aantal uur tot een aantal dagen. CoMensha vindt het geweldig dat een aanzienlijk bedrag beschikbaar is gesteld. De Nationale Postcodeloterij is de grootste goededoelenloterij in Nederland. CoMensha verwacht in 2013 te kunnen werken met het cliëntvolgsysteem. jaarverslag

20 2 opvang Slachtoffers van mensenhandel hebben recht op opvang. In Nederland worden slachtoffers van mensenhandel opgevangen in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM) en in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. CoMensha voert de regie op de eerste plaatsing van (mogelijke) slachtoffers in de opvang. Daarna draagt CoMensha de cliënt over aan de zorg/regiocoördinator. Deze coördinator zorgt vervolgens voor de benodigde hulpverlening voor de cliënt en in samen werking met CoMensha- voor doorplaatsing. In regio s zonder zorg/ regiocoördinator blijft CoMensha de regie voeren op het doorplaatsen en het coördineren van de hulpverlening. De rol van CoMensha verschilt per soort opvang. CoMensha is plaatsings bevoegd in de categorale opvang en voert de regie over de plaatstingen. Bij de vrouwen- en maatschappelijke opvang bemiddelt CoMensha voor een plaats.

21 jaarverslag

22 Cijfers De aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel vallen uiteen in drie categorieën: Registratie Aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers die geen hulp- of adviesaanvraag in zich hebben, maar wel geregistreerd worden om een beeld te krijgen van de aard en omvang van de groep slachtoffers. Registratie en Opvang Aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers die een opvangplaats nodig hebben. CoMensha bemiddelt in het vinden van een plek en coördineert de begeleiding. Dit is inclusief de werkzaam heden ten behoeve van cliënten die in voorgaande jaren als nieuw zijn geregistreerd. Registratie, Informatie en Advies Het registeren van vragen van hulpverleners, politie en particulieren over een aspect van de begeleiding of situatie van een slachtoffer. Het betreft hier vragen over cliënten die niet in de opvang verblijven, maar zelf standig wonen. CoMensha doet voor deze cliënten vaak ook de regiocoördinatie. Categorie aanmelding Registratie Registratie en Opvang Registratie, Informatie en Advies Totaal De categorie Registratie en Opvang is sterk gestegen in CoMensha heeft voor 280 cliënten een opvangplek gezocht. Dat zijn er 54 meer dan in Ondanks het bestaan van de categorale opvang, was het ook in 2011 moeilijk om voor iedere cliënt een geschikte opvangplek te vinden. Verzoeken tot opvang CoMensha kreeg in keer een verzoek om opvang te zoeken voor aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Eerste opvang 2011 (het betreft hier uitsluitend de eerste opvang na aanmelding van cliënten) Mannen Vrouwen Geplaatst in opvang Geplaatst in Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM)* Opvang niet meer nodig, cliënt heeft zelf onderdak gevonden Cliënt is vertrokken voordat opvang 6 gevonden was (MOB) Nog geen plek gevonden 5 6 Cliënt is op een noodbed geplaatst, omdat 1 13 geen geschikte plek gevonden kon worden. Cliënt is op een later tijdstip doorgestroomd naar een opvanginstelling Totaal * Het gaat hier om cliënten die in 2011 zijn aangemeld en ook in 2011 voor eerste opvang in de COSM zijn geplaatst. Het totale aantal cliënten dat in 2011 in de COSM is geplaatst, is hoger dan het hier boven genoemde aantal. Er zijn in 2011 ook cliënten in de COSM geplaatst die al in 2010 waren aangemeld, en sindsdien op de wacht lijst stonden of op een noodbed verbleven. Ook zijn er in 2011 cliënten aangemeld die pas in 2012 konden worden geplaatst. Deze cliënten stonden nog op de wachtlijst of verbleven op een nood bed in afwachting van plaatsing in de Categorale Opvang. 22 het verhaal van CoMensha

23 39 cliënten hebben uiteindelijk afgezien van opvang. CoMensha heeft voor deze groep echter wel inspanningen geleverd. Deze cliënten zijn op een wachtlijst geplaatst omdat de COSM en andere plekken vol zaten. Als een geschikte plek vrijkomt neemt CoMensha contact op met de cliënt. Deze 39 cliënten hebben echter op dat moment aangegeven geen behoefte meer te hebben aan een opvangplek. Opvanginstellingen Veel (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel worden geplaatst in de categorale opvang slachtoffers van mensenhandel (COSM). Echter: lang niet alle (mogelijke) slachtoffers vinden hier een plek, omdat de categorale opvang vaak vol zit. Ook gelden er toelatingscriteria waar niet alle (mogelijke) slachtoffers aan voldoen. CoMensha werkt daar om samen met een groot aantal instellingen voor vrouwen en maatschappelijke opvang. CoMensha heeft in 2011 (mogelijke) slachtoffers geplaatst in de volgende opvangvoorzieningen: Mannen ACM regulier 2 ArosA 4 Iriszorg 2 Jade COSM 13 Jade Zorggroep 1 Kessler Stichting 2 Kwintes 2 MOVEOO 1 Rimo 4 Stichting Toevluchtsoord 11 Tussenvoorziening 1 Verdihuis 1 Vieja Mannenopvang 1 Stichting Wende 7 Zienn 1 Totaal 53 Vrouwen ACM COSM 38 ACM regulier 8 Blijf Den Helder 1 Blijf Groep 2 Blijf van m n Lijf (Mutsaersstichting) 1 Blijf van m n Lijf Dordrecht 1 Emergis 4 Fier Fryslân 6 Geheim adres 1 Hera 7 Huize Agnes 2 Iriszorg 3 Jade Zorggroep 1 Kadera 1 Kompaan en de Bocht 2 Kwintes 2 Leger des Heils, Goodwillwerk, Den Haag e.o. 1 MOVEOO 1 Nidos Assen 2 PMW COSM 42 Rosa Manus 2 SHOP 6 Sisters of Charity 1 SOMIK 1 TerWille 1 Stichting Toevluchtsoord 5 Tussenvoorziening 2 Verdihuis 1 Vieja Crisisopvang 2 VieJa Utrecht 1 Vluchtheuvel crisisopvang 1 Vrouwenopvang Centrum Midden-Holland 1 Stichting Wende 2 Het Wieckerhoes 2 Xonar 1 Zienn 1 Zorgcentrum met geheimadres in Noord Nederland 1 Totaal 157 jaarverslag

Jaarcijfers CoMensha. Aard en omvang (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel 2011 in Nederland

Jaarcijfers CoMensha. Aard en omvang (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel 2011 in Nederland Jaarcijfers CoMensha Aard en omvang (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel 2011 in Nederland April 2012 Inhoud 1.... Weer meer (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel... 2 2.... Ontwikkelingen in

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Maandrapportage februari 2013

Maandrapportage februari 2013 Maandrapportage februari 2013 Inhoudsopgave 1.... Inleiding... 2 2.... Aard en omvang slachtoffers van mensenhandel... 3 2.1.. Aantal aanmeldingen... 3 2.2... Verzoeken om opvang... 3 2.3... Wachtlijst...

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: juni 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: mei 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: maart 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: februari 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Maandrapportage juli 2013

Maandrapportage juli 2013 Maandrapportage juli 2013 Inhoudsopgave 1.... Uitgelicht... 2 2.... Aard en omvang slachtoffers van mensenhandel... 3 2.1.. Aantal aanmeldingen... 3 2.2... Verzoeken om opvang... 4 2.3... Plaatsingslijst...

Nadere informatie

Maandrapportage april 2013

Maandrapportage april 2013 Maandrapportage april 2013 Inhoudsopgave 1.... Uitgelicht... 2 2.... Aard en omvang slachtoffers van mensenhandel... 4 2.1.. Aantal aanmeldingen... 4 2.2... Verzoeken om opvang... 5 2.3... Plaatsingslijst...

Nadere informatie

Maandrapportage juni 2013

Maandrapportage juni 2013 Maandrapportage juni 2013 Inhoudsopgave 1.... Uitgelicht... 2 2.... Aard en omvang slachtoffers van mensenhandel... 4 2.1.. Aantal aanmeldingen... 4 2.2... Verzoeken om opvang... 5 2.3... Plaatsingslijst...

Nadere informatie

Jaarcijfers CoMensha. Het beeld van 2013

Jaarcijfers CoMensha. Het beeld van 2013 Jaarcijfers CoMensha Het beeld van 2013 Inhoud 1.... Voorwoord... 2 2.... Ontwikkelingen in 2013 samengevat... 4 3.... Het beeld van 2013... 6 4.... Afkortingenlijst... 17 Bijlage 1: Aanmelding per categorie...

Nadere informatie

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst.

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst. Maandelijkse rapportage cijfers slachtoffers mensenhandel Maand: januari Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van januari tot en met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. CoMensha Rapportage januari t/m juni 2014 Pagina 1 van 36

Inhoudsopgave. CoMensha Rapportage januari t/m juni 2014 Pagina 1 van 36 Rapportage januari t/m juni 2014 Inhoudsopgave 1.... Inleiding... 2 2.... Aard en omvang (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel... 3 2.1.. Aantal aanmeldingen... 3 2.1.1 Categorie aanmelding 1 januari

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. CoMensha Rapportage januari t/m augustus 2014 Pagina 1 van 38

Inhoudsopgave. CoMensha Rapportage januari t/m augustus 2014 Pagina 1 van 38 Rapportage januari t/m augustus 214 Inhoudsopgave 1.... Inleiding... 2 2.... Aard en omvang (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel... 3 2.1.. Aantal aanmeldingen... 3 2.1.1 Categorie aanmelding 1 januari

Nadere informatie

1. Inleiding Aanmeldingen bij CoMensha... 3

1. Inleiding Aanmeldingen bij CoMensha... 3 Rapportage januari t/m maart 215 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Aanmeldingen bij CoMensha... 3 2.1. Aanmeldingen in de periode 1 januari t/m 31 maart 215... 3 2.2. Aanmeldingen per categorie... 3 2.2.1.

Nadere informatie

Jaaroverzicht Het beeld van 2014

Jaaroverzicht Het beeld van 2014 Jaaroverzicht Het beeld van 2014 Over CoMensha CoMensha is het landelijke coördinatiecentrum tegen mensenhandel in Nederland. CoMensha heeft als wettelijke taak het registreren van feiten over de aard

Nadere informatie

Inhoudsopgave. CoMensha Rapportage januari t/m september 2014 Pagina 1 van 39

Inhoudsopgave. CoMensha Rapportage januari t/m september 2014 Pagina 1 van 39 Rapportage januari t/m september 2014 Inhoudsopgave 1.... Inleiding... 2 2.... Aard en omvang (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel... 3 2.1.. Aantal aanmeldingen... 3 2.1.1 Categorie aanmelding 1

Nadere informatie

Hoenu verder? Belangrijke telefoonnummers INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL. IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61

Hoenu verder? Belangrijke telefoonnummers INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL. IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61 Belangrijke telefoonnummers COMENSHA IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61 POLITIE KMAR T 0900 88 44 T 0343 52 89 99 SLACHTOFFERHULP SCHADEFONDS NEDERLAND GEWELDSMISDRIJVEN T 0900 01 01

Nadere informatie

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Als je niet kunt gaan en staan waar je wilt, als iemand je paspoort in beslag heeft genomen, als iemand je geld opeist... dan kan het zijn dat

Nadere informatie

1. Inleiding Aanmeldingen bij CoMensha... 3

1. Inleiding Aanmeldingen bij CoMensha... 3 Rapportage januari t/m mei 215 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Aanmeldingen bij CoMensha... 3 2.1. Aanmeldingen in de periode 1 januari t/m 31 mei 215... 3 2.2. Aanmeldingen per categorie... 3 2.2.1.

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan

Strategisch Beleidsplan Strategisch Beleidsplan 2013 2017 Inhoudsopgave 1.... Voorwoord... 2 2.... De positionering van CoMensha... 3 2.1.. Inleiding... 3 2.2... Ambitie, kerntaken en positionering... 3 2.3... Missie... 4 2.3...

Nadere informatie

Evaluatie van de pilot Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel

Evaluatie van de pilot Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel Cahier 2012-14 Evaluatie van de pilot Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel M. van Londen L. Hagen m.m.v. N. Brenninkmeijer Memorandum De reeks Memorandum omvat de rapporten van onderzoek

Nadere informatie

Monitor december In-, door- en uitstroom vrouwenopvang

Monitor december In-, door- en uitstroom vrouwenopvang Monitor december 2016 In-, door- en uitstroom vrouwenopvang Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - De monitor Waarom een monitor? Wat meet de monitor? Welke cliënten vangt de vrouwenopvang op? Wat ziet

Nadere informatie

Factsheet bij Mensenhandel in en uit beeld ii

Factsheet bij Mensenhandel in en uit beeld ii Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Factsheet bij Mensenhandel in en uit beeld ii Cijfermatige rapportage 2008-2012 Goed meten is weten wat te doen Mensenhandel in en uit

Nadere informatie

Noodbed voor het LEC bij eergerelateerd geweld

Noodbed voor het LEC bij eergerelateerd geweld Noodbed voor het LEC bij eergerelateerd geweld Sinds half november 2010 stellen een negental organisaties voor vrouwenopvang per toerbeurt een noodbed ter beschikking voor het landelijke expertise centrum

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding voorwoord Elke werknemer in Nederland heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En iedereen moet zijn werk op een veilige manier

Nadere informatie

Een keten van zorg voor slachtoffers. Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel

Een keten van zorg voor slachtoffers. Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel Een keten van zorg voor slachtoffers Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel INHOUD 2 Inleiding - 03 Wat is mensenhandel? - 04 Taak en functie - 05 Route - 06 Hoe werkt de keten? - 07 Signaleren en melden

Nadere informatie

Seksbranche zonder mensenhandel. Hoe (zorg)professionals gedwongen prostitutie kunnen helpen te bestrijden

Seksbranche zonder mensenhandel. Hoe (zorg)professionals gedwongen prostitutie kunnen helpen te bestrijden Seksbranche zonder mensenhandel Hoe (zorg)professionals gedwongen prostitutie kunnen helpen te bestrijden Deze brochure is bedoeld voor hen die hulp bieden aan sekswerkers, zoals: Leger des Heils, SHOP

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

Jaaroverzicht Het beeld van 2015

Jaaroverzicht Het beeld van 2015 Jaaroverzicht Het beeld van 2015 Over CoMensha CoMensha is hèt landelijke coördinatiecentrum tegen mensenhandel in Nederland. CoMensha heeft vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie de opdracht

Nadere informatie

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort.

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort. B8/3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1 Beleidsregels Voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemdeling die via Schiphol Nederland inreist zijn de bevoegdheden

Nadere informatie

d.d. 7 augustus 2006. 1 Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND

d.d. 7 augustus 2006. 1 Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND Werkinstructie Openbaar Aan Klantdirecteuren IND Directeur Procesvertegenwoordiging Van Hoofddirecteur IND Datum 12 juni 2015 Kenmerk Vindplaats InformIND Onderwerp Rol contactpersonen mensenhandel & gendergerelateerde

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Inleiding Slachtoffers van mensenhandel vormen een specifieke doelgroep met complexe problemen. Veel van hen hebben steun nodig om te herstellen van traumatische

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

Seksbranche zonder mensenhandel. Hoe (zorg)professionals gedwongen prostitutie kunnen helpen bestrijden

Seksbranche zonder mensenhandel. Hoe (zorg)professionals gedwongen prostitutie kunnen helpen bestrijden Seksbranche zonder mensenhandel Hoe (zorg)professionals gedwongen prostitutie kunnen helpen bestrijden Deze brochure is bedoeld voor hen die hulp bieden aan sekswerkers, zoals: GGD-medewerkers en aanverwante

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie

De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie De Rotterdamse aanpak van jeugdprostitutie Klaas Ridder ketenregisseur jeugdprostitutie Overzicht Introductie / begrippenkader Situatie vóór 2004 2004 een initiatief voor een ketenaanpak 2005 de inrichting

Nadere informatie

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Rechten van slachtoffers Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mensenhandel is een schending van de rechten van talloze mensen in Europa en daarbuiten en beïnvloedt hun leven.

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

je rechten in een aantal nuttige adviezen en contacten om JE te helpen Je bent een minderjarige als je onder de 18 jaar bent

je rechten in een aantal nuttige adviezen en contacten om JE te helpen Je bent een minderjarige als je onder de 18 jaar bent Je bent een minderjarige als je onder de 18 jaar bent MogelijkE MINDERJARIGE slachtoffers van mensenhandel je rechten in Nederland een aantal nuttige adviezen en contacten om JE te helpen Medegefinancierd

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Mensenhandel is om ons heen. Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur

Mensenhandel is om ons heen. Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Mensenhandel is om ons heen Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Mensenhandel is om ons heen Mensenhandel is om ons heen. De laatste jaren wordt duidelijk dat mensen op vele

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD FEITEN EN CIJFERS Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheids relaties. Onze opvang- en behandelvoorzieningen bieden een veilige plek aan kinderen, jongeren

Nadere informatie

2010/2011 Voortgangsrapportage

2010/2011 Voortgangsrapportage 2010/2011 Voortgangsrapportage Zorgnetwerk Mensenhandel Regio Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wat is mensenhandel 3 3. Doelgroep 3 4. Doelstellingen 4 5. Organisatiestructuur en ketenaanpak

Nadere informatie

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Datum afname Naam intaker Naam cliënt Uitslag risicoscreening A. Achtergrondinformatie 1. Wie weet er (vermoedelijk) dat u bij de vrouwenopvang aanklopt?

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN

DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN DE KINDEROMBUDSMAN PRESENTEERT EERSTE NEDERLANDSE KINDERRECHTENMONITOR: GROTE ZORGEN OVER HALF MILJOEN KINDEREN De eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland

Nadere informatie

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang

Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Instrument voor risicoscreening in de vrouwenopvang Datum afname Naam intaker Naam cliënt Uitslag risicoscreening Groen A. Achtergrondinformatie 1. Wie weet er (vermoedelijk) dat u bij de vrouwenopvang

Nadere informatie

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM 1. De opdracht van Payoke ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 De begeleiding van slachtoffers van loverboys PARTNERSHIP Payoke vzw 2015-2016

Nadere informatie

Beleidskader landelijke in-, door- en uitstroom crisisopvang & opvang in acute crisissituaties van slachtoffers huiselijk geweld in de vrouwenopvang

Beleidskader landelijke in-, door- en uitstroom crisisopvang & opvang in acute crisissituaties van slachtoffers huiselijk geweld in de vrouwenopvang Beleidskader landelijke in-, door- en uitstroom crisisopvang & opvang in acute crisissituaties van slachtoffers huiselijk geweld in de vrouwenopvang December 2016 1 Aanleiding Het is al jarenlang staand

Nadere informatie

OMGEKEERDE UITVOERINGSIMPULS. Donutdocument briefadressen

OMGEKEERDE UITVOERINGSIMPULS. Donutdocument briefadressen OMGEKEERDE UITVOERINGSIMPULS Donutdocument briefadressen DONUT 1 // Functionele Ruimte BRP Casus: Het probleem van Marco Marco werd tijdens de crisis ontslagen. Hij kon de hypotheek van zijn huis niet

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 804 Vragen van de leden

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 200 200 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 200 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 0 2 XP DEN HAAG T 070 40 79 F 070 40 7 4 www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel Pagina 1 van 8 B9-procedure Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel In deze folder staat welke rechten jij in Nederland hebt als slachtoffer van uitbuiting. Het gaat over jou en daarom

Nadere informatie

TKM Online, april 2012

TKM Online, april 2012 TKM- enquête onder ruim 1.400 professionals Het zwarte gat na een melding Marie-José Linders voor Tijdschrift Kindermishandeling 'Je ziet niet hoe het verder gaat met een kind. Wat gebeurt er? Wat doen

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

1. Beschikbare capaciteit bij de Nationale Politie voor de aanpak van mensenhandel 2. De Kabinetsreactie op het AMV rapport

1. Beschikbare capaciteit bij de Nationale Politie voor de aanpak van mensenhandel 2. De Kabinetsreactie op het AMV rapport 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Onderwerp AO Mensenhandel en Prostitutie Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nationaalrapporteur.nl

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 28638 Mensenhandel Nr. 143 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2016 Op 14 april heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Opvang onvrede burger Voorkomen dat onvrede uitmondt in een klacht Verbeteren kwaliteit van uw dienstverlening Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Gemeenten krijgen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016

Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Presentatie Integrale jeugdhulp Kennisdag 25 januari 2016 Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie Rotterdam Hun verleden is niet hun toekomst Commissie Azough De Zorgtafel Mensenhandel en Prostitutie in

Nadere informatie

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf )" Routing

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf ) Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Provincie.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 4 2 Provinciale Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

AHHA-Project. Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers

AHHA-Project. Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers AHHA-Project Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers Wat is een holebi-asielzoeker? Iemand die asiel aanvraagt omdat hij/zij in het land van herkomst gediscrimineerd en/of vervolgd wordt op basis

Nadere informatie

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland. Jaarcijfers 2016

Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland. Jaarcijfers 2016 Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland Jaarcijfers 2016 De GGD Amsterdam biedt sinds 2012 zorgcoördinatie voor slachtoffers van acuut seksueel geweld die een sporenonderzoek bij de politie ondergaan.

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie