Onze Ambitie : Oosterhout wil een duurzame gemeente zijn en actief bijdragen aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze Ambitie : Oosterhout wil een duurzame gemeente zijn en actief bijdragen aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving."

Transcriptie

1 duurzaam bouwen in

2 duurzaam bouwen in U overweegt om een kavel te kopen in de Contreie? Overweeg dan vooral ook om een energiezuinige en duurzame woning te bouwen. De gemeente Oosterhout geeft nu namelijk 10% korting op de kavelprijs als u extra energiezuinig en duurzaam bouwt. De korting bedraagt maximaal per kavel. Tenminste de helft daarvan dient u te gebruiken om uw woning energiezuiniger, gezonder, comfortabeler of meer toekomstgericht te maken. U kunt uw woning dus duurzamer maken, nu korting krijgen op de kavelprijs en in de toekomst genieten van een lage energierekening en een comfortabele en gezonde woning die op termijn eenvoudig is te veranderen. De gemeente Oosterhout helpt u bij het ontwerpen van die duurzame woning. In deze folder vindt u de voorwaarden voor de kavelkorting, een beknopte uitleg van het systeem dat wij gebruiken om duurzaamheid te meten (GPR-Gebouw) en ideeën en tips voor uw eigen bouwproject. Onze Ambitie : Oosterhout wil een duurzame gemeente zijn en actief bijdragen aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. naar Kavelkorting >>> naar GPR Gebouw / Meetmethode >>> naar Berekening >>> naar Tips & inspiratie >>> De gemeente streeft naar: 1. 20% duurzame energieproductie in 2020 (bijvoorbeeld zon en wind); 2. Reductie van uitstoot aan CO2 en andere broeikasgassen met 30% in 2020; 3. Realisatie van 2% energiebesparing per jaar.

3 Kaswoningen EVA Lanxmeer - Culemborg KWSA Karssenberg Wienberg Samenwerkende Architecten wat kunt u van ons verwachten De gemeente Oosterhout biedt u een gratis gesprek aan met een onafhankelijk adviseur op het gebied van duurzaamheid en energie. Het Bouwbesluit waaraan uw bouwplan moet voldoen, stelt eisen aan de duurzaamheid en energiezuinigheid. De energieprestatie van nieuwe gebouwen wordt aangeduid met een EPC (energieprestatie coëfficiënt). Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger het gebouw. De wettelijke eisen aan de energieprestatie zijn de laatste jaren regelmatig aangescherpt en dat gaat door, want vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen (bijna helemaal) energieneutraal zijn. De gemeente Oosterhout wil het goede voorbeeld geven door in de Contreie minimaal 10% beter te presteren dan de wettelijke norm. Zo lopen we in onze gemeente steeds iets voor op het wettelijke niveau tot aan Een energiezuinig huis is zo ontworpen en gebouwd dat de energievraag minimaal is, verwarming, koeling en warm water efficiënt zijn geregeld en de extra energie die nodig is, komt uit hernieuwbare bronnen (groene energie). Wanneer de woning tevens een prettig, veilig en comfortabel gebouw is met een gezond binnenmilieu, verantwoord materiaalgebruik én lage energielasten dan spreken we over een duurzame woning. Kavelkorting U komt in aanmerking voor de korting op de kavelprijs als uw woning voldoet aan de voorwaarden voor duurzaamheid en u hoort tot de eerste kavelkopers in de Contreie. Het bedrag dat door de gemeente Oosterhout beschikbaar is gesteld bestaat uit twee afzonderlijke delen: 1. Een korting van 5% op het bedrag van de kavelprijs met een maximum van is bedoeld als compensatie van een tegenvallende verkoopprijs van de oude woning. 2. Een korting van 5% op het bedrag van de kavelprijs met een maximum van kunt u naar eigen inzicht besteden aan de verdere verduurzaming van uw woning. De voorwaarden voor het toekennen van de korting op de kavelprijs worden in deze brochure verder toegelicht. Korting 1 wordt gegeven bij aankoop van een kavel in de Contreie. U hoeft daar verder niets voor te doen. Korting 2 krijgt u wanneer voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld zijn door de gemeente Oosterhout. De voorwaarde is dat er extra duurzaamheidmaatregelen aan de woning zijn getroffen. U heeft vrijheid in de keuze van de maatregelen. De maatregelen moeten samen in ieder gevel leiden tot de vastgestelde minimumscore voor duurzaamheid, volgens het GPR Gebouw meetinstrument. Lees hierover meer in de volgende paragraaf: Meten van duurzaamheid.

4 meten van duurzaamheid GPR Gebouw / Meetmethode De duurzaamheid van een woning meten we in Oosterhout met het instrument GPR Gebouw. Dat instrument meet de duurzaamheid van gebouwen op vijf milieuthema s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstgerichtheid. Voor elk van de thema s wordt een rapportcijfer gegeven. Hoe hoger het rapportcijfer, hoe duurzamer de woning op dat thema. Het cijfer 10 is steeds de hoogst haalbare score. Hieronder is een voorbeeld gegeven van het resultaat van een berekening met GPR Gebouw. Energie Milieu Gezondheid Gebruikskwaliteit Toekomstwaarde De onderste scores zijn gebaseerd op het bouwen volgens standaard bouwpraktijk zonder extra rekening te houden met duurzaam bouwen. 7,0 6,5 7,0 8,0 6,0

5 De kavelkorting strijkt u op als u: 1. Een GPR Gebouw berekening van uw woning bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voegt. 2. In deze berekening op de thema s milieu, gezondheid, en toekomstgerichtheid tenminste en aantoonbaar een 7,5 scoort. 3. Voor de thema s energie en gebruikskwaliteit tenminste en aantoonbaar een 8,0 haalt. U zult zien dat het behalen van de benodigde score goed te doen is, vooral als u al bij het ontwerp rekening houdt met duurzaam bouwen. En u zult er nog lang profijt van hebben. Berekening Uw architect kan een berekening maken van de duurzaamheidscore van uw woning met GPR Gebouw. Het hoort bij zijn of haar werk. Door deze berekening vanaf het begin bij te houden, weet u altijd of u op de goede weg zit. Tijdens het ontwerpproces kan de berekening worden aangepast aan de vorderingen in het ontwerp. Rekenen met GPR Gebouw gebeurt online met een rekenmodel waar een licentie voor nodig is. De gemeente Oosterhout heeft een licentie en stelt de architecten een sublicentie ter beschikking. Zo kost het u verder niets. Als opdrachtgever kan de architect u uitnodigen om mee te kijken. Dan kunt u ook zelf in het systeem uw berekening inzien.

6 Tips & inspiratie Duurzaam bouwen loont! Uw woning wordt in het gebruik zuiniger en goedkoper. De energiekosten zijn de laatste jaren fors gestegen. Maatregelen om het energiegebruik te reduceren leveren dus in toenemende mate voordeel op in uw woonlasten. Datzelfde geldt voor maatregelen voor waterbesparing. Veel kunt u al doen door uw ontwerp er op toe te spitsen: ramen op het zuiden vangen veel zon, vooral in de winter is dit een gratis warmte- en lichtbron. In de zomer leidt veel glas op het zuiden tot een te warm huis. Overstekken boven de ramen op het zuiden zorgen voor een aangenaam binnenklimaat in de zomer. Duurzaam bouwen loont! Zo zijn er verschillende maatregelen die leiden tot een verlaging van de energie- en waterrekening en een verbetering van het wooncomfort. Een goed ontworpen woning combineert een hoge mate van duurzaamheid met lage woonlasten. U kunt op alle duurzaamheidthema s iets extra s doen, maar u kunt ook op één thema de nadruk leggen. Bouw energiezuinig De bouw van energiezuinige woningen is inmiddels normaal in Nederland. In 2020 moeten nieuw te bouwen woningen tenminste evenveel energie opwekken als ze verbruiken. Zo n woning kunt u nu al bouwen: de extra investeringen voor een energieneutrale woning verdient u in 12 tot 15 jaar terug. De levensduur van de maatregelen is 15 tot 50 jaar. Het rendement op uw investering is dus hoger dan de rente op de bank. GPR Gebouw beloont energiezuinig bouwen in het thema energie. The Meera house - Singapore design by GUZ Architects Duurzame materialen Materiaalgebruik kan aanzienlijk bijdragen aan de duurzaamheid van uw woning. Zo kunt u kiezen voor begroeiing op dak en muren ter isolatie van uw huis. Of gewoon tijdloos en solide (laten) ontwerpen en bouwen, zodat de woning ook lang blijft staan: een monument voor de toekomst is heel duurzaam. The Kingspan Lighthouse - Watford/England BRE Consultancy/design by Sheppard Robson with Arup Zuinig met water Een grote woning met een grote tuin. Het waterverbruik is dan meestal erg hoog. Dit kunt u voorkomen met behulp van waterbesparende maatregelen en opslag en hergebruik van regenwater, bijvoorbeeld in de tuin. Deze maatregelen zorgen voor een lagere waterrekening. Binnen GPR Gebouw scoort u met deze maatregelen hoger op het thema milieu.

7 Gezonde woning Het bouwen van een gezonde woning is bijvoorbeeld van belang bij mensen met luchtwegaandoeningen. Gezonde binnenlucht wordt verkregen door de volgende maatregelen: - geen open verbrandingstoestellen (elektrisch koken) - materialen die geen schadelijke stoffen uitstoten - geen materialen die schimmelgroei bevorderen - goede ventilatie - goede daglichttoetreding Een gezonde woning scoort in GPR Gebouw hoog op het thema gezondheid. Gebruikskwaliteit Voor welk gebruiksdoel moet mijn huis geschikt zijn? Gezinnen met kinderen hebben heel andere behoeften en wensen dan bijvoorbeeld tweeverdienende starters op de woningmarkt of senioren met zorg aan huis. GPR Gebouw biedt inzicht in de mate waarin een gebouw of ontwerp voldoet aan de wensen van de bewoner(s) en toekomstige gebruikers. Een kwalitatief goede, toegankelijke en functionele woning, aangepast aan uw bijzondere wensen en behoeften, maar ook geschikt voor (toekomstige) gebruikers van uw woning. Heeft u een combinatie van wonen met zorg nodig, zijn uw trappen dan breed genoeg voor een traplift? Kunt u ook met een rolstoel of rollator uw bordes op en uw deurdrempel over? Wanneer u voldoende gebruiksvriendelijk bouwt, hoeven er minder aanpassingen of noodgrepen achteraf te worden gedaan. U scoort bovendien in de categorie gebruikskwaliteit in de GPR-Gebouw monitor. Voor de toekomst Een levensloopbestendige woning: één die meegroeit met uw woonwensen. Als starter een woning bouwen die uitbreidbaar is. Als het nodig is worden extra ruimtes toegevoegd aan de woning. Door rekening te houden met goede toegankelijkheid kunt u er ook nog lang blijven wonen. De mogelijkheid van een slaapkamer beneden en drempelloos bouwen helpen daarbij. U scoort met deze woning hoog op het thema toekomstgerichtheid in GPR Gebouw. Bovendien zal uw woning beter in de markt liggen wanneer u deze wilt verkopen. Meer informatie vindt u onder andere op de website van Milieu Centraal: U kunt ook altijd contact opnemen met de gemeente Oosterhout Wij hebben een eigen adviseur die u verder op weg kan helpen Dit advies is voor u in eerste instantie gratis Kaswoningen EVA Lanxmeer - Culemborg KWSA Karssenberg Wienberg Samenwerkende Architecten

8 Contact Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de kavelcoach Gert-Jan Bartels van de gemeente Oosterhout (0162) of Voor meer informatie over duurzaam bouwen kunt u contact opnemen met de senior beleidsmedewerker milieu Ron Tuin van de gemeente Oosterhout (0162) of Gemeente Oosterhout Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout Bezoekadres: Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout Colofon De Contreie is een initiatief van gemeente Oosterhout. We hebben ons ingespannen om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-)materiaal in deze publicatie te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. Opmaak folder: Beeldverband - Petra Maas 2013

Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar

Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar Particuliere nieuwbouw in Lelystad Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar Zelf een woning bouwen in Lelystad? De gemeente stimuleert duurzaam- en energiezuinig

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Duurzame energie. Nacht van de Nacht Duurzaam wonen in de Zuidpolder Opening KringloopCentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/Eemnes Prijsvraag

Duurzame energie. Nacht van de Nacht Duurzaam wonen in de Zuidpolder Opening KringloopCentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/Eemnes Prijsvraag Duurzame energie Nacht van de Nacht Duurzaam wonen in de Zuidpolder Opening KringloopCentrum Eemnes en Wereldwinkel Laren/Eemnes Prijsvraag Gemeente Eemnes Duurzaam energiegebruik Duurzaam energiegebruik

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Samen energie besparen

Samen energie besparen Samen energie besparen Samen energie besparen. Dat is hard nodig om stijgende energieprijzen het hoofd te bieden én het milieu een handje te helpen. Veel verhuurders gaan de komende jaren wooncomplexen

Nadere informatie

indeling en uitbreiding

indeling en uitbreiding indeling en uitbreiding Wilt u uw woonruimte uitbreiden of de indeling van uw woning veranderen? Een dakkapel op zolder of een aanbouw aan uw woonkamer leveren verrassend veel ruimte op. Ook in een huurwoning

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Comfortabel wonen in Nieuwveense Landen Praktische informatie over verwarmen, verkoelen en warm water

Comfortabel wonen in Nieuwveense Landen Praktische informatie over verwarmen, verkoelen en warm water Comfortabel wonen in Nieuwveense Landen Praktische informatie over verwarmen, verkoelen en warm water 2 Inhoudsopgave Aangenaam wonen met meer comfort 4 Collectief warmte-koudesysteem 6 Comfortkoeling

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015

krant Huis meer waard door hoger energielabel ENERGIEWINST HUIS INHOUD TE KOOP Februari 2015 Februari 2015 krant Huis meer waard door hoger energielabel Energiebesparende maatregelen aan je huis geven meer wooncomfort en lagere energiekosten. Maar is het handig om je huis energiezuiniger te maken

Nadere informatie

Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere. handleiding voor duurzame

Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere. handleiding voor duurzame Ik bouw mijn huis duurzaam in Almere Een handleiding voor duurzame zelfbouwers Mensen maken de stad duurzaam Het begrip duurzaamheid heeft in de afgelopen decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Werd

Nadere informatie

SNS Retail Bank. Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst

SNS Retail Bank. Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst SNS Retail Bank Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op duurzaam wonen 1.1 Onze visie op duurzaam wonen 1.2 Onze dienstverlening voor duurzaam wonen

Nadere informatie

Omdenken is slim ondernemen

Omdenken is slim ondernemen Omdenken is slim ondernemen Tips voor de ondernemer om energie te besparen Voor u ligt de publicatie Omdenken is slim ondernemen. Alle Bedrijven zijn wettelijk verplicht ( Wet Milieubeheer) maatregelen

Nadere informatie

Ulft. Energieneutraal wonen. De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt. energielabel A++ EPC = 0,0

Ulft. Energieneutraal wonen. De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt. energielabel A++ EPC = 0,0 Energieneutraal wonen Ulft De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt energielabel A++ EPC = 0,0 22 energieneutrale twee-onder-een-kap koopwoningen Plan Bomenbuurt.

Nadere informatie

Duurzaam bouwen in Bussum Van zilver naar Goud

Duurzaam bouwen in Bussum Van zilver naar Goud Duurzaam bouwen in Bussum Van zilver naar Goud Kerngegevens Projectleider Afdeling Anne Kok RI 3 Datum 3 juni 2010 3 Behandeling Raad Planstatus Projectnummer Opdrachtgever: Vastgesteld AB10.00406 Bernie

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Landelijk wonen in Hardenberg

Landelijk wonen in Hardenberg Landelijk wonen in Hardenberg Hardenberg De Lanen II 8 royale twee-onder-één kap woningen 2 Hardenberg De Lanen II Bouwfonds Ontwikkeling Begeleid Particulier Opdrachtgeverschap het beste uit twee werelden

Nadere informatie

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens

ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens ADEL-lijke routes naar klimaatneutrale huishoudens Welk type woning heeft U? Tot welk type bewoner behoort U? Welke woning/bewoner combinatie past bij U? - Grote Kans op Succes - Natuurlijk Duurzaam -

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam (t)huis. www.nieuwegein.nl/nieuwegeinenergiek

Samen werken aan een duurzaam (t)huis. www.nieuwegein.nl/nieuwegeinenergiek Samen werken aan een duurzaam (t)huis. www.nieuwegein.nl/nieuwegeinenergiek Profiteer juist nu! Meer dan 200 woningeigenaars in Nieuwegein werken momenteel aan meer wooncomfort, minder lasten en een duurzaam

Nadere informatie

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee

Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Een schonere leefomgeving? Ook úw keuzes tellen mee Inhoudsopgave 1. Een schonere omgeving 05 Schoner en zuiniger 05 Handige tips 05 2. Ook úw keuzes

Nadere informatie

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans!

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! 1. Energie moet je oogsten! Energiestap voorziet een toekomst waarin gebouwen geen energiegebruikers zijn, maar energieopwekkers. Met de huidige stand

Nadere informatie

Bergenspark; heerlijk wonen in een rustige omgeving Bergen

Bergenspark; heerlijk wonen in een rustige omgeving Bergen Bergenspark; heerlijk wonen in een rustige omgeving Bergen Bergenspark 8 ruime en moderne 2 onder 1 kapwoningen 2 Bergenspark Bergen Gezellig en sfeervol Bergen Strand, duinen, bos, poldergebied en het

Nadere informatie

BESPAARMAGAZINE. Het nieuwe energielabel. Zonnepanelen. Ons gasverbruik is enorm gedaald. MAAK UW WONING ENERGIEZUINIGER!

BESPAARMAGAZINE. Het nieuwe energielabel. Zonnepanelen. Ons gasverbruik is enorm gedaald. MAAK UW WONING ENERGIEZUINIGER! BESPAARMAGAZINE MAAK UW WONING ENERGIEZUINIGER! Zonnepanelen Zet zonlicht om in stroom en bespaar zo op uw energierekening. Creëer uw eigen schone energiecentrale met zonnepanelen. Ons gasverbruik is enorm

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een huis kopen? Een slim moment om aan energie te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken.

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie