Ondernemerschap De klant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemerschap De klant"

Transcriptie

1

2 2

3 2010 Ondernemerschap De klant

4 Ondernemerschap De klant Het jaar 2010 kenmerkte zich door een voorzichtig herstel van de economie. Aanvankelijk nog wat aarzelend, maar in de loop van het jaar steeds zichtbaarder. Na de enerverende jaren 2008 en 2009 hebben zich gelukkig geen nieuwe economische of financiële crises aangediend. In 2010 heeft Egeria een beter resultaat behaald dan in het succesvolle Een unieke prestatie! Wij hebben vijf acquisities gedaan van aanzienlijke omvang: NRC Media, Axent Nabestaandenzorg, Den Braven Sealants en CleanLeaseFortex hebben wij rechtstreeks gekocht, en via Muelink & Grol is een aantrekkelijke acquisitie in de Verenigde Staten van Amerika gedaan. Verder is in december 2010 Morssinkhof/Rymoplast verkocht. Ook in 2011 zullen wij werken aan de verdere vermindering van onze schulden en uitkijken naar nieuwe acquisitiemogelijkheden, zonder de mogelijkheden voor herfinancieringen uit het oog te verliezen. De eerste acquisitie van 2011 is inmiddels afgerond: United Dutch Breweries maakt sinds maart ook deel uit van onze portfolio. Foto Frank Penders De omslag van het jaarboek is dit jaar groen. Een bewuste keuze, want Egeria richt zich middels haar investeringen steeds intensiever op duurzaam ondernemen. Bij een aantal portfoliobedrijven vormt duurzaamheid reeds een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Muelink & Grol ontwikkelt en produceert bijvoorbeeld rookgasafvoersystemen en ventilatieproducten waarmee HR verwarmingsketels efficiënter opereren. SIF produceert funderingen voor de offshore windenergie en draagt zo bij aan de verduurzaming van de wereldwijde energievoorziening. En Mosa heeft dit jaar opnieuw de Cradle to Cradle Zilver certificering behaald voor vloer- en wandtegels. 99% Van de producten van Mosa wordt zo milieuvriendelijk geproduceerd 4

5 Entrepreneurship The customer dat ze onbeperkt kunnen worden hergebruikt. Een indrukwekkende prestatie. Het is Egeria s voornemen om ook de komende jaren meer investeringen te doen in duurzaam ondernemerschap en renewable energy. Het thema van dit jaarboek is de klant. Bij al onze ondernemingen staat de klant centraal. Toch is het niet altijd precies te benoemen wie die klant is. Wie is bijvoorbeeld de klant van Den Braven Sealants, producent van hoogwaardige kit en lijm? Is dat de aannemer die de kit gebruikt bij de constructie van een huis of een kantoorgebouw? Of zijn het de eindgebruikers van die ruimtes? Voor Muelink & Grol gaat dezelfde vraag op: het bedrijf levert rechtstreeks aan producenten van verwarmingsinstallaties. Als consument kiest u nooit bewust voor Muelink & Grol. Toch speelt het bedrijf een belangrijke rol in uw leven door woon- en werkruimtes goed te ventileren en veilig te maken. De klanten van NRC Media zijn natuurlijk de lezers. Sommige oudere lezers zijn al jarenlang trouw abonnee van NRC Handelsblad. Het vernieuwende nrc.next trekt steeds meer jongere lezers die zoeken naar duiding van het nieuws. Het bedrijf weet ook op het digitale front de lezers te bereiken met een innovatieve website en een prachtige app voor de ipad. Herkel maakt voedingssupplementen en cosmetica die klanten helpen zich gezond te voelen en er goed uit te zien. En de klanten van Axent Nabestaandenzorg verzekeren zich bij het bedrijf voor de kosten van hun uitvaart. De vijf bedrijven laten goed zien hoe divers de portfolio van Egeria is. Dit Egeria-jaarboek is het vierde in een reeks waarin wij vijf jonge fotografen de kans geven zich verder te ontwikkelen. De fotografen krijgen de opdracht om binnen het gekozen thema een interpretatie te geven van het geselecteerde bedrijf, om daarmee te laten zien waar Egeria voor staat. Onze fotografen hebben deze bedrijven op hun eigen soms eigenzinnige wijze vastgelegd. Het resultaat is een vijftal series die een geheel eigen en verrassende interpretatie van de bedrijven geven. Wij danken iedereen voor de toegewijde inzet en voor de mooie resultaten van Wij zien ernaar uit in samenwerking met onze portfolio-ondernemingen en uiteraard met onze investeerders blijvend mooie rendementen te realiseren! Peter Visser, Caroline Huyskes, Mark Wetzels, Floris Muijser en Geert Glimmerveen, april 2011 The year 2010 was characterised by a cautious recovery of the economy. It was somewhat hesitant at first, but the recovery became more visible as the year progressed. Fortunately, no new economic or financial crises arose after the enervating years 2008 and was a successful year for Egeria and 2010 showed even better results: a unique performance! We made five sizeable acquisitions: we bought NRC Media, Axent Nabestaandenzorg, Den Braven Sealants and CleanLeaseFortex directly, and made an interesting acquisition in the USA via Muelink & Grol. In December 2010, we sold Morssinkhof/Rymoplast. In 2011, we will work to further reduce our debts and look out for new acquisition opportunities, without losing sight of the possibilities of refinancing. The first acquisition of 2011 is complete: since March United Dutch Breweries is also part of our portfolio. The cover of this yearbook is green. This is a conscious decision, because Egeria through the companies in its portfolio is focusing ever more intensively on environment and social governance. Sustainability is already an important part of the business strategy of some of our portfolio companies, such as Royal Mosa, Muelink & Grol and SIF. Egeria intends to invest more in sustainable enterprises and renewable energy in the coming years. The theme of this yearbook is the customer. The customer is the prime focus for all our companies. The five companies and their customers portrayed in this yearbook are a wonderful example of how diverse Egeria s portfolio is. This edition of the Egeria yearbook is the fourth of a series in which we give five young photographers the opportunity to develop further. The photographers are handed the assignment to make an interpretation of the selected company within the chosen theme to show what Egeria stands for. Our photographers have recorded these companies in their own, sometimes idiosyncratic manner. This results in five series that give a completely unique and surprising interpretation of the companies. We would like to thank everyone for their devoted efforts and for the fine results for We look forward to realising good, solid returns in cooperation with our portfolio companies and of course with our investors! Peter Visser, Caroline Huyskes, Mark Wetzels, Floris Muijser and Geert Glimmerveen, April

6 EGERIA Sarphatikade WV AMSTERDAM T +31 (0) F +31 (0) Ondernemerschap De klant is een uitgave van Egeria Fotografie: Joris Ten Bosch, Frank Penders, Deborah Roffel, Bob van Rooijen en Meta Scheltes Advies en begeleiding fotografen: Arjan Benning Concept: Frits Philips Ontwerp en layout: Studio 10, Tineke Kooistra Techniek en begeleiding: Dsgn.frm, Caroline Schenkius en Roos Doggers Tekst: Egeria; TXTworks communications, Frits Philips Drukwerk: drukkerij Mart.Spruijt bv Aan de in deze uitgave opgenomen gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Op de in deze uitgave opgenomen financiële gegevens is geen accountantscontrole toegepast. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Egeria, Sarphatikade 12, 1017 WV Amsterdam. Voor meer informatie verwijzen wij naar de disclaimer zoals die is terug te vinden op onze website Deze disclaimer is van toepassing op alle informatie die in deze uitgave wordt gepubliceerd. Copyright Egeria All rights reserved. The financial information in this book has not been audited. None of the materials provided in this book may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system, without permission in writing from Egeria, Sarphatikade 12, 1017 WV, Amsterdam, the Netherlands. For more information, we refer to the disclaimer published on our website, which is applicable to all the information published in this book. 6

7 Inhoud Contents Voorwoord Partners Egeria Foreword by Egeria s Partners Introductie Arjan Benning Introduction by Arjan Benning 4 9 NRC Media - Deborah Roffel Den Braven Sealants - Joris Ten Bosch Axent Nabestaandenzorg - Meta Scheltes Herkel - Bob van Rooijen Muelink & Grol - Frank Penders Egeria About Egeria Team Team Toezichthouders Governance Investeerders Investors Portfolio-ondernemingen Portfolio Companies Financiële gegevens Financial Data

8

9 Introductie Arjan Benning Introduction by Arjan Benning Zonder wrijving geen glans Het Egeria jaarboekproject begon vier jaar geleden met de selectie van vijf jonge fotografen. Zij kregen de opdracht om elk jaar één van de Egeria-bedrijven in beeld te brengen. We kozen hen uit vanwege hun eigen stijl en signatuur. Egeria bood hen een unieke kans om verder te groeien met een jaarlijks terugkerende opdracht. Elk jaar is het weer spannend om te zien waar de fotografen mee terug komen. Zelden maken zij een beeldserie die we hadden kunnen verwachten. Zij kijken onbevooroordeeld naar hun onderwerp en associëren en interpreteren vrijuit. Daardoor komen zij vaak verrassend uit de hoek. Die verrassing is wat dit project zo leuk maakt. Het gebeurt wel eens dat een fotograaf werk maakt dat in onze ogen wat ver afstaat van het geportretteerde bedrijf. Dat levert dan boeiende discussies op waarbij het draait om de vraag hoe de fotograaf tot zijn keuzes is gekomen. Soms heeft hij of zij zulke sterk argumenten, dat er geen speld tussen te krijgen is. Het spanningsveld omvat enerzijds de vrijheid die wij de fotografen geven die wij hen móeten geven als wij verrast willen worden en anderzijds de vraag in hoeverre het werk een juiste reflectie is van de activiteiten, het product of de klanten van het bedrijf. Uit die spanning komt dit prachtige jaarboek voort. Ik hoop dat u ervan geniet. Arjan Benning, april 2011 A gem cannot be polished without friction The Egeria yearbook project started four years ago with the selection of five young photographers. They were commissioned to depict one of the Egeria companies each year. We selected them for their particular style and signature. Egeria offered them a unique opportunity for further development by means of recurring annual commissions. Each year, it is exciting to see what the photographers come up with. They rarely produce a series of pictures that we could have anticipated. They look at their subject without preconceptions and make use of free association and interpretation. As a result, they frequently come up with something surprising. It is this element of surprise that makes this project so much fun. Now and again, one of the photographers creates a piece of work that, in our opinion, does not truly reflect the depicted company. That can lead to turbulent discussions, revolving around the question of how the photographer arrived at his or her choices. Sometimes he or she can put forward sound arguments that we simply can t fault. The tension comes from the interaction of two demands; on the one hand, the freedom that we give to the photographers freedom we must give them if we want to be surprised and on the other hand the question of how well the work reflects the company s activities, product or customers. This splendid yearbook is the result of that tension. I hope you will enjoy it. Arjan Benning, April

10 NRC Media Sinds 2010 is Egeria eigenaar van NRC Media, het bedrijf dat onder meer NRC Handelsblad en nrc.next uitgeeft. NRC Handelsblad is al decennialang de kwaliteitskrant voor hoger opgeleid Nederland. Het in 2006 opgerichte nrc.next is een vernieuwende krant voor de internetgeneratie: zij die het nieuws al kennen maar willen weten wat het betekent. Onder het nieuwe management is NRC Handelsblad naar het handzame compactformaat gebracht en is de website NRC.nl ingrijpend veranderd, met een verdubbeling in bezoekersaantallen tot gevolg. Ook is de ipad versie uitgegroeid tot de meest gedownloade van alle betaalde Nederlandstalige kranten. NRC Media verhuist eind volgend jaar van de rand van Rotterdam naar het centrum van Amsterdam. In 2010 Egeria acquired NRC Media, publisher of NRC Handelsblad, a high-quality, authoritative newspaper, and nrc.next, a groundbreaking daily for readers already up to date on current events, yet eager to learn more about the meaning behind them. Under its new management, NRC Handelsblad is now printed in a new, compact format, and the website NRC.nl has undergone dramatic changes, resulting in a doubling of visitor numbers. Also, the ipad version is now the most frequently downloaded paid Dutch-language newspaper. At the end of next year, NRC Media will be moving from the outskirts of Rotterdam to the centre of Amsterdam. Deborah Roffel De doelgroep van NRC Media bestaat uit hoogopgeleide, ambitieuze mensen, zowel jong als oud, links als rechts, progressief als conservatief. Ik vind het interessant dat nrc.next erin slaagt jongeren te bereiken. Er zijn zelfs gezinnen waar zowel NRC Handelsblad als nrc.next op de mat valt. In mijn serie ben ik op zoek gegaan naar de diversiteit binnen de lezersgroep. Ik vond studenten, wetenschappers, artsen, een modeontwerpster, een kunstenaar en een boer. Zij lezen de NRC-uitgaven om uiteenlopende redenen: ter inspiratie, voor de wetenschapsbijlage, om op de hoogte te blijven van het nieuws uit het buitenland, voor de scryptogram... Elke lezer heeft een eigen relatie met NRC Handelsblad of nrc.next. Die relatie, die voor iedereen anders is, heb ik geprobeerd vast te leggen. The target group of NRC Media consists of well-educated, ambitious people, young and old, left and right wing, progressive and conservative. I found it interesting that nrc.next succeeds in reaching the younger generation. There are even families that have both NRC Handelsblad and nrc.next delivered every day. I wanted to investigate this diversity. I found students, scientists, doctors, a fashion designer, an artist and a farmer. They read NRC publications for diverse reasons: for inspiration, for the scientific supplement, to stay up to date on foreign news, for the scryptogram... Every reader has an individual relationship with NRC Handelsblad or nrc.next. It is this relationship, which is different for everyone, that I have tried to capture. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Den Braven Sealants Den Braven Sealants produceert hoogwaardige kitten, PU-schuimen, aerosol sprays en lijmen voor de doe-het-zelf markt, de bouwsector en industriële markten. Den Braven Sealants verkoopt haar producten onder eigen merknamen, zoals Den Braven Sealants, Zwaluw en Hercuseal, en levert private label producten. Met tien productielocaties in Europa en de Verenigde Staten, twintig verkoopkantoren en meer dan medewerkers is Den Braven Sealants een wereldwijd leidende speler. Voor Den Braven Sealants is het de uitdaging steeds nieuwe antwoorden te vinden op de veranderende vraag van haar eindgebruikers. Den Braven Sealants produces high-quality sealing mastics, PU foams, aerosol sprays and adhesives for the DIY market, the building sector and industrial markets. Den Braven Sealants sells its products under its own brand names, such as Den Braven Sealants, Zwaluw and Hercuseal, and supplies private label products. With ten production locations in Europe and the United States, twenty sales offices and over 1,200 employees, Den Braven Sealants is a leading international player. For Den Braven Sealants, the challenge is to constantly find new solutions in response to the changing demand from its end users. Joris Ten Bosch Mijn stillevens refereren aan maquettes voor architectuur en aan de testopstellingen in het laboratorium. De serie beelden illustreert de onvermoede creatieve en experimentele kant van Den Braven Sealants in het meedenken met haar klant. My still life photos refer to architectural maquettes and test set-ups in laboratories. The series of images illustrates Den Braven Sealants s unsuspected creative and experimental spirit as it proactively finds solutions for its customers. 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26

27 27

28 28

29 29

30 Axent Nabestaandenzorg Een van de grote zorgen rond overlijden is dat nabestaanden worden opgezadeld met hoge kosten voor een uitvaart. Een uitvaartverzekering neemt die zorg weg. Zo n verzekering kun je afsluiten bij Axent Nabestaandenzorg, sinds 2010 onderdeel van de Egeria portfolio. Axent Nabestaandenzorg biedt transparante en no-nonsense overlijdensverzekeringen die eenvoudig aangevraagd en aangepast kunnen worden naar de wensen van de klant. Axent Nabestaandenzorg keert bij overlijden alleen geld uit en adviseert bij het selecteren van een uitvaartverzorger. Daarmee onderscheidt het bedrijf zich van haar concurrenten, die veelal de gehele uitvaart in natura voor hun rekening nemen. Bij Axent Nabestaandenzorg bepalen de nabestaanden zelf waar en hoe zij de uitvaart invullen. Die vrijheid van keuze getuigt van respect voor de klanten. One of the great concerns people have about death is that relatives will be burdened with the high costs of a funeral. A funeral insurance policy eliminates these concerns, for the insured party as well as those left behind. Part of the Egeria portfolio since 2010, Axent Nabestaandenzorg offers transparent and no-nonsense life insurance that can be applied for easily, and adapted to meet the client s needs. Upon death, Axent Nabestaandenzorg makes monetary payments and advises clients in their selection of a funeral parlour. These services set the company apart from the competition, many of which take care of the entire funeral process. At Axent Nabestaandenzorg, the relatives decide where and how the funeral will be held. This freedom of choice reflects Axent s respect for its clients. Meta Scheltes We denken liever niet na over de dood. Toch sluiten veel mensen een uitvaartverzekering af. Ik wilde onderzoeken wanneer ze besluiten dat te doen. Gebeurt dat op de gewichtige momenten van het leven? Bij de geboorte van je eerste kind? Als je het huis uit gaat? Als je gaat trouwen? Doe je dat op een moment dat je geconfronteerd wordt met je eigen kwetsbaarheid? Als zich onverwacht een ziekte voordoet, bijvoorbeeld? Of juist op die momenten van klein haast ongrijpbaar geluk, waarop je je plots realiseert hoe waardevol het leven is? We prefer not to think about death. Despite that, many people take out funeral insurance. I wanted to investigate at what point they decide to do that. Is this at key moments in their life? At the birth of their first child? When they leave the parental home? When they marry? Do they do it when they are first confronted with their own mortality? When they suffer an unexpected illness, for example? Or perhaps at those small, elusive moments of happiness, when one suddenly realises how valuable life is? 30

31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 Herkel Herkel ontwikkelt en produceert gevoels- en geurproducten, farmaceutische en cosmetische producten en voedingssupplementen voor huismerken en A-labels. Het assortiment bestaat uit ruim duizend producten, variërend van tabletten, capsules en poeders tot zalven, crèmes, siropen en andere vloeibare preparaten. Herkel ziet zich regelmatig uitgedaagd door het verzoek van een klant om een nieuw, innovatief product te ontwikkelen. Die uitdaging gaat Herkel graag aan! Herkel develops and produces sensory and olfactory products, pharmaceutical and cosmetical products and nutritional supplements for both private labels and A brands. The assortment consists of over thousand products, from tablets, capsules and powders to ointments, creams, syrups and other fluid preparations. Herkel is regularly challenged by a client s request to develop a new and innovative product. Herkel is happy to take up this challenge! Bob van Rooijen De klanten van Herkel gebruiken hun producten vooral om zich gezond te voelen en er goed uit te zien. Deze twee kernwaarden heb ik als uitgangspunt genomen voor mijn serie. Ik zocht geen cosmetische schoonheid, maar de echte schoonheid die van binnen komt. Daarom heb ik de klanten zo naturel mogelijk gefotografeerd. Puur, gelukkig en gezond! Herkel s customers use the company s products primarily to look good and feel healthier. I took these two core values as the basis for my series. I was not looking for cosmetic beauty, but for the real beauty that comes from within. For that reason, I photographed the customers in as natural a way as possible. Pure, happy and healthy! 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 Muelink & Grol Muelink & Grol is wereldwijd marktleider op het gebied van rookgasafvoersystemen. Die leidende positie is de afgelopen jaren gerealiseerd door autonome groei en acquisities in onder meer Turkije, Italië en de Verenigde Staten. De onderneming spant zich continu in om bestaande producten te innoveren en nieuwe producten te ontwikkelen. Die proactieve houding zorgt ervoor dat Muelink & Grol een gewaardeerd partner is voor leidende producenten van verwarmingsinstallaties. Muelink & Grol is the world market leader in flue-gas exhaust systems. This leading position has been realised the past few years by autonomous development and acquisitions in, among others, Turkey, Italy and the United States. The firm exerts continuously on the innovation of existing products and the development of new products. That proactive attitude assures that Muelink & Grol is an appreciated partner for leading producers of heating installations. Frank Penders De producten van Muelink & Grol zijn makkelijk over het hoofd te zien. Maar als je goed kijkt zie je ze overal. Op de daken van woonhuizen en kantoorgebouwen, op scholen, aan gevels of in een willekeurige steeg. Als nietsvermoedende voorbijganger zouden ze je bijna ontgaan. Met deze blik ben ik gaan kijken naar de diversiteit aan gebouwen, hun verschillende functies, de leeftijd, de architectuur, de staat van onderhoud, de omgeving... Ik zie de producten van Muelink & Grol als de luchtwegen van gebouwen. Zij zorgen ervoor dat de ruimtes goed geventileerd blijven en dat ongezonde gassen worden afgevoerd. Daarom zijn wat mij betreft de gebouwen de echte klanten van Muelink & Grol. The products of Muelink & Grol are easily overlooked, but if you look carefully you see them everywhere. On the roofs of houses and offices, on schools, on facades or in some alleyway. As a casual passer-by you would hardly notice them. It was with this in mind that I started looking at the variety of buildings: their different functions, age, architecture, state of maintenance, surroundings and so on. I see the products of Muelink & Grol as the airways of buildings. They ensure that the spaces are well ventilated and that unhealthy gases are extracted. That is why, in my opinion, the buildings are the real customers of Muelink & Grol. 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57

58 58

59 59

60 60

61 Egeria Over Egeria Egeria is een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij die zich richt op meerderheidsbelangen in gezonde middelgrote ondernemingen in Nederland, dan wel in ondernemingen met een Nederlandse link. Via haar fondsen Egeria Private Equity Fund II, Egeria Investments en Egeria Private Equity Fund III heeft Egeria ruim 2,5 miljard euro aan activa onder beheer. Egeria Private Equity Fund II is opgericht in 2004 en kent een looptijd van tien jaar. Egeria Investments BV (opgericht in 2006) is het evergreen fund en heeft een onbepaalde tijdshorizon. Egeria Private Equity Fund III is opgericht in Ook dit fonds heeft een looptijd van tien jaar. Egeria investeert veelal in bedrijven met een ondernemingswaarde tussen 50 en 200 miljoen euro met een sterke en stabiele kasstroom, een coherente strategie en de mogelijkheid om een leidende marktpositie op te bouwen. Naar onze mening zijn dit onontbeerlijke elementen voor een onderneming om op lange termijn succesvol te blijven. Als betrokken investeerder staat Egeria het management van haar portfoliobedrijven actief bij in de ontwikkeling van de onderneming. Strategie Egeria stelt zich op als sparringpartner voor haar managementteams en helpt het management om kansen in hun marktsegment te benutten. De afgelopen jaren heeft Egeria geleerd dat bedrijven tijd nodig hebben om zich volwaardig te ontwikkelen en tot hun volle potentieel te komen. Egeria denkt daarom dat een stakeholdersbenadering de juiste manier is om waarde te maximaliseren voor alle betrokkenen. De combinatie met sterke cornerstone investors, zoals family offices, maakt Egeria tot een aantrekkelijke financiële partner voor managementteams. Onze onafhankelijkheid en succesvolle track record in de Nederlandse buy-out markt vormen een zeldzame combinatie die aantrekkelijk is voor managers die een financiële partner zoeken, voor investeerders in ons fonds en voor intermediairs. Egeria s management heeft ruime ervaring met het investeren en ondersteunen van managementteams. Doel is altijd het creëren van nog krachtigere ondernemingen. Met haar rol in de raad van commissarissen draagt Egeria bij aan een gezonde corporate governance structuur. Daarbij treedt zij tegelijkertijd op als sparringpartner voor het managementteam om gezamenlijk een gezonde groei van het bedrijf te bewerkstelligen. Egeria s management heeft goede ervaringen met operationele en financiële uitdagingen en werkt altijd samen met het management van de onderneming om de waarde voor de stakeholders te vergroten. tijd gerealiseerd worden. Daarom streeft zij ernaar investeringen te doen waarbij het perspectief voor een exit al in ruime termen geschetst kan worden. De ervaring leert dat een onderneming juist door verkoop na vier tot zeven jaar, bijvoorbeeld aan een sterke strategische koper, haar groeipad kan blijven volgen. About Egeria Egeria is an independent Dutch private equity firm, targeting controlling stakes in mid-market companies in the Netherlands or in companies with a Dutch link. Egeria focuses on companies with an enterprise value of between 50 million and 200 million, which have stable cash flows. Acting as a sparring partner, Egeria assists management to make the most of opportunities in their market segment. Having strong cornerstone investors such as wellinformed family offices makes Egeria an attractive financial partner for management teams. Egeria s investeringsbeslissing zal altijd hand in hand gaan met discussies over de lange termijn. Egeria meent dat naast de ontwikkelingen van een bedrijf in de nabije toekomst, ook de langetermijnvooruitzichten voor de onderneming in acht moeten worden genomen. Waardecreatie kan zelden in korte 61

62 Team Peter Visser, Oprichter, managing partner en drijvende kracht achter Egeria. Hij was verantwoordelijk voor de investeringen en desinvesteringen in onder meer Ad van Geloven, Royal Van Lent en Vendor. Vóór de oprichting van Egeria was Peter managing director bij Mees- Pierson, waar hij verantwoordelijk was voor de private equity activiteiten in Europa. Peter is in het bezit van een doctorandustitel Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij is commissaris bij de portfolio-ondernemingen Koninklijke Mosa, Boemer Rental Services Group, Nationale Borg, NRC Media en SIF. As Egeria s founder and managing partner, Peter Visser is the driving force behind the company. He was responsible for the investments and disinvestments in, among others, Ad van Geloven, Royal Van Lent and Vendor. Before founding Egeria, Peter was managing director at MeesPierson, where he was responsible for the bank s private equity activities in Europe. Peter has a Master s degree in Business Management from the University of Groningen. He is a member of the supervisory boards of portfolio companies Royal Mosa, Boemer Rental Services Group, Nationale Borg, NRC Media and SIF. Caroline Huyskes, Partner, werkt sinds 2003 bij Egeria. Van 1997 tot 2002 leidde zij de corporate office afdeling bij Van Lanschot Bankiers. Caroline heeft een doctorandustitel Bedrijfseconomie van de Rijksuniversiteit van Groningen. Bij Egeria is zij medeverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, het contact met potentiële investeerders en externe communicatie. Caroline Huyskes, Partner, joined Egeria in From 1997 to 2002 she headed the corporate office department at Van Lanschot Bankiers. Caroline holds a Master s degree in Business Economics from the University of Groningen. She is responsible for general affairs, investor relations and external communication. Mark Wetzels, Partner, trad in mei 2004 in dienst bij Egeria. Voordien werkte Mark bij Gilde Investment Management, waar hij verantwoordelijk was voor investeringen binnen het Benelux team, waaronder diverse add-on acquisities en desinvesteringen. Mark heeft een doctorandustitel Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en een MBA. Bij Egeria is Mark verantwoordelijk voor de investeringen in Koninklijke Mosa, Tanatex Chemicals, Nationale Borg, Axent Nabestaandenzorg en Den Braven Sealants. Mark Wetzels, Partner, joined Egeria in May Prior to joining Egeria, he undertook an MBA. Since 1999 he worked as an associate in the buyout practice of Gilde Investment Management where he was responsible for investments as part of the Benelux mid-market team, as well as several add-on acquisitions and exits. In addition to his MBA degree, he holds a Master of Science degree in Business Administration from Erasmus University Rotterdam. Mark supervises the portfolio companies Royal Mosa, Tanatex Chemicals, Nationale Borg, Axent Nabestaandenzorg and Den Braven Sealants. Floris Muijser, Partner, trad in juni 2004 in dienst bij Egeria. Hiervoor was hij sinds 2001 in dienst bij Gilde Investment Management te Utrecht. Daar was hij verantwoordelijk voor diverse middelgrote buy-outs en add-on acquisities in de Benelux. Floris heeft een doctorandustitel Bedrijfseconomie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij Egeria is hij onder meer verantwoordelijk voor de investeringen in Holonite, SIF, Boemer Rental Services Group, CleanLease- Fortex en United Dutch Breweries. Floris Muijser, partner, joined Egeria in June Prior to joining Egeria, Floris was an associate at Gilde Investment Management in Utrecht where he was involved in a number of mid-market buyouts in the Benelux as well as add-on acquisitions. Floris holds a Master s degree in Business Economics from VU University in Amsterdam. Within Egeria, Floris is responsible for the portfolio companies Holonite, SIF, Boemer Rental Services Group, CleanLeaseFortex and United Dutch Breweries. Geert Glimmerveen, Operationeel Partner, trad in september 2010 in dienst bij Egeria. Geert is doctorandus in de Bedrijfseconomie. Na zijn afstuderen heeft hij eerst gewerkt bij McKinsey en daarna bij verschillende ondernemingen in financiële, operationele en strategische functies. Binnen Egeria is Geert tijdelijk toegevoegd aan de directie van NRC Media om mede leiding te geven aan het carve-out proces en om uitvoering te geven aan operationele optimalisaties. Daarnaast is Geert lid van de raad van commissarissen van CleanLeaseFortex. Geert Glimmerveen, Operational Partner, joined Egeria in September Geert holds a Master s degree in Business Economics from VU University Amsterdam. Geert started his career at McKinsey in From 1990 onwards he held various operational, financial and strategic positions. Geert is a member of the management of NRC Media to supervise the carve-out process and to execute optimisations. He is also a member of the supervisory board of CleanLeaseFortex. Maarten Meijnen is in september 2006 als Investment Manager bij Egeria in dienst getreden. Hiervoor was Maarten als associate werkzaam bij de Rabobank waar hij betrokken was bij diverse transacties. Maarten heeft een doctorandustitel Bedrijfseconomie van de Rijksuniversiteit 62

Ondernemerschap Het product

Ondernemerschap Het product 2 Ondernemerschap Het product Ondernemerschap Het product In 2009 waren er, na het crisisjaar 2008, tekenen van opleving zichtbaar. Beetje bij beetje kwam het vertrouwen terug en werd ogenschijnlijk in

Nadere informatie

2013 door de crisis heen

2013 door de crisis heen 2 2013 door de crisis heen Voorwoord foreword Geachte lezer, Met gepaste trots stellen wij vast dat onze portfolio-ondernemingen hun positie in 2013 ondanks de crisis hebben weten te versterken. Al met

Nadere informatie

The Marketing and Sales Team of the Airport City

The Marketing and Sales Team of the Airport City AUTUMN 2014 Business Magazine for: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol and surrounding nuclei The Marketing and Sales Team of the Airport City Reportage Rabobank Regio Schiphol s Limitless Custom Services

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V.

Wat ons beweegt What moves us. Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Wat ons beweegt What moves us Annual Report 2010 Cardif Schadeverzekeringen N.V. Index Annual Report Cardif Schade 2010 // Index Boards, officials and external advisors Supervisory Board G.C. Binet S.L.P.F.

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Vestigingen Houthoff Buruma

Vestigingen Houthoff Buruma Bedrijfsjuristen Monitor 2008 / In-House Counsel Monitor 2008 Vestigingen Houthoff Buruma Amsterdam Houthoff Buruma N.V. Postbus 75505 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50 1082 MA Amsterdam Nederland

Nadere informatie

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers

CtacAlign in figures. CtacAlign in cijfers CtacAlign in figures CtacAlign in cijfers The results of Align Inc. are incorporated in the extraordinary results in order to provide greater insight into the company s results. Ten behoeve van het inzicht

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

Transparantie en Toezicht:

Transparantie en Toezicht: Transparantie en Toezicht: Heeft (de) Compliance (Officer) nog een toekomst? 4 juni 2015 jan sijbrand Merel van Vroonhoven programma Lexis Diligence Bescherm uw organisatie tegen fraude- en witwaspraktijken

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen! Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen! Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press LUXEMBOURG supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud Content American Chamber of Commerce 4 Central Bank 5 Banking/Finance/Consulting Stock Exchange 6 Banca Lombarda International

Nadere informatie

INVESTOR RELATIONS BULLETIN

INVESTOR RELATIONS BULLETIN KAS BANK jaargang 3 no. 1 Maart 2005 INVESTOR RELATIONS BULLETIN Het Investor Relations Bulletin is een digitale nieuwsbrief van KAS BANK N.V. Deze verschijnt viermaal per jaar en wordt elektronisch verzonden

Nadere informatie

Netherlands. Netherlands. forum. forum. Programme. Programma. Amsterdam. NH Grand Hotel Krasnapolsky. Wednesday 29 November 2006

Netherlands. Netherlands. forum. forum. Programme. Programma. Amsterdam. NH Grand Hotel Krasnapolsky. Wednesday 29 November 2006 INTERNATIONAL INVESTMENT Magazine presents Netherlands Programme Wednesday 29 November 2006 NH Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam forum Sponsors Sponsors forum Woensdag 29 November 2006 NH Grand Hotel

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan Etnastraat Reduitlaan 2008 Sibeliuslaan Mgr. Hopmansstraat Karnemelkstraat Stappegoorweg Imagine... Sibeliuslaan NHTV Alumni Magazine Archimedesstraat Haagweg Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl NHTV P.O. Box

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Dicht bij de dagelijkse praktijk

Dicht bij de dagelijkse praktijk Weten wat de markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 0 annual report 0 7 Dicht bij de dagelijkse praktijk Mud on our boots We can only know what is moving our market and find out about

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

profit versus non-profit

profit versus non-profit faces Y. 1 4 #. 0 4 j u ly 2 0 1 3 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested finance

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie