Ondernemerschap De klant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemerschap De klant"

Transcriptie

1

2 2

3 2010 Ondernemerschap De klant

4 Ondernemerschap De klant Het jaar 2010 kenmerkte zich door een voorzichtig herstel van de economie. Aanvankelijk nog wat aarzelend, maar in de loop van het jaar steeds zichtbaarder. Na de enerverende jaren 2008 en 2009 hebben zich gelukkig geen nieuwe economische of financiële crises aangediend. In 2010 heeft Egeria een beter resultaat behaald dan in het succesvolle Een unieke prestatie! Wij hebben vijf acquisities gedaan van aanzienlijke omvang: NRC Media, Axent Nabestaandenzorg, Den Braven Sealants en CleanLeaseFortex hebben wij rechtstreeks gekocht, en via Muelink & Grol is een aantrekkelijke acquisitie in de Verenigde Staten van Amerika gedaan. Verder is in december 2010 Morssinkhof/Rymoplast verkocht. Ook in 2011 zullen wij werken aan de verdere vermindering van onze schulden en uitkijken naar nieuwe acquisitiemogelijkheden, zonder de mogelijkheden voor herfinancieringen uit het oog te verliezen. De eerste acquisitie van 2011 is inmiddels afgerond: United Dutch Breweries maakt sinds maart ook deel uit van onze portfolio. Foto Frank Penders De omslag van het jaarboek is dit jaar groen. Een bewuste keuze, want Egeria richt zich middels haar investeringen steeds intensiever op duurzaam ondernemen. Bij een aantal portfoliobedrijven vormt duurzaamheid reeds een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Muelink & Grol ontwikkelt en produceert bijvoorbeeld rookgasafvoersystemen en ventilatieproducten waarmee HR verwarmingsketels efficiënter opereren. SIF produceert funderingen voor de offshore windenergie en draagt zo bij aan de verduurzaming van de wereldwijde energievoorziening. En Mosa heeft dit jaar opnieuw de Cradle to Cradle Zilver certificering behaald voor vloer- en wandtegels. 99% Van de producten van Mosa wordt zo milieuvriendelijk geproduceerd 4

5 Entrepreneurship The customer dat ze onbeperkt kunnen worden hergebruikt. Een indrukwekkende prestatie. Het is Egeria s voornemen om ook de komende jaren meer investeringen te doen in duurzaam ondernemerschap en renewable energy. Het thema van dit jaarboek is de klant. Bij al onze ondernemingen staat de klant centraal. Toch is het niet altijd precies te benoemen wie die klant is. Wie is bijvoorbeeld de klant van Den Braven Sealants, producent van hoogwaardige kit en lijm? Is dat de aannemer die de kit gebruikt bij de constructie van een huis of een kantoorgebouw? Of zijn het de eindgebruikers van die ruimtes? Voor Muelink & Grol gaat dezelfde vraag op: het bedrijf levert rechtstreeks aan producenten van verwarmingsinstallaties. Als consument kiest u nooit bewust voor Muelink & Grol. Toch speelt het bedrijf een belangrijke rol in uw leven door woon- en werkruimtes goed te ventileren en veilig te maken. De klanten van NRC Media zijn natuurlijk de lezers. Sommige oudere lezers zijn al jarenlang trouw abonnee van NRC Handelsblad. Het vernieuwende nrc.next trekt steeds meer jongere lezers die zoeken naar duiding van het nieuws. Het bedrijf weet ook op het digitale front de lezers te bereiken met een innovatieve website en een prachtige app voor de ipad. Herkel maakt voedingssupplementen en cosmetica die klanten helpen zich gezond te voelen en er goed uit te zien. En de klanten van Axent Nabestaandenzorg verzekeren zich bij het bedrijf voor de kosten van hun uitvaart. De vijf bedrijven laten goed zien hoe divers de portfolio van Egeria is. Dit Egeria-jaarboek is het vierde in een reeks waarin wij vijf jonge fotografen de kans geven zich verder te ontwikkelen. De fotografen krijgen de opdracht om binnen het gekozen thema een interpretatie te geven van het geselecteerde bedrijf, om daarmee te laten zien waar Egeria voor staat. Onze fotografen hebben deze bedrijven op hun eigen soms eigenzinnige wijze vastgelegd. Het resultaat is een vijftal series die een geheel eigen en verrassende interpretatie van de bedrijven geven. Wij danken iedereen voor de toegewijde inzet en voor de mooie resultaten van Wij zien ernaar uit in samenwerking met onze portfolio-ondernemingen en uiteraard met onze investeerders blijvend mooie rendementen te realiseren! Peter Visser, Caroline Huyskes, Mark Wetzels, Floris Muijser en Geert Glimmerveen, april 2011 The year 2010 was characterised by a cautious recovery of the economy. It was somewhat hesitant at first, but the recovery became more visible as the year progressed. Fortunately, no new economic or financial crises arose after the enervating years 2008 and was a successful year for Egeria and 2010 showed even better results: a unique performance! We made five sizeable acquisitions: we bought NRC Media, Axent Nabestaandenzorg, Den Braven Sealants and CleanLeaseFortex directly, and made an interesting acquisition in the USA via Muelink & Grol. In December 2010, we sold Morssinkhof/Rymoplast. In 2011, we will work to further reduce our debts and look out for new acquisition opportunities, without losing sight of the possibilities of refinancing. The first acquisition of 2011 is complete: since March United Dutch Breweries is also part of our portfolio. The cover of this yearbook is green. This is a conscious decision, because Egeria through the companies in its portfolio is focusing ever more intensively on environment and social governance. Sustainability is already an important part of the business strategy of some of our portfolio companies, such as Royal Mosa, Muelink & Grol and SIF. Egeria intends to invest more in sustainable enterprises and renewable energy in the coming years. The theme of this yearbook is the customer. The customer is the prime focus for all our companies. The five companies and their customers portrayed in this yearbook are a wonderful example of how diverse Egeria s portfolio is. This edition of the Egeria yearbook is the fourth of a series in which we give five young photographers the opportunity to develop further. The photographers are handed the assignment to make an interpretation of the selected company within the chosen theme to show what Egeria stands for. Our photographers have recorded these companies in their own, sometimes idiosyncratic manner. This results in five series that give a completely unique and surprising interpretation of the companies. We would like to thank everyone for their devoted efforts and for the fine results for We look forward to realising good, solid returns in cooperation with our portfolio companies and of course with our investors! Peter Visser, Caroline Huyskes, Mark Wetzels, Floris Muijser and Geert Glimmerveen, April

6 EGERIA Sarphatikade WV AMSTERDAM T +31 (0) F +31 (0) Ondernemerschap De klant is een uitgave van Egeria Fotografie: Joris Ten Bosch, Frank Penders, Deborah Roffel, Bob van Rooijen en Meta Scheltes Advies en begeleiding fotografen: Arjan Benning Concept: Frits Philips Ontwerp en layout: Studio 10, Tineke Kooistra Techniek en begeleiding: Dsgn.frm, Caroline Schenkius en Roos Doggers Tekst: Egeria; TXTworks communications, Frits Philips Drukwerk: drukkerij Mart.Spruijt bv Aan de in deze uitgave opgenomen gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Op de in deze uitgave opgenomen financiële gegevens is geen accountantscontrole toegepast. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Egeria, Sarphatikade 12, 1017 WV Amsterdam. Voor meer informatie verwijzen wij naar de disclaimer zoals die is terug te vinden op onze website Deze disclaimer is van toepassing op alle informatie die in deze uitgave wordt gepubliceerd. Copyright Egeria All rights reserved. The financial information in this book has not been audited. None of the materials provided in this book may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system, without permission in writing from Egeria, Sarphatikade 12, 1017 WV, Amsterdam, the Netherlands. For more information, we refer to the disclaimer published on our website, which is applicable to all the information published in this book. 6

7 Inhoud Contents Voorwoord Partners Egeria Foreword by Egeria s Partners Introductie Arjan Benning Introduction by Arjan Benning 4 9 NRC Media - Deborah Roffel Den Braven Sealants - Joris Ten Bosch Axent Nabestaandenzorg - Meta Scheltes Herkel - Bob van Rooijen Muelink & Grol - Frank Penders Egeria About Egeria Team Team Toezichthouders Governance Investeerders Investors Portfolio-ondernemingen Portfolio Companies Financiële gegevens Financial Data

8

9 Introductie Arjan Benning Introduction by Arjan Benning Zonder wrijving geen glans Het Egeria jaarboekproject begon vier jaar geleden met de selectie van vijf jonge fotografen. Zij kregen de opdracht om elk jaar één van de Egeria-bedrijven in beeld te brengen. We kozen hen uit vanwege hun eigen stijl en signatuur. Egeria bood hen een unieke kans om verder te groeien met een jaarlijks terugkerende opdracht. Elk jaar is het weer spannend om te zien waar de fotografen mee terug komen. Zelden maken zij een beeldserie die we hadden kunnen verwachten. Zij kijken onbevooroordeeld naar hun onderwerp en associëren en interpreteren vrijuit. Daardoor komen zij vaak verrassend uit de hoek. Die verrassing is wat dit project zo leuk maakt. Het gebeurt wel eens dat een fotograaf werk maakt dat in onze ogen wat ver afstaat van het geportretteerde bedrijf. Dat levert dan boeiende discussies op waarbij het draait om de vraag hoe de fotograaf tot zijn keuzes is gekomen. Soms heeft hij of zij zulke sterk argumenten, dat er geen speld tussen te krijgen is. Het spanningsveld omvat enerzijds de vrijheid die wij de fotografen geven die wij hen móeten geven als wij verrast willen worden en anderzijds de vraag in hoeverre het werk een juiste reflectie is van de activiteiten, het product of de klanten van het bedrijf. Uit die spanning komt dit prachtige jaarboek voort. Ik hoop dat u ervan geniet. Arjan Benning, april 2011 A gem cannot be polished without friction The Egeria yearbook project started four years ago with the selection of five young photographers. They were commissioned to depict one of the Egeria companies each year. We selected them for their particular style and signature. Egeria offered them a unique opportunity for further development by means of recurring annual commissions. Each year, it is exciting to see what the photographers come up with. They rarely produce a series of pictures that we could have anticipated. They look at their subject without preconceptions and make use of free association and interpretation. As a result, they frequently come up with something surprising. It is this element of surprise that makes this project so much fun. Now and again, one of the photographers creates a piece of work that, in our opinion, does not truly reflect the depicted company. That can lead to turbulent discussions, revolving around the question of how the photographer arrived at his or her choices. Sometimes he or she can put forward sound arguments that we simply can t fault. The tension comes from the interaction of two demands; on the one hand, the freedom that we give to the photographers freedom we must give them if we want to be surprised and on the other hand the question of how well the work reflects the company s activities, product or customers. This splendid yearbook is the result of that tension. I hope you will enjoy it. Arjan Benning, April

10 NRC Media Sinds 2010 is Egeria eigenaar van NRC Media, het bedrijf dat onder meer NRC Handelsblad en nrc.next uitgeeft. NRC Handelsblad is al decennialang de kwaliteitskrant voor hoger opgeleid Nederland. Het in 2006 opgerichte nrc.next is een vernieuwende krant voor de internetgeneratie: zij die het nieuws al kennen maar willen weten wat het betekent. Onder het nieuwe management is NRC Handelsblad naar het handzame compactformaat gebracht en is de website NRC.nl ingrijpend veranderd, met een verdubbeling in bezoekersaantallen tot gevolg. Ook is de ipad versie uitgegroeid tot de meest gedownloade van alle betaalde Nederlandstalige kranten. NRC Media verhuist eind volgend jaar van de rand van Rotterdam naar het centrum van Amsterdam. In 2010 Egeria acquired NRC Media, publisher of NRC Handelsblad, a high-quality, authoritative newspaper, and nrc.next, a groundbreaking daily for readers already up to date on current events, yet eager to learn more about the meaning behind them. Under its new management, NRC Handelsblad is now printed in a new, compact format, and the website NRC.nl has undergone dramatic changes, resulting in a doubling of visitor numbers. Also, the ipad version is now the most frequently downloaded paid Dutch-language newspaper. At the end of next year, NRC Media will be moving from the outskirts of Rotterdam to the centre of Amsterdam. Deborah Roffel De doelgroep van NRC Media bestaat uit hoogopgeleide, ambitieuze mensen, zowel jong als oud, links als rechts, progressief als conservatief. Ik vind het interessant dat nrc.next erin slaagt jongeren te bereiken. Er zijn zelfs gezinnen waar zowel NRC Handelsblad als nrc.next op de mat valt. In mijn serie ben ik op zoek gegaan naar de diversiteit binnen de lezersgroep. Ik vond studenten, wetenschappers, artsen, een modeontwerpster, een kunstenaar en een boer. Zij lezen de NRC-uitgaven om uiteenlopende redenen: ter inspiratie, voor de wetenschapsbijlage, om op de hoogte te blijven van het nieuws uit het buitenland, voor de scryptogram... Elke lezer heeft een eigen relatie met NRC Handelsblad of nrc.next. Die relatie, die voor iedereen anders is, heb ik geprobeerd vast te leggen. The target group of NRC Media consists of well-educated, ambitious people, young and old, left and right wing, progressive and conservative. I found it interesting that nrc.next succeeds in reaching the younger generation. There are even families that have both NRC Handelsblad and nrc.next delivered every day. I wanted to investigate this diversity. I found students, scientists, doctors, a fashion designer, an artist and a farmer. They read NRC publications for diverse reasons: for inspiration, for the scientific supplement, to stay up to date on foreign news, for the scryptogram... Every reader has an individual relationship with NRC Handelsblad or nrc.next. It is this relationship, which is different for everyone, that I have tried to capture. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Den Braven Sealants Den Braven Sealants produceert hoogwaardige kitten, PU-schuimen, aerosol sprays en lijmen voor de doe-het-zelf markt, de bouwsector en industriële markten. Den Braven Sealants verkoopt haar producten onder eigen merknamen, zoals Den Braven Sealants, Zwaluw en Hercuseal, en levert private label producten. Met tien productielocaties in Europa en de Verenigde Staten, twintig verkoopkantoren en meer dan medewerkers is Den Braven Sealants een wereldwijd leidende speler. Voor Den Braven Sealants is het de uitdaging steeds nieuwe antwoorden te vinden op de veranderende vraag van haar eindgebruikers. Den Braven Sealants produces high-quality sealing mastics, PU foams, aerosol sprays and adhesives for the DIY market, the building sector and industrial markets. Den Braven Sealants sells its products under its own brand names, such as Den Braven Sealants, Zwaluw and Hercuseal, and supplies private label products. With ten production locations in Europe and the United States, twenty sales offices and over 1,200 employees, Den Braven Sealants is a leading international player. For Den Braven Sealants, the challenge is to constantly find new solutions in response to the changing demand from its end users. Joris Ten Bosch Mijn stillevens refereren aan maquettes voor architectuur en aan de testopstellingen in het laboratorium. De serie beelden illustreert de onvermoede creatieve en experimentele kant van Den Braven Sealants in het meedenken met haar klant. My still life photos refer to architectural maquettes and test set-ups in laboratories. The series of images illustrates Den Braven Sealants s unsuspected creative and experimental spirit as it proactively finds solutions for its customers. 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26

27 27

28 28

29 29

30 Axent Nabestaandenzorg Een van de grote zorgen rond overlijden is dat nabestaanden worden opgezadeld met hoge kosten voor een uitvaart. Een uitvaartverzekering neemt die zorg weg. Zo n verzekering kun je afsluiten bij Axent Nabestaandenzorg, sinds 2010 onderdeel van de Egeria portfolio. Axent Nabestaandenzorg biedt transparante en no-nonsense overlijdensverzekeringen die eenvoudig aangevraagd en aangepast kunnen worden naar de wensen van de klant. Axent Nabestaandenzorg keert bij overlijden alleen geld uit en adviseert bij het selecteren van een uitvaartverzorger. Daarmee onderscheidt het bedrijf zich van haar concurrenten, die veelal de gehele uitvaart in natura voor hun rekening nemen. Bij Axent Nabestaandenzorg bepalen de nabestaanden zelf waar en hoe zij de uitvaart invullen. Die vrijheid van keuze getuigt van respect voor de klanten. One of the great concerns people have about death is that relatives will be burdened with the high costs of a funeral. A funeral insurance policy eliminates these concerns, for the insured party as well as those left behind. Part of the Egeria portfolio since 2010, Axent Nabestaandenzorg offers transparent and no-nonsense life insurance that can be applied for easily, and adapted to meet the client s needs. Upon death, Axent Nabestaandenzorg makes monetary payments and advises clients in their selection of a funeral parlour. These services set the company apart from the competition, many of which take care of the entire funeral process. At Axent Nabestaandenzorg, the relatives decide where and how the funeral will be held. This freedom of choice reflects Axent s respect for its clients. Meta Scheltes We denken liever niet na over de dood. Toch sluiten veel mensen een uitvaartverzekering af. Ik wilde onderzoeken wanneer ze besluiten dat te doen. Gebeurt dat op de gewichtige momenten van het leven? Bij de geboorte van je eerste kind? Als je het huis uit gaat? Als je gaat trouwen? Doe je dat op een moment dat je geconfronteerd wordt met je eigen kwetsbaarheid? Als zich onverwacht een ziekte voordoet, bijvoorbeeld? Of juist op die momenten van klein haast ongrijpbaar geluk, waarop je je plots realiseert hoe waardevol het leven is? We prefer not to think about death. Despite that, many people take out funeral insurance. I wanted to investigate at what point they decide to do that. Is this at key moments in their life? At the birth of their first child? When they leave the parental home? When they marry? Do they do it when they are first confronted with their own mortality? When they suffer an unexpected illness, for example? Or perhaps at those small, elusive moments of happiness, when one suddenly realises how valuable life is? 30

31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 Herkel Herkel ontwikkelt en produceert gevoels- en geurproducten, farmaceutische en cosmetische producten en voedingssupplementen voor huismerken en A-labels. Het assortiment bestaat uit ruim duizend producten, variërend van tabletten, capsules en poeders tot zalven, crèmes, siropen en andere vloeibare preparaten. Herkel ziet zich regelmatig uitgedaagd door het verzoek van een klant om een nieuw, innovatief product te ontwikkelen. Die uitdaging gaat Herkel graag aan! Herkel develops and produces sensory and olfactory products, pharmaceutical and cosmetical products and nutritional supplements for both private labels and A brands. The assortment consists of over thousand products, from tablets, capsules and powders to ointments, creams, syrups and other fluid preparations. Herkel is regularly challenged by a client s request to develop a new and innovative product. Herkel is happy to take up this challenge! Bob van Rooijen De klanten van Herkel gebruiken hun producten vooral om zich gezond te voelen en er goed uit te zien. Deze twee kernwaarden heb ik als uitgangspunt genomen voor mijn serie. Ik zocht geen cosmetische schoonheid, maar de echte schoonheid die van binnen komt. Daarom heb ik de klanten zo naturel mogelijk gefotografeerd. Puur, gelukkig en gezond! Herkel s customers use the company s products primarily to look good and feel healthier. I took these two core values as the basis for my series. I was not looking for cosmetic beauty, but for the real beauty that comes from within. For that reason, I photographed the customers in as natural a way as possible. Pure, happy and healthy! 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 Muelink & Grol Muelink & Grol is wereldwijd marktleider op het gebied van rookgasafvoersystemen. Die leidende positie is de afgelopen jaren gerealiseerd door autonome groei en acquisities in onder meer Turkije, Italië en de Verenigde Staten. De onderneming spant zich continu in om bestaande producten te innoveren en nieuwe producten te ontwikkelen. Die proactieve houding zorgt ervoor dat Muelink & Grol een gewaardeerd partner is voor leidende producenten van verwarmingsinstallaties. Muelink & Grol is the world market leader in flue-gas exhaust systems. This leading position has been realised the past few years by autonomous development and acquisitions in, among others, Turkey, Italy and the United States. The firm exerts continuously on the innovation of existing products and the development of new products. That proactive attitude assures that Muelink & Grol is an appreciated partner for leading producers of heating installations. Frank Penders De producten van Muelink & Grol zijn makkelijk over het hoofd te zien. Maar als je goed kijkt zie je ze overal. Op de daken van woonhuizen en kantoorgebouwen, op scholen, aan gevels of in een willekeurige steeg. Als nietsvermoedende voorbijganger zouden ze je bijna ontgaan. Met deze blik ben ik gaan kijken naar de diversiteit aan gebouwen, hun verschillende functies, de leeftijd, de architectuur, de staat van onderhoud, de omgeving... Ik zie de producten van Muelink & Grol als de luchtwegen van gebouwen. Zij zorgen ervoor dat de ruimtes goed geventileerd blijven en dat ongezonde gassen worden afgevoerd. Daarom zijn wat mij betreft de gebouwen de echte klanten van Muelink & Grol. The products of Muelink & Grol are easily overlooked, but if you look carefully you see them everywhere. On the roofs of houses and offices, on schools, on facades or in some alleyway. As a casual passer-by you would hardly notice them. It was with this in mind that I started looking at the variety of buildings: their different functions, age, architecture, state of maintenance, surroundings and so on. I see the products of Muelink & Grol as the airways of buildings. They ensure that the spaces are well ventilated and that unhealthy gases are extracted. That is why, in my opinion, the buildings are the real customers of Muelink & Grol. 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57

58 58

59 59

60 60

61 Egeria Over Egeria Egeria is een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij die zich richt op meerderheidsbelangen in gezonde middelgrote ondernemingen in Nederland, dan wel in ondernemingen met een Nederlandse link. Via haar fondsen Egeria Private Equity Fund II, Egeria Investments en Egeria Private Equity Fund III heeft Egeria ruim 2,5 miljard euro aan activa onder beheer. Egeria Private Equity Fund II is opgericht in 2004 en kent een looptijd van tien jaar. Egeria Investments BV (opgericht in 2006) is het evergreen fund en heeft een onbepaalde tijdshorizon. Egeria Private Equity Fund III is opgericht in Ook dit fonds heeft een looptijd van tien jaar. Egeria investeert veelal in bedrijven met een ondernemingswaarde tussen 50 en 200 miljoen euro met een sterke en stabiele kasstroom, een coherente strategie en de mogelijkheid om een leidende marktpositie op te bouwen. Naar onze mening zijn dit onontbeerlijke elementen voor een onderneming om op lange termijn succesvol te blijven. Als betrokken investeerder staat Egeria het management van haar portfoliobedrijven actief bij in de ontwikkeling van de onderneming. Strategie Egeria stelt zich op als sparringpartner voor haar managementteams en helpt het management om kansen in hun marktsegment te benutten. De afgelopen jaren heeft Egeria geleerd dat bedrijven tijd nodig hebben om zich volwaardig te ontwikkelen en tot hun volle potentieel te komen. Egeria denkt daarom dat een stakeholdersbenadering de juiste manier is om waarde te maximaliseren voor alle betrokkenen. De combinatie met sterke cornerstone investors, zoals family offices, maakt Egeria tot een aantrekkelijke financiële partner voor managementteams. Onze onafhankelijkheid en succesvolle track record in de Nederlandse buy-out markt vormen een zeldzame combinatie die aantrekkelijk is voor managers die een financiële partner zoeken, voor investeerders in ons fonds en voor intermediairs. Egeria s management heeft ruime ervaring met het investeren en ondersteunen van managementteams. Doel is altijd het creëren van nog krachtigere ondernemingen. Met haar rol in de raad van commissarissen draagt Egeria bij aan een gezonde corporate governance structuur. Daarbij treedt zij tegelijkertijd op als sparringpartner voor het managementteam om gezamenlijk een gezonde groei van het bedrijf te bewerkstelligen. Egeria s management heeft goede ervaringen met operationele en financiële uitdagingen en werkt altijd samen met het management van de onderneming om de waarde voor de stakeholders te vergroten. tijd gerealiseerd worden. Daarom streeft zij ernaar investeringen te doen waarbij het perspectief voor een exit al in ruime termen geschetst kan worden. De ervaring leert dat een onderneming juist door verkoop na vier tot zeven jaar, bijvoorbeeld aan een sterke strategische koper, haar groeipad kan blijven volgen. About Egeria Egeria is an independent Dutch private equity firm, targeting controlling stakes in mid-market companies in the Netherlands or in companies with a Dutch link. Egeria focuses on companies with an enterprise value of between 50 million and 200 million, which have stable cash flows. Acting as a sparring partner, Egeria assists management to make the most of opportunities in their market segment. Having strong cornerstone investors such as wellinformed family offices makes Egeria an attractive financial partner for management teams. Egeria s investeringsbeslissing zal altijd hand in hand gaan met discussies over de lange termijn. Egeria meent dat naast de ontwikkelingen van een bedrijf in de nabije toekomst, ook de langetermijnvooruitzichten voor de onderneming in acht moeten worden genomen. Waardecreatie kan zelden in korte 61

62 Team Peter Visser, Oprichter, managing partner en drijvende kracht achter Egeria. Hij was verantwoordelijk voor de investeringen en desinvesteringen in onder meer Ad van Geloven, Royal Van Lent en Vendor. Vóór de oprichting van Egeria was Peter managing director bij Mees- Pierson, waar hij verantwoordelijk was voor de private equity activiteiten in Europa. Peter is in het bezit van een doctorandustitel Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij is commissaris bij de portfolio-ondernemingen Koninklijke Mosa, Boemer Rental Services Group, Nationale Borg, NRC Media en SIF. As Egeria s founder and managing partner, Peter Visser is the driving force behind the company. He was responsible for the investments and disinvestments in, among others, Ad van Geloven, Royal Van Lent and Vendor. Before founding Egeria, Peter was managing director at MeesPierson, where he was responsible for the bank s private equity activities in Europe. Peter has a Master s degree in Business Management from the University of Groningen. He is a member of the supervisory boards of portfolio companies Royal Mosa, Boemer Rental Services Group, Nationale Borg, NRC Media and SIF. Caroline Huyskes, Partner, werkt sinds 2003 bij Egeria. Van 1997 tot 2002 leidde zij de corporate office afdeling bij Van Lanschot Bankiers. Caroline heeft een doctorandustitel Bedrijfseconomie van de Rijksuniversiteit van Groningen. Bij Egeria is zij medeverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, het contact met potentiële investeerders en externe communicatie. Caroline Huyskes, Partner, joined Egeria in From 1997 to 2002 she headed the corporate office department at Van Lanschot Bankiers. Caroline holds a Master s degree in Business Economics from the University of Groningen. She is responsible for general affairs, investor relations and external communication. Mark Wetzels, Partner, trad in mei 2004 in dienst bij Egeria. Voordien werkte Mark bij Gilde Investment Management, waar hij verantwoordelijk was voor investeringen binnen het Benelux team, waaronder diverse add-on acquisities en desinvesteringen. Mark heeft een doctorandustitel Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en een MBA. Bij Egeria is Mark verantwoordelijk voor de investeringen in Koninklijke Mosa, Tanatex Chemicals, Nationale Borg, Axent Nabestaandenzorg en Den Braven Sealants. Mark Wetzels, Partner, joined Egeria in May Prior to joining Egeria, he undertook an MBA. Since 1999 he worked as an associate in the buyout practice of Gilde Investment Management where he was responsible for investments as part of the Benelux mid-market team, as well as several add-on acquisitions and exits. In addition to his MBA degree, he holds a Master of Science degree in Business Administration from Erasmus University Rotterdam. Mark supervises the portfolio companies Royal Mosa, Tanatex Chemicals, Nationale Borg, Axent Nabestaandenzorg and Den Braven Sealants. Floris Muijser, Partner, trad in juni 2004 in dienst bij Egeria. Hiervoor was hij sinds 2001 in dienst bij Gilde Investment Management te Utrecht. Daar was hij verantwoordelijk voor diverse middelgrote buy-outs en add-on acquisities in de Benelux. Floris heeft een doctorandustitel Bedrijfseconomie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij Egeria is hij onder meer verantwoordelijk voor de investeringen in Holonite, SIF, Boemer Rental Services Group, CleanLease- Fortex en United Dutch Breweries. Floris Muijser, partner, joined Egeria in June Prior to joining Egeria, Floris was an associate at Gilde Investment Management in Utrecht where he was involved in a number of mid-market buyouts in the Benelux as well as add-on acquisitions. Floris holds a Master s degree in Business Economics from VU University in Amsterdam. Within Egeria, Floris is responsible for the portfolio companies Holonite, SIF, Boemer Rental Services Group, CleanLeaseFortex and United Dutch Breweries. Geert Glimmerveen, Operationeel Partner, trad in september 2010 in dienst bij Egeria. Geert is doctorandus in de Bedrijfseconomie. Na zijn afstuderen heeft hij eerst gewerkt bij McKinsey en daarna bij verschillende ondernemingen in financiële, operationele en strategische functies. Binnen Egeria is Geert tijdelijk toegevoegd aan de directie van NRC Media om mede leiding te geven aan het carve-out proces en om uitvoering te geven aan operationele optimalisaties. Daarnaast is Geert lid van de raad van commissarissen van CleanLeaseFortex. Geert Glimmerveen, Operational Partner, joined Egeria in September Geert holds a Master s degree in Business Economics from VU University Amsterdam. Geert started his career at McKinsey in From 1990 onwards he held various operational, financial and strategic positions. Geert is a member of the management of NRC Media to supervise the carve-out process and to execute optimisations. He is also a member of the supervisory board of CleanLeaseFortex. Maarten Meijnen is in september 2006 als Investment Manager bij Egeria in dienst getreden. Hiervoor was Maarten als associate werkzaam bij de Rabobank waar hij betrokken was bij diverse transacties. Maarten heeft een doctorandustitel Bedrijfseconomie van de Rijksuniversiteit 62

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Ondernemerschap Het product

Ondernemerschap Het product 2 Ondernemerschap Het product Ondernemerschap Het product In 2009 waren er, na het crisisjaar 2008, tekenen van opleving zichtbaar. Beetje bij beetje kwam het vertrouwen terug en werd ogenschijnlijk in

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op:

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op: Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

University of Groningen. Injury prevention in team sport athletes Dallinga, Joan

University of Groningen. Injury prevention in team sport athletes Dallinga, Joan University of Groningen Injury prevention in team sport athletes Dallinga, Joan IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands UvA-DARE (Digital Academic Repository) The public health workforce: An assessment in the Netherlands Jambroes, M. Link to publication Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public

Nadere informatie

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect)

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) VBA Seminar Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Matthijs Storm

Nadere informatie

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY Innovatie prof.dr.ir. Han Gerrits Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory Inhoud Wat is innovatie? Waarom is innovatie zo moeilijk? Innovatie in Banking Hoe kan een organisatie innovatiever worden?

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie