Ondernemerschap Het product

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemerschap Het product"

Transcriptie

1

2 2

3 Ondernemerschap Het product

4 Ondernemerschap Het product In 2009 waren er, na het crisisjaar 2008, tekenen van opleving zichtbaar. Beetje bij beetje kwam het vertrouwen terug en werd ogenschijnlijk in ieder geval de weg omhoog hervonden. Het is echter onzeker of het economische herstel in 2010 zal doorzetten. Wij kunnen op dit moment niet inschatten wat de effecten van de sterk toenemende werkloosheid op het economische klimaat zullen zijn. In de loop van het jaar zal blijken of wij het ergste deel van de economische crisis achter ons hebben gelaten of dat wij moeten rekenen op een verlengde periode van stagnatie. Voor Egeria was 2009 een succesvol jaar. Hoewel de omzet afnam, is de winstgevendheid verbeterd en zijn de schulden verder teruggebracht. Daarnaast hebben wij in 2009 twee acquisities voorbereid die in 2010 hun beslag zullen krijgen. Zo nemen wij NRC Media over met Het Gesprek en zal AEGONdochter Axent worden geacquireerd. Wij hebben met de directies van beide bedrijven veel vertrouwen in 2010 en de verdere toekomst. Het thema van het jaarboek 2009 is Het product. Onze portfoliobedrijven creëren prachtige producten en zetten zich continu in om deze te verbeteren. Veel producten zijn tastbaar, zoals de tegels van Mosa. Sommige spelen een rol bij de productie van andere producten: de chemicaliën voor textielproductie van Tanatex bijvoorbeeld. Er zijn producten die zich aan het oog onttrekken maar volstrekt onmisbaar zijn, zoals de borgstellingen van Nationale Borg. En er zijn producten die voorzien in een belangrijke persoonlijke behoefte, zoals de hygiëne die Vendor creëert in kantoren, scholen en ziekenhuizen. Sommige producten staan aan het begin van een productiecyclus, andere aan het eind daarvan. En weer andere producten maken die cyclus sluitend, zoals Morssinkhof doet met het recyclen van kunststoffen. De diversiteit van al deze producten is een reflectie van de diversiteit van de bedrijven binnen de Egeria-portfolio. Dit jaar hebben we onze fotografen gevraagd deze diversiteit aan producten in beeld te brengen. Zij hebben dat wederom op geheel eigen wijze gedaan. De vijf series samen laten zien wat het product van Egeria is: prachtige Nederlandse bedrijven die in staat worden gesteld verder te groeien. Want naast het realiseren van financieel resultaat is ons kernproduct de ruimte die wij het management bieden voor het realiseren van hun ambities. Net als in 2009 zullen wij dat ook in 2010 vol enthousiasme blijven doen. Het Egeria-jaarboek is het derde in een reeks waarin wij vijf jonge fotografen de kans geven zich verder te ontwikkelen. De fotografen krijgen de opdracht om binnen het gekozen thema een interpretatie te geven van het geselecteerde bedrijf, om daarmee te laten zien waar Egeria voor staat. Wij vinden dat zij ook dit jaar weer in deze opdracht zijn geslaagd. Voor u liggen vijf voortreffelijke series. Wij danken iedereen voor de toegewijde inzet en voor de mooie resultaten van Tot slot wensen wij u veel plezier bij het lezen van dit boek. Peter Visser, april

5 Entrepreneurship The Product Following 2008 the year of the financial crisis 2009 showed signs of revival. Confidence returned little by little, and businesses found the road to recovery. However, it is still unsure whether the current economic upturn will last. At this point it s difficult to estimate the effects growing unemployment will have on the economic climate. Over the course of 2010 it will become clear if we have left the worst of the economic crisis behind us, or if we should prepare for a more prolonged period of stagnation. them. Many products are tangible, such as Mosa s tiles. Others are components for the production of other products, such as Tanatex s chemicals for textiles. Some are invisible yet indispensable, such as the guarantees provided by Nationale Borg. There are products that play an important role in personal hygiene, such as Vendor s products and services for offices, schools and hospitals. Some products stand at the beginning of a production cycle, others at its end. And yet others close that cycle, as Morssinkhof does with its plastics recycling operations. We are thankful for everyone s dedication and for the good results in 2009, and we hope you will enjoy reading this book. Peter Visser, April 2010 For Egeria, 2009 was a successful year. Although our turnover decreased, our relative profits rose and we were able to further reduce debt. In 2009 we also prepared two acquisitions, which will come into effect in 2010: NRC Media in a joint acquisition with Het Gesprek and Axent, a former subsidiary of AEGON. Together with the management of both companies, we are very optimistic for 2010 and beyond. This yearbook s theme is The Product. Our companies create wonderful products and make continuous efforts to enhance The diversity of these products is a reflection of the diversity of the companies in the Egeria portfolio. This year we asked our photographers to capture this diversity in products. They did so in their own distinctive manner. Together, the five series display Egeria s product: superb Dutch companies being allowed to develop and grow further. After all, in addition to creating financial results, Egeria s core product is creating space for management to realise their ambitions. As in 2009, we will continue to do so in

6 6 Foto s Bob van Rooijen

7 7

8 EGERIA Sarphatikade WV AMSTERDAM T +31 (0) F +31 (0) Ondernemerschap Het Product is een uitgave van Egeria Fotografie: Joris ten Bosch, Frank Penders, Deborah Roffel, Bob van Rooijen en Meta Scheltes Advies en begeleiding fotografen: Arjan Benning Concept: Frits Philips Ontwerp en layout: Tineke Kooistra, Studio 10 Techniek en begeleiding: Dsgn.frm, Caroline Schenkius en Roos Doggers Tekst: Egeria; TXTworks communications, Frits Philips Drukwerk: Meco offset, Hoorn Aan de in deze uitgave opgenomen gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Op de in deze uitgave opgenomen financiële gegevens is geen accountantscontrole toegepast. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Egeria, Sarphatikade 12, 1017 WV Amsterdam. Verwezen wordt naar de disclaimer zoals die is terug te vinden op onze website Deze disclaimer is van toepassing op alle informatie die in deze uitgave wordt gepubliceerd. Copyright Egeria All rights reserved. The financial information in this book has not been validated by an auditor. None of the materials provided in this book may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system, without permission in writing from Egeria, Sarphatikade 12, 1017 WV, Amsterdam, the Netherlands. For more information, we kindly refer you to the disclaimer published on our website, which is applicable to all the information published in this book. 8

9 Inhoud Contents Voorwoord Peter Visser Foreword by Peter Visser Introductie Arjan Benning Introduction by Arjan Benning 4 11 Nationale Borg - Frank Penders Tanatex Chemicals - Deborah Roffel Koninklijke Mosa - Bob van Rooijen Morssinkhof Plastics - Meta Scheltes Vendor - Joris Ten Bosch Egeria About Egeria Team Team Toezichthouders Governance Investeerders Investors Portfolio-ondernemingen Portfolio companies Financiële gegevens Financial data

10

11 Introductie Arjan Benning Introduction by Arjan Benning Verbeelding De mens en Creëren. Dat waren de thema s van de vorige twee Egeria-jaarboeken. Dit jaar is dat Het product. Een logische keuze, want met producten behalen de Egeriabedrijven hun winsten. Maar ook al klinkt het product als een concreet en rechttoe, rechtaan onderwerp, het dwingt de fotograaf tot het maken van fundamentele keuzes. De eerste vraag is: wat is dat product? Bij het ene bedrijf is het een tastbaar object. Bij het andere laat het zich alleen op papier of op een computerscherm zien. En bij weer een ander bedrijf is het eindproduct een grondstof voor de creatie van een ander product. Neem Tanatex Chemicals. Het eindproduct van dit bedrijf bestaat uit blauwe tonnen vol chemicaliën. Niet echt inspirerend materiaal. Maar wat doen die chemicaliën? Welk verhaal zit daar achter? Of neem een tegel. Concreter kan het bijna niet. Een overzichtelijk object met een duidelijke functie. Vaak ook nog eens met een mooi kleurtje. Klik-klak klaar, zou je zeggen. Maar moet je een tegel wel zo sec in beeld brengen? Of kan je het verhaal van een tegel op een manier vertellen die spannender is? Soms dwingt de realiteit de fotograaf op zoek te gaan naar andere oplossingen. Dat was het geval bij Nationale Borg. Een prachtig bedrijf dat via borgstellingen andere bedrijven in staat stelt hun werk te doen. Maar hét Nationale Borg-product, wat is dat dan? Hoe kun je dat zichtbaar maken? Kortom, de Egeria-fotografen zagen zich ook dit jaar voor lastige keuzes geplaatst. En nu we alweer in het derde jaar van dit project zitten wordt de lat bewust of onbewust hoger gelegd. Gelukkig heeft geen van onze fotografen voor de makkelijke weg gekozen. Het resultaat is in alle opzichten verrassend. Samen laten zij zien wat het product van de fotograaf is: verbeelding. Arjan Benning, maart 2010 The Power of Imagination This year s theme is: The Product. A straightforward choice, since it s with their products that the Egeria companies earn their profits. Nonetheless, it forced our photographers to make some fundamental choices. The first question was: what is the product? At one company it may be a tangible object. At another it may only reveal itself on paper or on a computer screen. And yet another company s product may only be a component for another s production process. Take Tanatex Chemicals, for instance. Their visible end product consists of blue containers filled with chemicals. Not exactly inspiring material. But what do these chemicals do? What is the story behind them? Or take something as concrete and tangible as tiles, which have a clear function and come in a variety of attractive colours. Depicting them should be quite straightforward, shouldn t it? But maybe there are less straightforward ways to tell the story of a tile more intriguingly. Sometimes the product is invisible, as is the case at Nationale Borg, who by providing guarantees for businesses enables them to do their work. But how does one capture their product? How does one visualise it? These were the kinds of questions our team of photographers were confronted with. Fortunately, none of them chose the easy way. The five resulting series of images clearly show what the photographers product is: the power of imagination. Arjan Benning, March

12 Ondernemen betekent risico s nemen. Vaak zijn die risico s enorm. Neem bijvoorbeeld een projectontwikkelaar die een aannemer de opdracht geeft een woonwijk te realiseren. Of een scheepsbouwer die een schip bouwt in opdracht van een klant. Of een vliegtuigmaatschappij die nieuwe toestellen wil aanschaffen. In dit soort gevallen verstrekt Nationale Borg garanties die de zekerheid geven dat die woonwijk er ook echt komt, het schip wordt afgenomen en de vliegtuigen geleverd worden. Kortom, Nationale Borg maakt ondernemen mogelijk. Running a business means taking risks. For large businesses these risks can be enormous. Take, for instance, a property developer hiring a constructor to build a residential area, a shipbuilder working on a ship for a client, or an airline in need of new aircraft. Nationale Borg specialises in providing guarantees to such companies, ensuring that they can continue to work. Nationale Borg Deze serie is tot stand gekomen dankzij bijzondere medewerking van Mammoet, Zwart Techniek, Kenbri Fire Fighting, ArkeFly en IHC Merwede. These images were created with the special co-operation of Mammoet, Zwart Techniek, Kenbri Fire Fighting, ArkeFly and IHC Merwede. Frank Penders Toen ik mij voor het eerst in Nationale Borg verdiepte en op onderzoek ging naar het Nationale Borg-product, werd ik geprikkeld. Dat product is namelijk ontastbaar en onzichtbaar. Het ontwikkelen van een alomvattend concept zou dus een enorme uitdaging worden. Het product van Nationale Borg moest ik zoeken bij haar cliënten. Gelukkig kreeg ik daarvoor alle medewerking van Nationale Borg, waar ik de medewerkers en de bezochte bedrijven zeer dankbaar voor ben. Wat me opviel was de schaalgrootte waarop de verschillende bedrijven opereren. Die stond in schril contrast met Nationale Borg zelf, dat met circa 70 werknemers gehuisvest is in een Amsterdams grachtenpand. Vanuit dat pand wordt besloten over projecten van enorme omvang. Omdat die schaalverschillen me erg aanspreken heb ik ze als vorm voor de serie genomen. Het heeft een serie opgeleverd waar ik trots op ben. When I first started researching Nationale Borg and its product, my imagination was stimulated. Since their product is neither tangible nor visible, creating a comprehensive concept would be quite a challenge. So what is that product? Simply put, the company provides guarantees to other companies, enabling them to do their work. That meant that I needed to look for it at their clients. Fortunately both Nationale Borg and their clients were willing to cooperate in this complex operation, for which I am very grateful. What struck me was the scale on which these companies operate and the contrast with Nationale Borg s own offices in an Amsterdam canal house. From there, Nationale Borg decide over projects of enormous size. I chose to take that contrast as a starting point. The project resulted in a series that I m very proud of. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Tanatex Chemicals Tanatex ontwikkelt en produceert chemicaliën voor de textielindustrie. Het bedrijf bedenkt oplossingen voor specifieke vragen van klanten en produceert onder andere verven, coatings, finishings en drukinkt, onder meer op basis van minerale technologie. Maar Tanatex fabriceert bijvoorbeeld ook inkt waarmee zeer gedetailleerde tekeningen op tapijt gedrukt kunnen worden. Tanatex levert haar producten aan textielfabrikanten over de hele wereld en is door haar voortdurende innovatie en passie voor textiel een van de belangrijkste spelers in deze markt. Tanatex develops and produces chemicals for the worldwide textile industry. The company creates tailor-made solutions for its clients and produces dyes, coatings, finishings and printing inks, among others. Because of its continuous focus on innovation and its passion for textiles, Tanatex is one of the leading companies in this sector. Deborah Roffel De producten van Tanatex voegen aan textielproducten specifieke eigenschappen aan textiel toe. Ze maken handdoeken zijdezacht, voetbalshirts rekbaar en geven spijkerbroeken hun stonewashed look. Ik heb ervoor gekozen deze verschillende eigenschappen uit te drukken. Mijn interesse ging daarbij uit naar de voorbehandeling voor kleuringen. Ook de aspecten water- en vuilafstotendheid en de aandacht voor ecologie heb ik belicht. Een bijzonder product is een coating voor autogordels: een complex product dat zowel comfortabel als stijf moet zijn. Het is slechts één voorbeeld van de technologische hoogstandjes van Tanatex. Tanatex s products add specific characteristics to textiles. They make towels velvety soft, give football shirts their stretch and jeans their particular stonewashed look. I chose to express the various qualities that Tanatex s products add to textiles. I had a special interest in the preliminary treatments for dyeing, water and dirt-repelling properties and the attention to ecology. A special Tanatex creation is a coating for safety belts: a complex product that needs to be comfortable and tough at the same time; just one of Tanatex superior technological achievements. 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Koninklijke Mosa De meeste tegelfabrikanten houden zich bezig met bulkproductie. Zo niet Mosa. Dit Maastrichtse bedrijf specialiseert zich in het ontwerpen en produceren van onderscheidende en bijzondere tegels. Daarbij werkt Mosa nauw samen met architecten die bij het bedrijf tegels met een eigen signatuur kunnen laten maken. Door in te zetten op design heeft Mosa zich op de kaart gezet als innovatieve tegelproducent. De strategie bleek succesvol. Want Mosa oogst niet alleen veel internationale onderscheidingen voor haar producten, ook de verkoopcijfers zijn flink gestegen. Royal Mosa specialises in designing and producing tiles that are in a class of their own. The company collaborates intensively with architects, who are able to order signature tiles. Mosa s focus on design and innovation has not only yielded numerous international awards for its products, but has also led to an impressive rise in sales. Bob van Rooijen Mosa is een innovatief bedrijf met aandacht voor schoonheid en design. Het bedrijf werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Met deze serie ben ik teruggegaan naar het basisproduct in al zijn eenvoud. Ik wilde het menselijke binnen Mosa benadrukken en koos ervoor dat te verbeelden met gestaltes die een Mosa-wereld bewandelen. Een wereld van ambacht en vakmanschap, al meer dan 100 jaar oud. As an innovative company with a focus on beauty and design, Mosa is continuously developing new products. With this series of images I went back to the simplicity of the product; I wanted to emphasise the humanness of Mosa, and chose to depict this with human figures walking through a Mosa world: a world of craftsmanship, already more than 100 years old. 32

33

34

35 35

36 36

37 37

38

39 39

40 40

41

42 Morssinkhof Plastics Kunststofrecycling is niet alleen duurzaam, het is ook goede business. Dat bewijst Morssinkhof al ruim 50 jaar. In de zes vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Polen zet de onderneming kunststofafval om in regranulaat, de grondstof voor nieuwe producten. Om haar klanten zo goed en snel mogelijk te bedienen beschikt Morssinkhof ook over mobiele recyclingfaciliteiten, waarmee op locatie restmaterialen worden vermaald. Gezien de maatschappelijke behoefte aan duurzaamheid is Morssinkhof prima gepositioneerd voor verdere groei. For more than 50 years, Morssinkhof Plastics has proven that plastic recycling is not only durable, but good business as well. At its six plants in the Netherlands, Belgium, Germany and Poland, the company converts plastic waste into regranulate, the base material for new products. To offer its clients extra efficiency, Morssinkhof developed mobile units for on-site recycling. Meta Scheltes De recyclingcyclus van kunststof, de transformatie ervan en het product dat Morssinkhof maakt staan aan de basis van deze serie stillevens. Het is het verhaal van het omvormen van kunststofafval tot een materiaal dat elders weer verwerkt wordt tot een nieuw product. Het granulaat en regranulaat dat Morssinkhof vervaardigt, is soms duidelijk op de voorgrond, dan weer subtiel aanwezig in een serie waarbij elk beeld een eigen wereld is en een deel van het verhaal vertelt. The recycling cycle of plastic, its transformation and the product Morssinkhof creates from it, are the foundation for this series of still lifes. It is the story of transforming plastic waste into a material that is used elsewhere to create new products. The granulate and regranulate that Morssinkhof produces, is either clearly present, or subtly visible in the background of the images, each representing a world of its own to tell a part of the Morssinkhof story. 42

43

44 44

45 45

46 46

47 47

48

49 49

50 50

51 51

52 Vendor Vendor is een leidende speler op het gebied van persoonlijke hygiëne. Het bedrijf levert toiletpapierhouders, handdoekautomaten, zeepdispensers en andere hygiëne-artikelen aan onder meer bedrijven, scholen en ziekenhuizen. Daarnaast faciliteert het bedrijf een groeiend aantal klanten met haar uitgebreide servicedienst. Vendor zorgt ervoor dat talloze mensen hun dagelijkse werkzaamheden met een schoon en verzorgd gevoel verrichten. Dat daar enorme behoefte aan bestaat bleek toen de Mexicaanse griep zich aankondigde. Dankzij een uitstekende productiefaciliteit en een goed-geoliede verkooporganisatie was Vendor in staat om snel en adequaat in te springen op de explosieve vraag naar haar producten. A leading player in the field of washroom hygiene, Vendor creates toilet roll dispensers, towel cabinets, soap dispensers and other hygiene articles for the hospitality industry, offices, schools, industry and health care. In addition, the company offers an extensive range of hygienerelated services. Because of the 2009 flu pandemic, the demand for Vendor s products rose significantly. However, thanks to excellent production facilities and an effective sales organisation, the company had no problems fulfilling the increased demand. Joris Ten Bosch Vendor levert producten voor toilethygiëne. Het effect dat die producten zowel fysiek als geestelijk teweegbrengen gaat echter verder dan de ruimte van het toilet. Zo zorgt Vendor voor een gevoel van hygiëne en helderheid in ons dagelijks leven. Vendor creates products for personal hygiene in toilets. However, the effect of these products works on far beyond the physical limits of the toilet. Both physically and mentally, they give people a sense of well-being. In this way, Vendor creates a sense of hygiene and clarity in our daily life. 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62

63 Egeria Over Egeria Egeria is een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij die zich richt op meerderheidsbelangen in gezonde middelgrote ondernemingen in Nederland, dan wel in ondernemingen met een Nederlandse link. Via haar fondsen Egeria I, Egeria Private Equity Fund II, Egeria Investments en Egeria Private Equity Fund III heeft Egeria ruim 31 miljard onder beheer. Egeria I is ontstaan 1997 en had een levensduur van tien jaar. Egeria Private Equity Fund II is opgericht in 2004 en kent eveneens een looptijd van tien jaar. Egeria Investments is opgericht in december 2006 en heeft een evergreen structuur. Ten slotte is Egeria Private Equity Fund III opgericht in Ook dit fonds heeft een looptijd van tien jaar. Egeria investeert veelal in bedrijven met een ondernemingswaarde tussen 350 miljoen en 3200 miljoen met een sterke en stabiele kasstroom. Naar onze mening kan een onderneming op lange termijn alleen succesvol zijn als ze beschikt over een coherente strategie en de mogelijkheid om een leidende marktpositie op te bouwen. Als betrokken investeerder staat Egeria het management van haar portfoliobedrijven actief bij in de ontwikkeling van de onderneming. Strategie Egeria stelt zich op als sparringpartner voor haar managementteams en helpt het management om kansen in hun marktsegment te benutten. De afgelopen jaren heeft Egeria geleerd dat bedrijven tijd nodig hebben om zich volwaardig te ontwikkelen en tot hun volle potentieel te komen. Egeria denkt daarom dat een stakeholdersbenadering de juiste manier is om waarde te maximaliseren voor alle betrokkenen. De combinatie met sterke cornerstone investors, zoals de familie Brenninkmeijer, maakt Egeria tot een aantrekkelijke financiële partner voor managementteams. Onze onafhankelijkheid en ons succesvolle track record in de Nederlandse buy-out markt vormen samen een zeldzame combinatie die aantrekkelijk is voor managers die een financiële partner zoeken, voor investeerders in ons fonds en voor intermediairs. Egeria s management heeft ruime ervaring met het investeren en ondersteunen van managementteams. Doel is altijd het creëren van nog krachtigere ondernemingen. Met haar rol in de raad van commissarissen draagt Egeria bij aan een gezonde corporate governance structuur. Daarbij treedt zij tegelijkertijd op als sparringpartner voor het managementteam om gezamenlijk een gezonde groei van het bedrijf te bewerkstelligen. Egeria s management heeft goede ervaringen met operationele en financiële uitdagingen en werkt altijd samen met de ondernemingsleiding om de waarde voor de stakeholders te vergroten. Egeria s investeringsbeslissing zal altijd hand in hand gaan met discussies over de lange termijn. Egeria meent dat naast de besprekingen over de ontwikkelingen van een bedrijf, de toekomst van dat bedrijf altijd goed in overweging moet worden genomen. Egeria is van mening dat waardecreatie niet in korte tijd gerealiseerd kan worden. Daarom streeft zij ernaar investeringen te doen met het perspectief dat een exit gerealiseerd kan worden. De ervaring leert dat een onderneming na vier tot zeven jaar door een verkoop aan een sterke strategische koper of middels een beursgang haar groei kan blijven realiseren. About Egeria Egeria is an independent Dutch private equity firm, targeting controlling stakes in mid-market companies in the Netherlands or in companies with a Dutch link. Egeria focuses on companies with an enterprise value between e 50 million and e 200 million, and a stable cash flow. Acting as a sparring partner for its management teams, Egeria assists management to make the most of opportunities in their market segment. Having strong cornerstone investors such as the Brenninkmeijer family makes Egeria an attractive financial partner for management teams. 63

64 Team Peter Visser, oprichter, eerste managing partner en drijvende kracht achter Egeria. Hij was verantwoordelijk voor de investeringen en desinvesteringen in onder meer Ad van Geloven, Royal Van Lent en Vendor. Vóór de oprichting van Egeria was Peter managing director bij MeesPierson, waar hij verantwoordelijk was voor de private equity activiteiten in Europa. Peter is in het bezit van een doctorandustitel Bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen. Hij is commissaris bij de portfolio-ondernemingen Koninklijke Mosa, JMT/Boemer, Nationale Borg, Muelink & Grol en SIF. As Egeria s founder and first managing partner, Peter Visser is the driving force behind the company. He was responsible for the investments and disinvestments in, among others, Ad van Geloven, Royal Van Lent and Vendor. Before founding Egeria, Peter was managing director at MeesPierson, where he was responsible for the bank s private equity activities in Europe. Peter has a Master s degree in Business Management from the University of Groningen. He is a member of the supervisory committee of portfolio companies Royal Mosa, JMT/Boemer, Nationale Borg, Muelink & Grol and SIF. Caroline Huyskes, Partner, werkt sinds 2003 bij Egeria. Van 1997 tot 2002 werkte Caroline voor Van Lanschot Bankiers, waar zij de corporate office afdeling leidde. Caroline heeft een doctorandustitel in de bedrijfseconomie van de Universiteit van Groningen. Bij Egeria is zij medeverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, voor de contacten met Egeria s investeerders en voor de externe communicatie. Caroline is namens Egeria commissaris bij Vendor. Caroline Huyskes, Partner, joined Egeria in From 1997 to 2002 she worked with Van Lanschot Bankiers, where she headed the corporate office department. Caroline holds a Master s degree in business economics from the University of Groningen. Caroline is responsible for general affairs, investor relations and external communication. Caroline supervises the portfolio company Vendor. Mark Wetzels, Partner, trad in mei 2004 in dienst bij Egeria. Hiervoor was Mark sinds 1999 werkzaam bij Gilde Investment Management. Daar was hij verantwoordelijk voor investeringen binnen het Benelux team, waaronder diverse add-on acquisities en desinvesteringen. Mark heeft een doctorandustitel in de bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en een MBA. Bij Egeria is Mark verantwoordelijk voor de investeringen in Koninklijke Mosa, Tanatex Chemicals en Nationale Borg. Mark Wetzels, Partner, joined Egeria in May Prior to joining Egeria, he undertook an MBA. Since 1999 he has worked as an associate in the buyout practice of Gilde Investment Management where he was responsible for investments as part of the Benelux mid-market team, as well as several add-on acquisitions and exits. In addition to his MBA degree, he also holds a Master of Science degree in business administration from the Erasmus University of Rotterdam. Within Egeria, Mark supervises the portfolio companies Royal Mosa, Tanatex Chemicals and Nationale Borg. Gert-Jan van t Hag, Partner, trad in mei 2007 in dienst bij Egeria als Investment Director. Van 2000 tot 2007 was Gert-Jan werkzaam als Director Corporate Finance bij Kempen & Co met verantwoordelijkheid voor transacties in Nederlandse small-, mid-cap en private ondernemingen. Eerder was Gert-Jan van 1995 tot 2000 als consultant bij A.T. Kearney betrokken bij diverse projecten in de sectoren fast moving consumer goods en financiële instellingen. Gert-Jan heeft Econometrie en Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen Egeria is Gert-Jan verantwoordelijk voor de portfolio-ondernemingen Morssinkhof Plastics, Nijhuis Water Technology en Ten Herkel. Gert-Jan van t Hag, Partner, joined Egeria in May 2007 as an Investment Director. Prior to joining Egeria, Gert-Jan was Corporate Finance Director at Kempen & Co ( ), responsible for the transactions in the Dutch small cap and mid cap markets. Prior to that, Gert-Jan was a consultant at A.T. Kearney, where he was responsible for a variety of projects in the FMCG and financial sectors. Gert-Jan holds a Master s degree in econometrics and economics from the University of Groningen, the Netherlands. Within Egeria, Gert-Jan is responsible for the portfolio companies Morssinkhof Plastics, Nijhuis Water Technology and Ten Herkel. Floris Muijser, Partner, trad in juni 2004 in dienst bij Egeria. Hiervoor was hij sinds 2001 in dienst bij Gilde Investment Management te Utrecht. Daar was hij verantwoordelijk voor diverse middelgrote buy-outs en add-on acquisities in de Benelux. Floris heeft een doctorandustitel in de bedrijfseconomie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij Egeria is hij onder meer verantwoordelijk voor de investeringen in Holonite, SIF en Boemer. Floris Muijser, Partner, joined Egeria in June Prior to joining Egeria, Floris was an associate at Gilde Investment Management in Utrecht. In this role he was involved in a number of mid-market buyouts in the Benelux as well as add-on acquisitions. Floris holds a Master s degree in business economics from the VU University in Amsterdam. Within Egeria, Floris is responsible for the portfolio companies Holonite, SIF and JMT/Boemer. 64

65 Maarten Meijnen is in september 2006 als Investment Manager bij Egeria in dienst getreden. Hiervoor was Maarten als associate werkzaam bij de Rabobank. Gedurende deze periode is hij betrokken geweest bij diverse transacties. Maarten heeft een doctorandustitel in de bedrijfseconomie van de Universiteit van Groningen. Binnen Egeria is Maarten betrokken bij de portfolio-ondernemingen JMT/ Boemer, Morssinkhof en Nijhuis Water Technology. Maarten Meijnen joined Egeria in September 2006 as an Investment Manager. Prior to joining Egeria, Maarten worked for Rabobank, where he was co-responsible for several transactions. Maarten holds a Master s degree in business economics from the University of Groningen. Within Egeria, Maarten is co-responsible for the portfolio companies JMT/Boemer, Morssinkhof, and Nijhuis Water Technology. Enno Nagel is in november 2006 als Investment Manager bij Egeria in dienst getreden. Van februari 2002 tot november 2006 werkte Enno bij een groot advocatenkantoor. Als advocaat heeft hij zich gespecialiseerd in fusies en overnames met een specifieke focus op private equity transacties. Enno heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Bij Egeria is Enno onder meer betrokken bij de portfolio-ondernemingen Muelink & Grol, Ten Herkel en Vendor. Enno Nagel joined Egeria as an Investment Manager in November Prior to this, Enno worked as a lawyer with a leading Dutch law firm for nearly five years. As a lawyer, he specialised in mergers & acquisitions with a specific focus on private equity transactions. Enno holds a Master s degree in law (LL.M) from the University of Amsterdam. Within Egeria, Enno is co-responsible for the portfolio companies Muelink & Grol, Ten Herkel and Vendor. Mark van Ingen is in oktober 2009 bij Egeria begonnen als Investment Manager. Mark begon zijn carrière als projectmanager voor operationele verbetering bij een grote leverancier van drukinkten. In deze rol heeft Mark verschillende productiefaciliteiten verbeterd en was hij verantwoordelijk voor het beoordelen van investeringsvoorstellen voor de productiefaciliteiten. In 2007 ging Mark werken als consultant bij Roland Berger Strategy Consultants, waar hij zich richtte op operationele strategieën en strategische procesverbetering. Mark heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, met als afstudeerrichting Industriële Organisatie. Binnen Egeria is Mark betrokken bij de portfolio-ondernemingen SIF en Holonite. Mark van Ingen joined Egeria as an Investment Manager in October Mark started his career as a project manager for operational excellence at a large printing ink supplier. In this position, Mark optimised several production facilities in Europe and was responsible for reviewing investment proposals for the production facilities. In 2007 Mark started working as a consultant at Roland Berger Strategy Consultants, focussing on operations strategies and strategic process optimisation. Mark holds a Master s degree in Mechanical Engineering from Delft University of Technology, with a major in Industrial Organisation. Mark is co-responsible for the portfolio companies SIF and Holonite. Wouter Rövekamp is in december 2009 begonnen als Investment Manager. Wouter begon zijn carrière in 2004 bij Gilde Equity Management Benelux te Utrecht, waar hij onder meer betrokken was bij de acquisitie van HG International, Socaz International en Hamal Signature. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor verschillende herfinancieringen en de verkoop van Evers Special en Koninklijke Peijnenburg. Voordat Wouter bij Gilde begon heeft hij stage gelopen bij verschillende financiële instellingen. Wouter heeft Econometrie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met als afstudeerrichting Operations Research. Hij is betrokken bij de portfolio-onderneming Tanatex Chemicals. Wouter Rövekamp joined Egeria in December 2009 as an Investment Manager. Wouter started his career in 2004 at Gilde Equity Management Benelux, where he was co-responsible for, among others, the acquisition of HG International, Socaz International and Hamal Signature. He was also responsible for several recapitalisations and the sale of Evers Special and Royal Peijnenburg. Wouter studied Econometrics graduating in Operations Research at the University of Groningen. Wouter is co-responsible for the portfolio companies Tanatex Chemicals. Egbert Prenger is per 1 oktober 2008 in dienst getreden bij Egeria als Investment Analist. Egbert heeft International Business Administration gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens zijn studie heeft Egbert internationale ervaring opgedaan in Nieuw- Zeeland. Voordat Egbert bij Egeria in dienst trad heeft hij stage gelopen bij Lehman Brothers en onderzoek gedaan voor Ballast Nedam. Egbert Prenger joined Egeria in October 2008 as an Investment Analyst. Egbert studied international business administration at Erasmus University in Rotterdam. During his studies, Egbert gained international experience in New Zealand. Prior to joining Egeria, he completed a traineeship at Lehman Brothers and carried out research for Ballast Nedam. 65

66 Team Feddo Tamminga is per 1 februari 2010 als analist in dienst getreden bij Egeria. Voordat hij bij Egeria begon was Feddo werkzaam als investeringsmanager bij Navitas Capital te Bilthoven, alwaar hij zijn carrière begon in april Hier is hij onder andere betrokken geweest bij de participaties in de kinderopvang en verschillende (substantiële) investeringen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Feddo heeft Bedrijfskunde en Econometrie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als afstudeerrichtingen Finance & Investments en Quantitative Finance. Feddo Tamminga joined Egeria as an Investment Analyst in February Prior to joining Egeria, Feddo worked as an Investment Manager at Navitas Capital in Bilthoven, where he started his career in April As such, he was co-responsible for, among others, the acquisition of several childcare companies and various (substantial) investments in Dutch listed companies. Feddo Tamminga studied Business Administration and Econometrics at Erasmus University Rotterdam, graduating in the fields of Finance & Investments and Quantitative Finance. Eric Samuels Brusse is in juni 2005 als juridisch en fiscaal specialist in dienst getreden bij Egeria. Hiervoor was Eric belastingadviseur bij Deloitte Belastingadviseurs te Amsterdam (1997 tot 2005). In zijn tijd bij Deloitte is Eric verantwoordelijk geweest voor zowel Nederlandse als internationale cliënten. Eric heeft een titel Nederlands recht van de Universiteit Utrecht en een titel postdoctoraal belastingkunde van de Universiteit van Tilburg. Eric is verantwoordelijk voor de belasting- en juridische zaken van Egeria en haar fondsen. Eric Samuels Brusse joined Egeria in June 2005 as an in-house tax and legal counsel. Prior to joining Egeria, Eric worked with Deloitte in Amsterdam where he serviced Dutch and internationally based clients on structuring and financing issues as well as going concern tax affairs. Eric has a degree in Dutch civil law from the University of Utrecht and a degree in tax law from the University of Tilburg. Eric is responsible for the legal and tax affairs of Egeria and its funds. Frank van Trigt is in april 2007 in dienst getreden bij Egeria als Financieel Directeur. Tot april 2007 werkte hij bij KPMG als senior manager in de controlepraktijk. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de totale dienstverlening aan een uiteenlopende klantenkring. Frank is registeraccountant en heeft postdoctorale accountancy gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Binnen Egeria is Frank verantwoordelijk voor de algehele administratieve organisatie en maatregelen van interne controle, waartoe ook de financiële administratie en de periodieke verslaglegging behoren. Daarnaast is hij in voorkomende gevallen betrokken bij due diligence onderzoeken. Frank van Trigt joined Egeria in April 2007 as Chief Financial Officer. Formerly a senior audit manager with KPMG, Frank was responsible for the audit service, advisory and relation management for a diverse client range. Frank qualified as an auditor at the VU University in Amsterdam. Frank is responsible for internal control and accounting. Additionally, he is responsible for Egeria s reporting and is occasionally involved in due diligences. Monika Verbrugge is sinds de start van Egeria in 1997 werkzaam voor Peter Visser. In 1989 kwam Monika in dienst als directiesecretaresse bij de vastgoedmaatschappij van de familie Brenninkmeijer (Focas) in Amsterdam. Monika is afgestudeerd als vertaalster Frans en Spaans aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool van Antwerpen. Bij Egeria ondersteunt zij de directie en is ze tevens actief betrokken bij investor relations. Monika Verbrugge is involved in Management Support & Investor Relations and has been working with Peter Visser since the start of Egeria in In 1989 she became an executive management assistant at the real estate investment company of the Brenninkmeijer family, Focas, in Amsterdam. Monika studied in Antwerp, where she graduated in 1985 as a translator in French and Spanish. Monika supports management and plays an active role in investor relations. Marije Colville, Office Manager, is in augustus 2004 bij Egeria in dienst getreden. Marije volgde haar opleiding aan de Hotelschool te Amsterdam. Na haar afstuderen in 1999 is zij als intercedent aan de slag gegaan bij Unique Uitzendbureau (onderdeel van USG People N.V.). Hier heeft zij ruim vijf jaar in diverse functies gewerkt. Marije ondersteunt het Investment Team en is verantwoordelijk voor het office management binnen Egeria. Marije Colville, Office Manager, joined Egeria in August Marije has a degree from the Hotel Management College in Amsterdam. After graduating, she started in 1999 as an intermediary at Unique (a division of United Services Group N.V.). Here, she held various positions for a period of 5 years. Marije supports the Investment Team and is responsible for office management at Egeria. 66

67 José Bakker - Hagmeijer trad in dienst van Egeria in mei 2004 als Assistent Controller. Hiervoor was zij werkzaam als hoofd brancheadministratie bij PontMeyer, een hout- en plaatmaterialenhandel voor de Nederlandse bouw. Daar was zij betrokken bij de maandelijkse rapportage van 13 vestigingen. Binnen Egeria is José verantwoordelijk voor de boekhouding en personeelsadministratie. José Bakker is Assistant Controller and joined Egeria in May Before joining Egeria, José worked as a branch administrator with PontMeyer, where she was involved with the monthly reporting of 13 branches. Within Egeria, José is responsible for the financial and personnel administration. Thea Visser is in januari 2009 als administratief/juridisch medewerkster in dienst getreden van Egeria. Thea is het grootste deel van haar werkzame leven actief geweest in het openbaar bibliotheekwerk, merendeels in leidinggevende functies. Naast een bibliotheekopleiding heeft zij economische vakken en talen gestudeerd aan de (toen nog) Hogere Economische School te Amsterdam. Thea ondersteunt de back office, met name de legal & tax counsel en de chief financial officer. Thea Visser joined Egeria in January 2009 as a back-office assistant. Thea has been active in the public library sector for the major part of her career, mainly as an executive. In addition to her education as a librarian, she has studied economics and languages at the (former) Hogere Economische School in Amsterdam. Thea supports the back office, in particular the legal & tax counsel and the CFO. Sylvia Poppe is in april 2009 als gastvrouw in dienst getreden bij Egeria. Sylvia heeft het SVH leerlingstelsel voor de horeca gedaan in Middelburg en Apeldoorn. Na bij verschillende bedrijven in heel Nederland te hebben gewerkt is zij 10 jaar geleden naar Amsterdam verhuisd. Hier heeft zij tot juni 2008 gewerkt bij Restaurant Bordewijk. In 2009 heeft zij de overstap naar Egeria gemaakt, waar zij onder meer verantwoordelijk is voor de catering en algemene huishoudelijke zaken. Sylvia Poppe joined Egeria in April 2009 as a hostess. Sylvia has completed the SVH apprenticeship for the hotel and catering industry in Middelburg and Apeldoorn. After having worked for different hotel and restaurant companies throughout the Netherlands she moved to Amsterdam some ten years ago. Here, she worked in Restaurant Bordewijk until June In 2009 she joined Egeria where she is responsible for catering and general household. Personele wijzigingen Jan Niessen, Righard Atsma en Arjen Veurink hebben Egeria in 2009 verlaten. In 2009/2010 zijn Mark van Ingen, Wouter Rövekamp, Feddo Tamminga, Thea Visser en Sylvia Poppe in dienst getreden. Per 1 mei 2010 zal ook Floris Waage als Investment Manager in dienst treden. Staff changes Jan Niessen, Righard Atsma and Arjen Veurink left Egeria in In 2009/2010 Mark van Ingen, Wouter Rövekamp, Feddo Tamminga, Thea Visser and Sylvia Poppe have joined the company. Floris Waage will start as an Investment Manager effective 1 May

68 Toezichthouders Governance Binnen de Egeria-structuur zijn er drie toezichthoudende lichamen. Regelmatig voert Egeria overleg met haar commissarissen over haar beleid. Hiernaast volgt een overzicht van deze lichamen en hun leden. There are three governance bodies within the Egeria structure, which Egeria consults on a regular basis. Raad van Commissarissen van Egeria Investments: Ziet toe op de ontwikkelingen Egeria Investments Supervisory Board: Oversees developments Geert Wirken (1948), voorzitter van de Raad van Commissarissen van Egeria Investments, is registeraccountant en is vanaf 2003 werkzaam als zelfstandig ondernemingsadviseur op het gebied van financiering en strategie. Daarvoor heeft hij een lange loopbaan in de bouwsector gehad. In de periode van 1974 tot 1986 was de heer Wirken werkzaam bij Koninklijke Boskalis Westminster NV. Hierna, van 1986 tot 2003, was de heer Wirken werkzaam bij Ballast Nedam NV, waar hij als lid van de raad van bestuur in het bijzonder belast was met financiën en juridische zaken en tevens bestuurder was van de centrale ondernemingsraad. De heer Wirken is lid van diverse raden van commissarissen. Geert Wirken (1948) is chairman of the Supervisory Board of Egeria Investments. Mr Wirken is a chartered accountant and independent consultant on finance and strategy. Heleen Kersten (1965), secretaris van de Raad van Commissarissen van Egeria Investments, is werkzaam in de ondernemingsrechtelijke praktijk. Na haar studie Nederlands recht en fiscaal recht is mevrouw Kersten in 1989 haar loopbaan begonnen bij Stibbe, alwaar ze in 1997 partner is geworden. Sinds 2004 is mevrouw Kersten tevens raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam. Tevens heeft mevrouw Kersten diverse artikelen gepubliceerd op het gebied van ondernemingsrecht. Heleen Kersten (1965) is secretary of the Supervisory Board of Egeria Investments. Mrs Kersten is a specialist on corporate law and a partner with Stibbe. Aad Smits (1959), is lid van de Raad van Commissarissen van Egeria Investments, lid van de Management Advisory Group van Egeria Private Equity Fund II en lid van de Advisory Board van Egeria Private Equity Fund III. Hij heeft zeer ruime ervaring in bancair Nederland. Na zijn studie bedrijfskunde was de heer Smits in de periode van 1978 tot 1984 werkzaam bij Ernst & Young, waarna hij in 1984 de overstap maakte naar ING Bank. Tot 2003 heeft de heer Smits diverse functies aan de zakelijke kant van ING Bank bekleed. De heer Smits was van mei 2003 tot oktober 2004 directeur zakelijk bedrijf CenE Bankiers, waarna hij tot december 2006 directeur corporate banking van Van Lanschot Bankiers was. Daarna was hij daar tot eind 2009 concerndirecteur business banking. Aad Smits (1959) is a member of the Supervisory Board of Egeria Investments, a member of the Management Advisory Group of Egeria Private Equity Fund II and a member of the Advisory Board of Egeria Private Equity Fund III. Until the end of 2009, Mr. Smits was director of business banking at Van Lanschot Bankiers. Frank ten Brink (1945), lid van de Raad van Commissarissen van Egeria Investments, heeft sinds 2006 diverse adviseurschappen bij financiële instellingen en pensioenfondsen. De heer Ten Brink is opgeleid als econoom en is zijn loopbaan begonnen in 1972 bij C&A Nederland, waar hij tot 1984 diverse functies heeft bekleed. In de periode van 1984 tot 2005 was de heer Ten Brink werkzaam bij Brenca BV Nederland (assetmanagement groep van de familie Brenninkmeijer), waar hij onder meer functies als (chief) economist, strategist obligaties en management director Brenca asset management heeft vervuld. Frank ten Brink (1945) is a member of the Supervisory Board of Egeria Investments and is a consultant for financial institutions and pension funds. Previous experience includes positions at C&A and Brenca BV Nederland. Management Advisory Group Egeria Private Equity Fund II: Ziet erop toe dat investeringen van het fonds binnen de gestelde criteria passen. Egeria Private Equity Fund II Management Advisory Group: Ensures that investments made by the fund meet the set criteria. Louis Brenninkmeijer (1957), voorzitter van de Advisory Board en de Management Advisory Group van Egeria Private Equity Fund II, heeft 20 jaar internationale detailhandelervaring. Van 1986 tot 1993 was hij CEO van C&A in Japan; daarna was hij van 1993 tot 2000 CEO van de American Retail Group. Van 2000 tot 2001 was hij bovendien lid van C&A s Europese raad van bestuur, waar hij betrokken was bij de discontinuatie van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 2001 is de heer Brenninkmeijer betrokken bij Bregal Investments. Via Bregal wordt indirect of via funds of funds geïnvesteerd in private equity. Louis Brenninkmeijer (1957) is chairman of the Egeria Private Equity Fund II Management Advisory Group and has more than 20 years experience in international retail. Mr Brenninkmeijer s previous experience includes leading positions at C&A in Japan and the United States. He has been associated with Bregal Investments since Dominic Brenninkmeijer (1957), lid van de Advisory Board en de Management Advisory Group van Egeria Private 68

69 Equity Fund II. Heeft ruim 30 jaar ervaring. Sinds 1999 is hij directeur van C&A Duitsland en van 2001 tot 2005 was hij lid van C&A s European Executive Board. In deze functie zag hij toe op een periode waarin de prestaties van C&A in Duitsland sterk verbeterden. Voordien vervulde hij diverse functies binnen de groep als Senior Manager en CEO in de detailhandel in Europa, Canada en de Verenigde Staten. Daar deed hij ruime ervaring op met marketing, sales en business ontwikkeling. De heer Brenninkmeijer is sinds enige jaren lid van het Präsidium van de Duitse detailhandelsorganisatie BAG en is inmiddels ook lid van de raad van commissarissen van de Commerzbank in Frankfurt. Sinds juni 2006 is de heer Brenninkmeyer betrokken bij Bregal Investments als Senior Partner. Dominic Brenninkmeijer (1957) is a member of the Egeria Private Equity Fund II Management Advisory Group. He has more than 30 years experience and held senior positions at C&A in Germany, Europe, Canada and the US. He is currently a senior partner at Bregal Investments. Rijnhard van Tets (1947), lid van de Management Advisory Group van Egeria Private Equity Fund II, heeft jarenlange ervaring in de internationale corporate finance en investment banking praktijk. In januari 2002 is hij benoemd tot adviseur van de raad van bestuur van ABN AMRO, nadat hij van 1990 tot 2002 als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk was voor de investment banking activiteit. In juni 2000 is de heer Van Tets benoemd tot voorzitter van de toen net gevormde Strategische Business Unit Wholesale Clients. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het wereldwijd opererende corporate banking, dat klanten in meer dan 70 landen bediende. Momenteel is de heer Van Tets commissaris bij meer dan tien Nederlandse ondernemingen en stichtingen. Rijnhard van Tets (1947) is a member of the Egeria Private Equity Fund II Management Advisory Group. He has years of experience in international corporate finance and investment banking and was a member of the Executive Board of ABN AMRO between 1990 and Aad Smits (zie pagina 68) See page 68 Advisory Board Egeria Private Equity Fund II: Behartigt de belangen van de investeerders Egeria Private Equity Fund II Advisory Board: Looks after the interests of the investors Louis Brenninkmeijer (zie pagina 68) See page 68 Dominic Brenninkmeijer (zie pagina 68/69) See page 68/69 Freek Vergunst (1947), lid van de Advisory Board van Egeria Private Equity Fund II, heeft ruime ervaring in de financiële sector. Vanaf 2002 tot april 2010 was hij vice-directeur van Cordares Asset Management. Hij is daar verantwoordelijk voor het investeringsbeleid. Voordien heeft hij ook enkele andere functies vervuld, onder andere bij MeesPierson in Amsterdam, waar hij verantwoordelijk was voor de internationale brokerage activiteiten. De heer Vergunst is afgestudeerd in de bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Freek Vergunst (1947) is a member of the Egeria Private Equity Fund II Advisory Board and has extensive experience in the financial sector. Until April 2010 he was vice-chairman of Cordares Asset Management. He also worked for MeesPierson in Amsterdam. Joost Rijper (1962), lid van de Advisory Board van Egeria Private Equity Fund II, is directeur van Wagram Equity Partners sinds 1996 en vervult sindsdien ook meerdere commissariaten. Alvorens hij directeur werd bij Wagram heeft hij onder meer gewerkt als directeur bij Stokvis Technische Groothandel en bij de ING als hoofd investment management. De heer Rijper is afgestudeerd in bedrijfskunde aan Nijenrode. Joost Rijper (1962) is a member of the Egeria Private Equity Fund II Advisory Board and is director of Wagram Equity Partners. Previous experience includes Stokvis and ING. De Advisory Board van Egeria Private Equity Fund II is medio februari 2008 aangevuld met twee vertegenwoordigers van de familie Brenninkmeijer: Raf Bogaerts en Edwin Niers, en twee buitenlandse leden: Alexandre Delos en Bernard de Backer. In 2008, the Egeria Private Equity Fund II Advisory Board was complemented by two representatives of the Brenninkmeijer family: Raf Bogaerts and Edwin Niers, and two foreign members: Alexandre Delos and Bernard de Backer. Advisory Board Egeria Private Equity Fund III: Behartigt de belangen van de investeerders Egeria Private Equity Fund III Advisory Board: Looks after the interests of the investors De Advisory Board van Egeria Private Equity Fund III is in 2009 geïnstalleerd en bestaat uit Bernard de Backer, Tim Creed, Alexandre Delos, Aad Smits, Jim Strang en Andrew Veerasammy. The Egeria Private Equity Fund III Advisory Board was installed in 2009, and consists of Bernard de Backer, Tim Creed, Alexandre Delos, Aad Smits, Jim Strang and Andrew Veerasammy. 69

70 Investeerders Investors Een investeringsmaatschappij is niets zonder haar investeerders. Egeria is trots op het feit dat vele vooraanstaande, ondernemende families, individuen en instituten hun geld in haar investeren. Investeerders in Egeria zijn onder meer: Ondernemende families Vermogende particulieren (via Van Lanschot Bankiers) Pensioenfondsen Banken Buitenlandse funds of funds An investment firm owes everything to its investors. Egeria is proud that many prominent entrepreneurial families, individuals and institutions entrust us with their capital. Among Egeria s investors are: Entrepreneurial families Wealthy private persons (through Van Lanschot Bankiers) Pension Funds Banks Foreign funds of funds 70

71 Portfolio-ondernemingen Portfolio companies Egeria houdt belangen in de volgende ondernemingen: Egeria has stakes in the following companies: Naam Vestigingsplaats Sector Datum investering Website Name Location Sector Investment date Website Ten Herkel Zeewolde Voedingssupplementen en 22 oktober farmaceutische industrie 1 Holonite Tholen Bouwgerelateerde industrie 3 24 april JMT/Boemer Dinteloord Dienstverlenende industrie 2 16 mei Morssinkhof Plastics Lichtenvoorde Milieugerelateerde industrie 4 19 december Koninklijke Mosa Maastricht Bouwgerelateerde industrie 3 15 juni Muelink & Grol Groningen Bouwgerelateerde industrie 3 23 januari Nationale Borg Amsterdam Dienstverlenende industrie 2 31 mei Nijhuis Water Technology Dinxperlo Milieugerelateerde industrie 4 27 augustus NRC Media Rotterdam Overige industrie 5 * maart SIF Roermond Milieugerelateerde industrie 4 8 december Tanatex Chemicals Ede Overige industrie 5 * 20 december Vendor Tilburg Dienstverlenende industrie 2 24 juli ) Food Supplements and Pharmaceutics 2) Service Industries 3) Construction Related Industries 4) Environment Related Industries 5) Other Industries* * De categorie overige industrie bestaat uit media en chemische industrie. * The Other Industries category consists of media and chemical industry. 71

72 Portfolio-ondernemingen Portfolio companies Ten Herkel produceert geneesmiddelen, cosmetica en voedingssupplementen op contractbasis. Het in 1915 opgerichte bedrijf levert het volledige traject van productontwikkeling, research & development, testen, produceren, verpakken en distribueren van de producten. Dankzij flexibele productieprocessen kan Ten Herkel zowel op grote als op kleine schaal produceren. Vanwege de hoge standaarden op het gebied van kwaliteit, hygiëne, faciliteiten en personeel is het bedrijf gecertificeerd door de Good Manufacturing Practices (GMP). Ten Herkel is a contract manufacturer of pharmaceutical, cosmetic and nutritional products. Established in 1915, the company provides the complete production trajectory from research and development to testing, manufacturing, packaging and distribution. Due to its flexible production processes, Ten Herkel can manufacture both on small and large scales. As a result of the high standards of quality, hygiene, facilities, and staff, the company was certified by Good Manufacturing Practices (GMP). Holonite is een leidende producent van gegoten composietstenen dorpels, vensterbanken en muurafdekkingen. Gegoten composietsteen is een materiaal dat bestaat uit een mix van mineralen en polyesterhars. Het heeft een zeer hoge kwaliteit en is qua uitstraling vergelijkbaar met hoogwaardig natuursteen. Het bedrijf heeft productielocaties in Tholen en Halsteren. Holonite is a leading producer of cast composite stone, specialising in doorsills, window ledges, windowsills and wall copings. Cast composite stone consists of a mix of minerals and polyester resin and has the same characteristics of highgrade natural stone. The company has manufacturing plants in Tholen and Halsteren. JMT/Boemer is een toonaangevende, pan-europese groep van verhuurbedrijven voor meubilair en vloerbedekking in de Europese markt van beurzen, tentoonstellingen en congressen. Het bedrijf biedt een state-of-the-art assortiment van meubilair, variërend van standaardproducten tot de meest recente ontwerpen. Naast meubilair levert het bedrijf eveneens vloerbedekking (tapijttegels, laminaat en vaste vloerbedekking) op zowel verhuurbasis als via directe verkoop. JMT/Boemer is marktleider in Europa met activiteiten in de Benelux, Duitsland, Zwitserland, Polen, Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje. JMT/Boemer is a leading, pan-european group of rental companies for furniture and carpeting in the European market of trade fairs, exhibitions and congresses. The company offers a state-of-the art range of furniture, varying from standard products to the latest designs. In addition, JMT/Boemer both rents out and sells floor covering (carpet tiles, laminate, and so on). The company is the market leader in Europe and is operational in the Benelux, Germany, Switzerland, Poland, France, Great Britain and Spain. 72

73 Morssinkhof Plastics is gespecialiseerd in de mechanische verwerking van plastic afval tot regranulaat, dat geschikt is voor directe verwerking in hoogwaardige producten. Morssinkhof beschikt over vier verwerkingslocaties in Nederland en België. Recentelijk zijn bovendien verwerkingslocaties geopend in Duitsland en Polen. Klanten en leveranciers komen uit heel Europa. De onderneming opereert onder zowel de naam Morssinkhof als de naam Rymoplast. In de Benelux is de onderneming marktleider. Morssinkhof Plastics is specialised in the custom processing of specific spoilage and waste flows into highgrade regrind, regranulate or compound. The reclaimed raw materials are re-used in the production of high-quality products. Morssinkhof owns four processing plants in the Netherlands and Belgium, and recently opened new plants in Germany and Poland. Operating under the names Morssinkhof and Rymplast, the company has clients and suppliers all over Europe and is the market leader in the Benelux. Koninklijke Mosa is een Nederlandse producent van keramische tegels. Vanuit de fabrieken in Maastricht vinden jaarlijks miljoenen vierkante meters wand- en vloertegels hun bestemming in Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Azië. In Nederland is de onderneming marktleider. Koninklijke Mosa is vooral gesprekspartner van (interieur)architecten. Bij de ontwikkeling van nieuwe tegels en bij de uitvoering van bouwprojecten is er dan ook steeds constructief overleg met representanten van deze beroepsgroepen. Regelmatig wordt de onderneming beloond met prestigieuze prijzen. Based in the southern city of Maastricht, Royal Mosa is the Dutch market leader in ceramic tiles and sells many millions of square meters of wall and floor tiles to clients in Europe, Northern America, the Middle East and Asia annually. Royal Mosa develops its products in close cooperation with interior decorators and architects. The company has been awarded with several important design awards. Muelink & Grol is Europa s grootste producent van rookgasafvoersystemen voor moderne, gasgestookte verwarmingstoestellen en buissystemen voor hoogrendement ventilatiesystemen. Muelink & Grol is marktleider in de Benelux en behoort tot de grootste spelers in Duitsland, Groot-Brittannië, Zwitserland en Oostenrijk. De onderneming is met producten de breedste aanbieder in haar marktsegment. Muelink & Grol is Europe s largest producer of flue gas systems for modern, gas-fired heating systems and high-efficiency ventilation systems. The company is the market leader in the Benelux and one of the largest suppliers in Germany, Great Britain, Switzerland and Austria. With over 12,000 products, the company is the broadest supplier in the sector. 73

74 Portfolio-ondernemingen Portfolio companies Nationale Borg is in de Benelux de leidende verzekeraar op het gebied van bankgaranties en borgtochten, geld en fraudeverzekeringen en herverzekeringen in deze segmenten. Klanten zijn onder andere bouwbedrijven, transportbedrijven, handelsbedrijven, retailers, banken en postkantoren. Nationale Borgs goede naam en historie van meer dan 110 jaar maakt haar, in combinatie met haar kennis van de markt en de kwaliteit van haar service, tot een leider in het non-life verzekeringssegment. De ondersteuning van een door Standard & Poors beoordeelde A-rated kredietwaardigheid zorgt voor een bijzondere positie in de markt. De onderneming is gevestigd in Amsterdam. As a specialist in insuring against financial risk, Nationale Borg is the Benelux s largest insurer in guarantees, reinsurance of guarantees and credit insurance cover. Its clientele consists of construction, transportation and trading companies, retailers, banks and post offices. With a history of over 100 years, authoritative market expertise, and an A-rating by Standard & Poors, Nationale Borg occupies a special position in the insurance segment. The company is based in Amsterdam. NRC Media is een Nederlandse mediagroep die de dagelijkse kwaliteitskranten NRC Handelsblad en nrc.next uitgeeft. Naast kranten, tijdschriften en boeken biedt NRC Media een breed scala aan digitale kanalen (websites, mobiele sites, nieuwsbrieven, epaper). NRC Media organiseert daarnaast live evenementen zoals debatten, seminars en congressen. NRC Media heeft circa abonnees voor haar gecombineerde uitgaven en is daarmee één van de leidende mediabedrijven van Nederland. NRC Media is a Dutch media publisher of, among others, quality newspapers NRC Handelsblad and nrc.next. Besides newspapers, magazines and books the company also publishes media platforms such as websites, mobile sites, newsletters and epaper, and hosts live events such as debates, seminars and conferences. The total number of subscribers amounts to approximately 290,000, making NRC Media one of the leading media companies in the Netherlands. Nijhuis Water Technology (NWT) ontwerpt, bouwt, levert en monteert systemen voor waterzuivering en slibbehandeling. Door een hoge mate van standaardisatie en innovatie is NWT in staat haar klanten hoogtechnologische oplossingen te bieden tegen aantrekkelijke tarieven. Nijhuis Water Technology beschikt over brede en diepgaande kennis van de markt en van de specialistische eisen die deze stelt. Een internationaal netwerk van eigen vestigingen en partners zorgt voor een vlekkeloze dienstverlening en communicatie. Nijhuis Water Technology (NWT) specialises in designing, building, delivering and assembling water purification and silt treatment systems. Due to a high degree of standardisation and innovation, NWT offers its clients high-quality technological solutions at interesting rates. Nijhuis Water Technology has an indepth knowledge of the market and its specialist demands. An international network of branches and partners ensures flawless service and communication. 74

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Ondernemerschap De klant

Ondernemerschap De klant 2 2010 Ondernemerschap De klant Ondernemerschap De klant Het jaar 2010 kenmerkte zich door een voorzichtig herstel van de economie. Aanvankelijk nog wat aarzelend, maar in de loop van het jaar steeds zichtbaarder.

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda Geleerde lessen Compliance Toegepast op WP 29: Guideline DPO Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E Agenda Kennismaken met VCO Ontwikkeling van Compliance in NL WP 29 Triggers Lessons learned

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect)

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) VBA Seminar Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Matthijs Storm

Nadere informatie

Statistische steekproeven in juist perspectief

Statistische steekproeven in juist perspectief Statistische steekproeven in juist perspectief Inhoudsopgave Naheffingsaanslag in eerste aanleg en eindresultaat Een praktijkvoorbeeld Omkering van de bewijslast Onze werkwijze Streekproef als vast onderdeel

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Vandaagafval morgengrondstof!

Vandaagafval morgengrondstof! Vandaagafval morgengrondstof! 5de Vlaams Milieucongres IFEST 21 October 2008 Florens Slob Manager Sustainable Business Solutions Van Gansewinkel Group Agenda Korte verkenning Cradle to Cradle concept &

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en mededelingen

Agenda. 1. Opening en mededelingen N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 30 september 2014, op haar hoofdkantoor, kamer Minckelers, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain Critical Chain en Engineering Projects IPMA Interessegroep Critical Chain Eindhoven, 16-02-2011 Agenda Opening Doelstelling Critical Chain interesse groep Introductie Critical Chain Introductie Christoph

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op:

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op: Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017 Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data Amsterdam, 8 maart 2017 Toenemende verstedelijking - Groei steden 1 Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2017 Deloitte The Netherlands Rotterdam 1970

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management 1 TELEPERFORMANCE OVERZICHT Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management Landen waar we aanwezig zijn Landen die we faciliteren Opgericht in 1978 270+ Contact Centers Aanwezig in 62

Nadere informatie