die 10 duizenden rolletjes hebben gebakken, is, na aftrek van de Ledenwerfactie Vereniging Dorpsbelangen Harkstede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "die 10 duizenden rolletjes hebben gebakken, is, na aftrek van de Ledenwerfactie Vereniging Dorpsbelangen Harkstede"

Transcriptie

1 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Dörpsbode Maart 2007 De Appelhof huilde, maar nu wordt er weer gelachen. De bewoners van de Appelhof huilden, omdat de zonnewijzer van het pleintje was verdwenen, zo heeft u kunnen lezen in de Dörpsbode van november Waarschijnlijk zijn koperdieven de daders van deze diefstal. Inhoudsopgave Vrouger in t Kört 2 Het Verleden Herlevern 2 Een Schone Wijk 4 Een Nieuwe Beheerder 4 De Graankorrel 5 Begrafenis en Crematievereniging 5 Markant 7 In t Kort 8 Activiteitenkalender 8 Ook in tal van andere dorpen en steden verdwenen zonnewijzers. Bewoners van de Appelhof zijn echter niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben zelf het initiatief genomen. Een zeer succesvolle verkoopactie van nieuwjaarsrolletjes, waarvoor nog speciale dank aan COOP Bekkema voor de verkoopruimte, heeft vooralsnog voldoende opgebracht om een nieuw kleinood aan te schaffen. Door de tomeloze inzet van bewoners van de Appelhof, die 10 duizenden rolletjes hebben gebakken, is, na aftrek van de kosten, voldoende geld beschikbaar. Daarnaast heeft de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede ook nog een bedrag van 200,- toegezegd. Wij verwachten dat de heer Harm Koerts namens de bewoners nog wel even op deze actie terug zal komen tijdens de jaarvergadering van de VDH. Naast het geldbedrag is er ook nog een toezegging gekomen van een sponsor uit Harkstede die aangeboden heeft de verlichting voor de zonnewijzer te gaan aanleggen. Ledenwerfactie Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Colofon Dit is de 28 ste Dörpsbode van de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede en is bestemd voor onze leden en de inwoners van Harkstede. De Dörpsbode wordt drie maal per jaar uitgegeven in een oplage van 1300 exemplaren. Uiterste inleverdatum kopij 15 juni 2007 Redactie: Geert Andreas Jan Hendrik Smit Robbert Holscher Redactieadres: Hamweg AP Harkstede Tel Zoals reeds aangekondigd in de Dörpsbode van November 2006 start de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede (VDH) een ledenwerfactie. In eerste instantie hebben wij getracht deze actie aan het einde van 2006 te houden, maar toen waren er in verband met de feestdagen te weinig vrijwilligers beschikbaar. Daarom hebben wij besloten om in het voorjaar terug te komen. Wat is de bedoeling: U ontvangt binnenkort van de VDH een fraaie folder in de bus waarin wij ons presenteren. Wij vertellen u graag nog eens wat de VDH zoal doet en wat zij voor u kan betekenen; Wij vragen u om een formulier in te vullen (ook wanneer u reeds lid bent); Zo willen wij u in de gelegenheid stellen om ideeën aan te dragen voor het nog beter functioneren van onze vereniging: wat kunnen / moeten wij organiseren; algemene tips; wat mist u in de organisatie VDH; wat wilt / kunt u zelf bijdragen; motivatie waarom u geen lid wilt worden. Het ingevulde formulier kunt u bij uw straatcoördinator inleveren. Overigens zoeken wij nog een aantal mensen die als straatcoördinator willen fungeren. Bel voor vragen even met Oene van der Meer. ( ) Laten wij met z n allen proberen ons wonderschone Harkstede nog gezelliger te maken met een VDH die aan uw verwachtingen voldoet. We zijn benieuwd naar uw ideeën. Tot binnenkort! Agenda Opening locatie Locomotion 30 mrt p. 8 Jaarvergadering VDH 3 apr p. 3 Koninginnedag 30 apr p. 3 Nationale dodenherdenking 4 mei Avondvierdaagse (start) 18 juni Wielerronde Harkstede 20 juni Stroatklinkerfestival 23 juni

2 Pagina 2 Dörpsbode maart 2007 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Vrouger in t Kört De historische vereniging Scharmer-Harkstede De vraag: Misschien heb je iets over het Meerstadgebied, of over het ontstaan van de Harksteder Broeklanden, het gebied dat nu dreigt te worden opgeofferd voor Meerstad is vanuit historisch oogpunt gemakkelijk te beantwoorden. Het hele Meerstadgebied is zo goed als leeg wat betreft de historie. Waren er niet vele borgen, wel 5, in Scharmer? Ook Harkstede had zijn 12 edele heerden, maar die waren veelal langs de Hoofdweg gelegen, op één uitzondering na: De Vossenburg. Toen in 1754 de eigenaar van Klein Martijn, Piccardt, zijn rechten geldend in Harkstede liet vastleggen voor de Hoge Justitie Kamer in de Stad, had hij van alle rechten (collatie, rechtstoel en zijlvest) het unieke, staande recht, dus van alle 12 edele heerden waren de rechten in een hand gekomen, en wel in die van de Heer van Harkstede. Op één na. Alleen de bewoner van de Vossenburg, Petrus de Cock, De Stoomtrein door Harkstede. Gisteravond gekeken naar het programma Railaway op Ned2, waar de stoomtreinen nog reden in Duitsland. Wat toch mooi hoe die machtige locomotieven door het land trokken met een sliert wagons erachter. En zo was het vroeger ook in ons dorp Harkstede. Als kind zie ik de stoomtrein nog aankomen. Alles in beweging in een sissend voorbijgaan. Maar niet iedereen genoot zo van de sissende trein. Er waren ook wel vrouwen die hem verwensten van hier naar gunter. Vooral op de maandagen. Want dan was het bij velen wasdag. De kleren en al wat verder nodig was kreeg een schone beurt. Dat gebeurde veelal met een wasmachine en die maakte met een stamper op en neerbewegingen. Als dit werk dan gedaan was, werd het op de lijn gehangen om te drogen. Want dinsdag was het immers strijkdag. Alles weer netjes in de plooi om opgeborgen te worden in de mooie kast. Maar veel vrouwen, en dat was niet alleen in Harkstede zo, maar ook de dorpen die volgden waar de stroomtrein doorging. Bij het vertrek gaf de machinist opdracht de vuurketel nog eens goed op te stoken Het Meerstadgebied liet een ommegang in het collatierecht van Harkstede registreren. Die registratie was nodig, omdat er vaak onenigheid was over de uitoefening van de rechten, en misbruik! Ach, u kent dat wel, niets nieuws onder de zon. De boerenopstand van 1748 had bij de overheid o.a. hiervan de registratie afgedwongen. Waar stond nu die Vossenburg, en wie waren de bewoners? Een tipje van de sluier: De Vossenburg stond op de plaats van de boerderij van de familie Engelage, aan het Slochterdiep. De Hamweg liep niet zoals nu naar de brug over het Slochterdiep (destijds Hamdraai geheten, nu de bebouwde kom Hamweg- Lageland), maar de Hamweg liep naar de Vossenburg. Wie was belangrijker. De bewoner was, zoals al genoemd, Petrus de Cock, een lid van de bekende familie. Hij was weesheer, in de Stad, dus een soort bestuurder van een van de weeshuizen daar. Getrouwd met Ton van Dijken laat Het Verleden Herleven met de kolen die voorhanden lagen in de kolenwagen vlak achter de vuurpot. Dat gaf bij vertrek veel rook af, die bij een neergaande wind op de was terecht kwam, die aan de drooglijn hing of aan het linnenrek. Wanneer dit dan was gebeurd en dit tijdens het koffiedrinken werd geconstateerd daalde de stemming bij de vrouwen snel tot onder het vriespunt. De mooie glans van het zo met zorg gemaakte wasgoed, was in hun ogen al wel bedorven. De vrouwen beklaagden zich bij hun mannen die hierover maar eens met Loeks moesten praten. En wie was Loeks in die jaren? Dat was Loeks van der Veen die hier in het dorp woonde en die de treinen van af het station liet vertrekken. Ja, hij kon het ook niet helpen dat er bij het vertrek van de stoomtreinen zo n walm los kwam. Grietje Mennes, uit Woltersum. Niet van een beroemde of rijke familie. Toen Petrus onverwachts overleed bracht dat voor Grietje grote financiële problemen met zich mee: ze kon niet bij het huishoudgeld komen, terwijl ze een grote bedoening moest bestieren. De rechtbank bracht uitkomst, en ze mocht bij het geld. Later hertrouwt Grietje met dominee Van der Laan, die in Scharmer preekte, een weduwnaar. Bij hun huwelijkscontract, een soort testament dus, lieten ze vastleggen dat als een van hen beiden overleed, de buren niet hoefden te komen om de kisten en kasten op slot te doen en te verzegelen, zoals blijkbaar de gewoonte was, tot de rechter, een soort deurwaarder, kwam om de inventaris op te maken. Helaas bestaat ook de Vossenburg niet meer, evenals zovele andere borgen langs de Hoofdweg. Verandering. Een grote verandering kwam tot stand toen de stoomtrein vervangen werd door een motorwagen. Een treinstel bestaande uit een paar wagons en waarvan het geheel werd voortbewogen door een motor. Wanneer wij dan dit zagen aankomen, zeiden we tegen elkaar: Niks an. Er zit helemaal geen beweging in. Geen bewegende delen van drijfstangen enzovoort, enzovoort. En zo worden op het voormalig traject van het voormalig Woldjerspoor grote huizen gebouwd voor de ouderen die het verleden nog hebben meegemaakt en het geheel nog in herinnering kunnen brengen.

3 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Dörpsbode maart 2007 Pagina 3 Koninginnedag 2007 Koninginnedag wordt dit jaar gehouden op maandag 30 april. Er zijn leuke activiteiten gepland voor jong en oud. Dat belooft dus weer een feestelijke dag te worden. De dag start om 9.00 uur met het traditionele vlag hijsen voor de ingang van het educatief centrum De Borgstee. Vanaf 9.30 uur staat bij Ina en Martinus in de Zwaaikom de koffie klaar en kunt u genieten van een heerlijk ontbijtbuffet. De prijs wordt nog kenbaar gemaakt middels onder andere onze website. Dus kom gezellig ontbijten en maak eventueel kennis met uw (nieuwe) buren. Om uur start de optocht met de door de kinderen zelf versierde fietsen en skelters op het plein naast De Borgstee. De optocht eindigt hier ook weer om ca uur. Gezien de grote opkomst en vooral voor de veiligheid van onze deelnemertjes, aan iedereen het verzoek om met de fiets of lopend hier naar toe te komen. Aanmeldingsformulieren voor deelname zullen t.z.t. via de scholen worden verstrekt en bij supermarkt Bekkema worden opgehangen. Deelname is gratis. De officiële afsluiting van de optocht (prijsuitreiking) vindt om uur plaats bij de Oranjemarkt. Om uur start de Oranjemarkt van de stichting FONK bij de monumentale kerk aan de Hoofdweg. Voor de kinderen van de basisschool is hier een terrein beschikbaar gesteld waar zij vanaf uur hun eigen spulletjes mogen verkopen. Voorwaarde is wel dat zij hun plekje zelf inrichten en het terrein weer schoon achterlaten. Dus alle niet verkochte spullen weer meenemen. De markt sluit om uur. Bij deze markt worden ook spelletjes georganiseerd voor de kleuters. Zij kunnen na het kopen van een knipkaart aan diverse activiteiten deelnemen. Deze worden gehouden van tot uur. In de namiddag gaat bij het jeugdhonk Locomotion het Oranjefeest van start. Er worden diverse spellen georganiseerd voor de jeugd t/m 16 jaar, waaronder het spijkerbroekhangen. Uitnodiging Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Op dinsdag 3 april 2007 om uur vindt de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede plaats in de Kantine van het Educatief Centrum Borgstee in Harkstede.. Agenda: 1. Opening 2. Notulen en jaaroverzicht 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Financieel verslag en begroting 5. Verslag kascommissie 6. Benoeming nieuw lid kascommissie 7. Vaststelling contributie 8. Bestuursverkiezing 9. Rondvraag 10. Sluiting Na de sluiting is er gelegenheid om onder het genot van een aangeboden drankje na te praten. Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich opgeven tot dinsdag 3 april 2007, uur (een half uur voor aanvang van de vergadering). Met hartelijke groet en graag tot ziens op 3 april, Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede

4 Pagina 4 Dörpsbode maart 2007 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Ingezonden brief Een Schone Wijk Mijn naam is Josephine Kars en ik woon sinds vijf jaar in de wijk de Borgmeren. Binnen die tijd heb ik gemerkt dat het groen waar hondenbezitters eerder gebruik van maakten om hun hond uit te laten en te laten spelen, plaats heeft moeten maken voor huizen. Parkjes en speelveldjes in de wijk zijn bijna allemaal verdwenen. Als hondenbezitter heb ik het gevoel dat ik nergens meer naar toe kan. Om de hond in de wijk uit te kunnen laten, zijn hondenbezitters aangewezen op de groenstroken in de straten, die hierdoor vol komen te liggen met uitwerpselen. Ik begrijp dat buurtbewoners daar last van (kunnen) hebben. Ik ben van mening dat mijn honden niemand tot last hoeven te zijn en daarom ruim ik de uitwerpselen van mijn twee bordercollies op door het in een plastic zakje te doen. Het zou fijn zijn als ik de zakjes tijdens mijn wandeling kwijt zou kunnen in een daarvoor bestemde bak die de gemeente ook regelmatig leegt. Misschien zou zo n bak andere hondenbezitters kunnen motiveren de uitwerpselen van hun hond ook op te rapen en er op deze manier voor te zorgen dat de wijk schoon blijft. Alleen je behoefte doen als hond is niet genoeg. Je wilt ook wel even spelen. Voorheen speelde ik regelmatig met mijn honden in het park achter het multifunctionele centrum. Tegenwoordig kunnen mijn honden eigenlijk alleen nog maar in de buurt spelen op een veldje waarop een bord staat dat het verboden is dat de hond daar zijn behoefte doet. Ik respecteer dit bord door ervoor te zorgen dat mijn honden hun behoefte eerst ergens anders hebben gedaan voordat we naar dit speelveld gaan. Toch word ik regelmatig door buurtbewoners aangesproken dat mijn honden hier niet mogen komen. De gemeente heeft mij uitgelegd dat honden wel op het betreffende veld mogen spelen, mits aangelijnd, zoals dat geldt overal binnen de bebouwde kom. Ik begrijp dat bewoners bezorgd zijn dat dit speelveld gebruikt wordt als uitlaatveld. Ik wil dit veld zeker niet als speelveld voor mijn honden claimen, maar waar kan ik dan in de buurt met mijn honden spelen? Een Nieuwe Beheerder voor kantine en sportgedeelte van De Borgstee Door: Geert Andreas Omstreeks 1 maart jl. trad de nieuwe beheerder van De Borgstee, de heer Herman Schoenmaker, in functie. De heer Schoenmaker is geen onbekende in het sportverenigingsleven van de gemeente Slochteren. Ook bij de gemeente is hij geen onbekende. Zo heeft hij een aantal jaren het beheer gevoerd over de Duurswoldhal en bijbehorende kantine in Slochteren. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente hem heeft benaderd toen de beheerderfunctie van de Borgstee vacant was geworden. Nadat Schoenmaker en de gemeente het eens waren geworden over een aantal voorwaarden waarmee het beheer van de sporthal en de kantine zou worden gegarandeerd is Schoenmaker in dienst getreden. De Borgstee in z n geheel is eigendom van de gemeente. De gemeente draagt zorg voor de technische staat van het gebouw, dus ook voor kantine, sporthal en kleedkamers. Voor het beheer is Schoenmaker in dienst van de gemeente. De kantine wordt door hem, samen met zijn vrouw, gepacht van de gemeente. Hij is verantwoordelijk voor de schoon- Mag mijn hond op het speelveld spelen, als hij daar maar niet poept? Reactie Gemeente Slochteren Medewerker Servicelijn Naar aanleiding van uw vraag het volgende. Dit bord is inderdaad door de ons geplaatst. De honden mogen inderdaad niet hun ontlasting op het terrein achterlaten. In onze APV staat dat honden binnen de bebouwde kom aangelijnd moeten zijn. U mag dus wel met uw honden op het veldje spelen indien ze aangelijnd zijn en daar dus niet poepen. maak van kantine, tribune en de kleedkamers. Schoenmaker voert het beheer over het sportgedeelte naast een volledige betrekking, waardoor hij uitsluitend s avonds en in de weekeinden aanwezig kan zijn. Om het beheer ook overdag op adequate wijze gestalte te geven, is in overleg met de gemeente gezocht naar een tweede beheerder. Deze treedt omstreeks 1 april in dienst bij de gemeente en heeft een volledig dienstverband (36 uur per week). Schoenmaker is zeer enthousiast aan zijn nieuwe uitdaging begonnen. Hij zit boordevol plannen, maar daarover wil hij nog niet uitweiden. De sporthal en kantine vormen samen de basis voor een bloeiend (zaalsport)verenigingsleven. Zij zijn een belangrijk middelpunt binnen dat verenigingsleven in Harkstede. De kantine moet daartoe gezelligheid uitstralen en de sporthal, kleedkamers en tribune moeten schoon zijn. Dan komen de mensen vanzelf. Het moet een plaats worden waar de mensen zich tijdens en na het sporten op hun gemak voelen. Zodoende wordt de band tussen de verenigingsleden onderling, maar ook tussen de verschillende verenigingen versterkt, aldus Schoenmaker. Zo heeft hij o.a. de keukeninventaris gemoderniseerd en zijn er een grootbeeldtelevisie en een geluidsinstallatie aangeschaft. Schoenmaker is van mening dat hij niet in z n eentje (samen met zijn vrouw weliswaar) zijn doelstelling kan realiseren. Hij is ervan overtuigd dat hij de verenigingen en de gemeente nodig heeft om zijn doelstelling te realiseren. Samenwerking met de verenigingen vindt Schoenmaker van groot belang. Hij staat dan ook open voor ideeën vanuit de verenigingen. Samen met de gemeente is hij op zoek hoe een aantal onvolkomenheden van het gebouw (lekkage, vanuit de kantine geen zicht op de toegangsdeur van De Borgstee, de liftdeur pal naast de trap, de lichte vloeren die elk vuiltje laten zien) op termijn kan worden opgelost. De gemeente blijft immers verantwoordelijk voor de bouwtechnische staat van sporthal en kantine. De Borgstee is een aanwinst voor het dorp, maar dat moet ook zo blijven. Dit geldt niet uitsluitend voor het gebouw, maar evenzeer voor het leven binnen het gebouw.

5 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Dörpsbode maart 2007 Pagina 5 Begrafenis- en crematievereniging Harkstede-Scharmer. Op 8 april 2006 vond er een uitvaartbeurs plaats in Harkstede. Op 18 november 2006 is het kerkgebouw De Graankorrel in gebruik genomen waaronder ook de opbaarruimte. Tijdens de opening was de belangstelling groot en er kwamen toch heel wat vragen over wat een uitvaartvereniging precies doet. Het leek ons als bestuur van de uitvaartvereniging dan ook zinvol om de activiteiten toe te lichten. De uitvaartvereniging bestaat in 2009 precies 100 jaar. De vereniging is met name actief om de inwoners van Harkstede en Scharmer enerzijds gebruik te laten maken van de diensten die de vereniging aanbiedt, en anderzijds te informeren over de ontwikkelingen binnen de uitvaartbranche. Tevens is de vereniging verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven die worden opgebracht door de leden. De uitvaartvereniging werkt nauw samen met uitvaartverzekering Twenthe N.V. en de uitvaartverzorger, de heer A.M. Zweep. Wat doet de vereniging? De vereniging stelt zich ten doel op vertrouwelijke wijze ondersteuning en advies te geven aan de nabestaanden van een overledene. Zij tracht dit te realiseren door het bieden van de volgende faciliteiten: Het in gang zetten van de begrafenis of crematie door de uitvaartverzorger; De persoonlijke verzorging van de overledene door de uitvaartverzorger, desgewenst met behulp van nabestaanden; Aangifte van overlijden; Het gebruik van de rouwauto na overlijden en ten tijde van de begrafenis of crematie binnen een straal van 20 km; Ondersteuning van dragers; Het luiden van de klokken tijdens de plechtigheid. Als lid van de uitvaartvereniging kunt u gebruik maken van deze diensten en zullen dan ook worden vergoed. De uitvaartverzorger kan u verder bijstaan om de andere diensten te regelen en te verzorgen Uiteraard zijn alle wensen bespreekbaar. De laatstgenoemde diensten kunnen vallen onder uw begrafenisverzekering of moeten contant worden betaald. De uitvaartkosten stijgen elk jaar en deze worden dan ook wel eens onderschat. Het is mogelijk om u te laten informeren over zowel lid worden van de plaatselijke uitvaartvereniging of verzekering naar keuze. Voor vragen of aanmelding voor lidmaatschap kunt u terecht bij: De heer G. Dijkstra. Dorpshuisweg BN Harkstede. Tel Hopende u hierbij voldoende informatie te hebben verstrekt. Namens de bestuursleden van de uitvaartvereniging Harkstede-Scharmer. J. Andreas-Oldeman. De Graankorrel in Gebruik Door: Karin Holscher Ons dorp heeft er eind vorig jaar een nieuw prominent gebouw bij gekregen: de Graankorrel. In november 2006 was het klaar en vele inwoners van ons dorp hebben toen gebruik gemaakt van de uitnodiging om het gebouw te bezichtigen. We hebben Anneke Dijkstra gevraagd om ons rond te leiden en ons te vertellen wat de ervaringen zijn nu de Graankorrel in gebruik genomen is. Anneke vertelt dat de Graankorrel in november 2006 in gebruik is genomen als Kerkelijk Centrum voor de Protestantse Gemeente. De Hervormde en Gereformeerde Gemeente zijn per 1 januari 2007 officieel samengegaan. Eigenlijk waren beide gemeenten al jaren bezig om één gemeente te worden, vertelt Anneke, dus de inhoud van de dienst elke zondag verschilt weinig qua inhoud. Het Kerkelijk Centrum is van alle gemakken en de nieuwste technologie voorzien. Zo is er een ringleiding aangebracht voor slechthorenden, is het kerkelijk centrum goed toegankelijk voor minder validen en wordt elke zondag gebruik gemaakt van een beamer, die beelden projecteert op de muur. Al rondkijkend zien we een bijzonder kunstwerk op de muur, ontworpen door Stefanie Ottens. Het stelt onze open gemeente voor. vertelt Anneke. Er zijn geen drempels, het is voor iedereen toegankelijk. De koster, Diny Boekema, is ook aanwezig en laat ons het hele gebouw zien. Zo toont ze ons een vrolijk gekleurde ruimte voor de oppasdienst. Daar kunnen de ouders van jonge kinderen hun kinderen onderbrengen als ze zelf de kerkdienst willen bijwonen. Op de muur prijkt een prachtige afbeelding van de Ark van Noach in frisse kleuren. Ook geschilderd door Stefanie Ottens! zo vertelt Diny. En er is een ruimte voor kinder- en nevendiensten, die ook gebruikt wordt als vergaderruimte en als oefenruimte voor het kerkkoor. De Graankorrel heeft nog een andere belangrijke functie voor ons dorp: er is een opbaarruimte. Dat was altijd een gemis in ons dorp. vertelt Anneke. Het is belangrijk dat deze ruimte er nu is voor de inwoners van ons dorp (en omringende dorpen), want de ruimte is beschikbaar voor iedereen, ook voor de niet kerkelijke mensen. De reacties van de dorpsbewoners zijn heel positief. vertelt Anneke. De buitenkant van de Graankorrel is heel modern, een vierkant iets, maar zodra mensen binnen zijn, zeggen ze: Tjonge, ik wist niet dat het zo mooi was. Erg bijzonder dat we dat nu in Harkstede hebben! Op de vraag wie de naam de Graankorrel eigenlijk bedacht heeft, vertelt Anneke: Carla Guichelaar. Zij liep op de Pilotenweg en dacht na over een naam voor het nieuw Kerkelijk Centrum. Ze keek om zich heen en zag de landerijen waar de boeren al sinds jaar en dag graan zaaien. Ze zag de oude graandrogerij van Fluks en dacht ja, dat is het: de Graankorrel! Natuurlijk wordt de mooie monumentale kerk ook nog gebruikt. Eén keer per maand wordt daar de dienst gehouden en natuurlijk vinden er de bijzondere en feestelijke diensten plaats, zoals trouwdiensten en kerstdiensten. De monumentale kerk is wel dringend aan restauratie toe, maar volgens de Stichting Monumentenzorg is het nog niet urgent genoeg en is de kerk pas in 2012 aan de beurt! zo vertelt Diny verbolgen. Wat mooi is om te zien is de zelfredzaamheid van de mensen, die betrokken zijn bij de Graankorrel. Zo heeft de jeugd van het Jeugdhonk Locomotion letterlijk een steentje bijgedragen aan de realisering van dit prachtige complex, want zij hebben de bestrating rondom de Graankorrel aangelegd! We vinden het knap dat alle betrokkenen het voor elkaar hebben gekregen om dit alles te realiseren! Anneke blijft zich als lid van de commissie Fonk inzetten voor het Kerkelijk Centrum. Ook dit jaar worden er weer een Oranjemarkt (met Koninginnedag) en een Kerstmarkt (december) georganiseerd met dit keer als doel: geld inzamelen voor een nieuw kerkorgel in het Kerkelijk Centrum. Ach ja, er zijn nog wensen genoeg!

6 Pagina 6 Dörpsbode maart 2007 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Eind april komt er weer een nieuwe container binnen. ieuwsgierig? Kijk even op de website. L Hamweg 88 Harkstede Boeddha s, beelden, kasten, vazen, voor binnen en buiten Kijk op de website voor data open schuur Altijd geopend op zaterdag van 9.00 tot uur en op afspraak. Oene en Jannie van der Meer / Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden van adverteren in deze huis-aan-huis nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met de redactie. Zonder onze adverteerders was deze krant niet mogelijk

7 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Dörpsbode maart 2007 Pagina 7 Markant Door: Robbert Holscher Aangenaam Ik zit in het kantoortje van Jan Perdon en het is net alsof ik me in het plaatselijke brandweermuseum bevind. Een mooie uitstalling van oude blusapparaten, foto s en zelfs een net brandweerkostuum uit een verleden waar Jan met veel trots en genoegen op terug kijkt. Al snel blikt Jan terug naar de tijd dat hij meehielp aan het blad Rond de Plassen. De voorloper van de huidige Dörpsbode. Jan is geboren in 1942 en getogen in Harkstede. Ze woonden aan de Hoofdweg richting Klein Harkstede ter hoogte van de oude school, de grote school, die nu gebruikt wordt als woonhuis. Vroeger was daar een klein centrumpje buiten het dorp en was er een cafe, een bakker. Zij zelf woonden in het voormalige kruidenierswinkeltje Smit. Aan de overkant van het cafe lag de ijsbaan Noordstar. Zijn vader was boerenarbeider en later koppelbaas, waarbij hij met een groep arbeiders het land op ging. Naast zijn baan zijn ze begonnen met een paar kippen wat later uitgroeide tot een kippenhouderij van 3000 kippen. Jan heeft daar altijd van kleins af aan veel in gewerkt. Met de autoped naar de kippenschuren om de kippen te voeren en ook op de autoped naar de kleuterschool die in het centrum van Harkstede stond. Er was altijd wel wat met de kippen en toen zijn we in de begin vijftiger jaren overgestapt naar een kalvermesterij, zo vertelde Jan. Na de grote school en een jaar Mulo is Jan naar de Ambachtschool in Groningen gegaan. Daar heeft hij het vak geleerd van Gawalo monteur. Gas-, waterfitter en loodgieter en later met studies sanitair en CV. In 1963 is hij zelfstandig ondernemer geworden en in 64 getrouwd. Hij is toen met z n vrouw gaan wonen aan de Hamweg 1 waar hij nu nog steeds woont. Ze hebben destijds de winkel overgenomen van Familie De Groot en mevrouw Perdon heeft de winkel in luxe en huishoudelijke artikelen geleid. Bij de geboorte van hun tweede dochter in 69 hebben ze de winkel gesloten en is er door Jan zelf een mooie huiskamer van gemaakt. Vanaf 1973 is hij Manager geworden bij een technisch installatiebedrijf en de laatste 22 jaar als technisch projectleider bij een isolatiebedrijf. Jan heeft zich daar gespecialiseerd in vuurvaste isolatie en heeft veel expertise opgebouwd rondom vuurvaste bemetseling van crematieovens, waarvoor hij internationaal werd ingezet. In teamverband werken is voor Jan wat telt. De relaties die je met elkaar opbouwt, mensen van kennis en uitvoering aan elkaar koppelen om iets moois, een mooi project, neer te zetten, dat is de rode draad in Jan z n leven. Zo ondervond hij dit ook bij de vrijwillige Brandweer. In 1968 was er een tekort aan mensen bij de vrijwillige Brandweer. De Brandweer is noodzakelijk en Jan wilde dat wel voor een jaar doen totdat er vervanging zou zijn geregeld. Het is een besmettelijke ziekte, sprak Jan bewogen. Er ontstaat een teamgeest, waarbij je elkaar blindelings vertrouwt. En met heel veel gezelligheid dat voelt als familie. Jan vertelde over de wedstrijden waar het hele gezin mee naar toe gaat, maar ook over het beslag dat het op de familie legt. Je familie moet er achter staan. Als de melding kwam via de sirene, dan ging de hele familie aan de slag. Ook midden in de nacht en dan deed de één de deuren open en de ander pakte de contactsleutel. Binnen 4 minuten was je met 12 man op pad. De familie deed de deuren weer dicht. Zo ging dat in die tijd. Een ander ging altijd voor. Iemand kan in nood zijn. Jan vertelde van de novemberstorm in 79: Het was levensgevaarlijk buiten. Mijn vrouw wilde niet dat ik ging. Je kan toch niet weg met dit weer?. Maar je gaat, want er kan iemand in nood zijn en je weet niet wat er achter de melding zit. Jan is jaren lang, tot 98, Bevelvoerder en Instructeur geweest. Volgens hem leerde je het meest van de wedstrijden. Gedisciplineerd moet het er aan toe gaan. Eén woord, zoals Eerste straal afleggen!, moest voldoende zijn om als team snel te kunnen handelen. De sfeer is totaal niet autoritair en na een wedstrijd of na het uitrukken was er een moment van evaluatie. Mien mooiste plekje Je gaat met 12 man heen en weer terug. En daarna ging je evalueren. Wat gaat er goed en niet goed. Daar kun je zoveel van leren, zegt Jan. Het klinkt een beetje raar, maar mien mooiste plekje is: de kantine van de brandweergarage t Spuithus. Na elke uitruk zat je daar te overleggen en na te praten. Jan vind het belangrijk om de onderlinge relaties goed te houden. In de evaluaties moet je doordringen tot de kern. Alle uitrukken, mooi en minder mooi. Al die verhalen en emoties, ze blijven binnen de muren van de garage aan de Dorpshuisweg. Ik vind het heel mooi om te zien hoe het verhaal van t Spuithus centraal staat in het leven van Jan. Jan Perdon Foto: Brandweerauto van 1947 heeft dienst gedaan tot aan Bekend van Jan heeft zich veel ingezet voor Argus ten tijde dat Argus zich landelijk ging manifesteren en dat er meer kennis nodig was van financiële zaken. Hij is nu erelid van de Tafeltennisvereniging. Ten tijde van zijn bestuursfunctie bij Argus heeft hij meerdere jaren in de commissie gezeten van het blad Rond de Plassen. Daarnaast is hij al 35 jaar voorzitter van de kaartclub Ons Genoegen. Alles ging opzij om één keer in de twee weken te kaarten. Het was destijds mijn enigste ontspanning. In al die tijd ben ik een paar keer niet geweest, zegt Jan. Verder is hij bestuurslid bij vogelvereniging De Goudvink en is hij ook net bestuurslid geworden van de gezelligheidsvereniging De Oude Brandweervrienden. Wat wil je De Vereniging Dorpsbelangen Harkstede meegeven De band binnen het dorp te houden. Geen verschil tussen oude en nieuwe bewoners. Harkstede mag blij zijn met de uitbreiding, zegt Jan. Op de vraag hoe je het beste de band binnen het dorp kan versterken antwoordt Jan door je te richten op de kinderen. De jeugd is de toekomst. Het is belangrijk om te denken vanuit de jeugd. Jan vervolgt: Bij Argus hebben wij destijds een jeugdbestuur opgezet. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar de betrokkenheid is groot. Ik geef de pen door Aan een oud cafehouder, Jantienus Paas, ook wel Tienus genaamd. Veel dingen speelden zich vroeger in de kroeg af. Het is een plaats waar veel over het sociale leven te vertellen is.

8 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Dörpsbode maart 2007 Pagina 8 In t Kort Opening Eindelijk is het dan zover!!!wekenlang hebben vrijwilligers van het Jeugdhonk Locomotion en zelfs bewoners van het dorp e.o, zich ingezet voor een schitterend nieuw jeugdhonk.in de vrije avonduurtjes werd er tot laat hard gewerkt. En op de zaterdagen werd er door weer en wind de bestrating aangelegd.iedere week zag je weer geweldige veranderingen. Graag willen wij dat met jullie allemaal vieren.daarom is er vrijdag 30maart vanaf 19:00 een opening van het nieuwe jeugdhonk aan de schout poelmanweg.we hebben o.a een leuk spektakel met de openings-act!!en zorgt zanger Jan Joost die er ook met het afgelopen midzomeravondfeest was weer voor een mooi feestje.en DJ arnoud is en hoort er natuurlijk ook weer bij!!! Dus kom vrijdag 30 maart vanaf 19:00 naar het nieuwe pand van Jeugdhonk locomotion.en geniet samen met al onze vrijwilligers van een schitterende openingsavond!!! Verzameling/Museum weer open Ook dit jaar zijn er weer een 3-tal open (zater)dagen in de maanden mei, juni en september. De twee thema s voor dit jaar zijn De luchtoorlog te boek gesteld en De illegale pers.het eerste onderwerp kan een beetje gezien worden als een hommage aan een drietal bekende luchtoorlog-auteurs uit Groningen, te weten: Ab Jansen, Theo Boiten en Menno Huizinga. Met name van Jansen en Boiten verschenen inmiddels zo n 17 (!) boeken over dit onderwerp. Naast deze schrijvers is er ook de nodige aandacht voor vele andere boeken en documentatie op dit gebied. Met name over de Boeing B17 (Flying Fortress), is een aantal interessante en unieke voorwerpen te bewonderen. Op de direct nabijgelegen Pilotenweg kwam in de maand december 1943 een dergelijk toestel neer. Inzake de illegale pers zijn vele illegale uitgaven uit de oorlogsjaren te bewonderen, alsmede verdere documentatie over dit thema. De open dagen in 2007 zijn op: zaterdag 19 mei (Fietsdag Slochteren), 23 juni en 29 september. Adres: Hoofdweg 74C (achter de Knipstee ) te Harkstede, van tot uur. Zoals altijd is de toegang gratis.voor verdere info of inlichtingen Chris Scholtens, tel. Lid worden Voor 5,- per jaar kunt u lid worden van onze Vereniging Dorpsbelangen. Hamweg 88, 9617 AT Harkstede Geluidsinstallatie Indien uw vereniging of stichting gebruik wenst te maken van de geluidsinstallatie van De vereniging Dorpsbelangen Harkstede, dan kunt u contact met ons opnemen en vragen naar de mogelijkheden. Contactpersonen zijn: Albert van der Ploeg Piet Zijl Wist u dat: COMMISSIE FONK iedere 2e zaterdag van de maand van uur to uur in de kelder van de monumentale kerk een boekenmarkt houdt? Activiteitenkalender Maandag 30 april Programma Koninginnedag 9.00 uur Opening en vlag hijsen. Bij het Educatief Centrum De Borgstee. Vanaf 9.30 uur Dorpsontbijt. Bij de Zwaaikom uur tot ong uur Optocht van versierde fietsen en Skelters. Bij de Borgstee uur Officiële afsluiting van de optocht bij de Oranjemarkt uur tot uur Oranjemarkt bij de monumentale Kerk, georganiseerd door commissie Fonk Spellen voor kinderen t/m 4 jaar uur tot uur Kinderrommelmarkt voor de basisschoolkinderen. Namiddag tot uur Oranjefeest. Bij jeugdhonk Locomotion. Route van de versierde fietsoptocht: Vanaf parkeerplaats naast OBS de Driespan, linksaf naar de Dorpshuisweg, aan het eind rechtsaf naar de Hoofdweg, dan linksaf Schout Poelmanweg, aan het eind rechtsaf naar de Hamweg, einde van de Hamweg naar links, de Hoofdweg op en dan bij het Hertenkamp rechtsaf langs de Vijverlaan, wederom links naar de parkeerplaats van de school.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Een Dag voor t Olderloug

Een Dag voor t Olderloug LUTJE NIJS juni 2014 Een Dag voor t Olderloug Op woensdag 30 april organiseerde Jong & Oud van Dorpsvereniging Slochteren in samenwerking met Plattelandsjongeren.nl en Jongerenwerk Slochteren Een Dag Voor

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis

Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis Jaargang 26 november 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Sint-Nicolaas weer in Brouwhuis IN DIT NUMMER Meld stankoverlast, meer hierover

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 woonprikkels In deze uitgave o.a. Werelds wonen in de Rosa Toren Verhuurconsulente Anita Daamen aan het woord Buurten en ZO Bewoners Spoorkolonie tijdelijk

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

aan de bewoner(s) van dit adres opbouwen zorgen bewonersorganisatie ommoord nieuws ommoord 8 lente 201 3

aan de bewoner(s) van dit adres opbouwen zorgen bewonersorganisatie ommoord nieuws ommoord 8 lente 201 3 aan de bewoner(s) van dit adres wonen opbouwen zorgen bewonersorganisatie ommoord nieuws ommoord 8 lente 201 3 3 voorwoord & colofon 4 actueel in de stad 6 Actueel in de wijk 18 wonen 24 opbouwen 26 zorgen

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl Wel ondernemers spreken KRUIDENTUIN uitslag Enquete SEPTEMBER DECEMBER 2010 2013 www.wittewel-sintenbuurt.nl Inhoudsopgave Omslag: Een schilder bezig aan de onderkant van de dakgoot Pagina: 2 : Redactioneel

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19 e jaargang/ maart 2015 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco van

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM WIIKKRANT WIJKKRANT Wa t e r i n g s e Ve l d De Mijlp aal MMV DE MIJLPAAL Nr. 1 APRIL 2005 De Romeinen gingen ons voor en woonden lang vóór de tuinders in het gebied Parkbuurt Oosteinde; Romeinse boeren

Nadere informatie

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc.

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc. Voorwoord. Voor u ligt het jaarverslag van 2011. Deze is wederom, door inzet van al onze vrijwilligers, goed gevuld en geeft daarbij een perfect overzicht van alle activiteiten en de financiële situatie

Nadere informatie