die 10 duizenden rolletjes hebben gebakken, is, na aftrek van de Ledenwerfactie Vereniging Dorpsbelangen Harkstede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "die 10 duizenden rolletjes hebben gebakken, is, na aftrek van de Ledenwerfactie Vereniging Dorpsbelangen Harkstede"

Transcriptie

1 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Dörpsbode Maart 2007 De Appelhof huilde, maar nu wordt er weer gelachen. De bewoners van de Appelhof huilden, omdat de zonnewijzer van het pleintje was verdwenen, zo heeft u kunnen lezen in de Dörpsbode van november Waarschijnlijk zijn koperdieven de daders van deze diefstal. Inhoudsopgave Vrouger in t Kört 2 Het Verleden Herlevern 2 Een Schone Wijk 4 Een Nieuwe Beheerder 4 De Graankorrel 5 Begrafenis en Crematievereniging 5 Markant 7 In t Kort 8 Activiteitenkalender 8 Ook in tal van andere dorpen en steden verdwenen zonnewijzers. Bewoners van de Appelhof zijn echter niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben zelf het initiatief genomen. Een zeer succesvolle verkoopactie van nieuwjaarsrolletjes, waarvoor nog speciale dank aan COOP Bekkema voor de verkoopruimte, heeft vooralsnog voldoende opgebracht om een nieuw kleinood aan te schaffen. Door de tomeloze inzet van bewoners van de Appelhof, die 10 duizenden rolletjes hebben gebakken, is, na aftrek van de kosten, voldoende geld beschikbaar. Daarnaast heeft de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede ook nog een bedrag van 200,- toegezegd. Wij verwachten dat de heer Harm Koerts namens de bewoners nog wel even op deze actie terug zal komen tijdens de jaarvergadering van de VDH. Naast het geldbedrag is er ook nog een toezegging gekomen van een sponsor uit Harkstede die aangeboden heeft de verlichting voor de zonnewijzer te gaan aanleggen. Ledenwerfactie Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Colofon Dit is de 28 ste Dörpsbode van de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede en is bestemd voor onze leden en de inwoners van Harkstede. De Dörpsbode wordt drie maal per jaar uitgegeven in een oplage van 1300 exemplaren. Uiterste inleverdatum kopij 15 juni 2007 Redactie: Geert Andreas Jan Hendrik Smit Robbert Holscher Redactieadres: Hamweg AP Harkstede Tel Zoals reeds aangekondigd in de Dörpsbode van November 2006 start de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede (VDH) een ledenwerfactie. In eerste instantie hebben wij getracht deze actie aan het einde van 2006 te houden, maar toen waren er in verband met de feestdagen te weinig vrijwilligers beschikbaar. Daarom hebben wij besloten om in het voorjaar terug te komen. Wat is de bedoeling: U ontvangt binnenkort van de VDH een fraaie folder in de bus waarin wij ons presenteren. Wij vertellen u graag nog eens wat de VDH zoal doet en wat zij voor u kan betekenen; Wij vragen u om een formulier in te vullen (ook wanneer u reeds lid bent); Zo willen wij u in de gelegenheid stellen om ideeën aan te dragen voor het nog beter functioneren van onze vereniging: wat kunnen / moeten wij organiseren; algemene tips; wat mist u in de organisatie VDH; wat wilt / kunt u zelf bijdragen; motivatie waarom u geen lid wilt worden. Het ingevulde formulier kunt u bij uw straatcoördinator inleveren. Overigens zoeken wij nog een aantal mensen die als straatcoördinator willen fungeren. Bel voor vragen even met Oene van der Meer. ( ) Laten wij met z n allen proberen ons wonderschone Harkstede nog gezelliger te maken met een VDH die aan uw verwachtingen voldoet. We zijn benieuwd naar uw ideeën. Tot binnenkort! Agenda Opening locatie Locomotion 30 mrt p. 8 Jaarvergadering VDH 3 apr p. 3 Koninginnedag 30 apr p. 3 Nationale dodenherdenking 4 mei Avondvierdaagse (start) 18 juni Wielerronde Harkstede 20 juni Stroatklinkerfestival 23 juni

2 Pagina 2 Dörpsbode maart 2007 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Vrouger in t Kört De historische vereniging Scharmer-Harkstede De vraag: Misschien heb je iets over het Meerstadgebied, of over het ontstaan van de Harksteder Broeklanden, het gebied dat nu dreigt te worden opgeofferd voor Meerstad is vanuit historisch oogpunt gemakkelijk te beantwoorden. Het hele Meerstadgebied is zo goed als leeg wat betreft de historie. Waren er niet vele borgen, wel 5, in Scharmer? Ook Harkstede had zijn 12 edele heerden, maar die waren veelal langs de Hoofdweg gelegen, op één uitzondering na: De Vossenburg. Toen in 1754 de eigenaar van Klein Martijn, Piccardt, zijn rechten geldend in Harkstede liet vastleggen voor de Hoge Justitie Kamer in de Stad, had hij van alle rechten (collatie, rechtstoel en zijlvest) het unieke, staande recht, dus van alle 12 edele heerden waren de rechten in een hand gekomen, en wel in die van de Heer van Harkstede. Op één na. Alleen de bewoner van de Vossenburg, Petrus de Cock, De Stoomtrein door Harkstede. Gisteravond gekeken naar het programma Railaway op Ned2, waar de stoomtreinen nog reden in Duitsland. Wat toch mooi hoe die machtige locomotieven door het land trokken met een sliert wagons erachter. En zo was het vroeger ook in ons dorp Harkstede. Als kind zie ik de stoomtrein nog aankomen. Alles in beweging in een sissend voorbijgaan. Maar niet iedereen genoot zo van de sissende trein. Er waren ook wel vrouwen die hem verwensten van hier naar gunter. Vooral op de maandagen. Want dan was het bij velen wasdag. De kleren en al wat verder nodig was kreeg een schone beurt. Dat gebeurde veelal met een wasmachine en die maakte met een stamper op en neerbewegingen. Als dit werk dan gedaan was, werd het op de lijn gehangen om te drogen. Want dinsdag was het immers strijkdag. Alles weer netjes in de plooi om opgeborgen te worden in de mooie kast. Maar veel vrouwen, en dat was niet alleen in Harkstede zo, maar ook de dorpen die volgden waar de stroomtrein doorging. Bij het vertrek gaf de machinist opdracht de vuurketel nog eens goed op te stoken Het Meerstadgebied liet een ommegang in het collatierecht van Harkstede registreren. Die registratie was nodig, omdat er vaak onenigheid was over de uitoefening van de rechten, en misbruik! Ach, u kent dat wel, niets nieuws onder de zon. De boerenopstand van 1748 had bij de overheid o.a. hiervan de registratie afgedwongen. Waar stond nu die Vossenburg, en wie waren de bewoners? Een tipje van de sluier: De Vossenburg stond op de plaats van de boerderij van de familie Engelage, aan het Slochterdiep. De Hamweg liep niet zoals nu naar de brug over het Slochterdiep (destijds Hamdraai geheten, nu de bebouwde kom Hamweg- Lageland), maar de Hamweg liep naar de Vossenburg. Wie was belangrijker. De bewoner was, zoals al genoemd, Petrus de Cock, een lid van de bekende familie. Hij was weesheer, in de Stad, dus een soort bestuurder van een van de weeshuizen daar. Getrouwd met Ton van Dijken laat Het Verleden Herleven met de kolen die voorhanden lagen in de kolenwagen vlak achter de vuurpot. Dat gaf bij vertrek veel rook af, die bij een neergaande wind op de was terecht kwam, die aan de drooglijn hing of aan het linnenrek. Wanneer dit dan was gebeurd en dit tijdens het koffiedrinken werd geconstateerd daalde de stemming bij de vrouwen snel tot onder het vriespunt. De mooie glans van het zo met zorg gemaakte wasgoed, was in hun ogen al wel bedorven. De vrouwen beklaagden zich bij hun mannen die hierover maar eens met Loeks moesten praten. En wie was Loeks in die jaren? Dat was Loeks van der Veen die hier in het dorp woonde en die de treinen van af het station liet vertrekken. Ja, hij kon het ook niet helpen dat er bij het vertrek van de stoomtreinen zo n walm los kwam. Grietje Mennes, uit Woltersum. Niet van een beroemde of rijke familie. Toen Petrus onverwachts overleed bracht dat voor Grietje grote financiële problemen met zich mee: ze kon niet bij het huishoudgeld komen, terwijl ze een grote bedoening moest bestieren. De rechtbank bracht uitkomst, en ze mocht bij het geld. Later hertrouwt Grietje met dominee Van der Laan, die in Scharmer preekte, een weduwnaar. Bij hun huwelijkscontract, een soort testament dus, lieten ze vastleggen dat als een van hen beiden overleed, de buren niet hoefden te komen om de kisten en kasten op slot te doen en te verzegelen, zoals blijkbaar de gewoonte was, tot de rechter, een soort deurwaarder, kwam om de inventaris op te maken. Helaas bestaat ook de Vossenburg niet meer, evenals zovele andere borgen langs de Hoofdweg. Verandering. Een grote verandering kwam tot stand toen de stoomtrein vervangen werd door een motorwagen. Een treinstel bestaande uit een paar wagons en waarvan het geheel werd voortbewogen door een motor. Wanneer wij dan dit zagen aankomen, zeiden we tegen elkaar: Niks an. Er zit helemaal geen beweging in. Geen bewegende delen van drijfstangen enzovoort, enzovoort. En zo worden op het voormalig traject van het voormalig Woldjerspoor grote huizen gebouwd voor de ouderen die het verleden nog hebben meegemaakt en het geheel nog in herinnering kunnen brengen.

3 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Dörpsbode maart 2007 Pagina 3 Koninginnedag 2007 Koninginnedag wordt dit jaar gehouden op maandag 30 april. Er zijn leuke activiteiten gepland voor jong en oud. Dat belooft dus weer een feestelijke dag te worden. De dag start om 9.00 uur met het traditionele vlag hijsen voor de ingang van het educatief centrum De Borgstee. Vanaf 9.30 uur staat bij Ina en Martinus in de Zwaaikom de koffie klaar en kunt u genieten van een heerlijk ontbijtbuffet. De prijs wordt nog kenbaar gemaakt middels onder andere onze website. Dus kom gezellig ontbijten en maak eventueel kennis met uw (nieuwe) buren. Om uur start de optocht met de door de kinderen zelf versierde fietsen en skelters op het plein naast De Borgstee. De optocht eindigt hier ook weer om ca uur. Gezien de grote opkomst en vooral voor de veiligheid van onze deelnemertjes, aan iedereen het verzoek om met de fiets of lopend hier naar toe te komen. Aanmeldingsformulieren voor deelname zullen t.z.t. via de scholen worden verstrekt en bij supermarkt Bekkema worden opgehangen. Deelname is gratis. De officiële afsluiting van de optocht (prijsuitreiking) vindt om uur plaats bij de Oranjemarkt. Om uur start de Oranjemarkt van de stichting FONK bij de monumentale kerk aan de Hoofdweg. Voor de kinderen van de basisschool is hier een terrein beschikbaar gesteld waar zij vanaf uur hun eigen spulletjes mogen verkopen. Voorwaarde is wel dat zij hun plekje zelf inrichten en het terrein weer schoon achterlaten. Dus alle niet verkochte spullen weer meenemen. De markt sluit om uur. Bij deze markt worden ook spelletjes georganiseerd voor de kleuters. Zij kunnen na het kopen van een knipkaart aan diverse activiteiten deelnemen. Deze worden gehouden van tot uur. In de namiddag gaat bij het jeugdhonk Locomotion het Oranjefeest van start. Er worden diverse spellen georganiseerd voor de jeugd t/m 16 jaar, waaronder het spijkerbroekhangen. Uitnodiging Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Op dinsdag 3 april 2007 om uur vindt de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede plaats in de Kantine van het Educatief Centrum Borgstee in Harkstede.. Agenda: 1. Opening 2. Notulen en jaaroverzicht 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Financieel verslag en begroting 5. Verslag kascommissie 6. Benoeming nieuw lid kascommissie 7. Vaststelling contributie 8. Bestuursverkiezing 9. Rondvraag 10. Sluiting Na de sluiting is er gelegenheid om onder het genot van een aangeboden drankje na te praten. Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich opgeven tot dinsdag 3 april 2007, uur (een half uur voor aanvang van de vergadering). Met hartelijke groet en graag tot ziens op 3 april, Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Harkstede

4 Pagina 4 Dörpsbode maart 2007 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Ingezonden brief Een Schone Wijk Mijn naam is Josephine Kars en ik woon sinds vijf jaar in de wijk de Borgmeren. Binnen die tijd heb ik gemerkt dat het groen waar hondenbezitters eerder gebruik van maakten om hun hond uit te laten en te laten spelen, plaats heeft moeten maken voor huizen. Parkjes en speelveldjes in de wijk zijn bijna allemaal verdwenen. Als hondenbezitter heb ik het gevoel dat ik nergens meer naar toe kan. Om de hond in de wijk uit te kunnen laten, zijn hondenbezitters aangewezen op de groenstroken in de straten, die hierdoor vol komen te liggen met uitwerpselen. Ik begrijp dat buurtbewoners daar last van (kunnen) hebben. Ik ben van mening dat mijn honden niemand tot last hoeven te zijn en daarom ruim ik de uitwerpselen van mijn twee bordercollies op door het in een plastic zakje te doen. Het zou fijn zijn als ik de zakjes tijdens mijn wandeling kwijt zou kunnen in een daarvoor bestemde bak die de gemeente ook regelmatig leegt. Misschien zou zo n bak andere hondenbezitters kunnen motiveren de uitwerpselen van hun hond ook op te rapen en er op deze manier voor te zorgen dat de wijk schoon blijft. Alleen je behoefte doen als hond is niet genoeg. Je wilt ook wel even spelen. Voorheen speelde ik regelmatig met mijn honden in het park achter het multifunctionele centrum. Tegenwoordig kunnen mijn honden eigenlijk alleen nog maar in de buurt spelen op een veldje waarop een bord staat dat het verboden is dat de hond daar zijn behoefte doet. Ik respecteer dit bord door ervoor te zorgen dat mijn honden hun behoefte eerst ergens anders hebben gedaan voordat we naar dit speelveld gaan. Toch word ik regelmatig door buurtbewoners aangesproken dat mijn honden hier niet mogen komen. De gemeente heeft mij uitgelegd dat honden wel op het betreffende veld mogen spelen, mits aangelijnd, zoals dat geldt overal binnen de bebouwde kom. Ik begrijp dat bewoners bezorgd zijn dat dit speelveld gebruikt wordt als uitlaatveld. Ik wil dit veld zeker niet als speelveld voor mijn honden claimen, maar waar kan ik dan in de buurt met mijn honden spelen? Een Nieuwe Beheerder voor kantine en sportgedeelte van De Borgstee Door: Geert Andreas Omstreeks 1 maart jl. trad de nieuwe beheerder van De Borgstee, de heer Herman Schoenmaker, in functie. De heer Schoenmaker is geen onbekende in het sportverenigingsleven van de gemeente Slochteren. Ook bij de gemeente is hij geen onbekende. Zo heeft hij een aantal jaren het beheer gevoerd over de Duurswoldhal en bijbehorende kantine in Slochteren. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente hem heeft benaderd toen de beheerderfunctie van de Borgstee vacant was geworden. Nadat Schoenmaker en de gemeente het eens waren geworden over een aantal voorwaarden waarmee het beheer van de sporthal en de kantine zou worden gegarandeerd is Schoenmaker in dienst getreden. De Borgstee in z n geheel is eigendom van de gemeente. De gemeente draagt zorg voor de technische staat van het gebouw, dus ook voor kantine, sporthal en kleedkamers. Voor het beheer is Schoenmaker in dienst van de gemeente. De kantine wordt door hem, samen met zijn vrouw, gepacht van de gemeente. Hij is verantwoordelijk voor de schoon- Mag mijn hond op het speelveld spelen, als hij daar maar niet poept? Reactie Gemeente Slochteren Medewerker Servicelijn Naar aanleiding van uw vraag het volgende. Dit bord is inderdaad door de ons geplaatst. De honden mogen inderdaad niet hun ontlasting op het terrein achterlaten. In onze APV staat dat honden binnen de bebouwde kom aangelijnd moeten zijn. U mag dus wel met uw honden op het veldje spelen indien ze aangelijnd zijn en daar dus niet poepen. maak van kantine, tribune en de kleedkamers. Schoenmaker voert het beheer over het sportgedeelte naast een volledige betrekking, waardoor hij uitsluitend s avonds en in de weekeinden aanwezig kan zijn. Om het beheer ook overdag op adequate wijze gestalte te geven, is in overleg met de gemeente gezocht naar een tweede beheerder. Deze treedt omstreeks 1 april in dienst bij de gemeente en heeft een volledig dienstverband (36 uur per week). Schoenmaker is zeer enthousiast aan zijn nieuwe uitdaging begonnen. Hij zit boordevol plannen, maar daarover wil hij nog niet uitweiden. De sporthal en kantine vormen samen de basis voor een bloeiend (zaalsport)verenigingsleven. Zij zijn een belangrijk middelpunt binnen dat verenigingsleven in Harkstede. De kantine moet daartoe gezelligheid uitstralen en de sporthal, kleedkamers en tribune moeten schoon zijn. Dan komen de mensen vanzelf. Het moet een plaats worden waar de mensen zich tijdens en na het sporten op hun gemak voelen. Zodoende wordt de band tussen de verenigingsleden onderling, maar ook tussen de verschillende verenigingen versterkt, aldus Schoenmaker. Zo heeft hij o.a. de keukeninventaris gemoderniseerd en zijn er een grootbeeldtelevisie en een geluidsinstallatie aangeschaft. Schoenmaker is van mening dat hij niet in z n eentje (samen met zijn vrouw weliswaar) zijn doelstelling kan realiseren. Hij is ervan overtuigd dat hij de verenigingen en de gemeente nodig heeft om zijn doelstelling te realiseren. Samenwerking met de verenigingen vindt Schoenmaker van groot belang. Hij staat dan ook open voor ideeën vanuit de verenigingen. Samen met de gemeente is hij op zoek hoe een aantal onvolkomenheden van het gebouw (lekkage, vanuit de kantine geen zicht op de toegangsdeur van De Borgstee, de liftdeur pal naast de trap, de lichte vloeren die elk vuiltje laten zien) op termijn kan worden opgelost. De gemeente blijft immers verantwoordelijk voor de bouwtechnische staat van sporthal en kantine. De Borgstee is een aanwinst voor het dorp, maar dat moet ook zo blijven. Dit geldt niet uitsluitend voor het gebouw, maar evenzeer voor het leven binnen het gebouw.

5 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Dörpsbode maart 2007 Pagina 5 Begrafenis- en crematievereniging Harkstede-Scharmer. Op 8 april 2006 vond er een uitvaartbeurs plaats in Harkstede. Op 18 november 2006 is het kerkgebouw De Graankorrel in gebruik genomen waaronder ook de opbaarruimte. Tijdens de opening was de belangstelling groot en er kwamen toch heel wat vragen over wat een uitvaartvereniging precies doet. Het leek ons als bestuur van de uitvaartvereniging dan ook zinvol om de activiteiten toe te lichten. De uitvaartvereniging bestaat in 2009 precies 100 jaar. De vereniging is met name actief om de inwoners van Harkstede en Scharmer enerzijds gebruik te laten maken van de diensten die de vereniging aanbiedt, en anderzijds te informeren over de ontwikkelingen binnen de uitvaartbranche. Tevens is de vereniging verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven die worden opgebracht door de leden. De uitvaartvereniging werkt nauw samen met uitvaartverzekering Twenthe N.V. en de uitvaartverzorger, de heer A.M. Zweep. Wat doet de vereniging? De vereniging stelt zich ten doel op vertrouwelijke wijze ondersteuning en advies te geven aan de nabestaanden van een overledene. Zij tracht dit te realiseren door het bieden van de volgende faciliteiten: Het in gang zetten van de begrafenis of crematie door de uitvaartverzorger; De persoonlijke verzorging van de overledene door de uitvaartverzorger, desgewenst met behulp van nabestaanden; Aangifte van overlijden; Het gebruik van de rouwauto na overlijden en ten tijde van de begrafenis of crematie binnen een straal van 20 km; Ondersteuning van dragers; Het luiden van de klokken tijdens de plechtigheid. Als lid van de uitvaartvereniging kunt u gebruik maken van deze diensten en zullen dan ook worden vergoed. De uitvaartverzorger kan u verder bijstaan om de andere diensten te regelen en te verzorgen Uiteraard zijn alle wensen bespreekbaar. De laatstgenoemde diensten kunnen vallen onder uw begrafenisverzekering of moeten contant worden betaald. De uitvaartkosten stijgen elk jaar en deze worden dan ook wel eens onderschat. Het is mogelijk om u te laten informeren over zowel lid worden van de plaatselijke uitvaartvereniging of verzekering naar keuze. Voor vragen of aanmelding voor lidmaatschap kunt u terecht bij: De heer G. Dijkstra. Dorpshuisweg BN Harkstede. Tel Hopende u hierbij voldoende informatie te hebben verstrekt. Namens de bestuursleden van de uitvaartvereniging Harkstede-Scharmer. J. Andreas-Oldeman. De Graankorrel in Gebruik Door: Karin Holscher Ons dorp heeft er eind vorig jaar een nieuw prominent gebouw bij gekregen: de Graankorrel. In november 2006 was het klaar en vele inwoners van ons dorp hebben toen gebruik gemaakt van de uitnodiging om het gebouw te bezichtigen. We hebben Anneke Dijkstra gevraagd om ons rond te leiden en ons te vertellen wat de ervaringen zijn nu de Graankorrel in gebruik genomen is. Anneke vertelt dat de Graankorrel in november 2006 in gebruik is genomen als Kerkelijk Centrum voor de Protestantse Gemeente. De Hervormde en Gereformeerde Gemeente zijn per 1 januari 2007 officieel samengegaan. Eigenlijk waren beide gemeenten al jaren bezig om één gemeente te worden, vertelt Anneke, dus de inhoud van de dienst elke zondag verschilt weinig qua inhoud. Het Kerkelijk Centrum is van alle gemakken en de nieuwste technologie voorzien. Zo is er een ringleiding aangebracht voor slechthorenden, is het kerkelijk centrum goed toegankelijk voor minder validen en wordt elke zondag gebruik gemaakt van een beamer, die beelden projecteert op de muur. Al rondkijkend zien we een bijzonder kunstwerk op de muur, ontworpen door Stefanie Ottens. Het stelt onze open gemeente voor. vertelt Anneke. Er zijn geen drempels, het is voor iedereen toegankelijk. De koster, Diny Boekema, is ook aanwezig en laat ons het hele gebouw zien. Zo toont ze ons een vrolijk gekleurde ruimte voor de oppasdienst. Daar kunnen de ouders van jonge kinderen hun kinderen onderbrengen als ze zelf de kerkdienst willen bijwonen. Op de muur prijkt een prachtige afbeelding van de Ark van Noach in frisse kleuren. Ook geschilderd door Stefanie Ottens! zo vertelt Diny. En er is een ruimte voor kinder- en nevendiensten, die ook gebruikt wordt als vergaderruimte en als oefenruimte voor het kerkkoor. De Graankorrel heeft nog een andere belangrijke functie voor ons dorp: er is een opbaarruimte. Dat was altijd een gemis in ons dorp. vertelt Anneke. Het is belangrijk dat deze ruimte er nu is voor de inwoners van ons dorp (en omringende dorpen), want de ruimte is beschikbaar voor iedereen, ook voor de niet kerkelijke mensen. De reacties van de dorpsbewoners zijn heel positief. vertelt Anneke. De buitenkant van de Graankorrel is heel modern, een vierkant iets, maar zodra mensen binnen zijn, zeggen ze: Tjonge, ik wist niet dat het zo mooi was. Erg bijzonder dat we dat nu in Harkstede hebben! Op de vraag wie de naam de Graankorrel eigenlijk bedacht heeft, vertelt Anneke: Carla Guichelaar. Zij liep op de Pilotenweg en dacht na over een naam voor het nieuw Kerkelijk Centrum. Ze keek om zich heen en zag de landerijen waar de boeren al sinds jaar en dag graan zaaien. Ze zag de oude graandrogerij van Fluks en dacht ja, dat is het: de Graankorrel! Natuurlijk wordt de mooie monumentale kerk ook nog gebruikt. Eén keer per maand wordt daar de dienst gehouden en natuurlijk vinden er de bijzondere en feestelijke diensten plaats, zoals trouwdiensten en kerstdiensten. De monumentale kerk is wel dringend aan restauratie toe, maar volgens de Stichting Monumentenzorg is het nog niet urgent genoeg en is de kerk pas in 2012 aan de beurt! zo vertelt Diny verbolgen. Wat mooi is om te zien is de zelfredzaamheid van de mensen, die betrokken zijn bij de Graankorrel. Zo heeft de jeugd van het Jeugdhonk Locomotion letterlijk een steentje bijgedragen aan de realisering van dit prachtige complex, want zij hebben de bestrating rondom de Graankorrel aangelegd! We vinden het knap dat alle betrokkenen het voor elkaar hebben gekregen om dit alles te realiseren! Anneke blijft zich als lid van de commissie Fonk inzetten voor het Kerkelijk Centrum. Ook dit jaar worden er weer een Oranjemarkt (met Koninginnedag) en een Kerstmarkt (december) georganiseerd met dit keer als doel: geld inzamelen voor een nieuw kerkorgel in het Kerkelijk Centrum. Ach ja, er zijn nog wensen genoeg!

6 Pagina 6 Dörpsbode maart 2007 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Eind april komt er weer een nieuwe container binnen. ieuwsgierig? Kijk even op de website. L Hamweg 88 Harkstede Boeddha s, beelden, kasten, vazen, voor binnen en buiten Kijk op de website voor data open schuur Altijd geopend op zaterdag van 9.00 tot uur en op afspraak. Oene en Jannie van der Meer / Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden van adverteren in deze huis-aan-huis nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met de redactie. Zonder onze adverteerders was deze krant niet mogelijk

7 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Dörpsbode maart 2007 Pagina 7 Markant Door: Robbert Holscher Aangenaam Ik zit in het kantoortje van Jan Perdon en het is net alsof ik me in het plaatselijke brandweermuseum bevind. Een mooie uitstalling van oude blusapparaten, foto s en zelfs een net brandweerkostuum uit een verleden waar Jan met veel trots en genoegen op terug kijkt. Al snel blikt Jan terug naar de tijd dat hij meehielp aan het blad Rond de Plassen. De voorloper van de huidige Dörpsbode. Jan is geboren in 1942 en getogen in Harkstede. Ze woonden aan de Hoofdweg richting Klein Harkstede ter hoogte van de oude school, de grote school, die nu gebruikt wordt als woonhuis. Vroeger was daar een klein centrumpje buiten het dorp en was er een cafe, een bakker. Zij zelf woonden in het voormalige kruidenierswinkeltje Smit. Aan de overkant van het cafe lag de ijsbaan Noordstar. Zijn vader was boerenarbeider en later koppelbaas, waarbij hij met een groep arbeiders het land op ging. Naast zijn baan zijn ze begonnen met een paar kippen wat later uitgroeide tot een kippenhouderij van 3000 kippen. Jan heeft daar altijd van kleins af aan veel in gewerkt. Met de autoped naar de kippenschuren om de kippen te voeren en ook op de autoped naar de kleuterschool die in het centrum van Harkstede stond. Er was altijd wel wat met de kippen en toen zijn we in de begin vijftiger jaren overgestapt naar een kalvermesterij, zo vertelde Jan. Na de grote school en een jaar Mulo is Jan naar de Ambachtschool in Groningen gegaan. Daar heeft hij het vak geleerd van Gawalo monteur. Gas-, waterfitter en loodgieter en later met studies sanitair en CV. In 1963 is hij zelfstandig ondernemer geworden en in 64 getrouwd. Hij is toen met z n vrouw gaan wonen aan de Hamweg 1 waar hij nu nog steeds woont. Ze hebben destijds de winkel overgenomen van Familie De Groot en mevrouw Perdon heeft de winkel in luxe en huishoudelijke artikelen geleid. Bij de geboorte van hun tweede dochter in 69 hebben ze de winkel gesloten en is er door Jan zelf een mooie huiskamer van gemaakt. Vanaf 1973 is hij Manager geworden bij een technisch installatiebedrijf en de laatste 22 jaar als technisch projectleider bij een isolatiebedrijf. Jan heeft zich daar gespecialiseerd in vuurvaste isolatie en heeft veel expertise opgebouwd rondom vuurvaste bemetseling van crematieovens, waarvoor hij internationaal werd ingezet. In teamverband werken is voor Jan wat telt. De relaties die je met elkaar opbouwt, mensen van kennis en uitvoering aan elkaar koppelen om iets moois, een mooi project, neer te zetten, dat is de rode draad in Jan z n leven. Zo ondervond hij dit ook bij de vrijwillige Brandweer. In 1968 was er een tekort aan mensen bij de vrijwillige Brandweer. De Brandweer is noodzakelijk en Jan wilde dat wel voor een jaar doen totdat er vervanging zou zijn geregeld. Het is een besmettelijke ziekte, sprak Jan bewogen. Er ontstaat een teamgeest, waarbij je elkaar blindelings vertrouwt. En met heel veel gezelligheid dat voelt als familie. Jan vertelde over de wedstrijden waar het hele gezin mee naar toe gaat, maar ook over het beslag dat het op de familie legt. Je familie moet er achter staan. Als de melding kwam via de sirene, dan ging de hele familie aan de slag. Ook midden in de nacht en dan deed de één de deuren open en de ander pakte de contactsleutel. Binnen 4 minuten was je met 12 man op pad. De familie deed de deuren weer dicht. Zo ging dat in die tijd. Een ander ging altijd voor. Iemand kan in nood zijn. Jan vertelde van de novemberstorm in 79: Het was levensgevaarlijk buiten. Mijn vrouw wilde niet dat ik ging. Je kan toch niet weg met dit weer?. Maar je gaat, want er kan iemand in nood zijn en je weet niet wat er achter de melding zit. Jan is jaren lang, tot 98, Bevelvoerder en Instructeur geweest. Volgens hem leerde je het meest van de wedstrijden. Gedisciplineerd moet het er aan toe gaan. Eén woord, zoals Eerste straal afleggen!, moest voldoende zijn om als team snel te kunnen handelen. De sfeer is totaal niet autoritair en na een wedstrijd of na het uitrukken was er een moment van evaluatie. Mien mooiste plekje Je gaat met 12 man heen en weer terug. En daarna ging je evalueren. Wat gaat er goed en niet goed. Daar kun je zoveel van leren, zegt Jan. Het klinkt een beetje raar, maar mien mooiste plekje is: de kantine van de brandweergarage t Spuithus. Na elke uitruk zat je daar te overleggen en na te praten. Jan vind het belangrijk om de onderlinge relaties goed te houden. In de evaluaties moet je doordringen tot de kern. Alle uitrukken, mooi en minder mooi. Al die verhalen en emoties, ze blijven binnen de muren van de garage aan de Dorpshuisweg. Ik vind het heel mooi om te zien hoe het verhaal van t Spuithus centraal staat in het leven van Jan. Jan Perdon Foto: Brandweerauto van 1947 heeft dienst gedaan tot aan Bekend van Jan heeft zich veel ingezet voor Argus ten tijde dat Argus zich landelijk ging manifesteren en dat er meer kennis nodig was van financiële zaken. Hij is nu erelid van de Tafeltennisvereniging. Ten tijde van zijn bestuursfunctie bij Argus heeft hij meerdere jaren in de commissie gezeten van het blad Rond de Plassen. Daarnaast is hij al 35 jaar voorzitter van de kaartclub Ons Genoegen. Alles ging opzij om één keer in de twee weken te kaarten. Het was destijds mijn enigste ontspanning. In al die tijd ben ik een paar keer niet geweest, zegt Jan. Verder is hij bestuurslid bij vogelvereniging De Goudvink en is hij ook net bestuurslid geworden van de gezelligheidsvereniging De Oude Brandweervrienden. Wat wil je De Vereniging Dorpsbelangen Harkstede meegeven De band binnen het dorp te houden. Geen verschil tussen oude en nieuwe bewoners. Harkstede mag blij zijn met de uitbreiding, zegt Jan. Op de vraag hoe je het beste de band binnen het dorp kan versterken antwoordt Jan door je te richten op de kinderen. De jeugd is de toekomst. Het is belangrijk om te denken vanuit de jeugd. Jan vervolgt: Bij Argus hebben wij destijds een jeugdbestuur opgezet. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar de betrokkenheid is groot. Ik geef de pen door Aan een oud cafehouder, Jantienus Paas, ook wel Tienus genaamd. Veel dingen speelden zich vroeger in de kroeg af. Het is een plaats waar veel over het sociale leven te vertellen is.

8 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Dörpsbode maart 2007 Pagina 8 In t Kort Opening Eindelijk is het dan zover!!!wekenlang hebben vrijwilligers van het Jeugdhonk Locomotion en zelfs bewoners van het dorp e.o, zich ingezet voor een schitterend nieuw jeugdhonk.in de vrije avonduurtjes werd er tot laat hard gewerkt. En op de zaterdagen werd er door weer en wind de bestrating aangelegd.iedere week zag je weer geweldige veranderingen. Graag willen wij dat met jullie allemaal vieren.daarom is er vrijdag 30maart vanaf 19:00 een opening van het nieuwe jeugdhonk aan de schout poelmanweg.we hebben o.a een leuk spektakel met de openings-act!!en zorgt zanger Jan Joost die er ook met het afgelopen midzomeravondfeest was weer voor een mooi feestje.en DJ arnoud is en hoort er natuurlijk ook weer bij!!! Dus kom vrijdag 30 maart vanaf 19:00 naar het nieuwe pand van Jeugdhonk locomotion.en geniet samen met al onze vrijwilligers van een schitterende openingsavond!!! Verzameling/Museum weer open Ook dit jaar zijn er weer een 3-tal open (zater)dagen in de maanden mei, juni en september. De twee thema s voor dit jaar zijn De luchtoorlog te boek gesteld en De illegale pers.het eerste onderwerp kan een beetje gezien worden als een hommage aan een drietal bekende luchtoorlog-auteurs uit Groningen, te weten: Ab Jansen, Theo Boiten en Menno Huizinga. Met name van Jansen en Boiten verschenen inmiddels zo n 17 (!) boeken over dit onderwerp. Naast deze schrijvers is er ook de nodige aandacht voor vele andere boeken en documentatie op dit gebied. Met name over de Boeing B17 (Flying Fortress), is een aantal interessante en unieke voorwerpen te bewonderen. Op de direct nabijgelegen Pilotenweg kwam in de maand december 1943 een dergelijk toestel neer. Inzake de illegale pers zijn vele illegale uitgaven uit de oorlogsjaren te bewonderen, alsmede verdere documentatie over dit thema. De open dagen in 2007 zijn op: zaterdag 19 mei (Fietsdag Slochteren), 23 juni en 29 september. Adres: Hoofdweg 74C (achter de Knipstee ) te Harkstede, van tot uur. Zoals altijd is de toegang gratis.voor verdere info of inlichtingen Chris Scholtens, tel. Lid worden Voor 5,- per jaar kunt u lid worden van onze Vereniging Dorpsbelangen. Hamweg 88, 9617 AT Harkstede Geluidsinstallatie Indien uw vereniging of stichting gebruik wenst te maken van de geluidsinstallatie van De vereniging Dorpsbelangen Harkstede, dan kunt u contact met ons opnemen en vragen naar de mogelijkheden. Contactpersonen zijn: Albert van der Ploeg Piet Zijl Wist u dat: COMMISSIE FONK iedere 2e zaterdag van de maand van uur to uur in de kelder van de monumentale kerk een boekenmarkt houdt? Activiteitenkalender Maandag 30 april Programma Koninginnedag 9.00 uur Opening en vlag hijsen. Bij het Educatief Centrum De Borgstee. Vanaf 9.30 uur Dorpsontbijt. Bij de Zwaaikom uur tot ong uur Optocht van versierde fietsen en Skelters. Bij de Borgstee uur Officiële afsluiting van de optocht bij de Oranjemarkt uur tot uur Oranjemarkt bij de monumentale Kerk, georganiseerd door commissie Fonk Spellen voor kinderen t/m 4 jaar uur tot uur Kinderrommelmarkt voor de basisschoolkinderen. Namiddag tot uur Oranjefeest. Bij jeugdhonk Locomotion. Route van de versierde fietsoptocht: Vanaf parkeerplaats naast OBS de Driespan, linksaf naar de Dorpshuisweg, aan het eind rechtsaf naar de Hoofdweg, dan linksaf Schout Poelmanweg, aan het eind rechtsaf naar de Hamweg, einde van de Hamweg naar links, de Hoofdweg op en dan bij het Hertenkamp rechtsaf langs de Vijverlaan, wederom links naar de parkeerplaats van de school.

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B:

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B: 26 maart 2015 Pagina 1 Geachte ouders/verzorgers Vrolijk Pasen Nieuwe leerlingen Avondvierdaagse Pagina 2 Pasen is opnieuw beginnen Denkend aan Hem die leven is Pasen is zich steeds bezinnen Op alles wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Uitvaartwensenformulier

Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen. Zoals u het wilt. Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen zoals u het wilt. Vastgelegd en duidelijk, uitgevoerd met hart en ziel. Herinneringshuis De Einder is een inspiratie van Dokman

Nadere informatie

bericht Belangrijke data: Tweede Wereldoorlog project stukjes geschreven door leerlingen uit groep 7

bericht Belangrijke data: Tweede Wereldoorlog project stukjes geschreven door leerlingen uit groep 7 bericht Info : 30 Jaargang 14 : 08-04-2016 Redactie : Monique Bos E-mail redactie : m.bos@westerwijs.nl Belangrijke data: 16 april Oud papier groep 4a 20 april Spelsportdag groep 3 en 4 in sporthal Quicksilver

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie SAMEN DELEN een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie INHOUD LESBRIEF 1. Introductie 2. De SAMEN DELEN Lesinhoud 3. De SAMEN DELEN Quizzz 4. Het SAMEN DELEN Diploma 5. De SAMEN DELEN Activiteiten

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Datum: donderdag 22 oktober 2015

Datum: donderdag 22 oktober 2015 Datum: donderdag 22 oktober 2015 Populierenblaadje Algemeen: Luizencontrole: we willen alle ouders vragen om hun kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis. We hebben nu enkele meldingen binnen. We

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Dorpenfeest 2010 Harkstede, Scharmer en Woudbloem. Gerestaureerde kerk 27 maart 2010 Lees meer op pagina 7

Dorpenfeest 2010 Harkstede, Scharmer en Woudbloem. Gerestaureerde kerk 27 maart 2010 Lees meer op pagina 7 Vereniging Dorpsbelangen Harkstede Dörpsbode maart 2010 Dorpenfeest 2010 Harkstede, Scharmer en Woudbloem Inhoudsopgave Dorpenfeest 1 Agenda 1 Gezellge schaatspret 2 Koninginnedag 3 Jaarvergadering VDH

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR.

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. Die oorspronkelijke bewoners gingen weg omdat, punt 1, geen huizen met een tuin. Drie kamers, vier kinderen, dat werkt allemaal niet. We

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 3.1. 9 september: Huisduinen, Donkere Duinen 4 3.2. 20 september: Donkere Duinen 5 3.3. 27

Nadere informatie

Onze Dörpsbode: onze dorpskrant op A4-formaat, die drie keer per jaar wordt rondgebracht bij alle inwoners van Harkstede.

Onze Dörpsbode: onze dorpskrant op A4-formaat, die drie keer per jaar wordt rondgebracht bij alle inwoners van Harkstede. Wat hebben d eze op het oog z eer v erschillende m ensen m et e lkaar gemeen? We zetten ons in voor een actief en betrokken Harkstede! Daarom organiseren we het hele jaar door d iverse a ctiviteiten voor

Nadere informatie

Ik ben David de Graaf

Ik ben David de Graaf Ik ben David de Graaf geboren in 1984. met Downsyndroom Surprise! Ook voor mijzelf Ik heb het niet alleen, maar... ik ben ook in vaste dienst van de Stichting Downsyndroom Kort: de SDS www.downsyndroom.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Wilsbeschikkingsboekje

Wilsbeschikkingsboekje Wilsbeschikkingsboekje Inleiding Wanneer een familielid komt te overlijden, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in aanzienlijk korte tijd veel geregeld worden. In dit wilsbeschikkingsboekje

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 19 september 2014

Nieuwsbrief 3 19 september 2014 Nieuwsbrief 3 19 september 2014 Studiedag team, kinderen vrij! A.s. woensdag 24 september hebben de kinderen vrij en gaan de leraren weer hard aan de slag met de kwaliteit verbetering van ons onderwijs.

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief september 2013

Extra nieuwsbrief september 2013 Extra nieuwsbrief september 2013 Welkom Na een lange, nog steeds warme zomer zijn we afgelopen maandag weer begonnen aan een nieuw schooljaar. En dat wordt een bijzonder jaar, want wij vieren dit jaar

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe.

Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe. Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe. Toen jullie in de klas kwamen wisten we nog niet wat voor handicap jullie eigenlijk hadden! Maar later kwamen we er dus achter

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht Agenda 2017 Het Korennieuws Juli 2017 Zaterdag 26 Augustus 14.00 Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus 20.30 Vergadering Spooktocht Zondag 03 September 07.30 Vissen Zondag 17 September 13.30 Fietstocht BBQ Zaterdag

Nadere informatie

Mogen wij u voorstellen?

Mogen wij u voorstellen? 1 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NUMMER 2 In dit nummer Mogen wij u voorstellen? Digitale piano HVG De Lier op bezoek Donatie Hofland van Geest Beursvloer Westland Informatie-avond 29 oktober Workshop Creatief

Nadere informatie

érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie

érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie Aanleiding De club kan op enig moment onvermijdelijk geconfronteerd worden

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit www.cnsdewingerd.nl 3 april 2014 nieuwsbrief negentiende jaargang t Pitje Samen Groeien dag Op vrijdag 25 april is onze Samen Groeien dag. Het thema van die dag is: Koningskunst. We starten de dag met

Nadere informatie

GRONDJEKROEPEN IN NERO

GRONDJEKROEPEN IN NERO GRONDJEKROEPEN IN NERO ZWEMBADVERHALEN UIT DE GEMEENTE HOOGEZAND SAPPEMEER Mijn eerste zwemles in Nero Toen ik de leeftijd van 12 jaar had leek het me mooi om te kunnen zwemmen. Wij woonden sinds kort

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 Beste Ouders en Verzorgers. Met enige trots presenteert de Stichting Ouderraad OBS Het Zand haar allereerste jaarverslag! Sinds 11 maart

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

De laatste wens van Maarten Ouwehand

De laatste wens van Maarten Ouwehand De laatste wens van Maarten Ouwehand Een verhalend ontwerp voor CKV waarin leerlingen op school een museum ontwerpen, inrichten en openen. Gemaakt voor en door: Andreas College Katwijk en Bureau voor Educatief

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

Drents Archief. Meisje met de hoepel. Groep 2 Speuren in het archief

Drents Archief. Meisje met de hoepel. Groep 2 Speuren in het archief Drents Archief Meisje met de hoepel Groep 2 Les 3 Speuren in het archief Les 3 Speuren in het archief Samenvatting van de les In het Drents Archief bevindt zich een kistje dat een dubbele bodem blijkt

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F APRIL 2012

N I E U W S B R I E F APRIL 2012 N I E U W S B R I E F APRIL 2012 Samen spelen en leren op een veilige plek JAARGANG: 16 NR. 8 Mededelingen van de directie Beste ouders wilt u deze maand uw kind weer 50 eurocent meegeven voor de St.Teje?

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 In deze nieuwsbrief: Van de directeur Van de teamleider onderbouw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 LENTE Na iets wat we nauwelijks winter kunnen noemen, is de lente in volle hevigheid losgebarsten. De natuur explodeerd en het is

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

Kijk ook op onze website Nr. 12 / 20 maart Lorentz Nieuwsbrief

Kijk ook op onze website  Nr. 12 / 20 maart Lorentz Nieuwsbrief Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl Nr. 12 / 20 maart 2015 Lorentz Nieuwsbrief De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders. Agenda - Agenda - Agenda

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Nieuwsbrief 1 / 2 23 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Letters en cijfers Afscheid Juf Jansen Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 14. Opdrachten

Thema Op het werk. Lesbrief 14. Opdrachten Thema Op het werk. Lesbrief 14. Opdrachten Kofi is op het werk. De chef geeft opdrachten: zij zegt wat Kofi moet doen. De eerste opdracht is de rommel opruimen. Kofi moet de vloer vegen. Het is weer netjes

Nadere informatie

Koppel kort nummer 5 3 november 2016

Koppel kort nummer 5 3 november 2016 Belangrijke data: maandag 7 t/m vrijdag 11 november: 10 minutengesprekken groep 1 t/m 7 op uitnodiging van de leerkracht maandag 7 en dinsdag 8 november: Drempelonderzoek leerlingen groep 8. woensdag 9

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

*Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld.

*Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld. Notulen MR vergadering 15-12-2014 *Welkom door de voorzitter; In het bijzonder Paul Drost die voor de eerste keer aanwezig is. Manon, Miranda, Marja en John hebben zich afgemeld. *Notulen vorige vergadering

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

info@pietnowee.nl Pagina 1

info@pietnowee.nl Pagina 1 "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" Ik heb er zelfs meer dan één van het dorp waar ik geboren ben. Mijn voorouders waren tuinders en woonden voornamelijk in Den Hoorn en omgeving. Veel is er veranderd

Nadere informatie

Email: directie.kompas@cogdrenthe.nl - twitter: kompasassen

Email: directie.kompas@cogdrenthe.nl - twitter: kompasassen Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 6 maart 2015. De nieuwsbrief staat ook op onze site www.kompasassen.nl. Mailadressen De ouders die hun mailadres

Nadere informatie