Waals, Ad van der Muziek lezen met de vingers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waals, Ad van der Muziek lezen met de vingers"

Transcriptie

1 Non-Fictie Waals, Ad van der Muziek lezen met de vingers Muziek lezen met de vingers : de geschiedenis van het muziekbibliotheekwerk voor mensen met een visuele beperking / Ad van der Waals. - Leeuwarden : Elikser Uitgeverij, pagina's : illustraties ; 21 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 12 Communicatie : : : : : Met het brailleschrift kunnen de letters van het alfabet en leestekens worden weergegeven in combinaties van steeds zes punten. Op basis van hetzelfde principe ontwikkelde hij een systeem waarmee bladmuziek kon worden omgezet in een voor blinden tastbaar en dus leesbaar muziekschrift. Zelfstandig bladmuziek lezen, muziekstukken instuderen en componeren werd daarmee mogelijk gemaakt. De productie van bladmuziek in braille is sinds het begin van de vorige eeuw een bijzonder onderdeel van het bibliotheekwerk voor blinden en slechtzienden geweest. Het bibliotheekwerk voor mensen met een visuele of andere leesbeperking is pas sinds 2007 officieel een onderdeel van het werk binnen het stelsel van openbare bibliotheken. Dat stelsel heeft sinds de jaren twintig een bibliotheekvoorziening met bladmuziek in zwartdruk gekend. Dat de dienstverlening met bladmuziek in braille ooit serieus begonnen is in een openbare bibliotheek en daar ruim dertig jaar een plaats heeft gehad is nauwelijks bekend. In de geschiedschrijving van de openbare bibliotheken is er betrekkelijk weinig aandacht aan muziekbibliotheekwerk gegeven. Aanleiding voor de auteur om - na zijn boek over de aangepaste lectuurvoorziening in het openbaar bibliotheekwerk - in dit boek ook uitgebreid de ontwikkeling van het muziekbibliotheekwerk in openbare bibliotheken te beschrijven Mulligen, R. van Radicale protestanten Radicale protestanten : opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en de ChristenUnie en hun voorlopers ( ) / Remco van Mulligen. - Amsterdam : Buijten en Schipperheijn Motief, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Ook verschenen als proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. - Met literatuuropgave, register. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en de ChristenUnie en hun voorlopers ( ) In 1967 richtte een groep protestantse evangelisten en dominees de Evangelische Omroep op. Deze nieuwe omroep moest een tegendraads geluid laten horen in een maatschappij die gedomineerd werd door een (seksuele) revolutie en de afbraak van de gevestigde orde. De EO bleek een succes en spoedig ontstonden er vanuit dezelfde hoek nog diverse andere organisaties. Anno 2014 staat er een beweging die behalve in de omroepwereld ook in de politiek (de ChristenUnie), het hoger onderwijs en de geschreven pers vertegenwoordigd is. In zijn zeer toegankelijk geschreven proefschrift Radicale protestanten beschrijft de historicus Remco van Mulligen de geschiedenis van deze nieuwe beweging. Hij laat zien hoe de diverse organisaties sinds de jaren zestig een forse transformatie ondergingen: van bijna fundamentalistische bolwerken in de jaren zeventig, naar 'trendy' ondernemingen aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Dat werpt direct ook de vraag op, of deze organisaties niet langzaam ook zelf worden opgeslokt door de mainstream? Deze en andere vragen snijdt Van Mulligen aan in Radicale protestanten, een portret van een groep christenen die al tientallen jaren een uniek geluid laat horen in een seculariserende samenleving 1

2 Non-Fictie Prenger, Mirjam Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig : Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek / Mirjam Prenger. - Diemen : AMB, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN : : 12 Communicatie : : Wie nu naar de Nederlandse televisie kijkt, struikelt bijna over de actualiteitenrubrieken. Maar hoe is dit journalistieke genre ontstaan en wat leidde tot deze vernieuwing in het medialandschap van toen? Mirjam Prenger graaft in de geschiedenis van de actualiteitenrubriek Achter het nieuws, het toonaangevende, spraakmakende journalistieke televisieprogramma van de Vara in de jaren zestig. 2

3 Non-Fictie Vermeij, Lotte Dichtbij huis Dichtbij huis : lokale binding en inzet van dorpsbewoners / Lotte Vermeij ; m.m.v. Anja Steenbekkers. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, januari pagina's : illustraties ; 25 cm. - (SCP-publicatie, ISSN ; ). - Deze studie is onderdeel van het monitorprogramma 'De sociale staat van het platteland'. Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN : : : : : 10 Mens en Maatschappij : : De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders wel betrokken zijn bij hun buurt of dorp en zij zich aangesproken voelen door de nieuwe verantwoordelijkheden die hen dichtbij huis worden toegedicht. Deze studie onderzoekt de verschillende manieren waarop dorpsbewoners met hun dorp verbonden zijn en gaat tevens in op het belang van deze lokale binding voor de inzet van bewoners voor lokale doelen. Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre dorpen van elkaar verschillen in de mate waarin bewoners zich inzetten voor hun omgeving. Naarmate bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun lokale omgeving is de kwaliteit van deze omgeving ook steeds meer van bewoners afhankelijk. Verschillen tussen dorpen in bewonersinzet kunnen daarom bestaande ruimtelijke ongelijkheden versterken. De studie maakt gebruik van het databestand Sociaal Vitaal Platteland. Hieraan namen ruim 7000 bewoners deel van buitengebieden en kleine dorpen (<3000 inwoners) Binding Binding en burgerschap Binding en burgerschap : buurtbetrokkenheid in Rotterdam en Den Haag / Arend Ode en Guido Walraven (redactie). - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Over stedelijk burgerschap worden levendige discussies gevoerd. Het gaat daarbij onder meer om succesfactoren van burgerinitiatieven, de relatie tussen burger en overheid, de rol die sociale netwerken spelen bij burgerparticipatie, en om hoe verschillende bevolkingsgroepen vorm geven aan actief burgerschap. Dit boek wil een bijdrage leveren aan de discussies over stedelijk burgerschap, gebaseerd op onderzoeken die zijn uitgevoerd in Rotterdam en Den Haag. Hieraan hebben zowel studenten en docenten van hogeschool Inholland als externe deskundigen meegewerkt. De huidige stand van het onderzoek naar burgerschap wordt weergegeven. Actuele vormen van binding en burgerschap worden in kaart gebracht op Noordereiland in Rotterdam en in het Statenkwartier in Den Haag. 3

4 Non-Fictie Contemporary Contemporary rhetorical citizenship Contemporary rhetorical citizenship / edited by Christian Kock and Lisa Villadsen. - [Leiden] : Leiden University Press, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. (Rhetoric in society). - Met index, literatuuropgave. ISBN : : : : 309 : 10 Mens en Maatschappij : : Being a citizen is not just about holding a passport or being allowed to vote. It is also about how we communicate with each other about common societal issues. Rhetorical citizenship is about how we as citizens participate in society by means of discourse. How do we talk and write about civic issues? How are we addressed? How do we listen? This book presents studies from different academic fields of theoretical issues raised by public discourse, focusing on understanding and evaluating how its many manifestations both reflect, shape, and challenge the society it is a part of. The book also presents analyses of examples from around the world of civic communication, ranging from public hearings about same-sex marriage over polemical letters to the editor to public displays of knitting as a protest form Jolles, H.M. Hulpstukken van de geschiedenis Hulpstukken van de geschiedenis : essays / Hiddo M. Jolles ; ten geleide: Ernst Hirsch Ballin. - Diemen : AMB, pagina's ; 22 cm ISBN Jolles bespreekt in acht essays privacy, openbaarheid en transparantie, de Betuwelijn, afvalverwerking, het referendum, de vorming van landsdelen en de dierenrechten. 4

5 Non-Fictie Inzicht Inzicht in de OR Praktijkboek Inzicht in de OR Praktijkboek : leidraad voor het OR-werk / redactie: Mr. Helga G. Bronsveld-Taute, Mr. Joan Janssens-Boer, Mr. Dick Karssen. - Den Haag : Sdu Uitgevers b.v., pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Inzicht. Inzicht in de OR praktijkboek : leidraad voor het OR-werk ; Inzicht in de OR praktijkboek, ISSN ) ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : 321 : 10 Mens en Maatschappij : : Iedere ondernemingsraad en iedere bestuurder kan voor vragen komen te staan als: hoe pak ik dit aan, aan welke eisen moet deze brief voldoen? Er zullen zich altijd situaties voordoen waarin de wet niet direct voorziet. Ondernemingsraad en bestuurder moeten dan zelf op zoek gaan naar een praktische oplossing. Ook als de wet wel antwoord geeft, kan er behoefte zijn aan concretisering voor de dagelijkse praktijk van de medezeggenschap. Inzicht in de OR praktijkboek helpt u daarbij door middel van: - Quickscans: het in kaart brengen van de situatie, de aanpak en de werkwijze - Verwijzingen naar de toelichting op de WOR in Inzicht in de Ondernemingsraad en naar modellen uit de Sdu Solid tools medezeggenschap - Uitwerking van de eigen OR-situatie In deze uitgave is uitgebreider aandacht voor onder andere pensioen en de rol van de OR en voor gelijke behandeling. Onder meer de volgende onderwerpen zijn uitgebreid of ingrijpend herschikt: de geschillenprocedure, de faciliteiten voor de PVT en het advies- en instemmingsrecht. Nieuw zijn ook de bredere verwijzingen naar de Toolboxmodellen zodat sneller het juiste document wordt gevonden en de koppeling naar de Sdu Solid tools medezeggenschap Libbrecht, Bart Gedeelde zorg Gedeelde zorg : veerkrachtige netwerken, snel zonder hulpverlening / Bart Libbrecht, Anouk Pieters. - Leuven : LannooCampus, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. Met literatuuropgave. ISBN Het welzijn van een cliënt in de zorgsector wordt sterk bepaald door de steun van belangrijke mensen in zijn omgeving. Dit betekent dat het betrekken van de sociale context van de cliënt noodzakelijk is voor een effectieve hulpverlening. Aan de hand van inzichten uit onder andere de sociobiologie bekijkt dit boek hoe sociale steun de veerkracht van zorgcliënten verhoogt. Via theorie, praktijk en een verhelderende case toont het hoe die ideeën ons in staat stellen om de cliënt met zijn sociale context te verbinden, en vooral hoe ze ons helpen om die context om te bouwen tot een netwerk. Netwerken bieden voor de hulpverlener meer potentieel dan een zuivere sociale context om gericht de problemen van een cliënt aan te pakken. Mensen met een goed netwerk worden ook geconfronteerd met uitdagende problemen, maar ze worden minder uit hun lood geslagen omdat ze kunnen rekenen op praktische, emotionele en morele steun. Netwerken zijn reservoirs waar mensen kracht uit putten om met de problemen van het leven om te gaan. Gedeelde zorg breekt een lans voor dit onbenut potentieel. 5

6 Non-Fictie Breuker, Ph.H. Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, / Philippus Breuker. - Leeuwarden : Wijdemeer, pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Fryske Akademy ; nu mer 1083). - Met literatuuropgave en register. ISBN : : : Dit boek gaat over de krachten en omstandigheden die leidden tot het ontstaan van het Fries cultuurhistorisch nationalisme in de periode tussen 1740 en 1875, een periode met een van de grootste verschuivingen in maatschappelijke verhoudingen die de westerse wereld heeft gekend. Het is gebaseerd op nieuw onderzoek en het leidt tot een nieuwe visie. Zoals elders ontstond in die tijd het nationalisme en kwam het toen ook tot bloei. Friesland volgt vanaf het begin de internationale ontwikkelingen in WestEuropa. Dat betekent voor de geschiedschrijver van het Friese nationalisme dat hij laat zien hoe die ontwikkelingen hier vorm kregen. Dat doen ze op de terreinen van recht, geschiedenis, taal en volksaard in instituties, bewegingen en personen. De invloed van de bewuste periode op het denken in later tijd is nog steeds groot. Er is dan ook veel in het boek dat zal herinneren aan parallellen in eigen tijd. De geschiedenis herhaalt zich niet, maar de patronen in keuzes en achtergronden zijn niet zoveel veranderd. Er zijn uiteraard ook belangrijke verschillen, bijvoorbeeld in de verschuiving van emancipatie als drijvende kracht naar het doen gelden van rechten. Ph. H. Breuker werkte bij de Fryske Akademy en was bijzonder en gewoon hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam. 6

7 Non-Fictie Denken Denken over geld en waarde Denken over geld en waarde : 23 sleutelteksten / samenstelling Karim Benammar. Amsterdam : Parre sia, cop p : ill ; 22 cm. - Met lit. opg. ISBN : : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Waar komt geld vandaan en hoe wordt waarde gecreëerd? Welke morele waarden staan aan de basis van ons kapitalistische systeem? Waarom zijn er recessies? En maakt geld of economische groei gelukkig? Hoewel iedereen dagelijks met geld in aanraking komt zijn dit lastig te beantwoorden vragen, en begrijpen maar weinigen hoe de economie eigenlijk werkt. Over de betekenis van geld en over de drijvende krachten achter de economie is in de loop der eeuwen volop geschreven. Deze bundel brengt een aantal intrigerende en invloedrijke teksten bijeen. Ze werden geschreven door gerenommeerde economen en filosofen, maar ook door sociologen, historici, bankiers en handelaren. Ze laten zien welke ideeën aan de basis liggen van ons huidige economische systeem, hoe economie werkt, maar ook welke economische uitdagingen er liggen voor de toekomst. Het resultaat: een bundel die aan het denken zet over de rol van de economie in ons leven en over onze houding ten opzichte van geld, economische groei en de verdeling van welvaart Mankiw, N. Gregory Macroeconomics Macroeconomics / N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor. - 3rd edition. - Andover : Cengage Learning, [2014]. - IX, 451 pagina's : illustraties ; 26 cm. - Vertaling van: Zingend brons : 500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe W. - Met index. ISBN Now firmly established as one of the leading economics principles texts in the UK and Europe, this exciting new third edition of Economics by N. Gregory Mankiw (Harvard University) and Mark P. Taylor (Warwick University), has undergone some significant restructuring and reorganization to more directly match economics students' course structures and learning and assessment needs. There are new sections covering macroeconomic topics and concepts in more depth, whilst at the same time retaining the book's reputation for clarity, authority and real world relevance. 7

8 Non-Fictie Vigna, Paul Cryptocurrency Cryptocurrency : how bitcoin and digital money are challenging the global economic order / Paul Vigna and Michael J. Casey. - London : The Bodley Head, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Not so long ago the internet was a new and alien concept. Today, the world would collapse without it. Today, cryptocurrency is a new and little-used concept. Tomorrow, will the world collapse without it? We sit at the cusp of a revolution in global commerce, a shift that promises nothing less than to reshape the international economic and political order. At the heart of this revolution lies the groundbreaking technology of cryptocurrencies. With the advent of bitcoin in 2008 the term 'cryptocurrency' crept into our lives. But whether bitcoin triumphs or fails, the technology it unleashed is here to stay and will only get stronger. It's cheaper, faster, easier, more democratic and safer than paper money and credit cards, and people - and governments - are catching on fast. Age of Cryptocurrency is a vision of a radically different future. In examining the new and unstoppable revolution that is cryptocurrency it forces us to rethink our assumptions that underlie the world in its present form, to question what money is and how it functions in society, and to envisage how it could change our lives beyond recognition Tuck, Andrew The monocle guide to good business The monocle guide to good business / edited by $3011 ; foreword by Tyler Bru le. - 2nd printing. - Berlin : Gestalten, pagina's : foto's ; 27 cm. - 1e druk: Met index. ISBN Ever since the launch of Monocle in 2007 this highly successful global magazine and media brand has championed a clear and new take on the world of work. It has encouraged its readers to start their own businesses, do the thing that makes them feel fulfilled (even if it means ditching a comfortable corporate salary), and find places to build their HQ that deliver a good quality of life too. The magazine s belief in making things (and making them well), using your hands, doing an apprenticeship, and keeping things small and tight has linked perfectly with a community of entrepreneurs who are determined to find their own way in the world and know that this will allow them to run their lives in new and fresh ways. These developments are also expressed in the maker movement, new shared spaces, and unusual business schools. So it was a natural step for the magazine s team to create The Monocle Guide to Work. This guide is not your traditional business book, but it does give advice on how to go from clever fledgling idea to success story and introduces people with inspiring stories. 8

9 Non-Fictie Pheijffer, M. Accountancy en andere zaken onder de loep Accountancy en andere zaken onder de loep / Marcel Pheijffer, Bob Hoogenboom. Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's ; 24 cm. - (4). - Bundeling weblogs en opinies eerder verschenen op de website ISBN : 361 : 11 Bedrijf en Beroep : : : 366 : 11 Bedrijf en Beroep : : Accountancy en andere zaken onder loep (4) is het vervolg op de gelijknamige bundels uit 2009, 2011 en Evenals in de eerste drie delen zijn in dit boek de weblogs en opinies gebundeld die Marcel Pheijffer en Bob Hoogenboom publiceerden op de website Via deze website brengen de auteurs frequent hun observaties, analyses, irritaties en verwondering naar voren. Het Accounting Establishment wordt er regelmatig door opgeschud. Scherp, kritisch, uitdagend, soms zuur, maar regelmatig ook geestig, gaan zij in op actuele zaken. Of komen juist met verhalen uit de oude doos. Ditmaal is er een aantal opiniebijdragen van Marcel Pheijffer in Het Financieele Dagblad aan de bundel toegevoegd.. Jules Muis, schrijft in het voorwoord over de beschouwingen aangaande het accountantsberoep: Marcel Pheijffer is hoogleraar Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Forensische Accountancy aan de Universiteit Leiden. Zijn aandachtsgebieden zijn: (forensische) accountancy, fraude, boekhoudschandalen, witwassen, ethiek & integriteit, toezicht, corporate governance en compliance. Bob Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit en bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken aan de VU Amsterdam Strikwerda, J. Bespiegelingen over governance, bestuur, management en organisatie in de 21ste eeuw Bespiegelingen over governance, bestuur, management en organisatie in de 21ste eeuw / Hans Strikwerda. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, XIV, 340 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Auteursnaam op omslag: J. Strikwerda. - Compilatie van herziene artikelen voorzien van een inleiding. - Met literatuuropgave en index. ISBN Succesvol besturen van organisaties in de huidige economie vraagt om fundamentele vernieuwing. Met name de groei van de productiviteit stagneert. Het is daarom tijd voor geheel nieuwe concepten. Strikwerda biedt daarvoor theoretische inzichten inclusief een praktische vertaling. In deze bundeling van eerder verschenen artikelen brengt Strikwerda samenhang aan. Hij legt verbanden tussen de diverse aspecten van bestuur en management die aan de orde komen. In de eerste hoofdstukken werkt hij een theoretisch kader uit. Hierin schetst hij diverse trends en ontwikkelingen. De belangrijkste is de transitie naar een op kennis gebaseerde informatiesamenleving. Vervolgens maakt hij helder wat dit betekent voor de praktijk van management en bestuur. Centraal daarin staan de begrippen control en informatie. Dalende kosten van informatie en communicatie hebben het interne en externe speelveld voor bedrijven volledig veranderd. Strikwerda laat zien hoe uw organisatie daarop kan inspelen. Op strategisch en meer praktisch niveau. Een boek voor bestuurders, managers en adviseurs die zich de tijd gunnen om uitgebreid na te denken over fundamentele vernieuwing van besturen en de toekomst van hun organisatie. Het is een boek dat de diepgang zoekt en perspectief biedt op duurzame verandering. 9

10 Non-Fictie Hulst, Walter van Waarnemen Waarnemen / hoofdredactie Walter van Hulst. - Den Haag : Academic Service, pagina's : illustraties ; 26 cm. - (Slow Management ; Nr. 31, winter 2015) ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Elk kwartaal biedt Slow Management inspirerende verhalen over organiseren met ruimte voor vakmanschap, samenwerken op basis van vertrouwen, en verbinden van mensen in en om de organisatie. Telkens aan de hand van een thema. 'Slow' staat niet voor langzaam, maar is een aanduiding van oorspronkelijkheid, kwaliteit, diepgang en duurzaamheid. Geen theoretische verhalen over nieuwe modellen, maar behalve diepgravende analyses vooral vlotte reportages, interessante interviews en boeiende fotografie. Over nieuwe vormen van organiseren en gedreven mensen die laten zien dat het anders kan Ravenstein, Ilse van Hoe kom ik in positie? Hoe kom ik in positie? : keuzen voor het inrichten van een interne communicatie functie met impactvolle adviseurs / Ilse van Ravenstein en Guus Kok ; met bijdragen van Ellen van den Haak en Monique Jipping ; eindredactie: Lies Meiboom. Amsterdam : Adfo Groep, [2014] pagina's : illustraties ; 21 cm. - (IC in 3D). Omslagtitel: Help! Hoe kom ik in positie?. - Met literatuuropgave. ISBN Heeft een organisatie eigenlijk wel een IC-functie nodig? En zo ja, waarom? Hoe ontwerp je die functie dan? Hoe richt je haar in en waar in de organisatie positioneer je haar? Welke taken horen bij de IC-functie? Welke rollen kan de communicatieprofessional vervullen en om welke competenties vraagt dat? Het zijn vragen die ons vaak worden gesteld. De antwoorden hangen allereerst af van de specifieke kenmerken en uitdagingen van jouw organisatie. We reiken daarvoor enkele handvatten aan en geven je tegelijkertijd algemeen geldende criteria en overwegingen die je op weg kunnen helpen om te bepalen welke rol de IC-functie voor jouw organisatie kan spelen. De toegevoegde waarde van de IC-functie wordt uiteindelijk bepaald door de kwaliteit van de specialisten die er werken. Wat maakt die communicatieprofessional impactvol? We vroegen tal van managers, vakgenoten en auteurs om hun mening. De resultaten van dit onderzoek delen we graag met je in dit boekje 10

11 Non-Fictie Smilde, Eric Wat levert IC nu eigenlijk op? Wat levert IC nu eigenlijk op? : keuzen onderbouwen, rendement aantonen en accountable zijn in interne communicatie / Eric Smilde en Bas van Glabbeek ; met bijdragen van Ilse van Ravenstein en Guus Kok ; eindredactie: Lies Meiboom. Amsterdam : Adfo Groep, [2014] pagina's : illustraties ; 21 cm. - (IC in 3D). Omslagtitel: Help! Wat levert IC nu eigenlijk op?. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Wie het vakgenoten op de man af vraagt krijgt steevast hetzelfde antwoord. De meesten denken dat de bijdrage van interne communicatie aan de organisatiedoelen wel is te bewijzen, ze vinden het alleen heel erg moeilijk. Daar komt het slechte nieuws bij dat de directe relatie tussen communicatie en de prestatie van een organisatie wetenschappelijk niet is aangetoond. Dit boekje laat je zien dat je niet bij de pakken hoeft neer te zitten. Het neemt je mee in het voor ons vakgebied belangrijke item van accountability. Hoe kun je de keuzen voor interne communicatie onderbouwen, de bijdrage ervan aan de organisatiedoelen bewijzen en daar vervolgens verantwoording over afleggen? Dat hoeft namelijk niet ingewikkeld te zijn. Zelfs niet als je werken met cijfers lastig vindt. In een paar eenvoudige stappen kun je verantwoording geven en verantwoordelijkheid nemen en het rendement van interne communicatie inzichtelijk maken. Soms door zelf te meten, soms door het slim combineren van gegevens die de organisatie toch al meet. In dit boekje reiken de auteurs je praktische handvatten en onderzoeksvormen aan waarmee je direct zelf aan de slag. Hun credo is: meten is weten, gissen is missen. En: heb een visie op je vak, ga aan de slag, toon lef en doe meer met ongeveer! Bekkum, Tibor van Organisatie identiteit Organisatie identiteit : van bouwen tot sturen / Tibor van Bekkum ; eindredactie: Lilian Klijnstra. - [Amsterdam] : Adfo Groep, [2014] pagina's : illustraties ; 18 cm. (Communicatie.serie). - Met literatuuropgave. ISBN Organisatie identiteit speelt een centrale rol in het succes van merken en organisaties. Een vitale identiteit geeft organisaties een gedeeld, relevant en onderscheidend handelingsperspectief. Het is een voorwaarde voor een sterke reputatie, creëert concurrentievoordeel, draagt bij aan winstgevendheid en is een succesfactor voor cultuurverandering. Dit boek laat zien hoe merken organisatievraagstukken vervlochten zijn en gaat over de identiteit van de organisatie als kompas voor (merk)strategie en marketing & communicatie. De auteur is expert in positionering en identiteitsontwikkeling 11

12 Non-Fictie Berkel, Richard van Succesvolle contentmarketing in de zorg Succesvolle contentmarketing in de zorg : zorgconsumenten en -professionals overtuigen en binden met goede content en slimme distributie : praktijkvoorbeelden, handige tips en toepasbare theorie / Richard van Berkel ; eindredactie: Marieke Hogeterp. - [Amsterdam] : Adfo Groep, [2014] pagina's : illustraties ; 23 cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Zorgmarketing = contentmarketing Hulp, inspiratie en voorbeelden voor professionals die succesvol de stap maken van communicatie naar zorgmarketing Klassieke vormen van communicatie en marketing voldoen niet langer voor wie succesvol zorgconsumenten en -professionals wil bereiken. Daar is modern marketinginzicht voor nodig. Contentmarketing, om precies te zijn. Haak in op de mediaconsumptie van de hedendaagse consument, overtuig met inhoudelijke communicatie en besef dat zelfs de meest ideële zorgverlener iets moet verkopen: autoriteit en betrouwbaarheid. Succesvolle contentmarketing in de zorg is een praktisch boek dat theoretisch inzicht, handige tips en aansprekende voorbeelden combineert voor de volle breedte van de zorgsector. Het is een onmisbare handleiding voor communicatiespecialisten, marketeers en voorlichters die willen bijblijven in hun vak. Richard van Berkel (1967) is mede-oprichter en directeur van contentmarketingbureau LVB Networks. Hij publiceert regelmatig over zorg en communicatie Grievink, Jan-Willem Category management Category management : handboek / Jan-Willem Grievink, Evelyn van Leur, Christian van Someren ; met medewerking van Anique Grievink ; eindredactie: D/T Tekstwerk, Ivonne de Thouars. - Geheel herziene versie, met online, shopper en nieuwe topcases. - [Amersfoort] : Category & Trade Company B.V., [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Oorspronkelijke uitgave: Amsterdam : GS1 Nederland, Met literatuuropgave. ISBN Geheel herziene versie met nieuwe topcases, shopper en category management voor online. Of je nu categorymanager, formulemanager, salesmanager, marketeer of trade marketeer bent, je hebt met het vakgebied van 'Category Management' van de retailer te maken. Daarover gaat dit Handboek Category Management. We bespreken alle facetten die met Category Management te maken hebben. Dat leidt tot scherpe observaties en pittige conclusies. Category Management is uitgegroeid tot een vak. Niets in het assortiment van de retailer is toevallig. Artikelen en leveranciers worden zorgvuldig geselecteerd. Producten hebben een plaats en een functie in een categorie en elke categorie heeft weer een rol voor zowel retailer als shopper. Shoppers hanteren een bewuste of een onbewuste logica wanneer ze een product in hun winkelwagentje leggen. En retailers willen zich meer en meer onderscheiden. Daarvoor hebben ze producten en leveranciers nodig. Dat betekent dat er samengewerkt moet worden tussen retailers en leveranciers. Soms meer en soms minder. Dit vereist inzicht en vaardigheden bij beide partijen. En dat vakgebied - optimaliseren van categorieën in het perspectief van de shopper en de formuledoelstelling - is uitgegroeid tot Category Management. Honderden internationale bedrijven hebben Category Management gemaakt tot wat het nu is. 12

13 Non-Fictie Henrard, Christian Emosan Emosan : emoties in verkoop en management / Christian Henrard. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : IV : : Luistert uw gesprekspartner soms niet? Waarom is echt luisteren zo moeilijk? Waarom verlopen commerciële relaties met sommige klanten heel vlot en met andere moeizaam en stroef? Waarom geven sommige medewerkers u het gevoel dat de communicatie soepel en harmonieus verloopt, terwijl met andere collega's het gevoel leeft tegen een muur te praten of er niet door te geraken? In Emosan. Emoties in verkoop en management wordt vanuit praktijksituaties toegelicht hoe wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen tot een verhoging van de effectiviteit van onze professionele communicatie, zowel met externe klanten als met collega's en medewerkers. Hierbij wordt concreet gemaakt hoe dit alles kan worden aangewend voor het optimaliseren van relaties, vooral als die gedomineerd worden door negatieve emoties zoals twijfel, onzekerheid, territoriumbescherming, afstandelijkheid of angst. Maar ook communicatiemomenten tussen manager en medewerkers, en tussen collega's onderling, kunnen worden verbeterd Kerntaken Kerntaken aankomend verkoopmedewerker Kerntaken aankomend verkoopmedewerker : bestemd voor de opleiding aankomend verkoopmedewerker in de beroepsbegeleidende en -opleidende leerroute / [auteurs: Arjo van Santen... et al ; eindred.: Kars Boelens... et al ; fotogr.: Eric Smeets Digitale fotografie]. - 1e dr. - Stein : Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie, p : ill ; 25 cm. - (Ondernemendleren. Bronboeken). - Met index. ISBN Voor de opleiding Aankomend verkoopmedewerker staat de theoretische leerstof in het bronnenboek Kerntaken van de aankomend verkoopmedewerker. De indeling van dit bronnenboek is volledig afgestemd op het kwalificatiedossier. De werkprocessen zijn per hoofdstuk in een kerntaak gebundeld. In de bijlage is er aandacht voor burgerschap en politiek. Dit pakket hoort bij de methode Ondernemendleren. Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs. De methode is bestemd voor niveau 1. 2, 3 en 4 van de mbo-detailhandelsopleidingen. 13

14 Non-Fictie Decuypere, Peter We events We events : een gedurfde kijk op marketing / Peter Decuypere. - Leuven : LannooCampus, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : 380 : 11 Bedrijf en Beroep : : Maak van je event ook een digitaal spektakel Vandaag de dag nemen eventbezoekers deel aan twee events: het realtime-event, dit is de beleving van het werkelijke fysieke event, en het conversatie-event, dat volop leeft en roddelt in 't café www. Als eventmanager moet je dan ook in staat zijn deze twee events te managen. In We Love Events toont Peter Decuypere je hoe je van het conversatie-event een succesvol en waardevol event maakt. Vanuit zijn eigen ruime ervaring en aan de hand van onderbouwde recente marketinginzichten brengt hij gevatte analyses van I Love Techno, Tomorrowland, Music for Life, Couleur Café en talrijke andere herkenbare cases. Dit boek toont je niet alleen welke opmerkelijke marketingverhalen er achter deze events schuilgaan, maar ook hoe je je eigen conversatie-event succesvol in de markt kunt zetten. We Love Events biedt direct inzetbare methodes en is een must voor iedereen die van events houdt, als manager, als marketeer of als eventbezoeker Craft The craft and the makers The craft and the makers : tradition with attitude / edited by Duncan Campbell, Charlotte Rey, Sven Ehmann, and Robert Klanten. - Berlin : Gestalten, [2014] pagina's : illustraties ; 31 cm ISBN Craftsmanship is an expression of quality, passion, and mindset. This book is a showcase of crafted products created by small manufacturers. Craftsmanship is in more demand than ever and small manufacturers are experiencing an overwhelming renaissance. We are increasingly looking for products that last and have their own histories; things that meld form, function, and emotion into a compelling entity. This desire will continue to shape our attitudes toward consumer and luxury goods as well as innovation for the foreseeable future. Today, there are already many people who are not concerned with a logo, chasing the next trend, or contributing to a disposable society. They would rather seek objects of real value and own things with which they can truly identify. The Craft and the Makers showcases savvy businesses that are choosing to focus on craftsmanship and aiming to create things with a soul. A decisive role is played by melding tradition and innovation --from the raw materials used to the finished product. The book introduces small enterprises as well as the personalities that drive them. These artisans are using their skills to produce handicraft that meets the highest standards. 14

15 Non-Fictie Diversiteit Diversiteit en discriminatie Diversiteit en discriminatie / onder redactie van Marija Davidovic en Ashley Terlouw. - [Amsterdam] : Amsterdam University Press, [2015] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : : Ze zijn voortdurend in het nieuws, de termen discriminatie en diversiteit, maar niet iedereen bedoelt er hetzelfde mee. Zijn het twee zijden van dezelfde munt? Is diversiteit altijd wenselijk, is discriminatie altijd verwerpelijk? Wetenschappers uit verschillende vakgebieden bespreken de diversiteit die zij tegenkomen en hoe mensen daar wel of niet anders door behandeld worden. In de genetica heeft discriminatie vooral een neutrale klank en betekent het niets anders dan onderscheid maken in de grote variatie (diversiteit) van levensvormen. Maar wat heeft het voor gevolgen dat we steeds meer weten over variaties in het menselijk DNA? In het recht wordt discriminatie direct geassocieerd met uitsluiting van mensen op grond van hun identiteit. Een ander vraagstuk is of diversiteit in organisaties iets is dat juridisch kan en moet worden afgedwongen. In de taalwetenschap spelen heel andere vragen met betrekking tot diversiteit en discriminatie. Spreektaal is heel divers: is dat bezwaarlijk? En leidt het tot discriminatie als we eisen dat alle mensen 'netjes' ABN leren spreken? 15

16 Non-Fictie Oudenhoven, N.J.A. van Culturised early childhood development Culturised early childhood development : the well-being and healthy development of young boys and girls / Nico van Oudenhoven & Rona Jualla van Oudenhoven. Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : This book argues that the worldwide trend of turning children into 'early learners' at ever younger ages is detrimental to their well-being and healthy development. Instead, ECD - Early Childhood Education efforts should foremost be a 'culturising' endeavour. Culturised ECD is here seen as an enjoyable and wholesome process that challenges and engages children. It fosters their curiosity and eagerness to be active and to explore, enables them to use their faculties, talents and skills, and contributes to their development as well-rounded persons since it helps them in valuing, searching for, finding, contributing to and creating beauty and meaning in life as well as appreciating the connectedness of things organic and inorganic. It also engenders children with hope and "the audacious attempt to galvanize and energize, to inspire and to invigorate world-weary people". It is the totality of those activities that enables young boys and girls to participate in things that are meaningful, pleasing and good. It recognises that ECD is allencompassing and should therefore be much more than providing children with 'schooling'. 16

17 Non-Fictie Pedagogische Pedagogische tact Pedagogische tact : op het goede moment het juiste doen, o o k in de ogen van de leerling / onder redactie van Luc Stevens & Geert Bors ; co-auteurs: Annonay Andersson, Esther de Boer, Beate Letschert, Rianne van der Raadt & Kris Verbeeck. Tweede, licht gewijzigde druk. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 23 cm. - Uitgave tot stand gekomen met medewerking van NIVOZ, Open Universiteit en KPC-Groep. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN : 432 : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : "In een fractie van een seconde de goede pedagogische interventie doen, gericht op het welbevinden en de ontwikkeling van de groep en de individuele kinderen. Pedagogische tact gaat over 'bewuste intuïtie' in onderwijs en opvoeding. Docenten en management hebben Pedagogische Tact, als ontwikkelingstraject gevolgd. Studenten worden volwassen en als onmisbare partner in het onderwijs benaderd. Dit boek biedt een schat aan wijsheid voor elke - aankomende - leraar! " (Robert Viëtor, directeur Lerarenopleidingen Hogeschool Leiden) "Ik ben er gaandeweg mijn docentschap achtergekomen hoe belangrijk de relatie tussen leraar en leerling is in het leerproces. Het boek Pedagogische tact duidt dit proces op een prachtige manier. Door authentieke praktijkvoorbeelden te koppelen aan inspirerende theorieën heb je een krachtig instrument in handen om jezelf als leraar te verbeteren. Lesgeven is voor mij steeds meer 'samen leren' geworden en Pedagogische Tact is een gids om die reis voort te zetten. " (Jelmer Evers, docent Voortgezet Onderwijs bij UniC in Utrecht) Positive Positive digital content for kids Positive digital content for kids : experts reveal their secrets / edited by Remco Pijpers & Nicole van den Bosch ; texts Lotte Boot, Helen Clifton, Jacqueline Harding, Annemarie Hoeve, Jeannette Jonker, Sonia Livingstone, Lidis de Reese, Friederike Siller, Peter Teffer, Taco Tuinstra, Pamela Williams, Rebecca Wilson. - [Ludwigshafen] : Poscon, pagina's : illustraties ; 24 cm ISBN Experts from the BBC, Ravensburger, Toca Boca and others reveal their secrets in this book. What is their vision? What makes a product good for kids? And how do you create it? For example, if you want to make an app for children, where do you start? How do you get from concept to practical product? And how do you market that? Creative producers give practical tips about their area of expertise, so they can inspire others to make digital products for children that are of high quality. 17

18 Non-Fictie Lightbown, Patsy How languages are learned How languages are learned / Patsy M. Lightbown and Nina Spada. - Fourth edition. - Oxford : Oxford University Press, [2013]. - IX, 256 pagina's : illustraties ; 25 cm. (Oxford handbooks for language teachers). - 1e editie: Met literatuuropgave, index. ISBN : : 12 Communicatie : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : A thoroughly updated edition of this prize-winning, readable introduction to the main theories of first and second language acquisition. This book introduces you to some of the language acquisition research that will help you not just to evaluate existing materials, but also to adapt and use them in a way that fits what we currently understand about how languages are learned. -Content including new research and new areas in pedagogy to provide an up-to-date and comprehensive overview of research in the field.-chapter Preview s and Summaries with round-up questions.-companion website with vodcasts, content updates, and shared user content.-also available as an ebook Daalen, Rineke van Gewoon werk Gewoon werk : over vakkundigheid in het verwaarloosde midden / Rineke van Daalen ; tekstredactie: Annemiek Recourt. - Diemen : AMB, pagina's ; 22 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Het mbo vormt het voorportaal voor een grote diversiteit aan beroepen, beoefend op verschillende niveaus. Buitenstaanders weten daar weinig van en wát ze weten heeft weinig reliëf. Rineke van Daalen gaat hierop in en op de dieperliggende en de daarmee samenhangende thema's. Zoals het stereotype denkbeeld en het diepgewortelde hiërarchische onderscheid tussen hoofd en handen door, tussen denken en doen. Dat waarderingsschema is zowel op school als daarbuiten van kracht en vormt de grondslag van stigmatisering van het mbo. Door werkende mbo'ers voor het voetlicht te halen stelt Van Daalen achterhaalde ideeën over hoofd- en handarbeid ter discussie. 18

19 Non-Fictie Henrard, Christian Emosan Emosan : emotie en neurocommunicatie / Christian Henrard. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 12 Communicatie : : Waarom kan meer informatie leiden tot minder communicatie? Waarom is gebrek aan 'echte' communicatie de meest gehoorde klacht bij organisaties en in het bedrijfsleven? Waarom ontstaan er zo veel communicatiestoringen en emotionele conflicten? Welke opportuniteiten kunnen verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke hersenen bieden? Wat gebeurt er in onze hersenen als we communiceren? Wat is het echte belang van emoties in interpersoonlijke relaties en in onze intermenselijke communicatie? Emosan is een baanbrekend en grensverleggend boek dat vanuit recent wetenschappelijk onderzoek rond de werking van de hersenen en het belang van emoties en gevoel, nieuwe en vaak spectaculaire inzichten biedt en de effectiviteit verhoogt van onze dagelijkse communicatie, zowel in onze persoonlijke relaties als in onze communicatie binnen een bedrijfs- of organisatieomgeving. 19

20 Non-Fictie Baarda, Ben Basisboek statistiek met SPSS Basisboek statistiek met SPSS / Ben Baarda, Cor van Dijkum, Martijn de Goede. - Vijfde geheel herziene druk. - Groningen : Noordhoff, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm + schema. - Ondertitel op omslag: Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens. - Oorspronkelijke titel: Basisboek statistiek met SPSS voor Windows. - Houten : EPN, Educatieve Partners Nederland, Met register. ISBN : : 14 Computers : : : : : Vind je het verwerken van onderzoeksgegevens een lastige klus? Het Basisboek Statistiek met SPSS helpt je daarbij. In deze geheel herziene druk is de stof uitgebreid en afgestemd op de nieuwste versie 21.0 van SPSS. Met de unieke code bij het boek krijg je toegang tot de ondersteunende website Daar vind je oefentoetsen, databestanden, extra opdrachten, een begrippentrainer en videocolleges. Het Basisboek Statistiek met SPSS biedt je alle hulp die je nodig hebt bij het snel verwerken, analyseren en presenteren van (onderzoeks)gegevens. Dé ideale handleiding, daar kun je echt op vertrouwen! Ook als je geen statistische voorkennis hebt. Je leert door dóen, door zelf actief met de stof aan het werk te gaan. Maakt geld gelukkig? Dat is de vraag die de rode draad vormt in het boek. Aan de hand van deze onderzoeksvraag behandelt Basisboek Statistiek met SPSS statistische termen en technieken die vertaald worden in SPSSprocedures. Alles helder toegelicht met concrete uitgewerkte voorbeelden. Het basisboek valt op door de korte en bondige presentatie van de stof. Je kunt de stof uitstekend zelfstandig bestuderen en toepassen. Ideaal voor zelfstudie! Waarom kiezen voor Basisboek Statistiek met SPSS: -bruikbaar naast alle methoden; -je leert door doén! -zeer geschikt voor zelfstudie Vlug, H.J. Handboek grasveldinsecten Handboek grasveldinsecten : ecologie en beheersing / Henk J. Vlug. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN Dit unieke handboek geeft een compleet overzicht van plagen in Europese grasvelden, waarbij niet alleen de insecten worden behandeld, maar ook andere organismen die in grasvelden een rol spelen. Het `Handboek grasveldinsecten is geïllustreerd met verhelderende tekeningen en meer dan tachtig kleurenfotos. In de bijlagen is o.a. een begrippenlijst opgenomen en wordt ingegaan op achterliggend onderzoek. Het boek bevat tevens determinatietabellen naar de verschillende schadebeelden en de bijbehorende plagen. Daarnaast worden in een aantal hoofdstukken bemonsteringmethodes, chemische en biologische bestrijding en de ecologie van grasveldinsecten behandeld. Hoewel er onderzoek is gedaan aan grasveldinsecten, zijn de resultaten nooit samengevat en voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Het boek heeft een wetenschappelijke grondslag, maar is toegankelijk gemaakt voor de praktische gebruikers ervan 20

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen Presentatie ilab Rogier Laterveer Voorstellen Rogier Laterveer Docent, onderzoeker en architect Kenniscentrum voor Technologie & Innovatie Initiatiefnemer

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven Voorwoord Erik Sterk Guido Walraven Ondernemende burgers in lokale gemeenschappen kunnen sociale, economische en ecologische impact hebben, zo is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. De verschillende

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen

Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen Theo Thomassen Universiteit van Amsterdam - - Theo Thomassen, Universiteit van Amsterdam, Media Studies

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Effectieve Communicatie

Effectieve Communicatie Effectieve Communicatie Coachen een veelzijdig vak Groningen, 30 september 2011 MARTIJN DOELEN Basiselementen communicatie en vaardigheden Communicatie filosofie Johan Cruyff Institute for Sport Studies

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Need To Know info Introductie Kennismaking Opzet van colleges, hoe wordt er getoetst Wat gaan we de

Nadere informatie

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Onderzoek met het Virtuele Lab Social Cognition in Psychologically Healthy Adults Research with the Virtual Laboratory Anja I. Rebber Studentnummer: 838902147

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Joos Vandewalle. wiskunde voor iedereen

Joos Vandewalle. wiskunde voor iedereen Joos Vandewalle wiskunde voor iedereen Hoe kan je het wiskundig denken laten groeien en bloeien bij alle leerlingen? Joos Vandewalle Op basis van de ideeën van Jo Boaler Youcubed Mythes over wiskunde Mythes

Nadere informatie

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele,

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, 17-12-2014 Lectoraat Lifelong Learning in Music Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen Abigail Gilmore Raising our Quality of Life:

Nadere informatie

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF ==> Download: TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF - Are you searching for Taal Actief Groep 8 Spelling 2 Books? Now, you will be happy

Nadere informatie

Projectdefinitie. Plan van aanpak

Projectdefinitie. Plan van aanpak Projectplan DOT2 Projectdefinitie ICT is niet meer weg te denken uit ons onderwijs (Hasselt, 2014). Als (toekomstige) leerkracht is het belangrijk dat je daar op inspeelt en kennis hebt van de laatste

Nadere informatie

De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur. Masterclass 3

De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur. Masterclass 3 De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur Masterclass 3 De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur Thomas Friedman (2005) The world is flat Onderwijs is zeer traag

Nadere informatie

ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF

ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ==> Download: ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF - Are you searching for Zo Gaat Dat In Rusland Books? Now, you will be happy that at this time Zo Gaat Dat

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een Hi Paul, Robin, Bram, Jan, Wat ik wil voorstellen om bij de launch, waarom we samenwerken en wat we gaan doen, ook een (link naar) Ebook mee te geven met - ons onderscheidend vermogen en een tip van de

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES:

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Dementiezorg In De Praktijk, Deel 1: Van Achterdocht Tot Zwerfgedrag (Dutch Edition) By Ronald Geelen

Dementiezorg In De Praktijk, Deel 1: Van Achterdocht Tot Zwerfgedrag (Dutch Edition) By Ronald Geelen Dementiezorg In De Praktijk, Deel 1: Van Achterdocht Tot Zwerfgedrag (Dutch Edition) By Ronald Geelen If you are searching for a book by Ronald Geelen Dementiezorg in de praktijk, deel 1: Van Achterdocht

Nadere informatie

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF ==> Download: BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF - Are you searching for Bijbel In Gewone Taal Books? Now, you will be happy that at this time Bijbel In Gewone

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam

Franchisegever. Search & Selection - www.searchselection.com - is sinds ruim 30 jaar duurzaam en met succes in HR consultancy werkzaam Franchisegever SEARCH & SELECTION DE FRANCHISEGEVER... 1 WAARDEN DIE SEARCH & SELECTION TYPEREN... 1 ETHIEK - EEN HEEL BIJZONDERE WAARDE... 2 SEARCH & SELECTION HISTORIEK... 2 MISSIE I VOOR DE KLANTEN

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

PILOT OMGEVINGSVISIE MASTERCLASS PARTICIPATIE Clara Overes & Gerard Jan Hellinga 8 april 2015.

PILOT OMGEVINGSVISIE MASTERCLASS PARTICIPATIE Clara Overes & Gerard Jan Hellinga 8 april 2015. PILOT OMGEVINGSVISIE MASTERCLASS PARTICIPATIE Clara Overes & Gerard Jan Hellinga 8 april 2015. Community Planning ISMaatwerk & HzA stedebouw&landschap ISMaatwerk; Clara Overes, participatie en communicatie

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Skill Session TU/e 9-12-15: 9-12 uur

Skill Session TU/e 9-12-15: 9-12 uur Skill Session TU/e 9-12-15: 9-12 uur Op verzoek van deelnemers is deze powerpoint ter beschikking gesteld enkel voor eigen gebruik. Niets uit deze presentatie mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Klik om de stijl te bewerken. Welkom. Studeren met autisme

Klik om de stijl te bewerken. Welkom. Studeren met autisme Klik om de stijl te bewerken Welkom Studeren met autisme Wie Klik om zijn de stijl wij te bewerken Eline Thijssen Consultant handicap + studie Eline.thijssen@handicap-studie.nl 06-23580724 www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap. Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN

Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap. Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN Geen belangen Disclosure Persbericht 15 oktober 2014 Veranderend zorglandschap vraagt om vernieuwde

Nadere informatie

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN VUL UW GEGEVENS IN Naam: M/V Functie: E-mail: Tel.nr.: Instellingsnaam: Afdeling: Adres: Plaats: O Ja, hou mij via de post en/of e-mail op de hoogte van Pearson Longman. O Nee, ik wil via de post en/of

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD Dr. Gerrita van der Veen Lector Marketing, Marktonderzoek en Innovatie bij de HU Dr. ing. Klaas ten Have Lector Coöperatief Ondernemerschap bij de HU Agenda De Economisch Krachtige

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Mentale voorkeur. Facts. onderbouwde informatie uitkomsten onderzoek technische analyse plannen maken. Logisch denken

Mentale voorkeur. Facts. onderbouwde informatie uitkomsten onderzoek technische analyse plannen maken. Logisch denken Whole Brain team Mentale voorkeur Facts onderbouwde informatie uitkomsten onderzoek technische analyse plannen maken Logisch denken Mentale voorkeur Form praktijkvoorbeelden grondige planning samenhangende

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op:

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op: Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

Ontspanning en Sociale Contacten Groeien in de Buurtmoestuin

Ontspanning en Sociale Contacten Groeien in de Buurtmoestuin Ontspanning en Sociale Contacten Groeien in de Buurtmoestuin Een kwalitatief onderzoek naar de gepercipieerde (gezondheids)effecten van gezamenlijk tuinieren Ontspanning en Sociale Contacten Groeien in

Nadere informatie