Waals, Ad van der Muziek lezen met de vingers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waals, Ad van der Muziek lezen met de vingers"

Transcriptie

1 Non-Fictie Waals, Ad van der Muziek lezen met de vingers Muziek lezen met de vingers : de geschiedenis van het muziekbibliotheekwerk voor mensen met een visuele beperking / Ad van der Waals. - Leeuwarden : Elikser Uitgeverij, pagina's : illustraties ; 21 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 12 Communicatie : : : : : Met het brailleschrift kunnen de letters van het alfabet en leestekens worden weergegeven in combinaties van steeds zes punten. Op basis van hetzelfde principe ontwikkelde hij een systeem waarmee bladmuziek kon worden omgezet in een voor blinden tastbaar en dus leesbaar muziekschrift. Zelfstandig bladmuziek lezen, muziekstukken instuderen en componeren werd daarmee mogelijk gemaakt. De productie van bladmuziek in braille is sinds het begin van de vorige eeuw een bijzonder onderdeel van het bibliotheekwerk voor blinden en slechtzienden geweest. Het bibliotheekwerk voor mensen met een visuele of andere leesbeperking is pas sinds 2007 officieel een onderdeel van het werk binnen het stelsel van openbare bibliotheken. Dat stelsel heeft sinds de jaren twintig een bibliotheekvoorziening met bladmuziek in zwartdruk gekend. Dat de dienstverlening met bladmuziek in braille ooit serieus begonnen is in een openbare bibliotheek en daar ruim dertig jaar een plaats heeft gehad is nauwelijks bekend. In de geschiedschrijving van de openbare bibliotheken is er betrekkelijk weinig aandacht aan muziekbibliotheekwerk gegeven. Aanleiding voor de auteur om - na zijn boek over de aangepaste lectuurvoorziening in het openbaar bibliotheekwerk - in dit boek ook uitgebreid de ontwikkeling van het muziekbibliotheekwerk in openbare bibliotheken te beschrijven Mulligen, R. van Radicale protestanten Radicale protestanten : opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en de ChristenUnie en hun voorlopers ( ) / Remco van Mulligen. - Amsterdam : Buijten en Schipperheijn Motief, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Ook verschenen als proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. - Met literatuuropgave, register. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en de ChristenUnie en hun voorlopers ( ) In 1967 richtte een groep protestantse evangelisten en dominees de Evangelische Omroep op. Deze nieuwe omroep moest een tegendraads geluid laten horen in een maatschappij die gedomineerd werd door een (seksuele) revolutie en de afbraak van de gevestigde orde. De EO bleek een succes en spoedig ontstonden er vanuit dezelfde hoek nog diverse andere organisaties. Anno 2014 staat er een beweging die behalve in de omroepwereld ook in de politiek (de ChristenUnie), het hoger onderwijs en de geschreven pers vertegenwoordigd is. In zijn zeer toegankelijk geschreven proefschrift Radicale protestanten beschrijft de historicus Remco van Mulligen de geschiedenis van deze nieuwe beweging. Hij laat zien hoe de diverse organisaties sinds de jaren zestig een forse transformatie ondergingen: van bijna fundamentalistische bolwerken in de jaren zeventig, naar 'trendy' ondernemingen aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Dat werpt direct ook de vraag op, of deze organisaties niet langzaam ook zelf worden opgeslokt door de mainstream? Deze en andere vragen snijdt Van Mulligen aan in Radicale protestanten, een portret van een groep christenen die al tientallen jaren een uniek geluid laat horen in een seculariserende samenleving 1

2 Non-Fictie Prenger, Mirjam Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig Televisiejournalistiek in de jaren vijftig en zestig : Achter het nieuws en de geboorte van de actualiteitenrubriek / Mirjam Prenger. - Diemen : AMB, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN : : 12 Communicatie : : Wie nu naar de Nederlandse televisie kijkt, struikelt bijna over de actualiteitenrubrieken. Maar hoe is dit journalistieke genre ontstaan en wat leidde tot deze vernieuwing in het medialandschap van toen? Mirjam Prenger graaft in de geschiedenis van de actualiteitenrubriek Achter het nieuws, het toonaangevende, spraakmakende journalistieke televisieprogramma van de Vara in de jaren zestig. 2

3 Non-Fictie Vermeij, Lotte Dichtbij huis Dichtbij huis : lokale binding en inzet van dorpsbewoners / Lotte Vermeij ; m.m.v. Anja Steenbekkers. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, januari pagina's : illustraties ; 25 cm. - (SCP-publicatie, ISSN ; ). - Deze studie is onderdeel van het monitorprogramma 'De sociale staat van het platteland'. Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN : : : : : 10 Mens en Maatschappij : : De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders wel betrokken zijn bij hun buurt of dorp en zij zich aangesproken voelen door de nieuwe verantwoordelijkheden die hen dichtbij huis worden toegedicht. Deze studie onderzoekt de verschillende manieren waarop dorpsbewoners met hun dorp verbonden zijn en gaat tevens in op het belang van deze lokale binding voor de inzet van bewoners voor lokale doelen. Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre dorpen van elkaar verschillen in de mate waarin bewoners zich inzetten voor hun omgeving. Naarmate bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun lokale omgeving is de kwaliteit van deze omgeving ook steeds meer van bewoners afhankelijk. Verschillen tussen dorpen in bewonersinzet kunnen daarom bestaande ruimtelijke ongelijkheden versterken. De studie maakt gebruik van het databestand Sociaal Vitaal Platteland. Hieraan namen ruim 7000 bewoners deel van buitengebieden en kleine dorpen (<3000 inwoners) Binding Binding en burgerschap Binding en burgerschap : buurtbetrokkenheid in Rotterdam en Den Haag / Arend Ode en Guido Walraven (redactie). - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Over stedelijk burgerschap worden levendige discussies gevoerd. Het gaat daarbij onder meer om succesfactoren van burgerinitiatieven, de relatie tussen burger en overheid, de rol die sociale netwerken spelen bij burgerparticipatie, en om hoe verschillende bevolkingsgroepen vorm geven aan actief burgerschap. Dit boek wil een bijdrage leveren aan de discussies over stedelijk burgerschap, gebaseerd op onderzoeken die zijn uitgevoerd in Rotterdam en Den Haag. Hieraan hebben zowel studenten en docenten van hogeschool Inholland als externe deskundigen meegewerkt. De huidige stand van het onderzoek naar burgerschap wordt weergegeven. Actuele vormen van binding en burgerschap worden in kaart gebracht op Noordereiland in Rotterdam en in het Statenkwartier in Den Haag. 3

4 Non-Fictie Contemporary Contemporary rhetorical citizenship Contemporary rhetorical citizenship / edited by Christian Kock and Lisa Villadsen. - [Leiden] : Leiden University Press, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. (Rhetoric in society). - Met index, literatuuropgave. ISBN : : : : 309 : 10 Mens en Maatschappij : : Being a citizen is not just about holding a passport or being allowed to vote. It is also about how we communicate with each other about common societal issues. Rhetorical citizenship is about how we as citizens participate in society by means of discourse. How do we talk and write about civic issues? How are we addressed? How do we listen? This book presents studies from different academic fields of theoretical issues raised by public discourse, focusing on understanding and evaluating how its many manifestations both reflect, shape, and challenge the society it is a part of. The book also presents analyses of examples from around the world of civic communication, ranging from public hearings about same-sex marriage over polemical letters to the editor to public displays of knitting as a protest form Jolles, H.M. Hulpstukken van de geschiedenis Hulpstukken van de geschiedenis : essays / Hiddo M. Jolles ; ten geleide: Ernst Hirsch Ballin. - Diemen : AMB, pagina's ; 22 cm ISBN Jolles bespreekt in acht essays privacy, openbaarheid en transparantie, de Betuwelijn, afvalverwerking, het referendum, de vorming van landsdelen en de dierenrechten. 4

5 Non-Fictie Inzicht Inzicht in de OR Praktijkboek Inzicht in de OR Praktijkboek : leidraad voor het OR-werk / redactie: Mr. Helga G. Bronsveld-Taute, Mr. Joan Janssens-Boer, Mr. Dick Karssen. - Den Haag : Sdu Uitgevers b.v., pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Inzicht. Inzicht in de OR praktijkboek : leidraad voor het OR-werk ; Inzicht in de OR praktijkboek, ISSN ) ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : 321 : 10 Mens en Maatschappij : : Iedere ondernemingsraad en iedere bestuurder kan voor vragen komen te staan als: hoe pak ik dit aan, aan welke eisen moet deze brief voldoen? Er zullen zich altijd situaties voordoen waarin de wet niet direct voorziet. Ondernemingsraad en bestuurder moeten dan zelf op zoek gaan naar een praktische oplossing. Ook als de wet wel antwoord geeft, kan er behoefte zijn aan concretisering voor de dagelijkse praktijk van de medezeggenschap. Inzicht in de OR praktijkboek helpt u daarbij door middel van: - Quickscans: het in kaart brengen van de situatie, de aanpak en de werkwijze - Verwijzingen naar de toelichting op de WOR in Inzicht in de Ondernemingsraad en naar modellen uit de Sdu Solid tools medezeggenschap - Uitwerking van de eigen OR-situatie In deze uitgave is uitgebreider aandacht voor onder andere pensioen en de rol van de OR en voor gelijke behandeling. Onder meer de volgende onderwerpen zijn uitgebreid of ingrijpend herschikt: de geschillenprocedure, de faciliteiten voor de PVT en het advies- en instemmingsrecht. Nieuw zijn ook de bredere verwijzingen naar de Toolboxmodellen zodat sneller het juiste document wordt gevonden en de koppeling naar de Sdu Solid tools medezeggenschap Libbrecht, Bart Gedeelde zorg Gedeelde zorg : veerkrachtige netwerken, snel zonder hulpverlening / Bart Libbrecht, Anouk Pieters. - Leuven : LannooCampus, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. Met literatuuropgave. ISBN Het welzijn van een cliënt in de zorgsector wordt sterk bepaald door de steun van belangrijke mensen in zijn omgeving. Dit betekent dat het betrekken van de sociale context van de cliënt noodzakelijk is voor een effectieve hulpverlening. Aan de hand van inzichten uit onder andere de sociobiologie bekijkt dit boek hoe sociale steun de veerkracht van zorgcliënten verhoogt. Via theorie, praktijk en een verhelderende case toont het hoe die ideeën ons in staat stellen om de cliënt met zijn sociale context te verbinden, en vooral hoe ze ons helpen om die context om te bouwen tot een netwerk. Netwerken bieden voor de hulpverlener meer potentieel dan een zuivere sociale context om gericht de problemen van een cliënt aan te pakken. Mensen met een goed netwerk worden ook geconfronteerd met uitdagende problemen, maar ze worden minder uit hun lood geslagen omdat ze kunnen rekenen op praktische, emotionele en morele steun. Netwerken zijn reservoirs waar mensen kracht uit putten om met de problemen van het leven om te gaan. Gedeelde zorg breekt een lans voor dit onbenut potentieel. 5

6 Non-Fictie Breuker, Ph.H. Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, / Philippus Breuker. - Leeuwarden : Wijdemeer, pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Fryske Akademy ; nu mer 1083). - Met literatuuropgave en register. ISBN : : : Dit boek gaat over de krachten en omstandigheden die leidden tot het ontstaan van het Fries cultuurhistorisch nationalisme in de periode tussen 1740 en 1875, een periode met een van de grootste verschuivingen in maatschappelijke verhoudingen die de westerse wereld heeft gekend. Het is gebaseerd op nieuw onderzoek en het leidt tot een nieuwe visie. Zoals elders ontstond in die tijd het nationalisme en kwam het toen ook tot bloei. Friesland volgt vanaf het begin de internationale ontwikkelingen in WestEuropa. Dat betekent voor de geschiedschrijver van het Friese nationalisme dat hij laat zien hoe die ontwikkelingen hier vorm kregen. Dat doen ze op de terreinen van recht, geschiedenis, taal en volksaard in instituties, bewegingen en personen. De invloed van de bewuste periode op het denken in later tijd is nog steeds groot. Er is dan ook veel in het boek dat zal herinneren aan parallellen in eigen tijd. De geschiedenis herhaalt zich niet, maar de patronen in keuzes en achtergronden zijn niet zoveel veranderd. Er zijn uiteraard ook belangrijke verschillen, bijvoorbeeld in de verschuiving van emancipatie als drijvende kracht naar het doen gelden van rechten. Ph. H. Breuker werkte bij de Fryske Akademy en was bijzonder en gewoon hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam. 6

7 Non-Fictie Denken Denken over geld en waarde Denken over geld en waarde : 23 sleutelteksten / samenstelling Karim Benammar. Amsterdam : Parre sia, cop p : ill ; 22 cm. - Met lit. opg. ISBN : : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Waar komt geld vandaan en hoe wordt waarde gecreëerd? Welke morele waarden staan aan de basis van ons kapitalistische systeem? Waarom zijn er recessies? En maakt geld of economische groei gelukkig? Hoewel iedereen dagelijks met geld in aanraking komt zijn dit lastig te beantwoorden vragen, en begrijpen maar weinigen hoe de economie eigenlijk werkt. Over de betekenis van geld en over de drijvende krachten achter de economie is in de loop der eeuwen volop geschreven. Deze bundel brengt een aantal intrigerende en invloedrijke teksten bijeen. Ze werden geschreven door gerenommeerde economen en filosofen, maar ook door sociologen, historici, bankiers en handelaren. Ze laten zien welke ideeën aan de basis liggen van ons huidige economische systeem, hoe economie werkt, maar ook welke economische uitdagingen er liggen voor de toekomst. Het resultaat: een bundel die aan het denken zet over de rol van de economie in ons leven en over onze houding ten opzichte van geld, economische groei en de verdeling van welvaart Mankiw, N. Gregory Macroeconomics Macroeconomics / N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor. - 3rd edition. - Andover : Cengage Learning, [2014]. - IX, 451 pagina's : illustraties ; 26 cm. - Vertaling van: Zingend brons : 500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe W. - Met index. ISBN Now firmly established as one of the leading economics principles texts in the UK and Europe, this exciting new third edition of Economics by N. Gregory Mankiw (Harvard University) and Mark P. Taylor (Warwick University), has undergone some significant restructuring and reorganization to more directly match economics students' course structures and learning and assessment needs. There are new sections covering macroeconomic topics and concepts in more depth, whilst at the same time retaining the book's reputation for clarity, authority and real world relevance. 7

8 Non-Fictie Vigna, Paul Cryptocurrency Cryptocurrency : how bitcoin and digital money are challenging the global economic order / Paul Vigna and Michael J. Casey. - London : The Bodley Head, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Not so long ago the internet was a new and alien concept. Today, the world would collapse without it. Today, cryptocurrency is a new and little-used concept. Tomorrow, will the world collapse without it? We sit at the cusp of a revolution in global commerce, a shift that promises nothing less than to reshape the international economic and political order. At the heart of this revolution lies the groundbreaking technology of cryptocurrencies. With the advent of bitcoin in 2008 the term 'cryptocurrency' crept into our lives. But whether bitcoin triumphs or fails, the technology it unleashed is here to stay and will only get stronger. It's cheaper, faster, easier, more democratic and safer than paper money and credit cards, and people - and governments - are catching on fast. Age of Cryptocurrency is a vision of a radically different future. In examining the new and unstoppable revolution that is cryptocurrency it forces us to rethink our assumptions that underlie the world in its present form, to question what money is and how it functions in society, and to envisage how it could change our lives beyond recognition Tuck, Andrew The monocle guide to good business The monocle guide to good business / edited by $3011 ; foreword by Tyler Bru le. - 2nd printing. - Berlin : Gestalten, pagina's : foto's ; 27 cm. - 1e druk: Met index. ISBN Ever since the launch of Monocle in 2007 this highly successful global magazine and media brand has championed a clear and new take on the world of work. It has encouraged its readers to start their own businesses, do the thing that makes them feel fulfilled (even if it means ditching a comfortable corporate salary), and find places to build their HQ that deliver a good quality of life too. The magazine s belief in making things (and making them well), using your hands, doing an apprenticeship, and keeping things small and tight has linked perfectly with a community of entrepreneurs who are determined to find their own way in the world and know that this will allow them to run their lives in new and fresh ways. These developments are also expressed in the maker movement, new shared spaces, and unusual business schools. So it was a natural step for the magazine s team to create The Monocle Guide to Work. This guide is not your traditional business book, but it does give advice on how to go from clever fledgling idea to success story and introduces people with inspiring stories. 8

9 Non-Fictie Pheijffer, M. Accountancy en andere zaken onder de loep Accountancy en andere zaken onder de loep / Marcel Pheijffer, Bob Hoogenboom. Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's ; 24 cm. - (4). - Bundeling weblogs en opinies eerder verschenen op de website ISBN : 361 : 11 Bedrijf en Beroep : : : 366 : 11 Bedrijf en Beroep : : Accountancy en andere zaken onder loep (4) is het vervolg op de gelijknamige bundels uit 2009, 2011 en Evenals in de eerste drie delen zijn in dit boek de weblogs en opinies gebundeld die Marcel Pheijffer en Bob Hoogenboom publiceerden op de website Via deze website brengen de auteurs frequent hun observaties, analyses, irritaties en verwondering naar voren. Het Accounting Establishment wordt er regelmatig door opgeschud. Scherp, kritisch, uitdagend, soms zuur, maar regelmatig ook geestig, gaan zij in op actuele zaken. Of komen juist met verhalen uit de oude doos. Ditmaal is er een aantal opiniebijdragen van Marcel Pheijffer in Het Financieele Dagblad aan de bundel toegevoegd.. Jules Muis, schrijft in het voorwoord over de beschouwingen aangaande het accountantsberoep: Marcel Pheijffer is hoogleraar Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Forensische Accountancy aan de Universiteit Leiden. Zijn aandachtsgebieden zijn: (forensische) accountancy, fraude, boekhoudschandalen, witwassen, ethiek & integriteit, toezicht, corporate governance en compliance. Bob Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit en bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken aan de VU Amsterdam Strikwerda, J. Bespiegelingen over governance, bestuur, management en organisatie in de 21ste eeuw Bespiegelingen over governance, bestuur, management en organisatie in de 21ste eeuw / Hans Strikwerda. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, XIV, 340 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Auteursnaam op omslag: J. Strikwerda. - Compilatie van herziene artikelen voorzien van een inleiding. - Met literatuuropgave en index. ISBN Succesvol besturen van organisaties in de huidige economie vraagt om fundamentele vernieuwing. Met name de groei van de productiviteit stagneert. Het is daarom tijd voor geheel nieuwe concepten. Strikwerda biedt daarvoor theoretische inzichten inclusief een praktische vertaling. In deze bundeling van eerder verschenen artikelen brengt Strikwerda samenhang aan. Hij legt verbanden tussen de diverse aspecten van bestuur en management die aan de orde komen. In de eerste hoofdstukken werkt hij een theoretisch kader uit. Hierin schetst hij diverse trends en ontwikkelingen. De belangrijkste is de transitie naar een op kennis gebaseerde informatiesamenleving. Vervolgens maakt hij helder wat dit betekent voor de praktijk van management en bestuur. Centraal daarin staan de begrippen control en informatie. Dalende kosten van informatie en communicatie hebben het interne en externe speelveld voor bedrijven volledig veranderd. Strikwerda laat zien hoe uw organisatie daarop kan inspelen. Op strategisch en meer praktisch niveau. Een boek voor bestuurders, managers en adviseurs die zich de tijd gunnen om uitgebreid na te denken over fundamentele vernieuwing van besturen en de toekomst van hun organisatie. Het is een boek dat de diepgang zoekt en perspectief biedt op duurzame verandering. 9

10 Non-Fictie Hulst, Walter van Waarnemen Waarnemen / hoofdredactie Walter van Hulst. - Den Haag : Academic Service, pagina's : illustraties ; 26 cm. - (Slow Management ; Nr. 31, winter 2015) ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Elk kwartaal biedt Slow Management inspirerende verhalen over organiseren met ruimte voor vakmanschap, samenwerken op basis van vertrouwen, en verbinden van mensen in en om de organisatie. Telkens aan de hand van een thema. 'Slow' staat niet voor langzaam, maar is een aanduiding van oorspronkelijkheid, kwaliteit, diepgang en duurzaamheid. Geen theoretische verhalen over nieuwe modellen, maar behalve diepgravende analyses vooral vlotte reportages, interessante interviews en boeiende fotografie. Over nieuwe vormen van organiseren en gedreven mensen die laten zien dat het anders kan Ravenstein, Ilse van Hoe kom ik in positie? Hoe kom ik in positie? : keuzen voor het inrichten van een interne communicatie functie met impactvolle adviseurs / Ilse van Ravenstein en Guus Kok ; met bijdragen van Ellen van den Haak en Monique Jipping ; eindredactie: Lies Meiboom. Amsterdam : Adfo Groep, [2014] pagina's : illustraties ; 21 cm. - (IC in 3D). Omslagtitel: Help! Hoe kom ik in positie?. - Met literatuuropgave. ISBN Heeft een organisatie eigenlijk wel een IC-functie nodig? En zo ja, waarom? Hoe ontwerp je die functie dan? Hoe richt je haar in en waar in de organisatie positioneer je haar? Welke taken horen bij de IC-functie? Welke rollen kan de communicatieprofessional vervullen en om welke competenties vraagt dat? Het zijn vragen die ons vaak worden gesteld. De antwoorden hangen allereerst af van de specifieke kenmerken en uitdagingen van jouw organisatie. We reiken daarvoor enkele handvatten aan en geven je tegelijkertijd algemeen geldende criteria en overwegingen die je op weg kunnen helpen om te bepalen welke rol de IC-functie voor jouw organisatie kan spelen. De toegevoegde waarde van de IC-functie wordt uiteindelijk bepaald door de kwaliteit van de specialisten die er werken. Wat maakt die communicatieprofessional impactvol? We vroegen tal van managers, vakgenoten en auteurs om hun mening. De resultaten van dit onderzoek delen we graag met je in dit boekje 10

11 Non-Fictie Smilde, Eric Wat levert IC nu eigenlijk op? Wat levert IC nu eigenlijk op? : keuzen onderbouwen, rendement aantonen en accountable zijn in interne communicatie / Eric Smilde en Bas van Glabbeek ; met bijdragen van Ilse van Ravenstein en Guus Kok ; eindredactie: Lies Meiboom. Amsterdam : Adfo Groep, [2014] pagina's : illustraties ; 21 cm. - (IC in 3D). Omslagtitel: Help! Wat levert IC nu eigenlijk op?. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Wie het vakgenoten op de man af vraagt krijgt steevast hetzelfde antwoord. De meesten denken dat de bijdrage van interne communicatie aan de organisatiedoelen wel is te bewijzen, ze vinden het alleen heel erg moeilijk. Daar komt het slechte nieuws bij dat de directe relatie tussen communicatie en de prestatie van een organisatie wetenschappelijk niet is aangetoond. Dit boekje laat je zien dat je niet bij de pakken hoeft neer te zitten. Het neemt je mee in het voor ons vakgebied belangrijke item van accountability. Hoe kun je de keuzen voor interne communicatie onderbouwen, de bijdrage ervan aan de organisatiedoelen bewijzen en daar vervolgens verantwoording over afleggen? Dat hoeft namelijk niet ingewikkeld te zijn. Zelfs niet als je werken met cijfers lastig vindt. In een paar eenvoudige stappen kun je verantwoording geven en verantwoordelijkheid nemen en het rendement van interne communicatie inzichtelijk maken. Soms door zelf te meten, soms door het slim combineren van gegevens die de organisatie toch al meet. In dit boekje reiken de auteurs je praktische handvatten en onderzoeksvormen aan waarmee je direct zelf aan de slag. Hun credo is: meten is weten, gissen is missen. En: heb een visie op je vak, ga aan de slag, toon lef en doe meer met ongeveer! Bekkum, Tibor van Organisatie identiteit Organisatie identiteit : van bouwen tot sturen / Tibor van Bekkum ; eindredactie: Lilian Klijnstra. - [Amsterdam] : Adfo Groep, [2014] pagina's : illustraties ; 18 cm. (Communicatie.serie). - Met literatuuropgave. ISBN Organisatie identiteit speelt een centrale rol in het succes van merken en organisaties. Een vitale identiteit geeft organisaties een gedeeld, relevant en onderscheidend handelingsperspectief. Het is een voorwaarde voor een sterke reputatie, creëert concurrentievoordeel, draagt bij aan winstgevendheid en is een succesfactor voor cultuurverandering. Dit boek laat zien hoe merken organisatievraagstukken vervlochten zijn en gaat over de identiteit van de organisatie als kompas voor (merk)strategie en marketing & communicatie. De auteur is expert in positionering en identiteitsontwikkeling 11

12 Non-Fictie Berkel, Richard van Succesvolle contentmarketing in de zorg Succesvolle contentmarketing in de zorg : zorgconsumenten en -professionals overtuigen en binden met goede content en slimme distributie : praktijkvoorbeelden, handige tips en toepasbare theorie / Richard van Berkel ; eindredactie: Marieke Hogeterp. - [Amsterdam] : Adfo Groep, [2014] pagina's : illustraties ; 23 cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Zorgmarketing = contentmarketing Hulp, inspiratie en voorbeelden voor professionals die succesvol de stap maken van communicatie naar zorgmarketing Klassieke vormen van communicatie en marketing voldoen niet langer voor wie succesvol zorgconsumenten en -professionals wil bereiken. Daar is modern marketinginzicht voor nodig. Contentmarketing, om precies te zijn. Haak in op de mediaconsumptie van de hedendaagse consument, overtuig met inhoudelijke communicatie en besef dat zelfs de meest ideële zorgverlener iets moet verkopen: autoriteit en betrouwbaarheid. Succesvolle contentmarketing in de zorg is een praktisch boek dat theoretisch inzicht, handige tips en aansprekende voorbeelden combineert voor de volle breedte van de zorgsector. Het is een onmisbare handleiding voor communicatiespecialisten, marketeers en voorlichters die willen bijblijven in hun vak. Richard van Berkel (1967) is mede-oprichter en directeur van contentmarketingbureau LVB Networks. Hij publiceert regelmatig over zorg en communicatie Grievink, Jan-Willem Category management Category management : handboek / Jan-Willem Grievink, Evelyn van Leur, Christian van Someren ; met medewerking van Anique Grievink ; eindredactie: D/T Tekstwerk, Ivonne de Thouars. - Geheel herziene versie, met online, shopper en nieuwe topcases. - [Amersfoort] : Category & Trade Company B.V., [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Oorspronkelijke uitgave: Amsterdam : GS1 Nederland, Met literatuuropgave. ISBN Geheel herziene versie met nieuwe topcases, shopper en category management voor online. Of je nu categorymanager, formulemanager, salesmanager, marketeer of trade marketeer bent, je hebt met het vakgebied van 'Category Management' van de retailer te maken. Daarover gaat dit Handboek Category Management. We bespreken alle facetten die met Category Management te maken hebben. Dat leidt tot scherpe observaties en pittige conclusies. Category Management is uitgegroeid tot een vak. Niets in het assortiment van de retailer is toevallig. Artikelen en leveranciers worden zorgvuldig geselecteerd. Producten hebben een plaats en een functie in een categorie en elke categorie heeft weer een rol voor zowel retailer als shopper. Shoppers hanteren een bewuste of een onbewuste logica wanneer ze een product in hun winkelwagentje leggen. En retailers willen zich meer en meer onderscheiden. Daarvoor hebben ze producten en leveranciers nodig. Dat betekent dat er samengewerkt moet worden tussen retailers en leveranciers. Soms meer en soms minder. Dit vereist inzicht en vaardigheden bij beide partijen. En dat vakgebied - optimaliseren van categorieën in het perspectief van de shopper en de formuledoelstelling - is uitgegroeid tot Category Management. Honderden internationale bedrijven hebben Category Management gemaakt tot wat het nu is. 12

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

Global Global standards and publications

Global Global standards and publications Non-Fictie - 000 2012-24-2555 Global Global standards and publications Global standards and publications : edition 2012/2013 / [eds.: Jane Chittenden... et al.]. - Second edition, first impression. - [Zaltbommel]

Nadere informatie

FondsenDisk FondsenDisk 2015

FondsenDisk FondsenDisk 2015 Non-Fictie - 000 2015-03-1952 FondsenDisk FondsenDisk 2015 FondsenDisk 2015 : het fondsenboek op cd-rom. - [Zutphen] : Walburg Pers, [2015]. - 1 cd-rom : kleur ; 12 cm + 1 tekst (7 pagina's). - (Fondsendisk).

Nadere informatie

Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers

Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers Non-Fictie - 000 2013-34-5584 Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers Analyzing the analyzers : an introspective survey of data scientists and their work / Harlan D. Harris, Sean Patrick Murphy and Marck

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Non-Fictie - 100 2014-32-5765 IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015].

Nadere informatie

Kuhn, Thomas S. The structure of scientific revolutions

Kuhn, Thomas S. The structure of scientific revolutions Non-Fictie - 000 2015-16-4804 Kuhn, Thomas S. The structure of scientific revolutions The structure of scientific revolutions / Thomas S. Kuhn. - Fourth edition / with an introductory essay by Ian Hacking.

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Book The book of Jezebel

Book The book of Jezebel Non-Fictie - 000 2014-26-0683 Book The book of Jezebel The book of Jezebel : an illustrated encyclopedia of lady things / edited by Anna Holmes ; written by: Kate Harding, Amanda Hess ; contributing writers:

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

Weterings, E.J. Gommert de Kok

Weterings, E.J. Gommert de Kok Non-Fictie - 000 2014-14-5662 Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014]. - 164

Nadere informatie

New New publication cultures in the humanities

New New publication cultures in the humanities Non-Fictie - 000 2014-20-3064 New New publication cultures in the humanities New publication cultures in the humanities : exploring the paradigm shift / edited by Pe ter Da vidha zi. - Amsterdam : Amsterdam

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Non-Fictie - 200 2014-52-0711 Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Omwille van het Evangelie / Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. - Baarn : Adveniat, [2015]. 196 pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: preken

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 2014-17-1396 Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.).

Nadere informatie

LIBISzine. De kracht van digitale chaos. Zwitserse innovatie in data preservatie. ECB: partner van LIBISnet. LIBISnet: gisteren, vandaag en morgen

LIBISzine. De kracht van digitale chaos. Zwitserse innovatie in data preservatie. ECB: partner van LIBISnet. LIBISnet: gisteren, vandaag en morgen LIBISzine HET LIBIS MAGAZINE n MEI 2012 n NUMMER 3 De kracht van digitale chaos Zwitserse innovatie in data preservatie ECB: partner van LIBISnet LIBISnet: gisteren, vandaag en morgen Terugblik op 2011:

Nadere informatie

Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0

Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 Ambtenaar 2.0 beta Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 www.ambtenaar20.nl Davied van Berlo Ambtenaar 2.0 beta Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 Dit boek wordt uitgegeven in drie vormen:

Nadere informatie

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book Non-Fictie - 000 2014-50-5607 Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book The library beyond the book / Jeffrey T. Schnapp, Matthew Battles. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2014.

Nadere informatie

Lost Lost in translation?

Lost Lost in translation? Non-Fictie - 200 2014-41-4831 Lost Lost in translation? Lost in translation? : de (ex-)gedetineerde in de participatiesamenleving / onder redactie van Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries & Ryan van Eijk.

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis Non-Fictie - 000 2014-22-4229 Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis / redactie: Frans van Dam, Liesbeth de Bakker, Anne M. Dijkstra.

Nadere informatie

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch.

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Buro Toonlef! M. van der Sanden oktober 2012 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Balvert, Fred Prepare for 15 seconds of fame

Balvert, Fred Prepare for 15 seconds of fame Non-Fictie - 000 2013-49-5252 Balvert, Fred Prepare for 15 seconds of fame Prepare for 15 seconds of fame : media contacts for researchers / Fred Balvert, Marcel Hulspas, Souad Zgaoui ; English translator

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Non-Fictie - 100 2014-32-5611 Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Filosofie van het verstaan : een dialoog / Heinz Kimmerle & Renate Schepen. Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2014. - 143 pagina's ;

Nadere informatie