De Groene Wijk. Oktober 2013 editie 40. Wijkkrant uitgegeven door stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Groene Wijk. Oktober 2013 editie 40. Wijkkrant uitgegeven door stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld"

Transcriptie

1 Oktober 2013 editie 40 Wijkkrant uitgegeven door stichting Wijkraad Douve Weien / Caumerveld

2 Index Pag. 2 Index Pag. 2 Bravo gemeente Heerlen Pag. 3/4 Voorwoord voorzitter Pag. 5 Burenhulp Pag. 6/7 Scouting Heerlen Pag. 8/9 Muurschildering Pag. 10 Renoveren plantenbakken Pag. 11 Agenda senioren Pag. 12/14 Presentatie MAB Pag. 15/17 Spek & Ei Pag. 18/19 Uit vervlogen tijden Pag. 20 Schoolvakanties Pag. 21 Bridge in de wijk Pag. 21 Overlast in de buurt Pag. 22 Werkgroep wijkontwikkeling Pag. 23/25 De vliegeniersbuurt Pag. 26 Dansgroep Pag. 27 Gedicht Pag. 28/31 Fotorubriek Gemeente Heerlen, een welverdiend BRAVO! Als er in de ergens iets mis is, dan zijn wij er snel bij om onze gal te spugen, op de barricaden te klimmen en onze onmin uit te schreeuwen. Zelden komt eens een positief bericht voor over bv. de ambtelijke diensten, die het meestal alleen maar moeten bezuren. Een van onze wijkbewoners heeft nu verzocht om ook eens een waarderend berichtje te laten plaatsen in ons wijkblad. Hieraan heeft de wijkraad met plezier ingestemd. Hier het bericht. BRAVO! Losliggende stoeptegels, struikelende mensen (van ondermeer Tobias), een belletje naar de in dit blad vermelde klachtenlijn nr en binnen een paar dagen herstel! Mag óók wel eens vermeld worden, dat het werkt. Jo Maas Een tevreden bewoner 2

3 Voorwoord van de voorzitter Als ik door onze wijk wandel, zie ik dat de bomen hun bladeren al verliezen. De herfst is begonnen, ondanks de toch nog genoeg mooie dagen die het weer ons schenkt. Als ik door onze wijk wandel, word ik warm van binnen. Wat een mooie wijk, wat een rust meestal, hoeveel groen, veel vriendelijke mensen. Een genot om in te leven. Als ik door onze wijk wandel, denk ik aan de vele dingen die met behulp van onze wijkraad verbeterd zijn. Met behulp van? Ja, want wij kunnen het niet alleen. Wij hebben daarvoor een goede relatiekring nodig, mensen die met een positieve instelling hun werk doen, ook voor onze wijk. Als ik door onze wijk wandel, zie ik dat er aan veel zaken wordt gewerkt. De bomen worden deskundig gesnoeid, het gras gemaaid, de stoeptegels beter gelegd, het huisvuil opgehaald. Ik zie de thuishulpen naar de hun toegewezen adressen gaan. Ik zie ook veel wijkbewoners hun tuinen in orde brengen. Het geeft mij dan een feestelijk gevoel. Maar ook: Als ik door onze wijk wandel, denk ik dat ondanks het veel positieve er nog steeds veel zaken zijn die ons nog bezighouden. Zoals: de veiligheid in huis en op de straat. De criminaliteit weet ook dat er bij ons wel iets te halen is. Het zal je maar gebeuren dat als je thuis komt en het blijkt dat alles overhoop ligt en de kostbare dingen zijn geroofd. Nog erger is als je ligt te slapen, wakker wordt en je hoort dat er vreemden in je huis zijn, die je gaan belagen. Ook ben je niet altijd veilig als je bij de geldautomaat centjes hebt gehaald, die je door enkele snoodaards uit je handen worden gerist. 3

4 Niettemin is onze wijk de veiligste wijk van Heerlen, en dat stelt toch ook enigszins gerust. Gelukkig hebben wij zeer goede contacten met veel gemeentelijke diensten, met de politie onze wijkagent staat pal voor onze wijk en het bureau Handhaving dat optreedt bij milieudelicten, parkeerverboden etc. De persoonlijke contacten met veel ambtenaren van de gemeente, maar ook met burgemeester en de wethouders is prima. Overigens: in november komt het College van B & W onze wijk bezoeken. Zij zullen dan ook bij wijkbewoners op bezoek gaan om hun ervaringen in en met de wijk te horen. Het jaar loopt weer snel voorbij, een volgend jaar vergt voor onze wijkraad veel inspanning om het negatieve te keren en het positieve te behouden. Ik wens u een goede gezondheid en veel geluk toe. Peter Kastrop voorzitter van de wijkraad. 4

5 Burenhulp Ook in Douve Weien / Caumerveld Soms zit het mee, soms zit het tegen. Zo kan het gebeuren dat je door omstandigheden bepaalde, eenvoudige klusjes even niet zelf kunt doen en je ook niemand in je omgeving kent die je ermee kan helpen. Denk aan boodschappen halen als je met griep in bed ligt, een lampje indraaien op een plek waar je zelf niet (meer) bij kunt, de tuin die je nog zelf kunt onderhouden maar nu even niet met je gebroken arm: het zijn zomaar wat voorbeelden. In dit soort onvoorziene, incidentele situaties kan Burenhulp uitkomst bieden. In de wijk Aarveld loopt een dergelijk project al enkele jaren en vanuit de werkgroep Wijkontwikkeling willen we dat nu ook in onze wijk starten. De opzet is vrij eenvoudig: een aantal vrijwilligers is bereid om Burenhulp te bieden om mensen even uit de brand te helpen: wie dergelijke hulp nodig heeft, kan een centraal nummer bellen en aangeven welke hulp er nodig is; er wordt zo snel mogelijk gezocht naar iemand die de hulp kan geven en hulpvrager en vrijwilliger worden met elkaar in contact gebracht; de hulp wordt op vrijwillige basis verleend, alleen werkelijk gemaakte kosten moeten uiteraard aan de vrijwilliger worden betaald; let wel: Burenhulp is niet bedoeld voor regelmatig terugkerende klussen, verzorging of regulier tuinonderhoud. Woont u in Douve Weien / Caumerveld en wilt u een beroep doen op burenhulp, dan kunt u bellen met en uw naam en telefoonnummer inspreken in de voic . U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Graag willen we in contact komen met mensen die bereid zijn om als vrijwilliger deze burenhulp te bieden: natuurlijk bepaalt u zelf wat voor soort hulp u kunt en wilt bieden. U kunt hiervoor contact opnemen met Tes Gybels ( ) of Betsie Erkens ( ) van de Werkgroep Wijkontwikkeling. Werkgroep Wijkontwikkeling Tes Gybels van de Warenburg 5

6 Scoutinggroepen openen het nieuwe Scouting Jaar Onlangs waren Scouting Kapelaan Berix, Scouting Welten en Scouting Bekkerveld samen in touw op het Bekkerveld. Voor Opening Scouting Jaar hadden de drie groepen een gezamenlijk programma bedacht met het thema Laat je uitdagen. Er hebben 152 scouts van 5 t/m 17 jaar meegedaan aan 32 activiteiten zoals: boogschieten, hindernisbaan, watertoren bouwen, kampvuur en mega twister. De 6 meter hoge kabelbaan viel goed in de smaak. De staf had daar geen minuut pauze. Scouting is samen spelen en contacten leggen. Deze middag spelen de kinderen in teams van 2 scoutinggroepen samen. Bij veel spellen moesten de teams elkaar uitdagen en kreeg het winnende team 2 ballonnen.aan het eind werd met alle ballonnen en een grote kompasroos het nieuwe Scoutingjaar geopend. Voor Scouting Welten was deze middag het begin van hun groepsweekend. Scouting biedt kinderen elke week leuke en uitdagende programma's aan. Je kunt gratis een keertje bij een Scoutinggroep in jouw buurt gaan kijken. Zie voor meer informatie over het Scoutingspel en groepen in de buurt: of bel met Jan Willem Gooyen Jan Willem Gooyen 6

7 Scoutingfeest op het Bekkerveld 7

8 Muurschildering De ene persoon vond het mooi, de ander had zo zijn bedenkingen. De kunstenaars waren echter blij met het verschil van mening. Er werd over gepraat, het was een kunstwerk dat leefde. De muurschildering is een hommage aan de in 2012 overleden kunstenaar Remie Vervloed, opgegroeid en wonende in de buurt, lid van Bekkerveld en inspirator in het kunstenaarscentrum Signe ( KuS ). De kunstenaars Hans Keuls, Dave de Leeuw en Vincent Lancee hebben deze schildering gemaakt. Op de hoek Benzenraderweg Burgemeester Waszinkstraat stonden op zondagmorgen 11 augustus jl. buiten verwachting veel mensen om de feestelijke lancering bij te wonen. Wethouder Barry Braeken deed dat met een enthousiaste speech, waarin hij ook de grote betekenis die Heerlen geeft aan Murals muurschilderingen dus. Het aantal van die murals neemt in Heerlen nog steeds toe met een hoge kwaliteit. De stad krijgt hierdoor al veel belangstelling van elders in het land, maar ook vanuit buiten de grenzen. Een der kunstenaars gaf een goede uitleg aan het kunstwerk en een enthousiaste buurtbewoner las een door hem gemaakt gedicht voor. Hij werd geïnspireerd door deze thans aantrekkelijke muur. Het geheel werd ongeorganiseerd muzikaal opgeluisterd door het orkest Spek &Ei. De redactie 8

9 Wethouder Barry Braeken Veel belangstelling Hans Keuls 9

10 Renoveren Plantenbakken Op verschillende locaties in Douve Weien zijn bij aanleg van de wijk plantenbakken geplaatst. Veel van deze bakken zijn aan ouderdom onderhevig en/of door de jaren heen door passerende auto's of vrachtverkeer beschadigd. In overleg met de wijkraad Caumerveld /Douve Weien is besloten dat in totaal negen bakken in de wijk worden opgeknapt. In 2012 is gestart met drie exemplaren. De reacties zijn veelal positief. Dit najaar gaan we op dezelfde wijze de andere zes bakken renoveren. Hoe gaan de nieuwe plantenbakken eruit zien? De bestaande omheining van de bakken zal worden verwijderd en zal plaats maken voor een lagere opstaande rand. Het groene karakter blijft behouden door de bakken te voorzien van een combinatie van taxus en rozen (rood, wit of roze). Daarnaast zullen er slechts kleine aanpassingen gedaan worden aan de omvang van de bakken, zodat ze ook hun snelheidremmende werking behouden. Uiteraard kunt u in de Douve Weienstraat, bijvoorbeeld tegenover huisnummer 3 5, eens een kijkje gaan nemen. Waar en wanneer gaan we starten? Dit najaar worden de bakken ter hoogte van Vrusschemmigerweg 78 en 86, Putstraat 5, 12 en 15, en Douve Weienstraat 50 gerenoveerd. De werkzaamheden starten in de loop van oktober november 2013 en worden uitgevoerd door firma Krinkels. We kunnen waarschijnlijk niet voorkomen dat u enige overlast van de werkzaamheden ervaart, maar we zullen de overlast uiteraard zoveel mogelijk proberen te beperken. Heeft u toch nog vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider namens de gemeente, Marc Linssen: Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Jessica Topélen Stadsdeelcoördinator Heerlen Zuid Oma legt een koude hand in de nek van Mo, zegt Mo: Oma, je maakt mij koud! 10

11 Agenda seniorengroep Muziekluisterdagen in de soos van de Chaletflat ingang aan de Benzenraderweg Altijd op de eerste donderdag van de even maanden om uur De eerste luisterdag is dus op donderdag 5 december om uur. Door externe omstandigheden kon deze editie van ons blad niet eerder bij u bezorgd worden. Hiervoor onze verontschuldigingen. De redactieraad 11

12 Presentatie MAB 12

13 Presentatie MAB De feesttent voor het jaarlijkse Bekkerveld festival stond er al. Dat was de geëigende plek om een goede voorlichting te geven over het Multifunctioneel gebouw Aarveld Bekkerveld ( MAB ). Een ruime schare bezoekers schoof aan op de banken. Wethouder Peter van Zutphen hield een openingsrede, waarin hij beklemtoonde trots te zijn op het voorliggende concept. Ook ging hij in op een kort uitstel van de bouw omdat men in laatste instantie kon besluiten om voor de energie van het gebouw het mijnwaterproject te kunnen gebruiken. Dat werd mogelijk nu ook de gebouwen van APG/ABP van die energiebron gebruik gaan maken. Daarna volgde een uitgebreide uiteenzetting op hetgeen de architecten hadden ontworpen. Zowel het buitenaanzicht als het interieur werden gedegen getoond en toegelicht door de projectleider van de gemeente Heerlen. Afgesloten werd met het beantwoorden van vragen van het aanwezige publiek. Ook het architectenteam stond gereed om die vragen te beantwoorden. Een ding staat vast: dit gebouw wordt een schitterende aanwinst voor onze wijk!! De redactie 13

14 Peter van Zutphen Projectleider van de gemeente 14

15 Spek & Ei Treffen Zondagochtend 11 augustus, na de feestelijke onthulling van de muurschildering op de hoek Waszinkstraat/Benzenraderweg, konden alle wijkbewoners van Spek & Ei genieten in de feesttent van voetbalclub Bekkerveld tijdens het jaarlijkse Bekkerveld festival. Van het evenement Spek & Ei is nu al gesteld: Dat wordt een jaarlijkse traditie. Het was geslaagd, gezellig sfeervol, en veel personen aanwezig. De sfeer werd ook bepaald door de muzikale omlijsting. Het orkest Spek & Ei vulde de feesttent met plezante muziek. Dan ook nog een vijfhoofdig koor van mannen uit Mechelen dat veel bekende vooral Duitse Stimmungslieder ten gehore bracht. Het spek met ei smaakte goed. De hierbij getoonde foto's maken duidelijk hoe het was. Voor volgend jaar bent u alvast uitgenodigd! De redactie 15

16 16

17 Grote belangstelling voor Spek & Ei. Duits antitank kanon uit de 2e wereldoorlog Het beruchte 88 mm flac 17

18 Uit vervlogen tijden De Bevrijdingsdag. Zondag, 17 september gebeurde het dan eindelijk. De Amerikanen komen, zij zijn al in de buurt, bij Kunrade! Hoe jong ik ook was, een dag om nooit te vergeten. Een mooie rustige zondagmorgen. Een jongere oom van moederskant was de bevrijders al tegemoet gegaan en kwam met het grote nieuws: Het zal niet lang meer duren. Op de eerste verdieping van ons huis stonden wij voor het venster. Toen stonden er nog geen huizen voor ons huis. Wij tuurden tot op de Kunderbergen. Van die kant zouden zij komen. Mijn vader, lichtelijk nerveus, een oom, mijn oudste broer en ik stonden het panorama van links naar rechts en terug te aanschouwen. Maar toen begon het feest en wel met een zeer negatieve ontwikkeling. De Duitsers wisten natuurlijk ook waar hun vijand vandaan zou komen en ook van waar vandaan het beste schootsveld te krijgen was: voor ons huis. Er werd een berucht antitank kanon de 88 mm flac precies voor ons huis opgesteld. Een officier en drie manschappen bemanden het oorlogstuig. Dat was teveel voor mijn vader. Hij ging zonder vrees naar de officier en wees hem erop dat als de vijand dat zou zien en dat zouden de Amerikanen zeker dan zou er van zijn trots ons huis en wellicht ook van hem en zijn gezin niets meer overblijven. Hij wees de officier op de mogelijkheid om het geschut een ietsje meer richting Benzenrade te verplaatsen, daar stonden geen woningen. Hij was amper binnen of het kanon werd tot ieders verbazing inderdaad verplaatst. Echter: de Amerikanen hadden het kanon reeds in kaart gebracht en wel voor ons huis. De hel brak los! De eerste granaat kwam links van ons huis terecht en beschadigde de garage van onze buren. Mo zegt dat hij klittenband op zijn armen heeft. Bo heeft kippenvel! 18

19 De tweede granaat gelukkig waren de kanonniers nog aan het inschieten kwam aan de rechterzijde van onze woning terecht en versplinterde achter in de tuin een van de perenbomen, waar overigens nooit een peer aan was gegroeid. De soepketel die mijn moeder in de keuken net in haar handen had, was ook de klos. Gelukkig stond de keukendeur open, de ketel werd later achter in de tuin teruggevonden, de drukgolf had zijn werk gedaan. Een ander geluk was dat de artillerie waarnemer intussen door had dat de Duitsers een stuk waren opgeschoven en verder kanonvuur in onze richting bleef uit. Tussen de eerste granaat en de tweede was er elders in het huis nog een en ander gebeurd. Het monster was nauwelijks ontploft of wij waren al haastig de trap afgevlogen de jeugd over de trapleuning en daarna de kelder in. Dat patroon waren wij allang gewend. Als de sirenes loeiden ging iedereen vlot naar de kelder, waar de ouderen trachtte ons met enkele dunne dekens warm te houden. Alleen vaders mochten in alarmfasen naar boven om te kijken wat zich daar zoal afspeelde. Ook toen. Hoe lang het heeft geduurd weet ik niet meer. Hij kwam na een tijd opgewonden de kelder in en zei: De Amerikanen zijn met tanks op de Aarweg, de Duitsers zijn gevlogen. Wij mochten de kelder uit en met het hele gezin richting Aarweg gaan. Op een wei langs de Benzenraderweg stonden zij: enkele tanks, jeeps, Amerikanen en een troep krijgsgevangen Duitsers. Zij moesten zitten met hun handen gevouwen over hun hoofd. Typisch: niemand was agressief tegen de Duitse soldaten. Zij konden toch niets meer. Bovendien: ik denk dat de meeste gevangen genomen Duitsers blij waren dat voor hen de oorlog voorbij was en dat zij nog leefden. Zij werden daarna afgevoerd richting Benzenrade met een jeep voor de troep en een jeep met mitrailleur erachter. Voor ons echter begon toen eerst het feest van de bevrijding. Theo Scheepers 19

20 Vakanties scholen seizoen Onderstaande tabel geldt voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs in onze wijk en aangrenzende wijken. Individueel mogen scholen bij enkele vakanties afwijken van de landelijk voorgeschreven vakanties. De scholen: Basisschool Windekind Basisschool De Tovercirkel College Sintermeerten Grotius College Bernardinus College Herle College houden het navolgende schema aan: Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Carnavalsvakantie t/m Meivakantie t/m Zomervakantie t/m De redactie Oma zegt tegen Mo: Ik hou van jou. Mo zegt: Ik hou van mama! 20

21 Wijkbridge weer van start Het bridgen met spelers uit de wijk is al weer enige tijd geleden, omdat wij in de buurt geen geschikte locatie ter beschikking hadden. Nu hebben we een gelegenheid gevonden welke o.i. wel geschikt is om te bridgen en wij starten de bridgemiddag weer op. Op vrijdagmiddag 25 oktober 2013 om uur gaan we bridgen in DE ADMIRAAL, Heerlerbaan 107, schuin tegenover de kerk; er is een prima parkeergelegenheid en ook de zaal heeft voldoende ruimte en is goed verlicht. Inschrijven vanaf uur. Aanmelden bij Marijke Gerards, telefoon of per e mail: Iedere bridger uit onze wijk is welkom!! PS Omdat het wijkblad waarschijnlijk te laat zal uitkomen, stuur ik u de uitnodiging per e mail. S.v.p. de uitnodiging doorsturen als deze andere bridgers niet heeft bereikt. Marijke Gerards Overlast in de wijk Overlast in de wijk, laat het ons weten via De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente. Bij openbare ruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet en fietspaden. Heeft u een klacht over stoep of straat in uw buurt? Of over afval en prullenbakken, bestrating, laaghangende takken, overstromingen van putten, bankjes of speeltoestellen, straatverlichting, geluidsoverlast, fietswrakken of handhaving op vergunning. Meld dit dan gelijk bij de gemeente. Melden kan eenvoudig via ons digitale loket, bereikbaar via Ron Zwamborn afdelingshoofd Publiekszaken gemeente Heerlen 21

22 Van de werkgroep wijkontwikkeling Drie zaken hebben de afgelopen tijd de aandacht gehad van de werkgroep wijkontwikkeling. Over het project Burenhulp kunt u elders in het blad meer lezen. Uiteraard hopen wij dat dit project aanslaat en dat we daarmee bewoners van onze wijk met elkaar kunnen verbinden. Verder heeft de werkgroep actie ondernomen om duidelijk te maken dat in alle afvalbakken, dus zowel de rode als de blauwe, zakjes met hondenpoep gedeponeerd kunnen worden. Uit een artikel in het vorige wijkblad bleek dat veel mensen dit nog niet weten. Daarom zullen binnenkort stickers op de afvalbakken worden geplakt die dat duidelijk maken. Het initiatief is uitgegaan van de werkgroep, maar wij hebben daarbij volle ondersteuning van de gemeente gekregen. Voordat de stickers worden aangebracht, worden alle bakken helemaal schoongemaakt. Hopelijk nodigt dit steeds meer hondenbaasjes uit om hier ook gebruik van maken! Samenwerking met de gemeente vond ook op een ander vlak plaats: de speeltoestellen bij de Anthony Fokkerstraat en de Vrusschemiggerweg zijn aan vervanging toe en door de werkgroep is een enquête gehouden onder de direct omwonenden. Aan de hand van de reacties zijn er voor de Anthony Fokkerstraat twee ontwerpen gemaakt. Samen met de bewoners die hun wensen kenbaar hebben gemaakt, wordt daaruit een keuze gemaakt. Daarna zal met de uitvoering gestart worden. Wat er bij de Vrusschemiggerweg gaat gebeuren, is nog niet duidelijk, maar ook daarbij worden de bewoners betrokken. Werkgroep Wijkontwikkeling Tes Gybels van de Warenburg Hondenpoep in de blauwe bakken maar ook in de rode bakken 22

23 De Vliegeniersbuurt (2) Een serie van drie artikelen Jan Olieslagers : Was een Belgische motorrijder / wielrenner en luchtvaartpionier ook wel bekend onder de naam: De Antwerpschen Duivel! Dit is een interessant verhaal, Jan Olieslagers was een avontuurlijk mens. Hij werkte op de werf in de haven en later bij een fietsenmaker. Terwijl hij fietsen moest afleveren bij de klanten had hij zichzelf stiekem fietsen geleerd. Toen hij door zijn baas betrapt werd kreeg hij een fiets kado! Hij begon te trainen en mee te doen met wielerwedstrijden en kreeg zo de bijnaam: Antwerpschen Duivel. Later kwam hij in contact met Louis Blériot en toen ging hij meedoen met vliegshows. Samen met zijn broers Max, Jules en Albert bood hij zich vrijwillig aan bij de militaire overheid. Hij voerde talloze vluchten uit en deed mee aan 92 luchtgevechten. In maart 1915 stortte hij neer met zijn vliegtuig maar overleefde de crash. Hij werd gevangen door de Duitsers en in 1919 werd hij gedemobiliseerd. Daarna richtte hij zich op de ontwikkeling van de luchtvaart in Antwerpen Jan Olieslagers op de fiets.in 1923 vond plaats de opening van de Internationale Luchthaven Antwerpen. In 1927 stichtte hij de AAC, de Antwerpse Aviation Club. In 1937 was de oprichting van een Luchtvaart Veteranen Vereniging: Les Vieille Tiges. Jan Olieslagers met zijn vliegtuig 23

24 Van Weerden Poelman ( tot ) Maakte deel uit van een groep van piloten en pioniers die de eerste vlucht uitvoerden van Nederland naar Indië. Ze deden dat met de F VII. Het eerste ontwerp van dit vliegtuig was van Walter Rethel. Anthony Fokker verbeterde het ontwerp door het toestel van 2 extra motoren te voorzien. De vlucht begon op 1 oktober Er kwam een motorstoring. Op 2 november kon de vlucht worden voortgezet, nadat een nieuwe motor ingebouwd was. Op 23 november werd geland in Muntok. Op 24 november 1924 werd het doel Batavia bereikt, waar de bemanning enthousiast ontvangen werd. De F VII was een populair vliegtuig, gebruikt door veel pioniers. Vanaf 1924 heeft de KLM diverse types in bezit gehad en werden ze ook door hun eigen technische dienst gebouwd. Vanaf die tijd volgden ook licentieproducties bij diverse maatschappijen in verschillende landen. En Walter Rethel was een Duits vliegtuigontwerper. Na WO II werkte hij o.a. voor Fokker, de Arado Flugzeugwerke en Messerschmitt. Van Weerden Poelman OPROEP!! Schrijft u graag een sappig stukje. Schroom dan niet, grijp de pen of hamer op het toetsenbord van de PC en geef de copy aan ons door! Je hoeft geen lid van de redactieraad te zijn. 24

25 Doctor Albert Plesman 7 september december 1953: Oprichter van de KLM Hij trouwde met de dochter van een kaasfabrikant, Suus van Eijk. Ze kregen drie zoons en een dochter Hans, Jan, Albert jr, en Pia. Hij was officier bij de Nederlandse Luchtstrijdkrachten en in Soesterberg gelegerd waar hij in 1918 zijn vliegbrevet haalde. Hij organiseerde de eerste luchtverkeertentoonstelling Amsterdam, waar maar liefst bezoekers op af kwamen. Er werden expositiehallen gebouwd die later door Anthony Fokker gebruikt zouden worden voor zijn fabriek in Amsterdam Noord. Op 7 oktober 1919 werd de NV Koninklijke Luchtvaart Maatschappij opgericht. Plesman was de administrateur en later directeur. Het bedrijf liep schade op door WO II. Na herstel zou de luchtvaartmaatschappij onder zijn leiding een bedrijf van grote allure worden Leuke weetjes: Hij was op zoek naar een locatie voor een luchthaven. Vliegend boven West Nederland zag hij een ring van steden aan de rand van een groene ruimte. Die ring van steden noemde hij Randstad terwijl het groen bekend werd als: Het groene hart Het huidige Ministerie van Verkeer en Waterstaat is gevestigd in Den Haag in het voormalig KLM hoofdkantoor aan de Plesmanweg. Dr. Albert Plesman 25

26 Hiphopschool Jay's Dance Vision naar het WK Hiphop! Wedstrijdteam Scrumptiouz van hiphop school Jay's Dance vision is hard aan het trainen om naar het WK Hiphop in Belgrado te kunnen gaan. In mei hebben zij al deelgenomen aan het EK en de finale gehaald! Voor het eerst gaat een hiphop dansteam uit Heerlen naar de Wereldkampioenschappen Hiphop Unite. De crew bestaat uit zeven enthousiaste dansers die al jaren samen dansen. Na meerdere wedstrijden hebben zij zich gekwalificeerd voor het EK in Antwerpen en nu staat het WK in Belgrado voor de deur. Wij wensen de crew heel veel succes op het WK! Nicky van Elteren 26

27 Gedichtenrubriek De heide heide in volle sfeer een jaarlijkse groei een stille natuur afgelegen heide zo puur hier let men niet op het uur hier vergeet men het gejaag heide geeft rust als een schilderij kan men dit bewonderen de stilte het luisteren naar vogelzang de mooie heide is als een kleurige tapijt waar dromen en gedachte worden verspreid. (Annie van Hees België) 27

28 Fotowedstrijd In de vorige editie van De Groene Wijk hebben we een oproep gedaan aan onze lezers om foto's in te sturen voor een op te zetten fotowedstrijd. Het aantal inzendingen en de kwaliteit daarvan heeft ons aangenaam verrast. Het is de jury dan ook niet meegevallen om een top drie te kiezen. Leidend daarbij was de vooral de compositie en de keuze en benadering van het onderwerp. Uitgaande van deze beoordelingspunten gaat de eerste plaats naar de zonsondergang met de paarden, ingezonden door Marina Nefkens. De oplettende kijker naar de weerberichten zal haar naam zeker al eens hebben gezien bij de weerfoto's op o.a. RTL 4. Hulde Marina voor deze fraaie foto. Een kwestie van zien en op het juiste ogenblik en uit het juiste standpunt de foto maken. Ook voor de volgende editie van de `Groene Wijk` kunt u deelnemen aan de fotowedstrijd. Graag aanleveren in jpg opmaak en niet verkleind en/of bewerkt sturen naar 28 De eerste plaats: Marina Nefkens met paarden bij zonsondergang

29 Een tweede en derde plaats zijn achtereenvolgens weggelegd voor: Anneke de la Rooy Houben (tweede plaats) voor haar originele benadering van een paddestoel. Miriam Stumpf (derde plaats) voor de fraaie weergave van een holle weg. 29

30 Andere foto s die zeker voor een eervolle vermelding in aanmerking komen. Schaapjes op het droge door Irene Bindels Jasper de Leeuw met een zonsondergang boven onze wijk 30

31 Marina Nefkens met een mooi sfeerbeeld Irene Bindels De Caumermolen uit Door de huidige bewoonster 15 jaar geleden in eigen beheer gerestaureerd. De woning was in 2012 decor van een geheel in Limburg opgenomen speelfilm Omega. Daarover wellicht in een volgende editie meer. 31

32 COLOFON: Redactieraad: Theo Scheepers vormgever Martin Frankort John Bleize Henny Brand Martin Brand Thérèse Ricker Redactieadres: Van Weerden Poelmanstraat EM Heerlen BESTUUR: Stichting Wijkraad Douve Weien/Caumerveld Peter Kastrop Jeu Triebels Theo Scheepers Anjo Pelzer Tes Gybels Secretariaatsadres: Van Weerden Poelmanstraat EM Heerlen voorzitter vice voorzitter secretaris penningmeester werkgr.wijkontwikkeling Het blad verschijnt 4x per jaar. Einddatum inlevering kopij 2013: 1 maart, 1 juni, 1 september,15 december Kopij alleen in Word, foto s in jpeg minimaal 250 DPI. De redactie neemt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten. Bezorging van de wijkkrant: Heeft u de wijkkrant niet ontvangen, neem dan contact op met Theo Scheepers Belangrijke telefoonnummers: Alarmnummer Politie/brandweer/ambulance 112 Politie (geen spoed) Centr. huisartsenpost NightCare Dierenambulance Gemeente Heerlen Drugs en tippeloverlast Klachtenlijn Openbare werken Acute zorg aan huis (24 uur) Atrium MC Heerlen S.O.S. telefoon Klantenservice Meandergroep

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl Wel ondernemers spreken KRUIDENTUIN uitslag Enquete SEPTEMBER DECEMBER 2010 2013 www.wittewel-sintenbuurt.nl Inhoudsopgave Omslag: Een schilder bezig aan de onderkant van de dakgoot Pagina: 2 : Redactioneel

Nadere informatie

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl in dit nummer 4 Hoe is het nu met... Bram 7 DeeDee laat Ties lachen 10 Je wilde niet stoppen,

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Editie Juni 2013. Nieuwsblad voor Dierdonk

Editie Juni 2013. Nieuwsblad voor Dierdonk Editie Juni 2013 Nieuwsblad voor Dierdonk HET BINNENHUIS HELMOND Voorjaar in huis! KOM KIJKEN NAAR DE NIEUWE COLLECTIE Leolux fauteuil Elixir Meervoudig verstelbaar, vanaf 2.495,- Topform bank Mistral

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout Ber weer 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout W I J K K R A N T O O S T E R H O U T N I J M E G E N EN Boomgaard ELTEN NIJLAND

Nadere informatie

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011 Jaargang 27 maart 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Van graan tot brood, nieuwe activiteiten in het Brouwhuisse bakhuis.

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

wijkblad Een mooie Koningsdag in Berg en Bos wijkvereniging Berg en Bos Inhoud informatie van uw wijk juni 2015 Door Leen Los

wijkblad Een mooie Koningsdag in Berg en Bos wijkvereniging Berg en Bos Inhoud informatie van uw wijk juni 2015 Door Leen Los juni 2015 2 Inhoud wijkblad informatie van uw wijk wijkvereniging Berg en Bos Notulen Jaarvergadering 2 Van de voorzitter 5 Waterpolotoernooi 6 Picknick in Stadspark Berg & Bos 6 Met veilig gevoel op vakantie

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008 W i j k k r a n t Parkwijk-Zuiderpolder Jaargang 16 Februari 2008 In dit nummer Jaarverslag 2007 Notulist gezocht Nieuwjaarsreceptie Interview met... bezoek ons ook op www.parkwijk-zuiderpolder.nl Wijkraadsleden

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

raneveer Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 1

raneveer Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 1 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 1 IN DIT NUMMER: Van wijkraad naar gemeentelijk adviesorgaan Honderdjarige in onze wijk Lies Bloema gaat liefst dansend door het leven Mijn vader

Nadere informatie