geageerd wordt tegen kleine, al dan niet jonge politieke partijen en dat de animositeit apert is.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geageerd wordt tegen kleine, al dan niet jonge politieke partijen en dat de animositeit apert is."

Transcriptie

1 Jaargang 105 WOENSDAG 5 MAART 2014 NO SRD 1,25 Dronken doodrijder is politiemajoor De 48-jarige politiemajoor Wilfred N. verkeerde zodanig onder invloed van alcohol, dat dit de 57-jarige mede-inzittende Guno Harry het leven heeft gekost nadat hij eergisteren omstreeks middernacht met zijn voertuig tegen een stilstaande vuilniswagen was opgebotst op de Martin Luther Kingweg ter hoogte van Ornamibo. De 57-jarige Harry is ter plaatse overleden aan letsels die hij opliep bij de botsing. N. heeft een beenfractuur opgelopen en is opgenomen in het ziekenhuis. Woordvoerder Humphrey Naarden van de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname zegt dat de Gezien de fikse aanwas van tenminste nieuwe stemgerechtigden en het traditionele hoge aantal van meer dan zwevende kiezers, liggen er bij de komende verkiezingen enorme perspectieven in het verschiet voor kleine, nieuwe politieke partijen die onbesmette jonge Surinamers, alternatieve ideeën en een fris elan kunnen presenteren. Daarenboven zou het afnemend vertrouwen in de Surinaamse politiek een gunstig klimaat door Melissa Achthoven Het personeel van de Esther Stichting is de situatie beu. Momenteel zijn er maar 55 personeelsleden in dienst, die 60 hulpbehoevenden van de stichting iedere dag moeten verzorgen. Bondsvoorzitter Murwin Leeflang zei in een gesprek met De politieman werd aangehouden en in verzekering gesteld, nadat uit een blaastest was komen vast te staan dat zijn uitgeademde lucht ver boven het maximum van 220 microgram alcohol stond. Dat betekent bij wet dat hij dronken was. 'Het is een strafbaar feit, dood door schuld', aldus Naarden. Naarden zegt ook dat de kans groot is dat N. een gevangenisstraf zal moeten uitzitten, 'maar de rechter bepaalt dat'. Grote kansen voor kleine politieke partijen scheppen voor jonge politici met een onbevlekt verleden. Dit betoogde de filosoof/- psycholoog, ondernemer en publicist dr. Roy Bhikharie tijdens de inleiding van een lezing die hij gisteravond verzorgde voor de Kenniskring. De lezing met een paneldiscussie waaraan Harold Ramdhani en Guillermo Samson deelnamen, handelde over de mogelijke rol en betekenis van jonge (kleine) politieke partijen in Bikharie onthulde overigens zijn voornemens Personeel Esther Stichting is situatie beu West dat er een tekort van 100 personeelsleden bestaat. Door het tekort aan personeel komt het wel voor dat personeelsleden af en toe moeten doorwerken na hun normale diensttijd, anders is niemand aanwezig die de zorg kan dragen voor de hulpbehoevenden bij de stichting.. een nieuwe politieke partij te lanceren en presenteerde tevens een jong en geschakeerd aspirant-bestuur. Naar zijn zeggen zijn veel jongeren gedemotiveerd en gedesillusioneerd vanwege het huidige politieke spectrum en acht hij het van eminent belang dat vooral deze doelgroep actief betrokken wordt in het besluitvormingsproces. De psycholoog heeft voor wat betreft de oprichting van een nieuwe politieke partij overigens al eerder met het bijltje gehakt, aangezien hij aan de wieg heeft gestaan van de politieke entiteit Democratisch Alternatief '91 (DA' 91). Bij de verkiezingen van 1991 verwierf DA '91 slechts enkele maanden na de oprichting negen parlementszetels. Bikharie maakte er tevens gewag van dat er vaak vanuit de gevestigde politieke orde geageerd wordt tegen kleine, al dan niet jonge politieke partijen en dat de animositeit apert is. Behalve het tekort aan personeel vinden de werknemers het lastig dat er sinds vorig jaar april de stichting zonder een directeur zit, nadat de AOV- gelden van de bewoners van de stichting onder haar leiding waren weggemaakt. Al 3 tot 4 jaren heeft er geen instroom van nieuw personeel plaatsgevonden bij de stichting. Vele personeelsleden zijn intussen met pensioen gegaan, andere werknemers zijn overgeplaatst of hebben ontslag genomen. Verder gaf Leeflang te kennen dat de toelagen nog steeds uitblijven en dat de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Alice Amafo pas vandaag gereageerd heeft op de brief. Bondsvoorzitter Murwin Leeflang ( de eerste in de rij) van de Esther Stichting steekt samen met het personeel de straat over om naar de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Alice Amafo te gaan voor het voeren van gesprekken over het tekort aan personeel en de toelagen die tot op heden uitgebleven zijn, alsmede andere zorgpunten. (foto: Regillio Derby) Ambassadeur Jay Anaida (l), bouwprojectleider Charles Johnson (m) en minister van Justitie en Politie Edward Belfort (r) bij de ceremoniële eerste steenlegging voor het gebouw van de nieuwe Amerikaanse ambassade. Nieuw ambassadegebouw VS biedt maximale beveiliging door Chris Bakker Vandaag is met enig ceremonieel de eerste steen gelegd voor het gebouw van de nieuwe Amerikaanse ambassade te Morgenstond. Prominente aanwezigen waren naast de Amerikaanse ambassadeur Jay Anaina onder meer minister van Justitie en Politie Edward Belfort en de districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost Mohamad Kasto. Het nieuwe ambassadegebouw moet volgens Anaina "safe, secure and comfortable" zijn. Een veiligheidsadviseur laat weten Geweld tegen vrouwen vormt nog steeds een zeer ernstig vraagstuk in ons land. Dit concludeert het US State Department in zijn onlangs uitgebrachte rapport Country Reports on Human Rights Practices for Door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gerapporteerd dat de Surinaamse politie tot november meldingen van seksueel misbruik kreeg en 1035 meldingen van huiselijk geweld. Daarenboven werden 3 van de 25 moorden die tijdens het onderzoeksjaar gepleegd werden in verband gebracht dat het gebouw omringd zal worden met zware betonnen muren als voorzorgsmaatregel. De locatie lijkt eveneens strategisch gekozen te zijn, aangezien het complex zich relatief dicht bij de oceaan bevindt en er veel braakliggend terrein rondom het complex is. Een tweede belangrijke overweging voor de ambassade is duurzaamheid. Zo wordt regenwater opgevangen, waardoor men verwacht geen water te moeten gebruiken van het Surinaamse waterleidingbedrijf. Geweld tegen vrouwen nog steeds zeer ernstig met huiselijk geweld. In 2012 schreef de politie 14 van de 27 gepleegde moorden toe aan geëscaleerd huiselijk geweld en werden drie daders veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 9 jaar tot levenslang. Benadrukt wordt dat de Surinaamse wetgeving verkrachting strafbaar stelt, ook als dit binnen het huwelijk plaatsvindt en dat de nationale wetten sancties van tussen de 12 en 15 jaar gevangenisstraf voorschrijven voor verkrachting of aanranding.

2 DE WEST VAN WOENSDAG 5 MAART 2014 PAGINA 2 NO Moestadja ingenomen met cursus Herschrijving Surinaamse Geschiedenis Minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken is zeer ingenomen met het succes van de cursus Herschrijving van de Surinaamse Geschiedenis. De belangstelling onder de cursisten was namelijk heel goed te noemen. De bewindsman kijkt nu al uit naar het vervolgtraject. De cursus is op 24 september vorig jaar van start gegaan en duurt tot en met 7 maart aanstaande. Deze is bedoeld voor mensen die onderzoek verrichten naar de Surinaamse geschiedenis en een bijdrage willen leveren aan de herschrijving van de Surinaamse geschiedenis. De training is verzorgd door het Nationaal Archief Suriname en het International Institute for Scientific Research. De docenten Dew Baboeram (Sandew Hira) en professor Van links naar rechts Dew Baboeram, professor Stephen Small, minister Moestadja en de nationale archivaris Rita Tjien Fooh- Hardjomohamad. Vervolg: Nieuw ambassadegebouw Verder is er een systeem dat maximaal gebruik maakt van zowel kunstlicht als daglicht. De grond is sinds het begin van het project 2,5 jaar geleden ongeveer twee meter opgehoogd, waarmede Stephen Small die de training hebben verzorgd, waren op bezoek bij de minister. Volgens de bewindsman zijn de heren Baboeram en Small gekozen om de studie te geven op basis van hun kennis en ervaring. Baboeram merkte op het prijzenswaardig te vinden, dat de regering de training draagt. De sessies zullen tot een aantal concrete stappen leiden, namelijk het scheppen van een kader voor bronnenpublicaties. Dit werd in een persbericht bekendgemaakt. Baboeram noemde verder het opzetten van een redactiecommissie die betrokken zal zijn bij een aantal publicaties. Verder behoort het uitgeven van een boek over gender ook tot de stappen. Professor Small maakte er melding van veel in de regio beoogd wordt het eventueel onder water lopen van het terrein tegen te gaan. De bouw wordt verricht door de Amerikaanse aannemer BC Harbert en door de regering- Obama is hierdvoor 110 miljoen US$ uitgetrokken. Deze aannemer heeft eerder projecten uitgevoerd voor Omstreeks één uur vanmiddag ging de bond samen met Amafo rond de tafel zitten om gesprekken te voeren met betrekking tot het tekort te hebben gewerkt en dat hij op basis daarvan genoeg kennis heeft verzameld die hij zou willen delen. Er is veel interesse voor de eigen geschiedenis. Landen kijken naar elkaars verschillen en overeenkomsten, zei Small. De regering-bouterse/- Ameerali heeft in haar Ontwikkelingsplan het belang onderstreept om op zoek te gaan naar de werkelijkheid van onze geschiedenis, van onze waarden en normen en van al die zaken die bepalend zijn voor ons huidige en toekomstige bestaan als natie. De regering heeft daarbij ook vermeld, dat de tijd is aangebroken dat wij vanuit een eigen ontwikkeld nationaal concept ons verleden, onze geschiedenis en onze cultuur gaan bestuderen en beschrijven. het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, onder meer in Islammabad (Pakistan). Naar verwachting zal het nieuwe gebouw in 2016 voltooid zijn. Het gebouw waarin de Amerikaanse ambassade nu zetelt zal worden verkocht. Vervolg: Personeel Esther Stichting aan personeel en de toelagen die tot op heden uitgebleven zijn en de andere zorgpunten, aldus Leeflang. Om dezelfde zorgpunten hadden de werknemers het werk neergelegd op 19 november jongstleden. Voorheen was de vakbond bij de Esther Stichting aangesloten bij de Centrale van Landsdienaren Organisaties, maar uit ontevredenheid stapte de bond over naar de Vakcentrale C- 47, aldus Leeflang. De overheid hand-haaft deze wetten overigens effectief en daarbovenop legt de wet straffen van 4 tot 8 jaar detentie op bij misdaden in het kader van huiselijk geweld. Het rapport maakt er gewag van dat het Bureau Slachtofferhulp middelen voor slachtoffers van huiselijk geweld ter beschikking stelde en voortging met het informeren over huiselijk geweld via publieke televisieprogramma s. In het laatste onderzoeksjaar werden vier slachtofferkamers op de politiebureaus in Paramaribo en Nickerie geteld. De autoriteiten voorzagen voorts in de opleiding van politie-eenheden met betrekking tot het omgaan met slachtoffers die het geweld Een politieagent 1 ste klasse (4 strepen) in uniform koopt drie flessen Heineken bier en loopt daarmee naar zijn dienstvoertuig. Hoewel weinig mensen daar acht op slaan is hier sprake van ongeoorloofd gedrag van deze wetdienaar. Eergisteren is een politiemajoor aangehouden nadat hij onder invloed van alcohol een aanrijding heeft veroorzaakt, waarbij een medeinzittende het leven heeft gelaten. Vervolg: Dronken doodrijder Volgens de Alcoholwet is alles wat meer bedraagt dan een promillage van 0.499, of twee glaasjes bier, al teveel voor iemand die wenst deel te nemen aan het verkeer. De vuilniswagen was defect Vervolg: Grote kansen voor Vaak wordt vanuit grote politieke partijen laatdunkend opgemerkt dat men niet op kleine partijen moet stemmen, omdat dat 'las' sten' is. "Een ieder moet de keuzevrijheid hebben om zich zelfstandig te ontwikkelen', onderstreepte Bikharie echter en hij attendeerde zijn gehoor er op dat het niet zelden juist de kleine partijen zijn die met belangrijke ideeën komen en grote zaken voor het land realiseren. De grote partijen hebben bovendien hun huidige status bereikt doordat zij in het algemeen een strategie gevolgd hebben van het breed samenwerken en samengaan met kleine partijen. De NDP is daar een voorbeeld van. De filosoof/- psycholoog gaf overigens de waarschuwing dat kleine politieke partijen niet in de fout moeten gaan om in OW pakt afkalving Weg naar Zee aan Het Ministerie van Openbare Werken (OW) pakt de afkalving te Weg naar Zee aan. Vandaag gaf OW-minister Rabin Parmessar op zijn ministerie een toelichting op de verschillende wijze van benadering van de zeespiegelstijging. Gezien het belang van dit vraagstuk heeft het ministerie gemeend om met alle partijen aan tafel te moeten zitten. In de afgelopen twee geraakt en stond langs de weg geparkeerd met waarschuwingslichten aan. De bestuurder van de personenauto kwam tegen de achterzijde van de vuilniswagen aan en wel zodanig, dat hetzelfde stramien vast te roesten, omdat ze dan niet Vervolg: Geweld tegen vrouwen hebben overleefd en daders van seksuele misdrijven en huiselijk geweld. Tot november bood de overheid onderdak en hulpverlening aan 20 slachtoffers van huiselijk geweld en hun 26 kinderen. De verblijfsduur van slachtoffers is, afhankelijk van de omstandigheden, gemiddeld slechts drie maanden. Verder wordt gemeld dat er geen specifieke wetgeving is inzake seksuele intimidatie, maar dat aanklagers kunnen terugvallen op diverse strafwetboekartikelen bij het indienen van aanklachten tegen seksuele intimidatie. In het afgelopen jaar waren er overigens geen rechtszaken gemeld die betrekking hadden op seksuele intimidatie Harry zwaargewond raakte en het leven verloor. Het verkeersteam van Wanica heeft deze zaak in onderzoek. Het lichaam van Harry is voor obductie in beslag genomen. De filosoof/psycholoog, ondernemer en publicist dr. Roy Bhikharie heeft gisteravond voor de Kenniskring de inleiding verzorgd van een lezing met paneldiscussie over de mogelijke rol en betekenis van jonge (kleine) politieke partijen in Bikharie onthulde tevens zijn voornemens een nieuwe politieke partij te lanceren. op de werkplek. Feit is wel dat stalking een strafbaar feit is en de politie mogelijke gevallen van stalking kan onderzoeken zonder dat een formele klacht wordt ingediend. In afwachting van het onderzoek kan de politie tevens een huisverbod voor maximaal 30 dagen bevelen namens de procureur-generaal en beperkingen opleggen voor het contact tussen slachtoffer en verdachte. Indien schuldig bevonden, kunnen overtreders gevangenisstraffen krijgen tussen de 4 en 12 jaar en boetes tussen SRD en SRD opgelegd krijgen afhankelijk van de ernst van de zaak. zullen groeien en zelfs zullen slinken. jaar zijn er overigens al studies gedaan over het vraagstuk van zeespiegelstijging. In november vorig jaar bijvoorbeeld werd er een conferentie gehouden met betrekking tot dit onderwerp, waar alle relevante partijen breedvoerig overleg over voerden. Tevens waren er vertegenwoordigers aanwezig van De Nationale Assemblee, diverse ingenieursbureaus en ondernemers die belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden die de afkalving een toe moet toeroepen. De minister maakte duidelijk dat de situatie van het oprukkende zeewater in vergelijking met twee jaar geleden veranderd is. Gebleken is dat het water agressiever is geworden, de golfkracht sterker en dat de gevolgen hiervan steeds desastreuzer worden. Dit is onder meer naar voren gekomen bij waarnemingen langs de Marowijnerivier nabij Albina. "Als wij nu niets doen aan deze kwestie, dan zal het water steeds zuidelijker komen. Er zal dan sprake zijn van verzilting van goede gronden die niet meer bruikbaar zullen zijn voor landbouwdoeleinden", aldus Parmessar. Het is de bedoeling dat een acht kilometer lange dijk gebouwd wordt om de afkalving te Weg naar Zee tot staan te brengen. De minister gaf vandaag tegenover de pers meer opening van zaken over de aanpak die OW zal volgen en diverse mediawerkers werden vandaag gebracht naar Weg naar Zee om de huidige stand van zaken met eigen ogen te kunnen aanschouwen.

3 NO DE WEST VAN WOENSDAG 5 MAART 2014 PAGINA 3 Justitia Pietas Fides MMCDVII - Parkeren. Deze trip was het een vuilniswagen die met pech langs de snelweg naar Paranam was geparkeerd. Weer een verkeersdode. Wat er allemaal aan zwaar materieel langs deze weg wordt neergezet, grenst aan het absurde. Van de week stond daar ter hoogte van Ornamibo, ook nog een 'libi libi' mijnvrachtwagen met het dikste gedeelte van het achterste omhoog, te wachten op wie er tegenaan durfde botsen. Een defecte vuilniswagen nam de honneurs waar en zorgde voor nog een dode in het verkeer. Wat zich op de Martin Luther Kingweg en de Meurswerg allemaal aan hout-, grint- en zandtransporten voortbeweegt, is ten hemel schreiend. Wat zich vanuit de richting Moengo naar Paramaribo aan te zwaar beladen houttrucks voortbeweegt, is een grof schandaal. Aan dovemansoren. Even kondigde het Openbaar Ministerie mee, dat er 'gewichtige maatregelen' zouden worden genomen. De betrokken officier van justitie is waarschijnlijk door de gevarenschrik bevangen, mede door weinig te nuanceren protest van houtvervoerders en liet het --na twee bevestigende opmerkingen-- het er ook grandioos bij liggen. - Grap. De conferentie over dialoog en enig verzoeningsproces is verkeerd begrepen? Wat een stompzinnige gedachte. 'A pipel no don, leki sa we denki!'. Het lijkt er veel meer op, dat de tijdelijke leiding op het ministerie van Buitenlandse Zaken en het meer corrupte deel van het parlement, halszaken opzettelijk verkeerd wil begrijpen. Amnestie voor wie en voor wat? Verzoening met wie en met wat? Wie is schuldig aan uitlokking van, het met voorbedachten rade en gedegen plannen/plegen van gruwelmoorden? Weten Vischnudatt, Misiekaba, Panka en Lackin dat allemaal wel bij voorbaat en voorraad? De conferentie over 'dialoog en verzoeningsproces', is een macabere voorbode voor/van de bekender heren, om hun bazen zeer tijdelijk vrij te houden van enige vorm aan langdurige gevangenisstraf. Wie heeft groot belang daarbij? Inderdaad het viertal voornoemde figuren en hun wazige geloofsgenoten. "Awaste of time and money, again!". Omdat evenals in Chili, Argentinië en andere gerechtelijke deelformaties in het heden, de gruwelmoordenaars alsnog en desnoods op zeer hoge leeftijd, de sleutels van gevangeniscipiers, zullen horen rinkelen. Luid en duidelijk. De vraag die het viertal 'plus' nog rest, is: ' waarom amnestie op te moeten leggen?'. En wie komen daar wel/niet in aanmerking voor? Straffeloosheid voor de moordenaars, omdat men de levendige kans loopt, een deel van een bekender politieke organisatie stuurloos geraakt. 'Neks no fout!'. De amnestieinitiatiefnemers misschien onbeschermd achterblijven? 'Dan ala sani fout!'. De schuldigen aan moord voor de zoveelste maal --sinds het rampjaar amnestie verlenen/-krijgen en dus een figuratieve vrijbrief om opnieuw megakwaad te doen tegen de mensheid of menselijkheid, door universele mensenrechten onmeetbaar/-strafbaar te schenden? Zo oud als moordenaars heden ten dage zijn geraakt, weet men eerstens de Organisatie van Amerikaanse Staten tegen Unasur af te zetten en nu opportunistisch weer te betrekken bij lijfsbehoud van zware criminaliteit? In relatieve vrijheid verweven en tegelijkertijd in onverzoenbare geestelijke knelling/kwelling ( ), nog even te bevrijden van de justitiële gevolgen binnen vervolging en bestraffing? Amnestie maakt namelijk helemaal niet los, van wat 'hoger machten' --aannemelijk een betrokken menselijk brein ansich-- onvertogen en gericht ( ), weten op te leggen. 'Dem yeye, san no habi no wan enkri dresi!'. Straffeloosheid zeer tijdelijk opgelegd aan de gemeenschap en dan wat te doen met die moorddadige geest? Ook nog respect genereren voor de corrupte delen van het parlement? En dan wat in volgtraject? Met inlevering van het zelfrespect van dit volk, wat het vertrouwen in de corrupte delen van het parlement allang kwijt is? 25 Mei 2015, of veel eerder. 'No fears no sweat'. Het is al zovele malen meer vertoond. Opgelegde vormen van amnestie en ook een pathetisch aangestuurde vorm aan gratie? Werkt niet helend bij reeds bewezen en geduide recidivisten. - Wie ging smoezen? Ach, maakt niet langer uit wie de persoon is. Wie het staatshoofd op het verkeerde been zette, waardoor men een valselijk beeld en attitude van de Amerikaanse diplomatie creëerde, of tot een discutabele aanval overging. Het lijkt er eerder op, dat niemand ging smoezen of konkelen. Maar dat er een minder feestelijk sfeertje moest worden geschapen. Nog wel nadat de diplomaten hun rondes beginnen te maken om te zien of wel/niet een kiessysteem te wijzigen( ), op z'n plaats is. In ieder geval heeft Jules Wijdenbosch in 1987 getoond aan de wereld, hoe het wél moet. In de herfst van het leven, zal het ook aan hem gelegen zijn om zaken correct en eerlijk te doen verlopen. Van de contemporaine die nu zeggen, dat het eerlijke verkiezingen worden, zal het mede allemaal afhangen of het ingezette 'changement de regime' daadwerkelijk en ongestoord beslag dan wel realisatie mag beleven. Ongehinderd en op basis van alom geroemde eerlijkheid. - Caracas. De erfenis van Hugo Chávez ligt niet alleen aan een nagedachtenis van een opgeklopt moderner revolutionair, met het nodige aan misbruik van de mythische Bolivar, maar ook in de langverwachte opstand die het Volk van Venezuela nu al weken genereert. En als tegenzet hoe geüniformeerde criminelen op motor- en bromfietsen, zich in tegenacties pathetisch richtten op het mishandelen van vrouwen die zij uit erven en woningen slepen naar aangereden overvalwagens. Vooral daar waar de mannelijke helft van de demonstranten, hen te snel af is. Als men naar de 'live beelduitzendingen' van de BBC en andere internationale persbureaus kijkt, weet men onvervreemdbaar, dat Maduro het ingezette verzet, niet langer zal kunnen stuiten. De economische chaos is een 'opposantsterkere voedingsbodem' gebleken, dan het onderling Venezolaanse solidarisme van weleer. Voor meer: - Takru pipa. Inderdaad nog zo een viespeuk die religie misbruikt om de foute zintuigen tegemoet te treden. Ook in SU heeft men van die voorgangers die in een bepaalde levenshouding --binnen een corrupte 'dolfinariumgedachte'-- in strafwaardige actie kwamen. In vergelijk met een SU-collega, heeft een Keniaanse voorganger meer nog bepaald, dat vrouwen dichter bij hun 'schepper' komen als de kerkdiensten 'gespeend van ondergoed' worden bezocht. Duikelaars onder de predikkende duivelaars. Berlusconi's onder de "awari domri's". Kabula of bunga, het is om het even. Alle lu, ja! - Dictatuur. Duidelijk dat er een wazig dictaat wordt aangerukt, als het om de bouw van een monument voor 'gevallen leden' van het Nationaal Leger gaat. Niemand kan tegen de bouw en oprichting, van een oprecht verkozen en eerbaar monument zijn. Mits dat allemaal volgens de regels geschiedt en de geschriften op zo een monument geplaatst, minstens aan de waarheid appelleren en niet onderdeel zijn gaan vormen van discussie, voortkomend uit de tekstuele spinsels die 'Herrie Herrie' de samenleving al eerder mocht voorhouden. Waarom begon het aangeduide conflict, wie waren de hoofdveroorzakers/-actoren, wie hielden de zaak tot ver na 1987 gaande en waarom. Als daar niet een waarheidcommissie bij moet worden geroepen!? Hoewel men binnen het leger, exact weet hoe het allemaal zo kwaadaardig heeft kunnen evolueren en escaleren. Wie aan het conflict grof verdienden, er beter van werden en wie er helaas niet meer zijn. En ook dat neemt men het defensieinstituut nooit meer af. Niet met of zonder enig monument. - Gronden. Vele tientallen eigenaren van gronden en terreinen in en rond Albina blijken benadeeld te zijn, nadat de gevechtshandelingen eindigden en men na 1992 terugkeerde naar het vertrouwde woongebied. Blijkt bij evenveel, dat er door wilde occupatie op eigendomsterreinen, veel wrevel wordt gewekt bij de wettige bezitters. Ook het door de Staat te vergoeden gedeelte van in brand geschoten objecten, laat nog steeds op zich wachten. In herinnering daarbij genomen, de gebouwen van 'De Moederbond' en lang na 08 December 1982, bekender objecten van vernietigde media in Paramaribo die wel ruimhartig werden gecompenseerd Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) van 105 gedetineerden, werd aangekondigd door Belfor. Tegelijkertijd verwacht de bewindvoerder op MinJusPol het nodige aan kritieken? Die hoeft hij niet te verwachten, als zijn door de Staat opgedragen werk correct en wettig is gedaan. Het wachten is op wat Belfor verwacht en of dat verwachtbare zal komen. - KLM. De KLM zet komende zomer 2,6 procent meer capaciteit in dan een jaar eerder. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij vandaag bekend. Vooral op bestemmingen binnen Europa komen meer stoelen beschikbaar, 7,8 procent, grotendeels dankzij efficiënter gebruik van de bestaande vloot. Op langere vluchten neemt de capaciteit met 1,5 procent toe. Voor de groep als geheel neemt de capaciteit in de nieuwe zomerdienstregeling, die loopt van 30 maart tot 25 oktober, met 1,7 procent toe. Daarmee kiest Air France-KLM naar eigen zeggen nog steeds voor 'gecontroleerde groei', met extra capaciteit in opkomende markten. Aldus een Amsterdams blad. Hopelijk komt er dan ook meer been-/zitruimte op de AMS-PBM-AMS vluchten. - Conflicterende berichten uit de Oekraïne. Het schiereiland 'de Krim' moet bij de Oekraïne blijven, vindt de nieuwe premier van het land Arseni Jatsenjoek. Wel kan het eventueel meer autonomie krijgen. En dan: Een Nederlandse vertegenwoordiger van VN-voorzitter Ban Kimoon, Robert Serry, is op de woensdag door gewapende mannen gevangen genomen op 'de Krim'. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover het persbureau Interfax. Een woordvoerder heeft dit ook bevestigd tegenover het persbureau Reuters. Verdere details over de ontvoering van Serry zijn niet bekend. - Suriname en droga in Een internationale onderzoeksrapportage. A. Introduction Suriname is a transit zone for South American cocaine en route to Europe, Africa and, to a lesser extent, the United States. Suriname's sparsely populated coastal region and isolated jungle interior, together with weak border controls and infrastructure, make narcotics detection and interdiction efforts difficult. Traffickers are able to move drug shipments into and through Suriname by land, water, and air with little resistance. There is little evidence of drug production in Suriname, although national police officials (widely known as "Korps Politie Suriname" in Dutch, or KPS) have advised U.S law enforcement officials of increased cultivation of cannabis. B. Drug Control Accomplishments, Policies, and Trends 1. Institutional Development As a matter of official policy, the Government of Suriname is committed to combating illegal narcotics trafficking. However, Suriname's practical ability to apprehend and prosecute narcotics traffickers remains inhibited by drugrelated corruption, bureaucratic hurdles, and inadequate legislation. Under the coordination of the Office of the President, the National Anti-Drug Council and the Ministries of Health, Justice/Police, and Education formulated the draft National Drug Master Plan for The National Assembly approved the Plan, which addresses both supply and demand, in October Suriname passed four laws intended to satisfy the recommendations of the Caribbean Financial Action Task Force, in order to implement common countermeasures to address the problem of criminal money laundering: a law regulating oversight of money transfer offices; an amendment on reporting unusual transactions; a law regulating bank and credit system supervision; and additional legislation on money laundering and terrorism financing. Suriname is a party to the Inter-American Convention against Corruption and Migrant Smuggling and the Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. Since 1976, Suriname has been sharing narcotics information with the Netherlands pursuant to a mutual legal assistance agreement. In 1999, the United States and Suriname completed a comprehensive bilateral maritime counternarcotics enforcement agreement that remains in force. Suriname has also signed bilateral agreements to combat drug trafficking with Brazil, Venezuela and Colombia. Suriname has two memoranda of understanding (MOU) with the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) that provide for a DEA presence in Suriname and the establishment of the Narcotics Intelligence Unit, a vetted unit of five to eight officers. In 2012, Suriname signed an MOU with the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) to participate in their Container Control Program. Current law prohibits the extradition of Surinamese nationals and this is upheld in practice. In 2012, Suriname began the installation of an automated biometrics border control management system that will identify and record people traveling to and from Suriname at the principal airport and border crossings. Suriname also participated in the Caribbean Basin Security Initiative-funded digitized fingerprint system to link its criminal databases among the major law enforcement entities in the country as well as internationally. 2. Supply Reduction In 2012, the Government of Suriname seized 395 kilograms (kg) of cocaine, 102 kg of cannabis, 8000 ecstasy pills and 80 grams of hashish. Two hundred and sixty-nine people were arrested for drug-related offenses, of which two hundred and sixteen cases were sent to the Office of the Attorney General for prosecution. One hundred and forty-one people were prosecuted for drug-related offenses. Suriname is working on legislation to control precursor chemicals, but currently is unable to detect the diversion of precursor chemicals for drug production. The Government of Suriname focuses significant narcotics interdiction resources on the country's western border with Guyana, a key route for cocaine trafficking by land and water. Suriname's international airport, Johan Adolf Pengel International, continues to work with the Government of Suriname and a Canadian partner to implement an air-traffic radar and control system first installed in 2010, but which is still not operational. Interdiction efforts at the airport are run by the Combating International Drug Trafficking (BID) team composed of approximately 32 KPS members. The team focuses almost exclusively on searching passengers and cargo on flights bound for the Netherlands, where the majority of narcotics are trafficked from Suriname. The use of foodstuffs to move narcotics through the airport continued in In October, 57 kg of cocaine were recovered from hollowed-out sweet potatoes. The BID team utilizes urine test kits at the airport to identify suspected drug mules, and "sniffer dogs" for additional narcotics detection. Drug mules who evade detection in Suriname may be arrested upon arrival in Amsterdam, where 100-percent inspection of all bags and passengers from Suriname is routine. The bulk of cocaine smuggled from Suriname to Europe and Africa occurs via container cargo. Smaller fishing vessels also carry drugs out to sea and transfer them to large freight vessels in international waters. The Government of Suriname is working to create a coast guard, though its current maritime capability is limited. Suriname does not operate a maritime radar system to track movements at sea. There is local cultivation of cannabis in Suriname but little data exists on the amount under cultivation. There was one seizure of 20 kg at the Zorg en Hoop Airport from luggage intended for Guyana. However, there is no additional evidence that cannabis is exported in significant quantities. 3. Drug Abuse Awareness, Demand Reduction, and Treatment The Organization of American States' Inter-American Drug Abuse Control Commission will begin a survey on Suriname's drug consumption in A new National Anti-Drug Council was installed in 2012 and worked to raise drug awareness, held prevention meetings with children, parents, and teachers and focused efforts on educating dropouts. There is one government-run detoxification center that is free of charge; other treatment centers are run by non-governmental organizations. 4. Corruption During 2012, the Government of Suriname officially maintained its commitment to combat narcotics trafficking and took measures to apprehend government officials for drugrelated corruption. However, corruption remained pervasive throughout all levels of government and there was evidence of drug-related corruption among government officials. Two high-level officials within the Suriname government have previous convictions for drug trafficking: President Desire Bouterse and Member of Parliament Ronnie Brunswijk have been convicted in absentia in separate court cases in the Netherlands. France also has an outstanding arrest warrant for Brunswijk on similar charges. Neither has served the sentence associated with the conviction, as Suriname does not extradite its citizens. C. National Goals, Bilateral Cooperation, and U.S. Policy Initiatives In 2012, the United States provided training, technical assistance and material support to several elements of the KPS, as well as to the Suriname Navy and other maritime authorities. The operational effectiveness of Suriname's law enforcement institutions continued to be hampered by government reorganization efforts within the law enforcement structures and unfilled vacancies within law enforcement units. D. Conclusion - The United States encourages the Government of Suriname to increase efforts to pursue major narcotics traffickers, dismantle their organizations, and strengthen regional and international cooperation. Additionally, the United States encourages Suriname to work to eliminate bureaucratic obstacles that limit law enforcement's effectiveness and to continue to develop the capacity of its counternarcotics-focused units. Suriname's participation in UNODC's Container Control Program is a positive sign that the Government of Suriname intends to improve enforcement at seaports, the primary conduits for shipments of narcotics exiting Suriname. Increased monitoring and protection of porous borders and the interior with a radar detection system and adequate air support to conduct arrests in Suriname's interior should also be a priority. Tot zover een internationaal en via het Internet verspreid rapport over ons land door: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2013 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR).

SLM vanaf 29 maart op route Cayenne-Miami

SLM vanaf 29 maart op route Cayenne-Miami Jaargang 105 DINSDAG 18 MAART 2014 NO. 41993 SRD 1,25 Raadsadviseur Abrahams "aangevallen" door dronkaard Raadsaviseur, ex-minister van Openbare Werken (OW) en NDP-topper Ramon Abrahams had gisteren niet

Nadere informatie

Nederland op weg naar diesel onder 1 euro per liter. Pagina 11. Jaargang 106

Nederland op weg naar diesel onder 1 euro per liter. Pagina 11. Jaargang 106 Nederlandse kinderwerkster Groothuis naar Powaka. Pagina 4 Nederland op weg naar diesel onder 1 euro per liter. Pagina 11 Australië start Azië Cup overtuigend. Pagina 10 Jaargang 106 VRIJDAG 9 JANUARI

Nadere informatie

Brandweer oefent samen met Frans-Guyana door Chris Bakker

Brandweer oefent samen met Frans-Guyana door Chris Bakker Jaargang 105 VRIJDAG 6 JUNI 2014 NO. 42059 SRD 1,25 Directrice Havo 2 vast voor verduistering en valsheid door Melissa Achthoven De directrice van de Henry Dahlbergschool (Havo 2), J.V., is gisteren door

Nadere informatie

Brazilië moest Suriname militair versterken

Brazilië moest Suriname militair versterken Jaargang 105 DINSDAG 3 JUNI 2014 NO. 42056 SRD 1,25 Instorting verbindingsbrug Pikin Slee/Futu Na Kaba zorgwekkend door Melissa Achthoven De instorting van een brugverbinding over de Paabakreek tussen

Nadere informatie

Kabinet staat op z n kop Het kabinet staat sinds vannacht ondersteboven.

Kabinet staat op z n kop Het kabinet staat sinds vannacht ondersteboven. Jaargang 104 DINSDAG 11 JUNI 2013 NO. 41765 SRD 1,25 Regering stelt Telesur nettowinst 2012 ter beschikking door Aidy Agodeba De regering heeft gemeend de nettowinst die het staatstelecommunicatiebedrijf

Nadere informatie

Den Haag huisvest zeker 200 inwoners die meevoelen met de Jihadisten. De stad is door deze extremisten omgedoopt tot Jihadcity. Pagina 6.

Den Haag huisvest zeker 200 inwoners die meevoelen met de Jihadisten. De stad is door deze extremisten omgedoopt tot Jihadcity. Pagina 6. Jurgia Fraser (l) is de nieuwe Little Miss Keti Koti Wageningen. In Paramaribo streek Gretshen Ligeon met de eer Misi Keti Koti 2014. Pagina 22 Den Haag huisvest zeker 200 inwoners die meevoelen met de

Nadere informatie

SZF-directeur tot nader order thuis. Pagina 2. Jaargang 106

SZF-directeur tot nader order thuis. Pagina 2. Jaargang 106 Stichting Women of faith geeft training in Brokopondo SZF-directeur tot nader order thuis. Remie Burke stelt Sporten Jeugdzaken verantwoordelijk voor de problemen binnen de boksbond. Pagina 2 Pagina 10

Nadere informatie

DRUGSGEBRUIK. van de ene naar de andere plaats. Nu worden andere routes gebruikt, maar die dingen zijn strategische dingen. Om organisatorische

DRUGSGEBRUIK. van de ene naar de andere plaats. Nu worden andere routes gebruikt, maar die dingen zijn strategische dingen. Om organisatorische Jaargang 104 DINSDAG 25 JUNI 2013 NO. 41777 SRD 1,25 Geen kans voor Surinaamse criminelen in Frans-Guyana door Valentijn Bartels Volgens minister Edward Belfort van Justitie en Politie (JusPol) is de samenwerking

Nadere informatie

Ook Trinidad geschokt om terreurplannen Dino

Ook Trinidad geschokt om terreurplannen Dino Jaargang 105 ZATERDAG 9 NOVEMBER 2013 NO. 41890 SRD 1,25 NJP-kandidaat Kanape droomt van eenheid onder jongeren Een vuist en krachtig, we zijn jong en machtig! Zo luidt het motto van Obed Kanapé, kandidaat

Nadere informatie

La Vigilantia nieuwe meisjes volleybalclub. Pagina 12. Jaargang 106

La Vigilantia nieuwe meisjes volleybalclub. Pagina 12. Jaargang 106 Jongen (14) onterecht op de elektrische stoel in Amerika. Pagina 9 La Vigilantia nieuwe meisjes volleybalclub. Pagina 12 800 kilo cocaïne onderschept in Antwerpse haven. Pagina 14 Jaargang 106 VRIJDAG

Nadere informatie

Nederlandse AOW-uitkering voor circa 4000 Surinaamse ingezetenen. Familie wil stoffelijke resten vermoorde Braziliaanse

Nederlandse AOW-uitkering voor circa 4000 Surinaamse ingezetenen. Familie wil stoffelijke resten vermoorde Braziliaanse Asresten van in Mexico verdwenen studenten. Hercules met kisten MH17 vertrokken uit Charkov. EBS is de nieuwe CTSS-voetbalkampioen. Pagina 6 Pagina 24 Pagina 10 Jaargang 106 ZATERDAG 8 NOVEMBER 2014 NO.

Nadere informatie

Aanslag met bijl op New Yorkse politie was terrorisme. Jaargang 106

Aanslag met bijl op New Yorkse politie was terrorisme. Jaargang 106 Russen betrappen Nederland op omzeilen vleesboycot. Aanslag met bijl op New Yorkse politie was terrorisme. In het zwembad Parima is gisteren de 2014 editie van het CTSS van start gegaan. Pagina 9 Pagina

Nadere informatie

het korps wordt verzwakt, waardoor het werk gestagneerd

het korps wordt verzwakt, waardoor het werk gestagneerd Jaargang 104 WOENSDAG 17 OKTOBER 2012 NO. 41573 SRD 1,- Strijd tegen armoede nog niet gestreden door Rick Smits Vandaag, 17 oktober, staat wereldwijd in het teken van aandacht voor de strijd tegen armoede.

Nadere informatie

religieën is gebleken dat het huwelijk een bijzondere plaats inneemt.

religieën is gebleken dat het huwelijk een bijzondere plaats inneemt. Jaargang 104 ZATERDAG 25 MEI 2013 NO. 41752 SRD 1,- Bedrijven mijden massaal lucratieve Effectenbeurs Niettegenstaande het feit dat in de afgelopen jaren het beleggen in Surinaamse aandelen lucratief is

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Meeste rokers kennen risico's tabaksgebruik niet. Pagina 5. Jaargang 105

Meeste rokers kennen risico's tabaksgebruik niet. Pagina 5. Jaargang 105 Rubiëlla van Hekelen nieuwe voorzitster NPSjongerenraad. Meeste rokers kennen risico's tabaksgebruik niet. De Europese golfers hebben zondag in Schotland de Ryder Cup geprolongeerd tegen de VS. Pagina

Nadere informatie

Assuria autoverzekering thans valide in Guyana

Assuria autoverzekering thans valide in Guyana Jaargang 105 DONDERDAG 3 APRIL 2014 SRD 1,25 Beter internet voor hetzelfde tarief door Chris Bakker Digicel lanceert aanstaande maandag 7 april haar gloednieuwe 4G mobiele netwerk. Dit maakte CEO Hans

Nadere informatie

De algemene beraadslaging wordt geopend.

De algemene beraadslaging wordt geopend. Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (32123-V). De algemene beraadslaging wordt geopend.

Nadere informatie

MILITAIRE SPECTATOR. De luchtoorlog 1914-1918. De Militaire Spectator vanaf nu ook digitaal: www.militairespectator.nl

MILITAIRE SPECTATOR. De luchtoorlog 1914-1918. De Militaire Spectator vanaf nu ook digitaal: www.militairespectator.nl Jaargang 183 nummer 12-2014 MILITAIRE SPECTATOR De luchtoorlog 1914-1918 n Responsibility to Protect n Veiligheid kost geld De Militaire Spectator vanaf nu ook digitaal: www.militairespectator.nl MEDEDELING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 997 Vliegramp MH17 Nr. 13 VERSLAG VAN EEN AMBTELIJKE BRIEFING Vastgesteld 29 augustus 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste

Nadere informatie

SURINAME KIEST. De ondervoorzitter van de Nationale. Laat het een toeval zijn dat in veel bladen die. Ruth Wijdenbosch zwaait met gerust hart af

SURINAME KIEST. De ondervoorzitter van de Nationale. Laat het een toeval zijn dat in veel bladen die. Ruth Wijdenbosch zwaait met gerust hart af DONDERDAG 7 AUGUSTUS 2014 dwt c1 Ruth Wijdenbosch zwaait met gerust hart af Terwijl de roep om meer vrouwen in de politiek steeds luider klinkt, maakt één politica zich juist op om er de stekker uit te

Nadere informatie

Bewoners Wanhati vragen regering 24 uur elektriciteit

Bewoners Wanhati vragen regering 24 uur elektriciteit Dikste man ter wereld (445 kilo) overleden. Rechtszaak na doodschieten zwarte jongen (12) VS. U-14 zaalvoetballers verliezen op Consude Games. Pagina 6 Pagina 9 Pagina 11 Jaargang 106 ZATERDAG 6 DECEMBER

Nadere informatie

PacMan wacht op groen licht Money. Pagina 10. Pagina 2 Pagina 11. Jaargang 106

PacMan wacht op groen licht Money. Pagina 10. Pagina 2 Pagina 11. Jaargang 106 Meeste sterfgevallen gevolg hart- en vaatziekten. PacMan wacht op groen licht Money. Pagina 10 Venezuela in financiële nood door lage olieprijs. Pagina 2 Pagina 11 Jaargang 106 WOENSDAG 14 JANUARI 2015

Nadere informatie

jaargang 70 nr. 18.670 www.nd.nl redactie@nd.nl 0342 411711

jaargang 70 nr. 18.670 www.nd.nl redactie@nd.nl 0342 411711 nederlandsdagblad jaargang 70 nr. 18.670 www.nd.nl redactie@nd.nl 0342 411711 33 4 Shahira overleefde 2 Nooit meer alleen 7 zeven Quinoa op ons bord 10 Stephan Bol en Hilbert Meijer nd.nl/binnenland beeld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF N I N H O U D S O P G A V E. o. 1 2 0 1 5. Colofon. Nieuw bestuur AJV. Fraude mr. K. Frielink. Toespraken van de President

NIEUWSBRIEF N I N H O U D S O P G A V E. o. 1 2 0 1 5. Colofon. Nieuw bestuur AJV. Fraude mr. K. Frielink. Toespraken van de President NIEUWSBRIEF N o. 1 2 0 1 5 I N H O U D S O P G A V E Colofon Nieuw bestuur AJV Fraude mr. K. Frielink Toespraken van de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Procureur- Generaal ter

Nadere informatie

Ver anderen door doen

Ver anderen door doen Ver anderen door doen Ver anderen door doen Inhoudsopgave Voorwoord 7 Missie en visie 8 Ongedocumenteerden in Nederland 11 Als hulp nodig is 15 Veranderen door doen 20 Zichtbaarheid 25 De organisatie 28

Nadere informatie

Het Einde van de Mexicaanse Drugsoorlog

Het Einde van de Mexicaanse Drugsoorlog Het Einde van de Mexicaanse Drugsoorlog 1 De Denkacademie 2011 2012 Op Reis Herman Hendriks Groep 1.08 Chris Swart Jorijn Smit Rachel van Klaveren 13 april 2012 2 1. Inleiding 940 miljoen toeristen telden

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENH"{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie

OeKU RHF YF-RB D-ENH{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie RHF YF-RB D-ENH"{N OeKU 2004 Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

Pelser Interieur Projecten

Pelser Interieur Projecten Pelser Interieur Projecten Pelser in tijden van voor- en tegenspoed De 6 meest pakkende rechtszaken van de afgelopen 10 jaar Huisstijl bepaalt alles of niets? Het nieuwe werken 1 Redactie Pelser interieur

Nadere informatie