geageerd wordt tegen kleine, al dan niet jonge politieke partijen en dat de animositeit apert is.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geageerd wordt tegen kleine, al dan niet jonge politieke partijen en dat de animositeit apert is."

Transcriptie

1 Jaargang 105 WOENSDAG 5 MAART 2014 NO SRD 1,25 Dronken doodrijder is politiemajoor De 48-jarige politiemajoor Wilfred N. verkeerde zodanig onder invloed van alcohol, dat dit de 57-jarige mede-inzittende Guno Harry het leven heeft gekost nadat hij eergisteren omstreeks middernacht met zijn voertuig tegen een stilstaande vuilniswagen was opgebotst op de Martin Luther Kingweg ter hoogte van Ornamibo. De 57-jarige Harry is ter plaatse overleden aan letsels die hij opliep bij de botsing. N. heeft een beenfractuur opgelopen en is opgenomen in het ziekenhuis. Woordvoerder Humphrey Naarden van de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname zegt dat de Gezien de fikse aanwas van tenminste nieuwe stemgerechtigden en het traditionele hoge aantal van meer dan zwevende kiezers, liggen er bij de komende verkiezingen enorme perspectieven in het verschiet voor kleine, nieuwe politieke partijen die onbesmette jonge Surinamers, alternatieve ideeën en een fris elan kunnen presenteren. Daarenboven zou het afnemend vertrouwen in de Surinaamse politiek een gunstig klimaat door Melissa Achthoven Het personeel van de Esther Stichting is de situatie beu. Momenteel zijn er maar 55 personeelsleden in dienst, die 60 hulpbehoevenden van de stichting iedere dag moeten verzorgen. Bondsvoorzitter Murwin Leeflang zei in een gesprek met De politieman werd aangehouden en in verzekering gesteld, nadat uit een blaastest was komen vast te staan dat zijn uitgeademde lucht ver boven het maximum van 220 microgram alcohol stond. Dat betekent bij wet dat hij dronken was. 'Het is een strafbaar feit, dood door schuld', aldus Naarden. Naarden zegt ook dat de kans groot is dat N. een gevangenisstraf zal moeten uitzitten, 'maar de rechter bepaalt dat'. Grote kansen voor kleine politieke partijen scheppen voor jonge politici met een onbevlekt verleden. Dit betoogde de filosoof/- psycholoog, ondernemer en publicist dr. Roy Bhikharie tijdens de inleiding van een lezing die hij gisteravond verzorgde voor de Kenniskring. De lezing met een paneldiscussie waaraan Harold Ramdhani en Guillermo Samson deelnamen, handelde over de mogelijke rol en betekenis van jonge (kleine) politieke partijen in Bikharie onthulde overigens zijn voornemens Personeel Esther Stichting is situatie beu West dat er een tekort van 100 personeelsleden bestaat. Door het tekort aan personeel komt het wel voor dat personeelsleden af en toe moeten doorwerken na hun normale diensttijd, anders is niemand aanwezig die de zorg kan dragen voor de hulpbehoevenden bij de stichting.. een nieuwe politieke partij te lanceren en presenteerde tevens een jong en geschakeerd aspirant-bestuur. Naar zijn zeggen zijn veel jongeren gedemotiveerd en gedesillusioneerd vanwege het huidige politieke spectrum en acht hij het van eminent belang dat vooral deze doelgroep actief betrokken wordt in het besluitvormingsproces. De psycholoog heeft voor wat betreft de oprichting van een nieuwe politieke partij overigens al eerder met het bijltje gehakt, aangezien hij aan de wieg heeft gestaan van de politieke entiteit Democratisch Alternatief '91 (DA' 91). Bij de verkiezingen van 1991 verwierf DA '91 slechts enkele maanden na de oprichting negen parlementszetels. Bikharie maakte er tevens gewag van dat er vaak vanuit de gevestigde politieke orde geageerd wordt tegen kleine, al dan niet jonge politieke partijen en dat de animositeit apert is. Behalve het tekort aan personeel vinden de werknemers het lastig dat er sinds vorig jaar april de stichting zonder een directeur zit, nadat de AOV- gelden van de bewoners van de stichting onder haar leiding waren weggemaakt. Al 3 tot 4 jaren heeft er geen instroom van nieuw personeel plaatsgevonden bij de stichting. Vele personeelsleden zijn intussen met pensioen gegaan, andere werknemers zijn overgeplaatst of hebben ontslag genomen. Verder gaf Leeflang te kennen dat de toelagen nog steeds uitblijven en dat de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Alice Amafo pas vandaag gereageerd heeft op de brief. Bondsvoorzitter Murwin Leeflang ( de eerste in de rij) van de Esther Stichting steekt samen met het personeel de straat over om naar de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Alice Amafo te gaan voor het voeren van gesprekken over het tekort aan personeel en de toelagen die tot op heden uitgebleven zijn, alsmede andere zorgpunten. (foto: Regillio Derby) Ambassadeur Jay Anaida (l), bouwprojectleider Charles Johnson (m) en minister van Justitie en Politie Edward Belfort (r) bij de ceremoniële eerste steenlegging voor het gebouw van de nieuwe Amerikaanse ambassade. Nieuw ambassadegebouw VS biedt maximale beveiliging door Chris Bakker Vandaag is met enig ceremonieel de eerste steen gelegd voor het gebouw van de nieuwe Amerikaanse ambassade te Morgenstond. Prominente aanwezigen waren naast de Amerikaanse ambassadeur Jay Anaina onder meer minister van Justitie en Politie Edward Belfort en de districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost Mohamad Kasto. Het nieuwe ambassadegebouw moet volgens Anaina "safe, secure and comfortable" zijn. Een veiligheidsadviseur laat weten Geweld tegen vrouwen vormt nog steeds een zeer ernstig vraagstuk in ons land. Dit concludeert het US State Department in zijn onlangs uitgebrachte rapport Country Reports on Human Rights Practices for Door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gerapporteerd dat de Surinaamse politie tot november meldingen van seksueel misbruik kreeg en 1035 meldingen van huiselijk geweld. Daarenboven werden 3 van de 25 moorden die tijdens het onderzoeksjaar gepleegd werden in verband gebracht dat het gebouw omringd zal worden met zware betonnen muren als voorzorgsmaatregel. De locatie lijkt eveneens strategisch gekozen te zijn, aangezien het complex zich relatief dicht bij de oceaan bevindt en er veel braakliggend terrein rondom het complex is. Een tweede belangrijke overweging voor de ambassade is duurzaamheid. Zo wordt regenwater opgevangen, waardoor men verwacht geen water te moeten gebruiken van het Surinaamse waterleidingbedrijf. Geweld tegen vrouwen nog steeds zeer ernstig met huiselijk geweld. In 2012 schreef de politie 14 van de 27 gepleegde moorden toe aan geëscaleerd huiselijk geweld en werden drie daders veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 9 jaar tot levenslang. Benadrukt wordt dat de Surinaamse wetgeving verkrachting strafbaar stelt, ook als dit binnen het huwelijk plaatsvindt en dat de nationale wetten sancties van tussen de 12 en 15 jaar gevangenisstraf voorschrijven voor verkrachting of aanranding.

2 DE WEST VAN WOENSDAG 5 MAART 2014 PAGINA 2 NO Moestadja ingenomen met cursus Herschrijving Surinaamse Geschiedenis Minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken is zeer ingenomen met het succes van de cursus Herschrijving van de Surinaamse Geschiedenis. De belangstelling onder de cursisten was namelijk heel goed te noemen. De bewindsman kijkt nu al uit naar het vervolgtraject. De cursus is op 24 september vorig jaar van start gegaan en duurt tot en met 7 maart aanstaande. Deze is bedoeld voor mensen die onderzoek verrichten naar de Surinaamse geschiedenis en een bijdrage willen leveren aan de herschrijving van de Surinaamse geschiedenis. De training is verzorgd door het Nationaal Archief Suriname en het International Institute for Scientific Research. De docenten Dew Baboeram (Sandew Hira) en professor Van links naar rechts Dew Baboeram, professor Stephen Small, minister Moestadja en de nationale archivaris Rita Tjien Fooh- Hardjomohamad. Vervolg: Nieuw ambassadegebouw Verder is er een systeem dat maximaal gebruik maakt van zowel kunstlicht als daglicht. De grond is sinds het begin van het project 2,5 jaar geleden ongeveer twee meter opgehoogd, waarmede Stephen Small die de training hebben verzorgd, waren op bezoek bij de minister. Volgens de bewindsman zijn de heren Baboeram en Small gekozen om de studie te geven op basis van hun kennis en ervaring. Baboeram merkte op het prijzenswaardig te vinden, dat de regering de training draagt. De sessies zullen tot een aantal concrete stappen leiden, namelijk het scheppen van een kader voor bronnenpublicaties. Dit werd in een persbericht bekendgemaakt. Baboeram noemde verder het opzetten van een redactiecommissie die betrokken zal zijn bij een aantal publicaties. Verder behoort het uitgeven van een boek over gender ook tot de stappen. Professor Small maakte er melding van veel in de regio beoogd wordt het eventueel onder water lopen van het terrein tegen te gaan. De bouw wordt verricht door de Amerikaanse aannemer BC Harbert en door de regering- Obama is hierdvoor 110 miljoen US$ uitgetrokken. Deze aannemer heeft eerder projecten uitgevoerd voor Omstreeks één uur vanmiddag ging de bond samen met Amafo rond de tafel zitten om gesprekken te voeren met betrekking tot het tekort te hebben gewerkt en dat hij op basis daarvan genoeg kennis heeft verzameld die hij zou willen delen. Er is veel interesse voor de eigen geschiedenis. Landen kijken naar elkaars verschillen en overeenkomsten, zei Small. De regering-bouterse/- Ameerali heeft in haar Ontwikkelingsplan het belang onderstreept om op zoek te gaan naar de werkelijkheid van onze geschiedenis, van onze waarden en normen en van al die zaken die bepalend zijn voor ons huidige en toekomstige bestaan als natie. De regering heeft daarbij ook vermeld, dat de tijd is aangebroken dat wij vanuit een eigen ontwikkeld nationaal concept ons verleden, onze geschiedenis en onze cultuur gaan bestuderen en beschrijven. het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, onder meer in Islammabad (Pakistan). Naar verwachting zal het nieuwe gebouw in 2016 voltooid zijn. Het gebouw waarin de Amerikaanse ambassade nu zetelt zal worden verkocht. Vervolg: Personeel Esther Stichting aan personeel en de toelagen die tot op heden uitgebleven zijn en de andere zorgpunten, aldus Leeflang. Om dezelfde zorgpunten hadden de werknemers het werk neergelegd op 19 november jongstleden. Voorheen was de vakbond bij de Esther Stichting aangesloten bij de Centrale van Landsdienaren Organisaties, maar uit ontevredenheid stapte de bond over naar de Vakcentrale C- 47, aldus Leeflang. De overheid hand-haaft deze wetten overigens effectief en daarbovenop legt de wet straffen van 4 tot 8 jaar detentie op bij misdaden in het kader van huiselijk geweld. Het rapport maakt er gewag van dat het Bureau Slachtofferhulp middelen voor slachtoffers van huiselijk geweld ter beschikking stelde en voortging met het informeren over huiselijk geweld via publieke televisieprogramma s. In het laatste onderzoeksjaar werden vier slachtofferkamers op de politiebureaus in Paramaribo en Nickerie geteld. De autoriteiten voorzagen voorts in de opleiding van politie-eenheden met betrekking tot het omgaan met slachtoffers die het geweld Een politieagent 1 ste klasse (4 strepen) in uniform koopt drie flessen Heineken bier en loopt daarmee naar zijn dienstvoertuig. Hoewel weinig mensen daar acht op slaan is hier sprake van ongeoorloofd gedrag van deze wetdienaar. Eergisteren is een politiemajoor aangehouden nadat hij onder invloed van alcohol een aanrijding heeft veroorzaakt, waarbij een medeinzittende het leven heeft gelaten. Vervolg: Dronken doodrijder Volgens de Alcoholwet is alles wat meer bedraagt dan een promillage van 0.499, of twee glaasjes bier, al teveel voor iemand die wenst deel te nemen aan het verkeer. De vuilniswagen was defect Vervolg: Grote kansen voor Vaak wordt vanuit grote politieke partijen laatdunkend opgemerkt dat men niet op kleine partijen moet stemmen, omdat dat 'las' sten' is. "Een ieder moet de keuzevrijheid hebben om zich zelfstandig te ontwikkelen', onderstreepte Bikharie echter en hij attendeerde zijn gehoor er op dat het niet zelden juist de kleine partijen zijn die met belangrijke ideeën komen en grote zaken voor het land realiseren. De grote partijen hebben bovendien hun huidige status bereikt doordat zij in het algemeen een strategie gevolgd hebben van het breed samenwerken en samengaan met kleine partijen. De NDP is daar een voorbeeld van. De filosoof/- psycholoog gaf overigens de waarschuwing dat kleine politieke partijen niet in de fout moeten gaan om in OW pakt afkalving Weg naar Zee aan Het Ministerie van Openbare Werken (OW) pakt de afkalving te Weg naar Zee aan. Vandaag gaf OW-minister Rabin Parmessar op zijn ministerie een toelichting op de verschillende wijze van benadering van de zeespiegelstijging. Gezien het belang van dit vraagstuk heeft het ministerie gemeend om met alle partijen aan tafel te moeten zitten. In de afgelopen twee geraakt en stond langs de weg geparkeerd met waarschuwingslichten aan. De bestuurder van de personenauto kwam tegen de achterzijde van de vuilniswagen aan en wel zodanig, dat hetzelfde stramien vast te roesten, omdat ze dan niet Vervolg: Geweld tegen vrouwen hebben overleefd en daders van seksuele misdrijven en huiselijk geweld. Tot november bood de overheid onderdak en hulpverlening aan 20 slachtoffers van huiselijk geweld en hun 26 kinderen. De verblijfsduur van slachtoffers is, afhankelijk van de omstandigheden, gemiddeld slechts drie maanden. Verder wordt gemeld dat er geen specifieke wetgeving is inzake seksuele intimidatie, maar dat aanklagers kunnen terugvallen op diverse strafwetboekartikelen bij het indienen van aanklachten tegen seksuele intimidatie. In het afgelopen jaar waren er overigens geen rechtszaken gemeld die betrekking hadden op seksuele intimidatie Harry zwaargewond raakte en het leven verloor. Het verkeersteam van Wanica heeft deze zaak in onderzoek. Het lichaam van Harry is voor obductie in beslag genomen. De filosoof/psycholoog, ondernemer en publicist dr. Roy Bhikharie heeft gisteravond voor de Kenniskring de inleiding verzorgd van een lezing met paneldiscussie over de mogelijke rol en betekenis van jonge (kleine) politieke partijen in Bikharie onthulde tevens zijn voornemens een nieuwe politieke partij te lanceren. op de werkplek. Feit is wel dat stalking een strafbaar feit is en de politie mogelijke gevallen van stalking kan onderzoeken zonder dat een formele klacht wordt ingediend. In afwachting van het onderzoek kan de politie tevens een huisverbod voor maximaal 30 dagen bevelen namens de procureur-generaal en beperkingen opleggen voor het contact tussen slachtoffer en verdachte. Indien schuldig bevonden, kunnen overtreders gevangenisstraffen krijgen tussen de 4 en 12 jaar en boetes tussen SRD en SRD opgelegd krijgen afhankelijk van de ernst van de zaak. zullen groeien en zelfs zullen slinken. jaar zijn er overigens al studies gedaan over het vraagstuk van zeespiegelstijging. In november vorig jaar bijvoorbeeld werd er een conferentie gehouden met betrekking tot dit onderwerp, waar alle relevante partijen breedvoerig overleg over voerden. Tevens waren er vertegenwoordigers aanwezig van De Nationale Assemblee, diverse ingenieursbureaus en ondernemers die belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden die de afkalving een toe moet toeroepen. De minister maakte duidelijk dat de situatie van het oprukkende zeewater in vergelijking met twee jaar geleden veranderd is. Gebleken is dat het water agressiever is geworden, de golfkracht sterker en dat de gevolgen hiervan steeds desastreuzer worden. Dit is onder meer naar voren gekomen bij waarnemingen langs de Marowijnerivier nabij Albina. "Als wij nu niets doen aan deze kwestie, dan zal het water steeds zuidelijker komen. Er zal dan sprake zijn van verzilting van goede gronden die niet meer bruikbaar zullen zijn voor landbouwdoeleinden", aldus Parmessar. Het is de bedoeling dat een acht kilometer lange dijk gebouwd wordt om de afkalving te Weg naar Zee tot staan te brengen. De minister gaf vandaag tegenover de pers meer opening van zaken over de aanpak die OW zal volgen en diverse mediawerkers werden vandaag gebracht naar Weg naar Zee om de huidige stand van zaken met eigen ogen te kunnen aanschouwen.

3 NO DE WEST VAN WOENSDAG 5 MAART 2014 PAGINA 3 Justitia Pietas Fides MMCDVII - Parkeren. Deze trip was het een vuilniswagen die met pech langs de snelweg naar Paranam was geparkeerd. Weer een verkeersdode. Wat er allemaal aan zwaar materieel langs deze weg wordt neergezet, grenst aan het absurde. Van de week stond daar ter hoogte van Ornamibo, ook nog een 'libi libi' mijnvrachtwagen met het dikste gedeelte van het achterste omhoog, te wachten op wie er tegenaan durfde botsen. Een defecte vuilniswagen nam de honneurs waar en zorgde voor nog een dode in het verkeer. Wat zich op de Martin Luther Kingweg en de Meurswerg allemaal aan hout-, grint- en zandtransporten voortbeweegt, is ten hemel schreiend. Wat zich vanuit de richting Moengo naar Paramaribo aan te zwaar beladen houttrucks voortbeweegt, is een grof schandaal. Aan dovemansoren. Even kondigde het Openbaar Ministerie mee, dat er 'gewichtige maatregelen' zouden worden genomen. De betrokken officier van justitie is waarschijnlijk door de gevarenschrik bevangen, mede door weinig te nuanceren protest van houtvervoerders en liet het --na twee bevestigende opmerkingen-- het er ook grandioos bij liggen. - Grap. De conferentie over dialoog en enig verzoeningsproces is verkeerd begrepen? Wat een stompzinnige gedachte. 'A pipel no don, leki sa we denki!'. Het lijkt er veel meer op, dat de tijdelijke leiding op het ministerie van Buitenlandse Zaken en het meer corrupte deel van het parlement, halszaken opzettelijk verkeerd wil begrijpen. Amnestie voor wie en voor wat? Verzoening met wie en met wat? Wie is schuldig aan uitlokking van, het met voorbedachten rade en gedegen plannen/plegen van gruwelmoorden? Weten Vischnudatt, Misiekaba, Panka en Lackin dat allemaal wel bij voorbaat en voorraad? De conferentie over 'dialoog en verzoeningsproces', is een macabere voorbode voor/van de bekender heren, om hun bazen zeer tijdelijk vrij te houden van enige vorm aan langdurige gevangenisstraf. Wie heeft groot belang daarbij? Inderdaad het viertal voornoemde figuren en hun wazige geloofsgenoten. "Awaste of time and money, again!". Omdat evenals in Chili, Argentinië en andere gerechtelijke deelformaties in het heden, de gruwelmoordenaars alsnog en desnoods op zeer hoge leeftijd, de sleutels van gevangeniscipiers, zullen horen rinkelen. Luid en duidelijk. De vraag die het viertal 'plus' nog rest, is: ' waarom amnestie op te moeten leggen?'. En wie komen daar wel/niet in aanmerking voor? Straffeloosheid voor de moordenaars, omdat men de levendige kans loopt, een deel van een bekender politieke organisatie stuurloos geraakt. 'Neks no fout!'. De amnestieinitiatiefnemers misschien onbeschermd achterblijven? 'Dan ala sani fout!'. De schuldigen aan moord voor de zoveelste maal --sinds het rampjaar amnestie verlenen/-krijgen en dus een figuratieve vrijbrief om opnieuw megakwaad te doen tegen de mensheid of menselijkheid, door universele mensenrechten onmeetbaar/-strafbaar te schenden? Zo oud als moordenaars heden ten dage zijn geraakt, weet men eerstens de Organisatie van Amerikaanse Staten tegen Unasur af te zetten en nu opportunistisch weer te betrekken bij lijfsbehoud van zware criminaliteit? In relatieve vrijheid verweven en tegelijkertijd in onverzoenbare geestelijke knelling/kwelling ( ), nog even te bevrijden van de justitiële gevolgen binnen vervolging en bestraffing? Amnestie maakt namelijk helemaal niet los, van wat 'hoger machten' --aannemelijk een betrokken menselijk brein ansich-- onvertogen en gericht ( ), weten op te leggen. 'Dem yeye, san no habi no wan enkri dresi!'. Straffeloosheid zeer tijdelijk opgelegd aan de gemeenschap en dan wat te doen met die moorddadige geest? Ook nog respect genereren voor de corrupte delen van het parlement? En dan wat in volgtraject? Met inlevering van het zelfrespect van dit volk, wat het vertrouwen in de corrupte delen van het parlement allang kwijt is? 25 Mei 2015, of veel eerder. 'No fears no sweat'. Het is al zovele malen meer vertoond. Opgelegde vormen van amnestie en ook een pathetisch aangestuurde vorm aan gratie? Werkt niet helend bij reeds bewezen en geduide recidivisten. - Wie ging smoezen? Ach, maakt niet langer uit wie de persoon is. Wie het staatshoofd op het verkeerde been zette, waardoor men een valselijk beeld en attitude van de Amerikaanse diplomatie creëerde, of tot een discutabele aanval overging. Het lijkt er eerder op, dat niemand ging smoezen of konkelen. Maar dat er een minder feestelijk sfeertje moest worden geschapen. Nog wel nadat de diplomaten hun rondes beginnen te maken om te zien of wel/niet een kiessysteem te wijzigen( ), op z'n plaats is. In ieder geval heeft Jules Wijdenbosch in 1987 getoond aan de wereld, hoe het wél moet. In de herfst van het leven, zal het ook aan hem gelegen zijn om zaken correct en eerlijk te doen verlopen. Van de contemporaine die nu zeggen, dat het eerlijke verkiezingen worden, zal het mede allemaal afhangen of het ingezette 'changement de regime' daadwerkelijk en ongestoord beslag dan wel realisatie mag beleven. Ongehinderd en op basis van alom geroemde eerlijkheid. - Caracas. De erfenis van Hugo Chávez ligt niet alleen aan een nagedachtenis van een opgeklopt moderner revolutionair, met het nodige aan misbruik van de mythische Bolivar, maar ook in de langverwachte opstand die het Volk van Venezuela nu al weken genereert. En als tegenzet hoe geüniformeerde criminelen op motor- en bromfietsen, zich in tegenacties pathetisch richtten op het mishandelen van vrouwen die zij uit erven en woningen slepen naar aangereden overvalwagens. Vooral daar waar de mannelijke helft van de demonstranten, hen te snel af is. Als men naar de 'live beelduitzendingen' van de BBC en andere internationale persbureaus kijkt, weet men onvervreemdbaar, dat Maduro het ingezette verzet, niet langer zal kunnen stuiten. De economische chaos is een 'opposantsterkere voedingsbodem' gebleken, dan het onderling Venezolaanse solidarisme van weleer. Voor meer: - Takru pipa. Inderdaad nog zo een viespeuk die religie misbruikt om de foute zintuigen tegemoet te treden. Ook in SU heeft men van die voorgangers die in een bepaalde levenshouding --binnen een corrupte 'dolfinariumgedachte'-- in strafwaardige actie kwamen. In vergelijk met een SU-collega, heeft een Keniaanse voorganger meer nog bepaald, dat vrouwen dichter bij hun 'schepper' komen als de kerkdiensten 'gespeend van ondergoed' worden bezocht. Duikelaars onder de predikkende duivelaars. Berlusconi's onder de "awari domri's". Kabula of bunga, het is om het even. Alle lu, ja! - Dictatuur. Duidelijk dat er een wazig dictaat wordt aangerukt, als het om de bouw van een monument voor 'gevallen leden' van het Nationaal Leger gaat. Niemand kan tegen de bouw en oprichting, van een oprecht verkozen en eerbaar monument zijn. Mits dat allemaal volgens de regels geschiedt en de geschriften op zo een monument geplaatst, minstens aan de waarheid appelleren en niet onderdeel zijn gaan vormen van discussie, voortkomend uit de tekstuele spinsels die 'Herrie Herrie' de samenleving al eerder mocht voorhouden. Waarom begon het aangeduide conflict, wie waren de hoofdveroorzakers/-actoren, wie hielden de zaak tot ver na 1987 gaande en waarom. Als daar niet een waarheidcommissie bij moet worden geroepen!? Hoewel men binnen het leger, exact weet hoe het allemaal zo kwaadaardig heeft kunnen evolueren en escaleren. Wie aan het conflict grof verdienden, er beter van werden en wie er helaas niet meer zijn. En ook dat neemt men het defensieinstituut nooit meer af. Niet met of zonder enig monument. - Gronden. Vele tientallen eigenaren van gronden en terreinen in en rond Albina blijken benadeeld te zijn, nadat de gevechtshandelingen eindigden en men na 1992 terugkeerde naar het vertrouwde woongebied. Blijkt bij evenveel, dat er door wilde occupatie op eigendomsterreinen, veel wrevel wordt gewekt bij de wettige bezitters. Ook het door de Staat te vergoeden gedeelte van in brand geschoten objecten, laat nog steeds op zich wachten. In herinnering daarbij genomen, de gebouwen van 'De Moederbond' en lang na 08 December 1982, bekender objecten van vernietigde media in Paramaribo die wel ruimhartig werden gecompenseerd Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) van 105 gedetineerden, werd aangekondigd door Belfor. Tegelijkertijd verwacht de bewindvoerder op MinJusPol het nodige aan kritieken? Die hoeft hij niet te verwachten, als zijn door de Staat opgedragen werk correct en wettig is gedaan. Het wachten is op wat Belfor verwacht en of dat verwachtbare zal komen. - KLM. De KLM zet komende zomer 2,6 procent meer capaciteit in dan een jaar eerder. Dat maakte de luchtvaartmaatschappij vandaag bekend. Vooral op bestemmingen binnen Europa komen meer stoelen beschikbaar, 7,8 procent, grotendeels dankzij efficiënter gebruik van de bestaande vloot. Op langere vluchten neemt de capaciteit met 1,5 procent toe. Voor de groep als geheel neemt de capaciteit in de nieuwe zomerdienstregeling, die loopt van 30 maart tot 25 oktober, met 1,7 procent toe. Daarmee kiest Air France-KLM naar eigen zeggen nog steeds voor 'gecontroleerde groei', met extra capaciteit in opkomende markten. Aldus een Amsterdams blad. Hopelijk komt er dan ook meer been-/zitruimte op de AMS-PBM-AMS vluchten. - Conflicterende berichten uit de Oekraïne. Het schiereiland 'de Krim' moet bij de Oekraïne blijven, vindt de nieuwe premier van het land Arseni Jatsenjoek. Wel kan het eventueel meer autonomie krijgen. En dan: Een Nederlandse vertegenwoordiger van VN-voorzitter Ban Kimoon, Robert Serry, is op de woensdag door gewapende mannen gevangen genomen op 'de Krim'. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover het persbureau Interfax. Een woordvoerder heeft dit ook bevestigd tegenover het persbureau Reuters. Verdere details over de ontvoering van Serry zijn niet bekend. - Suriname en droga in Een internationale onderzoeksrapportage. A. Introduction Suriname is a transit zone for South American cocaine en route to Europe, Africa and, to a lesser extent, the United States. Suriname's sparsely populated coastal region and isolated jungle interior, together with weak border controls and infrastructure, make narcotics detection and interdiction efforts difficult. Traffickers are able to move drug shipments into and through Suriname by land, water, and air with little resistance. There is little evidence of drug production in Suriname, although national police officials (widely known as "Korps Politie Suriname" in Dutch, or KPS) have advised U.S law enforcement officials of increased cultivation of cannabis. B. Drug Control Accomplishments, Policies, and Trends 1. Institutional Development As a matter of official policy, the Government of Suriname is committed to combating illegal narcotics trafficking. However, Suriname's practical ability to apprehend and prosecute narcotics traffickers remains inhibited by drugrelated corruption, bureaucratic hurdles, and inadequate legislation. Under the coordination of the Office of the President, the National Anti-Drug Council and the Ministries of Health, Justice/Police, and Education formulated the draft National Drug Master Plan for The National Assembly approved the Plan, which addresses both supply and demand, in October Suriname passed four laws intended to satisfy the recommendations of the Caribbean Financial Action Task Force, in order to implement common countermeasures to address the problem of criminal money laundering: a law regulating oversight of money transfer offices; an amendment on reporting unusual transactions; a law regulating bank and credit system supervision; and additional legislation on money laundering and terrorism financing. Suriname is a party to the Inter-American Convention against Corruption and Migrant Smuggling and the Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. Since 1976, Suriname has been sharing narcotics information with the Netherlands pursuant to a mutual legal assistance agreement. In 1999, the United States and Suriname completed a comprehensive bilateral maritime counternarcotics enforcement agreement that remains in force. Suriname has also signed bilateral agreements to combat drug trafficking with Brazil, Venezuela and Colombia. Suriname has two memoranda of understanding (MOU) with the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) that provide for a DEA presence in Suriname and the establishment of the Narcotics Intelligence Unit, a vetted unit of five to eight officers. In 2012, Suriname signed an MOU with the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) to participate in their Container Control Program. Current law prohibits the extradition of Surinamese nationals and this is upheld in practice. In 2012, Suriname began the installation of an automated biometrics border control management system that will identify and record people traveling to and from Suriname at the principal airport and border crossings. Suriname also participated in the Caribbean Basin Security Initiative-funded digitized fingerprint system to link its criminal databases among the major law enforcement entities in the country as well as internationally. 2. Supply Reduction In 2012, the Government of Suriname seized 395 kilograms (kg) of cocaine, 102 kg of cannabis, 8000 ecstasy pills and 80 grams of hashish. Two hundred and sixty-nine people were arrested for drug-related offenses, of which two hundred and sixteen cases were sent to the Office of the Attorney General for prosecution. One hundred and forty-one people were prosecuted for drug-related offenses. Suriname is working on legislation to control precursor chemicals, but currently is unable to detect the diversion of precursor chemicals for drug production. The Government of Suriname focuses significant narcotics interdiction resources on the country's western border with Guyana, a key route for cocaine trafficking by land and water. Suriname's international airport, Johan Adolf Pengel International, continues to work with the Government of Suriname and a Canadian partner to implement an air-traffic radar and control system first installed in 2010, but which is still not operational. Interdiction efforts at the airport are run by the Combating International Drug Trafficking (BID) team composed of approximately 32 KPS members. The team focuses almost exclusively on searching passengers and cargo on flights bound for the Netherlands, where the majority of narcotics are trafficked from Suriname. The use of foodstuffs to move narcotics through the airport continued in In October, 57 kg of cocaine were recovered from hollowed-out sweet potatoes. The BID team utilizes urine test kits at the airport to identify suspected drug mules, and "sniffer dogs" for additional narcotics detection. Drug mules who evade detection in Suriname may be arrested upon arrival in Amsterdam, where 100-percent inspection of all bags and passengers from Suriname is routine. The bulk of cocaine smuggled from Suriname to Europe and Africa occurs via container cargo. Smaller fishing vessels also carry drugs out to sea and transfer them to large freight vessels in international waters. The Government of Suriname is working to create a coast guard, though its current maritime capability is limited. Suriname does not operate a maritime radar system to track movements at sea. There is local cultivation of cannabis in Suriname but little data exists on the amount under cultivation. There was one seizure of 20 kg at the Zorg en Hoop Airport from luggage intended for Guyana. However, there is no additional evidence that cannabis is exported in significant quantities. 3. Drug Abuse Awareness, Demand Reduction, and Treatment The Organization of American States' Inter-American Drug Abuse Control Commission will begin a survey on Suriname's drug consumption in A new National Anti-Drug Council was installed in 2012 and worked to raise drug awareness, held prevention meetings with children, parents, and teachers and focused efforts on educating dropouts. There is one government-run detoxification center that is free of charge; other treatment centers are run by non-governmental organizations. 4. Corruption During 2012, the Government of Suriname officially maintained its commitment to combat narcotics trafficking and took measures to apprehend government officials for drugrelated corruption. However, corruption remained pervasive throughout all levels of government and there was evidence of drug-related corruption among government officials. Two high-level officials within the Suriname government have previous convictions for drug trafficking: President Desire Bouterse and Member of Parliament Ronnie Brunswijk have been convicted in absentia in separate court cases in the Netherlands. France also has an outstanding arrest warrant for Brunswijk on similar charges. Neither has served the sentence associated with the conviction, as Suriname does not extradite its citizens. C. National Goals, Bilateral Cooperation, and U.S. Policy Initiatives In 2012, the United States provided training, technical assistance and material support to several elements of the KPS, as well as to the Suriname Navy and other maritime authorities. The operational effectiveness of Suriname's law enforcement institutions continued to be hampered by government reorganization efforts within the law enforcement structures and unfilled vacancies within law enforcement units. D. Conclusion - The United States encourages the Government of Suriname to increase efforts to pursue major narcotics traffickers, dismantle their organizations, and strengthen regional and international cooperation. Additionally, the United States encourages Suriname to work to eliminate bureaucratic obstacles that limit law enforcement's effectiveness and to continue to develop the capacity of its counternarcotics-focused units. Suriname's participation in UNODC's Container Control Program is a positive sign that the Government of Suriname intends to improve enforcement at seaports, the primary conduits for shipments of narcotics exiting Suriname. Increased monitoring and protection of porous borders and the interior with a radar detection system and adequate air support to conduct arrests in Suriname's interior should also be a priority. Tot zover een internationaal en via het Internet verspreid rapport over ons land door: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2013 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR).

4 PAGINA 4 DE WEST VAN WOENSDAG 5 MAART 2014 NO Extra acties en activiteiten Bondru Tours tijdens Heritage Festival De touroperator Bondru Tours lanceert in verband met het Heritage Festival dat deze maand in het district Commewijne plaatsvindt, extra activiteiten en kortingsacties. Een bijzondere activiteit daarbij is het project Kinderen Reizen, waarbij de gelegenheid zal worden geboden aan enkele scholen en kindertehuizen die weinig financieel draagvlak hebben, te participeren in de Agro-trip Taste of Suriname. Bondru Tours zal de kinderen meenemen naar de districten Wanica en Para, waar zij kennis zullen maken met groente -, cassave en veeboeren. Bij al deze boeren zullen diverse activiteiten worden ontplooid. Speciaal voor dit project zullen twee geldinzamelingstrips op de twee laatste zaterdagen van de maand door Bondru Tours worden georganiseerd, te weten de Camaiwini koffietour en de Warappa Vol afschuw heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA) het bericht vernomen van de wrede, zinloze terreuractie, die recentelijk heeft plaatsgevonden in de Volksrepubliek China. Dit meldt BuZa in een persbericht. BuZa veroordeelt in de Tatoeage honden mogelijk bij sterilisatiecampagne Premier Oekraïne: `Krim blijft bij ons, kan wel meer autonomie krijgen Het schiereiland de Krim moet bij Oekraïne blijven, vindt de nieuwe premier van het land Arseni Jatsenjoek. Wel kan het eventueel meer autonomie krijgen. Jatsenjoek deed zijn uitspraak in een interview met persbureau AP. Een speciale werkgroep zou in het leven moeten worden geroepen om in acht te nemen welke aanvullende autonomie de Krim zou kunnen krijgen. De premier ging in op de beschuldigingen die de Russische president Vladimir Poetin gisteren uitte. Poetin sprak van de afzetting van president Viktor Janoekovitsj als een onwettige staatsgreep. Jatsenjoek beschuldigt juist Poetin van de Suriname betreurt gebeurtenissen Volksrepubliek China strengste bewoordingen deze terreurdaad en hoopt dat degenen die verantwoordelijk hiervoor zijn, hun straf niet zullen ontlopen. Het ministerie spreekt zijn diepste gevoelens van medeleven uit aan het volk en de regering van de Volksrepubliek China De top tattoo-artiest Gerard Louwers, eigenaar van Black Tribal Tattoo Shop, tatoeëert geheel gratis alle dieren in het kader van het project van de Stichting Dierenbescherming Suriname, na hun sterilisatie. Dit meldt de stichting Henk Abrahams op haar Facebook pagina. Onderstreept wordt dat de tatoeage plaatsvindt terwijl het dier nog onder narcose is. De stichting ziet voorts graag dat degenen die daartoe in staat zijn hun invloed aanwenden, opdat het proces van haar verzoek voor een verdovingspistool/geweer voor kleine dieren wordt versneld. Een dergelijk pistool is echt heel hard nodig en de stichting wacht al twee jaar op antwoord van de politie. Op 3 en 4 maart is de Stichting Henk Abrahams overigens naar Nickerie gegaan om daar maximaal 30 zwerfhonden te vangen en te vervoeren naar Paramaribo, waarna ze in het kader van het project van de Stichting Dierenbescherming gesteriliseerd/gecastreerd zullen worden. Het was een heel zware operatie, maar dank zij de enorme hulp van drie jonge vrijwilligers in Nickerie is het project een enorm succes geweest. Het trio heeft speciaal voor deze actie vrijaf genomen om op beide dagen te kunnen helpen. Er is de hele dag keihard gewerkt en het was niet gemakkelijk om de dieren, die echte zwerfhonden waren, te vangen. Gebleken is dat er enorm veel zwerfhonden in Nickerie zijn die door het verwerpelijk gedrag van mensen op straat zijn beland. Nadat deze honden zijn gesteriliseerd of gecastreerd dagtrip. Op deze trips zullen de touroperators en boekingskantoren geen commissie krijgen. De Camaiwini koffietour staat gepland voor 22 maart en is een volledig verzorgde trip, waarbij de geschiedenis van onze koffieplantages wordt belicht. De voormalige koffieplantage Peperpot en de enige nog operationele koffieplantage Katwijk zullen worden bezocht. Tijdens de trip krijgt men een lunch op de voormalige koffieplantage Frederiksdorp aangeboden en via Leonsberg zal de terugreis naar Paramaribo worden ingezet. De trip start met een busreis naar Katwijk en na de bootreis naar Leonsberg zal een bus de reizigers ophalen. De tweede trip met het karakter van geldinzameling is de Warappa dagtrip die geprogrammeerd staat voor 29 maart. Het gaat om een volledig verzorgde trip met bus en boot naar plantage Bakkie/Alliance en een vaartocht door de Warappakreek tot aan de Atlantische Oceaan. Warappakreek was gedurende zestig jaar onbevaarbaar, totdat die in 2008 door stichting Warappa opnieuw werd uitgegraven in het kader van de zoektocht naar de roots van Marscha Mormon, die samen met haar man Bas Spek toeristen die Bakkie bezoeken, ontvangen en diverse attracties aanbieden. Veel plantages hebben langs deze kreek gelegen en tijdens de trip zal men restanten van ons plantageverleden kunnen aanschouwen. Daarnaast zullen bezoeken worden afgelegd aan het museum op Bakkie, waar heel veel originele antieke stukken zoals kaarten en prenten van Benoit, Maria Sibillia Meriam en Stedmans kunnen worden bezichtigd. De kosten voor beide trips bedragen op SRD 250. en aan de families van de overledenen en gewonden. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen de samenwerking te verdiepen en te versterken teneinde het euvel van terrorisme met wortel en tak uit te roeien. zullen ze teruggeplaatst worden, tenzij er burgers zijn die bereid zijn één of meerdere van de dieren te adopteren. De stichting benadrukt dat deze honden absoluut een tweede kans in hun bestaan verdienen. De campagne zou zonder de enorme hulp van Haukes Aannemings- en Transportbedrijf N.V. niet mogelijk zijn geweest. Er is namelijk gedurende de twee dagen door dit bedrijf een grote truck met chauffeur ter beschikking gesteld. De heer Radjen heeft eveneens enorm geholpen met het fysieke werk en de ondersteuning die de politie van Nickerie aan de actie heeft verleend, was prima. De onderneming Noeska Vinita van het rijstbedrijf Manglie N.V. heeft daarenboven voorzien in de voeding van de vrijwilligers. huidige crisis. Hij is het juist die de wet overtreedt: We kunnen niet bedenken waarom Rusland troepen op Oekraïense grond heeft. En het is duidelijk dat dit op persoonlijk bevel van Poetin is gebeurd. Dit is Oekraïens territorium en Rusland wil controle krijgen over de Krim. Maar ik zal nogmaals onderstrepen: we zullen ons best doen om de controle over Oekraïens territorium terug te krijgen. Het Russische leger zou moeten terugkeren naar zijn kazernes. Wat er op de Krim is gebeurd, is onwettig en lijkt op een coup gesteund door de Russische regering en het Russische leger. De Oekraïense regering is legitiem. En laat ik Poetin eraan herinneren dat deze regering door een constitutionele meerderheid van de Oekraïense parlementsleden werd gesteund met 371 stemmen. We zijn legitiem en moeten onze verantwoordelijkheden vervullen. We raden onze Russische partners sterk aan om relaties op te bouwen met de nieuwe regering. De beste hervormers die de wereld gekend heeft, zijn die welke met zichzelf zijn begonnen. Josh Billings Bondru Tours organiseert extra activiteiten en kortingsacties in verband met het Heritage Festival in Commewijne. Voor het project Kinderen Reizen zal tevens scholen en kindertehuizen die weinig financieel draagvlak hebben, de gelegenheid worden geboden te participeren in de Agro-trip Taste of Suriname. Speciaal voor dit project zullen twee geldinzamelingstrips worden georganiseerd. Installatie klankbordgroep Groene Boekje Onlangs heeft Onderwijsminister Ashwin Adhin, de vertegenwoordiger van Suriname in de Nederlandse Taalunie, een klankbordgroep voor het volgende Groene Boekje geïnstalleerd. Deze commissie bestaat uit Lila Gobardhan, Nita Ramcharan, Robby Parabirsing, Anne-Marie Sanches en Marieke Visser. In opdracht van de Nederlandse Taalunie, waar Suriname vanaf 2 december 2004 geassocieerd lid van is, wordt de Woordenlijst Nederlandse Taal samengesteld en om de tien jaar uitgegeven, welke publicatie bekend staat onder de naam `het Groene Boekje. Sedert 2005 worden ook Surinaams-Nederlandse woorden daarin opgenomen. In de woordenlijst van 2005 zijn er 500 Surinaamse woorden te vinden. Het volgende Groene Boekje is gepland voor 2015 en er zullen tussen de 500 à 700 SOZAVO ondersteunt Nationale Voorlees- en Vertelweek Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ondersteunt het Nationaal Voorlees- en Vertelweek project van de Voorlees- en Vertelclub TOBIDEB. Deze club houdt vandaag voor de veertiende achtereenvolgende keer de Nationale Voorlees- en Verteldag. De focus dit jaar is ook om extra aandacht te besteden aan de crèches die onder de stichting Beheer en Exploitatie Crèches van het ministerie vallen. Het ministerie heeft samen met de club ook een campagne opgezet om in haast alle overheidsopvangcentra extra aandacht te besteden aan het voorlezen en vertellen in verband met deze dag. Op 1 maart is de Voorleesen Vertelweek 2014 van start gegaan en deze duurt tot en met 8 maart. Het is de bedoeling dat in deze week Surinaams-Nederlandse woorden daarin worden opgenomen. De commissie zal onder andere erop moeten toezien dat de uitgekozen woorden typische Surinaamse woorden zijn. Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) heeft in december 2013 een heel lange lijst met woorden gestuurd naar de Nederlandse Taalunie. Het zijn woorden die uit Surinaamse kranten en boeken zijn gehaald. Uit deze lijst zullen nu woorden geselecteerd worden voor het Groene Boekje van Helen Chang, projectmedewerker van de Nederlandse Taalunie, zegt aan dat de woorden op basis van frequentie worden gekozen. Volgens Gobardhan, voorzitter van deze commissie, kan gesteld worden dat hoe vaker een woord gebruikt wordt, hoe groter de kans is dat het voor opname in het landelijk extra aandacht wordt besteed aan voorlezen en vertellen. De club zal in deze week op scholen en instellingen, voor kinderen en seniorenburgers, voorleesen vertelactiviteiten ontplooien en spelletjes doen. Minister Alice Amafo zal op donderdag 6 maart de voorlees- en vertelactiviteit bijwonen in de Nene Crèche. Ze zal actief participeren door voor de kinderen op deze crèche een kort verhaaltje voor te lezen en/of te vertellen. Volgens Gerda Bijlhout, leidster van Voorlees- en Vertelclub TOBIDEB alsook initiatiefneemster die 4 maart heeft uitgeroepen tot Nationale Voorlees- en Verteldag, zijn de activiteiten zaterdag gestart met een workshop gehouden in de botanische tuin aan de Cultuurtuinlaan. Het thema van Groene Boekje wordt geselecteerd. De woorden zijn veelal afkomstig uit boeken en kranten. De commissie geeft een oordeel over het al dan niet opnemen in de Woordenlijst van de geselecteerde woorden, vult de lijst eventueel aan met samenhangende woorden die ontbreken, en corrigeert zo nodig de toegevoegde informatie. Met de samenstelling van deze klankbordgroep waarborgt het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV), dat de keuze van woorden in de Surinaamse gemeenschap zal worden herkend als typische Surinaams-Nederlandse woorden. Aansluitend hierop zal het MINOV er ook zorg voor dragen dat de spelling van het Nederlands van 2005, zoals vastgelegd in het huidige Groene Boekje, ingevoerd wordt. de workshop was `Voorlezen en vertellen doen kinderen groeien. Onbewust door te luisteren naar verhalen worden kinderen onopvallend taal gevoelig, zei Bijlhout. Tijdens de workshop werd verder behandeld interactief voorlezen en ECD ofte wel vroege stimulatie bij kinderen. De crèches doet Bijlhout elk jaar aan en zij beveelt voorlezen en vertellen sterk aan. Het kind helpen bij het ontwikkelen van de taal en het gebruik daarvan is één van de meest belangrijke taken van de ouders (opvoeders) en instellingen die een deel van de opvoeding van de ouders overnemen. De Nationale Voorleesen Vertelweek wordt afgesloten in Huize Ashiana. Op deze dag zullen kinderen van de club voorlezen voor de seniorenburgers. Want ik ben de Heer, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen. Jesaja 41:13 Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons schonk en de zorg waarmee zij ons omringde, geven wij u kennis dat op zondag 02 maart 2014, na een kortstondig ziekbed, zacht en kalm van ons is heengegaan mijn vrouw, onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Jacqueline Theresia Molgo-Huiswoud in de gezegende leeftijd van 80 jaar. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 06 maart 2014 om uur in de Driekoningenkerk (Rajpur) aan de Ver-lengde Mahonylaan. Voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid is er vanaf uur gelegenheid tot afscheid nemen. De teraardebestelling vindt plaats om uur op de begraafplaats Hodi Midi CrasTibi aan de Dokter Sophie Redmondstraat. Weduwnaar: Eduard S. Molgo De kinderen: Jerry, Brigitte en Jason Maryan, Albert, Nicole, Lionel en Jamill Helianthe en Ton Iwan, Muriel en Isabella Verzoeke geen rouwbeklag

5 NO DE WEST VAN WOENSDAG 5 MAART 2014 PAGINA 5 Politieke campagne is al begonnen Ruim een week terug was de paarse partij op het Tammengaproject. Een deel van de vergadering werd op de televisie uitgezonden. De leiders van de paarse partij waren weer aan het beloven. Het schijnt dat deze politicus van 68 jaar al is uitgeblust en heeft aan de Surinaamse kiezers niet veel meer te bieden. Het verhaal van de woningen, fly-overs, bruggen zijn al zo afgezaagd dat hij nu met een ander verhaal moet komen. Hij probeert op de emoties van de sociaal zwakkeren in te spelen. Hij gaat de AOV gelden van de rijken aan de sociaal zwakkeren geven. Wat een onzinnig verhaal. Een persoon die AOV gestort heeft (hoe rijk hij ook mag zijn) zal conform de wet, die gelden ook moeten krijgen. Op het podium werd er ook flink uitgehaald naar de politieke opponenten. Ik hoorde een meneer zeggen, dat het Nieuw Front hier niet mag komen vergaderen. Waar haalt die meneer de vrijheid en bevoegdheid vandaan om een dergelijke uitspraak te doen. De ware boodschap van het Nieuw Front mag niet verkondigd worden op Tammenga. Deze meneer wil ons terugbrengen naar de periode van de slavernij. In die periode mocht er geen godsdienstonderwijs gegeven worden aan de slaven en hun kinderen. In de Bijbel staat dat alle mensen voor de Almachtige gelijk zijn. De slaven mochten dat niet weten en daarom werden zij van godsdienstonderwijs onthouden. NEDERLAND ZAL WEL WEER HET DOELWIT WORDEN De komende maanden gaan politici, vooral van de Paarse partij, weer een aanval openen op het voormalige moederland. Een goede afleidingsmanoeuvre om de eigen achterban in het gareel te houden. Men moet een sfeer creëren waarbij gesteld wordt dat Suriname niet vooruit komt omdat Nederland ons die ruimte niet geeft. Via internet zijn alle gezinnen en familieleden met elkaar in contact. De jongeren zullen zich niet meer laten pakken door begrippen als kolonisatie, dekolonisatie en herkolonisatie. De jongeren zijn dagelijks op Wikipedia en op andere sites. De wereld is nu in ons huis, via de moderne communicatie. De wereld is een dorp geworden. Leiders die geen ontwikkelingsvisie hebben, zullen de komende jaren van het politieke toneel moeten verdwijnen. Hun eigen falen gaan zij willen afwentelen op anderen, maar zodra zij in nood verkeren, vliegen zij snel naar het voormalige moederland. Het recente voorbeeld is overduidelijk. Mevrouw de voorzitter gaat met een gezinslid voor medische behandeling naar Nederland. Onlangs heeft de voorzitter van de Pertjaja Luhur met ronde Hollandse woorden in de nationale pers gezegd, dat hij tijdens de verkiezingscampagne in Suriname, zich sterk gaat maken voor de dubbele nationaliteit. VHP-ACHTERBAN EN PL OP ÉÉN LIJN Wat de dubbele nationaliteit betreft, denk ik dat de VHPachterban en PL op één golflengte zijn. Ik hoop dat PL niet onder druk van de Paarse partij komt te staan en de komende dagen, weken of maanden naar de verkiezin-gen toe, een ander standpunt gaat innemen. Ruim Surinamers wonen en wer-ken in Nederland en leveren een wezenlijke bijdrage aan de nationale economie van Nederland op vele niveaus. In het verleden werd mijn ex-voorzitter zelf Jack van Oranje genoemd. Suriname is vanaf 1667 (bij de vrede van Breda) tot 1975 een kolonie/gebiedsdeel van Nederland geweest. De VHP ers en alle andere Surinamers roep ik op, de goede band met Nederland, VS, Brazilië, India, Indonesië, China en elk ander land van de wereld, welk ons iets te bieden heeft, te onderhouden. Nederland gaan wij de komende jaren nodig hebben. Wij hebben zijn kennis nodig; wij bezigen dezelfde taal; wij zullen de familieband blijven onderhouden met het voormalige moederland; wij zullen de schoolboeken uit Nederland blijven halen. In moeilijke dagen zoeken wij eerder hulp in Nederland dan elders. Duitse experts gaan wrak Costa Concordia onderzoeken Duitse ongevallenexperts gaan het wrak van het cruiseschip Costa Concordia onderzoeken. Dat meldt de televisiezender NDR Info en wordt bevestigd door het nationaal bureau voor het onderzoek naar scheepsongevallen (BSU). We hebben veel interesse in het onderzoek naar het ongeval, omdat tijdens de scheepsramp een groot aantal Duitse slachtoffers vielen, aldus de directeur van BSU. De Costa Concordia kapseisde in januari 2012 voor de kust van het eiland Giglio, nadat het een rots had geraakt. Van de meer dan passagiers kwamen er 32 om het leven, onder wie 12 Duitsers. De kapitein van het schip, Francesco Schettino, moet zich sinds juli 2013 voor de rechtbank verantwoorden. Hij is aangeklaagd onder meer omdat hij het schip nog tijdens de evacuatie van de opvarenden verliet. DE VERDEEL- EN HEERSPOLITIEK PROPAGEREN Onlangs hoorde ik voorzitter van de Paarse partij zeggen, dat het Nieuw Front de verkiezingen niet gaat winnen. Deze partij zal alles doen om het NF verder uit elkaar te doen spatten. De VHP en de NPS hebben een lange historische binding. Vooral na 1980 hebben zij elkaar gevonden en de band is in die 27 jaren, hechter geworden. De voorzitter van de Paarse partij is bezig op een zeer subtiele manier, een wig te drijven tussen de NPS en de VHP. Met een tje poti gezicht zei hij ruim twee maanden terug in OCER het volgende: de NPS voorzitter zal op de vergaderingen opstaan en zeggen dat de presidentskandidaat Chandrikapersad Santokhi, in aantocht is. De ondertoon van de voorzitter van de Paarse partij spreekt boekdelen. Men zegt vaak: Als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen. De bedoeling van de voorzitter van de Paarse Partij is om de NPS-achterban een gevoel te geven, dat de nieuwe president een VHP er wordt. Een verstandig mens heeft heel weinig woorden nodig om de ondertoon goed te begrijpen. OPROEPAAN ALLE KIEZERS Een mens wordt groot door zijn daden en niet door zijn stoere en beledigende uitspraken die een zeer negatieve impact hebben op de Surinamers in het algemeen, maar in het bijzonder op de kiezers. Onze president van Suriname is de Vader des Vaderlands en hij moet ervoor zorgen, dat hij de middelpunt- zoekende kracht moet zoeken om alle Surinamers, aan elkaar te binden. Hij moet ervoor zorgen dat alle Surinamers in harmonie kunnen leven en liefde voor elkaar hebben. Hij moet ervoor zorgen dat hij zich op podia als een leider van de natie gedraagt en wanneer anderen onzin verkondigen, hij ook corrigerend optreedt. Voor een goed functioneren van de democratie hebben wij een sterke oppositie nodig. Meneer Anches van Tammenga moet ons niet komen uitleggen dat het NF niet welkom is op Tammenga. Meneer Anches, de oppositie is er en zal er ook in de toekomst blijven. Dat is een onderdeel van de democratie. Meneer Anches zal met de democratie en de oppositie moeten leren leven, hoe vervelend dat ook voor hem mag zijn. Is de uitspraak van de president die ook de Vader des Vaderlands (Willem van Oranje, , werd ook zo genoemd) is, soms een loze kreet geworden met zijn bekende uitspraak: Al houdt U niet van mij, maar ik houd wel van U. Hardeo Ramadhin Het wrak van de Costa Concordia. afp

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016)

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) AH 2770 2016Z09136 Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de voortgangsrapportage van de 'road map visum liberalisatie Turkije',

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Speech van minister Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie op de EU-dag tegen straffeloosheid op 23 mei 2016

Speech van minister Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie op de EU-dag tegen straffeloosheid op 23 mei 2016 Speech van minister Van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie op de EU-dag tegen straffeloosheid op 23 mei 2016 Hartelijk dank aan mevr. Coninsx en Eurojust. De rol van Eurojust als medeorganisator

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1 52 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr. 1 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Keniase Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Verdieping: Wie is wie - tijdlijn

Verdieping: Wie is wie - tijdlijn Verdieping: Wie is wie - tijdlijn Korte omschrijving werkvorm De gebeurtenissen in Oekraïne volgden elkaar snel op. De leerlingen krijgen een tijdlijn met de belangrijkste gebeurtenissen en personen van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon DWH/LC T 070-3485226 F 070-3485472

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 16 (1969) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 131 A. TITEL Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek der Filipijnen

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65 S (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- JAARGANG 1975 Nr. 65 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van Swaziland inzake de toepassing van het op

Nadere informatie

Geschiedenisvan Suriname. 1980: de staatsgreep

Geschiedenisvan Suriname. 1980: de staatsgreep Geschiedenisvan Suriname 1980: de staatsgreep De oprichting van de SKM Voor de onafhankelijkheid was de Nederlandse regering verantwoordelijk voor de verdediging van Suriname. Na de onafhankelijkheid moest

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

Scholen herdenken vermoorde leraar

Scholen herdenken vermoorde leraar ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ZINLOOS GEWELD tekst 26 NOS-nieuws van 16 januari 2004: Scholen herdenken vermoorde leraar Scholen in het hele land hebben om 11.00 uur één minuut stilte in acht genomen

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Framing the Other. Opdrachtenblad

Framing the Other. Opdrachtenblad Framing the Other Ilja Kok & Willem Timmers 2013 25 minuten (film), 13 minuten (interview) http://framingtheother.wordpress.com/ 1 Kijkopdracht 1. Titel hoofdstuk Toeriste Nell maakt foto van Mursi Nadonge

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

GEO-HR: OPPORTUNITIES FOR MARITIME SECURITY OPERATIONS

GEO-HR: OPPORTUNITIES FOR MARITIME SECURITY OPERATIONS GEO-HR: OPPORTUNITIES FOR MARITIME SECURITY OPERATIONS 2nd GEO-HR User Consultation Workshop 25 April 2013 Arthur Smith TNO Defence Research 1 Who is TNO Defence Research? TNO Defence Research: Part of

Nadere informatie

slachtoffers beter te identificeren en te beschermen; en verhoog de inspanningen om het bewustzijn met betrekking tot mensenhandel te verhogen.

slachtoffers beter te identificeren en te beschermen; en verhoog de inspanningen om het bewustzijn met betrekking tot mensenhandel te verhogen. Suriname - Tier 2 Watch List ----------------------------------- Suriname is een bronland, doorvoerland, alsook het land van bestemming voor vrouwen en kinderen die onderworpen worden aan sekshandel, en

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten

Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten Van de oogst van hun land en van hun dieren Jagers & boeren Wat

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Hoe fysiek is informatiebeveiliging?

Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Johan de Wit Siemens Nederland NV Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Informatie is voor organisaties van onschatbare waarde, het beschermen ervan heeft binnen organisaties

Nadere informatie

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden)

Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) Q&A s Levenslange gevangenisstraf (vragen en antwoorden) 1. Hoeveel levenslanggestraften zijn er nu in NL? Op dit moment zijn er 33 mensen onherroepelijk veroordeeld tot levenslang. Dat betekent dat zij

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Proeftoets E2 havo

Proeftoets E2 havo Proeftoets E2 havo 5 2016 1. Een verdachte kan te maken krijgen met een aantal personen en instanties. Wat is de juiste volgorde? A. 1. de politie 2. de rechter 3. de officier van justitie. B. 1. de officier

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Voorafgaand aan de film

Voorafgaand aan de film Die Welle Opdrachtenblad Regie: Dennis Gansel Jaar: 2008 Duur: 110 minuten Filmkeuring: 12 (geweld, angst en discriminatie) Website: www.welle.film.de Voorafgaand aan de film De legendarische film The

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV Code Duurzaam Beleggen VvV onderdeel inhoud verschil artikel 1 De Code Duurzaam Beleggen opgesteld door het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Cyber Security: hoe verder?

Cyber Security: hoe verder? Cyber Security: hoe verder? Pensioenbestuurders Rotterdam, 11 maart 2014 Generaal (bd.) Dick Berlijn 2 Wat is Cyber, wat is Cyber Security? Cyber is: Overal Raakt alles Energie, transport, infrastructuur,

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013 Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf Herdenking Dr. P.H. (Pieter) Kooijmans (1933-2013) Op 13 februari jongstleden

Nadere informatie

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008 Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument 1945 1962, zaterdag 6 september 2008 Geachte veteranen, excellenties, dames en heren, Elke dag schreef ik een

Nadere informatie

Maagdenhuisbezetting 2015

Maagdenhuisbezetting 2015 Maagdenhuisbezetting 2015 Genoeg van de marktwerking en bureaucratisering in de publieke sector Tegen het universitaire rendementsdenken, dwz. eenzijdige focus op kwantiteit (veel publicaties, veel studenten,

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Geachte heer President Geachte heer President Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking and Role Play Card One 1 March 30 April 2007 *4070675311* No Additional

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

De Griekse vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken FTM

De Griekse vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken FTM 1 van 5 20-06-17 07:26 ftm.nl De Griekse vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken FTM Edin Mujagic 7-9 minuten Afgelopen week werd bekendgemaakt dat Griekenland op korte termijn 8,5 miljard

Nadere informatie

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches?

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches? HUMAN RIGHTS Alternative Approaches? Utrecht, 3 april 2008 Peter van Krieken Toegang tot het loket Artseneed - artsenleed Samenleving v. individu 1ste generatie v. 2e generatie rechten China EVRM General

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier

Veilig Nederland. Uw veiligheidsleverancier Veilig Nederland Uw veiligheidsleverancier Woord vooraf Onderweg naar huis lastig worden gevallen op straat? s Ochtends, als u naar uw werk gaat, erachter komen dat uw auto is gestolen? U en uw gezin levend

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 22 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Rollenspel Befje op Befje af Hoger Lager Dilemma s Hoe lossen we dit op? Opgepakt, wat dan? Rechtenteller Landenspel

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.03.2004 COM(2004)190 definitief 2004/0064 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese

Nadere informatie

Belangen: Rusland versus de EU

Belangen: Rusland versus de EU Belangen: Rusland versus de EU Korte omschrijving werkvorm Leerlingen denken na over de redenen waarom Rusland en de EU zich met het conflict in Oekraïne bemoeien. Dit doen zij door eerst een tekst te

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie Hoofdkantoor b 14augustus2014 I J age Interne Weekrapportages (gedeeltelijk) Datum openbaar Dienst Terugkeer en Vertrek Bijlage nummer

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Schoolbestuur baha i-school Bofokule

Schoolbestuur baha i-school Bofokule Nieuwsbrief September 2013 Schoolbestuur baha i-school Bofokule Bofokule nieuwsbrief September 2013 Nieuws uit het binnenland van Suriname De brief aan FHF Paramaribo, 31 augustus 2013 Brief gezonden aan

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools)

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) Kim Kranenborg TNO Human Factors P.O Box 23 3769 ZG Soesterberg +31 346 356267 kranenborg@tm.tno.nl Knowledge for business VIOS: Veiligheid

Nadere informatie

De rechten van het kind in de digitale wereld. Simone van der Hof Center for Law and Digital Technologies Leiden Law School

De rechten van het kind in de digitale wereld. Simone van der Hof Center for Law and Digital Technologies Leiden Law School De rechten van het kind in de digitale wereld Simone van der Hof Center for Law and Digital Technologies Leiden Law School De rechten van het kind Rol van de overheid Een voorbeelden: digitaal pesten VN

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het "Wetsvoorstel"

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het Wetsvoorstel Additionele vragen inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie