Meldpunt Kinderporno op Internet. Verslag conferentie grooming. 22 mei 2008, De Burght in Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meldpunt Kinderporno op Internet. Verslag conferentie grooming. 22 mei 2008, De Burght in Amsterdam"

Transcriptie

1 Meldpunt Kinderporno op Internet Verslag conferentie grooming 22 mei 2008, De Burght in Amsterdam Op 22 mei jl. organiseerde het Meldpunt Kinderporno een conferentie over online grooming. Het Meldpunt greep deze gelegenheid aan om met diverse partijen, zoals politie, kinderrechtenorganisaties, Internet Service Providers, overheid, politieke partijen en wetenschappers, gezamenlijk te bespreken hoe online grooming beter kan worden bestreden. Opening De dagvoorzitter, Milika Peterzon, leidt de conferentie in. Presentaties Liesbeth Groeneveld, coördinator Meldpunt Kinderporno op Internet De directeur van het Meldpunt Kinderporno heet alle gasten welkom en richt een speciaal dankwoord tot de sponsors van de conferentie; SIDN, Ilse Media en Microsoft. Zij beschrijft de werkzaamheden van het Meldpunt Kinderporno en aanleiding voor de conferentie. Het Meldpunt krijgt steeds meer meldingen aangaande chat, webcam misbruik en zaken die duiden op grooming en maakt zich daar zorgen over. Daarom voert het Meldpunt campagne tegen grooming. Van online grooming is sprake als een volwassene op internet een minderjarige benadert en zo manipuleert dat de misbruiker totale controle heeft over zijn potentiële slachtoffer om hem/haar uiteindelijk seksueel te kunnen misbruiken. Dit vindt met name plaats in chatrooms. Online grooming is eigenlijk een nieuw gezicht van een oud probleem. En een ernstig probleem, want het kan nare en gevaarlijke situaties opleveren. Voorlichting is hierbij een preventief middel. Daartoe lanceerde het Meldpunt de website en een campagnefilm. Niet alleen het Meldpunt vindt het van belang dat er iets tegen grooming wordt gedaan; ook de EU geeft de aanpak van grooming hoge prioriteit. Het Meldpunt is verheugd dat Minister Hirsch-Ballin in oktober 2007 het verdrag ter bescherming van kinderen tegen seksuele exploitatie en seksueel misbruik in Lanzarote ondertekende. Dit is een instrument tegen seksueel misbruik en exploitatie en voorziet in de strafbaarstelling van grooming. Ook zal het kijken van kinderporno dankzij dit verdrag strafbaar worden. Mevrouw Groeneveld doet een aantal, dat bij kan dragen aan de bescherming van het kind. Tevens pleit zij ervoor een coalitie Veilig internet voor kinderen op te richten waarin overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken. Mevrouw Groeneveld eindigt de presentatie eindigt met de lancering van de voorlichtingscommercial over grooming en bedankt reclamebureau OER voor de productie ervan. Minister van Justitie, dr. E.M.H. Hirsch-Ballin MPA De Minister van Justitie pleit voor actie om seksueel misbruik van kinderen tegen te gaan. De overheid neemt daarbij het voortouw. Zonder de hulp vanuit de samenleving kan de overheid dit echter niet. De Minister van Justitie bedankt het Meldpunt Kinderporno voor haar werk en zegt subsidie toe tot in elk geval 2012.

2 Online grooming moeten we met alle mogelijke middelen bestrijden, zowel via preventie als een effectieve strafrechtelijke aanpak. Dit laatste dient ook internationaal te gebeuren. Eind vorig jaar ondertekende de Minister in Lanzarote het Verdrag van de Raad van Europa ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. In het Verdrag is ook een strafbepaling opgenomen over grooming. De Nederlandse wet zal naar aanleiding hiervan worden aangepast. In de toekomst hoeft er geen daadwerkelijk fysiek contact tussen kind en groomer plaats te vinden, of een seksuele handeling zoals voor een webcam kunnen plaatsvinden. Een voorstel voor een ontmoeting gevolgd door een handeling gericht op het realiseren van die ontmoeting, zal strafbaar worden gesteld. Er is dus meer nodig dan bijvoorbeeld uitsluitend chatten of en met een kind en seksuele toespelingen maken. De komende periode zal een aantal acties worden uitgevoerd: De Minister zal de samenwerking tussen Justitie en Internet Service Providers om kinderporno te filteren, verder stimuleren. Ook zullen creditcards worden geblokkeerd wanneer daarmee toegang tot kinderporno is verkregen. De politie krijgt een Boven Regionaal Rechercheteam, specifiek gericht op opsporing van kinderporno. Daarnaast start een breed landelijk verbetertraject voor opsporing. Het Openbaar Ministerie zal een officier aannemen die de aanpak van kinderporno landelijk zal coördineren. Overheid en samenleving zullen zich gezamenlijk moeten inspannen om het fenomeen grooming effectief tegen te gaan. De Minister wenst de aanwezigen een boeiende, vruchtbare discussiemiddag toe. Will Gardner, Deputy CEO Childnet International De heer Gardner beschrijft aan de hand van een aantal getuigenissen van slachtoffers en ouders, de situatie in Engeland. Childnet ontwikkelde voorlichtingsmateriaal over grooming. Onderdeel daarvan is een voorlichtingsfilmpje waarin een slachtoffer haar verhaal doet. Speciaal voor Social Networking Sites ontwikkelde Childnet voorlichtingsmateriaal met tips wat zij kunnen doen om zoveel als mogelijk online seksueel misbruik te voorkomen en tegen te gaan. Naast websites richt Childnet zich op ouders, onderwijzers, kinderen en jongeren om bewustzijn te creëren over veilig gebruik van het internet. Engeland kent al een bepaling in de wet om grooming tegen te gaan. Het doel daarvan is om kinderen te kunnen beschermen nog voordat zij slachtoffer worden. Sinds de invoering van de bepaling in de wet, is het aantal zaken over grooming toegenomen, net als het aantal daders dat is veroordeeld. Michael Reijnders, zedenrechercheur Regiopolitie A dam-amstelland De heer Reijnders spreekt over het bureau zedenpolitie in Amsterdam. En hoe collega s met de woorden "Michael, vriend" naar hem toe komen lopen als men wat gedaan wil hebben. Zo groomen we wat af in het leven. Groomen houdt je huwelijk gezond,als je iets verkeerds tegen je lief hebt gezegd, doet een bloemetje wonderen. Als je het echt bont hebt gemaakt groom je er een reisje naar Parijs tegenaan. Heel anders wordt het als een volwassen man een minderjarige probeert over te halen om seks met hem te hebben. De heer Reijnders vertelt over zaken waarbij volwassen mannen door chantage of overreding proberen om kinderen over hun grenzen te laten gaan. Soms met succes, soms ook niet omdat kinderen hun ouders informeren over die "vieze vent" die allerlei rare dingen vraagt. Het is belangrijk dat ouders zich goed laten informeren over de voordelen en de gevaren van het internet. Als ma de computer achter slot en grendel opbergt, zal het kind buiten het zicht van de ouder, contact zoeken met die wonderlijke wereld van MSN, bijvoorbeeld in een internet café. Op het internet leer je vrienden kennen. Op het internet doe je spelletjes, ontmoet je mensen,

3 flirt je, krijg je verkering, maak je ruzie, en maak je het uit. Het internet is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Ook niet uit het leven van onze kinderen. Alleen als ouders duidelijke afspraken maken over wat kinderen wel en niet moeten doen op het internet en kinderen het gevoel hebben dat ze ook met nare ervaringen bij hun ouders terecht kunnen zonder daar (alleen maar) voor gestraft te worden. Pas dan kunnen we kinderen opvoeden in een wereld die heel anders is dan de briefjes die we vroeger door de klas stuurden: "hi, ik ben op jou, ben jij ook op mij?" Jules Mulder, Directeur De Waag, centrum voor ambulante forensische psychiatrie De heer Mulder gaat tijdens zijn presentatie in op de dader, de groomer. Het proces van grooming verloopt in fases waarbij dader en slachtoffer steeds meer naar elkaar toe groeien, als in een trechter. Dader en slachtoffer raken in dit proces steeds meer met elkaar verbonden, zijn steeds exclusiever voor elkaar, ervaren meer intimiteit en dragen steeds meer beider verantwoordelijkheid. Via internet kan de groomer snel en intensief contact opbouwen. Door de privé-interactie wordt het contact al gauw intiem en gaat het snel te ver. De heer Mulder geeft een overzicht welke jongeren voornamelijk risico lopen slachtoffer te worden. Hij besluit zijn presentatie met de conclusies: Grooming kunnen we niet uitroeien; waarschuwen helpt soms; zorg voor open contact met ouders en leeftijdgenoten. Martine Delfos, Biopsycholoog Picowo, lector Virtuele Ontwikkeling Jeugd Mevrouw Delfos beschrijft het proces waarin jongeren slachtoffer van grooming worden. In het begin vinden ze het leuk, daarop volgt verbazing bijvoorbeeld dat zo n leuke jongen iets met je wil. Dan daagt het besef dat er iets niet klopt. Als de jongere geen verzet pleegt, voelt hij of zij zelfkritiek en durft later niet meer zo goed in verzet te komen. Dat voelt als een innerlijke dreiging. Grooming kan ook worden vervolgd na afhankelijkheid met uiterlijke dreiging, dat wil zeggen dreiging van de groomer. Waarna uiteindelijk misbruik plaatsvindt. Het moment dat het meisje of de jongen nog sterk genoeg is om verzet te plegen, ligt tussen het moment van verbazing en het besef dat er iets niet klopt. Bij dat laatste is het al lastig, omdat het kan voelen als door de mand vallen. De teleurstelling en afgang maken dat de jongere zich eerder schaamt en verbergt, dan verzet. Slachtoffers zijn tussen de 11 en 17 jaar en meestal tussen de 14 en 16 jaar oud. Meer meisjes dan jongens, en de jongens zijn vaak homoseksueel. De meisjes willen graag lief worden gevonden en vallen zo makkelijk in de valkuil van de groomer. Die vleit en vervolgens manipuleert hij om verzet te voorkomen, wat niet zo moeilijk is als het meisje lief gevonden wil worden. De homoseksuele jongen wordt overspoeld met hormonen en valt in de valkuil van verliefdheid en kan zich zo moeilijk losmaken. Veel slachtoffers hebben gescheiden ouders of worden geconfronteerd met misbruik binnenshuis. Mevrouw Delfos legt uit dat het niet gemakkelijk is om over dit onderwerp te praten, omdat het over seks gaat, en dat vinden de meeste mensen lastig. Jongeren voelen hoe lastig hun ouders dat vinden en kunnen dan nog moeilijker met hun seksueel probleem aankomen. Zeker als ze zich zo dom voelen dat ze erin getuind zijn. Discussie Vijf panelleden nemen plaats: Michael Reijnders, zedenrechercheur Regiopolitie A dam-amstelland Rik Kaspersen, directeur Computer/Law Institute Theo Noten, coördinator Ecpat Nederland

4 Derk Wagelaar, Marketing Director, Microsoft Arda Gerkens, Lid van de Tweede Kamer voor SP Stelling 1: De toekomstige wetgeving tegen grooming uitvoerbaar? De heer Kaspersen laat weten het Verdrag van Lanzarote toe te juichen. In artikel 23 van het Verdrag staat dat het opzettelijk doen van een voorstel via ICT strafbaar wordt. Nu is de vraag hoe we deze bepaling moeten implementeren. De heer Kaspersen hoopt dat het zich niet beperkt tot het doen van een voorstel. De fase daarvoor ook! Ook moeten we de bepaling niet beperken tot internet. De heer Kaspersen is van mening dat we de bepaling niet moeten verruimen tot seksuele intenties. We moeten immers geen gedachten, maar alleen gedrag strafbaar stellen. Je zult moeten bewijzen dat er aanzet is tot ontuchtige handelingen. Hij stelt dat je het zou kunnen duiden als een poging tot; zie art. 248a *. Verder onderschrijft hij dat grooming als een zelfstandig delict in de strafwet moet worden opgenomen. De heer Noten informeert de aanwezigen over de essentie van het wetsvoorstel. Met deze wet kunnen we straks ingrijpen nog voordat een kind seksueel wordt misbruikt. De heer Reijnders laat weten dat in het Verdrag is opgenomen dat elke lidstaat zelf de leeftijd voor wie deze bepaling geldt, mag bepalen. De wet moet zo concreet mogelijk worden geformuleerd maar ook niet te concreet. Dan wordt de wet voor de politie onwerkbaar. Een probleem voor de politie is dat zij voor het delict niets kunnen doen. Mevrouw Delfos laat weten dat we inmiddels meer weten hoe groomers te werk gaan. We kunnen dus wel degelijk eerder ingrijpen. Daarnaast benadrukt mevrouw Delfos dat niet alleen oude mannen groomen maar ook jongere jongens. Vanuit de zaal wordt geopperd om een nieuw meldpunt in te richten waar slachtoffers van grooming naar toe kunnen. Mensen met specifieke kennis over dit onderwerp zouden de meldingen moeten behandelen. Ook zou daar de verschillende informatie over gevallen van grooming bij elkaar moeten komen. Groomers hebben immers vaak meer dan één slachtoffer. In het verdrag van Lanzarote is ook opgenomen dat lidstaten verplicht zijn een bedrag aan voorlichting te besteden. De heer Noten pleit ervoor ook ouders en de omgeving van kinderen beter voor te lichten zodat zij ook kunnen signaleren wanneer iemand slachtoffer is. De heer Mulder informeert de aanwezigen over de Engelse website Via dit telefonische meldpunt melden zich ook daders, groomers. Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld wat je zou doen als je eigen zoon een pedofiel is. Pedofielen zijn vaak jonge jongens. Pedofilie ontstaat in de puberteit. Deze jongens sluiten zich aan bij een partij die opkomt voor de rechten van pedofielen en worden binnen deze partij actief. Binnen deze omgeving leren zij dat er niets mis mee is om pedofiele gevoelens te hebben. Een pedoseksueel is altijd eerst pedofiel geweest. De laatste opmerking wordt ter discussie gesteld. Immers, je kunt ook pedofıel zijn zonder pedoseksuele gevoelens. Ook geeft een aanwezige aan dat minderjarige daders moeilijk vervolgbaar zijn. Wat is normaal seksueel gedrag en wat is afwijkend? De Tweede Kamer zou meer aandacht voor seksuele voorlichting op scholen moeten vragen. Mevrouw * Artikel 248a, Sr, Boek 2, Titel 14 Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

5 Gerkens reageert daarop door te melden dat zij de Minister hiernaar heeft gevraagd. Ze is het echter niet eens met de vrager. Dankzij de nieuwe wetgeving kunnen ook ouders aangifte doen wanneer hun kind wordt gegroomd. De heer Reijnders laat weten alle verenigingen binnenkort worden verplicht nieuwe medewerkers aan de hand van een lijst van zedendelinquenten te checken Stelling 2: Internet Service Providers (ISP s), Social Networking Sites, de overheid en andere betrokken partijen moeten zich sterker maken om online grooming tegen te gaan. De heer Noten pleit voor een taskforce vergelijkbaar met als die in Engeland. De heer Wagenaar geeft aan dat MSN al veel doet aan preventie. Zo heeft MSN de anonieme chatboxen gesloten. Ook scant MSN de foto s die gebruikers op hun profiel plaatsen en biedt MSN ouders hulpmiddelen. Er zit een digitaal gat tussen ouders en kinderen. Ouders hebben een rol te vervullen in de bescherming van hun kinderen. MSN steunt de campagne van het Meldpunt. We moeten er voor zorgen dat kinderen zich wapenen! Een deelnemer uit de zaal pleit ervoor ten behoeve van een zedenonderzoek ook ouders vragen te stellen; geeft u seksuele voorlichting? We moeten terug naar de basis. Weet u wat uw kind online doet? Kinderen van 14 of 15 jaar weten veel meer van computers dan hun ouders. Daar moeten we beginnen! Een andere deelnemer reageert op de heer Wagenaar. Het Safety Package van MSN is moeilijk te downloaden. Ouders kunnen er niet mee werken. Een andere deelnemer is van mening dat loverboys de beste groomers zijn, vooral via MSN. MSN moet gebruikers beter informeren over deze risico s. Mevrouw Gerkens voegt daaraan toe dat er een landelijke campagne voor ouders moet komen. Daarnaast moet er binnen de politiek de wil daarvoor zijn. De organisatie ECP.nl geeft aan graag de voorlichtingscampagne te willen uitbreiden. Op dit moment is een heleboel aan wat er al gebeurt op dit gebied, nog onzichtbaar. De heer Reijnders pleit ervoor actief op MSN te surfen en te zoeken op bepaalde woorden. Een deelnemer uit de zaal vergelijkt MSN met een zwembad zonder badmeesters. De heer Wagenaar reageert daarop. MSN kan bepaalde dingen zoals foto s controleren. Op My Space ook op video s. Screenen op woorden die op MSN worden gebruikt, is moeilijk. Er vinden immers veel MSN gesprekken plaats. Daarnaast is moeilijk te achterhalen wanneer een gesprek uit de hand loopt. Een deelnemer laat weten dat in Engeland het Meldpunt Kinderporno in één gebouw zit met politie en hulpverleners. We zouden moeten streven naar één meldpunt! De heer Noten laat weten dat slachtoffers voornamelijk kwetsbare meisjes zijn met problemen in de thuissituatie. In die gevallen is het moeilijk om met de ouders aan de slag te gaan. Hoe bereiken we deze groep kwetsbare meisjes? Via het onderwijs, dat is de enige mogelijkheid. Mevrouw Gerkens vindt dat chatboxen ook een rol te vervullen hebben. Zij moeten slachtoffers kunnen doorverwijzen. De heer Kaspersen is een voorstander van het Engelse systeem. Er moet één meldpunt komen waar alle meldingen terecht komen. Daarnaast is het de vraag wat de rol van de overheid zou moeten zijn. De heer Kaspersen pleit ervoor dat dit meldpunt ondersteuning krijgt van de overheid maar wel onafhankelijk is. Als laatste is de heer Kaspersen van mening dat scholen een grote rol kunnen spelen, zoals in het Verdrag van Lanzarote ook staat vermeld. Een deelnemer geeft aan de heer Wagenaar mee, dat in de nieuwste versie van MSN de gespreksgeschiedenis standaard uit staat. Dit komt niet ten goede aan de mogelijkheid tot vervolging van eventuele daders. De heer Wagenaar laat weten dit laatste punt mee te nemen.

Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet. Jaarverslag 2008

Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet. Jaarverslag 2008 Stichting Meldpunt ter bestrijding van Kinderpornografie op Internet Jaarverslag 2008 Het Meldpunt Kinderporno op Internet wordt financieel gesteund door het Ministerie van Justitie en het Europese Commissie

Nadere informatie

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Make IT Safe peer2peer educatie Handleiding voor coaches END CHILD PROSTITUTION CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES Deze handleiding

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking veiligheid door samenwerken Aanpak loverboyproblematiek Handreiking aanpak loverboyproblematiek aanpak loverboyproblematiek handreiking Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2012

Nadere informatie

Verst(r)ikt in het net. Jongeren en online problemen: ervaringen van professionals

Verst(r)ikt in het net. Jongeren en online problemen: ervaringen van professionals Verst(r)ikt in het net Jongeren en online problemen: ervaringen van professionals Colofon Dit rapport is een uitgave van Digivaardig & Digiveilig. Auteur: Marion Duimel Het programma Digivaardig & Digiveilig

Nadere informatie

#online. politie, jeugd & internet

#online. politie, jeugd & internet #online politie, jeugd & internet Collega, pingen Pingen, nickname, habbomeubi, twitterfittie, dreigtweet, whatsapp Het duizelt me soms van alle termen. Als portefeuillehouder Jeugd kom ik ze regelmatig

Nadere informatie

Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen

Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Op goede grond Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Op goede grond De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen Colofon Nationaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 810 Uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen

Nadere informatie

Evaluatie Stop it Now! NL

Evaluatie Stop it Now! NL Evaluatie Stop it Now! NL Eindrapport J. Mulder J.E. van Horn M. J. Eisenberg J. Stam Copyright mei 2014, de Waag Oudlaan 9 3515 GA Utrecht info@dewaagnederland.nl www.dewaagnederland.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK. Gemeente Den Haag

Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK. Gemeente Den Haag Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK Gemeente Den Haag INHOUDSOPGAVE pagina 1 DE CONTEXT VAN LOVERBOYS 1.1 Achtergrond 1 1.2 Wat zijn loverboys? 1 1.3 Wie zijn de potentiële slachtoffers en wat is de omvang?

Nadere informatie

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk Dia 1 In Veilige Handen: het hele pakket Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk INTRODUCTIE Werkconferentie 26 september 2009 Voorstellen en eigen achtergrond, op welke manier

Nadere informatie

Autisme en het delen van informatie op het internet

Autisme en het delen van informatie op het internet Autisme en het delen van informatie op het internet Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg (locatie Beek en Donk) 2010-2012

Nadere informatie

Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen

Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen Toekomstvisie van het Meldpunt Kinderporno op Internet 15 jaar Meldpunt Kinderporno op het internet Het Meldpunt Kinderporno is een particuliere

Nadere informatie

Sociale veiligheid. op school en internet

Sociale veiligheid. op school en internet Sociale veiligheid op school en internet VOORWOORD INHOUD ACHTERGROND 4 Naar een sociaal veilig klimaat, offline en online 7 Feiten over jongeren en sociale media Als u wilt dat leerlingen en personeel

Nadere informatie

ANTI-PESTPROTOCOL CYGNUS GYMNASIUM

ANTI-PESTPROTOCOL CYGNUS GYMNASIUM ANTI-PESTPROTOCOL CYGNUS GYMNASIUM Bijlagen oktober 2014 1 Bijlagen: Pagina: Bijlage 1: Adviezen voor medewerkers 2 Bijlage 2A, 2B en 2C: De No Blame aanpak 4 Bijlage 3: Oriënterend gesprek met de mentor

Nadere informatie

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid Febuari - Maart 2015 / Jaargang 9, nr. 2 Ad Informatie Magazine van studievereniging Ad Informandum voor Strafrecht en Criminologie Levenslang is levenslang Strak beleid of inhumaan? Lokpuber weer invoeren?

Nadere informatie

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052).

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052). De heer Irrgang (SP): Mevrouw de voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over de ABN AMRO hebben wij over veel zaken van gedachten gewisseld, maar volgens mij was iedereen het erover eens dat de Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 Nr. 140 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

DiGiTaAl PeStEn. de feiten goed doen op internet praten over cyberpesten tips voor. HERDRUK 00 digitaal pestencovermbnieuw2.indd 1

DiGiTaAl PeStEn. de feiten goed doen op internet praten over cyberpesten tips voor. HERDRUK 00 digitaal pestencovermbnieuw2.indd 1 S P EC I A L DiGiTaAl PeStEn de feiten goed doen op internet praten over cyberpesten tips voor HERDRUK 00 digitaal pestencovermbnieuw2.indd 1 docenten 04-04-13 09:33 P esten is van alle tijden. Bij digitaal

Nadere informatie

S P E C I A L. Mijn digitale wereld 10+ verliefd op. internet. De feiten Webcammen met fatsoen Praten over cyberliefde Politie kijkt mee op internet

S P E C I A L. Mijn digitale wereld 10+ verliefd op. internet. De feiten Webcammen met fatsoen Praten over cyberliefde Politie kijkt mee op internet S P E C I A L Mijn digitale wereld 10+ verliefd op internet De feiten Webcammen met fatsoen Praten over cyberliefde Politie kijkt mee op internet ls ik in mijn tienerjaren MSN en Hyves had gehad, was ik

Nadere informatie

Van opsporing tot berechting inzake online grooming: een kritische kijk op de rechtsgang in Nederland

Van opsporing tot berechting inzake online grooming: een kritische kijk op de rechtsgang in Nederland FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Van opsporing tot berechting inzake online grooming: een kritische kijk op de rechtsgang in Nederland Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de criminologische

Nadere informatie

Meldpunt Kinderporno op internet

Meldpunt Kinderporno op internet Meldpunt Kinderporno op internet Jaarverslag 2009 Naar een internet zonder seksueel misbruik van kinderen COLOFON Meldpunt Kinderporno op Internet Telefoon 071 5135049 info@meldpunt-kinderporno.nl www.meldpunt-kinderporno.nl

Nadere informatie

Seksuele opvoeding van kinderen (0 18 jaar) met een beperking. Brochure voor ouders

Seksuele opvoeding van kinderen (0 18 jaar) met een beperking. Brochure voor ouders Seksuele opvoeding van kinderen (0 18 jaar) met een beperking Brochure voor ouders 1 Inhoudsopgave Pagina 12 Verstandelijke beperking Er ontstaat bij deze kinderen een verschil tussen wat het lichaam kan

Nadere informatie

Verbeterprogramma Kinderporno

Verbeterprogramma Kinderporno Landelijk Project Kinderporno Verbeterprogramma Kinderporno op beeld vastgelegd seksueel misbruik van kinderen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 VOORGESCHIEDENIS...

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

Identiteitsfraude. Groepsessay

Identiteitsfraude. Groepsessay Groepsessay Laura van Egeraat Tess Glansbeek Elvira Hoogstrate Frederique van Osta Milou Schoonen Fontys Hogescholen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Wat is identiteitsfraude?... 4 1.1 Verschillende soorten

Nadere informatie

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders

Als u wordt gestalkt. Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen. Informatie voor slachtoffers en omstanders Als u wordt gestalkt Wat politie, de hulpverlening en rechtshulp voor u kunnen doen Informatie voor slachtoffers en omstanders MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Meldpunt Kinderporno op Internet

Meldpunt Kinderporno op Internet Meldpunt Kinderporno op Internet Jaarverslag 2013 1 Inhoud Meldpunt Kinderporno op Internet +31 (0)71 5135049 info@meldpunt-kinderporno.nl meldpunt-kinderporno.nl helpwanted.nl stopitnow.nl meldkindersekstoerisme.nl

Nadere informatie

Seksueel geweld: feiten en cijfers

Seksueel geweld: feiten en cijfers Seksueel geweld: feiten en cijfers Januari 2009 2e herziene druk Seksueel geweld staat voor uiteenlopende vormen van seksueel getinte, ongewenste handelingen. Aanranding, verkrachting, incest, genitale

Nadere informatie

LVB-jeugd en sociale media Rapport over jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en de risico s van sociale media

LVB-jeugd en sociale media Rapport over jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en de risico s van sociale media LVB-jeugd en sociale media Rapport over jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en de risico s van sociale media inhoud Inleiding 4 Expert-sessie 4 Interviews 5 De term LVB 5 Actueel 5 Leeswijzer

Nadere informatie