19e jaargang december 2014 nummer 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19e jaargang december 2014 nummer 4"

Transcriptie

1 19e jaargang december 2014 nummer 4 Binnenkort in de Meente: bewoners Stichting Akkerwinde Medewerkers t Olde Staduus Veel belangstelling bijeenkomst veranderingen in de zorg Onder de indruk van de mensen van De Meente 1 St. Welzijn de Meente Dorus Rijkersstraat DG Genemuiden T

2 -advertentie- fennyjolingerie.nl Markt 4, 8281 AD Genemuiden Tel fennyjolingerie.nl NA 100 JAAR NOG JONG EN VITAAL! Feenstra - Stoter Langestraat AE Genemuiden HULP VANUIT T OLDE STADUUS Ditmaal vanwege ruimtegebrek geen voorwoord Van de Redactie maar aandacht voor een drietal mannen, die elke dinsdagmorgen in De Meente actief zijn (zie voorpagina). Vanuit t Olde Staduus worden Wim Zegers en Koos van Dalfsen, samen met hun begeleider Jaap Hellendoorn gedetacheerd in De Meente. De mannen schoffelen, harken en vegen om het rondom De Meente netjes te houden. Ook wordt het kippenhok door hen uitgemest. En als het buiten nat is, helpen ze binnen een handje mee. Wim en Koos vinden het erg gezellig in De Meente en omgekeerd genieten bewoners, personeel en bezoekers van hun aanstekelijke vrolijkheid en enthousiasme. Daaruit blijkt maar weer dat samenwerking voordelen oplevert voor alle partijen. De redactie van De Roeper sluit zich aan bij de onderstaande goede wensen en wenst al haar lezers een gezond en goed 2015 toe. BESTUUR, DIRECTIE, CLIËNTENRAAD EN PERSONEEL VAN DE MEENTE WENSEN U GEZEGENDE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG Sisalstraat JJ Genemuiden Holland Tel.: +31 (0) Fax.: +31 (0) De Meente heeft haar eigen website: Allerlei wetenswaardigheden die voor bewoners en familie van belang zijn kunnen via de website worden geraadpleegd. Ook kunt u direct op de hoogte blijven van de actualiteiten door De Meente te volgen via 3

3 SAMENWERKING MET ST. AKKERWINDE Het bestuur van De Meente is al geruime tijd in gesprek met familie van bewoners van de Philadelphia locatie aan de Pr. Clausstraat om te kijken naar huisvesting binnen de Meente. We zijn blij u te kunnen vertellen dat wij samen tot goede afspraken hebben weten te komen. Medio januari zullen 6 nieuwe bewoners vanuit de Clausstraat naar de Lage Vlakte verhuizen. In goed overleg hebben we met de huidige bewoners van de Lage Vlakte gekeken naar nieuwe appartementen. Dankbaar zijn we voor de medewerking die we van hen mochten ontvangen om deze verhuizing mogelijk te maken. Ook de ruimte van de dagbesteding t Beltien, zal hierdoor verhuizen. Een goed alternatief is gevonden in de ruimte van De Koeweide. Op maandag, woensdag en vrijdag zullen hier de bezoekers van de dagbesteding ontvangen worden. Met bovenstaande verhuizing laten wij zien dat de Meente van en voor ons allen is en dat onderstreept de visie van de Meente. Namens Bestuur Stichting de Meente Hermien van Helsingen HERHUISVESTING CLAUSSTRAAT De Clausstraat al 15 jaar een warme en veilige omgeving om te wonen voor de negen bewoners: Henri, Esther, Koos, Wilma, Wim, Renate, Henk, Bertine, Henri. 15 jaar lief en leed delen, maar oud worden in dit huis met de vele trappen gaat het niet worden. 11 mei 2009 schrijven de ouders / belangenbehartigers een brief aan de gemeente om mee te denken of nieuwbouw voor de doelgroep mogelijk is. Al snel blijkt dat vanwege bezuinigingen nieuwbouw voor negen bewoners niet kan doorgaan en ontstaat het idee om in gesprek te gaan met De Meente om daar een vleugel te kunnen huren en ouderenzorg en gehandicaptenzorg elkaar te laten ontmoeten en versterken. Veel gesprekken zijn gevoerd, verschillende locaties in de Meente hebben we bekeken en overwogen, en samen met stichting de Meente, IJsselheem, Wetland wonen hebben we de handen op elkaar gekregen. November 2013 zouden we de handtekeningen gaan zetten. De teleur-stelling was ook erg groot toen plotseling een aantal ouders afhaakten waardoor het financieel met Philadelphia niet meer haalbaar was. In de vorige roeper hebt u kunnen lezen dat Herman van Amerongen bij zijn afscheid refereert dat herhuisvesting van de Clausstraat naar de Meente spijtig genoeg niet meer door ging. Toch waren er op dat moment alweer gesprekken gaande om in afgeslankte vorm naar nieuwe mogelijk-heden te kijken. We zijn met een paar families vast blijven houden aan het herhuisvesten naar de Meente om verschillende redenen. De Meente heeft veel voor onze mensen te bieden. Er zijn veel activiteiten waaraan we mee kunnen doen of zelfs mee kunnen helpen. De Meente staat midden in de samenleving. Zo nodig kunnen we gebruik maken van verpleegkundige handelingen. Zelfs als onze mensen intensieve zorg vragen kunnen we in Genemuiden blijven wonen, Er zijn creatieve ideeën om met dagbesteding aan de slag te gaan of met ouderen samen te werken, elkaar versterken is de gedachte. AKKERWINDE Sinds oktober 2014 is de naam Akkerwin- de een feit en hebben we goede afspraken met de Meente om alles in gang te zetten. Stichting Akkerwinde is opgericht om mensen met een beperking te huisvesten en zorg te bieden. PGVZ uit Kampen is de nieuwe zorg-aanbieder die de zorg gaat leveren aan voorlopig zes cliënten die komen te wonen aan de Lage Vlakte 6 t/m 12. We hopen op dezelfde warme en veilige omgeving als in de Clausstraat en dat gaat vast lukken. Wilma, Wim, Koos, Stefan, Henk en Henk hebben er erg veel zin in en kijken uit naar de verhuisdatum. VEEL WERK We werken er naar toe om 9 januari 2015 te kunnen verhuizen. We bedanken de heer Bakker en Mevrouw van Asselt voor hun bereidwilligheid om plaats te maken. Er moet nog wel het e.e.a. gebeuren. De dagbesteding Beltien gaat naar een andere plek in De Meente. De badkamers worden vernieuwd. De keuken moet worden aangepast. Er zal veel geschilderd en behangen worden. De naam Beltien zal hier verdwijnen en de naam Akkerwinde komt ervoor in de plaats. We hopen op een beetje begrip voor de tijdelijke overlast. Een Hartelijke Groet namens het team Akkerwinde Evert van Dijk. Voorzitter : Jan Eenkhoorn Penningmeester : Berend Jan van Dalfsen Secretaris : Johan Slot Bestuurslid : Evert van Dijk 4 5

4 KERSTVERHAAL Geschreven vanuit het perspectief van een horloge. Ik lig hier mijn minuten weg te tikken op het bureau van Thijs. Wat nooit gebeurt, Thijs is vergeten mij om te doen. Ik lig een beetje verscholen onder een stapel kerstkaarten die nog niet opgehangen zijn aan de vrolijke slinger die over de kastdeur is gespannen. Juist als ik denk dat het een saaie dag gaat worden vliegt zijn kamerdeur open. Thijs grist mij van mijn plaats en bindt me om zijn pols. Hij haalt de fiets van het slot en racet door de stad, vliegt nog net door oranje, dat rood kleurt bij een laatste blik. HAAST Oei, wat heeft hij een haast. Ik vond het al zo raar dat hij gewoon doorsliep toen zijn mobiel het irritante wektoontje liet horen. Gisteravond dacht ik nog, nou Thijs, het is een latertje voor jouw doen. Ik vond het trouwens heel gezellig gisteravond. Thijs zat op de praatstoel. Hij was bij de man die hij helpt met de computer, een tachtiger die graag bij de tijd wil blijven. Ze zaten nog even wat te drinken en Thijs vertelde over de cursus bibliodrama die hij volgt. Ze hadden de lege stoel gespeeld. Dat gaat zo: de deelnemers aan de cursus mogen om de beurt aangeven welke persoon uit de Bijbel ze graag op die lege stoel willen hebben om zich in die persoon te kunnen verplaatsen. Thijs had gekozen voor de engel Gabriël. Hij moest doen alsof Gabriël op de lege stoel zat en mocht hem een vraag stellen. Thijs vroeg aan Gabriël wat er door hem heen ging toen hij dat jonge meisje Maria de aankondiging van de geboorte van Jezus ging brengen. De leidster stelde voor om eerst in de Bijbel te gaan lezen wat Gabriël precies gezegd had tegen Maria. Daarna moest Thijs zelf op die lege stoel gaan zitten en de vraag van Thijs als Gabriël beantwoorden. De leidster vroeg aan Thijs die nu dus Gabriël was; Gabriël, heb je gehoord wat Thijs aan jou vroeg? Denk eens goed na. Wat voelde jij toen je bij Maria kwam en haar deze belangrijke boodschap moest brengen? Jij stond bij Maria in huis, het meisje was aan het koken, ze schrok van het licht en knipperde met haar ogen toen ze jou zag. Wat ging er op dat moment door jou heen? Kun je dat aan Thijs vertellen? Ik zag Thijs diep nadenken. Het was minutenlang stil. Toen schraapte hij zijn keel en begon met aangedane stem te vertellen. Ik zag Maria voor me, haar verbaasde blik en nadat ik haar gegroet had met die he- melse woorden drong het tot me door namens wie ik daar was. Het moeilijkst vond ik om de boodschap zo over te brengen dat er niets verloren ging en dat het precies de woorden waren die God me had mee-gegeven. Om dit helder te krijgen moest ik eerst weer in contact komen met God zelf. Toen ik mijn aandacht op Hem vestigde bad ik in stilte om Zijn hulp. Op dat moment bracht ik de boodschap zoals die mij ingegeven werd. Ik was niets anders dan een schakel tussen haar en God. Mooi, zei de leidster. Gabriël, wissel van stoel, dan ben je nu weer Thijs. Thijs, hoe was dit voor jou om even in de huid van Gabriël te kruipen en te ervaren wat het bezoek aan Maria met hem deed? Thijs keek de kring rond. Ik voelde iets wat ik niet eerder zo heb ervaren. Hoe zal ik het zeggen, een allesomvattende vrede, een verlangen om in die vrede te blijven. Opeens besefte ik dat het er niet om ging wie ik was. Het ging er om wat God te zeggen had en dat Zijn boodschap landde. De leidster wilde weten wat Thijs hiervan geleerd had. Weer was het een tijd stil. Toen zei hij dat het hem opgevallen was dat de hele geschiedenis meer voor hem was gaan leven en vooral dat hij de boodschap beter had begrepen. Meestal werd in zijn beleving de nadruk gelegd op hoe alles zou gebeuren en waarom gekozen was voor zo n jong meisje, maar nu was hij meer gericht geweest op de bedoeling van het Kind dat verwacht werd. Hij had hierdoor nog meer ontzag gekregen voor de verwachte Koning en was ook erg onder de indruk van de slotwoorden van Maria. De tachtiger vond het prachtig. Jongen, zei hij, wat jij me vertelt dat treft me. Je moet weten, ik zit al jaren met een lege stoel in huis en er is nooit in mij opgekomen om daar iemand op te laten zitten om me eens in te verplaatsen. Je hebt me op een idee gebracht. Ik zal geen dag meer eenzaam zijn als ik die lege stoel probeer te vullen. De Bijbel was voor mij al jaren een gesloten boek, er zat geen leven meer in toen mijn vrouw er niet meer uit voorlas. Het had me niets meer te vertellen maar met jouw verhaal kijk ik er anders naar. Er zijn genoeg Bijbelse personen die ik wel eens iets zou willen vragen en als ik 6 7

5 dat doe op de manier die jij me hier hebt voorgedaan kan ik dat in mijn eentje doen en komt er weer leven in mijn huis. Wil je die vragen van de leidster voor mij op papier zetten en het naar me toe mailen, ik weet nu hoe ik die openen moet, haha. In vliegende vaart fietst Thijs de stoep op van het universiteitsgebouw, rakelings langs de versierde kerstboom op het plein. Van achter de kerstboom komt een magere strompelende man op hem af die hem iets wil vragen. Thijs wil zich verontschuldigen en mompelt iets maar dan schijnt hij zich te bedenken. Hij remt af, kijkt naar mij en richt zich tot de man. Ik heb nog twee minuten zegt hij. Dan ziet hij hoe de man er aan toe is. Als hier niet dringend hulp geboden wordt is het niet meer nodig. Hij pakt zijn mobiel, belt het alarmnummer, legt uit wat er aan de hand is en waar hij zich bevindt. Hij zet zijn fiets aan de kant en ontfermt zich over deze lijkbleke vreemdeling. Hij stelt hem gerust, trekt zijn jas uit en legt die over de man heen. Na twee minuten is er een ambulance. Thijs heeft de keus, hij kan mee naar het ziekenhuis maar hij kan ook zijn weg vervolgen. De man kijkt hem aan met een blik die hem doet besluiten. DONKERE DAGEN VOOR KERST Wat hobbelt zo n ambulance. Thijs verliest de man geen moment uit het oog. Hij heeft alle handelingen van de ambulancebroeders gevolgd en beseft dat er in deze donkere dagen voor kerst iets gaande is in hem. Komt het door die cursus, door het gesprek met de tachtiger of komt het door deze vreemdeling die iets in hem wakker maakt? Met een schok veert hij rechtop. Hij had zich verplaatst in de persoon van dat andere Bijbelverhaal. Er hoeft niet altijd een lege stoel te zijn om je in mensen te kunnen verplaatsen. Hoe had de tachtiger het ook alweer gezegd? Er zat geen leven meer in dat boek. Eigenlijk zou je het hele leven een oefening in bibliodrama kunnen noemen. Hij kijkt naar de vreemdeling die er nu heel rustig bij ligt. Merkt hij het? De ogen gaan even open, de lippen gaan iets van elkaar. De ambulancebroeder knikt hem geruststellend toe. Het komt helemaal goed met u meneer, een beetje voeding en een infuusje doen wonderen. U hebt uzelf alleen maar sterk verwaarloosd maar gelukkig zijn er nog mensen die op tijd hulp inroepen. Ze worden wel eens engelen genoemd. Veel te laat komt Thijs de collegezaal binnen. Zijn buurman fluistert; Verslapen? Je mag je haar wel eens kammen man, je ziet er uit als een vliegende Hollander. Gisteravond laat geworden fluistert Thijs terug. Even lekker doorgezakt zeker, grinnikt zijn buurman. Ach, het is maar hoe je het wilt noemen lacht Thijs. NIEUWJAARSGEDICHT Het nieuwe jaar een boek, nog ongelezen; De inhoud aan de Schrijver slechts bekend. Voor wie door t licht van Hem wordt onderwezen, Wordt t nieuwe boek een kostbaar document. Het nieuwe jaar sla t boek maar rustig open. Want blad voor bladzijde wijst Hij ons aan. En wie met Hem het jaarboek wil doorlopen, Die zal de inhoud nimmer misverstaan. Het nieuwe jaar geloven, bidden, hopen. Elke bladzij achter Jezus aan. Jelly Verwaal. KERSTUITZENDING Woensdag 24 december vanaf uur 19.00: NEEM EVEN DE TIJD (Kersteditie). In deze aflevering een kerstverhaal : MIEZMOOR (Kersteditie). Bijbels puzzelprogramma; Wie, wat, waar, welke in de Bijbel Oplossingen sturen naar: CBO Lage Vlakte DG, Genemuiden, tel : KERSTPROGRAMMA. Programma met veel informatie en muziek in het teken van kerst : KERSTZANGDIENST Rechtstreeks uitzending van de kerstzangdienst vanuit de grote kerk te Genemuiden : KERSTNACHTDIENST Luisteren via Zwartewater FM , of Meentenet. 8 9

6 ACTIVITEITENAGENDA 2015 ACTIVITEITENAGENDA 2015 DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS JANUARI Maandag 5 januari BINGO uur Dinsdag 6 januari Schildercursus Koeweide, uur Dinsdag 6 januari Bijbelkring uur Woensdag 7 januari Welfare uur Donderdag 8 januari Gezelligheidsmiddag uur Maandag 12 januari Passage uur Dinsdag 13 januari PCOB uur Donderdag 15 januari ANBO uur Dinsdag 20 januari Schildercursus Koeweide, uur Dinsdag 20 januari Bijbelkring uur Woensdag 21 januari Welfare uur Maandag 26 januari Koor Excelsior uur Woensdag 28 januari Ouderenmiddag uur Donderdag 29 januari Hersteld Hervormd uur Vrijdag 30 januari Ruben Jansen kledingverkoop Plein, uur FEBRUARI Maandag 2 februari BINGO uur Dinsdag 3 februari Schildercursus Koeweide, uur Dinsdag 3 februari Bijbelkring uur Woensdag 4 februari Welfare uur Maandag 9 februari Passage uur Dinsdag 10 februari PCOB uur Donderdag 12 februari Gezelligheidsmiddag uur Donderdag 12 februari SCEG, reisverslag Sampark in India uur Dinsdag 17 februari Schildercursus Koeweide, uur Dinsdag 17 februari Bijbelkring uur Woensdag 18 februari Welfare uur Donderdag 19 februari ANBO uur Donderdag 26 februari Hersteld Hervormd uur En natuurlijk is er op woensdagmorgen (09.00 uur) koersbal, iedere donderdagmorgen (09.00 uur uur) en iedere dinsdagmorgen (10.00 uur) bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut voor 55+-ers ( m.u.v. vakanties). Iedere dinsdagmiddag (14.30 uur) bingo in het restaurant en iedere donderdagmiddag (14.30) een zanguurtje onder begeleiding van een organist in de Koeweide (nieuwe Dagverzorging) Op de vrijdagmiddag is er Fijn op t plein, met iedere keer een andere activiteit. Kom gerust eens langs!! DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS MAART Maandag 2 maart BINGO uur Dinsdag 3 maart Schildercursus Koeweide, uur Woensdag 4 maart Ouderenmiddag uur Woensdag 4 maart Jeugdkoor Masora uur Donderdag 5 maart Gezelligheidsmiddag uur Maandag 9 maart Passage uur Dinsdag 10 maart PCOB uur Woensdag 11 maart BIDDAG Vrijdag 13 maart v.d. Meer, mode voor ouderen Plein, uur Dinsdag 17 maart Schildercursus Koeweide, uur Dinsdag 17 maart Bijbelkring uur Woensdag 18 maart Welfare Restaurant, uur Donderdag 19 maart Bekkema mode Plein, uur Woensdag 25 maart VOORJAARSMARKT uur Donderdag 26 maart Hersteld Hervormd uur Dinsdag 31 maart Bijbelkring uur AGENDA GEZELLIGHEIDSMIDDAG 2015 Ook het comité van de Gezelligheidsmiddag organiseert weer een aantal aantrekkelijke middagen in Het programma is als volgt: Donderdag 8 januari Donderdag 12 februari Donderdag 5 maart Donderdag 2 april : Nieuwjaarsreceptie : Verhalenvertelster Greet Woortmeijer uit Dalfsen : Mevrouw Van der Sluis-Meesters uit Staphorst vertelt over haar bezoeken aan Prinsjesdag in Den Haag : vanaf uur kan men genieten van een gezellige broodmaaltijd Alle middagen beginnen om uur, tenzij anders vermeld. De kosten zijn 2,50 per middag. Het comité bestaat uit de volgende dames: G. Bakker D. Rijkersstraat J. Westendorp Schoolstraat R. Pleijzier Noordwal L. van Es Karwij G. Wagteveld Trompstraat A. Tuinman Lus

7 PRIJSPUZZEL P N I E K R E W S N A M E I H C S T E E W I N D S T I L T E M V R R E A D V L T R O S Y O G V A N E E I P N D A I O D R E R D A E K V L R L I W E H E E R O E R A A A I I P A W G C L K Z O C R T N Z D U E S T E S N A E T A E H N T E E L Z G B D I M I S R G C I K J I N K D E O N L L C N L E P U E E L U I K O D I E H L E N S D N I W I I S L B E N O O M K E A S U G S N T D A Z M O E E K J R T M T O C S R N P D T F N E D E A P L E C H T E I P R Z T D Z D G V C M W B O R V W E O E E D N Z E D I H O A E U E N R O L T I N E E N C S T R N C N E E B K W A L I F I C A T I E T Y D N R N N E W W W W L K T U R E V E N U M E R E N E E T S O S U U M N B U S C H I P E D D U C T M R E E O T L A V E R E N S R I H S A L B E S P U I G A T A N T O G O M R U G E I T A G I V A N I R O A I L A I D R O O B N E N N I B Y D G L E N P I U K T R I M A R A N D V E N H De overgebleven letters vormen een uitdrukking. AAN DE WIND VAREN KWALIFICATIETIJD STUURLUI BEMANNING LAVEREN TOERZEILEN BENEDENWINDS LOEF TRIMARAN BINNENBOORD MEREN TROS BINNENWATER NAVIGATIE TUIGAGE BOEG NEERHOUDER UITREVEN BOEGSPRIET PEDDEL VAANTJE CATAMARAN PLATBODEM VAARREGLEMENT DEKKNECHT PLECHT VLAG DOOR DE WIND RACE WANT GIEK REVEN WIND GROOTSCHOOT ROMP WINDSNELHEID HAVEN SCHIEMANSWERK WINDSTILTE HELMSTOK SCHIP ZEIL IN DE WIND SCHOENER ZEILER JACHT SCHOOT ZEILINSTRUCTEUR KADE SPINNAKER ZEILMAKERIJ KLAPPEREN SPUIGAT ZEILSCHOOL KLUIVER STAG ZEILWEDSTRIJD KUIP STUURBOORD Oplossing: De oplossing van de vorige puzzel is: MPV staat voor Multi Purpose Vehicle We hebben naar ons genoegen weer vele inzendingen binnen gekregen. Iedereen bedankt daarvoor. De winnaar van deze keer is: Mw. Cornet-Bentink Haverland 10 Van harte gefeliciteerd!!! Foto: Breman.net Mw. Cornet kan de gewonnen prijs afhalen bij het Zorgloket

8 ONDER DE INDRUK VAN DE MENSEN VAN DE MEENTE In november werd het onderstaande stukje gepubliceerd op de website Genemuiden Actueel. Wie het gemist heeft kan onderstaand deze ode aan De Meente lezen, geschreven door Erik Driessen. De afgelopen weken nog meer tijd dan anders in De Meente doorgebracht. Ik at zelfs in het restaurant. Zuurkool met een speklap, als u het graag wilt weten. Nog sterker: vrijdagavond stond ik in de rij van het snackuurtje op het grote plein. Wat patat en paar kroketten halen. Tijdens het wachten genoten van de gesprekken van de oude dames, want gek genoeg waren het louter dames die patat kwamen halen. Een dame toonde zich blij met de start van het schaatsseizoen. Doar kank d iele dag wel noar kiekn, klonk het, terwijl anderen spraken over de mogelijkheden van een elektrische fiets, de onlangs overleden Gaellemuunigers en uiteraard ook de nodige futiliteiten. Ik dachte: ik goa eem petat haeln. Dat soort werk. Buiten de prachtige types die in De Meente wonen, raakte ik vooral nog meer onder de indruk van het personeel. Ze hebben vast de nodige problemen met de bezuinigingen gehad, maar aan de vrien-delijkheid, behulpzaamheid en zorgzaam-heid is het niet te merken. Loop je naar de receptie voor een adres van een bewoner, dan schrijven ze het meteen op een briefje. Dat komt later nog wel eens van pas, klinkt het dan. Als je vraagt of ze een complete adressenlijst willen opschrijven en de brieven willen versturen, doen ze het volgens mij ook nog. Geen moeite teveel. Dat geldt helemaal voor het verzorgende personeel. Wat een verzameling van lieverds, schatten, topmeiden en keiharde werkers bij elkaar. Zelfs als ze werk moeten doen waarbij ik van de gedachte al moet kokhalzen, doen ze hun uiterste best en meer. Voor zover mogelijk. Want reken maar dat de meiden en dames er door alle bezuinigingen keihard aan moeten trekken. Alles wat vroeger vanzelfsprekend was, staat onder druk. Dat gaat ten koste van veel, maar niet ten koste van de liefde en toewijding van de medewerkers. Je zou er een heel boek aan moeten wijden, maar ik hou het maar bij één woord: indrukwekkend. Maar dan met van die streepjes er tussen: in-druk-wek-kend. Regelmatig naar De Meente gaan, is voor mij niet meer nodig. Ik zal de sfeer in het huis van Genemuiden nog gaan missen ook. Daarom is het de hoogste tijd dat ik Vriend van De Meente wordt: Uit respect voor de bewoners en vooral de medewerkers! Erik Driessen VAN DE MEDEWERKERS Wie ben je en waar kom je vandaan? Ik ben Karin Visscher, 55 jaar en geboren in Gorinchem. Ik woon al bijna 25 jaar in Genemuiden met mijn man Henk, dochter Jaimie en zoon Bjorn. Wat zijn je hobby s/liefhebberijen? Ik hou van gezelligheid, mijn grootste hobby is dan ook om lekker bezig te zijn in en om het huis. Daarnaast is koken ook een hobby en met lekker weer vind ik het fijn om in de tuin bezig te zijn. Verder lees ik graag en ga ik graag naar een grote stad om lekker te shoppen. Sinds wanneer werk je in de Meente en wat doe je zoal? Ik werk nu ruim 13 jaar in de Meente. Ik ben begonnen in de huishouding bij de bewoners in de appartementen. De huishouding was heel leuk en afwisselend werk. Dit heb ik dan ook jarenlang met veel plezier gedaan. De mooie kant van de huishouding was het contact met de bewoners, vaak met een lach maar ook met een traan. Zo kwam de wereld van de zorg dichtbij en kreeg ik de kans om de opleiding helpende en verzorgende IG te gaan doen op het Landstede te Zwolle. Deze studiejaren waren een bijzondere tijd, weer terug in de schoolbanken en huiswerk maken, stage lopen en daarnaast zorgen voor mijn gezin. Het was een drukke, maar super tijd waar ik nog vaak aan terug denk. Ik werk nu alweer enige tijd als verzorgende IG bij team zuid. Een leuk en gezellig team. Waarom heb je voor dit werk gekozen? Zorgen en dan vooral de ouderenzorg vind ik mooi om te doen. Ik doe het vanuit mijn hart en dat voelt goed. Het geeft mij energie. Wat zou je doen als je morgen een miljoen euro wint? Heel veel wensen in vervulling laten gaan, ook van een ander. Wat zie jij als een grote uitdaging? Gezond blijven en als verzorgende mijn werk goed blijven doen ondanks de bezuinigingen. Aan wie geef jij de pen door? Lucherdien van Dijk Welke extra vraag zou jij aan die persoon willen stellen? Hoe ziet jouw toekomst in de zorg eruit? 14 15

9 DRUKBEZOCHTE INFORMATIEAVOND De opkomst was enorm! Er moesten diverse stoelen worden bijgezet in grote zaal De Stadskamp om alle belangstellenden een zitplaats te kunnen bieden. Dat geeft wel aan dat velen zich afvragen wat er volgend jaar gaat veranderen in de zorg en wat zij daarvan zullen merken. Hermien van Helsdingen heeft getracht de ingewikkelde materie zo helder mogelijk te vertellen. Omdat er ook een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeente, zal de redactie van De Roeper in een volgende uitgave een interview met een vertegenwoordiger van de gemeente plaatsen. Op donderdagavond 20 november werd door Stichting De Meente een informatieve avond verzorgd met als thema Veranderingen in de Zorg / Wachtlijstbeheer. In de presentatie van Hermien van Helsdingen manager woon- en leefgebied Zwartewaterland werd uitleg gegeven over de veranderingen in de zorg waarna Marco van Lente informatie verstrekte over het wachtlijstbeheer. Wijkverpleegkundige Wat in elk geval vertrouwd klinkt, is dat de ouderwetse wijkverpleging terugkomt. Zij gaat vanaf 1 januari 2015 de persoonlijke verzorging en verpleging aan huis verzorgen. De financiële dekking daarvan komt voor rekening van de zorgverzekering maar hiervoor geldt geen eigen risico en ook de eigen bijdrage kan afhankelijk van het inkomen (incl. rente van eigen vermogen) komen te vervallen. Dat zou dus een positieve verandering kunnen betekenen voor de cliënt. Daar staat echter tegenover, dat voor huishoudelijke hulp geheel of gedeeltelijk moet worden betaald. Door deze wijziging zullen veel ouderen in hun portemonnee worden geraakt. Het is en blijft dan ook maatwerk, waarvan de uitkomst op dit moment nog niet voorspelbaar is ook al omdat het beleid van de gemeente nog niet vaststaat. Overgangsperiode Het jaar 2015 wordt het jaar van de overgang, waarbij de AWBZ komt te vervallen en wordt vervangen door de WMO, WLZ ( wet langdurige zorg) en een deel dat direct door de Zorgverzekeraars wordt gefinancierd (zoals de zorg thuis). Voor cliënten van wie de door het CIZ verleende indicatie voor zorg afloopt voor 15 februari 2015, moet een verlenging worden aangevraagd bij het CIZ. Cliënten die na 1 februari 2015 een zorgindicatie moeten aanvragen of verlengen, kunnen hiervoor contact opnemen met de wijkverpleegkundige of gemeente. In de loop van 2015 gaat de gemeente herindiceren en zal dus samen met de cliënt en diens naasten in een zogenaamd keukentafelgesprek worden bekeken op hoeveel ondersteuning men in de toekomst mag rekenen. En wie het niet eens is met de gestelde indicatie mag uiteraard beroep aantekenen. Voor meer informatie kan de website van de overheid worden geraadpleegd: Wachtlijstbeheer Door Marco van Lente bestuurslid van Stichting De Meente werd een toelichting gegeven op de wachtlijst van De Meente en het beheer van die wachtlijst. Mensen die in aanmerking willen komen voor woonruimte in De Meente kunnen zich bij het zorgloket melden. Er zijn twee lijsten in omloop. Op de zogenaamde actieve lijst komen de mensen te staan die op korte termijn willen verhuizen naar De Meente. Op de passieve lijst kan men zich inschrijven om aan te geven dat men in de (verre) toekomst wil verhuizen naar De Meente. Marco van Lente benadrukte het belang van tijdige inschrijving, dus ook op de passieve lijst! Immers, Stichting De Meente moet i.s.m. Wetland Wonen een lange termijn planning kunnen maken voor het benodigde aantal woningen voor ouderen. Woningen beschikbaar Binnenkort zal iedereen die op dit moment ingeschreven staat voor een woning, worden benaderd om te bekijken of men wel op de juiste lijst staat (actieve lijst of passieve lijst). Daarnaast kan iedereen die nog niet ingeschreven staat, maar dat wel wenst, contact opnemen met stichting De Meente. De laatste tijd wordt weer steeds vaker een woning toegewezen op basis van de plaats op de wachtlijst ipv op basis van urgentie. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken: er zijn momenteel weer enkele woningen beschikbaar dus wie belangstelling heeft om zijn intrek te nemen in De Meente kan zich melden bij het Zorgloket. Volle parkeervakken en foutgeparkeerde auto`s rond De Meente. Een bekend beeld op zondagen en tijdens gezellige activiteiten in De Meente. Regelmatig zorgt deze situatie voor overlast en irritaties. Dit terwijl er voldoende parkeerruimte op loopafstand is! Daarom het vriendelijke verzoek aan mensen die goed ter been zijn (bezoekers evenals personeel) om hun auto te parkeren bij het voetbalveld (Sportlaan). Zo houden we het veilig en De Meente toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn. -cliëntenraad De Meente

10 WEEKSLUITINGEN IN DE MEENTE DIALECT VERAEL: VERALDERIERD Het Bestuur van Stichting Welzijn de Meente organiseert in 2015 in samenwerking met alle kerken van Genemuiden weeksluitingen in de Stadskamp in de Meente. Deze weeksluitingen vinden elke vrijdagavond plaats van uur tot uur. Daarna is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. De eerste weeksluiting zal plaatsvinden op dv. vrijdag 9 januari 2015, en daarna elke vrijdagavond. In onderstaand schema kunt u zien welke kerk in welke week de weeksluiting verzorgt. De weeksluitingen staan voor een ieder open, ongeacht welke kerk de weeksluiting verzorgt. Op Goede Vrijdag zal geen weeksluiting plaatsvinden. Datum Kerk Datum Kerk 9 januari Hervormde Gemeente PKN 1 mei Hervormde Gemeente PKN 16 januari Hersteld Hervormde Gemeente 8 mei Hersteld Hervormde Gemeente 23 januari Gereformeerde Kerk 15 mei Gereformeerde Kerk 30 januari Christelijk Gereformeerde Kerk 22 mei Christelijk Gereformeerde Kerk 6 februari Gereformeerde Gemeente 29 mei Gereformeerde Gemeente 13 februari Hervormde Gemeente PKN 5 juni Hervormde Gemeente PKN 20 februari Hersteld Hervormde Gemeente 12 juni Hersteld Hervormde Gemeente 27 februari Gereformeerde Kerk 19 juni Gereformeerde Kerk 6 maart Christelijk Gereformeerde Kerk 26 juni Christelijk Gereformeerde Kerk 13 maart Gereformeerde Gemeente 3 juli Gereformeerde Gemeente 20 maart Hervormde Gemeente PKN 10 juli Hervormde Gemeente PKN 27 maart Hersteld Hervormde Gemeente 17 juli Hersteld Hervormde Gemeente 10 april Gereformeerde Kerk 17 april Christelijk Gereformeerde Kerk 24 april Gereformeerde Gemeente Het Bestuur van Stichting Welzijn de Meente is verheugd over deze samenwerking met alle plaatselijke kerken. Wij hechten aan een warme band met onze kerken en kunnen op deze wijze een bijdrage leveren om verbinding te zoeken met alle Genemuidenaren. Iedereen is van harte welkom! De zaal is open vanaf uur. Klaas Bakker Voorzitter Stichting Welzijn de Meente Voor een goed verloop van deze weeksluitingen zijn we op zoek naar vrijwilligers, die onze bewoners welkom kunnen heten en een kopje koffie/ thee in willen schenken na afloop van de bijeenkomst. Hierbij dachten wij aan drie vrijwilligers per avond, die we volgens een rooster in willen plannen. Voor informatie of opgave kunt u contact opnemen met Dorothee Roeten op dinsdag (gehele dag tijdens kantooruren) of donderdagmorgen op tel. nummer of door het sturen van een mail naar: As Janie de knusse keuken instapt bi-j buurvrouw Anna, ziet ze eur an de keukentoafel zittn met een bak koffie veur eur. Ook een bekkien broen vocht? vrug Anna. Lekker, zeg Janie en ploft neer op de keukenstoel teegnover Anna, die metiene in de bienn kump umme veur Janie ook een kuppien koffie in te skinkn. Die stek gelijk van wal: Ei et al eurt, dr is vanacht weer innebreukn. Koop kwam dr tussn de middeg mee in uus. Now bi-j die olde vrouwe van Koanes. Geld ad ze niet in uus, mer zie em wel al et gold en zulver mee eneumm. De stakkerd was dr ielemoale veralderierd van. Anna reageert: Altied as et soams weer vrog donker wurd, begint dat gespuis weer. Janie blaedert ondertussn de Stadskoerier deur, die veur eur op de toafel leg en nemp de flyer in eur aand die bi-j et streekkraentien innesleutn zit. Eupent Daldi overmurn al? en metiene leest ze veur: Daldi opent op 26 november om half negen. Voor de prijsvraag zoz zoz? Zie ommezijde, zeg Anna. Janie draeit de flyer umme en leest: Los het onderstaande kruiswoordraadsel op. Noteer de letters in de genummerde vakjes in de balk. Er verschijnt een echt Gaellemuneger woord. Lever de oplossing in, in onze nieuwe winkel. Onder de goede inzendingen worden twintig reisjes Amsterdam voor twee personen verloot. De winnaars reizen per luxe touringcar, brengen een bezoek aan Madame Tussaud en een rondvaartboot vaart ze door de grachten van onze hoofdstad. Daarna is er nog gelegenheid om te winkelen. Loat ies zien, zeg Anna en as ze et zelf ook nog ies eleezn ef, zeg ze: Ek doe mee, dat kan niet zo moeilijk weezn, ek puzele zovule. Ek doe ook mee. Amsterdam, doar bin ek now nog nooit ewest, zeg Janie. Die oamd bug ze zich over de puzel. Zie is dr bi-j lange noa niet zo goed in as Anna. Een aander woord veur lofdicht met drie letters, deinkt ze erdop. Ode, kump er vanachter de kraante. Verdult dat kan, gauw vult ze et in. Zeumtien orizontaal, reisveurwerp. Gien idee. Neegntien orizontaal, skilders-werkplaats met zeum letters en de leste letter is een r. Schuur, nee dat kan niet, want dat ef mer zes letters. Eevm over noadeinkn. Iennderteg verticaal, bèèdegoed, vuuf letters, zeg ze erdop. Laken, kump de stemme weer vanachter de kraante. Inderdoad, dat kan. Lidwoord van twie letters en de eerste letter is een d. Dat is makkelek, dat is de. An et einde van de oamd mist ze nog iel wat woorden. Een bietien onvoldoan get ze noar bèède. Koop mut et ontgeldn as ie vrug of de achterdeure al op slot zit en ze kurtof antwoord met: Muu-j kiekn dan wiet ie et. De volgnde mörn spoekt eur de puzel mer deur et eufd. Dat reisveurwerp, die skilderswerkplaese dat muut eindigen op een r. Soams sturt ze eur weer op de puzel. Zie wil em oplussn. Koop kek ook nog mee en die wet er best nog wel vule. Op een gegeevm moment ef ze em zoverre innevult dat ze de nummers die ze in de balk neudeg ef allemoale in kan vulln. Zie noteert ze in de vekkies en leest et woord, 18 19

11 geralderierd. Is dat now een echt Gaellemuneger woord? Zie ef dr nog nooit van eurd, et zal wel een ertstekke old woord weezn. De volgnde dag stet Anna met de flyer te wappern in de tuin. Ek eb em kloar, eb ie dr ook veralderiert uut ekreeng. Ja, ja, mompelt ze. Tuurlek dat is de oplussege, deinkt ze, as ze uus in lup. Veralderierd. Dat ze doar now niet an edacht ef. Zie veraandert de g in een v en levert em die middeg in. As vrijdesoamds de tillefoon rinkelt, ef ze an de priesvroage eigenlijk niet meer edacht. Goedenavond Daldi Genemuiden, ik mag u feliciteren, u bent één van de winnaars van de prijsvraag. Ekke? staemelt Janie en dat is et ienegste wat ze op dat moment uut kan brengn. Er wurd eur verteld dat ze zoaterdag over een weke um 9 uur verwacht wurd op et Aevmplein. Koop kek blij verrast as ze em inlecht en dan lup ze nog noar Anna, die muut et netuurlek ook wietn. Die bewuste zoaterdag lup ze met Koop, allebei netties uutgedost, noar het Aevmplein. Wat wi-j ook aa-j veur de eerste keer noar de oofdstad goan? De skoenn met oge akkn knelln wel een bietien an et kleine tiegien, mer wie mooi wil weezn.. Ook was ze gistern nog eevm noar de kapper ewest en vanacht oast rechtop in bèède ezeetn umme et oar zo goed meuglek in modèl te oln. Tja, wie mooi wil weezn.. Kiek Koop, doar stoan Jaap en Margreet ook en Hans en Hennie goan ook mee. Metiene kump de touringcar anriedn, stopt vlak veur eur neuze, zodat ze zo kunn instappm. Eevm laeter zittn ze in de bus op weg noar Amsterdam. Deurdat et een gezellig gezelskop is, stoan ze veur dat ze dr aerg in em veur et gebouw van Madame Tussaud. Ienmoal binn kek Janie eur de oong uut. Die beeldn bin gewoon zo griezeleg echt. Kiek ies Koop, doar ei Barack Obama. Tjonge wat vien ek dat now toch ies een knappe man. Toe Koop, zet mi-j ies met em op de foto, kan k an Anna loatn zien. Oe et die vrouwe toch ook alweer Koos, ek eb eur al vaeke op tillevisie ezien. Janie leest et börtien veur et beeld, O ja, dat is Angela Merkel. Zie lopen de vorstenkaemer in. Doar ei onze koninklijke grooteden Koop. Wilhelmina, Juliana, Beatrix, Willem-Alexander en Maxima. Zo leevmsecht as ze dr uutzien. Metiene get Janie eur aand noar de aand van Maxima. Zie skrekt eur et aepezoer as ze een stemme noast eur eurt, die vrug of ze de börties niet eleezn ef, woar opstet dat aa-j de beeldn niet maagn anraekn. As ze opziet kek, ziet ze dat de stemme van een suppoost kump. Zie staemelt dat et niet weer zal gebeurn en lup met een rood eufd deur. Koop, die achter eur anlup, moppert: Ie muun ook overal met oen klaviern anzittn, et stet er toch dudelek op dat aa-j de beeldn niet anraekn maagn. Dan get ze noast een man stoan met gries ontploft oar. Tjonge, jonge, begint ze teegn em te proatn, zie liekn toch net echt, vien ie dat now ook? Muu-j now toch Nelson Mandela ook ies zien, et is net of ie zo weglup. Zie kreg gien antwoord en kek opziet. Koop stet noast eur buurman en giert et uut. Da s Albert Einstein, kan ie nog net uutbrengn. Nooit van eurt,zeg Janie en gepikeerd lup ze verder. As ze noa aanderalf uur weer buutn stoan, ef zowel Janie as Koop geneutn. Et is de bedoelege dat de groep lopend noar de opstapplaese van de rondvaartboot get. Dit is toch de Dam, eh Koop? vrug Janie as ze de stroate overesteukn bin. Jazeker, beaamt Koop. Allemeisn muu-j now toch ies zien, zovule doevm, rup Janie verboesd uut. Saemm loopm ze over de Dam en ook de rest van de groep lup de Dam op. Tjonge, wat is et doar druk. Janie wet niet wat ze ziet. Een man in olde vieze kleern zit in kleermaekerszit op de grond. Noast em leg een grote erdersond. De man spuult op een blokfluite, veur em stet een ultn bekkien met wat lus geld. Muu-j doar ies zien Koop, zo wi-j dr toch niet bi-j loopm, zeg Janie iniens. Zie wes noar een jonge vent, de zietkaantn van zien eufd ef ie kael eskeurn, allient in et middn ef ie oar, pekzwert en rechtop ekamt. Koop slug eur nerm noar beneedn en sist: Niet zo wiezn, veur oe kiekn. Een groep mi-jsn in lange, witte gewaadn kump veurbi-j loopm. Voer kopen, voer kopen, eurt Janie een stemme achter eur. Zie draeit eur umme en ziet een smoezeleg keerltien veur eur stoan, die met een zekkien doevevoer veur eur stet te zwaain. Da s leuk Koop. Zie pakt een klein beursien uut de binnzak van eur jasse en gef de ien euro vuufteg woar de man umme vrug. Niet doen, zeg Koop. Ek mage de doevm toch wel voern, sputtert Janie. Zie aelt de knup uut et zekkien en streuit wat voer op eur aand. Metiene zettn de doevm koers in eur richtige. Kiek Koop, zie koomm al op et voer of. Now inderdoad koomm ze op et voer of. Zie goan zittn op eur skolders, fladdern umme eur èn en striekn zelfs neer op eur eufd. En dat is et ergste nog niet, mer zie droppm eur uutwerpseln ook op eur eufd en skolders. Wat skroewt Koop now toch, deur dat gekoer van die doevm eurt ze niet wat ie zeg. Dan grist ie et plestiek zekkien voer uut eur aand en gooit et van em of. Et is iene streep dat de voegels van eur eufd en skolders zich sturtn op et zekkien voegelzoad op de grond. Janie is verlust van de doevmkolonie. Veralderiert kek ze Koop an. Ek ad toch nog ezegd dat aa-j dat doevevoer niet mossn koopm, muu-j now toch ies zien oe aa-j dr uutzien. En pas dan ziet Janie dat ze overal doevestront ef zittn. Eur jasse en skoenn zittn dr onder en Koop zeg dat eur oar dr ook ielemoale onder zit. Zie vuult eur beskeetn. Met een zaddoek aelt Koop et dekste dr of, mer dr ies gien beginn an en ondertussn moppert ie, woarumme as ze now nooit ies luustert

12 NIEUWE KIPPEN FEESTELIJKE OPENING RESTAURANT De Meente heeft vrijdag 10 oktober jl. nieuwe kippen en een haan gekregen, welke geleverd zijn door Harm Bruins. Het hok is in die week helemaal schoongemaakt door de heer Bakker van de Lage Vlakte en de jongens van t Olde Stadhuus. Er moest nieuw zand in, wat geschonken is door de fa. Brouwer. Dit zand moest met de kruiwagen via de binnentuin in het hok worden gedaan. Hiervoor had Harm Bruins een paar mannen van de kleindierenvereniging Zwartewaterfokkers gevraagd een handje mee te helpen. De mannen die dit werk voor ons verricht hebben zijn: Wim Altena, Jan Beens, Johan Barneveld en Gerrit Barneveld. Oefengroep - diabetes - copd - hartrevalidatie Fysiofit Fysiotherapie Revalidatie Oedeemtherapie Echografie Buzenland 2 Genemuiden Op donderdag 18 september jl. is het vernieuwde restaurant van de Meente in Genemuiden feestelijk geopend door het aanbieden van een Koninklijk Diner aan de sponsoren en vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben. Ook de bewoners maakten graag gebruik van de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Eén van de belangrijkste en meest gebruikte ruimte in de Meente is het restaurant. Dagelijks komen veel ouderen naar het restaurant om een keuze te maken uit het gevarieerde aanbod en dat voor een zeer vriendelijke prijs ( 7,= voor soep, hoofdgerecht en nagerecht). De aangeboden kwaliteit wordt zeer gewaardeerd door de grote groep gebruikers. Het dagelijks kunnen gebruiken van een gezonde maaltijd en het onderlinge contact wordt door het restaurant prachtig bevorderd en in stand gehouden. Om nog meer mensen gebruik te kunnen laten maken van het restaurant, is besloten om het restaurant een opknapbeurt te geven en de ruimte groter te maken, waardoor nu ruimte is voor maximaal 60 personen. De stoelen zijn opnieuw bekleed en er zijn nieuwe gordijnen opgehangen. Met de hulp van een aantal vrijwilligers is het restaurant geverfd en gesausd in moderne kleuren. De schuifwand is voorzien van een laag met daarin oude foto s van Genemuiden geprint. Er zijn een 10-tal kroonluchters opgehangen, waardoor de sfeer heel wam en gezellig is geworden. Het restaurant kan ook voor feestjes en verjaardagen gehuurd worden. MANNEN BEDANKT HIERVOOR!! De haan is naar de heer Visscher genoemd, en heet nu HUUB Bel of kijk op Advertentie_FysioDeMeente_90x133mm.indd :

13 PCOB PROGRAMMA HET WINTERPALEIS Dinsdag 13 januari: Lezing met dia s door Dhr. H. J. v.d. Steeg uit Houten. Onderwerp: Gezondheid en Ouderdom Dinsdag 10 februari : Jaarvergadering. Daarna een presentatie van de Bond tegen het Vloeken Dinsdag 10 maart : Dhr. Jan Geerdink uit Hengelo met speciale driedimensionale klankbeelden. Dinsdag 14 april: Dhr. Rien Mouw met een geheel vernieuwd klankbeeld over de Veluwe. Aansluitend een broodmaaltijd. RIOOLTECHNIEK inspectie reiniging reparatie/renovatie - deelrenovatie reparatie/renovatie PVC buizen reparatie en renovatie plaatsen van diverse putten incl. herstel straatwerk kousrenovatie reparatie van binnenuit met glasvezeldoek geen graaf- en breekwerk inspectie met camera (vanaf 20 mm Ø) digitale beeldopnames detectie en in kaart brengen van riolering rook (nevel) apparaat voor kleine lekkages reiniging onder druk tot 150 bar vanuit 500 liter reservoir zonder chemicaliën evt. met gebruik van freeskoppen Dé bestrating specialist Puttenstraat 5 Genemuiden Tel De bijeenkomsten vinden plaats in de grote zaal van de Meente en vangen aan om uur, behalve op 14 april dan is de aanvangstijd uur. Iedereen, ook niet-leden van de PCOB, is van harte welkom. De afdeling Genemuiden kan nog best meer leden gebruiken. Voelt u er voor om de doelstelling van de PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) te steunen geeft u dan op als lid. A. Selles, secr. Kamperdijk 6. Tel.: VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE PERSONEN- EN BEDIJFSAUTO S ALLE AUTOMERKEN SCHADE HERSTEL, REPARATIE ONDERHOUD EN APK VOOR ALLE AUTOMERKEN Klaas Fuitestraat Genemuiden Tel John Boyne uitgeverij de Boekerij 496 bladzijden John Boyne, de schrijver van dit boek, is terecht vooral bekend geworden door DE JONGEN IN DE GESTREEPTE PYJAMA, een prachtig boek dat speelt in de tweede wereldoorlog. HET WINTERPALEIS is een totaal ander boek. De tachtigjarige Georgy Jachmenev woont met zijn geliefde vrouw Zoya in Londen. Hun huwelijk is liefdevol, maar getekend door tragedie: het verlies van geliefden en de ervaringen van een leven in ballingschap. Als Zoya ernstig ziek wordt, wil zij graag nog een keer naar Rusland reizen, het land van hun jeugd. Over de reis die ze dan maken wordt in enkele korte hoofdstukken verteld, maar het grootste gedeelte van het boek gaat over herinneringen van Georgy en Zoya vanuit het gezichtspunt van Georgy. Hij vertelt als de ik-persoon hoe zijn leven was als jongen in een arm dorp in Rusland in de tijd voor de revolutie. De 16-jarige Georgy Jachmenev redt in 1916 het leven van een neef van de tsaar door in de baan van de voor hem bestemde kogel te springen. Hij wordt als held behandeld en wordt als persoonlijke lijfwacht van de zoon van de tsaar, Alexei Romanov aangesteld. Zijn leven neemt daardoor een andere wending, maar ook dat zal niet lang duren. De revolutie is in aantocht. Het leven in het paleis, het winterpaleis van de tsaar in st. Petersburg wordt prachtig beschreven. Met alle intriges, allerlei gebruiken, verschillende functies van het personeel, het gezin van de tsaar en vooral de zoon van de tsaar Alexei die een ernstige bloedziekte heeft. Georgy kijkt terug op zijn grote liefde voor prinses Anastasia. Niemand aan het hof mag dat weten. Maar Raspoetin loopt daar ook rond. Hij ziet (te) veel. De dood van Raspoetin, de revolutie, de verbanning van de tsaar en zijn gezin, het wordt allemaal verteld. De schrijver wisselt het ophalen van herinneringen uit de Russische periode af met episodes uit het latere leven van Georgy en zijn vrouw Zoya, wanneer ze eerst in Parijs en later in Londen wonen en werken. Georgy is toevallig weer in de buurt als de tsarenfamilie wordt geëxecuteerd in Jekaterinenburg. Daarna vlucht hij naar Parijs, met zijn toekomstige vrouw. Het is geen serieuze historische roman, maar een prachtig boek, vol sfeerbeschrijvingen, pracht en praal

14 -advertentie- INHOUDSOPGAVE Van de redactie Blz. 3 Samenwerking met Stichting Akkerwinde Blz. 4 Herhuisvesting Clausstraat Blz. 4 en 5 Kerstverhaal Blz. 6, 7 en 8 Nieuwjaarsgedicht Blz. 9 CBO Kerstuitzending Blz. 9 Activiteitenagenda Blz. 10 en 11 Agenda Gezelligheidsmiddag 2015 Blz. 11 Prijspuzzel- woordzoeker Blz. 12 en 13 Onder de indruk van de mensen van De Meente Blz. 14 Van de medewerkers Blz. 15 Druk bezochte informatieavond Blz 16 en 17 Weeksluitingen in De Meente Blz. 18 Dialectverael: Veralderierd Blz. 19, 20, 21 en 22 Nieuwe kippen Blz. 22 Feestelijke opening restaurant Blz. 23 PCOB programma Blz. 24 Boekverslag: Het winterpaleis Blz. 25 Inhoudsopgave Blz. 26 COLOFON: De Meente Dorus Rijkersstraat DG Genemuiden Tel: Fax: e jaargang/december 2014 Nummer 4 Verschijnt 4 keer per jaar Maart, juni, september en december est WESTERKAAI BG GENEMUIDEN T Winkelen bij... Altijd de nieuwste mode Altijd de leukste acties! Gratis parkeren voor de deur Winkelen onder het genot van heerlijke koffie 255 M² AAN FASHION! & EERLIJK ADVIES! 10FEET - ALAN RED - ALBERTO - ANTONY MORATO - BEAUMONT - BLACKSTONE - BOSIDENG - BLUE INDUSTRY - CAVALLARO EN NOG MEER... DGLM1439_ADVroeper.indd :01 KOM NU KIJKEN IN ONZE NIEUWE WINKEL! In november zijn wij verhuisd naar het centrum van Genemuiden! Een nieuwe locatie en een nieuw gebouw maar dezelfde service en kennis als voorheen. Kom langs in onze rolstoelvriendelijke zaak en beleef onze winkel in uw eigen optiek. U kunt gebruik maken van onze ophaal- en brengservice. Ook kunnen wij gelijk voor u kijken of u een vergoeding krijgt van uw zorgverzekering! Redactie: Ageeth van Enk Aletta Mateboer-Hoeve Marja Bekendam - de Boer Kopij voor volgende uitgave inleveren voor 28 februrari 2015 bij het zorgloket of: Graag tot ziens, Team Brouwer Optiek Havenplein 1B EV Genemuiden - Postbus AA Genemuiden - T/F

15 Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg kunnen Zoals leveren, wij binnen kunnen de Meente wij dat kwalitatief ook bij hoogstaande u thuis! zorg kunnen leveren, kunnen wij dat ook bij u thuis! Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg Zoals kunnen wij leveren, binnen kunnen de Meente wij kwalitatief dat ook bij hoogstaande u thuis! zorg kunnen leveren, kunnen wij dat ook bij u thuis! Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg kunnen leveren, kunnen wij dat ook bij u thuis! VOOR AL UW ZORG THUIS VOOR AL UW ZORG THUIS VOOR AL UW ZORG THUIS VOOR AL UW ZORG THUIS * alarmering bij u thuis * alarmering bij u thuis * vrijwel alarmering alle bij vormen u thuis van zorg en ondersteuning kunnen VOOR AL UW ZORG THUIS * vrijwel * alarmering wij bij u thuis alle vormen bij brengen u thuis * vrijwel alle vormen van van zorg zorg en en ondersteuning kunnen kunnen wij bij * vrijwel 7 wij u dagen bij thuis u alle per thuis vormen week, brengen 24 van uur zorg per en dag, ondersteuning zijn onze kunnen wij medewerkers bij u thuis brengen voor u beschikbaar * 7 * dagen alarmering * 7 dagen per week, per bij week, u thuis uur uur per per dag, zijn onze medewerkers * 7 zorg medewerkers dagen beschikbaar per voor week, voor op u 24 u basis beschikbaar beschikbaar uur per van dag, verstrekte zijn onze CIZ-indicatie * vrijwel medewerkers alle vormen voor van u beschikbaar zorg en ondersteuning kunnen * zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie * zorg wij beschikbaar bij u thuis brengen op basis van verstrekte CIZ-indicatie * zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie Voor * 7 dagen inlichtingen per week, kunt u 24 contact uur opnemen per dag, met zijn één onze van onze hoofden medewerkers cliëntenzorg, voor tel. u beschikbaar Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze Voor hoofden * zorg inlichtingen beschikbaar cliëntenzorg, kunt tel. u op contact basis opnemen van verstrekte met één CIZ-indicatie van onze Voor inlichtingen kunt u contact met één van onze hoofden cliëntenzorg, tel hoofden cliëntenzorg, tel Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze hoofden cliëntenzorg, tel JANSEN -advertentie- JANSEN MODE ONZE MERKEN: SETTERLAINE BLU EL VENDUCCI DONNA DOU JENSEN ONLY-M Langestraat AM Genemuiden - Tel Mede mogelijk gemaakt door: PLAATS HIER DE ADRESSTICKER 28 sign & display print & promo

Clientendossiers gaan digitaal Zo is t ewest: de Nijstad Groepsfoto 1949 Voor elkaar, door elkaar in de Weidegreven

Clientendossiers gaan digitaal Zo is t ewest: de Nijstad Groepsfoto 1949 Voor elkaar, door elkaar in de Weidegreven 19e jaargang september 2014 nummer 3 Clientendossiers gaan digitaal Zo is t ewest: de Nijstad Groepsfoto 1949 Voor elkaar, door elkaar in de Weidegreven 1 St. Welzijn de Meente Dorus Rijkersstraat 2 8281

Nadere informatie

St. Welzijn de Meente

St. Welzijn de Meente 18e jaargang juni 2013 nummer 2 Feestelijke opening beweegtuin Cliëntenraad doet verslag NL DOET: ook in De Meente Koninklijk feest Jong vist voor oud 1 St. Welzijn de Meente Dorus Rijkersstraat 2 8281

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

"Voor iemand zorgen vind ik heel mooi"

Voor iemand zorgen vind ik heel mooi INFOMAGAZINE lente 2013 Dhr. de Wildt "Voor iemand zorgen vind ik heel mooi" Echtpaar Huisman- van Kooten "Dankbaar voor plek in d'amandelhof" Beth-San opent fysioruimte VOORWOORD MEDITATIE Ziet, de Mens

Nadere informatie

Nummer 1, maart 2014. Thema: De wet verandert. magazine

Nummer 1, maart 2014. Thema: De wet verandert. magazine Nummer 1, maart 2014 Thema: De wet verandert magazine In dit Zideris magazine Op de voorpagina staat Daniëlle Lievens! Danielle is een vrolijke meid met een eigen mening. Ze woont thuis bij haar ouders

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Bijpraten. Beraber konuşalım. Laat duisternis niet overheersen bij uw verwachtingen voor 2015

Bijpraten. Beraber konuşalım. Laat duisternis niet overheersen bij uw verwachtingen voor 2015 Bijpraten Beraber konuşalım Bijpraten nr. 66 december 2015 Laat duisternis niet overheersen bij uw verwachtingen voor 2015 Crisismeldpunt: 088-3580999 Crisisdienst: 088-3571999 Ma t/m vrijdag 17.00 09.00

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

synchroon WINTER 4e jaargang nummer 3

synchroon WINTER 4e jaargang nummer 3 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. WINTER 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR Nieuwsbrief Gastouderbureau De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR December 2014 Medewerkers van De Kinderbrug Margriet Mathilde Gerda Mieneke José Gastouderbureau De Kinderbrug Beijerinckstraat

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

REESTMONDER. februari - 2014 NR. 1

REESTMONDER. februari - 2014 NR. 1 REESTMONDER februari - 2014 NR. 1 COLOFON INHOUD REDACTIE Paul Huisman Roelien Klement VASTE HOFLEVERANCIERS Klaasje Kisters Gea Dekker Angela Timmer Ienskje van Wijde Harro Zwier Roelof Omta Jannes Booij

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie