Nieuwe trainer VOC-1 VOCABULAIRE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe trainer VOC-1 VOCABULAIRE"

Transcriptie

1 VOCABULAIRE 03 Rotterdamsche Cricket- en Voetbalvereeniging Nieuwe trainer VOC-1 Algemeen Hoofdsponsor van VOC Foto: Hans van der Kooij HERFST 2008: Dé KWESTIE: De Motor Jeugdtribune Hamerstuk(ken) De nieuwe trainer van het 1e, Peter de Haan Uit de Oude Doos De Heeren Divisie En Meer...

2 VOCABULAIRE 03 Rotterdamsche Cricket- en Voetbalvereeniging Binnen de lijnen: Stugge verdediger Buiten de lijnen: Belastingadviseur Samenspel Stugge verdediger, creatieve middenvelder of snelle spits. Elke speler van het Loyens & Loeff-team is specialist op zijn eigen terrein. Maar alleen door een slim samenspel van krachten bereiken ze het beste resultaat. Dat geldt binnen de lijnen van het veld, maar ook daarbuiten. Onze advocaten, belastingadviseurs en notarissen verstaan hun vak. Door nauw samenspel hebben we zelfs voor de meest complexe juridische en fiscale vraagstukken de beste oplossing. U vindt ons in het hart van Rotterdam. Onze aanpak? Ook die is Rotterdams: no nonsense en efficiënt. Contact Fred van der Leije T E Binnen de lijnen: Creatieve middenvelder Buiten de lijnen: Kandidaat-notaris Binnen de lijnen: Snelle spits Buiten de lijnen: Advocaat Vrijwillig Van uw Redactie Redactieleden van de VOCabulaire krijgen voor het werk aan het clubblad geen vergoeding. Wij doen dit vrijwillig. Op een goed moment word je ervoor gevraagd en voor je het weet hoor je erbij, ben je aan de slag en kan je reacties verwachten op je werk. Dat kunnen positieve zijn, maar ook negatieve. Is het mogelijk iemand, die vrijwillig een taak vervult voor de club aan te spreken op zijn functioneren? Dat denk ik wel. In dit nummer levert Leen Hennink kritiek op de redactie van de VOCabulaire en dat mag. Wat we er vervolgens mee doen is aan ons, maar hij mag kritiek leveren. Ik ken vrijwilligers binnen VOC die naar mijn gevoel hun taak niet goed uitvoeren. Meer genuanceerd: niet doen wat ik graag wil. Ik vind het lastig deze mensen daarop aan te spreken, omdat veel van hen enorm veel tijd steken in onze club en met de beste bedoelingen bezig zijn. Toch zou het moeten kunnen en moeten gebeuren. Tijdens een vrijblijvend gesprek met de voorzitter heb ik geopperd, dat het een goed idee zou zijn om alle vrijwilligers een bijdrage te geven. Een vergoeding. Dat hoeft niet veel te zijn, maar het zou een basis kunnen zijn om iemand volledig de huid vol te kunnen schelden over diens functioneren, want hij of zij krijgt er immers voor betaald. Het was maar een idee, ik geloof niet dat Luuk Bannink het zag zitten. Stef deed dat slim. Supervrijwilliger Stef D Eloni verzette in zijn tijd veel werk, maar deed dat stil. Niemand wist eigenlijk wat hij allemaal deed, totdat hij ermee stopte. Zijn naam leeft voort binnen VOC, omdat wij hem jaarlijks herdenken door een naar hem genoemde prijs aan de vrijwilliger van het jaar toe te kennen. Ook een soort beloning lijkt me. Maar ook een reden om diegene eens aan te spreken op zijn functioneren. Op het moment van schrijven ga ik er vanuit dat de prijs niet mijn kant op valt. Gelukkig zijn er op VOC ook mensen die verplicht zijn te presteren. Zo is daar de nieuwe voetbaltrainer Peter de Haan, die zich in dit nummer voorstelt. Verder wordt de voorzitter op het matje geroepen en spreekt de nieuwe hoofdsponsor zijn verwachtingen uit. Het cricketseizoen is weer voorbij en dus evalueren we graag even en de mannen van de Heerendivisie kijken terug op een geslaagd seizoen. Namens de redactie van de VOCabulaire wens ik U veel leesplezier en bedenk daarbij, dat wij dit nummer weer vrijwillig in elkaar hebben gestoken. Walter Baghuis Redactioneel 3 Dé KWESTIE: De Motor 4 Aan de algemene ledenvergadering 5 Jeugdtribune; Interview met Mark Koevermans 6 SPOTLIGHTS on de mannen van E3 7 Een elftal vragen aan de nieuwe trainer van het 1e: Peter de Haan 8 Hamerstuk 9 Perfect, het afscheid van JP 10 Een ingezonden brief van Leen Hennink 11 Uit de Oude Doos: VOC en Wim Ouwerkerk 12 DE HAAN KRAAIT Cricket terugblik: Foutje, bedankt 16 De nieuwe hoofdsponsor: Loyens & Loeff 17 In Memoriam: Willem den Ouden 18 CEES: Bedankt Willem! 19 J.P. door EDWIN SWEEP 19 Heeren Divisie het recept voor een succesvol initiatief! 20 LES MESDEMOISELLES DE VOC: Amy Hoekstra 22 Geluiden uit het enge bos (Bor de Wolf) 24 SERVICE: Het Legioen, Agenda en Crypto nr We lopen niet weg voor een favorietenrol Peter de Haan 13 Loyens & Loeff Interview: Fred van der Leije 17 Heeren Divisie het recept voor een succesvol initiatief! 20 VOCabulaire - Officieel orgaan der R.C. & V.V. V.O.C ste jaargang, no 3, oktober 2008, verschijnt 4x per jaar Hoofdsponsor Redaktie: Robert Mol, Arnold Klein, Cees Bruijs, Kees Verhaar, Adrien van Nunspeet en Walter Baghuis Kopy-adres: Robert Mol Achterdijk 31b, 3161 EB Rhoon Tel.: Secretariaat: P.A. Voogelaar Theseusstraat RZ Rotterdam Tel: Concept en Realisatie: One on One - Rob Vos Ontwerp en Vormgeving: TradeMARC - Marc van Gijn Drukwerk: City Print - Rob de Widt AMSTERDAM ANTWERPEN ARNHEM BRUSSEL EINDHOVEN LUXEMBURG ROTTERDAM ARUBA CURAÇAO DUBAI FRANKFURT GENÈVE LONDEN NEW YORK PARIJS SINGAPORE TOKIO ZÜRICH 3

3 Dé KWESTIE AAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Geachte Algemene Ledenvergadering, De Motor De Kwestie: In februari van dit jaar werd een team van wijze mannen samengesteld om het bestuur te helpen verbeteringen aan te brengen in de structuur van de organisatie. Dit resulteerde in het rapport Vrijwilligers + Organisatie = Club. Het rapport was mild, maar stond vol aanbevelingen. Wat is er in de tussentijd gebeurd en hoe zijn die aanbevelingen omgezet in concrete daden? We vroegen het Cees Middelburg van het Motor-team en voorzitter Luuk Bannink. Red: Van wie kwam het initiatief voor het na compleet bestuurde. Binnen de diverse commissies hadden we onvoldoende in rapport en hoe is het tot stand gekomen? Luuk: Het bestuur kreeg te maken met de gaten dat zijn taak zoveel werkzaamheden omvatte en hebben we de accenten een groot aantal organisatorische problemen, dat aan het licht kwam bij het vertrek in het werk van de opvolger van Bart verkeerd ingeschat. Dit inziende hebben we van Bart Gaell. Het bleek dat hij gedurende zijn periode als clubmanager heel veel een team samengesteld uit niet-bestuursleden om in kaart te brengen, waar het fout gaten dicht liep en VOC als het ware bijging en hoe we dit kunnen verbeteren: het Cees Middelburg Motor-team. Cees: Met Jan Willem Hoffmann, Arjan Nataraj en René van Ierschot hebben we twaalf VOC-ers geïnterviewd met als doel te inventariseren, waar de pijnpunten zaten. Dat bleken er veel te zijn. Veel van de klachten kwamen van vrijwilligers, die zich onvoldoende gesteund voelden door de organisatie. Al snel moesten we vaststellen, dat VOC een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt maar dat het bestuur nog op de Kleiweg zat. Red: Het rapport was mild, de presentatie aan het bestuur schijnt heftig geweest te zijn, vanwaar dat verschil? Cees: Het rapport bevat geen namen. Niet van bestuurders en niet van geïnterviewden. Tijdens de presentatie werden de betrokken bestuurders wel persoonlijk op hun functioneren aangesproken. Voor sommige bestuurders kwam dat hard aan. Luuk: Dat was prima. Je probeert boven water te krijgen, waar we als bestuur tekort schoten en dat is gelukt. De manier waarop dat gepresenteerd wordt doet er dan voor mij minder toe. Na de presentatie en het rapport hadden wij de nodige aanbevelingen, waar we direct mee aan de slag konden. Red: Wat is er terechtgekomen van die aanbevelingen? Luuk: Wij zijn direct gestart met het uitvoeren ervan en hebben twee nieuwe commissies samengesteld: de terreincommissie en de barcommissie. We zoeken nog iemand om een evenementencommissie mee te kunnen opzetten. Ook konden we op zoek naar mensen, die de vacatures, die zijn ontstaan, kunnen invullen. Er waren vier vacatures: een administrateur, een toezichthouder, een groundsman en een gastheer. Op dit moment zijn er nog twee vacatures niet ingevuld. Cees: Ik ben heel tevreden met de manier, waarop het bestuur de aanbevelingen heeft opgepakt. De kortetermijn-aanbevelingen zijn allemaal uitgevoerd en aan een beleidsplan voor de lange termijn wordt gewerkt. Red: Heeft het bestuur fouten gemaakt? Luuk: Dat vind ik niet. We hebben de opvolging van Bart misschien niet helemaal goed ingeschat, maar Bart bleek niet te vervangen. Dat was voor Koen van Everdingen en Tim de Leede onbegonnen werk en dat was ook niet de bedoeling. Nu bleef er veel werk liggen, waar voorheen het label Bart aan hing. Daarnaast is het faciliteren van vrijwilligers ook gewoon lastig. Vroeger had de trainer de sleutel van het complex, pompte zelf lucht in de ballen en zette het licht aan. Luuk Bannink Dat werkt nu eenmaal niet meer zo. Trainers gaan er tegenwoordig vanuit, dat er een netje met 15 harde ballen klaarligt, de hesjes gewassen zijn enzovoort. Er is wel wat veranderd. Verder zijn vrijwel alle bestuursleden ook liefhebbers en doen zelf ook graag wat. Soms moeten wij als bestuur meer delegeren en minder zelf doen, dat is een feit. Cees: Het bestuur heeft fouten gemaakt door niet te besturen maar te veel aan personeel over te laten. Toen Bart wegging is de situatie onderschat en niet adequaat gereageerd op de nieuwe mensen en ook niet op de zittende mensen. Luuk geeft nu ook toe dat Tim nooit de taken van Bart over kon nemen omdat Tim veel minder uren maakte. Door de functie van clubmanager nu te verdelen over meerdere personen en commissies lijken de directe problemen opgevangen te zijn. De start van de competitie en de trainingen zal uitwijzen hoever we staan. Het nijpende kleedkamertekort is voorlopig opgelost door te schuiven met aanvangstijden. Red: Staat VOC er goed voor? Luuk: Ja. Zonder meer. Financieel zijn we gezond en als we de openstaande vacatures kunnen invullen met goede mensen, staat er ook een prima organisatie. Cees: Dat vind ik ook. De club heeft een enorme groei meegemaakt en zal zich daar aan aanpassen. Met een slagvaardig bestuur moet dat lukken. Na het interview wordt er nog een biertje gedronken en gesproken over de afhankelijkheid van sponsors, bewaking van de VOC-cultuur, prestaties van het eerste voetbalteam, exploitatie van de hal etc. Vervolgens zien we de heren Middelburg en Bannink samen in één auto vertrekken. Cees Bruijs & Walter Baghuis Volgens mij behoort u nog steeds tot een meer dan belangrijk instituut in deze fascinerende club. Zeker door haar enorme groei bent u wellicht nog belangrijker dan in de periode van toen VOC nog klein was. Juist op uw avond krijgt iedereen de kans om van ons bestuur te vernemen wat er zoal is gebeurd en nog te gebeuren staat. Soms zelfs twee keer per jaar. Tot mijn verbazing was er tijdens de vergadering van juli jongstleden een erg klein aantal leden aanwezig. De vergadering had desnoods in de bestuurskamer gehouden kunnen worden waar de nog geen twintig aanwezigen gezellig bij elkaar hadden kunnen zitten. Zeker daar het vooral een financiële kwestie betrof, had ik het gemiddelde quotum van belangstellenden verwacht. De reden van deze vergadering was duidelijk. Punt van financieel problematiek was de behoorlijke en onverwachte verhoging van de OZB, die naar ik mag geloven net zo hoog is als het nog niet naar boven gekomen verdwenen bargeld. Hoewel enige discussie gevoerd werd, was het feitelijk een vergadering met de van te voren al vaststaande hamerslag. Vraag blijft waarom niet wat meer leden met een duidelijke mening bij deze vergadering aanwezig waren. Is de contributieverhoging zo langzamerhand een standaardprocedure geworden? Wordt er alleen achter en voor de bar aandachtig gesproken over het wel en wee van onze club of is het gewoon desinteresse zo van mij goed zo? Een 70-plus VOC-er wist niet van de vergadering, daar hij pas sinds kort gebruik maakt van internet. Hij mist nog steeds het wekelijks bulletin. Een voorzet om de leden van boven de 65 jaar de aankondiging nog enige tijd per post toe te zenden. Waarom durven we niet wat meer open discussie te voeren op een bijeenkomst die hiervoor in de statuten speciaal is opgenomen? Ik geloof in de discussie rond de bar, op balkon en langs de velden. Blijf daarbij toch voorstander van pittig gesprek in zo n vergadering, waar bestuur en leden elkaar in wat ander vaarwater tegen komen dan elders. Het verruimt daarbij de duidelijkheid en openheid, die zeker bij een zo grote organisatie alleen maar positief kan zijn en zeker ook weer voor nieuwe ideevorming zal zorgen. Hopelijk zijn in het najaar alle gereedstaande stoelen bezet met leden, die VOC naar nog meer zullen leiden. Robert Mol 4 5

4 JEUGDTRIBUNE Interview met Mark Koevermans, oud-tennisprof. E3 Spotlights ON: door Steven Tuns Hoe oud was u toen u begon met tennis? Waarom hebt u voor VOC gekozen? 8 jaar bij Triomf in Bergschenhoek. Na 2 jaar ben ik toen gevraagd voor de bond. Kon u ook zo goed voetballen en moest u kiezen tussen tennis en voetbal? Tijdens een zaalvoetbaltoernooi op school ben ik door Feyenoord gevraagd of ik daar wilde komen voetballen, maar ik vond tennis heel leuk en daar was ik ook goed in. Ik ben pas gaan voetballen op m n 30e toen ik met tennis was gestopt. Wel heb ik heel veel op straat gevoetbald en voor iedere tennistraining deden we ook een partijtje. Wie was uw grote voorbeeld? Björn Borg Dat is toch een onderbroek? Mijn moeder heeft allemaal plakboeken samengesteld, 17 in totaal. En op de 1e blz. van het 1e boek staat een foto van Björn Borg. n Naast het 5e van HVV speel ik hier op vrijdagavond in de Heerendivisie (7 tegen 7) in het trainersteam. Wat zijn uw hobby s? Ik heb 1 grote hobby, golfen. Wat is uw favoriete voetbalclub? Feyenoord. Met Guus en Yannick hebben we seizoenkaarten. Ik heb over de hele wereld gespeeld. Ik zat ongeveer 40 weken per jaar in het buitenland. Ik heb o.a. in Australië gespeeld, op Wimbledon, op de US Open die nu bezig is en dichterbij huis op het ABN toernooi in Ahoy. Ik heb 3 grote toernooien gewonnen: Athene, Salou en Porto. Alle drie deze toernooien waren op gravel, mijn specialisme. Voor het Daviscupteam heb ik een wedstrijd gewonnen tegen Bruguera. Ik heb 5 jaar voor het Daviscupteam gespeeld. Het mooiste moment was toch wel die overwinning op Bruguera. We stonden 2-2 en ik moest de laatste beslissende partij tegen hem. Bruguera stond op dat moment 3e van de wereld. Ik begon de partij dik op achterstand maar heb toen uiteindelijk toch nog gewonnen. Trist a Speelt u hier zelf nog in een team? Welke prijzen heeft u allemaal gewonnen en waar heeft u allemaal gespeeld? Wat was uw mooiste moment? Lars VOC en HVV zijn eenzelfde soort verenigingen. Het is er gezellig, er zijn nooit problemen en je leert er ook nog andere levenslessen naast voetbal. Maar wat mij betreft zou het wel iets prestatiegerichter mogen! r e Tomm Bas Kas Anto n Wat vindt u het mooiste stadion? In Nederland de Kuip en in het buitenland Camp Nou. (Het is toch Nou Camp?) Wie wordt er kampioen dit jaar? Na zo n 10 jaar wordt het toch wel weer eens tijd, vind je ook niet? De voorbereidingen gaan niet zo goed, maar laten we maar zeggen een slechte generale is een goede uitvoering! Waarom bent u gestopt met tennis? Omdat ik ging trouwen! Hahaha. Nee, het enkelspel ging minder goed en ik zat niet meer bij de top 100 waardoor je op mindere toernooien gaat spelen. Dat was een reden om te stoppen. Hoe lang komt u al op VOC? Moeilijk onderwerp, eigenlijk voetbal ik zelf bij HVV. Op mijn 36e debuteerde ik daar in het 1e, nu speel ik in het 5e. Sinds Yannick bij VOC voetbalt kom ik op VOC, nu zo n 7 jaar. Ik heb nu 3 zoons hier spelen, Yannick, Guus en Max. Tot het afgelopen seizoen ben ik trainer en coach geweest, dit jaar niet. Het leukste vind ik het samenwerken met de F en E teams. Hebt u nog een mooi tennisverhaal? Ik heb met John McEnroe wel eens een keer een fout sigaretje gerookt. John en ik hebben nog steeds goed contact. 1 keer per jaar komt hij nog naar Nederland, dit jaar komt hij weer in oktober, dan belt hij mij en gaan we een avond stappen en lekker dronken worden. De rest mag iedereen er zelf bij verzinnen. Wilt u tot slot nog iets vertellen? Ja, als je vraagt wat mijn grote droom voor dit seizoen is zou ik zeggen Menno Tuns één keer poorten tijdens 7 tegen 7 op vrijdagavond. gmar Steven In Rechtsachterin, de nimmer verzakende Tommer, niet bang om het duel aan te gaan met de tegenstander. Schuwt niet om bij een tackel op de bal de tegen stander mee te nemen. Tristan: Zeer betrouwbare sluitpost. Pakt (bijna) alles! Centraal achterin, de fysiek sterke Kas, die vanuit achteren het spel verdeeld en met een afstandsschot de tegenstander kan verrassen. Lars, linkspoot, heeft een neusje voor de goal, heeft afgelopen jaar ook laten zien als linksback zeer goed uit de voeten te kunnen. Bas, een snelle behendige voetballer, die het liefst zijn kunsten toont op het middenveld en in de spits. Pakt regelmatig zijn doelpuntje mee. Jules Ingmar is de onnavolgbare rechtsbuiten (soms ook voor zichzelf) die op basis van inzicht en inzet absoluut zijn plaats verdient in E3. Steven, brutale balvaardige speler die op diverse posities op het veld uit de voeten kan. Pakt net als Bas regelmatig zijn doelpuntje mee. Jules, lichtgewicht, maar ook linksbuiten pur sang, snelt à la Arjan Robben regelmatig door de vijandelijke linies. Tevens bekend van zijn diagonale schoten op goal. En dan als last-but-not-least aanwinst Anton, Afgelopen jaar nog F2; heeft op basis van inzet en onbevangenheid een plaatsje in E3 veroverd. Kopte in wedstrijd tegen Feijenoord bal van de lijn. Menno en Ronald, twee apetrotse trainers/coaches. 6 7

5 2. Wat is voor u een ideale keeper? De ideale keeper voor mij is een keeper die het hele 16 metergebied bewaakt en goed meedoet met de andere spelers. 6. Als u een speler mag kopen van VOC ( geld speelt geen rol), wie zou dat dan zijn? Wesley Sneijder. 10. Komt u wel eens kijken of er talenten zijn bij de C- Selectie voor het 1e? Nog niet echt op gelet, alleen gekeken bij de A-selectie en de B-selectie. 1. Wat moeten wij doen om in het eerste te komen? Als je in het eerste wil komen moet je ten eerste met veel enthousiasme spelen, veel op straat voetballen en altijd goed naar de trainer luisteren 3. Moet je goed kunnen voetballen om trainer te worden? Zo ja, kunt u wel voetballen? Ervaring heb je wel nodig om trainer te zijn. Zelf heb ik jarenlang 1e of hoofdklasse gespeeld bij Zwervers. Een elftal vragen aan de nieuwe trainer van het 1e Peter de Haan 5. Wat is voor een speler het belangrijkste: conditie, inzicht of techniek? Ik kan er niet voor kiezen dus zet ik het maar op een rijtje: Techniek, inzicht, conditie. 8. Wordt het 1e Kampioen dit jaar? We hebben een goede kans. 11. Wat voor spelsysteem speelt het 1e elftal? Ligt eraan wat voor spelers we hebben, meestal aanvallend 4. Aan wat voor soort spelers heeft u een hekel? Jongens die zich belangrijker vinden dan het team, en als spelers er niet vol voor gaan. 7. Moet VOC ook damesvoetbal hebben? Op zich wel leuk voor de jonge jongens maar ik betwijfel of er genoeg ruimte is. 9. Hoe oud moet je zijn om in het eerste te mogen spelen? Rond als je een goed talent bent. Waar we met zijn allen echter wel attent op moeten zijn is de wijze waarop we alles met elkaar afstemmen. Het cricketseizoen is achter de rug, het voet balseizoen is inmiddels weer op gang gekomen. Het was een natte zomer met relatief hoge temperaturen. Door een hoosbui heeft het hoofd cricketveld weer eens behoorlijk onder water gestaan. Binnen kleine kring weten we weer dat de grote kooigrasmaaier op diesel loopt, de kleine grasmaaier op 2-takt en de wals op euroloodvrij. Of was het nu? Er is veel werk verzet door een kleine groep mensen de afgelopen zomer onder de bezielende leiding van de nieuwe aanvoerder van de terreincommissie Peter Steenbergen. Zo hebben Ruud Glansbeek en Henk Stas (80+) bijna dagelijks de handen uit de mouwen gestoken. Ruud is eigenlijk van alle markten thuis. Zo is hij onder andere specialist in het ontkalken van douchekoppen, inmiddels zeer ervaren in het ontstoppen van urinoirs, het ontkoppelen en aankoppelen van de brandslangen van de sproei-installatie, het maaien van gras, vervangen van armaturen en het testen van de biervoorraad. Henk is de techneut, die wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan. Binnen een club als VOC. van hele grote waarde. Want als je bij ons aan iemand vraagt of t ie verstand heeft van elektriciteit, dan blijkt die kennis meestal beperkt tot het aan en uitdoen van het licht. Bij een TV wordt het al moeilijker. Henk is en passant nog even naar het ziekenhuis geweest voor een hartoperatie. Op dinsdag opname, woensdag de operatie en zaterdag weer naar huis. Maandagmorgen alweer even langs VOC. om te kijken of alles op orde was. Zo maken ze de meeste mensen niet meer vandaag de dag. Maar voor een techneut als Henk was zijn operatie feitelijk hetzelfde als het vervangen van een kraanleertje. En dat is tenslotte ook een fluitje van een cent, aldus Henk. Fred van Roon heeft op het terras alle moeren vervangen door roestvrije exemplaren. Ook Rob de Widt en Jan van t Veer zijn vrijwel op dagelijks basis even op VOC. om zaken te regelen. Uw voorzitter is inmiddels opgeklommen tot vlaggen en banieren specialist. René van Ierschot heeft kilometers op nr. 16 de kooigrasmaaier gezeten en het gras op het cricket hoofdveld gemaaid, tenminste als de machine het deed. Dat was een klus op zich om dat apparaat aan de praat te houden. Zo heeft ieder zijn eigen specialisme. We hebben ontdekt dat Ross Heemskerk naast kerstdiners ook Italiaanse cricketlunches kan verzorgen voor 50 personen, Toni Barca sr. er af en toe weer in slaagt om iets onverstaanbaar nuttigs aan elkaar te lassen. Bij alle onderhoudsactiviteiten hebben ook Florian Faasen en Martijn Snoep een aantal keren langdurig de handen uit de mouwen gestoken. Het gehele cricketseizoen heeft Bas Zuiderent op de meest onmogelijke uren de graspitch met veel kennis en aandacht onderhouden. Ook onze coach Ben Williams en onze vriend (maar die van Kirsten in het bijzonder) van down under Chris Free hebben vele uren aan het graswicket besteed. Tenslotte nog even een woord van aandacht voor het vele (schoonmaak)werk dat gedaan wordt door de leden van onze vaste schoonmaakstaf, José en Jeremaya. Er is dus veel werk verzet en dan zal ik ongetwijfeld nog iemand vergeten zijn, waarvoor op voorhand al mijn excuses. Het is helder dat we niet zonder de inzet van al deze mensen kunnen en dat iedereen binnen VOC beseft dat niet alles vanzelf gaat en gedaan kan worden door betaalde krachten. Eigen inzet bij het onderhoud van de terreinen blijft noodzakelijk. De terreincommissie is altijd op zoek naar ondersteuning er zijn nog klussen genoeg. Dus als u even tijd hebt laat het weten aan Peter Steenbergen via Bij al die werkzaamheden die door zo vele vrijwilligers worden verricht moeten we ons zeer gelukkig prijzen. En dat doen we dan ook, zeker als je ziet hoeveel mensen betrokken zijn bij de actieve uitoefening van de sport op VOC. Waar we met zijn allen echter wel attent op moeten zijn is de wijze waarop we alles met elkaar afstemmen. Op dit punt valt nog veel te verbeteren. Commissies zullen elkaar beter en sneller moeten vinden en gezamenlijk bekijken welke afspraken het beste gemaakt kunnen worden. Bedenk dat iedere commissie weliswaar zijn eigen verantwoordelijk heeft, maar dat de commissies samen de som der delen vormen. Voorkomen moet worden dat de ene commissie de andere commissie gaat dicteren hoe iets moet. We zullen naar mijn mening steeds moeten proberen te denken in oplossingen in plaats van in beperkingen. Gebruik s daarbij niet als enig communicatiemiddel, maar overleg regelmatig met elkaar. Hou dus niet op voorhand alleen maar vast aan je eigen ideeën en doelstellingen. Heb er vertrouwen in dat goede mensen, als het proces goed is, gezamenlijk tot een goed resultaat komen. Ook al is dat wellicht een ander resultaat dan je oorspronkelijk voor ogen stond. Laten we er samen weer een mooi seizoen van maken. Luuk Bannink 8 9

6 INGEZONDEN BRIEF Perfect Elk jaar nemen we aan het eind van het seizoen noodgedwongen afscheid van spelers. Steeds vaker moet de reden daarvoor gezocht worden in lichamelijk falen, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Onze hondstrouwe elftalgenoot JP ( John Pieter Hennink) zag het niet meer zitten in Hillegersberg en besloot te verhuizen naar Vierakker (naast Zutphen). Net te ver weg om elke week over te komen voor een partijtje voetbal. Als je zo n kans krijgt, moet je gaan, sprak ex-elftalgenoot Frank Vijg, toen ik hem van de verhuizing van JP op de hoogte bracht. Geestig gesproken, maar als elftal blijven we met een onbehaaglijk gevoel zitten. Een mooi moment om eens aan iedereen uit te leggen, waarom dit verlies er zo inhakt. JP is namelijk de perfecte vriend. Dat is natuurlijk een kwestie van smaak, dat snap ik. Ik zal het dan ook toelichten, want voor de een is een vriend er om avondenlang mee aan de bar te hangen of zo n vriend, die op zondag belt om te melden, dat hij nog een kaartje over heeft voor Feijenoord. Ook zijn er de handige vrienden, die ongemakken aan auto of PC kunnen verhelpen, maar dat is allemaal niet aan JP besteed. Wat maakt hem dan toch de perfecte vriend? Op de eerste plaats is JP een heel behoorlijke voetballer, die het van zijn enorme inzet moet hebben, maar ook niet meer dan dat. Technisch mankeert er nogal wat aan en een doelpuntenmachine is hij bepaald niet. Al wist hij in zijn afscheidswedstrijd een heel fraai doelpunt te maken, JP is geen speler, tegen wie je enorm hoeft op te kijken en dat is prettig. Je krijgt er niet snel een minderwaardigheids gevoel van. Ook is hij niet echt knap. Je kunt rustig met hem de stad in zonder het idee te hebben, dat je in zijn schaduw meeloopt. Een danser is hij niet en zijn kledingkeuze laat te wensen over. Ideaal om bij je te hebben zo n type. In geval van problemen kan je hem altijd bellen. Hij luistert je hele verhaal af en scheept je vervolgens af met adviezen als Wees wijs! of Neem de tijd!. Heerlijk! Niks is vervelender, dan een vriend met een pasklare oplossing of een advies, waar je echt wat mee kan. Dat ontneemt je de mogelijkheid er zelf iets aan te doen en JP weet dat. Hij reageert dus precies goed of luistert gewoon niet, dat kan ook. Hij kan ook zo heerlijk doordraven in zijn Eco-bewustzijn, dat je altijd de kans krijgt om tijdens gesprekken met hem eens heerlijk zo n gebakken-lucht-verhaal of bio-verzinsel af te schieten, vaak zelfs op basis van bewezen feiten. Hij kan dan fantastisch fel uit de hoek komen. Een gesprek met JP is nooit saai. Zijn er geen minpuntjes aan JP dan? Natuurlijk wel, maar om hem nu de titel perfecte vriend te ontnemen op basis van dat studentenaccent of de niet altijd even florissante boekentips, lijkt me oneerlijk. Daarom neem ik met VOC-13 afscheid van een perfecte vriend. In september zochten we hem met zijn allen op in Vierakker en leerden daar de nieuwe leefomgeving van JP en zijn gezin kennen. Ik ben bang, dat hij er voorlopig zal blijven. We gaan hem missen, misschien zelfs in het veld. W. Baghuis Geachte redactie, In de VOCabulaire van juli 2008 schrijft Niels van Dam dat hij niet begrijpt waarom de eerste VOCabulaire van 2008 een stortvloed van klachten bevat. Niels ziet, even als ik, een fantastische club waar wel eens íets niet goed gaat, maar heel veel erg goed gaat. Wat er onder andere zo goed gaat is de voetbal jeugdafdeling. De zaterdagen bieden alles wat een VOC-er kan wensen. Drukte, gezelligheid, problemen waar zeer verstandig mee wordt omgegaan en inmiddels zeer goed voetbal. Dit zeer goede voetbal heeft geresulteerd in promotie van A1 en B1 naar de hoofdklasse en het nét missen van D1 van het kampioenschap in die hoofdklasse. Wat was er mooier geweest dan dat in VOCabulaire deze prestaties, met verslagen van de beslissingswedstrijden, gekoppeld waren aan een verhaal met de inmiddels 85-jarige grondlegger van het moderne VOC-jeugdvoetbal, ons aller Piet van Schooneveld. Wellicht was het zelfs mogelijk geweest een vergelijking met het cricket te maken. Niet vergeten dient immers te worden dat ook ons eerste cricket elftal uit, voor het merendeel jeugdige, zelf opgeleide jongens bestaat. Iets wat lang niet elke cricketclub in de hoofdklasse kan zeggen. Ook het tweede cricket elftal presteert uitstekend met een groep nog jeugdiger talenten. Wat jammer is, is dat er in VOCabulaire nummer 2, slechts twee nagenoeg tekstloze pagina s worden gewijd aan twaalf kampioenschappen, terwijl meer dan drie pagina s worden gewijd aan moeders die het jeugdcricket, op een overigens uitstekende wijze, begeleiden (op deze pagina s lees ik nauwelijks iets over cricketers of de prestaties van onze cricketers) en een vierde pagina wordt gevuld met maar weer eens een onzin verhaal van Robert Mol die het niet kan laten om zijn wensen met betrekking tot vrouwen enigszins verbloemd in VOCabulaire op te nemen. Dan is er ook nog een pagina besteed aan een meneer die niet de moed op kon brengen om op zijn eigen niveau te gaan voetballen en van VOC vertrekt. Ook het verhaal over mevr. Zuiderent, hoe sympathiek deze supporster ook is, is absoluut minder interessant dan de prestaties van onze actieve leden. Het verhaal van Monique van der Helm en Martijn Wimmers vind ik erg leuk. Er passeren veel namen die ik in mijn bijna 40-jarige lidmaatschap ben tegengekomen. Toch vraag ik me af of dit soort verhalen belangrijker is dan leuke wedstrijdverslagen, goede verhalen over teams etc. etc. Voorts zou ik VOCabulaire willen adviseren minder meningen van zogenaamde columnisten op te nemen. Zelfs wanneer de columnisten goed in zouden zijn gevoerd in de vereniging zou dit teveel van het goede zijn. VOCabulaire dreigt een beetje te verzanden tot het clubblad van Omroep Max. Is het niet verstandig om eens een frisse wind door het, zo kostbare, blad te laten waaien. Voor de goede orde: ik ben niet beschikbaar als redacteur en niet geschikt als journalist. Mijn wens is het dat mensen die dat wel zijn, zoals Niels van Dam, het blad bij de hand nemen en er weer het schitterende blad van maken dat het ooit was. met vriendelijke groet, Leen Hennink Red: Bedankt voor deze ingezonden brief, wij zullen hem inlijsten en in onze redactieruimte ophangen. Het is namelijk de eerste ingezonden brief. De brief zal uitgebreid binnen de redactie besproken worden maar vooruitlopend op die discussie wil ik je wel graag meegeven, dat de Vocabulaire zich niet echt leent voor actuele verslagen. De site is daar het geschikte medium voor. Verder kan ik je melden, dat als iemand de moeite had genomen een verslag te schrijven, we het uiteraard geplaatst zouden hebben. We plaatsen namelijk alles wat binnenkomt. Jouw brief is hiervan het bewijs. Walter Baghuis 10 11

7 UIT DE OUDE DOOS VOC en Wim Ouwerkerk Op mijn 7e verjaardag stond er een nieuwe fiets klaar en een tas met rood-zwarte voetbalspullen. M n vader zei, joh daar is VOC en ga maar lekker voetballen. Dat had hij zelf al jaren voor en net na de oorlog gedaan en mijn oudste broer Arie voetbalde er ook. En zo is het gegaan en tot op heden nog zo gebleven. Zoals menigeen begonnen bij de pupillen en via diverse junioren elftallen naar de senioren en ook nog even met de veteranen mee mogen doen. Het B1 elftal onder de bezielende leiding van Piet Schnitker was indertijd heel erg sterk. Verder de juniorentijd met wisselende resultaten voltooid en natuurlijk ook diverse malen het vermaarde toernooi de 8 mogen spelen. Behalve in 65, 66 en 67, toen liep ik een stage in Frankrijk en vervulde ik mijn diensttijd, heb ik altijd voor het plezier in de elftallen 7 t/m 13 gevoetbald. Een maal ingevallen in het 2e tegen RFC, maar dat was niet echt een succes, want ik had na m n eigen wedstrijd al een paar biertjes op. De mannen met wie ik heb mogen voetballen zijn er te veel om op te noemen, maar gelukkig ook evenveel plezier gehad. Vermeldenswaard zijn natuurlijk de jaarlijkse wedstrijden tegen Kampong met het 7e en diverse gezellige versterkingen. Mijn40 jarige voetbaljubileum werd opgesierd door een wedstrijd van het 13e, waar ik in speelde op dat moment en een combinatie van oude maatjes. Dit geheel werd opgeluisterd met een gedicht van Willem Jan Kok wat ik U niet mag onthouden. Tijd: zondag, 09.22, plaats : een lokaal kleedlokaal de kelen schor, de liezen schraal, aarzelend steekt men zich in het tenue, boeren herleven t laatst genoten menu. De taktiek als immer weldoordacht, Het verband wordt in de ploeg gebracht, De opponent, als altijd bovenaan, t wordt tijd de groene weide in te gaan STOP NU, klinkt het, het is Wimme, en zijn ogen staan op glimmen, haast U niet hals over kop, betreed nooit het strijdperk zonder mop! Ken je die van die zigeuner, of die van die invalide kreuner? waar kwam dat zoontje nou vandaan, was hij joods of mohammedaan? Enfin, Wim is nog lang niet uitgegrapt als een uurtje later toch wordt afgetrapt de adem kort, de wedstrijd lang, voor velen is het een martelgang. Voor de meeste is het zwoegen, wilde trappen, tot groot ongenoegen, de meeste landen in het zwerk, zo niet de trappen van Wim Ouwerkerk. Oh Willem, met je zacht fluwelen pass, daar gaat weer een links back voor gaas, draaien, dollen, tikken, kappen, goddelijk jouw cornertrappen. Van jou geen ongecontroleerde lellen, oh Wim, jij bevallige gazelle, zonder jou kunnen wij het niet stellen, wij smeken je, blijf ons vergezellen. Bespaar ons allen en hoop misère, stop niet in de bloei van je carrière, je geeft ons elftal geur en kleur toe Willem, blijf onze eigenste AMBASSADEUR. Tijdens de juniorentijd ging je vanzelf, net als je voetbalvriendjes ook cricket spelen. Dan was je in ieder geval de winter en de zomer van de straat af. Na de jeugd zijn door mij de meeste wedstrijden in het 4e en 7e gespeeld. Met het 4e hebben we enorm veel plezier gehad. Gelukkig een paar mannen die het echt konden maar voor plezierspelers was er gelukkig ook spelvreugde. Dries en ik waren de vaste 10 en 11, dus altijd eerst umpiren in de donkerblauwe blazer. Een uitwedstrijd tegen Kampong, met de heer Uyttewaal, van de uitjes en augurken, als captain was een topper. Dries en ik togen naar de wickets, maar ik had toevallig mijn duimstok van het werk nog in m n zak. Dus werd de pitch opgemeten. Mijnheer Uyttewaal, gaarne uw aandacht. De zaak is zeker gekrompen want we komen 1 meter 35 te kort en weet U ook dat het ene wicket 7cm lager is dan het andere? Toen brak er bij Kampong toch lichte paniek uit. Ook een van de uitwedstrijden tegen Groen Geel blijft op het netvlies staan. Na de wedstrijd en een gezellig biertje werden wij door 2 VW s model kever naar het station gebracht. De voorste, waar ik ook in zat, zag in Wassenaar een kennis, stopte en reed achteruit. De achterste zag deze ook, maar stopte niet. Toen alles stil en in puin stond ging een portier open en Luigi van Leeuwen rolde er uit en wij dachten eerst in bewusteloze toestand. Bij nader inzien had hij gelukkig alleen, net als de anderen te veel gedronken. Met het 7e in 1978 kampioen geworden. In de thuiswedstrijd tegen VCC 3 hadden we een totaal van 376 voor 9, het hoogste totaal ooit door een VOC team bijeen gerammeld. Hiervan nam Beer Ouwerkerk er 103 en Nick Simoncelli er 118 voor hun rekening. Bij een uitwedstrijd van het 7e tegen Hilversum zat ik achter het wicket en kreeg een bal op mijn oog. Toen ben ik voor het eerst van mijn leven genaaid door een vrouw. Gelukkig was zij de dienstdoende arts in het plaatselijke ziekenhuis. Beroemd waren ook de lunches die door het 7e werden verzorgd. Als de koelwagen van onze sponsor zeevishandel Schmidt het terrein op kwam rijden, wist iedereen dat het 7e thuis speelde. Derhalve waren er altijd umpires in overvloed en waren er toevallig opvallend veel medeleden die dan graag mee wilden spelen. Maar hierover later. Naast de sportbeoefening ook jaren in diverse bouwcommissies gebivakkeerd. Inrichtingen van het clubhuis ontworpen en met vele handen in elkaar gezet. Iedereen zal ze nog wel kennen, de lattenbanken en bielzen tafels die maar niet kapot gingen. Uitbreiding van de kleedaccommodaties, Ontwerpen voor squashbanen naast het clubhuis, tennisbanen achter de tribune, het ene idee nog leuker en gekker dan het andere. Tot in begin 2000 Rob van Weelde mij en met mij nog een paar bouwvakkers in de club vroeg om iets te betekenen bij het realiseren van onze huidige accomodaties. Met veel plezier de bouwvergaderingen bijgewoond en de uitvoering van het bouwen op de voet gevolgd. Tot de oplevering en de opening. Na al deze activiteiten kom ik nu nog voor de ontspanning en de gezelligheid. Ook in deze storie mag het bestaan van het op 15 oktober 1976 opgerichte Rotterdams Verbruycks Genootschap Dobbertje Duyck niet ontbreken. Dit illustere gezelschap met als Praeses Rob Roodenburg Ab-Actis Ferdinand Cornelis Questor Luuk Bannink, nu voorzitter van onze club Commissaris Cravate Jan Willem Hitzerd en de leden Rob de Wit, Laurens Janvier, Wim Ouwerkerk. Misschien ben ik er nog een enkele vergeten. Maar tijd heelt vele wonden. Beer Ouwerkerk wilde ook graag lid worden, had de stropdassen al laten maken, maar kwam helaas niet door de ballottage. Geweldige trip gemaakt naar Londen waar onze Ferdinand aan het werk was en last but not least onze trip naar Davos, waar we de promotie van Bert Roldaan met nog veel meer VOC ers hebben gevierd. VOC en Tineke Ouwerkerk. Tsja, wat moet ik hier nog aan toevoegen? Ik kwam op m n 15e het herenbolwerk binnen gewandeld via Wim, die ik op school had leren kennen. Inmiddels ben ik tot mijn eigen verbazing 61 en behoor dus nu tot de iets oudere garde. Qua voetbal was ik al van alles op de hoogte, want mijn vader, die zelf ook tot zijn 60e actief gevoetbald heeft bij Zwart Wit op de Kleiweg naast Germinal en AVS, nam mij in die tijd vaak mee naar Feijenoord. Alleen het cricketspel moest mij uitgelegd worden. Na t oprichten van the irrepressible seventh door Beer Ouwerkerk en de daaromheen beruchte lunches ( die overigens voornamelijk door de bijbehorende dames werden verzorgd ) rolde ik van het een in het ander, waaronder het jarenlang typen van het wekelijks bulletin samen met Nel Ouwerkerk. Heel streng moesten we zijn want anders hadden we iedere week wel een boek uit kunnen geven. Vervolgens met o.a. Henny de Moura Correia, Erna Straetemans het uitzetten en indelen van de diverse bardiensten. Dat was toen ook al geen geringe klus. Als er iemand te elfder ure toch niet kon, of zelfs niet kwam opdagen was je zelf meestal de klos. Heel vaak heb ik samen met vriendin Karin Offerman bardiensten gedraaid en reken maar dat na de dienst de keuken spic en span achtergelaten werd want anders kreeg je wel met tante Corrie Terwiel te maken. (en gelijk had ze). Alles overziend was t een heel gezellige, hechte groep, waar we zowel lief maar helaas ook leed mee hebben gedeeld. Kortom een belangrijk onderdeel van het grootgroeien. Ik had het niet graag willen missen. Naar verdere anecdotes kan privé navraag worden gedaan. Spreuk van het 7e. If you say the cricketgame is not worth the candle, than we fly of the handle. Champs 78 Wim Ouwerkerk 12 13

8 We lopen niet weg voor een favorietenrol Na vier jaar Eric en Jacques hebben René Koetsenruyter (Koets) en ondergetekende de eer de V.O.C. selectie te mogen leiden naar hopelijk nieuwe successen in de nabije toekomst. DE HAAN KRAAIT... V e e l v a n m i j n voet balvrienden en bekenden vroegen mij de laatste 1 maanden wat ik in hemelsnaam bij een zondag derdeklasser ging zoeken en dan nog wel in zo n elitair nest als VOC. Ik moet bekennen dat ik VOC wel van naam kende en ooit een keer een spits (Elvin Post) ben wezen bekijken voor een van mijn vorige clubs. Enkele jaren terug reed ik op een zondagmiddag toevallig langs het nieuwe complex. Als je tegen het licht houdt dat een nieuw complex ook nog eens samengaat met een behoorlijke ledenaanwas dan wordt de gemiddelde voetbaltrainer toch wat nieuwsgieriger. Na mijn eerste kennismaking met VOC heb ik moeten vaststellen dat de beleidsbepalers een professionele en heldere kijk op het runnen van een amateurclub hebben, zonder echter de eigen clubcultuur te verloochenen. En de kakcultuur dan? Valt eigenlijk reuze mee. De mensen stellen zich meestal spontaan aan je voor en er zullen gemiddeld wat meer studenten en afgestudeerden rondlopen, maar om dit nou onmiddellijk kak te noemen vind ik wat kort door de bocht. Na een aantal weken denk ik wel te kunnen concluderen dat de meeste mensen bij VOC gewoon normaal doen, al moet ik natuurlijk afwachten hoe met het eerste competitieverlies (als dit überhaupt komt) wordt omgegaan. Zal dan de wazige vijfde colonne de motorzaag al aanzetten? De voorzitter heeft zich in ieder geval ook al spontaan voorgesteld. Nou weet ik nog niet of hij ook demo cratisch is gekozen of zichzelf heeft benoemd. Bij VOC is het nog puur amateurvoetbal zoals het ooit allemaal bedoeld is geweest met gewoon contributiebetaling, zonder wedstrijdpremies en zelf koken op donderdag na de training. Het verschil met vroeger is dat onze vedetten s winters niet naar een jeugdherberg op de Veluwe of Groningen op trainingskamp gaan maar flaneren op de boulevards van Marbella of Albufeira. Een ander verschil is dat spelers naar de training komen met slechts voetbalschoenen en handdoek want de resterende outfit wordt door de club (meestal) grondig gewassen en weer klaargelegd. Verder heb je het als trainer ook niet zo slecht als je niet meer tot je enkels in de bagger kunt wegzakken maar op zo n strak Ten Cate of Desso tapijt de trainingen kan leiden. Remco van der Linden die toch al weer een paar jaar binnen de club meeloopt vertelde me afgelopen seizoen: VOC heeft de potentie om het A.F.C. van Rotterdam te worden. Ik heb nog geen Jack van Gelder, Marco van Basten of Ruud Gullit rond zien lopen, maar wie weet wat de toekomst nog gaat brengen. Ik heb Roy Makaay al voorgesteld om een beetje te komen afbouwen, maar hij wilde toch zijn huidige club nog even trouw blijven. Voor veel spelers van de club uit Zuid heb ik de afgelopen jaren hun verhuizing geregeld en aangezien ze veelal de pensioengerechtigde leeftijd naderen liggen er kansen voor de club Het eerste elftal komt ook in het nieuwe seizoen uit in de 3e klasse en we mogen op papier niet ontevreden zijn met de indeling. Geen echte Rotterdamse derby s waarin de ploegen elkaar de punten maar al te graag afsnoepen. Een beetje eromheen zoals SVVSMC, VFC, Mozaїk veel Delfts geweld (Concordia, Delft, Full Speed, DHL en Delfia), Oliveo en een beetje de polder in richting Moordrecht en Groeneweg. Afgaande op de eindklasseringen van afgelopen seizoen lijken er niet direct uitgesproken titelkandidaten bij te zitten, maar je weet nooit precies hoe een ploeg als SVVSMC zich heeft versterkt, een degradant als Concordia de draad weer kan oppakken of een duidelijke 4e klasse kampioen als Full Speed zich een klasse hoger gaat houden. Als VOC lijkt het me niet gepast om van de daken te gaan roepen dat we dit klusje wel even klaren, maar aan de andere kant moeten we ook beslist niet weglopen voor een favorietenrol. Om dit uiteindelijk waar te maken zullen er veel offers moeten worden gebracht en zullen de spelers ook hun wintersport zorgvuldig moeten plannen om te voorkomen dat we ook dit seizoen weer een half elftal missen in februari. De indeling van ons 2e elftal in de reserve 1e klasse ziet er interessant uit met ploegen als Sparta, Westlandia, VCS, Haaglandia, Spartaan en Excelsior 20, SVVSMC en Leonidas. Het zal waarschijnlijk een zwaar seizoen worden voor ons 2e, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen vol gas zal geven om de bereikte promotie niet binnen een jaar weer verloren te laten gaan. Een goede trainingsopkomst en goede sfeer is zonder meer de basis om het seizoen positief te doorlopen en Koets zal ook ongetwijfeld al zijn kwaliteiten aanspreken om de ploeg op een hoger niveau te krijgen. De jeugd is natuurlijk een van de speerpunten van een club als VOC en ik ben wel van plan om regelmatig mijn neus te laten zien bij de wedstrijden van vooral A1 en B1 en daarnaast natuurlijk bij wedstrijden van het team onder 23, wat we voortaan maar Jong VOC zullen noemen. Het is in ieder geval een geweldig succes dat afgelopen seizoen zowel A1 als B1 naar de Hoofdklasse zijn gepromoveerd en wellicht zit er de komende jaren nog wel een promotie naar een Landelijke Divisie in het vat. Feit is dat er volgens ingewijden voldoende talentvolle spelers rondlopen in de jeugd en met een goede begeleiding zal dit toch de levensader van de club moeten blijven. Jeugdspelers bij VOC moeten ook wel het gevoel hebben dat ze, mits gezegend met talent en een juiste instelling, altijd een kans hebben om bij hun eigen cluppie in het 1e elftal te kunnen komen. Het is niet zo dat ze door de komst van duurbetaalde buitenlanders worden gedwarsboomd in hun sportieve ambities. Ik hoop wel dat vooral de wedstrijden van het 1e wat beter worden bezocht door onze jeugdspelers want voor zo n grote club als VOC moet je de thuiswedstrijden toch voor minimaal 500 toeschouwers kunnen afwerken. Ten opzichte van afgelopen seizoen hebben Wouter van de Berg, Jochem Tadema, Adriaan van Tets en Remco van der Linden besloten om een punt achter hun actieve carrière te zetten al zal Remco nog wel blijven meetrainen om zodoende nog een beetje fit te blijven en ook zijn ervaring te kunnen overdragen aan onze spelers. Maarten Seppen is weer terug van zijn reis Down Under en talenten als Davey Bodde, Remko Dessing, Derk Hitzerd, Hugo en Wessel Verhaar en Maurits van der Klauw zullen trachten een plaats te bemachtigen binnen onze selectie. Daarnaast is Victor van de Berg overgekomen van Vitesse Delft, Benjamin Husemann is vanuit Duitsland naar Nederland verhuisd, zijn Hayco Oudeman, Niek van Wieringen en Sjors Teeuwen vanuit het 3e elftal doorgestroomd en hebben Tony Barca en Bas Kraan aangegeven weer als selectiespeler door het leven te willen gaan. We zullen het allemaal nog even moeten afwachten, maar op het eerste gezicht lijken we voor de aanval en de verdediging duidelijk meer keuzes te kunnen maken. Sinds half juli hebben we de draad weer opgepakt met trainen en op het moment van schrijven hebben een behoorlijk aantal spelers er al zeven trainingsweken en acht wedstrijden opzitten. De spelers zijn gretig en zetten hun beste beentje voor om ons te laten blijken wat ze in huis hebben. Ik moet bekennen dat ik wel wat moeite heb met de vakantieplanning van (vooral) potentiële 1e elftal spelers na 1 augustus. In mijn optiek heeft iedere selectiespeler een goede voorbereiding van zes weken met de groep nodig en kunnen de meeste spelers (uitzonderingen daargelaten) ook wel voor die tijd met vakantie gaan. Zelf ben ik opgegroeid met de regel dat je je vakantie aanpast aan de voorbereiding en daar kunnen sommigen nog wel iets van leren. In zo n eerste jaar geeft het ons als Trainercoaches wel de gelegenheid om een breed arsenaal spelers aan bod te laten komen om zodoende een goed beeld te krijgen van de aanwezige kwaliteiten. Rest mij nog iedereen een attractief en succesvol seizoen te wensen! Peter de Haan EVEN VOORSTELLEN Peter de Haan is geboren en getogen in Alblasserdam en voetbalde van z n 8e tot 32e jaar bij De Zwerver in Kinderdijk. Debuteerde in 1975 als 15-jarige op het hoogste zaterdag niveau tegen SHO en speelde zo n 600 wedstrijden voor De Zwerver 1 in de Hoofdklasse, 1e en 2e klasse. Een aparte hechte vereniging waar erg veel beleving is bij wedstrijden van het 1e elftal en er regelmatig toeschouwers langs de lijn stonden met uitschieters naar bij wedstrijden tegen aartsrivaal Nieuw- Lekkerland. Deze wedstrijden worden de Old Firm van de Alblasserwaard genoemd en worden door de regionale pers ook uitgebreid voorbeschouwd en verslagen. In mijn nadagen heb ik nog 1 seizoen bij zondag eersteklasser S.V.W. in Gorinchem gespeeld, waarna ik het trainersvak ben ingerold. In drie jaar tijd behaalde ik mijn trainersdiploma s Trainer-Coach 3, 2 en 1 en vooral de laatste cursus in Zeist was pittig doordat we om de week 2 volle dagen in Zeist vertoefden, maar ook zeer leerzaam met medecursisten als Fred Rutten, Ron Jans, Evert Bleuming, Gert Kruys, Ernie Brandts en Rob McDonald. Als Trainer-coach ben ik de laatste 15 jaar achtereenvolgens werkzaam geweest bij Hardinxveld (zo), s-gravezandse SV, Groote- Lindt, RVVH, De Zwerver en GJS Gorinchem. Doordat ik in mijn jaren als speler altijd wel jeugdteams bij De Zwerver heb getraind en mij ook sterk betrokken voelde bij het jeugdvoetbal heb ik de laatste vijf jaar ook enkele cursussen bij Rene Meulensteen (techniektrainer bij Manchester United) gevolgd. Deze cursussen staan geheel in het teken van techniektraining wat toch altijd de basis is van je vorming tot voetballer. Zowel als speler en trainer heb ik alle ups en downs wel meegemaakt en door deze ervaring raak je niet zo snel meer van slag als het in een periode even iets minder loopt en besef je ook dat de winst pas binnen is als de scheidsrechter ook echt heeft afgefloten. Samen met partner Ria (gelukkig ook voetbalfan) en zoon Frank wonen we in Alblasserdam en in het dagelijkse leven ben ik directeur van Stoof TopMovers in Breda, een verhuisbedrijf waarbij ik verantwoordelijk ben voor de internationale verhuizingen van expats, voetballers en emigranten. Een levendige en soms hectische job, waarbij de contacten met mensen toch altijd weer voor afwisselende situaties zorgen

9 CRICKET TERUGBLIK Loyens & Loeff Interview: Fred van der Leije Foutje, bedankt Daar stond ie dan. In zijn boxershort op het inmiddels afgekoelde balkon van VOC. Hij was eerder die dag cricketkampioen geworden van de overgangsklasse A en stond op het punt dit te vieren met een traditionele buikschuiver over de 3 eettafels die buiten tegen elkaar aan waren gezet. De meeste van zijn zeiknatte ploeggenoten waren al binnen voor een warm glas bier. Zij hadden al een slippertje gemaakt. Andere spelers pasten voor dit evenement want ze wisten uit ervaring dat je de dag na een dergelijke buikschuiver uitermate vervelende vervelling krijgt op nog vervelendere plekken. Maar hij, de kleine cricketkampioen, had netjes gewacht totdat z n ouders het VOC terrein hadden verlaten. Slimme jongen. Want als je net je vadur en moedur trots hebt gemaakt met een mooie sportprestatie, wil je dit krediet niet meteen verpesten door een ordinaire van Hooijdonk zonder kleren. Maar de kust was nu veilig. Onder luid gejoel van het team en meegereisde supporters, dook hij na een korte maar zeer snelle aanloop als een echte Michael Phelps head first de tafel op. Glijden maar! Of toch niet... Want op het moment dat zijn torso de tafel raakte, werd het publiek tot stilte gebracht door een remmende piep die niet zou misstaan in een haarspeldbocht van een Formule 1 circuit. De buik van de beste jongen was bij landing direct gestremd op de tafel. Een rookpluimpje trok op. Op het balkon hing de geur van verbrand mensenvlees. Stilte alom. De oorzaak was direct duidelijk. In al zijn jeugdige enthousiasme, was hij vergeten het glijparcours te controleren op nat. Alle groene zeep was uitgedroogd. Foutje, bedankt. Met een pijnlijke glimlach stond hij op. Terwijl de vrijwillige brandweer zijn lichaam afbluste met Heineken 0 Celcius, instrueerde de bikkel de vrouwelijke g l i j b a a n b e h e e rders d e b a a n weer buikschuifklaar te maken met water en vloeibare driehoek zeep. Poging 2 was een daverend succes. De grote, kleine man verschoof een volledige lengte van alledrie de tafels en maakte het geheel af met een prachtige directe ruglanding op het gesteente van het balkon van VOC. 8+ voor de uitvoering. 8 bier tegen de pijn. Klasse! Eerste klasse! Een foutje maken is niet erg. Als je er maar van leert. Dit seizoen is het tweede elftal van VOC onder andere kampioen geworden door fouten te maken. En er weer van te leren. Cricket is een moeilijk spel, dus hou het moeilijk simpel. Ik weet zeker dat VOC II zich kan handhaven in de Eerste Klasse volgend jaar. Waar Hermes, HBS en Excelsior deze zomer de enige waardige tegenstanders waren, zal de Eerste Klasse wat vaker het beste uit de spelers van VOC II naar boven halen. Want helemaal naar Eindhoven rijden en je een middagje laten meesleuren in een partijtje partijdig cricket, daar doen we het niet voor. Iedereen, nogmaals gefeliciteerd en tot volgend jaar. Ben + 10 P.S: Tim Boers, shirt in je broek en koop in vredesnaam een paar bowlingschoenen met spikes! Zo niet: I k*ll you! De nieuwe hoofdsponsor: Loyens & Loeff De borden bij de ingang en langs het veld zijn zojuist geplaatst. Nu is het helemaal rond: Loyens & Loeff, advocaten, belastingadviseurs en notarissen, is de nieuwe hoofdsponsor van VOC. Wij maken kennis met Fred van der Leije. We treffen hem op het parkeerterrein met onder zijn arm: vier gloednieuwe blauw/gele Loyens & Loeffvlaggen. Wie is Fred van der Leije? Ik ben 44 jaar en sinds 20 jaar belastingadviseur bij Loyens & Loeff. Samen met mijn partner Mariëlle hebben we drie zoons. De oudste twee, Pepijn (10) en Mees (8) voetballen in de VOC-jeugd. De kleinste, Wisse (2), uiteraard nog niet. Zelf speel ik sinds 1994 bij VOC. Momenteel in het veteranenteam. Daarnaast loop ik regelmatig een marathon. Wat doet Loyens & Loeff? Loyens & Loeff biedt oplossingen voor fiscale en juridische vraagstukken. Onze cliënten variëren van regionale ondernemers, grote beursgenoteerde multinationals tot overheden. Wereldwijd telt ons kantoor ruim vierhonderd belastingadviseurs en ongeveer hetzelfde aantal juridische experts. Onze vestiging in Rotterdam bestaat al vele decennia. We hebben dus een stevig anker in Rotterdam. Waarom hoofdsponsor van VOC? Ons kantoor voelt zich nauw verbonden met de stad. Veel van onze medewerkers en cliënten werken en wonen hier. Daarom ondersteunen regelmatig diverse sportieve en culturele evenementen of instellingen. Wij waren al subsponsor van VOC, toen we werden benaderd om het stokje van voormalig hoofdsponsor KPMG over te nemen. We verbinden ons voor de komende twee jaar aan de club met een optie op een derde jaar. De keuze voor VOC is voor ons eenvoudig. De contacten verlopen prettig en de club heeft een cultuur, die goed bij ons past. Bovendien is VOC de thuisbasis van ons eigen kantoorvoetbalteam. Wat verwachten jullie er van? Een grotere naamsbekendheid in de regio is meegenomen, maar het zakelijk belang was niet doorslaggevend. Wel zijn we van plan een aantal evenementen te organiseren: met cliënten naar cricketwedstrijden, met medewerkers naar clinics, maar ook samen met VOC een landelijk studentenvoetbaltoernooi opzetten. Dat is er al wel voor hockey en rugby, maar er zijn ook veel voetballende studenten. Verder profileren wij ons natuurlijk via de businessclub en de website van VOC. We sluiten het gesprek af en hijsen de gloednieuwe vlag. Even later zien we Fred het parkeerterrein verlaten. Precies waar we hem eerder begroetten en waar hij ons vertelde, dat hij op vakantie in Frankrijk een marathon had gelopen. Een marathon langs wijnhuizen. Die combinatie van sport en ontspanning bevalt ons wel. Volgens ons hebben we een hoofdsponsor gevonden, die prima past bij VOC. Cees Bruijs & Walter Baghuis 16 17

10 In memoriam Op vrijdag 15 oktober bracht een groot aantal vrienden een laatste groet aan Willem den Ouden, een markant VOC-er. Willem was een week daarvoor thuis in Zuid Frankrijk op 73-jarige leeftijd overleden in het bijzijn van zijn echtgenote Monika, die hem de laatste maanden van zijn leven liefdevol heeft verzorgd, de weken voor zijn dood daarin bijgestaan door zijn dochter Daniëlle. Het is typerend voor Willem dat bijna niemand op de hoogte was van de slepende ziekte, waaraan hij al vele jaren leed en die hem tenslotte fataal is geworden. Op de momenten, dat de pijn die hem teisterde, enigszins te dragen was, dronk hij het liefst in goed gezelschap een glas champagne. Zeuren over zijn ziekte vond hij zinloos en hij wilde niemand opzadelen met het gevoel van onmacht, dat nu eenmaal bij een dergelijk ziekteproces hoort. Willem kwam eind jaren 50 van Hermes DVS naar VOC en wist al vrij snel een plaats in de voetbalselectie te bemachtigen. Hij speelde van 1960 tot 66 regelmatig in het eerste elftal en bleef daarna actief op een lager niveau. Toen een aantal spelers van het succesvolle eerste elftal, dat in het seizoen gedeeld kampioen in de derde klasse werd, besloot met elkaar in een lagere competitie hun carrière voort te zetten, sloot Willem zich aan en vormde hij met René Schoonheim zonder twijfel het meest statische duo buitenspelers, dat de vereniging ooit heeft gekend. Niettemin kon door het surplus aan kwaliteit van de overige spelers en niet in het minst doelman Rob de Widt het kampioenschap jaar na jaar gevierd worden. Willem den Ouden ( ) De trainingen werden destijds afgewerkt op het kunstgrasveld van de Hockey Club Rotterdam, dat door Willem wekelijks een avond werd gehuurd. De baromzet op HCR was die avonden ongekend hoog. In deze periode voltooide een groep VOC-ers een tweetal marathons in achtereenvolgens New York en Berlijn, daartoe uitgenodigd door Willem, die alle kosten voor reis en verblijf van de deelnemers voor zijn rekening nam. Een beschrijving van deze gebeurtenissen zou een artikel in Vocabulaire waard zijn.willem startte in de jaren zestig zijn eigen bedrijf VETUS, dat hij zou uitbouwen tot een concern van internationale faam met vestigingen in meer dan 80 landen. Hij combineerde zijn vermogen om in de branche van accessoires voor de scheepvaart innovatief te denken met een zakelijk instinct, dat het bedrijf explosief deed groeien. Veel VOC-ers zijn in de loop der jaren bij VETUS werkzaam geweest en Willem heeft met name veel te danken aan Ruud Meyerink, die tot de dag van vandaag met tomeloze inzet voor het bedrijf heeft gewerkt. Enkele jaren geleden besloot Willem VETUS te verkopen en trok hij zich steeds meer terug in zijn woonplaats Cagnes sur Mer. Veel VOC-ers zijn daar door Monika en Willem meer dan gastvrij ontvangen. Anneke en ik bezochten hem regelmatig en we grepen die gelegenheden steevast aan om onder het genot van culinaire hoogstandjes en een uitstekend glas wijn over VOC en andere zaken te praten. Ook in die periode bleek hij nog boordevol ideeën te zitten, die hij wilde uitwerken binnen een nieuw bedrijf, dat hij daadwerkelijk heeft opgericht. Helaas bleek dat de ziekte, die hem reeds vele jaren parten speelde, zijn gezondheid en zijn kwaliteit van leven in toenemende mate aantastte en dat Willem deze strijd zou gaan verliezen. Kort voor zijn overlijden gaf hij aan er klaar voor te zijn en hebben we nog oude herinneringen opgehaald en VOC-anecdotes de revue laten passeren. Willem was een eigenzinnig man, die het zichzelf niet altijd gemakkelijk heeft gemaakt. Hij had een uitgesproken mening over allerhande zaken, ook over VOC, en was op zijn vakgebied zonder meer een visionair. Hij is rustig en vreedzaam heengegaan in de omgeving die hem dierbaar was. Laten wij hem gedenken als de markante en gastvrije Bourgondiër, die hij was. Moge hij rusten in vrede. Bert Roldaan J.P. door EDWIN SWEEP Een vrouw waarvan ik meteen onder de indruk raakte, en dan voornamelijk door haar niets ontziende en kaarsrechte benadering van iedereen die haar pad kruiste. Zonder enige franje en vol van ongeëvenaarde en bijna onnavolgbare humor. Aan een tafel bij het raam zat een aantal gewichtig kijkende mensen, met op die tafel een stapel bankbiljetten dat zelfs in Het Casino van Monte Carlo als uitzonderlijk moet worden beschouwd. Als bewaker van dat tafelkapitaal zat ene Willem, breeduit en met een ondefinieerbare grijns op zijn gezicht. Een gezicht dat je slechts ziet aan de pokertafels van Las Vegas en in films van Serge Leone. Dat is Willem den Ouden, fluisterde Ruud Meijerink mij ongevraagd en met merkbaar ontzag in het oor. Van Vetus, voegde hij eraan toe. Het zei me niets, maar al vrij snel daarna begreep ik de bijzondere betekenis van deze additionele uitleg. Willem Hendrik den Ouden was geen autochtone VOC er. Als geboren Schiedammer was hij afkomstig van Hermes DVS, maar voelde zich uiteindelijk toch meer thuis tussen het rood-zwart gestreepte gepeupel, zoals hij alleen een beetje pesterig en ook zonder gevolgen mocht zeggen. Gepeupel waaraan hij overigens in de loop der jaren zijn hart had verpand. Ik heb Willem nooit in ons eerste team zien voetballen, ofschoon hij daarin toch een respectabel aantal wedstrijden moet hebben gespeeld. Wel heb ik hem kunnen bewonderen in VOC 5, een elftal van oud eerste elftalspelers, waarin hij vooral opviel door zijn eigen interpretatie van het begrip vaste plaats. Hij was niet vooruit te branden! Een van de dingen die bij mij is blijven hangen uit die tijd is zijn onafscheidelijke roze voetbalbroek. Een kleur die absoluut niet aansloot bij zijn seksuele voorkeur, integendeel, maar meer bedoeld was om zijn tegenstander op het verkeerde been te zetten. De waarheid is echter meedogenloos: het bleef meestal beperkt tot een poging. Hij blonk in het voetbalspel niet echt uit door zijn grote technische vaardigheid. Er moet wel bij vermeld worden dat hij in levensjaren de half century toen al ruimschoots gepasseerd was. Willem was in het zaken doen wel een uitblinker. Als zoon van een waterstoker uit de Schiedamse Gorzen, iets waarop hij tot op het laatst toe trots is gebleven, wist hij zijn kennis als werktuigbouwkundige feilloos te koppelen aan een goed ontwikkeld commercieel inzicht. Het door hem in de jaren zestig opgerichte bedrijf Vetus bouwde hij uit tot een van de grootste binnen de branche van scheepsaccessoires. Willem kwam de laatste jaren niet vaak meer in Nederland. Op ons nieuwe complex heb ik hem nooit gezien, bijvoorbeeld. Hij Bedankt Willem! Zomer Ik had zojuist als gloednieuw aangestelde oefenmeester mijn eerste training met de voetbalselectie van de RC&VV V.O.C. erop zitten. Moe, voldaan en fris gewassen zette ik mij aan de bar en bestelde een biertje bij onze onvolprezen tante Corrie. had zich teruggetrokken op zijn eigen berg in de Provence en genoot vooral van de Bourgondische geneugten des levens. Menig VOC er heeft daarvan mee mogen profiteren. De gastvrijheid van Willem was uniek en onovertrefbaar. Hoe vaak heeft zijn huis, zowel op Cap d Antibes als later in Cagnes sur Mer, gefungeerd als dependance van ons clubhuis? Ontelbare malen. Vrijdag 15 augustus hebben we hem zijn laatste route gewezen nadat hij een kansloze strijd had verloren, terwijl het woord verliezen niet in zijn dictionnaire voorkwam. Ik heb het vermoeden dat dit hem het meest heeft gefrustreerd. De club VOC en een groot aantal voetbal- en cricketvrienden zijn deze bijzondere man heel veel dank verschuldigd. Ik neem de vrijheid om namens allen te zeggen: Bedankt, Willem Cees 18 19

11 Heeren Divisie het recept voor een succesvol initiatief! Men neme een grote hoeveelheid initiatief nieuw recept is, en een enorme aanwas van Een fantastische BBQ Jongens van tante Gré: D/E/F-Ouders: Positivoprijs verdedigen, onvoldoende beweging. We en durf, combineert dat met mensen die nieuwe leden en deelnemers opleverde. Twee theelepels barcommissie en Sportiviteitsprijs De schrik van de Heeren Divisie. Walsen over verwachten veel voor volgend jaar! open staan voor nieuwe ontwikkelingen clubmanager Hebben er alles aan gedaan om te voor- iedere tegenstander heen. Hebben werkelijk niet worden gehinderd door hun eigen trots Een goed voorbeeld van buiten de kaders Afronden met 124 bloedserieuze deel- komen dat ze deze prijs zouden krijgen. alles gewonnen dit jaar. Althans, dat was het Veteranen: Wandelstokprijs of andere belangen, verzamelt nieuwe denken en handelen. Niet denken in nemers in teams die allemaal een prijs Doorzetten wordt beloond. Ondanks de verhaal voor het thuisfront. En we hebben Kampioenschap op leeftijdscoëfficiënt. enthousiaste deelnemers, biedt een kader problemen of belemmeringen, ook binnen verdienen: laatste weken ook volgend jaar belangrijke beloofd dat we dat zouden zeggen. Komen in leeftijd soms gemiddeld 2x hoger waarbinnen iedereen voldoende ruimte en VOC lijkt dit virus aanwezig. Denken in kanshebber voor deze belangrijke prijs. Ondanks soms wat tegenvallende prestaties uit dan de tegenstander. Ook erg wisselvallig vrijheid geeft en neemt, en laat het een mogelijkheden en nieuwe ideeën een kans Trainers: Italië-prijs altijd positief gestemd! gespeeld, sterk afhankelijk van de samen- aantal maanden lekker sudderen. Wel geven. Op eenvoudige wijze, met beperkte Meest Italiaanse team uit de competitie, Overdressed: Designprijs stelling. Er waren ook wedstrijden zonder continu er bij blijven dat het niet aanbrandt, middelen, kun je stap voor stap een mooi met eigen spelconcepten. Marco schijnt Niet alleen best gekleed, ook jongste en Klem: Aanmoedigingsprijs blessures, hebben we begrepen. Deze af en toe even goed opletten, en voldoende initiatief uitbouwen tot een stabiel instituut. directe lijn te hebben naar Donadoni en meest dynamische team. We zien ze voor en Hebben bijna alle topploegen verslagen, zomer met de wandelstok de bergen in? vocht toevoegen. Vlak voor de apotheose Belangrijk is dat er geen sprake is van ego, Capello. Zelf verzonnen Meedoen is na de wedstrijd weinig in de kleedkamers maar ook van iedereen verloren. Zoeken het vuur nog even hoog zetten, goede en iedereen wil samenwerken op basis van belangrijker dan Winnen is lastig toe te Helaas nog te weinig laten zien binnen nog naar stabiliteit, in samenstelling en Karl Hormann afspraken maken, en vooral niet de betreden vertrouwen en respect. passen, en geldt niet voor iedereen. de lijnen, en compenseren veel met hun resultaten. Kunnen alle systemen spelen, paden bewandelen. Zo heb je een prima samenstelling voor een succesvol jaar, en De ingrediënten: Oud-Cricketers: Meest gebruikte voetbalkwaliteiten. Hebben wel de opgaande lijn te pakken! schuwen het fysieke niet, geweldige afstandschoten, scherpe counters. En statisch een spetterend feest. Drie ons initiatiefnemers spelers van het jaar-prijs Eén eenheid handige communicator/ Hadden de cricketers al minimaal 25 spelers. Wat door Henk Weijers samen met Jan Willem Hoffmann en Karl Hormann met het administrator/spammer Eén eenheid enthousiaste motivator, en Na de start van het cricketseizoen zijn daar nog minimaal 20 spelers bijgekomen. Wel VOC wordt mede gesponsord door: bestuur als een mooi idee met mogelijk potentie voor leden die genoeg hadden van het competitievoetbal op zondag tegen teams waar je niet gemotiveerd van raakt, bleek een prima voedingsbodem om veel nieuwe leden naar onze club te trekken. eigenaar van een mooie set feestlampen Enkele handen gemotiveerde deelnemers Een snufje mentale steun van het bestuur Kilo s barbezetting en een goede keuken Twee liter spelregels en zelfregulatie Goed geselecteerde vers gesneden mooi scoren, maar geen enkele cricketkennis en -ervaring. Helaas geen positief effect op de clubkas. TLK: Ambitieprijs TDK of TLK. Dit zijn de mannen die blijven A & C ARCHITECTEN EN CONSULTANTS Willemskade 20, 3016 DM Rotterdam Executive Home Rentals Rotterdam B.V. WONINGVERHUUR Postbus 35042, 3500 DA Rotterdam Facilicom Services Group FACILITAIRE DIENSTEN Karel Doormanweg 4, 3115 JD Schiedam Met zes teams eind oktober 2007 begonnen, uitmondend in een slotfeest met meer dan 100 aanwezigen, livemuziek, DJ Wallie & MC Fast Freddie, en een geweldige BBQ. Nog belangrijker misschien dat dit een geheel nieuwe leden Tien kilo eenheden overjarige muzikanten Twee eenheden kakelverse DJ Wallie & MC Fast Freddie hangen in successen uit het verleden. Spelen wel een heel mooi maar ouderwets systeem. De wil is er wel, maar vaak is het lichaam daar niet helemaal meer op berekend. Sabon Nederland bv VERZORGINGSPRODUCTEN Sydneystraat 49, 3047 BP Rotterdam De Winkelinrichter.nl winkelinrichting Weerestraat 7, 3044 BG Rotterdam Sørensen Weijers & Ko ADVOCATUUR Steupelstraat 40, 3065 JE Rotterdam

12 LES MESDEMOISELLES DE VOC VOC is een mannenclub natuurlijk, maar geen mannelijk bolwerk dat zonder de inspanningen van vrouwen overeind blijft. Daarom stelt VOCabulaire ieder nummer een gezichtsbepalende (jonge)dame nader aan het manvolk voor. ABN-AMRO Bank NV Banquaire diensten Straatweg 67, 3051 BD Rotterdam VOC wordt mede gesponsord door: BASE advocaten - advocatuur / F van Vollenhovenstraat 23, BG Rotterdam Langejan makelaardij T / F Oudedijk 25, 3062 AC Rotterdam Autohuis Middeldorp B.V. Autoschade Moller B.V. Baljon & Mora Personenauto s Berkelseweg 17, 2661 AK Bergschenhoek Autoschade Frobenstraat 17 B, 3045RD Rotterdam Makelaardij Straatweg 233, 3054 AH Rotterdam Amy Hoekstra volg. Als alles goed gaat is dit mijn laatste jaar op het Laurens, dat ik altijd een heel gevoetbald. Maar sinds het moment dat mijn broer Douwe- die dit jaar naar de ESPA STAND- EN INTERIEURBOUW Pesetastraat 70, 2991 XT Barendrecht Bob van der Heyden Sporthuis Verkoop sportartikelen Bergselaan , 3038 PC Rotterdam Citronas b.v. Fruit im- en export Galileistraat 80, 3029 AM Rotterdam plezierige school heb gevonden. Behalve leerling ben ik ook voorzitter van de leerlingenraad, die zijn mening kan geven over alles wat de school aangaat. Daarnaast heeft de raad zich het afgelopen jaar vooral inge- B-selectie van het voetbal is gegaan- bij de F jes speelde, ben ik er heel vaak bij. Als klein meisje mocht ik zelfs af en toe op het oude complex achter de bar een kopje koffie inschenken. Mijn vader is altijd bij het Cityprint Rob de Widt Drukkerij Pannekoekstraat 42 a, 3011 LH Rotterdam Concordia Holland Verzekeringen Parklaan 26, 3016 BC Rotterdam Cornus Groep Vastgoed Hollandsch Diep 63, 2904 EP Capelle a/d IJssel zet voor het aantrekken van nieuwe leerlin- voetbal aanwezig en mijn moeder heeft heel gen, terwijl we nu van plan zijn om iets te gaan doen voor goede doelen. Voor mij is het bovendien aantrekkelijk dat ik als voorzitter van de leerlingenraad deelneem aan de vergaderingen van de medezeggen- veel gereden, maar de laatste tijd niet meer zo, want Douwe gaat nu zelf op de fiets. Het is dus niet verwonderlijk dat Amy, na haar debuut op de Overschiese Kleiweg, nu GE Artesia private banking / F Parklaan 22, 3016 BB Rotterdam De Jonge Advocaten Essenlaan 4, 3062 NM Rotterdam Doornbos Equipment B.V. Verhuur Professioneel Materieel Breevaartstraat 12, 3044 AH Rotterdam schapsraad en daar de meningen en idee- sinds oktober 2007 achter de bar staat op N a a m Amy Hoekstra L e e f t i j d 17 jaar Hobby s Skiën, fitness en met vrienden afspreken Fu n c t i e b i j VOC Barmedewerkster de Hazelaarweg. We zijn benieuwd naar haar ervaringen tot dusverre. Een echte opleiding in de horeca heb ik niet gehad. Wel ben ik de eerste keren dat ik achter de bar stond wegwijs gemaakt door de oudere krachten. Daarnaast heb ik een tapcursus gedaan, wat je goed kan zien aan de door mij getapte biertjes. Afgelopen seizoen heb ik voor het eerst meegelopen bij het Zilveren Ploeg diner. Je bent dan Essent Energie Postbus 1024, 5200 BA s-hertogenbosch Bierhandel de Pijp Eet- en bierlokaal Gaffelstraat 90, 3014 RM Rotterdam Total Produce B.V. FRUIT IM- EN EXPORT Marconistraat 19, 3029 AE Rotterdam Elcas B.V. ferro- en non-ferro metalen Linschotenstraat 59, 3044 AV Rotterdam Groen Handelsonderneming Wand- en Vloertegels Hoefweg 95, 2665 CC Bleiswijk Rischen & Nijhuis advocatuur Haringvliet 86, 3011 TG Rotterdam gastvrouw voor bepaalde tafels, met een Het werd weer tijd iemand van de nieuwe ën van de leerlingen kan presenteren. vaste omschrijving van alles wat je moet lichting barpersoneel nader aan u voor te Nadat ik mijn diploma heb behaald ben ik doen. Dat vond ik ontzettend leuk, volgend stellen, want de bar is toch een van de van plan psychologie te gaan studeren aan jaar doe ik zeker weer mee. Tot slot wil ik belangrijke pijlers van onze vereniging. de RU Leiden. Ik heb Leiden gekozen omdat nog zeggen dat ik het fijn vind om dit werk Helaas was door de afgelasting van de die universiteit de richting neuropsycholo- te doen, vooral omdat er op VOC altijd een wedstrijd van ons eerste cricketteam tegen gie heeft, waarin ik me wil specialiseren. gezellige sfeer is. VVV het clubhuis vrijwel verlaten, maar de Daarbij denk ik aan onderzoek doen naar aanwezigheid van Amy maakte veel goed. ouderdomsziektes. Tegen het eind van ons gesprek begon de Spontaan en enthousiast vertelde zij over bar gelukkig weer aardig vol te lopen, reden haar school en toekomstplannen. Na deze kordate woorden schakelen we voor uw redacteuren om aan de bar nog over naar haar relatie met VOC en hoe die is even het interview met Amy te evalueren. Ik ben het afgelopen schooljaar overge- ontstaan. gaan naar 6 VWO van het St. Laurenscollege, Van jongs af aan kom ik op VOC. Mijn opa, Arnold Klein en Cees Bruijs waar ik de richting cultuur en maatschappij Louis A. Coster, heeft al bij VOC in het eerste 22

13 VOC wordt mede gesponsord door: Geluiden uit het enge bos Ambitie Wat de ambitie van de VOC-selectie dit seizoen is, vraagt u? Weet ik veel. Ambitie is iets wat ik heb afgezworen sinds duidelijk werd dat mijn voetbalcarrière mij niet naar De Kuip, Camp Nou en San Siro zou leiden. Een laffe instelling? Dacht het niet! Deze totale ambitieloosheid is de pijler waarop mijn geluk is gebaseerd, want was het niet de grote Homer Simpson die zei: Als je het niet probeert kun je ook niet falen. En was het niet Bor de Wolf die zei: Als je niet faalt ben je succesvol. Recentelijk kwam mij ter ore dat er zoiets bestaat als Het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Een club linkse rakkers, geitenwollensokken en hippies die beweren dat falen leerzaam is en onmisbaar op de weg naar succes. Gelul natuurlijk, falen is voor losers. Voor de selectie van VOC is falen geen optie Dat dit Instituut geen verstand heeft van voetbal moge overigens duidelijk zijn. Op hun website noemen ze Rene Higuita een mislukkeling. Met zijn zogenaamde Scorpion Kick op Wembley zou hij zichzelf belachelijk hebben gemaakt. Niemand neemt hem meer serieus; volgens het Instituut dan. Volgens mij heeft deze man zich met één actie, die al zeker keer bekeken is op Youtube, onsterfelijk gemaakt. Onsterfelijk zullen de spelers van de selectie niet worden. Dat is ook niet de doelstelling. Sexy voetbal is dat wel. Deze term is helaas geïntroduceerd door de man die Feyenoord eigenhandig bijna de nek omdraaide, maar sexy voetbal heeft zeker onze voorkeur. Nou hoor ik u al die denken: Sexy voetbal? Met al die lelijke apen? Absoluut, we gaan er voor: sexy voetbal, spektakel en publiek op de banken. Ja, u allemaal. Van de transferperiode moeten we het niet hebben. VOC heeft de portemonnee weer niet getrokken dit jaar. 31 mei ligt weer achter ons en het lijkt inmiddels wel de belangrijkste datum van het seizoen. Bij diverse clubs in de regio liepen complete selecties leeg en worden opgevuld met een reeks exotische namen. Trouw blijven aan je club is niet cool. Je plezier en je hobby opofferen voor een grijpstuiver is dat blijkbaar wel. Bij VOC bleef het bij twee nieuwe trainers, één nieuwe speler, teruggekeerde vedetten en een handvol talentvolle jeugdspelers. En laat dat nou de grote winst zijn voor VOC! Er staat een herkenbare, brede selectie met talent. Eigen jeugd in het eerste laten doorbreken, sexy voetbal en publiek op de banken, dat is toch eigenlijk ook wel een mooie ambitie. Als we dit tot doelstelling bombarderen, wordt ook falen een optie. Ondanks de mooie woorden van Homer Simpson is dit het proberen waard. Het is in ieder geval een betere doelstelling dan snel succes met een gekocht vreemdelingenlegioen. Ons sexy voetbal zal geen miljoen keer op Youtube bekeken worden, maar als u massaal op de banken staat, zijn wij allang tevreden. Niels van Bor de Dam Wolf Heijmans / F: van Deventerstraat 34, 3113 AL Schiedam Briq Bedrijfshuisvesting Bedrijfshuisvesting Westersingel 87, 3015 LC Rotterdam Duijnstee van der Wilk Parkstraat 4, 3016 BD Rotterdam Van der Kroft Algemene Tandheelkunde en Implantologie Sweelincklaan 21, 3055 WT Rotterdam Loyens & Loeff Weena 690, 3012 CN Rotterdam Nieuw Holland Projectontwikkeling Wijnstraat 96, 3011 TR Rotterdam Schipper Noordam Veerhaven 17, 3016 CJ Rotterdam TradeMARC design&layout freelance grafische vormgeving T / M Wilgenlei 95, 3052CC Rotterdam van der Wiel advocaten Veerkade 5-i, 3016 DE Rotterdam Praktijk de Boorder Tandarts Junolaan 5, 3054 PV Rotterdam Cubicmedia Uitgeverij voor woningmarkt Westerkade 5b, 3016 CL Rotterdam Fortis Mees Pierson Private Banking Coolsingel 93, 3012 AE Rotterdam Johan Delien Horeca groothandel Graafstroomstraat 2, 3044 AR Rotterdam Nauta Dutilh Advocaten Notarissen Belastingadviseurs Nauta Dutilh, 3014 DA Rotterdam Optiplan Planningssoftware voor Gezondheidszorg Constantijn Huygenslaan, Waddinxveen Snelbouw Groep Interieur design, producten en bouw Boelewerf 40, 2987 VD Ridderkerk Thermotraffic Cool in Time Logistics Abel Tasmanstraat 1, 3165 AM Rotterdam Waalhaven Group Storage and transhipment of empty containers Waalhaven West Zijde 60, 3089 KR Rotterdam Bouwmeester van Leeuwen Marketing Communicatie Delftsestraat 33, 3013 AE Rotterdam De Engel Groep Restaurants Eendrachtsweg 19, 3012 LB Rotterdam Habraeken Groothandel Schoonmaak- en Onderhoudsproducten Industrieweg 97, 3044 AS Rotterdam , Mobil Power NL B.V. OPLAADAPPARATUUR TELEFONIE Corkstraat 46, unit 19, 3047 AC Rotterdam MBN bemiddeling Verzekeringen Nijverheidsstraat 40, 2901 AR Capelle a/d Ijssel Ordentall parodontologie en implantologie Westblaak 6, 3012 KK Rotterdam Praktijk voor Fysiotherapie Bodde Zuiderent fysio- en manuele therapie Lijsterlaan 112, 3055 CJ Rotterdam Trust International B.V. Randapparatuur Computer ipod MP3 PSP Wexford Finance Finaciele dienstverlening Dr. Kuyperstraat 5, 2514 BA Den Haag Wilkhahn Nederland Interieur concepten en producten Van Nelleweg 3138, 3044 BC Rotterdam Zonneveld Finance Financieel Advies Zeemansstraat 11, 3061 CN Rotterdam More Lemon CONCEPT EN DESIGN Heiligerleelaan 18, 3051 JK Rotterdam 24

14 SERVICE Feyenoord 100 Jaar Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan AGENDA 5/10 DHL 1 - V.O.C. 1 12/10 V.O.C. 1 - Mozaiek 1 26/10 Full Speed 1 - V.O.C. 1 2/11 V.O.C. 1 - Concordia 1 9/11 OLIVEO 1 - V.O.C. 1 16/11 V.O.C. 1 - Groeneweg 1 30/11 Moordrecht 1 - V.O.C. 1 7/12 Delfia 1 - V.O.C. 1 14/12 V.O.C. 1 - SVVSMC 1 Hilvest Rotterdam B.V. Investeringsmaatschappij Floris Vesterlaan 19, 3055 BM Rotterdam IndeStad Holding Vastgoed Willem Ruyslaan 9, 3061 TT Rotterdam VOC wordt mede gesponsord door: KPMG audit - tax - advisory / F Fascinatio Boulevard 200, 3065 WB Rotterdam ING Bank Banquaire diensten Weena 501, 3013 AL Rotterdam Holland Floor Projectstoffering Industrieweg 20, 4794SX Heijningen Joko Fruit Fruit im- en export Marconistraat 7 a, 3029 AE Rotterdam van Feyenoord zijn er dit jaar heel wat b o e k e n o ver d e m e e s t s u c c e s volle voetbalclub van Rotterdam verschenen. Voor mij spant er echter een de kroon: LEGIOEN! Geschreven door Peter Blokdijk en Boudewijn hebben gehad. Zodoende wordt niet alleen de geschiedenis van Feyenoord beschreven, moeite waard om te lezen en de mooie foto s te bekijken, zeker voor de talrijke VOC- Kerstholt Lederwaren Reisartikelen & Lederwaren Lijnbaan 59, 3012 EL Rotterdam Kneppelhout & Korthals Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam Liberty Fabrics Rotterdam Industriele draad productie Zuringstraat 12, 3053 JT Rotterdam Warbroek, beiden al meer dan 30 jaar supporter van Feyenoord en vaste klanten van de Kuip. Het opmerkelijke van dit boek is dat het gebaseerd is op de honderden interviews, die de auteurs in de loop van vele jaren met andere supporters van de club maar veel meer nog de liefde van de supporter voor hun club. Niet voor niets luidt de ondertitel: De eeuwige liefde voor Feyenoord Een boek van, over en voor supporters, mede daardoor hooglijk gewaardeerd door de recensenten. Zeer de aandeelhouders van stadion Feyenoord. Niet-aandeelhouders verwijs ik graag naar de pagina s 52 t/m 57, waarin VOC een voorname rol speelt. Auteurs: Peter Blokdijk en Boudewijn Warbroek, Uitgeverij: De Fontein Arnold Klein Monster Meubel Interieurbouw Strickledeweg 82, 3044 EK Rotterdam Nile Dutch Shipping Fruit im- en export Westblaak 95, 3012 KG Rotterdam Nouwen Notarissen Notariele diensten Straatweg 80, 3054 AP Rotterdam One on One Pieter Ridder Quispel Assurantien B.V. Herfstcrypto nr. 39, oktober eind aan te maken (6) Verticaal: 2. Bij wijze van aard (5); 3. Energievolle verpakking (7); 4. Drukte om eerste klas gebak (5); 5. Zalig verklaarde zuivel geeft energie Marketingcommunicatie Zwaluwlaan 36, 2661 BS Bergschenhoek Rijnmond Recruiters Werving & Selectie Straatweg 2, 3051 BE Rotterdam Catering Weg en Bos 11 d, 2661 DG Bergschenhoek Ster Occasion Centrum PERSONENAUTO S Weg en Bos 16, 2661 DH Bergschenhoek Verzekeringen Argonautenweg 7d, 3054 VJ Rotterdam Schouten Zekerheid Verzekeringen Van Ballegooijsingel 74, 3055 PE Rotterdam (6); 6. (Bijna) lijnrechte vis (7); 7. Vergaart een model (5); 8. Zaniken over broodnodige dingen (7); 15. Een ronde po staat niet boven (5,2); 16. Sportieve bewoners van een Subsidie Adviesbureau Subsidieadvies s Gravenweg 663 d, 6065 SC Rotterdam Tim de Leede Sports Sportartikelen - Cricket s-gravenweg 18 b, 2631 PM Nootdorp Tousain Glas- en Gevelreiniging Weg en Bos 118, 2661 GX Bergschenhoek Horizontaal: 1. In die lagen wordt de toon door een opstandige groep gezet (6); 9. Vallen voor het Openbaar Ministerie (10); 10. Wordt door Rob Vos vanaf de kansel verkon- 27 kippenhok (7); 18. Vroeger prima geschikt om te reinigen (7); 20. Vang je daar in Engeland geesten mee? (6); 21. Oefenpodium (5); 22. Uitroep van een brouwende vader (5); 23. Goddelijke prinses (5) van ons aller Alan. Proficiat mevrouw Garland, deze welverdiende prijs is naar u onderweg! Oplossingen van Crypto 39: kunnen zoals gebruikelijk weer opgestuurd worden, dit- Van Agt & Dussel Notarissen Notariaat K.P. van der Mandelelaan 100, 3062 MB Rotterdam Van den Bos, Ceelen, Bosveld, en Slager Westersingel 106, 3015 LD Rotterdam Van Raalte Advies B.V. Verzekeringen Ary Koplaan 16 F, 3132 AA Vlaardingen digd? (6); 11. Het gaat gesmeerd tussen die twee (8); 12. Madam houdt wel van een pintje (6); 13. Overgrootmoeder van 23 (4); 14. Chinese vechtersbaas (6); 17. Overdadige neerslag (6); 19. Een tweetal geestdriftige Crypto 38: De fraaie Medoc wordt wederom aangeboden door het bedrijf CERAMICS UNITED van onze trouwe lid en goede vriend John Kusters.. De derde fles van 2008 maal voor 16 november 2008 naar: Cees Bruijs Lijsterlaan CJ Rotterdam: of per naar: Onder de goede inzendingen wordt weder- Verhoeven Advocaten Mathenesserlaan 340, 3021 HZ Rotterdam Orient Shipping Rotterdam B.V. CHARTERING + SHIPPING Coolsingel 65, 3002 AC Rotterdam van Weelde Shipping group Shipping Fascinatio Boulevard 742, 2090 VA Capelle a/d IJssel dames (4); 22. Dansend zorglid (6); 24. La, la, gaat naar mevrouw Garland, de moeder om dezelfde mooie Medoc verloot. 26 la, la (8); 25. Het verloop is in het geding (6); 26. Bij een renner wordt op de deur getikt om te eten (10); 27. Uitrekken om er een Succes! Weijers Auto B.V. Personenauto s Wolweverstraat 19, 2984 CE Ridderkerk Rook Groep Vastgoedonderhoud e Industriestraat 33, 3133 EK Vlaardingen Soccer Works Spelersmakelaardij T: , F: Van Vollenhovenstraat 7, 3016 BE Rotterdam 27

15 Vestigingen in Bergschenhoek, Rotterdam, Hellevoetsluis, Gouda, Woerden.

Knarsse Knarren. Voorbeeldgedrag. Michiel Vis Gé van Herpen. ING is official hoofdsponsor van VOC

Knarsse Knarren. Voorbeeldgedrag. Michiel Vis Gé van Herpen. ING is official hoofdsponsor van VOC 03 ING is official hoofdsponsor van VOC Knarsse Knarren Voorbeeldgedrag Foto: Tineke Kool Interviews Herfst 2012: Jon Dahl Tomasson Dave Bakker Bobby Hanif Dorien Verwaaijen Michiel Vis Gé van Herpen Oranje

Nadere informatie

vocabulaire-25 R.C. & V.V. V.O.C. INHOUD officieel orgaan der 25e jaargang, no. 3, oktober 2002, verschijnt 4x per jaar

vocabulaire-25 R.C. & V.V. V.O.C. INHOUD officieel orgaan der 25e jaargang, no. 3, oktober 2002, verschijnt 4x per jaar vocabulaire-25 officieel orgaan der R.C. & V.V. V.O.C. 25e jaargang, no. 3, oktober 2002, verschijnt 4x per jaar Redaktie: E-mail: Robert Mol Arnold Klein Elvin Post Cees Bruijs Ben Goedegebuur vocabulaire@hotmail.com

Nadere informatie

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 inhoud De Ballenvanger Nummer 1 seizoen 2013-2014 10 Alle vrijwilligers zijn belangrijk,

Nadere informatie

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15 Sander Krabbendam in Libanon Keeperstrainer succesvol in Midden-Oosten bij Salam Zgharta. > Meer op pagina 11 Tekin geniet bij volksclub SVDPW Middenvelder wil met Schiedammers de weg omhoog vervolgen.

Nadere informatie

Samen voor het beste resultaat!

Samen voor het beste resultaat! 3 3 3 3 3 3 3 3 Sloopwerken Infrastructurele werkzaamheden Bodemsanering Opsporen van conventionele explosieven Groenvoorziening Asbestverwijdering Recycling Weg- en watertransport Samen voor het beste

Nadere informatie

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

FC Magazine. Inhoud. Plannen maken W > VAN DE REDACTIE. FC Magazine. Jaargang 5 - Nummer 4. > Woord van het bestuur

FC Magazine. Inhoud. Plannen maken W > VAN DE REDACTIE. FC Magazine. Jaargang 5 - Nummer 4. > Woord van het bestuur Inhoud 2 4 7 > Woord van het bestuur > Voetbal op Texel > In memoriam: Reint Heinneman 8 > Penaltybokaal 9 > Zondag 1: Ondanks hoog puntenaantal geen prijs > VAN DE REDACTIE Plannen maken W We kunnen wel

Nadere informatie

Blz. 1 2 3 4 5 6 9 11 12 14 15 16 18 18 19 20 22 23 24

Blz. 1 2 3 4 5 6 9 11 12 14 15 16 18 18 19 20 22 23 24 CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2010-2011 2 e uitgave FC BERGHUIZEN Opgericht: 22 november 1947 Sportcomplex: t Venterinck Clubkleuren: groen shirt en witte broek Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl www.vvhoogeveen.nl Seizoen 12-13 42e Jaargang De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen 2012-2013 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers

Nadere informatie

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Redactioneel voorwoord 1 Van de voorzitter 3 In memoriam Willem Wargerink 4 Nieuwjaarsreceptie 2009 4 Nieuwe accommodatie in zicht 7 De BSC Unisson vacaturekrant 10 Communicatie: Website

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Op leeftijd, maar nog jong van geest

Op leeftijd, maar nog jong van geest 2 A M E R S F O O R T S UITGAVE: Sinds 2009 1984 V O E T B A L K A M P I O E N S C H A P Dit is een speciale uitgave ter gelegenheid van het Labee Advocaten Amersfoorts Voetbalkampioenschap 2015 REDACTIE:

Nadere informatie

AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB. Opgericht 18 januari 1895 PERSMAP

AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB. Opgericht 18 januari 1895 PERSMAP AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Opgericht 18 januari 1895 PERSMAP SEIZOEN 2014-2015 editie 32 Deze persmap is mede mogelijk gemaakt door: De AFC Vriendelijke Bedrijven 2014-2015 AFC-AM-bord1.pdf 1 1/15/14

Nadere informatie

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl www.vvhoogeveen.nl Seizoen 12-13 42e Jaargang De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen 2012-2013 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers

Nadere informatie

AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB. Opgericht 18 januari 1895 PERSMAP. SEIZOEN 2008-2009 26 e EDITIE

AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB. Opgericht 18 januari 1895 PERSMAP. SEIZOEN 2008-2009 26 e EDITIE AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB Opgericht 18 januari 1895 PERSMAP SEIZOEN 2008-2009 26 e EDITIE De uitgave van deze Persmap is mede mogelijk gemaakt door de AFC Vriendelijke Bedrijven * Seizoen 2008-2009 AFC

Nadere informatie

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers

Uitgelicht. Van de Voorzitter. Van het bestuur. Medisch Centrum Volharding. Alte Hern nieuws. Bedankje namens Hans. Gezocht barmedewerkers Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.linde Peter v.d.linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Typiste: Herma Greevink Inhoud

Nadere informatie

Mentaliteit maakt het onderscheid

Mentaliteit maakt het onderscheid IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD T LOEIERKE: 34 Rubrieken 04 D n Aftrap 06 Van het bestuur 30 Team vd Maand: A1 48 Profieltje 50 Supercup 51 Rebus 56 Frotlip van ut joar 58 Langs de Lijn Mentaliteit maakt

Nadere informatie

Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004

Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004 Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004 1. INLEIDING Als gevolg van de reeds lang geplande start van de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld op maandag 1 september

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl www.cafethehideaway.nl Zilvermos 20, 2914 XK Nieuwerkerk a/d IJssel Tel. 010-450 70 62, Fax 010-442 22 66. www.hagoortbetonboringen.nl tel. 482 74 01 / 482 74 28 tel. 0180-42 87 81 Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Nadere informatie

print- en drukwerk, flyers, folders, logo, huisstijl, visitekaartjes, magazines, journalistiek, fotografie, websites...

print- en drukwerk, flyers, folders, logo, huisstijl, visitekaartjes, magazines, journalistiek, fotografie, websites... Verenigingsinformatie VPV Purmersteijn Opgericht 5 mei 1907 Sportcomplex Van IJsendijkstraat 140 Purmerend Correspondentieadres Postbus 472 1440 AL Purmerend Telefoonnummer clubgebouw 0299-423335 KNVB

Nadere informatie

Clubblad s.v. Grol. Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl

Clubblad s.v. Grol. Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl Clubblad s.v. Grol Clubblad s.v. Grol Jaargang 33-2013 www.svgrol.nl VOORWOORD 3 Geachte lezer,...weevers ontwerpt CLUBBLAD Jaargang 33-27 juni 2013 - nr.2 Als s.v. Grol hebben we wederom een bewogen kwartaal

Nadere informatie

Verschijnt gedurende de compe e. Jaargang 38 - seizoen 2012-2013. Nr 38-05. April 2013

Verschijnt gedurende de compe e. Jaargang 38 - seizoen 2012-2013. Nr 38-05. April 2013 ClubNieuws Jaargang 38 - seizoen 2012-2013 Verschijnt gedurende de compe e Nr 38-05 April 2013 HOOFDSPONSOR CVV REDICHEM Zijn al uw verzekeringen nog actueel? Speciaal voor u als Redichem lid, kunt u dit

Nadere informatie

PROPROF INTERVIEW JAN VENNEGOOR OF HESSELINK. www.proprof.nl. 9 e jaargang nummer 30, december 2011

PROPROF INTERVIEW JAN VENNEGOOR OF HESSELINK. www.proprof.nl. 9 e jaargang nummer 30, december 2011 PROPROF 9 e jaargang nummer 30, december 2011 30 INTERVIEW JAN VENNEGOOR OF HESSELINK verslag van het seminar mag je club je zomaar schorsen? PROPROF MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN PROPROF EN VERSCHIJNT CA.

Nadere informatie

Seizoen 12-13 42e Jaargang WWW.VVHOOGEVEEN.NL

Seizoen 12-13 42e Jaargang WWW.VVHOOGEVEEN.NL WWW.VVHOOGEVEEN.NL Seizoen 12-13 42e Jaargang De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen 2012-2013 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers

Nadere informatie

DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN

DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN www.doskampen.nl # uitgave 2-2011 2012 jubileumnummer: 85 JAAR DOS KAMPEN DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN INCLUSIEF ZOMERS BBQ MENU TEAM PRESENTATIES DIVERSE TEAMS MAKEN DE EINDBALANS OP DOS FOTOWEDSTRIJD

Nadere informatie

TeamGeest. Woordje van de Voorzitter Kater en waardering. Inhoud. Clubkrant van V.V. De Meern, jaargang 40, nummer 2, December 2007

TeamGeest. Woordje van de Voorzitter Kater en waardering. Inhoud. Clubkrant van V.V. De Meern, jaargang 40, nummer 2, December 2007 Clubkrant van V.V. De Meern, jaargang 40, nummer 2, December 2007 Inhoud 1 Leden kiezen voor uitbreiding Woordje van de voorzitter 2 Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie In het zonnetje Jan Kerkhof : Lid van

Nadere informatie

C l u b b l a d s. v. G r o l J a a r g a n g 2 4-2 0 0 4 w w w. s v g r o l. n l

C l u b b l a d s. v. G r o l J a a r g a n g 2 4-2 0 0 4 w w w. s v g r o l. n l Clubblad s.v. Grol C l u b b l a d s. v. G r o l J a a r g a n g 2 4-2 0 0 4 w w w. s v g r o l. n l 3 [INHOUD] [VOORWOORD] [ C O L O F O N ] Hoofdredactie Henri Walterbos Eindredactie Marieke Schut Redactie

Nadere informatie

Colofon. Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen. Samenstelling Gerjo Stegeman. Eindredactie Gerjo Stegeman De Praam 70 7701 LN Dedemsvaart

Colofon. Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen. Samenstelling Gerjo Stegeman. Eindredactie Gerjo Stegeman De Praam 70 7701 LN Dedemsvaart De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 36e jaargang Seizoen 2006-2007 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Eindredactie Gerjo Stegeman De Praam 70 7701 LN Dedemsvaart

Nadere informatie