14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER. Technische omschrijving 27 mei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER. Technische omschrijving 27 mei 2015 44 35 49 19"

Transcriptie

1 14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER Technische omschrijving 27 mei

2 Inleiding Dit is de zogenaamde technische omschrijving van de twee-onder-een-kapwoningen in Hartenvilla met de bouwnummers 260 en 261, 274 t/m 287. Hierin vindt u alle technische informatie over uw huis. Het doel is in de eerste plaats om u zo goed mogelijk te informeren over hoe uw huis eruit gaat zien. Daarnaast heeft de technische omschrijving een contractuele waarde. De technische omschrijving maakt naast de verkooptekeningen onderdeel uit van de koop-/ aannemingsovereenkomst. Bij het ondertekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst wordt u dus geacht op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. U kunt ervan overtuigd zijn dat Heijmans alles in het werk stelt om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. Uw huis zal worden (af)gebouwd conform de desbetreffende technische omschrijving en tekeningen naar de eis van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van overheid (zoals het bouwbesluit) en nutsbedrijven. Heeft u na het lezen van deze technische omschrijving nog vragen, dan zijn wij vanzelfsprekend graag bereid u hierop antwoord te geven. U kunt hiervoor het best contact opnemen met uw kopersbegeleider tijdens de bouwvoorbereiding en uitvoering, dhr. Peter Feijen, via de telefoon: of via de 1

3 Inhoud 1. Technische omschrijving 1.1 Algemeen 1.2 Peilen 1.3 Grondwerk 1.4 Riolering en drainage 1.5 Tuininrichting 1.6 Funderingen 1.7 Betonnen vloerconstructies 1.8 Wandconstructies en metselwerk 1.9 Metaalconstructies 1.10 Houten draagconstructies 1.11 Buitengevelkozijnen, -ramen en deuren 1.12 Hang- en sluitwerk 1.13 Postkasten, luifels en huisnummerborden 1.14 Binnendeurkozijnen en binnendeuren 1.15 Trappen en hekwerken 1.16 Dakbedekkingen 1.17 Dakvensters en dakkapellen 1.18 Beglazing 1.19 Wandafwerking 1.20 Vloerafwerking 1.21 Plafondafwerking 1.22 Metalen hekwerken 1.23 Schilderwerk 1.24 Keuken 1.25 Zonwering 1.26 Sanitair 1.27 Tegelwerk 1.28 Waterinstallatie 1.29 Brandbestrijding 1.30 Gasinstallatie 1.31 Verwarmingsinstallatie 1.32 Mechanische ventilatie 1.33 Elektrotechnische installatie 1.34 Telecommunicatie installatie 2. Algemeen 2.1 Verkoopdocumentatie en illustratie 2.2 Gelimiteerde Garantie- en waarborgregeling 2.3 Mogelijkheden Wenswonen en Keuzelijstopties 2.4 Sanitair, tegelwerk en keuken 2.5 Inbraakbeveiliging & politiekeurmerk Veilig Wonen 2.6 Warmte-isolatie 2.7 Krijtstreepmethode en onbenoemde ruimte 2.8 Vrij op Naam (VON) 2.9 Koop- / aannemingsovereenkomst (KAO) 2.10 Oplevering 2.11 Verzekering 2

4 2.12 Energielevering 2.13 Onderhoudstermijn 2.14 Wet bescherming persoonsgegevens 3. Kleur- en materialenstaat 4. Afwerkstaat 5. Kleurentabel per bouwnummer 6. Contractgegevens partijen 3

5 Technische Omschrijving 1.1 Algemeen Woonomgeving; De omringende woonomgeving buiten de uitgeefbare grond, zoals onder andere de wegen, de openbare parkeerplaatsen, de voet- en fietspaden, de bomen en de beplanting, de straatverlichting, et cetera zal worden aangelegd in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Voor zover bekend op het moment dat de Woonplanner werd samengesteld is een en ander aangegeven op de situatietekening. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Politiekeurmerk Veilig Wonen; Het project is getoetst aan de hand van de eisen zoals gesteld in het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Hierin worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het hang- en sluitwerk van de woningen maar ook aan het integrale bouwplan (architectuur, privé ruimte in relatie tot openbare ruimte, collectieve zaken als verlichting et cetera). Desondanks is het Politiekeurmerk Veilig Wonen geen onderdeel van de koop- /aannemingsovereenkomst. Gekoppelde uitbouwen en volume-uitbreidingen; Afhankelijk van de samenstelling van de aangrenzende woning(en) kan het voorkomen dat zijgevels, inclusief randafwerking en hekwerken, van uitbouwen of volume-uitbreidingen in de veranda komen te vervallen. Het vervallen van deze zijgevels, inclusief de randafwerking en hekwerken, geeft geen der partijen recht op verrekening van mindere of meerdere kosten. 1.2 Peilen De bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer is het vloerpeil van de woning. Ten opzichte van dit vloerpeil gelden voor het omliggende terrein de navolgende hoogteverschillen: - De bovenzijde van de bestrating ter plaatse van de voordeuren ligt bij oplevering circa 2 cm lager dan bovengenoemd vloerpeil. - De bovenzijde van de bestrating in de veranda bij de twee-onder-een-kapwoningen ligt bij oplevering circa 2 cm lager dan bovengenoemd vloerpeil. - De bovenzijde van de beteelbare grond in de tuinen ligt bij oplevering circa 5 cm lager dan bovengenoemd vloerpeil. 1.3 Grondwerk Hiertoe behoren alle voor de bouw noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen binnen de erfgrens. 1.4 Riolering en drainage Rioleringsstelsel; De riolering wordt in een gescheiden stelsel voor vuil- en schoonwater uitgevoerd. Het hemelwater dat op de daken van de woning valt zal op het nabij gelegen oppervlaktewater geloosd worden. Leidingen; De rioleringsleidingen worden uitgevoerd in kunststof buizen. De systemen worden voorzien van de benodigde hulp- en ontstoppingsstukken en worden waterdicht en stankvrij opgeleverd. Woningen; In de woning wordt een binnenriolering aangebracht ten behoeve van de (toekomstige) douchehoek, wastafel- en closetcombinatie in de badkamer, de (toekomstige) closet- en fonteincombinatie in het toilet, de (toekomstige) spoelbak in de keuken, de afvoer van de wasmachine(opstelplaats) en de cv-installatie. De afvoer van de wasmachine(opstelplaats) en de cv-installatie worden uitgevoerd als opbouwleidingen en zijn in het zicht. De afgedopte aansluitpunten van de binnenriolering voor de (toekomstige) sanitaire toestellen en de spoelbak, de afvoer van de wasmachine(opstelplaats) en de cv-installatie worden op de plaats zoals aangegeven op tekening in de woning aangebracht. 4

6 Hellende-/ pannendaken; Aan de voet van het hellende dakvlak wordt een grijze halfronde metalen dak(mast)goot aangebracht. Het verzamelde hemelwater wordt via hemelwaterafvoeren naar het rioleringssysteem afgevoerd. De grijze metalen hemelwaterafvoeren worden tegen het buitenspouwblad van de woning aangebracht. Platte daken van de garage; Het hemelwater op de platte daken van de garage wordt door middel van grijze kunststof hemelwaterafvoeren, aangebracht tegen de buitenafwerking van de garage, afgevoerd. De hemelwaterafvoer van de garage is aangesloten op het schoonwater rioleringsstelsel. Drainage; In het midden van de bouwblokken is evenwijdig aan de voorgevel één drainage streng in de grond onder de woning opgenomen. De drainage streng wordt aangesloten op het rioleringsstelsel. Aansluitingen; De vuil- en hemelwaterafvoerleiding van de woning wordt door middel van uitleggers aangesloten op het rioleringsstelsel in de straat. De aansluitkosten van de riolering op het gemeenteriool zijn in de koop- /aanneemsom begrepen. 1.5 Terreininrichting en Garage Entree pad; De positie van de voordeur kan in de Woonplanner bepaald worden. Bij de twee-onder-een-kap woning wordt een entree pad aangebracht vanaf de erfgrens van de voortuin tot aan de voordeur. Het entree pad, breed circa 120 cm, bestaat uit grijze (naturel) betontegels. Opstelplaatsen personenauto; De opstelplaatsen voor een personenauto wordt bestraat met betonnen straatsteenklinkers in de kleurstelling donker grijs. Daar waar nodig worden langs de zijden van het straatwerk grijze (naturel) betonnen opsluitband aangebracht. Veranda; De veranda op tuinniveau is voorzien van een bestrating bestaande uit betonnen siertegels in de kleurstelling antraciet. Langs de vrije zijden van de veranda wordt een antraciet grijze betonnen opsluitband langs de bestrating aangebracht. Tuinafscheiding, stalen striphekwerk; Bij de twee-onder-een-kap woning wordt langs de erfgrens aan de zuidwest zijde met het openbare gebied een in kleur afgewerkt stalen striphekwerk, hoog circa 100 cm, op het perceel aangebracht. Tuinafscheiding, gaashekwerk/haag; Bij bouwnummer 274, 281, 282 en 287 wordt langs de erfgrens met het openbaar gebied, evenwijdig aan de zijgevel van de woning, een circa 180 cm hoog gaashekwerk aangebracht. Tegen dit gaashekwerk worden eenzijdig voorgekweekte klimplanten (lang circa 60 cm) geplant. Op de erfgrens tussen de opstelplaatsen voor personenauto s wordt over de lengte van de opstelplaats een circa 150 cm hoog gaashekwerk aangebracht. Tegen het gaashekwerk worden om en om aan weerszijden voorgekweekte klimplanten (lang circa 60 cm) geplant. Voor de positie van de gaashekwerken verwijzen wij u naar de situatietekening. Garage; In de achtertuin van de twee-onder-een-kap woning wordt een ongeïsoleerde geprefabriceerde houten garage geplaatst op een betonnen vloer op grondslag op heipalen. De garage wordt geschakeld uitgevoerd. De geprefabriceerde houten garage is samengesteld uit een vurenhouten stijl- en regelwerk en wordt aan de buitenzijde afgewerkt met Western Red Cedar rabatdelen, in kleur gebeitst. Het platte dakvlak van de geprefabriceerde houten garage bestaat uit een vurenhouten balklaag waarop een dakbeschot en een bitumineuze dakbedekking aangebracht wordt. Langs de dakrand wordt een multiplex boeideel en een in kleur afgewerkte aluminium daktrim aangebracht. Het dakoverstek wordt dekkend geschilderd. De plafonds in de garages zijn gedeeltelijk bekleed met een brandvertragende beplating. In de garage is een stalen garage kanteldeur en een loopdeur opgenomen. Beteelbare grond; De tuin wordt voorzien van een laag (circa 30 cm) beteelbare grond dat bestaat uit uitkomend zand verrijkt/ gemengd met grond. 5

7 1.6 Funderingen Fundering; De fundering van de woning bestaat uit betonnen funderingsbalken die rusten op betonnen heipalen. De afmetingen en lengtes van deze palen worden bepaald uit de resultaten van het grondonderzoek en het advies van de constructeur. 1.7 Betonnen vloerconstructies Vloeren begane grond; De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde ribcassette vloer met een Rc-waarde van 4,0 m 2.K/W. Nabij de voordeur van de woning is in de ribcassette vloer een geïsoleerd kruipluik opgenomen. De positie van het kruipluik is indicatief op de tekeningen aangegeven. Verdiepingsvloeren; De verdiepingsvloeren van de woning bestaan uit geprefabriceerde betonnen vloerelementen (breedplaat) waarop in het werk een betonnen druklaag gestort wordt. De verdiepingsvloer heeft een totale dikte van 220 mm. 1.8 Wandconstructies en metselwerk Woningscheidende wanden; De woningscheidende wanden tussen de woningen onderling worden uitgevoerd als een gespouwde woningscheidende kalkzandsteen bouwmuur met een dikte van 150 mm kalkzandsteen, 60 mm spouw en 150 mm kalkzandsteen. Ten behoeve van de stabiliteit van het casco tijdens de uitvoeringsfase worden ter hoogte van de verdiepingsvloeren enkele stalen wapeningsstaven over de spouw gelegd. Kopgevel wanden; De kopgevel van de twee-onder-een-kap woning bestaat uit kalkzandsteen met een dikte van 150 mm. Binnenspouwbladen; De binnenspouwbladen van de voor- en achtergevel van de twee-onder-een-kap woning worden uitgevoerd in kalkzandsteen met een dikte van 100 mm. Gevelmetselwerk; Het gevelmetselwerk van de woning wordt uitgevoerd in een handvormbaksteen, waalformaat, in wildverband gemetseld. Het gevelmetselwerk van de woning, met uitzondering van de woningen die voorzien worden van keimwerk, wordt verdiept en in kleur afgevoegd. Het gevelmetselwerk van de gekeimde woningen wordt platvol afgevoegd. De kleurstelling van de buitengevel is per bouwnummer bepaald. In hoofdstuk 5 van deze technische omschrijving is de tabel opgenomen waarin per bouwnummer is aangegeven welke kleuren gevelstenen of keimwerk toegepast worden. Keimwerk; De gemetselde buitengevel van de bouwnummers 280, 281, 286 en 287 worden in kleur wit geschilderd, het zogenaamde keimwerk. Tot een hoogte van circa 30 cm vanaf de beteelbare grond of bestrating langs de gevel wordt het keimwerk in een donker grijze kleurstelling aangebracht. Gevelisolatie; De warmte-isolatie van de spouwmuren bij het gevelmetselwerk hebben als totaal pakket een Rcwaarde van 3,5 m 2.K/W. Metselwerk dilataties; De leverancier van de bakstenen, de constructeur en de architect bepalen, in overleg, waar dilataties en knipvoegen in het gevelmetselwerk dienen te worden opgenomen. Stabiliteitswanden: Nabij de trapgatsparing wordt op de begane grond en eerste verdieping van de twee-onder-eenkap woning een kalkzandsteen stabiliteitswand geplaatst. Lichte scheidingswanden; De niet dragende scheidingswanden in de woning worden uitgevoerd in gipsblokken met een dikte van circa 70 mm, met uitzondering van de lichte scheidingswanden van de badkamer. De lichte scheidingswanden van de badkamer hebben een dikte van circa 100mm. Waar volgens het bouwbesluit aan 6

8 geluidseisen moet worden voldaan, worden zwaardere blokken toegepast. In de badkamers wordt de onderste laag in vochtbestendige blokken uitgevoerd. 1.9 Metaalconstructies Stalen draagconstructie, algemeen; Indien in de Woonplanner gekozen wordt voor een volume-uitbreiding in de veranda wordt voor de ondersteuning van de betonnen verdiepingsvloer in de volume-uitbreiding stalen kolommen geplaatst nabij de buitengevelkozijn. De positie van deze stalen kolommen zijn indicatief op de plattegronden aangegeven. De stalen kolommen worden in kleur afgewerkt. De stalen ligger en de stalen kolommen worden gedimensioneerd volgens opgave en berekening van de constructeur Houten draagconstructies Schuine daken; Het schuine dakvlak van de woning wordt uitgevoerd met geprefabriceerde houten dakelementen. Deze geprefabriceerde houten dakelementen worden geïsoleerd met een isolatiewaarde voor het totale pakket Rc= 4,0 m 2.K/W. Veranda; De draagstructuur van de veranda aan de voorgevel van de twee-onder-een-kap woning wordt uit houten balken samengesteld. Het dek van het terras op de verdiepingen bestaat uit houten delen die aan de bovenzijde van langsgroeven zijn voorzien. Tussen de houten delen van het dek is een sparing van circa 10 mm aanwezig. Het geheel van de draagstructuur wordt dekkend gebeitst in de kleur wit. De houten delen van het dek blijven onbehandeld. Veranda, algemeen; Onder invloed van het zonlicht en de weersomstandigheden zullen de houten delen van het dek na verloop van tijd gaan vergrijzen/verkleuren. Afhankelijk van de situatie kunnen er in de loop van tijd kleurverschillen ontstaan tussen de houten delen onderling. Door overmatige afzetting van algen en/of aanvriezing van dauw op het loopvlak van de houten delen kunnen de terrassen periodiek glad zijn Buitengevelkozijnen, -ramen en -deuren Buitengevelkozijnen en -ramen; De buitengevelkozijnen en ramen van de woning zijn vervaardigd van duurzaam geproduceerd hout en dekkend geschilderd. Voordeuren; De voordeur wordt uitgevoerd als een houtendeur met glasopeningen. De voordeur wordt vervaardigd van hardhout en dekkend geschilderd. In de voordeur is een brievensleuf met tochtdichting opgenomen. Buitendeuren; De buitendeuren van de woning en de garage worden uitgevoerd als een houten deur met een glasopening, dekkend in kleur geschilderd. Garage kanteldeur; Bij de twee-onder-een-kap woning wordt in de garage een stalen garage kanteldeur aangebracht. De in kleur afgewerkte stalen garage kanteldeur is voorzien van geleiders en een verenpakket en wordt handmatig bediend. Waterslagen; Aan de onderzijde van de buitengevelkozijnen met een gemetselde borstwering wordt een geglazuurde keramische waterslag aangebracht. Vensterbanken; Onder het buitengevelkozijn wordt aan de binnenzijde een vensterbank aangebracht van spaanplaat, voorzien van een kunststof deklaag. Kozijnen tot aan de vloer worden niet voorzien van een vensterbank. Dorpels; Bij de voordeur van de woning en de buitendeur(en) op de begane grond worden kunststeen dorpels toegepast. Conform het bouwbesluit is voor de toekomstige vloerafwerking ter plaatse van de voordeur een hoogte van 20 mm gereserveerd. Het aanbrengen van een dikkere vloerafwerking nabij de naar binnen draaiende voordeur kan problemen geven met het openen van deze deur. 7

9 Ventilatieroosters, buitengevel; Voor de ventilatie van de woning worden, daar waar nodig volgens de ventilatieberekeningen, in de buitengevelkozijnen/ -ramen op het glas ventilatieroosters aangebracht. De aluminium ventilatieroosters zijn in kleur afgewerkt. Op de verkooptekeningen zijn de mogelijke posities van de ventilatieroosters aangegeven Hang- en sluitwerk Kwaliteit; De kwaliteit van het hang- en sluitwerk wordt, daar waar nodig, inbraakvertragend uitgevoerd volgens de voorschriften van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Algemeen; Alle ramen en deuren worden afgehangen met de nodige tocht- en afdichtingsprofielen. De te openen buitenramen worden voorzien van raambomen. Op de houten onderdorpels van de deurkozijnen worden aluminium slijtprofielen aangebracht. Woning; De voordeur en de buitendeuren van de woning worden uitgevoerd met een cilinderslot. Deze cilindersloten worden als gelijksluitend uitgevoerd en zijn dus met 1 sleutel te bedienen Postkasten, luifels en huisnummerborden Postkasten; Bij de twee-onder-een-kap woning wordt op de zijgevel van de garage een afsluitbare postkast geplaatst. Luifel; Bij de twee-onder-kap woning wordt boven een voordeur die in de zijgevel is gesitueerd een luifel aangebracht. Huisnummerbord; Op de voorgevel wordt een huisnummerbord aangebracht volgens de daarvoor geldende voorschriften Binnendeurkozijnen en binnendeuren Binnendeurkozijnen en deuren; De binnendeurkozijnen in de woning, met uitzondering van de installatiekast, zijn vervaardigd van gemoffeld plaatstaal en voorzien van een bovenlicht. Het bovenlicht van de meter- en de trapkast wordt voorzien van een paneel. Indien in de Woonplanner gekozen wordt voor een plattegrond op de begane grond waarbij de verdiepingstrap direct in de woonkamer/ keuken uitkomt, dan zullen alleen de binnendeurkozijnen van de slaapkamers op de verdiepingen uitgevoerd worden zonder bovenlicht. In de binnendeurkozijnen van de slaapkamers worden dan binnendeuren afgehangen die voorzien zijn van een akoestisch deurrooster en een automatische valdorpel. Bij deze binnendeurkozijnen van de slaapkamers zal tussen de stijlen een stofdorpel aangebracht worden voor een adequate werking van de valdorpel. De binnendeuren van de woning, met uitzondering van de installatiekast, zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. De uitvoering van de binnendeuren en het binnendeurgarnituur, met uitzondering van de binnendeur van de installatiekast, is afhankelijk van de keuzen. Binnendeurkozijn en deur van de installatiekast; Het binnendeurkozijn van de installatiekast is vervaardigd van hout, dekkend geschilderd in de kleur wit. In het houten binnendeurkozijn is een vlakke plaatdeur afgehangen. Deze binnendeur is een fabrieksmatig afgewerkte stompe deur. Dorpels; Tussen de stijlen van het binnendeurkozijn van de badkamer en het toilet wordt een kunststeen dorpel aangebracht. Bij alle overige binnendeurkozijnen in de woning worden geen dorpels aangebracht, tenzij de binnendeur is voorzien van een valdorpel, zie de paragraaf binnendeurkozijnen en -deuren. 8

10 1.15 Trappen en hekwerken Verdiepingstrappen; De trap in de woning van de begane grond naar de 1 e verdieping wordt uitgevoerd als een vurenhouten dichte- of een open trap (zonder stootborden), zoals op de tekening van de plattegrond is aangegeven. Alleen bij een dichte trap is er sprake van een trapkast onder de trap. De overige trappen in de woning worden uitgevoerd als een vurenhouten open trap. Langs de vrije zijde van de trapgat sparingen wordt een houten spijlenhekwerk aangebracht. De treden van de houten trap worden wit gegrond opgeleverd. De trapbomen en het spijlenhekwerk worden in het werk dekkend wit geschilderd Dakbedekkingen Schuine daken; De geïsoleerde prefab houten dakelementen van het schuine dakvlak worden voorzien van keramische dakpannen. Per woning worden op het dak dakkappen geplaatst voor de ontluchting van de riolering en de afvoer van de mechanische ventilatie en combi cv-ketel (rookgassen). De dakkappen zijn indicatief op de gevelaanzichten aangegeven. De positie zal door de installateur bepaald worden Dakvensters en dakkapellen Dakvenster; In de Woonplanner kan, afhankelijk van de gekozen plattegrond(en), op de 2 e verdieping in het schuine dakvlak een dakvenster opgenomen worden. Het dakvenster op de 2 e verdieping is als een zogenaamd tuimelraam te openen Beglazing Beglazing; In alle buitengevelkozijnen, -ramen en deuren van de woning wordt isolerende beglazing toegepast. Afhankelijk van de positie is de beglazing als letselvoorkomend uitgevoerd. Beglazing, garage; Bij de twee-onder-een-kap woning wordt in de houten loopdeur van de garage enkelbladig ongeïsoleerd veiligheidsglas opgenomen in de kleur melkwit. Het zogenaamde witte melkglas is niet doorzichtig en laat beperkt het daglicht door Wandafwerking Woning; Alle binnenwanden van de woning worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de wanden in de meterkast, de (mogelijke) trapkast en de wanden in het toilet en de badkamer Plinten; In de woning worden géén vloerplinten aangebracht Vloerafwerking Dekvloeren; In de woning wordt een dekvloer aangebracht volgens een nader te bepalen materialisatie. In de badkamer wordt een zandcement dekvloer aangebracht. Wij attenderen u erop dat afhankelijk van zettingen in de betonnen vloeren scheuren kunnen ontstaan in de dekvloeren. Bij het toepassen van zachte vloerbedekkingen zijn deze scheuren nimmer een probleem, maar bij toepassing van harde vloerbedekkingen, zoals plavuizen kunnen deze scheuren zich doorzetten in de plavuizen Plafondafwerking Betonnen plafonds; De betonnen plafonds in de woning worden, met uitzondering van de meterkast, voorzien van wit structuurspuitwerk. De trapgaten worden ter plaatse van de vloerranden afgewerkt met een multiplex aftimmering. 9

11 Wij attenderen u erop dat de V-naden tussen de geprefabriceerde betonnen vloerelementen (breedplaat) in het zicht blijven. De afstand van de v-naden onderling is afhankelijk van de breedte van de geprefabriceerde betonnen vloerelementen en kan niet overal gelijk zijn. Schuine daken; De platen aan de binnenzijde van de schuine dakvlakken worden niet nader afgewerkt Metalen hekwerken Balustrade, veranda; Langs de vrije zijde van de veranda wordt een in kleur fabrieksmatig afgewerkte stalen striphekwerk aangebracht. Ter hoogte van de woningscheidende bouwmuur is een in kleur afgewerkte stalen striphekwerk, als afscheiding tussen de terrassen onderling, aangebracht. Deze afscheiding tussen de terrassen komt te vervallen als er in de Woonplanner gekozen is voor een volume-uitbreiding ter plaatsen van de veranda die grenst aan de woningscheidende bouwmuur Schilderwerk Dekkend schilderwerk; Hieronder vindt u een overzicht van de diverse onderdelen die dekkend geschilderd worden afgewerkt. - De houten buitengevelkozijnen, -deuren en ramen. - De trapboom van de vurenhouten trap en het spijlenhekwerk. - Het houten binnendeurkozijn van de installatiekast. - De zichtzijden van het dakoverstek van de garage. Dekkend gebeitst; Het navolgende onderdeel wordt afgewerkt met een dekkende beits. - De houten draagconstructie van de veranda. Fabrieksmatig afgewerkt; De navolgende onderdelen zijn fabrieksmatig voorzien van een afwerking; - De plaatstalen binnendeurkozijnen en binnendeuren in de woning. - De treden van de vurenhouten trap (wit gegrond). - De houten muurleuningen van de vaste verdiepingstrappen in de woning (transparant gelakt) Keuken Keukeninrichting; De woning wordt zonder keuken en keukentegelwerk opgeleverd. De installatievoorzieningen, zoals de afzuigpunten voor de mechanische ventilatie, een afgedopte aansluiting voor de riolering, een afgedopte aansluiting voor koud- en warm water, een afgedopte aansluiting voor gas, de aansluitpunten voor elektra en het aansluitpunt van het separate luchtkanaal voor de wasemkap (afvoercapaciteit 300m 3 /uur) worden standaard aangebracht op de plaats zoals op de tekening van de plattegronden is aangegeven Zonwering Bij een volume-uitbreiding ter plaatsen van de veranda op de eerste verdieping wordt op de buitengevelkozijnen van deze volume-uitbreiding, evenwijdig aan de voorgevel van de woning, een elektrisch bediende screen als zonwering aangebracht. Bij de overige buitengevelkozijnen van de woning worden géén zonwering aangebracht. Aan de bovenzijde van het buitengevelkozijn op de eerste verdieping bevindt zich de in kleur afgewerkte opbouw aluminium behuizing van de screen. Op de stijlen van het buitengevelkozijn op de eerste verdieping worden de in kleur afgewerkte aluminium zijgeleiders van de screen aangebracht. De kleurstelling van het doek (screen) wordt in overleg met de architect nader bepaald en is voor alle woningen gelijk. Wij willen u erop attenderen dat bij een volume-uitbreiding ter plaatsen van de veranda op de begane grond en/ of de tweede verdieping, en bij de overige buitengevelkozijnen van de woning, er standaard géén zonwering wordt aangebracht. 10

12 1.26 Sanitair Sanitair; De woning wordt zonder sanitair en tegelwerk opgeleverd. Zoals op tekening is aangegeven worden de navolgende installatievoorzieningen standaard aangebracht. Toiletruimte, bestaande uit: - Een afzuigventiel voor de mechanische ventilatie. - Een afgedopte koudwaterleiding voor de toekomstige fontein(toilet)kraan en het spoelreservoir. - Een afgedopte aansluiting riolering voor het toekomstige fontein en closetcombinatie. - Een plafondlichtpunt en lichtschakelaar. Badkamer, bestaande uit: - Een afzuigventiel voor de mechanische ventilatie. - Een afgedopte koud- en warmwaterleiding voor de (toekomstige) wastafel-, bad- en de douchemengkraan. - Een afgedopte koudwaterleiding voor de (toekomstige) spoelreservoir van de closetcombinatie. - Een afgedopte aansluiting riolering voor de (toekomstige) wastafelcombinatie, douche en het bad. - Een afgedopte aansluiting riolering voor de (toekomstige) closetcombinatie. - Een wand- en plafondlichtpunt en lichtschakelaar. - Een enkele wandcontactdoos nabij de opstelplaats van de (toekomstige) wastafelcombinatie. - Een aansluitpunt voor een (toekomstige) elektrische badkamerkachel. Aansluitpunt wasmachine en condensdroger; Ter plaatse van de op tekening aangegeven opstelplaats voor de wasmachine wordt een verchroomde tapkraan en een kunststof sifon en afvoer (in het zicht tegen de wand) aangebracht. Ten behoeve van de afvoer van de condensdroger wordt er een aansluiting op de wasmachine-afvoer aangebracht. Aansluitpunt vaatwasser; Ter plaatse van de op tekening aangegeven opstelplaats voor de vaatwasser wordt een verchroomde tapkraan en een kunststof sifon en afvoer (in het zicht tegen de wand) aangebracht Tegelwerk Tegelwerk; De woning wordt zonder vloer- en wandtegelwerk opgeleverd. Wij willen u erop attenderen dat bij het ontbreken van het vloer- en wandtegelwerk in de woningen er voor de waterdichtheid van de badkamer en het toilet een gelimiteerde garantieverklaring van het SWK wordt afgegeven Waterinstallatie Watermeters; In de meterkast wordt door het drinkwaterbedrijf een watermeter aangebracht. In de koop- /aanneemsom zijn deze aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie inbegrepen. Koudwaterleidingen; Vanaf de watermeter in de meterkast wordt de koudwaterleiding in de woning aangebracht volgens de voorschriften van het drinkwaterbedrijf. De koudwaterleiding wordt aangesloten op de combi cv-ketel en de tapkraan ten behoeve van de wasmachine opstelplaats. Een afgedopte koudwaterleiding wordt in de woning aangebracht ten behoeve van de (toekomstige) bad, douche- en wastafelmengkraan en het (toekomstige) spoelreservoir van de closetcombinatie in de badkamer, de (toekomstige) gootsteenmengkraan gecombineerd met de (toekomstige) vaatwaskraan in de keuken en het (toekomstige) spoelreservoir van de closetcombinatie en de fontein(toilet)kraan in het toilet. Op de plaats, zoals aangegeven op de tekeningen van de plattegronden, worden de aansluitpunten van de koudwaterleiding afgedopt in de woning aangebracht. Warmwaterleidingen; De afgedopte warmwaterleidingen in de woning worden vanaf de combi cv-ketel aangebracht ten behoeve van de (toekomstige) bad, douche- en wastafelmengkraan in de badkamer en de gootsteenmengkraan in 11

13 de keuken. De warmwaterleiding wordt, op de plaats zoals op de tekeningen van de plattegronden is aangegeven, in de woningen afgedopt aangebracht. Waterinstallatie algemeen; Het leidingwerk wordt gemonteerd volgens de huidige eisen en normen. Toch is het mogelijk dat er waterslag ontstaat (het zogenaamde slaan van waterleidingen). Lucht in de dienstleidingen van het waterleverend bedrijf of het toepassen van snelsluitende kranen (onder andere sommige typen vaatwas- of wasmachines) kunnen hiervan de oorzaak zijn. De waterinstallatie is niet ontworpen op gelijktijdig gebruik van tapwater. Indien in de Woonplanner gekozen wordt voor een tweede badkamer op de zolderverdieping, dan kunt u via de keuzelijst optioneel voor een elektrische boiler kiezen. De capaciteit van de standaard installatie in de woning is niet berekend op een tweede badkamer in de woning Brandbestrijding Rookmelders; In de woning worden, zoals op de verkooptekeningen is aangegeven, rookmelders aangebracht. Deze rookmelders zijn met elkaar verbonden en functioneren zowel op 220 volt als op batterijen. Verkrijgers zijn verplicht om de rookmelders in stand te houden en het functioneren regelmatig te testen. Variant met ingedeelde 2 e (zolder)verdieping; Indien in de Woonplanner een variant met een 2 e (zolder)verdieping gekozen wordt, dan wordt conform de voorschriften, in alle ruimten in de woning, behoudens de badkamer en het toilet, een rookmelder aangebracht. De extra rookmelders zijn niet op de tekeningen van de plattegronden aangegeven Gasinstallatie Gasinstallatie; Vanaf de gasmeter in de meterkast wordt een gasleiding aangelegd naar de combi cv-ketel en de op tekening aangegeven opstelplaats voor de (toekomstige) gaskookplaat in de keuken. In de keuken wordt de gasleiding afgedopt aangebracht. De aan het nutsbedrijf verschuldigde aansluitkosten voor de gasinstallatie tot in de meterkast zijn in de koop-/aanneemsom inbegrepen Verwarmingsinstallatie Algemeen; De verwarmingsinstallatie in de woning wordt op basis van de gekozen plattegronden door de installateur uitgewerkt. Bij de uitwerking van de installatie kan het voorkomen dat door ons geconcludeerd moet worden dat de op de plattegrond getekende schachten onvoldoende groot zijn om de installatie volgens de richtlijnen te kunnen inpassen. In deze situatie behoudt Heijmans Vastgoed B.V. het recht om de afmetingen van de op de plattegronden getekende schachten aan te passen. Capaciteit; De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van het SWK, waarbij de ruimtetemperaturen zoals hieronder genoemd, bereikt en behouden kunnen worden bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, bij gesloten ramen en deuren en een in werking zijnde mechanische ventilatie. Bij een buitentemperatuur van -10 graden. Daar waar geen verwarmingselement (plaatradiator of vloerverwarming) wordt geplaatst, zoals het toilet, wordt geen garantie gegeven. Woonkamer: 20 graden Celsius. Keuken: 20 graden Celsius. Slaapkamers: 20 graden Celsius. Badkamer: 22 graden Celsius. Entree: 15 graden Celcius. Combiketel centrale verwarming; In de woning wordt een gasgestookte HR (Hoog-Rendement) combi CV-toestel geïnstalleerd. Deze heeft een CW toepassingsklasse 5. 12

14 Wij willen u erop attenderen dat, afhankelijk van de gekozen plattegrond en de positie van de dak doorvoer op het hellende dakvlak, de kanalen voor het combi cv-toestel op de 2e (zolder)verdieping gedeeltelijk in het zicht kunnen komen. De positie en grootte van de installatiekast op de 2e (zolder) verdieping is indicatief op de tekening van de plattegrond aangegeven. Verwarmingslichaam, vloerverwarming; In de verblijfsruimten van de twee-onder-een-kapwoningen wordt in de dekvloer een laag temperatuur vloerverwarming als hoofdverwarming aangebracht. De temperatuurregeling vindt per verblijfsruimte plaats door een ruimteregelaar. Een centrale regeling (kamerthermostaat) in de woonkamer wordt niet aangebracht. De ruimteregelaars zijn nabij de binnendeuren van de ruimten tegen de binnenwand aangebracht. De elektrische badkamerkachel wordt bij oplevering van de woning geleverd. De aanvoer- en retourleidingen worden vanaf de combi cv-ketel naar een verdeelunit van de vloerverwarming aangebracht. Vanaf deze verdeelunit worden door de dekvloer de lussen van de vloerverwarming (groepen) aangebracht. Op elke bouwlaag wordt een verdeelunit in de woning aangebracht. Afhankelijk van de gekozen plattegronden worden de verdeelunits in het zicht in een ruimte/ vertrek geplaatst of indien dit mogelijk is opgenomen in een schacht. Indien de verdeelunit in een schacht opgenomen kan worden zal deze schacht, in verband met het uitvoeren mogelijke onderhoudswerkzaamheden aan deze verdeelunit van een uitneembaar luik van circa 50 x 40 cm (b x h) worden voorzien. Wij willen u erop attenderen dat de laag temperatuur vloerverwarming gebruik maakt van de massa van de begane grond- of verdiepingsvloeren en daardoor een langere opwarmtijd heeft. In vergelijking tot een hoog-temperatuursysteem met plaatradiatoren vraagt het laag-temperatuur-systeem met vloerverwarming een ander stookgedrag van de bewoner. Over de gehele dag genomen (overdag en s nachts) dient de kamerthermostaat in de woonkamer op een constanter niveau ingeregeld te worden. Bij vloerverwarming wordt een nachtverlaging niet aanbevolen. Een nachtverlaging wordt in de berekening van het vermogen van de vloerverwarming niet meegenomen. De keuze van de vloerafwerking/ -bedekking heeft invloed op de warmteafgifte van de vloerverwarming en kan tot een verlaging van het vermogen leiden. Voor een gedegen werking van de vloerverwarming mag de warmteweerstand van de vloerafwerking/ -bedekking niet hoger zijn dan Rc= 0,13 m2.k/w. Wij adviseren u om bij uw leverancier van de vloerafwerking/ - bedekking hierover advies in te winnen. Tevens attenderen wij u erop dat er in de dekvloer niet geboord of gehakt mag worden. De leidingen van en naar de verdelers, worden ter plaatse van de verdeelunit, in het zicht gemonteerd Mechanische ventilatie Omschrijving installatie; De woning wordt voorzien van een ventilatiesysteem waarbij door middel van een ventilatorunit een permanente afzuiging plaatsvindt. Dit ventilatiesysteem zorgt ervoor dat er via de ventilatieroosters in de buitengevelkozijnen/ -ramen verse buitenlucht wordt aangezogen. Ventilatorunit; De ventilatorunit in de woning wordt deels door middel van kanaalstukken aangesloten op de dakdoorvoer naar buiten. De ventilatorunit wordt bediend door middel van een CO2 sensor die in de woonkamer is aangebracht. Deze CO2 sensor meet de hoeveelheid kooldioxide in de ruimte waarna de ventilator in een hogere of lagere stand zal gaan afzuigen. De CO2 sensor is ook met de hand in te stellen. Het menselijk lichaam produceert CO2 en bij een verhoogde concentratie zal de ventilator in een hogere stand meer lucht uit de woning naar buiten afzuigen waardoor de toevoer van versere lucht via de ventilatieroosters zal toenemen. Wij willen u erop attenderen dat, afhankelijk van de gekozen plattegrond en de positie van de dakdoorvoer op het hellende dakvlak, het kanaalstuk op de 2e (zolder)verdieping gedeeltelijk in het zicht kan komen. De ventilatorunit wordt in de installatiekast op de 2e (zolder) verdieping aangebracht en is niet op de tekening van de plattegrond aangegeven. Kanalen; Vanaf de ventilatorunit worden afzuigkanalen naar het toilet, de badkamer, de opstelplaats wasmachine en de keuken aangebracht. 13

15 Wij willen u erop attenderen dat bij de keuze in de Woonplanner voor een tweede badkamer op de 2 e (zolder)verdieping de afzuigkanalen vanaf het afzuigpunt in de tweede badkamer naar de ventilatorunit in de installatiekast in het zicht aangebracht worden door de (zolder)ruimte. Afzuigpunten, mechanische ventilatie; Genoemde kanalen, met uitzondering van het kanaal voor de (toekomstige) wasemkap in de keuken, worden aan de einden voorzien van afzuigrozetten. De afzuigpunten zijn niet op de tekeningen van de plattegronden aangegeven. De positie van de afzuigpunten, met uitzondering van het kanaal voor de (toekomstige) wasemkap in de keuken, worden in een later stadium door de installateur vastgesteld. Afzuigpunt wasemkap; In de woning is een separaat afvoerkanaal opgenomen voor de (toekomstige) gemotoriseerde wasemkap in de keuken. Op het afvoerkanaal kan een gemotoriseerde wasemkap met een capaciteit van 300 m3/uur aangesloten worden Elektrotechnische installatie Omschrijving installatie, woning; De woning wordt voorzien van een complete elektrische installatie conform de NEN De voorzieningen zijn niet op tekeningen van de plattegronden aangegeven. De positie van de op tekening aangegeven voorzieningen zijn echter indicatief en kunnen nog enigszins verplaatsen. Wandcontactdozen en schakelmateriaal worden uitgevoerd in kunststof in een standaard kleur en worden gemonteerd als inbouwmateriaal. Alle schakelaars en wandcontactdozen zijn gemaakt volgens KEMA-keur. De installatie voldoet aan de voorschriften van het energiebedrijf en de NEN De volledige elektrische installatie wordt in randaarde uitgevoerd. Omschrijving installatie, garage; De garage bij de twee-onder-een-kap woning wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos, een lichtpunt en een lichtschakelaar. De dubbele wandcontactdoos, de lichtschakelaar en de kunststof elektriciteitsleidingen worden uitgevoerd als opbouwmateriaal. Elektrameters; In de meterkasten wordt door het energiebedrijf een elektrameter aangebracht. De aan het energiebedrijf verschuldigde aansluitkosten zijn in de koop-/ aanneemsom inbegrepen. Inbouwhoogte elektra; In de woning wordt voor de elektrische installatie de navolgende inbouwhoogten aangehouden: Schakelaars en wandcontactdozen in de keuken ter plaatse van de op tekening aangegeven opstelplaats van het aanrecht; circa 120 cm boven de dekvloer. De overige schakelaars voor de lichtpunten in de woning; circa 105 cm boven de dekvloer. De enkele wandcontactdoos ten behoeve van de wasemkap in de keuken; circa 220 cm boven de dekvloer. De dubbele wandcontactdoos ten behoeve van de koelkast in de keuken; circa 10 cm boven de dekvloer. Een enkele wandcontactdoos ten behoeve van de vaatwasser; circa 65 cm boven de dekvloer; Een enkele wandcontactdoos ten behoeve van de condensdroger; circa 120 cm boven de dekvloer; De overige wandcontactdozen in de keuken, slaapkamer en de woonkamer; circa 30 cm boven de dekvloer. Wandcontactdozen gecombineerd met de lichtschakelaar op circa 105 cm boven de dekvloer; De overige wandcontactdozen in de woning; circa 105 cm boven de dekvloer. Centraaldozen plafond; De centraaldozen in het plafond voor de lichtaansluitpunten worden voorzien van een dekplaat met een lamphaak en afgewerkt met een kroonsteen. Aansluitpunten buitenverlichting; Nabij de voordeur en de achterdeur wordt een aansluitpunt voor een buitenlichtpunt aangebracht. De aansluitpunten worden afgewerkt met een kroonsteen (zonder armatuur). Buitenlichtpunt, garage; Nabij de loopdeur van de garage wordt een buitenlichtpunt met een vandaalbestendig armatuur en schemerschakelaar gemonteerd. Indien de voordeur wordt gesitueerd in de zijgevel dan wordt deze eveneens voorzien van armatuur. 14

16 Belinstallatie; De woning wordt voorzien van een belinstallatie, bestaande uit een beldrukker bij de voordeur en een schel in de entreehal van de woning Telecommunicatie installatie Telefoonaansluiting; In de meterkast komt een voorziening voor een telefoonaansluiting. Vanaf de meterkast wordt naar de op de tekening aangegeven plaats in de woonkamer een bedrade en afgemonteerde aansluiting aangebracht. Naar de hoofdslaapkamer wordt een loze leiding met inbouwdoos aangebracht. De aansluitingen zijn niet op tekeningen van de plattegronden aangegeven. De aanvraag voor telefoon dient door verkrijger zelf te worden gedaan en de aansluitkosten zijn niet in de koop-/aanneemsom opgenomen. Centrale antenne installatie; In de meterkast komt een voorziening voor een aansluiting op de centrale antenne installatie (CAI). Vanaf de meterkast wordt naar de woonkamer een bedrade en afgemonteerde aansluiting aangebracht. Naar de hoofdslaapkamer wordt een loze leiding met inbouwdoos aangebracht. De aansluitingen zijn niet op tekeningen van de plattegronden aangegeven. De aanvraag voor CAI dient door verkrijger zelf te worden gedaan en de aansluitkosten zijn niet in de koop-/aanneemsom opgenomen. 15

17 Algemeen 2.1 Verkoopdocumentatie en illustratie De online Woonplanner en de bijbehorende brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen die zijn verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan, alsmede gemeentelijke instanties. Ondanks deze zorgvuldigheid moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen die voortvloeien uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Heijmans Vastgoed B.V. is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid van de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het huis. Deze wijzigingen zullen geen van de partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van minder- of meerkosten. Het ontwikkelen van een woningbouwproject is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen die in de brochure zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen, huisvuil(opstel)plaatsen, speelplaatsen en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op de Woonplanner en in de brochure opgenomen perspectieftekeningen van de huizen, foto s en afbeeldingen. Deze tekeningen, foto s en afbeeldingen dienen enkel ter illustratie: om u een idee te geven van het uiterlijk van het huis. De op de tekeningen aangeven maten zijn circa maten. De plaatsbepaling van de elektra (stopcontacten (wandcontactdozen), lichtpunten, schakelaars e.d.) op de verkooptekening is niet gemaatvoerd. Bij verschillen tussen de tekst van de technische omschrijving en de tekeningen prevaleert de tekst van de technische omschrijving. Bij verschillen tussen de technische omschrijving en de contracttekeningen enerzijds en de omschrijving en tekeningen behorend bij de keuzelijsten en van de door Heijmans aangewezen showrooms voor de keuken/ badkamer inrichting anderzijds, prevaleert ook de informatie uit de technische omschrijving. Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden die worden gehanteerd en voorgeschreven door Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Mocht enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar dan wel nadeliger zijn, dan prevaleren altijd de bovengenoemde bepalingen van het SWK. Voor meer informatie over het SWK en de reglementen kunt u kijken op 2.2 Gelimiteerde Garantie- en waarborgregeling De door u gekochte woning wordt casco opgeleverd. In de woning wordt dus standaard geen keuken, sanitair en tegelwerk aangebracht. Op de woning is derhalve een gelimiteerde Garantie- en waarborgregeling van toepassing, waarbij het gelimiteerde betrekking heeft op de keuken en de waterdichtheid in de badkamer en het toilet welke in dit project niet onder de garantie valt. 2.3 Mogelijkheden Wenswonen en Keuzelijstopties Naast de brede keuzemogelijkheden in de Woonplanner worden kopers bij al onze woningen in de gelegenheid gesteld te kiezen uit wijzigingen, zoals vermeld op de Keuzelijsten. Alhoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk wensen rekening te houden, is het helaas niet altijd mogelijk om aan alle verzoeken te voldoen, omdat de bouw van de woning deel uitmaakt van een seriematig bouwproces. Daarnaast moeten de woningen bij oplevering voldoen aan onder andere het bouwbesluit, de installatie voorwaarden (NEN-normen), de eisen van de nutsbedrijven en de garantieregelingen van SWK. De in de keuzelijsten genoemde producten zijn afkomstig van derde leveranciers/fabrikanten. Het kan voorkomen dat op het moment van ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst en/of de keuzelijstopdracht één of meer producten niet meer of niet tijdig meer kunnen worden geleverd door de fabrikant of leverancier, dan wel anderszins wijzigingen aan het product zijn aangebracht. De offertes van de keuzelijsten worden derhalve gedaan met voorbehoud van zodanige (tussentijdse) wijzigingen en overigens met inachtneming van dezelfde voorbehouden die 16

18 de derde leverancier/fabrikant jegens Heijmans Vastgoed B.V. heeft gemaakt. Indien sprake is van een situatie als hiervoor genoemd zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel daardoor ontstane kosten of schades. 2.4 Sanitair, tegelwerk en keuken Ten aanzien van individuele verzoeken met betrekking tot wijzigingen van sanitair, tegelwerk en de keukeninrichting kunt u terecht bij de verschillende showrooms van de leveranciers, waar men u graag van dienst is bij het eventueel invullen van de keuzelijst keuken, sanitair en tegelwerk. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leveranciers. Meer informatie over woonwensen staat vermeld op de algemene toelichting woonwensen behorende bij de betreffende keuzelijsten. 2.5 Inbraakbeveiliging & politiekeurmerk Veilig Wonen Een huis voelt pas aan als thuis als u zich er prettig en veilig voelt. Heijmans Vastgoed B.V. heeft daarom veel aandacht besteed aan de veiligheid binnen het huis. Zo hebben we onder meer gekozen voor het aanbrengen van hang- en sluitwerk dat aan de door het politiekeurmerk gestelde hoge eisen voor inbraakpreventie voldoet. Ook hebben we aan de eisen voor onder meer rookmelders, gekeurde kozijnen en deuren, en de verlichting voldaan. Wilt u het certificaat Veilig Wonen verkrijgen en daarmee korting op uw inboedelverzekering, dan is het nodig dat u collectief met de buren voldoet aan specifieke eisen voor de toegangswegen, de paden en de openbare of semiopenbare buiten verlichting. Voor meer informatie over het certificaat kunt u kijken op 2.6 Warmte-isolatie De mate waarin een constructie (bijvoorbeeld een vloer, gevel of dak) weerstand biedt tegen energie (warmte) verlies wordt uitgedrukt in een Rc-waarde. Deze Rc-waarde wordt uitgedrukt in m²k/w en moet volgens de huidige normen minimaal 3,5 zijn. Hoe hoger het getal, hoe beter de constructie weerstand biedt tegen warmteverlies. Voor uw huis gelden de volgende waarden: Vloerconstructie ca. 4.0 m2 K/W Gevel ca. 3.5 m2 K/W Dak ca. 4.0 m2 K/W 2.7 Krijtstreepmethode en onbenoemde ruimte Sommige ruimten in de woningen zijn in de terminologie van het Bouwbesluit aangemerkt met onbenoemde ruimten of berging. Deze ruimten voldoen niet in zijn geheel aan de voorwaarden die het Bouwbesluit stelt aan een verblijfsruimte zoals bijvoorbeeld een slaapkamer. Op een aantal plaatsen is gebruik gemaakt van de krijtstreepmethode om de woningen te laten voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot daglichttoetreding. De aard, afmetingen en locatie van de daglichtopeningen (kozijnen, ramen en deuren met beglazing) bepaalt mede de maximale oppervlakte van de achterliggende verblijfsruimten en/of verblijfsgebieden. Het kan gebeuren dat de daglichttoetreding voor de hele betreffende ruimte niet toereikend is om de ruimte als geheel als verblijfsgebied te mogen aanmerken. 2.8 Vrij op Naam (VON) Kosten, die met het kopen van de woning gemoeid zijn, in de koop- / aanneemsom zijn opgenomen: de notariskosten inzake levering- / eigendomsakte; BTW (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend); de kosten van kadastrale inmeting. Tevens zijn in de koop- / aanneemsom de volgende kosten opgenomen: de grondkosten; de bouwkosten; het honorarium van diverse adviseurs; 17

19 de verkoopkosten; de gemeentelijke leges; de aanlegkosten t.b.v. gas, water, elektra, telefoon en CAI; kosten t.b.v. het garantiecertificaat (SWK); De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet in de koop- / aanneemsom begrepen. Deze eenmalige kosten kunnen zijn: de kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten; etc.); rente (tot de transportdatum) over de grondkosten en eventueel reeds vervallen termijnen van de aanneemsom; notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; aansluitkosten voor levering van gas, water, elektra, telefoon en CAI. 2.9 Koop- / aannemingsovereenkomst (KAO) Bij deze akte gaan koper (verkrijger) en Heijmans Vastgoed B.V. (ondernemer) een overeenkomst aan, waarbij de verkrijger zich onder meer verplicht tot betaling van de koop-/ aanneemsom en de verkoper zich verplicht tot de bouw van de woning en de uitgifte van de daarbij behorende grond met rechten en plichten. Nadat u deze akte heeft getekend, ontvangt u binnen enkele dagen bericht dat de KAO door de verkoper mede is ondertekend. Een kopie van deze KAO met beide handtekeningen wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte kan voorbereiden. De notaris nodigt u, nadat de financiering is geregeld en binnen de voorwaarden gesteld in de KAO, uit voor het tekenen van de transportakte. De termijn grondkosten bent u verschuldigd bij het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst (zie de peildatum in de koop-/aannemingsovereenkomst). De termijnen van de aanneemsom vervallen al naar gelang de bouw vordert. Heijmans Vastgoed B.V. stuurt u de facturen. U heeft echter recht op uitstel van betaling tot de eigendomsoverdracht bij de notaris. Dit geldt zowel voor de grondkosten als voor de termijnen van de aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen voordat het eigendom aan u is overgedragen. U dient wel rekening te houden met zogenaamde uitstelrente. Indien u een gedeelte van de koopsom niet financiert en zelf betaalt, kunt u de grondkosten en de eventueel reeds vervallen termijnen aan Heijmans Vastgoed B.V. betalen. Hierdoor voorkomt u betaling van uitstelrente. Nadat de leveringsakte en de hypotheekakte zijn gepasseerd, stuurt u de nadien verschijnende termijnfacturen door naar uw geldgever zodat deze voor tijdige betaling kan zorgen. Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten: 1. De Levering-/ eigendomsakte van de grond en de woning van de verkoper aan de koper. 2. De hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldverstrekker ontvangt. U dient rekening te houden met de geldigheidsduur van de hypotheekofferte tot aan de transportdatum. Als datum van betaling geldt de datum waarop wij het geld hebben ontvangen. Voor de termijnen die vervallen na de datum van de notariële overdracht, moet u er zelf op toezien dat uw eventuele geldverstrekker binnen 14 dagen aan ons betaalt. Wij adviseren u erop toe te zien dat deze periode niet overschreden wordt. Zo voorkomt u dat wij rente in rekening brengen. Op het moment van sleuteluitgifte geldt dat wij minimaal twee werkdagen voor de datum van sleuteluitgifte een dagafschrift van onze bank moeten hebben ontvangen, waaruit blijkt dat alle betalingen zijn gedaan (nog openstaande termijnen, eventuele rentenota s en meerwerknota s) Oplevering Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf start bouw. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat het bouwen van een huis veel ambachtelijk werk met zich meebrengt. Als het hard vriest, kan er bijvoorbeeld niet worden gemetseld, als het regent kan er niet worden geschilderd, etc. U zult 18

20 begrijpen dat wij een slag om de arm moeten houden bij het noemen van een opleveringsdatum. In een later stadium worden de prognoses natuurlijk steeds gedetailleerder. Bij eventuele verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een clausule op te nemen, waarin de datum van oplevering variabel wordt gesteld. Ook terzake van de opzegtermijn van uw huurwoning raden wij aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Wacht u hiervoor onze uitnodiging voor de oplevering af. Bij de uitnodiging voor de oplevering van uw woning ontvangt u tevens de eindafrekening. Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u direct na oplevering de sleutels van uw woning. Een bouwkundig opzichter zal aan u de woning opleveren c.q. de sleutels overdragen en tegelijk inspecteren. Eventuele zichtbare onvolkomenheden worden in een Proces Verbaal van Oplevering genoteerd. Het Proces Verbaal van Oplevering wordt zowel door de ondernemer als door de verkrijger ondertekend. De op het Proces Verbaal genoteerde onvolkomenheden dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden opgelost Verzekering Op de dag van oplevering van uw woning dient de woning voor uw rekening te worden verzekerd middels een opstalverzekering. Gezien de eventuele werkzaamheden die u in uw woning wenst te gaan uitvoeren na oplevering, is het verstandig tevens een inboedelverzekering af te sluiten Energielevering Minimaal 14 dagen (het liefst eerder) voordat u gaat verhuizen moet u dit doorgeven aan de leverancier van elektriciteit en gas van uw huidige woning. U neemt het contract met de leverancier van uw huidige woning mee naar uw nieuwe woning. Pas op het moment dat uw contract met uw huidige elektriciteit- of gasleverancier afloopt, kunt u er voor kiezen om naar een andere leverancier over te stappen. Voor meer informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen met uw huidige energieleverancier. Indien u nog geen leveringscontract heeft dient u zelf een contract af te sluiten met een leverancier naar keuze Onderhoudstermijn Nadat u de sleutels van uw woning heeft ontvangen, gaat een onderhoudsperiode van drie maanden in. Tijdens deze periode hebt u de gelegenheid ons te berichten over eventueel nieuwe geconstateerde tekortkomingen, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het werken van materialen, die na de oplevering zijn ontstaan. Deze tekortkomingen dient u conform de SWK regeling schriftelijk te melden. Na de genoemde periode wordt de ondernemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan en gaan de verplichtingen en garanties op nakoming, voortvloeiende uit de Garantieen waarborgregeling, van de in de overeenkomst genoemde waarborgende instelling in Wet bescherming persoonsgegevens Heijmans Vastgoed B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tenzij u ons meedeelt dat u daarop geen prijs stelt, zullen wij uw NAWgegevens verwerken om u te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf. Daarnaast verstrekt Heijmans Vastgoed B.V. uw gegevens aan derden zoals de keukenleverancier, sanitair- en tegelleveranciers, zodat zij in staat worden gesteld u te benaderen voor een afspraak of u te interesseren voor producten die op uw persoonlijke situatie zijn toegesneden. U hebt het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. U kunt zich wenden tot Heijmans Vastgoed B.V., t.a.v. Afdeling Verkoop, Postbus AK ROTTERDAM. Heijmans is ook via te bereiken op 19

14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 OKTOBER 2015 44 35 49 19

14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 OKTOBER 2015 44 35 49 19 14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 OKTOBER 2015 44 35 49 19 24 17 93 3 90 53 56 60 Inleiding Dit is de zogenaamde technische omschrijving van de 14 twee-onder-een-kapwoningen in

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 KEUZELIJST: RUWBOUW Project: Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum: Groningen

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type WESTRAND

STAD VAN DE ZON type WESTRAND STAD VAN DE ZON type WESTRAND 3 vrijstaande woning 26 twee onder één kapwoningen Architect Kuiper Compagnons te Rotterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Groningen, 7 woningen ZON -Fase Fase 6, Ruw- en afbouwkeuzes 24 maart 2014

Groningen, 7 woningen ZON -Fase Fase 6, Ruw- en afbouwkeuzes 24 maart 2014 KEUZELIJST: RUWBOUW Project: Groningen, 7 woningen ZON -Fase 6- Projectnummer: 330056 Woningmodel: Fase 6, Ruw- en afbouwkeuzes Versiedatum: 24 maart 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum:

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 Keuzelijst Ruwbouw Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst gaarne deze

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum :

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum : Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving : Schoonhoven, 24 van 89 won. Zilverrijk Woningtype : Alle typen Versiedatum : 30-6-2017 Bouw : Naam verkrijger(s) : Adres

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 17 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Blok 1: bnr 202 t/m 206, Blok 2: bnr 207 t/m 213 (beuk breedte 5,1m) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

PRODUCTNAAM OMSCHRIJVING WONINGTYPE PRIJS 1 RUWBOUW VOLUME OPTIES JB,K,L ,00

PRODUCTNAAM OMSCHRIJVING WONINGTYPE PRIJS 1 RUWBOUW VOLUME OPTIES JB,K,L ,00 1 RUWBOUW VOLUME OPTIES JB,K,L 16.950,00 10 21213 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

Groningen - Oosterhamrikkade grondgebonden- TRE 320020 Type A, B en C

Groningen - Oosterhamrikkade grondgebonden- TRE 320020 Type A, B en C KEUZELIJST: AFBOUW Project: Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 12 15 december oktober 2015 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum:

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Bouwnummer :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 3 woningen Karmoy in

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Villa Long Island

Technische Omschrijving. Villa Long Island Technische Omschrijving Villa Long Island Peil van het woonhuis Het Peil (aangeduid met P ), van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer.

Nadere informatie

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk)

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk) Lijstkleur: roze KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Datum: 4-feb-15 Voor bouwnummer :... Woningtype :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)...

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type X

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type X Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

De Heemtuinen te Werkendam. Makelaarsopties

De Heemtuinen te Werkendam. Makelaarsopties De Heemtuinen te Werkendam Makelaarsopties Projectnr. : 14060 Datum : 19-10-2015 Naam : Tel. privé : Adres : Tel. zakelijk : Postcode : Mobiel : Woonplaats : E-mail : Bouwnummer : Datum : Geachte toekomstige

Nadere informatie

A0.LB0.10 Loungeberging type 01 (standaard)... à 0,00

A0.LB0.10 Loungeberging type 01 (standaard)... à 0,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Rijwoning hoek bnr. 10

Rijwoning hoek bnr. 10 Kenmerk mei 2017 Bouwopties Rijwoning Rijwoning Optie 1 Trapkast Onder de trap in de woonkamer wordt een kast gerealiseerd. Elektrapunten conform de optietekening. Optie 2 Vergroten badkamer met circa

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen:

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen: Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette Algemeen: a. Alle bedragen zijn inclusief BTW. b. Alle antwoorden zijn onder voorbehoud goedkeuring aannemer. c. Aanpassingen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken.

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken. PRIJSLIJST Bouwfonds Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Gemeente Project Woningtype : Pijnacker : Plan Keijzershof : Bosuil Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2623363

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie