14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER. Technische omschrijving 27 mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER. Technische omschrijving 27 mei 2015 44 35 49 19"

Transcriptie

1 14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER Technische omschrijving 27 mei

2 Inleiding Dit is de zogenaamde technische omschrijving van de twee-onder-een-kapwoningen in Hartenvilla met de bouwnummers 260 en 261, 274 t/m 287. Hierin vindt u alle technische informatie over uw huis. Het doel is in de eerste plaats om u zo goed mogelijk te informeren over hoe uw huis eruit gaat zien. Daarnaast heeft de technische omschrijving een contractuele waarde. De technische omschrijving maakt naast de verkooptekeningen onderdeel uit van de koop-/ aannemingsovereenkomst. Bij het ondertekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst wordt u dus geacht op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. U kunt ervan overtuigd zijn dat Heijmans alles in het werk stelt om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. Uw huis zal worden (af)gebouwd conform de desbetreffende technische omschrijving en tekeningen naar de eis van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van overheid (zoals het bouwbesluit) en nutsbedrijven. Heeft u na het lezen van deze technische omschrijving nog vragen, dan zijn wij vanzelfsprekend graag bereid u hierop antwoord te geven. U kunt hiervoor het best contact opnemen met uw kopersbegeleider tijdens de bouwvoorbereiding en uitvoering, dhr. Peter Feijen, via de telefoon: of via de 1

3 Inhoud 1. Technische omschrijving 1.1 Algemeen 1.2 Peilen 1.3 Grondwerk 1.4 Riolering en drainage 1.5 Tuininrichting 1.6 Funderingen 1.7 Betonnen vloerconstructies 1.8 Wandconstructies en metselwerk 1.9 Metaalconstructies 1.10 Houten draagconstructies 1.11 Buitengevelkozijnen, -ramen en deuren 1.12 Hang- en sluitwerk 1.13 Postkasten, luifels en huisnummerborden 1.14 Binnendeurkozijnen en binnendeuren 1.15 Trappen en hekwerken 1.16 Dakbedekkingen 1.17 Dakvensters en dakkapellen 1.18 Beglazing 1.19 Wandafwerking 1.20 Vloerafwerking 1.21 Plafondafwerking 1.22 Metalen hekwerken 1.23 Schilderwerk 1.24 Keuken 1.25 Zonwering 1.26 Sanitair 1.27 Tegelwerk 1.28 Waterinstallatie 1.29 Brandbestrijding 1.30 Gasinstallatie 1.31 Verwarmingsinstallatie 1.32 Mechanische ventilatie 1.33 Elektrotechnische installatie 1.34 Telecommunicatie installatie 2. Algemeen 2.1 Verkoopdocumentatie en illustratie 2.2 Gelimiteerde Garantie- en waarborgregeling 2.3 Mogelijkheden Wenswonen en Keuzelijstopties 2.4 Sanitair, tegelwerk en keuken 2.5 Inbraakbeveiliging & politiekeurmerk Veilig Wonen 2.6 Warmte-isolatie 2.7 Krijtstreepmethode en onbenoemde ruimte 2.8 Vrij op Naam (VON) 2.9 Koop- / aannemingsovereenkomst (KAO) 2.10 Oplevering 2.11 Verzekering 2

4 2.12 Energielevering 2.13 Onderhoudstermijn 2.14 Wet bescherming persoonsgegevens 3. Kleur- en materialenstaat 4. Afwerkstaat 5. Kleurentabel per bouwnummer 6. Contractgegevens partijen 3

5 Technische Omschrijving 1.1 Algemeen Woonomgeving; De omringende woonomgeving buiten de uitgeefbare grond, zoals onder andere de wegen, de openbare parkeerplaatsen, de voet- en fietspaden, de bomen en de beplanting, de straatverlichting, et cetera zal worden aangelegd in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Voor zover bekend op het moment dat de Woonplanner werd samengesteld is een en ander aangegeven op de situatietekening. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Politiekeurmerk Veilig Wonen; Het project is getoetst aan de hand van de eisen zoals gesteld in het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Hierin worden eisen gesteld aan de kwaliteit van het hang- en sluitwerk van de woningen maar ook aan het integrale bouwplan (architectuur, privé ruimte in relatie tot openbare ruimte, collectieve zaken als verlichting et cetera). Desondanks is het Politiekeurmerk Veilig Wonen geen onderdeel van de koop- /aannemingsovereenkomst. Gekoppelde uitbouwen en volume-uitbreidingen; Afhankelijk van de samenstelling van de aangrenzende woning(en) kan het voorkomen dat zijgevels, inclusief randafwerking en hekwerken, van uitbouwen of volume-uitbreidingen in de veranda komen te vervallen. Het vervallen van deze zijgevels, inclusief de randafwerking en hekwerken, geeft geen der partijen recht op verrekening van mindere of meerdere kosten. 1.2 Peilen De bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer is het vloerpeil van de woning. Ten opzichte van dit vloerpeil gelden voor het omliggende terrein de navolgende hoogteverschillen: - De bovenzijde van de bestrating ter plaatse van de voordeuren ligt bij oplevering circa 2 cm lager dan bovengenoemd vloerpeil. - De bovenzijde van de bestrating in de veranda bij de twee-onder-een-kapwoningen ligt bij oplevering circa 2 cm lager dan bovengenoemd vloerpeil. - De bovenzijde van de beteelbare grond in de tuinen ligt bij oplevering circa 5 cm lager dan bovengenoemd vloerpeil. 1.3 Grondwerk Hiertoe behoren alle voor de bouw noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen binnen de erfgrens. 1.4 Riolering en drainage Rioleringsstelsel; De riolering wordt in een gescheiden stelsel voor vuil- en schoonwater uitgevoerd. Het hemelwater dat op de daken van de woning valt zal op het nabij gelegen oppervlaktewater geloosd worden. Leidingen; De rioleringsleidingen worden uitgevoerd in kunststof buizen. De systemen worden voorzien van de benodigde hulp- en ontstoppingsstukken en worden waterdicht en stankvrij opgeleverd. Woningen; In de woning wordt een binnenriolering aangebracht ten behoeve van de (toekomstige) douchehoek, wastafel- en closetcombinatie in de badkamer, de (toekomstige) closet- en fonteincombinatie in het toilet, de (toekomstige) spoelbak in de keuken, de afvoer van de wasmachine(opstelplaats) en de cv-installatie. De afvoer van de wasmachine(opstelplaats) en de cv-installatie worden uitgevoerd als opbouwleidingen en zijn in het zicht. De afgedopte aansluitpunten van de binnenriolering voor de (toekomstige) sanitaire toestellen en de spoelbak, de afvoer van de wasmachine(opstelplaats) en de cv-installatie worden op de plaats zoals aangegeven op tekening in de woning aangebracht. 4

6 Hellende-/ pannendaken; Aan de voet van het hellende dakvlak wordt een grijze halfronde metalen dak(mast)goot aangebracht. Het verzamelde hemelwater wordt via hemelwaterafvoeren naar het rioleringssysteem afgevoerd. De grijze metalen hemelwaterafvoeren worden tegen het buitenspouwblad van de woning aangebracht. Platte daken van de garage; Het hemelwater op de platte daken van de garage wordt door middel van grijze kunststof hemelwaterafvoeren, aangebracht tegen de buitenafwerking van de garage, afgevoerd. De hemelwaterafvoer van de garage is aangesloten op het schoonwater rioleringsstelsel. Drainage; In het midden van de bouwblokken is evenwijdig aan de voorgevel één drainage streng in de grond onder de woning opgenomen. De drainage streng wordt aangesloten op het rioleringsstelsel. Aansluitingen; De vuil- en hemelwaterafvoerleiding van de woning wordt door middel van uitleggers aangesloten op het rioleringsstelsel in de straat. De aansluitkosten van de riolering op het gemeenteriool zijn in de koop- /aanneemsom begrepen. 1.5 Terreininrichting en Garage Entree pad; De positie van de voordeur kan in de Woonplanner bepaald worden. Bij de twee-onder-een-kap woning wordt een entree pad aangebracht vanaf de erfgrens van de voortuin tot aan de voordeur. Het entree pad, breed circa 120 cm, bestaat uit grijze (naturel) betontegels. Opstelplaatsen personenauto; De opstelplaatsen voor een personenauto wordt bestraat met betonnen straatsteenklinkers in de kleurstelling donker grijs. Daar waar nodig worden langs de zijden van het straatwerk grijze (naturel) betonnen opsluitband aangebracht. Veranda; De veranda op tuinniveau is voorzien van een bestrating bestaande uit betonnen siertegels in de kleurstelling antraciet. Langs de vrije zijden van de veranda wordt een antraciet grijze betonnen opsluitband langs de bestrating aangebracht. Tuinafscheiding, stalen striphekwerk; Bij de twee-onder-een-kap woning wordt langs de erfgrens aan de zuidwest zijde met het openbare gebied een in kleur afgewerkt stalen striphekwerk, hoog circa 100 cm, op het perceel aangebracht. Tuinafscheiding, gaashekwerk/haag; Bij bouwnummer 274, 281, 282 en 287 wordt langs de erfgrens met het openbaar gebied, evenwijdig aan de zijgevel van de woning, een circa 180 cm hoog gaashekwerk aangebracht. Tegen dit gaashekwerk worden eenzijdig voorgekweekte klimplanten (lang circa 60 cm) geplant. Op de erfgrens tussen de opstelplaatsen voor personenauto s wordt over de lengte van de opstelplaats een circa 150 cm hoog gaashekwerk aangebracht. Tegen het gaashekwerk worden om en om aan weerszijden voorgekweekte klimplanten (lang circa 60 cm) geplant. Voor de positie van de gaashekwerken verwijzen wij u naar de situatietekening. Garage; In de achtertuin van de twee-onder-een-kap woning wordt een ongeïsoleerde geprefabriceerde houten garage geplaatst op een betonnen vloer op grondslag op heipalen. De garage wordt geschakeld uitgevoerd. De geprefabriceerde houten garage is samengesteld uit een vurenhouten stijl- en regelwerk en wordt aan de buitenzijde afgewerkt met Western Red Cedar rabatdelen, in kleur gebeitst. Het platte dakvlak van de geprefabriceerde houten garage bestaat uit een vurenhouten balklaag waarop een dakbeschot en een bitumineuze dakbedekking aangebracht wordt. Langs de dakrand wordt een multiplex boeideel en een in kleur afgewerkte aluminium daktrim aangebracht. Het dakoverstek wordt dekkend geschilderd. De plafonds in de garages zijn gedeeltelijk bekleed met een brandvertragende beplating. In de garage is een stalen garage kanteldeur en een loopdeur opgenomen. Beteelbare grond; De tuin wordt voorzien van een laag (circa 30 cm) beteelbare grond dat bestaat uit uitkomend zand verrijkt/ gemengd met grond. 5

7 1.6 Funderingen Fundering; De fundering van de woning bestaat uit betonnen funderingsbalken die rusten op betonnen heipalen. De afmetingen en lengtes van deze palen worden bepaald uit de resultaten van het grondonderzoek en het advies van de constructeur. 1.7 Betonnen vloerconstructies Vloeren begane grond; De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde ribcassette vloer met een Rc-waarde van 4,0 m 2.K/W. Nabij de voordeur van de woning is in de ribcassette vloer een geïsoleerd kruipluik opgenomen. De positie van het kruipluik is indicatief op de tekeningen aangegeven. Verdiepingsvloeren; De verdiepingsvloeren van de woning bestaan uit geprefabriceerde betonnen vloerelementen (breedplaat) waarop in het werk een betonnen druklaag gestort wordt. De verdiepingsvloer heeft een totale dikte van 220 mm. 1.8 Wandconstructies en metselwerk Woningscheidende wanden; De woningscheidende wanden tussen de woningen onderling worden uitgevoerd als een gespouwde woningscheidende kalkzandsteen bouwmuur met een dikte van 150 mm kalkzandsteen, 60 mm spouw en 150 mm kalkzandsteen. Ten behoeve van de stabiliteit van het casco tijdens de uitvoeringsfase worden ter hoogte van de verdiepingsvloeren enkele stalen wapeningsstaven over de spouw gelegd. Kopgevel wanden; De kopgevel van de twee-onder-een-kap woning bestaat uit kalkzandsteen met een dikte van 150 mm. Binnenspouwbladen; De binnenspouwbladen van de voor- en achtergevel van de twee-onder-een-kap woning worden uitgevoerd in kalkzandsteen met een dikte van 100 mm. Gevelmetselwerk; Het gevelmetselwerk van de woning wordt uitgevoerd in een handvormbaksteen, waalformaat, in wildverband gemetseld. Het gevelmetselwerk van de woning, met uitzondering van de woningen die voorzien worden van keimwerk, wordt verdiept en in kleur afgevoegd. Het gevelmetselwerk van de gekeimde woningen wordt platvol afgevoegd. De kleurstelling van de buitengevel is per bouwnummer bepaald. In hoofdstuk 5 van deze technische omschrijving is de tabel opgenomen waarin per bouwnummer is aangegeven welke kleuren gevelstenen of keimwerk toegepast worden. Keimwerk; De gemetselde buitengevel van de bouwnummers 280, 281, 286 en 287 worden in kleur wit geschilderd, het zogenaamde keimwerk. Tot een hoogte van circa 30 cm vanaf de beteelbare grond of bestrating langs de gevel wordt het keimwerk in een donker grijze kleurstelling aangebracht. Gevelisolatie; De warmte-isolatie van de spouwmuren bij het gevelmetselwerk hebben als totaal pakket een Rcwaarde van 3,5 m 2.K/W. Metselwerk dilataties; De leverancier van de bakstenen, de constructeur en de architect bepalen, in overleg, waar dilataties en knipvoegen in het gevelmetselwerk dienen te worden opgenomen. Stabiliteitswanden: Nabij de trapgatsparing wordt op de begane grond en eerste verdieping van de twee-onder-eenkap woning een kalkzandsteen stabiliteitswand geplaatst. Lichte scheidingswanden; De niet dragende scheidingswanden in de woning worden uitgevoerd in gipsblokken met een dikte van circa 70 mm, met uitzondering van de lichte scheidingswanden van de badkamer. De lichte scheidingswanden van de badkamer hebben een dikte van circa 100mm. Waar volgens het bouwbesluit aan 6

8 geluidseisen moet worden voldaan, worden zwaardere blokken toegepast. In de badkamers wordt de onderste laag in vochtbestendige blokken uitgevoerd. 1.9 Metaalconstructies Stalen draagconstructie, algemeen; Indien in de Woonplanner gekozen wordt voor een volume-uitbreiding in de veranda wordt voor de ondersteuning van de betonnen verdiepingsvloer in de volume-uitbreiding stalen kolommen geplaatst nabij de buitengevelkozijn. De positie van deze stalen kolommen zijn indicatief op de plattegronden aangegeven. De stalen kolommen worden in kleur afgewerkt. De stalen ligger en de stalen kolommen worden gedimensioneerd volgens opgave en berekening van de constructeur Houten draagconstructies Schuine daken; Het schuine dakvlak van de woning wordt uitgevoerd met geprefabriceerde houten dakelementen. Deze geprefabriceerde houten dakelementen worden geïsoleerd met een isolatiewaarde voor het totale pakket Rc= 4,0 m 2.K/W. Veranda; De draagstructuur van de veranda aan de voorgevel van de twee-onder-een-kap woning wordt uit houten balken samengesteld. Het dek van het terras op de verdiepingen bestaat uit houten delen die aan de bovenzijde van langsgroeven zijn voorzien. Tussen de houten delen van het dek is een sparing van circa 10 mm aanwezig. Het geheel van de draagstructuur wordt dekkend gebeitst in de kleur wit. De houten delen van het dek blijven onbehandeld. Veranda, algemeen; Onder invloed van het zonlicht en de weersomstandigheden zullen de houten delen van het dek na verloop van tijd gaan vergrijzen/verkleuren. Afhankelijk van de situatie kunnen er in de loop van tijd kleurverschillen ontstaan tussen de houten delen onderling. Door overmatige afzetting van algen en/of aanvriezing van dauw op het loopvlak van de houten delen kunnen de terrassen periodiek glad zijn Buitengevelkozijnen, -ramen en -deuren Buitengevelkozijnen en -ramen; De buitengevelkozijnen en ramen van de woning zijn vervaardigd van duurzaam geproduceerd hout en dekkend geschilderd. Voordeuren; De voordeur wordt uitgevoerd als een houtendeur met glasopeningen. De voordeur wordt vervaardigd van hardhout en dekkend geschilderd. In de voordeur is een brievensleuf met tochtdichting opgenomen. Buitendeuren; De buitendeuren van de woning en de garage worden uitgevoerd als een houten deur met een glasopening, dekkend in kleur geschilderd. Garage kanteldeur; Bij de twee-onder-een-kap woning wordt in de garage een stalen garage kanteldeur aangebracht. De in kleur afgewerkte stalen garage kanteldeur is voorzien van geleiders en een verenpakket en wordt handmatig bediend. Waterslagen; Aan de onderzijde van de buitengevelkozijnen met een gemetselde borstwering wordt een geglazuurde keramische waterslag aangebracht. Vensterbanken; Onder het buitengevelkozijn wordt aan de binnenzijde een vensterbank aangebracht van spaanplaat, voorzien van een kunststof deklaag. Kozijnen tot aan de vloer worden niet voorzien van een vensterbank. Dorpels; Bij de voordeur van de woning en de buitendeur(en) op de begane grond worden kunststeen dorpels toegepast. Conform het bouwbesluit is voor de toekomstige vloerafwerking ter plaatse van de voordeur een hoogte van 20 mm gereserveerd. Het aanbrengen van een dikkere vloerafwerking nabij de naar binnen draaiende voordeur kan problemen geven met het openen van deze deur. 7

9 Ventilatieroosters, buitengevel; Voor de ventilatie van de woning worden, daar waar nodig volgens de ventilatieberekeningen, in de buitengevelkozijnen/ -ramen op het glas ventilatieroosters aangebracht. De aluminium ventilatieroosters zijn in kleur afgewerkt. Op de verkooptekeningen zijn de mogelijke posities van de ventilatieroosters aangegeven Hang- en sluitwerk Kwaliteit; De kwaliteit van het hang- en sluitwerk wordt, daar waar nodig, inbraakvertragend uitgevoerd volgens de voorschriften van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Algemeen; Alle ramen en deuren worden afgehangen met de nodige tocht- en afdichtingsprofielen. De te openen buitenramen worden voorzien van raambomen. Op de houten onderdorpels van de deurkozijnen worden aluminium slijtprofielen aangebracht. Woning; De voordeur en de buitendeuren van de woning worden uitgevoerd met een cilinderslot. Deze cilindersloten worden als gelijksluitend uitgevoerd en zijn dus met 1 sleutel te bedienen Postkasten, luifels en huisnummerborden Postkasten; Bij de twee-onder-een-kap woning wordt op de zijgevel van de garage een afsluitbare postkast geplaatst. Luifel; Bij de twee-onder-kap woning wordt boven een voordeur die in de zijgevel is gesitueerd een luifel aangebracht. Huisnummerbord; Op de voorgevel wordt een huisnummerbord aangebracht volgens de daarvoor geldende voorschriften Binnendeurkozijnen en binnendeuren Binnendeurkozijnen en deuren; De binnendeurkozijnen in de woning, met uitzondering van de installatiekast, zijn vervaardigd van gemoffeld plaatstaal en voorzien van een bovenlicht. Het bovenlicht van de meter- en de trapkast wordt voorzien van een paneel. Indien in de Woonplanner gekozen wordt voor een plattegrond op de begane grond waarbij de verdiepingstrap direct in de woonkamer/ keuken uitkomt, dan zullen alleen de binnendeurkozijnen van de slaapkamers op de verdiepingen uitgevoerd worden zonder bovenlicht. In de binnendeurkozijnen van de slaapkamers worden dan binnendeuren afgehangen die voorzien zijn van een akoestisch deurrooster en een automatische valdorpel. Bij deze binnendeurkozijnen van de slaapkamers zal tussen de stijlen een stofdorpel aangebracht worden voor een adequate werking van de valdorpel. De binnendeuren van de woning, met uitzondering van de installatiekast, zijn fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. De uitvoering van de binnendeuren en het binnendeurgarnituur, met uitzondering van de binnendeur van de installatiekast, is afhankelijk van de keuzen. Binnendeurkozijn en deur van de installatiekast; Het binnendeurkozijn van de installatiekast is vervaardigd van hout, dekkend geschilderd in de kleur wit. In het houten binnendeurkozijn is een vlakke plaatdeur afgehangen. Deze binnendeur is een fabrieksmatig afgewerkte stompe deur. Dorpels; Tussen de stijlen van het binnendeurkozijn van de badkamer en het toilet wordt een kunststeen dorpel aangebracht. Bij alle overige binnendeurkozijnen in de woning worden geen dorpels aangebracht, tenzij de binnendeur is voorzien van een valdorpel, zie de paragraaf binnendeurkozijnen en -deuren. 8

10 1.15 Trappen en hekwerken Verdiepingstrappen; De trap in de woning van de begane grond naar de 1 e verdieping wordt uitgevoerd als een vurenhouten dichte- of een open trap (zonder stootborden), zoals op de tekening van de plattegrond is aangegeven. Alleen bij een dichte trap is er sprake van een trapkast onder de trap. De overige trappen in de woning worden uitgevoerd als een vurenhouten open trap. Langs de vrije zijde van de trapgat sparingen wordt een houten spijlenhekwerk aangebracht. De treden van de houten trap worden wit gegrond opgeleverd. De trapbomen en het spijlenhekwerk worden in het werk dekkend wit geschilderd Dakbedekkingen Schuine daken; De geïsoleerde prefab houten dakelementen van het schuine dakvlak worden voorzien van keramische dakpannen. Per woning worden op het dak dakkappen geplaatst voor de ontluchting van de riolering en de afvoer van de mechanische ventilatie en combi cv-ketel (rookgassen). De dakkappen zijn indicatief op de gevelaanzichten aangegeven. De positie zal door de installateur bepaald worden Dakvensters en dakkapellen Dakvenster; In de Woonplanner kan, afhankelijk van de gekozen plattegrond(en), op de 2 e verdieping in het schuine dakvlak een dakvenster opgenomen worden. Het dakvenster op de 2 e verdieping is als een zogenaamd tuimelraam te openen Beglazing Beglazing; In alle buitengevelkozijnen, -ramen en deuren van de woning wordt isolerende beglazing toegepast. Afhankelijk van de positie is de beglazing als letselvoorkomend uitgevoerd. Beglazing, garage; Bij de twee-onder-een-kap woning wordt in de houten loopdeur van de garage enkelbladig ongeïsoleerd veiligheidsglas opgenomen in de kleur melkwit. Het zogenaamde witte melkglas is niet doorzichtig en laat beperkt het daglicht door Wandafwerking Woning; Alle binnenwanden van de woning worden behangklaar opgeleverd, met uitzondering van de wanden in de meterkast, de (mogelijke) trapkast en de wanden in het toilet en de badkamer Plinten; In de woning worden géén vloerplinten aangebracht Vloerafwerking Dekvloeren; In de woning wordt een dekvloer aangebracht volgens een nader te bepalen materialisatie. In de badkamer wordt een zandcement dekvloer aangebracht. Wij attenderen u erop dat afhankelijk van zettingen in de betonnen vloeren scheuren kunnen ontstaan in de dekvloeren. Bij het toepassen van zachte vloerbedekkingen zijn deze scheuren nimmer een probleem, maar bij toepassing van harde vloerbedekkingen, zoals plavuizen kunnen deze scheuren zich doorzetten in de plavuizen Plafondafwerking Betonnen plafonds; De betonnen plafonds in de woning worden, met uitzondering van de meterkast, voorzien van wit structuurspuitwerk. De trapgaten worden ter plaatse van de vloerranden afgewerkt met een multiplex aftimmering. 9

11 Wij attenderen u erop dat de V-naden tussen de geprefabriceerde betonnen vloerelementen (breedplaat) in het zicht blijven. De afstand van de v-naden onderling is afhankelijk van de breedte van de geprefabriceerde betonnen vloerelementen en kan niet overal gelijk zijn. Schuine daken; De platen aan de binnenzijde van de schuine dakvlakken worden niet nader afgewerkt Metalen hekwerken Balustrade, veranda; Langs de vrije zijde van de veranda wordt een in kleur fabrieksmatig afgewerkte stalen striphekwerk aangebracht. Ter hoogte van de woningscheidende bouwmuur is een in kleur afgewerkte stalen striphekwerk, als afscheiding tussen de terrassen onderling, aangebracht. Deze afscheiding tussen de terrassen komt te vervallen als er in de Woonplanner gekozen is voor een volume-uitbreiding ter plaatsen van de veranda die grenst aan de woningscheidende bouwmuur Schilderwerk Dekkend schilderwerk; Hieronder vindt u een overzicht van de diverse onderdelen die dekkend geschilderd worden afgewerkt. - De houten buitengevelkozijnen, -deuren en ramen. - De trapboom van de vurenhouten trap en het spijlenhekwerk. - Het houten binnendeurkozijn van de installatiekast. - De zichtzijden van het dakoverstek van de garage. Dekkend gebeitst; Het navolgende onderdeel wordt afgewerkt met een dekkende beits. - De houten draagconstructie van de veranda. Fabrieksmatig afgewerkt; De navolgende onderdelen zijn fabrieksmatig voorzien van een afwerking; - De plaatstalen binnendeurkozijnen en binnendeuren in de woning. - De treden van de vurenhouten trap (wit gegrond). - De houten muurleuningen van de vaste verdiepingstrappen in de woning (transparant gelakt) Keuken Keukeninrichting; De woning wordt zonder keuken en keukentegelwerk opgeleverd. De installatievoorzieningen, zoals de afzuigpunten voor de mechanische ventilatie, een afgedopte aansluiting voor de riolering, een afgedopte aansluiting voor koud- en warm water, een afgedopte aansluiting voor gas, de aansluitpunten voor elektra en het aansluitpunt van het separate luchtkanaal voor de wasemkap (afvoercapaciteit 300m 3 /uur) worden standaard aangebracht op de plaats zoals op de tekening van de plattegronden is aangegeven Zonwering Bij een volume-uitbreiding ter plaatsen van de veranda op de eerste verdieping wordt op de buitengevelkozijnen van deze volume-uitbreiding, evenwijdig aan de voorgevel van de woning, een elektrisch bediende screen als zonwering aangebracht. Bij de overige buitengevelkozijnen van de woning worden géén zonwering aangebracht. Aan de bovenzijde van het buitengevelkozijn op de eerste verdieping bevindt zich de in kleur afgewerkte opbouw aluminium behuizing van de screen. Op de stijlen van het buitengevelkozijn op de eerste verdieping worden de in kleur afgewerkte aluminium zijgeleiders van de screen aangebracht. De kleurstelling van het doek (screen) wordt in overleg met de architect nader bepaald en is voor alle woningen gelijk. Wij willen u erop attenderen dat bij een volume-uitbreiding ter plaatsen van de veranda op de begane grond en/ of de tweede verdieping, en bij de overige buitengevelkozijnen van de woning, er standaard géén zonwering wordt aangebracht. 10

12 1.26 Sanitair Sanitair; De woning wordt zonder sanitair en tegelwerk opgeleverd. Zoals op tekening is aangegeven worden de navolgende installatievoorzieningen standaard aangebracht. Toiletruimte, bestaande uit: - Een afzuigventiel voor de mechanische ventilatie. - Een afgedopte koudwaterleiding voor de toekomstige fontein(toilet)kraan en het spoelreservoir. - Een afgedopte aansluiting riolering voor het toekomstige fontein en closetcombinatie. - Een plafondlichtpunt en lichtschakelaar. Badkamer, bestaande uit: - Een afzuigventiel voor de mechanische ventilatie. - Een afgedopte koud- en warmwaterleiding voor de (toekomstige) wastafel-, bad- en de douchemengkraan. - Een afgedopte koudwaterleiding voor de (toekomstige) spoelreservoir van de closetcombinatie. - Een afgedopte aansluiting riolering voor de (toekomstige) wastafelcombinatie, douche en het bad. - Een afgedopte aansluiting riolering voor de (toekomstige) closetcombinatie. - Een wand- en plafondlichtpunt en lichtschakelaar. - Een enkele wandcontactdoos nabij de opstelplaats van de (toekomstige) wastafelcombinatie. - Een aansluitpunt voor een (toekomstige) elektrische badkamerkachel. Aansluitpunt wasmachine en condensdroger; Ter plaatse van de op tekening aangegeven opstelplaats voor de wasmachine wordt een verchroomde tapkraan en een kunststof sifon en afvoer (in het zicht tegen de wand) aangebracht. Ten behoeve van de afvoer van de condensdroger wordt er een aansluiting op de wasmachine-afvoer aangebracht. Aansluitpunt vaatwasser; Ter plaatse van de op tekening aangegeven opstelplaats voor de vaatwasser wordt een verchroomde tapkraan en een kunststof sifon en afvoer (in het zicht tegen de wand) aangebracht Tegelwerk Tegelwerk; De woning wordt zonder vloer- en wandtegelwerk opgeleverd. Wij willen u erop attenderen dat bij het ontbreken van het vloer- en wandtegelwerk in de woningen er voor de waterdichtheid van de badkamer en het toilet een gelimiteerde garantieverklaring van het SWK wordt afgegeven Waterinstallatie Watermeters; In de meterkast wordt door het drinkwaterbedrijf een watermeter aangebracht. In de koop- /aanneemsom zijn deze aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie inbegrepen. Koudwaterleidingen; Vanaf de watermeter in de meterkast wordt de koudwaterleiding in de woning aangebracht volgens de voorschriften van het drinkwaterbedrijf. De koudwaterleiding wordt aangesloten op de combi cv-ketel en de tapkraan ten behoeve van de wasmachine opstelplaats. Een afgedopte koudwaterleiding wordt in de woning aangebracht ten behoeve van de (toekomstige) bad, douche- en wastafelmengkraan en het (toekomstige) spoelreservoir van de closetcombinatie in de badkamer, de (toekomstige) gootsteenmengkraan gecombineerd met de (toekomstige) vaatwaskraan in de keuken en het (toekomstige) spoelreservoir van de closetcombinatie en de fontein(toilet)kraan in het toilet. Op de plaats, zoals aangegeven op de tekeningen van de plattegronden, worden de aansluitpunten van de koudwaterleiding afgedopt in de woning aangebracht. Warmwaterleidingen; De afgedopte warmwaterleidingen in de woning worden vanaf de combi cv-ketel aangebracht ten behoeve van de (toekomstige) bad, douche- en wastafelmengkraan in de badkamer en de gootsteenmengkraan in 11

13 de keuken. De warmwaterleiding wordt, op de plaats zoals op de tekeningen van de plattegronden is aangegeven, in de woningen afgedopt aangebracht. Waterinstallatie algemeen; Het leidingwerk wordt gemonteerd volgens de huidige eisen en normen. Toch is het mogelijk dat er waterslag ontstaat (het zogenaamde slaan van waterleidingen). Lucht in de dienstleidingen van het waterleverend bedrijf of het toepassen van snelsluitende kranen (onder andere sommige typen vaatwas- of wasmachines) kunnen hiervan de oorzaak zijn. De waterinstallatie is niet ontworpen op gelijktijdig gebruik van tapwater. Indien in de Woonplanner gekozen wordt voor een tweede badkamer op de zolderverdieping, dan kunt u via de keuzelijst optioneel voor een elektrische boiler kiezen. De capaciteit van de standaard installatie in de woning is niet berekend op een tweede badkamer in de woning Brandbestrijding Rookmelders; In de woning worden, zoals op de verkooptekeningen is aangegeven, rookmelders aangebracht. Deze rookmelders zijn met elkaar verbonden en functioneren zowel op 220 volt als op batterijen. Verkrijgers zijn verplicht om de rookmelders in stand te houden en het functioneren regelmatig te testen. Variant met ingedeelde 2 e (zolder)verdieping; Indien in de Woonplanner een variant met een 2 e (zolder)verdieping gekozen wordt, dan wordt conform de voorschriften, in alle ruimten in de woning, behoudens de badkamer en het toilet, een rookmelder aangebracht. De extra rookmelders zijn niet op de tekeningen van de plattegronden aangegeven Gasinstallatie Gasinstallatie; Vanaf de gasmeter in de meterkast wordt een gasleiding aangelegd naar de combi cv-ketel en de op tekening aangegeven opstelplaats voor de (toekomstige) gaskookplaat in de keuken. In de keuken wordt de gasleiding afgedopt aangebracht. De aan het nutsbedrijf verschuldigde aansluitkosten voor de gasinstallatie tot in de meterkast zijn in de koop-/aanneemsom inbegrepen Verwarmingsinstallatie Algemeen; De verwarmingsinstallatie in de woning wordt op basis van de gekozen plattegronden door de installateur uitgewerkt. Bij de uitwerking van de installatie kan het voorkomen dat door ons geconcludeerd moet worden dat de op de plattegrond getekende schachten onvoldoende groot zijn om de installatie volgens de richtlijnen te kunnen inpassen. In deze situatie behoudt Heijmans Vastgoed B.V. het recht om de afmetingen van de op de plattegronden getekende schachten aan te passen. Capaciteit; De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van het SWK, waarbij de ruimtetemperaturen zoals hieronder genoemd, bereikt en behouden kunnen worden bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, bij gesloten ramen en deuren en een in werking zijnde mechanische ventilatie. Bij een buitentemperatuur van -10 graden. Daar waar geen verwarmingselement (plaatradiator of vloerverwarming) wordt geplaatst, zoals het toilet, wordt geen garantie gegeven. Woonkamer: 20 graden Celsius. Keuken: 20 graden Celsius. Slaapkamers: 20 graden Celsius. Badkamer: 22 graden Celsius. Entree: 15 graden Celcius. Combiketel centrale verwarming; In de woning wordt een gasgestookte HR (Hoog-Rendement) combi CV-toestel geïnstalleerd. Deze heeft een CW toepassingsklasse 5. 12

14 Wij willen u erop attenderen dat, afhankelijk van de gekozen plattegrond en de positie van de dak doorvoer op het hellende dakvlak, de kanalen voor het combi cv-toestel op de 2e (zolder)verdieping gedeeltelijk in het zicht kunnen komen. De positie en grootte van de installatiekast op de 2e (zolder) verdieping is indicatief op de tekening van de plattegrond aangegeven. Verwarmingslichaam, vloerverwarming; In de verblijfsruimten van de twee-onder-een-kapwoningen wordt in de dekvloer een laag temperatuur vloerverwarming als hoofdverwarming aangebracht. De temperatuurregeling vindt per verblijfsruimte plaats door een ruimteregelaar. Een centrale regeling (kamerthermostaat) in de woonkamer wordt niet aangebracht. De ruimteregelaars zijn nabij de binnendeuren van de ruimten tegen de binnenwand aangebracht. De elektrische badkamerkachel wordt bij oplevering van de woning geleverd. De aanvoer- en retourleidingen worden vanaf de combi cv-ketel naar een verdeelunit van de vloerverwarming aangebracht. Vanaf deze verdeelunit worden door de dekvloer de lussen van de vloerverwarming (groepen) aangebracht. Op elke bouwlaag wordt een verdeelunit in de woning aangebracht. Afhankelijk van de gekozen plattegronden worden de verdeelunits in het zicht in een ruimte/ vertrek geplaatst of indien dit mogelijk is opgenomen in een schacht. Indien de verdeelunit in een schacht opgenomen kan worden zal deze schacht, in verband met het uitvoeren mogelijke onderhoudswerkzaamheden aan deze verdeelunit van een uitneembaar luik van circa 50 x 40 cm (b x h) worden voorzien. Wij willen u erop attenderen dat de laag temperatuur vloerverwarming gebruik maakt van de massa van de begane grond- of verdiepingsvloeren en daardoor een langere opwarmtijd heeft. In vergelijking tot een hoog-temperatuursysteem met plaatradiatoren vraagt het laag-temperatuur-systeem met vloerverwarming een ander stookgedrag van de bewoner. Over de gehele dag genomen (overdag en s nachts) dient de kamerthermostaat in de woonkamer op een constanter niveau ingeregeld te worden. Bij vloerverwarming wordt een nachtverlaging niet aanbevolen. Een nachtverlaging wordt in de berekening van het vermogen van de vloerverwarming niet meegenomen. De keuze van de vloerafwerking/ -bedekking heeft invloed op de warmteafgifte van de vloerverwarming en kan tot een verlaging van het vermogen leiden. Voor een gedegen werking van de vloerverwarming mag de warmteweerstand van de vloerafwerking/ -bedekking niet hoger zijn dan Rc= 0,13 m2.k/w. Wij adviseren u om bij uw leverancier van de vloerafwerking/ - bedekking hierover advies in te winnen. Tevens attenderen wij u erop dat er in de dekvloer niet geboord of gehakt mag worden. De leidingen van en naar de verdelers, worden ter plaatse van de verdeelunit, in het zicht gemonteerd Mechanische ventilatie Omschrijving installatie; De woning wordt voorzien van een ventilatiesysteem waarbij door middel van een ventilatorunit een permanente afzuiging plaatsvindt. Dit ventilatiesysteem zorgt ervoor dat er via de ventilatieroosters in de buitengevelkozijnen/ -ramen verse buitenlucht wordt aangezogen. Ventilatorunit; De ventilatorunit in de woning wordt deels door middel van kanaalstukken aangesloten op de dakdoorvoer naar buiten. De ventilatorunit wordt bediend door middel van een CO2 sensor die in de woonkamer is aangebracht. Deze CO2 sensor meet de hoeveelheid kooldioxide in de ruimte waarna de ventilator in een hogere of lagere stand zal gaan afzuigen. De CO2 sensor is ook met de hand in te stellen. Het menselijk lichaam produceert CO2 en bij een verhoogde concentratie zal de ventilator in een hogere stand meer lucht uit de woning naar buiten afzuigen waardoor de toevoer van versere lucht via de ventilatieroosters zal toenemen. Wij willen u erop attenderen dat, afhankelijk van de gekozen plattegrond en de positie van de dakdoorvoer op het hellende dakvlak, het kanaalstuk op de 2e (zolder)verdieping gedeeltelijk in het zicht kan komen. De ventilatorunit wordt in de installatiekast op de 2e (zolder) verdieping aangebracht en is niet op de tekening van de plattegrond aangegeven. Kanalen; Vanaf de ventilatorunit worden afzuigkanalen naar het toilet, de badkamer, de opstelplaats wasmachine en de keuken aangebracht. 13

15 Wij willen u erop attenderen dat bij de keuze in de Woonplanner voor een tweede badkamer op de 2 e (zolder)verdieping de afzuigkanalen vanaf het afzuigpunt in de tweede badkamer naar de ventilatorunit in de installatiekast in het zicht aangebracht worden door de (zolder)ruimte. Afzuigpunten, mechanische ventilatie; Genoemde kanalen, met uitzondering van het kanaal voor de (toekomstige) wasemkap in de keuken, worden aan de einden voorzien van afzuigrozetten. De afzuigpunten zijn niet op de tekeningen van de plattegronden aangegeven. De positie van de afzuigpunten, met uitzondering van het kanaal voor de (toekomstige) wasemkap in de keuken, worden in een later stadium door de installateur vastgesteld. Afzuigpunt wasemkap; In de woning is een separaat afvoerkanaal opgenomen voor de (toekomstige) gemotoriseerde wasemkap in de keuken. Op het afvoerkanaal kan een gemotoriseerde wasemkap met een capaciteit van 300 m3/uur aangesloten worden Elektrotechnische installatie Omschrijving installatie, woning; De woning wordt voorzien van een complete elektrische installatie conform de NEN De voorzieningen zijn niet op tekeningen van de plattegronden aangegeven. De positie van de op tekening aangegeven voorzieningen zijn echter indicatief en kunnen nog enigszins verplaatsen. Wandcontactdozen en schakelmateriaal worden uitgevoerd in kunststof in een standaard kleur en worden gemonteerd als inbouwmateriaal. Alle schakelaars en wandcontactdozen zijn gemaakt volgens KEMA-keur. De installatie voldoet aan de voorschriften van het energiebedrijf en de NEN De volledige elektrische installatie wordt in randaarde uitgevoerd. Omschrijving installatie, garage; De garage bij de twee-onder-een-kap woning wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos, een lichtpunt en een lichtschakelaar. De dubbele wandcontactdoos, de lichtschakelaar en de kunststof elektriciteitsleidingen worden uitgevoerd als opbouwmateriaal. Elektrameters; In de meterkasten wordt door het energiebedrijf een elektrameter aangebracht. De aan het energiebedrijf verschuldigde aansluitkosten zijn in de koop-/ aanneemsom inbegrepen. Inbouwhoogte elektra; In de woning wordt voor de elektrische installatie de navolgende inbouwhoogten aangehouden: Schakelaars en wandcontactdozen in de keuken ter plaatse van de op tekening aangegeven opstelplaats van het aanrecht; circa 120 cm boven de dekvloer. De overige schakelaars voor de lichtpunten in de woning; circa 105 cm boven de dekvloer. De enkele wandcontactdoos ten behoeve van de wasemkap in de keuken; circa 220 cm boven de dekvloer. De dubbele wandcontactdoos ten behoeve van de koelkast in de keuken; circa 10 cm boven de dekvloer. Een enkele wandcontactdoos ten behoeve van de vaatwasser; circa 65 cm boven de dekvloer; Een enkele wandcontactdoos ten behoeve van de condensdroger; circa 120 cm boven de dekvloer; De overige wandcontactdozen in de keuken, slaapkamer en de woonkamer; circa 30 cm boven de dekvloer. Wandcontactdozen gecombineerd met de lichtschakelaar op circa 105 cm boven de dekvloer; De overige wandcontactdozen in de woning; circa 105 cm boven de dekvloer. Centraaldozen plafond; De centraaldozen in het plafond voor de lichtaansluitpunten worden voorzien van een dekplaat met een lamphaak en afgewerkt met een kroonsteen. Aansluitpunten buitenverlichting; Nabij de voordeur en de achterdeur wordt een aansluitpunt voor een buitenlichtpunt aangebracht. De aansluitpunten worden afgewerkt met een kroonsteen (zonder armatuur). Buitenlichtpunt, garage; Nabij de loopdeur van de garage wordt een buitenlichtpunt met een vandaalbestendig armatuur en schemerschakelaar gemonteerd. Indien de voordeur wordt gesitueerd in de zijgevel dan wordt deze eveneens voorzien van armatuur. 14

16 Belinstallatie; De woning wordt voorzien van een belinstallatie, bestaande uit een beldrukker bij de voordeur en een schel in de entreehal van de woning Telecommunicatie installatie Telefoonaansluiting; In de meterkast komt een voorziening voor een telefoonaansluiting. Vanaf de meterkast wordt naar de op de tekening aangegeven plaats in de woonkamer een bedrade en afgemonteerde aansluiting aangebracht. Naar de hoofdslaapkamer wordt een loze leiding met inbouwdoos aangebracht. De aansluitingen zijn niet op tekeningen van de plattegronden aangegeven. De aanvraag voor telefoon dient door verkrijger zelf te worden gedaan en de aansluitkosten zijn niet in de koop-/aanneemsom opgenomen. Centrale antenne installatie; In de meterkast komt een voorziening voor een aansluiting op de centrale antenne installatie (CAI). Vanaf de meterkast wordt naar de woonkamer een bedrade en afgemonteerde aansluiting aangebracht. Naar de hoofdslaapkamer wordt een loze leiding met inbouwdoos aangebracht. De aansluitingen zijn niet op tekeningen van de plattegronden aangegeven. De aanvraag voor CAI dient door verkrijger zelf te worden gedaan en de aansluitkosten zijn niet in de koop-/aanneemsom opgenomen. 15

17 Algemeen 2.1 Verkoopdocumentatie en illustratie De online Woonplanner en de bijbehorende brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen die zijn verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan, alsmede gemeentelijke instanties. Ondanks deze zorgvuldigheid moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen die voortvloeien uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Heijmans Vastgoed B.V. is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid van de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het huis. Deze wijzigingen zullen geen van de partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van minder- of meerkosten. Het ontwikkelen van een woningbouwproject is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekeningen die in de brochure zijn opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen, huisvuil(opstel)plaatsen, speelplaatsen en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op de Woonplanner en in de brochure opgenomen perspectieftekeningen van de huizen, foto s en afbeeldingen. Deze tekeningen, foto s en afbeeldingen dienen enkel ter illustratie: om u een idee te geven van het uiterlijk van het huis. De op de tekeningen aangeven maten zijn circa maten. De plaatsbepaling van de elektra (stopcontacten (wandcontactdozen), lichtpunten, schakelaars e.d.) op de verkooptekening is niet gemaatvoerd. Bij verschillen tussen de tekst van de technische omschrijving en de tekeningen prevaleert de tekst van de technische omschrijving. Bij verschillen tussen de technische omschrijving en de contracttekeningen enerzijds en de omschrijving en tekeningen behorend bij de keuzelijsten en van de door Heijmans aangewezen showrooms voor de keuken/ badkamer inrichting anderzijds, prevaleert ook de informatie uit de technische omschrijving. Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden die worden gehanteerd en voorgeschreven door Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Mocht enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar dan wel nadeliger zijn, dan prevaleren altijd de bovengenoemde bepalingen van het SWK. Voor meer informatie over het SWK en de reglementen kunt u kijken op 2.2 Gelimiteerde Garantie- en waarborgregeling De door u gekochte woning wordt casco opgeleverd. In de woning wordt dus standaard geen keuken, sanitair en tegelwerk aangebracht. Op de woning is derhalve een gelimiteerde Garantie- en waarborgregeling van toepassing, waarbij het gelimiteerde betrekking heeft op de keuken en de waterdichtheid in de badkamer en het toilet welke in dit project niet onder de garantie valt. 2.3 Mogelijkheden Wenswonen en Keuzelijstopties Naast de brede keuzemogelijkheden in de Woonplanner worden kopers bij al onze woningen in de gelegenheid gesteld te kiezen uit wijzigingen, zoals vermeld op de Keuzelijsten. Alhoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk wensen rekening te houden, is het helaas niet altijd mogelijk om aan alle verzoeken te voldoen, omdat de bouw van de woning deel uitmaakt van een seriematig bouwproces. Daarnaast moeten de woningen bij oplevering voldoen aan onder andere het bouwbesluit, de installatie voorwaarden (NEN-normen), de eisen van de nutsbedrijven en de garantieregelingen van SWK. De in de keuzelijsten genoemde producten zijn afkomstig van derde leveranciers/fabrikanten. Het kan voorkomen dat op het moment van ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst en/of de keuzelijstopdracht één of meer producten niet meer of niet tijdig meer kunnen worden geleverd door de fabrikant of leverancier, dan wel anderszins wijzigingen aan het product zijn aangebracht. De offertes van de keuzelijsten worden derhalve gedaan met voorbehoud van zodanige (tussentijdse) wijzigingen en overigens met inachtneming van dezelfde voorbehouden die 16

18 de derde leverancier/fabrikant jegens Heijmans Vastgoed B.V. heeft gemaakt. Indien sprake is van een situatie als hiervoor genoemd zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel daardoor ontstane kosten of schades. 2.4 Sanitair, tegelwerk en keuken Ten aanzien van individuele verzoeken met betrekking tot wijzigingen van sanitair, tegelwerk en de keukeninrichting kunt u terecht bij de verschillende showrooms van de leveranciers, waar men u graag van dienst is bij het eventueel invullen van de keuzelijst keuken, sanitair en tegelwerk. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leveranciers. Meer informatie over woonwensen staat vermeld op de algemene toelichting woonwensen behorende bij de betreffende keuzelijsten. 2.5 Inbraakbeveiliging & politiekeurmerk Veilig Wonen Een huis voelt pas aan als thuis als u zich er prettig en veilig voelt. Heijmans Vastgoed B.V. heeft daarom veel aandacht besteed aan de veiligheid binnen het huis. Zo hebben we onder meer gekozen voor het aanbrengen van hang- en sluitwerk dat aan de door het politiekeurmerk gestelde hoge eisen voor inbraakpreventie voldoet. Ook hebben we aan de eisen voor onder meer rookmelders, gekeurde kozijnen en deuren, en de verlichting voldaan. Wilt u het certificaat Veilig Wonen verkrijgen en daarmee korting op uw inboedelverzekering, dan is het nodig dat u collectief met de buren voldoet aan specifieke eisen voor de toegangswegen, de paden en de openbare of semiopenbare buiten verlichting. Voor meer informatie over het certificaat kunt u kijken op 2.6 Warmte-isolatie De mate waarin een constructie (bijvoorbeeld een vloer, gevel of dak) weerstand biedt tegen energie (warmte) verlies wordt uitgedrukt in een Rc-waarde. Deze Rc-waarde wordt uitgedrukt in m²k/w en moet volgens de huidige normen minimaal 3,5 zijn. Hoe hoger het getal, hoe beter de constructie weerstand biedt tegen warmteverlies. Voor uw huis gelden de volgende waarden: Vloerconstructie ca. 4.0 m2 K/W Gevel ca. 3.5 m2 K/W Dak ca. 4.0 m2 K/W 2.7 Krijtstreepmethode en onbenoemde ruimte Sommige ruimten in de woningen zijn in de terminologie van het Bouwbesluit aangemerkt met onbenoemde ruimten of berging. Deze ruimten voldoen niet in zijn geheel aan de voorwaarden die het Bouwbesluit stelt aan een verblijfsruimte zoals bijvoorbeeld een slaapkamer. Op een aantal plaatsen is gebruik gemaakt van de krijtstreepmethode om de woningen te laten voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot daglichttoetreding. De aard, afmetingen en locatie van de daglichtopeningen (kozijnen, ramen en deuren met beglazing) bepaalt mede de maximale oppervlakte van de achterliggende verblijfsruimten en/of verblijfsgebieden. Het kan gebeuren dat de daglichttoetreding voor de hele betreffende ruimte niet toereikend is om de ruimte als geheel als verblijfsgebied te mogen aanmerken. 2.8 Vrij op Naam (VON) Kosten, die met het kopen van de woning gemoeid zijn, in de koop- / aanneemsom zijn opgenomen: de notariskosten inzake levering- / eigendomsakte; BTW (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend); de kosten van kadastrale inmeting. Tevens zijn in de koop- / aanneemsom de volgende kosten opgenomen: de grondkosten; de bouwkosten; het honorarium van diverse adviseurs; 17

19 de verkoopkosten; de gemeentelijke leges; de aanlegkosten t.b.v. gas, water, elektra, telefoon en CAI; kosten t.b.v. het garantiecertificaat (SWK); De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet in de koop- / aanneemsom begrepen. Deze eenmalige kosten kunnen zijn: de kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten; etc.); rente (tot de transportdatum) over de grondkosten en eventueel reeds vervallen termijnen van de aanneemsom; notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; aansluitkosten voor levering van gas, water, elektra, telefoon en CAI. 2.9 Koop- / aannemingsovereenkomst (KAO) Bij deze akte gaan koper (verkrijger) en Heijmans Vastgoed B.V. (ondernemer) een overeenkomst aan, waarbij de verkrijger zich onder meer verplicht tot betaling van de koop-/ aanneemsom en de verkoper zich verplicht tot de bouw van de woning en de uitgifte van de daarbij behorende grond met rechten en plichten. Nadat u deze akte heeft getekend, ontvangt u binnen enkele dagen bericht dat de KAO door de verkoper mede is ondertekend. Een kopie van deze KAO met beide handtekeningen wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte kan voorbereiden. De notaris nodigt u, nadat de financiering is geregeld en binnen de voorwaarden gesteld in de KAO, uit voor het tekenen van de transportakte. De termijn grondkosten bent u verschuldigd bij het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst (zie de peildatum in de koop-/aannemingsovereenkomst). De termijnen van de aanneemsom vervallen al naar gelang de bouw vordert. Heijmans Vastgoed B.V. stuurt u de facturen. U heeft echter recht op uitstel van betaling tot de eigendomsoverdracht bij de notaris. Dit geldt zowel voor de grondkosten als voor de termijnen van de aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen voordat het eigendom aan u is overgedragen. U dient wel rekening te houden met zogenaamde uitstelrente. Indien u een gedeelte van de koopsom niet financiert en zelf betaalt, kunt u de grondkosten en de eventueel reeds vervallen termijnen aan Heijmans Vastgoed B.V. betalen. Hierdoor voorkomt u betaling van uitstelrente. Nadat de leveringsakte en de hypotheekakte zijn gepasseerd, stuurt u de nadien verschijnende termijnfacturen door naar uw geldgever zodat deze voor tijdige betaling kan zorgen. Op de transportdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten: 1. De Levering-/ eigendomsakte van de grond en de woning van de verkoper aan de koper. 2. De hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldverstrekker ontvangt. U dient rekening te houden met de geldigheidsduur van de hypotheekofferte tot aan de transportdatum. Als datum van betaling geldt de datum waarop wij het geld hebben ontvangen. Voor de termijnen die vervallen na de datum van de notariële overdracht, moet u er zelf op toezien dat uw eventuele geldverstrekker binnen 14 dagen aan ons betaalt. Wij adviseren u erop toe te zien dat deze periode niet overschreden wordt. Zo voorkomt u dat wij rente in rekening brengen. Op het moment van sleuteluitgifte geldt dat wij minimaal twee werkdagen voor de datum van sleuteluitgifte een dagafschrift van onze bank moeten hebben ontvangen, waaruit blijkt dat alle betalingen zijn gedaan (nog openstaande termijnen, eventuele rentenota s en meerwerknota s) Oplevering Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf start bouw. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat het bouwen van een huis veel ambachtelijk werk met zich meebrengt. Als het hard vriest, kan er bijvoorbeeld niet worden gemetseld, als het regent kan er niet worden geschilderd, etc. U zult 18

20 begrijpen dat wij een slag om de arm moeten houden bij het noemen van een opleveringsdatum. In een later stadium worden de prognoses natuurlijk steeds gedetailleerder. Bij eventuele verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een clausule op te nemen, waarin de datum van oplevering variabel wordt gesteld. Ook terzake van de opzegtermijn van uw huurwoning raden wij aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Wacht u hiervoor onze uitnodiging voor de oplevering af. Bij de uitnodiging voor de oplevering van uw woning ontvangt u tevens de eindafrekening. Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u direct na oplevering de sleutels van uw woning. Een bouwkundig opzichter zal aan u de woning opleveren c.q. de sleutels overdragen en tegelijk inspecteren. Eventuele zichtbare onvolkomenheden worden in een Proces Verbaal van Oplevering genoteerd. Het Proces Verbaal van Oplevering wordt zowel door de ondernemer als door de verkrijger ondertekend. De op het Proces Verbaal genoteerde onvolkomenheden dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden opgelost Verzekering Op de dag van oplevering van uw woning dient de woning voor uw rekening te worden verzekerd middels een opstalverzekering. Gezien de eventuele werkzaamheden die u in uw woning wenst te gaan uitvoeren na oplevering, is het verstandig tevens een inboedelverzekering af te sluiten Energielevering Minimaal 14 dagen (het liefst eerder) voordat u gaat verhuizen moet u dit doorgeven aan de leverancier van elektriciteit en gas van uw huidige woning. U neemt het contract met de leverancier van uw huidige woning mee naar uw nieuwe woning. Pas op het moment dat uw contract met uw huidige elektriciteit- of gasleverancier afloopt, kunt u er voor kiezen om naar een andere leverancier over te stappen. Voor meer informatie hierover adviseren wij u contact op te nemen met uw huidige energieleverancier. Indien u nog geen leveringscontract heeft dient u zelf een contract af te sluiten met een leverancier naar keuze Onderhoudstermijn Nadat u de sleutels van uw woning heeft ontvangen, gaat een onderhoudsperiode van drie maanden in. Tijdens deze periode hebt u de gelegenheid ons te berichten over eventueel nieuwe geconstateerde tekortkomingen, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het werken van materialen, die na de oplevering zijn ontstaan. Deze tekortkomingen dient u conform de SWK regeling schriftelijk te melden. Na de genoemde periode wordt de ondernemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan en gaan de verplichtingen en garanties op nakoming, voortvloeiende uit de Garantieen waarborgregeling, van de in de overeenkomst genoemde waarborgende instelling in Wet bescherming persoonsgegevens Heijmans Vastgoed B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tenzij u ons meedeelt dat u daarop geen prijs stelt, zullen wij uw NAWgegevens verwerken om u te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf. Daarnaast verstrekt Heijmans Vastgoed B.V. uw gegevens aan derden zoals de keukenleverancier, sanitair- en tegelleveranciers, zodat zij in staat worden gesteld u te benaderen voor een afspraak of u te interesseren voor producten die op uw persoonlijke situatie zijn toegesneden. U hebt het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. U kunt zich wenden tot Heijmans Vastgoed B.V., t.a.v. Afdeling Verkoop, Postbus AK ROTTERDAM. Heijmans is ook via te bereiken op 19

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

25 RIJWONINGEN. inhoud

25 RIJWONINGEN. inhoud 25 RIJWONINGEN 25 RIJWONINGEN inhoud 04 Het beste van 2 werelden 06 In gesprek met de projectontwikkelaar 09 Ons mooie Son en Breugel 11 De wijk Sonniuspark 12 De architect aan het woord 14 De landschapsarchitect

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijvencentrum De Zetterij te Amstelveen Alle ruimte om te ondernemen!

Inleiding. Bedrijvencentrum De Zetterij te Amstelveen Alle ruimte om te ondernemen! 1 Inleiding Bedrijvencentrum De Zetterij te Amstelveen Alle ruimte om te ondernemen! 2 Inleiding Representatief en multifunctioneel Op bedrijventerrein Bovenkerk realiseert M.J. de Nijs Project I B.V.

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

STADSPARADIJS VOSDIJK. woningen vosdijk. Technische omschrijving

STADSPARADIJS VOSDIJK. woningen vosdijk. Technische omschrijving woningen vosdijk Technische omschrijving Pagina 1 van 19 Algemeen In de technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren omschreven.

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Twee-onder-een-kapwoningen

Twee-onder-een-kapwoningen I II Twee-onder-een-kapwoningen Wonen aan een rustig woonerf in De Wij. Deze 10 twee-onder-een-kapwoningen, in de stijl van de jaren 30, bieden ruimte om te leven. Met een garage, zij-entree, een tuingerichte

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

De Rietkraag Waddinxveen

De Rietkraag Waddinxveen De Rietkraag Waddinxveen 31 woningen type Patrijs, Roerdomp 48 en 54 Technische omschrijving bouwnummers 60 t/m 90 Informatie locatie De Rietkraag en Waddinxveen. Algemene informatie. Technische omschrijving.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag 26 MGE woningen type Rietgors TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Informatie Locatie De Rietkraag en Waddinxveen WADDINXVEEN Een goed huwelijk

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Door de bomen de Dom zien

Door de bomen de Dom zien www.heijwaal.nl 10 ééngezinswoningen & 12 appartementen Queeckhovenplein, Utrecht Door de bomen de Dom zien Over Utrecht Midden in Nederland ligt de bruisende en veelzijdige stad Utrecht. Alles wat u nodig

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

De duurzame bouwers. Introductie

De duurzame bouwers. Introductie De duurzame bouwers Introductie Voor u ligt de brochure voor de realisatie van 4 halfvrijstaande nieuwbouw woningen op de prachtige locatie Harinxmahof, het terrein van de voormalige St. Jozefschool te

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

Appartementengebouwen Castor & Pollux. Appartementengebouwen Castor & Pollux

Appartementengebouwen Castor & Pollux. Appartementengebouwen Castor & Pollux Appartementengebouwen Castor & Pollux Appartementengebouwen Castor & Pollux Wonen in Rustenborch: comfort, rust en service 34 riante koopappartementen in het groene hart van Oegstgeest Inhoudsopgave Heerlijk

Nadere informatie