WEGWIJZER FINDIGO. Findigo Financiële Diensten Pagina

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEGWIJZER FINDIGO. Findigo Financiële Diensten Pagina 1 16-08-2012-1 -"

Transcriptie

1 WEGWIJZER FINDIGO Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op geen enkele wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financieel product te sluiten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? Findigo Financiële Diensten is een volledig onafhankelijk advieskantoor, gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u zien hoe wij werken. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In dit dienstverleningsdocument geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in onze organisatie. Wij adviseren, bemiddelen en bieden onderhoud op het gebied van hypotheken, verzekeringen en andere financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij zijn niet gebonden aan een bank, verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling. Wat mag u van ons verwachten? duidelijkheid over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt; een objectieve analyse van financiële instellingen, waarbij wordt gekeken welke partij bij u past; hét advies dat past bij uw persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden; ook na het afsluiten van een financieel product een vinger aan de pols en u bij te staan met vragen; uiterste zorgvuldigheid met uw wensen, geld en persoonlijke gegevens; daarbij volledige onafhankelijkheid van de partijen waarmee wij voor u bemiddelen. Om dit te waarborgen is Findigo Financiële Diensten bij een aantal organisaties geregistreerd (zie kader), waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Findigo Financiële Diensten is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven. Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Findigo Financiële Diensten heeft een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in: - Hypothecair krediet - Levensverzekeringen - Schadeverzekeringen - Consumptief krediet - Betaalrekeningen - Elektronisch geld - Spaarrekeningen En Findigo Financiële Diensten heeft een vergunning om te adviseren in: - Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (=adviseren in beleggingsfondsen) Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het KiFiD is en kunt u controleren op kifid.nl. Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer Kamer van Koophandel Dordrecht. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs en de Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners. Hiervoor zijn wij verplicht jaarlijks een opleidingstraject te doorlopen om onze kennis te verhogen en op peil te houden. Findigo Financiële Diensten Pagina

2 Wat doen wij voor u? Onze voornaamste advieswerkzaamheden liggen uiteraard op het gebied van hypotheken. Maar voor het advies is het vaak belangrijk ook uw andere financiële zaken mee te nemen. Daarom zijn we ook gespecialiseerd in advies, bemiddeling en nazorg van verzekeringen, pensioenen, beleggersrekeningen en andere spaarvormen. Hypotheek Om een huis te kunnen kopen wordt meestal een hypotheek afgesloten. Daarbij leent u (een deel van) de koopsom van een geldverstrekker, bijvoorbeeld een bank of verzekeringsmaatschappij. Bij het afsluiten van een hypotheeklening komt heel wat kijken. U gaat bovendien een langdurige verplichting aan, soms wel voor 30 jaar. Findigo Financiële Diensten begeleidt u bij het gehele proces van zoeken en afsluiten van de hypotheek die bij u past. Bovendien houden we ook na het afsluiten een vinger aan de pols. Levensverzekeringen Levensverzekeringen worden vaak gebruikt om te zijner tijd een hypotheek af te lossen of pensioen te financieren. Er zijn zeer veel mogelijkheden op dit gebied waarbij Findigo Financiële Diensten adviseert, bemiddelt en het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgt. Beleggingsrekeningen en -fondsen Ook beleggingsrekeningen met beleggingsfondsen kunnen gebruikt worden om uw hypotheek af te lossen. Wij adviseren u hierover en plaatsen eventueel voor u orders. Schadeverzekeringen Het is verstandig bij het afsluiten van uw hypotheek ook uw schadeverzekeringen onder de loep te nemen, zoals uw inboedel- en opstalverzekering. Findigo Financiële Diensten kan voor u de meest gunstige verzekering adviseren en bemiddelen, ook in combinatie met andere verzekeringen zoals aansprakelijkheids-, reis- of autoverzekeringen. Consumptief krediet Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een consumptief krediet. Findigo Financiële Diensten kijkt of dit krediet in uw financiële plaatje past. Sparen Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Findigo Financiële Diensten kijkt welke spaarvorm het beste aansluit op uw wensen en mogelijkheden. Overbruggingskrediet Als u een nieuw huis koopt dat u voor een deel wilt betalen met de verkoop van uw huidige woning, maar deze woning nog niet verkocht heeft, kunt u deze periode overbruggen door een overbruggingskrediet af te sluiten. Findigo Financiële Diensten adviseert u over de vorm en voorwaarden. Vervolgens nemen we u al het papier- en regelwerk uit handen om het overbruggingskrediet af te sluiten en af te wikkelen nadat uw huidige woning is verkocht. Overige zaken die betrekking hebben op uw hypotheek Een hypotheek heeft vaak een lange looptijd. Gedurende deze periode kan er van alles wijzigen in uw omstandigheden, wensen of mogelijkheden. Denkt u maar eens aan het verbouwen van uw woning, het wijzigen van de rentestand of het verliezen van uw baan. In alle gevallen dat er iets van invloed is op uw hypotheek of als u vragen heeft, staat Findigo Financiële Diensten voor u klaar. Wij bekijken samen met u de nieuwe situatie en bepalen vervolgens of aanpassing van de hypotheek gewenst en mogelijk is. Findigo Financiële Diensten Pagina

3 Onze dienstverlening samengevat in drie stappen U heeft een grote keuze uit hypothecaire geldleningen. Elke vorm heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die vorm kiest die nu maar ook in de toekomst past bij uw specifieke situatie. Het is belangrijk dat u beseft dat een aanzienlijk deel van uw besteedbaar inkomen zal worden besteed aan deze hypothecaire geldlening. Maar ook dat het hier gaat om een overeenkomst die soms voor tientallen jaren wordt aangegaan. Onze taak is u te helpen die hypotheekvorm te kiezen die goed aansluit bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, volgen wij standaard een procedure die bestaat uit drie stappen: Stap 1, kennismaken en inventariseren Tijdens deze stap maken wij kennis met u en bespreken wij globaal wat wij voor u kunnen betekenen. Wij nemen met u, en uw eventuele partner, uw financiële wensen en eisen door. Stap 2, advies en bemiddeling In deze fase maken wij voor u een persoonlijk profiel. In dit profiel komt naar voren welke hypotheekvorm voor u het meest optimaal is. Wij zullen uw persoonlijk hypotheekprofiel naast de beschikbare tarieven en acceptatievoorwaarde leggen en de beste optie uitwerken tot een advies. Daarna wordt het advies omgezet in een concrete aanvraag. Offertes worden met u besproken en het volledige acceptatieproces wordt door ons begeleid. Dit betekent dat wij u al het geregel en papierwerk uit handen nemen. Hierbij kunnen wij eventueel gebruik maken van een externe backoffice. Stap 3, onderhoud Nadat de hypothecaire geldlening is afgesloten, blijven wij u ondersteunen. U kunt met al uw vragen over de hypotheek bij ons terecht. In de loop van uw leven kunnen er veranderingen optreden in uw financiële situatie. Elke drie jaar zullen wij een hypotheekcheck uitvoeren, waarin wij uw financiële situatie analyseren en waar nodig adviseren en bemiddelen. Een uitgebreide uitleg van ons adviesproces kunt u terugvinden in bijlage 1 Findigo Financiële Diensten Pagina

4 Wat betaalt u voor onze werkzaamheden? Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Voor u is het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze adviseur en dat u zeker weet dat u elkaar begrijpt. Als u dat gevoel niet heeft aan het begin van het traject, hoeft u natuurlijk niets te betalen. De kosten van Stap 1 (Oriëntatie) in het traject nemen wij daarom voor onze rekening. Aan de volgende stappen zijn kosten verbonden die u moet betalen. Findigo Financiële Diensten werkt voor wat betreft uw hypotheek op basis van netto hypotheek- en verzekeringsproducten. Dat houdt in dat wij geen provisie ontvangen van de geldverstrekker en dat u ons betaalt op basis van de werkzaamheden die worden verricht. U betaalt voor onze dienstverlening altijd een vast tarief voor een hypotheek. De hoogte is daarmee niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt bent u ons een vergoeding verschuldigd. Onze standaardtarief is Voor het advies betaalt u Voor de daarop volgende bemiddeling berekenen wij Indien u geen gebruik maakt van onze bemiddeling betaalt u te allen tijde voor het advies. Het is niet mogelijk om slechts gebruik te maken van onze bemiddeling. Voor het onderhouden van uw hypotheek rekenen wij geen kosten. Werkzaamheden die hieruit voortvloeien worden tegen standaard uurtarief van 125,00 berekend. Het kan voorkomen dat uw situatie of vraag heel specifiek is. In dat geval werken wij niet met de standaard urenindicaties maar maken we vooraf een afzonderlijke ureninschatting voor u. In onderstaande tabel ziet u hoeveel tijd wij ongeveer nodig hebben voor verschillende werkzaamheden Diensten: tijdbesteding Hypotheek bij aankoop woning, zie bijlage 15 tot 25 uur Los overbruggingskrediet 6 tot 9 uur Overbruggingskrediet i.c.m. hypotheekaanvraag 4 tot 5 uur 2 e hypotheek / verhoging 8 tot 12 uur Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid 6 tot 10 uur Begeleiding aanvraag starterslening SVn 2 tot 4 uur Oversluiten hypotheek 12 tot 18 uur De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen kunnen onderdeel zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie die u betaalt. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt. Findigo Financiële Diensten Pagina

5 Wat vragen wij van ú? Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom vragen we u ons zo volledig mogelijk inzicht te geven in uw persoonlijke en financiële situatie en wensen. Dit kan soms persoonlijk gevoelige informatie zijn zoals kredieten, alimentatie of achterstanden op kredieten in het verleden. Om uw belangen echter optimaal te kunnen behartigen, is het belangrijk alle elementen in kaart te hebben. Zo voorkomt u dat u een verkeerd advies krijgt of onnodig bepaalde risico s loopt. Uiteraard gaan wij met alle informatie die u ons verstrekt, uiterst vertrouwelijk om. Als u van ons informatie ontvangt Wij besteden de uiterste zorg aan de informatie en documenten die u van ons ontvangt. Controleer echter altijd ook zelf de polissen en andere contracten om te zien of deze zijn opgesteld conform uw wensen en de door u verstrekte gegevens. Lees ook de andere informatie die wij u verstrekken aandachtig zodat u uw financiële situatie nog beter kunt afstemmen op de actuele ontwikkelingen en voordelen die daaruit voortvloeien. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. Als uw situatie wijzigt Tijdens de looptijd van uw hypotheek is het belangrijk dat u altijd alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeeft, die van invloed kunnen zijn op uw hypotheek of andere producten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Twijfelt u of een wijziging relevant is, neem dan altijd even contact met ons op. Dit is naast de onderhoudsgesprekken de enige manier waarop wij uw hypotheek up to date kunnen houden. Als u een klacht heeft Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële producten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen wel eens fouten maken. Of misschien voelt u zich niet correct behandeld. Aarzel in dat geval niet direct contact met ons op te nemen zodat we de eventuele fout snel kunnen oplossen. Mochten wij er samen met u niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag Wat kunnen wij nog meer voor u doen? We hopen dat deze WEGWIJZER FINDIGO u voldoende inzicht en vertrouwen geeft in onze dienstverlening en werkwijze. Uiteraard kunnen we hier echter nooit volledig zijn. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst. Contactgegevens Findigo Financiële Diensten Postadres Aletta Jacobs-erf EC DORDRECHT Bezoekadres Rudyard Kipling-erf 312 Prinsenstraat AL DORDRECHT 3311 JS DORDRECHT Telefoon: Fax: Internet: Findigo Financiële Diensten Pagina

6 Bijlage 1 Het adviesproces stap voor stap Hierna treft u een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden tijdens de stappen in het adviesproces. De tijdsindeling en de genoemde activiteiten gaan uit van een gemiddelde. Specifieke handelingen zijn niet opgenomen. U kunt hierbij denken aan onderhandelingen met verstrekkers i.v.m. BKR, advies voor freelancers, ZZP-ers, cliënten met een niet EU-nationaliteit e.d. De genoemde tijdsindeling heeft alleen te maken met het advies en de bemiddeling van uw feitelijke financieringswens. Operationele uren en uren voor het bijhouden van onze vakkennis zijn hierbij niet inbegrepen. Stap 1 : De kennismaking (gemiddeld. 1,5 uur) Wij maken kennis met u. U geeft aan op welk gebied u onze hulp nodig heeft: het verkrijgen van een hypotheek, verzekering, pensioen of andere dienst. U ontvangt uitleg over de verschillende stappen en kosten. Ook het doornemen van deze wegwijzer behoort tot de oriëntatiefase. Indien gewenst verrichten wij een gratis maximale hypotheektoets voor u. Stap 2 : De inventarisatie (gemiddeld 4 uur) Deze fase beginnen wij met het tekenen van de opdrachtbevestiging waarin de afgesproken werkzaamheden en kosten nauwkeurig omschreven zijn. In deze fase wordt een cliëntinventarisatie opgemaakt. Hierbij volgen wij de normen die de WFT ons stelt. Naast de inventarisatie behoort ook het opstellen van het cliëntprofiel tot deze fase. Dit cliëntprofiel is een momentopname. In de loop der tijd kan uw persoonlijke situatie veranderen. Dit heeft consequenties voor uw profiel. Wij komen hier in de beschrijving van de onderhoudsfase op terug. Het cliëntprofiel vormt de basis van uw uiteindelijke hypotheek. Wij hebben uw kennis en wensen betreffende de financiële producten Stap 3 : Het advies (gemiddeld 6 uur) De inventarisatie- en adviesfase lopen vaak naadloos in elkaar over. Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst maken wij een selectie van mogelijke vormen van hypothecaire geldleningen die passen bij uw situatie. Op basis van de uitgebreide inventarisatie komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij aan welke hypotheekvorm, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden. Stap 4 : De bemiddeling (gemiddeld 10 uur) In deze fase wordt het advies omgezet in een concrete aanvraag. Wij kijken voor u naar rentes premies en voorwaarden van de diverse aanbieders. Wij overleggen met de betrokken financiële instellingen, vragen offertes aan en zorgen dat de benodigde overeenkomsten worden afgesloten. Offertes worden met u besproken en wanneer u de offerte accepteert begeleiden wij het acceptatieproces tot en met het passeren bij de notaris. Dit betekent dat wij, eventueel met ondersteuning van onze backoffice, u al het geregel en papierwerk uit handen nemen. Stap 5 : Het onderhoud (periodiek) Nadat de hypothecaire geldlening is afgesloten, blijven wij u ondersteunen. U kunt met al uw vragen over de hypotheek bij ons terecht. Maar ook zullen wij u op de hoogte houden van wijzigingen die betrekking hebben op uw hypotheek en periodiek vragen om een update van uw situatie. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans kunnen voorzien. De analyse die hieruit volgt geeft ons inzicht of uw hypotheek- en verzekeringspakket een aanpassing nodig heeft. Findigo Financiële Diensten Pagina

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Voets Assurantien is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven:

Voets Assurantien is bij onder andere de volgende organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven: Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag

Nadere informatie

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2 In deze Wegwijs geeft Verboeket Hypotheken & Verzekeringen u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag verwachten. Wie zijn wij?

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

HOLLAND ADVIES. - duidelijkheid over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt;

HOLLAND ADVIES. - duidelijkheid over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt; HOLLAND ADVIES Dienstverleningsdocument Kanaalweg 19, 2903 LR Capelle aan den IJssel Tel. 010-284 44 44 info@hollandadvies.nl www.hollandadviesgroep.nl Dit dienstverleningsdocument is een informatief document.

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wegwijs bij Spaland Hypotheken Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van de dienstverlening aan u te overhandigen.

Nadere informatie

Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Wegwijs bij NOVÈS Als financieel adviseur willen wij graag helder zijn in onze dienstverlening. Wij hebben daarom deze Dienstenwijzer voor u opgesteld. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Hoven Assurantiën

Dienstenwijzer Van den Hoven Assurantiën Dienstenwijzer Van den Hoven Assurantiën In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mag verwachten. Wie zijn wij? Van den Hoven Assurantiën Financieringen Hypotheken

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstverleningsdocument Grenswoning.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Particulier

Dienstverleningsdocument Particulier Dienstverleningsdocument Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument Boer Assurantiën Wij hechten aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54268880.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54268880. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Informatiedocument Peters Verzekeringen

Informatiedocument Peters Verzekeringen Informatiedocument Peters Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën Dienstverleningsdocument De werkwijze van MOM Assurantiën Versie: maart 2010 Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze

Nadere informatie

Contactgegevens en openingstijden. Bezoekadres Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen. Postadres Postbus 1041 9701 BA Groningen

Contactgegevens en openingstijden. Bezoekadres Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen. Postadres Postbus 1041 9701 BA Groningen Contactgegevens en openingstijden Bezoekadres Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen Postadres Postbus 1041 9701 BA Groningen Telefoon 050 318 40 20 Fax 050 313 04 40 website email www.lagrohypotheken.nl

Nadere informatie