DUTCH YOUTH REGATTA 2006 WORKUM voor WEDSTRIJDBEPALINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUTCH YOUTH REGATTA 2006 WORKUM voor WEDSTRIJDBEPALINGEN"

Transcriptie

1 DUTCH YOUTH REGATTA 2006 WORKUM voor OPTIMIST SPLASH LASER RADIAAL FLASH VAURIEN LASER 4.7 CADET HOBIE 16 spi 420 WEDSTRIJDBEPALINGEN De 2006 Dutch Youth Regatta omvat: het OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP voor de Optimist, Splash, Flash, Cadet en Vaurien, het KLASSENKAMPIOENSCHAP voor de Laser 4.7 en de 420, het JEUGD KLASSENKAMPIOENSCHAP voor de Hobie 16 met spi en een KLASSENEVENEMENT voor de Laser Radiaal. Het evenement zal worden verzeild op het IJsselmeer bij Workum van 25 t/m 28 mei 2006 en wordt georganiseerd door de Zeilvereniging Workum, de Koninklijke Watersport Vereniging Frisia en de betreffende klassenorganisaties, in samenwerking met het Watersportverbond. De officiële voertaal gedurende het evenement is Engels. Aan deze vertaling van de Engelstalige Sailing Instructions kan geen enkel recht worden ontleend. Van de Notice of Race is punt 6.3 gewijzigd door onderstaande bepalingen 7.4 en 7.5. Waar in deze vertaling wordt verwezen naar appendix 1, 2 of 3, dan wordt verwezen naar de betreffende appendices in de Engelstalige Sailing Instructions. WEDSTRIJDBEPALINGEN 1 REGELS 1.1 De regatta is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in De Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 1.2 Het Reglement voor Kampioenschappen Zeilen en Windsurfen van het Watersportverbond is van toepassing. 1.3 Appendix P (zoals gewijzigd door bepaling 17) is van toepassing voor alle klassen, uitgezonderd de klasse Hobie 16 met spinnaker. 1.4 Alle deelnemers zullen verplicht zijn reclame van de evenementsponsor op hun boot te voeren in overeenstemming met ISAF Regulation 20.3(d)(i). 1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 2 Reserve. 3 Reserve. 4 MEDEDELINGEN 4.1 Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst bij het wedstrijdbureau ( Regatta Office ). 4.2 Mededelingen van het protest comité zullen worden vermeld op het officiële protest comité mededelingenbord dat is geplaatst bij jury kamer De Aankondiging (Notice of Race) voor de Regatta zal voor alle deelnemers beschikbaar worden gemaakt door publicatie op het officiële protest comité mededelingenbord. 5 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

2 5.1 Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 0900 op de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden bekendgemaakt vóór 2000 op de dag voordat deze van kracht wordt. 6 SEINEN OP DE WAL 6.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan één van de vier officiële vlaggenmasten. Deze masten zijn geplaatst bij het Regatta Office en bij de helling van elk individueel wedstrijdgebied. Indien een sein wordt getoond boven een divisie- en/of klassenvlag, dan betreft het alleen die divisie en/of klasse. Sein: Betekenis: Vlag "AP" Vlag "A" Vlag "H" alle nog niet gestarte wedstrijden zijn uitgesteld; verlaat het havengebied niet. zeil naar het wedstrijdgebied; het startsein zal niet eerder dan 60 minuten na het hijsen van dit sein worden gegeven. Boten mogen de haven niet verlaten voordat dit sein (en hun divisie- of klassenvlag, indien van toepassing) is getoond. deelnemers dienen het havengebied niet te verlaten en verdere instructies af te wachten. 7 COMPETITIEVORM VAN DE REGATTA 7.1 Voor elke klasse waarvoor het aantal deelnemers meer is dan 76, zal de regatta bestaan uit een kwalificatieserie en een finale serie. De andere klassen zullen in één vloot zeilen. 7.2 Elke klasse met een kwalificatieserie zal worden verdeeld in divisies (voorzover mogelijk met een zelfde aantal boten) door het wedstrijdcomité. 7.3 De kleuren van de divisies zullen als volgt zijn: Divisie Kleur and Vlag Divisie 1 Blauw Divisie 2 Groen Divisie 3 Rood Divisie 4 Geel Divisie 5 Wit Divisie 6 Paars Divisie 7 Roze Divisie 8 Oranje Divisie 9 Licht Groen Divisie 10 Licht Blauw 7.4 Op zaterdag 27 mei, na de protestbehandeling en wanneer tenminste 5 geldige kwalificatiewedstrijden zijn gecompleteerd, zullen de boten worden verdeeld in finalevloten (genaamd Goud, Zilver, Brons, Smaragd en Topaas) op basis van hun score in de kwalificatieserie. Er zullen half zo veel finalevloten zijn als er divisies waren in de kwalificatieserie. De finalevloten zullen voorzover mogelijk een zelfde aantal boten tellen, maar als dat niet mogelijk is zodanig worden ingedeeld dat de Zilvervloot niet groter is dan de Goudvloot, etc. Boten met de beste scores uit de kwalificatieserie zullen alle finale wedstrijden varen in de Goudvloot, boten met de daarna volgende beste scores in de Zilvervloot, etc. 7.5 Zijn op zaterdag 27 mei na de wedstrijden van die dag minder dan 5 geldige kwalificatiewedstrijden gevaren, dan zal de vloot niet worden gesplitst en wordt doorgegaan met zeilen in een round robin. 7.6 Als de laatste round robin wedstrijd van een serie niet geldig is voor alle startgroepen, dan wordt de wedstrijd afgebroken voor alle betrokken startgroepen (aanvulling op RvW 32.1). 8 PROGRAMMA EN STARTSCHEMA 8.1 Het programma en het startschema zijn als volgt: Datum Alle klassen (met uitzondering van de Hobie 16 spi) Hobie 16 spi Woensdag 24 mei Registratie en meetcontrole Donderdag 25 mei Registratie en meetcontrole 2 wedstrijden voor alle van toepassing zijnde startgroepen 3 wedstrijden Vrijdag 26 mei 3 wedstrijden voor alle van toepassing zijnde startgroepen 4 wedstrijden Zaterdag 27 mei 3 wedstrijden voor alle van toepassing zijnde startgroepen 4 wedstrijden Zondag 28 mei 2 wedstrijden voor alle van toepassing zijnde startgroepen 3 wedstrijden

3 8.2 Het startsein voor de eerste wedstrijd van elke dag zal worden gegeven op de tijd, zoals aangegeven in het Schedule of races in Appendix Wanneer meerdere wedstrijden (of serie van wedstrijden bij twee of meer vloten) op dezelfde dag zullen worden gehouden, zal het waarschuwingssein voor elke volgende wedstrijd zo snel als praktisch mogelijk worden gegeven. Om boten te waarschuwen dat een volgende wedstrijd of serie van wedstrijden spoedig zal beginnen, zal gedurende tenminste vier minuten voorafgaande aan het waarschuwingssein vlag F worden getoond. 8.4 Op de laatste dag van de regatta zal geen waarschuwingssein worden gegeven na KLASSENVLAGGEN 9.1 Tijdens de kwalificatiewedstrijden moeten de divisievlaggen worden beschouwd als klassenvlaggen (zie bepaling 7.3). 9.2 Tijdens de finalewedstrijden zijn de klassenvlaggen als volgt: Vloot Klassenvlag Goud Geel Zilver Blauw Brons Groen Smaragd Wit Topaas Rood 9.3 Alle boten dienen een gekleurd lint te voeren, corresponderend met de kleur van hun divisievlag. Voor de Optimist klasse moet dit lint worden bevestigd aan de top van de spriet. Voor de Splash klasse moet dit lint worden bevestigd aan de top van het grootzeil. Voor de Laser Radiaal klasse (indien van toepassing) moet dit lint worden bevestigd aan het onderste deel van de mast. 9.4 Laser Radiaal, Flash, Vaurien, Laser 4.7, Cadet, Hobie 16 spi en 420 klassen Klasse Klassenvlag Laser Radiaal E Flash Flash vlag Vaurien G Laser 4.7 K Cadet D Hobie 16 spi Witte vlag met rood Hobie teken 420 E 10 WEDSTRIJDGEBIEDEN EN STARTGEBIEDEN 10.1 De wedstrijdgebieden zijn als volgt aan de klassen toegewezen: Klasse Wedstrijdgebied Optimist 1 Splash 2 Flash 2 Laser Radiaal 3 Laser Vaurien Cadet 3 Hobie 16 spi Appendix 1 geeft de locatie van de wedstrijdgebieden weer De startschepen van de wedstrijdcommissie voor elk wedstrijdgebied zijn herkenbaar als volgt: Wedstrijdgebied Herkenningsteken 1 Clubvlag van ZV Workum 2 Clubvlag van KWV Frisia 3 Provincievlag Friesland 4 Vlag van het Jeugd Catzeilen Programma 10.4 Het startgebied voor elk wedstrijdgebied is gedefinieerd als het gebied begrensd door de lijn 100 meter benedenwinds van de startlijn, de lijn 50 meter naar stuurboord van het wedstrijdcomité startschip en het gebied naar bakboord van de lijn haaks op de startlijn en lopend door het bakboordse merkteken van de start.

4 11 DE BANEN 11.1 De tekeningen in Appendix 2 geven de banen weer, inclusief bij benadering de hoeken tussen de rakken, de volgorde waarin de merktekens moeten worden gerond en de zijde, waaraan elk merkteken moet worden gehouden Niet later dan het waarschuwingssein zal op het startschip de kompaskoers naar het eerste merkteken bij benadering worden aangegeven Als in de baan een poort is opgenomen, moeten de boten komende van het vorige merkteken tussen de merktekens van de poort doorvaren en dan één van de poort merktekens ronden Voor de Optimist klasse zal de baan niet worden afgekort. Dit wijzigt RvW Voor de Hobie 16 klasse met spi zal de te zeilen baan worden aangegeven met een geel bord met een zwart cijfer 2 of MERKTEKENS 12.1 De merktekens van de wedstrijdgebieden 1, 2, 3 en 4 zijn beschreven in Appendix Nieuwe merktekens, zoals voorzien in bepaling 15.1, zullen blauwe cilindervormige boeien zijn De merktekens van de startlijn zullen zijn het startschip van het wedstrijdcomité aan de stuurboordzijde en een joon aan de bakboordzijde De merktekens van de finishlijn zullen zijn een boot van het wedstrijdcomité aan de stuurboordzijde en een joon aan de bakboordzijde Een boot van het wedstrijdcomité, die een wijziging van de baan aangeeft, is een merkteken zoals beschreven in bepaling Reserve 14 DE START 14.1 De wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26 met het waarschuwingssein 5 minuten voor het startsein De startlijn zal liggen tussen een oranje vlag op het startschip van het wedstrijdcomité aan de stuurboordzijde en een oranje vlag op een joon aan de bakboordzijde Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score "DNS" krijgen. Dit wijzigt RvW A WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN 15.1 Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité een nieuw merkteken of een nieuwe poort leggen (of de finishlijn verplaatsen) en het(de) originele merkteken(s) verwijderen, zo snel als praktisch mogelijk is. Wanneer bij een volgende wijziging een nieuw merkteken wordt vervangen zal het worden vervangen door een oorspronkelijk merkteken Behalve bij een poort, moeten de boten tussen de wedstrijdcomité-boot die de wijziging van het volgende rak aangeeft en het dichtstbijzijnde merkteken doorvaren, het merkteken aan bakboord en de wedstrijdcomité-boot aan stuurboord houdend. Dit wijzigt RvW Alleen voor Wedstrijdgebied 1 (Optimist): 15.3 Als voor of tegelijkertijd met het waarschuwingssein een blauw bord wordt getoond op het startschip van het wedstrijdcomité, moeten de boten het blauwe bovenwindse merkteken ronden in plaats van het rode merkteken 1. De nieuwe kompaskoers naar het blauwe merkteken zal bij benadering worden aangegeven. 16 DE FINISH 16.1 De finishlijn zal liggen tussen een blauwe vlag op de wedstrijdcomité-boot aan de stuurboordzijde en een joon met blauwe vlag aan de bakboordzijde. 17 STRAFSYSTEEM 17.1 Een boot die een straf heeft genomen of zich heeft teruggetrokken op grond van RvW 31.2 of 44.1 moet een erkenningsformulier invullen bij het Regatta Office binnen de protesttijdlimiet Voor de Hobie 16 klasse met spi zijn regels 44.1 en 44.2 gewijzigd zodat maar één ronde, inclusief één maal overstag gaan en één gijp vereist is. Appendix P 17.3 Appendix P is van toepassing, zoals gewijzigd door onderstaande bepaling 17.4.

5 17.4 Voeg de volgende zin toe aan P2.1: Wanneer de eerste keer tegen een boot wordt geprotesteerd en dit gebeurt nadat de boot is gefinisht, dan krijgt hij een scorestraf van 8 punten zonder een verhoor. Handelingen van het protestcomité op grond van appendix P vormen geen grond voor een verzoek om verhaal door een deelnemer. Arbitrage 17.5 Alle protesten, waarbij een regel uit deel 2 van de Regels voor Wedstrijdzeilen betrokken is, zullen worden onderworpen aan arbitrage RvW 44.1 wordt gewijzigd, teneinde een boot toe te staan tijdens de arbitrage een 30% scorestraf te nemen, berekend volgens RvW 44.3(c) RvW 63.1 wordt gewijzigd door toe te voegen: De arbiter mag toestaan dat een protest wordt teruggetrokken zonder de toestemming van het protestcomité Nadat het schriftelijke protest is ingediend bij de balie van het protestcomité, zal één vertegenwoordiger van elke boot met de arbiter bijeen komen, tenzij de indiener verzoekt om het protest te mogen terugtrekken. Getuigen zullen niet worden toegestaan Na de verklaring van elk der vertegenwoordigers te hebben gehoord, zal de arbiter zijn beslissing geven: a) Het protest is ongeldig of geen van de boten heeft een regel overtreden. Als de indiener het daarmee eens is, mag het protest worden teruggetrokken. Als de indiener het daarmee niet eens is, zal het protest worden behandeld door het protestcomité. b) Eén of beide boten hebben een regel overtreden. De boot (of boten) die een regel heeft (hebben) overtreden mag (mogen) een 30% scorestraf nemen zoals aangegeven in bepaling 17.5 en het protest mag worden teruggetrokken. Als dat niet gebeurt, zal het protest worden behandeld door het protestcomité. c) De arbiter beslist dat een volledig verhoor noodzakelijk is. In dat geval zal het protest worden behandeld door het protestcomité De arbiter zal geen lid zijn van het protestcomité dat het protest behandelt, maar zal wel als waarnemer bij het verhoor aanwezig mogen zijn en een verklaring mogen afleggen. Dit wijzigt RvW 63.3(a). Wijziging van regel 42 (alleen voor de 420 klasse) Het wedstrijdcomité kan vlag O tonen samen met het waarschuwingssein om aan te geven dat pompen, schommelen en schokken zijn toegestaan zoals omschreven in de klassenvoorschriften Na het startsein kan het wedstrijdcomité vlag O tonen met herhaalde geluidsseinen bij elk te ronden merkteken om aan te geven dat pompen, schommelen en schokken zijn toegestaan zoals omschreven in de klassenvoorschriften. Deze bepaling geldt voor een boot nadat hij het merkteken is voorbijgevaren Indien het wedstrijdcomité heeft gehandeld volgens bepaling of en de windsnelheid loopt terug tot minder dan de limiet zoals omschreven in de klassenvoorschriften, mag het wedstrijdcomité vlag R tonen met herhaalde geluidsseinen bij elk te ronden merkteken om aan te geven dat RvW 42, zoals gewijzigd door de klassenvoorschriften, weer van toepassing is. Deze bepaling geldt voor een boot nadat hij het merkteken is voorbijgevaren Handelingen of het nalaten van handelingen door het wedstrijdcomité met betrekking tot bepalingen 17.11, en zullen geen grond zijn voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a). Speciale regel voor de alleen de Optimist klasse (wedstrijdgebied 1) Een oranje skippy bal zal gelegd worden ongeveer 40 meter aan stuurboord en een beetje aan loef van het startschip van het wedstrijdcomité. Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven, mogen niet aan de baanzijde komen van de lijn tussen de oranje vlag en deze skippy bal en het verlengde ervan gedurende de startprocedure van eerder startende vloten. Overtreding van deze bepaling zal zonder verhoor worden bestraft met een penalty van 10 punten voor de wedstrijd die wat tijd betreft het dichtst bij de overtreding ligt. Dit wijzigt RvW TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN 18.1 Tijdslimieten en streef tijden zijn als volgt: Klasse Tijdslimiet Merkteken 1 Streeftijd Tijdslimiet Alle klassen 90 minuten 30 minuten 60 minuten

6 Als geen enkele boot Merkteken 1 is voorbijgevaren binnen de Merkteken 1 Tijdslimiet dan zal de wedstrijd worden afgebroken Boten die niet finishen binnen 15 minuten nadat de eerste boot in hun wedstrijd de baan heeft gevaren en is gefinisht, zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35 en A PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL 19.1 RvW 61.1(a) is gewijzigd door het toevoegen van de zin: Een boot die de bedoeling heeft om te protesteren, moet terstond na het finishen langs de andere zijde van het finishschip varen, teneinde daar het zeilnummer van de boot waartegen hij protesteert aan het wedstrijdcomité mede te delen, zulks totdat zijn bedoeling om te protesteren door het wedstrijdcomité is bevestigd (onderworpen aan RvW 62). Indien de omstandigheden het voor de boot onmogelijk maken aan dit vereiste te voldoen, dan dient de boot zijn bedoeling om te protesteren onmiddellijk nadat hij aan wal is gekomen aan het Regatta Office te melden Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het Regatta Office. Protesten moeten daar worden ingeleverd binnen de tijdslimiet voor protesten Voor elke klasse is de tijdslimiet voor protesten 75 minuten nadat de laatste boot is gefinisht in de laatste wedstrijd van de dag. Dezelfde tijdslimiet is van toepassing op alle protesten van het wedstrijdcomité en het protestcomité en op verzoeken om verhaal. Dit wijzigt RvW 61.3 en Mededelingen zullen worden opgehangen binnen 20 minuten na de tijdslimiet voor protesten teneinde deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuige.verhoren zullen worden gehouden in een van de protestcomité kamers Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protestcomité zullen worden opgehangen vóór de tijdslimiet voor protesten teneinde boten op de hoogte te brengen op grond van RvW 61.1(b) Een lijst van boten die op grond van bepaling 17.2 hebben erkend RvW 42 te hebben overtreden of zijn uitgesloten door het protestcomité zal worden opgehangen vóór de tijdslimiet voor protesten Overtreding van de bepalingen 1.3, 9.1, 9.3, 21.1, 21.2, 21.3, 24, 25, 26 en 27 zullen geen grond zijn voor een protest door een boot. Dit wijzigt RvW 60.1(a). Straffen voor deze overtredingen kunnen lager zijn dan uitsluiting als het protestcomité dat beslist Op de laatste dag van het kampioenschap moet een verzoek om heropening van een verhoor of om een schriftelijke uitspraak worden ingediend: (a) binnen de protesttijd limiet als de partij die het verzoek indient, de vorige dag op de (b) hoogte was van de beslissing; niet later dan 15 minuten nadat de partij die het verzoek indient, op de hoogte was gebracht van de beslissing op de laatste dag. Dit wijzigt RvW 65.2 en Het recht op hoger beroep is uitgesloten voor de kwalificatiewedstrijden van de Optimist, Splash en Laser Radiaal (indien van toepassing) klassen, zoals voorzien in RvW SCORING 20.1 Het Lage Punt Systeem van Appendix A zal van toepassing zijn Alleen kwalificatiewedstrijden die geldig zijn verzeild voor alle divisies tellen mee voor de eindrangschikking wedstrijden moeten voltooid zijn om de serie geldig te maken (a) Wanneer 5 of minder wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores. Dit wijzigt RvW A2. (b) Wanneer meer dan 5 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score, met voor de Optimist, Splash en Laser Radiaal (indien van toepassing) klassen alleen aftrek van de slechtste score uit de kwalificatiewedstrijden Een verzoek tot verbetering van een vermoedelijke fout in de gepubliceerde wedstrijduitslagen moet worden gedaan door het indienen van een Scoring Enquiry, waarvoor de formulieren verkrijgbaar zijn bij het Regatta Office De score afkorting voor een straf opgelegd volgens bepaling 19.7 zal DPI zijn, volgens bepaling 17.3 zal PTS zijn en volgens bepaling 17.5 zal ARB zijn. 21 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

7 21.1 Iedere deelnemer moet zich elke dag voor het verlaten van de haven uitchecken. Direct bij terugkeer van het water moet de deelnemer zich inchecken alvorens zijn/haar zijn boot naar de toegewezen plaats te brengen. Zie ook de aparte instructie op het mededelingenbord. Deelnemers die niet voldoen aan deze instructie zullen worden gestraft met een boete, die betaald moet worden bij het Regatta Office. Het bedrag zal worden bekendgemaakt op het Officiële Mededelingen bord voor de eerste race van de regatta. Deze straf zal worden toegepast zonder een verhoor (wijzigt RvW 63.1 en vult deze aan). De zeilnummers van de aldus gestrafte boten, inclusief de tijdslimiet voor betaling, zullen zo spoedig mogelijk op het mededelingenbord worden vermeld, maar uiterlijk 20 minuten na het einde van de protesttijd Deelnemers moeten op het water te allen tijde een deugdelijk zwemvest dragen; als dit van een opblaasbaar type is, dient het te allen tijde op het water in opgeblazen toestand te verkeren. Wetsuits en droogpakken zijn geen alternatief voor een deugdelijk zwemvest Elke boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet op het water indien mogelijk het wedstrijdcomité op de hoogte brengen en in elk geval zo snel mogelijk het Regatta Office informeren Deelnemers die hulp nodig hebben moeten dit kenbaar maken door fluitsignalen, het zwaaien met de peddel of met één arm. Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor deelnemers te assisteren die volgens het comité hulp nodig hebben, desnoods tegen de wens van de desbetreffende deelnemer in Wanneer vlag W wordt getoond op enige boot van het wedstrijdcomité, dan mogen alle coach- en privé-boten het wedstrijdgebied binnenvaren en moeten het wedstrijdcomité assisteren bij reddingswerk. 22 UITRUSTING en VERVANGING VAN UITRUSTING 22.1 Tijdens de Regatta mag een deelnemer slechts gebruik maken van één bootromp, zwaard, roer (met helmstok en -verlenger), mast, giek, spriet en (set) zeil(en). Deelnemers in de Hobie 16 klasse met spi mogen slechts gebruik maken van één set rompen, zwaarden en roeren (met helmstok en -verlenger) Beschadigde uitrusting mag slechts na goedkeuring door het protestcomité worden vervangen. Verzoeken voor vervanging moeten bij de eerste redelijke gelegenheid aan het comité worden voorgelegd Indien in de loop van een dag schade ontstaat, mag de uitrusting voor de volgende wedstrijd worden vervangen, mits de beschadigde uitrusting vooraf is gecontroleerd door het wedstrijdcomité op het water, en de vervangende uitrusting aan het einde van de dag ter meting wordt aangeboden. Een dergelijke vervanging blijft onderhevig aan goedkeuring achteraf door het protestcomité. 23 UITRUSTING- en METINGCONTROLES 23.1 Bij aankomst op het wedstrijdterrein in Workum dienen de deelnemers zich te melden bij het Regatta Office met een geldige meetbrief en meetrapport voor een controle op registratie en klassenvoorschriften. Andere uitrusting kan eveneens gecontroleerd worden Bij hoge uitzondering en slechts na een schriftelijk daartoe ingediend verzoek kan het protestcomité een boot toestaan te zeilen met een ander zeilnummer dan bepaald volgens RvW 77 en RvW G Controle van een boot en uitrusting op het voldoen aan de klassenvoorschriften en wedstrijdbepalingen kan te allen tijde plaatsvinden. Op het water kan een boot door een meter van het wedstrijdcomité worden opgedragen om onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie te gaan. 24 OFFICIELE BOTEN Officiële boten zullen kenbaar zijn als volgt: 24.1 Boten van het wedstrijdcomité voeren een gele vlag voorzien van de letters "RC" Indien een boot van het wedstrijdcomité, aldus geïdentificeerd, vlag "N boven H" toont, dan is de wedstrijd afgebroken en dienen alle deelnemers onmiddellijk naar de haven terug te keren en daar verdere instructies af te wachten Boten van de Jury voeren vlag "J" of een gele vlag met de letters JURY.

8 24.4 Rescue-boten voeren een oranje vlag, gemerkt met het nummer van hun wedstrijdgebied (1, 2, 3 of 4). 25 BEGELEIDINGSBOTEN 25.1 Tijdens de wedstrijden mag er geen communicatie plaatsvinden tussen deelnemers en niet - deelnemers. Na het eerste waarschuwingssein dienen privé- en begeleidingsboten ruim buiten het start-, wedstrijd- en finishgebied te blijven tot na de finish van de laatste boot Het is privé- en begeleidingsboten niet toegestaan om zich tussen het eerste waarschuwingssein van de eerste startgroep van een wedstrijd en de geldige start van de laatste startgroep van die wedstrijd, in het startgebied te bevinden. Echter, wanneer na een algemene terugroep of uitstel, op het startschip een witte vlag (met één geluidssignaal) wordt getoond, mogen begeleidingsboten zich in het startgebied bevinden totdat de witte vlag wordt weggenomen (met één geluidssignaal) In aanvulling op het wedstrijdgebied zal dit worden uitgebreid tot elk ander gebied binnen 100 meter van een wedstrijdzeilende boot Het is privé- en begeleidingsboten niet toegestaan zich te begeven binnen het gebied aangegeven met stippellijnen in Appendix Begeleidingsboten moeten zich laten registreren bij het Regatta Office vóór de eerste wedstrijd en moeten een genummerde vlag voeren, zoals uitgereikt door het wedstrijdcomité. Zulks na betaling van een borg van 20, welke zal worden geretourneerd bij het eind van de Regatta. 26 AFVALVERWIJDERING 26.1 Boten mogen geen afval in het water deponeren. Afval kan worden afgegeven aan begeleidingsboten en boten van het wedstrijdcomité. 27 PARKEREN VAN BOTEN 27.1 Op de wal moeten boten geplaatst zijn in het voor hen aangewezen vak op het officiële botenparkeerterrein. 28 Reserve 29 Reserve 30 RADIOCOMMUNICATIE 30.1 Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. 31 PRIJZEN 31.1 Prijzen zullen worden gegeven zoals omschreven in de Notice of Race, punt AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 32.1 Deelnemers nemen deel aan de regatta geheel voor eigen risico, zie RvW 4 Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie. 33 VERZEKERING 33.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum dekking van ,00 per geval. 34 BEACHMASTER - PARKEREN - TE WATER LATEN 34.1 Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de beachmaster op te volgen. Indien de parkeeraanwijzigingen van de beachmaster niet worden opgevolgd, kan dat uitsluiting van de betrokken deelnemer ten gevolge hebben.

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel Wedstrijdbepalingen voor het Sharpie klasseevenement georganiseerd door WSV de Spiegel in samenwerking met het Watersportverbond van 29-08 tot 30-08-2015 op de Spiegelplas 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie

Nadere informatie

SKON Sailing Tour Splash Blue & Splash Red

SKON Sailing Tour Splash Blue & Splash Red Wedstrijdbepalingen voor de SKON Sailing Tour Splash Blue & Splash Red georganiseerd door Jeugdzeilvereniging Muiderzand en het Regatta Center Muiderzand op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016 op het Markermeer

Nadere informatie

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst in het clubhuis t Boordlicht van WSV de Spiegel Wedstrijdbepalingen voor het Open Klasse Kampioenschap In de Javelin klasse en voor het klasse evenement in de Contender en Spanker klasse georganiseerd door WSV de Spiegel onder auspiciën van het Watersportverbond

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor de Splash Sailing Tour georganiseerd door watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude onder auspiciën van het Watersportverbond op 10 en 11 juni 2017 op de Vinkeveense Plassen 1 REGELS

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap In de Vrijheid klasse georganiseerd door Westeinder Zeilwedstrijden in samenwerking met het Watersportverbond van 28 tot en met 30 augustus 2015 op

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor het SKON Klassenevenement Splash Blue en Splash RED In de Splash klasse Georganiseerd door W.V. Breskens van 24 tot en met 25 juni 2016 op de Grevelingen bij Bruinisse [NP] geeft

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen voor het 12 voetsjollen evenement

Wedstrijdbepalingen voor het 12 voetsjollen evenement Wedstrijdbepalingen voor het 12 voetsjollen evenement georganiseerd door Haarlemsche Jacht Club van Zaterdag 20 mei tot Zondag 21 mei 2017 op de Mooie Nel, Haarlem 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

Oranjeregatta 26 April 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN

Oranjeregatta 26 April 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN voor alle erkende open eenheidsklassen. minimale deelname van 5 boten per eenheidsklasse tenzij de wedstrijdcommissie anders bepaald. 1. De Regels 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen NK V/VA klasse september 2015 1

Wedstrijdbepalingen NK V/VA klasse september 2015 1 Wedstrijdbepalingen voor het Nederlandse Kampioenschappen In de V/VA Klasse georganiseerd door de Holland Regatta Club in samenwerking met het Watersportverbond en de V/VA klassenorganisatie op donderdag

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen Wedstrijdbepalingen voor het Open Nederlands Kampioenschap In de Splash Red / Flash & Wedstrijdbepalingen voor de SKON Sailing Tour Splash Blue georganiseerd door Watersport vereniging Binnenmaas in samenwerking

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Klassenevenement V/VA. 28 en 29 juni Oude Haven Enkhuizen. Holland Regatta Club. V/VA Klassenorganisatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Klassenevenement V/VA. 28 en 29 juni Oude Haven Enkhuizen. Holland Regatta Club. V/VA Klassenorganisatie WEDSTRIJDBEPALINGEN Klassenevenement V/VA 28 en 29 juni 2014 Oude Haven Enkhuizen Holland Regatta Club V/VA Klassenorganisatie 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen voor de Delta Lloyd Regatta 2016 voor de optimist en 29er op zaterdag 28 mei 2016

Wedstrijdbepalingen voor de Delta Lloyd Regatta 2016 voor de optimist en 29er op zaterdag 28 mei 2016 Wedstrijdbepalingen voor de Delta Lloyd Regatta 2016 voor de optimist en 29er op zaterdag 28 mei 2016 Georganiseerd door comité Delta Lloyd Regatta in samenwerking met het Watersportverbond, Optimist Club

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Sprint Kampioenschap In de Sharpieklasse georganiseerd door WSV de Spiegel onder auspiciën van het Watersportverbond van 23 tot en met 24 september 2017 op de Spiegelplas

Nadere informatie

KZVS Wedstrijdbepalingen (verenigingscompetitie)

KZVS Wedstrijdbepalingen (verenigingscompetitie) KZVS Wedstrijdbepalingen (verenigingscompetitie) 1 Regels. 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 1.2 De Texel Rating Regels zijn

Nadere informatie

Notice of the Race KustZeilEvenement 2015. Georganiseerd door de Kust Zeil Vereniging Monster Op 27 en 28 juni, te Monster Versie 2.

Notice of the Race KustZeilEvenement 2015. Georganiseerd door de Kust Zeil Vereniging Monster Op 27 en 28 juni, te Monster Versie 2. Notice of the Race KustZeilEvenement 2015 Georganiseerd door de Kust Zeil Vereniging Monster Op 27 en 28 juni, te Monster Versie 2.0 1. DE REGELS De wedstrijden zijn onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd

Nadere informatie

Z.V.Belterwiede. WaterReijk Sail 3-daagse

Z.V.Belterwiede. WaterReijk Sail 3-daagse Z.V.Belterwiede Wedstrijdbepalingen WaterReijk Sail 3-daagse 23 en 24 mei 2015 deelnemende klassen Splash Javelin O-jol Contender Zeilvereniging Belterwiede. (www.zvbelterwiede.nl) 1 Wedstrijdbepalingen:

Nadere informatie

1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. (RvW)

1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. (RvW) Wedstrijdbepalingen voor de Eneco Luchterduinen Jeugd Evenement 2015 georganiseerd door de Zeil Vereniging Noordwijk in samenwerking met het watersportverbond 1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN OCN SELECTIE WORKUM 1 & 2 MEI 2010

WEDSTRIJDBEPALINGEN OCN SELECTIE WORKUM 1 & 2 MEI 2010 WEDSTRIJDBEPALINGEN OCN SELECTIE WORKUM 1 & 2 MEI 2010 Organiserende Autoriteit: Zeilvereniging Workum in samenwerking met de Optimist Club Nederland (OCN). 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

WEDSTRIJD BEPALINGEN

WEDSTRIJD BEPALINGEN WEDSTRIJD BEPALINGEN DEKO herfstwedstrijden 2016 24 September Organisatie Page 1 of 11 Janszoon Maritiem DEKO Marine B.V. Page 1 of 11 1. De Regels 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals

Nadere informatie

Appendix S; Standaard Wedstrijdbepalingen

Appendix S; Standaard Wedstrijdbepalingen Bepaling van het Watersportverbond Appendix S; Standaard Wedstrijdbepalingen Deze appendix voorziet in een beproefde set wedstrijdbepalingen die is geschreven voor zeilwedstrijden voor één of meerdere

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap In de Sharpieklasse georganiseerd door watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude onder auspiciën van het Watersportverbond van 26 tot en met 28 mei 2017

Nadere informatie

Combi Amsterdam evenement 2015 23 t/m 24 mei te Haarlem Wedstrijdbepalingen

Combi Amsterdam evenement 2015 23 t/m 24 mei te Haarlem Wedstrijdbepalingen Combi Amsterdam evenement 2015 23 t/m 24 mei te Haarlem Wedstrijdbepalingen Voor de klassen: Optimist A,B en C Splash A en B, Laser 4.7 en RS Feva 1. REGELS De regels die van toepassing zijn: 1.1 De wedstrijdserie

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 WEDSTRIJDBEPALINGEN Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 DEEL I.... 2 1 REGELS... 2 2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS.... 2 3 WIJZIGINGEN VAN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN.... 2 4 SEINEN OP DE WAL... 2 5 PROGRAMMA VAN

Nadere informatie

WaterSportvereniging Heeg Postadres: it Eilân 69, 8621CT Heeg

WaterSportvereniging Heeg Postadres: it Eilân 69, 8621CT Heeg WaterSportvereniging Heeg Postadres: it Eilân 69, 8621CT Heeg E- mail: info@wsheeg.nl Website: www.wsheeg.nl LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN VOORJAARSWEDSTRIJDEN 27 april en 28 april 2013 op het Heegermeer

Nadere informatie

Zeilvereniging Belterwiede (www.zvbelterwiede.nl)

Zeilvereniging Belterwiede (www.zvbelterwiede.nl) 1 e start Zaterdag Zondag 11.30 uur 10.00 uur De starttijd van de volgende wedstrijd(en) na een pauze, wordt bekend gemaakt op het mededelingenbord, geplaatst bij het clubhuis van de vereniging. Aantal

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Combi Braassem 14 & 15 oktober 2017

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Combi Braassem 14 & 15 oktober 2017 WEDSTRIJDBEPALINGEN Combi Braassem 14 & 15 oktober 2017 De Combi Braassem wordt gehouden op 14 en 15 oktober op de locatie van de W.V. Braassemermeer te Roelofarendsveen, voor de niveau's A, B en C. De

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Skuytevaert zeilcompetitie 2015 van de KWV Skuytevaert

Wedstrijdbepalingen Skuytevaert zeilcompetitie 2015 van de KWV Skuytevaert Wedstrijdbepalingen Skuytevaert zeilcompetitie 2015 van de KWV Skuytevaert 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. 1.2 De bepalingen

Nadere informatie

Zeilvereniging Noordwijk Noordwijk-Katwijk / kustzeilevenement JULI

Zeilvereniging Noordwijk Noordwijk-Katwijk / kustzeilevenement JULI Aankondiging/Wedstrijdbepalingen van de Zeilvereniging Noordwijk Noordwijk-Katwijk / kustzeilevenement 12-13 JULI 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap

Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap In de Rond- en Platbodems B- en C- klassen georganiseerd door WSV Gooierhaven in samenwerking met het Watersportverbond van vrijdag 6 september tot

Nadere informatie

Twee Landen Regatta 10 en 11 juni LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN

Twee Landen Regatta 10 en 11 juni LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN Twee Landen Regatta 10 en 11 juni 2017. LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN Wedstrijdleider: Frank Dane, Voorzitter Protestcommissie: Peter Nannenberg. Organiserende vereniging: Zeilvereniging Oldambtmeer (ZVO)

Nadere informatie

Biercup 2012. 6 en 7 oktober

Biercup 2012. 6 en 7 oktober Biercup 2012. 6 en 7 oktober 1 e start Zaterdags 11.30 uur Zondags 10.00 uur De starttijd van de volgende wedstrijd(en) na een pauze, wordt bekend gemaakt op het mededelingenbord, geplaatst bij het clubhuis

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN WINNER CUP Medemblik

WEDSTRIJDBEPALINGEN WINNER CUP Medemblik WEDSTRIJDBEPALINGEN WINNER CUP 2016 Medemblik Uitgevoerd door Winner Yachts 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 1.2 Het

Nadere informatie

Zeil- en Motorbootvereniging De Zuidwal Hulckesteijn MZ Nijkerk

Zeil- en Motorbootvereniging De Zuidwal Hulckesteijn MZ Nijkerk Zeil- en Motorbootvereniging De Zuidwal Hulckesteijn 4 3861 MZ Nijkerk Wedstrijdcommissie Bernard Bokkes voorzitter André van Essen Teus Kroon tevens havenmeester Bert van Schaik Wedstrijdcommissaris :

Nadere informatie

verschuldigd. Het inschrijfgeld is 7,50 optimist, 12,50 eenmansklasse, 20,00 meermansklasse en kan bij aanvang van de wedstrijden worden voldaan

verschuldigd. Het inschrijfgeld is 7,50 optimist, 12,50 eenmansklasse, 20,00 meermansklasse en kan bij aanvang van de wedstrijden worden voldaan Twee Landen Regatta 11 en 12 juni 2016. LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN Wedstrijdleider: Rik Klok, Voorzitter Protestcommissie: Peter Nannenberg/ Rob Helder. Organiserende vereniging: Zeilvereniging Oldambtmeer

Nadere informatie

Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen 2012. Geldig voor de wedstrijdserie op 2 en 3 juni op het IJsselmeer bij Enkhuizen

Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen 2012. Geldig voor de wedstrijdserie op 2 en 3 juni op het IJsselmeer bij Enkhuizen Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen 2012 Geldig voor de wedstrijdserie op 2 en 3 juni op het IJsselmeer bij Enkhuizen 1. Regels De regels die van toepassing zijn: 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Dutch Dragoon Cup georganiseerd door de Catclub Zeeland, Locatie Veerse Meer 10 en 11 Oktober 2015

Wedstrijdbepalingen Dutch Dragoon Cup georganiseerd door de Catclub Zeeland, Locatie Veerse Meer 10 en 11 Oktober 2015 Wedstrijdbepalingen Dutch Dragoon Cup georganiseerd door de Catclub Zeeland, Locatie Veerse Meer 10 en 11 Oktober 2015 1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in

Nadere informatie

Combi Noord jeugdevenementen 2015 Wedstrijdbepalingen 2015

Combi Noord jeugdevenementen 2015 Wedstrijdbepalingen 2015 Combi Noord jeugdevenementen 2015 Wedstrijdbepalingen 2015 die zullen worden gehouden op: I 30/31 mei 2015 op het Paterswoldsemeer te Paterswolde voor niveau A/B/C II 6/7 juni 2015 op het IJsselmeer te

Nadere informatie

1.2 Het Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden is van toepassing.

1.2 Het Reglement voor Kampioenschappen Zeilen, Windsurfen en Kiteboarden is van toepassing. Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap In de 16m2 klasse georganiseerd door Zeilvereniging Belterwiede in samenwerking met het Watersportverbond van 25 tot en met 28 Augustus 2016 op de

Nadere informatie

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS Wedstrijdbepalingen voor het Open Nederlands Kampioenschap In de Hansa klasse georganiseerd door WSV Zeewolde onder auspiciën van het Watersportverbond van 9 tot en met 11 juni 2017 op het Wolderwijd 1

Nadere informatie

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap in de Randmeerklasse en het Klassenkampioenschap in de Efsix en Top klasse georganiseerd door WV Braassemermeer onder auspiciën van het Watersportverbond

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Jachtclub Veere

Wedstrijdbepalingen Jachtclub Veere Wedstrijdbepalingen Jachtclub Veere [DP] geeft een regel aan waar een straf naar overtuiging en oordeel van de jury wordt opgelegd. [NP] geeft aan dat een overtreding van deze regel geen grond voor een

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN COMBI CHALLENGE NIEUWKOOP

WEDSTRIJDBEPALINGEN COMBI CHALLENGE NIEUWKOOP WEDSTRIJDBEPALINGEN COMBI CHALLENGE NIEUWKOOP 2015 De Combi Challenge Nieuwkoop wordt georganiseerd door W.S.V. Noord Zuid Nieuwkoop op 13 en 14 juni 2015 op de Zuidplas, locatie Zuidhoek, te Nieuwkoop.

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN Westeinder Spring Regatta 2016

WEDSTRIJDBEPALINGEN Westeinder Spring Regatta 2016 WEDSTRIJDBEPALINGEN Westeinder Spring Regatta 2016 Flying Dutchman, Contender, RS500 Westeinderplassen, bij Aalsmeer 30 april en 1 mei 2016 WedstrijdbepalingenSpringRegatta2016(def) 1 of 6 1. REGLEMENTEN

Nadere informatie

Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen Geldig voor de wedstrijdserie op 19 juni op het Markermeer bij Hoorn

Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen Geldig voor de wedstrijdserie op 19 juni op het Markermeer bij Hoorn Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen 2016 Geldig voor de wedstrijdserie op 19 juni op het Markermeer bij Hoorn 1. REGELS De volgende regels zijn van toepassing: De Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013-2016;

Nadere informatie

Watersportvereniging Braassemermeer

Watersportvereniging Braassemermeer Watersportvereniging Braassemermeer Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap In de Pampusklasse Georganiseerd door watersportvereniging Braassemermeer in samenwerking met het Watersportverbond

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGENClubwedstrijdenWSVW

WEDSTRIJDBEPALINGENClubwedstrijdenWSVW WEDSTRIJDBEPALINGENClubwedstrijdenWSVW INHOUDSOPGAVE... 1 DEEL I.... 2 1 REGELS.... 2 2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS.... 2 3 WIJZIGINGEN VAN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN.... 2 4 SEINEN OP DE WAL.... 2 5 PROGRAMMA

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Combi Braassem 2010

Wedstrijdbepalingen Combi Braassem 2010 Wedstrijdbepalingen Combi Braassem 2010 De Combi Braassem wordt gehouden op 19 en 20 juni op de lokatie van de W.V. Braassemermeer te Roelofarendsveen, voor de niveau's A, B en C. De Combi Braassemermeer

Nadere informatie

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.1* De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap In de Rond- en Platbodems B- en C- klassen georganiseerd door WSV Gooierhaven in samenwerking met het Watersportverbond van vrijdag 5 september tot

Nadere informatie

C L U B K A M P I O E N S C H A P P E N o p 2 3 e n 2 4 s e p t e m b e r

C L U B K A M P I O E N S C H A P P E N o p 2 3 e n 2 4 s e p t e m b e r C L U B K A M P I O E N S C H A P P E N o p 2 3 e n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 7 Afkortingen In deze wedstrijdbepalingen worden de volgende afkortingen gebruikt: KWVL Koninklijke Watersport Vereeniging

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen. georganiseerd door ZV Belterwiede in samenwerking met het Watersportverbond van 4 tot en met 6 september 2015 op De Beulakewijde

Wedstrijdbepalingen. georganiseerd door ZV Belterwiede in samenwerking met het Watersportverbond van 4 tot en met 6 september 2015 op De Beulakewijde Wedstrijdbepalingen voor het (Open) Nederlands Kampioenschap Spanker klasse Sailhorse klasse Javelin klasse en (Open) Nederlands Klasse Kampioenschap Efsix klasse georganiseerd door ZV Belterwiede in samenwerking

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap In de Valk- en Vrijheid klasse, 1, 2, 3 en 4 September 2011 In samenwerking met het Watersportverbond georganiseerd door Comité AlkmaarderMeer In samenwerking

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen (LWB) WSV Noord-Zuid Nieuwkoop V6_onderl

Wedstrijdbepalingen (LWB) WSV Noord-Zuid Nieuwkoop V6_onderl 1. REGELS 1.1. Op de wedstrijdserie zijn van toepassing de geldende Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2017-2020 1.2. De Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) zijn van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen

Nadere informatie

BEPALINGEN SAILHORSE TEAMWEDSTRIJDEN 2013

BEPALINGEN SAILHORSE TEAMWEDSTRIJDEN 2013 VERENIGING WATERSPORT DE TWEE PROVINCIEN Meerweg 227-9752 XD Haren - tel. 050-3091366 BEPALINGEN SAILHORSE TEAMWEDSTRIJDEN 2013 PROGRAMMA Zaterdag 5 oktober 10.00 tot 11.00 uur Inschrijven deelnemende

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging WEDSTRIJDBEPALINGEN Combi Muiden 2017

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging  WEDSTRIJDBEPALINGEN Combi Muiden 2017 Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging www.knzrv.nl WEDSTRIJDBEPALINGEN Combi Muiden 2017 Georganiseerd door de KNZ&RV zaterdag 1 en zondag 2 juli 2017 Wedstrijdcomité Tolleiv Trimborn Voorzitter

Nadere informatie

I n t e r n a t i o n a l e P a m p u s E a s y w e e k 201 4

I n t e r n a t i o n a l e P a m p u s E a s y w e e k 201 4 W E D S T R I J D B E P A L I N G E N I n t e r n a t i o n a l e P a m p u s E a s y w e e k 201 4 Voor de Pampusklasse Van 18 t/m 22 augustus 2014 Georganiseerd door de Koninklijke Watersport Vereeniging

Nadere informatie

Club Kampioenschappen 2015. Wedstrijdbepalingen

Club Kampioenschappen 2015. Wedstrijdbepalingen Club Kampioenschappen 2015 Wedstrijdbepalingen Wedstrijdbepalingen voor de Club Kampioenschappen van 2015 die gehouden worden op 17 mei 2015. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijdgebied: SOV Asiento

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap in de Regenboog klasse

Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap in de Regenboog klasse Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap in de Regenboog klasse georganiseerd door WV Braassemermeer onder auspiciën van het Watersportverbond van 7 tot en met 11 september 2016 op het Braassemermeer

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen voor de. Zuiderzeeweek. ORC klasse en Etchells klasse. georganiseerd door WSV Hoorn en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers

Wedstrijdbepalingen voor de. Zuiderzeeweek. ORC klasse en Etchells klasse. georganiseerd door WSV Hoorn en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers Wedstrijdbepalingen voor de Zuiderzeeweek ORC klasse en Etchells klasse georganiseerd door WSV Hoorn en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers onderdeel van de MARKERMEERCUP 2017 zaterdag 23 en zondag

Nadere informatie

Landelijke Combi Finale 14 september 2008 Wedstrijdbepalingen

Landelijke Combi Finale 14 september 2008 Wedstrijdbepalingen Landelijke Combi Finale 14 september 2008 Wedstrijdbepalingen Voor de klassen: Optimist A,B en C, Splash A en B, Laser 4.7 en RS Feva. 1. Regels 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Artikel 1 1.1 De Wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen, inclusief Appendix D. 1.2 De bepalingen

Nadere informatie

1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen

1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen Wedstrijdbepalingen voor het Open Nederlands Kampioenschap In de Splash Red klasse in combinatie met de Splash Sailing Tour Loosdrecht voor de Splash Blue georganiseerd door GWV De Vrijbuiter in samenwerking

Nadere informatie

Cor van Aanholt Race Wedstrijdbepalingen

Cor van Aanholt Race Wedstrijdbepalingen Cor van Aanholt Race 2017 Wedstrijdbepalingen Wedstrijdbepalingen voor de Cor van Aanholt Race van 2017 die gehouden worden op 19 november 2017. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijdgebied: SOV Asiento

Nadere informatie

Programma en Wedstrijdbepalingen. Voor het. Nederlands Kampioenschap. 12 Voetsjollen. Onder autoriteit van het Watersportverbond

Programma en Wedstrijdbepalingen. Voor het. Nederlands Kampioenschap. 12 Voetsjollen. Onder autoriteit van het Watersportverbond Programma en Wedstrijdbepalingen Voor het Nederlands Kampioenschap 12 Voetsjollen Onder autoriteit van het Watersportverbond Georganiseerd door de Zeilvereniging Zuidlaardermeer Op (24: meting) 25, 26

Nadere informatie

Cor van Aanholt Race Wedstrijdbepalingen

Cor van Aanholt Race Wedstrijdbepalingen Cor van Aanholt Race 2016 Wedstrijdbepalingen Wedstrijdbepalingen voor de Cor van Aanholt Race van 2016 die gehouden worden op 6 november 2016. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijdgebied: SOV Asiento

Nadere informatie

Combi Noord jeugdevenementen Wedstrijdbepalingen 2016

Combi Noord jeugdevenementen Wedstrijdbepalingen 2016 Combi Noord jeugdevenementen Wedstrijdbepalingen 2016 die zullen worden gehouden op: I 21 en 22 mei 2016 op het Zuidlaardermeer voor niveau A/B/C II 4 en 5 juni 2016 op het Slotermeer voor niveau A/B/C

Nadere informatie

Paashaaswedstrijden Goudse Watersportvereniging Elfhoeven VALK O-JOL 16M2 RANDMEER FJ 12 VOETS-JOL

Paashaaswedstrijden Goudse Watersportvereniging Elfhoeven VALK O-JOL 16M2 RANDMEER FJ 12 VOETS-JOL Paashaaswedstrijden 206 Goudse Watersportvereniging Elfhoeven VALK O-JOL 6M2 RANDMEER FJ 2 VOETS-JOL 5 en 6 april 207 Wedstrijdbepalingen Paashaawedstrijden 5 en 6 april 207. De regels Op de wedstrijdserie

Nadere informatie

Internationale Pampus Easyweek 2015

Internationale Pampus Easyweek 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN Internationale Pampus Easyweek 2015 Voor de Pampusklasse Van 17 t/m 21 augustus 2015 Georganiseerd door de Koninklijke Watersport Vereeniging Loosdrecht in samenwerking met de Pampus

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen 2016 Combi Rotterdam. 4 april 2016

Wedstrijdbepalingen 2016 Combi Rotterdam. 4 april 2016 Wedstrijdbepalingen 2016 Combi Rotterdam 4 april 2016 1. Welke regels gelden? 1.1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013 2016) 1.2.

Nadere informatie

Wedstrijd Bepalingen voor het BRIES NOORDWIJK OPEN 2017 georganiseerd door de Zeilvereniging Noordwijk in samenwerking met het Watersportverbond

Wedstrijd Bepalingen voor het BRIES NOORDWIJK OPEN 2017 georganiseerd door de Zeilvereniging Noordwijk in samenwerking met het Watersportverbond Wedstrijd Bepalingen voor het BRIES NOORDWIJK OPEN 2017 georganiseerd door de Zeilvereniging Noordwijk in samenwerking met het Watersportverbond 26 en 27 augustus 2017 1. REGELS 1.1. De wedstrijdserie

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. Aankondiging voor het Eneco Luchterduinen jeugd Evenement 2015 georganiseerd door de Zeilvereniging Noordwijk in samenwerking met het Watersportverbond 4 & 5 Juli 2015 1. DE REGELS 1.1 De wedstrijdserie

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap Rond- en Platbodems B-Klasse en het Klassenevenement Rond- en Platbodems C-Klasse

Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap Rond- en Platbodems B-Klasse en het Klassenevenement Rond- en Platbodems C-Klasse Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap Rond- en Platbodems B-Klasse en het Klassenevenement Rond- en Platbodems C-Klasse georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Zeil-& Roeivereeniging

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN Y Torenrace 2012

WEDSTRIJDBEPALINGEN Y Torenrace 2012 WEDSTRIJDBEPALINGEN Y Torenrace 2012 ORC Club en Eenheidsklassen Kajuitzeiljachten 5 en 6 mei 2012 Organisatie Zeilvereniging Het Y Durgerdam 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Combi Rotterdam 2013

Wedstrijdbepalingen Combi Rotterdam 2013 Wedstrijdbepalingen Combi Rotterdam 2013 Op welke dagen wordt gezeild? Wedstrijddag Organiserende vereniging 26 mei 2013 Zeilclub Kurenpolder te Hank 2 juni 2013 ZWV Noord AA 8 juni 2013 WSV Elfhoeven

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap Rond- en Platbodems B klasse. Klassen Kampioenschap Rond- en Platbodems C klasse

Nederlands Kampioenschap Rond- en Platbodems B klasse. Klassen Kampioenschap Rond- en Platbodems C klasse Wedstrijdbepalingen voor het Nederlands Kampioenschap Rond- en Platbodems B klasse en het Klassen Kampioenschap Rond- en Platbodems C klasse georganiseerd door WSV Gooierhaven en de klassenorganisatie

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen voor de Open Wedstrijden (2015)

Lokale Wedstrijdbepalingen voor de Open Wedstrijden (2015) 1 Lokale Wedstrijdbepalingen voor de Open Wedstrijden (2015) Uitgave: 3 april 2015 Wijzigingen t.o.v. Uitgave 2014 Para. 5.2: 13.00 wordt 14.00 uur Para. 11.1: Merktekens van de baan zijn rode cilindervormige

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. 6-uurs van de Westeinder zondag 11 juni 2017

WEDSTRIJDBEPALINGEN. 6-uurs van de Westeinder zondag 11 juni 2017 WEDSTRIJDBEPALINGEN 6-uurs van de Westeinder zondag 11 juni 2017 Organiserende autortiteit en plaats De 6-uurs van de Westeinder wordt georganiseerd door Watersport Vereniging Schiphol (WV Schiphol) in

Nadere informatie

UNITED 4 SAILING REGATTA

UNITED 4 SAILING REGATTA Organiserende autoriteit en plaats UNITED 4 SAILING REGATTA WEDSTRIJDBEPALINGEN 2015 De United 4 Regatta voor de klassen 29er, 49er, 49erFX, Cadet, Europe, Laser 4.7, Laser Radiaal, Laser Standaard, Optimist,

Nadere informatie

Lokale Wedstrijdbepalingen Junior Charity Cup (wijziging per ).

Lokale Wedstrijdbepalingen Junior Charity Cup (wijziging per ). Lokale Wedstrijdbepalingen Junior Charity Cup (wijziging per 06-06-2012). (Onder voorbehoud) 1) Regels Voor de groepen Yngling, Splash A+B, Optimist A+B: De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels

Nadere informatie

ZUIDERZEEWEEK. Wedstrijdbepalingen. Klasse kampioenschap J-22. Etchells ORC KLASSEN 1,2,3 EN 4. Meetellend voor ORC club competitie

ZUIDERZEEWEEK. Wedstrijdbepalingen. Klasse kampioenschap J-22. Etchells ORC KLASSEN 1,2,3 EN 4. Meetellend voor ORC club competitie ZUIDERZEEWEEK Wedstrijdbepalingen Klasse kampioenschap J-22 Etchells ORC KLASSEN 1,2,3 EN 4 Meetellend voor ORC club competitie georganiseerd door WSV Hoorn en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers

Nadere informatie

Comite Goudse ZEILWEEK. waarin samenwerken:

Comite Goudse ZEILWEEK. waarin samenwerken: Comite Goudse ZEILWEEK waarin samenwerken: Roei- en Zeilvereniging Goudse Watersportvereniging. " GOUDA " " ELFHOEVEN " Not. d'aumerielaan 35 Platteweg 73-1 2811 HS Reeuwijk 2811 HR Reeuwijk 0182-39 22

Nadere informatie

De wedstrijdleider heeft de mogelijkheid af te wijken van dit schema en meer wedstrijden te starten.

De wedstrijdleider heeft de mogelijkheid af te wijken van dit schema en meer wedstrijden te starten. Combi Westeinder Lokale Wedstrijdbepalingen 17 en 18 juni 2017, Westeinderplassen nabij Aalsmeer voor Optimist A, B, C, Splash A, B, Laser 4.7 en RS Feva 1 DE REGELS De regels die van toepassing zijn:

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Workum 9 10 september 2017

Wedstrijdbepalingen Workum 9 10 september 2017 Organiserende autoriteit en plaats De United 4 Regatta voor de klassen 29er, 49er, 49erFX(open), Cadet, Europe, F16, Laser 4.7, Laser Radiaal, Laser Standaard, int. Moth, Nacra 15, Optimist, RS Feva, Splash

Nadere informatie

Organiserende Autoriteit: Antwerp Snipe Cup VZW en VVW Galgenweel

Organiserende Autoriteit: Antwerp Snipe Cup VZW en VVW Galgenweel 20 Naam Evenement : Antwerp Snipe Cup Wedstrijddag(en) : 11-12 maart 2017 Locatie: Galgenweel Organiserende Autoriteit: Antwerp Snipe Cup VZW en VVW Galgenweel 1. Regels 1.1. De wedstrijd is onderworpen

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen. Combi Loosdrecht en 7 mei Klassen: Splash, Optimist, Laser 4.7 en RS Feva

Wedstrijdbepalingen. Combi Loosdrecht en 7 mei Klassen: Splash, Optimist, Laser 4.7 en RS Feva Wedstrijdbepalingen Combi Loosdrecht 017 6 en 7 mei 017 Klassen: Splash, Optimist, Laser 4.7 en RS Feva 1. REGELS De regels die van toepassing zijn: 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. Aankondiging voor het BRIES NOORDWIK OPEN 2013 georganiseerd door de Zeilvereniging Noordwijk in samenwerking met het Watersportverbond 31 augustus en 1 september 2013 1. DE REGELS 1.1 De wedstrijdserie

Nadere informatie

Copa di Antoinette 2015

Copa di Antoinette 2015 Copa di Antoinette 2015 Wedstrijdbepalingen. Wedstrijdbepalingen voor de Copa di Antoinette 2015 die gehouden wordt op 18 oktober 2015. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijd gebied: SOV Asiento (Brakkeput)

Nadere informatie

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. 16m2 Wedstrijdbepalingen voor het 57e Primus Inter Pares Die wordt gevaren in Zestienkwadraten Georganiseerd door GWV De Vrijbuiter en de 16m 2 klasseorganisatie In samenwerking met het Watersportverbond

Nadere informatie

50 mijl shorthanded 2013 Wedstrijdbepalingen (versie 1.1) Wedstrijdbepalingen

50 mijl shorthanded 2013 Wedstrijdbepalingen (versie 1.1) Wedstrijdbepalingen ORGANISATIE Wedstrijdbepalingen 50 Mijl shorthanded - 1 boot, 1 man, 50 mijl - - 1 boot, 2 man, 50 mijl - Georganiseerd door de stichting SHORTHANDED.NL in samenwerking met WSV Lelystadhaven op Zaterdag

Nadere informatie

Knopenrace

Knopenrace Knopenrace 1-10-2017 Wedstrijdbepalingen. Wedstrijdbepalingen voor de knopenrace die gehouden wordt op 1 oktober 2017. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijd gebied: SOV Asiento (Brakkeput) Spaanse

Nadere informatie

IJspegel Trophy 2013-2014

IJspegel Trophy 2013-2014 IJspegel Trophy 2013-2014 op de rede van Scheveningen Georganiseerd door Jachtclub Scheveningen Hellingweg 98, 2583 WH Den Haag E-mail: info@ijspegeltrophy.nl Telefoon: 070-3520017 Huub de Haer, havenmanager

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN NIEUWKOOP CHALLENGE 2016

WEDSTRIJDBEPALINGEN NIEUWKOOP CHALLENGE 2016 WEDSTRIJDBEPALINGEN NIEUWKOOP CHALLENGE 2016 De Nieuwkoop Challenge wordt georganiseerd door W.S.V. Noord Zuid Nieuwkoop op 4 en 5 juni 2016 op de Noorderplas, te Nieuwkoop. Inschrijving voor dit evenement

Nadere informatie

Clubkampioenschappen 2016 Koninklijke Nederlandse Zeil- & Roeivereeniging

Clubkampioenschappen 2016 Koninklijke Nederlandse Zeil- & Roeivereeniging Wedstrijdbepalingen Clubkampioenschappen 2016 Koninklijke Nederlandse Zeil- & Roeivereeniging Zaterdag 24 september 2016, Muiden 1 Regels 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen. 1 DE REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

Wedstrijdbepalingen. 1 DE REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 15, 16 en 17 april 2017 op de Kagerplassen bij Warmond. georganiseerd door KWV De Kaag en in samenwerking met de Cadet, RS Feva en Yngling Klassenorganisaties. (DP) Duidt een regel aan waarbij een andere

Nadere informatie

Dag Wedstrijd Tijd van het 1 e startsein Tijd van het 1 e waarschuwingssein 25 juni 1 11:00 10:55 2 z.s.m. 3 z.s.m. 26 juni 4 10:00 09:55 5 z.s.m.

Dag Wedstrijd Tijd van het 1 e startsein Tijd van het 1 e waarschuwingssein 25 juni 1 11:00 10:55 2 z.s.m. 3 z.s.m. 26 juni 4 10:00 09:55 5 z.s.m. Combi Westeinder Lokale Wedstrijdbepalingen 25 en 26 juni 2016, Westeinderplassen nabij Aalsmeer voor Optimist A, B, C, Splash A, B, Laser 4.7 en RS Feva 1 DE REGELS De regels die van toepassing zijn:

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging WEDSTRIJDBEPALINGEN Combi Muiden 2015

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging  WEDSTRIJDBEPALINGEN Combi Muiden 2015 Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging www.knzrv.nl WEDSTRIJDBEPALINGEN Combi Muiden 2015 Georganiseerd door de KNZ&RV Zaterdag 27 en Zondag 28 juni 2015 Wedstrijdcomité: Tolleiv Trimborn Voorzitter

Nadere informatie

Versie 20 maart 2016

Versie 20 maart 2016 Versie 20 maart 2016 Lokale Wedstrijdbepalingen VWDTP Zondagochtend Competitie Seizoen 2016 De Zondagochtend Competitie is de wekelijkse zeilwedstrijdserie op de zondagochtend van zondag 3 april tot en

Nadere informatie

Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen Geldig voor de wedstrijdserie op 2 juli op het IJsselmeer bij Enkhuizen

Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen Geldig voor de wedstrijdserie op 2 juli op het IJsselmeer bij Enkhuizen Combi Zuiderzee - Wedstrijdbepalingen 2017 Geldig voor de wedstrijdserie op 2 juli op het IJsselmeer bij Enkhuizen Voor de klassen: Optimist, Laser 4.7 en Splash 1. REGELS De volgende regels zijn van toepassing:

Nadere informatie

Wedstrijdbepaling Antwerp Snipe Cup 13-14 maart 2010 Galgenweel

Wedstrijdbepaling Antwerp Snipe Cup 13-14 maart 2010 Galgenweel BVBA Willems Centrale Verwarming Bert Le Duc Bertleduc @skynet.be Wedstrijdbepaling Antwerp Snipe Cup 13-14 maart 2010 Galgenweel Organiserende autoriteit: Antwerp Snipe Cup Organisatie i.s.m. VVW Galgenweel

Nadere informatie

AANKONDIGING. Voor de LENCO REGATTA Voor de klassen ORC Club 1 t/m 4 FF65 klasse Tirion 21 klasse J/22 Klasse

AANKONDIGING. Voor de LENCO REGATTA Voor de klassen ORC Club 1 t/m 4 FF65 klasse Tirion 21 klasse J/22 Klasse AANKONDIGING Voor de LENCO REGATTA 2016 Voor de klassen ORC Club 1 t/m 4 FF65 klasse Tirion 21 klasse J/22 Klasse En voor het Open Nederlands Kampioenschap Quarter Ton klasse Georganiseerd door Watersportvereniging

Nadere informatie

Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland

Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland Wedstrijdbepalingen WSV Sint Annaland Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland 1 REGELS 1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan:

Nadere informatie