DUTCH YOUTH REGATTA 2006 WORKUM voor WEDSTRIJDBEPALINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUTCH YOUTH REGATTA 2006 WORKUM voor WEDSTRIJDBEPALINGEN"

Transcriptie

1 DUTCH YOUTH REGATTA 2006 WORKUM voor OPTIMIST SPLASH LASER RADIAAL FLASH VAURIEN LASER 4.7 CADET HOBIE 16 spi 420 WEDSTRIJDBEPALINGEN De 2006 Dutch Youth Regatta omvat: het OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP voor de Optimist, Splash, Flash, Cadet en Vaurien, het KLASSENKAMPIOENSCHAP voor de Laser 4.7 en de 420, het JEUGD KLASSENKAMPIOENSCHAP voor de Hobie 16 met spi en een KLASSENEVENEMENT voor de Laser Radiaal. Het evenement zal worden verzeild op het IJsselmeer bij Workum van 25 t/m 28 mei 2006 en wordt georganiseerd door de Zeilvereniging Workum, de Koninklijke Watersport Vereniging Frisia en de betreffende klassenorganisaties, in samenwerking met het Watersportverbond. De officiële voertaal gedurende het evenement is Engels. Aan deze vertaling van de Engelstalige Sailing Instructions kan geen enkel recht worden ontleend. Van de Notice of Race is punt 6.3 gewijzigd door onderstaande bepalingen 7.4 en 7.5. Waar in deze vertaling wordt verwezen naar appendix 1, 2 of 3, dan wordt verwezen naar de betreffende appendices in de Engelstalige Sailing Instructions. WEDSTRIJDBEPALINGEN 1 REGELS 1.1 De regatta is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in De Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW). 1.2 Het Reglement voor Kampioenschappen Zeilen en Windsurfen van het Watersportverbond is van toepassing. 1.3 Appendix P (zoals gewijzigd door bepaling 17) is van toepassing voor alle klassen, uitgezonderd de klasse Hobie 16 met spinnaker. 1.4 Alle deelnemers zullen verplicht zijn reclame van de evenementsponsor op hun boot te voeren in overeenstemming met ISAF Regulation 20.3(d)(i). 1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 2 Reserve. 3 Reserve. 4 MEDEDELINGEN 4.1 Mededelingen aan de deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat is geplaatst bij het wedstrijdbureau ( Regatta Office ). 4.2 Mededelingen van het protest comité zullen worden vermeld op het officiële protest comité mededelingenbord dat is geplaatst bij jury kamer De Aankondiging (Notice of Race) voor de Regatta zal voor alle deelnemers beschikbaar worden gemaakt door publicatie op het officiële protest comité mededelingenbord. 5 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

2 5.1 Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal worden bekend gemaakt vóór 0900 op de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden bekendgemaakt vóór 2000 op de dag voordat deze van kracht wordt. 6 SEINEN OP DE WAL 6.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan één van de vier officiële vlaggenmasten. Deze masten zijn geplaatst bij het Regatta Office en bij de helling van elk individueel wedstrijdgebied. Indien een sein wordt getoond boven een divisie- en/of klassenvlag, dan betreft het alleen die divisie en/of klasse. Sein: Betekenis: Vlag "AP" Vlag "A" Vlag "H" alle nog niet gestarte wedstrijden zijn uitgesteld; verlaat het havengebied niet. zeil naar het wedstrijdgebied; het startsein zal niet eerder dan 60 minuten na het hijsen van dit sein worden gegeven. Boten mogen de haven niet verlaten voordat dit sein (en hun divisie- of klassenvlag, indien van toepassing) is getoond. deelnemers dienen het havengebied niet te verlaten en verdere instructies af te wachten. 7 COMPETITIEVORM VAN DE REGATTA 7.1 Voor elke klasse waarvoor het aantal deelnemers meer is dan 76, zal de regatta bestaan uit een kwalificatieserie en een finale serie. De andere klassen zullen in één vloot zeilen. 7.2 Elke klasse met een kwalificatieserie zal worden verdeeld in divisies (voorzover mogelijk met een zelfde aantal boten) door het wedstrijdcomité. 7.3 De kleuren van de divisies zullen als volgt zijn: Divisie Kleur and Vlag Divisie 1 Blauw Divisie 2 Groen Divisie 3 Rood Divisie 4 Geel Divisie 5 Wit Divisie 6 Paars Divisie 7 Roze Divisie 8 Oranje Divisie 9 Licht Groen Divisie 10 Licht Blauw 7.4 Op zaterdag 27 mei, na de protestbehandeling en wanneer tenminste 5 geldige kwalificatiewedstrijden zijn gecompleteerd, zullen de boten worden verdeeld in finalevloten (genaamd Goud, Zilver, Brons, Smaragd en Topaas) op basis van hun score in de kwalificatieserie. Er zullen half zo veel finalevloten zijn als er divisies waren in de kwalificatieserie. De finalevloten zullen voorzover mogelijk een zelfde aantal boten tellen, maar als dat niet mogelijk is zodanig worden ingedeeld dat de Zilvervloot niet groter is dan de Goudvloot, etc. Boten met de beste scores uit de kwalificatieserie zullen alle finale wedstrijden varen in de Goudvloot, boten met de daarna volgende beste scores in de Zilvervloot, etc. 7.5 Zijn op zaterdag 27 mei na de wedstrijden van die dag minder dan 5 geldige kwalificatiewedstrijden gevaren, dan zal de vloot niet worden gesplitst en wordt doorgegaan met zeilen in een round robin. 7.6 Als de laatste round robin wedstrijd van een serie niet geldig is voor alle startgroepen, dan wordt de wedstrijd afgebroken voor alle betrokken startgroepen (aanvulling op RvW 32.1). 8 PROGRAMMA EN STARTSCHEMA 8.1 Het programma en het startschema zijn als volgt: Datum Alle klassen (met uitzondering van de Hobie 16 spi) Hobie 16 spi Woensdag 24 mei Registratie en meetcontrole Donderdag 25 mei Registratie en meetcontrole 2 wedstrijden voor alle van toepassing zijnde startgroepen 3 wedstrijden Vrijdag 26 mei 3 wedstrijden voor alle van toepassing zijnde startgroepen 4 wedstrijden Zaterdag 27 mei 3 wedstrijden voor alle van toepassing zijnde startgroepen 4 wedstrijden Zondag 28 mei 2 wedstrijden voor alle van toepassing zijnde startgroepen 3 wedstrijden

3 8.2 Het startsein voor de eerste wedstrijd van elke dag zal worden gegeven op de tijd, zoals aangegeven in het Schedule of races in Appendix Wanneer meerdere wedstrijden (of serie van wedstrijden bij twee of meer vloten) op dezelfde dag zullen worden gehouden, zal het waarschuwingssein voor elke volgende wedstrijd zo snel als praktisch mogelijk worden gegeven. Om boten te waarschuwen dat een volgende wedstrijd of serie van wedstrijden spoedig zal beginnen, zal gedurende tenminste vier minuten voorafgaande aan het waarschuwingssein vlag F worden getoond. 8.4 Op de laatste dag van de regatta zal geen waarschuwingssein worden gegeven na KLASSENVLAGGEN 9.1 Tijdens de kwalificatiewedstrijden moeten de divisievlaggen worden beschouwd als klassenvlaggen (zie bepaling 7.3). 9.2 Tijdens de finalewedstrijden zijn de klassenvlaggen als volgt: Vloot Klassenvlag Goud Geel Zilver Blauw Brons Groen Smaragd Wit Topaas Rood 9.3 Alle boten dienen een gekleurd lint te voeren, corresponderend met de kleur van hun divisievlag. Voor de Optimist klasse moet dit lint worden bevestigd aan de top van de spriet. Voor de Splash klasse moet dit lint worden bevestigd aan de top van het grootzeil. Voor de Laser Radiaal klasse (indien van toepassing) moet dit lint worden bevestigd aan het onderste deel van de mast. 9.4 Laser Radiaal, Flash, Vaurien, Laser 4.7, Cadet, Hobie 16 spi en 420 klassen Klasse Klassenvlag Laser Radiaal E Flash Flash vlag Vaurien G Laser 4.7 K Cadet D Hobie 16 spi Witte vlag met rood Hobie teken 420 E 10 WEDSTRIJDGEBIEDEN EN STARTGEBIEDEN 10.1 De wedstrijdgebieden zijn als volgt aan de klassen toegewezen: Klasse Wedstrijdgebied Optimist 1 Splash 2 Flash 2 Laser Radiaal 3 Laser Vaurien Cadet 3 Hobie 16 spi Appendix 1 geeft de locatie van de wedstrijdgebieden weer De startschepen van de wedstrijdcommissie voor elk wedstrijdgebied zijn herkenbaar als volgt: Wedstrijdgebied Herkenningsteken 1 Clubvlag van ZV Workum 2 Clubvlag van KWV Frisia 3 Provincievlag Friesland 4 Vlag van het Jeugd Catzeilen Programma 10.4 Het startgebied voor elk wedstrijdgebied is gedefinieerd als het gebied begrensd door de lijn 100 meter benedenwinds van de startlijn, de lijn 50 meter naar stuurboord van het wedstrijdcomité startschip en het gebied naar bakboord van de lijn haaks op de startlijn en lopend door het bakboordse merkteken van de start.

4 11 DE BANEN 11.1 De tekeningen in Appendix 2 geven de banen weer, inclusief bij benadering de hoeken tussen de rakken, de volgorde waarin de merktekens moeten worden gerond en de zijde, waaraan elk merkteken moet worden gehouden Niet later dan het waarschuwingssein zal op het startschip de kompaskoers naar het eerste merkteken bij benadering worden aangegeven Als in de baan een poort is opgenomen, moeten de boten komende van het vorige merkteken tussen de merktekens van de poort doorvaren en dan één van de poort merktekens ronden Voor de Optimist klasse zal de baan niet worden afgekort. Dit wijzigt RvW Voor de Hobie 16 klasse met spi zal de te zeilen baan worden aangegeven met een geel bord met een zwart cijfer 2 of MERKTEKENS 12.1 De merktekens van de wedstrijdgebieden 1, 2, 3 en 4 zijn beschreven in Appendix Nieuwe merktekens, zoals voorzien in bepaling 15.1, zullen blauwe cilindervormige boeien zijn De merktekens van de startlijn zullen zijn het startschip van het wedstrijdcomité aan de stuurboordzijde en een joon aan de bakboordzijde De merktekens van de finishlijn zullen zijn een boot van het wedstrijdcomité aan de stuurboordzijde en een joon aan de bakboordzijde Een boot van het wedstrijdcomité, die een wijziging van de baan aangeeft, is een merkteken zoals beschreven in bepaling Reserve 14 DE START 14.1 De wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26 met het waarschuwingssein 5 minuten voor het startsein De startlijn zal liggen tussen een oranje vlag op het startschip van het wedstrijdcomité aan de stuurboordzijde en een oranje vlag op een joon aan de bakboordzijde Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal de score "DNS" krijgen. Dit wijzigt RvW A WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN 15.1 Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité een nieuw merkteken of een nieuwe poort leggen (of de finishlijn verplaatsen) en het(de) originele merkteken(s) verwijderen, zo snel als praktisch mogelijk is. Wanneer bij een volgende wijziging een nieuw merkteken wordt vervangen zal het worden vervangen door een oorspronkelijk merkteken Behalve bij een poort, moeten de boten tussen de wedstrijdcomité-boot die de wijziging van het volgende rak aangeeft en het dichtstbijzijnde merkteken doorvaren, het merkteken aan bakboord en de wedstrijdcomité-boot aan stuurboord houdend. Dit wijzigt RvW Alleen voor Wedstrijdgebied 1 (Optimist): 15.3 Als voor of tegelijkertijd met het waarschuwingssein een blauw bord wordt getoond op het startschip van het wedstrijdcomité, moeten de boten het blauwe bovenwindse merkteken ronden in plaats van het rode merkteken 1. De nieuwe kompaskoers naar het blauwe merkteken zal bij benadering worden aangegeven. 16 DE FINISH 16.1 De finishlijn zal liggen tussen een blauwe vlag op de wedstrijdcomité-boot aan de stuurboordzijde en een joon met blauwe vlag aan de bakboordzijde. 17 STRAFSYSTEEM 17.1 Een boot die een straf heeft genomen of zich heeft teruggetrokken op grond van RvW 31.2 of 44.1 moet een erkenningsformulier invullen bij het Regatta Office binnen de protesttijdlimiet Voor de Hobie 16 klasse met spi zijn regels 44.1 en 44.2 gewijzigd zodat maar één ronde, inclusief één maal overstag gaan en één gijp vereist is. Appendix P 17.3 Appendix P is van toepassing, zoals gewijzigd door onderstaande bepaling 17.4.

5 17.4 Voeg de volgende zin toe aan P2.1: Wanneer de eerste keer tegen een boot wordt geprotesteerd en dit gebeurt nadat de boot is gefinisht, dan krijgt hij een scorestraf van 8 punten zonder een verhoor. Handelingen van het protestcomité op grond van appendix P vormen geen grond voor een verzoek om verhaal door een deelnemer. Arbitrage 17.5 Alle protesten, waarbij een regel uit deel 2 van de Regels voor Wedstrijdzeilen betrokken is, zullen worden onderworpen aan arbitrage RvW 44.1 wordt gewijzigd, teneinde een boot toe te staan tijdens de arbitrage een 30% scorestraf te nemen, berekend volgens RvW 44.3(c) RvW 63.1 wordt gewijzigd door toe te voegen: De arbiter mag toestaan dat een protest wordt teruggetrokken zonder de toestemming van het protestcomité Nadat het schriftelijke protest is ingediend bij de balie van het protestcomité, zal één vertegenwoordiger van elke boot met de arbiter bijeen komen, tenzij de indiener verzoekt om het protest te mogen terugtrekken. Getuigen zullen niet worden toegestaan Na de verklaring van elk der vertegenwoordigers te hebben gehoord, zal de arbiter zijn beslissing geven: a) Het protest is ongeldig of geen van de boten heeft een regel overtreden. Als de indiener het daarmee eens is, mag het protest worden teruggetrokken. Als de indiener het daarmee niet eens is, zal het protest worden behandeld door het protestcomité. b) Eén of beide boten hebben een regel overtreden. De boot (of boten) die een regel heeft (hebben) overtreden mag (mogen) een 30% scorestraf nemen zoals aangegeven in bepaling 17.5 en het protest mag worden teruggetrokken. Als dat niet gebeurt, zal het protest worden behandeld door het protestcomité. c) De arbiter beslist dat een volledig verhoor noodzakelijk is. In dat geval zal het protest worden behandeld door het protestcomité De arbiter zal geen lid zijn van het protestcomité dat het protest behandelt, maar zal wel als waarnemer bij het verhoor aanwezig mogen zijn en een verklaring mogen afleggen. Dit wijzigt RvW 63.3(a). Wijziging van regel 42 (alleen voor de 420 klasse) Het wedstrijdcomité kan vlag O tonen samen met het waarschuwingssein om aan te geven dat pompen, schommelen en schokken zijn toegestaan zoals omschreven in de klassenvoorschriften Na het startsein kan het wedstrijdcomité vlag O tonen met herhaalde geluidsseinen bij elk te ronden merkteken om aan te geven dat pompen, schommelen en schokken zijn toegestaan zoals omschreven in de klassenvoorschriften. Deze bepaling geldt voor een boot nadat hij het merkteken is voorbijgevaren Indien het wedstrijdcomité heeft gehandeld volgens bepaling of en de windsnelheid loopt terug tot minder dan de limiet zoals omschreven in de klassenvoorschriften, mag het wedstrijdcomité vlag R tonen met herhaalde geluidsseinen bij elk te ronden merkteken om aan te geven dat RvW 42, zoals gewijzigd door de klassenvoorschriften, weer van toepassing is. Deze bepaling geldt voor een boot nadat hij het merkteken is voorbijgevaren Handelingen of het nalaten van handelingen door het wedstrijdcomité met betrekking tot bepalingen 17.11, en zullen geen grond zijn voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a). Speciale regel voor de alleen de Optimist klasse (wedstrijdgebied 1) Een oranje skippy bal zal gelegd worden ongeveer 40 meter aan stuurboord en een beetje aan loef van het startschip van het wedstrijdcomité. Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven, mogen niet aan de baanzijde komen van de lijn tussen de oranje vlag en deze skippy bal en het verlengde ervan gedurende de startprocedure van eerder startende vloten. Overtreding van deze bepaling zal zonder verhoor worden bestraft met een penalty van 10 punten voor de wedstrijd die wat tijd betreft het dichtst bij de overtreding ligt. Dit wijzigt RvW TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN 18.1 Tijdslimieten en streef tijden zijn als volgt: Klasse Tijdslimiet Merkteken 1 Streeftijd Tijdslimiet Alle klassen 90 minuten 30 minuten 60 minuten

6 Als geen enkele boot Merkteken 1 is voorbijgevaren binnen de Merkteken 1 Tijdslimiet dan zal de wedstrijd worden afgebroken Boten die niet finishen binnen 15 minuten nadat de eerste boot in hun wedstrijd de baan heeft gevaren en is gefinisht, zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt RvW 35 en A PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL 19.1 RvW 61.1(a) is gewijzigd door het toevoegen van de zin: Een boot die de bedoeling heeft om te protesteren, moet terstond na het finishen langs de andere zijde van het finishschip varen, teneinde daar het zeilnummer van de boot waartegen hij protesteert aan het wedstrijdcomité mede te delen, zulks totdat zijn bedoeling om te protesteren door het wedstrijdcomité is bevestigd (onderworpen aan RvW 62). Indien de omstandigheden het voor de boot onmogelijk maken aan dit vereiste te voldoen, dan dient de boot zijn bedoeling om te protesteren onmiddellijk nadat hij aan wal is gekomen aan het Regatta Office te melden Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het Regatta Office. Protesten moeten daar worden ingeleverd binnen de tijdslimiet voor protesten Voor elke klasse is de tijdslimiet voor protesten 75 minuten nadat de laatste boot is gefinisht in de laatste wedstrijd van de dag. Dezelfde tijdslimiet is van toepassing op alle protesten van het wedstrijdcomité en het protestcomité en op verzoeken om verhaal. Dit wijzigt RvW 61.3 en Mededelingen zullen worden opgehangen binnen 20 minuten na de tijdslimiet voor protesten teneinde deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuige.verhoren zullen worden gehouden in een van de protestcomité kamers Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protestcomité zullen worden opgehangen vóór de tijdslimiet voor protesten teneinde boten op de hoogte te brengen op grond van RvW 61.1(b) Een lijst van boten die op grond van bepaling 17.2 hebben erkend RvW 42 te hebben overtreden of zijn uitgesloten door het protestcomité zal worden opgehangen vóór de tijdslimiet voor protesten Overtreding van de bepalingen 1.3, 9.1, 9.3, 21.1, 21.2, 21.3, 24, 25, 26 en 27 zullen geen grond zijn voor een protest door een boot. Dit wijzigt RvW 60.1(a). Straffen voor deze overtredingen kunnen lager zijn dan uitsluiting als het protestcomité dat beslist Op de laatste dag van het kampioenschap moet een verzoek om heropening van een verhoor of om een schriftelijke uitspraak worden ingediend: (a) binnen de protesttijd limiet als de partij die het verzoek indient, de vorige dag op de (b) hoogte was van de beslissing; niet later dan 15 minuten nadat de partij die het verzoek indient, op de hoogte was gebracht van de beslissing op de laatste dag. Dit wijzigt RvW 65.2 en Het recht op hoger beroep is uitgesloten voor de kwalificatiewedstrijden van de Optimist, Splash en Laser Radiaal (indien van toepassing) klassen, zoals voorzien in RvW SCORING 20.1 Het Lage Punt Systeem van Appendix A zal van toepassing zijn Alleen kwalificatiewedstrijden die geldig zijn verzeild voor alle divisies tellen mee voor de eindrangschikking wedstrijden moeten voltooid zijn om de serie geldig te maken (a) Wanneer 5 of minder wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores. Dit wijzigt RvW A2. (b) Wanneer meer dan 5 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste score, met voor de Optimist, Splash en Laser Radiaal (indien van toepassing) klassen alleen aftrek van de slechtste score uit de kwalificatiewedstrijden Een verzoek tot verbetering van een vermoedelijke fout in de gepubliceerde wedstrijduitslagen moet worden gedaan door het indienen van een Scoring Enquiry, waarvoor de formulieren verkrijgbaar zijn bij het Regatta Office De score afkorting voor een straf opgelegd volgens bepaling 19.7 zal DPI zijn, volgens bepaling 17.3 zal PTS zijn en volgens bepaling 17.5 zal ARB zijn. 21 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

7 21.1 Iedere deelnemer moet zich elke dag voor het verlaten van de haven uitchecken. Direct bij terugkeer van het water moet de deelnemer zich inchecken alvorens zijn/haar zijn boot naar de toegewezen plaats te brengen. Zie ook de aparte instructie op het mededelingenbord. Deelnemers die niet voldoen aan deze instructie zullen worden gestraft met een boete, die betaald moet worden bij het Regatta Office. Het bedrag zal worden bekendgemaakt op het Officiële Mededelingen bord voor de eerste race van de regatta. Deze straf zal worden toegepast zonder een verhoor (wijzigt RvW 63.1 en vult deze aan). De zeilnummers van de aldus gestrafte boten, inclusief de tijdslimiet voor betaling, zullen zo spoedig mogelijk op het mededelingenbord worden vermeld, maar uiterlijk 20 minuten na het einde van de protesttijd Deelnemers moeten op het water te allen tijde een deugdelijk zwemvest dragen; als dit van een opblaasbaar type is, dient het te allen tijde op het water in opgeblazen toestand te verkeren. Wetsuits en droogpakken zijn geen alternatief voor een deugdelijk zwemvest Elke boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet op het water indien mogelijk het wedstrijdcomité op de hoogte brengen en in elk geval zo snel mogelijk het Regatta Office informeren Deelnemers die hulp nodig hebben moeten dit kenbaar maken door fluitsignalen, het zwaaien met de peddel of met één arm. Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor deelnemers te assisteren die volgens het comité hulp nodig hebben, desnoods tegen de wens van de desbetreffende deelnemer in Wanneer vlag W wordt getoond op enige boot van het wedstrijdcomité, dan mogen alle coach- en privé-boten het wedstrijdgebied binnenvaren en moeten het wedstrijdcomité assisteren bij reddingswerk. 22 UITRUSTING en VERVANGING VAN UITRUSTING 22.1 Tijdens de Regatta mag een deelnemer slechts gebruik maken van één bootromp, zwaard, roer (met helmstok en -verlenger), mast, giek, spriet en (set) zeil(en). Deelnemers in de Hobie 16 klasse met spi mogen slechts gebruik maken van één set rompen, zwaarden en roeren (met helmstok en -verlenger) Beschadigde uitrusting mag slechts na goedkeuring door het protestcomité worden vervangen. Verzoeken voor vervanging moeten bij de eerste redelijke gelegenheid aan het comité worden voorgelegd Indien in de loop van een dag schade ontstaat, mag de uitrusting voor de volgende wedstrijd worden vervangen, mits de beschadigde uitrusting vooraf is gecontroleerd door het wedstrijdcomité op het water, en de vervangende uitrusting aan het einde van de dag ter meting wordt aangeboden. Een dergelijke vervanging blijft onderhevig aan goedkeuring achteraf door het protestcomité. 23 UITRUSTING- en METINGCONTROLES 23.1 Bij aankomst op het wedstrijdterrein in Workum dienen de deelnemers zich te melden bij het Regatta Office met een geldige meetbrief en meetrapport voor een controle op registratie en klassenvoorschriften. Andere uitrusting kan eveneens gecontroleerd worden Bij hoge uitzondering en slechts na een schriftelijk daartoe ingediend verzoek kan het protestcomité een boot toestaan te zeilen met een ander zeilnummer dan bepaald volgens RvW 77 en RvW G Controle van een boot en uitrusting op het voldoen aan de klassenvoorschriften en wedstrijdbepalingen kan te allen tijde plaatsvinden. Op het water kan een boot door een meter van het wedstrijdcomité worden opgedragen om onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie te gaan. 24 OFFICIELE BOTEN Officiële boten zullen kenbaar zijn als volgt: 24.1 Boten van het wedstrijdcomité voeren een gele vlag voorzien van de letters "RC" Indien een boot van het wedstrijdcomité, aldus geïdentificeerd, vlag "N boven H" toont, dan is de wedstrijd afgebroken en dienen alle deelnemers onmiddellijk naar de haven terug te keren en daar verdere instructies af te wachten Boten van de Jury voeren vlag "J" of een gele vlag met de letters JURY.

8 24.4 Rescue-boten voeren een oranje vlag, gemerkt met het nummer van hun wedstrijdgebied (1, 2, 3 of 4). 25 BEGELEIDINGSBOTEN 25.1 Tijdens de wedstrijden mag er geen communicatie plaatsvinden tussen deelnemers en niet - deelnemers. Na het eerste waarschuwingssein dienen privé- en begeleidingsboten ruim buiten het start-, wedstrijd- en finishgebied te blijven tot na de finish van de laatste boot Het is privé- en begeleidingsboten niet toegestaan om zich tussen het eerste waarschuwingssein van de eerste startgroep van een wedstrijd en de geldige start van de laatste startgroep van die wedstrijd, in het startgebied te bevinden. Echter, wanneer na een algemene terugroep of uitstel, op het startschip een witte vlag (met één geluidssignaal) wordt getoond, mogen begeleidingsboten zich in het startgebied bevinden totdat de witte vlag wordt weggenomen (met één geluidssignaal) In aanvulling op het wedstrijdgebied zal dit worden uitgebreid tot elk ander gebied binnen 100 meter van een wedstrijdzeilende boot Het is privé- en begeleidingsboten niet toegestaan zich te begeven binnen het gebied aangegeven met stippellijnen in Appendix Begeleidingsboten moeten zich laten registreren bij het Regatta Office vóór de eerste wedstrijd en moeten een genummerde vlag voeren, zoals uitgereikt door het wedstrijdcomité. Zulks na betaling van een borg van 20, welke zal worden geretourneerd bij het eind van de Regatta. 26 AFVALVERWIJDERING 26.1 Boten mogen geen afval in het water deponeren. Afval kan worden afgegeven aan begeleidingsboten en boten van het wedstrijdcomité. 27 PARKEREN VAN BOTEN 27.1 Op de wal moeten boten geplaatst zijn in het voor hen aangewezen vak op het officiële botenparkeerterrein. 28 Reserve 29 Reserve 30 RADIOCOMMUNICATIE 30.1 Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. 31 PRIJZEN 31.1 Prijzen zullen worden gegeven zoals omschreven in de Notice of Race, punt AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 32.1 Deelnemers nemen deel aan de regatta geheel voor eigen risico, zie RvW 4 Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie. 33 VERZEKERING 33.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum dekking van ,00 per geval. 34 BEACHMASTER - PARKEREN - TE WATER LATEN 34.1 Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de beachmaster op te volgen. Indien de parkeeraanwijzigingen van de beachmaster niet worden opgevolgd, kan dat uitsluiting van de betrokken deelnemer ten gevolge hebben.

Club Kampioenschappen 2015. Wedstrijdbepalingen

Club Kampioenschappen 2015. Wedstrijdbepalingen Club Kampioenschappen 2015 Wedstrijdbepalingen Wedstrijdbepalingen voor de Club Kampioenschappen van 2015 die gehouden worden op 17 mei 2015. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijdgebied: SOV Asiento

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft

Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft Inhoud Deel 1 Wedstrijdbepalingen 1 Regels..Pagina 3 2 Inschrijvingen 3 3 Mededelingen aan deelnemers.3 4 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen..3

Nadere informatie

Reglementen Sectie Autocross 2010

Reglementen Sectie Autocross 2010 ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS Afkortingen FIA -Fédération Internationale de l'automobile KNAF -Knac Nationale Autosport Federatie Code -Code Sportif International BSAC -Bestuur Sectie Auto Cross Art. 1

Nadere informatie

Winterserie Matchracen 2014-2015

Winterserie Matchracen 2014-2015 Winterserie Matchracen 2014-2015 1 ORGANISERENDE AUTORITEIT AANKONDIGING De organiserende autoriteit (OA) is de Dutch Match & Team Racing Association (DMTRA) ondersteund door het Watersportverbond Contact:

Nadere informatie

Algemeen Reglement A.S.G.

Algemeen Reglement A.S.G. Algemeen Reglement A.S.G. Mededelingen: 1. Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement, en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2. Deelname is voor eigen risico.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 A. ONDERDEEL SPORTIEF Artikel 1. DOEL De Stichting ACNN heeft tot doel het organiseren van trainingen en wedstrijden met een lage financiële en emotionele drempel; in het bijzonder

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013 Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten Definitief 2013 Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2012. Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 15 december 2012. Specifieke

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Meeuwenlaan 41 1021 HS Amsterdam tel: 020 636 30 61 fax: 020 636 34 66 E-mail: ncs@sport4all.nl

Nadere informatie

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA SAMENVATTEND REGLEMENT 15 e WINTER TRIAL Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: Nummer: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

FIDE-Regels voor het Schaakspel. Officiële Nederlandse vertaling. KNSB april 2014 - 1 -

FIDE-Regels voor het Schaakspel. Officiële Nederlandse vertaling. KNSB april 2014 - 1 - FIDE-Regels voor het Schaakspel Officiële Nederlandse vertaling KNSB april 2014-1 - Inhoud pagina Inleiding 3 Voorwoord 3 Basisspelregels Artikel 1: Aard en doel van het schaakspel 4 Artikel 2: De beginopstelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 Definitief 15-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5

Nadere informatie

Tennisspelregels 2015

Tennisspelregels 2015 Tennisspelregels 2015 10% korting met KNLTB-ledenpas * * Kijk op intersport.nl/voorwaarden official supplier KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND Tennisspelregels 2015 UITGAVE 2015 24 e druk Koninklijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND Gedeponeerd in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam op 21 December

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

Boek 3 Doel schieten versie ingaande 1 april 2015 v1.

Boek 3 Doel schieten versie ingaande 1 april 2015 v1. Boek 3 Doel schieten versie ingaande 1 april 2015 v1. Hoofdstuk 11 - Materiaal van de sporter... 4 Art. 11.1... 4 Art. 11.2... 5 Art. 11.3... 5 Art. 11.4... 6 Hoofdstuk 12 - Het schieten... 7 Art. 12.1...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

NEDERLANDSE OPSLAGVOORWAARDEN

NEDERLANDSE OPSLAGVOORWAARDEN NEDERLANDSE OPSLAGVOORWAARDEN gedeponeerd door de FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject.

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. 1. Definities a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Stichting Jeugd Vakantie

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s)

Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) Algemene Veilingvoorwaarden Definities In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan Koper worden afgegeven. b. Bieder: degene die zich

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie