BEPALINGEN SAILHORSE TEAMWEDSTRIJDEN 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEPALINGEN SAILHORSE TEAMWEDSTRIJDEN 2013"

Transcriptie

1 VERENIGING WATERSPORT DE TWEE PROVINCIEN Meerweg XD Haren - tel BEPALINGEN SAILHORSE TEAMWEDSTRIJDEN 2013 PROGRAMMA Zaterdag 5 oktober tot uur Inschrijven deelnemende teams in het wedstrijdkantoor in het HSP gebouw uur Palaver en loting uur Start 1 e wedstrijd serie Round-robin Pauze Start voorzetting Round-robin serie wedstrijden uur Schippersbuffet Zondag 6 oktober uur Gezamenlijk ontbijt uur Start voortzetting serie Round-robin wedstrijden pauze na de finish van de laatste Round-robin serie Start Finalewedstrijden ca uur Prijs uitreiking Mededelingen. Locatie. Clubhuis VWDTP Meerweg 227, 9752XD Haren. Tel , Vaargebied Het Paterswoldsemeer. Bereikbaarheid/aanrijroute Rijdende op de A28 (Groningen/Assen) de afrit Haren nemen. Komende vanuit de richting Assen onder aan de afrit de rotonde 3/4 rond (feitelijk links afslaan dus) de Meerweg volgen richting Eelde/Paterswolde. Komende vanaf de richting Groningen onder aan de afslag rechtsaf de weg (Meerweg) volgen richting Eelde/Paterswolde. Na ca. 2 km bevindt het clubhuis zich dan direct aan de weg aan de rechterzijde. (Zie bord Hoofdsteunpunt Noord en VWDTP.) Informatiebureau Het informatiebureau bevindt zich in het HSP gebouw aan de oostzijde van het clubhuis. Het informatiebureau is geopend op zaterdag vanaf uur. Inschrijven en registreren van jachten Het inschrijven en registreren van de deelnemende teams dient zaterdag voor uur op het informatiebureau te geschieden. Prijzen Elke deelnemer ontvangt een prijs met een maximum van 2 per boot. Overnachten Er kan overnacht worden in de slaapaccommodatie van het HSP Noord. Van te voren reserveren. 1

2 Ontbijt Op zondagmorgen is er een gezamenlijk ontbijt wat gratis is voor alle deelnemers met een maximum van 2 per boot. Schippersbuffet Zaterdag na de wedstrijden wordt er in Het Vooronder een schippersbuffet geserveerd voor de deelnemers van deze wedstrijden (van te voren opgeven). Stalling trailers De trailers kunnen op het terrein van VW DTP worden gestald op het daarvoor bestemde deel. Auto s kunnen op het parkeerterrein van de Zuid Westhoek worden geparkeerd (ongeveer 250 meter westwaarts van het clubhuis van VW DTP). Overige Iedere deelnemer wordt geacht de aanwijzingen op de wal van het organisatiecomité op te volgen. 2

3 WEDSTRIJDBEPALINGEN 1 ORGANISATIE EN REGLEMENTEN Op de wedstrijdserie zijn van toepassing de Regels voor Wedstrijdzeilen, inclusief appendix D Regels voor teamzeilen, de bepalingen van het Watersportverbond, de Sailhorse klassenvoorschriften, deze aankondiging en de wedstrijdbepalingen van VWDTP. 2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord dat zich in de zeilersbar Het Vooronder bevind. 3 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN Tot uiterlijk 1 uur voor de start van de eerste race op die dag kunnen er wijzigingen in de wedstrijdbepalingen doorgevoerd worden. Dit wordt kenbaar gemaakt op het mededelingenbord in de zeilersbar Het Vooronder. 4 SEINEN OP DE WAL 4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast op de Ooststeiger. 4.2 Wanneer vlag Y wordt getoond aan de wal is regel 40 van toepassing zolang de boot zich op het water bevind. Dit verandert de inleiding van Deel 4. 5 PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN Er zijn 10 Round-robin wedstrijden per team geprogrammeerd en een best of three finaleronde. De start van de 1 e Round-robin reeks vindt plaats op zaterdag 5 oktober om uur. Op zaterdag zal een pauze ingelast worden in de Round-robin reeks. Dit moment wordt aangegeven op het finishschip door het tonen van vlag H onder de blauwe finish vlag. De starttijd van de eerstvolgende race wordt dan op het mededelingenbord bekend gemaakt. Vlag H onder de blauwe finish vlag zal ook worden getoond na de laatste Round-robin race voor die dag. Op zondag 6 oktober wordt om uur gestart om de Round-robinserie te voltooien. Na het voltooien van de volledige Round-robinserie zullen de deelnemende jachten terugkeren naar het clubhuis. Op het mededelingenbord worden de finalepoules bekend gemaakt tezamen met de starttijd hiervan. 6 TEAMVLAGGEN EN TEAMNUMMERS Elk teamlid voert zijn eigen teamvlag duidelijk zichtbaar aan stuurboord- en bakboordzijde van zijn deelnemende jacht. Op het informatiebureau zijn gekleurde vlaggetjes/linten beschikbaar, die kunnen dienen als teamvlag De teams krijgen een nummer toegekend dat door middel van loting tijdens het palaver op zaterdagmorgen om uur bekend wordt gemaakt Vanaf het voorbereidingssein worden de teamnummers getoond op het startschip. 7 WEDSTRIJDGEBIED Illustratie A geeft de ligging van het wedstrijdgebied aan. Het wedstrijdgebied is gedefinieerd als het gebied dat met 50 meter de Wedstrijdbaan waar een boot kan wedstrijdzeilen overlapt. Het Startgebied is gedefinieerd als het rechthoekige gebied 50 meter aan loef en aan lij en 50 meter ter weerszijden van de startlijn. 8 DE BANEN 8.1 De diagrammen in Illustratie B tonen de baan en de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de zijde aan waaraan ieder merkteken moet worden gehouden. 3

4 8.2 De lengte van de baan is zodanig, dat de streeftijd van ongeveer 15 á 20 minuten voor de eerste boot per wedstrijd wordt gehaald. Afwijkingen van deze tijd zijn geen grond voor verhaal. 9 MERKTEKENS De gebruikte Merktekens van de baan zijn gele cilinder boeien. 11 DE START 11.1 Wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26, met het waarschuwingssein 3 minuten voor het startsein De startlijn zal liggen tussen een staak of mast met oranje vlag aan boord van het Startschip aan stuurboord en een joon met oranje vlag (ODM) aan bakboord, gezien in de richting van het eerste merkteken. Er kan een merkteken ILM worden gebruikt. Indien een merkteken ILM wordt gebruikt dan zal gelden dat het merkteken ILM bij het starten aan stuurboord moet worden gehouden. Merkteken ILM zal ook een merkteken van de startlijn zijn zoals bedoeld in RvW, deel 2, hoofdstuk C, de inleiding. Voor de toepassing van regel 30.1 gelden als verlengden van de startlijn de verlengden buiten het Startschip en Merkteken 'ODM' Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden Een boot die later start dan 2 minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen. Dit wijzigt regel A Na een Algemene Terugroep van twee teams mag het RC de volgorde van de teams wijzigen door één minuut na het strijken van de EV het waarschuwingssein van de volgende te starten teams te tonen. De start van de terug geroepen teams wordt in dat geval uitgesteld tot na de geldige start van de laatste teams in de oorspronkelijke reeks. 13 DE FINISH De finishlijn zal liggen tussen een staak of mast met een blauwe vlag op het finishvaartuig en een blauw finish merkteken aan stuurboordzijde van het start/finishschip. 15 TIJDSLIMIETEN Boten die niet finishen binnen 10 minuten nadat de eerste boot van zijn klasse of groep de baan heeft gevaren en is gefinisht zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt regel 35 en A4. 16 PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL 16.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor. Protesten moeten daar worden ingeleverd binnen de protesttijd-limiet De protesttijd-limiet is 45 minuten nadat de laatste boot in de betreffende klasse gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag op zaterdag en 45 minuten nadat de laatste boot in de betreffende klasse gefinisht is in de laatste wedstrijd van de zondag na de Roundrobin serie voor dat de finaleronden starten. Voor de finalewedstrijden, 45 minuten nadat de laatste boot in de betreffende finale gefinisht is in de laatste wedstrijd. Dezelfde protesttijd-limiet is van toepassing op alle protesten van het wedstrijdcomité en jury en op verzoeken om verhaal. Dit wijzigt regels 61.3 en Mededelingen zullen worden opgehangen binnen 30 minuten na de protesttijd limiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden gehouden in de Jury kamer, zo spoedig mogelijk na ontvangst Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of jury zullen worden opgehangen om boten op de hoogte te brengen op grond van regel 61.1(b). 17. SCOREN 17.1 Ieder jacht dat de wedstrijd uitzeilt, zal de punten worden toegekend die behoren bij de plaats van aankomst Het aantal aan een jacht toegekende punten wordt verhoogd met de door het protestcomité op grond van bepaling 5.6 toegekende strafpunten. 4

5 Parkeerterrein naast terrein van VWDTP 17.3 Wanneer alle jachten van één team de wedstrijd hebben beëindigd of hebben opgegeven, mag het wedstrijdcomité een einde maken aan de wedstrijd. De jachten van het andere team moeten de punten worden toegekend die ze zouden hebben gekregen, wanneer ze de wedstrijd zouden hebben beëindigd Wanneer alle jachten van een team in gebreke blijven een wedstrijd te starten, dan krijgt ieder jacht evenveel punten als het aantal jachten, dat mocht wedstrijdzeilen, en de jachten van het andere team krijgen het aantal punten, alsof ze de wedstrijd hadden beëindigd in de beste posities De winnaar van Round-robin serie wedstrijden is het team dat de meeste wedstrijden in die serie heeft gewonnen. De andere teams zullen worden gerangschikt naar het aantal overwinningen. Bij een gelijk resultaat van twee of meer teams, wint het team dat in de onderlinge confrontaties het laagste aantal punten behaalde, of wanneer zo geen beslissing kan worden verkregen, het laagste puntentotaal in de serie. Valt zo ook geen beslissing, dan beslist het lot. Finale races: Na afloop van de Round-robin serie wordt de onderlinge stand van de deelnemende teams opgemaakt. De nummers 1 en 2 varen een best of three om de 1 e en 2 e plaats. De nummers 3 en 4 varen een best of three om de 3 e en 4 e plaats. De nummers 5 en 6 varen een best of three om de 5 e en 6 e plaats. 19 VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING Plaatsvervanging van stuurlieden zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring van het wedstrijdcomité. 22 COMITE BOTEN 22.1 Officiële boten zijn herkenbaar aan een gele RC vlag Rescueboten van de organiserende vereniging zijn herkenbaar aan een gele vlag 23 BEGELEIDINGSBOTEN Teamleiders, coaches en andere hulpkrachten moeten buiten de gebieden waar boten wedstrijdzeilen blijven, van het moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle boten zijn gefinisht of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, algemene terugroep of afbreken geeft. 27 RADIOCOMMUNICATIE Terwijl hij wedstrijd zeilt, mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons. 28 ILLUSTRATIE A Wedstrijdgebied: 5 Clubhuis VW DTP

6 6

Club Kampioenschappen 2015. Wedstrijdbepalingen

Club Kampioenschappen 2015. Wedstrijdbepalingen Club Kampioenschappen 2015 Wedstrijdbepalingen Wedstrijdbepalingen voor de Club Kampioenschappen van 2015 die gehouden worden op 17 mei 2015. 1. Definities: Wedstrijdlocatie: Wedstrijdgebied: SOV Asiento

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft

Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft Wedstrijdbepalingen zeilcompetitie 2014 WSV t Blaaue Hooft Inhoud Deel 1 Wedstrijdbepalingen 1 Regels..Pagina 3 2 Inschrijvingen 3 3 Mededelingen aan deelnemers.3 4 Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen..3

Nadere informatie

Auto Rally Reglement

Auto Rally Reglement Auto Rally Reglement Inhoudsopgave 1 Definities organisatie...3 1.1 Rally Commissie, Officials & Marshalls...3 1.2 Reglement...3 2 Route...3 2.1 Cours...3 2.2 Etappes...3 2.3 Routeboek...3 2.4 Verkeersregels...3

Nadere informatie

Winterserie Matchracen 2014-2015

Winterserie Matchracen 2014-2015 Winterserie Matchracen 2014-2015 1 ORGANISERENDE AUTORITEIT AANKONDIGING De organiserende autoriteit (OA) is de Dutch Match & Team Racing Association (DMTRA) ondersteund door het Watersportverbond Contact:

Nadere informatie

Algemeen Reglement A.S.G.

Algemeen Reglement A.S.G. Algemeen Reglement A.S.G. Mededelingen: 1. Men wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit reglement, en dient zich aan de geschreven bepalingen te houden. 2. Deelname is voor eigen risico.

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon

SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON. Reglement Bestuur en Organisatie van de Sectie Marathon. Artikel 401. Doel van de Sectie Marathon INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN MARATHON Artikel 401 Doel van de Sectie Marathon Artikel 402 Het Sectiebestuur Marathon Artikel 403 De onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden door

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008

ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 ALGEMEEN REGLEMENT ACNN 2008 A. ONDERDEEL SPORTIEF Artikel 1. DOEL De Stichting ACNN heeft tot doel het organiseren van trainingen en wedstrijden met een lage financiële en emotionele drempel; in het bijzonder

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013

Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten. Definitief 2013 Algemeen Wedstrijd Reglement Specifieke bepalingen Inline-skaten Definitief 2013 Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2012. Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 15 december 2012. Specifieke

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Meeuwenlaan 41 1021 HS Amsterdam tel: 020 636 30 61 fax: 020 636 34 66 E-mail: ncs@sport4all.nl

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy

BCT Trophy 2014. Algemeen Reglement. Bartje Classic Toer-Trophy BCT Trophy 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Algemeen Reglement Bartje Classic Toer-Trophy Versie: 6 april 2014 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Algemene zaken 3 2.1

Nadere informatie

Olympic Moves 2014-2015. Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015

Olympic Moves 2014-2015. Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015 Algemeen reglement Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015 Artikel 1 Definities 1) Toernooi: regionale finale en The School Final van Olympic Moves; 2) (de organisatie van) Olympic Moves:

Nadere informatie

Reglementen Sectie Autocross 2010

Reglementen Sectie Autocross 2010 ALGEMEEN REGLEMENT AUTOCROSS Afkortingen FIA -Fédération Internationale de l'automobile KNAF -Knac Nationale Autosport Federatie Code -Code Sportif International BSAC -Bestuur Sectie Auto Cross Art. 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 Definitief 15-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5

Nadere informatie

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA

Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. ALGEMENE BEPALINGEN 1 PROGRAMMA SAMENVATTEND REGLEMENT 15 e WINTER TRIAL Dit samenvattend reglement is een zo goed mogelijke vertaling van de officiële Winter Trial Regulations, 2015. Goedgekeurd door KNAF/BSHR op: Nummer: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013

Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 Bijzonder rit Reglement Versie: 1 juni 2013 1 Algemene zaken 1.1 Locatie De start is bij: Pouw / Wander Assen, Balkengracht 2 9405 CG Assen. 1.2 Organisatie Uitzetter/wedstrijdleiding Wedstrijdleiding

Nadere informatie

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement

Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014. Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak. Bijzonder Reglement Rallyhappening 2014 zaterdag 13 december 2014 Uitzetters: Aad Lourens Jacques Limpens Fred Hak Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3

Nadere informatie

(voorlopig) Reglement

(voorlopig) Reglement (voorlopig) Reglement Toerrally, 11 t/m 14 mei 2016 Reglement Le Citron Pressé INHOUD: 0 PROGRAMMA 1 DEFINITIE, ORGANISATIE 2 ROUTE 3 DEELNEMENDE AUTO'S 4 INSCHRIJVING 5 VERLOOP VAN DE RIT 6 CONTROLES

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

Lange afstandskampioenschap van de Amstel voor Dames en Heren 2015. Versie concept

Lange afstandskampioenschap van de Amstel voor Dames en Heren 2015. Versie concept Lange afstandskampioenschap van de Amstel voor Dames en Heren 2015 Versie concept Leeswijzer Speciale aandacht dit jaar Intro Wegen en kleding Route en bruggen Naar de start De wedstrijd Vaarregels en

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2015

SPORTIEF REGLEMENT 2015 SPORTIEF REGLEMENT 2015 VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 SPORTIEF REGLEMENT V2.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

2 Ontmoetingsplaats-start: in La Villa Alta Badia Dolomieten (BZ) vanaf 5.30 uur tot 6.15 uur (tijd waarop de startopstelling gesloten wordt).

2 Ontmoetingsplaats-start: in La Villa Alta Badia Dolomieten (BZ) vanaf 5.30 uur tot 6.15 uur (tijd waarop de startopstelling gesloten wordt). 29. MARATONA DLES DOLOMITES - ENEL 5. Juli 2015 REGLEMENT (tekst geldt alleen voor buitenlandse deelnemers) 1 Datum: Zondag, 5 juli 2015 2 Ontmoetingsplaats-start: in La Villa Alta Badia Dolomieten (BZ)

Nadere informatie

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject.

Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. Algemene Voorwaarden van de Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten voor deelname aan het JVA-vakantieproject. 1. Definities a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Stichting Jeugd Vakantie

Nadere informatie

Boek 3 Doel schieten versie ingaande 1 april 2015 v1.

Boek 3 Doel schieten versie ingaande 1 april 2015 v1. Boek 3 Doel schieten versie ingaande 1 april 2015 v1. Hoofdstuk 11 - Materiaal van de sporter... 4 Art. 11.1... 4 Art. 11.2... 5 Art. 11.3... 5 Art. 11.4... 6 Hoofdstuk 12 - Het schieten... 7 Art. 12.1...

Nadere informatie

SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT

SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT 1956 INHOUD Pagina 1&2 1.Algemene bepalingen 2&3 2.Technische gegevens schietstand 3&4 3.Schietbepalingen 4&5&6&7 4.Wedstrijdbepalingen 7&8 5.Keuren

Nadere informatie

Competitieregels Duh-Events Versie 1.0. Warcraft III TD

Competitieregels Duh-Events Versie 1.0. Warcraft III TD Competitieregels Duh-Events Versie 1.0 Warcraft III TD Inhoud 1. Algemene regels... 3 1.1 Fairplay... 3 1.2 Tijden... 3 1.3 Inschrijven... 3 1.4 Cheating... 3 1.5 Software... 3 1.6 Communicatie... 3 1.7

Nadere informatie