P r e e k e n l i t u r g i e

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P r e e k e n l i t u r g i e"

Transcriptie

1 P r e e k e n l i t u r g i e Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Zondag 23 juni 2013 Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Roelof Akse In t kader van Wij, die bidden, thema: enjoybiddenzingenjoy! * Mededelingen en aansteken van de kaars * Geen dag zonder Bach! Luisteren naar het eerste deel van het Weihnachtsoratorium: Jauchzet, frohlocket (jubelend, juichend)! auf, preiset die Tage. Rühmet (prijs), was heute de Höchste getan! Lasset das Zagen (vrees), verbannet die Klage. Stimmet vol Jauchzen und Fröhlichkeit an! * Bemoediging en groet * Zingen Wat bistû ljeaflik Alles wat libbet docht der nou sines by: Fôltjes en kealtsjes, hynders en kij: Goeskes, dy snetterje, skiepkes dy bletterje, Lamkes, dy springe, nûvere blij. t Ljurkje yn e wolken, d eintsjes yn t lizich wiet, moskjes en swealtsjes, elts sjongt syn liet. De ea barren klapperje, ljipkes wjukwapperje: Skries op e hikke ropt: grito-griet! k Woe gjin goune dat k no te sliepen lei. t Is my sa noflik ier op e dei. Protters, dy tsjotterje; d aksters, dy skatterje. Alles is fleurig: ik bin it mei! Om straks te delen in de open ruimte: Wat is jouw vreugdelied? Hoe is dat gegaan: t overspringen van die vreugdevonk? * Zingen NL 216: 1, 2 en 3 Dit is een morgen als ooit de eerste Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen. Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.

2 * Met elkaar bidden: Barmhartige en goede God geprezen ben je voor alles wat je voor mij hebt gedaan. Geprezen ben je voor jouw wonderbare schepping, waar ik vol vreugde van mag genieten. Geprezen ben je voor je Zoon, die tot mij afgedaald is, om met mij op weg te gaan. Je vervult mijn hart met vreugde. Deze vreugde mag ik voor jou zingend tot uitdrukking brengen, opdat jouw vreugde mij steeds meer vervult en ook op de mensen om mij heen overspringt. * Bijbellezing, psalm 149, uit 150 psalmen vrij (H. Oosterhuis) * Zingen NL 149: 1, 2 en 3 Halleluja! laat opgetogen Laat het een hoge feestdag wezen. De naam des HEREN wordt geprezen met het aloude lied der vaadren. De heilge reien naadren. En zo danst in het morgenlicht heel Gods volk voor zijn aangezicht en slaat de harp en roert de trom in 's HEREN heiligdom. De HEER gedenkt in gunst de zijnen. Hij kroont de zwakken en de kleinen. Hij kent de stillen in den lande, het heil is nu ophanden. Weest verheugd, die den HEER verbeidt, nu Hij komt en u zelf bevrijdt. Prijst dan zijn naam bij dag en nacht en roemt zijn grote macht. * Tweede lezing, een nieuwjaarsbrief van zr. Hiltje (in navolging van Paulus- en Petrus brieven) * Zingen NL 913: 1 mij geleidt des Heren hand 2

3 * Overdenking Barmhartige en goede God geprezen ben je voor alles wat je voor mij hebt gedaan. Geprezen ben je voor jouw wonderbare schepping, waar ik vol vreugde van mag genieten. Geprezen ben je voor je Zoon, die tot mij afgedaald is, om met mij op weg te gaan. Je vervult mijn hart met vreugde. Deze vreugde mag ik voor jou zingend tot uitdrukking brengen, opdat jouw vreugde mij steeds meer vervult en ook op de mensen om mij heen overspringt. Zusters en broeders, gemeente met een levende Heer Woorden, die bij t zingend bidden naar binnen én naar buiten gaan, zijn als vurige bakens in een getijdenstroom, hierlangs kun je veilig varen! Hierlangs kun je veilig je weg vinden. Al ben je getroffen door onnoemlijk leed, zijn al jouw ledematen zwaar door ponden van lood in het zingend bidden stijg je op zoals wierook naar de sterrenhemel; gedragen op adelaarsvleugels. En zit je stem soms moervast, omdat de banden uitgerekt of bronnen opgedroogd zijn. Dan hebben we Godzijdank een inwendige stem. Met Bach, die nestelt in je longen; met Händel, die wandelt in de boezems van je hart; met Armin van Buren die stereo bonst in je beide nieren. Jouw inwendige stem kun je gebruiken om te bidden, stil jouw inwendige stem kun je aanwenden om te zingen; zingenbiddenenjoy! Zing een nieuw lied voor Hem. Het kleine, eenvoudige verhaal van Hiltje is boeiend om als verkondiging door te geven. Als 16 jarig famke, vertrok ze in 1938 uit t Noordelijke Blija naar de grote stad Groningen. Ze ging er intern wonen, op een meisjesschool, om er een opleiding tot gezinsverzorgster te volgen. Dapper! Haar heit schreef haar een brief: Hiltje, mâst nei hûs ta komme; mem rint dagelijks by dyn klean lans mei har hannen te strieken, se gûlt de hiele dei! Kom nei hûs! Maar ik ging niet! zei ze, want dat betekende dat ik weer het land op moest..! En dat wilde ze persé niet. Ze volgde een degelijke beroepsopleiding, dankzij enkele rijksdaalders van een gulle buurvrouw. Op één van haar eerste rapporten had ze een prachtig cijfer voor verantwoordelijksgevoel! Een 8 en een half Nou, mooi toch! Maar ze had géén idee wat dit betekende: verantwoordelijksgevoel? Die volgende nacht onweerde het in de stad. En een studievriendin riep zacht aan Hiltje: als je bang bent kom hier bij mij in bed! En dat deed ze. Twee famkes in het nachtelijk gedonder, aan de Grote Markt in Groningen. 3

4 Je had een mooi rapport vandaag! Ja! Maar weet jij wat: verantwoordelijksgevoel betekent? Haar vriendin legde t haar geduldig uit. Oh! Ze was een speels en ook wél wat een rebels famke. Als uitje, zo had de directrice besloten, zouden beide klassen voor een traktatie naar de HEMA gaan. JA! Naar de HEMA! Hiltje haar lokken zaten nog in de war; en ze werd terug naar haar kamer gestuurd om t kapsel te fatsoeneren. Een ander meisje was daar ook nog bezig om zich op te knappen. En Hiltje flapte eruit: kom op juh, anders gaan we niet naar de hemel! De directrice die hoorde dit! (Ze was waarschijnlijk een droge, strenge vrouw) en ze besloot kordaat: beide klassen gaan niet naar de HEMA! Voor straf naar het slaapverblijf vooruit! En nu nog, in haar negentigste jaar, keek Hiltje beteuterd; goed, misschien had zij straf verdient, maar zeker niet die andere meisjes. En haar ogen schieten vuur! Hiltje verloor door een vreselijk bedrijfsongeval jong haar man; ze bleef toen achter met drie tienerjongens. Toen ze al ver in de tachtig was, viel een sportieve zoon zo van de fiets: hartstilstand. Het haar van beppe Hiltje werd dun en zilvergrijs. Nooit hield ze op met zingen; en was door nachtelijk huilen haar stem gebroken.., dan was er nog die inwendige stem, die stamelend zong: Wat de toekomst brenge moge., (mij geleidt des Heren hand!) Ik denk altijd de regels even goed doorlezen, dan begrijp je het beter. Diep respect verdient deze Menniste zuster, die wijzer geworden dan 17 gestudeerde dominees, minstens 26 boeiende levensverhalen aan ons heeft te vertellen. Met haar lied heeft ze in stormen de weg van overgave en vertrouwen altijd gevonden. Verantwoordelijkheidsgevoel én humor: een 8 en een half Minstens! Het kleine, eenvoudige verhaal van Jon is hoopgevend om als verkondiging aan u door te geven. Afgelopen week was ik bij zijn afscheid in Dokkum. Ruim tien jaar heb ik ook voor hem mogen zorgen op de Eskesstraat in Kollum. Jon was een prachtige, vrolijke jongen. Geboren op Texel in 1975, en de zon en de wind van dit eiland waren altijd in zijn blauwe ogen te zien. Door spasme, epilepsie en ernstige darmproblemen waren zijn mogelijkheden beperkt. Hij kon niet praten, hij kon niet lopen, hij kon niet zelf eten en toch noemden zijn ouders, zijn zus en broer hem: de grootste schat op aarde! Ze schreven in de advertentie: met vreugde ontvangen en we geven hem dankbaar, terug aan onze lieve Heer Vooral zijn ouders zongen met Jon! Ook afgelopen week gebeurde dat, bij zijn gedenkdienst hebben we met elkaar gezongen: in holland staat een huis., k zag twee beren broodjes smeren ; en zien favoriete lied was: op een grote paddestoel... In het dankwoord vertelde zijn moeder: dan begon ik: op! En Jon zijn ogen rolden zoekend heen en weer 4

5 op! Een grote glimlach van oor tot oor brak door. Op een grote paddestoel, rood met witte stippen, zat kabouter Jon de Gier heen en weer te wippen... en Jon gierde het uit! In het zingen herkende hij zijn meest geliefde stemmen. Wat heeft hij veel ontvangen; wat heeft hij zijn ouders, zijn zus en broer, ons als werkers in de zorg véél gegeven onbaatzuchtige, niets-opeisende liefde! Komt laat ons vrolijk zingen! Zing een nieuw lied voor Hem. Maar nog niet alles door jou! Alles is al gezongen Amen * Orgelspel * Open ruimte Welkom van zr. Hanna Hansen en br. Piet Luikenaar * Als gebed zingen we Komt, laat ons vrolijk zingen Komt, laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep. Die bloemen, vissen, vogels uit niets tot leven riep; met nevels als een sluier de groene aarde tooit, zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit. Die heuvels schiep en dalen, waar Hij de aard betrad, die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad. Looft Hem dan die de mensen tot vreugd geschapen heeft, en die ons onze schulden om Jezus wil vergeeft. O, God, die ons in Christus een machtig Vader zijt. Verlos ons van het kwade nu en in eeuwigheid. Leer ons als kind ren leven en spelen in uw hof, en met de eng len zingen uw glorie en uw lof. 5

6 * Collecte voor IKV-Pax Christi IKV Pax Christi, de grootste vredesbeweging in Nederland, zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. Samen met mensen in conflictgebieden werkt IKV Pax Christi aan een vreedzame en democratische samenleving. Meer informatie: * Zingen NL 146C: 1 en 7 Alles wat adem heeft love de Here, Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilge Geest! Halleluja! Halleluja! * Zegenbede en het zingen van: Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) Amen Mededelingen IKOS-petitie De stichting IKOS de vrijzinnige organisatie voor schoolzaken roept haar achterban op om de petitie tegen de wegbezuiniging van Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) te ondertekenen. Achterin de kerk ligt een handtekeningenlijst en meer informatie. Supermarktactie in Westeinde op zaterdag 6 juli Onze werkgroep Martha organiseert voor de 4e keer zo n actie voor de Voedselbank die het vooral in de zomermaanden moeilijk heeft om de ruim 430 klanten om de twee weken van een voedselpakket te voorzien. Meer informatie staat in Onderweg en op onze website. De intekenlijst voor deze actie ligt achter in de kerk. U bent zeer welkom, ook als u zich hier maar één uur voor vrij kunt maken! Elk jaar is het helemaal goed gekomen. Mei folle groetnis, Bauke Visser (namens de werkgroep Martha) Bovenstaande mededelingen vindt u ook op 6

dat vrede en gerechtigheid elkaar omhelzen: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van van de Geest die ons aanvuurt, een leven lang

dat vrede en gerechtigheid elkaar omhelzen: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van van de Geest die ons aanvuurt, een leven lang Orde van dienst Scheppingskerk 12-07 2015 Organist Voorganger Hans Vis Ds. Denise Dijk Orgelspel Begroeting (aansteken van de kaarsen op tafel) Intredelied Zingen Lied 834 : 1,2,3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig

Nadere informatie

1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY

1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY 1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY 2. INTOCHTSLIED: EL 218 VERS 1,2 EN 3: 1. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest breekt alle talen en doet ons elkaar

Nadere informatie

Kop ORDE VAN DIENST. zondag 2 februari 2014 4 e zondag na Epifanie

Kop ORDE VAN DIENST. zondag 2 februari 2014 4 e zondag na Epifanie Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en. MEDEDELINGEN: Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders geluk te

Nadere informatie

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gemeente, wij vervolgen in deze dienst de geschiedenis van Hanna en Samuël. Hanna heeft gebeden bij de tabernakel. Ze heeft haar ziel, haar stille tranen

Nadere informatie

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE 01. IEMAND ALS RUTH KIJK DAAR LOPEN RUTH EN NAOMI ZOMAAR TWEE VROUWEN HAND IN HAND MET HUN HELE HEBBEN

Nadere informatie

Byzantijns mozaïk van de broodvermenigvuldiging Thema: ontvangen en doorgeven

Byzantijns mozaïk van de broodvermenigvuldiging Thema: ontvangen en doorgeven Intrededienst in Vrijburg, gemeente van Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten en bevestiging als predikant van ds Joep de Valk door ds Joost Röselaers Byzantijns mozaïk van de broodvermenigvuldiging

Nadere informatie

Vooraf zingen we het Lied van de maand 517

Vooraf zingen we het Lied van de maand 517 Liturgie voor de morgendienst in kerkcentrum Open Hof Op 18 januari 2015 om 9:30 uur Voorganger: Pastoraal werker Gert den Boef Organist: Harry Hamer Vooraf zingen we het Lied van de maand 517 Christus,

Nadere informatie

Dag Tijdstip Tekst Lied Wie

Dag Tijdstip Tekst Lied Wie 27 april t/m 1 mei Dag Tijdstip Tekst Lied Wie Maandag Voor vertrek Prediker 3:1-15 Gezang 161 OD Lunch Spreuken 19:15 Psalm 145:4 NB Diner 1 Timoteüs 4:6-10 E&R 84 JH Avondsluiting Matteüs 6:25-33 Gezang

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op zondag 18 januari 2015 om 10.00 uur in De Kern te Spijkenisse

Liturgie voor de viering op zondag 18 januari 2015 om 10.00 uur in De Kern te Spijkenisse Liturgie voor de viering op zondag 18 januari 2015 om 10.00 uur in De Kern te Spijkenisse In deze dienst nemen we afscheid van drie aftredende ambtsdragers: ouderling George Schilperoort diakenen Teun

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

Weekbrief ZONDAG 14-06-2015. 09.30 uur Avondmaalviering Ds. E.A. van Hoof Thema: God doet het onmogelijke

Weekbrief ZONDAG 14-06-2015. 09.30 uur Avondmaalviering Ds. E.A. van Hoof Thema: God doet het onmogelijke ZONDAG 14-06-2015 09.30 uur Avondmaalviering Ds. E.A. van Hoof Thema: God doet het onmogelijke 18.30 uur Avonddienst Ds. E.M. de Jong Thema: PRAISE Kom allen naar Mij toe, die afgemat en belast zijn, en

Nadere informatie

Gezang 21, vers 1 en 7 LIEDBOEK VOOR DE KERKEN. Belijdenis/Doopdienst CGK Onstwedde, 24 februari 2013. Lied 507 OPWEKKINGSLIEDEREN

Gezang 21, vers 1 en 7 LIEDBOEK VOOR DE KERKEN. Belijdenis/Doopdienst CGK Onstwedde, 24 februari 2013. Lied 507 OPWEKKINGSLIEDEREN Belijdenis/Doopdienst CGK Onstwedde, 24 februari 2013 In deze dienst zal Marjan van der Heide openbare belijdenis doen van haar geloof. Remko van der Heide en Vera Visser zullen het Heilige Sacrament van

Nadere informatie

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde.

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. Op weg naar Pasen Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. 40 dagenkalender 2013 INLEIDING Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

Psalmgebed: Psalm 25:15, 16 en 22;

Psalmgebed: Psalm 25:15, 16 en 22; Liturgie Stil Moment op vrijdag 6 maart 2015. Stilte vooraf. -Word stil om in Gods aanwezigheid te zijn.- Inleiding Als thema voor de Stille Momenten is dit jaar gekozen voor : Open je handen Want we geloven

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Welkom in deze Paas-zang dienst Thema: Geen graf hield Davids Zoon omkneld Overdenking: ds. S.J. Verheij

Welkom in deze Paas-zang dienst Thema: Geen graf hield Davids Zoon omkneld Overdenking: ds. S.J. Verheij Welkom in deze Paas-zang dienst Thema: Geen graf hield Davids Zoon omkneld Overdenking: ds. S.J. Verheij Tweede Paasdag 6 april 09:30 uur Goede Herderkerk Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen

Nadere informatie

Onnozele kinderen Thema: De kracht van dromen Overweging 28 december 2014 Bert van der Meer

Onnozele kinderen Thema: De kracht van dromen Overweging 28 december 2014 Bert van der Meer Onnozele kinderen Thema: De kracht van dromen Overweging 28 december 2014 Bert van der Meer... Dromen, visioenen, voorspellingen, voornemens, ze geven richting aan ons leven. Niet door degene die ze geeft,

Nadere informatie

Lied van de maand kerk school 2015 2016

Lied van de maand kerk school 2015 2016 Lied van de maand kerk school 2015 2016 Dit liedboekje is van:... Groep:... SEPTEMBER Psalm 84 vers 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen wonen bij de

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*):

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Ver. van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten Maartje van Kesteren* van Amerongen 2981395 Mariska Huijgen* De Wegwijzer 2983055 Aline

Nadere informatie