dat vrede en gerechtigheid elkaar omhelzen: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van van de Geest die ons aanvuurt, een leven lang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dat vrede en gerechtigheid elkaar omhelzen: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van van de Geest die ons aanvuurt, een leven lang"

Transcriptie

1 Orde van dienst Scheppingskerk Organist Voorganger Hans Vis Ds. Denise Dijk Orgelspel Begroeting (aansteken van de kaarsen op tafel) Intredelied Zingen Lied 834 : 1,2,3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! God, laat mij voor uw aangezicht, geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn. Groet We wensen elkaar toe dat vrede en gerechtigheid elkaar omhelzen: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van Ik zal zijn die ik zijn zal, van de zoon die levend maakt van de Geest die ons aanvuurt, een leven lang amen.

2 Bemoediging en gebed van toenadering V: We bemoedigen en bidden elkaar toe: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige die hemel en aarde gemaakt heeft V: O God, keer U om naar ons toe en doe ons weer leven met hart en ziel. V. Laat ons, o Barmhartige, uw liefde zien en geef ons uw heil. V. O, Levende hoor ons gebed en laat ons roepen tot u komen. Heilig mijn hart, o Heer zodat ik kind-aan- huis kan zijn in uw geheimen en in uw heiligdom, door Hem die onze Meester is: Jezus Messias. Amen

3 Kyrie eleison Laten we IK ZAL ER ZIJN om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld vrouwen en mannen als slaven gevangen rechten van kinderen met voeten getreden vluchtelingen, angstig en hoopvol Zo roepen wij allen zingend: Here God ontferm u, Christus ontferm u, Here God ontferm U! En, laten we Gods naam prijzen want Gods barmhartigheid heeft geen einde Gloria loflied Lied 150a: 1 t/m 4 Geprezen zij God! Gij engelenkoor dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, die allen daarboven tot dankzegging riep. Gebed van de Dag Ik zal er voor jou zijn, deze Ene God zal bij u zijn De Heer zal u bewaren

4 DE HEILIGE SCHRIFT Regie: (2 x zingen couplet 1: nieuw lied) Lied 849: 1. Zoek de wegen van de wijsheid die de schepping dansend groet. Blijf haar volgen, schenk haar aandacht, proef haar woorden, juist en goed. Wijsheid baant het pad naar vrede, doet ons voor wat liefde doet. Thema: Vissers van mensen Allebei de lezingen gaan over roepen en geroepen worden. Eerste Schriftlezing Jesaja 6: In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Eeuwige, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. 2 Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3 Zij riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de LEVENDE van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. 4 Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. 5 Ik schreeuwde het uit: Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de LEVENDE van de hemelse machten, gezien. 6 Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7 Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan. 8 Daarop hoorde ik de stem van de Eeuwige zeggen: Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde: Hier ben ik, stuur mij.

5 Regie: (2 x zingen couplet 2: nieuw lied) Lied 849: 2 Luister naar de stem van wijsheid, op de markt prijst zij haar waar. Hoor het woord dat mens geworden ware goedheid openbaart. Als dat woord dan kiemt en uitgroeit vinden recht en trouw elkaar. Tweede Schriftlezing Mattheüs 4: (Willibrordus vertaling) Roeping van enkele vissers 18 Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij twee broers Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas het net uitwerpen in het meer; want het waren vissers. 19 Hij sprak hen aan: Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken. 20 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. 21 Verderop zag Hij nog twee broers, Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes; ze waren in de boot met hun vader Zebedeüs hun netten aan het klaren. Hij riep hen. 22 Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden Hem. Regie: (2 x zingen couplet 2: nieuw lied) Lied 849: 3 Zuster wijsheid, kom en help ons, voed wie nieuw geboren wordt. Zielsvriendin en liefste naaste, wek het heilig licht in ons. Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, om de aarde en om God.

6 Prediking Orgelspel naar Lied 90: 6 en 8 toe Lied 90: 6 en 8 6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven, is dat, o Heer, om hoog van op te geven? `t is moeite en verdriet. Och mocht het wezen dat wij U kenden naar gij zijt te vrezen. Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven en laat uw glans uw kinderen omgeven. Zie op ons neer met vriendelijke ogen. O, God, bescherm ons in ons onvermogen. Bevestig wat de hand heeft opgevat, het werk van onze hand, bevestig dat. GEBEDEN EN GAVEN Gebeden Dankzegging Voorbede besloten met Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. Stil gebed en Onze Vader

7 God die ons draagt, We danken u voor ieder kind, voor ieder mens van wie uw licht afstraalt We bidden u dat deze wereld voor elk kind een goed thuis mag zijn. We bidden U voor mensen die zorg dragen voor kwetsbare mensenkinderen. Zo bidden we zingend: Wij danken u voor alle mensen die naast ons staan Mensen met wie wij ons verbonden voelen familie, partner, kinderen en kleinkinderen Mensen met wie wij het leven delen, Die zo kostbaar voor ons zijn. Zo bidden wij zingend: Wij danken u voor alle liefdevolle gebaren, Een woord, een blik, een hand of een arm die ons wordt toegestoken. We danken u voor de handen waarmee we uw werk mogen doen. God die ons troost. We bidden U voor kinderen die niet mee kunnen met hun vriendjes op school, voor kinderen die gehandicapt geboren worden, voor mensen die ongeneeslijk ziek ziek zijn. Zo bidden wij zingend: Barmhartige God we bidden U voor mensen die ongelukkig zijn, en nergens een thuis vinden. We bidden u voor allen met wie het moeilijk samenleven is. Dat er mensen zullen zijn die hun schreeuw om aandacht en tederheid horen. Zo bidden wij zingend: God, die aanwezig is bij allen die vergeten worden, die naamloos en alleen in de wereld staan. Laat levenwekkend zonlicht op hun ogen vallen, zodat zij zoals de leerlingen van Jezus uw toekomst zien. Uitkijkend naar de komst van Jezus, bidden wij U om mensen die hun stem verheffen in de naam van de stemlozen, moedelozen en uitgeslotenen. Vluchtelingen die naar Europa komen. Bidden we U om mensen die streven naar gerechtigheid. Dat wij zelf zulke mensen mogen worden. Wilt u onze onvolkomenheden voltooien. In de stilte van ons hart zeggen we u wat geen ander voor ons zeggen kan Onze Vader die in de Hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

8 (mededelingen) Inzameling van de gaven Zingen: Lied 216: 1, 2 en 3 1 Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven het door. Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord. 2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen. Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag. Toelichting: zending en zegen: Zometeen spreek ik eerst de klassieke zegen uit. Direct aansluitend zegenen we elkaar met het zingen van Lied 416. Ik nodig u van harte uit om onder het zingen van het zegenlied telkens een ander aan te kijken en zo elkaar zegenend toe te zingen. Zending Zegen De Eeuwige zegene u en behoede u De Barmhartige doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

9 Direct aansluitend aan de zegen zingen we elkaar zegenend toe: Lied 416: alle 4 coupletten. 1 Ga met God en hij zal met je zijn: jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en hij zal met je zijn. 2 Ga met God en hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en hij zal met je zijn. 3 Ga met God en zij zal met je zijn: in haar liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en zij zal met je zijn. 4 Ga met God en hij zal met je zijn: tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en hij zal met je zijn.

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument Orde voor de ingebruikneming van een orgel ander muziekinstrument Het orgel muziekinstrument wordt tot aan het moment van het zegengebed nog niet bespeeld. De liederen die voordien worden aangegeven, zullen

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

258.Kom in mijn hart,

258.Kom in mijn hart, 258.Kom in mijn hart, 1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart. o, kom in mijn hart, Heer Jezus. Breng keer op keer Uw ware leer opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 2. Blijf in mij hart, blijf in mijn hart,

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 2 AUGUSTUS 2015-9e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds. Gerard van Es Organist: Arjan de Vos Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen ORGELSPEL - verstilling - BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Orgelspel Opgang (de gemeente gaat staan) Aanvangslied: Psalm 84: 1 ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Kom-over-de-brug-dienst

Kom-over-de-brug-dienst Kom-over-de-brug-dienst Zondag 5 juli 2015 Bethlehemkerk 9.30 uur Voorganger: Organist: Koster: Ds. J. Aarnoudse Addo Dam Stefan Schoonderwoerd 2 Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 18 JANUARI 2015-2 e zondag van Epifanie- Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Joris

Nadere informatie

VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma

VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma 1 Hoe zal ik U ontvangen? De weken voor Kerst hebben de kleur van Advent. Paars. Dat is de kerkelijke kleur. Maar daar gaat het me niet eens allereerst om. Advent heeft

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Welkom Een kind wordt geboren, klein en kwetsbaar, een kind wordt geboren, maar hij krijgt grote namen: Koning, Vredevorst, Zoon van God. Geen kind

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie