Abstracts. Nederlandse Demografiedag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Abstracts. Nederlandse Demografiedag"

Transcriptie

1 Abstracts Nederlandse Demografiedag Utrecht, 9 november 2011

2 Ronde 1 11:00-12:30 Sessie 1a (NL): Regionale bevolkingsontwikkelingen Sessievoorzitter: Henk Hilderink Locatie: Opzoomerkamer 1. Inwonertallen wijken en buurten nu beter door de tijd Ingeborg Deerenberg vergelijkbaar 2. Analyses en uitkomsten PBL/CBS regionale Andries de Jong bevolkings- en huishoudensprognose Gezondheid in krimpregio's Antonia Verweij 4. Population Decline in Communities in Northeastern- Netherlands: A Life Course Perspective Sessie 1b (NL): Arbeidsmarktkansen en -participatie 1. Het effect van regio- en sector-kenmerken op etnische discriminatie op de arbeidsmarkt 2. Gunstige omstandigheden voor werk-privé beleid binnen Europese bedrijven 3. Women's marital power in male-breadwinner and post-communist societies: resources, gender ideology, and intra-household decision-making Sessie 1c (EN): Historical studies and case-studies Hans Elshof Sessievoorzitter: Hanna van Solinge Locatie: Kernkampkamer Lieselotte Blommaert Wike Myriam Been Maike van Damme Sessievoorzitter: Ajay Bailey Locatie: Eijkmankamer 1. Migration paradigm shifts and transformation of Suzan van der Pas migrant communities: The case of Dutch kiwis 2. The instability of transnational marriages: comparing Kim Caarls Ghanaian migrants in Europe and their non-migrant counterparts in Ghana 3. At the ass of the geography : Experiencing and Nina Conkova coping with rural depopulation and its consequences - A case study of Bania, Bulgaria 4. Sterfte onder Surinaamse slaven kort voor de Huub Everaert afschaffing van de slavernij in 1863 Nederlandse Demografiedag

3 Sessie 1d (EN): Intimate relationships and family formation Sessievoorzitter: Eva-Maria Merz Locatie: Kanunnikenzaal 1. The demographic consequences of a precarious Marloes de Lange labor market entry: the role of education in the timing of family formation and dissolution 2. The meaning of cohabitation in Europe Nicole Hiekel 3. Non-marital childbearing among Belgian baby boomers in the early 1990s: the effect of education, household position, repartnering and regional differences 4. Why Do Intimate Partners Not Live Together? Evidence on LAT Relationships Across Europe Sessie 1e (NL): Ouder worden en gezondheid 1. Trend in de ervaren gezondheid van Nederlandse ouderen tussen 1992 en 2009: veranderde associaties met chronische ziekten en lichamelijke beperkingen 2. Tegengestelde trends in ontwikkeling (gezonde) levensverwachting? 3. The difference between subjective and actuarial remaining length of life among Dutch older persons and the role of age. 4. I don't want to depend on other people. Older people and their perception of declining capabilities and quality of life David De Wachter Aat Liefbroer Sessievoorzitter: Mieke Reuser Locatie: Aula Martijn Huisman Jan-Willem Bruggink Sanne Wiegersma Louise Meijering Nederlandse Demografiedag

4 Ronde 2 13:45-15:15 Sessie 2a (NL): Demografische methoden, modellen en databronnen Sessievoorzitter: Frans Willekens Locatie: Opzoomerkamer 1. A new approach to analyse longitudinal Alette Spriensma epidemiological data with an excess of zeros 2. Verandering van huishoudenspositie door Carel Nolke Harmsen verhuizing 3. Social Mobility and Status Attainment in a European Harry Ganzeboom Perspective: the European Social Survey as a Source of Error-corrected Intergenerational Stratification Data 4. Demografie van Caribisch Nederland Frank van der Linden en Lian Kösters Sessie 2b (NL): Arbeid en uittreding Sessievoorzitter: Kène Henkens 1. Vergrijzing en ontgroening in het Middelbaar beroepsonderwijs 2. Retaining older workers- do age norms and stereotypes influence managers evaluations? 3. Mobiliteit aan het einde van de loopbaan en de bereidheid om door te werken na 65 jaar 4. Retirement as role loss. Effects of withdrawal from the occupation on voluntary activities and family contacts Sessie 2c (NL): Migranten en migratie Locatie: Kernkampkamer Nienke Esther Hornstra Kasia Karpinska Hanna van Solinge Levi van den Bogaard Sessievoorzitter: Frank van Tubergen Locatie: Eijkmankamer 1. Trends in Islamitische zelfbenoeming en Fransje Smits moskeebezoek onder (kinderen van) Turkse en Marokkaanse immigranten in Nederland : beschrijvingen en verklaringen 2. Gemengde huwelijkssluiting onder de tweede Helga de Valk generatie: de rol van individuele- en buurtkenmerken 3. Euro-marriages in the Netherlands Cathelijne de Busser 4. Leidt werkloosheid van immigranten tot eerder vertrek uit Nederland? Govert Ewout Bijwaard Nederlandse Demografiedag

5 Sessie 2d (EN): Intergenerational relations 1. Childhood attachment and social networks in adulthood 2. Empirical trends in post-divorce nonresident father contact in the Netherlands: the role of father involvement during marriage 3. Consequences of divorce for the intergenerational transmission of income 4. The grandparent factor in modern fertility: a comparative perspective Sessie 2e (EN): Health and care 1. Samenwerking tussen informele en formele hulpverleners 2. Intergenerational Proximity, Contact and Subjective Well Being of Elderly Parents in the Netherlands 3. Health-related behavior as a mechanism behind the relationship between neighborhood social capital and individual health 4. High BMI in infancy and childhood, what does it mean? Sessievoorzitter: Matthijs Kalmijn Locatie: Kanunnikenzaal Eva-Maria Merz Sarah-Katharina Westphal Marjolijn Das Fleur Thomése Sessievoorzitter: Jennifer Barrett Locatie: Belle van Zuylenzaal Marianne Jacobs Marieke van der Pers Sigrid M. Mohnen Hinke Haisma Nederlandse Demografiedag

6 Ronde 3 15:45-17:15 Sessie 3a (NL): Wooncarrieres en woningmarkt Sessievoorzitter: Clara Mulder Locatie: Opzoomerkamer 1. Verhuiswensen, daadwerkelijk verhuizen en Peteke Feijten meningsverschillen tussen partners: een longitudinale analyse van verhuisgedrag 2. De gevolgen van de vergrijzing voor de Frank van Dam Nederlandse woningmarkt 3. Vergrijzing, gezondheid en woningmarkt Marcus Arie de Graaf Sessie 3b (NL): Familierelaties 1. Een empirische validatie van verschillende gezinstypologieën: de associatie tussen gezinstype en het welzijn van kinderen na een ouderlijke (echt)scheiding 2. Woonarrangementen na de scheiding: de beste keuze voor wie? 3. Toekomstverwachtingen van adolescenten: Wat is de rol van sociaaleconomische herkomst? 4. Gezinsstructuur, ouderlijke hulpbronnen en schoolniveau van 10 cohorten 15-jarigen in Nederland ( ) Sessie 3c (EN): Diversity, assimilation, and social trust 1. Interethnic friendships in schools: Testing the byproduct hypothesis in England, Germany, the Netherlands and Sweden 2. Timing preferences and age norms in the transition to adulthood among immigrants and majority groups in Europe 3. I am religious, so I trust others - A cross national comparison to see to what extent religious involvement and religious context affect social trust 4. Recht doen aan superdiversiteit - Alternatieve classificaties als voorspellers van sociaal vertrouwen en sociale integratie Sessievoorzitter: Aat Liefbroer Locatie: Kernkampkamer Sofie Vanassche Wilma Bakker Micha Keijer Ruben van Gaalen Sessievoorzitter: Helga de Valk Locatie: Eijkmankamer Sanne Smith Jennifer Holland Ellen Dingemans Inge Noback Nederlandse Demografiedag

7 Sessie 3d (EN): Fertility Sessievoorzitter: Melinda Mills Locatie: Kanunnikenzaal 1. Male period fertility data Elma Wobma 2. The impact of Occupational Gender Segregation on Fertility: Effects for Men and Women 3. Autonomy values and timing of childbearing: A cross-european comparison 4. Work, fertility and uptake of family policies: an exploration of socio-economic differentials in Europe Sessie 3e (NL): Sterfte Katia Begall Arieke Rijken Karel Neels 1. Regionale verschillen in sterfte verklaard Rob Loke 2. The longevity of visual artists in the Low Countries through the ages 3. Dutch comparability ratios based on time series analysis for the change of ICD9 to ICD10 in coding causes of death 4. Cause-specific mortality trends in the Netherlands ( ) corrected for coding changes Sessievoorzitter: Andries de Jong Locatie: Belle van Zuylenzaal Frans van Poppel Ronald van der Stegen Wiet Koren Nederlandse Demografiedag

8 Postersessie Scriptieprijs 12:30-13:45 Locatie: Foyer The Role of the Availability of Attractive Alternative Partners in Union Dissolution De invloed van veranderde richtlijnen op gebruikersprevalenties van benzodiazepine en statine: leeftijd, periode en cohort effecten. Socialisation and selectivity in migrant fertility. The case of Russian migrants in Estonia Life into a New Culture. Nature of Adjustment of Bangladeshi Immigrants in the Netherlands Een oppas voor opa. - Een studie naar de informele zorgbereidheid ten aanzien van ouderen in een vergrijzende samenleving. Seks en Bevolking: Daar zijn er twee voor nodig A different place for different people? - Inequalities in the Effect of the Urban Neighbourhood on Residents Socioeconomic Status Bounded Rationality: Perceptions of Contraceptives of Adolescents in Uganda Ontgroening in Hongarije na 1990: een analyse naar de effecten van toenemende onderwijsparticipatie, economische omwentelingen en varierend sociaal beleid. Social networks and social well-being Onoverkoombare verschillen? Interetnisch huwelijk en echtscheiding in Nederland, Tali Spiegel Maarten Bijlsma Liili Abuladze Kazi Shek Farid Jorik Vergauwen Myriam Hemsteede Emily Miltenburg Billie de Haas Jonas Wood Sanne Visser Sanne Smith Nederlandse Demografiedag

9 Plattegrond Academiegebouw Nederlandse Demografiedag

10 Sessie 1a (NL): Regionale bevolkingsontwikkelingen 11:00 - Opzoomerkamer Voorzitter: Henk Hilderink Inwonertallen wijken en buurten nu beter door de tijd vergelijkbaar Ingeborg Deerenberg Centraal Bureau voor de Statistiek Ingeborg Deerenberg Vrijwel jaarlijks veranderen enkele gemeenten hun wijk- en buurtindeling. Vaak heeft dit te maken met herindelingen of grenswijzigingen. Ook kan het aantal wijken en buurten toe- of afnemen, bijvoorbeeld wanneer grootschalige nieuwbouw aan de rand van een stad als nieuwe buurt wordt onderscheiden. Door grenswijzigingen op gemeente-, wijk- en buurtniveau zijn regionale cijfers slecht door de tijd heen te vergelijken. Dit probleem heeft het CBS ondervangen door de regionale indeling constant te houden, waardoor cijfers volgtijdelijk vergelijkbaar worden. Daarbij is gebruik gemaakt van het Sociaal Statistisch Bestand over de jaren 1999 tot en met Mogelijkheden van volgtijdelijk vergelijkbare cijfers. 1. Veranderingen ontdoen van vertekening. De werkelijke stijging van het aantal inwoners van een buurt is te zien, in plaats van fictieve stijgingen/dalingen door wijzigingen in buurtgrenzen. 2. Nieuwbouw in kaart brengen. De groei van het aantal inwoners door nieuwbouw kan helder in kaart worden gebracht. 3. Krimpende bevolking in beeld. De krimp, onder meer aan de randen van Nederland, is goed in beeld te brengen. 4. Veranderde bevolkingssamenstelling tonen. Niet alleen de verandering van het aantal inwoners kan inzichtelijk worden gemaakt, maar ook veranderingen in bijvoorbeeld hun herkomstgroepering. Nederlandse Demografiedag

11 Sessie 1a (NL): Regionale bevolkingsontwikkelingen 11:00 - Opzoomerkamer Voorzitter: Henk Hilderink Analyses en uitkomsten PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011 Andries de Jong Planbureau voor de Leefomgeving Andries de Jong Vanaf 2004 zijn het PBL en het CBS bezig met het opstellen van een regionale bevolkings- en huishoudensprognose, met het model PEARL. Dit jaar verschijnt de 4e edities van deze prognose. Voor het maken van de regionale prognose wordt een scala van analyses uitgevoerd: de vruchtbaarheid, sterfte, buitenlandse migratie en binnenlandse migratie en huishoudensovergangen. Bij deze analyses staat de regionale variatie op gemeentelijk niveau centraal. Daarnaast wordt gekeken naar verschillen tussen autochtonen en allochtonen (nader onderscheiden naar diverse herkomstgroeperingen). Bij de uitkomsten staat de diversiteit in regionale ontwikkelingen centraal. In de Randstad is er sprake van bevolkingsgroei, terwijl in de periferie stilstand dan wel krimp zal optreden. Nederlandse Demografiedag

12 Sessie 1a (NL): Regionale bevolkingsontwikkelingen 11:00 - Opzoomerkamer Voorzitter: Henk Hilderink Gezondheid in krimpregio's Antonia Verweij Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen Antonia Verweij en Fons van der Lucht De ruimtelijke en sociale gevolgen van demografische krimp staan tegenwoordig volop in de belangstelling. Gevolgen voor de gezondheidssituatie zijn tot nu toe onderbelicht gebleven, terwijl ze wel voor de hand liggen. Zo kunnen een veranderde bevolkingssamenstelling, afname van zorgvoorzieningen of veranderingen in de leefomgeving invloed hebben op de gezondheid van de bevolking. In ons onderzoek hebben we verkend in hoeverre de gezondheid in krimpregio's (Parkstad Limburg, Zeeuws- Vlaanderen en Eemsdelta) verschilt van de gezondheid in de rest van Nederland. Analyses zijn uitgevoerd op het Woon Onderzoek Nederland (WoON) (n = ). Als indicator voor gezondheid is ervaren gezondheid gebruikt. Daarnaast zijn bevolkingskenmerken meegenomen: geslacht, leeftijd, huishoudenssamenstelling, etniciteit, opleidingsniveau en inkomen. Logistische regressie modellen zijn toegepast. De ervaren gezondheid is minder goed in Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen dan in de rest van Nederland. Eemsdelta verschilt niet van de rest van Nederland. In Parkstad Limburg, de eerste regio die met demografische krimp te maken heeft, zijn de verschillen in gezondheid met de rest van Nederland het grootst (OR=1,5). Correctie voor verschillen in bevolkingsopbouw heeft weinig invloed op de gevonden gezondheidsverschillen. Nederlandse Demografiedag

13 Sessie 1a (NL): Regionale bevolkingsontwikkelingen 11:00 - Opzoomerkamer Voorzitter: Henk Hilderink Population Decline in Communities in Northeastern- Netherlands: A Life Course Perspective Hans Elshof Rijksuniversiteit Groningen Hans Elshof en Leo van Wissen It is expected that the total population of The Netherlands will start to decline around In some Dutch regions this process has already started. The Eemsdelta -region, northeast of the city of Groningen, is an example. The paper is aimed at investigating demographic processes and its causes and consequences at neighbourhood-level, using register based microdata covering the period At this moment the major cause of population decline in Eemsdelta is the out-migration surplus. Therefore we have structured our research around a migrational life course perspective, focusing on the following four phases: a) leaving the parental home, b) starting a family, c) a worker's life, and d) old age. To each of these phases we link demographic changes and events. Shifts in age structures, but also the very act of leaving the parental home, are two examples. The objective of the paper is to relate data that can be seen as measures of livability of the area whether they be present or absent to the phases of the life course perspective. Here, various kinds of public services, jobs, shops, infrastructure and the surrounding environment are of interest. Nederlandse Demografiedag

14 Sessie 1b (NL): Arbeidsmarktkansen en -participatie 11:00 - Kernkampkamer Voorzitter: Hanna van Solinge Het effect van regio- en sector-kenmerken op etnische discriminatie op de arbeidsmarkt Lieselotte Blommaert Universiteit Utrecht - Sociologie Lieselotte Blommaert en Marcel Coenders Als gevolg van migratie is de bevolkingssamenstelling van Nederland veranderd. Dat heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat personen met een migratieachtergrond vaker werkloos zijn, een baan van een lager niveau en een lager inkomen hebben dan autochtonen. Een van de oorzaken hiervan zou kunnen liggen in discriminatie. Experimenten worden algemeen gezien als de beste methode om vast te stellen of discriminatie voorkomt. In de jaren negentig onderzocht Bovenkerk etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt middels een grootschalig veldexperiment. Daarna is er gedurende vijftien jaar slechts op veel kleinere schaal dergelijk onderzoek gedaan. In 2008 voerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) opnieuw een grootschalig veldexperiment uit. Dat toonde op overtuigende wijze aan dat discriminatie van etnische minderheden inderdaad een rol speelt op de hedendaagse Nederlandse arbeidsmarkt. Hoewel deze studie cruciale kennis opleverde over het voorkomen van etnische discriminatie, bleven belangrijke vragen over welke factoren van invloed zijn op discriminatie onderbelicht. In dit artikel onderzoeken we het effect van werkloosheidspercentages en percentages allochtonen binnen regio's en sectoren op de kans dat etnische discriminatie op de arbeidsmarkt zich voordoet. Daarvoor verrijken we de gegevens van het veldexperiment uitgevoerd door het SCP met cijfers over regio- en sectorkenmerken. Nederlandse Demografiedag

15 Sessie 1b (NL): Arbeidsmarktkansen en -participatie 11:00 - Kernkampkamer Voorzitter: Hanna van Solinge Gunstige omstandigheden voor werk-privé beleid binnen Europese bedrijven Wike Myriam Been Universiteit van Utrecht Wike Been, Tanja van der Lippe en Laura den Dulk Naar aanleiding van de toename van het aantal tweeverdieners hebben Europese bedrijven en overheden werk-privé beleid geïntroduceerd. Dit beleid dient er toe om de combinatie van werk en zorg te vergemakkelijken. Het belang van dergelijk beleid zal in de nabije toekomst toenemen, wanneer de arbeidscapaciteit van vrouwen nodig is als een gevolg van de vergrijzing. Binnen deze studie richten we ons op gunstige omstandigheden voor werkprivé beleid bij bedrijven. Hierbij nemen we institutionele- en economische theorie als uitgangspunt. Eerst kijken we hoe bedrijfskenmerken, de houding van managers en institutionele omstandigheden samenhangen met werk-privé beleid bij bedrijven. Daarna onderzoeken we of gunstige omstandigheden voor werk-privé beleid elkaar ook versterken. We gebruiken data van de Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance, met informatie uit 21 landen en van meer dan bedrijven. De resultaten van de multilevel analyse laten zien dat grote bedrijven, organisaties in de publieke sector, bedrijven met een hoog percentage vrouwen en bedrijven met een HR manager met een positieve houding tegenover werk-privé beleid, over het algemeen meer werk-privé beleid aanbieden. Daarnaast is er een positieve samenhang tussen werk-privé beleid bij bedrijven en overheidsregelingen rondom ouderschapsverlof en gender gelijkheid. Deze gunstige institutionele omstandigheden versterken ook de positieve samenhang tussen gunstige bedrijfskenmerken en werk-privé beleid. Nederlandse Demografiedag

16 Sessie 1b (NL): Arbeidsmarktkansen en -participatie 11:00 - Kernkampkamer Voorzitter: Hanna van Solinge Women's marital power in male-breadwinner and postcommunist societies: resources, gender ideology, and intrahousehold decision-making Maike van Damme Universiteit van Tilburg Maike van Damme Studies on the division of labour within the household have demonstrated that decreasing gender inequality within couples is an important condition for declining gender inequalities on the labour market. From the relative resources hypothesis it can be derived that as women gain more and more resources (education, earnings), they will have more power to negotiate to do less housework and to focus more on paid work. Thus, more resources for women will reduce gender inequalities on the labour market. On the other hand, traditional gender role values may be a barrier to adjust a traditional division of labour within the household and may therefore hinder a trend towards more gender equality on the labour market. Using the GGS, I assess to what extent the division of labour between spouses in male-breadwinner and postcommunist societies can be explained by women's relative resources on the one hand and their gender role values on the other hand. Both types of societies are interesting contexts to test my hypotheses because both have relatively traditional gender role norms, but differ in the extent of women's position on the labour market. Additionally, I test to what extent women's relative resources are indeed translated in marital power as the relative resources hypothesis assumes. Nederlandse Demografiedag

17 Sessie 1c (EN): Historical studies and case-studies 11:00 - Eijkmankamer Voorzitter: Ajay Bailey Migration paradigm shifts and transformation of migrant communities: The case of Dutch kiwis Suzan van der Pas VU medisch centrum, EMGO Instituut - LASA Suzan van der Pas en Jacques Poot This paper explores the dynamics of Dutch community change in New Zealand since The Netherlands has been the largest source country of migrants from continental Europe to New Zealand, but by percent of the Netherlands born were older than 65. We find that there are three distinct cohorts of these migrants, each covering roughly 20 years of arrivals: a large cohort of post-war migrants (those who arrived in the 1950s and 1960s), and much smaller cohorts of skilled migrants (those who arrived in the 1970s and 1980s), and transnational professionals (those who arrived in the 1990s or more recently). Early migrants were mostly younger on arrival, more religious, less educated and had more children than the subsequent cohorts. More recent migrants are increasingly highly qualified and in high-skill occupations. Dutch Kiwis are more geographically dispersed than other immigrants, and more recent arrivals are relatively more often located in rural areas. This transformation of the Dutch community in New Zealand can be linked to global and New Zealand/Netherlands specific changes that have conditioned the character and volume of the migrant flows and the dynamics of migrant community development. Nederlandse Demografiedag

18 Sessie 1c (EN): Historical studies and case-studies 11:00 - Eijkmankamer Voorzitter: Ajay Bailey The instability of transnational marriages: comparing Ghanaian migrants in Europe and their non-migrant counterparts in Ghana Kim Caarls Maastricht University Kim Caarls, Valentina Mazzucato en Djamila Schans This paper addresses the instability of marriages across borders. Several socio-demographic studies have related international migration with an increase in divorce. However, the majority of these studies fail to compare migrants with non-migrants and mainly focus on guestworkers in Europe, while little is known about migrants from sub-saharan Africa. Contemporary marriage instability is thus viewed as resulting from contemporary trends such as migration. Simultaneously, several anthropological studies suggest that marriages in West Africa have always been unstable. Based on these historical-anthropological studies, marriage instability is associated with notions about the fluidity of West African marriages. The aim of this study is twofold. Firstly, to combine these two different views so as to examine divorce patterns of migrants, non-migrants and returnees over time. Secondly, to explore the determining factors that underlie these patterns. These analyses, by means of multilevel event history, are based on data from the international programme Migration between Africa and Europe, which is funded by the 7th Framework Programme for Research of the European Commission. We will use the life histories collected from Ghanaian migrants currently living in The Netherlands and the U.K., Ghanaians who returned to Ghana after their stay abroad, and Ghanaians who never left Ghana (n = 1645). Nederlandse Demografiedag

19 Sessie 1c (EN): Historical studies and case-studies 11:00 - Eijkmankamer Voorzitter: Ajay Bailey At the ass of the geography : Experiencing and coping with rural depopulation and its consequences - A case study of Bania, Bulgaria Nina Conkova University of Groningen Nina Conkova, Leo van Wissen en Ajay Bailey Depopulation in Bulgaria is observed at national, regional and rural levels. The rural depopulation dates its commencement from the period after the Second World War and is most strongly pronounced in the country nowadays. This paper deals with the experience of rural depopulation and its consequences, and the related coping behavior of the inhabitants of Bania. Bania is a former resort village which is situated in South-central Bulgaria and has been in a state of depopulation since By means of in-depth interviews, it was revealed that the depopulation and its consequences are well manifested in the village of Bania. While the participants seem to experience the depopulation process fairly alike, the meaning of its consequences is somewhat different for the different generations. The elderly participants lay special emphasis upon health care and social problems. They are equipped with fewer coping resources and are more dependent on social support provided by their families and neighbours. The younger participants experience more strongly problems resulting from high unemployment, lack of adequate transportation, lack of entertainment and disrupted infrastructure. The women are contingent on social support provided by the community whereas the men have more material resources and thus more problem-focused coping behaviour. Nederlandse Demografiedag

20 Sessie 1c (EN): Historical studies and case-studies 11:00 - Eijkmankamer Voorzitter: Ajay Bailey Sterfte onder Surinaamse slaven kort voor de afschaffing van de slavernij in 1863 Huub Everaert Huub Everaert Sinds het verschijnen van Van Stipriaans Surinaams contrast (1993) zijn er nauwelijks nog geboorte- en sterftecijfers over de Surinaamse slavenbevolking gepubliceerd. Dat is om meerdere redenen jammer. De destijds gepubliceerde kengetallen zijn niet altijd even verfijnd, de resultaten verbrokkeld en de gebruikte analysemethoden doen inmiddels gedateerd aan met als gevolg dat belangrijke demografische kwesties onaangeroerd blijven. Op basis van 4582 slaven afkomstig van 13 suiker- en 8 katoenplantages wordt met behulp van multilevel logistische regressie op een person-period bestand (event history analysis) gekeken naar de invloed van vigerende arbeidsomstandigheden op sterfte. Daarnaast wordt ook de vraag beantwoord in hoeverre gedwongen transporten van slavenmachten van de ene naar de ander plantage inderdaad geleid hebben tot een verhoogde sterftekans. Op plantageniveau kijken we naar de invloed van variabelen als gewas, oppervlakte en wel of geen stoommachines. De studie toont aan dat de sterftekansen van slaven afdoende kunnen worden verklaard door persoonsvariabelen als geslacht, leeftijd en gedwongen transport, en niet afhangen van plantageherkomst of arbeidsomstandigheden over de periode Nederlandse Demografiedag

21 Sessie 1d (EN): Intimate relationships and family formation 11:00 - Kanunnikenzaal Voorzitter: Eva-Maria Merz The demographic consequences of a precarious labor market entry: the role of education in the timing of family formation and dissolution Marloes de Lange Radboud Universiteit Nijmegen Marloes de Lange en Sandra Buchholz Sinds de jaren 90 is er in Nederland een trend naar arbeidsmarktflexibilisering zichtbaar. Met name jongeren betreden de arbeidsmarkt na het verlaten van het onderwijs steeds vaker in een tijdelijke baan. De financiële onzekerheid die hiermee gepaard gaat belemmert jonge mensen mogelijk in het aangaan van verplichtingen op de lange termijn, zoals relatievorming of ouderschap. Ook relatie wellicht de kans om deze al dan niet te verbreken. De verwachting is echter dat er sociale verschillen bestaan in de demografische gevolgen van een precaire start op de arbeidsmarkt. Waar het onder hogeropgeleide vrouwen wellicht leidt tot uitstel van het moederschap, kan het voor lageropgeleide vrouwen juist een reden zijn om aan kinderen te beginnen. Anderzijds zullen lageropgeleide mannen met een onzekere baan wellicht moeite hebben om aan een partner te komen, waardoor zij het vaderschap moeten uitstellen, wat mogelijk in mindere mate geldt voor hogeropgeleide mannen. De vraag die wij in dit paper willen beantwoorden luidt daarom: In welke mate bepaalt een onzekere start op de arbeidsmarkt het moment van relatievorming of -ontbinding en ouderschap? En hoe verschilt deze relatie tussen lager- en hogeropgeleide mannen en vrouwen? Nederlandse Demografiedag

22 Sessie 1d (EN): Intimate relationships and family formation 11:00 - Kanunnikenzaal Voorzitter: Eva-Maria Merz The meaning of cohabitation in Europe Nicole Hiekel Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute Nicole Hiekel, Aart Liefbroer en Anne-Rigt Poortman This study investigates the meaning of cohabitation across Europe. Two research questions are addressed: Do cohabiters differ in how they make sense of their cohabiting union? How does the meaning of cohabitation differ across European countries? Using data from the Generations and Gender Survey (GGS) we applied latent class analyses to indicators that measure the meaning of cohabitation for 9,166 cohabiters between 18 and 79 years old in ten European countries (Georgia, Romania, Hungary, Russia, Estonia, Bulgaria, Austria, Germany, France and Norway). The best fitting model consisted of three latent classes distributed differently across countries but with a cross-nationally invariant measurement structure: cohabitation as a trial marriage, as a poor man's marriage and as an alternative to marriage. Using multi-nominal regression and controlling for age, partnership duration and gender we find that countries persistently vary in the likelihood of membership in each of the latent classes. This is the first study identifying and quantifying the different meanings of cohabitation in Europe. We present a typology of the different meanings of cohabitation which is applicable in a number of Eastern and Western European societies. Nederlandse Demografiedag

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Stemming met Modererende Invloed van Coping stijl

De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Stemming met Modererende Invloed van Coping stijl De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Stemming met Modererende Invloed van Coping stijl The Relation between Daily Stress and Affect with Moderating Influence of Coping Style Bundervoet Véronique Eerste

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1 The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety De Rol van Gevarieerd Ontbijten en Consciëntieusheid in Angst

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner

De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner The association between momentary affect and sexual desire: The moderating role of partner

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen.

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. The Relationship between Intimacy, Aspects of Sexuality and Attachment

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch Stress en Psychose 59 Noord Stress and Psychosis 59 North A.N.M. Busch Prevalentie van Subklinische Psychotische Symptomen en de Associatie Met Stress en Sekse bij Noorse Psychologie Studenten Prevalence

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

LMX en Learning Agility: Bouwstenen voor Duurzame Inzetbaarheid in een dynamische. Werkomgeving

LMX en Learning Agility: Bouwstenen voor Duurzame Inzetbaarheid in een dynamische. Werkomgeving LMX EN LEARNING AGILITY LMX en Learning Agility: Bouwstenen voor Duurzame Inzetbaarheid in een dynamische Werkomgeving LMX and Learning Agility: Building Blocks for Sustainable Employability in a dynamic

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit Effecten van Gedragstherapie op Sociale Angst, Zelfgerichte Aandacht & Aandachtbias Effects of Behaviour Therapy on Social Anxiety, Self-Focused Attention & Attentional Bias Tahnee Anne Jeanne Snelder

Nadere informatie

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten The relationship between depression symptoms, anxiety symptoms,

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult)

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Mag ik thuiswerken? Een onderzoek naar de attitudes van managers t.a.v. telewerkverzoeken Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Nederland

Nadere informatie

De Rol van Sociale Identiteit in de Effectiviteit van Angstcommunicaties: Invloed op Kwetsbaarheid en Moderatie bij Roken en Alcoholgebruik

De Rol van Sociale Identiteit in de Effectiviteit van Angstcommunicaties: Invloed op Kwetsbaarheid en Moderatie bij Roken en Alcoholgebruik SOCIALE IDENTITEIT IN ANGSTCOMMUNICATIES 1 De Rol van Sociale Identiteit in de Effectiviteit van Angstcommunicaties: Invloed op Kwetsbaarheid en Moderatie bij Roken en Alcoholgebruik The Role of Social

Nadere informatie

Validatie van een idiografische hechtingslijst. voor volwassenen in relatie tot ZKM-affecten. Validation of an idiographic attachment list

Validatie van een idiografische hechtingslijst. voor volwassenen in relatie tot ZKM-affecten. Validation of an idiographic attachment list Validatie van een idiografische hechtingslijst voor volwassenen in relatie tot ZKM-affecten. Validation of an idiographic attachment list for adults in relation to SCM-affects. Mieke van den Boogaard van

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Gezinsmilieu en het vooruitzicht op een huwelijk voor kinderen

Gezinsmilieu en het vooruitzicht op een huwelijk voor kinderen Pagina 1 / 14 Gezinsmilieu en het vooruitzicht op een huwelijk voor kinderen Kinderen uit intacte gezinnen hebben vaker een positieve houden ten opzicht van het huwelijk en hogere verwachtingen van hun

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Tijdelijk en Toch Bevlogen

Tijdelijk en Toch Bevlogen De Invloed van Taakeisen, Ontplooiingskansen en Intrinsieke Arbeidsoriëntatie op Bevlogenheid van Tijdelijke Werknemers. The Influence of Job Demands, Development Opportunities and Intrinsic Work Orientation

Nadere informatie

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1 Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Fysieke Activiteit bij Ouderen Main Effects and Mediators of a

Nadere informatie

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers The Influence of Job Demands and Job Resources on Psychological Fatigue and Work Satisfaction

Nadere informatie

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten The Moderating Influence of Social Support on the Relationship between Mobbing at Work

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Is valpreventie kosteneffectief?

Is valpreventie kosteneffectief? Is valpreventie kosteneffectief? Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be Maart 2014 1 Reactie van de overheden op de crisis Jaarlijkse

Nadere informatie

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis.

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis. Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met een Psychotische Stoornis. The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on

Nadere informatie

De Invloed van Self-efficacy en Optimisme op de Bevlogenheid, Organisatiebetrokkenheid, Arbeidstevredenheid en Verloopintentie van Verzorgenden

De Invloed van Self-efficacy en Optimisme op de Bevlogenheid, Organisatiebetrokkenheid, Arbeidstevredenheid en Verloopintentie van Verzorgenden De Invloed van Self-efficacy en Optimisme op de Bevlogenheid, Organisatiebetrokkenheid, Arbeidstevredenheid en Verloopintentie van Verzorgenden in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen The Influence of Self-efficacy

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

De Relatie tussen Existential Fulfilment, Emotionele Stabiliteit en Burnout. bij Medewerkers in het Hoger Beroepsonderwijs

De Relatie tussen Existential Fulfilment, Emotionele Stabiliteit en Burnout. bij Medewerkers in het Hoger Beroepsonderwijs De Relatie tussen Existential Fulfilment, Emotionele Stabiliteit en Burnout bij Medewerkers in het Hoger Beroepsonderwijs The Relationship between Existential Fulfilment, Emotional Stability and Burnout

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Mindfulness als Aanvullende Hulpbron bij het JD R model voor het. Verklaren van Bevlogenheid bij Werknemers uit het Bankwezen in.

Mindfulness als Aanvullende Hulpbron bij het JD R model voor het. Verklaren van Bevlogenheid bij Werknemers uit het Bankwezen in. Mindfulness als Aanvullende Hulpbron bij het JD R model voor het Verklaren van Bevlogenheid bij Werknemers uit het Bankwezen in Vlaanderen Mindfulness as an Additional Resource for the JD R Model to Explain

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Vragenlijsten kwaliteit van leven

Vragenlijsten kwaliteit van leven Click for the English version Vragenlijsten kwaliteit van leven TNO heeft een aantal vragenlijsten ontwikkeld om de gezondheidsrelateerde kwaliteit van leven te meten van kinderen, jongeren en jong-volwassenen.

Nadere informatie

Diabetespatiënten in Verpleeghuizen De Relatie tussen Diabetes, Depressieve Symptomen en de Rol van Executieve Functies

Diabetespatiënten in Verpleeghuizen De Relatie tussen Diabetes, Depressieve Symptomen en de Rol van Executieve Functies Diabetespatiënten in Verpleeghuizen De Relatie tussen Diabetes, Depressieve Symptomen en de Rol van Executieve Functies Diabetic Patients in Nursing Homes The Relationship between Diabetes, Depressive

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Het Welbevinden van Mantelzorgers in Vlaanderen: Relaties tussen Sociale Steun, Sense of Coherence, Bevlogenheid en Welbevinden.

Het Welbevinden van Mantelzorgers in Vlaanderen: Relaties tussen Sociale Steun, Sense of Coherence, Bevlogenheid en Welbevinden. Het Welbevinden van Mantelzorgers in Vlaanderen: Relaties tussen Sociale Steun, Sense of Coherence, Bevlogenheid en Welbevinden. Well-being of Family Caregivers in Flanders: The Relationships between Social

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Het effect van een verkorte mindfulness training bij ouderen op mindfulness, experiëntiële vermijding, self-efficacy in het omgaan met emoties,

Het effect van een verkorte mindfulness training bij ouderen op mindfulness, experiëntiële vermijding, self-efficacy in het omgaan met emoties, Het Effect van een Verkorte Mindfulness Training bij Ouderen op Mindfulness, Experiëntiële Vermijding, Self-Efficacy in het Omgaan met Emoties, Zelftranscendentie, en Quality of Life The Effects of a Shortened

Nadere informatie

Rouw bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

Rouw bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) Rouw bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) Mourning in people with chronic fatigue syndrome (CFS) Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Lisanne Fischer S1816071 Mei 2012

Nadere informatie

Modereren Roeping en Spiritualiteit de Relatie Tussen

Modereren Roeping en Spiritualiteit de Relatie Tussen MODEREREN ROEPING EN SPIRITUALITEIT? 1 Modereren Roeping en Spiritualiteit de Relatie Tussen Emotionele Belasting en Emotionele Uitputting? Do Calling and Spirituality Have a Moderating Effect on the Relationship

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Frank van Tubergen Sociologie Universiteit Utrecht

Frank van Tubergen Sociologie Universiteit Utrecht Frank van Tubergen Sociologie Universiteit Utrecht 1. Landenvergelijkend Nederland, Duitsland, Engeland, Zweden 2.Via scholen 100 scholen per land Tenminste 2 klassen per school 3. Longitudinaal W1 (2010-11),

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressive Complaints in Adolescents: Risk Factors at School and the Influence of

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Consumer survey on personal current accounts

Consumer survey on personal current accounts Consumer survey on personal current accounts April 24 GfK 24 Consumer survey on personal current accounts April 24 Table of contents. Management Summary 2. Research design. Research findings GfK 24 Consumer

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie