Installatie instructie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie instructie"

Transcriptie

1 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 1 van ALGEMEEN De vloerbedekking en wandbekleding moet eerst goed geïnspecteerd en onderzocht worden op zichtbare gebreken voordat hij wordt aangebracht. Als er duidelijke gebreken zijn dient u voor de installatie contact op te nemen met Gerflor Benelux. Het installeren van de het Gerflor Taradouche systeem dient te gebeuren conform onderstaande installatie instructie. 2. TARADOUCHE SYSTEEM 2.1 Definitie Het Taradouche systeem is een volledig douchesysteem met kunststof vloerbedekking en wandbekleding, inclusief het gebruik van sifons en het aanleggen van hellingen. 2.2 Vloerbedekking en wandbekleding Vloerbedekking IN BANEN Productlijn Brandklasse Totale dikte Brazilia sd Cfl-s1 2,2 mm Tarasafe Bfl-s1 2,4 mm Elegance sd Bfl-s1 2 mm Wandbekleding in banen Productlijn Dikte Brandklasse Mural Calypso 0,9 mm Bs2,d0 2.3 Aanvullende producten - Vloersifons - Holle hoekfprofielen - Steunvorm - Verloopprofiel - Douchedorpel - Lasdraden Alle oppervlakken (vloeren en wanden tot tegen het plafond) worden met dit volledige systeem verwerkt 3. Ondergrond De ondergrond dient te voldoen aan de normen conform de TV241 van het WTCB.

2 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 2 van Installatie voorwaarden Om de verwerking en waterdichtheid van het Taradouche systeem met opstaande plint mogelijk te maken dienen de volgende specifieke bouwmaatregelen worden getroffen: 4.1 Ondergrond De ondergrond dient te voldoen aan onderstaande zaken: Vloer met afschot naar de sifon (1%= 1 cm per 100 cm) over minstens 1,80 m rond en vanaf de sifon (afhankelijk van het loopplan). Hoek wand/vloer haaks en goed afgewerkt Uitzettingsvoegen door de natte ruimte Ondergrond (muren / wanden): Op de ondergrond mogen geen vochtvlekken, schimmel of opschriften voorkomen (meetlijnen, inktstrepen, opschriften met een vet potlood, graffiti, enz.). De muren moeten vlak en vertikaal zijn. 4.2 De Sifon ( let op: lees voor installatie de bijgesloten instructie) Op cementgebonden vloeren: levering en installatie van de sifon door de loodgieter (op het niveau van de afgewerkte vloerplaat en minstens 30 cm van de muren vanaf de as van de sifon) in samenspraak tussen de ruwbouw- en de vloerbedekkingsbedrijven Op houten ondergrond: levering en installatie van de sifon door de loodgieter (op het niveau van de panelen en minstens 30 cm van de muren vanaf de as van de sifon: eerst wordt het kader geplaatst en vastgeschroefd en vervolgens de sifon op het kader) in samenspraak tussen de timmer- en vloerbedekkingsbedrijven. 5. Installatie van de sifon De sifon wordt door de loodgieter geleverd en geïnstalleerd op het niveau van de afgewerkte dekvloer, minstens 30 cm verwijderd van de muren, gemeten vanaf de as van de sifon.

3 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 3 van 17 De volgende modellen verdienen de voorkeur: Gerflor Sifon INOX (artikel H 090) en Gerflor Sifon SITAR (artikel H112) of SITAR V (artikel H113)

4 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 4 van De hoeken ( wand en vloer) Ter voorbereiding van de hoeken wordt een steunvorm geadviseerd ( niet verplicht; artikel 0478). 7. DE INSTALLATIE VAN DE VLOERBEDEKKING 7.1 De ondergrond De ondergrond dient te voldoen aan de normen conform de TV241 van het WTCB. 7.2 Installatiemethode Er dient een opstaande plint te worden gecreëerd voor alle Gerflor vloerbedekkingen 7.3 Het installeren van de vloerbedekking Klimatologische omstandigheden De vloerbedekking moet minimaal 24 uur voor het installeren in de natter ruimte te worden gesneden en in de natte ruimte te worden neergezet ( verticaal) om voldoende te acclimatiseren. De hierna genoemde klimatologische condities moeten op de bouwplaats 3 dagen voor begin van de voorbereidende werkzaamheden, tijdens het leggen en tot 7 dagen na het afronden van de werkzaamheden in de specifieke te stofferen ruimten worden aangehouden. De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan 18 C en bij hoge temperatu ren dienen speciale maatregelen (ventilatie, airconditioning e.d.) worden genomen. Hoge kamertemperaturen leiden tot andere reactietijden en ander drooggedrag bij het verwerken van de te leggen materialen en kunnen leiden tot maatveranderingen van de vloerbedekkingen. Sterke veranderingen van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid hebben niet alleen effect op reactietijd en maatveranderingen. Deze kunnen ook latere schade tot gevolg hebben. De vereiste vloertemperatuur tijdens de installatie van de vloerbedekking is minimaal 15 C. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen 40% en 65% te liggen. Het maximaal toegestane vochtpercentage in de vloer is 2,5% bij zand cement dekvloeren en 0,3-0,5% voor calciumsulfaat gebonden gietdekvloeren.

5 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 5 van Legplan Bij het maken van het legplan dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken: Leg de banen zo dat de lasnaden zich op meer dan 20 cm van de sifon bevinden. Wij adviseren om geen lasnaden in de douchehoek te creëren Verlijming De verlijming dient plaats te vinden 24 uur nadat de producten in de ruimte zijn gelegd t.b.v. het acclimatiseren. Voor de gewone verlijming wordt een emulsie - acryllijm aangebracht met een fijn vertande spatel voor ongeveer g/m² van het A2-type (volgens TKB-specificatie). Om deze hoeveelheid na te leven dient de spatel regelmatig te worden vervangen. Het lijmen van de vloerbedekking dient te worden gerealiseerd volgens de aanwijzingen en verwerkingsvoorschrift van de fabrikant van de lijm. De voorgeschreven tijden (open tijd etc) en kamfijnheid ( wij adviseren het toepassen van een lijmkam type A2) moeten worden aangehouden. Note : Gebruik geen solventhoudende lijm om opstaande plinten en buitenhoeken of elke ander hoek te verlijmen. Wij adviseren een acryl dispersielijm te gebruiken Het leggen van de banen Ten behoeve van het thermisch lassen van de vloerbedekking dient tussen de banen een kleine opening (0,5-1mm; dikte van een creditcard) te worden vrijgelaten. Voor het bepalen van de installatierichting van de banen verwijzen wij u naar bijlage I. De banen worden geleverd met afgesneden kanten. Als de productieranden onbeschadigd zijn en de banen thermisch worden gelast dan kunnen de banen tegen elkaar worden gelegd zonder schoonsnijden. Als koudlas wordt toegepast dan dienen de banen te worden schoongesneden. Het schoonsnijden/banen dubbel doorsnijden dient te gebeuren voor het verlijmen van de banen. Voor het snijden van een naad worden de banen enkele cm overlappend gelegd en nauwkeurig uitgelijnd. Bij lange banen wordt met een slagkoord de snijlijn op de bovenste baan gemarkeerd, met een universeel mes langs een stalen liniaal ingesneden en dan met een haakmes gescheiden. Bij het voorsnijden van de onderste baan wordt de snijkant van de bovenste baan gebruikt als geleiding.

6 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 6 van 17 Na het snijden van de naad wordt een baan (de leidende baan) voor de helft in de lengterichting teruggeslagen. Langs een van de beide nu open liggende baanranden wordt de ligging van de naad op de ondergrond gemarkeerd. Vervolgens worden de overige banen tot de helft omgeslagen. Beginnend vanaf de omslagkant wordt de lijm, zo veel mogelijk rechtlijnig, parallel aan de omslagkant aangebracht en worden de banen onmiddellijk ca cm in het verse lijmbed geschoven en aangedrukt. Na voldoende open tijd wordt eerst de leidende baan langs de gemarkeerde lijn ingelegd en met een aanwrijfplank aangewreven. Daarna worden de volgende banen gelegd en aangewreven. Op gelijke wijze worden de tweede baanhelften gelegd, echter hier moeten de banen niet meer dan 5-10 cm in het verse lijmbed worden geschoven en aangedrukt. Hierdoor worden omslagverdikkingen voorkomen, die zichtbaar zijn in het gelegde vlak en die vaak leiden tot klachten Aanwrijven en walsen van de vloer Tijdens de installatie dient de vloer zoals hierboven omschreven te worden aangewreven. Aansluitend (direct na de installatie in een bepaalde ruimte) dient de vloer in zijn geheel te worden gewalst (80kg wals) Afdichting van de aansluiting vloerbedekking/sifon Rol de vloerbedekking uit en verlijm ze tot aan het eerste schroefgat van de klemring van de sifon. Wij adviseren een dubbele verlijming met solvent vrije contactlijm rond de sifon. Plaats de banen zo tegen elkaar dat alle lasnaden meer dan 20 cm van de sifon verwijderd zijn. Teken de cirkel voor het uitsnijden langs de binnenkant van de klemring die u boven de opening houdt.

7 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 7 van 17 Snij de opening in de vloerbedekking uit. Verwarm de baan met een föhn Breng de klemring aan. Bevestig de klemring met de schroeven.

8 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 8 van De randen waterdicht maken Installatie opstaande plint in een binnenhoek 1. Verlijm de vloerbedekking tot een hoogte van 13 cm tegen de wand (opstaande plint). 2. Snij de vloerbedekking door onder een hoek van 45 en las de CR 40 laskoord. 3. Plaats een hoekprofiel in de hoek: bevestig door dubbele verlijming van het gerflor hoekprofiel ( artikel H 204) over de volledige hoogte vanaf de opstaande plint Installatie opstaande plint in een buitenhoek 1. nij de vloerbedekking door tot op halve hoogte van de steunvorm. 2. Breng een passend stuk vloerbedekking aan. 3. Las met CR 40 laskoord en druk alle naden effen aan.

9 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 9 van De naden afwerken Thermisch lassen is verplicht (minstens 24 uur na het verlijmen). De vloerbedekking wordt thermisch gelast. Ten behoeve van het thermisch lassen van de vloerbedekking dient tussen de banen een kleine opening (0,5-1mm; dikte van een creditcard) te worden vrijgelaten. Het thermische lassen dient 24 uur na het lijmen van de vloerbedekking plaats te vinden. Voor een optimaal lasresultaat moet bij het uitfrezen van de naden een paraboolvormig freesblad worden gebruikt. Freesbladbreedte 3,3 mm voor lasdraad met 4 mm diameter. Freesdiepte gelijk aan de dikte van de toplaag. Voor het lassen van het heterogene projectvinyl adviseren wij het gebruik van een geschikt hetelucht las apparaat met snellasmond (0,9mm; bijv. snellasmond van Romus artikel 95254), om ervoor te zorgen dat de warmte gericht de freesnaad raakt en dat zodoende glanzende strepen links en rechts van de naad zoveel mogelijk worden voorkomen (bijv. ultrasnel hete lucht lasapparaat van de fa. Janser , of van de fa. Leister artikel-nr.: 27.21/ ). Voor het automatisch lassen adviseren wij een lasautomaat geschikt voor vinyl. Belangrijk voor een vakkundige en duurzame lasverbinding zijn: Materiaal identieke lasdraad (vinyl-lasdraad voor de betreffende vloerbedekkingen). correct uitfrezen. voldoende hoge lastemperatuur. daarop afgestemde lassnelheid en aandruk. afsteken van de lasdraad in twee bewerkingen (voor het afsteken van de lasdraad adviseren wij het afsteekmes van Mozart). De tweede keer pas afsteken als de lasdraad volledig is afgekoeld. steekproefsgewijs controleren van de sterkte van de las. geschikt gereedschap; machines en apparaten. Note: niet lassen op de sifon 7.6 Overgang douche/kamer Om de overgang van de douche naar de kamer te realiseren dient gebruik gemaakt te worden van de Gerflor dorpel ( artikel 0469)

10 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 10 van 17 De bevestiging dient plaats te vinden met een dubbele verlijming met solvent vrije contactlijm. Voor de afdichting rond de voet van de deurlijst dient een acrylaatkit worden toegepast. De soepele tong van de dorpel te worden afgesneden als de vloerbekleding van de aangrenzende kamer een schuimrug heeft. Let op: Bij aansluiting met een andere type vloerbedekking bijvoorbeel rubber of linoleum afkitten met een ms polymeer kit, zowel aan de kant van de kamer als de douche. Ook rond de voet van de deurlijst afkitten Bij aansluiting met een rubberen drempelprofiel van douche afkitten met een ms polymeer kit zowel aan de kant van de kamer als de douche. Ook rond de voet van de deurlijst afkitten

11 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 11 van INSTALLATIE VAN DE WANDBEKLEDING, MURAL CALYPSO 8.1 Ondergrond De ondergrond dient te voldoen aan de normen conform de TV241 van het WTCB. ( België) 8.2 Voorbereiding van de aansluiting op de opstaande plint De ribbels onder de overlapping worden weggehaald met een kwartmaanmes. Het verschil in dikte diktes dient worden gecompenseerd met een Gerflor verloopprofiel ( artikel 0490) Voorbereiding Binnenhoek ( zie afbeelding hoek 1) Lijm een Gerflor hoekprofiel ( artikel H 204) in de hoek vóór u de Mural Calypso bevestigt Buitenhoek en stompe hoeken (> 90 ; zie afbee lding hoek 2 en 3) Bij buitenhoeken en stompe hoeken wordt een dubbele verlijming met solvent vrije contactlijm aanbevolen om na verloop van tijd verlies van hechting te vermijden. Een dubbelzijdig tape mag worden gebruikt, met toestemming van de kleefmiddelfabrikant die hiervoor de nodige garantie dient te leveren. 8.3 Installatie van de Mural Calypso over de gehele hoogte van de muur De banen kunnen vertikaal of horizontaal aangebracht worden. Wij adviseren om te kiezen voor het systeem dat leidt tot de minste naden) Bij een systeem plafond: verlijm Mural Calypso vóór de hoeklijsten worden aangebracht. Bij horizontale installatie moet het materiaal over een hoogte van 1,95 meter worden uitgerold vanaf de bovenzijde van de opstaande plint om de Taradouche-vloerbedekking over minimaal 3 cm te overlappen. Voeg vervolgens een border toe vanaf het (systeem) plafond.

12 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 12 van Klimatologische omstandigheden De wandbekleding moet minimaal 24 uur voor het installeren in de natter ruimte te worden gesneden en in de natte ruimte te worden neergezet ( verticaal) om voldoende te acclimatiseren. De hierna genoemde klimatologische condities moeten op de bouwplaats 3 dagen voor begin van de voorbereidende werkzaamheden, tijdens het leggen en tot 7 dagen na het afronden van de werkzaamheden in de specifieke te stofferen ruimten worden aangehouden. De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan 18 C en bij hoge temperatu ren dienen speciale maatregelen (ventilatie, airconditioning e.d.) worden genomen. Hoge kamertemperaturen leiden tot andere reactietijden en ander drooggedrag bij het verwerken van de te leggen materialen en kunnen leiden tot maatveranderingen van de vloerbedekkingen. Sterke veranderingen van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid hebben niet alleen effect op reactietijd en maatveranderingen. Deze kunnen ook latere schade tot gevolg hebben. De vereiste vloertemperatuur tijdens de installatie van de vloerbedekking is minimaal 15 C. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen 40% en 65% te liggen. Het maximaal toegestane vochtpercentage in de vloer is 2,5% bij zand cement dekvloeren en 0,3-0,5% voor calciumsulfaat gebonden gietdekvloeren De basislijnen aanbrengen Verticale installatie: Trek de basisloodlijn volgens de afmetingen van het vertrek zodanig dat er geen lasnaden in een hoek of in de buurt van een hoek (minstens 10 cm verwijderd) voorkomen. Horizontale installatie: Trek over de hele omtrek van de badkamer een waterpas lijn op 1,95 m boven de opstaande plint Verlijmen Breng één enkele laag van een wateroplosbare dispersielijm (acryl) aan met een vachtroller Het lijmen van de vloerbedekking dient te worden gerealiseerd volgens de aanwijzingen en verwerkingsvoorschrift van de fabrikant van de lijm. De voorgeschreven tijden (open tijd etc) en kamfijnheid ( wij adviseren het toepassen van een lijmkam type A2) moeten worden aangehouden Verlijmen bij verticale installatie Verlijmen over de hele hoogte, tot tegen het plafond Verlijmen bij horizontale installatie Uitsluitend verlijmen tot aan de hoogte die werd bepaald voor het aanbrengen van de baan. De border wordt slechts verlijmd nadat de horizontale baan is aangebracht.

13 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 13 van Verlijmen van de hoeken Binnenhoeken Lijm een hoekprofiel ( artikel H 204) met acryllijm in de hoek vóór u de Mural Calypso bevestigt Buitenhoeken en stompe hoeken Bij buitenhoeken en stompe hoeken wordt een dubbele verlijming met solvent vrije contactlijm aanbevolen om na verloop van tijd verlies van hechting te vermijden. Een dubbelzijdig tape mag worden gebruikt, met toestemming van de kleefmiddelfabrikant die hiervoor de nodige garantie dient te leveren De banen aanbrengen Verticale installatie De baan de dag voordien uitrollen en rekening houden met een overmaat (minimaal 10 cm). De banen aanbrengen en hierbij vermijden dat er lassen in de douchezone voorkomen. Horizontale installatie De baan de dag voordien uitrollen en rekening houden met een overmaat (minimaal 10 cm). Trek over de hele omtrek van de badkamer een waterpas lijn op 1,95 m boven de bovenrand van de opstaande plint. Trek een verticale loodlijn over de hele hoogte van de muur die zich tegenover de deur bevindt. Breng op de bovenrand van het materiaal een merkteken aan in het midden van de baan vóór u deze aan de beide uiteinden oprolt. Ontrol een van de opgerolde uiteinden langs de horizontale lijn en druk vervolgens aan. Ga op dezelfde manier te werk voor het tweede gedeelte De border bovenaan aanbrengen Rol de border de dag voordien af en hou rekening met een overmaat, zowel in de lengte als in de breedte Aanwrijven Het dient in twee fasen plaats te vinden: Fase 1, onmiddellijk na de installatie: Vlakke stukken: Verwijder de lucht met een aanwrijfplank van boven naar beneden en van het midden naar de randen.

14 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 14 van 17 Buitenhoeken: Druk vast naar de hoek toe Draai de wandbekleding voorzichtig om de hoek, waarbij u de hoek aanwrijft met een doek en afwerkt met een hoekroller voor buitenhoeken ( artikel ) Binnenhoeken en stompe hoeken Bevestig de wandbedekking met de drukrol voor binnenhoeken ( artikel ) Fase 2: Aanwrijven De hele oppervlakte aandrukken met een aanwrijfplank of een doek. Wij adviseren om het materiaal niet te verwarmen om een bolstaand effect in binnenhoeken te vermijden Pas snijden van de wandbekleding bij het plafon Maak het materiaal gelijk langs het (systeem) plafond. Wij adviseren de rand af te kitten met een ms polymeer kit De naden behandelen (24 uur na het verlijmen) Banen bevestigen Frezen Mural Calypso ( speling tussen de banen 0,5 1 mm; dikte van een credit card) Gereedschap Gebruik Zorgt voor gelijkmatige naden. Verwijdert lijmresten die het smelten van het laskoord verhinderen. Driehoekkrabber of Wegens de dikte van dit materiaal moet elke wandguts baanrand apart worden gefreesd met een driehoekkrabber/wandguts om links en rechts af te schuinen. Met deze methode wordt het contactoppervlak van de CR 41 laskoor bij het Lassen Hetelucht las apparaat ( Type Janser ) met snellasmond (0,9 mm; bijvoorbeeld snellasmond van Romus artikel 95254) Type Leister artikel 27.21/ Afsteken Afsteekmes Mozart lassen vergroot. CR 41 laskoord. Luchtstroom: stand 4 (80 l lucht/min). Temperatuur: 450 tot 500 C, CR 41 laskoord. Luchtstroom: stand 4 (80 l lucht/min). Temperatuur: 450 tot 500 C,

15 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 15 van Overlappingen van de opstaande plint De wandbekleding overlapt de opstaande plint van de vloerbedekking minstens 3 cm. Mural Calypso wordt met acryllijm op de opstaande plint bevestigd. 1: Het verschil in dikte wordt gecompenseerd met een verloopprofiel. 2: Verwijder ribbels over 3 cm met een kwartmaanmes. 3: Bescherm de wandbedekking onder de overlapping met maskeertape. 4: Breng de lijm aan. Verwijder de maskeertape voor u de Mural Calypso aanbrengt. Verwarm en druk de Mural Calypso op de overlapping aan met een vlakke roller. 8.5 Afwerking De Mural Calypso dient zorgvuldig te worden uitgesneden en worden verlijmd rondon de wcaansluitingen Nutsleidingen De Mural Calypso moet met de grootste zorg worden gesneden, verlijmd en aangepast rond de nutsleidingen Muurfittingen/ wanddoorvoer/ randen/naden/voegen Wij adviseren om deze plekken af te kitten met een specifieke sanitair kit. 9. MAATREGELEN VOOR DE INGEBRUIKNAME Zodra de plaatsing van de vloerbedekking voltooid is, moet deze vlekvrij gemaakt worden en ontdaan worden van afval of snijresten. Daarna mag de vloerbedekking niet betreden worden tot de oplevering van het project. Indien dit toch zou gebeuren, valt de eventuele schade aan de vloerbedekking buiten de aansprakelijkheid van Gerflor. Note: als na de installatie van de vloer nog bouwwerkzaamheden plaatsvinden dan dienen de volgende twee werkzaamheden voor de hierboven genoemde werkzaamheden te worden uitgevoerd: Rest materiaal en stof verwijderen Afdekken van de vloer met een protectie materiaal.

16 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 16 van 17 Voor een normaal voetgangersgebruik mag de ingebruikname ten vroegste 24 uur na het beëindigen van het installeren van de vloer plaatsvinden. Voor het plaatsen van de meubels en ander rollende belastingen dient men een wachttijd van minstens 72 uur in acht te nemen. 10. BIJZONDERE AANWIJZIGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE VLOERBEDEKKING /WANDBEKLEDING 10.1 Migratie & Vlekken In bijzondere gevallen kunnen agressieve stoffen zoals bijv. teer, vetten, oliën, verf, die onder de schoenzolen naar binnen worden gedragen, leiden tot verkleuringen in sterk belopen gedeeltes. Kleurveranderingen in de vorm van geelverkleuringen van de vloerbedekking kunnen over het algemeen op de begane grond overal voorkomen, waar in de wegenbouw teer- en bitumenresten aanwezig zijn. Dergelijke verkleuringen op de vloerbedekkingen zijn niet te verwijderen. Vooral de lichtere kleuren zijn gevoeliger voor verkleuring dan de donkere, dekkende kleuren. Bepaalde rubbersoorten (bijv. bij stoel- en meubelpoten) kunnen bij langdurige inwerking verkleuringen veroorzaken op verende vloerbedekkingen die niet meer te verwijderen zijn. Deze zijn te voorkomen door het gebruik van geschikte, kleurvaste rubberkwaliteiten, waarbij de fabrikant de geschiktheid voor gebruik op verende vloerbedekkingen garandeert, of door het gebruik van vinyl of polyethyleen. Haarverf-, alcohol- en jodiumhoudende huid desinfecteringsmiddelen evenals oplosmiddelhoudende substanties met kleurstoffen tot verkleuring van het oppervlak, wanneer zij niet onmiddellijk nadat ze op de vloer terecht zijn gekomen, worden verwijderd. Desinfecteringsmiddel- en zeepdispensers moeten zo worden geplaatst, dat de middelen niet op de bodem druppelen. Schoonmaakmiddelen zoals bijv. basisvloerreiniger, beschermende- en neutrale schoonmaakmiddelen moeten op elkaar zijn afgestemd om ongewenste wisselwerking (kleverige oppervlakte, verkleuringen) uit te sluiten. Lees hiervoor de betreffende reinigingsvoorschriften Warmte inwerking Gloeiende sigaretten die onoplettend op hoogwaardige, elastische vloerbedekkingen worden gegooid, veroorzaken vlekken van verkoling en korstvorming op het oppervlak. Deze vlekken kunnen alleen door reparatie van de betreffende plekken worden verwijderd. Direct uitgetrapte sigaretten laten echter maar lichte sporen achter. 11. REINIGING De opdrachtnemer moet de opdrachtgever reinigings- en onderhoudsvoorschriften overhandigen. De actuele reinigings- en onderhoudsvoorschriften vindt u op

17 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 17 van ACCESSOIRES De volgende accessoires zijn beschikbaar bij Gerflor Benelux: 13. Ondersteuning & Garantie Ter ondersteuning van de installatie organiseren wij op aanvraag: a. Specifieke trainingen met betrekking tot de installatie van het Taradouche systeem b. Ondersteuning bij de opstart of de uitvoering van het project 14. CONTACTGEGEVENS Gerflor Benelux BV Postbus JC Eindhoven Nederland T: +31(0) I : E: Bijlage I: legrichting Productlijn Mural Calypso Brazilia sd Elgance sd Tarasafe legrichting Gestort Zelfde richting Zelfde richting Gestort

Installatie instructie

Installatie instructie Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 1 van 5 1. ALGEMEEN De vloerbedekking moet eerst goed geïnspecteerd en onderzocht worden op zichtbare gebreken voordat hij wordt aangebracht. Als er duidelijke

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften Tarkett. Natte Cellen Concept

Verwerkingsvoorschriften Tarkett. Natte Cellen Concept Verwerkingsvoorschriften Tarkett Natte Cellen Concept Beschrijving Het Natte Cellen Systeem is een concept dat is ontwikkeld om natte ruimtes met vloerbedekking, wandbekleding, een sifon en accessoires

Nadere informatie

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid Leginstructies VOORAF Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk de leginstructies nauwkeurig te volgen. Het is belangrijk om, bij daglicht, alle panelen voor en tijdens de plaatsing te controleren

Nadere informatie

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer)

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) *100% UV-bestendig *Blijvend soepel en elastisch * Hoge elasticiteit. Tot 400% rek * Scheur-, breuk-,

Nadere informatie

voor het plaatsen van Lincrusta

voor het plaatsen van Lincrusta Verwerkingsvoorschriften voor het plaatsen van Lincrusta Verwerkingsvoorschriften voor het plaatsen van Lincrusta Om een perfect resultaat te garanderen, bevelen wij u aan volgende plaatsingsaanwijzing

Nadere informatie

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren 1. Ondergrond Kunstgras moet geïnstalleerd worden op een stabiele en goed drainerende ondergrond zonder onkruid. De opbouw van de ondergrond

Nadere informatie

Tegelen op hout. www.omnicol.info

Tegelen op hout. www.omnicol.info Tegelen op hout www.omnicol.info TEGELEN OP HOUT Tegelen op hout ligt niet voor de hand. Immers, keramische tegels en houten ondergronden zijn materiaalsoorten die niet goed samen gaan. Tegels zijn hard

Nadere informatie

MATTEN SYSTEEM. Waterdichte ontkoppelingsmatten onder tegelwanden en vloeren

MATTEN SYSTEEM. Waterdichte ontkoppelingsmatten onder tegelwanden en vloeren MATTEN SYSTEEM Waterdichte ontkoppelingsmatten onder tegelwanden en vloeren HOMELUX (BENELUX) BV FRANKWEG 20 2153 PD NIEUW VENNEP T 0252 713 100 F 0252 713 109 WWW.HOMELUX.NL Inhoudsopgave Het probleem

Nadere informatie

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud Handleiding PVC-kliktegels Leginstructies Reiniging en onderhoud Leginstructies Voorbereiding De PVC-kliktegels van Rubbermagazijn bieden eindeloze mogelijkheden om uw persoonlijke voorkeur te geven aan

Nadere informatie

- installatiekit (slagijzer, afstandsblokjes (1-8 mm) en een voor Unilink geschikt stootblok) - ondervloersysteem (Quick Step screen) - onderhoudskit

- installatiekit (slagijzer, afstandsblokjes (1-8 mm) en een voor Unilink geschikt stootblok) - ondervloersysteem (Quick Step screen) - onderhoudskit Unilink leginstructies Algemeen Unilink is een revolutionair systeem voor het plaatsen van laminaatvloer zonder het gebruik van lijm. Dankzij de ingenieuze tand- en groefvorm kunnen de panelen eenvoudig

Nadere informatie

Algemene richtlijnen voor het installeren

Algemene richtlijnen voor het installeren Algemene richtlijnen voor het installeren Algemene richtlijnen voor het installeren voor PhoneStar op de vloer en de volgende soorten vloerbedekking. Actuele versie zie www.wolf-bavaria.com 1. Algemene

Nadere informatie

behanginstructies Inhoudsopgave:

behanginstructies Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 1. Plakinstructies vliesbehang. Plakinstructies duplex- en vinylbehang 3. Plakinstructies glasvezelbehang. Meetinstructies. Behang symbolen. Vraag & antwoord 1. Vliesbehang Vliesbehang is

Nadere informatie

PLAATSINGS- INSTRUCTIES DURASID GEVELBEKLEDING

PLAATSINGS- INSTRUCTIES DURASID GEVELBEKLEDING 01/2013 v1 1/6 Algemeen Durasid is een compleet gevelbekledingssysteem geschikt voor nieuwbouw en renovatie: ideaal voor toepassingen in woningbouw, chaletbouw, industriebouw, De gevelpanelen kunnen gebruikt

Nadere informatie

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl ballet- en dansvloeren sportvloeren.nl 9.0 PopulairBalletVloeren balletvloersysteem sportvloeren.nl systeembeschrijving technische gegevens 1 3 2 Toplaag keuze: - Harlequin Ballet professional (cascade

Nadere informatie

3.4 Waterdichting Opkanten

3.4 Waterdichting Opkanten 3.4 Waterdichting Opkanten 3.4.1 Waterdichting Opkanten Algemeen De waterdichting van de opkanten is afgeleid van de eerder beschreven methodes van kimfixatie. Ofwel wordt de EPDM folie verlijmd op de

Nadere informatie

ColoRex Geleidend installeren

ColoRex Geleidend installeren ColoRex Geleidend installeren Productomschrijving ColoRex is een onder hoge druk geperste homogene vinyltegel met een hoog bindmiddelgehalte van weekgemaakte polyvinylchloride met stabilisatoren, waaraan

Nadere informatie

Handleiding Comfort Mat

Handleiding Comfort Mat Handleiding Comfort Mat Het toppunt van comfort. Het toppunt van eenvoud. Elektrische vloerverwarming Inleiding In deze handleiding van de elektrische vloerverwarming beschrijven wij stapsgewijs waar u

Nadere informatie

fermacell Technische tip

fermacell Technische tip Technische tip Versie september 2013 Powerpanel Douchegoot element 2.0 De eis Architecten en ontwerpers zoeken naar moderne en economische oplossingen voor natte ruimtes, als trendy en eigentijdse variant

Nadere informatie

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP WANDEN & PLAFONDS Kant-en-klare wand- en plafondplaten Kant-en-klaar: geen stuc- of schilderwerk nodig Eenvoudig schoon te houden: met vochtige doek en schoonmaakmiddel Gemakkelijk en onzichtbaar te bevestigen:

Nadere informatie

Montagehandleiding voor Douchevloer Type: inbouw met de afvoer in de bestaande vloer

Montagehandleiding voor Douchevloer Type: inbouw met de afvoer in de bestaande vloer Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Pijlenkokers voor op de rug en op de heup.

Pijlenkokers voor op de rug en op de heup. Pijlenkokers voor op de rug en op de heup. Tekst en foto s: Marc Wilborts. Opmaak en redactie: Jan van der Veen. Hieronder volgt een beschrijving van het maakproces van deze fraaie quivers voor op de rug

Nadere informatie

Schlüter -DITRA 25. Tegels plaatsen op houten ondergronden

Schlüter -DITRA 25. Tegels plaatsen op houten ondergronden Tegels plaatsen op houten ondergronden Schlüter -DITRA 25 Tegels plaatsen op houten ondergronden Voor de tegelplaatsing worden ondergronden uit hout terecht als lastig beschouwd. Het natuurlijke materiaal

Nadere informatie

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Avery zelfklevende films zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende kwaliteiten voor even zovele verschillende toepassingen.

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

TRIDEX: lastenboeken

TRIDEX: lastenboeken TRIDEX: lastenboeken Algemeen 1. voor verkleving met koudlijm 1-laags 2. voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. voor plaatsing met ballast 5. voor

Nadere informatie

HANDLEIDING AANLEGGEN VAN KUNSTGRAS

HANDLEIDING AANLEGGEN VAN KUNSTGRAS HANDLEIDING AANLEGGEN VAN KUNSTGRAS In deze handleiding vindt u informatie om goed voorbereid aan de slag te gaan met het aanleggen van uw gazon met kunstgras van Mooi-Kunstgras.nl De Ondergrond Het is

Nadere informatie

PLAATSINGSINSTRUCTIES

PLAATSINGSINSTRUCTIES 1/8 Algemeen Durasid is een compleet gevelbekledingssysteem geschikt voor nieuwbouw en renovatie: ideaal voor toepassingen in woningbouw, chaletbouw, industriebouw De gevelpanelen kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken.

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken. Rubbercover EPDM Rubbercover: bewezen prestaties Het Firestone rubbercover membraan is gemaakt van synthetisch rubber, EPDM genoemd. Het Rubbercover Systeem is afgeleid van de hoogwaardige Firestone EPDM

Nadere informatie

glue NL Plaatsingsinstructies Algemeen Acclimatisatie- en bewaringsomstandigheden Ondergrond

glue NL Plaatsingsinstructies Algemeen Acclimatisatie- en bewaringsomstandigheden Ondergrond NL Plaatsingsinstructies Algemeen glue 1. We raden aan om alle panelen van hetzelfde vloerproject tegelijk te bestellen. Compatibiliteit van panelen aangekocht in afzonderlijke bestellingen, kan niet gegarandeerd

Nadere informatie

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Installatie Instructie Fire Stop Solutions Isolatie sleeves bied tot 2 uur brandweerstand in vloeren en wanden voor afdichtingen van metalen en PVC buizen tot

Nadere informatie

Installatie van. Installatie:

Installatie van. Installatie: -2- Installatie van SIGMA-schottensystemen Het doel van deze instructies is de installateur een idee geven van de correcte techniek die moet worden gebruikt voor de installatie en assemblage van een typisch

Nadere informatie

MILEXX VOLSCHUIM PROFIELEN

MILEXX VOLSCHUIM PROFIELEN MILEXX VOLSCHUIM PROFIELEN Onderhoudsarme gevels, dakkapellen, dakranden en overstekken Een product van: 3/15 Kleuren rabat/sponningdeel Volschuim dubbel rabat, rabat en sponningdeel Het programma is gemaakt

Nadere informatie

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies Plano Het tegelelement voor de wandafwerking Verwerkingsinstructies Algemeen Toepassingsgebied Deze verwerkingsinstructies beschrijven het gebruik en de verwerking van JACKOBOARD Plano als tegel-, plaat-

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

NL Leginstructies Quick Step Uniclic Multifit parket ALGEMEEN VOORAF

NL Leginstructies Quick Step Uniclic Multifit parket ALGEMEEN VOORAF NL Leginstructies Quick Step Uniclic Multifit parket ALGEMEEN Uniclic Multifi t is een revolutionair systeem voor het plaatsen van samengesteld parket. De panelen kunnen eenvoudig in elkaar geklikt worden

Nadere informatie

Papierbehang - Werkwijze Advies 3. Vliesbehang - Werkwijze Advies 4. Algemene Behangtips 5

Papierbehang - Werkwijze Advies 3. Vliesbehang - Werkwijze Advies 4. Algemene Behangtips 5 Behang Tips Papierbehang - Werkwijze Advies 3 Vliesbehang - Werkwijze Advies 4 Algemene Behangtips 5 Behangtips Partners at Home 2 / 7 Papierbehang - Werkwijze Advies Stap 1: Maak het plaksel volgens de

Nadere informatie

Installatie instructie

Installatie instructie Versie juli 2014 Gerflor Benelux Pagina 1 van 12 1. TARAFLEX TOP COMFORT EN ENDURANCE SYSTEM De vloerbedekking moet eerst goed geïnspecteerd en onderzocht worden op zichtbare gebreken voordat hij wordt

Nadere informatie

Badkamerafdichting. met het Köster BD-Systeem

Badkamerafdichting. met het Köster BD-Systeem Badkamerafdichting met het Köster BD-Systeem Afdichting onder de tegels Een volledige en sterke afdichting is een beslissende voorwaarde voor een langdurig gebruik van sanitaire ruimtes. Ondanks het waterdicht

Nadere informatie

Lijnafvoergoten voor contactafdichtingen

Lijnafvoergoten voor contactafdichtingen Schlüter -KERDI-LINE fwatering 8.7 Lijnafvoergoten voor contactafdichtingen Productdatablad Toepassing en functie Schlüter -KERDI-LINE is een meerdelig, lineair afvoersysteem om inloopdouches met keramische

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: - Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN Algemeen 1. Voor verkleving met koudlijm eenlaags 2. Voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. Voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. Voor plaatsing met ballast

Nadere informatie

eurocol calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren in sanitaire ruimten eurocol - the strong connection

eurocol calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren in sanitaire ruimten eurocol - the strong connection eurocol calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren in sanitaire ruimten eurocol - the strong connection Calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren (anhydriet) worden steeds populairder als hoogwaardige afwerkvloer.

Nadere informatie

doe het zelf: tegeltechniek

doe het zelf: tegeltechniek eurocol doe het zelf: tegeltechniek Tegelwerk wordt door veel mensen nog altijd gezien als een lastige klus. Ten onrechte. Met de producten van Forbo Eurocol kan ook iedere doe-het-zelver vakwerk leveren.

Nadere informatie

ARSTYL WALL PANELS STONE

ARSTYL WALL PANELS STONE ARSTYL WALL PANELS STONE Montage handleiding Architecture & Design 2-3 Montage handleiding BENODIGD MATERIAAL Schuurpapier korrel 150 of fijner Ontstoffer/ spons Waterpas Meetlat en potlood Nagelklemmen

Nadere informatie

ARSTYL WALL PANELS. Montage handleiding. Architecture & Design

ARSTYL WALL PANELS. Montage handleiding. Architecture & Design ARSYL ALL PANELS Montage handleiding Architecture & Design 2-3 arstyl wall panels ARSYL ALL PANELS DOMINO 38 mm 4 stuks ARSYL ALL PANELS ICON 45 mm 3 stuks ARSYL ALL PANELS LIQUID 28,5 mm 6 stuks ARSYL

Nadere informatie

NL Leginstructies Uniclic Multifit parket ALGEMEEN VOORAF

NL Leginstructies Uniclic Multifit parket ALGEMEEN VOORAF NL Leginstructies Uniclic Multifit parket ALGEMEEN Uniclic Multifi t is een revolutionair systeem voor het plaatsen van samengesteld parket. De panelen kunnen eenvoudig in elkaar geklikt worden dankzij

Nadere informatie

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer RubberShell SA RubberShell is een innovatief zelfklevend EPDM membraan. Opgebouwd uit een (compleet vernieuwende) EPDM toplaag, interne glasvezelwapening en een polymeer onderlaag voorzien van een gesiliconiseerde

Nadere informatie

a. Profielenoverzicht

a. Profielenoverzicht II. GEVELBEKLEDING a. Profielenoverzicht BELFACE Belface is de merknaam voor een uiterst kwalitatief gevelconcept. Deze voorgehangen, verluchte façade combineert een milieuvriendelijk karakter met een

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking Hoogwaardig multifunctioneel spuitpleistersysteem

Wand- en plafondafwerking Hoogwaardig multifunctioneel spuitpleistersysteem OMSCHRIJVING OPMERKING Het Brander Crystal-spuitpleistersysteem is een systeem voor het doeltreffend en economisch repareren, egaliseren en afwerken van vlakke, gladde ondergronden binnen. Het systeem

Nadere informatie

bevestiging Pimp flexible

bevestiging Pimp flexible bevestiging Pimp flexible Beste klant, Bedankt voor uw bestelling bij PimpYourKitchen, dé manier om uw keuken van een unieke op maat gemaakte achterwand te voorzien. In deze handleiding geven wij instructies

Nadere informatie

Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS

Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS Gevelbekleding NONIGNIS / IGNIS van massief hout. NONIGNIS kan worden toegepast in de gevel, kozijnborstweringen en voor houten bergingen, schuttingen,

Nadere informatie

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl ballet- en dansvloeren sportvloeren.nl 9.0 Balletvloersysteem Liberty Balletvloersysteem Systeembeschrijving Het Liberty balletvloersysteem is leverbaar met diverse professionele PVC toplagen of massief

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

Sidings Vezelcement. Februari 2014. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl

Sidings Vezelcement. Februari 2014. Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl Treuren BV Sidings Vezelcement Februari 2014 Frank Voor prijzen en info: www.franktreuren.nl 1. Algemene informatie 2. Kleuren Sidings Vezelcement 3. Verwerking 3.1. H.o.h. afstand regelwerk 3.2. Bevestiging

Nadere informatie

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen : TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN Ongeacht de aard van de ingreep en zijn doeltreffendheid vergt het drogen van muren vrij veel tijd. Zo bijvoorbeeld bevat een muur met een dikte van 40

Nadere informatie

Handleiding. Metal stud wand. montage

Handleiding. Metal stud wand. montage Handleiding Metal stud wand montage Metal stud wand handleiding Hoe plaatst u een metal stud wand en waar moet u aan denken? Welke gereedschappen en materialen heeft u nodig? Wij leggen u in 7 stappen

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen.

Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen. WWW..COM Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen. LAGUNE De Quick Step Lagune vloer kan zowel in een gewone ruimte als in een badkamer gelegd worden.

Nadere informatie

Verwerkingsadvies Mipolam vloerbedekking

Verwerkingsadvies Mipolam vloerbedekking 1. Inleiding Als oudste producent van kunststof vloerbedekkingen, heeft Gerflor al meer dan 80 jaar ervaring op dit gebied. De vinyl vloerbedekkingen worden geleverd in verschillende samenstellingen. Ze

Nadere informatie

PARKETLIJM CP0 Lijm voor houten vloerbekleding

PARKETLIJM CP0 Lijm voor houten vloerbekleding PARKETLIJM CP0 Lijm voor houten vloerbekleding Beschrijving De parketlijm CP0 is een silanische eencomponentlijm, klaar voor gebruik, elastisch, zonder solventen of stoffen die schadelijk zijn voor de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6306553 - Bison Poly Max Original Wit Koker 425 g NLFR 12

Inhoudsopgave. 6306553 - Bison Poly Max Original Wit Koker 425 g NLFR 12 Inhoudsopgave 6306530 - Bison Poly Max Original Wit Koker 425 g NL 2 6306534 - Bison Poly Max Original Grijs Koker 425 g NL 4 6306536 - Bison Poly Max Original Bruin Koker 425 g NL 6 6306538 - Bison Poly

Nadere informatie

Zo kiest u de juiste wand- en plafondbekleding

Zo kiest u de juiste wand- en plafondbekleding hout Zo kiest u de juiste wand- en plafondbekleding Kant en klare wand- en plafondbekleding MDF en houten schroten om zelf af te werken Bekleding van wanden en plafonds in vochtige ruimtes Wand- en plafondbekleding

Nadere informatie

Fermacork FC. www.matgreen.eu

Fermacork FC. www.matgreen.eu Augustus 0 FC Bouwplaat met verdunde randen, samengesteld uit een gipsplaat (80%), gerecycleerde cellulosevezels (0%) en een geëxpandeerde kurkplaat. Inleiding De lancering van de Fermacell-plaat met kurk

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

Montage Handleiding van SignWorld

Montage Handleiding van SignWorld Montage Handleiding van SignWorld 1. De ondergrond reinigen Ook al lijkt de ondergrond schoon, u moet de ondergrond altijd reinigen op de hierna beschreven wijze: Maak de ondergrond schoon met zeepwater

Nadere informatie

Blz 1/13. BIIG No Flame Verwerkingsrichtlijnen

Blz 1/13. BIIG No Flame Verwerkingsrichtlijnen Inhoudsopgave Systeem omschrijving Componenten 2 Verbruik 2 Kwaliteiten IIGO Tack Koude Kleefstof 2 Droogtijden 2 Minimale verwerkingtemperaturen 2 Gereedschap 2 Toepasbare dakbedekkingconstructies Verwerkingrichtlijnen

Nadere informatie

Deel 01 : een raam plaatsen

Deel 01 : een raam plaatsen Bekijk ook de instructie video's op www.raamwinkel.be pagina 1 1. trek de beschermfolie van de buitenkant van het raam Tip: verwijder de rest van de folie pas op het einde, zo vermijd je beschadigingen

Nadere informatie

Geluidsoverlast? Het 820 EUROCOL DIM FLOOR geluids- en ontkoppelingssysteem. eurocol - the strong connection

Geluidsoverlast? Het 820 EUROCOL DIM FLOOR geluids- en ontkoppelingssysteem. eurocol - the strong connection Geluidsoverlast? Het 820 EUROCOL DIM FLOOR geluids- en ontkoppelingssysteem eurocol - the strong connection Het nieuwe Bouwbesluit van 1 januari 2003, en met name oor de verhoogde eis op contactgeluidsisolatie,

Nadere informatie

Tussenwand plaatsen of verwijderen. Dit heeft u nodig

Tussenwand plaatsen of verwijderen. Dit heeft u nodig Tussenwand plaatsen of verwijderen U wilt een extra kamer creëren? Of juist van twee kamers één kamer maken? Dan is het plaatsen c.q. verwijderen van een niet dragende tussenwand een oplossing. Houd er

Nadere informatie

Veel voorkomende gebreken of aandachtspunten betreffende de ondervloer zijn:

Veel voorkomende gebreken of aandachtspunten betreffende de ondervloer zijn: Verwerkingsadvies verlijmde mflor designvloeren. De controle en het voorbehandelen van de ondergrond De controle De ondervloer dient blijvend droog, vlak en schoon te zijn, zoals omschreven in DIN 18365.

Nadere informatie

voor de montage van ter Hürne vloerlamellen

voor de montage van ter Hürne vloerlamellen Vereisten aan de ondergrond belangrijke aanwijzingen voor de montage van ter Hürne vloerlamellen Neemt U aub. ook de afzonderlijke gegevens voor het volledige verlijmen van de producten in acht. Deze zijn

Nadere informatie

VOORDELEN BAMBOEVLOEREN

VOORDELEN BAMBOEVLOEREN VOORDELEN BAMBOEVLOEREN Milieuvriendelijk Op wereldvlak zal er een schaarste komen van tropische hardhout soorten. Bamboe biedt hier het alternatief. Bamboe is geen boom maar een grassoort dat razendsnel

Nadere informatie

Buitengevelisolatie systemen standaard detailboek

Buitengevelisolatie systemen standaard detailboek Buitengevelisolatie systemen standaard detailboek Algemeen Voorwoord 3 Verkorte besteksomschrijving Stukadoorswerk 6 Verwerkingsadvies Buitengevelisolatie 7 Standaard Details 10 Overzicht Standaard Detailleringen

Nadere informatie

Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem?

Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem? Hoe installeer je een centraal stofzuigsysteem? Het aanleggen van een centraal stofzuigsysteem is vrij eenvoudig. Toch zijn er een aantal punten waar je op moet letten. Belangrijk is dat je nauwkeurig

Nadere informatie

Parket- of tegelvloer

Parket- of tegelvloer Kluswijzer voor het leggen van een parket- of tegelvloer Een harde vloer van parket of tegels c.q. plavuizen aanleggen is behalve fraai ook duurzaam. Parket Er bestaan drie soorten parket:: lamelparket,

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen PARKET/LAMINAAT OF BETIMMERING

Zelf uw woning aanpassen PARKET/LAMINAAT OF BETIMMERING Zelf uw woning aanpassen PARKET/LAMINAAT OF BETIMMERING Wilt u uw woning verfraaien door parket/laminaat aan te leggen of een houten betimmering (niet in de keuken) aan te brengen tegen een muur of tegen

Nadere informatie

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing»

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen: DELTA -DBF FX DELTA -REFLEX PLUS DELTA -DAWI GP DELTA -SPARXX M1 Het systeem DELTA -LIQUIXX

Nadere informatie

Hoe eenvoudig u dit systeem kunt aanbrengen, betegelen en afwerken, ziet u hier stap voor stap.

Hoe eenvoudig u dit systeem kunt aanbrengen, betegelen en afwerken, ziet u hier stap voor stap. Eurocol DIMFLOOR Het nieuwe Bouwbesluit van 1 januari 2003, en met name de verhoogde eis op contactgeluidsisolatie, heeft geleid tot een bewuster omgaan met harde vloerafwerkingen. De 820 EUROCOL DIM FLOOR

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking Multifunctioneel sierpleistersysteem

Wand- en plafondafwerking Multifunctioneel sierpleistersysteem OMSCHRIJVING ALGEMENE ASPECTEN Branderbriljant is een multifunctioneel sierpleistersysteem, bedoeld om vlakke, gladde ondergronden te repareren, te egaliseren en op een industriële wijze decoratief af

Nadere informatie

Beamix Vloervlak Egalisatie 770

Beamix Vloervlak Egalisatie 770 Beamix Vloervlak Egalisatie 770 Slechte ondergrond & Hout TOEPASSING Vezelversterkte gietvloer voor op slechte ondergronden, hout en vloerverwarming. Ideaal op (stabiele) houten (verdiepings)vloeren. Bij

Nadere informatie

Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen.

Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen. Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk deze leginstructries nauwkeurig te volgen. VOOREREIDING Laat de planken gedurende minstens 48 uren in de ongeopende verpakking bij normale kamertemperatuur

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking 4934 Systeem met spuitpleisterafwerking

Wand- en plafondafwerking 4934 Systeem met spuitpleisterafwerking Brander Afbouwprodukten 1/ 5 april 2004 OMSCHRIJVING ALGEMENE ASPECTEN Branderspack S is een spuitpleister voor het doeltreffend en economisch afwerken van vlakke, gladde ondergronden binnen. De spuitpleister

Nadere informatie

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties De juiste breedte en lengte bestellen Breedte De standaardbreedtes van onze schermdoeken zijn dusdanig gekozen dat ze aansluiten bij de gebruikelijke vakmaten van de kas. Zie onderstaande tabel: Standaardbreedte

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften EPDM Overzicht verwerkingsvoorschriften EPDM Algemene eigenschappen Aanbrengen van EPDM-membranen

Verwerkingsvoorschriften EPDM Overzicht verwerkingsvoorschriften EPDM Algemene eigenschappen Aanbrengen van EPDM-membranen Verwerkingsvoorschriften EPDM Uitgangspunt voor de verwerking is het Bouwbesluit. Het EPDM-systeem bestaat uit membranen, folie op rol, stroken en een compleet programma van vormstukken en manchetten voor

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Legvoorschrift Dinoflex Rubberen Vloeren

Legvoorschrift Dinoflex Rubberen Vloeren Legvoorschrift Dinoflex Rubberen Vloeren DINOFLEX rubberen vloertegels is een hoogwaardig kwaliteit product gemaakt van gerecycled rubber. Om optimaal van Uw nieuwe vloer te genieten moet de vloer goed

Nadere informatie

Zelf een wand betegelen. Wandtegels De voorbereidingen De wandtegels aanbrengen Kwaliteitseisen

Zelf een wand betegelen. Wandtegels De voorbereidingen De wandtegels aanbrengen Kwaliteitseisen Zelf een wand betegelen Wandtegels De voorbereidingen De wandtegels aanbrengen Kwaliteitseisen Zelf een wand betegelen 2 3 Het interieur van de woning verfraaien? Een ander verfje, een nieuw behangetje,

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

CapaCoustic Structure

CapaCoustic Structure Technisch informatieblad nr. 035 CapaCoustic Structure Naadloos plafondsysteem met als afwerking een spuitpleister met openstructuur. Materiaal Omschrijving Omschrijving van het systeem CapaCoustic Structure

Nadere informatie

LEGINSTRUCTIES KLIKVLOEREN IN KURK

LEGINSTRUCTIES KLIKVLOEREN IN KURK LEGINSTRUCTIES KLIKVLOEREN IN KURK Bewaar de kliktegels (en de materialen) in omstandigheden (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) die niet te fel verschillen van de omstandigheden in de ruimte waarin

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES INSTALLATIE INSTRUCTIES 1/5 Geachte klant, Wij danken U voor de aankoop van onze fineerhouten Par-ky vloer. Wij vragen U nadrukkelijk om deze plaatsingsinstructies met de grootste aandacht te lezen. INSTALLATIEMATERIAAL

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

ProGold Glasweefsel. Hoogwaardig, decoratief Glasweefsel, waarop diverse Sigma afwerkingen aangebracht kunnen worden. OMSCHRIJVING

ProGold Glasweefsel. Hoogwaardig, decoratief Glasweefsel, waarop diverse Sigma afwerkingen aangebracht kunnen worden. OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING Hoogwaardig, decoratief Glasweefsel, waarop diverse Sigma afwerkingen aangebracht kunnen worden. GEBRUIKSDOEL Het afwerken van wanden in bankgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, vergaderlokalen,

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

EXCELLENT EPOXYVLOEREN BVBA

EXCELLENT EPOXYVLOEREN BVBA Wandcoating Excellent wandcoating, is een primeur in het gamma. Deze nieuwe coating is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: Basic of Luxury. Door onze rijke ervaring in het aanbrengen van wandcoatings hebben

Nadere informatie

natúúrlijk kunstgras

natúúrlijk kunstgras Aanbrengen ondergrond voor kunstgras: Verwijder het oude gras en egaliseer de zwarte grond. Breng vervolgens een zandbed aan van 4 á 5cm met ophoogzand (straatzand). Géén metsel of schelpenzand gebruiken!

Nadere informatie

Aanleginstructies kunstgras

Aanleginstructies kunstgras Aanleginstructies kunstgras Aanbrengen ondergrond voor kunstgras: Verwijder het oude gras en egaliseer de grond. Breng vervolgens een zandbed aan van 5 cm met ophoogzand (straatzand). Géén metsel of schelpenzand

Nadere informatie

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl ballet- en dansvloeren sportvloeren.nl 9.0 PolyferBalletVloeren balletvloersysteem sportvloeren.nl systeembeschrijving technische gegevens 1 3 2 4 5 1 Toplaag Harlequin Surface Toplaag keuze: 2 Staalplaat

Nadere informatie