Installatie instructie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie instructie"

Transcriptie

1 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 1 van ALGEMEEN De vloerbedekking en wandbekleding moet eerst goed geïnspecteerd en onderzocht worden op zichtbare gebreken voordat hij wordt aangebracht. Als er duidelijke gebreken zijn dient u voor de installatie contact op te nemen met Gerflor Benelux. Het installeren van de het Gerflor Taradouche systeem dient te gebeuren conform onderstaande installatie instructie. 2. TARADOUCHE SYSTEEM 2.1 Definitie Het Taradouche systeem is een volledig douchesysteem met kunststof vloerbedekking en wandbekleding, inclusief het gebruik van sifons en het aanleggen van hellingen. 2.2 Vloerbedekking en wandbekleding Vloerbedekking IN BANEN Productlijn Brandklasse Totale dikte Brazilia sd Cfl-s1 2,2 mm Tarasafe Bfl-s1 2,4 mm Elegance sd Bfl-s1 2 mm Wandbekleding in banen Productlijn Dikte Brandklasse Mural Calypso 0,9 mm Bs2,d0 2.3 Aanvullende producten - Vloersifons - Holle hoekfprofielen - Steunvorm - Verloopprofiel - Douchedorpel - Lasdraden Alle oppervlakken (vloeren en wanden tot tegen het plafond) worden met dit volledige systeem verwerkt 3. Ondergrond De ondergrond dient te voldoen aan de normen conform de TV241 van het WTCB.

2 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 2 van Installatie voorwaarden Om de verwerking en waterdichtheid van het Taradouche systeem met opstaande plint mogelijk te maken dienen de volgende specifieke bouwmaatregelen worden getroffen: 4.1 Ondergrond De ondergrond dient te voldoen aan onderstaande zaken: Vloer met afschot naar de sifon (1%= 1 cm per 100 cm) over minstens 1,80 m rond en vanaf de sifon (afhankelijk van het loopplan). Hoek wand/vloer haaks en goed afgewerkt Uitzettingsvoegen door de natte ruimte Ondergrond (muren / wanden): Op de ondergrond mogen geen vochtvlekken, schimmel of opschriften voorkomen (meetlijnen, inktstrepen, opschriften met een vet potlood, graffiti, enz.). De muren moeten vlak en vertikaal zijn. 4.2 De Sifon ( let op: lees voor installatie de bijgesloten instructie) Op cementgebonden vloeren: levering en installatie van de sifon door de loodgieter (op het niveau van de afgewerkte vloerplaat en minstens 30 cm van de muren vanaf de as van de sifon) in samenspraak tussen de ruwbouw- en de vloerbedekkingsbedrijven Op houten ondergrond: levering en installatie van de sifon door de loodgieter (op het niveau van de panelen en minstens 30 cm van de muren vanaf de as van de sifon: eerst wordt het kader geplaatst en vastgeschroefd en vervolgens de sifon op het kader) in samenspraak tussen de timmer- en vloerbedekkingsbedrijven. 5. Installatie van de sifon De sifon wordt door de loodgieter geleverd en geïnstalleerd op het niveau van de afgewerkte dekvloer, minstens 30 cm verwijderd van de muren, gemeten vanaf de as van de sifon.

3 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 3 van 17 De volgende modellen verdienen de voorkeur: Gerflor Sifon INOX (artikel H 090) en Gerflor Sifon SITAR (artikel H112) of SITAR V (artikel H113)

4 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 4 van De hoeken ( wand en vloer) Ter voorbereiding van de hoeken wordt een steunvorm geadviseerd ( niet verplicht; artikel 0478). 7. DE INSTALLATIE VAN DE VLOERBEDEKKING 7.1 De ondergrond De ondergrond dient te voldoen aan de normen conform de TV241 van het WTCB. 7.2 Installatiemethode Er dient een opstaande plint te worden gecreëerd voor alle Gerflor vloerbedekkingen 7.3 Het installeren van de vloerbedekking Klimatologische omstandigheden De vloerbedekking moet minimaal 24 uur voor het installeren in de natter ruimte te worden gesneden en in de natte ruimte te worden neergezet ( verticaal) om voldoende te acclimatiseren. De hierna genoemde klimatologische condities moeten op de bouwplaats 3 dagen voor begin van de voorbereidende werkzaamheden, tijdens het leggen en tot 7 dagen na het afronden van de werkzaamheden in de specifieke te stofferen ruimten worden aangehouden. De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan 18 C en bij hoge temperatu ren dienen speciale maatregelen (ventilatie, airconditioning e.d.) worden genomen. Hoge kamertemperaturen leiden tot andere reactietijden en ander drooggedrag bij het verwerken van de te leggen materialen en kunnen leiden tot maatveranderingen van de vloerbedekkingen. Sterke veranderingen van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid hebben niet alleen effect op reactietijd en maatveranderingen. Deze kunnen ook latere schade tot gevolg hebben. De vereiste vloertemperatuur tijdens de installatie van de vloerbedekking is minimaal 15 C. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen 40% en 65% te liggen. Het maximaal toegestane vochtpercentage in de vloer is 2,5% bij zand cement dekvloeren en 0,3-0,5% voor calciumsulfaat gebonden gietdekvloeren.

5 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 5 van Legplan Bij het maken van het legplan dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken: Leg de banen zo dat de lasnaden zich op meer dan 20 cm van de sifon bevinden. Wij adviseren om geen lasnaden in de douchehoek te creëren Verlijming De verlijming dient plaats te vinden 24 uur nadat de producten in de ruimte zijn gelegd t.b.v. het acclimatiseren. Voor de gewone verlijming wordt een emulsie - acryllijm aangebracht met een fijn vertande spatel voor ongeveer g/m² van het A2-type (volgens TKB-specificatie). Om deze hoeveelheid na te leven dient de spatel regelmatig te worden vervangen. Het lijmen van de vloerbedekking dient te worden gerealiseerd volgens de aanwijzingen en verwerkingsvoorschrift van de fabrikant van de lijm. De voorgeschreven tijden (open tijd etc) en kamfijnheid ( wij adviseren het toepassen van een lijmkam type A2) moeten worden aangehouden. Note : Gebruik geen solventhoudende lijm om opstaande plinten en buitenhoeken of elke ander hoek te verlijmen. Wij adviseren een acryl dispersielijm te gebruiken Het leggen van de banen Ten behoeve van het thermisch lassen van de vloerbedekking dient tussen de banen een kleine opening (0,5-1mm; dikte van een creditcard) te worden vrijgelaten. Voor het bepalen van de installatierichting van de banen verwijzen wij u naar bijlage I. De banen worden geleverd met afgesneden kanten. Als de productieranden onbeschadigd zijn en de banen thermisch worden gelast dan kunnen de banen tegen elkaar worden gelegd zonder schoonsnijden. Als koudlas wordt toegepast dan dienen de banen te worden schoongesneden. Het schoonsnijden/banen dubbel doorsnijden dient te gebeuren voor het verlijmen van de banen. Voor het snijden van een naad worden de banen enkele cm overlappend gelegd en nauwkeurig uitgelijnd. Bij lange banen wordt met een slagkoord de snijlijn op de bovenste baan gemarkeerd, met een universeel mes langs een stalen liniaal ingesneden en dan met een haakmes gescheiden. Bij het voorsnijden van de onderste baan wordt de snijkant van de bovenste baan gebruikt als geleiding.

6 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 6 van 17 Na het snijden van de naad wordt een baan (de leidende baan) voor de helft in de lengterichting teruggeslagen. Langs een van de beide nu open liggende baanranden wordt de ligging van de naad op de ondergrond gemarkeerd. Vervolgens worden de overige banen tot de helft omgeslagen. Beginnend vanaf de omslagkant wordt de lijm, zo veel mogelijk rechtlijnig, parallel aan de omslagkant aangebracht en worden de banen onmiddellijk ca cm in het verse lijmbed geschoven en aangedrukt. Na voldoende open tijd wordt eerst de leidende baan langs de gemarkeerde lijn ingelegd en met een aanwrijfplank aangewreven. Daarna worden de volgende banen gelegd en aangewreven. Op gelijke wijze worden de tweede baanhelften gelegd, echter hier moeten de banen niet meer dan 5-10 cm in het verse lijmbed worden geschoven en aangedrukt. Hierdoor worden omslagverdikkingen voorkomen, die zichtbaar zijn in het gelegde vlak en die vaak leiden tot klachten Aanwrijven en walsen van de vloer Tijdens de installatie dient de vloer zoals hierboven omschreven te worden aangewreven. Aansluitend (direct na de installatie in een bepaalde ruimte) dient de vloer in zijn geheel te worden gewalst (80kg wals) Afdichting van de aansluiting vloerbedekking/sifon Rol de vloerbedekking uit en verlijm ze tot aan het eerste schroefgat van de klemring van de sifon. Wij adviseren een dubbele verlijming met solvent vrije contactlijm rond de sifon. Plaats de banen zo tegen elkaar dat alle lasnaden meer dan 20 cm van de sifon verwijderd zijn. Teken de cirkel voor het uitsnijden langs de binnenkant van de klemring die u boven de opening houdt.

7 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 7 van 17 Snij de opening in de vloerbedekking uit. Verwarm de baan met een föhn Breng de klemring aan. Bevestig de klemring met de schroeven.

8 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 8 van De randen waterdicht maken Installatie opstaande plint in een binnenhoek 1. Verlijm de vloerbedekking tot een hoogte van 13 cm tegen de wand (opstaande plint). 2. Snij de vloerbedekking door onder een hoek van 45 en las de CR 40 laskoord. 3. Plaats een hoekprofiel in de hoek: bevestig door dubbele verlijming van het gerflor hoekprofiel ( artikel H 204) over de volledige hoogte vanaf de opstaande plint Installatie opstaande plint in een buitenhoek 1. nij de vloerbedekking door tot op halve hoogte van de steunvorm. 2. Breng een passend stuk vloerbedekking aan. 3. Las met CR 40 laskoord en druk alle naden effen aan.

9 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 9 van De naden afwerken Thermisch lassen is verplicht (minstens 24 uur na het verlijmen). De vloerbedekking wordt thermisch gelast. Ten behoeve van het thermisch lassen van de vloerbedekking dient tussen de banen een kleine opening (0,5-1mm; dikte van een creditcard) te worden vrijgelaten. Het thermische lassen dient 24 uur na het lijmen van de vloerbedekking plaats te vinden. Voor een optimaal lasresultaat moet bij het uitfrezen van de naden een paraboolvormig freesblad worden gebruikt. Freesbladbreedte 3,3 mm voor lasdraad met 4 mm diameter. Freesdiepte gelijk aan de dikte van de toplaag. Voor het lassen van het heterogene projectvinyl adviseren wij het gebruik van een geschikt hetelucht las apparaat met snellasmond (0,9mm; bijv. snellasmond van Romus artikel 95254), om ervoor te zorgen dat de warmte gericht de freesnaad raakt en dat zodoende glanzende strepen links en rechts van de naad zoveel mogelijk worden voorkomen (bijv. ultrasnel hete lucht lasapparaat van de fa. Janser , of van de fa. Leister artikel-nr.: 27.21/ ). Voor het automatisch lassen adviseren wij een lasautomaat geschikt voor vinyl. Belangrijk voor een vakkundige en duurzame lasverbinding zijn: Materiaal identieke lasdraad (vinyl-lasdraad voor de betreffende vloerbedekkingen). correct uitfrezen. voldoende hoge lastemperatuur. daarop afgestemde lassnelheid en aandruk. afsteken van de lasdraad in twee bewerkingen (voor het afsteken van de lasdraad adviseren wij het afsteekmes van Mozart). De tweede keer pas afsteken als de lasdraad volledig is afgekoeld. steekproefsgewijs controleren van de sterkte van de las. geschikt gereedschap; machines en apparaten. Note: niet lassen op de sifon 7.6 Overgang douche/kamer Om de overgang van de douche naar de kamer te realiseren dient gebruik gemaakt te worden van de Gerflor dorpel ( artikel 0469)

10 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 10 van 17 De bevestiging dient plaats te vinden met een dubbele verlijming met solvent vrije contactlijm. Voor de afdichting rond de voet van de deurlijst dient een acrylaatkit worden toegepast. De soepele tong van de dorpel te worden afgesneden als de vloerbekleding van de aangrenzende kamer een schuimrug heeft. Let op: Bij aansluiting met een andere type vloerbedekking bijvoorbeel rubber of linoleum afkitten met een ms polymeer kit, zowel aan de kant van de kamer als de douche. Ook rond de voet van de deurlijst afkitten Bij aansluiting met een rubberen drempelprofiel van douche afkitten met een ms polymeer kit zowel aan de kant van de kamer als de douche. Ook rond de voet van de deurlijst afkitten

11 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 11 van INSTALLATIE VAN DE WANDBEKLEDING, MURAL CALYPSO 8.1 Ondergrond De ondergrond dient te voldoen aan de normen conform de TV241 van het WTCB. ( België) 8.2 Voorbereiding van de aansluiting op de opstaande plint De ribbels onder de overlapping worden weggehaald met een kwartmaanmes. Het verschil in dikte diktes dient worden gecompenseerd met een Gerflor verloopprofiel ( artikel 0490) Voorbereiding Binnenhoek ( zie afbeelding hoek 1) Lijm een Gerflor hoekprofiel ( artikel H 204) in de hoek vóór u de Mural Calypso bevestigt Buitenhoek en stompe hoeken (> 90 ; zie afbee lding hoek 2 en 3) Bij buitenhoeken en stompe hoeken wordt een dubbele verlijming met solvent vrije contactlijm aanbevolen om na verloop van tijd verlies van hechting te vermijden. Een dubbelzijdig tape mag worden gebruikt, met toestemming van de kleefmiddelfabrikant die hiervoor de nodige garantie dient te leveren. 8.3 Installatie van de Mural Calypso over de gehele hoogte van de muur De banen kunnen vertikaal of horizontaal aangebracht worden. Wij adviseren om te kiezen voor het systeem dat leidt tot de minste naden) Bij een systeem plafond: verlijm Mural Calypso vóór de hoeklijsten worden aangebracht. Bij horizontale installatie moet het materiaal over een hoogte van 1,95 meter worden uitgerold vanaf de bovenzijde van de opstaande plint om de Taradouche-vloerbedekking over minimaal 3 cm te overlappen. Voeg vervolgens een border toe vanaf het (systeem) plafond.

12 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 12 van Klimatologische omstandigheden De wandbekleding moet minimaal 24 uur voor het installeren in de natter ruimte te worden gesneden en in de natte ruimte te worden neergezet ( verticaal) om voldoende te acclimatiseren. De hierna genoemde klimatologische condities moeten op de bouwplaats 3 dagen voor begin van de voorbereidende werkzaamheden, tijdens het leggen en tot 7 dagen na het afronden van de werkzaamheden in de specifieke te stofferen ruimten worden aangehouden. De omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan 18 C en bij hoge temperatu ren dienen speciale maatregelen (ventilatie, airconditioning e.d.) worden genomen. Hoge kamertemperaturen leiden tot andere reactietijden en ander drooggedrag bij het verwerken van de te leggen materialen en kunnen leiden tot maatveranderingen van de vloerbedekkingen. Sterke veranderingen van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid hebben niet alleen effect op reactietijd en maatveranderingen. Deze kunnen ook latere schade tot gevolg hebben. De vereiste vloertemperatuur tijdens de installatie van de vloerbedekking is minimaal 15 C. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen 40% en 65% te liggen. Het maximaal toegestane vochtpercentage in de vloer is 2,5% bij zand cement dekvloeren en 0,3-0,5% voor calciumsulfaat gebonden gietdekvloeren De basislijnen aanbrengen Verticale installatie: Trek de basisloodlijn volgens de afmetingen van het vertrek zodanig dat er geen lasnaden in een hoek of in de buurt van een hoek (minstens 10 cm verwijderd) voorkomen. Horizontale installatie: Trek over de hele omtrek van de badkamer een waterpas lijn op 1,95 m boven de opstaande plint Verlijmen Breng één enkele laag van een wateroplosbare dispersielijm (acryl) aan met een vachtroller Het lijmen van de vloerbedekking dient te worden gerealiseerd volgens de aanwijzingen en verwerkingsvoorschrift van de fabrikant van de lijm. De voorgeschreven tijden (open tijd etc) en kamfijnheid ( wij adviseren het toepassen van een lijmkam type A2) moeten worden aangehouden Verlijmen bij verticale installatie Verlijmen over de hele hoogte, tot tegen het plafond Verlijmen bij horizontale installatie Uitsluitend verlijmen tot aan de hoogte die werd bepaald voor het aanbrengen van de baan. De border wordt slechts verlijmd nadat de horizontale baan is aangebracht.

13 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 13 van Verlijmen van de hoeken Binnenhoeken Lijm een hoekprofiel ( artikel H 204) met acryllijm in de hoek vóór u de Mural Calypso bevestigt Buitenhoeken en stompe hoeken Bij buitenhoeken en stompe hoeken wordt een dubbele verlijming met solvent vrije contactlijm aanbevolen om na verloop van tijd verlies van hechting te vermijden. Een dubbelzijdig tape mag worden gebruikt, met toestemming van de kleefmiddelfabrikant die hiervoor de nodige garantie dient te leveren De banen aanbrengen Verticale installatie De baan de dag voordien uitrollen en rekening houden met een overmaat (minimaal 10 cm). De banen aanbrengen en hierbij vermijden dat er lassen in de douchezone voorkomen. Horizontale installatie De baan de dag voordien uitrollen en rekening houden met een overmaat (minimaal 10 cm). Trek over de hele omtrek van de badkamer een waterpas lijn op 1,95 m boven de bovenrand van de opstaande plint. Trek een verticale loodlijn over de hele hoogte van de muur die zich tegenover de deur bevindt. Breng op de bovenrand van het materiaal een merkteken aan in het midden van de baan vóór u deze aan de beide uiteinden oprolt. Ontrol een van de opgerolde uiteinden langs de horizontale lijn en druk vervolgens aan. Ga op dezelfde manier te werk voor het tweede gedeelte De border bovenaan aanbrengen Rol de border de dag voordien af en hou rekening met een overmaat, zowel in de lengte als in de breedte Aanwrijven Het dient in twee fasen plaats te vinden: Fase 1, onmiddellijk na de installatie: Vlakke stukken: Verwijder de lucht met een aanwrijfplank van boven naar beneden en van het midden naar de randen.

14 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 14 van 17 Buitenhoeken: Druk vast naar de hoek toe Draai de wandbekleding voorzichtig om de hoek, waarbij u de hoek aanwrijft met een doek en afwerkt met een hoekroller voor buitenhoeken ( artikel ) Binnenhoeken en stompe hoeken Bevestig de wandbedekking met de drukrol voor binnenhoeken ( artikel ) Fase 2: Aanwrijven De hele oppervlakte aandrukken met een aanwrijfplank of een doek. Wij adviseren om het materiaal niet te verwarmen om een bolstaand effect in binnenhoeken te vermijden Pas snijden van de wandbekleding bij het plafon Maak het materiaal gelijk langs het (systeem) plafond. Wij adviseren de rand af te kitten met een ms polymeer kit De naden behandelen (24 uur na het verlijmen) Banen bevestigen Frezen Mural Calypso ( speling tussen de banen 0,5 1 mm; dikte van een credit card) Gereedschap Gebruik Zorgt voor gelijkmatige naden. Verwijdert lijmresten die het smelten van het laskoord verhinderen. Driehoekkrabber of Wegens de dikte van dit materiaal moet elke wandguts baanrand apart worden gefreesd met een driehoekkrabber/wandguts om links en rechts af te schuinen. Met deze methode wordt het contactoppervlak van de CR 41 laskoor bij het Lassen Hetelucht las apparaat ( Type Janser ) met snellasmond (0,9 mm; bijvoorbeeld snellasmond van Romus artikel 95254) Type Leister artikel 27.21/ Afsteken Afsteekmes Mozart lassen vergroot. CR 41 laskoord. Luchtstroom: stand 4 (80 l lucht/min). Temperatuur: 450 tot 500 C, CR 41 laskoord. Luchtstroom: stand 4 (80 l lucht/min). Temperatuur: 450 tot 500 C,

15 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 15 van Overlappingen van de opstaande plint De wandbekleding overlapt de opstaande plint van de vloerbedekking minstens 3 cm. Mural Calypso wordt met acryllijm op de opstaande plint bevestigd. 1: Het verschil in dikte wordt gecompenseerd met een verloopprofiel. 2: Verwijder ribbels over 3 cm met een kwartmaanmes. 3: Bescherm de wandbedekking onder de overlapping met maskeertape. 4: Breng de lijm aan. Verwijder de maskeertape voor u de Mural Calypso aanbrengt. Verwarm en druk de Mural Calypso op de overlapping aan met een vlakke roller. 8.5 Afwerking De Mural Calypso dient zorgvuldig te worden uitgesneden en worden verlijmd rondon de wcaansluitingen Nutsleidingen De Mural Calypso moet met de grootste zorg worden gesneden, verlijmd en aangepast rond de nutsleidingen Muurfittingen/ wanddoorvoer/ randen/naden/voegen Wij adviseren om deze plekken af te kitten met een specifieke sanitair kit. 9. MAATREGELEN VOOR DE INGEBRUIKNAME Zodra de plaatsing van de vloerbedekking voltooid is, moet deze vlekvrij gemaakt worden en ontdaan worden van afval of snijresten. Daarna mag de vloerbedekking niet betreden worden tot de oplevering van het project. Indien dit toch zou gebeuren, valt de eventuele schade aan de vloerbedekking buiten de aansprakelijkheid van Gerflor. Note: als na de installatie van de vloer nog bouwwerkzaamheden plaatsvinden dan dienen de volgende twee werkzaamheden voor de hierboven genoemde werkzaamheden te worden uitgevoerd: Rest materiaal en stof verwijderen Afdekken van de vloer met een protectie materiaal.

16 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 16 van 17 Voor een normaal voetgangersgebruik mag de ingebruikname ten vroegste 24 uur na het beëindigen van het installeren van de vloer plaatsvinden. Voor het plaatsen van de meubels en ander rollende belastingen dient men een wachttijd van minstens 72 uur in acht te nemen. 10. BIJZONDERE AANWIJZIGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE VLOERBEDEKKING /WANDBEKLEDING 10.1 Migratie & Vlekken In bijzondere gevallen kunnen agressieve stoffen zoals bijv. teer, vetten, oliën, verf, die onder de schoenzolen naar binnen worden gedragen, leiden tot verkleuringen in sterk belopen gedeeltes. Kleurveranderingen in de vorm van geelverkleuringen van de vloerbedekking kunnen over het algemeen op de begane grond overal voorkomen, waar in de wegenbouw teer- en bitumenresten aanwezig zijn. Dergelijke verkleuringen op de vloerbedekkingen zijn niet te verwijderen. Vooral de lichtere kleuren zijn gevoeliger voor verkleuring dan de donkere, dekkende kleuren. Bepaalde rubbersoorten (bijv. bij stoel- en meubelpoten) kunnen bij langdurige inwerking verkleuringen veroorzaken op verende vloerbedekkingen die niet meer te verwijderen zijn. Deze zijn te voorkomen door het gebruik van geschikte, kleurvaste rubberkwaliteiten, waarbij de fabrikant de geschiktheid voor gebruik op verende vloerbedekkingen garandeert, of door het gebruik van vinyl of polyethyleen. Haarverf-, alcohol- en jodiumhoudende huid desinfecteringsmiddelen evenals oplosmiddelhoudende substanties met kleurstoffen tot verkleuring van het oppervlak, wanneer zij niet onmiddellijk nadat ze op de vloer terecht zijn gekomen, worden verwijderd. Desinfecteringsmiddel- en zeepdispensers moeten zo worden geplaatst, dat de middelen niet op de bodem druppelen. Schoonmaakmiddelen zoals bijv. basisvloerreiniger, beschermende- en neutrale schoonmaakmiddelen moeten op elkaar zijn afgestemd om ongewenste wisselwerking (kleverige oppervlakte, verkleuringen) uit te sluiten. Lees hiervoor de betreffende reinigingsvoorschriften Warmte inwerking Gloeiende sigaretten die onoplettend op hoogwaardige, elastische vloerbedekkingen worden gegooid, veroorzaken vlekken van verkoling en korstvorming op het oppervlak. Deze vlekken kunnen alleen door reparatie van de betreffende plekken worden verwijderd. Direct uitgetrapte sigaretten laten echter maar lichte sporen achter. 11. REINIGING De opdrachtnemer moet de opdrachtgever reinigings- en onderhoudsvoorschriften overhandigen. De actuele reinigings- en onderhoudsvoorschriften vindt u op

17 Versie oktober 2013 Gerflor Benelux Pagina 17 van ACCESSOIRES De volgende accessoires zijn beschikbaar bij Gerflor Benelux: 13. Ondersteuning & Garantie Ter ondersteuning van de installatie organiseren wij op aanvraag: a. Specifieke trainingen met betrekking tot de installatie van het Taradouche systeem b. Ondersteuning bij de opstart of de uitvoering van het project 14. CONTACTGEGEVENS Gerflor Benelux BV Postbus JC Eindhoven Nederland T: +31(0) I : E: Bijlage I: legrichting Productlijn Mural Calypso Brazilia sd Elgance sd Tarasafe legrichting Gestort Zelfde richting Zelfde richting Gestort

NL Leginstructies Quick Step Uniclic Multifit parket ALGEMEEN VOORAF

NL Leginstructies Quick Step Uniclic Multifit parket ALGEMEEN VOORAF NL Leginstructies Quick Step Uniclic Multifit parket ALGEMEEN Uniclic Multifi t is een revolutionair systeem voor het plaatsen van samengesteld parket. De panelen kunnen eenvoudig in elkaar geklikt worden

Nadere informatie

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen Earth & Fire, Bretagne, Art. 11157362 www.solidfloor.com LEGINSTRUCTIES Lees zorgvuldig deze aanwijzingen

Nadere informatie

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking FERMACELL gipsvezelplaten Handleiding voor de verwerking 2 Voordelen FERMACELL voordelen. FERMACELL bestaat uit gips en papiervezels. Zonder gebruik van bindmiddel. Bouwbiologisch geen bezwaaren. Voor

Nadere informatie

VOORDELEN BAMBOEVLOEREN

VOORDELEN BAMBOEVLOEREN VOORDELEN BAMBOEVLOEREN Milieuvriendelijk Op wereldvlak zal er een schaarste komen van tropische hardhout soorten. Bamboe biedt hier het alternatief. Bamboe is geen boom maar een grassoort dat razendsnel

Nadere informatie

Instructies voor de plaatsing van Santana-wanden

Instructies voor de plaatsing van Santana-wanden Instructies voor de plaatsing van Santana-wanden 1. EEN WOORDJE VOORAF 2 2. VOOR JE BEGINT 2 3. VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 2 3.1 Nieuw pleisterwerk 3 3.2 Geverfd pleisterwerk 3 3.3 Behang 3 3.4 Faience-tegels

Nadere informatie

Installatiegids - TERRACE

Installatiegids - TERRACE Installatiegids - TERRACE Beste Twinson partner, Twinson is een nieuw revolutionair materiaal, vervaardigd uit PVC en hout. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuwe grondstof brengt

Nadere informatie

KEMPEROL 1K-SF Afdichting

KEMPEROL 1K-SF Afdichting KEMPEROL 1K-SF Afdichting Gebruiksdoel Als afdichting in combinatie met KEMPEROL Vlies o voor detailwerkzaamheden, o voor het maken van aansluitingen o als oppervlakafdichting Bij nieuwbouw en reparatie

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Zink Advies. Technisch adviesboek

Zink Advies. Technisch adviesboek Zink Advies Technisch adviesboek 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - NedZink 4 Hoofdstuk 2 - Producten 6 Hoofdstuk 3 - Montage van dakgoten 9 en hemelwaterafvoerbuizen Hoofdstuk 4 - Bouwfysica 17 Hoofdstuk 5

Nadere informatie

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5 p. 1 Inleiding Zelf isoleren is niet altijd even gemakkelijk. Dak- muur- en vloerisolatie moeten immers perfect op elkaar aansluiten. Zo vermijd je koudebruggen, plaatsen die minder goed of niet geïsoleerd

Nadere informatie

FOREX en FOAM-X Bewerkingsinstructies

FOREX en FOAM-X Bewerkingsinstructies FOREX en FOAM-X Bewerkingsinstructies SNIJDEN - STANSEN...2 ZAGEN - BOREN - FREZEN...3 AfKANTEN- BUIGEN...4 WARM VERVORMEN...5 LASSEN...6 LIJMEN...7 LIJMEN - SPECIALE METHODEN...8 MECHANISCHE BEVESTIGINGEN...9

Nadere informatie

6. Glasplaatsing. 5.20 Plaatwerk. 6.1. Algemeen. 6.2. Opbouw sponning

6. Glasplaatsing. 5.20 Plaatwerk. 6.1. Algemeen. 6.2. Opbouw sponning 5.20 Plaatwerk 5.20.1 Algemeen Onder plaatwerk vallen zowel de constructies in bewerkte aluminium platen als de samengestelde platen. Bij deze samengestelde platen, ook wel sandwichpanelen genoemd, gaan

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding Stoopen & Meeûs STUC Handleiding 20-1-2015 Inhoudsopgave 1 Beschrijving STUC... 4 2 Verpakking... 4 3 Voordelen STUC... 4 4 Productgamma... 5 4.1 StucPrimer... 5 4.2 STUC... 5 4.2.1 STUC Granito... 5 4.2.2

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE

LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE 1) Algemeen Uniclic is een revolutionair systeem voor het plaatsen van laminaatvloer zonder het gebruik van lijm. Dankzij de ingenieuze vorm van tand en groef klikken de

Nadere informatie

Tipgids. Nieuw! Rigips TopStuc Zie pagina 24 & 25. Kijk voor nog meer tips. om uw huis gemakkelijk en mooi te verbouwen op www.rigips.

Tipgids. Nieuw! Rigips TopStuc Zie pagina 24 & 25. Kijk voor nog meer tips. om uw huis gemakkelijk en mooi te verbouwen op www.rigips. Kijk voor nog meer tips om uw huis gemakkelijk en mooi te verbouwen op www.rigips.nl Daar elke toepassing in de praktijk gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Installatie en onderhoud

Installatie en onderhoud Een commercieel programma tapijttegels speciaal ontwikkeld voor kantoren. Een harde vloerbedekking met textiele toplaag en warme uitstraling. Levenslange anti-bacteriële werking en hoge akoestische waarden.

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

7. Afwerking van cellenbeton

7. Afwerking van cellenbeton 96 7. Afwerking van cellenbeton 7.1 Afwerking van cellenbetonblokken Buitenmuren in cellenbetonmetselwerk moeten tegen de weersomstandigheden worden beschermd. Hierdoor worden de uitstekende isolerende

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

[nl] Stûv 30-compact. instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie

Leven is buiten, buiten is megawood. BOUW- HANDLEIDING. Montagevideo s op www.megawood.com/nl/videos

Leven is buiten, buiten is megawood. BOUW- HANDLEIDING. Montagevideo s op www.megawood.com/nl/videos 2014 Leven is buiten, buiten is megawood. BOUW- HANDLEDNG Montagevideo s op www.megawood.com/nl/videos NHOUDSOPGAVE NHOUD Met megawood de natuur verkennen en ervan leren. Zo ontstaat een bijzonder materiaal

Nadere informatie

Zo kunt u zelf een nieuwe vloer leggen

Zo kunt u zelf een nieuwe vloer leggen Vloeren Zo kunt u zelf een nieuwe vloer leggen Ondervloeren Laminaat Flexxfloors Massieve vloerdelen Afwerken en onderhouden Vloeren leggen Een vloer van GAMMA is altijd een verstandige keuze. Het uitgekiende

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

Fonterra Tacker 15 / 17 / 20

Fonterra Tacker 15 / 17 / 20 Technische handleiding vloer- en wandverwarming Fonterra Tacker 15 / 17 / 20 Planning Systeemomschrijving Fonterra Tacker is het ideale vloerverwarmingssysteem voor krapbemeten en hoekige ruimten, omdat

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen.

UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen. UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen. BKB Publikatie Nr. PBL0357/98 Datum uitgifte : 1998-08-01 Uitgever: BV Kwaliteitsverklaringen

Nadere informatie

PLAATSINGS- EN ONDERHOUDSGIDS

PLAATSINGS- EN ONDERHOUDSGIDS PLAATSINGS- EN ONDERHOUDSGIDS uniek in natuursteen Stone Gallery E3-laan 86-92 B - 9800 Deinze Tel.: +32 (0)9 381 82 82 Fax: +32 (0)9 380 16 55 e-mail: info@brachot.com website: www.brachot.com WOORD VOORAF

Nadere informatie

Zo kunt u zelf tegelen

Zo kunt u zelf tegelen sanitair Zo kunt u zelf tegelen Zelf tegelen Afvoegen Overzicht assortiment tegellijmen en voegmiddelen Zo kunt u zelf tegelen Zelf een prachtige wand of vloer tegelen? Deze GAMMA folder wijst u de weg!

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie