ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY BEDRIJFSKUNDE AFDELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY BEDRIJFSKUNDE AFDELINGEN 2009-2010"

Transcriptie

1 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY BEDRIJFSKUNDE AFDELINGEN

2 INHOUD 1 PROGRAMMA MANAGEMENT 2 EXAMENCOMMISSIE 3 STUDIEADVISEURS 4 CAREER SERVICES 6 INTERNATIONAL OFFICE 8 STUDY ASSOCIATION RSM 9 STUDENTENVERTEGENWOORDIGING 10 BIT HELPDESK RSM 11 ERASMUS STUDENTEN SERVICE CENTRUM 12 STUDENTENDECANEN 13 UNIVERSITEITSPSYCHOLOGEN 14 TAAL- & TRAININGSCENTRUM 15 EXAMENADMINISTRATIE 15 BUSINESS INFORMATION CENTRE 16 BIBLIOTHEEK 18 LITERATUUR & COPYSHOP 20 SPORTFACILITEITEN Colofon Uitgave Augustus 2009 Redactie M.M.A. Hutting-Schutter M.O. Bakker J. van der Woude Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University. Ontwerp B&T Ontwerp en advies Beeldmateriaal Michelle Muus, Paula Delfos, Beeldbank EUR, Media Library RSM Drukwerk B&T Ontwerp en advies Disclaimer Rotterdam School of Management, Erasmus University behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze brochure te wijzigen.

3 PROGRAMMA MANAGEMENT Je hebt vast onze gezichten weleens gezien op voorlichtingsdagen of tijdens de kick-off in augustus. Wij zijn de programma managers van Bedrijfskunde. Wij coördineren en organiseren de Bachelor en Master programma s van Bedrijfskunde. We organiseren voorlichtingsactiviteiten, beheren de websites, maken roosters en course manuals. De studiegids is jaarlijks ook van onze afdeling afkomstig. Als je vragen hebt over bijvoorbeeld de jaarplanning, het Bindend Studie Advies, de premaster, de master, roosters, (tentamen)inschrijvingen, vakevaluaties, minors, SIN-Online, open dagen etc, kun je altijd bij ons terecht! We hebben ook een Topic Index op SIN-Online gemaakt waar je veel handige en belangrijke reglementen en handleidingen vindt, zoals de stagehandleiding, het Onderwijs Examen Reglement, de toelatingseisen tot de master, de handleiding voor het schrijven van een master thesis etc. Marna Bakker, Bachelor 1 Kamer T5-11 Telefoon Marlinde Hutting, Bachelor 2 & 3 & premaster Kamer T5-09 Telefoon Madeleen Vuijk, Master Kamer T5-22 Telefoon Tessa van der Veer, Assistent Programma Manager BScBa Kamer T5-17 Telefoon Sigrid Batenburg, Assistent Programma Manager MScBa Kamer T5-17 Telefoon

4 EXAMENCOMMISSIE De Examencommissie heeft een breed takenpakket op het gebied van tentamens en examens. Onderdelen van het takenpakket van de Examencommissie zijn: het bewaken van de kwaliteit van de tentamens en examens; het treffen van maatregelen in geval van fraude; het verlenen van bewijzen van toelating tot de masteropleiding; het jaarlijks opstellen van het Onderwijs Examen Reglement (OER): het behandelen van vrijstellingsaanvragen of extra tentamenkansen en klachten over tentamens; het administreren van de Engels sufficiëntie voor premaster studenten. Mocht je dus jouw Engels sufficiëntie gedurende het studiejaar behaald hebben, dan dien je dit aan te tonen bij de Examencommissie. Een formeel verzoek (bijvoorbeeld een aanvraag voor vrijstelling of extra tentamenkans) moet schriftelijk (per brief, niet per ) ingediend worden, voorzien van alle relevante stukken (zie Indien je een vraag hebt, kijk eerst in het overzicht frequently asked questions op de website of je daar het antwoord vindt. Kamer T5-41 Openingstijden maandag t/m vrijdag van tot uur Telefoon secretariaat / 8731 Website 2

5 STUDIEADVISEURS Alle (ook aanstaande) studenten kunnen een beroep doen op de studieadviseurs voor informatie, hulp of advies. Hierbij kan het gaan om zaken als studiebegeleiding en studieplanning, keuzemogelijkheden in de studie, studieproblemen, mastertoelating, etc. De studieadviseur is ook degene bij wie je persoonlijke of andere omstandigheden meldt die de goede voortgang van jouw studie belemmeren. Mits tijdig gemeld, kan daar dan, bij bijvoorbeeld de toepassing van het Bindend Studie Advies, rekening mee worden gehouden. Tot de taken van de studieadviseur behoren onder meer: het bewaken en begeleiden van de studievoortgang van de studenten; voorlichting, individueel of aan groepen, met het oog op de voorgenomen opleiding; bemiddeling t.b.v. studenten die op grond van persoonlijke omstandigheden recht hebben op toepassing van een bijzondere regeling in het kader van de examenregelingen; informatieverstrekking over de vrijstellingsregelingen en de aan de examencommissie te richten verzoeken; hulp en/of verwijzing bij persoonlijke en/of studieproblemen. De studieadviseurs zijn in hun advisering onafhankelijk. Zij gaan uit van de belangen van de individuele studenten en de factoren in het onderwijs of hun leefsituatie die hun functioneren bepalen. Studenten kunnen ervan op aan dat hetgeen zij vertrouwelijk met de studieadviseur bespreken niet ter kennis komt van anderen. Kamer T5-21 SIN-Online channel RSM Study Advice (voor korte en algemene vragen) Telefonisch spreekuur maandag- en woensdagochtend van tot uur Telefoonnummer Inloopspreekuur (voor korte vragen zonder afspraak) dinsdag- t/m donderdagmiddag van tot uur Website Afspraken (voor uitgebreide vragen) via de website Pim Visscher Algemeen studieadviseur & aanspreekpunt voor topsporters Kamer T5-21 Dini Leentvaar Algemeen studieadviseur Kamer T5-21 Michèle van Rees Algemeen studieadviseur Kamer T5-21 3

6 CAREER SERVICES ZOEK JE EEN STAGE? EEN AFSTUDEEROPDRACHT? EEN BIJBAAN OF EEN EERSTE BAAN? Career Services biedt een groot aantal stage en carrière gerelateerde services aan de studenten van de RSM. Career Services kan jou helpen jouw interesses en vaardigheden helder te krijgen, je interviewtechnieken te verfijnen, je assisteren bij het opstellen van een curriculum vitae en hoe je het beste een stage kan vinden. Career Services geeft ook tips hoe te reageren op stages en afstudeeropdrachten en bij de interactie met potentiële werkgevers. De services zijn gratis en zijn het meest effectief in het jaar voorafgaand aan je bachelor of master afstuderen. Sylvia Kruter, Frieda Franke en Linda Lagrand STAGES Binnen het Bedrijfskunde curriculum kun je ervoor kiezen om een stage te doen in het eerste trimester van je derde jaar. Stages zijn ook een belangrijk onderdeel als input bij het schrijven van de master thesis. Eigen initiatief bij het vinden van een stage is natuurlijk cruciaal. Career Services staat klaar om je te helpen bij het individueel benaderen van een potentiële stageaanbieder. Om op de hoogte te blijven van alle stagemogelijkheden in Nederland (ook voor niet-nederlandssprekenden) en in het buitenland is het handig je te abonneren op het Career Services channel van SIN-Online. 4

7 Het stageaanbod wordt ook geplaatst op de Career Services studentenwebsite en het aanbod is te vinden in de mappen op de leestafel voor het Career Services kantoor. Gemiddeld worden er honderdvijftig stages aangeboden. Je kunt hiervoor solliciteren door een met in de bijlage jouw CV en een motivatiebrief te mailen naar o.v.v. het stagenummer. Website Frieda Franke Kamer T5-34 Telefoon LINK NAAR HET BEDRIJFSLEVEN Career Services faciliteert bedrijfspresentaties en interviewsessies met bedrijven. Gedurende het collegejaar organiseert Career Services ook workshops, aangeboden door bekende bedrijven. Elke workshop richt zich op een specifiek aspect van de sollicitatieprocedure; het schrijven van een CV, interviewvaardigheden, hoe verkoopt men zichzelf etc. Linda Lagrand Kamer T5-34 Telefoon Sylvia Kruter (voor afspraken en vragen) Kamer T5-36 Telefoon Op het Career Services channel staan alle business courses, recruitment events, workshops etc. En wanneer je afstudeert, is het mogelijk dat je via Career Services op de hoogte wordt gehouden van het aanbod van startersbanen en andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Startersbanen worden ook aangekondigd via het Career Services channel en tevens gepubliceerd op de website. 5

8 INTERNATIONAL OFFICE Tijdens de opleiding kun je een tri- of semester in het buitenland doorbrengen bij één van onze meer dan 100 partneruniversiteiten via ons Exchange Programme (zie ook: Om aan dit programma deel te kunnen nemen gelden uiteraard de nodige selectiecriteria en vindt een selectieprocedure plaats. Selectie van studenten vindt één keer per jaar (voorjaar) plaats voor een uitwisseling in het daaropvolgende academisch jaar. Belangrijke selectiecriteria zijn o.a. de voortgang en behaalde cijfers (minimaal 6.5 gemiddeld) in het Bachelor programma aan de RSM. Hoe hoger de cijfers, hoe beter de kansen voor bepaalde populaire bestemmingen. taalvaardigheid: afhankelijk van de onderwijstaal aan de gastuniversiteit, dien je op het moment van de interviews de volgende niveaus te beheersen: niveau B2.2 voor Engels en niveau B2.1 voor overige talen. Op moment van uitwisseling geldt niveau B2.2 voor alle talen! Het Taal- & Trainingscentrum biedt diverse taalcursussen / testen aan om eerdergenoemde taalniveaus te behalen / testen, zie ook tenslotte wordt gekeken naar je nevenactiviteiten en motivatie. Vanaf oktober is de nieuwe brochure Guidelines Study Abroad weer verkrijgbaar. Lees deze brochure goed door alvorens je met het invullen van het application form begint. 6

9 mevr. L.C. de Vries Hoofd International Office Kamer T5-24 Telefoon mevr. M. Rozendaal Programme Manager Master Exchange Programme (incoming) Kamer T5-30 Telefoon mevr. E. van Oeffelen Secretaresse Kamer T5-26 Telefoon mevr. K. Klapwijk Programme Assistant Master Exchange Programme (outgoing) Kamer T5-26 Telefoon mevr. L. Kasmo-Borgonje Programme Manager Bachelor Exchange Programme Kamer T5-30 Telefoon mevr. E. Vermeulen Programme Assistant Kamer T5-26 Telefoon

10 STUDY ASSOCIATION RSM STAR is de studievereniging voor Bedrijfskunde- en IBA-studenten, en met ruim leden de grootste studievereniging van Nederland. Het doel is dat studenten activiteiten organiseren die van toegevoegde waarde zijn voor studenten van de studie Bedrijfskunde / International Business Administration (IBA). Dit omvat onder andere het aanbieden van de goedkoopste boeken op de campus, studiereizen, onderzoeksactiviteiten, congressen en natuurlijk sociale activiteiten. Een greep uit de activiteiten: 32e STAR bestuur STAR Management Week: deze week wordt georganiseerd ter ere van de dies natalis van STAR en heeft elk jaar een specifiek thema. In is het thema time to focus. Datum = oktober. International Business Study: een bedrijfskundig relevant onderzoek wordt in het buitenland uitgevoerd voor in Nederland gevestigde bedrijven, door 26 studenten gedurende de zomer. Erasmus Recruitment Days: een wervingsevenement waarbij studenten zich kunnen oriënteren op het bedrijfsleven. Studenten komen in contact met bedrijven door o.a. presentaties, workshops en individuele gesprekken. Datum = 4-17 februari. STAR Master Study Clubs: de twaalf Master Study Clubs organiseren evenementen die speciaal gericht zijn op een specifieke master populatie. Dit kan variëren van een studiereis tot bedrijfsbezoeken en inhouse-dagen bij bedrijven die veel raakvlakken hebben met een master in kwestie. Study Trips: ieder jaar wordt een studiereis georganiseerd. Voorheen zijn de steden Sydney, Chicago, Hong Kong, Singapore en St. Petersburg aangedaan. Datum = maart. Kamer T4-53 Telefoon Website 8

11 STUDENTENVERTEGENWOORDIGING De belangrijkste taken van de SR zijn de behartiging van zowel individuele als collectieve studentenbelangen evenals het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt onder andere door middel van inspraak in de organisatie van het onderwijs en participatie in evaluaties. Daarnaast probeert de SR de kwaliteit van onderwijs actief te verbeteren, de contacten tussen studenten en docenten te stimuleren en mee te denken over de toekomst van zowel de faculteit als van de universiteit. Om de doelstellingen te bereiken, coördineert de SR het overleg tussen de studenten die zitting hebben in de verschillende faculteits- en universiteitsorganen. De vakvertegenwoordigers vervullen een essentiële rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Zij organiseren de monitoring van het onderwijs in hun jaar en houden zich daarnaast bezig met het verbeteren van vakken door contact te hebben met docenten in hun jaar. Bij hen kan je terecht met vragen, opmerkingen en klachten. Klachten kunnen ook doorgegeven worden via het forum, , door een klachtenformulier via onze site in te vullen, of door langs te komen (T5-54). De SR gaat in het begin van ieder collegejaar op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers. Ook voor de andere functies (zoals de diverse commissies en raden) kan men contact met ons opnemen. In mei kunnen alle studenten van de RSM hun kiesrecht uitoefenen door studentleden voor de faculteitsraad en universiteitsraad te kiezen. Iedere student kan zich bovendien verkiesbaar stellen voor één van beide raden. De SR heeft verder een SIN-Online channel (RSM Studenten Vertegenwoordiging) waar je op de hoogte kan worden gehouden van alle ontwikkelingen. Ook worden studenten via de site op de hoogte gebracht van uitkomsten van de vakevaluaties en kan er op het forum gediscussieerd worden door studenten over de verschillende vakken. Kamer T5-54 Telefoon Website 9

12 BIT HELPDESK RSM De studenten helpdesk is gesitueerd op de 3e verdieping van het T-gebouw. COMPUTERZALEN In het T-gebouw staan op de 3e etage zes computerzalen ter beschikking van studenten. Deze werkplekken zijn voorzien van alle, tijdens de studie benodigde software, waaronder tekstverwerking, databases, spreadsheets, statistiek, graphics, utilities etc. Studenten kunnen in deze zalen gebruik maken van eigen USB-keys om hun werk op te slaan. De zalen zijn geopend op doordeweekse dagen van uur en op zaterdag van uur. Als je wilt zien of er een plekje vrij is in de zaal, ga dan naar de website: computer_rooms/availability_labs. Het T-gebouw is voor een groot gedeelte voorzien van draadloos internet. Studenten met een notebook kunnen hiervan gebruik maken. Dit draadloze netwerk is ook op diverse andere locaties op de campus beschikbaar. Printen is mogelijk middels centrale printfaciliteiten. Printcredits worden tegen kostprijs verkocht aan de helpdesk. Kamer T3 verdieping Openingstijden maandag t/m donderdag van tot uur, vrijdag van tot uur Telefoon Website 10

13 ERASMUS STUDENTEN SERVICE CENTRUM Het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) is het centrale servicepunt voor alle aankomende en ingeschreven studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor onder andere: Ook maak je via het ESSC je afspraken met een studentendecaan, vertrouwenspersoon, universiteitspsycholoog en de loopbaanadviseur van LABEUR, het loopbaancentrum voor studenten. Studielink: inschrijving als student, wijzigen van opleiding, het beëindigen van de inschrijving en teruggave van collegegeld; Aanvragen van verklaringen, bewijs van betaald collegegeld, of duplicaat collegekaart; Aanmelden voor schriftelijke tentamens ná de deadline van aanmelding en voor mondelinge tentamens, werkstukken en scripties; Praktische zaken voor studie in het buitenland, zoals vergoeding van de OV-jaarkaart, verzekeringen en de Socratesbeurs; Inschrijving voor taaltoetsen, taalcursussen, cursussen en trainingen op het gebied van studieondersteuning en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Op het web van het ESSC (www.eur.nl/essc) vind je niet alleen informatie, maar kun je ook vragen stellen en krijg je binnen twee tot vier werkdagen antwoord. Op deze website vind je ook de aanvraagformulieren voor een verklaring van de afdelingen Studentenvoorzieningen. Kamer CB-07 Openingstijden maandag t/m vrijdag van tot uur Telefoon Website 11

14 STUDENTENDECANEN De studentendecanen kunnen helpen bij vragen en problemen die de student persoonlijk en de studie betreffen. De studentendecanen zijn ook belast met de behandeling van klachten over gedragingen of handelingen van medewerkers en organisatieonderdelen van de universiteit jegens studenten (ombudsfunctie). Eén van de studentendecanen is de vertrouwenspersoon voor studenten inzake seksuele intimidatie, agressie en geweld. Zaken waarbij de studentendecanen kunnen helpen: Persoonlijke vragen en problemen; Studiefinanciering; Financiële ondersteuning; Sociale zekerheid; Huisvesting; Bijstand bij beroepsprocedures; Studiekeuze, planning en motivatie; Leren studeren, tentamens doen; Studievertraging en omzwaaien; Topsport: voor het treffen van regelingen wanneer een topsporter verhinderd is om een tentamen op het vastgestelde tijdstip af te leggen; Handicap; studenten die door een handicap worden belemmerd bij hun studie, kunnen een beroep doen op één van de studentendecanen voor het treffen van de nodige voorzieningen. Afspraken met studentendecanen kunnen worden gemaakt via het Erasmus Studenten Service Centrum, telefoon Een gesprek met een studentendecaan is uiteraard strikt vertrouwelijk. drs. ing. B.M. den Boogert (meldpunt voor studenten en RSI) mr. H.F.E. Montree drs. D.M. Geers (vertrouwenspersoon) drs. L. Stello 12

15 UNIVERSITEITSPSYCHOLOGEN Het komt geregeld voor dat studenten problemen met studeren hebben of krijgen. Soms wordt dat veroorzaakt door bijvoorbeeld het wennen aan het zelfstandig wonen, relaties die niet goed lopen of moeilijk te verwerken gebeurtenissen. Vaak is het niet precies duidelijk of studieproblemen en persoonlijke problemen oorzaak dan wel gevolg zijn. Eén ding is dan wel duidelijk: er is een vicieuze cirkel ontstaan. Als men met een psycholoog wil praten, dan kan telefonisch een afspraak worden gemaakt. Dit gesprek heeft tot doel de klachten en/of problemen te verhelderen en een zo concreet mogelijk advies te geven. Alles wat besproken wordt is vanzelfsprekend vertrouwelijk. Na zo n eerste gesprek kan geadviseerd worden om deel te nemen aan groepen gericht op problemen rondom het studeren: een studie-intensiveringsgroep, tentamenangstgroep, scriptiegroep, cursus omgaan met somberheid, presentatieangstgroep en twee-culturengroep; soms kan één gesprek voldoende zijn. Een andere mogelijkheid is dat individuele of groepstherapie wordt geadviseerd. Het doel is dan om meer inzicht te krijgen in de achterliggende problematiek, zodat deze het studeren minder in de weg staat. Telefoon Website (aanmelden via ESSC) persoonlijkebegeleiding 13

16 TAAL- & TRAININGSCENTRUM Het Taal- & Trainingscentrum (TTC) biedt taalcursussen aan op verschillende niveaus in de volgende talen: Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Russisch en Spaans. Alle taalcursussen worden driemaal per jaar aangeboden en starten in oktober, januari en april. Alle taalcursussen zijn gerangschikt volgens de niveaus van het Common European Framework (de zogenaamde CEF-levels). Per cursus wordt aangegeven welk niveau van taalbeheersing vereist is aan het begin van de cursus en welk niveau van taalbeheersing kan worden bereikt bij een succesvolle afronding van de cursus. Om vast te stellen aan welke cursus het best kan worden deelgenomen, organiseert het TTC drie maal per jaar intaketoetsen in diverse talen. Ook worden maandelijks ITP-TOEFL toetsen georganiseerd. Voor een cursus Academisch schrijven kun je ook terecht bij het Taal- & Trainingscentrum. In deze cursussen leren studenten academische teksten te schrijven volgens de regels en richtlijnen die daarvoor gelden. Daarnaast organiseert het TTC een reeks van workshops en trainingen voor studenten variërend van Onderhandelen en conflicthanteren tot Mindmapping, Snellezen, Stressmanagement en Interviewtechnieken. Het aanbod omvat ook studievaardigheidscursussen (Effectief studeren, Scriptievoorbereiding, Scriptiepresentatie of Uitstelgedrag aanpakken). Voor meer informatie over taalcursussen, taaltoetsen, trainingen en overige diensten zie de website van het TTC en de brochure (af te halen bij het Erasmus Studenten Service Centrum). Kamer Openingstijden CB-07 (ESSC) maandag t/m vrijdag van 9.30 tot uur + in september op donderdagavond van tot uur Telefoon Website 14

17 EXAMENADMINISTRATIE BUSINESS INFORMATION CENTRE De Examenadministratie houdt zich bezig met het organiseren van schriftelijke tentamens, het vaststellen en beheren van cijfers, het afgeven van verklaringen betreffende behaalde studieresultaten en het administratief begeleiden van het afstuderen. Het Business Information Centre (BIC) is de bibliotheek van de RSM. De collectie bestaat uit boeken en circa 120 tijdschriftabonnementen, afstudeerverslagen (master), jaarverslagen (ca 900 bedrijven), research memoranda en stafpublicaties. De bibliotheek beschikt over 16 PC en 8 plugin studieplaatsen. Daarnaast zijn 24 gewone studieplaatsen beschikbaar. Op 2 PC s is Kurzweil software geïnstalleerd ter ondersteuning van studenten met dyslexie. Ook kunnen studenten gebruik maken van het wireless netwerk. Het BIC beschikt over een kopieermachine waarbij betaald kan worden met een chipkaart. Kamer J5-33 Openingstijden maandag t/m vrijdag van tot uur Telefoon / 2726 Fax Website Kamer T4-50 Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Telefoon Website 15

18 BIBLIOTHEEK De EUR-bibliotheken verzorgen de wetenschappelijke documentaire informatievoorziening aan studenten en medewerkers. Op de Woudestein-campus staat de centrale Universiteitsbibliotheek (UB), die zich richt op de lokale faculteiten. Op de Hoboken-campus is een afzonderlijke Medische Bibliotheek gevestigd. De catalogi en de meeste databanken waarop de UB is geabonneerd, zijn toegankelijk via internet. Binnen de UB bevindt zich ook het Rotterdamsch Leeskabinet. Dit is een verenigingsbibliotheek waar studenten en medewerkers van de EUR gratis boeken kunnen lenen, zie COLLECTIE De Universiteitsbibliotheek (UB) heeft een collectie van ca. 1 miljoen boeken, ruim tijdschriftabonnementen en toegang tot meer dan 300 digitale informatiebronnen op alle vakgebieden die aan de EUR worden gedoceerd en bestudeerd. Een deel van de boeken en tijdschriften is permanent ter inzage beschikbaar in de studiezalen. De meeste boeken staan in een gesloten magazijn en kunnen worden geleend. Daarvoor is een collegekaart of een lenerspas nodig. Publicaties die niet in de UB aanwezig zijn, kan men desgewenst tegen betaling aanvragen. Ze worden dan vanuit een andere bibliotheek in Nederland geleverd. INTERNET Via de UB website (www.eur.nl/ub) heeft men toegang tot alle catalogi en databanken die de UB aanbiedt. Ook kunt u hier vragen stellen en online cursussen informatievaardigheden volgen. 16

19 INFORMATIE Voor informatie over de dienstverlening, zoekmethoden, databanken en de studiezaalcollecties kan men terecht bij de informatiebalies. Op verzoek worden rondleidingen en gebruiksinstructies gegeven. Voor elk vakgebied beschikt de UB over een vakreferent die zorgt voor de aanschaf van nieuwe publicaties op het betreffende vakgebied en helpt bij het beantwoorden van zeer specifiek vakgerichte vragen. De vakreferent Bedrijfskunde is Erik de Munck Mortier. Hij is bereikbaar op telefoonnummer of Bibliotheek B-gebouw (bereikbaar vanuit de collegezalenhal in het C gebouw) Openingstijden Studiezalen: ma. t/m vr. van tot uur, za. van tot uur Uitleen- en informatiebalie: ma. t/m do. van tot uur, vr. van tot uur Boeken afhaalservice: ma. t/m do. van tot uur* Telefoon Fax Website Vragen > Virtuele Balie * Boeken aangevraagd voor uur kunnen tot uur worden afgehaald. Via de digitale catalogus op zoek naar geschikte literatuur 17

20 LITERATUUR & COPYSHOP Selexyz-EUR: Selexyz-EUR voorziet de studenten van boeken. Naast de voorgeschreven literatuur heeft Selexyz- EUR veel recente wetenschappelijke literatuur in voorraad. Het bestellen van boeken ter inzage is in sommige gevallen mogelijk. Daarnaast is er een beperkt assortiment algemene boeken, ansichtkaarten en kalenders. Erasmus Shop: de Erasmus Shop verkoopt readers. Daarnaast kunnen studenten er ook terecht voor diverse kantoorartikelen, waaronder USB-sticks. Ook is in de Erasmus Shop licentiesoftware verkrijgbaar tegen sterk gereduceerde tarieven. Kijk op de site voor de prijslijsten van licentiesoftware en benodigde studiematerialen of vraag het in de winkel aan één van de medewerkers. Readers kunnen gemakkelijk via onze webshop op worden besteld. Indien op voorraad heeft men de bestelling binnen één week in huis. Tevens is de Erasmus Shop hét adres voor Erasmus merchandising, zoals sweaters, T-shirts, dassen, paraplu s, en mokken. Locatie Openingstijden CT-30, winkelstraat Woudestein sept. t/m apr.: ma. t/m do. van tot uur vr. van tot uur mei t/m aug.: ma.t/m do. van tot uur vr. van tot uur Telefoon Locatie CT-31, winkelstraat Woudestein Openingstijden ma. t/m vr. van tot uur Telefoon Website 18

21 Copy Shop: bij de Copy Shop (doe-het-zelf) kun je terecht voor het printen en kopiëren in zwart-wit en kleur op papier en sheets. Je kunt hier ook faxen en documenten inbinden met unibind, ringband of steelcover. Bij het Service Centre, waarvan de balie zich naast de Copy Shop bevindt, kun je terecht met printopdrachten in zwart-wit en kleur en vragen over reproductie. Tot de mogelijkheden behoort ook het laten printen of drukken van grotere oplages van folders, brochures proefschriften, jaarverslagen en boekwerken, zelfs grootformaat opdrachten (posters, etc.). Men kan jou hier tevens adviseren over en helpen met de lay-out of vormgeving van jouw documenten. Locatie Openingstijden C- en L-gebouw C-gebouw van tot uur L-gebouw van tot uur Telefoon Website 19

22 SPORTFACILITEITEN Sporten doe je natuurlijk bij de Erasmus Universiteit in Sportcentrum Woudestein. Bijna elk denkbare sport kun je beoefenen tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Om deel te kunnen nemen aan het sportprogramma koop je een sportkaart. Na aanschaf kun je de meeste sporten kosteloos beoefenen. INDIVIDUEEL SPORTEN OF IN CLUBVERBAND Er zijn 25 sportverenigingen van golf tot squash en van stijldansen tot basketbal, waarin zo n 2000 sportkaarthouders vertegenwoordigd zijn. Je kunt ook ongebonden sporten. Hiervoor bieden wij een uitgebreid sportprogramma en cursussen, zoals tennis, squash, pole fitness, pilates, inline skaten, salsa, zelfverdediging, buikdansen en krav maga. Voor deze cursussen kun je je online inschrijven op Ook organiseert de Rotterdamse Studenten Sportraad elk jaar een skireis. In september kun je als eerstejaarsstudent gratis kennismaken met sporten in en om het Sportcentrum Woudestein, en tijdens de Dies Sportweek in november kunnen alle studenten gratis deelnemen aan sportactiviteiten. Openingstijden ma. t/m vr.: van tot uur zat.: van tot uur zon.: van tot uur Telefoon informatiebalie Sportraad RSSR Website De SSVR kent bovendien diverse fondsen. Alle informatie hieromtrent, inclusief het aanvragen van subsidies, kun je vinden op onze website. 20

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY BEDRIJFSKUNDE AFDELINGEN 2011-2012. The business school that thinks and lives in the future

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY BEDRIJFSKUNDE AFDELINGEN 2011-2012. The business school that thinks and lives in the future ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY BEDRIJFSKUNDE AFDELINGEN 2011-2012 The business school that thinks and lives in the future INHOUD PROGRAMMA MANAGEMENT Colofon Uitgave Augustus 2011 Redactie

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan?

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? 1 Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? Hidde de Haas - Studieadviseur Faculteit der Letteren Geschiedenis & IRIO Naomi Schuitema & Vivien van Dongen 2 Rijksuniversiteit Groningen sinds 1614

Nadere informatie

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Studiebegeleiding aan de TU Delft aan de TU Delft Pascal de smidt, Studieadviseur CiTG Ouderavond 1 in de bachelor Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS)

Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS) Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS) Wouter van Egmond Studieadviseur van BSc. en MSc. opleidingen in het Levenswetenschappen domein www.rug.nl/voas VOAS - 11/19/2017 1 Taken studieadviseur

Nadere informatie

Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 Faculty of Psychology and Neuroscience

Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 Faculty of Psychology and Neuroscience Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 1. Welkom & Introductie FPN/International Relations Office Ms. Merlijne van Overbruggen Head International Relations Office Ms. Ellen Blaauw International Relations

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Studiewijzer Schakelprogramma Maatschappijgeschiedenis 2011-2012

Studiewijzer Schakelprogramma Maatschappijgeschiedenis 2011-2012 Met deze studiewijzer willen we alle studenten van het schakelprogramma Maatschappijgeschiedenis snel wegwijs maken in de opzet en inhoud van de opleiding en de diverse voorzieningen en regelingen. Er

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Schakelprogramma. Kunst- en Cultuur wetenschappen

Schakelprogramma. Kunst- en Cultuur wetenschappen STUDIEWIJZER 2013-2014 Schakelprogramma Kunst- en Cultuurwetenschappen Programma Kunst- en Cultuur wetenschappen Studiewijzer Schakelprogramma Kunst- en Cultuurwetenschappen programma Kunst- en Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE UNIVERSITEIT LEIDEN HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2015-2016 1 Deze brochure is bedoeld voor eerstejaarsstudenten die nog net niet of nog maar net gestart zijn

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Bindend Studieadvies

Bindend Studieadvies Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Nominaal is Normaal Foto Bindend Studieadvies Geneeskunde Om een goede start van je studie te maken, hanteert de opleiding Geneeskunde een Bindend Studieadvies

Nadere informatie

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student 30-5-2016 1 Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student Geartsje Zondervan Anneke Schrik Bart Borghols Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 30-5-2016 2 30-5-2016 3 Even voorstellen Geartsje

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen Studeren in het Buitenland 2016-17 International Office Geesteswetenschappen PROGRAMMA International Office GW: Monique Hanrath (en Gerdien Ramaker) Studieadviseur: Stefan Vuurens Student: Tijn Sinke Vragen,

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 Inleiding De SGL hecht grote waarde aan bondige en duidelijke taal. Een verkiezingsprogramma is vaak lang en uitgebreid

Nadere informatie

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland Studeren in het buitenland op uitwisseling in 2018/2019 Gerdien Ramaker Exchange Coordinator - International Office Faculteit Geesteswetenschappen 11 oktober 2017 International Office - Geesteswetenschappen

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking STUDEREN Studeren met een Functiebeperking BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN Maak een afspraak met de studentendecaan Windesheim zet kennis in werking Informatie voor ouders Een goede start is belangrijk om te

Nadere informatie

3. Onderwijsinformatie: bij wie kun je terecht voor welke informatie?

3. Onderwijsinformatie: bij wie kun je terecht voor welke informatie? Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 1. Introductie 2014 3 2. Starten met je (pre)masteropleiding 2.1 Programma Smart Startdag 3 2.2. Stappenplan voor (pre)masterstudenten 6 3. Onderwijsinformatie: bij wie kun

Nadere informatie

De studieloopbaanadviseur

De studieloopbaanadviseur De studieloopbaanadviseur Notitie Lijst Calimero, mei 2017 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie 3. Voorstel 4. Conclusie 5. De studieloopbaanadviseur in beeld Inleiding De RUG stelt zich

Nadere informatie

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7)

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7) Studieschema Dubbelstudie Recht en studiejaar 2015 2016 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2015 2016 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting & Control tot de Straf

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 10 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding

College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding 14 november 2014 Programma Jelka Driehuis, coördinator Internationalisering

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online. Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online. Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 2012 pg. 1 Inhoudsopgave 1. MyEUR p. 3 2. Osiris p. 6 A. Inschrijven voor cursussen

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

Workshop Studentenportal t.b.v. Tilburg School of Humanities

Workshop Studentenportal t.b.v. Tilburg School of Humanities Workshop Studentenportal t.b.v. Tilburg School of Humanities Workshop Studentenportal Inhoud Workshop Studentenportal... 2 Inleiding... 3 Begrippen... 3 De Studentenportal... 3 Blackboard... 3 Elektronische

Nadere informatie

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 Opleiding Communication and Multimedia Design (Interactieve Media) Domein Media, Creatie en Informatie Datum: Februari 2013 Samengesteld door: Jarno Gerritsen

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Gaan studeren met een functiebeperking

Gaan studeren met een functiebeperking Gaan studeren met een functiebeperking Anita Dingelstad, studentendecaan bij Student & Career Support Ouderavond 1 Inhoud presentatie Introductie Studeren met een functiebeperking (fube) Wettelijk kader

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL

UITTREKSEL COURSE MANUAL BKBBTH Research Training & Bachelor Scriptie diverse docenten 12 ECTS Dit trimester begint het Research Training & Bachelor Scriptie traject met keuze uit 22 thema s. De inschrijving is geweest (17 t/m

Nadere informatie

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE UNIVERSITEIT LEIDEN HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2017-2018 1 Deze brochure is bedoeld voor eerstejaarsstudenten die nog net niet of nog maar net gestart zijn

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Pedagogische Wetenschappen

Pedagogische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen Bachelordag Universiteit van Amsterdam dr. Machteld Hoeve Sabine Nijbroek Geke Meessen, MSc. Zaterdag 18 maart 2017 Programma Welkomstwoord Minicollege door dr. Machteld Hoeve

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Informatie Per Studie ronde Fiscale economie

Informatie Per Studie ronde Fiscale economie Informatie Per Studie ronde Fiscale economie Inhoud Docent: M.J. van Hulten Opleidingscoördinator: H. de Bruijn Algemene studie-informatie Op kamers Actief worden naast je studie Vragen Even voorstellen

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten STUDIEBOEKJE Externe Universiteiten 2016-2017 1 2 EBC 2016-2017 Lieve Eerstejaars, Voor jullie ligt het Studieboekje voor: Externe universiteiten Voor al jullie vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht!

Nadere informatie

Studie / onderzoek in het buitenland. Selma Kujundzic Contactpersoon internationalisering FNWI

Studie / onderzoek in het buitenland. Selma Kujundzic Contactpersoon internationalisering FNWI Studie / onderzoek in het buitenland Selma Kujundzic Contactpersoon internationalisering FNWI Studeren in het buitenland Mogelijkheden bij de UvA/FNWI Wanneer en hoe beginnen? Keuzes maken Praktische zaken

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Informatiepakket Topsporters EUR 2014

Informatiepakket Topsporters EUR 2014 Informatiepakket Topsporters EUR 2014 Voorwoord Januari 2014, Rotterdam Dit informatiepakket is bedoeld voor topsporters die zich ingeschreven hebben of in willen schrijven bij Erasmus Topsport. Daarnaast

Nadere informatie

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 1 september - december Inleiding in de bedrijfskunde (5) Competenties Mondelinge Vaardigheden (3) BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 3 maart - juni Statistiek (4) Marktcontext

Nadere informatie

Informatie 2016. www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen

Informatie 2016. www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen Informatie 2016 www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen Voorwoord Maart 2016, Rotterdam Dit informatiepakket is bedoeld voor

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

Welkom bij Voeding en Gezondheid!!!

Welkom bij Voeding en Gezondheid!!! Welkom bij Voeding en Gezondheid!!! Rolf Marteijn en Jill van der Mark-Idzinga, opleidingsteam AID-studiedag 17 augustus 2015 Programma AID-studiedag Kennismaken Presentatie opleidingsteam Wegwijs door

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 Inhoud Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 1 MBO, HBO of universiteit 19 MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs 20 Toelating 20 Locatie 21 HBO:

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

COMMERCIËLE ECONOMIE. Open Dag - 9 december 2017

COMMERCIËLE ECONOMIE. Open Dag - 9 december 2017 COMMERCIËLE ECONOMIE Open Dag - 9 december 2017. WAT IS COMMERCIËLE ECONOMIE? 2 WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ? Bedrijfskundige opleidingen Extravert Commerciële Economie Binnen Buiten Financiële opleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs. Oktober 2013

Studeren in het hoger onderwijs. Oktober 2013 Studeren in het hoger onderwijs Oktober 2013 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie Dorine Roestenberg, studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars

Nadere informatie

Introductie Bachelor Organisatiewetenschappen. 28 Augustus 2017

Introductie Bachelor Organisatiewetenschappen. 28 Augustus 2017 Introductie Bachelor Organisatiewetenschappen 28 Augustus 2017 Welkom Opleidingsdirecteur Organisatiewetenschappen Martyna Janowicz Onderwijscoördinator Trudy Haneveer Belangrijke vragen Start van jouw

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

Studieloopbaanbegeleiding & Bindend studieadvies

Studieloopbaanbegeleiding & Bindend studieadvies Studieloopbaanbegeleiding & Bindend studieadvies 2015-2016 Inhoudsopgave Welkom 2 Wat is studieloopbaanbegeleiding? 3 Tutor 3 Studieadviseur 3 Praktische vragen > Studiepunt Geesteswetenschappen 4 Praktische

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Bachelor Politicologie

Bachelor Politicologie Informatiebijeenkomst introductie 2016-2017 Bachelor Politicologie Grace Coert, Bianca de Groot, Florien Pals, studieadviseurs Programma Welkomstwoord opleidingsdirecteur Marcel Maussen Florien Pals: taken

Nadere informatie

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange?

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden administratie door SAC 13-10-2014 pag. 1 13-10-2014 pag. 2 Waarom

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

Introductie premaster CEM/CME. Monique Duyvestijn 30 Augustus 2016

Introductie premaster CEM/CME. Monique Duyvestijn 30 Augustus 2016 Introductie premaster CEM/CME Monique Duyvestijn 30 Augustus 2016 Opleidingsintro CEM/CME Inrichting organisatie Studieprogramma en premaster Regels, klachten, begeleiding 2 Opleiding CEM/CME OBP organisatie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Studieloopbaanbegeleiding & Bindend studieadvies

Studieloopbaanbegeleiding & Bindend studieadvies Studieloopbaanbegeleiding & Bindend studieadvies 2016-2017 Inhoudsopgave Welkom 2 Wat is studieloopbaanbegeleiding? 3 Tutor > je eerste aanspreekpunt 3 Studieadviseur > voor ingewikkelder vragen, problemen,

Nadere informatie

Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar voor huidige eerstejaarsstudenten

Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar voor huidige eerstejaarsstudenten Handleiding Cursusinschrijving voor semester 1 collegejaar 2016-2017 voor huidige eerstejaarsstudenten Vanaf nu ben je zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van het onderwijs. Twee keer per jaar kan

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Even voorstellen Dorien Kooij

Even voorstellen Dorien Kooij WELKOM! Even voorstellen Dorien Kooij Opleidingsdirecteur Bachelor Personeelwetenschappen + Docent + Wetenschapper / onderzoeker -Kamer S-520 (Simon gebouw) -Afspraak via secretariaat (Karen Belk, S-507)

Nadere informatie

Aanmelding & toelating. Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer

Aanmelding & toelating. Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer Aanmelding & toelating Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer Op de agenda Toelatingsvoorwaarden master Directe toelating of schakelprogramma Hoe zit het met mijn toelating? Alle informatie vind je ook

Nadere informatie

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees Ethiek voor juristen (2) economisch recht (7)

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees Ethiek voor juristen (2) economisch recht (7) Rechtsgeleerdheid Studieschema Dubbelstudie Recht en Economie studiejaar 2016-2017 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2016-2017 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie