ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY BEDRIJFSKUNDE AFDELINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY BEDRIJFSKUNDE AFDELINGEN 2009-2010"

Transcriptie

1 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY BEDRIJFSKUNDE AFDELINGEN

2 INHOUD 1 PROGRAMMA MANAGEMENT 2 EXAMENCOMMISSIE 3 STUDIEADVISEURS 4 CAREER SERVICES 6 INTERNATIONAL OFFICE 8 STUDY ASSOCIATION RSM 9 STUDENTENVERTEGENWOORDIGING 10 BIT HELPDESK RSM 11 ERASMUS STUDENTEN SERVICE CENTRUM 12 STUDENTENDECANEN 13 UNIVERSITEITSPSYCHOLOGEN 14 TAAL- & TRAININGSCENTRUM 15 EXAMENADMINISTRATIE 15 BUSINESS INFORMATION CENTRE 16 BIBLIOTHEEK 18 LITERATUUR & COPYSHOP 20 SPORTFACILITEITEN Colofon Uitgave Augustus 2009 Redactie M.M.A. Hutting-Schutter M.O. Bakker J. van der Woude Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University. Ontwerp B&T Ontwerp en advies Beeldmateriaal Michelle Muus, Paula Delfos, Beeldbank EUR, Media Library RSM Drukwerk B&T Ontwerp en advies Disclaimer Rotterdam School of Management, Erasmus University behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze brochure te wijzigen.

3 PROGRAMMA MANAGEMENT Je hebt vast onze gezichten weleens gezien op voorlichtingsdagen of tijdens de kick-off in augustus. Wij zijn de programma managers van Bedrijfskunde. Wij coördineren en organiseren de Bachelor en Master programma s van Bedrijfskunde. We organiseren voorlichtingsactiviteiten, beheren de websites, maken roosters en course manuals. De studiegids is jaarlijks ook van onze afdeling afkomstig. Als je vragen hebt over bijvoorbeeld de jaarplanning, het Bindend Studie Advies, de premaster, de master, roosters, (tentamen)inschrijvingen, vakevaluaties, minors, SIN-Online, open dagen etc, kun je altijd bij ons terecht! We hebben ook een Topic Index op SIN-Online gemaakt waar je veel handige en belangrijke reglementen en handleidingen vindt, zoals de stagehandleiding, het Onderwijs Examen Reglement, de toelatingseisen tot de master, de handleiding voor het schrijven van een master thesis etc. Marna Bakker, Bachelor 1 Kamer T5-11 Telefoon Marlinde Hutting, Bachelor 2 & 3 & premaster Kamer T5-09 Telefoon Madeleen Vuijk, Master Kamer T5-22 Telefoon Tessa van der Veer, Assistent Programma Manager BScBa Kamer T5-17 Telefoon Sigrid Batenburg, Assistent Programma Manager MScBa Kamer T5-17 Telefoon

4 EXAMENCOMMISSIE De Examencommissie heeft een breed takenpakket op het gebied van tentamens en examens. Onderdelen van het takenpakket van de Examencommissie zijn: het bewaken van de kwaliteit van de tentamens en examens; het treffen van maatregelen in geval van fraude; het verlenen van bewijzen van toelating tot de masteropleiding; het jaarlijks opstellen van het Onderwijs Examen Reglement (OER): het behandelen van vrijstellingsaanvragen of extra tentamenkansen en klachten over tentamens; het administreren van de Engels sufficiëntie voor premaster studenten. Mocht je dus jouw Engels sufficiëntie gedurende het studiejaar behaald hebben, dan dien je dit aan te tonen bij de Examencommissie. Een formeel verzoek (bijvoorbeeld een aanvraag voor vrijstelling of extra tentamenkans) moet schriftelijk (per brief, niet per ) ingediend worden, voorzien van alle relevante stukken (zie Indien je een vraag hebt, kijk eerst in het overzicht frequently asked questions op de website of je daar het antwoord vindt. Kamer T5-41 Openingstijden maandag t/m vrijdag van tot uur Telefoon secretariaat / 8731 Website 2

5 STUDIEADVISEURS Alle (ook aanstaande) studenten kunnen een beroep doen op de studieadviseurs voor informatie, hulp of advies. Hierbij kan het gaan om zaken als studiebegeleiding en studieplanning, keuzemogelijkheden in de studie, studieproblemen, mastertoelating, etc. De studieadviseur is ook degene bij wie je persoonlijke of andere omstandigheden meldt die de goede voortgang van jouw studie belemmeren. Mits tijdig gemeld, kan daar dan, bij bijvoorbeeld de toepassing van het Bindend Studie Advies, rekening mee worden gehouden. Tot de taken van de studieadviseur behoren onder meer: het bewaken en begeleiden van de studievoortgang van de studenten; voorlichting, individueel of aan groepen, met het oog op de voorgenomen opleiding; bemiddeling t.b.v. studenten die op grond van persoonlijke omstandigheden recht hebben op toepassing van een bijzondere regeling in het kader van de examenregelingen; informatieverstrekking over de vrijstellingsregelingen en de aan de examencommissie te richten verzoeken; hulp en/of verwijzing bij persoonlijke en/of studieproblemen. De studieadviseurs zijn in hun advisering onafhankelijk. Zij gaan uit van de belangen van de individuele studenten en de factoren in het onderwijs of hun leefsituatie die hun functioneren bepalen. Studenten kunnen ervan op aan dat hetgeen zij vertrouwelijk met de studieadviseur bespreken niet ter kennis komt van anderen. Kamer T5-21 SIN-Online channel RSM Study Advice (voor korte en algemene vragen) Telefonisch spreekuur maandag- en woensdagochtend van tot uur Telefoonnummer Inloopspreekuur (voor korte vragen zonder afspraak) dinsdag- t/m donderdagmiddag van tot uur Website Afspraken (voor uitgebreide vragen) via de website Pim Visscher Algemeen studieadviseur & aanspreekpunt voor topsporters Kamer T5-21 Dini Leentvaar Algemeen studieadviseur Kamer T5-21 Michèle van Rees Algemeen studieadviseur Kamer T5-21 3

6 CAREER SERVICES ZOEK JE EEN STAGE? EEN AFSTUDEEROPDRACHT? EEN BIJBAAN OF EEN EERSTE BAAN? Career Services biedt een groot aantal stage en carrière gerelateerde services aan de studenten van de RSM. Career Services kan jou helpen jouw interesses en vaardigheden helder te krijgen, je interviewtechnieken te verfijnen, je assisteren bij het opstellen van een curriculum vitae en hoe je het beste een stage kan vinden. Career Services geeft ook tips hoe te reageren op stages en afstudeeropdrachten en bij de interactie met potentiële werkgevers. De services zijn gratis en zijn het meest effectief in het jaar voorafgaand aan je bachelor of master afstuderen. Sylvia Kruter, Frieda Franke en Linda Lagrand STAGES Binnen het Bedrijfskunde curriculum kun je ervoor kiezen om een stage te doen in het eerste trimester van je derde jaar. Stages zijn ook een belangrijk onderdeel als input bij het schrijven van de master thesis. Eigen initiatief bij het vinden van een stage is natuurlijk cruciaal. Career Services staat klaar om je te helpen bij het individueel benaderen van een potentiële stageaanbieder. Om op de hoogte te blijven van alle stagemogelijkheden in Nederland (ook voor niet-nederlandssprekenden) en in het buitenland is het handig je te abonneren op het Career Services channel van SIN-Online. 4

7 Het stageaanbod wordt ook geplaatst op de Career Services studentenwebsite en het aanbod is te vinden in de mappen op de leestafel voor het Career Services kantoor. Gemiddeld worden er honderdvijftig stages aangeboden. Je kunt hiervoor solliciteren door een met in de bijlage jouw CV en een motivatiebrief te mailen naar o.v.v. het stagenummer. Website Frieda Franke Kamer T5-34 Telefoon LINK NAAR HET BEDRIJFSLEVEN Career Services faciliteert bedrijfspresentaties en interviewsessies met bedrijven. Gedurende het collegejaar organiseert Career Services ook workshops, aangeboden door bekende bedrijven. Elke workshop richt zich op een specifiek aspect van de sollicitatieprocedure; het schrijven van een CV, interviewvaardigheden, hoe verkoopt men zichzelf etc. Linda Lagrand Kamer T5-34 Telefoon Sylvia Kruter (voor afspraken en vragen) Kamer T5-36 Telefoon Op het Career Services channel staan alle business courses, recruitment events, workshops etc. En wanneer je afstudeert, is het mogelijk dat je via Career Services op de hoogte wordt gehouden van het aanbod van startersbanen en andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Startersbanen worden ook aangekondigd via het Career Services channel en tevens gepubliceerd op de website. 5

8 INTERNATIONAL OFFICE Tijdens de opleiding kun je een tri- of semester in het buitenland doorbrengen bij één van onze meer dan 100 partneruniversiteiten via ons Exchange Programme (zie ook: Om aan dit programma deel te kunnen nemen gelden uiteraard de nodige selectiecriteria en vindt een selectieprocedure plaats. Selectie van studenten vindt één keer per jaar (voorjaar) plaats voor een uitwisseling in het daaropvolgende academisch jaar. Belangrijke selectiecriteria zijn o.a. de voortgang en behaalde cijfers (minimaal 6.5 gemiddeld) in het Bachelor programma aan de RSM. Hoe hoger de cijfers, hoe beter de kansen voor bepaalde populaire bestemmingen. taalvaardigheid: afhankelijk van de onderwijstaal aan de gastuniversiteit, dien je op het moment van de interviews de volgende niveaus te beheersen: niveau B2.2 voor Engels en niveau B2.1 voor overige talen. Op moment van uitwisseling geldt niveau B2.2 voor alle talen! Het Taal- & Trainingscentrum biedt diverse taalcursussen / testen aan om eerdergenoemde taalniveaus te behalen / testen, zie ook tenslotte wordt gekeken naar je nevenactiviteiten en motivatie. Vanaf oktober is de nieuwe brochure Guidelines Study Abroad weer verkrijgbaar. Lees deze brochure goed door alvorens je met het invullen van het application form begint. 6

9 mevr. L.C. de Vries Hoofd International Office Kamer T5-24 Telefoon mevr. M. Rozendaal Programme Manager Master Exchange Programme (incoming) Kamer T5-30 Telefoon mevr. E. van Oeffelen Secretaresse Kamer T5-26 Telefoon mevr. K. Klapwijk Programme Assistant Master Exchange Programme (outgoing) Kamer T5-26 Telefoon mevr. L. Kasmo-Borgonje Programme Manager Bachelor Exchange Programme Kamer T5-30 Telefoon mevr. E. Vermeulen Programme Assistant Kamer T5-26 Telefoon

10 STUDY ASSOCIATION RSM STAR is de studievereniging voor Bedrijfskunde- en IBA-studenten, en met ruim leden de grootste studievereniging van Nederland. Het doel is dat studenten activiteiten organiseren die van toegevoegde waarde zijn voor studenten van de studie Bedrijfskunde / International Business Administration (IBA). Dit omvat onder andere het aanbieden van de goedkoopste boeken op de campus, studiereizen, onderzoeksactiviteiten, congressen en natuurlijk sociale activiteiten. Een greep uit de activiteiten: 32e STAR bestuur STAR Management Week: deze week wordt georganiseerd ter ere van de dies natalis van STAR en heeft elk jaar een specifiek thema. In is het thema time to focus. Datum = oktober. International Business Study: een bedrijfskundig relevant onderzoek wordt in het buitenland uitgevoerd voor in Nederland gevestigde bedrijven, door 26 studenten gedurende de zomer. Erasmus Recruitment Days: een wervingsevenement waarbij studenten zich kunnen oriënteren op het bedrijfsleven. Studenten komen in contact met bedrijven door o.a. presentaties, workshops en individuele gesprekken. Datum = 4-17 februari. STAR Master Study Clubs: de twaalf Master Study Clubs organiseren evenementen die speciaal gericht zijn op een specifieke master populatie. Dit kan variëren van een studiereis tot bedrijfsbezoeken en inhouse-dagen bij bedrijven die veel raakvlakken hebben met een master in kwestie. Study Trips: ieder jaar wordt een studiereis georganiseerd. Voorheen zijn de steden Sydney, Chicago, Hong Kong, Singapore en St. Petersburg aangedaan. Datum = maart. Kamer T4-53 Telefoon Website 8

11 STUDENTENVERTEGENWOORDIGING De belangrijkste taken van de SR zijn de behartiging van zowel individuele als collectieve studentenbelangen evenals het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt onder andere door middel van inspraak in de organisatie van het onderwijs en participatie in evaluaties. Daarnaast probeert de SR de kwaliteit van onderwijs actief te verbeteren, de contacten tussen studenten en docenten te stimuleren en mee te denken over de toekomst van zowel de faculteit als van de universiteit. Om de doelstellingen te bereiken, coördineert de SR het overleg tussen de studenten die zitting hebben in de verschillende faculteits- en universiteitsorganen. De vakvertegenwoordigers vervullen een essentiële rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Zij organiseren de monitoring van het onderwijs in hun jaar en houden zich daarnaast bezig met het verbeteren van vakken door contact te hebben met docenten in hun jaar. Bij hen kan je terecht met vragen, opmerkingen en klachten. Klachten kunnen ook doorgegeven worden via het forum, , door een klachtenformulier via onze site in te vullen, of door langs te komen (T5-54). De SR gaat in het begin van ieder collegejaar op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers. Ook voor de andere functies (zoals de diverse commissies en raden) kan men contact met ons opnemen. In mei kunnen alle studenten van de RSM hun kiesrecht uitoefenen door studentleden voor de faculteitsraad en universiteitsraad te kiezen. Iedere student kan zich bovendien verkiesbaar stellen voor één van beide raden. De SR heeft verder een SIN-Online channel (RSM Studenten Vertegenwoordiging) waar je op de hoogte kan worden gehouden van alle ontwikkelingen. Ook worden studenten via de site op de hoogte gebracht van uitkomsten van de vakevaluaties en kan er op het forum gediscussieerd worden door studenten over de verschillende vakken. Kamer T5-54 Telefoon Website 9

12 BIT HELPDESK RSM De studenten helpdesk is gesitueerd op de 3e verdieping van het T-gebouw. COMPUTERZALEN In het T-gebouw staan op de 3e etage zes computerzalen ter beschikking van studenten. Deze werkplekken zijn voorzien van alle, tijdens de studie benodigde software, waaronder tekstverwerking, databases, spreadsheets, statistiek, graphics, utilities etc. Studenten kunnen in deze zalen gebruik maken van eigen USB-keys om hun werk op te slaan. De zalen zijn geopend op doordeweekse dagen van uur en op zaterdag van uur. Als je wilt zien of er een plekje vrij is in de zaal, ga dan naar de website: computer_rooms/availability_labs. Het T-gebouw is voor een groot gedeelte voorzien van draadloos internet. Studenten met een notebook kunnen hiervan gebruik maken. Dit draadloze netwerk is ook op diverse andere locaties op de campus beschikbaar. Printen is mogelijk middels centrale printfaciliteiten. Printcredits worden tegen kostprijs verkocht aan de helpdesk. Kamer T3 verdieping Openingstijden maandag t/m donderdag van tot uur, vrijdag van tot uur Telefoon Website 10

13 ERASMUS STUDENTEN SERVICE CENTRUM Het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) is het centrale servicepunt voor alle aankomende en ingeschreven studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor onder andere: Ook maak je via het ESSC je afspraken met een studentendecaan, vertrouwenspersoon, universiteitspsycholoog en de loopbaanadviseur van LABEUR, het loopbaancentrum voor studenten. Studielink: inschrijving als student, wijzigen van opleiding, het beëindigen van de inschrijving en teruggave van collegegeld; Aanvragen van verklaringen, bewijs van betaald collegegeld, of duplicaat collegekaart; Aanmelden voor schriftelijke tentamens ná de deadline van aanmelding en voor mondelinge tentamens, werkstukken en scripties; Praktische zaken voor studie in het buitenland, zoals vergoeding van de OV-jaarkaart, verzekeringen en de Socratesbeurs; Inschrijving voor taaltoetsen, taalcursussen, cursussen en trainingen op het gebied van studieondersteuning en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Op het web van het ESSC (www.eur.nl/essc) vind je niet alleen informatie, maar kun je ook vragen stellen en krijg je binnen twee tot vier werkdagen antwoord. Op deze website vind je ook de aanvraagformulieren voor een verklaring van de afdelingen Studentenvoorzieningen. Kamer CB-07 Openingstijden maandag t/m vrijdag van tot uur Telefoon Website 11

14 STUDENTENDECANEN De studentendecanen kunnen helpen bij vragen en problemen die de student persoonlijk en de studie betreffen. De studentendecanen zijn ook belast met de behandeling van klachten over gedragingen of handelingen van medewerkers en organisatieonderdelen van de universiteit jegens studenten (ombudsfunctie). Eén van de studentendecanen is de vertrouwenspersoon voor studenten inzake seksuele intimidatie, agressie en geweld. Zaken waarbij de studentendecanen kunnen helpen: Persoonlijke vragen en problemen; Studiefinanciering; Financiële ondersteuning; Sociale zekerheid; Huisvesting; Bijstand bij beroepsprocedures; Studiekeuze, planning en motivatie; Leren studeren, tentamens doen; Studievertraging en omzwaaien; Topsport: voor het treffen van regelingen wanneer een topsporter verhinderd is om een tentamen op het vastgestelde tijdstip af te leggen; Handicap; studenten die door een handicap worden belemmerd bij hun studie, kunnen een beroep doen op één van de studentendecanen voor het treffen van de nodige voorzieningen. Afspraken met studentendecanen kunnen worden gemaakt via het Erasmus Studenten Service Centrum, telefoon Een gesprek met een studentendecaan is uiteraard strikt vertrouwelijk. drs. ing. B.M. den Boogert (meldpunt voor studenten en RSI) mr. H.F.E. Montree drs. D.M. Geers (vertrouwenspersoon) drs. L. Stello 12

15 UNIVERSITEITSPSYCHOLOGEN Het komt geregeld voor dat studenten problemen met studeren hebben of krijgen. Soms wordt dat veroorzaakt door bijvoorbeeld het wennen aan het zelfstandig wonen, relaties die niet goed lopen of moeilijk te verwerken gebeurtenissen. Vaak is het niet precies duidelijk of studieproblemen en persoonlijke problemen oorzaak dan wel gevolg zijn. Eén ding is dan wel duidelijk: er is een vicieuze cirkel ontstaan. Als men met een psycholoog wil praten, dan kan telefonisch een afspraak worden gemaakt. Dit gesprek heeft tot doel de klachten en/of problemen te verhelderen en een zo concreet mogelijk advies te geven. Alles wat besproken wordt is vanzelfsprekend vertrouwelijk. Na zo n eerste gesprek kan geadviseerd worden om deel te nemen aan groepen gericht op problemen rondom het studeren: een studie-intensiveringsgroep, tentamenangstgroep, scriptiegroep, cursus omgaan met somberheid, presentatieangstgroep en twee-culturengroep; soms kan één gesprek voldoende zijn. Een andere mogelijkheid is dat individuele of groepstherapie wordt geadviseerd. Het doel is dan om meer inzicht te krijgen in de achterliggende problematiek, zodat deze het studeren minder in de weg staat. Telefoon Website (aanmelden via ESSC) persoonlijkebegeleiding 13

16 TAAL- & TRAININGSCENTRUM Het Taal- & Trainingscentrum (TTC) biedt taalcursussen aan op verschillende niveaus in de volgende talen: Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Russisch en Spaans. Alle taalcursussen worden driemaal per jaar aangeboden en starten in oktober, januari en april. Alle taalcursussen zijn gerangschikt volgens de niveaus van het Common European Framework (de zogenaamde CEF-levels). Per cursus wordt aangegeven welk niveau van taalbeheersing vereist is aan het begin van de cursus en welk niveau van taalbeheersing kan worden bereikt bij een succesvolle afronding van de cursus. Om vast te stellen aan welke cursus het best kan worden deelgenomen, organiseert het TTC drie maal per jaar intaketoetsen in diverse talen. Ook worden maandelijks ITP-TOEFL toetsen georganiseerd. Voor een cursus Academisch schrijven kun je ook terecht bij het Taal- & Trainingscentrum. In deze cursussen leren studenten academische teksten te schrijven volgens de regels en richtlijnen die daarvoor gelden. Daarnaast organiseert het TTC een reeks van workshops en trainingen voor studenten variërend van Onderhandelen en conflicthanteren tot Mindmapping, Snellezen, Stressmanagement en Interviewtechnieken. Het aanbod omvat ook studievaardigheidscursussen (Effectief studeren, Scriptievoorbereiding, Scriptiepresentatie of Uitstelgedrag aanpakken). Voor meer informatie over taalcursussen, taaltoetsen, trainingen en overige diensten zie de website van het TTC en de brochure (af te halen bij het Erasmus Studenten Service Centrum). Kamer Openingstijden CB-07 (ESSC) maandag t/m vrijdag van 9.30 tot uur + in september op donderdagavond van tot uur Telefoon Website 14

17 EXAMENADMINISTRATIE BUSINESS INFORMATION CENTRE De Examenadministratie houdt zich bezig met het organiseren van schriftelijke tentamens, het vaststellen en beheren van cijfers, het afgeven van verklaringen betreffende behaalde studieresultaten en het administratief begeleiden van het afstuderen. Het Business Information Centre (BIC) is de bibliotheek van de RSM. De collectie bestaat uit boeken en circa 120 tijdschriftabonnementen, afstudeerverslagen (master), jaarverslagen (ca 900 bedrijven), research memoranda en stafpublicaties. De bibliotheek beschikt over 16 PC en 8 plugin studieplaatsen. Daarnaast zijn 24 gewone studieplaatsen beschikbaar. Op 2 PC s is Kurzweil software geïnstalleerd ter ondersteuning van studenten met dyslexie. Ook kunnen studenten gebruik maken van het wireless netwerk. Het BIC beschikt over een kopieermachine waarbij betaald kan worden met een chipkaart. Kamer J5-33 Openingstijden maandag t/m vrijdag van tot uur Telefoon / 2726 Fax Website Kamer T4-50 Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Telefoon Website 15

18 BIBLIOTHEEK De EUR-bibliotheken verzorgen de wetenschappelijke documentaire informatievoorziening aan studenten en medewerkers. Op de Woudestein-campus staat de centrale Universiteitsbibliotheek (UB), die zich richt op de lokale faculteiten. Op de Hoboken-campus is een afzonderlijke Medische Bibliotheek gevestigd. De catalogi en de meeste databanken waarop de UB is geabonneerd, zijn toegankelijk via internet. Binnen de UB bevindt zich ook het Rotterdamsch Leeskabinet. Dit is een verenigingsbibliotheek waar studenten en medewerkers van de EUR gratis boeken kunnen lenen, zie COLLECTIE De Universiteitsbibliotheek (UB) heeft een collectie van ca. 1 miljoen boeken, ruim tijdschriftabonnementen en toegang tot meer dan 300 digitale informatiebronnen op alle vakgebieden die aan de EUR worden gedoceerd en bestudeerd. Een deel van de boeken en tijdschriften is permanent ter inzage beschikbaar in de studiezalen. De meeste boeken staan in een gesloten magazijn en kunnen worden geleend. Daarvoor is een collegekaart of een lenerspas nodig. Publicaties die niet in de UB aanwezig zijn, kan men desgewenst tegen betaling aanvragen. Ze worden dan vanuit een andere bibliotheek in Nederland geleverd. INTERNET Via de UB website (www.eur.nl/ub) heeft men toegang tot alle catalogi en databanken die de UB aanbiedt. Ook kunt u hier vragen stellen en online cursussen informatievaardigheden volgen. 16

19 INFORMATIE Voor informatie over de dienstverlening, zoekmethoden, databanken en de studiezaalcollecties kan men terecht bij de informatiebalies. Op verzoek worden rondleidingen en gebruiksinstructies gegeven. Voor elk vakgebied beschikt de UB over een vakreferent die zorgt voor de aanschaf van nieuwe publicaties op het betreffende vakgebied en helpt bij het beantwoorden van zeer specifiek vakgerichte vragen. De vakreferent Bedrijfskunde is Erik de Munck Mortier. Hij is bereikbaar op telefoonnummer of Bibliotheek B-gebouw (bereikbaar vanuit de collegezalenhal in het C gebouw) Openingstijden Studiezalen: ma. t/m vr. van tot uur, za. van tot uur Uitleen- en informatiebalie: ma. t/m do. van tot uur, vr. van tot uur Boeken afhaalservice: ma. t/m do. van tot uur* Telefoon Fax Website Vragen > Virtuele Balie * Boeken aangevraagd voor uur kunnen tot uur worden afgehaald. Via de digitale catalogus op zoek naar geschikte literatuur 17

20 LITERATUUR & COPYSHOP Selexyz-EUR: Selexyz-EUR voorziet de studenten van boeken. Naast de voorgeschreven literatuur heeft Selexyz- EUR veel recente wetenschappelijke literatuur in voorraad. Het bestellen van boeken ter inzage is in sommige gevallen mogelijk. Daarnaast is er een beperkt assortiment algemene boeken, ansichtkaarten en kalenders. Erasmus Shop: de Erasmus Shop verkoopt readers. Daarnaast kunnen studenten er ook terecht voor diverse kantoorartikelen, waaronder USB-sticks. Ook is in de Erasmus Shop licentiesoftware verkrijgbaar tegen sterk gereduceerde tarieven. Kijk op de site voor de prijslijsten van licentiesoftware en benodigde studiematerialen of vraag het in de winkel aan één van de medewerkers. Readers kunnen gemakkelijk via onze webshop op worden besteld. Indien op voorraad heeft men de bestelling binnen één week in huis. Tevens is de Erasmus Shop hét adres voor Erasmus merchandising, zoals sweaters, T-shirts, dassen, paraplu s, en mokken. Locatie Openingstijden CT-30, winkelstraat Woudestein sept. t/m apr.: ma. t/m do. van tot uur vr. van tot uur mei t/m aug.: ma.t/m do. van tot uur vr. van tot uur Telefoon Locatie CT-31, winkelstraat Woudestein Openingstijden ma. t/m vr. van tot uur Telefoon Website 18

21 Copy Shop: bij de Copy Shop (doe-het-zelf) kun je terecht voor het printen en kopiëren in zwart-wit en kleur op papier en sheets. Je kunt hier ook faxen en documenten inbinden met unibind, ringband of steelcover. Bij het Service Centre, waarvan de balie zich naast de Copy Shop bevindt, kun je terecht met printopdrachten in zwart-wit en kleur en vragen over reproductie. Tot de mogelijkheden behoort ook het laten printen of drukken van grotere oplages van folders, brochures proefschriften, jaarverslagen en boekwerken, zelfs grootformaat opdrachten (posters, etc.). Men kan jou hier tevens adviseren over en helpen met de lay-out of vormgeving van jouw documenten. Locatie Openingstijden C- en L-gebouw C-gebouw van tot uur L-gebouw van tot uur Telefoon Website 19

22 SPORTFACILITEITEN Sporten doe je natuurlijk bij de Erasmus Universiteit in Sportcentrum Woudestein. Bijna elk denkbare sport kun je beoefenen tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Om deel te kunnen nemen aan het sportprogramma koop je een sportkaart. Na aanschaf kun je de meeste sporten kosteloos beoefenen. INDIVIDUEEL SPORTEN OF IN CLUBVERBAND Er zijn 25 sportverenigingen van golf tot squash en van stijldansen tot basketbal, waarin zo n 2000 sportkaarthouders vertegenwoordigd zijn. Je kunt ook ongebonden sporten. Hiervoor bieden wij een uitgebreid sportprogramma en cursussen, zoals tennis, squash, pole fitness, pilates, inline skaten, salsa, zelfverdediging, buikdansen en krav maga. Voor deze cursussen kun je je online inschrijven op Ook organiseert de Rotterdamse Studenten Sportraad elk jaar een skireis. In september kun je als eerstejaarsstudent gratis kennismaken met sporten in en om het Sportcentrum Woudestein, en tijdens de Dies Sportweek in november kunnen alle studenten gratis deelnemen aan sportactiviteiten. Openingstijden ma. t/m vr.: van tot uur zat.: van tot uur zon.: van tot uur Telefoon informatiebalie Sportraad RSSR Website De SSVR kent bovendien diverse fondsen. Alle informatie hieromtrent, inclusief het aanvragen van subsidies, kun je vinden op onze website. 20

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 1 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Tilburg University. Welkom op

Tilburg University. Welkom op Welkom op Tilburg University De Tilburg School of Economics and Management verzorgt 23 bachelor- en masteropleidingen aan ongeveer 6.000 studenten. Onze docenten, opleidingsmanagers en onderwijsmedewerkers

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2012-2013

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2012-2013 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2012-2013 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Bedrijfswetenschappen. Studiegids 2006/2007

Bedrijfswetenschappen. Studiegids 2006/2007 Bedrijfswetenschappen Studiegids 2006/2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Voorzieningen voor studenten 9 1.2.1 Informatievoorziening 9 1.2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) 31 3.1 Inleiding 31. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) 31 3.1 Inleiding 31. Inhoudsopgave 5 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap 11 1.2.4

Nadere informatie

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 1/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...5 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Nederlandse taal en cultuur

Nederlandse taal en cultuur Nederlandse taal en cultuur Studiegids 2005/2006 Bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Letterkunde (MPhil) Professionele master ICT en vertalen Leraar

Nadere informatie

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 Studentenstatuut 2008-2009; vereenvoudigde versie. 1 INHOUD: BEGRIPPEN INLEIDING

Nadere informatie

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2013-2014

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2013-2014 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2013-2014 1 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Studiegids Bestuurskunde Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Inhoudsopgave Algemene informatie...1 De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen...1

Nadere informatie

Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1

Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1 Introductiegids Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1 2 3 Inhoud 1 Inleiding 6 2 Bedrijfseconomie 7 2.1 Profiel van een bedrijfseconoom 7 2.2 Waar leiden we voor op? 7 2.3 Functies van

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319 Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012 Technische Bedrijfskunde 1/319 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2011-2012 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2014-2015

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2014-2015 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie...1 De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen...1

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Milieukunde Duaal

Studiegids 2007/2008. Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Milieukunde Duaal Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Duaal Inhoudsopgave 1 Algemene informatie... 4 1.1 Algemene informatie HU... 4 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 4 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 1/58 2/58 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE INSTITUUT DEEL 1 ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE Instituut Archimedes Bacheloropleiding BIOLOGIE INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2011-2012 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder. Saxion. saxion.nl/fem Inhoudsopgave 2 Studiegids 2011-2012

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. voltijdopleidingen. Studiegids 2011-2012

Hogeschool van Amsterdam. voltijdopleidingen. Studiegids 2011-2012 Hogeschool van Amsterdam Informatica en technische informatica voltijdopleidingen Studiegids 2011-2012 Duivendrechtsekade 36-38 1096 AH Amsterdam telefoon 020-5951610 telefax 020-5951620 e-mail informatica@hva.nl

Nadere informatie